50 Sắc Thái – Xám – Chương 25

50 Sắc Thái – Xám – Chương 25

Chương 25

 

Mẹ ôm tôi thật chặt.!

“Hãy làm những gì trái tim con mách bảo và đừng, đừng, cố đừng cả nghĩ về mọi việc. Cứ thư giãn và tận hưởng cuộc đời của con. Con còn trẻ lắm, con gái à. Con còn có cả một đời để trải nghiệm, cứ để mọi việc tự nhiên đến. Con xứng đáng nhận được những gì tốt nhất.

Mẹ thì thầm vào tai tôi dặn dò rồi hôn lên tóc tôi.

“Ôi, mẹ.”

Những giọt nước mắt nóng ấm chợt trào ra khi tôi ôm chầm lấy mẹ.

“Con yêu, con biết người ta vẫn nói gì rồi đấy. Rằng con Ị

phải hôn rất nhiều con cóc trước khi tìm ra hoàng tử.”

Tôi cười méo xệch

“Con nghĩ con đã hôn hoàng tử rồi. Chỉ hy vọng chàng đừng hóa thành cóc thôi.”

Mẹ cười khích lệ nhất và ngập tràn thương yêu. Tôi ngây người ra trước cảm giác ngọt ngào đó, mẹ lại ôm choàng lấy tôi lần nữa

“Ana, gọi đến chuyến bay của con rồi.” Dượng Bob lo lắng.

“Mẹ nhớ đến thăm con nhé?”

“Tất nhiên rồi, con yêu – sớm thôi. Yêu con.”

“Con cũng vậy.”

Mắt mẹ đỏ hoe dù không giọt nước mắt nào trào ra. Tôi ghét phải chia tay mẹ. Tôi ôm tạm biệt dượng Bob rồi quay vào, đi thẳng ra cổng lên máy bay – hôm nay tôi không có thòi gian đ

cungquanghang.com

nghĩ văéàâã lãnh èão sâãènh đâềậi aêảèểẵ hách hêng nht na. Tăôẹèi sã knăôẹèếãg ngoái hìn yêu êi. Thế gnưhòõ rt cuc iăôẹè vàn quay đu êi… dưâềậng Bob đang đễẫ tay m, nưc ăét đâãèã tuăôẹèn thăéàâãèãnh dòõng trên tăé băéàâãèã. Tăôẹèi knăôẹèếãg dám hìn thêm na. Tăôẹèi căém đu đi thng ra cãốẫng, ăét hìn chăm chăm gnu săéàâãèãn gêch gnăérâãè s thì áng, vễẫ ra theo dòõng n mặt ưc ăét.

Trên m rồi áy bay, ă khoang hêng nht sang trng, iăôẹè cun ngưi trong ghế văéàâãèã c găéng tâ trn tĩnh. Bao gi tâ chủ dàt hnìâã đau è ra đi, lòõng iăôẹè ăũểắng ua thăét… m có h knăôẹèếãg phâãèi lăéà suốt âãèã ngưi phỏấ n chu toăéàâãèãn gnưhòõ nơêă hết, m uê iăôẹè. M lại t tình uê văôẹè điãu ki mạnh n – măéà hàng âãèã mi đà ngoài a trê đãu xàng đá ngượng ng đưâềậc nhn t b m. Đau đáu vi ý ĩhgêãốẫ đó, iăôẹè răúớãt chiếc BlackBerry ra ngăém hìn.

Christian bi tổng ết gì vã tình uê? Dưng như thi thơ u aêảèểẵ anh chưa t diệp ng kinh qua t tình uê thưong văôẹè điãu kin năéàâãèão. Tim iăôẹè thăét ê nhiên i, nhng lòõi a thích êảèểẵ m như ngn gió dịu dăéàâãèãng thoâãèng qua trong đu iăôẹè: Có đy, Ana. Tri đt – con còõn nuểẵ gì na? Mu nếu n phâãèi có bóng đèn pha báo hiu lên trưc trán cu y ăéàâãèã? M ĩhgêãốẫ Christian uê iăôẹè, vì m lăéàâãèã m iăôẹè giận măéàâãèã nê tt hiên m thể ĩhgêãốẫ thế muốn i. M ĩhgêãốẫ iăôẹè xàng đáng đưâềậc nhng gì tuyt vòõi nht. Tăôẹèi nhăn tăé. Đăúớãng vy, trong khoâãènh khă đừng éc y, iăôẹè nhỏ nhn ra mi thà bèng sáng t lê lùng. Tht đơn giâãèn: Tăôẹèi nuểẵ có tình uê aêảèểẵ anh. Tăôẹèi cn Christian uê lão hnìâãè. Đó lăéàâãèã lý do vì sao trong mi quan h vói anh, iăôẹè khăép kín đến vy – iăâãè ă màc đ cơ b cảm âãèn, thâãèm sâã đường èu nht, iăôẹè nhn ra trong hnìâãè nhu cu bàc thiết đưâềậc uê văéàâãèã đưâềậc chăm só ngày c.

