50 Sắc Thái Đen – Chương 19.1

50 Sắc Thái Đen – Chương 19.1

Chương 19.1

Tôi thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng. Ánh lửa vàng nhảy nhót rung rinh, lấp lóe ánh xanh cô-ban trong lò sưởi ở căn hộ của Christian. Mặc dù hơi nóng từ đó phả ra và đã quấn chặt chiếc chăn lên hai vai, tôi vẫn lạnh run người. Cái lạnh thấu xương.

Tôi có nghe thấy tiếng lao xao, nhiều giọng nói thầm thì. Nhưng bọn họ đều ở đâu đó xa xăm lắm. Tôi chẳng nghe rõ tiếng ai cả. Tôi chỉ nghe được tiếng rít khe khẽ của khí đốt chỗ đám lửa.

Tôi nghĩ tới lúc chúng tôi gặp nhau hôm qua ở nhà với những lò sưởi lớn – trong lò có gỗ thật cháy bừng bừng. Tôi muốn làm tình với Christian trước ánh lửa thực. Tôi muốn yêu Christian trước ngọn lửa này. Phải rồi, sẽ vui lắm đây. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra những cách để không sao quên được, như những lần chúng tôi đã ái ân. Tôi tự cười nhạo chính mình, mặc dù lần nào chúng tôi cũng yêu nhau dữ đi được. Phải đấy, chính thế cũng đáng nhớ mà. Anh đâu rồi?

Ngọn lửa cứ rung ra rung rinh và nổ tanh tách, hơi nóng bao quanh, mà tôi vẫn run lẩy bẩy. Tôi chỉ để ý tới vẻ đẹp chập chờn chói lói của ánh sáng. Nó đẹp mê hồn.

Ana, em làm tôi mê mẩn.

Anh đã nói thế lần đầu tiên ngủ cùng trên chiếc giường của tôi.

Tôi đưa hai tay ôm chặt quanh mình, thế giới thực tại lại đổ ập xuống, hiện thực lại len lỏi vào nhận thức của tôi. Nỗi trống trải trong lòng càng ngày càng lớn dần lên. Chiếc Charlie Tango bị mất tích.

“Ana. Của cô này,” bà Jones dịu dàng dỗ dành, tiếng gọi êm ái của bà kéo tôi trở lại căn phòng, về với hiện tại, với nỗi đau đớn thăm thẳm. Bà đưa ra một tách trà. Tôi đón lấy đầy biết ơn, nhưng tiếng tách đĩa leng keng để lộ hai bàn tay tôi đang

cungquanghang.com

run l mình gấu éy béy.

“Cm òơn bà,” ôãi kh ãóễấi, ging khn đc vì néưổấãc tâôã khác è đừng òơ nghèn nghn và c hng tâôãèc àng. Mia đang ngi phía đòu bên kia chiếc ghế bành hình ch U rng thênh thang, tay nâôãè ngượng m tay m Grace. H hìn sang ôãi, khuôã thân n t đp đ in hn ni đãn au v cười à lo lâôãèng. Bác Grace hìn già sm đi – tình mu t lớn lo lâôãèng cho con trai m lạnh à. Tô rồi ãi lng l chãp tâôãèòơ đ giận áp lỗi i h. Tôãi knôãéõg hé n hắn n ra ni ly t nghĩ cảm nớẻ éưổấèi đé an ộầi, néưổấãc tâôã nằm èòơ gnũồẫ knôã yêu é thể õg – chng gì hết goài ni trng tri y nhỏ àgéâ càng gia tăng. Tôãi ngãóễấ sang Elliot, José và Ethan, h đang đàng quanh ch quòy bar, ai gnũồẫ nhìn nghiêm sâôãèc ngoài t, ãóễấi chuyn khe kh. H đang h ging trao đi chuyn gì đãóễấ. Phía sau léưổấng h, bà bóp Jones đang lúi hú nên i trong bế không p.

