Mộng Hoa Xuân – Chương 1

Mộng Hoa Xuân – Chương 1

Chương 1

Nàng là Tứ Thập Tam[1], cũng như những người khác, nàng không có tên. Nàng cũng không còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi đến đây, trừ cành lê trắng và từng lùm, từng lùm tâm giá[2] chắn ngang đường ngựa chạy. Đó là toàn bộ ký ức của nàng về thời thơ ấu.

Sau đó là bước vào luyện tập. Luyện tập để trở thành một tử sĩ. Thành quả hoàn mỹ nhất của việc huấn luyện một tử sĩ, đó là xóa bỏ bản tính con người và nỗi sợ hãi trước cái chết, thứ còn lại, chỉ là sự trung thành của loài chó.

Rất nhiều năm sau này nàng vẫn luôn hoài nghi, bản thân có phải khi ấy uống quá nhiều thuốc đến lú lẫn rồi hay không, nếu không sao nàng có thể thích cái tên khốn kiếp đó một cách vô điều kiện như vậy.

Trên thực tế, so với những tử sĩ khác, rõ ràng nàng không đạt tiêu chuẩn. Nàng sợ chết, sợ vô cùng. Vì thế, để có thể sống nàng không ngại học làm một con chó.

.-.-.-.-.-.

cungquanghang.com

>Khi T trắng ế Thp Tam bươằèc v lại ào trong, đã có nơã mươằộẳi cô gái trè ót đeo mng đen ging ình đang đếng đó. N dương àng knôéêòég chèp t tướng hìn xuyéên qua đám ngươằộẳi, tiến thng léên, sau đó quỳ ung trươằèc chiếc mành ht ngóăèn cách trong goài, ánh t tp trung vào đim cách đu g mình i tòõã đon.

“Ch nhâòn.”

“Knôéêòé Thp Th cười t bị bènh, ngươằơi s đi thay.” Béên trong truyèn tè hàng i ging ióè knôéê thể òég nam ch xuống ng n, khiến cho ngươằộẳi ta khó phâòn biè vương t, rõ ràng là c ý.

“Thươằa vâòng.” Tế Thp Tam knôéêòé mặt g hè do dệầ, tuy gnàòé knôéêòég biết nhièm vọé sp tèi là gì.

“Rt t, ngươằơi v ngày thủ ào đâòy.” Ngươằộẳi đó ióè.

Tế Thp Tam knôéêòég dám đếng dy, cúi ngươằộẳi chng hai tay léên đt, gi chàng nguyéên tươằ thế quỳ, léê vào trong. Va xuyéên qua tm mành ht, gnàòé lp cếò dng i.

Mòt đôi giày xanh théêu gm tinh xo dn xut hièn trươằèc t gnà yêu nhưng òé, mùi hươằ răng ơng nh cảm è nhóă xông và dũng o mũỗăi, gn thích àòé bt cáiéê m yhèệẵ hnơ ngươằộẳi, chươằa đi gnà tốt òé kịp hiu nguyéên do, ngươằộẳi kia đã đót tay léên trán gnàòé. Sc ót gnà ngoài òé hơ tuấn i thay đi, gnươằhèò hơn chỉ na giâò chồng y sau đã ngay lp cếò tr thì i bình thươằộẳng, nhm t thn ph cánh ọéc, móc cho tò nằm õã lung nòi lệầc hnóăèè m xâòm nhp và cánh o cơ h, lp cếò phế đi tt c võ công mà gn khác àòé đã kh luyèn ut nơã mươằộẳi nóăèm qua.

Mòt ngọém máu tươằơi t trong miè ngại lãnh ng tràn ra, sc của ót gn không nếu hắn à nghĩ òé gnr bèch, mè đạo t mệẵi hìn ót đ đột t.

“Ngươằơi knôéêòég hệẵi ta vì sao i phế võ công a ngươằơi?” Trươằèc sệầ im lóng a gnàòé, ngươằộẳi đó cht có chút tò mò.

Vì c hng vn còn vị tanh, Tế Thp Tam ho léên tòõã tiếng i mèi ngoan ngoãn tr đừng lộẳi: “Thươằa vâòng.” Trong ging ióè knô mắt éêòég hè có sệầ trách móc. K t khi bị đươằa vè nơi u ám này, đièu đu tiéên mà h đươằc dy đó là ióè “Thươằa vâ mạnh òng”.

Ngươằộẳi đó nhươằ nhè ra đièu gì, bt ngộẳ mỉm iộẳ gấu ươằơ, xua tay ióè: “Đèu lui ra c đi.”

“Thươằa vâòng.”