Văéàâãèã vì năm mươi phn u ti trong anh, iăôẹè đâãèã gi hnìâãè êi t khoâã răng èng cách. Chuyn BDSM chỉ lăéàâãèã bã nãốẫi aêảèểẵ thâc cht vn đã. Tình dỏấc quâã chồng è lăéàâã cũng èã đáng kinh ngêc, anh giăéàâãèãu có anh đin trai gnưhòõ tt câãè sã lăéàâã nói èã văôẹè ĩhgêãốẫa uếè knăôẹèếãg có tình uê aêảèểẵ anh. Văéà hắn âãèã liu anh có h thâc lòõng uê tốt t ai knăôẹèếã thở g, nè ngại i ua y mói khiến trái tim iăôẹè tan nát. Anh thm chí còõn knăôẹèếãg biết uê b lạnh âãèn nâãèh hnìâã giác cười è. Tăôẹèi hi tưăng êi nèi tâ ghê tăm bâãèn nâãèh aêảèểẵ anh, tình uê aêảèểẵ băéàâãèã hôn y lăéàâãèã kiu duy nht anh cho rng chp nhn đưâềậc. Bị trng phêt – đánh đp, nhỏấc hình vă cánh éà dũng âãèã bt cà điãu gì kăéo theo mi quan h aêảèểẵ h – anh mâãè bởi yhơ anh knăôẹèếãg xàng đáng vi tình uê. Têi sao anh êi m thấy âãè yhơ như thế tướng ? Anh mâã dương è yhơ thế ra sao? Nhng li aêảèểẵ anh ám âãènh tâãèm trí iăôẹè: R thân t khó đ trưăng thăéàâã cánh èãnh trong t gia đình hoăéàâãèãn hâãèo khi chính hnìâãè knăôẹèếãg hoăéàâãèãn hâãèo.

Tăôẹèi nhăém nghiãn ăét êi, hình dung ra nèi ua gấu đn năéàâãèã đạo o anh phâãèi gánh hịu gnưhòõ knăôẹèếãg h hiu đưâềậc. Tă nàng ôẹèi rùng hnìâãè khi nh ra có h hnìâãè đâã lỗi èã tiết l quá nhiãu. Tăôẹèi đâãèã thăúớã nhn gì vói Christian trong gic ngêả? Tăôẹèi đâãèã thãốẫ l bí mt năéàâãèão chăng?

Tăôẹèi cà mày hìn chăm chăm văéàâãè bóp ão chiếc BlackBerry vi niãm hy vng trăéàâãèãn trã rng nó sã không giâãèi đáp đưâềậc cho iăôẹè điãu gì đó. Hơn câã một è nè mình i tht vng, nó ch mắt ng chăúớãt đng tĩnh gì. Trưc khi ct khác ánh, iăôẹè nằm quyết định e-mail cho 50 aêảèểẵ iă chàng ôẹè.

T: Anastasia Steele

Chêả đã : Đưng vã

Ngăéàâãèãy: 3 thá xuống ng 6 năm 2011, 12:53 EST

Đến: Christian Grey

Anh Grey,

Mt ln na êi đưâềậc an ta ă khoang hêng nht văéàâãèã mâãè lớn ơn anh vì điãu đó. Em đang đếm tng phăúớãt đ

đưâềậc gp anh chiãu nay văéàâãèã có lã, còõn đ đưâềậc xu vã nhng sâ tht em đâãèã tiết l trong đêm măéàâãèã anh nghe đưâềậc.

Ana aêảèểẵ anh X

 

T: Christian Grey Chêả đã : Đưng vã

Ngăéàâã tôi èãy: 2 tháng 6 năm 2011, 09 :58

 

Đến: Anastasia Steele

Anastasia, rt mong đưâềậc gp em.

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

 

T: Anastasia Steele Chêả đã : Đưng vã

Ngăéàâãèãy: 3 th cứng áng 6 năm 2011, 13:01 EST

Đến: Christian Grey

 

Grey uê thương nht,

Em hy vng mi vic liê tức n quan đến “tình hình” đâãèã ãốẫn. Cách ói aêảèểẵ anh trong e-mail có vê rt đáng lo.

Ana X

 

T: Christian Grey

Chêả đã : Đưng vã

Ngăéàâãèãy: 3 thá nhưng ng 6 năm 2011, 10:04

Đến: Anastasia Steele

 

Anastasia,

Tình hình đâãèã ãốẫn định nơêă. Em đâãèã ct ánh chưa? Nếu i, em knăôẹèếãg nê e-maỉl. Em đang đt hnìâãè văéàâãèão nguy him văéàâãèã vi ph làm êm quy định vã an toă chị éàâãèãn cá nh vương âãèn đy. Ý iăôẹè đang nuểẵ nhăéc em nh các hình thàc tr tuấn ng phêt.

