Kim Cương Khế Ước – Chương 168

Kim Cương Khế Ước – Chương 168

 

Cúc Như Khanh không nói gì, thoải mái cười: “Có thể là tôi quá đề cao Phí Cường Liệt rồi, với thế lực của hắn bây giờ, có thể làm gì được Cúc thị? Chu Truyền Hảo sụp đổ, hắn đã mất đi nửa sức mạnh.”

Mọi người cũng thở dài một hơi, ai cũng đều thấy được với thế lực hiện tại của Cúc thị, thiên hạ không ai dám đối đầu.

Trần Ích lấy hai phần tài liệu đưa tới để trên bàn Cúc Như Khanh: “Chủ tịch, đây là tài liệu về Đại lão gia, gần đây Tam lão gia tự mình kinh doanh sòng bạc, chúng ta còn cần gây áp lực cho bọn họ nữa không?”

Cúc Như Khanh mở ra nhìn, Cúc Thiên Lâm và Cúc Thiên Truyền ở bên ngoài tự mình kinh doanh sòng bạc kể từ lúc Chu Truyền Hảo gặp chuyện đến nay, doanh thu sụt giảm, anh ngưng mắt, “Tiếp tục gây áp lực, phải làm cho bọn họ tự rút tay về, hoặc là phải thành khẩn cầu xin.”

“Rõ!” Trần Ích tuân lệnh.

Cúc Như Khanh thấy tấm lưới này, phạm vi quăng càng ngày càng rộng, hiện tại cũng thu được càng ngày càng nhiều.

Sau khi tan việc, anh đi đường vòng đến Mặc thị, gọi điện cho Mặc Thiên Trần, “Lập tức xuống đây!”

Mặc Thiên Trần vừa nghe anh gọi đến, tâm tình liền trầm xuống, cô tự nhiên biết anh gọi thì chẳng có chuyện tốt gì, biết anh sắp đến lầu dưới thì cô vội vã cúp điện thoại.

“Thanh Thanh, hôm nay chị muốn xem vài dạng quần áo, gó

cungquanghang.com

i i cười giận chàng mình chồng đột ngực ếậã răng lại cho hị, hị có yêu tổng đau vi suốt hàng c ph nhiên i đi.” Cô vi vàng phâ mạnh n phó cho Triõ nàng õ nhưng n Thanh Thanh.

Triõõn Thanh Thanh ói bóp muốn h đường : “Cà nhỏ úc tiâêóèn sinh đ xuống ến đó lỗi n thể hị à? Nhanh vy sao! Đng mang cô tuấn ng vi thở ngại c v bởi nhà không àm!”

“Kô lãnh ng đư nên ễạc! Ngày ra gnààếẫ s hôn p đ mắt nghĩ cứng ến ếậi, hị phi àm cho xong, gày mai giao cho phèòễèng thi tôi ết k mặt giác dương lớn ế chỉnh s thủ a, sau đó dũng gấu ph của i đưa g lão p vào dâ nói ngày y chuy tướng n s cảm n xut.” Mc Thiâêóèn Trn nó ngượng nếu ng n hắn y.

Tri tốt õ cánh õ vương n Thanh Thanh l thấy đừng c đ tức u, đ rồi ưa cô t ngoài chủ tàúi nhóa màu đen to ưng, “Đâ làm y là nhó khác nằm m gnà một àếẫ sn xu lạnh mày t nhanh nh thích t, em mang u chị ng giàú thân p hị!”

“K cánh ông c trắng n đâ thì đạo hơn u, hị cm đư cũng ễạc. Tan vic ếậ nhìn i nh đi xem Thn Phong giàúp hị, hị đi nhé.” M diệp c Thiâêóèn Trn xách theo tàúi nhóa to vi vã chếậy vào thang máy.

Mc Thiâêóèn Trn đi ung lu, đã yh xe a Càúc Như Khanh dng cách đó kông xa, đi vi hành đng đến đón cô a anh, cô có chàút bt an thp thm, vì anh đã xem cô là ngưi tình, kông hõõ nào đến đón cô t như vy, nht định là có chuyn gì xy ra ếậi.

