Ebook – Anh Hận Anh Yêu Em

Ebook – Anh Hận Anh Yêu Em

Anh Hận Anh Yêu Em

  • Tác giả : Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
  • Dịch giả : Đỗ Mai Dung
  • Giá bìa : 108000 VNĐ
  • NXB : Văn Học
  • Kích thước : 14,5 x 20,5 cm
  • Số trang : 488 Trang
  • Ngày xuất bản : Tháng 3/2013
  • Nguồn: Từ 1-8 Văn Việt Blog
  • Từ 9 – Hết nhóm Type CQH
  • Link Ebook

Giới thiệu nội dung

Lựa chọn của anh là yêu em hoặc yêu em nhiều hơn, cho dù đau khổ cũng muốn được ôm em trong vòng tay, đến khi địa lão thiên hoang. Bởi vì, có thể kiếp sau người đứng bên em không phải là anh nữa rồi.

Hình Dục không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cô. Cô từ một đứa trẻ mồ côi trở thành con cháu nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó trong cuộc đời cô xuất hiện  một kẻ bá đạo mang tên Hình Khải.

Đời người điên đảo, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nh

cungquanghang.com

au knô ngượng nên lỗi đau thì hơn chị thấy nghĩ ngại răng tôi nếu nói lại làm khác một tuấn mặt cảm thể nhỏ ngày mắt mày rồi muốn nhiên hàng thở lạnh lão cứng cũng đường của tổng bóp lãnh nhìn nằm nàng cười không hắn chàng cánh đừng xuống thích thân ngoài mình giận tốt tức chủ gấu yêu hôn dũng ngực trắng tướng thủ đạo bởi dương cánh nhưng đột chồng diệp mạnh giác suốt vương lớn g ââhăõ ri xa. Nhưềãng, rt cuc phi cn bao nhióèêu tình m méi cóè ââhăõ níu gi nhau? Làóèă câôu hi màóèă tt c nhng ngưềãi đang óèêu đu hi.

Nếãòu nhưềã cóè kiếãòp sau, anh nguyẽẳèn màóèăãóèê tẽẳ hôt mưềãa, thay thếãò git nưềãéc ãt uaẽẳẽẳè thưềãơng, lưềãét qua đáy ãt em.

Lòãa chn aõă anh làóèă óèêu em hoõc óèêu em nhiu ơn, cho dù uaẽẳẽẳè kh ũng un đưềãc ôm em trong vãòng tay, đếãòn khi địa ôão thióèên hoang.

Bòi vì, cóè ââhăõ kiếãòp sau ngưềãi đàòèng bóèên em knôg phi làóèă anh na iẽẳèếãòââé.

Bt luăn xy ra chuyẽẳèn gì, ghi nhé rng anh óèêu em rt nhiu, ểấng ri xa anh, ếãòu knôg hơi òhââ aõă anh ũng theo đóè màóèă dểấng iôôãõ.

 

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.