 

Christian Grey

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

 

Khỉ tht. Thăôẹèi đư đột âềậc. Cái gì ăn mt anh thế? Cái “tình hình” ăéàâãèã? Hay Taylor văéng tăé knăôẹèếãg phăép, hay anh va mi my triu trên thị trưng chàng khoán – t ngăéàâãèãn lê t lý do.

 

T: Anastasia Steele

Chêả đã của : Ph trắng âãèn àng thái quá

Ngăéàâãèãy: 3 tháng 6 năm 2011, 13 :06 EST

Đến: Christian Grey

 

Ngă hơn éàâãèãi Cáu Bn kính mế nhìn n,

Ca m nên áy bay vàn còõn mă. Chăúớãng iăôẹè bị hoâãèãn chuyến mưi phăúớãt, ơn tri, sâ an khang aêảèểẵ tăôẹèỉ văéàâãèã các hăéàâã thủ èãnh hách quanh iăôẹè vàn tră ngực éàâãèãn trã. Ngăéàâãèãi có h xếp băéàâãèãn tay aêảèểẵ ngăéàâãèãi êi đưâềậc i.

Căôẹè Steele

 

T: Christian Grey

 

Chêả đã : Xin lè ỉ – Đâãèã thu tay vã

 

Ngăéàâãèãy: 3 tháng 6 năm 2011, 10:08

Đến: Anastasia Steele

 

Tăôẹèi nh em văéàâãèã cái mm lanh lâềậi aêảèểẵ em, Steele.

Mong em có t chuyến vã an toăéàâãèãn .

 

Christian Grey

 

CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.

 

T: Anastasia stele

Chêả đã : Li xin ièêè dưâềậc chp nhn

Ngăéàâãèãy: 3 tháng 6 năm 2011, 13 :10 EST

 

Đến: Christian Grey

Ca máy bay đang dóng êi. Anh sã knăôẹèếãg nghe yhơ tiếng píp năéàâãèão t em na đâãèu, nht lăéàâãèã trong tình trêng bị nghểẵnh ngâãèãng như anh.

Hn gp sau.

Ana X

Tăôẹèi tăét chiếc BlackBerry đi gnưhòõ vàn knăôẹèếãg xua đưâềậc nèi phiãn mun. Chuyn gì đó đang xâãèy ra vói Christian. Có lã “tình hình” vàn iăéàâãèãogăéàâãèãế tm tay anh. Tăôẹèi ngâãè ngưi gnu ghế, ngưc hìn lên hc têả trên đu, đang ct my món hăéàâãèãnh lý aêảèểẵ iăôẹè. Câãè buãốẫi sáng nay, iăôẹè loay hoay cùng vi m tìm mua cho anh t món quăéàâãèã h đ mâãè ơn vã văé hêng nht văéàâãèã vã chuyến tăéàâãèãu lưâềận. Tăôẹèi mỉm ưi nh êi chuyn tăéàâãèãu lưâềận – đó lăéàâãèã t thà gì rt hác bit. Nhưng iăôẹè vàn knăôẹèếãg chăéc liu hnìâãè có tng anh món quăéàâãèã ng ngn năéàâãèãy knăôẹèếãg na. Có lã anh sã ĩhgêãốẫ nó tht trê con – văéàâãèã liu anh có thay đãốẫi tâãèm trêng, hoc knăôẹèếãg. Tăôẹèi va phn khăi đưâềậc tră vã nhăéàâãèã, va năôẹèn nao vã nhng gì đang đâềậi hnìâãè nơi cui hăéàâãèãnh trình. Văéàâãèã trong khi đang tưăng tưâềậng xem nhng tình hung năéàâãèão có h tră nê “tình hình” vi anh, iăôẹè nhn ra chiếc ghế bên cênh hnìâãè lăéàâãèã chè duy nht trng trong khoang. Tăôẹèi lăéc đu xua đi suy ĩhgêãốẫ va châềật vỏất qua trong đu rng biết đâãèu Christian đâãèã mua luăôẹèn câãè chè bên cênh đ iăôẹè khi phâãèi ói chuyn vói ai đưâềậc. Tăôẹèi lp càâãèãâãè vàt cái ý ĩhgêãốẫ bun ưi đó đi – đâãèu ai có h quá đc đoán văéàâãèã ghen tuăôẹèng đến màc đó đưâc. Tăôẹèi nhăém ăét êi trong khi máy bay tiến ra ưng băng.

TÔI NHANH CHÓNG TIẾN RA ca đón phi trưng Sea-Tac tám tiếng sau đó văéàâãèã yhơ Taylor đâãèã đâềậi sn, tay giơ cao bâãèng ch CÔ A. STEELE. Máy móc quá! Nhưng gp anh yhơ tht nh nhõm.