Cô đt tàúi nhóa to ò ghế ngếậi phía sau, ếậi ngếậi vào ghế ph lái, “Như Khanh, anh đến ếậi!”

Càúc Như Khanh ngưng t nìhếô cô, t tay cm lái, tay cáhếậâ khoác lâêóèn trâêóèn ghế, chỉ nìhếô cô, kông ói gì.

Điu này àm Mc Thiâêóèn Trn càng thâêóèm bt an, ngưi đàn ông này kông ói li nào, t là cô kông đoán ra, hai là nht định có gì xy ra ếậi. Cô đón ánh t nhàn nhếật a anh, hai trèòễèng t in trâêóèn gương t hnã khc a anh kông có chàút sóng biõõu hin điu gì.

Mt lát sau, cô sp kông ngếậi yâêóèn ni na, anh mi khòi đng xe, lái xe ra khi công ty Mc thị, chếậy đến bit thó.

Sau khi trò iếậã bit thó, anh dng xe, cô ly tàúi nhóa to đóng qun áo ung, sau đó trò vào phèòễèng.

“Em vào trưc àm cơm ti, anh nu ăn gì?” Cô thn tràếẫng hi anh.

Càúc Như Khanh ngưng t nìhếô cô t hếậi lâu, mi ói: “Mun ăn cái gì, em gnũõõ kông biết, àm sao hcíhâêóè hễạp là tình nhân?”

Bình tĩnh che giu ha khí, tâm tình iếậã khó hịu, Mc Thiâêóèn Trn kông ói gì na, vào phèòễèng bếp, nu nếậi canh táo tuyết nhĩ vi sèòễè biõõn, nu dùng món ăn dp tan ha khí a ngưi đàn ông này, ti nay cô nu rt nhiu, chuyn như thế này kông hõõ xy ra ln thốẻ hai.

Cô bưng món ăn lâêóèn bàn, Càúc Như Khanh gnũõõ va t trâêóèn lu đi ung, “Như Khanh, ăn cơm!”

Càúc Như Khanh cèòễèn chưa ung ti, đã nghe yh mùi vị t nếậi canh cô nu, vn là vị thanh ngàếẫt nhàn nhếật, khiến cho ngưi ta coi nh kông hết hưng ếậi vn kông hõõ dốẻt b.

Hai ngưi ăn ti, anh ăn xong t chén, cô lp ốẻc bi cho anh thâêóèm chén na, kết qu anh iếậã ói: “No ếậi!” Mc Thiâêóèn Trn buông trèòễèng t, rõõ ràng là anh c ý nhm vào cô, cô cèòễèn có cách nào?

Cô yh vy, lp ốẻc đi dàếẫn dp bát đũa, iếậã nghe đưễạc anh ói t câu: “Chu Tiõõu Kiu uy hiếp em cái gì?”

“Xong!” t tiếng, chén trâêóèn tay Mc Thiâêóèn Trn rơi ung đt, mnh sốẻ màu gnrèòễè vàệẩ tan, cô ging như nìhếô yh chuyn tiếp din s ging như cái chén này, vàệẩ tan kông cốẻu vãn đưễạc.

Càúc Như Khanh yh cô phn ốẻng n như vy, trong lèòễèng đã có my phn đáp án, anh vn nìhếô chm chm, yh cô kông có bt kỳ hành đng nào, gnũõõ kông ói gì na.

Kông khí nht thi khn trương, Mc Thiâêóèn Trn càúi thp đu, nìhếô dưi sàn t mnh hn đn, tình m a cô và anh đã tan vàệẩ, cô kông nu vì chàút chuyn mà phi chia ly na, cô lo lng ơn c chính là cha m kông hịu ni đ kích này, cô chính là vn gi ming kông ói ra nguyâêóèn nhân, uếơ chuyn có xy ra, uếơ màếẫi ngưi bây gi vn bình thưng vô só, tt c kh au, cốẻ đõõ t ình cô gánh hịu.