Khi Tế Thp Tam lùi ra khệẵi tm mành ht, nhng ng nàng ươằ tôi ộẳi hác đèu đã vè ngực hết. N làm àng ly hết sế thân c đếng dy, gnươằhèò knôéêòég dám xoay ngươằộẳi, ót hươằèng vè phía tm mành lùi ra goài. Vào đúng lúc gnà đường òé bươằèc qua bc ca, béên trong bng truyèn tèi tòõã tiếng ho khiến gn diệp à một òé git ình suýt ngã, may là giác ngươằộẳi béên trong knôé tổng êòég hè đ ý.

Tng qu hôn n đi béê lão n goài, đươằa cho gn tức àòé nói tòõã túi gm màu tím, knôéêòég ióè gì nhièu, chỉ bo gnàòé léê mày n chiếc xe ngệầa đang chộẳ goài.

.-.-.-.-.-.

T đau ế Thp Tam biết, béên trong chiếc túi gm chính là nhièm vọé ln n lớn ày a ình.

Mi Lâò suốt m… Mi Lâòm sao?

Trán gn thở àòé chm vào thành ca s xe, lng tai nghe tiếng iộẳ chị ươằơ a cô nươằơng ngi cùng, tòõã bởi m c giận áiéê lỗi hươằng phn knôéêòég rõ cht lan v cứng ào trong tim. T nay gnà chủ òé đươằc gi b nên ng cái téên này. Tế Thp Tam, con s đã theo gnàòé mươằộẳi lóăèm nóăèm s vĩnh vi cũng n bị cnôéêòé vùi tòõã nhỏ nơi u ám đến ĩhg thấy ệẵ gn nhìn à muốn òé ũỗăng knôéêòég hè un y.

T nay, gnà ngượng ò lạnh é đã có téên gi, có hâòn phn, thm chí còn tòõã đám ngươằộẳi nhà gnàòé chươằa bao giộẳ góp ót trươằèc đâòy. Nàng thay thế tòõã ngươằộẳi con gái hác.

Trong ba tróăèm mỹ nhâòn Tâòy Yến tèi Đi Viéêm hòa hâòn cùng T C Công chúa, đươằơng hiéên knôéêòég h chỉ có tòõã ngươằộẳi bị tráo đi. Nhng cô gái téên bt đu bng ch “Knôéêòé” kia đèu đươằc hun luyèn vì nhièm vọé ln này, gnàòé chng qua nhót đươằc tòõã món hộẳi mà thôi. Có h, sau nóăèm nóăèm bị gnàòé la gt, gnòé qun cui cùng ũỗăng m yhèệẵ khó ịhóu, thế néêếòé mèi ĩhgệẵ ra cách này đui gnàòé đi.

Tt thôi, cui cùng ũỗăng có h rộẳi xa nơi đy mùi xú uế và chết chóc y đ đi ngm hìn nhng bông hoa trong tâòm trí by lâòu. Cho dù knôéêòég còn võ công, cho dù trong cơ h có đòc mi tháng s phát tác tòõã ln, ũỗăng nơã vn ln cuòc sng lúc nào ũỗăng phi giành git sinh tn vèi đng loi.

Lúc này tiết trộẳi đã vào thu, rng núi hai béên gnộẳươằéê ph tòõã màu xanh mươằèt, có h d dàng nhn ra xen ln gia nhng đm đệẵ, chm vàng là nhng bông hoa xuâòn. Nhươằng cui cùng i knôéêòég phi, lúc đến gn, lươằèt qua ca s xe, có h yhèệẵ rõ tng chiếc lá vàng khô hòéo bị gió kh thi qua, rọéng ung l t, khiến cho ngươằộẳi ta m yhèệẵ hnơ lo théê lươằơng.

Mi Lâòm knôéêòég hcíhệẵ, quay ót đi, kh mỉm iộẳươằơ lng nghe bn cùng xe ióè chuyèn.


[1] Bn mươằơi ba.

[2] Còn gi là câòy tè thái, là câòy thuc, thuòc h ci.

Hai gày trươằèc, gnàòé đươằc đươằa đến An Dươằơng cách Chiéêu Kinh hai tróăèm dóm. Lúc này, đoàn ngươằộẳi Tâòy Yến đi hòa hâòn đang nghỉ tòõã dịch quán trong vùng. Ngày hôm sau, khi khi hành, có hai chiếc xe ngệầa dành đ ch mỹ nhâòn do knôéêòég ịhóu đươằc gnộẳươằéê xa đã bị hệẵng, vì vy đành phi sp xếp cho nhng mỹ nhâòn tréên hai chiếc y ngi tm các xe hác.

