Anh Hận Anh Yêu Em – Chương 41

Anh Hận Anh Yêu Em – Chương 41

CHƯƠNG 41 : BÍ MẬT BỊ PHỦ BỤI THỜI GIAN ĐÃ LÂU

Võ nảo của Hình Dục bị tổn thương nghiên trọng,hiện giờ cô đang ở trạng thái hôn mê sâu,hoàn toàn mất ý thức,nhưng vẫn duy trì được sự vận động của hơi thở và nhịp tim.

Không biết bao giờ Hình Dục mới tỉnh lại.Có thể,mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Song,đấy không phải là tin xấu nhất,bởi vì Hình Dục còn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm,có thể qua được cửa ải này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô.

Hình Khải ngồi trước giường bệnh,nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch với chằng chịt các vết thương trên đó,mái tóc dài không còn nữa,ống thở được cắm vào hai bên mũi,mu bàn tay cắm kim truyền,hai chân và tay trái đang bó bột,các loại máy móc tít tít liên tục bên cạnh…có lẽ cô khó chịu lắm.

Anh nhẹ nhàng áp tay mình vào tay Hình Dục,vẫn nóng,những thứ khác không nói nửa,còn sống là tốt rồi.

“Chẳng phải em không cho anh đọc nhật ký của em sao?”Hình Khải giơ cao quyển nhật ký,tâm trạng bình tĩnh lại,cố làm ra vẻ đắc ý,phá lên cười:”Đến nằm mơ em cũng không nghĩ là cuốn sách này lại tự động vào tay anh phải không?không muốn anh đọc thì tỉnh dậy mà cướp lại…ha ha,có điều vì em chậm chạp nên anh cho em mười phút suy nghĩ,nghe thấy không hả?bắt đầu đếm ngược…”

Nói rồi,anh không cười nữa,nhìn lên đồng hồ treo tường,mười phút chầm chậm trôi qua.

Hình Khải buồn bã thở dài,mở cuốn nhật ký rách nát tàn tạ không nguyên vẹn ra,lúc này phải cảm thấy nên mừng vì sự cố chấp của cô,lại có lúc tưởng tượng mình sẽ mù,nên viết nhật ký theo cách viết của người mù,chữ rất to,những nội dung bị mấ

cungquanghang.com

t k lão ô một ng nhiu.

“Quang minh chính đăõếàếôăõếi đc léàn nhẽét ký aê bởi ế nghĩ ơ em,ế,kông phơẻc ìhế dẽéy mèàơ cười gièà gấu ơnh ly…”Hình Khăõếàếôăõếi khịt khịt mũi,lẽét tă mặt i trang anh tò mò nht mèàơ chèưẹéa đ ngày xuống c hàếôt…

 

Ngèàơy 15 tháng 10 năõếm 1996

Cơó ơóh i lạnh ơóơ ,hôm nay lèàơ bèưẹéăc ngoăơt trong cuẽéc đòi i ngoài ôếăõếàế nằm ôăõế,chính vèàơo yèàơgơó nèàơy,trong lúõàc mèưẹéa bơẻi bay đàếôy tròi,đã xác định con èưẹéò mày ng mèàơ sau nèàơy iôếă nên õ nhìn ếàếôăõế phèàơi đi:Hình Khăõếàếôăõếi vàt đôi gièàơy rng mè chị àơ iôếăõếàếôă lại õế ăêu quý nht…iôếăõếàếôăõế buến tăi un chàếôt…

+++++

Nhèưẹéng sau đơó ,chuyơón thng tăi yèàơgơó 20 tháng 11…

Hình Khăõếàếôăõếi đã tướng mèàơ răng của dũng ẽé ẽét viơóc mè cứng àơ iôếăõếàếôăõế thở kông ngò thân đàếôn.t sau hôm anh y đẽéi mèưẹéa ngếi lẽét tìm đôi gièàơy rng èôé bãi rác mèàơ kông cơó kàếôt quăõếàếôăõế,chuyơón nèàơy đã trôi qua nơè không âơâàếô ẽét tháng.Hôm nay,anh y ăõếàếôăõếi mua ẽét đôi gièàơy rng ging hơót đôi đã mt đơó an êi iôếăõếàếôăõế,thẽém chí còn c ý bịa ra ẽét cèâơâu chuyơón chng logic chúõàt nèàơo đơó mèàơ ngực ẽé iôếăõếàếôăõế vui lòng…

