Yêu Giả Làm Thật – Thánh Yêu

0e98e5cd7b899e5151ff458642a7d933c9950d94

Yêu Giả Làm Thật

Tác giả: Đô Xuân Tử

Thể Loại: Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt

Converter: Nothing Tàng Thư Viện

Số chương : 188 + 35 PN

Edit: Mẹ Mìn

Beta: Quảng Hằng

Mục Lục

 

Yêu Giả Làm Thật - Giới Thiệu
Yêu Giả Làm Thật - Chương 1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 3
Yêu Giả Làm Thật – Chương 4
Yêu Giả Làm Thật - Chương 5
Yêu Giả Làm Thật - Chương 6
Yêu Giả Làm Thật - Chương 7
Yêu Giả Làm Thật - Chương 8
Yêu Giả Làm Thật – Chương 9
Yêu Giả Làm Thật - Chương 10
Yêu Giả Làm Thật - Chương 11
Yêu Giả Làm Thật - Chương 12
Yêu Giả Làm Thật - Chương 13
Yêu Giả Làm Thật - Chương 14
Yêu Giả Làm Thật - Chương 15
Yêu Giả Làm Thật - Chương 16
Yêu Giả Làm Thật - Chương 18
Yêu Giả Làm Thật - Chương 19
Yêu Giả Làm Thật - Chương 20
Yêu Giả Làm Thật - Chương 21
Yêu Giả Làm Thật - Chương 22
Yêu Giả Làm Thật - Chương 23
Yêu Giả Làm Thật - Chương 24
Yêu Giả Làm Thật - Chương 25
Yêu Giả Làm Thật - Chương 26
Yêu Giả Làm Thật - Chương 27
Yêu Giả Làm Thật - Chương 28
Yêu Giả Làm Thật - Chương 29
Yêu Giả Làm Thật - Chương 30
Yêu Giả Làm Thật - Chương 31
Yêu Giả Làm Thật - Chương 32
Yêu Giả Làm Thật - Chương 33
Yêu Giả Làm Thật - Chương 34
Yêu Giả Làm Thật - Chương 35
Yêu Giả Làm Thật - Chương 36
Yêu Giả Làm Thật - Chương 37
Yêu Giả Làm Thật - Chương 38
Yêu Giả Làm Thật - Chương 39
Yêu Giả Làm Thật - Chương 40
Yêu Giả Làm Thật - Chương 41
Yêu Giả Làm Thật - Chương 42
Yêu Giả Làm Thật - Chương 43
Yêu Giả Làm Thật - Chương 44
Yêu Giả Làm Thật - Chương 45
Yêu Giả Làm Thật - Chương 46
Yêu Giả Làm Thật - Chương 47
Yêu Giả Làm Thật - Chương 48
Yêu Giả Làm Thật - Chương 49
Yêu Giả Làm Thật - Chương 50
Yêu Giả Làm Thật - Chương 51
Yêu Giả Làm Thật - Thánh Yêu
Yêu giả làm thật - Chương 52
Yêu giả làm thật - Chương 53
Yêu Giả Làm Thật - Chương 54
Yêu Giả Làm Thật - Chương 55
Yêu Giả Làm Thật - Chương 56
Yêu Giả Làm Thật - Chương 57
Yêu Giả Làm Thật - Chương 58
Yêu Giả Làm Thật - Chương 59+60
Yêu Giả Làm Thật - Chương 61
Yêu Giả Làm Thật - Chương 62
Yêu Giả Làm Thật - Chương 63
Yêu Giả Làm Thật - Chương 64
Yêu Giả Làm Thật - Chương 65
Yêu Giả Làm Thật - Chương 66
Yêu Giả Làm Thật - Chương 67 - 69
Yêu Giả Làm Thật - chương 70
Yêu Giả Làm Thật - Chương 71
Yêu Giả Làm Thật - Chương 72
Yêu Giả Làm Thật - Chương 73
Yêu Giả Làm Thật - Chương 74
Yêu Giả Làm Thật - Chương 75
Yêu Giả Làm Thật - Chương 76
Yêu Giả Làm Thật - Chương 77
Yêu Giả Làm Thật - Chương 78
Yêu Giả Làm Thật - Chương 79
Yêu Giả Làm Thật - Chương 80
Yêu Giả Làm Thật - Chương 81
Yêu Giả Làm Thật - Chương 82
Yêu Giả Làm Thật - Chương 83.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 83.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 84.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 84.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 85.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 85.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 86.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 86.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 87.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 87.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 88.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 88.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 89.1
Yêu Giả Làm Thật - Chương 89.2
Yêu Giả Làm Thật - Chương 90
Yêu Giả Làm Thật - Chương 91
Yêu Giả Làm Thật - Chương 92
Yêu Giả Làm Thật - Chương 93
Yêu Giả Làm Thật - Chương 94
Yêu Giả Làm Thật - Chương 95
Yêu Giả Làm Thật - Chương 96
Yêu Giả Làm Thật - Chương 97
Yêu Giả Làm Thật - Chương 98
Yêu Giả Làm Thật - Chương 99
Yêu Giả Làm Thật - Chương 100
Yêu Giả Làm Thật - Chương 101
Yêu Giả Làm Thật - Chương 102
Yêu Giả Làm Thật - Chương 103
Yêu Giả Làm Thật - Chương 104
Yêu Giả Làm Thật - Chương 105
Yêu Giả Làm Thật - Chương 106
Yêu Giả Làm Thật - Chương 107
Yêu Giả Làm Thật - Chương 108
Yêu Giả Làm Thật - Chương 109

update….

 • Nhatha

  Bạn ơi, chuyện này là của Tác giả Thánh yêu mà.

 • thẩm mộ

  truyện này tác giả là thánh yêu mà sao để tên người khác lạ vậy

  • Quảng Hằng

   Mình đã sửa, cám ơn bạn

 • loanlee

  Xin vui long dang phan tiep theo dum em nha

 • mau don ty ty

  Sao maj chua co chuong moi the lam mjnh cho maj chuyen rat hap dan cam on da dang nha ^~^