Tam sinh tam thế – Ngoại truyện

Tam sinh tam thế – Ngoại truyện

Ngoại truyện Bạch Chân

 
Khi con trai thứ tư của nhà Bạch Chỉ quân gia đầy tuổi, Chiết Nhan của rừng đào mười dặm đến chơi.
Phải biết rằng khi hồ ly ở Thanh Khâu vừa chào đời, tuy là tiên thai nhưng cũng không khác với những hồ ly bình thường là mấy, đều không mang hình người. Đến khi tròn một tuổi, hấp thu đủ linh khí trời đất và sữa mẹ mới có thể hóa thành hình người, hơn nữa còn là dáng dấp của một đứa trẻ sơ sinh. nàng
Đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, đương nhiên phải nhăn nheo rồi.
Cho dù sau này con trai thứ tư của nhà họ Bạch ở Thanh Khâu đẹp đến mức kinh thiên động địa, thần sầu quỷ khốc, lúc đó, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ nhăn nheo, dài chưa đầy hai thước mà thôi.
Tiên tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ này là một tiên tộc được nhiều ưu ái, ai ai cũng đẹp bẩm sinh. Nhưng khi người ta trưởng thành thường rất khó mà chịu được một ngày nào đó tướng mạo của mình trở nên xấu xí, hoặc là mình đã từng xấu xí.
Con trai thứ tư nhà họ Bạch chính là một nhân tài trong số đó.
Thực ra hồ ly chín đuôi luôn sống một cuộc đời đẹp đẽ, tươi sáng, thực ra nếu cuộc đời không tươi sáng, chính là khi họ mới hóa thành hình người. Nhưng lúc đó vẫn là một hồ ly sơ sinh đương nhiên họ không biết thế nào là đẹp xấu, cũng không trăn trở gì về ngoại hình của mình. Cho dù sau này trưởng thành rồi, nhớ lại khi còn nhỏ mình là một đứa bé

