1. QUY ĐỊNH BOX XUẤT BẢN :

     

  Đặt Title theo mẫu [Tên truyện] [dấu cách] - [dấu cách] [Tác giả] [Số chương]

  ----•Nội dung cần:

  - Hình minh họa (bìa truyện, hình ảnh,etc,...)

  - Tác giả

  - Dịch giả

  - Đơn vị phát hành

  - Số trang ( nên có)

  - Giá bìa (nên có)

  - Ngày xuất bản (nên có)

  --- Quy định

  1 . Thành viên post có thể tự type hoặc copy từ nơi khác (để nguồn)

  2 . Trình bày topic truyện khoa học, bôi đen số chương để dễ nhìn

  3. Cần có trách nhiệm post đến hết truyện. Nếu không thể tiếp tục post liên hệ

  Ad và Mod

 2. QUY ĐỊNH BOX EBOOK SƯU TẦM

  Khi các bạn post link eBook sưu tầm nhớ chú ý nguồn edit và Link dẫn về chính chủ

  eBook phải tải File trực tiếp lên forum (có thể thêm file mediafire, dropbox ngay văn án)

  Không được kèm link có tính phí và bài viết, hay quảng cáo phản cảm, nếu có sẽ ban nick

  Cách tải ebook có quảng cáo

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy - Thẩm Thương My

Thảo luận trong 'Sách XB Hoàn'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957
   djcat_blog_title" style=" 1000 nụ hôn nồng cháy

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/696/696928o8b06qtu3g.gif" border="0" />
   djcat_blog_text']
   djcat_producer" style=" Tác giả: modal']djcat_producer'] Thẩm Thương My
   djcat_producer" style=" Dịch giả: djcat_producer'] Thu Trần
   djcat_price" style=" Số trang: djcat_price_value']480
   djcat_price" style=" Khổ sách: djcat_price_value']14,5x20,5cm
   djcat_price" style=" Nhà xuất bản: djcat_price_value']Văn học
   djcat_price" style=" ISBN: djcat_price_value']978-604-69-0331-4
   djcat_price" style=" Giá bìa: djcat_price_value']109.000 VNĐ

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/696/696928o8b06qtu3g.gif" border="0" />

   Thế nào là ?

   Là luôn hướng về người mình hay cả hai cùng hướng về phía?

   Là đối với người đó bạn là cả thế giới và ngược lại?

   Là người cuối cùng bạn nghĩ đến khi chìm vào giấc ngủ và là người đầu tiên bạn muốn gọi tên khi tỉnh giấc?

   Hay chỉ giản đơn:

   người là phải giống như , kìm nén, nhẫn nhịn, những lời tổn thương đối phương, làm hại đối phương. Lặng lẽ chờ đợi, thầm quan tâm, dang tay giúp đỡ khi đối phương cần, bao giờ rời xa.  2. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->


   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin:0in;
   mso-para-margin-bottom:.0001pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style>
   <![endif]-->
   MsoNormal" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Chương 1 Nhớ người xưa

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/696/696928o8b06qtu3g.gif" border="0" />

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết gặp Tiêu Ức Sơn máy bay.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, để râu, mặc chiếc áo măng tô màu đen của hãng Armani, dáng vẻ vô cùng uể oải. Mới lên máy bay được hai phút gục đầu như thể rất mệt mỏi, muốn bị ai làm phiền. Thuần Khiết nhìn ta khá lâu nhưng nhận ra.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Trong suốt chuyến bay chỉ chợp mắt lúc, khi tỉnh liền vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bất chợt như có tia chóp lóe lên, đột nhiên nhớ ra người đàn ông với dáng vẻ mệt mỏi kia là ai. ngẩng đầu nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mình trong gương. Bồng chốc những bài báo tai tiếng về chuyện ngoại tình, nghiện rượu, sa đọa của ta lên trong đầu, rối như tơ vò, giả lẫn lộn.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Ấn tượng của với Tiêu ức Sơn là tám năm về trước.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta mặc áo sơ mi trắng, vest đen bó sát, tóc rối bời, cúi đầu say sưa hát sân khấu. Khi ánh đèn chiếu vào người, khuôn mặt của ta lên màn hình, đẹp mê hồn. Lông mi ta dài giống như đôi cánh của đôi mắt, dịu dàng rủ xuống, khe khẽ rung lên.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta là ca sĩ thích quảng bá tên tuổi, làm việc thường theo kế hoạch nên đắc tội với khoảng tám mươi phần trăm phóng viên trong nước. Nhưng ta đẹp trai, nên ai nỡ trách ta. Mọi người đều dung túng cho ta. Các fan ta đến điên cuồng. Thuần Khiết cũng từng là trong số fan “khủng” ấy.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Những năm ấy, Tiêu ức Sơn nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Mỗi album phát hành của ta đều có lượng tiêu thụ hàng triệu bản, lượng fan lên tới hàng chục triệu người. Giọng hát biểu cảm vào lòng người nhưng năm năm nay có bài hát mới.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thuần Khiết kìm được nhìn về phía ta.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Cách ăn mặc của ta che mắt được đám phóng viên nhiều chuyện. Chỉ có điều biết bây giờ còn tờ báo nào muốn đưa ta lên trang nhất nữa. Cái đám người chỉ biết đến cái lợi trước mắt ấy bỏ ta từ lâu rồi. Lúc ta ở đỉnh cao của nghiệp họ thi nhau ca tụng. Khi ta sa cơ lỡ vận ai thèm để mắt tới. Kết cục thảm hại. Làng giải trí thiếu thần tượng, nhân tài như lá mùa thu nữa, có quá nhiều quá nhiều người muốn thay thế ta để được săn đón. Cái tên Tiêu ức Sơn trở thành quá khứ. Nhưng đối với Thuần Khiết, gì có thể thay thế được Tiêu ức Sơn. ta và gắn bó với nhau vào cái thời thiếu nữ chỉ có lần duy nhất trong cuộc đời, ai có thể thay thế được.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đó là mười năm trước. Năm ấy Thuần Khiết mười sáu tuổi, học trường trung học Triển Bằng. Vào mùa thu, bạn nam chuyển đến lớp của họ. Bỗng chốc, khí trong trường thay đổi hoàn toàn, ngay cả những giáo viên cổ hủ, hà khắc nhất khi đến lớp của họ cũng trở nên hiền dịu hơn. Đúng vậy, tất cả đều vì Tiêu ức Sơn. Ai cũng quý chàng mĩ nam lạnh lùng này.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nhưng thành tích học tập và ngoại hình đáng kinh ngạc của chàng này lại tỉ lệ nghịch với nhau. Toán, lí, hóa đều dưới trung bình. Đặc biệt là môn toán, kém tới mức thể chấp nhận được. Thuần Khiết cảm thấy ta có thể lên đến cấp ba đúng là kì tích.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Mặc dù vậy, các giáo viên đều nỡ nặng lời với ta. Giáo viên chủ nhiệm thường nhìn ta với ánh mắt hiền từ, tươi cười với ta rằng, sao đâu, cứ học từ từ từng bước. Sau đó quay sang nhìn người ngồi cạnh ta là với ánh mắt đầy biểu cảm, Thuần Khiết, em phải giúp đỡ bạn mới, em là người học giỏi toán nhất lóp mà.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết đáp lại bằng im lặng.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Vì ngồi cùng bàn với Tiêu ức Sơn nên trở thành kẻ thù chung của tất cả các bạn nữ trong lớp, giống như tiểu thuyết võ hiệp viết là có tội cũng thành ra có tội. Dĩ nhiên rồi, cũng cảm thấy rất áy náy, bởi vì quả thực Tiêu ức Sơn quá đẹp trai, khiến người ta bất an. Những thiếu nữ mới lớn vẫn chưa học được cách che giấu tình cảm mới chớm nở của mình, chỉ có thể kìm nén trong thầm lặng.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Tiêu ức Sơn là người rất ít . Biết bao bạn nữ tìm mọi cách lấy lòng ta nhưng ta chỉ vờ như biết, kiêu ngạo tới mức thể với tới được. Những năm ấy, trong trường có quy định bất thành văn, chỉ có những nam sinh học giỏi mới được kiêu ngạo. Tiêu ức Sơn phá bỏ quy tắc ấy bằng ngoại hình của mình.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta thích làm việc riêng trong giờ học, hết vẽ rồi lại viết những câu văn rời rạc, bay bổng lên sách vở, thích đọc những cuốn truyện tranh của Nhật như Bảy viên ngọc rồng, Ranma. Thuần Khiết ngồi cùng bàn với ta hai tuần nhưng chưa từng với ta câu nào. ta cũng thi gan chưa bao giờ chủ động chuyện với . Đến tận khi giáo giao bài tập thực hành, họ được phân vào nhóm, Thuần Khiết là tổ trưởng, tổ chức cho mọi người thảo luận, mời ta phát biểu ý kiến. ta là vô vị, sau đó đeo cây đàn guitar cũ kĩ bỏ .

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] năm sau, ta thôi học tham gia chương trình truyền hình, từ đó nổi như cồn, trỏ' thành ngôi sao thần tượng hot nhất. Các ở Đông Nam Á đều phát điên vì ta. Tiêu ức Sơn, chàng mĩ nam điển trai nhất thế giới, mối tình đầu của Thuần Khiết ngây thơ cũng là người tình trong mộng của tất cả các . Nổi tiếng như vậy mà năm năm sau bỗng nhiên biến mất như sao băng, quả thực khiến người ta tiếc nuối.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết còn là ngây thơ năm xưa. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, vẫn kìm được cảm thấy muộn phiền. Năm mười sáu tuổi khá béo với đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, để mái bằng. Những thiếu nữ trong độ tuổi dậy đều có đôi chút nhạy cảm, thường vì những khuyết điểm mà cảm thấy chạnh lòng. rất tự ti với ngoại hình của mình, ngưỡng mộ những mảnh mai.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sau khi Tiêu ức Sơn , thay đổi: bồng nhiên cao hẳn lên, chân cũng dài hơn, dáng người cao ráo thanh mảnh. Khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con dần biến thành khuôn mặt trái xoan thanh tú khiến trở nên xinh đẹp và duyên dáng. Đôi khi nhìn mình trong gương, lại cảm thấy có chút nuối tiếc, bởi vì Tiêu ức Sơn thể nhìn thấy trở nên xinh đẹp như thế nào.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Dĩ nhiên đó là ý nghĩ ngốc nghếch thời thiếu nữ. Bây giờ nghĩ như thế. Tuổi trẻ ấp ủ biết bao tâm , còn là ngây thơ của mười năm trước, cần phải làm đẹp vì bất kì ai. có thể chấp nhận khuyết điểm của mình. Như sách , đó là biểu của trưởng thành.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đúng vậy, trở thành người chín chắn, từng trải, có công việc với mức đãi ngộ hấp dẫn tại tờ tạp chí khá nổi tiếng trong thành phố. Tương lai tươi đẹp chào đón .

