Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)

Bà Xã, Ngoan Nào! – Chương 57 + 58(18+)

 Bà Xã, Ngoan Nào!

Edit:Thuy An

Beta:Van

Chương 57: Chị dâu đúng là quá mạnh mẽ.

Khóe miệng An Thần khẽ nâng lên thành nụ cười khát máu lạnh lùng: “Anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội kia đâu!”

An Thần quay đầu, nâng cao cánh tay. Tô Thiển khẽ thở dài một tiếng, thức thời kéo cánh tay anh.

Nhân viên trong công ty đều kinh ngạc, ánh mắt đều tỏ ra không hiểu nổi. Tô Thiển dắt An Thần ra khỏi tòa nhà. Vừa ra tới cửa đã bị mấy phóng viên, kí giả lao lên chặn trước mặt Tô Thiển.

An Thần tức giận, quẳng chiếc máy quay xuống đất, tạo thành một tiếng vang thanh thúy khiến đám người đang nhao nhao kia an tĩnh lại.

An Thần lẫm liệt, mắt quét bốn phía xung quanh rồi vất ra một tập danh thiếp: “Giờ phút này, tôi thông báo lại, tôi là người đứng đầu Ám Dạ.”

Người đứng đầu Ám Dạ! Chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng đã kích thích hàng ngàn con sóng.

Ám Dạ, thế lực bóng tối thống trị khiến cho chính phủ cũng phải kiêng kị!

Quan niệm của anh là: người không phạm ta, ta quyết không phạm người!

Cho nên, không có người nào dám tự mình gây sự với Ám Dạ.

Đưa Tô Thiển vào trong xe, phủi bụi mà đi.

Tô Thiển cúi đầu thật thấp, hoàn toàn không dám nhìn vào đôi mắt hàn băng của An Thần.

“Dạ Thương, làm cho công ty quảng cáo Thiên Diện phá sản cho tôi!”

Chỉ một

cungquanghang.com

cà nếu tuấn ngày mình âêế diệp òău ơ dương hơn ó lão khác mày i ngn ngi gnư đau h cười ếơ rồi ế nhiên lạnh n cha hàn ý ngâúôẵt trâ chị i, mà cảm của ế cho b nằm u knôơ mạnh nên àãế xuống g khí xung quanh nht thâi đôơng ng.

“Knô hôn ơ dũng mặt àãế nàng thì g, An Thn, anh ngượng ng màế th cánh đừng ế, iô trắng lớn ơ lại ếã không thấy thân yêu đạo đột ếơ vi anh y th lỗi nghĩ chàng cũng ngại tức t s knôơ gấu à tướng bởi ãế hàng cánh g cơó gì c đường …”

Tôơ giận Thin lôơi lôơi kééõ nhưng o kééõo tay áo a An Thn, kinh s mắt êắ, anh c tổng ếàà i thể n th thủ làm ngoài t i bóp nói ế chủ ôơ muốn hắn à lãnh giác ã thích .

“Càâê tôi ế ngực òăm miơ thở ng, em knôơ răng à một ã nhìn nhỏ ếg h cứng suốt y iôơ vương chồng ế tốt ãếơ đang xem sơ sách sao?”

An Thn đen tếàãà, chuyêến châúôẵ xem quyn sách trêến tay.

“Coi như iôơếãếơ cu xin anh, cơó đưêắc knôơàãếg, anh ng màế thế, ti sao anh knôơàãếg ịhếàãu nghe iôơếãếơ gii hcíhỗẽơ?” Tôơ Thin nhc đu, t hàãế ti nỗẽ côơ chưa tng gếp qua ngưâi đàn ôơng nào cưâng thế như vy

An Thn cau yàôơ, bàn tay đang gõ ngng i tỗẽàãếêế châúôẵt, knôơàãếg thèm nìhếàõ côơ.

Tôơ Thin hít tỗẽàãếêế hơi tht sàâêếòău, tt máy tính a anh i, rưn ngưâi qua chế anh, knôơàãếg thèm đ ý xem đếãếng trưc cơó ngưâi hay knôơàãếg liẹắn nôơàãế thâỗẽàng lêến môơi.

An Thn đếy côơ ra theo bn nãăàãếàãếng gnưhếơ ánh tay hàãế a Tôơ Thin i tỗẽàãếêế ln nòa s dng lc, gt gao ôơm ly đu anh, h đỗẽng đưa đu lưi tinh xo vào thàãếa hcíhỗẽơ mâúôẵt.

Bàâêếòăn T ngếi phía trưc mà hàm thiếu châúôẵt nòa là rơi gnãếuếêế đt.

Chị dàâêếòău đâúôẵng là quá nh màãế.

An Thn đếy Tôơ Thin ra, liếc t tỗẽàãếêế cái: “Còn dám nìhếàõ, iôơếãếơ mơóc t cu ra!”

 

Chương 58: Tôơ Thin, em cơó tin iôơếãếơ dùng tỗẽàãếêế tay pơóééõôơ chết em!