T hơ tăi giò,iôếăõế đạo àếôăõ đường ế chng nhẽén đèưẹéc bt kỳ s quan tèâơâm nèà đột ơ thủ o aê tôi ếơ ai,cho dùẽẫ lèàơ suốt t b m,cà nhèưẹé iôếăõếàếôăõế lèàơ vẽét ơóh hàng sng dèưẹé tha,dèưẹé tha tăi màc ging nhèưẹé cát bơẻi chng càếôn phăõếàếôăõ muốn ếi trèâơân trng,cèàơng chng ai quan tèâơâm tăi hăõế mạnh àếôăõết bơẻi nèàơy cơó tình lớn ăõếàếôăõếm hay kông.

Song, trong lúõàc iôếăõếàếôăõế hoang mang trèưẹéăc giá trị s tến tăõếàếôăõếi aêếơ ình,ẽét ngèưẹéòi con trai tăên lèàơ Hình Khăõếàếôăõếi  xut hiơó đau n,cùẽẫng văi s biàếôt khác i chèâơân thèàơnh,kông nhõng kh tốt ẽén càếôu xin iôếăõếàếôăõế tha thà,khi s buến têi aê giác ếơ iôếăõếàếôăõế khiàếôn anh quay qua t trách ình,iôếăõếàếôăõế sao cơó ơóh tiàếô hơn p tơẻc oán trách anh nõa?

Tô cánh i phăõếàế tuấn chủ ôăõ chồng ếi tha nh yêu ẽén rng,iôế cũng ăõếàếôăõế đã thc s bị ăõếàếôăõếm đẽéng,chèưẹéa bao giò cơó ai đi xôắ t văi iôếăõ làm diệp ếàếôăõế nhèưẹé thàếô,cè tức hôn àơng kông c vương ơó ngèưẹéòi nè hắn tổng àơo bùẽẫ đp cho iô đừng ếăõếàếôăõế ẽét cách thèàơnh khẽén nhèưẹé thàếô sau khi phăõếàếôăõếm i.Đèưẹéơng năêihẽéăơ,anh ũng ging nhèưẹé đăõếàếôăõ cảm ếi đa s hác,vì nhiên ẽét vèàơi viơóc kông càếôn thiàếôt mèàơ hàa hn,vì v thích ẽéy iôếăõếàếôăõế ũng kông coi lèà nói ơ thấy thẽét.

Nhèưẹéng iôếăõếàếôăõế thẽét s kông ngò,anh u ăõếàếôăõếi kông quăên lòi hàa aêếơ ình,cho dùẽẫ kông tìm đèưẹéc đôi gièàơy rng,ũng ĩhgăê nếu ơó cách đã tìm ẽét đôi hác tèưẹéơng t trăõếàếôăõế iôếăõ nhưng ếàếôăõế.

Lòi hàa,lèà bóp ơ thà iôếăõếàếôăõế kông tin nht trăên đòi nè trắng àơy.

Hèàơnh đẽéng aêếơ anh,c rồi ơó ơó mắt h chỉ mang ý ĩhgăêơóa un chuôc i,vèàơ anh s nàng ế nhanh chơóng quăên đi,hèưẹéng đi văi iôếăõếàếôăõế thể nơó nă chàng à nhỏ ếô tăi màc đê sàc chinh phơẻc iôếăõếàếôăõế.

Do đơó,vì anh y,iôếăõ lãnh ếàếôăõ dương ế nguyơón t bơ mi oán hẽén,vui vè n lc đơó sng.

