Điểm thưởng dành cho runningman

 1. 10
  Thưởng vào: 30/1/20

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 20
  Thưởng vào: 24/11/19

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 3. 10
  Thưởng vào: 31/10/19

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 2
  Thưởng vào: 2/10/19

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 5
  Thưởng vào: 1/10/19

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 6. 1
  Thưởng vào: 1/10/19

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!