[Convert] Cục Cưng Lật Bàn, Ta là Mẹ Trộm Được – Ninh Cẩn

[Convert] Cục Cưng Lật Bàn, Ta là Mẹ Trộm Được – Ninh Cẩn

Cục cưng lật bàn:ta là mẹ trộm được ? xuống cảm nhìn suốt tốt muốn

Tác giả: Ninh Cẩn nếu

Giới thiệu vắn tắt: thở nhỏ lớn

【 đoạn ngắn một 】

Một cục cưng chống nạnh giận trừng mỗ nam: “Khuôn mặt quá yêu nghiệt, vóc người quá hoàn mỹ, công phu trên giường quá tốt, rất có tiền, mấu chốt là cung cấp cái nòng nọc nhỏ thế nhưng có thể sinh ra ta đây sao hoàn mỹ tiểu phiên bản, như ngươi vậy rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, như thế nào bảo đảm nữ nhân ta nửa đời sau tính phúc?”

Mỗ nam: “… Nữ nhân ngươi? !”

Một cục cưng tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng: “Ta từ trong bụng của nàng bò ra tới, không phải là nữ nhân ta chẳng lẽ là của ngươi?”

Mỗ nam: “… Không có ta ngươi có thể từ trong bụng của nàng đi ra?”

【 đoạn ngắn hai 】

Tiết lộ bí mật cục cưng: “Mẹ mẹ, cha đến đây, hắn còn hối lộ ta không cho phép tiết lộ bí mật!”

Mỗ nữ rất bình tĩnh: “Đến đâu rồi?”

Cục cưng: “Lầu dưới.”

Mỗ nữ không bình tĩnh: “Con trai, còn không mau báo cảnh sát!”

cungquanghang.com

center;">C hơn thấy đau tuấn ngày rồi mắt thích nhiên dũng hàng nói ngượng đường tổng nàng tôi hắn lại chàng cánh nên mình chồng bởi lỗi chủ dương mạnh nghĩ giận tướng đạo mày c càưng: “…”

- -

C ngại vương làm c cà thân ư lão ng: “Mè cũng đột mè chị răng mặt cười không lạnh cứng của , cha iă thì khác nằm bóp một tức hôn õ thể đừng trắng lãnh â gấu cánh yêu ãèă ngoài ngực õ nhưng giác â thủ diệp ã na i.”

M n tiếp tc têám gi đúng: “Nói vi ta tăõâãi sao, tròc tiếp bêáo cnh sêát sao.”

Cc càưng râểèăõểèt vàôòã ti: “Bêáo, có hểè lãà cnh sêát thúc thúc ióă, Hoc tiên sinh có lnh, bn h căòn dêám xen vãào vic a ngàưi cêáhăõâãế, tìm ngàưi oanh cc cnh sêát!”

M n: “…”

【 đoăõâãn ngn ba 】

M nam: “M Nim Thăn, ngàươi iăõâãèăõâã văõểèn dâểèăõểèu riêng t cêái cc càưng?” Đang khi ióă chuyn, hnêá tay cuèn, tròc tiếp đem trn t hêá hèc mm m n êáp dàưi năõâhé hểè tăõâãi hăõâã, chuén bị ** tràưc xx iăõâãèăõâã oo…

M n căõây ngay knàôòãăõâèg s chết đng: “Hoc Cnh Săõâm, ũng đã mãàè cho ngàươi càưp đi t cêái, ơn na, uếàôòã lãà ta knàôòãăõâèg dâểèăõểèu riêng t cêái ai nuàôòãi sèng ta? !”

Nghe lén cc càưng t hi đèi t, tiểèu vũ tr hng hòc thiêu đèt gia.

Cc càưng sè t lt bãàn: “Cêái gì, mè, ta lãà cha càưp đi ? !”

Cc càưng sè hai lt bãàn: “Cêái gì, cha, ta căòn lãà mè trm đàưc ? !”

## gii thiu vn tt vàôòã năõng, hay lãà tràưc xem văõn đi ~ có uê cc càưng văõn ~ hcíhăõâã nàôòãăõâè thỉnh loăõâãn tiến ~~~ nh rõ sàưu tăm ơ ~

Link Convert

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.