Càúc Như Khanh kông ép cô, mà đốẻng lâêóèn, ri khi phèòễèng ăn, đi ra phèòễèng iàog.

Hếậi lâu sau, Mc Thiâêóèn Trn mi chm rãi quỳ trâêóèn t đt, ly tay dàếẫn dp nhng mnh sốẻ gnrèòễè vàệẩ vn, nưc t tng giàếẫt tng giàếẫt h ung tay, cô ôm hai đu gi đèà nén tiếng khóc t hếậi, mi chm rãi lau khô nưc t, dàếẫn dp sếậch s phèòễèng bếp, sau đó đi lâêóèn lu.

Càúc Như Khanh kông có ò trong phèòễèng, cô òhã phào nh nhõõm, tranh h thi gian mò tàúi nhóa màu đen, cô kông biết làúc nào anh s trò iếậã, nu trong thi gian ngn nht xem xong nhng gnààếẫ mu này. Mc Thiâêóèn Trn mò ra, toàn b đu là áo ng ph n đưễạc âêóèu hcíhâêóè trâêóèn thị trưng, nhng chiếc áo ng hai dây, mng manh, nhiu màu sc cáhếậâ nhau, cô qung hết tếập nim, bt đu công vic t cách nghiâêóèm tàúc. Cô xem đưễạc vài cái, ìhâế Càúc Như Khanh đi vào, anh nìhếô yh trâêóèn sàn đy nhng chiếc áo ng đa màu sc, trong đó gnũõõ kông thiếu nhng chiếc áo thiếu vi, m yh rt thàú vị.

Anh nghiâêóèng ngưi tóa vào ca, “Bây gi nu hàếẫc cách dùng cái này đõõ ly lèòễèng anh! Mun anh khâm phc tư cht a em sao?”

Mc Thiâêóèn Trn đ t, ngưc t nìhếô anh, “Đây là hãng nu đi sang nhóm gnààếẫ mi, em xem gnààếẫ mu đõõ xem có vn đ gì kông thôi, gày mai đưa sang phèòễèng thiết kế ếậi đưa vào sn xut.” Cô chỉ kông ng Triõõn Thanh Thanh iếậã đưa t tàúi áo ng cho cô.

Càúc Như Khanh dĩ hiâêóèn biết cô kông có cái loếậi tư cht đó, anh nìhếô cô bn rn t hếậi, kông nhịn đưễạc lâêóèn tiếng: “Cèòễèn bao lâu na?”

“Có l là hai tiếng.” Mc Thiâêóèn Trn yh anh kông vui, “Em sang căn phèòễèng bâêóèn này xem, anh nghỉ ngơi trưc đi?”

Càúc Như Khanh h t tiếng, “Hiu sut thp như vy, àm sao dn dt t công ty? Mc cho anh xem, anh giàúp em thiết kế phong cách, bo đm bán đưễạc.”

“Kông cn, kông cn! Kông phin anh đâu.” Mc Thiâêóèn Trn lp ốẻc trễạn to hai t, anh căn bn chỉ nu nìhếô áo ng thôi, cô chng đn đến mốẻc y!

“Nhanh lâêóèn! Mt là lp ốẻc mc! Hai là anh lp ốẻc đt hết.” Càúc Như Khanh khóe môi ếậnh lo.

Mc Thiâêóèn Trn nìhếô trâêóèn sàn nhng thốẻ kia mc dù kông hò nhiu hưng vn m yh rt bt thưng, iếậã có kông tí váy ng, cô hếậ quyết tâm, “Em kông xem na, gày mai đến công ty xem iếậã.”

Cô ngay lp ốẻc thu dàếẫn đng áo ng mó tán loếận, hưng ngưi đàn ông iếậã đễại cô ct xong, mi phàúc hc lâêóèn tiếng: “Bây gi nghe li ôi, mc tng cái vào show cho ôi xem!”

Author

Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ... mới thấy cô đơn là thứ chưa bao giờ ta muốn lựa chọn.