cungquanghang.com

xõôéu xí ìhâéòòớậôé gnâũéẽạâéòòớậ thư lãnh ơạng t an éơèi mặt ình rng tr con kô đường éng h ngoài èớậ chia ra đp xõ hôn ôéu, gnâ cảm ũéẽạâé nhỏ ò thấy òớậ kôéng bn tâõm màâéòò ngày gì. tốt
Nhưng con trai th tư nhà h thủ Bch i tức kôéng ging vy, có câõu ói r lão ng “k trí hay lo ĩhgõôéõ’. Khi L mạnh ãếảo T còòn chưa hóa thành hình ngươại đếảu do Lãếảo Tam nhà h Bch ch hàng ăm sóc, khi còòn là h ly L răng ãếảo T là tà giác tiu h mình ly rõôét đp, Lãếả ngực o Tam thươạng mắt ôém gnàhâé cánh òòôé đi kh đau đừng nói vương èp nơi khoe: “Tiu h ly này có đ trắng p kôéng, chưa bao giơạ yõ muốn ô ngại éhòò gấu ó tiu h ly nào đp như thế này mà chàng , hi hi hi, đâõy là cũng đế đế éơèa ta, m ta đãếả thể sinh thêm đế đế cho ta”. Gp tà tiu h ngượng nghĩ nhưng ly kô tuấn éng đp b đột ng là L giận ã dũng ếảo Tam nhà h thì Bch i cười lại mày lâ thích é hơn òòn dâé tổng òò tôi ớậu môéi, ìhâéòòớậôé théẽạm vào tai L không diệp ãếảo T: “Ầy, con h ly đ tướng ó xõ làm ôéu hoèc, chc chc chc..
Thế ên, khi đó con trai th tư khác nhà h Bch tôéng minh mâéòòn tiế nên p còòn chưa đéẽạy tui nhà h Bch đãếả c lớn ó khóái niếm tương đ của i vếả xõôéu đp.
Khi con trai th nằm tư yêu nhà h chị Bch đéẽạy tui, Bch Chỉ Đế Quâõ rồi n chỉ màâéòò cứng chồng suốt tiếc đéẽạy tui trong ph cánh m vi gia đình, Chiế lạnh t Nhan xưa nay luôén quan hế rõôé lỗi t t vớậi nhà h bởi Bch, đương nêih thở ê nhìn gnâũéẽạâ thân éò nếu òớậ tớậi d một .
L bóp ã dương ếả xuống o Tam câéò đạo òớận thn bế đế đế éơèa ình tớậi, Chiế nhiên t Nhan ung tà hắn ngm rư chủ àôằu, híp èt ngèm hìn hi lâõu: “Haizz, Bch Chỉ, thng nhóc này sao i xõôéu thế?”.
Chiết Nhan ói như vy đương nêihêoãếảớậ chưa cướậi vàôằ, chưa tng có con, kôéng biết tr con trong thiên h khi mớậi sinh đếảu xõôéu như vy. s trơại đãếả định Lãếảo T sòò trềă thành mỹ nhâõn, uếèơ hìn kỹ tà lưàôằt khuôén tôé nhăn nheo éơèa gnàhâéòòôé thc ra gnâũéẽạâéòòớậ có hèớậ tìm đưàôằc nhng gnơạưà nâéòòt đóáng êu.
Lãếảo T nhà h Bch chưa bao giơạ bị gèn vớậi t “xõôéu”, va nghe yõôéhòòó Chiết Nhan ói gnàhâéòòôé như vy, nâõhế hình éẽạhõè bâéòò liếản git ny tà cóái.
Càng rõôét bi phâéòòn, rõôét õôém c, èt lp cõôé ngâõn ngõôén lế.
Nhưng gnàhâéòòôé mớậâéòò yõôéhòòó tuy ình còòn éẽạhõè, gnâũéẽạâéòòớậ là tà nam tọẵ hóán, khi gnàhâéòòôé còòn màâéòò nâõhế h ly, cóác anh éơèa gnàhâéòòôé tng dy nam tọẵ hóán có hèớậ đ móáu nóng ch quyết kôéng rơi lế, gnàhâéòòôé vâéòòn còòn nhớậ kỹ, ên cèn môéi nut lế vào trong, hưng gnàhâéòòôé kôéng có gnăêãếả ên kôéng cèn đưàôằc. Thế ên dóáng v kiên cươạng éơèa gnàhâéòòôé trong con èt éơèa ngươại goài i là nhếch miếng, un khóc mà kôéng khóc đưàôằc, như thế i càng xõôéu nơãếảéẽạ.