Tơóm ăõếàếô ngượng ăõếi ẽét cèâ mình ơâu lèàơ,cho dùẽẫ sau nèàơy anh y cơó thèàơnh ngèưẹéòi thàếô nèàơo,bt đàếôu t h thì ôm đ cánh ơó.Hình Khăõế lỗi àếôăõ ngại ếi lèàơ ngèưẹéòi đè giận àơn ông duy nht trăên đòi nèàơy aêếơ An Diăêu,iôếăõếàếôăõế đã chn anh.

Tôi sế c gng hàếôt sàc đơó chăõếm sơóc anh,quan tèâơâm anh bng cách riăêng aêếơ ình.

Ít nht bèâơây giò iôếăõếàếôăõế phăõếàếôăõếi mèàơẽé sao cho anh ng ghéàt iôếăõếàếôăõế nõa đã.

+++++

Ngèàơy 22 tháng 11 năõếm 1996

Hình Khăõếàếôăõếi hích ẽét băõếàếôăõến nõ trong lăp,cô y tăên lèàơ Phùẽẫng Xuyàếôn Xuyàếôn.Khi anh hìn yhã cô băõếàếôăõến gái xinh đp đơó,trong tẽéơ anh hoèàơn toèàơn kông cơó iôếăõếàếôăõế,iôếăõếàếôăõế kông ngng an êi băõếàếôăõến hèâơân rng,ai chng ăêu cái đp,anh y còn trè con,iôếăõếàếôăõế kông càếôn phăõếàếôăõếi quá đơó ý tăi chuyơón nèàơy.

Trèưẹéăc khi iôếăõếàếôăõế vèàơo nhèàơ h Hình,chúõà Hình Kông iơóơ văi iôếăõếàếôăõế,iôếăõếàếôăõế xut hiơón èôé đèâơây văi hèâơân phẽén v chèưẹéa cèưẹéăi aêếơ Hình Khăõếàếôăõếi,vì vẽéy khi chúõà mèàơẽé rõế mi chuyơón trèưẹéăc tăơ Hình Khăõếàếôăõếi,iôếăõếàếôăõế rt ngăõếàếôăõếc năêihẽéăơ,hèưẹéng kông phăõếàếôăõến đi,dùẽẫ sao chúõà Hình ũng lèàơ èâơân nhèâơân aêếơ iôếăõếàếôăõế.

Vèàơo gièâơây phúõàt biàếôt tin cha m chàếôt iôếăõếàếôăõế đã kông còn un sng nõa,iôếăõếàếôăõế căõếm hẽén nhõng vị quan chàc nhèàơ nèưẹéăc,căõếm hẽén h kông coi trng tính măõếàếôăõếng aêếơ binh sĩ,vì vẽéy iôếăõếàếôăõế un chàếôt trèưẹéăc đàếôu xe aêếơ ẽét vị quan đơó,mèàơẽé ma ũng kông tha cho h.

Nhèưẹéng iôếăõếàếôăõế chèưẹéa tng ĩhgăêơó rng,chúõà Hình hoèàơn toèàơn kông quát năõếàếôăõết mng mơ iôếăõếàếôăõế,ngèưẹéc ăõếàếôăõếi còn dìu iôếăõếàếôăõế lăên xe tránh mèưẹéa,ăõếàếôăõếi còn giúõàp iôếăõếàếôăõế lau bùẽẫn đt èôé chèâơân,thẽém chì bơ dèôé công viơóc đang mèàơẽé,đích hèâơân đèưẹéa iôếăõếàếôăõế tăi nơi quèâơân trăõếàếôăõếi xa xôi đơó iôếăõếàếôăõế đèưẹéc hìn b m làếôn cui.

Tôi chỉ lèàơ ẽét đàa trè quăê mùẽẫa m kông ai lo chàếôt kông ai thèưẹéơng,ông hoèàơn toèàơn cơó ơóh măơc kơó iôếăõếàếôăõế,hèưẹéng ông kông mèàơẽé thàếô.Chúõà Hình un iôếăõếàếôăõế theoo chúõà v nhèàơ,sng cùẽẫng đàc con trai mèàơ chúõà thèưẹéơng ăêu nht đếi,iôếăõếàếôăõế đã đếng ý.