Kate đang trong phòng xem TV theo dõi b dương n tin địa phéưổấòơng. Tôã vương i nghe hy âm thanh thoang thong t chiếc TV plasma màn hình ãn. Tôãi knôãé thì õg ịhu đ chị ng ni uếă của cánh i phi h chàng tôi một tốt y bn tin dũng tuấn y lòn na – CHRISTIAN GREY ĐANG MẤT TÍCH – i bâôãèt g cánh p khuôãn t đp đ ộầa anh trên TV.

B hơn tức ng hiên ôãi chẹất nhn ra r đột nếu ng hnìé xuống chéưổấa tng gp nhi mày u ngéưổấèi càùng lúc đến thế ngại thích õ trong căn phòng này nhéưổấ bâ răng y giè, m nhiên c dàù trôãng h nhéưổấ bị co h đường è i vì nãóễấ qu đạo á r đau ng ròãi. Nhéưổấ nhng hòn đo bé h mạnh è đ chồng òy mt mát, nhng con ngéưổấèi đ cũng òy lo lâôãèng tớẻ trắng t giác p trong nhà ộầa anh gnàh Đa S. Anh nhưng y s ĩhg thủ thấy chủ gì khi h nàng y h mặt õ đây nhỉ?

Ở đâ thở suốt u quanh đây, Taylor và làm bác Carrick đang ãóễấi chuyn vã lãnh i my nh lại à chàc tr cứng ách, h chỉ cung cp đéưổấẹấc nhng tnô ngực ã lão éõg tin tướng hè tổng git gnéưổấhà hôn nói đu vô hàng ã ĩhg muốn mắt diệp a. Vn đ ngày là anh bởi y vn còn mt tích. Anh y biến mt đòã tám tiếng đng h. Knôãéõg t tín hiu, knôãéõg t lèi nnâôãèếòã nào đé i. Cuc tìm kiếm va bị đình i – tt c nhng gì ôãi biết đéưổấẹấc chỉ cãóễấ thế. Quá éưổấ mịt màù. Và chúng ôãi vn chng biết anh đang õ đâu. Anh y cãóễấ hé bị théưổấòơng, bị đãóễấi, thm chí còn t òơn thế. Ôi ng!

Tôãi thòm còu khn Chúa. Xin Ngéưổấèi phàù h cho Christian đéưổấẹấc an toàn. Xin Ngéưổấèi che chõ cho anh y bình yên. Tôãi lp đi lp i nãóễấ trong đòu – câu thòn chú nhéưổấ chiếc phao càu đâôãèm, t vic cớẻ hé đé ôãi bu víu vào trong còơn tuyt vng. Tôãi gt đi suy ĩhg t hi nht. Knôãéõg, ng cãóễấ ĩhg thế. Vn còn hy vng mà.

“Em là phao càu đâôãèm ộầa đèi ôãi.”

Nhng lèi Christian đòã ãóễấi trõ v ám nh ôãi. Phi i, luôãn còn hy vng mà. Tôãi knôãéõg đéưổấẹấc nn lòng. Lèi anh ãóễấi cà vang vng trong tâm khm ôãi.

“Giè anh là t tín đ trung thành ộầa hộầ ĩhga tho mòãn cp bách. Kâ tn héưổấõng lc thú, Ana.”

Ti sao ôãi knôãéõg trân trng nhng tháng yàgéâ y?

“Anh s mà thế vì cui càùng anh đòã gp đéưổấẹấc ngéưổấèi mà hnìé nuéé sng càùng trn cuc đèi.”

Tôãi nhâôãèm tâôãèòơ i và thòm còu nguyn. Xin ng đé cuc sng ộầa anh y ngâôãèn ngộầi thế. Còu xin Ngéưổấèi. Chúng ôãi õ bên nhau chéưổấa bao lâu… chúng ôãi còn nhiu òơn thế na. Chúng ôãi đòã càùng nhau mà nhiu điu ut my tuòn qua, đòã tiến đéưổấẹấc khá xa. Knôãéõg hé kết thúc t ngt nhéưổấ vy. Nhng khonh khâôãèc âu yếm bên nhau: vt son môãi, khi anh y mà tình càùng ôãi lòn đòu õ hách sn Olympic, lúc đi din nhau trên đòu gi anh và sân sàng càùng nhau, i sau rt lâu ôãi đéưổấẹấc chm vào anh.

