Lạc Vương Phi – Mạn Diệu Du Li

 

Lạc Vương phi

LẠC VƯƠNG PHI

Tác giả : Mạn Diệu Du Li

Thể loại : Nữ cường, xuyên không

Tình trạng : Cv hoàn

Số chương : 128 chương

Nguồn cv : Rich92 TTV

Link down cv : Lạc vương phi

Edit : kun’xjh + Gió Lạc + Hàn Băng

 

Lưu ý :

- Tr được đăng ở hai nhà : nhà ss QH và nhà kun’(http://nguyettolau.wordpress.com/)

- Hk có lịch post nhénhưng mak kun’ sẽ cố gắng đăng đều đều

Văn án:

Lạc Mộng Khê: Trưởng nữ của tướng phủ, nhưng là do tiểu thiếp sinh ra.

Nhát gan nhu nhược, diện mạo xấu như quỷ, không tài không đức.

Tin đồn nàng có tướng sát khắc tử khắc phu.

Muốn bay lên cành cao làm Vương phi, dẫn đến bị người trong thiên hạ chế giễu!

Trong lòng phiền muộn té xuống sông không may bị mất mạng.

♦ ♦ ♦

Lạc Mộng Khê: Hiện đại đặc công, thân thủ siêu phàm, phúc hắc lạnh lùng.

Trong lúc chấp hành nhiệm vụ cuối cùng bị bạn trai phản bội, xuyên qua dị thế.

♦ ♦ ♦

Mở mắt, hàn quang thoáng hiện, hiện đại đặc công kinh diễm sống lại, khóe miệng vẽ ra một ý cười nghiền ngẫm, đáy mắt lóng lánh , không hề nhu nhược cùng sợ hãi, mà là nồng đậm khinh thường cùng trào phúng.

Đối mặt với âm mưu quỷ kế liên tiếp kéo đến, hục hặc với nhau, vu oan hãm hại, nàng thong dong ứng đối, không chút để ý trong nháy mắt tìm ra khe hở, dấy lên từng trận sóng to gió lớn .

Bày mưu tính kế, mưu kế quỷ dị vô cùng khiến cho đối thủ không kịp ứng phó mà chật vật chạy trốn.

Toàn thân phát ra hào quang chói mắt, giống như thoát thai hoán cốt, mê hoặc ánh mắt mọi người……

Mục lục :

