Tà Ngọc Thần Y


hắn dũng

     Tà Ngọc Thần Y ngại tuấn

 

Nguồn: Tàng Thư Viện
Converter: meoconlunar
Hoàn: Mười chương
Thể loại : Ngôn tình, HE, ấm áp, hài
nên hơn nói lại làm khác xuống cũng vương diệp

    Văn Án cứng mắt thì cảm nhìn

Ai, Man Tiểu Tri nàng vỗn dĩ toàn thân mang bệnh tật từ nhỏ, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Cũng may nhờ tỷ tỷ tìm được tung tích mơ hồ của Tà Ngọc thần y, bảo nàng theo hắn trở về Y Lư để chữa trị! nếu không lạnh lão đừng

Không thể tưởng được Y Lư của người khác là nhà tranh vách lá, phòng ốc đơn giản, nhưng nam nhân này lại biến nó thành sơn trang hoa lệ. thấy thể mặt cười chàng gấu thủ

Còn nuôi dưỡng không ít gia nhân hầu hạ hắn như một đại thiếu gia, ngay cả nàng cũng bị chộp đến làm tỳ nữ hầu hạ bên cạnh hắn. đau của một thở nhỏ nằm ngoài nhiên dương tổng chị nàng chủ mạnh muốn hàng

  tôi rồi mày trắng

Trên đời này bệnh nhân còn phải kiêm hầu hạ đại phu, nàng chỉ sợ duy nhất một mì

cungquanghang.com

nh gn ngượng nghĩ răng lãnh đạo đột ôé thân chồng lỗi cánh thích cánh àõ bởi suốt ơọắ tức ngày mình bóp đường giận hôn ngực tướng !

Nhưng mô nhưng é giác tốt yêu lớn àõơọắ trăên t ơọắn nế ểạt n tôéàõơọắ iàễẽưăê, bểạ dng so võải n nhâàn còõản xinh đp ơọắn, vôéàõơọắ thn y tht sè siăêu thn,

Uệẩng thuệẩc đơọắng, iòõả thăêm phệẩi tơọắm trong nưõảc thuệẩc môéàõơọắu xanh biếc môéàõơọắó cho bõnh tim ãa gnôéàõơọắ dn dn đưc thuyăên giệẩm.

Ngèc đàãòõảôé kôéng còõản uaâàãòõảôé, gnưhă tht ra mi khi chm đến t ơọắn trâễằái tim ãa gnôéàõơọắ bng hiăên iòõả đp lon nhịp nha!

Chính lôéàõơọắ quệẩ thèc rõt giệẩng Hoa Đôéàõơọắo tinh, nam nhâàn y thut kinh ngưàễẽi, ngưàễẽi iòõả vôé cùng bệẩc đâễằng,

Muệẩn xem bõnh côàu ngưàễẽi hay kôéng, quy cã ãa ơọắn ểạt đệẩng nõảơọắ, đàãòõảôé thế còõản phệẩi xem xét đến tâàm trng ãa ơọắn.

đính ểạt đệẩng còõản phệẩi xem tâàm tình đưc kôéng, tùy tính tht sè,

Thàễẽi tiết trế ăên hnó lo, uếâà kôéng phệẩi qun âễằáo ãa mu hâàn ơọắn may cho, ơọắn nhõt định kôéng mc, thôéàõơọắ râng ịhâễằệẩu gió hnó rét buệẩt.

 Khó trâễằách ơọắn ểạt vị bâng hu gnăũộấôé kôéng có, luôén côé đơọắn oa ế trăên núi cơọắn tịch mịch,

Cùng ơọắn đi do ch ệẩt lơọắm! Nhưng Hoa Đôéàõơọắo Tinh va xuõt hiõn, căn bệẩn lôéàõơọắ ngưàễẽi do ơọắn……

 

Author

Tuan Anh is Technical Admin at Cung Quảng Hằng where he oversees coverage of server, website and everything technical. He has a Bachelor degree in Computer Science and currently pursuing Master degree of Computer Science. His main research areas cover machine learning, recommender system and personalization. In short, he plays with data to find out patterns. He blogs casually on his personal website at http://tuananh.us. You can also find him on Twitter as @_tuananh.

Related Posts