CÔ VỢ NHỎ XINH CỦA THƯỢNG TÁ

59074_354943147935793_1795119025_n

CÔ VỢ NHỎ XINH CỦA THƯỢNG TÁ

Tác giả: Nhược Ái Vô Ngân

Converter : Rich TTV

Edit : Diệu Hoa, Quảng Hằng, Kat Kat, Cam Nu, Ái nhân (Và đang cập nhật thêm) | Beta : Nghi Phương

Thể loại : Cán bộ cấp cao, chuyên tình, sủng văn, thuần yêu, phúc hắc

Nam chính : Ưng Trường Không | Nữ chính : Hạnh Nhược Thủy

Có thể sẽ post vào thứ 2 – 4 – 6, sẽ có thay đổi khi editor/beta bận nhưng vẫn sẽ cố đảm bảo đủ 3 chap/tuần

Số Chương 146

Menu

 

Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Văn án
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 1
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 2
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 3
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 4
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 5
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 6
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 7
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 8
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 9
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 10
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 11
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 12
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 13
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 14
Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá - Chương 15
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 16
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 17
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 18
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 19
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 20
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 21
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 22
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 23
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 24
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 25
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 26
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 27
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 28
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 29
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 30
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 31
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 32
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 33.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 33.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 34
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 35
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 36
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 37
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 38
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 39
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 40
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 41
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 42
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 43
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 44
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 45
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 46
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 47
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 48
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá – Chương 49
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 50
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 51
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 52
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 53
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 54
Cô Vợ Nhỏ Xinh của Thượng Tá - Chương 55
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 56
Cô Vợ Nhỏ Xinh của Thượng Tá - Chương 57
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 58
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 59
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 60
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 61
Cô Vợ Nhỏ xinh Của Thượng Tá - Chương 62
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 63
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 64
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Chương 65
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 66.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 66.2
Cô vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 67.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 67.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 68.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 68.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 69.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 69
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 70.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá - Nhược Ái Vô Ngân
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 70.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 71
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 72.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 72.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 73
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 74
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 75
Cô Vợ Nhỏ Xinh Cuả Thượng Tá- Chương 76
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 77
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 78
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 79
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 80
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của THượng Tá- Chương 81.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 82.1
Cô Vợ nhỏ Xinh Của Thượng tá- Chương 83.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 84
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 85
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 86
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 87.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng tá- Chương 87.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 87.3
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 88
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 90
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 91.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 91.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 91.3
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá-Chương 92.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 92.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng tá- Chương 93
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 94.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng tá- Chương 94.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 94.3
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 95.1
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 95.2
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 95.3
Cô Vợ Nhỏ Xinh Của Thượng Tá- Chương 96.1

Còn tiếp

 

 • gaupooh1985

  hehe..em ơi, truyện này bao nhiêu chương vậy..ss bấn mấy anh quân nhân lắm

 • auduongvy

  ban oi truyen nay bao nhieu chong vay

 • Guest

  truyện này bao nhiêu chương thì END vậy bạn ?

  • lovely

   mình thấy có ghi trên đầu là 146 chương hây.hihi

 • tiểu liên tử

  ôi hóng hóng,ngày nào cũng qua đây mấy lần để hòng hết

 • Vân Anh

  ủa mấy tỷ ơi, e đọc bộ này được hơn 94% rồi mà có thấy chút thịt thà gì đâu

  • tieunamphong

   ==!!!

 • mỹ nhành

  haiz….. lâu quá đi thui………
  Hóng hóng hóng ……. -_-|||

 • ThanhHuong Pham

  De tai quan nhan a. Toi nhay ho day. Cam on ban nhieu

 • belunbie

  ohh..minh vao list đọc nhưng chưa truyện nào hoàn hết ahh..bùn

 • Hiền Phạm

  bạn ơi bao giờ truyện ra hết thế

  • Quảng Hằng

   Bạn beta giúp mình nhé

 • hoai thuong

  bạn ơi mình mới bắt đầu doc truyện.mình mê bộ này lắm bạn gửi chương mới của bộ truyện này qua gmail cho mình được ko? địa chỉ của mình là:[email protected]

 • hoai thuong

  oi truyen

 • hoai thuong

  jhjhjk