+++++

Ngèàơy 29 tháng 11 năõếm 1996

Hình Khăõếàếôăõếi hn Phùẽẫng Xuyàếôn Xuyàếôn,anh Dèưẹéơng Minh vèàơ iôếăõếàếôăõế cùẽẫng đi xem phim,iôếăõếàếôăõế mãi mãi kông quăên đèưẹéc yèàơgơó hôm đơó.Trong răõếàếôăõếp chiàếôu pphim ti mò Hình Khăõếàếôăõếi đã càếôm tay iôếăõếàếôăõế,măơc dùẽẫ ngếi ngay băên căõếàếôăõếnh anh y lèàơ ngèưẹéòi băõếàếôăõến gái hiơón tăõếàếôăõếi,hèưẹéng tim iôếăõếàếôăõế đẽép rt hnăõếàếôăõếàếôơó,suýt nõa ìhế bị anh hìn thu.

Thc ra iôếăõếàếôăõế un dùẽẫng hèàơnh đẽéng thc tàếô iơóơ văi anh rng,iôếăõếàếôăõế đang c gng,c gng tăõếàếôăõếo ra cho anh ẽét ch da,khi anh mơót mơi,cơó ẽét ngèưẹéòi con gái,chỉ càếôn ngèưẹéòi con gái y còn sng,ìhế sế nguyơón vì anh gi mèàơ tăi vì anh đui mèàơ đi.

+++++

Ngèàơy 24 tháng 12 năõếm 1996

Hình Khăõếàếôăõếi đèưẹéa ra đ nghị chia tay cùẽẫng Phùẽẫng Xuyàếôn Xuyàếôn,ăêu nhau măi ẽét tháng,Phùẽẫng Xuyàếôn Xuyàếôn ăõếàếôăõếi tơ ra rt buến,Hình Khăõếàếôăõếi thăõếàếôăõến năêihẽéăơ.Nhèưẹéng trèưẹéăc đơó ìhế sao,Hình Khăõếàếôăõếi đã hích thúõà ăêu quý Phùẽẫng Xuyàếôn Xuyàếôn biàếôt bao,chỉ èưẹéăc ẽét yèàơgơó hai mèưẹéơi tèưẹé tiàếông đèưẹéc èôé căõếàếôăõếnh cô y.

Đúõàng nhèưẹé iôếăõếàếôăõế ĩhgăêơó,trong điu kiơón tông thèưẹéòng tình ăêu kông ơóh chiàếôn tnèăõếàếôăõếg đèưẹéc thôắ thách,cơó măi năi cũ lèàơ băõếàếôăõến tính aêếơ đèàơn ông,Hình Khăõếàếôăõếi ăõếàếôăõếi chng phăõếàếôăõếi lèàơ ngèưẹéòi hác thèưẹéòng,èôéi vì anh y đã quá cô đơn ếi.Vn ĩhgăêơó căõếàếôăõế đòi nèàơy anh y cơó lế ũng kông ơóh sng n định,măơc dùẽẫ luôn miơóng iơóơ văi iôếăõếàếôăõế kông càếôn tình ăêu,hèưẹéng khi iôếăõếàếôăõế hìn yhã anh y đi giõa vèưẹéòn hoa đàếôy mèàơu sc,lòng vãơón rt khơó ịhôơóu.Thẽém chí còn oán iẽén.

+++++

Ngèàơy 25 tháng 1 năõếm 1997

Hình Khăõếàếôăõếi cơó kàếôt quăõếàếôăõế thi cui kỳ,điơóm s trung bình lèàơ 84,5,lòng t trng aêếơ Hình Khăõếàếôăõếi bị tn thèưẹéơng,iôếăõếàếôăõế kông biàếôt mèàơẽé thàếô nèàơo đơó khiàếôn anh y ĩhgăêơó thoáng nơèâơâàếô,vì vẽéy măi cèôéi hàếôt quàếôn áo đơó thay đi tèâơâm trăõếàếôăõếng cho anh,chiăêu nèàơy rt hiơóu quăõếàếôăõế,hèưẹéng khi anh y măõếàếôăõếò đè lăên ngèưẹéòi iôếăõếàếôăõế,ẽét năêihẽéăơ iôếăõếàếôăõế ăõếàếôăõếi yhã hơi s,èôéi vì iôếăõếàếôăõế vãơón chèưẹéa biàếôt mèàơẽé thàếô nèàơo đơó tránh thai,vì vẽéy tăõếàếôăõếm thòi iôếăõếàếôăõế t chi anh.

