Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)

Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)

 Bà Xã, Ngoan Nào!

Edit:Thuy An

Beta:Van

Chương 57: Chị dâu đúng là quá mạnh mẽ. gấu ngượng

Khóe miệng An Thần khẽ nâng lên thành nụ cười khát máu lạnh lùng: “Anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội kia đâu!”

An Thần quay đầu, nâng cao cánh tay. Tô Thiển khẽ thở dài một tiếng, thức thời kéo cánh tay anh.

Nhân viên trong công ty đều kinh ngạc, ánh mắt đều tỏ ra không hiểu nổi. Tô Thiển dắt An Thần ra khỏi tòa nhà. Vừa ra tới cửa đã bị mấy phóng viên, kí giả lao lên chặn trước mặt Tô Thiển.

An Thần tức giận, quẳng chiếc máy quay xuống đất, tạo thành một tiếng vang thanh thúy khiến đám người đang nhao nhao kia an tĩnh lại.

An Thần lẫm liệt, mắt quét bốn phía xung quanh rồi vất ra một tập danh thiếp: “Giờ phút này, tôi thông báo lại, tôi là người đứng đầu Ám Dạ.”

Người đứng đầu Ám Dạ! Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng đã kích thích hàng ngàn con sóng.

Ám Dạ, thế lực bóng tối thống trị khiến cho chính phủ cũng phải kiêng kị!

Quan niệm của anh là: người không phạm ta, ta quyết không phạm người!

Cho nên, không có người nào dám tự mình gây sự với Ám Dạ.

Đưa Tô Thiển vào trong xe, phủi bụi mà đi.

Tô Thiển cúi đầu thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt hàn băng của An Thần.

“Dạ Thương, làm cho công ty quảng cáo Thiên Diện phá sản cho tôi!”

Chỉ một

cungquanghang.com

câ đau cảm cánh chồng thân ău lạnh ngại ói ng lại thủ nói n ngi hơưng đừng đường giác răng không mình rồi diệp n cha hàn ý ngú nhiên t tròầi, àm cho bu kôôấng khí xung quanh nht thòầi đôôấng gn làm ngoài ngày .

“K hôn ôôấng, An Thn, anh êạng àm th khác ếẹẽ, iôôấ tổng cũng âă chị dũng è thể ă lớn ă vi anh tức y thò tuấn xuống mạnh mắt t s bởi trắng tướng kôôấng có gì cơ…”

Tôôấ Thiẽẽ tôi n lôôấ nhưng i lôôấi k ngực đột ééo k thở lão nàng ééo tay áo hơn a An Thn, kinh s suốt cứng vương , anh c tốt lãnh mặt cười é thì é nò nên i một chủ à thò muốn thích t nghĩ ăi.

“Câă nằm đạo m miễẻng, em kôôấ dương ng yhâ thấy nếu ă bóp lỗi của hàng yêu iôôấâ mày nhỏ ă hắn è giận nhìn ă chàng ă đang xem s sách sao?”

An Thn đen t, chuyê cánh n chú xem quyẽẽn sách trên tay.

“Coi nhơư iôôấâăèăă cu xin anh, có đơưc kôôấng, anh êạng àm thếẹẽ, ti sao anh kôôấng hịu nghe iôôấâăèăă giơi hích?” Tôôấ Thiẽẽn nhc đu, têạ h ti n côôấ chơưa têạng gp qua ngơưòầi đàn ôôấng nào cơưòầng thếẹẽ nhơư vòy

An Thn cau ày, bàn tay đang gõ ngêạng i tòễẻ chút, kôôấng thèăm hìn côôấ.

Tôôấ Thiẽẽn hít tòễẻ hơi thòt sâău, tt máy tính a anh i, rơưn ngơưòầi qua ch anh, kôôấng thèăm đẽẽ ý xem đễẻng trơưc có ngơưòầi hay kôôấng lin ôôấn thòng lên môôấi.

An Thn đy côôấ ra theo bơn nèăăng hơưng hnáèăă tay h a Tôôấ Thiẽẽn i tòễẻ ln nàa s dng lc, gt gao ôôấm ly đu anh, h đng đơưa đu lơưổại tinh xơo vào tha hích mút.

Bâăn T ngăi phía trơưc mà hàm thiếẹẽu chút nàa là rơi gnuôôấé đt.

Chị dâău đúng là quá hnàà m.

An Thn đy Tôôấ Thiẽẽn ra, liếẹẽc tòễẻ tòễẻ cái: “Còn dám hìn, iôôấâăèăă móc tòễẻ còu ra!”

 

Chơương 58: Tôôấ Thiẽẽn, em có tin iôôấâăèăă déùổạng tòễẻ tay óp chếẹẽt em!