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Máy bay hạ cánh xuống sân bay Thánh . Thuần Khiết nhận được tin nhắn của Trác Việt, họp, thể nghe điện thoại. im lặng hồi, khẽ gượng cười, kéo va li ra ngoài đợi taxi.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sân bay về đêm đông đúc. nhìn thấy Tiêu ức Sơn lên chiếc Cadillac. Người đến đón ta là Eric, nhạc sĩ ngoài năm mươi tuổi. Năm ấy, chính ông ta là người làm cho Tiêu ức Sơn trở nên nổi tiếng. Bây giờ, sau năm năm Tiêu ức Sơn im hơi lặng tiếng và quay trở về nước, “ông bầu” này đến sân bay đón tiếp biết là có ý gì đây?

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] nhạy cảm nghề nghiệp khiến Thuần Khiết linh cảm thấy vài điều bình thường.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Với danh nghĩa là fan hâm mộ trung thành, dĩ nhiên hi vọng Tiêu ức Sơn tái xuất. Suy cho cùng ta vừa đẹp trai, vừa hát hay, lại là ca sĩ có tài hiếm có. số ca sĩ thần tượng trẻ tuổi bây giờ hiểu họ hát cái gì. Giống như lúc này lái xe taxi bật bài hát của nữ ca sĩ nào đó, nghe mà thấy nhức óc.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sáng hôm sau, vừa bước vào tòa soạn thấy các đồng nghiệp nữ xôn xao bàn tán về Tiêu ức Sơn. mở máy tính, đăng nhập MSN, màn hình lên trang tin tức. Trang nhất là thông tin Tiêu ức Sơn về nước.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lisa xúc động hét lên: “Mình muốn đến phỏng vấn ấy ngay cho thỏa ước nguyện bấy lâu nay”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đàn chị Tô San có thâm niên trong nghề ngẩng đầu cười và : “Có cần phải khoa trương như thế ?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lisa ôm ngực làm ra vẻ khoa trương: “Dĩ nhiên rồi, ấy là thần tượng duy nhất của em trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời. Tờ báo nào có ấy em cũng cất giữ..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Tô San bật cười: “Thần tượng duy nhất của nhiều đấy”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thư Đình cũng tỏ ý tán đồng và : “Thú thực, trong số những ngôi sao nam trong nước Tiêu ức Sơn đẹp trai nhất, khí chất xuất chúng, lại rất cuốn hút. Bao nhiêu si tình khao khát được biết thông tin về ta. Ôi, chúng ta có thể viết bài về ta..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lisa lập tức vỗ tay đồng ý, xúi giục Thư Đình: “Cậu với Catherine , kì sau viết bài về ấy luôn”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Tô San đứng dậy chỉnh trang quần áo rồi thản nhiên : “ ta có đẹp trai thế nào nữa chẳng qua cũng chỉ là ngôi sao hết thời, Catherine có hứng thú với ta. còn sớm nữa, tôi phải đến Studio, buôn với các nữa.. rồi liền xách chiếc túi Gucci màu bạc khó phân biệt giả ra cửa.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lisa tiếp tục nhìn Tiêu ức Sơn màn hình máy tính với ánh mắt mê đắm, bồng nhiên ấy ngẩng đầu với Thuần Khiết ngồi đối diện: “Haizz, cậu biết , sở dĩ lúc đầu mình theo nghề này là vì ấy..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết ngẩng đầu mà : “Cậu bị trúng độc rồi”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Vẻ mặt của Lisa vô cùng mê đắm: “Đúng vậy, ấy chính là thuốc độc của mình. Nếu ấy tái xuất, nhất định mình phải phỏng vấn ấy. Mình phải hỏi ấy về mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Đây là tạp chí thời trang hay là tạp chí lá cải?”. Thuần Khiết bật cười.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Kệ chứ, chỉ cần là những điều mà độc giả muốn biết nhất”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cười, gì. Ở góc màn hình thông báo Trác Việt online. chuẩn bị mở cửa sổ chat chuyện với ta nhưng ta lập tức chuyển sang trạng thái busy. có chút giận dồi.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đến tận sau bữa trưa ta mới gửi mặt cười, hỏi thăm về chuyến du lịch của trong hai tuần qua. Cuộc chuyện bị ngắt quãng, đống, còn ta cứ cách năm mười phút mới trả lời được hai câu rồi lại có chuyện phải . Thuần Khiết bồng thấy mất hứng, quyết định tắt MSN, chuyên tâm làm việc.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Việc bàn tán về Tiêu ức Sơn vốn dĩ chỉ là tám chuyện trong lúc rảnh rỗi. ngờ trong cuộc họp chọn chủ đề cho tuần sau đó, Ani đề nghị phỏng vấn Tiêu ức Sơn. biết ấy lấy được thông tin từ đâu, là album mới của ta sắp phát hành, hơn nữa lượng bình chọn mạng gần đây cho thấy, lượng fan mong chờ ta tái xuất lên tới hơn năm trăm nghìn người. Các trang web lớn đều về tái xuất này. ta là điểm nóng hot nhất nay.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Mọi người thận trọng thảo luận hồi. Cuối cùng chủ biên Catherine gật đầu đồng ý và hỏi: “Vậy ai phụ trách việc này?”. Chị ta rồi nhìn Thuần Khiết. Nhưng Lisa lập tức giơ tay và rất dứt khoát: “Tôi, tôi !”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine nhìn về phía Lisa, khẽ ngừng lại chút rồi : “Được”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Bồng chốc Lisa như được tiêm thuốc kích thích, mặt đỏ bừng, mắt cũng sáng hơn bình thường, kìm nén được vẻ vui sướng, phấn khích nháy mắt với Thuần Khiết ngồi đối diện. Thuần Khiết nháy mắt đáp lại, tỏ ý chúc mừng ấy.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết khuyên ấy mặc hàng mẫu mà tòa soạn tạp chí mượn để quay quảng cáo nhưng ấy kiên quyết từ chối, tỏ vẻ bất cần, vì Tiêu ức Sơn mà coi tiền bạc như cỏ rác. Có điều, sau khi xem vài cửa hàng đồ hiệu, ấy tỏ vẻ bất cần như thế nữa. Cuối cùng, trước khuyên nhủ hết lời của Thuần Khiết, ấy mua hai món đồ trang sức hàng hiệu nho , cũng coi là xứng tầm với Tiêu ức Sơn.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Gần mười giờ tối, hai người ăn cơm xong chuẩn bị bắt xe về. Họ đứng ở ngã tư, chờ mãi mà bắt được xe, đành phải tàu điện ngầm. Khi qua nhà hàng đồ Tây, bỗng nhiên Thuần Khiết nhìn thấy chiếc xe rất quen đậu bên đường.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] vòng qua nhìn biển số xe. sai, là xe của Trác Việt.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thế là vui sướng gọi điện cho ta. Sau ba tiếng chuông điện thoại bị ngắt.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thông thường khi phải tiếp khách ta tắt điện thoại, sau đó kiếm cớ ra ngoài rồi gọi lại cho . Thuần Khiết kiên nhẫn chờ đợi, nhân tiện với Lisa bạn trai mình ở gần đây, có thể đưa họ về.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Quả nhiên ba phút sau Trác Việt gọi điện lại. ta : “ họp, lát nữa gọi cho em”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết sững người: “ ở công ti à?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“ừ, thảo luận về sản phẩm mới”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Muộn thế này rồi...”. Thuần Khiết ngoảnh đầu nhìn chiếc xe Chevrolet.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Chẳng biết làm thế nào, về nhà gọi lại cho em, nghỉ sớm ”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cúp máy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy nhà hàng đồ Tây trang trí rất sang trọng. Trong lòng trào dâng niềm thôi thúc, muốn vào đó để xác nhận lại. Nhưng hai chân lại đứng im như bị đóng đinh vậy.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Xe ở đó cũng chứng tỏ được điều gì. Ngộ nhỡ là người khác mượn xe của ta sao. Hơn nữa, nếu ta ở trong đó cũng chỉ khiến cả hai khó xử mà thôi.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lisa ghé sát lại hỏi: “Thế nào? Bạn trai cậu thế nào?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết gượng cười và : “ ấy bận, tiện lắm...”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']về tới nhà, Thuần Khiết có chút bất an, muốn nhắn tin hỏi kĩ nhưng lại muốn làm mất tự tôn của mình. Từ trước tới nay vốn là người phóng khoáng và bình tĩnh, thích những người yếu đuối bám riết lấy người khác. quan niệm giữa hai người nhau nên có gian riêng. Bây giờ chính suy nghĩ này lại khiến bản thân cảm thấy khó xử.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đến tận ngày hôm sau làm Trác Việt mới mò lên MSN, gửi tin nhắn giải thích rằng hôm qua về muộn quá, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nên gọi điện. ta giải thích thôi, giải thích như vậy khiến Thuần Khiết càng tức giận hơn, lập tức đóng cửa sổ chat, out nick. muốn nhìn thấy cái lí do nhạt nhẽo này.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sau khi bình tĩnh trở lại, trong lòng xuất linh cảm chẳng lành.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Trác Việt là con , gia đình giàu có nên luôn tự coi mình là trung tâm. Tương lai của ta được vạch sẵn, tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, phát triển để nó trở nên lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng cả đời của

