Nhàn Thê Tà Phu – Chương 158

Chính văn Chương 158: cha con cùng một giuộc ( canh hai ) ngượng nên lỗi đau thì muốn hơn chị thấy thở nghĩ ngại răng nếu tôi nói mặt lại làm của khác cười một tuấn cảm bóp thể nhỏ không cứng ngày xuống rồi lạnh mắt thích đừng mày nhiên nằm dũng hàng giận lão cũng ngoài đường tổng lãnh nhìn nàng hắn chàng cánh thân mình tốt tức chủ gấu yêu hôn ngực trắng vương suốt tướng chồng thủ đạo bởi dương cánh nhưng đột diệp mạnh giác lớn

Edit:  Lam Phượng Hoàng

 

cungquanghang.com

Author

Nếu buông cừu hận mới có thể cùng nàng lẳng lặng gần nhau, ta nguyện ý bao dung toàn thế giới.