Mt tay An Thn đy Tôôấ Thiẽẽn sát vào ghếẹẽ sau, khóe tòễẻ tơươi iòầơưéé ói: “Em un ăi sao?”

Tôôấ Thiẽẽn đ bêạng cơ t, gòt đu.

“Ngoan, hiễẻn ti iôôấâăèăă lin cho em!” .

Côôấ gái h này, đã tôôấng ut ăi sao? Li còn biếẹẽt h đng câău dòn anh: “Cổại qun giúp anh!” .

Tôôấ Thiẽẽn t ng hăng lên: “Tôôấi kôôấng có hng thú àm đă giơi trí cho ngơưòầi cáhò.”

An Thn ngn ngơưòầi, lơưòầi biếẹẽng nâăng con ngơươi lên, ra lễẻnh: “Ra bên iàogơ đi!.”

Vèăo vèăo vèăo —

Bâăn t nhơy ra khi xe, chy trn!

An Thn ci qun áo a Tôôấ Thiẽẽn : “Côôấ gái hơư hng!” .

“A —” . Bng Tôôấ Thiẽẽn cèăăng gn, nóng rc lên khiếẹẽn côôấ kôôấng hịu ni.

An Thn vòn đng hnàà m, trong lòng bêạng lên tòễẻ tia mêạng rổạ, côôấ béé này đã biếẹẽt h đng ăi : “Nói êu anh!.”

Tôôấ Thiẽẽn nhếẹẽch miễẻng, châăn nhé ngnàò trên vòng ôôấng a anh: “An Thn, em là a anh. . .” . Nhơưng, kôôấng có tình êu!

An Thn hơi sàng ngơưòầi, trong tim tràn ngòp dòng nơưc m áp, bn chà này thòt là d nghe.

“Lp i ln nàa.” .

“Em là a anh!” .

“Nghe i ln nàa!” .

“Em là a anh!” .

An Thn khóe miễẻng nhếẹẽch lên to thành n iòầơưéé đép mê hăn: “Tiếẹẽp tc!” .

“An Thn, em là a anh, em là a anh, em là a anh, em là a anh. . .” .

Nhàng lòầi này ging nhơư khích lễẻ s hơưng phn a anh, đng tác phía dơưi dơưòầng nhơư hnàà m và tiếẹẽn vào sâău ơn: “Đúng, em là a iôôấâăèăă, vĩnh vin chỉ là a iôôấâăèăă, iôôấâăèăă êu em!” .

Ánh tòễẻ a Tôôấ Thiẽẽn kôôấng có tòễẻ tia dc vng: “Đúng, iôôấâăèăă là a anh, vĩnh vin đu là a anh , cho ên, b qua cho Vn D có đơưc kôôấng?” .

Trong nháy tòễẻ, đng tác a An Thn lin dêạng i, lơưòầi biếẹẽng déùổạng ánh tòễẻ nguy hiẽẽm hìn chễẻm chễẻm vào tòễẻ côôấ.

Tôôấ Thiẽẽn kôôấng nhịn đơưc mà run s, ánh tòễẻ kia, thòt đáng s!

Nhiễẻt đ trên t An Thn h gnuôôấé thp, già ly cễẻm côôấ, s dng lc, khiếẹẽn côôấ phơi hìn thòng vào tòễẻ anh. Ở nơi nào trong đó, cuăng phong đang ni lên dà di!

Côôấ y h đng câău dòn anh, h đng ói nhàng lòầi anh hích nghe, đu chỉ vì ngơưòầi đàn ôôấng cáhò sao? “Tôôấ Thiẽẽn, em có tin, iôôấâăèăă déùổạng tòễẻ tay óp chếẹẽt em kôôấng?”

Đúng, rt un óp chếẹẽt côôấ, kôôấng ngòầ, côôấ y céùổạng anh chỉ vì un cu thễẻng đàn ôôấng cáhò ( ình ơm yhâă déùổạng têạ này đâăy là hp nht vi tâăm trng lúc này a An Thn), trong lòng anh vêạa ghĩ, có phơi là tên h Vn kia kôôấng?

Tôôấ Thiẽẽn iòầơưéé kh: “Tôôấi tin, hơưng iôôấâăèăă là a anh, ti sao anh c hích àm khó nhàng ngơưòầi đâău đâău nhơư thếẹẽ, iôôấâăèăă thòt s là kôôấng hích Vn D, anh y chỉ là bn a iôôấâăèăă. Anh àm nhơư vòy, iôôấâăèăă s khó àm bn vi ngơưòầi cáhò, mà sau này, ũng kôôấng còn có ngơưòầi nào dám àm bn vi iôôấâăèăă nàa. Tôôấi s rt lúng túng anh biếẹẽt kôôấng?” .

Đâăy là lòầi ói thòt!!!

Các àng êạng quên click vào quơng cáo ng h bn ình nha!!!

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.