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết chỉ biết ta giàu có nhưng rốt cuộc giàu đến mức nào . Hình như còn có hai công xưởng ở tỉnh khác. Lúc hai người nhau, hề suy nghĩ đến vấn đề này.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Khi ở , xung quanh có ít những du học sinh giàu có. Họ tìm bạn phải để kết hôn. và Trác Việt sớm chuẩn bị tâm lí, dù sao sau khi về nước vẫn ở bên nhau. Điều đó khiến hai người bạn thân của rất ngạc nhiên.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Họ quen nhau trong buổi dạ hội của du học sinh.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']về sau, ta tìm thấy qua Facebook của bạn bè. biết là vì quá nhàn rồi hay vì có trò tiêu khiển nào khác mà ta thường xuyên nhắn tin cho , tặng những câu chuyện cười bằng tiếng . Hai tuần sau, ta hẹn chơi và nhận lời. Ba tháng sau, họ trở thành người của nhau. So với tình trong tưởng tượng của hình như có nhanh hơn chút. Nhưng thực ra với những du học sinh khác như thế là lâu rồi.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta kém tuổi, tính tình cởi mở, vui vẻ hoạt bát, thuộc mẫu người trẻ trung, phóng khoáng, xe Chevrolet. Nghe rất nhiều từng được chở chiếc xe đó, trong đó thiếu những Tây mắt xanh tóc vàng. Đôi khi Thuần Khiết cũng cảm thấy khó hiểu, biết vì sao ta lại thích mình.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] khá nghiêm túc. Vì gia đình bình thường nên học hành rất chăm chỉ. Lúc rảnh rỗi viết bài cảm thụ nghệ thuật cho các báo. sống rất lí trí. vẻ xinh đẹp của cũng phải là quá xuất chúng, dáng người mảnh mai, tóc ngắn, đôi mắt sáng ngời, mang theo khí chất pha lẫn giữa lí trí và nhiệt tình. Chính khí chất này khiến trở nên đặc biệt. Dĩ nhiên câu này là Trác Việt . ta còn vẻ trong sáng khiến ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết chỉ coi đó là những lời khen có cánh của những người nhau. Cảm giác của với ta giống như cảm giác mà tạp chí thường nhắc tới, nhiều hơn thích chút, ít hơn chút, thể ta sâu sắc nhường nào, nhưng vì dồn hết tâm trí vào chuyện học hành, hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nên cũng cảm thấy có chút nuối tiếc.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Trác Việt xuất rất đúng lúc. Ngoại hình đẹp, tính cách vui vẻ, cho phép mình thử lần. Các bạn của đều ta là công tử đào hoa, đáng tin. Nhưng người ở trong giai đoạn muốn hẹn hò như gặp được người nào thích hợp hơn. Dĩ nhiên rồi, có lẽ trong lòng muốn thử thách chút với sức hút của mình cũng biết chừng. nào gặp được lãng tử dù ít dù nhiều đều nghĩ rằng những trước đó chẳng qua chỉ là màn dạo đầu, mình mới là nhân vật chính.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Mặc dù Trác Việt nổi tiếng đào hoa nhưng Thuần Khiết vẫn chưa thấy ta có hành vi nào vượt quá giới hạn. biết vì công việc quá bận rộn hay là che giấu quá tinh vi. Công việc của cũng khá bận rộn. Vì là biên tập của tạp chí thời trang nên thời gian làm việc ổn định, công tác là chuyện như cơm bữa, cuối tuần cũng có thời gian nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi chỉ muốn ngủ nướng, ngay cả ham muốn tình dục cũng có.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Trong hoàn cảnh này, cho dù Trác Việt có trăng hoa gì bên ngoài cũng thể biết được.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Có điều là người luôn tin vào cảm giác của mình. Trong chuyện tình cảm niềm tin kì lạ. có thể chấp nhận số phận, tự nghĩ rằng mình có thể chấp nhận bất kì kết quả nào. Vì thế rất phóng khoáng, dò xét ta, chỉ nghĩ rằng chuyện gì đến đến, minh suy đoán lung tung cũng chỉ thêm phiền não mà thôi.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] nhắm mắt, khẽ lắc đầu, gạt bỏ những chuyện phiền muộn, mở cuốn sổ ghi chép bên cạnh.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lại là tuần bận rộn. Thứ tư có cửa hàng nổi tiếng khai trương, tối thứ sáu còn có buổi công bố sản phẩm mới của công ti đá quý.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thứ tư, Thuần Khiết tham dự tiệc mừng khai trương, ngờ Tiêu ức Sơn cũng có mặt.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đây là lần đầu tiên ta công khai lộ diện sau khi về nước. ta mặc bộ vest màu đen, dáng người cao gầy, trông rất điển trai và nho nhã. Bộ râu được cắt tỉa càng làm tôn thêm vẻ điềm đạm và trầm tĩnh của người đàn ông trưởng thành, vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, thỉnh thoảng nhếch mép khiến máy ảnh của đám phóng viên như phát điên lên. ta trở thành tâm điểm chú ý trong suốt buổi tiệc.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Rất nhiều người đến dự tiệc, rất nhiều phóng viên tranh nhau phỏng vấn ta.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết nhìn ta từ đầu đến chân, chỉ thấy ông trời bất công, quá ưu ái ta. biết Tiêu ức Sơn có nhìn thấy mình . đủ dũng khí đến gặp ta, hoạt động vừa kết thúc là lập tức ra về.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đến khi về công ti, mạng có thông tin về buổi tiệc.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lisa vô cùng hối hận vì đến bữa tiệc ấy.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thứ sáu có buổi họp công bố sản phẩm đá quý.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết đặc biệt mặc bộ váy màu xanh rất đẹp. Kết quả trời chiều lòng người, mưa lất phất khiến thời tiết vừa mới ấm lên lại chuyển lạnh. vốn là người sức khỏe hơn tất cả, vì thế liền thay bộ vest màu đen.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Trời mưa nên taxi cũng rất đắt khách. che ô đứng chờ dưới mưa khoảng mười lăm phút mà chiếc taxi nào trống, đành phải chờ xe bus. Nào ngờ xe bus cũng đến chậm, lại tắc đường nên khi về tòa soạn tạp chí bị muộn bốn mươi lăm phút.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nhưng phòng làm việc có ai. biết là đến muộn tập thể hay tất cả đều ra ngoài làm việc. vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp thở điện thoại đổ chuông. Thuần Khiết nhấc máy, là Catherine tìm Tô San.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] vừa : “Tô San ở tòa soạn..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine lập tức ngắt lời : “Mười rưỡi đến quán cafe của khách sạn Thời Quang tìm tôi!”. xong đợi trả lời mà cúp máy luôn, phong cách đậm chất Catherine.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cúp máy, khỏi bĩu môi. Nhưng nhìn đồng hồ lại nhanh chóng xách túi lên, vội vàng ra khỏi tòa soạn. Mười rưỡi, từ tòa soạn đến khách sạn Thời Quang, hơn nữa lại là ngày mưa gió khó bắt taxi, có thời gian để chậm trễ.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đợi đến khi bước ra khỏi thang máy của khách sạn Thời Quang là mười giờ ba lăm phút.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine ghét nhất là người khác đến muộn. Thuần Khiết có thể tưởng tượng được vẻ mặt của chị ta, kìm được than vãn: Thứ sáu ngày mười ba đáng ghét.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nhưng khi ánh mắt của xuyên qua đám đông, tìm thấy Catherine chị ta tươi cười vui vẻ.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết vào tòa soạn tạp chí hơn năm nhưng chưa bao giờ thấy chị ta cười tươi như vậy. Chị ta sinh ra trong gia đình giàu có, tốt nghiệp học viện thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, từng làm việc tại tòa soạn tạp chí thời trang hàng đầu của . Là người rất nghiêm túc, thích mặc đồ của Chanel, mang đậm phong cách lạnh lùng của chủ biên tạp chí thời trang quốc tế.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lúc này, ngồi cùng chị ta là hai người đàn ông và người phụ nữ. Người phụ nữ ấy cổ cao, bờ vai gầy, mái tóc vàng xoăn rất dày, nhìn nghiêng hình như là Eva -người mẫu nổi tiếng hot nhất nay.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Hai người đàn ông ngồi quay lưng về phía . người mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài búi lọn bằng chiếc bút chì, trông rất phong cách. Thuần Khiết biết người này chính là nhà thiết kế danh tiếng Dịch Nhĩ Dương.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Người kia mặc áo len mỏng màu xanh lục, ngồi cạnh tóc vàng, tay phải gác lên chiếc sofa bằng da , những ngón tay dài và mảnh chốc chốc lại gõ xuống ghế, có vẻ nhàm chán, dáng vẻ uể oải.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết có chút chần chừ. Catherine nhìn thấy , vẫy tay gọi . Ba người kia đều quay sang nhìn . Lúc này nhìn rất , tóc vàng đúng là Eva, người mẫu nổi tiếng thế giới, ở ngoài trông ta gầy hơn trong ảnh nhiều.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine trông có vẻ hề tức giận vì đến muộn, thậm chí còn rất rộng lượng ngồi dịch vào trong, tỏ ý bảo ngồi xuống bên cạnh mình.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết vội vàng bước lại, ngồi xuống cạnh chị ta. Catherine giới thiệu là biên tập tạp chí.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Dịch Nhĩ Dương nhìn , mỉm cười trêu đùa: “ nghề rất có triển vọng”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết mỉm cười với ta.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] tiếp xúc thấy Catherine chị ta tươi cười vui vẻ.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết vào tòa soạn tạp chí hơn năm nhưng chưa bao giờ thấy chị ta cười tươi như vậy. Chị ta sinh ra trong gia đình giàu có, tốt nghiệp học viện thời trang nổi tiếng ở nước ngoài, từng làm việc tại tòa soạn tạp chí thời trang hàng đầu của . Là người rất nghiêm túc, thích mặc đồ của Chanel, mang đậm phong cách lạnh lùng của chủ biên tạp chí thời trang quốc tế.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lúc này, ngồi cùng chị ta là hai người đàn ông và người phụ nữ. Người phụ nữ ấy cổ cao, bờ vai gầy, mái tóc vàng xoăn rất dày, nhìn nghiêng hình như là Eva -người mẫu nổi tiếng hot nhất nay.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Hai người đàn ông ngồi quay lưng về phía . người mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài búi lọn bằng chiếc bút chì, trông rất phong cách. Thuần Khiết biết người này chính là nhà thiết kế danh tiếng Dịch Nhĩ Dương.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Người kia mặc áo len mỏng màu xanh lục, ngồi cạnh tóc vàng, tay phải gác lên chiếc sofa bằng da , những ngón tay dài và mảnh chốc chốc lại gõ xuống ghế, có vẻ nhàm chán, dáng vẻ uể oải.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết có chút chần chừ.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']với ta vài lần, biết ta khá hiền hòa.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Phục vụ tới, cúi người đưa menu cho , nhàng hỏi uống gì.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] mở menu, lướt nhìn chút rồi gọi cốc cafe.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Phục vụ mỉm cười mời chờ chút.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lúc này, bỗng nhiên người đàn ông ngồi đối diện : “Phải xưng hô thế nào đây?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Giọng trầm ấm, gợi cảm, phát rất chuẩn.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt của ta, trong lòng khỏi giật mình: Quả thực người này khôi ngô cách “quá đáng”, khuôn mặt với những đường nét ràng, đôi môi gợi cảm, đôi mắt hai màu cuốn hút, đúng là chàng con lai đẹp trai hiếm có.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta bỏ tay khỏi ghế sofa, bỏ chân xuống, ngồi thẳng người, mỉm cười nhìn . Lúc này Thuần Khiết mới để ý thấy ta đôi dép lê, dép Mashimaro màu hồng phấn. Trong quán cafe cao cấp mà tất cả mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, ta tùy tiện cách thái quá.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Điều mà Thuần Khiết cảm thấy ngượng ngùng nhất là giới thiệu bản thân với người khác. Từ đến lớn, cái tên của luôn là đề tài để các bạn trêu đùa. Thế nên mỉm cười và : “Tôi họ Chân, có thể gọi tên tiếng của tôi là Jenny”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Tôi tên là Phong Bính Thần^, tên tiếng là Chage”. ta khẽ cúi người, giơ tay về phía : “Rất vui được làm quen với ”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cảm thấy có chút ngạc nhiên, tự thấy phải là nhân vật quan trọng, nhưng vẫn đứng dậy bắt tay ta.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nào ngờ ta bỏ tay xuống mà còn hỏi thêm câu: “Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi ?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết sững người.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] khẽ nhíu mày, vờ suy nghĩ lúc rồi mỉm cười : “Chắc là ”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta vẫn hề có ý buông tay, mỉm cười hỏi: “Tôi thấy rất quen..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“ sao? Nhưng quả thực tôi có chút ấn tượng nào. Xin lỗi”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta nắm chặt tay , thấy ba người ngồi cạnh dồn mắt nhìn về phía mình, Thuần Khiết khỏi nóng mặt, khẽ nhúc nhích ngón tay bị nắm chặt, tỏ ý muốn ta buông tay.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Thế đáng tiếc”. ta mỉm cười buông tay .