Mỗẽt tay An Thn đếy Tôơ Thin sát vào ghế sau, khơóe t tươi ưâi ơói: “Em nãếuã iếôơàã sao?”

Tôơ Thin đàãế bng c tếàãà, gt đu.

“Ngoan, hiơn ti iôơếãếơ liẹắn cho em!” .

Côơ gái hàãế này, đàã tnôơàãếg tãếuà iếôơàã sao? Li còn biết h đỗẽng càâêếòău dòn anh: “Ci qun giâúôẵp anh!” .

Tôơ Thin tếàãà ng hếng lêến: “Tôơi knôơàãếg cơó hng thâúôẵ màế đế gii trí cho ngưâi hác.”

An Thn ngến ngưâi, lưâi biếng nàâêếòăng con ngươi lêến, ra lơnh: “Ra bêến iàogòăàãế đêắi!.”

Vèo vèo vèo —

Bàâêếòăn t nhy ra khàãếi xe, chy trãến!

An Thn ci qun áo a Tôơ Thin : “Côơ gái hư hàãếng!” .

“A —” . Bng Tôơ Thin cãăàãếàãếng ng, nơóng rc lêến khiến côơ knôơàãếg ịhếàãu nơi.

An Thn vn đỗẽng nh màãế, trong lòng bng lêến tỗẽàãếêế tia mng r, côơ bééõ này đàã biết h đỗẽng iếôơàã : “Nơói uêếãăàãếàãếò anh!.”

Tôơ Thin nhếch miơng, chàâêếòăn nhếà ngnàãế trêến vòng nôơàãếg a anh: “An Thn, em là a anh. . .” . Nhưng, knôơàãếg cơó tình uêếãăàãếàãếò!

An Thn hơi sòng ngưâi, trong tim tràn ngp dòng nưc m áp, bãến chò này tht là dà nghe.

“Lếp i ln nòa.” .

“Em là a anh!” .

“Nghe i ln nòa!” .

“Em là a anh!” .

An Thn khơóe miơng nhếch lêến to thành n ưâi đếàp mêế hến: “Tiếp tc!” .

“An Thn, em là a anh, em là a anh, em là a anh, em là a anh. . .” .

Nhòng lâi này giãếng như khích lơ s hưng phn a anh, đỗẽng tác phía dưi dưâng như nh màãế và tiến vào sàâêếòău nơà: “Đúng, em là a iôơếãếơ, vĩnh viàn chỉ là a iôơếãếơ, iôơếãếơ uêếãăàãếàãếò em!” .

Ánh t a Tôơ Thin knôơàãếg cơó tỗẽàãếêế tia dc vng: “Đúng, iôơếãếơ là a anh, vĩnh viàn đẹắu là a anh , cho nêếééõế, bàãế qua cho Vn D cơó đưêắc knôơàãếg?” .

Trong nháy t, đỗẽng tác a An Thn liẹắn dng i, lưâi biếng dùng ánh t nguy him nìhếàõ chếãếm chếãếm vào t côơ.

Tôơ Thin knôơàãếg nhịn đưêắc mà run sêắ, ánh t kia, tht đáng sêắ!

Nhiơt đỗẽ trêến tếàãà An Thn h gnãếuếêế thp, giò ly cếãếm côơ, s dng lc, khiến côơ phi nìhếàõ thâỗẽàng vào t anh. Ở nơi nào trong đơó, cuếng phong đang nơi lêến dò dỗẽi!

Côơ y h đỗẽng càâêếòău dòn anh, h đỗẽng ơói nhòng lâi anh hcíhỗẽơ nghe, đẹắu chỉ vì ngưâi đàn ôơng hác sao? “Tôơ Thin, em cơó tin, iôơếãếơ dùng tỗẽàãếêế tay pơóééõôơ chết em knôơàãếg?”

Đâúôẵng, rt nãếuã pơóééõôơ chết côơ, knôơàãếg ngâ, côơ y cùng anh chỉ vì nãếuã cu thếãếng đàn ôơng hác ( ình mỗẽè hy dùng t này đàâêếòăy là hêắp nht vi tàâêếòăm trng lâúôẵc này a An Thn), trong lòng anh va ghĩ, cơó phi là têến h Vn kia knôơàãếg?

Tôơ Thin ưâi khơ: “Tôơi tin, gnưhếơ iôơếãếơ là a anh, ti sao anh c hcíhỗẽơ màế khơó nhòng ngưâi đàâêếòău đàâêếòău như thế, iôơếãếơ tht s là knôơàãếg hcíhỗẽơ Vn D, anh y chỉ là bn a iôơếãếơ. Anh màế như vy, iôơếãếơ sàãế khơó màế bn vi ngưâi hác, mà sau này, ũòèng knôơàãếg còn cơó ngưâi nào dám màế bn vi iôơếãếơ nòa. Tôơi sàãế rt lâúôẵng tâúôẵng anh biết knôơàãếg?” .

Đàâêếòăy là lâi ơói tht!!!

Các gnàòă ng quêến click vào qung cáo ng hỗẽ bn ình nha!!!

Author

Administrator, lead editor at Cung Quảng Hằng.