Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

Vũ Anh Tuyết

Edit: Quảng Hằng

Thể Loại: Cổ đại, ngôn tình, sắc, sủng, xuyên không

Độ dài: 100 chương + Phiên ngoại
Rating: 20+
Cảnh báo: Truyện này vô cùng Hot, và khá BT, chỉ dành riêng cho sắc nữ, Quảng Hằng cảnh báo các bạn có tâm hồn lành mạnh không nên đọc, QH làm vì QH muốn thay đổi không khí trước giờ toàn làm truyện thanh thủy văn. Nếu không thích hợp, hoặc không đủ tuổi xin hãy nhấn back.
Thể loại này cũng chống chỉ định với ai anti thể loại ‘vì tình yêu, bỏ giang sơn’

Văn Án
Chân Tình Ngàn Năm Chương 1 Chân Tình Ngàn Năm Chương 2
Chân Tình Ngàn Năm Chương 3 Chân Tình Ngàn Năm Chương 4
Chân tình ngàn năm chương 5 Chân tình ngàn năm chương 6
Chân Tình Ngàn Năm Chương 7 Chân tình ngàn năm chương 8
Chân tình ngàn năm chương 9 Chân tình ngàn năm chương 10
Chân tình ngàn năm chương 11 Chân tình ngàn năm chương 12
Chân tình ngàn năm chương 13 Chân tình ngàn năm chương 14
Chân tình ngàn năm chương 15 Chân tình ngàn năm chương 16
Chân Tình Ngàn Năm Chương 17 Chân Tình Ngàn Năm Chương 18
Chân Tình Ngàn Năm Chương 19 Chân Tình Ngàn Năm Chương 20
Chân Tình Ngàn Năm Chương 21 Chân Tình Ngàn Năm Chương 22
Chân Tình Ngàn Năm Chương 23 Chân Tình Ngàn Năm Chương 24
Chân Tình Ngàn Năm Chương 25 Chân Tình Ngàn Năm Chương 26
Chân Tình Ngàn Năm Chương 27 Chân Tình Ngàn Năm Chương 28
Chân Tình Ngàn Năm Chương 29 Chân Tình Ngàn Năm Chương 30
Chân Tình Ngàn Năm Chương 31 Chân Tình Ngàn Năm Chương 32
Chân Tình Ngàn Năm Chương 33 Chân Tình Ngàn Năm Chương 34
Chân Tình Ngàn Năm Chương 35 Chân Tình Ngàn Năm Chương 36
Chân Tình Ngàn năm Chương 37 Chân Tình Ngàn Năm Chương 38
Chân Tình Ngàn Năm chương 39
Chân Tình NGàn Năm Chương 40 Chân Tình NGàn Năm Chương 41
Chân Tình NGàn Năm Chương 42 Chân Tình NGàn Năm Chương 43
Chân Tình NGàn Năm Chương 44 Chân Tình NGàn Năm Chương 45
Chân Tình NGàn Năm Chương 46 Chân Tình NGàn Năm Chương 47
Chân Tình NGàn Năm Chương 48 Chân Tình NGàn Năm Chương 49
Chân Tình NGàn Năm Chương 50 Chân Tình NGàn Năm Chương 51
Chân Tình NGàn Năm Chương 52 Chân Tình NGàn Năm Chương 53
Chân Tình NGàn Năm Chương 54 Chân Tình NGàn Năm Chương 55
Chân Tình NGàn Năm Chương 56 Chân Tình NGàn Năm Chương 57
Chân Tình NGàn Năm Chương 58 Chân Tình NGàn Năm Chương 59
Chân Tình NGàn Năm Chương 60 Chân Tình NGàn Năm Chương 61
Chân Tình NGàn Năm Chương 62 Chân Tình NGàn Năm Chương 63
Chân Tình NGàn Năm Chương 64 Chân Tình NGàn Năm Chương 65
Chân Tình NGàn Năm Chương 66 Chân Tình NGàn Năm Chương 67
Chân Tình NGàn Năm Chương 68 Chân Tình NGàn Năm Chương 69
Chân Tình NGàn Năm Chương 70 Chân Tình NGàn Năm Chương 71
Chân Tình NGàn Năm Chương 72 Chân Tình NGàn Năm Chương 73
Chân Tình NGàn Năm Chương 74 Chân Tình NGàn Năm Chương 75
Chân Tình NGàn Năm Chương 76 Chân Tình NGàn Năm Chương 77
Chân Tình NGàn Năm Chương 78 Chân Tình NGàn Năm Chương 79
Chân Tình NGàn Năm Chương 80 Chân Tình NGàn Năm Chương 81
Chân Tình NGàn Năm Chương 82 Chân Tình NGàn Năm Chương 83
Chân Tình NGàn Năm Chương 84 Chân Tình NGàn Năm Chương 85
Chân Tình NGàn Năm Chương 86 Chân Tình NGàn Năm Chương 87
Chân Tình NGàn Năm Chương 88 Chân Tình NGàn Năm Chương 89
Chân Tình NGàn Năm Chương 90 Chân Tình NGàn Năm Chương 91
Chân Tình NGàn Năm Chương 92 Chân Tình NGàn Năm Chương 93
Chân Tình NGàn Năm Chương 94 Chân Tình NGàn Năm Chương 95
Chân Tình NGàn Năm Chương 96 Chân Tình NGàn Năm Chương 97
Chân Tình NGàn Năm Chương 98 Chân Tình NGàn Năm Chương 99
Chân Tình NGàn Năm Chương 100 Chân Tình NGàn Năm Chương Kết Thúc

(Hoàn chính văn)

Phiên Ngoại

Tắm Uyên Ương (thượng) Tắm Uyên Ương (Hạ)
 Kích Yêu (Thượng) Kích Yêu (Trung)
Kích Yêu (Hạ) (hoàn)