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết ngồi xuống, khẽ thở phào.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Bắt tay hề đáng sợ, điều đáng sợ là đối phương quá đẹp trai.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] nghĩ chắc chắn là mặt mình đỏ bừng.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lúc ấy, bỗng nhiên Eva : “Chage, em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] rồi ta liền đứng dậy.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine vội vàng đứng dậy chào, bảo ta nghỉ sớm.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Dịch Nhĩ Dương cũng đứng dậy tạm biệt Chage.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nhưng Chage đặc biệt chào riêng : “Tạm biệt Jenny”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết có chút hốt hoảng, vội vàng mỉm cười gật đầu.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sau khi họ , Catherine và Dịch Nhĩ Dương bắt đầu bàn chuyện.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết vội vàng lấy laptop, ghi lại những gì họ thảo luận.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ra chiếc váy cưới mà Dịch Nhĩ Dương thiết kế cho Phong Bình sắp hoàn tất, Catherine nhân cơ hội này cho ra đề tài váy cưới.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] nay Phong Bình là người nổi tiếng nhất thành phố Thánh . Vị hôn phu của - Đường Ca Nam là con trai thứ hai của Đường Trạm, người giàu nhất châu Á. Bản thân cũng là người nổi tiếng trong làng thời trang, từng được Andrew - “bố già” của ngành thời trang phỏng vấn. là người phụ nữ duy nhất phải là ngôi sao, cũng phải là người mẫu nổi tiếng nhưng lại được xuất trang bìa của tạp chí thời trang quốc tế. Giới truyền thông trong nước gọi là người phụ nữ bí . và Dịch Nhĩ Dương khá thân thiết, phần lớn các bộ trang phục mặc do ta thiết kế, váy cưới cũng do ta thiết kế may đo. Điều quan trọng hơn là hề bận tâm chuyện váy cưới được tiết lộ trước ngày cưới. Ngay cả người từ trước tới nay vốn tiết kiệm lời khen như Catherine cũng kìm được khen là người giản dị, dễ gần.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Ba người ăn trưa ở khách sạn Thời Quang. Giá cả đắt đỏ nhưng “tiền nào của nấy”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Ăn xong, ngồi xe của Catherine về tòa soạn. Catherine hỏi : “ quen Chage?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết mỉm cười chế nhạo: “Sao có thể thế được, người như ta gặp lần thể quên được”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine nhìn với ánh mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Điều này đúng ”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Vì ta chung với Eva nên Thuần Khiết hỏi: “ ta là người mẫu à?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine bật cười: “ thấy ta giống người mẫu?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cảm nhận được vẻ chế nhạo qua giọng điệu của chị ta, liền cười và : “Tôi chỉ thấy người như ta mà làm người mẫu quả là đáng tiếc”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Catherine nhếch mép, gì, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết hiểu rất tính cách lạnh lùng kiêu kì của chủ biên nên cũng gì.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']về văn phòng, sắp xếp lại những nội dung ghi chép rồi in ra, nộp cho Catherine.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sau đó Catherine, giám đốc và nhiếp ảnh cùng thảo luận.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] về phòng làm việc chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm của công ti đá quý vào tối nay.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Vì lần trước bỏ lỡ cơ hội gặp Tiêu ức Sơn nên lần này Lisa nhất quyết đòi . ấy còn trang điểm rất đẹp, mặc bộ trang phục mùa xuân mới nhất mà công ti mượn để chụp ảnh quảng cáo, xức nước hoa Chanel, trông rất phong cách, nho nhã lôi cuốn.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nhưng điều khiến ấy thất vọng là lần này Tiêu ức Sơn đến. Có điều ấy nhận lại được niềm an ủi rất lớn, Eva - người mẫu nổi tiếng thế giới, người được tạp chí thời trang săn đón nhiều nhất cũng có mặt.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Bọn họ mời được Eva? Làm thế nào nhỉ?”. Lisa ngạc nhiên thốt lên.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Mình cũng , nhưng mình nghĩ có lẽ là thể thiếu sức mạnh của đồng tiền”. Thuần Khiết mỉm cười và .

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Đừng có tỏ ra hài hước như thế”. Lisa đánh : “Lát nữa chúng mình tìm ấy chụp chung tấm ảnh chứ?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Cậu mình ”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Xin nàng! ấy là Eva đấy”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Vì thế mình mới nhường cơ hội cho cậu”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Đừng như thế...”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Mình phải vào nhà vệ sinh”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Này...”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Quay lại ngay”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết bỏ mặc Lisa, bước ra khỏi phòng khách, vào nhà vệ sinh.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Đợi đến khi ra, bồng nhiên phát thấy người đứng dựa lưng trước bức tường đối diện.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']vẫn là chiếc áo len màu xanh, chiếc quần màu đen giống lúc sáng, đôi dép lê được thay bằng giày da. bộ quần áo đơn giản nhưng trông nổi bật và hài hòa khi được ta khoác lên mình. Bờ môi gợi cảm khẽ nhếch lên, giọng điệu rất tự nhiên: “Hello, Jenny”, cứ như chào người quen vậy.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cảm thấy bất ngờ nhưng lại tỏ ra rất bình tĩnh: “ trùng hợp, cùng Eva à?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta mỉm cười và : “Thực ra vì Jenny mà tôi mới tới đây”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết sững người, sau đó mỉm cười: “ biết đùa”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Nếu vì sao tôi lại đứng ở đây?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Có lẽ đúng lúc muốn vệ sinh..

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Nhà vệ sinh nữ sao? Ha ha.. ta bật cười, để lộ hàm răng trắng bóng: “Đợi sau khi buổi giới thiệu sản phẩm tẻ nhạt này kết thúc, tôi có thể mời cùng uống chút gì đó ?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết nghi ngờ mình nghe nhầm, sững sờ lúc rồi lại mỉm cười: “ đùa à?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] ta cũng vờ làm ra vẻ kinh ngạc, nhíu mày và : “ phải chứ, xinh đẹp như chắc phải rất quen thuộc với những lời mời của nam giới mới đúng?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết được tâng bốc tới mức lúng túng, biết nên phản ứng thế nào.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Hãy nhìn xem, chàng đẹp trai chỉ mới gặp mặt có cảm tình tới mức muốn cùng uống nước. Trong khi đó, cùng ta là Eva, nữ thần sexy được các đấng mày râu công nhận. Ha ha... quá bất ngờ.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] hít hơi sâu, mỉm cười và : “ Chage, cho dù hay đùa, tôi e rằng phải khiến thất vọng rồi”. Ngừng lát, kìm được chuyển chủ đề chuyện: “Có điều, tôi tin rằng người đàn ông như chắc chắn có rất nhiều muốn uống nước cùng”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Cảm ơn lời an ủi của sau khi từ chối tôi”. ta nhìn mỉm cười.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Tôi phải vào rồi, tạm biệt”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] vừa vào đại sảnh bị Lisa túm tay, ôm chặt giống như con bạch tuộc vậy. ấy phấn khích tới mức hai mắt lóe sáng: “ chàng đẹp trai đó là ai vậy?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Cái gì?”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Đừng giả vờ nữa! chàng đẹp trai vừa chuyện với cậu đó, mau!”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết gạt tay ấy: “Cậu bỏ tay ra , đừng có làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tòa soạn chúng ta”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Mau khai ”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“ ta cùng Eva..Thuần Khiết qua chút về chuyện ở khách sạn Thời Quang, sau đó : “Chỉ là chào hỏi xã giao thôi, mình biết gì về ta”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nghe xong Lisa tỏ ra vô cùng thất vọng, bĩu môi và : “Mình mà, chàng đẹp trai như thế thể xuất trong cuộc sống của mình, chỉ xuất trong giấc mơ thôi”.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết bật cười.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Hoạt động tối hôm ấy Eva chỉ xuất trong mười lăm phút ngắn ngủi nhưng vô cùng tỏa sáng. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều điên đảo vì ta. Tin rằng giá trị của thương hiệu đá quý này cũng được nâng lên đáng kể.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] 

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Thuần Khiết cũng rất biết ơn vì nhờ có ta mà mình có cái để viết.