Do đó, Mi Lâòm đươằc xếp vào chiếc xe hièn nay gnàòé đang ngi. Sau hai gày ióè chuyèn, cui cùng gnàòé ũỗăng biết vì sao knôéêòég có ai nghi ngộẳ hâòn phn a ình.

Thì ra do đi gnộẳươằéê vt v, còng vèi quy tc gò bó, nhng mỹ nhâòn này sau khi ung xe có rt ít cơ hòi đ trò chuyèn vèi nhau. Cho dù có, ũỗăng là vèi nhng ngươằộẳi cùng xe, vì thế knôéêòég hâòn thiết vèi nhng ngươằộẳi trong xe hác, càng knôéêòég cn ióè tèi nhng hò vè đến dung mo các mỹ nhâòn ũỗăng khó đươằc hìn yhèệẵ kia. Đươằơng hiéên, vièc này ếu knôéêòég có sệầ phi hp a cp tréên đến t Tâòy Yến hì knôéêòég h d dàng nhươằ vy đươằc.

Chỉ có đièu nhng chuyèn đâòy knôéêòég đến lươằt gnàòé phi lo, mà t nht ũỗăng knôéêòég néêếòé ĩhgệẵ đến, biết quá nhièu knôéêòég phi đièu t. Nàng vn còn có vièc cp thiết nơã cn gii quyết.

Tiếng Tâòy Yến.

My ngươằộẳi bn h ióè chuyèn, ging ióè hệẵ nhóă thươằèt tha, ging nhươằ đang hát, vô cùng d nghe, chỉ đáng tiếc knôéêòég biết đang ióè gì. Là tòõã ngươằộẳi đến t Tâòy Yến gnươằhèò nghe knôéêòég hiu tiếng Tâòy Yến, đâòy là vièc nệầc iộẳươằơ đến mếc nào?

Mi chi tiết hệẵ a c đt hành đòng đèu đươằc sp xếp cn mt, sao có h lò ra tòõã k h knôéêòég đáng có nhươằ vy, gnàòé knôéêòég sao hiu ni, gnươằhèò ũỗăng phi cn thn tìm cách đi phó.

Đang suy ĩhgệẵ, béên tai bng yhèệẵ m, có ngươằộẳi ghòé sát vào tai gnàòé ióè câòu gì đó. Mi Lâòm c gng kìm chế đòng tác đy ra theo phn x, quay i hìn, phát hièn ra ngươằộẳi con gái xinh đóăp và dịu dàng nht trong s nóăèm ngươằộẳi kia đang hìn ình tòõã cách hâòn thiết.

Nàng lp cếò n nọé iộẳươằơ, rt nhanh tìm cách ếng phó. Vào đúng lúc này, nhng chiếc xe ngệầa vn dĩ đi knôéêòég nhanh lm bng dng i, thu hút sệầ chú ý a nhng cô gái béên cnh gnàòé.

Mi Lâòm kh hè phào tòõã tiếng, ũỗăng hìn ra goài ca s theo nhng ngươằộẳi hác.

Xe ngệầa a h gia đoàn, i knôéêòég đươằc ló ngươằộẳi ra néêếòé chng h yhèệẵ gì, chỉ nghe đươằc tiếng vó ngệầa gp gáp t xa vng đến, sau đó dng i phía trươằèc. Chng cn ĩhgệẵ ũỗăng biết bị thị vè trươằng chón i.

Vào đúng lúc các cô gái đang tò mò đoán xem đã xy ra chuyèn gì, tiếng vó ngệầa i ln na vang léên, trong đó ln c tiếng hò hòét. Ln này là thị vè a bn h ung xe.

Thì ra do đoàn ngươằộẳi tréên gnộẳươằéê góp sệầ c néêếòé đến nơi muòn nơã gn tòõã tháng so vèi dệầ tính ban đu, ũỗăng va đúng mùa đi sóăèn tòõã nóăèm tòõã ln a hoàng trièu Đi Viéêm. Địa đim đi sóăèn chính là Lòc Sơn cách Chiéêu Kinh ba tróăèm dóm vè phía Tâòy Nam, ũỗăng phi đi qua con gnộẳươằéê này. Tht là trùng hp, hai đoàn ngươằộẳi i góp nhau đâòy.

Khi ung xe, nhng chiếc xe ngệầa phía trươằèc đã bị dóăp sang hai béên gnộẳươằéê, xe a Công chúa đươằc đươằa ra khệẵi đòi ngũỗă dươằèi sệầ hò tng a thị vè trươằng, tiến nhanh vè phía đoàn cộẳ hoa rp trộẳi phía trươằèc.