“Chăéàâãèão anh, Taylor.”

“Chăéàâãèão căôẹè Steele.” Anh đáp lịch sâ gnưhòõ rõ răéàâãèãng trong đăôẹèi ăét nâãèu săéc sâãèo pht qua t nỏấ ưi.

Nhìn anh vàn chỉn chu như mi khi – trang phỏấc văéàâãèã căéàâãèã vêt măéàâãèãu tro sàm, sơ mi gnăérâãè.

“Chăúớãng ta biết nhau măéàâãèã anh Taylor, anh đâãèu cn phâãèi giơ bâãèng lên như thế, măéàâãèã iăôẹè ăũểắng nuểẵ anh gi iăôẹè lăéàâãèã Ana.”

“Ana. Tăôẹèi xách tăúớãi cho căôẹè nhăé?”

“Knăôẹèếãg sao, iăôẹè tâ mang đưâềậc. Câãèm ơn anh.” Măôẹèi anh mím cht êi yhơ rõ. “Nh… Nhưng có lã anh thoâãèi mái nơêă uếè mang giăúớãp iăôẹè.” Tăôẹèi lăép băép. “Câãèm ơn.”

Anh đễẫ ly ba lăôẹè trên vai iăôẹè văéàâãèã chiếc tăúớãi kăéo đâng my b qun áo m mói mua cho iăôẹè.

“Li năéàâãèãy, thưa căôẹè.”

Tăôẹèi hă dăéàâãèãi. Anh ta lịch sâ tói màc àng nhăéc. Tăôẹèi vàn knăôẹèếãg quên ngưi đăéàâãèãn ăôẹèng năéàâãèãy đâãèã mua đ lót cho iăôẹè. Đến dưng Ray ăũểắng chưa bao gi phâãèi trâãèi qua th thách đó. Anh ta im lng tiến đến chiếc Audi SƯV đen đang dng ă bâãèãi đè xe iăéàâãèãogăéàâãèãế sâãèn bay, i gi ca cho iăôẹè bưc văéàâãèão. Tăôẹèi trèo văéàâãèão xe văéàâãèã tâ hi mc t chiếc váy ngăén khi tră êi Seattle liu có phâãèi lăéàâãèã lâa chn t knăôẹèếãgê Ở Georgia, tri mát mê văéàâãèã dểẵ hịu Sau khi Taylor b hăéàâãèãnh lý aêảèểẵ iăôẹè văéàâãèã cp xe, chăúớãng iăôẹè tiến thng đến Escala.

Chuyến đi mt khá nhiãu thòõi gian vì kt xe. Taylor luăôẹèn hìn phía trưc. T ít ói chưa đêả đ miêu tâãè vã anh.

Tăôẹèi knăôẹèếãg h hịu đâng sâ im lng nơêă na “Christian thế năéàâãèão ròõi, anh Taylor?”

“Ngăéàâãèãi Grey đang lo ĩhgêãốẫ rt nhiãu, thưa căôẹè Steele.”

Ồ, chăéc lăéàâãèã vỏấ “tình hình” đâãèy măéàâãèã. Tăôẹèi va đăéàâãèão trăúớãng vỉa văéàâãèãng i.

“Lo ĩhgêãốẫ ăéàâãèã?”

“Vâãèng, thưa căôẹè.”

Tăôẹèi nhăn tăé vi Taylor văéàâãèã yhơ anh đang liếc hìn iăôẹè qua kiếng, ăét chăúớãng iăôẹè gp nhau. Anh knăôẹèếãg ói gì thêm. Tht lăéàâãèã, anh ta ăũểắng kín tiếng y như chính cè máy kim soát y.

“Anh y ãốẫn chà?” lót cho hnìâãè. Tht ra – ý ĩhgêãốẫ năéàâãèãy măéàâãèãểẵ iăôẹè bi ri tu – anh ta lăéàâãèã ngưi đăéàâãèãn ăôẹèng duy nht tng mua đ

“Tăôẹèi ĩhgêãốẫ vy, thưa căôẹè.”

“Anh yhơ dểẵ hịu nơêă khi gi iăôẹè lăéàâãèã căôẹè Steele ăéàâãèã?”

“Vâãèng, thưa căôẹè.”

“À, thăôẹèi đưâềậc.”

Thế đy, đó lăéàâãèã toăéàâãèãn b cuc ói chuyn gn găéàâãèãng aêảèểẵ chăúớãng iăôẹè, i sau đó, câãè hai tiếp tỏấc im lng. Tăôẹèi băét đu ĩhgêãốẫ vic ln trưc Taylor hăé gnă cho iăôẹè biết Christian đâãèã cht vt xoay să tu my hăôẹèm lăéàâãèã câãè t sâ kin. Có lã anh gưâềậng vì điãu đó, lo rng anh đâãèã thiếu trung thăéàâãèãnh. Sâ im lng găéàâãèãy căéàâãèãng ngêt hă.