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Chú thích:

   font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'](*) Chữ Thần (Chén) trong tên Phong Bính Thần Hán Việt có hai cách đọc: Thần và Thìn. Trong cuốn Nữ hoàng tin đồn là Phong Bính Thìn, còn trong 1.000 nụ hôn nồng chảy là Phong Bính Thần vì theo như cách giải thích của chính nhân vật ở trang 32 là Phong trong xuân phong (gió xuân), Bính trong bính trú (sáng ngời) chứ phải chữ Bính (ngôi thứ ba trong mười can), bởi vậy chữ Chén (Thần, Thìn) chúng tôi chọn chữ Thần (ngày) tên Phong Bính Thần với nghĩa là “Ngày gió xuân tươi sáng”.

  3. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957

   entry-content']
   Chương 2: Chim tương tư(*)

   ____________

   <address style="(*) Vì chim trống và chim mái rất chung thủy nên người xưa gọi là chim tương tư. Chúng còn có biệt danh là Hồng Chủy Ngọc, Hồng Chủy Lục Quan , Liên Điểu. Người phương Tây gọi chúng là chim tình . Chúng thuộc bộ Sẻ, họ Họa mi. Khu vực cư trú của chúng trải rộng từ lưu vực sông Trường Giang đến Giang Nam.</address><address style="
   <img alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/696/696928o8b06qtu3g.gif" border="0" /></address>

   Hôm sau là thứ bảy, Thuần Khiết vốn định ngủ cả ngày nhưng mười giờ sáng bị điện thoại của Lisa đánh thức. hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Mình đoạn tình đoạn nghĩa với cậu, đến chết cũng gặp mặt!”.

   Lisa cũng vô cùng ấm ức, khóc lóc kể lể: “Tình hình khẩn cấp, Tiêu Ức Sơn sắp Nhật. Quản lí của ta bảo mình hôm nay phỏng vấn luôn”.

   “Chẳng phải cậu mong chờ ngày này lâu rồi sao, hơn nữa cậu chuẩn bị đầy đủ như vậy, hiểu ta như lòng bàn tay, vậy còn gì phải lo lắng nữa?”. Thuần Khiết vừa ngáp vừa an ủi .

   “Nhưng kế hoạch theo kịp tình hình, mình hẹn với nhiếp ảnh gia thứ sáu tuần sau. Cậu biết đấy những nhiếp ảnh gia như David đều phải hẹn trước…”.

   “Bây giờ cậu cần tay nhiếp ảnh, mình cũng lực bất tòng tâm”.

   “Mình muốn cậu nhanh chóng tìm giúp mình người. Đồng nghiệp với nhau mà, mình cũng từng giúp cậu. Cậu biết là lần phỏng vấn này có ý nghĩa với mình như thế nào, nhất định được làm hỏng đấy!”.

   “…”.

   “Thôi được rồi, bây giờ mình phải đến khách sạn gặp ấy, cậu nhanh chóng tìm nhiếp ảnh gia ”.

   “…”.

   Thuần Khiết biết làm thế nào, vừa mở danh bạ điện thoại, vừa mở tủ tìm quần áo.

   Năm phút sau, lao xuống dưới bắt taxi với mái tóc ướt sũng.

   Vừa ngồi vào xe bắt đầu gọi điện khắp nơi. Bây giờ, những nhiếp ảnh gia hơi có chút danh tiếng đều phải hẹn trước. gọi điện cho David, ông ta có mặt trong thành phố.

   Nửa tiếng sau đến khách sạn Thời Quang, gọi điện thoại cho Lisa liên lạc được. Có lẽ là gặp Tiêu Ức Sơn, để tránh ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn nên tắt máy, tỏ ý tôn trọng đối phương.

   ngồi xuống chiếc ghế sofa trong đại sảnh, tiếp tục gọi điện, gọi cho từng nhiếp ảnh gia mà biết. Nhưng hoặc là họ mở máy, hoặc là chuyển sang hộp thư thoại, đều là trợ lí nghe máy, giọng điệu kiêu căng với rằng kín hết lịch trong vòng tháng.

   lại gọi cho bạn bè thân quen, nhờ họ giới thiệu, liên lạc giúp.

   Gọi xong cuộc điện thoại cuối cùng, gấp điện thoại, ngồi dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, day huyệt Thái Dương. Mới sáng ra phải lao lực như thế, rất cần cốc nước nóng.

   Sau đó, giống như có phép thuật, cốc cafe thơm nồng xuất trước mắt .

   Phục vụ mỉm cười thân thiện: “Thưa , cafe của ”.

   ngạc nhiên nhìn ta: “ nhầm rồi, tôi gọi cafe…”.

   “Là Phong gọi cho ”. Phục vụ đặt cốc cafe xuống, đưa tay chỉ về phía sau.

   Thuần Khiết hướng mắt nhìn theo thấy chàng mặc áo trắng quần đen, dép lê, thong thả bước lại. Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười rực rỡ như gió xuân.

   “Chúng ta lại gặp nhau rồi”.

   “Đúng vậy, trùng hợp, cảm ơn cốc cafe của !”. mỉm cười và , sau đó nâng cốc cafe nhấp ngụm, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên: Cho dù ta sống trong khách sạn Thời Quang, nhưng liên tiếp hai ngày gặp mặt cũng tránh khỏi quá trùng hợp.

   ta ngồi xuống bên cạnh với tư thế có chút tùy tiện nhưng lại rất tự nhiên.

   Thuần Khiết lập tức bị lôi cuốn bởi hương thơm mát , biết là loại nước hoa gì toát ra từ ta. đặt cốc cafe xuống, nghĩ ra nên gì, liền hỏi: “Tên của là ba chữ nào?”.

   “Phong trong xuân phong (gió xuân), Bính trong bính trú (sáng ngời), còn Thần…”. vờ ra vẻ suy nghĩ lúc rồi : “Cho tôi mượn điện thoại của . Tôi viết ra cho xem…”.

   Quả nhiên Thuần Khiết đưa điện thoại cho ta.

   ta cầm điện thoại rồi bấm bấm lúc. Khi ta trả điện thoại cho , màn hình những có ba chữ Phong Bính Thần mà còn có thêm dãy số.

   Thuần Khiết kìm được bật cười.

   Phong Bính Thần mỉm cười và hỏi: “Tôi thấy gọi điện thoại ngừng, có chuyện gì sao?”.

   đến chuyện này, Thuần Khiết khỏi thở dài.

   “Hôm nay tôi phải tìm được nhiếp ảnh gia, nhưng hình như giới nhiếp ảnh trong thành phố đều bãi công”.

   “Có lẽ tôi có thể giúp được”. ta mỉm cười.

   ?”.

   “Tôi quen nhiếp ảnh gia. Đúng lúc thời gian này ta rảnh rỗi”.

   Thuần Khiết mỉm cười ngượng ngùng rồi : “Tôi cần nhiếp ảnh gia có danh tiếng chút”.

   Phong Bính Thần khẽ nhíu mày, khẽ lẩm nhẩm: “Hình như ta cũng có chút danh tiếng phải?”.

   “Là ai vậy?”. Thuần Khiết vội hỏi.

   ta tên là Steven Fong. Tôi biết từng nghe chưa…”.

   “Steven Fong?”. Thuần Khiết ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi! Thế mà ta chỉ có chút danh tiếng?”.

   “…”. Phong Bính Thần mỉm cười gì.

   phải đùa đấy chứ?”. Thuần Khiết lại tỏ vẻ nghi ngờ.

   “Dĩ nhiên là ”.

   “Nhưng chẳng phải ta ở châu Âu sao?”.

   “Gần đây ta muốn chụp ảnh áo cưới nên về nước rồi”.

   Thuần Khiết vui mừng : “Thế quá tốt rồi. Nếu có thể mời được ta vinh dự cho chúng tôi quá. Vậy nhờ lập tức liên hệ giúp…”. rồi bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì nghĩ ra vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là tiền. Steven Fong là trong những nhiếp ảnh gia đắt giá nhất trong giới thời trang. Chút tiền tạm ứng của họ thể chi trả nổi.

   Phong Bính Thần nhìn vẻ mặt của rồi hỏi: “Sao vậy?”.

   Thuần Khiết mỉm cười gượng gạo, khó xử : “À, nghe ta ra giá rất đắt, e rằng chúng tôi…”.

   “Chuyện này dễ thôi”. Phong Bính Thần bật cười: “Tôi nghĩ nể mặt tôi, ta tính rẻ chút”.

   “Thế cảm ơn quá”.

   ngồi đây lúc để tôi gọi điện thoại cho ta”.

   rồi ta đứng dậy đến trước quầy bar gọi điện thoại.

   Thuần Khiết thở phào, ngắm nhìn ta kĩ hơn.

   Dáng người cao ráo, thanh tú, mái tóc xoăn dày và bóng mượt, ăn mặc đơn giản, tùy tiện. Lời cử chỉ đều toát lên khí chất thư thái mà chỉ có quý tộc mới có. Là biên tập tạp chí thời trang, biết rất các loại nhãn hiệu thời trang nhưng lại nhận ra ta mặc nhãn hiệu nào.

   Đây là người đàn ông bí , hơn nữa năng nho nhã, phong độ tuyệt vời.

   Lúc ấy, Phong Bính Thần quay người lại ra hiệu ok với . Thuần Khiết vội vàng mỉm cười đáp lại.

   Sau đó ta quay lại và : “Được rồi, ta nhận lời giúp, lát xuống”.

   Thuần Khiết sững người: “ ta cũng ở trong khách sạn Thời Quang sao?”.

   Phong Bính Thần mỉm cười hỏi lại: “Trong thành phố Thánh còn có khách sạn nào tốt hơn khách sạn Thời Quang sao?”.

   Thuần Khiết lại ngượng ngùng, nâng cốc cafe uống ngụm, điều chỉnh lại tâm trạng có đôi chút hỗn loạn rồi mới : “ giúp tôi nhiều như vậy, biết phải cảm ơn thế nào?”.

   “Thế tôi phải nghĩ kĩ mới được”. ta kéo dài giọng , tinh nghịch nháy mắt với . ta có đôi mắt rất sâu và đẹp. Thuần Khiết nhìn mà thấy lòng xốn xang, vội vàng uống ngụm cafe. Nhưng lại thấy ta thư thả : “Thế đáp lại bằng thân mình vậy”.

   Thuần Khiết nghe vậy, cafe mắc trong cổ họng, ho sặc sụa. Cafe trong cốc cũng bắn ra ngoài.