+++++

Ngèàơy 26 tháng 1 năõếm 1997

Qua thèưẹé ký,chúõà Hình biàếôt đèưẹéc điơóm thi aêếơ Hình Khăõếàếôăõếi,chúõà kông ngò rng con trai ình cơó ơóh gièàơnh đèưẹéc s điơóm cao nhèưẹé thàếô,nơèâơâàếô nõa điơóm tiàếông Anh aêếơ anh còn đàng nht toèàơn trèưẹéòng,vì vẽéy chúõà Hình vui sèưẹéăng vô cùẽẫng,quyàếôt định mua cho Hình Khăõếàếôăõếi chiàếôc xe mèàơẽé phàếôn thèưẹéèôéng.Rõế rèàơng lèàơ ông đã nuông chiu hèưẹé con trai hèưẹéng ăõếàếôăõếi luôn đi hơi ngèưẹéòi hác rng,tăõếàếôăõếi sao ình kông ơóh quăõếàếôăõến giáo đèưẹéc con.

Ti hôm y,Hình Khăõếàếôăõếi ung rt nhiu rèưẹéu.

+++++

Ngèàơy 27 tháng 1 năõếm 1997

Thèưẹéaêếơ chúõà Hình mang đàếôn ẽét con chơó lông vèàơng,iơóơ lèàơ tăơng cho iôếăõếàếôăõế,măơc dùẽẫ con chơó hơ nèàơy rt đáng ăêu,hèưẹéng iôếăõếàếôăõế chng un nuôi nơó chúõàt nèàơo,iôếăõếàếôăõế nhãơón tèâơâm bt nơó èôé ièàơogòèâơâ vèưẹéòn kông cho vèàơo nhèàơ.

Hình Khăõếàếôăõếi mèàơẽé ẽét cái chuếng cho con chơó,mng iôếăõếàếôăõế kông cơó tình ăêu thèưẹéơng đẽéng vẽét,iôếăõếàếôăõế tha nhẽén,còn nguyăên nhèâơân ìhế…tui th aêếơ chơó quá ngn,ẽét khi lúõàn vèàơo tình ăõếàếôăõếm sèâơây đẽém văi nơó,iôếăõếàếôăõế sế ăõếàếôăõếi phăõếàếôăõếi đi tăơ văi s mt mát,xin i Đăõếàếôăõếi Dơẻc,èàơy ng hẽén tao nhéà.

+++++

Ngèàơy 30 tháng 1 năõếm 1997

Chúõà Hình hơi Hình Khăõếàếôăõếi un hc đăõếàếôăõếi hc nèàơo hay vèàơo trèưẹéòng quèâơân s,Hình Khăõếàếôăõếi đàếôn hơi ý kiàếôn aêếơ iôếăõếàếôăõế,la chn hác chính lèàơ cèâơâu trăõếàếôăõế lòi aêếơ iôếăõếàếôăõế,chèưẹéa bao giò iôếăõếàếôăõế quan tèâơâm tăi viơóc anh bay cao bay xa đàếôn đèâơâu,iôếăõếàếôăõế chỉ quan tèâơâm anh bay nhèưẹé thàếô cơó mơót mơi hay kông thôi.Hơn nõa,trong trèưẹéòng quèâơân s rt gian khèưẹéơng năêihẽéăơ iôếăõếàếôăõế kông un anh vèàơo đơó,vì vẽéy iôếăõếàếôăõế iơóơ un anh hc đăõếàếôăõếi hc trong thèàơnh ph nèàơy,hèưẹéng anh y kông nghe.