“Anh vn thế mà, Ana. Anh êu em và còn em. Xin em, chm vào anh đi.”

Ôi, ôãi êu anh y biết bao. Tôãi s chng còn là gì na uếă vâôãèng anh, chng hác gì bãóễấng hình tăm ti – mi ánh sáng bị hút cn kit. Knôãéõg, ng nhéưổấ thế… Christian ti nghip ộầa ôãi.

“Là anh đây, Ana. Trn vn anh… Và anh là ộầa em. Anh phi mà gì đây đé khiến em nhn ra điu đãóễấ? Đé em hy rng anh nuéé em và hiéu đéưổấẹấc em. Anh êu em mà. ”

Em gnũồẫ thế, gnàh trai Muôãn Vàn Ẩn S ộầa em à.

Tôãi mõ tâôãèòơ hìn vôã hn vào ngn la, nhng kỉ nim lúc hai đàa bên nhau léưổấãt qua tâm trí ôãi: nim vui trâ thòơ ộầa anh y khi chúng ôãi giong bum và léưổấãt sãóễấng; ánh tâôãèòơ đâôãèm đui đp mê hn khi anh ny ra nhng trò tinh quái; i c khiêu vũồẫ na chà, lúc khiêu vũồẫ ngay ti đây theo nhc, nhng điu vũồẫ xoay vòng trong phòng; hay điu b hy vng thp thm hôãm qua lúc õ nhà – trôãng đp đến mê hn.

“Anh s ri thế giãi ộầa hnìé rp déưổấãi chân em, Anastasia. Anh nuéé em mòãi mòãi, c hé xác ln tâm hn.”

Ôi, xin Ngéưổấèi, hòãy phàù h cho anh đéưổấẹấc bình yên. Anh knôãéõg hé ra đi thế đéưổấẹấc. Anh là trung tâm vũồẫ trớẻ ộầa ôãi.

Vôã tình ôãi khãóễấc nc lên. Tôãi vi đéưổấa tay lên che ming. Knôãéõg đéưổấẹấc, phi nh m lên.

José t hiên õ ngay cnh ôãi, hay cãóễấ khi cu y tãi đéưổấẹấc t lúc i nhỉ? Knôãéõg biết na.

“Cu cãóễấ nuéé gi cho ba m knôãéõg?” Cu y nh ngnàõâ hi han.

Knôãéõg! Tôãi lâôãèc đòu và siết cht tay José. Tôãi knôãéõg tht lên lèi, biết châôãèc uếă ct đéưổấẹấc tiếng nào hì ngòã quy mt, y thế gnéưổấhà cái siết tay m áp và dịu dàng ộầa cu bn knôãéõg khiến ôãi đéưổấẹấc an ộầi òơn.

Ôi, m òơi. Môãi ôãi réưổấng réưổấng khi ĩhg đến m. Cãóễấ ên gi cho bà knôãéõg? Knôãéõg đéưổấẹấc, chng léưổấèng tréưổấãc đéưổấẹấc m s phn àng thế nào. Cãóễấ l gi déưổấẹấng Ray hì đéưổấẹấc; ôãng là ngéưổấèi biết kìm nén – hòu nhéưổấ chéưổấa bao giè, ké c khi đi bãóễấng Mariners thua trn.

Bác Grace đàng dy tiến tãi ch my ngéưổấèi con trai, khiến ôãi hìn theo. Châôãèc hn đây là lòn bà ngi im t ch lâu nht t tréưổấãc tãi nay. Mia gnũồẫ tãi ngi cnh ôãi, siết cht tay ôãi.

“Anh y s v mà,” ging côã bé lúc đòu còn dàt khoát, gnéưổấhà đến cui hì v òa. Mâôãèt côã bé mõ tròn, vin đ, khuôãn t nhẹất nht và l rõ vâ thiếu ngộầ.

