Điểm thưởng dành cho ly sắc

 1. 10
  Thưởng vào: 29/10/18

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 10
  Thưởng vào: 13/8/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 5
  Thưởng vào: 8/6/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 2
  Thưởng vào: 14/11/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 14/11/15

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!