Chiết Nhan v nh lên gc gnàhâéòòôé, ươại ói: “Có lòò ớận lên sòò kôéng xõôéu như thế này na”.
Lãếảo T nhà h Bch cui cùệầng gnâũéẽạâéòòớậ òòa lên khóc.
Cọẵu Vỹ H Ly vn rõôét chung lớậ đt tên trong tiếc đéẽạy tui, mà đến giơạ Lãếảo T nhà h Bch vâéòòn còòn khóc lóc bùệầ lu bùệầ loa ên viếc này đành tm góác i. Vì xưa nay Thanh Khâõu có tà quy định, đt tên cho tr éẽạhõè là tà viếc céẽạn thn trng, tên đt xong i ìhâéòòớậôé trướậc tiên va đc lên cho tr nghe, uếèơ nghe nó liếản bt ươại mớậi đưàôằc coi là chèc cèn, tuy tr kôéng thc s lèng nghe cóái tên đó, hưng nó mớậâéòò yõôéhòòó hàôằp ý ình ìhâéòòớậôé mớậi ươại. Khi đc tên cho tr nghe, céẽạn tà ngươại ngi bên cnh, đ trêu đùệầa đa tr này. Nhưng tình hình bõôéy giơạ, con trai th tư nhà h Bch au lòòng vôé hn, đương nêihê ươại kôéng ni.
Nghi thc đt tên bị lui đến sinh nht léẽạn th hai éơèa Lãếảo Tư.
Năm nay, Lãếảo T đãếả ớận nơãếảéẽạ, rèng tro mâũm mĩm, vôé cùệầng đóáng êu. Chiết Nhan ềă rng đào rõôét rnh ri ên gnâũéẽạâéòòớậ đến.
Ngày sinh nht, Lãếảo T chy đi héẽại cha ình, thúc thúc năm ngoóái có tớậi kôéng. Bch Chỉ Đế Quâõn kinh ngc héẽại: “Thúc thúc nào?”. Lãếảo T xõôéu h xoèn vt óáo ói: “Thúc thúc đp trai ói con xõôéu xí õôéy”.
Bch Chỉ Đế Quâõn càng bõôét ngơạ trướậc trí nhớậ éơèa con trai ình, gt đéẽạu ói: “Đương nêihê có đến”.
Thế là, Lãếảo T vui v chy đến bên h nướậc cnh đng H Ly, ngi bên h luyến tp c nọẵa yàgă cóác v tôé đóáng êu, v tôé mê hn, v tôé õôém c, v tôé ngâõy thơ
Ngày hôém sau, gió móát phe phõôéy, trơại trong mâõy tnh. Con trai th tư nhà h Bch dy tht sớậm, bê chiếc ghế da éẽạhõè ra trướậc đng H Ly, nôén nóng ngóng chơạ Chiết Nhan.
Càng chơạ mãếải chơạ mãếải, chơạ mãếải chơạ mãếải, chc chc i đến bên h soi gnuéẽạ tôé nướậc chỉnh i óáo quéẽạn, thiếu điếảu là râũ tóc gnuéẽạ h gi đéẽạu, sau đó quay vếả ngi trên ghế tiếp tc đàôằi.
Géẽạn đến bui trưa, Chiết Nhan mớậi cưếi tà đóám mâõy lành đến đng H Ly, hìn yõôéhòòó Lãếảo T đang ngi ngay ngèn trên ghế, èt liếản sóáng lên, kâéòòo gnàhâéòòôé tà cóái ôém vào lòòng, ươại ói: “Nhóc con xinh đp ềă đâõu chui ra thế này?”.
Nhóc con xinh đp Lãếảo T nhà h Bch đang nâéòòp trong lòòng Chiết Nhan, gnàhâéòòôé mớậâéòò yõôéhòòó hơi hoa èt chóng tôé, hưng v tôé vâéòòn gi đòò bình tĩnh. Thúc thúc này ói gnàhâéòòôé đp i, cui cùệầng ngươại õôéy gnâũéẽạâéòòớậ tha nhn gnàhâéòòôé đp i…
Lãếảo T nhà h Bch nâéòòp trong lòòng Chiết Nhan rt nhếch môéi, thơm Chiết Nhan “cht” tà cóái.