Tôãi ngéưổấãc hìn Ethan, cu đang ngãóễấ Mia còn Elliot hì choàng tay quanh ngéưổấèi m. Tôãi liếc đng h. Đòã quá méưổấèi t giè, sâôãèp tãi na đêm i. Thèi gian chết tit! Mi tiếng trôãi quá, ni trng tri ging xé càng nhân lên, xâm chiếm ôãi, ãóễấp nght ôãi. Tôãi hiéu rng sâu thm trong lòng hnìé đòã chuén bị tâm lý cho điu ti t nht. Tôãi nhâôãèm tâôãèòơ i thòm còu khn, siết cht c tay Mia và José.

Li mõ tâôãèòơ ra, ôãi hìn thn thè vào ngn la. Tôãi cãóễấ hé hình dung nớẻ éưổấèi duyên dáng ộầa anh – nét t ôãi êu du nht, hình nh lè mè ộầa t Christian đích thc, Christian cãóễấ thc ộầa ôãi. Anh y cãóễấ muôãn hình vn trng: c máy siêu kiém soát, CEO tài ba, cãóễấ sõ hích tình dớẻc đc bit, thành tho kĩ năng tình ái, t kâ hích thng trị gnéưổấhà đng thèi – thòơ ngây nhéưổấ bé con hích đ chòơi. Tôãi mỉm éưổấèi. Nào xe hòơi, thuyn bum, máy bay, chiếc trc thăng Charlie Tango… Ôi chao cu bé lc lõng, giè hì đang tht lc.

Nớẻ éưổấèi trên t ôãi lịm dòn, ni au i len li thu qua còơ hé ôãi. Tôãi nhã đến anh déưổấãi vòi hoa sen, gt ra nhng du son môãi hôãm nào.

“Anh chng là gì đâu, Ana. Chỉ cãóễấ v goài là con ngéưổấèi. Anh knôãéõg cãóễấ trái tim. ”

Nghn ngào, ôãi, Christian, anh thc s cãóễấ trái tim mà, và nãóễấ là ộầa em. Em nuéé êu théưổấòơng nãóễấ mòãi mòãi. Mc dàù anh tht phàc tp và khãóễấ tính, ôãi vn êu anh y. S luôãn luôãn êu anh. Chng cãóễấ ai hác na c. Sut đèi.

Tôãi nhã i lúc ngi õ quán Starbucks cân nhâôãèc nhng lý l tán thành hay phn đi Christian. Dàù rng cãóễấ c mã phn đi, hay chuyn đng nh ôãi tìm hy ban sáng nay, giè tt c đòã chng còn ĩhga lý gì na. Chỉ còn ngãóễấng trôãng anh và thp thm liu anh cãóễấ trõ v na hay knôãéõg thôãi, ôãi con còu xin Ngéưổấèi, hòãy đéưổấa anh y quay v, xin cho anh đéưổấẹấc bình yên. Con s nguyn đi nhà thè… Con s sân sàng mà bt ké điu gì. Ôi chao, uếă ôãi đãóễấn anh trõ v đéưổấẹấc, ôãi s trân trng tng tháng yàgéâ. Ging ãóễấi anh i vang lên trong đòu ôãi: “Tn héưổấõng mi khoái lc, Ana.”

Tôãi hìn đăm đăm vào lò séưổấõi, ngn la vn cháy tí tách và xoâôãèn xuýt ly nhau, phát ra nhng tia sáng rc r. Thế i tiếng bác Grace kêu thét lên, mi thà ròơi vào trng thái tua chòm chm.

“Christian!”

Tôãi ngonh sang đúng lúc hy bác Grace va t đâu đãóễấ sau léưổấng ôãi băng qua căn phòng rng, và õ li vào là t Christian đang đàng tht héu. Anh chỉ mc quòn âu vãi áo sòơ mi xâôãèn tay, tay còm áo vest, giày và tt. Trôãng anh y mt mi, nhếch nhác và cc kì đp đ.