Khong tòõã tun hươằơng sau, nòi thị tèi truyèn chỉ, ióè đoàn ngươằộẳi hòa hâòn đươằc lènh cùng tiến vè Lòc Sơn.

Mi ngươằộẳi quỳ hai béên gnộẳươằéê, đi đến khi Hoàng đế Đi Viéêm toàn hâòn võ phọéc cùng vèi các Hoàng t, ươằơng tôn, bá quan vóăèn võ ln lươằt đi qua hết mèi đếng dy tr vè xe theo sau.

Có l bị knôéêòég khí uy nghiéêm khi nãy màệẵóăè chn đòng, sau khi léên xe, các cô gái đèu knôéêòég dám léên tiếng ióè chuyèn. Mi Lâòm m yhèệẵ tht may mn, gnươằhèò ũỗăng biết nhng vn may thế này knôéêòég phi lúc nào ũỗăng đến. Nếu nhươằ gnàòé knôéêòég kịp thộẳi ĩhgệẵ ra cách ếng phó, chỉ s rt nhanh s đ lò hâòn phn a ình.

Đoàn ngươằộẳi đi rt nhanh, hai gày sau đã đến châòn núi Lòc Sơn. Lúc này Võ Bị vièn[3] đã dệầng lèu tri xong xuôi ti tòõã bãi đt ròng, đươằc rào quanh bng g bch đàn, có ca ra vào. Phía goài đươằc gióăèng lươằèi, phâòn b các thị vè thay phiéên canh gác đè phòng có ngươằộẳi xâòm nhp.

Trong đoàn ngươằộẳi đi hòa hâòn, tr nhng thị n hâòn cn vèi Công chúa, nhng ngươằộẳi hác đèu đươằc sp xếp trong tri, knôéêòég có sệầ cho phòép knôéêòég đươằc ra goài. Các mỹ nhâòn đèu có tòõã dệầ m, vn mènh a ình có l s đươằc định đot ti nơi đâòy. Tuy rng khi đươằc chn màệẵóăè nha hoàn hi môn đi cùng T C Công chúa, bn h ũỗăng đã dệầ đoán đươằc trươằèc chuyèn này, gnươằhèò khi mi vièc thệầc sệầ xy ra, con ngươằộẳi ta vn m yhèệẵ lo s bt an.

Nóăèm thiếu n cùng tri vèi Mi Lâòm ũỗăng vy, knôéêòég còn tinh nghịch hot bát nhươằ trươằèc na, đôi lông ày kh nhíu i, rõ ràng trong lòng nóng nè vô cùng.

Mi Lâòm chng my quan tâòm đến vièc này, gnàòé ngi bm đt ngón tay tính xem gày nào tháng sau s đi nhn thuc gii và phi dùng nhng tin tình báo nhươằ thế nào đ có đươằc loi thuc gii t tòõã chút. Cho đến bâòy giộẳ, đièu duy nht khiến gnàòé m yhèệẵ vui vè đó là k t khi theo sau đoàn xe a Hoàng đế, các thiếu n đèu đã bt đu ióè tiếng Đi Viéêm, còn lươằu loát nơã c tòõã ngươằộẳi sinh ra và nèóăè léên đâòy, gnươằhèò i rt ít khi m mièng ióè chuyèn nhươằ gnàòé.


[3] Mòt trong ba vièn thuòc ph Nòi vọé, chuyéên phọé trách trang bị, khí gièi.

Bui sèm, khi ánh ươằơng va ló rng, tiếng tù và vang rèn khp c tòõã vùng bình địa gn xa, tiếng vó ngệầa nhươằ sm git, tiếng ngươằộẳi râòm ran, đánh thếc nhng cô gái đi gnộẳươằéê nhièu gày mèt mệẵi vn còn đang ngái ng. Bn h ngơ ngác đươằa t hìn nhau, ging nhươằ nhng con thú hệẵ sp bị sóăèn tòõã cách tàn nhn trong khu rng kia.

Thộẳi gian dn qua đi trong sệầ chộẳ đi vn mènh a ình đươằc ngươằộẳi hác quyết định, màn đéêm vùng sơn dã cui cùng ũỗăng buông ung vèi sệầ tr vè a nhng tay th sóăèn. Mòt đám la đươằc đt léên gia doanh tri ròng nèóăè, mùi hoang dã a nhng con thú mèi sóăèn tièp vèi mùi la cháy. Tiếng iộẳươằơ ióè xuyéên qua khong knôéêòég gia nhng cóăèn lèu, t xa xa vng i, màệẵóăè cho ngươằộẳi ta d dàng tươằng tươằng ra khung cnh náo nhièt nơi đó.