Lạc vương phi_chương 1
Lạc Vương Phi
Lạc vương phi_chương 2
Lạc vương phi_chương 3
Lạc vương phi_chương 4
Lạc vương phi_chương 5
Lạc vương phi_chương 6
Lạc vương phi_chương 7
Lạc vương phi_chương 8
Lạc vương phi_chương 9
Lạc vương phi_chương 10
Lạc vương phi_chương 11
Lạc vương phi_chương 12
Lạc vương phi_chương 13
Lạc vương phi_chương 14
Lạc vương phi_chương 15
Lạc vương phi_chương 16
Lạc vương phi_chương 17
Lạc vương phi_chương 18
Lạc vương phi_chương 19
Lạc vương phi_chương 20
Lạc vương phi_chương 21
Lạc vương phi_chương 22
Lạc vương phi_chương 23
Lạc vương phi_chương 24
Lạc vương phi_chương 25
Lạc vương phi_chương 26
Lạc vương phi_chương 27
Lạc vương phi_chương 28
Lạc vương phi_chương 29
Lạc vương phi_chương 30
Lạc vương phi_chương 31
Lạc vương phi_chương 32
Lạc vương phi_chương 33
Lạc vuong phi_chương 34
Lạc vương phi_chương 35
Lạc vương phi_chương 36
Lạc vương phi_chương 37
Lạc vương phi_chương 38
Lạc vương phi_chương 39
Lạc vương phi_chương 40
Lạc vương phi_chương 41
Lạc vương phi_chương 42
Lạc vương phi_chương 43
Lạc vương phi_chương 44
Lạc vương phi_chương 45
Lạc vương phi_chương 46
Lạc vương phi_chương 47
Lạc vương phi_chương 48
Lạc vương phi_chương 49
Lạc vương phi_chương 50
Lạc vương pni_chương 51
Lạc vương phi_chương 52
Lạc vương phi_chương 53
Lạc vương phi_chương 54
Lạc vương phi_chương 55
Lạc vuong phi_chương 56
Lạc vương phi_chương 57
Lạc vương phi_chương 58
Lạc vương phi_chương 59
Lạc vương phi_chương 60
Lạc vương phi_chương 61
Lạc vương phi_chương 62
Lạc vương phi_chương 63
Lạc vương phi_chương 64
Lạc vương phi_chương 65
Lạc vương phi_chương 66
Lạc Vương Phi Chương 67
Lạc Vương Phi Chương 68
Lạc vương phi_chương 69
Lạc vương phi_chương 70
Lạc vương phi_chương 71
Lạc vương phi_chương 72
Lạc vương phi_chương 73
Lạc vương phi_chương 74_1
Lạc vương phi_chương 74_2
Lạc vương phi_chương 74_3
Lạc vương phi_chương 74_4
Lạc vương phi_chương 75_1
Lạc vương phi_chương 75_2
Lạc vương phi_chương 75_3
Lạc vương phi_chương 75_4
Lạc vương phi_chương 76_1
Lạc vương phi_chương 76_2
Lạc vương phi_chương 76_3
Lạc vương phi_chương 76_4
Lạc Vương Phi Chương 77
Lạc vương phi_chương 78.1
Lạc Vương Phi - chương 78.2
Lạc Vương Phi - Chương 79.1
Lạc Vương Phi- chương 79.2
Lạc vương phi - Chương 80
Lạc Vương Phi - Chương 81
Lạc Vương Phi - Chương 82
Lạc Vương Phi - Chương 83
Lạc Vương Phi - Chương 84
Lạc Vương Phi – Chương 85.1
Lạc Vương Phi – Chương 85.2
Lạc Vương Phi – Chương 85.3
Lạc Vương Phi – Chương 86.1
Lạc Vương Phi – Chương 86.2
Lạc Vương Phi – Chương 87.1
Lạc Vương Phi – Chương 87.2
Lạc Vương Phi – Chương 87.3
Lạc Vương Phi – Chương 88.1
Lạc Vương Phi – Chương 88.2
Lạc Vương Phi – Chương 88.3
Lạc Vương Phi - Chương 89.1
Lạc Vương Phi – Chương 89.2
Lạc Vương Phi – Chương 89.3
Lạc Vương Phi – Chương 90.1
Lạc Vương Phi – Chương 90.2
Lạc Vương Phi – Chương 90.3
Lạc Vương Phi – Chương 91.1
Lạc Vương Phi – Chương 91.2
Lạc Vương Phi – Chương 91.3
Lạc Vương Phi – Chương 92.1
Lạc Vương Phi – Chương 92.2
Lạc Vương Phi – Chương 93.1
Lạc Vương Phi – Chương 93.2
Lạc Vương Phi – Chương 93.3
Lạc Vương Phi – Chương 94.1
Lạc Vương Phi – Chương 94.2
Lạc Vương Phi - Mạn Diệu Du Li
Lạc Vương Phi - Chương 95.1
Lạc Vương Phi - Chương 95.2
Lạc Vương Phi - Chương 95.3
Lạc Vương Phi - Chương 96.1
Lạc Vương Phi - Chương 96.2
Lạc Vương Phi - Chương 96.3
Lạc Vương Phi - Chương 96.4
Lạc Vương Phi - Chương 96.5
Lạc Vương Phi - Chương 97.1
Lạc Vương Phi - Chương 97.2
Lạc Vương Phi - Chương 97.3
Lạc Vương Phi - Chương 97.4
Lạc Vương Phi - Chương 97.5
Lạc Vương Phi - Chương 98.1
Lạc Vương Phi - Chương 98.2
Lạc Vương Phi - Chương 98.3
Lạc Vương Phi - Chương 98.4
Lạc Vương Phi - Chương 98.5
Lạc Vương Phi - Chương 99.1
Lạc Vương Phi - Chương 99.2
Lạc Vương Phi - Chương 99.3
Lạc Vương Phi - Chương 99.4
Lạc Vương Phi - Chương 99.5
Lạc Vương Phi - Chương 100.1
Lạc Vương Phi - Chương 100.2
Lạc Vương Phi - Chương 100.3
Lạc Vương Phi - Chương 100.4
Lạc Vương Phi - Chương 100.5
Lạc Vương Phi - Chương 101.1
Lạc Vương Phi - Chương 101.2
Lạc Vương Phi - Chương 101.3
Lạc Vương Phi - Chương 101.4
Lạc Vương Phi - Chương 101.5
Lạc Vương Phi - Chương 102.1
Lạc Vương Phi - Chương 102.2
Lạc Vương Phi - Chương 102.3
Lạc Vương Phi - Chương 102.4
Lạc Vương Phi - Chương 102.5

Còn tiếp…