Bà Xã, Ngoan nào! – Thiên Diện Tuyết Hồ

 

Bà Xã, Ngoan nào!

(Ngồi Trong Lòng Mà Vẫn Không Loạn: Lão Bà, Đừng Quá Phá Hư)

Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ

Thể loại: Hiện đại, sủng, HE

Converter: Rich Tàng thư viện

Reconvert: Ngọc Quỳnh Lê Quý đôn

Số chương: 407

Edit: Lục Thủy, Ari, Ninô, Nhí Boo

Beta: Vân,yunafr

Menu

Bà Xã, Ngoan nào!-Văn án
Bà xã, ngoan nào! - Chương 1
Bà xã, ngoan nào! - Chương 2
Bà xã, ngoan nào! - Chương 3
Bà xã, ngoan nào! - Chương 4
Bà xã, ngoan nào! - Chương 5 + Hỏi ý kiến bạn đọc
Bà xã, ngoan nào! - Chương 6
Bà xã, ngoan nào! - Chương 7
Bà xã, ngoan nào! - Chương 8
Bà xã, ngoan nào! - Chương 9
Bà xã, ngoan nào! - Chương 10
Bà xã, ngoan nào! - Chương 11 + 12
Bà xã, ngoan nào! - Chương 13 + 14
Bà xã, ngoan nào! - Chương 15 + 16
Bà xã, ngoan nào! - Chương 17 + 18
Bà xã, ngoan nào! - Chương 19 + 20
Bà xã, ngoan nào! - Chương 21 + 22
Bà xã, ngoan nào! - Chương 23 + 24
Bà xã, ngoan nào! - Chương 25 + 26 (18+)
Bà Xã, Ngoan Nào! - Chương 27+ 28
Bà Xã, Ngoan Nào! - Chương 29 + 30
Bà Xã, Ngoan Nào! - Chương 31 + 32
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 33 + 34
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 35+ 36
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 37+ 38
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 39 + 40
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 41 + 42
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 43 + 44
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 45 + 46
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 47 + 48
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 49 + 50
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 51 + 52
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 53 + 54
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 55 + 56
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 59+60
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 61+62
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 63+64
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 65+66
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 67+68
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 69+70
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 71+72
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 73+74
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 75+76
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 77+78
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 79+80
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 81+82
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 83+84
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 85+86
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 87+88
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 89+90
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 91+92
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 93+94
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 95+96
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 97+98
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 99+100
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 101+102
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 103+104
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 105+106
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 107+108
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 109+110
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 111+112
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 113+114
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 115
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 116
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 117+118
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 119+120
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 121+122
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 123+124
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 125 +126
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 127+128
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 129+130
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 131
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 132+133
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 134+135
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 136
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 137
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 138+139
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 140+141
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 142+143
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 144
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 145
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 146
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 147
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 148
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 149
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 150(16+)
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 151(18+)
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 152
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 153+154
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 155
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 156+157
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 158
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 159+160
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 161
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 162(18+)
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 163+164
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 165
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 166
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 167
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 168+169
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 170 --172(18+)
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 173+174(16+)
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 175+178
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 179+180
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 181+182
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 183--185
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 186 --188
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 189 + 190
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 191+192
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 193 + 194
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 195 + 196
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 197 + 198
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 199
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 200+201
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 202+203
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 204+205
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 206+207
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 208+209
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 210+211
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 212+213
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 214+215
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 216
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 217
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 218
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 219
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 220
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 221+222
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 223
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 224+225
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 226
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 227+228
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 229+230
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 231
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 232
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 233
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 234
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 235
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 236
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 237
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 238
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 239
Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 240

Còn tiếp…

 

 

 • Hương láo

  Bà xã ngoan nào ra chương chậm qá hix

  • yunafr

   Bạn ơi tuần có 6–8 chap mà chậm hả bạn!!!

   • yunssi

    lau wa z tr
    tg nhanh len 1 chut

 • Hương láo

  3 ngày rồi chưa ra chap nào nè bạn :(

 • Du Du

  hix hix, p j đó ơi sớm ra chap ms nha p, cố gắng lên nha ^_^, tks

 • Hương láo

  1 tuần rồi mới ra 1 cháp hix :( mau ra chap đi ấy ơi mong từng ngày một

 • Guest

  trời ơi bao giờ mới ra chap mới nữa vậy cho tui cái lịch post đi tui đợi chờ mỏi mắt rùi

 • Du Du

  Du đoán chắc là đợi TT yêu và mang thai vs AT thỳ ms bit sự thật nà, xong ùi pả pỏ nhà trốn đi xong dc AT tim về chắc phải gây sóng gió một tăng đây a~~~

 • minhthu

  khi nao moi co chap moi day? hixhix dag hap dan.

 • Hương láo

  Hay mà ra chap chậm qá hĩc

 • Hương láo

  Dnay bị sao vậy mãi k ra chap mớii

 • Guest

  mấy hôm nay mk hóng mãi mà vẫn chưa có chap ms sao vậy nhỉ??????????????

 • we were in love

  ba xa ngoan nao that la hay
  tac gia viet nhanh len nha, mk rat hoi hop ko bt ket thuc the nao

 • bảobối

  biet bao gio moi xong 407 chuong hử

 • tieu tu

  Thuk su wa ba dao.k de laj an tuog tot la may.An Than bat ep ng wa dag

 • we were in love

  sao lau wa ko ra chap vay tac gia

 • xuancao

  thực sự mà nói. mình rất thích truyện của các bạn edit, nhưng mà lại ko dám đọc bộ nào cả… chỉ dám nhìn văn án thui. huhuhu

  • Nha Nha

   đọc comt của nàng ta thiệt bó tay =)))

   • yunafr

    Mình cũng bó tay luôn!!!

   • xuancao

    haha. Tại mình đợi truyện hoàn rùi mới dám đọc cơ.

 • merry

  sao chua co chap moi vay

  • yunafr

   bạn ơi xem kĩ lịch post rồi vào hỏi nha,mình mới post 2 chap hôm 30 rồi,chủ nhật nhà ko post truyện !!!

 • traxy

  ban oi, co truyen ve Mo Dung Kiet va Ngai Tuyet ko vay ?

 • nini

  bạn ơi truyện của Mộ dung Kiệt và Ngải Tuyết có không? nếu có chỉ cho mình với

 • nina

  truyện này lịch post sao vậy bạn?

 • tienemiu

  bạn ơi sao chưa có chap mới vậy

 • Yesung Zeze

  vẫn chưa có chap mới sao … ôi trông chờ mòn mỏi TT_TT

 • Yesung Zeze

  ad ơi em đang bị nghiền mà sao không post nữa vậy

  • Quảng Hằng

   Laptop Yuna bị hư nên khoảng tuần sau sẽ post ;lại bình thường em nhé

   • Yesung Zeze

    thế thì các ad phải post nhìu chap đấy nhá

 • Lê Lorraina

  >< chưa có chương mới nữa ak ad? ôi ngày nào cũng chờ

 • Yesung Zeze

  ôi ôi lại lặn mất tâm

 • Yesung Zeze

  chờ đến chừng nào đây

 • Yesung Zeze

  ôi ôi ghét ghét ko thèm chờ nữa

 • trang

  bực mình thật.đợi mãi mà k có chap tiếp theo.ngày nào cũng chờ

 • Huong

  Tốt nhất đừng đào hố mấy bộ edit…

 • Ừ Thì Yêu

  mãi chưa có chap mớ là sao. đang đọc ê mà mất hứng quá