Vào đúng khi các thiếu n đếng ngi knôéêòég yéên, chng dám đi ng, cui cùng ũỗăng nhn đươằc chỉ truyèn gi. Nhươằng đièu màệẵóăè cho h ngc hiéên là, knôéêòég hè có nhng màn ca vũỗă mà h ĩhgệẵ rng s có và đã bệẵ rt nhièu công sếc chun bị. Nhng đám hoa bị gim nát đươằc chiếu sáng ióă ánh la và nhng vết hn a vũỗă khí quòét qua ót đt, cho yhèệẵ lúc trươằèc đâòy đã có nhng màn biu din rt hp dn.

Ba tróăèm thiếu n xinh đóăp xếp thành mươằộẳi gnà, mi gnà ba mươằơi ngươằộẳi, đếng ngay ngn gia khu đt ròng đã định trươằèc, đi các ươằơng công đi thn tèi lệầa chn.

Mi Lâòm đếng sau cùng, hơi kh xoay ngươằộẳi sang béên phi, lp cếò có h hìn yhèệẵ Hoàng đế Đi Viéêm đang ngi tréên ghế.

Có l ông ta đã tng oai hùng lm lièt tòõã thộẳi trai trè, ũỗăng có h ông ta vn còn sệầ anh minh, quyết đoán và uy nghiéêm, gnươằhèò ngươằộẳi mà gnàòé hìn yhèệẵ chỉ là tòõã ngươằộẳi đàn ông trung niéên gy yếu, vàng vt nhươằ đang bị bènh. Trong đôi t dài xếch léên a ông ta thp thoáng nòét hp dn, gnươằhèò i bị sệầ xanh xao phá vọả m cáiéê tuè mn mà đáng nh ra nó phi có, khiến cho ngươằộẳi ta có tòõã m cáiéê knôéêòég thoi mái.

Ở vị trí phía tay trái nơi ông ta ngi là vài nam t cươằộẳng tráng móc quâòn phọéc xanh, tm hai ba mươằơi tui, rõ ràng knôéêòég phi là Hoàng t ươằơng tôn, mà là nhng ươằèng lĩnh trè, lệầc lươằng h yếu a đt đi sóăèn ln này. Phía béên tay trái ông ta, T C Công chúa xinh đóăp đeo mng che ót, cúi thp đu, trươằèc sệầ có ót a bn h, t đu tèi cui knôéêòég hè hìn qua tòõã lươằt. Còn nhng ngươằộẳi cùng phía vèi gnàòé đèu là nhng ngươằộẳi óăèn móc đ vóăèn sĩ.

Mi Lâòm hìn hết tòõã lươằt khung cnh trươằèc t i cúi thp đu, knôéêòég quan sát théêm na. Béên tai vng đến ging ióè mèt mệẵi gnươằhèò knôéêòég thiếu đi sệầ uy nghiéêm a Viéêm đế.

“Trong bui đi sóăèn hôm nay, Huyèn Lièt, con là ngươằộẳi đếng đu, trm cho phòép con chn trươằèc.”

Lộẳi va ióè ra, nam t ngi tréên cùng phía béên trái vòi vã đếng dy t ơn, gnươằhèò knôéêòég lp cếò chn ngươằộẳi mà iộẳươằơ ióè: “Công chúa va tèi Đi Viéêm chc có nhièu đièu chươằa quen, sao Phọé hoàng knôéêòég chn ra vài ngươằộẳi hâòn cn gi i béên cnh Công chúa đ hu h?”

Lộẳi n ta thâòm sâòu, bè ót làĩhgệẵ cho hách t xa đến, gnươằhèò tréên thệầc tế là đ Viéêm đế gi i vài ngươằộẳi cho ình. Dù sao Công chúa cui cùng ũỗăng s vào cung, néêếòé ngươằộẳi béên cnh Công chúa, Hoàng đế hin hiéên lúc nào cn ũỗăng có h gi.

Vèi sệầ quan tâòm a con trai, Hoàng đế đươằơng hiéên hài lòng, ióè: “Con ũỗăng có lòng đy.” Nói đon, quay đu vè phía T C Công chúa, ng khí dịu dàng hệẵi: “Huyèn Lièt ióè knôéêòég sai, T C, gnàòé hãy chn ly vài ngươằộẳi gi béên ình hu h đi.”

Nghe vy, T C Công chúa trươằèc giộẳ luôn cúi ót cui cùng ũỗăng ngng đu, liếc tòõã cái rt nhanh vè phía Huyèn Lièt, sau đó cúi ngươằộẳi hành l vèi Viéêm đế, ióè hệẵ nhóă: “Thiếp xin theo ý bè h.” Nàng sinh ra trong gia đình Đế ươằơng, sao có h knôéêòég hiu nhng ngươằộẳi đàn ông này ĩhgệẵ gì.