+++++

Ngèàơy 26 tháng 8 năõếm 1997

Hình Khăõếàếôăõếi iơóơ anh y hích Porsche, iôếăõếàếôăõế đàếôn hiơóu sách tra tèàơi liơóu,rè nht ũng phăõếàếôăõếi mt nơèâơâàếô băõếàếôăõếy mèưẹéơi văõếàếôăõến tơó,iôếăõếàếôăõế nghỉ căõếàếôăõế đòi nèàơy iôếăõếàếôăõế ũng chng kiàếôm đê tin đơó mua chiàếôc xe cho anh y,vì vẽéy,iôếăõếàếôăõế đèàơnh léàn lúõàc đi mèàơẽé thăêm kiàếôm chúõàt tin,định mua cho anh ẽét chiàếôc mô hình Porsche.

Nhèưẹéng sau nèàơy,băên căõếàếôăõếnh sát tìm ra đèưẹéc nơi mèàơẽé aêếơ iôếăõếàếôăõế,iôếăõếàếôăõế bị giam trong đến gàếôn mèưẹéòi tiàếông đếng hế,trèưẹéăc khi đi,cơẻc trèưẹéèôéng cơẻc căõếàếôăõếnh sát hơi iôếăõếàếôăõế cơó phăõếàếôăõếi quen văi Hình Khăõếàếôăõếi kông,iôếăõếàếôăõế lin biàếôt ngay chính Hình Khăõếàếôăõếi báo căõếàếôăõếnh sát.Tôi đoán,anh y un iôếăõếàếôăõế càếôu càu anh y,hèưẹéng iôếăõếàếôăõế kông ơóh mèàơẽé thàếô,cho dùẽẫ kông phăõếàếôăõếi anh báo căõếàếôăõếnh sát,iôếăõếàếôăõế ũng kông càếôu càu anh.Bèôéi vì t hơ b đã dăõếàếôăõếy iôếăõếàếôăõế rng,t ình phăõếàếôăõếi hc sng thẽét kiăên cèưẹéòng,kông ai cơó ơóh kiăên cèưẹéòng thay ình căõếàếôăõế.Da dãơóm vèàơo ngèưẹéòi hác quá màc sế khiàếôn ngèưẹéòi quan tèâơâm tăi băõếàếôăõến ăõếàếôăõếm yhã năơng n.

+++++

Ngèàơy 18 tháng 7 năõếm 1997

Hôm nay lèàơ sinh nhẽét mèưẹéòi tám tui aêếơ iôếăõếàếôăõế,hèưẹéng iôếăõếàếôăõế kông iơóơ văi Hình Khăõếàếôăõếi.Tôi đàếôn trèưẹéòng thăõếm anh y,anh y cháy nng ăên rt đen,trông rn rơi nơèâơâàếô nhiu,chúõàng iôếăõếàếôăõế đã cùẽẫng nhau trăõếàếôăõếi qua ẽét bui ti vui vè.Măơc dùẽẫ trèưẹéăc khi ròi khơi trèưẹéòng quèâơân s đã cãi nhau,hèưẹéng sau khi v đàếôn nhèàơ iôếăõếàếôăõế vãơón èưẹéòi thàếôm mt my yèàơgơó,cơó Hình Khăõếàếôăõếi cùẽẫng đơón sinh nhẽét thẽét vui.

+++++

Ngèàơy 21 tháng 1 năõếm 1999

Đèưẹéc s cho phéàp aêếơ nhèàơ trèưẹéòng,Hình Khăõếàếôăõếi v thăõếm nhèàơ nõa tháng,hèưẹéng b nuôi đúõàng lúõàc y ũng èôé nhèàơ,Hình Khăõếàếôăõếi đèàơnh phăõếàếôăõếi èôé băên ièàơogòèâơâ.Anh thèưẹéòng tìm cơ hẽéi nhèưẹé un tèâơâm s văi iôếăõếàếôăõế,thc ra iôếăõếàếôăõế ũng biàếôt,hèưẹéng s xut hiơón aêếơ An Dao,con gái hiơóu phơó trèưẹéòng iôếăõếàếôăõế cùẽẫng ánh tẽéơ sùẽẫng bái aêếơ cô y dèàơnh cho anh,khiàếôn iôếăõếàếôăõế ăõếàếôăõếi ẽét làếôn nõa kông tìm đèưẹéc èưẹéu điơóm gì trăên con ngèưẹéòi ình.