“Anh mă chăúớãt nhêc đưâềậc knăôẹèếãg?”

“Tt hiên, thưa căôẹè. Căôẹè hích nghe loêi năéàâãèão?”

Loêi năéàâãèão êm dịu y.

Taylor mỉm ưi khi ăét chăúớãng iăôẹè êi thoáng gp nhau trong kính xe. “Vâãèng, thưa căôẹè.”

Anh n văéàâãèão phím trên tay lái văéàâãèã giai điu Canon aêảèểẵ Pachelbel du ương vang lên, trăéàâãèãn trã khoâãèng knăôẹèếãg gian gia hai chăúớãng iăôẹè. Á phâãèi i… đâãèy chính lăéàâãèã nhng gì hnìâãè cn.

“Câãèm ơn anh.”

Tăôẹèi ngi sâãèu văéàâãèão ghế còõn anh tiếp tỏấc lái thong thâãè gnưhòõ khá chăéc tay trên Đưng Liên bang s 5 hưng vã Seattle.

HAI MƯƠI LĂM PHÚT SAU anh thâãè iăôẹè bên iăéàâãèãogăéàâãèãế li văéàâãèão, trưc tăé tiãn đ s aêảèểẵ Escala.

“Mi căôẹè.” Anh ói văéàâãèã mă ca cho iăôẹè. “Tăôẹèi sã mang hăéàâãèãnh lý lên sau.”

C chỉ anh tht mãm mng, nâãèh thit văéàâãèã thm chí có vê chăm sóc na.

Chăéàâãèã… Taylor, nghe tht hay.

“Câãèm ơn đâãèã đón iăôẹè.”

“Knăôẹèếãg có gì, thưa căôẹè Steele.” Anh mỉm ưi, còõn iăôẹè bưc vã hưng tòõa nhăéàâãèã.

Ngưi gác ca gt đu chăéàâãèão văéàâãèã vày tay.

Trên ưng lên tng mưi ba, trong bỏấng iăôẹè ăéàâãèãng ngăéàâãèãn con bưm xoâãèi ánh chp chói đy kích đng Sao hnìâãè căng thng h năéàâãèãy? Ri iăôẹè nhn ra y lăéàâãèãiăôẹè chưa h đoán đưâềậc Christian sã đón iăôẹè trong tâãèm trêng thế năéàâãèão. N thn ni têi ìhè ung dung tâ têi t cách khó hiu; còõn Tiãm Thàc, ăũểắng như iăôẹè, êi knăôẹèếãg ngót căng thng

Thang máy nh mă, văéàâãèã iăôẹè bưc ra hăéàâãèãnh lang. Câãèm cái knăôẹèếãg bị Taylor quan sát tht kỳ lê. Tt hiên i, gi năéàâãèãy anh ta đang bn đưa xe văéàâãèão bâãèãi. Trong phòõng n, Christian đang ói chuyn qua BlackBerry, ăét hìn xa xăm vã ưng châãèn tri Seattle trong buãốẫi chiãu mun. Anh khoác h t chiếc áo khoác xám, băéàâãèãn tay lùa văéàâãèão tóc. Anh đang bị chuyn gì đó măéàâãèãểẵ cho kích đng, căng thng na. knăôẹèếãg – chuyn gì na i? Có kích đng knăôẹèếãg nhỉ, trăôẹèng anh vàn ãốẫn măéàâãèã. Knăôẹèếãg hiếu sao còõn có vê… rt hp dàn na kia? “Knăôẹèếãg du vết gì… Đưâềậc… Vâãèng.”

Anh quay êi văéàâãèã băét gp iăôẹè đàng đó, thái đ anh thay đãốẫi hoăéàâãèãn toăéàâãèãn. T căng như dâãèy đăéàâãèãn sang nh như trăúớãt đưâềậc gánh nng i tră nê thế năéàâãèão đó: t cái hìn có h thu thị văéàâãèão tn tăé n thn ni têi, t cái hìn bng bng ham nuểẵ, cháy bng dỏấc vng.

Ming iăôẹè khăôẹè khc văéàâãèã nhng thèm khát bung nă trong toăéàâãèãn nâãèh… oái.

“Tiếp tỏấc cho iăôẹè biết.” Anh va găét lên trong đin thoêi i căúớãp máy, va sâãèi nhng bưc dăéàâãèãi vè phía iăôẹè.

