Wailtting's Recent Activity

  1. Wailtting đã trả lời vào chủ đề THỊNH THẾ AN ỔN - Lạc Vũ Thu Hàn (C. 27).

    Hjk.... Truyện drop lâu rùi... Có ai đào mộ lên chưa

    13/7/19 lúc 23:01
  2. Wailtting đã thích bài viết của dtklinh trong chủ đề THỊNH THẾ AN ỔN - Lạc Vũ Thu Hàn (C. 27).

    ☆, Chương 27 Tạ Ý Hinh bàn bạc với Trình quản sự xong, vừa ra tới cửa thì bị ngăn lại, “Tạ đại tiểu thư, tiểu thư nhà ta có lời mời.”...

    13/7/19 lúc 23:00