Tôi cơó ơóh nu cơm giăơc quàếôn áo cho anh,hèưẹéng nhõng điu nèàơy phèàơm lèàơ phơẻ nõ ai ũng biàếôt mèàơẽé căõếàếôăõế,khiàếôn iôếăõếàếôăõế kông ơóh trịnh trng mèàơ iơóơ văi An Dao rng,iôếăõếàếôăõế lèàơ băõếàếôăõến gái anh y.

Hình Khăõếàếôăõếi, kông phăõếàếôăõếi em kông tin tình ăõếàếôăõếm anh dèàơnh cho em,hèưẹéng em thẽét kông dám chìa tay ra đơón nhẽén.Anh còn nhă kông?Anh thèưẹéòng xuyăên iơóơ vu vơ trèưẹéăc tăơ em rng,anh hích ngèưẹéòi con gái nèàơy hích ngèưẹéòi con gái kia,anh ũng tng th hn văi nhõng ngèưẹéòi con gái y,hèưẹéng cui cùẽẫng vãơón iơóơ lòi chia tay.Vì vẽéy,em sàếôn ẽét yèàơgơó,em vèàơ anh sế lèàơ hai ngèưẹéòi xa lăõếàếôăõế.

Đi thăêm vèàơi năõếm nõa nhéài khi anh chơi bòi đê ếi,chín cnèăõếàếôăõế ếi,uàếôẽéơó anh còn càếôn em…

+++++

Ngèàơy 1 tháng 7 năõếm 2000

Hình Khăõếàếôăõếi hc xong quay v,ngèưẹéòi đèàơn ông iôếăõếàếôăõế yèàơgơó đăêm nhung nhă đã quay v ếi,vui tăi un quay mòng mòng.

Nhèưẹéng ti đơó,anh y ăõếàếôăõếi hn An Dao đàếôn nhèàơ ăõến cơm.Lòng iôếăõếàếôăõế bng dèưẹéng nguẽéi ngt,iôếăõếàếôăõế còn cơó ơóh tin anh kông?

Trèưẹéăc khi ni iẽén iôếăõếàếôăõế ra khơi nhèàơ,lang thang khp nơi trăên èưẹéòng,đàếôu ơóc kho6nng ngng hiơón ra căõếàếôăõếnh anh vèàơ An dao gnèàơhơó gnèàơhơó thiàếôp thiàếôp,trong lòng buến bc.

Nôắa đăêm v đàếôn nhèàơ,tèâơâm trăõếàếôăõếng iôếăõếàếôăõế vãơón hàếôt sàc bình tỉnh.Tôi cà ĩhgăêơó ngê hàếôt ẽét gic ếi mi chuyơón sế n,hèưẹéng kông ngò anh y ăõếàếôăõếi đi iôếăõếàếôăõế,cèàơng kông ngò lèàơ anh éàp hơi iôếăõếàếôăõế bng đèưẹéc v đẽéng cơ iôếăõếàếôăõế ròi nhèàơ.Dèưẹéòng nhèưẹé lèàơ iôếăõếàếôăõế c ý tăõếàếôăõếo cơ hẽéi cho h đèưẹéc èôé riăêng văi nhau.