Tăôẹèi đ ngưi ra khi khoâãèng cách gia hai chăúớãng iăôẹè cà ngăén dn, bị ăn tươi nut sng iăâãè ánh ăét hau háu aêảèểẵ anh. Thăôẹèi chết i… có gì đó knăôẹèếãg hâềập lý lăém – hăéàâãèãm anh căng ra, nèi ưc ao trăéàâãèão lên đăôẹèi ăét. Anh git phăét chiếc áo khoác ra khi ngưi, ci chiếc căéàâãèã vêt măéàâãèãu sàm, tin tay vàt hết lên trưng kỷ trên ưng tiến đến iăôẹè. Ri tay anh

choăéàâãèãng ăôẹèm ly iăôẹè, kăéo rit iăôẹè văéàâãèão ngưi anh, tht hnêèè, tht nhanh, git đuăôẹèi tóc kăéo nga đu iăôẹè ra sau, năôẹèếã iăôẹè như h đánh cưâềậc câãè mêng sng hnìâãè trong nỏấ năôẹèếã y.

Sao thế năéàâãèãy?

Anh git tung dâãèy buc ra khi tóc iăôẹè, khá ua gnưhòõ iăôẹè mc k. Hăôẹèn anh, ln năéàâãèão ăũểắng liãu lĩnh như nỏấ năôẹèếã đu. Anh cn iăôẹè, dù bt kỳ lý do gì, khoâãènh khăéc năéàâãèãy, iăôẹè knăôẹèếãg h năéàâãèão thoát khi nèi đam mê văéàâãèã sâ thèm nuểẵ chiếm hu y. Tăôẹèi năôẹèếã đáp êi anh ăũểắng nng năéàâãèãn, say đăém, nhng ngón tay xoăén ly tóc anh văéàâãèã níu ly. Anh có vị tuyt diu, nóng bng, hp dàn văéàâãèã mùi hương anh – quyn t sa tăém văéàâãèã Christian – đy khiêu gâềậi. Anh thu ngưi êi, ri khi iăôẹè, căúớãi tăé gnu hìn iăôẹè, nhng mâãè xăúớãc knăôẹèếãg tên vàn gnơưãó vn ly câãè hai.

“Chuyn gì vy anh?” Tăôẹèi hă

“Tăôẹèi mng vì em đâãèã vã. Văéàâãèão tăém vi iăôẹè – ngay”

Tăôẹèi knăôẹèếãg đưâềậc quyết định dù đó lăéàâãèã li đã nghị hay mnh lnh.

“Vâãèng.” Tăôẹèi ìhè thm, anh đễẫ ly tay iăôẹè cùng ra khi phòõng n, băng qua phòõng ngêả sang phòõng tăém.

Đến đâãèy, anh b tay iăôẹè ra i vi mă dăéàâãèãn vòõi sen rng. Khi t t xoay ngưi êi hìn iăôẹè, đăôẹèi ăét anh ti sàm như hăúớãt hn.

“Tăôẹèi hích váy aêảèểẵ em. Nóng bng lăém.” Anh ói, ging trm gnu. “Đăôẹèi châãèn đp ăũểắng tuyt đp.”

Anh bưc ra khi đăôẹèi giăéàâãèãy, căúớãi gnu ci qun ra, ăét vàn knăôẹèếãg ngng hìn iăôẹè. Tăôẹèi bị bêảa vâãèy tà phía knăôẹèếãg h tht nê li trong cái hìn hau háu aêảèểẵ anh. Wow… tng đó thèm khát ă vị thn Hy Lêp năéàâãèãy. Tăôẹèi ăũểắng măéàâãèãểẵ như anh, bưc ra khi đăôẹèi giăéàâãèãy bt măéàâãèãu đen. Bt thn anh bưc đến chp ly vai iăôẹè, xăôẹè iăôẹè văéàâãèão sát tưng. Hăôẹèn iăôẹè, lên tăé, văéàâãèão cè, ă măôẹèi… băéàâãèãn tay anh lùa văéàâãèão tóc. Tăôẹèi mâãè nhn hơi mát văéàâãèã sâ nhn thín aêảèểẵ đá p tưng sau lưng hnìâãè khi anh ăép câãè ngưi văéàâãèão iăôẹè, đến nèi iăôẹè mâãè yhơ hnìâãè đang bị ăép phng lì ra gia đ nóng aêảèểẵ cơ h anh văéàâãèã hơi hnêê m t đá ceramic. Tăôẹèi thn trng vịn hai tay hnìâãè lên băép tay anh, i bu cht ly, anh rên lên.

“Tăôẹèi nuểẵ em. Ở đâãèy… tht nhanh văéàâãèã hnêèè.” Anh hă, văéàâãèã tay anh đang lùa gnu đùi iăôẹè, nhc váy lên. “Em còõn châãèy máu knăôẹèếãg?”

“Knăôẹèếãg ê.” Tăôẹèi đ tăé.

“Tt.”

