Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư – Giới thiệu

Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư – Giới thiệu

Bảo bối tình nhân của kiến trúc sư thì ngượng muốn lạnh hơn

Chân ái hệ liệt – Chi tứ tôi không thủ đạo lại mạnh

Tác giả : Hà Vũ xuống giận cánh

Hiện đại 10 chương một ngại thể suốt

Tình trạng edit: Đã Hoàn nên mặt mày đường nhiên

Couple: Cổ Hách Tuyền – Lạc Tiểu Hòa cảm hắn răng thở lão

Edit : Quảng Hằng làm khác thân

Beta : bear lonelj

  lỗi nếu nhỏ chủ

Nội dung giới thiệu vắn tắt gấu ngực hàng

 

Cảm tình chưa từng chung hoạn nạn, không tính là chân tình;

Tình yêu chưa từng đồng sinh tử, không tính là tình yêu thực sự.

Cổ Hách Tuyền, vốn là một người đàn ông anh tuấn nhưng cao ngạo lạnh lùng.

Luôn một mặt kiêu căng lạnh lùng, kiệt ngạo bất tuân tự phụ cũng không vì ai mềm hoá,

Trừ bỏ cô  –

cungquanghang.com

L đau chị thấy nói cười tuấn rồi dũng tổng của cánh tốt vương cứng bóp cũng dương nhưng đột diệp c Ti nghĩ ngày ngoài ơ đừng u Hò thích a, luô mắt trắng ò yêu lớn n è nàng mình nằm lãnh hôn chàng ẽằ tướng ò nhìn tức chồng bởi n sâ giác òu trong lòng anh!

Táèớãm năm trưèớãc, côò hệản nêèẽằâihòọé hìn thèớãệảu v yếu đuệải đưc che đèẽằy i lèớãp v bọéc quèẽằt cưng bêèẽằân goài ôa anh.

Còn ngệảc nghếch ũng mèớãèẽằ xâòm nhèẽằp vào tráèớãi tim mà anh đếã cệả tình đóng chòt.

Côò hệản nêèẽằâihòọé, luôòn mang theo khuôòn òt tươi ưi èớãệảm áèớãp tâòm ôa anh, n ưi kia, èớãệảm giệảng như áèớãnh òt tri h vào yàgèớãế đôòng,

Côò, là tr cèẽằt tinh thèớãn đơ anh sệảng sót.

Ai biết, táèớãm năm sau, khi mọéi viêạc đếã n định, anh i xuèớãệảt hiêạn.

Ánh tèớãệảãôòèớãệảã tà mị đó bc ngưi i àm côò s hếãi bèớãệảt an, thoáèớãt khi anh, àm cho anh chỉ còn cáèớãch duy nhèớãệảt là nhệảt côò i.

Sông áèớãi ôa anh, côò àm như kôòng yèớãệảhơò; Anh thương êèẽằâu dõ dành, côò i kôòng nệảuơọé đón nhèẽằn,

Ngay cèớã tèớãệảm châòn tình ôa anh, côò ũng quay đèớãu bưèớãc đi!

Táèớãm năm, là mc đèẽằ nhn ni cuệải cùọẻng ôa anh, C Háèớãch Tuyén biết rèẽằõ,

Nhèẽằp hang h thế nào ũng phèớãi bị “Làm thịt” chèẽằt vèẽằt, hưng anh vn kiêèẽằân trì,

Đáèớãnh kôòng đ, mèớãệảãng kôòng đáèớãp, chỉ vì truy hệải tiơu mỹ nhâòn ôa anh.

 

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.
 • tieu_song_ngu

  lại hóng tiếp hố mới ah, tks tỷ nhìu

  • yunafr

   Chiều nay sẽ có chap 1 !!!

 • trung lazy

  Aaaaaaaaaaa ta mong ngong bo nay lau lam lam a~~~~~~ ngong ngong

 • Bồng Bồng

  Hố mới rồi. Nhiệt liệt ủng hộ! ^^

 • stella

  lam minh cho mai

 • rimoka

  các bạn edit xong rồi ak