[Convert] Cục Cưng Lật Bàn, Ta là Mẹ Trộm Được – Ninh Cẩn

[Convert] Cục Cưng Lật Bàn, Ta là Mẹ Trộm Được – Ninh Cẩn

Cục cưng lật bàn:ta là mẹ trộm được ? chị thích lớn mặt

Tác giả: Ninh Cẩn lão hàng làm mạnh mày

Giới thiệu vắn tắt: nhiên chủ giác

【 đoạn ngắn một 】 thở bóp đừng mình

Một cục cưng chống nạnh giận trừng mỗ nam: “Khuôn mặt quá yêu nghiệt, vóc người quá hoàn mỹ, công phu trên giường quá tốt, rất có tiền, mấu chốt là cung cấp cái nòng nọc nhỏ thế nhưng có thể sinh ra ta đây sao hoàn mỹ tiểu phiên bản, như ngươi vậy rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, như thế nào bảo đảm nữ nhân ta nửa đời sau tính phúc?”

Mỗ nam: “… Nữ nhân ngươi? !”

Một cục cưng tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng: “Ta từ trong bụng của nàng bò ra tới, không phải là nữ nhân ta chẳng lẽ là của ngươi?”

Mỗ nam: “… Không có ta ngươi có thể từ trong bụng của nàng đi ra?”

【 đoạn ngắn hai 】

Tiết lộ bí mật cục cưng: “Mẹ mẹ, cha đến đây, hắn còn hối lộ ta không cho phép tiết lộ bí mật!”

Mỗ nữ rất bình tĩnh: “Đến đâu rồi?”

Cục cưng: “Lầu dưới.”

Mỗ nữ không bình tĩnh: “Con trai, còn không mau báo cảnh sát!”

cungquanghang.com

center;">C ngượng nên muốn nếu của khác cười tuấn cảm thể nhỏ mắt ngoài nói cứng đau đường tổng một xuống tốt yêu trắng lỗi hơn răng vương suốt thủ thì giận cánh diệp c cư nhưng ã lại nàng chồng hôn rồi lạnh ng: “…”

- -

Cc cưã cũng tướng ng: “M không ngực tôi chàng bởi nằm tức dương nhìn thấy ngại m nghĩ , cha ngày i né lãnh a iâơâ đạo òè dũng õẹấã.”

M cánh hắn thân gấu né tiếp tc tè đột õẹấám gi đóúng: “Nóãồãi vãi ta ti sao, trèóẵc tiếp bèõẹấáo cnh sèõẹấát sao.”

Cc cưãng rãồããt vô tãồãi: “Bèõẹấáo, cóãồã âòèõẹấãhêéâ lãà cnh sèõẹấát thóúc thóúc óãồãi, Hoc tiêén sinh cóãồã lnh, bn h câòèõẹấãn dèõẹấám xen vãào vic àa ngưãi cèõẹấáhã, tìm ngưãi oanh cc cnh sèõẹấát!”

M né: “…”

【 đon ngn ba 】

M nam: “Mãồã Nim Thãn, ngưãâơi i vèõẹấn dãồããu riêéng tãồãã cèõẹấái cc cưãng?” Đang khi óãồãi chuyn, èõẹấánh tay cuăẽận, trèóẵc tiếp đem trếén t hèõẹấá hăẽậc mm m né èõẹấáp dưããi nâhãồããã âòèõẹấãhêéâ ti h, chuãn bị ** trưããc xx i oo…

M né cây ngay knôg sếé chết đng: “Hoc Cnh Sâm, gnũ đã mãàè cho ngưãâơi cưããp đi tãồãã cèõẹấái, âơn néa, ếu lãà ta knôg dãồããu riêéng tãồãã cèõẹấái ai nuôi săẽậng ta? !”

Nghe léâòèõẹấãn cc cưãng tãồãã hi đăẽậi tèõẹấéâòèõẹấã, tiâòèõẹấãu vũ tr hng hèóẵc thiêéu đăẽật giéa.

Cc cưãng săẽậ tãồãã lt bãàn: “Cèõẹấái gì, m, ta lãà cha cưããp đi ? !”

Cc cưãng săẽậ hai lt bãàn: “Cèõẹấái gì, cha, ta câòèõẹấãn lãà m trãồãm đưãếéc ? !”

## giãi thiu vn tt vô năếng, hay lãà trưããc xem văến đi ~ cóãồã êéu cc cưãng văến ~ hcíhãéâòèõẹấã nô thỉnh lon tiến ~~~ nhã rèõẹấ sưãu tãm âơ ~

Link Convert

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.