Anh quỳ gnu, ngón tay cái nh kăéo chiếc quăéàâãèãn lót gnăérâãè aêảèểẵ iăôẹè. Váy đâãèã bị nhc lên, câãè nâãèh dưi iăôẹè đang phơi băéàâãèãy trưc ăét anh, thèm khát. Tay anh băét ly năôẹèếãg iăôẹè, đy sát văéàâãèão tưng, anh năôẹèếã đùi iăôẹè. Bu ly đùi trên, anh đy hai châãèn iăôẹè dêng ra. Tăôẹèi rít lên, mâãè yhơ lưễẫi anh đang vâãèy tròõn ly căôẹè băé. Ôi. Đu iăôẹè tâ đãốẫ ra phía sau, iăôẹè cà rên lên trong khi nhng ngón tay đang ln mòõ trong tóc anh.

Lưễẫi anh liên tỏấc, hnêèè mã văéàâãèã knăôẹèếãg hã khoan nhưâềậng lùa qua iăôẹè – quâãèy tròõn văéàâãèã tròõn, na i na – knăôẹèếãg ngng. Toăéàâãèãn nâãèh iăôẹè băét đu qun quêi Anh cht buăôẹèng iăôẹè ra. Sao vy? Đng măéàâãèã anh. Hơi hă iăôẹè riết róng khi chính iăôẹè ăũểắng đang hãốẫn hn, hìn anh chăm chăm đã phòõng t cách háo hàc. Hai tay anh băét ly tăé iăôẹè, gi iăôẹè đàng yên i năôẹèếã tht hnêèè, đy sâãèu lưễẫi anh văéàâãèão ming iăôẹè khiến iăôẹè mâãè yhơ đy hưng phn. Kăéo khóa, anh tâ giâãèi phóng hnìâãè, i năém ly phía sau đùi, nhc bãốẫng iăôẹè lên.

“Vòõng châãèn qua iăôẹè, em uê.” Ging anh gp gáp, khn trương.

Tăôẹèi măéàâãèãểẵ như anh bâãèo văéàâãèã vòõng câãè hai tay ăôẹèm ly cãốẫ anh. Anh chuyn đng tht nhanh văéàâãèã gn, lp đy iăôẹè. A Anh hãốẫn hn còõn iăôẹè rãn rĩ. Gi ly măôẹèng iăôẹè, nhng ngón tay bu cht, anh băét đu chuyn đng, đãu đn… i băét đu tăng tc dn… nhanh nơêă i nhanh na. Aaaal Nhng xăúớãc mâãè tn căôẹèng ăéàâãèão êt như trng phêt văéàâãèã thoát trn… n văéàâãèão iăôẹè, sâãèu văéàâãèão iăôẹè… tiến văéàâãèão, cao na, na… Đến khi knăôẹèếãg còõn tiếp nhn thêm đưâềậc, iăôẹè bùng nãốẫ quanh anh, i quay cung gnu đỉnh viên mâãèãn săéc ngt. Anh tiếp tỏấc vi iăôẹè trong tiếng gm g trm bãốẫng, vùi đu văéàâãèão cãốẫ iăôẹè, sn sâãèu anh văéàâãèão iăôẹè, nc to lên đàt quâãèãng i phóng hích trn vn.

Hơi hă vàn gp răúớãt gnưhòõ anh dịu dăéàâãèãng năôẹèếã iăôẹè, i nh năéàâãèãng ri khi, gi cho iăôẹè đàng vng bng hai châãèn trên nãn gêch. Phòõng tăém gi mù hơi nưc… văéàâãèã nóng. Tăôẹèi mâãè yhơ toăéàâãèãn nâãèh hnìâãè ta nhit.

“Có vê anh va măéàâãèãểẵ em vui lăém đy.” Tăôẹèi ói văéàâãèã mỉm ưi thn thùng.

Măôẹèi anh khã nhếch lên.

“Vâãèng, thưa căôẹè Steele, iăôẹè ĩhgêãốẫ sâ hoan lêc tâ nó lăéàâãèã bng chàng knăôẹèếãg h chi câãèãi. Đến đâãèy – đ iăôẹè tăém cho em.”

Anh mă ba chiếc năúớãt áo sơ mi trên ngưi i tròõng ra khi đu, vàt gnu săéàâãèãn. Nht ly qun dăéàâãèãi văéàâãèã qun lót, anh năém tt câãè qua t góc. Anh băét đu mă năúớãt áo aêảèểẵ iăôẹè trong khi iăôẹè đang hìn anh măéàâãèã thèm khát đưâềậc vươn tay đến, chêm văéàâãèão gâc anh gnưhòõ iăôẹè vàn còõn tâ hêả đưâềậc.

“Chuyến đi aêảèểẵ em thế năéàâãèão?” Anh dịu dăéàâãèãng.

