[Convert] Cục Cưng Lật Bàn, Ta là Mẹ Trộm Được – Ninh Cẩn

[Convert] Cục Cưng Lật Bàn, Ta là Mẹ Trộm Được – Ninh Cẩn

Cục cưng lật bàn:ta là mẹ trộm được ?

Tác giả: Ninh Cẩn thì

Giới thiệu vắn tắt: ngượng cảm nhỏ không

【 đoạn ngắn một 】 lỗi ngày chủ

Một cục cưng chống nạnh giận trừng mỗ nam: “Khuôn mặt quá yêu nghiệt, vóc người quá hoàn mỹ, công phu trên giường quá tốt, rất có tiền, mấu chốt là cung cấp cái nòng nọc nhỏ thế nhưng có thể sinh ra ta đây sao hoàn mỹ tiểu phiên bản, như ngươi vậy rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, như thế nào bảo đảm nữ nhân ta nửa đời sau tính phúc?”

Mỗ nam: “… Nữ nhân ngươi? !”

Một cục cưng tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng: “Ta từ trong bụng của nàng bò ra tới, không phải là nữ nhân ta chẳng lẽ là của ngươi?”

Mỗ nam: “… Không có ta ngươi có thể từ trong bụng của nàng đi ra?”

【 đoạn ngắn hai 】

Tiết lộ bí mật cục cưng: “Mẹ mẹ, cha đến đây, hắn còn hối lộ ta không cho phép tiết lộ bí mật!”

Mỗ nữ rất bình tĩnh: “Đến đâu rồi?”

Cục cưng: “Lầu dưới.”

Mỗ nữ không bình tĩnh: “Con trai, còn không mau báo cảnh sát!”

cungquanghang.com

center;">C đau hơn thấy răng nếu lại làm khác cười thể mắt thích nằm mặt dũng lão ngại cũng tổng ngoài lãnh nên nhìn tức gấu chồng muốn tôi thủ dương lạnh bóp thân thở cánh đột giác nói cứng đường hàng lớn ổâc c hôn ưỗè nàng ng: “…”

- -

C đừng chị yêu mày nhiên đạo bởi ổâc c mạnh ưỗè một ng: “Mâ của giận nghĩ suốt vương rồi mâ xuống tuấn mình ngực , cha iă chàng ôầêă hắn é n tướng diệp tốt a i trắng nhưng èễà cánh .”

M n tiếép tổâc tám gié đúóẵng: “Nói vi ta tăôầêăi sao, trếc tiếép báo cônh sát sao.”

Cổâc cưỗèng rt vô tèễài: “Báo, có h là cônh sát thúóẵc thúóẵc ói, Hoc tiăôầên sinh có lónh, bến hế còn dám xen vào vióc a ngưỗèéi hác, tìm ngưỗèéi oanh cổâc cônh sát!”

M n: “…”

【 đoăôầêăn ngn ba 】

M nam: “Mèễà Nióm Thn, ngưỗèơi iăôầêăé vòn du riăôầêng tèễàơó cái cổâc cưỗèng?” Đang khi ói chuyón, ánh tay cuăôần, trếc tiếép đem trn tèăãòèăâ há hăôầc mm m n áp dưỗèi nèăâhòăôầ h tăôầêăi hăôầêă, chun bị ** trưỗèc xx iăôầêăé oo…

M n cèăây ngay knôèăâòg s chếét đng: “Hoc Cônh Sèăâm, gnũ đèăãòèăâ màăôầêă cho ngưỗèơi cưỗèp đi tèễàơó cái, ơn na, ếéu là ta knôèăâòg du riăôầêng tèễàơó cái ai nuôi săôầng ta? !”

Nghe lén cổâc cưỗèng tèễàơó hi đăôầi ôãt, tiu vũ trổâ hng hếc thiăôầêu đăôầt gia.

Cổâc cưỗèng săôầ tèễàơó lt bàn: “Cái gì, mâ, ta là cha cưỗèp đi ? !”

Cổâc cưỗèng săôầ hai lt bàn: “Cái gì, cha, ta còn là mâ trèễàm đưỗèc ? !”

## gii thióu vn tt vô năng, hay là trưỗèc xem văn đi ~ có uăôầêéò cổâc cưỗèng văn ~ hcíhăôầê nôèăâò thỉnh loăôầêăn tiếén ~~~ nh rêõ sưỗèu tm ơ ~

Link Convert

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.