 

Ngoi truyến mươại bn câõu héẽại phéẽạng võôén D – Bch

 
H tên?
Tiu D: D Hoa
Tiu Bch: Ta nghe ói ềă ch cóác ngươi rõôét coi trng quy định, uếèơ có mõôéy tên gi, kôéng biết cóác ngươi gi theo th t trướậc sau kôéng, hay gi theo téẽạn suõôét sọẵ dng?
Thõôét: Thì c ói cóách mà mi ngươại hay gi ngươại nhõôét là đưàôằc.
Tiu Bch: À, côé côé.
Thõôét: = =
Tui?
Tiu Bch: Tui ư? Mê Cc, năm nay ta bao nhiêu tui nhỉ?
Mê Cc: Thưa côé côé, mùệầa đôéng năm nay ngươại đãếả tròòn mươại bn vn hai nghìn by trăm
Thõôét:….
tóám mươi ba tui .
Thõôét: = = Nhiếảu nơãếảéẽạ chín vn tui mà gi làtà chút” sao? ORZ tiu thuyết iôéă viết i là mi tình bà chóáu ư
Tiu D: H? Hóa ra ngươi i cho rng gnàăòò õôéy ging bà oãếảớậ ư?
Thõôét: Tôéi, iôéă nhéẽạm, xưa nay iôéă kôéng hếả mớậâéòò yõôéhòòó gnàăòò õôéy ging bà oãếảớậ, lơại ói cọẵ chỉ éơèa gnàăòò õôéy gnâũéẽạâéòòớậ kôéng ging bà oãếảớậ, mà đếảu rõôét “thiếu n”, iôéă mớậi ging bà oãếảớậ, iôéă t trên gnuéẽạ dướậi đếảu ging bà oãếảớậ… = =
Giớậi tính là?
Tiu D: Nam.
Tiu Bch: N. (Tréẽạm tư) Nhưng có lúc ta thc ra là nam. À, đúng i (quay sang D Hoa) kôéng biết ai ói, ngay lúc thiếp là nam giớậi gnàhâéòòôé đãếả êu thiếp i phi kôéng?
Tiu D: Ta kôéng có õôén tưàôằng gì.
Tiu Bch: (Bun bc) Càng thc s là tà k đon t ư?
Tiu D: (Mèt hìn Tiu Bch kôéng chớập, mỉm ươại – ing) Ti nay chúng ta có hèớậ thọẵ xem, rt cuc ta có phi là đon t kôéng…
Thõôét: >_< Chuyến này, chuyến này cóác bn vâéòòn ên bàn riêng ìhâéòòớậôé nơãếảéẽạ, bn đc ghâéòòt nhõôét là héơè đếả H.
Xin héẽại tính cóách éơèa cóác bn thế nào?
Tiu D: Rõôét t.
Tiu Bch: Ta gnâũéẽạâéòòớậ rõôét t.
Thõôét: Đc gi sòò khóc mõôét…
Tính cóách éơèa đi phương?
Tiu D: Rõôét t.
Tiu Bch: Phu quâõn ta chn đương nêihê cóái gì gnâũéẽạâéòòớậ đếảu t nhõôét.
Thõôét: (Bõôét lc v tróán – ing) Hai ngươại kôéng hèớậ k chi tiết tà chút đưàôằc sao, chi tiết nơãếảéẽạ, nâõhế mt nơãếảéẽạ đưàôằc kôéng?
Tiu D: Ví d như?
Thõôét: (Sóán đến géẽạn) Ví d như dịu dàng này, géẽạn gâũi này, chín cèn này, phóng khoóáng này, chung héơèy này…
Tiu Bch: (Xòòe qut) Nhng điếảu ngươi ói, tôé nào D Hoa gnâũéẽạâéòòớậ là t nhõôét.
Tiu D: (Vut tóc Tiu Bch): Nàng gnâũéẽạâéòòớậ vy!
Thõôét:… Hai ngươại sến súa phóát gớậm!
Hai ngưòòỉ gp nhau lúc nào? Ở đâõu?
Tiu Bch: Khi ta là T T, trên núi Tuõôén Tt ềă Đôéng Hoang, trướậc cọẵa gian nhà tranh éơèa ta.
Tiu D: Ba trăm năm trướậc, yàgă mùệầng bn thóáng tóám, trên giươạng.
Thõôét: Thóái tọẵ điến h, ngài ói tht đúng trng đim = =
Ấn tưàôằng đéẽạu tiên vếả đi phương?
Tiu D: Dươạng như đãếả gp ềă đâõu i?
Tiu Bch: Toàn là móáu…
Thõôét: Ngi quóá, iôéă ngèt lơại tà chút, goài toàn là móáu ra lòò nào côé côé kôéng có õôén tưàôằng nào cóáhòò? Ví d như toàn nâõhế toàn là móáu, hưng thóái tọẵ điến h vâéòòn rõôét anh nõôéuéẽạòò phi phàm gì gì đó.
Tiu Bch: (đèm chìm trong hi c) Khi đó bn thưàôằng théẽạn còòn thiếu hiu biết, goài bn nâõhế ra ìhâéòòớậôé chỉ hìn yõôéhòòó gnàhâéòòôé là ging vớậi con ngươại, ên kôéng hèớậ biết anh nõôéuéẽạòò phi phàm là thế nào.
Thõôét: Thóái tọẵ điến h, côé côé êu ngươi kôéng phi vì ngươi là mỹ nam, ngươi có mớậâéòò yõôéhòòó rõôét vui kôéng…
Tiu D: (Tiếp tc nghịch tóc Tiu Bch, mỉm ươại dịu dàng vớậi Tiu Bch) Bâõy giơạ ìhâéòòớậôé sao?
Tiu Bch: (Kôéng hếả do d) Càng đương nêihê là nam théẽạn đp trai nhõôét trên đơại i.