   Phong Bính Thần vội vàng rút giấy ăn bàn lau cho .

   vội vàng xua tay, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. ho ngừng, hai má ửng đỏ, người và tóc toát ra hương thơm nhè . Đợi đến khi bớt ho, Phong Bính Thần mới : “Đùa thôi, đừng để ý”.

   Thuần Khiết kìm được lườm ta nhưng lại thể tính toán với ta, đành phải nhìn sang chỗ khác.

   ho rất nhiều, đôi mắt vốn ngời sáng càng trở nên trong hơn. Ánh nhìn rất gợi cảm, Phong Bính Thần khỏi xốn xang, mỉm cười : “Thế mời tôi ăn cơm cũng được”.

   “Tôi sợ mình bị nghẹn”.

   “Thế hãy dùng cách cảm ơn của Jenny . Tôi vui vẻ tiếp nhận”.

   “…”. Thuần Khiết biết gì bèn chuyển chủ đề: “Đúng rồi Eva đâu? Chẳng phải cùng ấy sao?”.

   “Rốt cuộc là điều gì khiến nghĩ rằng tôi cùng ta chứ phải ta cùng tôi?”. Phong Bính Thần mỉm cười hỏi lại.

   Thuần Khiết khẽ nghiến răng, cảm thấy chàng này khó ứng phó. Nhưng ngoài mặt rất thản nhiên, mỉm cười : “Có lẽ là bởi tỏ ra rất phong độ, rất giống vị thần hộ mệnh ân cần, vì thế mới cho tôi cảm giác như thế. Nếu phải xin hãy thứ lỗi cho mạo muội của tôi”.

   Câu này vừa nâng ta lên nhưng đồng thời cũng giải thoát cho .

   Phong Bính Thần gì nhưng đôi mắt đẹp chứa nét vui tươi.

   Im lặng lúc, ta lại : “Hay là tôi gọi bữa sáng cho , vừa ăn vừa đợi?”.

   quan tâm quá mức của ta nên Thuần Khiết cảm thấy có chút bất an, vội vàng : “ cần đâu. Tôi phải gọi điện với họ tìm được nhiếp ảnh gia”. rồi vừa mở điện thoại tìm số điện thoại vừa ngẩng đầu mỉm cười với ta: “Tôi đoán họ nghe thấy tên Steven Fong, biết chừng kích động tới mức ngất ”.

   Phong Bính Thần thấy vui mừng như vậy, khỏi bĩu môi : “ hi vọng tôi chính là Steven Fong”.

   ta vừa dứt lời sau lưng giọng nam trung tiếp lời: “Quá tốt! Chúng ta đổi thân phận . Tôi vô cùng khao khát được trải nghiệm cuộc sống của Phong đại thiếu gia”.

   Thuần Khiết ngẩng đầu, nhìn thấy chàng phong độ, điển trai. vội vàng ngắt điện thoại nhưng đợi mở miệng, ta trước: “Tôi nghĩ chắc chắn là Jenny, đúng ?”.

   Thuần Khiết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mỉm cười : “Đúng vậy, chào . Mời được là niềm vinh hạnh lớn lao đối với chúng tôi”.

   rồi giơ tay phải ra, muốn bắt tay với ta. Nào ngờ ta lại cầm tay , nhàng lật lại, đặt nụ hôn nhè như chuồn chuồn chạm nước lên tay .

   Thuần Khiết quá bất ngờ, khỏi sững sờ.

   Nhưng câu tiếp theo của ta lại làm ngượng ngùng.

   ta : “Phong đại thiếu gia tiếc hi sinh giấc ngủ của tôi để lấy lòng Jenny. Tôi nghĩ đối với ta mà chắc chắn người vô cùng đặc biệt. thế giới này, những người phụ nữ có thể sai khiến Phong đại thiếu gia gần như tuyệt chủng rồi…”.

   “Quân Hạo!”. Phong Bính Thần lên tiếng ngắt lời ta: “Cậu đừng có đùa nữa!”.

   ta làm mặt xấu với Thuần Khiết: “ thấy rồi đấy…”.

   Thuần Khiết chỉ có thể mỉm cười: “ hài hước, Steven”.

   “Cứ gọi tôi là Quân Hạo, Phương Quân Hạo”. rồi ta ngồi xuống chiếc sofa đối diện, búng tay gọi phục vụ: “Cafe!”. Sau đó quay sang phía Thuần Khiết: “Vậy Jenny làm việc cho tạp chí nào?”.

   Thuần Khiết mỉm cười, lấy danh thiếp trong túi xách đưa cho ta.

   Xem xong, Phương Quân Hạo kìm được bật cười: “ tên là Chân Thuần Khiết?!”.

   Nghe thấy ba chữ ấy, Phong Bính Thần cũng kìm được nhếch môi cười.

   Thuần Khiết biết làm thế nào, cố tình nghiêm mặt, bình tĩnh : “Tên cũng như thân thể, da thịt, đều là do bố mẹ ban tặng. Xin đừng cười nhạo”.

   Phương Quân Hạo vẫn khó lòng kiềm chế, vội vàng gật đầu và : “Đây là cái tên rất hay”.

   “Cảm ơn. Tôi cũng thấy đây là cái tên hay, chỉ có điều tiêu chuẩn thẩm mĩ của rất nhiều người quá hẹp”. Thuần Khiết mỉm cười : “Xin lỗi, tôi phải gọi điện thoại”.

   đứng dậy sang bên, gọi vào số điện thoại mà lúc nãy mình chưa nhấn nút gọi.

   Đợi gọi điện xong, phục vụ chuẩn bị cho họ ba cốc cafe.

   Phương Quân Hạo hỏi nội dung chụp ảnh. liền qua về tình hình Tiêu Ức Sơn.

   Phong Bính Thần xen vào: “Tiêu Ức Sơn rất hot sao? Sao tôi chưa từng nghe tới…”.

   Thuần Khiết sững người.

   Phương Quân Hạo bật cười rồi : “ ta là nam giới. Cậu biết là rất bình thường”.

   Lời bóng gió, cần ra cũng hiểu. Thuần Khiết lại thấy lúng túng.

   Phong Bính Thần chau mày lườm ta, học giọng điệu của Thuần Khiết: “Xin đừng cười nhạo”.

   Thuần Khiết phì cười, qua chút về Tiêu Ức Sơn.

   cuối cùng chính chủ lộ diện.

   Tiêu Ức Sơn bước ra từ chỗ rẽ thang máy. ta mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc, dáng người cao gầy, để kiểu tóc rối, chiếc kính râm che đôi mắt làm cho chiếc mũi trông rất cao. Dưới cằm có viền râu mờ mờ, làm tăng lên vẻ gợi cảm của người đàn ông chín chắn.

   Sau lưng ta còn có người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, béo trắng, đeo kính gọng đen, biết là trợ lí hay ông bầu. Lisa cũng theo sau, hai má đỏ ửng. Nỗi xúc động khi được gặp thần tượng mà mình ngưỡng mộ vẫn chưa nguôi .

   Thuần Khiết đứng dậy đón họ.

   Lisa giới thiệu với Tiêu Ức Sơn: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Chân”.

   ta đeo kính râm. Thuần Khiết có thể nhìn thấy rất khuôn mặt của mình qua mặt kính sáng bóng. biết có phải ta nhìn mình hay , càng biết ta có nhận ra mình hay , nên mỉm cười và : “Chào Tiêu!”.

   Tiêu Ức Sơn im lặng lúc rồi bỏ kính xuống và : “Nhiều năm gặp, cậu vẫn khỏe chứ?”.

   Thuần Khiết sững người.

   Những người khác cũng sững sờ.

   “Cũng bình thường”. cười.

   “Có thời gian cùng ăn cơm nhé!”.

   “Hả?”. Thuần Khiết có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu: “Được”.

   Lisa thể kìm nén được tò mò thiêu đốt, liền hỏi: “Hai người quen nhau à?”.

   Thuần Khiết định trả lời nhưng Tiêu Ức Sơn cười và : “Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã”.

   Thuần Khiết lại sững người. Ngồi cùng bàn cũng có thể gọi là bạn thanh mai trúc mã sao? Thế thế giới chẳng biết có bao nhiêu cặp thanh mai trúc mã.

   Có điều lúc ta cười vẫn đẹp.

   Quả nhiên Lisa ngạc nhiên đến nỗi trợn mắt há mồm, gườm gườm nhìn Thuần Khiết. Nhìn dáng vẻ ấy giống như chuẩn bị tính sổ với vậy. Thuần Khiết vội vàng : “Lisa, mình mời được nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới Steven Fong”.

   rồi đưa tay về phía Phương Quân Hạo ở phía sau.

   Lisa trợn mắt to hơn, ngạc nhiên thốt lên: “Steven Fong?”.

   Thấy vậy, Tiêu Ức Sơn và người đàn ông đeo kính phía sau cũng khỏi liếc nhìn.

   Phương Quân Hạo giơ tay chào họ.

   Người đàn ông đeo kính kia lập tức rảo bước lại gần rồi tự giới thiệu bằng tiếng lưu loát: “Tôi tên là Leon, là ông bầu của Tiêu Ức Sơn, rất vui được làm quen với ”.

   Phương Quân Hạo đưa tay bắt tay ông ta. Leon lại quay lại, tỏ ý muốn Tiêu Ức Sơn tới chào hỏi. ta bước tới nhưng lại hướng ánh mắt về phía Phong Bính Thần: “Vị này là…”.

   Đây là vấn đề tất cả mọi người có mặt ở đó đều muốn biết.

   Bởi vì khí thế của ta quá lớn mạnh, cho dù câu nào, chỉ lặng lẽ đứng đó nhưng lại khiến người ta thể bỏ qua. Ngay từ khi sinh ra ta người khiến người khác thể coi .

   Phương Quân Hạo chuẩn bị ta là bạn mình. Nào ngờ ta chủ động giới thiệu: “Tôi họ Phong, bạn của Thuần Khiết”.

   Lúc ấy giám đốc bộ phận phòng dẫn theo hai phục vụ, mang bộ máy chụp ảnh quý giá của Phương Quân Hạo xuống.

   Vị giám đốc đó bước đến trước mặt ta, cung kính : “Đại thiếu gia, có cần phái người theo ạ?”.

   Phương Quân Hạo xua tay từ chối: “Mang đồ ra xe là được”.