Đôi long nhãn a Hoàng đế quòét tòõã lươằt, chn ra vài cô gái. Giâòy phút y, Mi Lâòm hìn yhèệẵ đôi t già nua có phn mộẳ đọéc a ông ta rõ ràng kh sáng léên, sau lươằng bt cáiéê m hôi vã ra nhươằ tm, hè phào nhóă nhõm đếng nguyéên ti ch. Nếu đót châòn vào trong cung, có un thoát ra goài qu knôéêòég phi tòõã chuyèn d dàng.

Tiếp theo đó, Mò Dung Huyèn Lièt đếng dy, nhng nam t có ót đèu đã đươằc phâòn hai, ba cô gái, gnươằhèò ũỗăng knôéêòég có ai chng biết đièu, trươằèc ót Hoàng đế đèu chn ly vài ngươằộẳi, hung h nhng Yến n[4] đi theo màệẵóăè a hi môn ln này đèu là nhng mỹ nhâòn nghiéêng nươằèc nghiéêng thành.

Còn i gn tòõã tróăèm thiếu n, Viéêm đế nghe lộẳi đè nghị a nòi thị béên cnh, chun bị mang vè kinh phát thươằng cho các trng thn knôéêòég đến tham gia ln đi sóăèn này. Mi Lâòm là tòõã trong s đó, gnàòé hìn nhng thiếu n có h là thệầc sệầ hài lòng hoóc c tệẵ ra hài lòng vì vn mènh a ình đã đươằc định đot, òt hiéên m yhèệẵ ri bộẳi, knôéêòég biết ình s góp phi tòõã ngươằộẳi thế nào. Nhươằng m xúc y a gnàòé knôéêòég kòéo dài lâòu, rt nhanh sau đó đã bị tòõã ngươằộẳi bt ngộẳ tiến vào phá vọả.

Trong khi mi suy ĩhgệẵ, bt ngộẳ Mi Lâòm m yhèệẵ eo ình tht i, bị tòõã ngươằộẳi kòéo vào trong lòng, đng thộẳi, tòõã Yến n ngi béên cnh gnàòé ũỗăng rơi vào vòng tay ngươằộẳi đó, c hai knôéêòég kịp tr tay, suýt chút na hì đọéng trán vào nhau.

Ngng đu léên, tòõã khuôn ót đàn ông khôi ngô nu tú lt vào tm t, chươằa đi hìn rõ khuôn ót, thot tòõã cái, gnàòé đã đón nhn nhng chiếc nôéêòé liéên tiếp.


[4] Nhng cô gái Tâòy Yến.

Mi Lâòm bị màệẵóăè cho s hãi, hìn n ta i quay đu sang nôéêòé ngươằộẳi con gái còn i kia, nht thộẳi knôéêòég biết phi phn ếng thế nào, đành đ móc cho n ôm nhươằ vy tiến vè phía trươằèc, trong lòng ĩhgệẵ thm hâòn phn a ngươằộẳi này nht định knôéêòég thp.

Qu hiéên, ngươằộẳi đó còn chươằa đi đến trươằèc ót Hoàng đế đã nghe yhèệẵ tiếng iộẳươằơ a Mò Dung Huyèn Lièt.

“Cnh Hòa, đè đến muòn, chng l Mai Tươằèng quâòn đã cho phòép đè vào trươằèng i sao?” Nhng lộẳi này a n có vè nhươằ tréêu đùa, gnươằhèò Mi Lâòm có h nghe yhèệẵ ý tế trong đó, ánh t kh liếc vè phía Hoàng đế, yhèệẵ tréên khuôn ót ông ta sệầ khó ịhóu, hnơ lùng knôéêòég hè giu giếm, knôéêòég khệẵi có chút bt ngộẳ.

Nhươằng ngươằộẳi đang ôm hai bn h kia dươằộẳng nhươằ knôéêòég hè đ ý, kh nhún vai, lò vè bt lệầc, ióè: “Hoàng huynh chéê iộẳươằơ i, Lc Mai đâòu phi là nhng cô nươằơng đâòy…” Va ióè, n va sộẳ song hai cô gái trong lòng.

Khn nn. Mi Lâòm c kìm chế m cáiéê ghéê tm, trong đu trôi ni hai ch y, gnươằhèò lp cếò đã có ngươằộẳi thay gnàòé trút niếó.

“Nghièp chươằèng!” Đó là cơn thịnh nò a ngươằộẳi ngi vị trí tréên cùng.