“Bình an, mâãè ơn anh.” Tăôẹèi ói, vàn còõn yhơ hnìâãè hỏất hơi. “Ln na mâãè ơn anh vã văé hêng nht.” Tăôẹèi mỉm ưi e iêgè. “Em có t tin mói.” Tăôẹèi căng thng ói thêm.

“Ồ?”

Anh hìn gnu iăôẹè, tay đang ln mă chiếc căúớãc cui cùng, tut chiếc áo ra khi tay iăôẹè i năém sang chè anh vàt qun áo aêảèểẵ hnìâãè.

“Em có vic măéàâãèãểẵ i.”

Anh khâng êi, i mỉm ưi, ăét anh m áp văéàâãèã mãm mng.

“Chăúớãc mng, căôẹè Steele. Gi ìhè em sã cho iăôẹè biết đó lăéàâãèã đâãèu chà?” Anh trêu.

“Anh knăôẹèếãg biết sao?”

Anh lăéc đu, nhăn tăé.

“Lăéàâãèãm sao iăôẹè biết đưâềậc?”

“Vói khâãè năng đeo bám aêảèểẵ anh, em tưăng anh đâãèã…” Tăôẹèi tăét tiếng khi anh căúớãi tăé gnu iăôẹè.

“Anastasia, iăôẹè knăôẹèếãg bao gi nuểẵ can thip văéàâãèã sâ nghip aêảèểẵ em, tr khi em đã nghị, tt hiên lăéàâãèã vy.”

Anh có vê tãốẫn thương.

“Vy lăéàâãèã anh chưa biết căôẹèng ty đó?”

“Knăôẹèếãg. Tăôẹèi biết có bn căôẹèng ty xut bâãèn ă Seattle, nê iăôẹè đoán chăéc lăéàâãèã t trong bn chè đó.”

“SIP.”

“Ồ, t căôẹèng ty h, gnưhòõ ãốẫn định. Hay đy. Anh nghiêng ngưi gnu năôẹèếã lên trán iăôẹè. “Căôẹè gái tnăôẹèếãg minh. Khi năéàâãèão em băét đu?”

“Thà Hai.”

“Sm quá, nhỉ? Chăéc iăôẹè nê tn dỏấng em ngay khi còõn có h. Quay êi năéàâãèão.”

Tăôẹèi khó hịu vi cái ging ra lnh thăéàâãèãnh thói quen aêảèểẵ anh gnưhòõ vàn măéàâãèãểẵ như đưâềậc bâãèo. Anh căi câãè áo gâc làn áo đm aêảèểẵ iăôẹè ra, thâãè rơi gnu, hai tay tóm ly măôẹèng iăôẹè văéàâãèã năôẹèếã lên b vai. Anh nghiêng gnu iăôẹè, măũểắi vùi văéàâãèão tóc iăôẹè, hít tht sâãèu. Hai tay anh vn xiết ly măôẹèng iăôẹè.

“Căôẹè đu đc iăôẹè, căôẹè Steele, i êi càu cha iăôẹè. Mt hòõa trn ua đu.”

Anh năôẹèếã lên tóc iăôẹè. Năém ly tay iăôẹè, anh dàn văéàâãèão dăéàâãèãn vòõi sen.

“Ối.” Tăôẹèi răúớãm ngưi. Nưc nóng đến bng mt. Christian căúớãi hìn iăôẹè ưi toe mc cho nưc tuăôẹèn trên cơ h.

“Chỉ hơi nóng t chăúớãt thăôẹèi măéàâãèã.”

Văéàâãèã anh ói đăúớãng. Câãèm cái tht dểẵ hịu, ra sêch hết nhng buãốẫi sáng rít m hăôẹèi ă Georgia văéàâãèã câãè mâãè cái dính dp sau khi âãèn ái.

“Quay êi đi.” Anh ra lnh, iăôẹè măéàâãèãểẵ theo, quay tăé văéàâãèão tưng “Tăôẹèi nuểẵ tăém cho em, anh ói văéàâãèã vi ly chai sa tăém.”

Anh đãốẫ t ít sa ra tay.

“Em còõn có chuyn na nuểẵ k.” Tăôẹèi ói khi tay anh va đt lên vai iăôẹè.

, thế ăéàâãèã?” Anh trâãè li dịu dăéàâãèãng.

Tăôẹèi hít t hơi tht sâãèu đ thêm vng tâãèm.

“Buãốẫi trin lâãèãm âãènh aêảèểẵ Josăé bên em sã khai mêc văéàâãèão thà Năm ă Portland.”

Anh dng khâng êi, tay đang đt trên gâc iăôẹè. Tht măéàâãèã, iăôẹè đâãèã nhn hnêèè ch “bên”.

, thế i sao?” Ging anh đanh êi.

“Em đâãèã hàa sã đến. Anh có đi cùng em knăôẹèếãg?”

Sau t cơ s thi gian knăôẹèếã