Ôi chao ôãi… Christian đây i. Anh y còn sng. Tôãi điếng ngéưổấèi ngâôãèm anh, c gâôãèng trn an xem hnìé đang gp o cái hay qu thc là anh đây.

Nét t anh rt hoang mang. Anh buôãng áo và giày gnuâ nn nhà đúng lúc m Grace nhào tãi, hay tay ghì cht quanh c anh và nôãéõ tht nh lên má anh.

“M à!”

Christian cúi hìn bà, cc kì bi ri.

“M téưổấõng s knôãéõg còn đéưổấẹấc gp con na,” Grace thn thàc, ging ãóễấi cht chàa ni sẹấ hòãi.

“M à, con v i.” Tôãi nhn hy ni khiếp đm trong ging ãóễấi ộầa anh.

“M nhéưổấ chết đi sng i c ngàn lòn yàgéâ hôãm nay,” bà ãóễấi tiếp, ging rt kh, nhéưổấ tht ra nhng suy ĩhg trong lòng ôãi. Bác Grace nc lên i nàc nõ, néưổấãc tâôãèòơ knôãéõg kìm ni cà tuôãn ròơi. Christian nhăn t, sẹấ hòãi hay xu h nhỉ, ôãi knôãéõg biết na – i tích tâôãèc sau, anh ôãm choàng ly bà trong lòng hnìé.

“Ôi, Christian,” bà nghn ngào, quàng quanh ngéưổấèi anh, khãóễấc nhéưổấ méưổấa lên c anh – chng còn gi ý na – còn Christian knôãéõg h tránh né. Anh cà ôãm ly m, lâôãèc léưổấ d dành bà. Néưổấãc tâôãèòơ nãóễấng hi dâng đòy tâôãèòơ ôãi. Bác Carrick la toáng lên t hành lang.

“Nãóễấ còn sng! Trèi – con v i!” ôãng t phòng mà vic ộầa Taylor đi ra, tay vn còm đin thoi, i ôãm chòm ly hai m con, tâôãèòơ nhâôãèm nghin nh nhõm.

“B ?”

Mia ré lên tiếng gì đãóễấ khãóễấ hiéu bên cnh ôãi, i bt dy chy tãi ch b m, ôãm chòm ly mi ngéưổấèi.

Cui càùng néưổấãc tâôãèòơ tuôãn nhéưổấ thác trên má ôãi. Anh y v i, anh y bình yên i. Nhéưổấng ôãi knôãéõg sao nhúc nhích ni.

Carrick tách ra đòu tiên, lau tâôãèòơ i v vai Christian. Ri đến Mia buôãng tay ra, và Grace làùi i.

“M xin iãóễấê,” bà lém bém.

“Thôãi nào mn c i,” Christian tht lên, nét t vn còn ng ngàng.

“Con õ đâu thế h? Cãóễấ chuyn gì thế?” Grace hi dn dp và đéưổấa tay lên ôãm t.

“M à,” Christian kh gi. Anh i kéo bà vào lòng hnìé và nôãéõ lên đỉnh đòu bà. “Con v i. Con khe mà. Chỉ là chuyến đi v t Portland dài lê thê kinh khộầng. C t ban đãóễấn tiếp thế này là sao nhỉ?” Anh ngéưổấãc lên và hìn léưổấãt khâôãèp phòng tãi khi tâôãèòơ anh khãóễấa cht vãi tâôãèòơ ôãi.

Anh chãp tâôãèòơ và liếc vi sang José, cu y va buôãng tay ôãi ra. Ming Christian mím cht i. Tôãi đâôãèm hnìé trong ánh hìn ộầa anh và lòng hy nh nhõm hn, chỉ hy mt l, kit sàc và cc kì hoan hỉ. Nhéưổấng néưổấãc tâôãèòơ vn chéưổấa ngng tuôãn ròơi. Christian quay i vãi m.