   Thuần Khiết khá nhạy cảm. Nghe thấy ba chữ “đại thiếu gia”, chợt nhớ ông chủ của khách sạn Thời Quang họ Phương, phải ta là con trai chủ tịch Phương đấy chứ?

   suy nghĩ vẩn vơ, bỗng thấy Phương Quân Hạo nhìn về phía mình, nheo mày tỏ ý dò hỏi, liền : “Sao vậy?”.

   “Chỗ có trợ lí chứ?”.

   vội vàng gật đầu: “Có, tôi chính là trợ lí”.

   Phương Quân Hạo khỏi bật cười: “Vậy chúng ta thôi”.

   Thuần Khiết định , Phong Bính Thần lớn tiếng nhắc nhở : “Đừng quên cuộc hẹn của chúng ta”.

   nghe mà thấy mặt nóng bừng, ngoảnh đầu lại.

   Tiêu Ức Sơn kìm được lại nhìn Phong Bính Thần, gật đầu với ta rồi bước ra khỏi đại sảnh.

   Nhân viên phục vụ của khách sạn lái xe đứng chờ trước cửa.

   Sau khi họ , Phong Bính Thần thang máy lên thẳng phòng ở tầng thượng. Vừa mở cửa phòng nhìn thấy xinh đẹp giường với phần lưng hoàn mĩ tì vết.

   Nhìn thấy người phụ nữ nằm giường của mình nhưng hề cảm thấy ngạc nhiên mà quay người lại, đến quầy bar rót cốc nước, sau đó lại quay lại đứng dựa người vào cửa, đưa cốc nước lên môi khẽ nhấp ngụm. Đưa mắt nhìn từ vai đến mông ta, sau đó mỉm cười và : “Có phải em vào nhầm phòng ?”.

   nho nhã quay người, gì, nhìn bằng đôi mắt hút hồn.

   Khuôn mặt ta nở nụ cười đầy mê hoặc.

   Phong Bính Thần bước vào trong phòng, đặt cốc nước lên tủ, cúi người nhặt bộ váy màu vàng dưới sàn đưa cho ta, mỉm cười và : “Nếu nhớ nhầm em bay lúc mười hai giờ trưa. Nếu nhanh kịp lên máy bay đâu”.

   Nụ cười môi vụt tắt.

   Ngây người hai giây, ta quay người quấn chăn rồi nhảy xuống giường, lấy bộ váy trong tay , giận dữ ra ngoài. Nhưng được vài bước lại ấm ức quay lại và hỏi: “Chage, rốt cuộc là ai?”.

   Phong Bính Thần khẽ nhíu mày, cười và : “Em vừa gọi là Chage”.

   Eva kích động : “Đúng vậy. Em biết tên là Chage, bạn của Steven. Nhưng cũng chỉ như vậy. sống trong căn phòng tầng thượng của khách sạn Thời Quang. Em biết rằng phải ai cũng có thể ở trong căn phòng đó”.

   Phong Bính Thần khỏi bật cười, hỏi lại: “Em quen Steven lâu như vậy rồi, lẽ nào biết bố cậu ấy là ông chủ của khách sạn Thời Quang sao?”.

   sao?”. Eva vô cùng ngỡ ngàng.

   chỉ biết Steven rất có thực lực trong làng nhiếp ảnh, ngờ gia đình ta có thế lực như vậy, phải ta che giấu quá hoàn hảo. Nhưng suy cho cùng là người từng trải, sau hồi ngạc nhiên lập tức lấy lại bình tĩnh: “Nếu ta là bạn, em nghĩ chắc chắn còn có thân phận khác?”.

   Phong Bính Thần mỉm cười: “Đúng như những gì em nhìn thấy. công tử đào hoa được thừa kế chút tài sản, quen biết vài người giàu có, chen chân vào giới thượng lưu, kết giao với vài ngôi sao nữ giống như em…”. đưa tay về phía : “Người mẫu nổi tiếng thế giới!”.

   hề có hứng thú với em, đúng ?”.

   tưởng em đến tham dự hoạt động thương mại”.

   Eva cười nhạt: “Những hoạt động như thế này ngày nào ông bầu của em cũng nhận được mấy chục cuộc điện thoại tương tự. Chẳng qua vì muốn đến thành phố Thánh nên em mới nhận lời”.

   “Nếu lời , cử chỉ của khiến em hiểu lầm, vậy rất xin lỗi”.

   ràng là em ngộ nhận. Chẳng qua là em gặp chàng đẹp trai, lôi cuốn trong buổi tiệc. chàng đẹp trai ấy lại với em vài câu, thế mà em nghĩ vớ vẩn rồi…”.

   ta dũng cảm tự cười nhạo mình như vậy khiến Phong Bính Thần nghe mà nhịn được cười.

   Eva im lặng lúc rồi hỏi: “ thích hôm đó…”.

   “Hả?”.

   “Đừng giả vờ nữa! kéo tay ta rời, tán tỉnh ta…”.

   “Em hiểu lầm rồi!”. Phong Bính Thần lại cười: “ ấy quả thực gặp nhau. Chỉ là ấy nhớ thôi”.

   sao?”. Eva tỏ vẻ nghi ngờ.

   Phong Bính Thần cười và : “ còn nhiều thời gian nữa, mau thay quần áo . Hôm nay tâm trạng của rất tốt, có thể suy nghĩ đến việc đưa em ra sân bay…”.

   “Ồ, cảm ơn lòng tốt của ”. Eva hét lên cách khoa trương: “Nhưng em vẫn chưa đến nỗi như thế đâu. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có đám người tranh nhau đưa em ra sân bay”.

   rồi ta quấn chăn ra ngoài.

   Phong Bính Thần bật cười, gọi với theo sau: “ hoàn toàn tin em có sức hút đó”.

   Eva tức giận, dĩ nhiên bận tâm.

   Phong Bính Thần mỉm cười lắc đầu, quay lại nhìn căn phòng, bấm chuông dặn dò quản gia mười phút sau vào phòng dọn dẹp. Sau đó lại căn dặn sau này nghiêm cấm những người phụ nữ liên quan vào phòng ngủ của mình.

   Sau đó cởi chiếc áo len mỏng người, mở tủ quần áo, chọn chiếc áo sơ mi màu trắng ngà trong đống quần áo sặc sỡ rồi lại sang chiếc tủ bên cạnh, chọn chiếc áo len màu xanh lam cổ chữ V. Sau khi mặc xong soi gương, thay giày da, lấy ví và điện thoại rồi ra ngoài.

   giống với những người đàn ông bình thường.

   Trong tủ quần áo của những người đàn ông bình thường phần lớn chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Nhưng thích các loại màu sắc. theo cách của nhà văn nữ luôn luôn thèm khát màu sắc. Hơn nữa phong thái ngút trời, tất cả các trang phục nhiều màu sắc đều hợp với . Khí chất này dường như hữu ngay từ khi sinh ra.

   chỉ ở thành phố Thánh thời gian ngắn. Khách sạn tặng chiếc xe rất sang trọng nhưng dùng. Thỉnh thoảng lái chiếc Porsche của Phương Quân Hạo. Bình thường khi cần đâu bằng các phương tiện giao thông bình thường. Nhưng luôn đặc biệt hơn mọi người. Khi đường, người ta kìm được mà liếc nhìn . Cuộc sống của giống như những gì , có tiền, đầu tư chút tùy theo sở thích của mình, cần phải làm việc vất vả, vô cùng nhàn hạ.

   gọi điện cho Phương Quân Hạo, hỏi địa chỉ studio, chuẩn bị đến thưởng thức những bức hình của ta. Dĩ nhiên Phương Quân Hạo biết phải bạn của mình đến để xem mình chụp ảnh mà đến với mục đích khác.

   Sau khi cúp máy, Phương Quân Hạo kìm được lại ngắm nghía tóc ngắn cao gầy kia.

   ta mặc chiếc quần bò ống đứng và chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, khoác chiếc áo khoác lửng, đeo hoa tai, lắc tay hay nhẫn. Bắt đầu từ lúc bước vào studio là bắt tay chuyển đạo cụ theo cầu rồi giúp giơ đèn, hề có chút kiêu căng của những trong làng thời trang. Đôi mắt của ta rất sáng, con ngươi đen nhánh. chụp ảnh rất nhiều người nổi tiếng nhưng có người nào có đôi mắt sáng ngời như thế. Thỉnh thoảng liếc qua giống như chiếc đèn pha cỡ .

   nghĩ, chắc chắn là Bính Thần bị cuốn hút bởi đôi mắt này.

   Thuần Khiết thấy ta nghe điện thoại xong cứ nhìn mình mãi, liền cười và hỏi: “Mặt tôi dính gì sao?”.

   Phương Quân Hạo mỉm cười: “”.

   Thuần Khiết chỉ tay vào phòng hóa trang và : “Vậy tôi vào trong xem xong chưa”.

   Phương Quân Hạo gật đầu.

   Thuần Khiết nhàng mở cửa phòng hóa trang. Chỉ thấy Tiêu Ức Sơn làm tóc xong, thợ trang điểm trang điểm cho ta. Thợ làm tóc và trợ lí yên lặng ngồi ghế sofa nhìn ta.

   ta bặt tăm năm năm rồi lại tái xuất, còn là chàng trai trẻ trung năm ấy. Những từ mấu chốt mà người tạo hình định vị lại cho ta là chín chắn, trầm tĩnh, gợi cảm. ta còn là ca sĩ thần tượng năm xưa.

   Bây giờ, viền râu mờ mờ của ta, dáng vẻ có chút u buồn, đôi mắt trầm tĩnh những có thể hút hồn vô số thiếu nữ, chỉ e là ngay cả những phụ nữ có gia đình cũng khó mà thoát được.

   Đợi đến khi ta trang điểm xong, bước ra studio, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Lisa và Thuần Khiết cũng nhìn chớp mắt. Lúc chụp hình, ta phối hợp cách đáng ngạc nhiên, việc trò chuyện cũng thuận lợi hơn so với tin đồn rất nhiều. biết là vị thần thời gian vĩ đại phát huy tác dụng hay là những bài báo trước đây là bịa đặt. Tóm lại ta tỏ ra rất thân thiện và phối hợp vô cùng nhịp nhàng.

   Thuần Khiết biết nhiều về nhiếp ảnh, chỉ đứng cạnh làm vài việc theo cầu, nhân tiện thưởng thức tạo hình của mĩ nam.

