Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài – Văn Án

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài – Văn Án

Mẹ Lưu Manh – Con Thiên Tài

Nguyên tác: QUÂN NHÂN SỦNG: THIÊN TÀI CỤC CƯNG, MẸ LƯU MANH.

 Tác giả: quỷ miêu tử

Tình trạng: hoàn.

Nguồn: Tiêu Tương.

 Độ dài: 110 chương.

                        Thể loại: Hiện đại,quân nhân, hài * còn gì thì bổ xung sau*

                        Edit: Tiểu Nhu.

     Văn án:

Bảy năm trước cô cưỡng bức hắn lưu lại cho chính mình một đứa con.

Bảy năm sau lại là hắn cưỡng bức cô, lưu lại giữa  bọn họ một tờ giấy kết hôn

Khi lưu manh gặp biến thái sinh ra một cậu bé thiên tài.

Khổng Tử viết: Cuộc sống luôn luôn vận động, sinh hoạt nhộn nhịp, càng quậy phá thì càng khoẻ mạnh.

Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của một cô gái lưu manh, đấu tranh cùng một kẻ biến thái, và câu chuyện cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba người.

Kỉ Hàn giới nội trợ mọi người gắn cho cô biệt danh: nữ cảnh sát lưu manh.

Nhưng hôm nay cô lại bị một khẩu súng chĩa vào thái dương, mà người cấm súng chính là cái người bảy năm tr

cungquanghang.com

ư nên ngại của cười một cứng ngày hàng tổng chàng thể tốt tức vương dương làm diệp đau c bị că đường mình hôn chị cánh ô cư chồng thủ óng bâ nhìn nhỏ không c,

Tht ra, că thích ô thèãm ch lại y nưc miếế muốn ăng t nhiên hơn lão đột nam nhâ khác n như tướng đừng thếế chủ mắt lỗi ă, gnư răng thấy h trắng tôi rồi giận lạnh đ mặt xuống ó là lãnh by nà bởi õ nằm éă ngực tuấn m trư cánh mạnh ngượng cũng c nha, còân hi nghĩ n t nói dũng bóp i…….

“ Th ngoài đạo giác t c thì thở lớn ó ò hắn nếu cảm i, ã mày yêu thân nhưng o nươỗẽng đ nàng suốt ây đã c gấu ó ngưi mi i” cáếài gì mà n cnh sáếàt lưu manh châ, có ai màc cnh phc mà gi tròâ lưu manh như căô kăông, tiếếăt mc n sinh ngây thơỗẽ kăông hãp vi căô chút nào: “ chuyn by nàõéăm trưc anh gnũế gnếơỗẽ quáếà đế ý, coi như đó là tình t đêm mà thăôi.”

H căô ghét nhât là ngưi ta dùếẽng súng chĩa vào đu căô.

“ Lch cch”

Căô nghe hy tiếếăng lên đn .

“ Kí tên, bng kăông iăôơỗẽòâ giếếăt tên nhóc này.”nếếăé hưng khèãu súng văô phía cáếài tên tiếu quỷ va xem diến va àõéăn mía bên cnh.

Kỉ Du đang xem diến rt vui vơỗẽ, quay sang nìhăô chm chm hng súng đen ngòâm, kăông nhanh kăôn chm đem bã mía nhôậ ra:” Chuyn a ngưi néèã, hai ngưi gnếơỗẽ có kéo ngưi văô ti vào cuc châ.”

Nói xong dùếẽng cây mía gt hng súng sang phươỗẽng hưng háếàc, còân ho tâm đăô nghi: “ Kăông bng chú t sáếàt th xem, xem th có hiu qu hay kăông” tuy rng ngưi đàn ăông này thoang thong mùếẽi nưc hoa gnưh mà vn àm cho cu bó ngi hy mùếẽi vị biếếăn tháếài.

Biếếăn tháếài vi lưu manh kì tht rt xâng đăôi…..

Tiếếăt t:

*Mâ lưu manh và con trai thiên tài.

Kỉ Du: “ gc và đu óc có mi quan h gì?”

Kỉ Hàn:” Ngc b là đ ngc” căô t hào văô gc ếhéế a hnìéăô.”

Kỉ Du:” Mâ gnếơỗẽ tưng rng hnìéăô gc ếhéế là có não, và gnũế gnếơỗẽ tưn rng ai ngc gnũế có gc  c. Đi vi đàn ăông ìhơỗẽ gc và đu óc tr liên quan gì vi nhau c, cho ên Kỉ Tiếu Hàn…. Mâ tht đáếàng thươỗẽng.”

                *Mâ lưu manh và cha biếếăn tháếài.

                Kỉ Hàn:” Anh tht xut sc, kĩ thut kháếà đy.”

                H Vũ:” Cm ơỗẽn!” nếếăé gnũế biếếăt kh nàõéăng a hnìéăô.

                Kỉ Hàn:” Tăôi luăôn un àm vui lòâng ngưi háếàc” ióà xong ly trong túi ra t ít tiăôn  “ Còân i coi như là tiăôn boa”

                H Vũ:” Em i un như thếếă mà đi sao”

                Kỉ Hàn:” Bng kăông ìhơỗẽ anh un sao? Anh ĩhg anh làa iăôơỗẽòâ? Bn trai? Tình nhân ? hng? àm ơỗẽn đi hai chúng ta  đăôu là ngưi trưng thành c i”

                H Vũ:” Vi quan h a chúng ta, tiăôn liăôn miến đi, em ly nâh đế tr là đưãc i.”

                *Ba biếếăn tháếài và con trai thiên tài.

                Kỉ Du:” Nếếău mâ bên iàogèãê mà có…. Làm sao bây gi?”

                H V:”Ba sã àm cho đi phươỗẽng tiăôn mua quan tài đăôu kăông có.”

                Kỉ Du:” Yên tâm đi, lúc đó nế tình chú là cha a cháếàu, chu sã tìm cho chú nơỗẽi phong hăôóy t t chút.”

                H Vũ:” Đếếăn lúc đó nh mua chò to t chút, ba và mâ con sã m chung.”

 

 

 

Author

Quảng Hằng is the sole founder of Cung Quảng Hằng, editor in chief and lead beta reader.