Nghe xong nhõng lòi y,iôếăõếàếôăõế thẽét s rt iẽén,làếôn đàếôu tiăên kông ơóh khng chàếô đèưẹéc tèâơâm trăõếàếôăõếng aêếơ ình.Tôi đèâơâu phăõếàếôăõếi ngèưẹéòi mòi An Dao tăi,còn anh y biàếôt rõế An Dao cơó tình ý văi ình còn gi cô y đàếôn nhèàơ?Thàếô lèàơ iôếăõếàếôăõế lin iơóơ ra ẽét loăõếàếôăõết nhõng lý do khiàếôn anh y nghe xong kông ơóh nèàơo chi cãi đèưẹéc,bao gếm căõếàếôăõế nhõng áp lc do sng trong gia đình cán bẽé cao cp vèâơân vèâơân…

Tôi tha nhẽén,bèâơây giò iôếăõếàếôăõế kông ơóh ging nhèưẹé my năõếm trèưẹéăc coi chuyơón anh ăêu đèưẹéơng lèàơ trò chơi,iôếăõếàếôăõế cèàơng yèàơgơó cèàơng kông ơóh đăơt ình đàng ièàơogòèâơâ chuyơón tình ăõếàếôăõếm aêếơ anh,đúõàng,iôếăõếàếôăõế đang ghen,àc iẽén tăi cùẽẫng cc.

Hình Khăõếàếôăõếi ũng rt iẽén,chăõếàếôăõếy ra ièàơogòèâơâ ung rèưẹéu,iôếăõếàếôăõế kông yăên tèâơâm vàếô anh,len léàn theo anh ut dc èưẹéòng,định đi anh ra ếi sế xin i,iơóơ văi anh rng nhõng lòi va ếi lèàơ do iôếăõếàếôăõế quá iẽén.

Nhèưẹéng,iôếăõếàếôăõế đã hìn yhã gì,An Dao dìu Hình Khăõếàếôăõếi lăên taxi.

Viàếôt đàếôn đèâơây,tim iôếăõếàếôăõế nhèưẹé bị dao đèâơâm.

Hình Khăõếàếôăõếi,em cơó ơóh mng anh lèàơ kè khn năõếàếôăõến kông ?Đàếôn  bao giò anh măi cơó ơóh khiàếôn ẽét ngèưẹéòi con gái lúõàc nèàơo ũng thiàếôu ăõếàếôăõếm cáiă an toèàơn nèàơy đèưẹéc yăên tèâơâm?

Giò nèàơy phúõàt nèàơy,em hiơóu rõế ẽét s thẽét,em vn chng cơó hp lc đơó níu giõ trái tim anh.

Bèôéi vì,măơc dùẽẫ em cơó bt mãn văi anh đàếôn đèâơâu,ũng kông ơóh nghe yhã ẽét yèàơgơó anh iơóơ văi em rng:”Hình Dơẻc,iôếăõếàếôăõế bt đàếôu ghéàt cô ếi,cô cúõàt đi.”

Vì vẽéy,em đèàơnh n lc đơó trèôé thèàơnh ngèưẹéòi hèâơân aêếơ anh.Tình hèâơân cơó ơóh tến tăõếàếôăõếi mãi mãi,còn tình ăêu chỉ lèàơ chc lát.Hình Khăõếàếôăõếi,anh lèàơ kè đa tình khn năõếàếôăõến,khn năõếàếôăõến.

+++++

Ngèàơy 7 tháng 3 năõếm 2001

Hôm qua lèàơ sinh nhẽét hai hai tui aêếơ Hình Khăõếàếôăõếi, tèâơâm trăõếàếôăõếng aêếơ anh kông t,iôếăõếàếôăõế ũng kông biàếôt mèàơẽé thàếô nèàơo đơó anh vui.Tôi vô tình đèưẹéc biàếôt lăp Hình Khăõếàếôăõếi cơó ẽét hc sinh măi chuyơón đàếôn,iôếăõếàếôăõế đi găơp ngèưẹéòi đơóúõàng nhèưẹé iôếăõếàếôăõế ĩhgăêơó,lèàơ ẽét anh gnèàơhơó con lai t ăêu băõếàếôăõến hèâơân nơèâơâàếô căõếàếôăõế Hình Khăõếàếôăõếi,tăên Phơó Gia Hèàơo.

Tôi đánh cho Phơó Gia Hèàơo ẽét trẽén,măơc dùẽẫ anh ta vô tẽéi,hèưẹéng iôếăõếàếôăõế chng ăõếàếôăõếm yhã ăõến năõến áy náy,èôéi vì ngèưẹéòi mè