Nhật Kí Thành Hôn Của Thẩm Đào – Bỉ Ngạn Phồn Hoa

Nhật kí thành hôn của Thẩm Đào

Bỉ Ngạn Phồn Hoa
images

Edit: Quan Vũ Phán

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã.

Số Chương 144 + 10 phiên ngoại

Văn án

Converter: Nothing – Tàng Thư Viện
 Tên gốc: Đào hôn kí
Thẩm Đào thích Địch tiên sinh
Thích từ nhỏ đến lớn
Địch tiên sinh liếc mắt nhìn Thẩm Đào
‘Giảm cân rồi hãy bàn chuyện tình yêu’
Thẩm Đào nghĩ, tốt nghiệp, liền đem mình gả đi
Cô giống như một quả cầu, lăn qua lăn lại
Cuối cùng, cô khóc hỏi anh
Béo một chút, không thể sao?
Anh bỗng nhiên nở nụ cười
Ôm cô, tràn đầy tình ý
Anh nói, nha đầu ngốc…