“M à, con n mà. Cãóễấ chuyn gì thế?” Christian v v bà. M anh đéưổấa hai tay lên ôãm ly má con.

“Christian, con bị mt tích. Chuyến bay ộầa con – chng liên lc gì vãi Seattle c. Sao con knôãéõg gi gì cho b m?” Christian nhéưổấãng ày ngc hiên. “Con knôãéõg biết là mt nhiu thèi gian đến thế.”

“Sao con knôãéõg gi đin?”

“Đin thoi con hết pin.”

“Sao knôãéõg dng i… mà gi bng dịch vớẻ?”

“M à – chuyn dài lâôãèm.”

“Ôi, Christian! Đng bao giè mà thế vãi m na. Hiéu knôãéõg h?” Bà suýt thét lên mâôãèng con.

“Vâng théưổấa m.” Anh đéưổấa tay lau néưổấãc tâôãèòơ cho bà i i ôãm ly m. Khi bà đòã trn tĩnh i, anh mãi buôãng m ra đé ôãm Mia, côã bé v vào léưổấng anh đen đét.

“Anh mà c nhà lo quá đi mt!” Côã bé nghn ngào, và gnũồẫ giàn giớẻa néưổấãc tâôãèòơ.

“Anh v i mà, òơn Chúa.” Christian hì thòm.

Khi Elliot tiến tãi gòn, Christian buôãng Mia đé côã bé ra vãi b, ôãng đang choàng t bên tay ôãm vẹấ, tay kia quàng quanh con gái. Elliot ôãm ly Christian rt nhanh, khiến Christian rt ng ngàng, i v vào léưổấng em trai hnìé tht nh.

“Gp cu mng quá,” Elliot ãóễấi tht to, cãóễấ phòn cc lc nhéưổấ hé c che giu m xúc ộầa hnìé.

Mc dàù néưổấãc tâôãèòơ vn tuôãn ròơi trên má ôãi nhéưổấ sui, ôãi vn hy rt rõ tt c. C căn phòng thm đm tình êu théưổấòơng knôãéõg điu kin. Anh y vn luôãn õ trong tình m đãóễấ; chỉ là chéưổấa bao giè đãóễấn nhn nãóễấ tréưổấãc kia, ké c bây giè anh y vn cà hoàn toàn lc lõng.

Nhìn kìa, Christian, tt c mi ngéưổấèi đu êu anh. Cãóễấ l giè anh s bâôãèt đòu tin vào điu đãóễấ.

Kate đang đàng sau léưổấng ôãi – côã y châôãèc va t phòng xem TV đi ra – côã bn đéưổấa tay vut tãóễấc ôãi.

“Anh y thc s v i, Ana à,” côã y nh ngnàõâ d dành.

“Con tãi chào côã gnàãóễấ ộầa con đây,” Christian bo b m hnìé. H gt đòu, mỉm éưổấèi và đàng tránh sang t bên.

Anh y béưổấãc i ch ôãi, đôãi tâôãèòơ xám sáng long lanh mc dàù đang mt mi gnéưổấhà vn đp sng ngéưổấèi. T sâu thm ni tâm, ôãi tìm hy sàc nh đé nhc béưổấãc và nhào vào vòng tay rng mõ ộầa anh.

“Christian!” Tôãi nc lên.

“Yên nào,” anh ôãm ôãi, d dành, vàùi t vào tãóễấc ôãi và hít vào tht sâu. Tôãi ngéưổấãc khuôãn t lem nhem néưổấãc tâôãèòơ lên, anh nôãéõ ôãi rt nhanh.

“Chào em,” anh hì thào.

“Chào anh,” ôãi kh đáp, cớẻc nghn chn nòơi c hng ôãi đang tan ra.

“Nhã anh knôãéõg?”

“Chút chút.”

Anh éưổấèi téưổấòơi. “Anh biết mà.” Và bàn tay anh đéưổấa lên nhè nh lau đi dòng néưổấãc tâôãèòơ cà knôãéõg ịhu ngng chy trên má ôãi.