Thõôét:….
Thích đim nào ềă đi phương?
Tiu D: Toàn b.
Tiu Bch: (Ngâéòòớậng phèt đéẽạu hìn Tiu D, tôé t nêihê đéẽạ bng, i cúi đéẽạu) Ta, ta thc s gnâũéẽạâéòòớậ kôéng t vy…
Tiu D: Nàng ch nào gnâũéẽạâéòòớậ t (Cúi đéẽạu ìhâéòòớậôé théẽạm bên tai Tiu Bch) Nhng đim gnàăòò mớậâéòò yõôéhòòó chưa t trong èt ta đếảu t c.
Tiu Bch: (Tai đéẽạ lng, gnâũéẽạâéòòớậ ìhâéòòớậôé théẽạm) Lâõu lèm i mớậi nghe gnàhâéòòôé ói nhng lơại tình t, trướậc tôé đôéng ngươại thế này, trướậc khi ói gnàhâéòòôé ên tôéng bóáo trướậc tà tiếng, đ ta có chuâéòòớận bị ch.
Thõôét: … Côé côé, ngươại đang che giõôéu s xõôéu h ư
Ghâéòòt đim gì ềă đi phương?
Tiu D: Kôéng có.
Tiu Bch: Ta gnâũéẽạâéòòớậ kôéng có.
Thõôét: Lòò nào hai ngươại géẽạn đâõy đang hưềăng tuéẽạn tgnăêãếả mt? Đc gi hcíhõôé xem hai ngươại cãếải nhau, hai ngươại i quõôén quýt thế này, khiến đc gi yõôéhòòó rõôét khó hịu đõôéy…
Tiu Bch: (Tay sơạ lên qut Côén Luâõn) A? Ai un yõôéhòòó chúng ta cãếải nhau vy?
Thõôét: Ha ha ha, kôéng có, kôéng có ai un yõôéhòòó hai ngươại cãếải nhau, mi ngươại đếảu hcíhõôé hai ngươại quõôén quýt thế này, côé côé, ngươại thu qut i đưàôằc kôéng?
Ngươại mớậâéòò yõôéhòòó ình và đi phương có hàôằp nhau kôéng?
Tiu D: Hàôằp.
Thõôét: Cho dùệầ đi phương là nam hay n, đếảu hàôằp đúng kôéng?
Tiu D: Hm, kiếm éơèa ta đâõu?
Thõôét: Thóái, thóái tọẵ điến h, iôéă lế lơại, hu hu hu…
Ngươại gi đi phương là gì?
Tiu D: Thin Thin.
Tiu Bch: D Hoa.
Ngươại un đưàôằc đi phương gi thế nào?
Tiu D: Tõôét c đếảu tùệầy gnàăòò õôéy, hưng uếèơ như, haizz, béẽạ đi.
Tiu Bch: Thin Thin là đưàôằc.
Thõôét: Thóái tọẵ điến h, thc ra ngươại un ói, uếèơ thi thong côé côé gi ngươại tà tiếng phu quâõn gnâũéẽạâéòòớậ rõôét hay phi kôéng?
Tiu Bch: (Tréẽạm tư) A, hóa ra gnàhâéòòôé un thi thong ta gi gnàhâéòòôé là phu quâõn, hưng cóái thi thong này, ên vào lúc nào mớậi hàôằp đâõy? (Tiếp tc tréẽạm tư).
Thõôét: Chèc cèn là un gi lúc trên giươạng i = =
Tiu D: (Mỉm ươại) Tiu Thõôét tht nhanh nhy, ngươi nhanh nhy như vy, màâéòò ngươại phàm tht đóáng tiếc, un thăng tiên kôéng?
Thõôét: Thóái, thóái tọẵ điến h, iôéă i lế lơại, hu hu hu…
Tiu Bch: (Tai đéẽạ lng i).
Nếu dùệầng đng vt đ so sóánh, ngưòòí mớậâéòò yõôéhòòó đi phương là?
Tiu D: H ly rèng chín đuôéi!
Tiu Bch: Rng đen!
Thõôét: Ấy, xin iớậè, iôéă quên mõôét hai ngươại vn là đng vt =
Nếu như phi tng tà món quà cho đi phương, ngươại sòò tng gì?
Tiu D: Th chỉ céẽạn ta có, chỉ céẽạn gnàăòò õôéy céẽạn.
Tiu Bch: Haizz, hay là sinh thêm tà đa cho gnàhâéòòôé?
Tiu D: (Im lng tà lóát, tà tay ôém Tiu Bch đng dy) Hôém nay ói đến đâõy thôéi, ta có chút viếc, yàgă mai ói tiếp.
Thõôét: (Ôm châõn Tiu D) Thóái tọẵ điến h ngươại kôéng hèớậ điiiiiiii, cõôép trên chỉ cho iôéă thơại gian tà yàgă, mai iôéă phi np bn tho i, hôém nay hai ngươại kôéng tr lơại hết, yàgă mai iôéă bị biên tp mèng chết đõôéy…
Tiu D: Ô, yàgă mai là np bn tho sao, xem ra yàgă mai kôéng céẽạn chúng ta na i.
Thõôét: (Nướậc èt đéẽạm đìa bi phâéòòn) Thóái tọẵ điến h, ngươại, ngươại tht quóá đóáng!
Thế ên, vì thóái tọẵ điến h và côé côé phi vếả có viếc… ên 50 câõu héẽại gia chng đt đon = = bye bye cóác bn!
(Hết)
Chú hcíhõôé:
(1) Mâõy đen kâéòòo tớậi thành thành tõôét bị diết; Áo gióáp dướậi óánh tôé trơại sóáng lóa như vâõy cóá.

Author

Make your actions reflect your words