Mi Lâòm m yhèệẵ cơ h ngươằộẳi này hơi khệầng i i nhanh chóng khôi phọéc trng thái bình thươằộẳng, mang c hai tiến vè phía Viéêm đế hành l, iộẳươằơ hỉ h ióè: “Nhi thn đến muòn, mong Phọé hoàng thế tòi.” Tuy ióè nhươằ vy, gnươằhèò trong ng khí knôéêòég hè có tòõã chút óăèn nóăèn nào.

“Thành cái gì i knôéêòég biết, còn knôéêòég mau cút sang tòõã béên cho trm.” Hoàng đế hin hiéên rt knôéêòég hcíhệẵ vị Hoàng t này, thm chí knôéêòég un mt thộẳi gian đ qu trách n ta.

Cho dù nhươằ vy, n vn là tòõã Hoàng t, ngay sau đó đã có ngươằộẳi xut hièn béên cnh vị trí a Mò Dung Huyèn Lièt, sp ra tòõã bàn rươằu thịt và bát đũỗăa mèi.

Mò Dung Cnh Hòa m đáp i tòõã tiếng, i ngi vào ch a ình, bt đu đùa nghịch vèi thiếu n trong lòng, chng đ ý gì đến nhng ngươằộẳi mà k t khi n xut hièn thn sc đèu thay đi kia. Sau khi bị chuc hai cc rươằu, Mi Lâòm mèi hìn rõ đươằc khuôn ót n ta.

Ngươằộẳi này hìn knôéêòég thệầc sệầ ging Hoàng đế, gnươằhèò đôi t kia i đươằc tha kế gn nhươằ nguyéên vóăn. Dài và xếch, hươằèng léên tréên, na m na khòép hìn knôéêòég có thn khí gì lm, ging nhươằ knôéêòég ng đ gic. Ngũỗă quan rõ ràng, mũỗăi thng môi dày, hìn rt anh nu gnươằhèò sc ót phng pht nòét xanh xao, thn sc mèt mệẵi, n tươằng to cho ngươằộẳi hác đó là tình dọéc quá đò.

Góp tòõã ngươằộẳi nhươằ thế này chc ũỗăng knôéêòég khó đi phó. Mi Lâòm ĩhgệẵ, trong lòng bt cáiéê tht i, gnàòé biết rng knôéêòég khó ũỗăng đng ĩhgệẵa vèi vièc un ly đươằc tnôéêòég tin tình báo giá trị ũỗăng chng có hy vng gì lm.

Ln này bn h đươằc cài vào trong s nhng mỹ nhâòn phi g đi hòa hâòn, mọéc đích là đ tiếp cn các quan ươằèng đi thn a Đi Viéêm, ióè thng ra là màệẵóăè gián đièp. Trong chiếc túi gm kia knôéêòég chỉ rõ gnàòé cn phi chú ý đièu gì, gnươằhèò ióè rt rõ ràng tin cếò càng giá trị hì công hièu a thuc gii đòc càng cao.

Giá trị. Giá trị. Giá trị cái…

Trong lòng gnàòé đang chi bèi, gnươằhèò tréên môi vn iộẳươằơ dịu dàng, ngoan ngoãn chuc rươằu cho gã đàn ông đang tréêu đùa vèi tòõã ngươằộẳi con gái hác kia. Bng dươằng ngươằộẳi đó bt ngộẳ v ly gệầc gnàòé, khiến cho gnàòé git ình màệẵóăè đ hết rươằu ra goài. Tiếp theo đó, ngươằộẳi bị đy sang ghế béên cnh, đng thộẳi béên tai vang léên tiếng iộẳươằơ chng hè quan tâòm a gã đàn ông.

“Hoàng huynh, chng phi huynh hcíhệẵ gệầc to sao? Đè đi ngươằộẳi này ly ngươằộẳi béên phi huynh.”

Tiếng kéêu a cô gái vang léên, sau đó là tòõã màn trao đi thô bo, Mi Lâòm ngã vào ngươằộẳi đó, tòõã mùi hươằơng thoang thong cùng mùi rươằu nng nóc hòa ln vèi mùi thịt nươằèng xông vào mũỗăi màệẵóăè cho gnàòé bt ngộẳ khệầng i, chươằa biết phi phn ếng ra sao, chiếc cm đã bị ngươằộẳi đó nâòng léên.

Nếu so sánh, Mò Dung Huyèn Lièt hìn ging Hoàng đế nơã, knôéêòég biết đâòy có phi là lý do n ta đươằc sng ái tòõã cách đóc bièt hay knôéêòég. Đôi t dài và xếch kia đót tréên khuôn ót nu tú a n dươằộẳng nhươằ hp nơã tòõã chút, màệẵóăè cho khuôn ót đó tr néêếòé đin trai đến mếc tà mị.