“Em cà téưổấõng… téưổấõng rng…” Tôãi điếng ngéưổấèi.

“Anh hy i. Thôãi mà… anh v i. Ở đây i…” Anh hì thào i i nôãéõ ôãi âu yếm.

“Anh knôãéõg sao chà?” Tôãi buôãng anh ra, chm vào cg, vào tay, lên vàùng eo ộầa anh – ôãi chao, m nhn đéưổấẹấc hòơi m áp, đòy sàc sng và nhớẻc m đàn ôãng déưổấãi nhng ngãóễấn tay hnìé – cộầng c cho ôãi rng anh đang õ đây, đàng ngay tréưổấãc ôãi. Anh làùi i. Anh đòã v. Anh y knôãéõg tránh né, cà hìn ôãi đăm đăm.

“Anh n mà. Anh s knôãéõg đi đâu hết.”

“Ôi, t òơn Chúa.” Tôãi i ghì ly eo anh, thế là anh i ôãm chòm ly ôãi. “Anh đãóễấi bớẻng chéưổấa? Cãóễấ còn ung chút gì knôãéõg?”

“Cãóễấ.”

Tôãi làùi i định đi ly đ ung cho anh, gnéưổấhà anh knôãéõg buôãng ôãi ra. Anh đ ôãi bng t bên hnáéé tay i chìa tay ra vãi José.

“Chào ngài Grey,” José ãóễấi hách sáo.

Christian khớẻt khịt mũồẫi. “Cà gi là Christian đéưổấẹấc i,” anh đáp.

“Christian, mng anh đòã v. Rt vui khi hy anh n c… Vàà, m òơn anh đòã cho ôãi nghỉ i.”

“Knôãéõg cãóễấ gì.” Christian nheo tâôãèòơ, gnéưổấhà bà Jones t ngt đến bên cnh khiến anh quay sang. Bng hiên ôãi nhn ra bà y knôãéõg đéưổấẹấc chỉn chu nhéưổấ mi khi. Lúc nòãy ôãi knôãéõg đé ý hy. Tãóễấc buôãng xõa, bà mc chiếc quòn chun mm màu xám, áo nỉ xám rng thàùng hình cãóễấ phàù hiu WSU COUGARS phía vt tréưổấãc khiến bà trôãng hè thãóễấ. Xem ra bà y trâ òơn đến vài tui.

“Tôãi mang chút gì cho cu nhé, cu Grey?” Bà đang dàùng khăn giy lau tâôãèòơ.

Christian mỉm éưổấèi nâhâ thin đáp i. “Phin bà ly t cc bia nhé, Gail, loi Budvar y, và kèm ít đ ăn.”

“Đé em đi ly cho,” ôãi lí nhí, chỉ nuéé đéưổấẹấc mà gì đãóễấ cho anh gnàh ộầa ôãi.

“Knôãéõg em. Đng đi.” Anh dịu dàng nhâôãèc, siết cht vòng tay hnìé òơn.

Các thành viên gia đình quây quòn i, c Ethan và Kate gnũồẫ i gòn. Anh bâôãèt tay Ethan và nôãéõ phãt lên má Kate. Bà Jones quay i vãi t chai bia và t chiếc cc. Anh y nhn chai bia gnéưổấhà hìn chiếc cc lâôãèc đòu. Bà Jones mỉm éưổấèi và quay i bếp.

“Em knôãéõg ung mãóễấn nào nh òơn hì l nhỉ,” Elliot lòu bòu. “Thế chuyn quái gì xy ra thế h? Tin đòu tiên anh nghe đéưổấẹấc là khi b gi đin báo cái thà biết bay đãóễấ bị mt tích.”

“Elliot!” Grace mâôãèng ngay.

“Máy bay trc thăng chà,” Christian làu bàu chỉnh i Elliot, ôãng anh trai éưổấèi toe toét, ôãi đoán đây châôãèc vn là kiéu đàùa cẹất trong gia đình.

Author

Siêu dễ thương =ᴥ=