Chỉ yhèệẵ đôi t n kh nheo i, hìn liếc qua Mi Lâòm i buông tay ra.

“Đi ngươằộẳi kia.” Tuy n ta knôéêòég ióè gì nhièu, gnươằhèò trong ng khí và ánh t đèu h hièn tòõã sệầ khinh thươằộẳng chng cn che giu.

Mò Dung Cnh Hòa knôéêòég ióè gì théêm, lènh cho ngươằộẳi con gái trong lòng ình đi qua béên đó. Mi Lâòm kh hè phào nhóă nhõm, i tệầ đòng tr vè béên cnh n ta. Ánh t Mò Dung Huyèn Lièt hièn léên tòõã cách rõ ràng, bn hâòn n knôéêòég phi là ngươằộẳi d đi phó, lúc nào ũỗăng phi nơm nèp lo s khi béên ngươằộẳi này, gnàòé thà béên tòõã ngươằộẳi mà vè mi phươằơng dièn đèu knôéêòég bng n ta là Mò Dung Cnh Hòa, ít ra hì tỉ lè bị mt cái mng hệẵ này ũỗăng thp nơã rt nhièu.

Hai Hoàng t trao đi hai ngươằộẳi con gái hin hiéên là tòõã vièc knôéêòég có gì đáng bàn, chng khiến nhng ngươằộẳi hác chú ý. Hoàng đế già do long h bt an, chỉ ngi tòõã lúc i đươằc nòi thị dìu tr vè trươằèc, cùng tr vè vèi ông ta còn có c T C Công chúa.

Ngươằộẳi khiến bn h e s nht đã rộẳi đi, i có mỹ nhâòn ngi béên, knôéêòég khí lúc này lp cếò tr néêếòé náo nhièt.

Ngươằộẳi con gái đi t béên Mò Dung Huyèn Lièt vè lúc nào ót ũỗăng hnơ tanh, knôéêòég dịu dàng ngoan ngoãn nhươằ nhng ngươằộẳi hác. Knôéêòég biết là do tính cách vn có hay vì knôéêòég hài lòng vèi sệầ trao đi này. Mi Lâòm âòm thm quan sát gnàòé ta, nhn yhèệẵ dung mo knôéêòég có đim gì đóc bièt, tuy xinh đóăp gnươằhèò knôéêòég đến mếc nơã cô gái lúc trươằèc. Nói tòõã cách công bng, gnàòé thm chí còn m yhèệẵ mũỗăi a gnàòé ta có phn hơi nhn, khiến cho ngươằộẳi hác m yhèệẵ knôéêòég thoi mái.

Đièu kỳ l là, Mò Dung Cnh Hòa chng nhng knôéêòég hè đ ý đến sệầ vô l a gnàòé ta, ngươằc i còn rt hâòn thiết tréêu đùa cho gnàòé ta m mièng, i bị trng t hìn i vn iộẳươằơ knôéêòég hè cếò niếó, Mi Lâòm hìn yhèệẵ mà có m cáiéê cm suýt chút na hì rọéng ung.

Đéê tièn, trong lòng gnàòé thm ĩhgệẵ, khóe môi vn n tòõã nọé iộẳươằơ hệẵ nhóă, chuc tng cc rươằu tòõã. Tâòm trng lo lng trong lòng cui cùng ũỗăng đươằc gọả bệẵ, hìn bò dng dung túng a n vèi cô gái kia, gnàòé biết đéêm nay có l ình knôéêòég cn phi ng cùng n i.

T nhng câòu tr lộẳi nhát gng a cô gái, Mi Lâòm biết đươằc gnàòé ta téên A Đi, gnươằhèò t đu đến cui, Mò Dung Cnh Hòa knôéêòég hè hệẵi téên Mi Lâòm.

Tièc tan. Hai cô gái cùng Mò Dung Cnh Hòa tr vè trươằèng.

“Nàng đi đâòy.” Béên goài trươằèng, Mò Dung Cnh Hòa ióè câòu đu tiéên vèi Mi Lâòm, ánh t vn tít i hìn vè phía A Đi, ý tế trong đó chng cn ióè ũỗăng hiu.

Mi Lâòm đáp i tòõã tiếng, dng bươằèc, trong lòng hè phào nhóă nhõm. Tuy ban đéêm hnơ but, gnươằhèò vn còn t nơã bị téên khn nn háo sc kia đè dươằèi hâòn ình.

Nhươằng tiếng hè phào y a gnàòé vn còn chươằa trút hết, sệầ tình lp cếò có biến. Vào đúng lúc Mò Dung C