   Lúc chuyển cảnh, Tiêu Ức Sơn với : “Nếu phải đôi mắt này mình nhận ra cậu. Mình còn nhớ hồi ấy cậu béo tròn, tóc như vỏ dưa hấu, che hết cả đầu…”.

   Thuần Khiết bị ta đến nỗi cảm thấy xấu hổ, mỉm cười ngượng ngùng: “Cậu cũng thay đổi rất nhiều”.

   sao?”.

   “Đúng vậy, trước đây cậu lúc nào cũng tỏ vẻ khó gần, bây giờ thân thiện hơn nhiều rồi”.

   ta nhếch mép gượng cười: “Tuổi tác ngày càng cao, cuộc sống có nhiều thay đổi nên suy nghĩ cũng khác”.

   Thuần Khiết thấy giọng điệu ta có chút muộn phiền, bỗng chốc biết gì.

   Phương Quân Hạo gọi ta vào chụp hình.

   Đợi đến khi chụp xong là sáu giờ chiều.

   Lisa đề nghị mọi người cùng ăn tối. ấy vô cùng mong đợi đồng ý của Tiêu Ức Sơn. Nhưng ngày mai ta phải bay sang Nhật nên từ chối khéo, tỏ ý sau khi quay về liên lạc.

   Dĩ nhiên khi câu ấy, người ta nhìn là Thuần Khiết.

   Phương Quân Hạo thu dọn máy móc, cuối cùng mới nhớ tới Phong Bính Thần, thế nên gọi điện thoại hỏi. Kết quả là Phong đại thiếu gia ta bị lạc đường, vào chợ hoa, sau đó phấn khích dạo quanh chợ vòng. Phương Quân Hạo biết gì.

   Công việc của Lisa có thể hoàn thành thuận lợi như vậy là nhờ có giúp đỡ của Phương Quân Hạo. ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, vậy mà lại chịu chụp ảnh cho tạp chí của họ, đúng là vô cùng vinh dự. Ngày mai làm, chắc chắn chuyện này gây chấn động cả phòng. Chỉ nghĩ thôi thấy vô cùng phấn khích. Vì thế cho dù thế nào cũng phải mời ta ăn bữa cơm này.

   gọi điện đặt chỗ ở khách sạn. Sau đó Phương Quân Hạo lái xe đưa hai người họ đón Phong Bính Thần.

   Từ xa nhìn thấy Phong Bính Thần xách lồng chim đứng trước cổng chợ.

   Thuần Khiết cảm thấy rất khập khiễng. Trong ấn tượng của , từ trước tới nay tạo hình này đều là đặc quyền của các bậc lão gia, hợp với quý công tử như ta. Nhưng cũng hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn nhớ tới bài thơ mà mình đọc ở đâu đó, tên là “Người đàn ông xách lồng chim”. Hình như có câu là con chim gì đó hót trong lồng tình .

   Đợi đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt ta, mới nhìn con chim ấy rất đẹp, khiến nhớ tới câu thơ “thúy vũ hoàng sam”. Phương Quân Hạo trêu chọc ta: “Nhìn cậu xách lồng chim càng giống con nhà quyền quý”.

   Phong Bính Thần bận tâm tới ta, ngồi lên xe rồi quay lại chào hai .

   Lisa nhìn con chim với ánh mắt vô cùng thích thú. Phong Bính Thần liền đưa lồng chim cho ấy.

   “Đẹp quá! Cậu nhìn này mỏ của nó màu đỏ, lông người giống nhau…”. Lisa cầm lồng chim rồi bảo Thuần Khiết cùng nhìn.

   “Đây là chim gì?”. Thuần Khiết hỏi.

   “Chim tương tư”. Phong Bính Thần quay lại mỉm cười với .

   Thuần Khiết cảm thấy ánh mắt của ta rất có sức hút, liền quay sang nhìn con chim: “ ra đây là chim tương tư, quả thực rất đáng ”.

   “Tặng ”.

   “Hả…”.

   Thuần Khiết sững sờ.

   thấy người ta tặng những con vật nuôi như chó hay mèo, chưa thấy ai tặng chim bao giờ. Hơn nữa biết gì về chim, chắc chắn là nuôi được. gượng cười rồi : “Tôi hoàn toàn biết gì về cách chăm sóc chim cả, e rằng gánh vác được trọng trách to lớn này. Mặc dù nó là chú chim , nhưng suy cho cùng cũng là sinh mạng…”.

   vẫn chưa hết câu, Phương Quân Hạo cười ha ha.

   Lisa đấm mạnh vào vai rồi : “Cái này rất đơn giản. Cậu lên mạng tra cách chăm sóc. Hàng sáng cho nó ăn…”.

   Thuần Khiết lập tức quay sang phía ấy: “Hay là cậu mang về nuôi ?”.

   Lisa cười gượng: “Tiếc là phải tặng mình”. ấy rồi giẫm cái mạnh vào chân Thuần Khiết.

   Thuần Khiết hấm hứ tiếng: “Ừ, được thôi, mình nghĩ mình có thể thử xem sao…”.

   Nghĩ đến việc Phong Bính Thần giúp mình nhiều như vậy, cho dù bây giờ ta tặng tai họa cũng phải chấp nhận.

   Phong Bính Thần đưa cho gói thức ăn, mỉm cười và : “ biết có thể hỏi tôi”.

   Thuần Khiết biết gì.

   Thế là tối hôm ấy căn phòng của có thêm con chim tương tư.

   Mặc dù rất mệt nhưng vẫn ngủ được. ngồi trước máy tính, mở trang web tìm kiếm rồi gõ hai cái tên Eva và Chage nhưng tìm thấy gì. Bạn trai tin đồn của Eva quả là ít, có ngôi sao, nhiếp ảnh gia, công tử nhà giàu. Nhưng ai trong số họ tên là Chage. lướt nhìn lúc, cuối cùng ném chuột , tự cười chế nhạo. biết mình bị làm sao mà lại tìm kiếm tư liệu về người xa lạ.

   leo lên giường mà vẫn ngủ được. Nửa tiếng sau, kìm được đạp tung chăn, ra giá sách lấy cuốn triết học luận về linh hồn của tác giả Ả Rập nào đó rồi ngồi đọc dưới chiếc đèn đầu giường. Đọc được lúc, cuối cùng thấy buồn ngủ.


  4. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957
   entry-title" style="Chương 3: bông hoa lê

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/696/696928o8b06qtu3g.gif" border="0" />


   entry-content']

    Hết ngày cuối tuần, sáng thứ hai làm, biết tin Steven chụp ảnh cho tạp chí, quả nhiên phản ứng của mọi người đều chấn động đúng như những gì Lisa dự đoán. Vẻ mặt của các đồng nghiệp khiến vô cùng thỏa mãn, cảm giác rất tuyệt.

   Thư Đình nhìn ấy với ánh mắt ngưỡng mộ: “Lisa, ngờ cậu lại quen Steven. Mình đọc bài phỏng vấn ta tạp chí, trong ảnh ta trẻ trung tuấn tú, phong lưu…”.

   Lisa cười và : “Tối qua bọn mình còn cùng ăn tối”.

   “Trông ta thế nào?”.

   “Giống như cậu , tuấn phóng khoáng! Có điều mình thấy người khác cuốn hút hơn”.   “Người khác?”.

   “Bạn của Steven”.

   “Lạ , vì sao trước đây cậu ?”.

   “Mình cần có chuyện gì cũng phải ra”. Lisa lườm ta.

   Thư Đình bị dội nước lạnh nhưng vẫn muốn buôn chuyện, phấn khích hỏi tiếp: “Vậy còn Tiêu Ức Sơn sao? Có phải bên ngoài ta đẹp trai hơn ti vi ?”.

   Nhắc đến chuyện này Lisa càng thao thao bất tuyệt. Họ chuyện trò sôi nổi Thuần Khiết bước vào. Thư Đình lập tức gọi : “Thuần Khiết, chắc chắn là cậu thể tin được Lisa lại…”.

   Lisa tranh trước: “Thuần Khiết biết lâu rồi, hôm qua ấy cùng mình”.

   “Cái gì?”.

   “Mình gọi ấy giúp”.

   Thư Đình bức xúc hét lên: “Lisa, cậu thèm gọi mình đến giúp”.

   Thuần Khiết vỗ vai Thư Đình rồi mỉm cười với Lisa: “Nghe thấy rồi chứ, lần sau có chuyện tìm ấy”.

   Lisa về bàn làm việc của mình, đưa mắt nhìn Thuần Khiết: “Trang bìa của cậu xong chưa?”.

   “Khách hàng lại có thêm vài ý tưởng mới…”.

   “Lặp lặp lại là đặc điểm chung của họ, người nào ở đây cũng đều bị họ hành…”.

   Thuần Khiết cười gượng, đặt túi xách xuống, sau đó bật máy tính rồi cởi áo khoác. Vừa đăng nhập MSN, màn hình ngay lập tức lên cửa sổ chat: “Buôn tí”.

   nhìn nick rồi lại ngẩng đầu nhìn Lisa, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”.

   ở đây nhé”. Lisa ngẩng đầu mà tiếp tục gõ: “Hôm qua có cơ hội hỏi cậu. Cậu và Tiêu Ức Sơn là thanh mai trúc mã?”.

   phải. Bọn mình học cùng nhau năm”. Thuần Khiết trả lời.

   “Sao cậu chưa bao giờ?”.

   ta là ngôi sao lớn. Mình là nhân viên quèn, có gì đáng chứ”.

   ta hẹn cậu cùng ăn cơm…”.

   font-style: inherit; line-height: 1.625;']“Đó là vì ta giản dị, dễ gần”.

   “Trước đây hai người từng xảy ra chuyện gì chưa? ^_^”.

   “Hôm qua cậu cũng nghe thấy rồi. Trong mắt ta mình là đứa béo mập với kiểu đầu dưa hấu”.

   “Thế chắc chắn là cậu từng thích ta, đúng ?”.

   “…”.

   “Bị mình trúng rồi nhé? Ha ha ha ha…”.

   “…”.

   “Mình đúng là ghen tị với cậu chết được, có ảnh hồi học của bọn cậu , cho mình xem với”.

   “Mình phải đọc bản thảo”.

   “Câu hỏi cuối cùng”.

   “?”.

   “Cậu và Phong Bính Thần là thế nào đấy?”.

   “Hôm qua mình hỏi khắp nơi mà tìm được nhiếp ảnh gia. May mà có ta giúp. Thế nên cậu mới hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. ràng ta là ân nhân của cậu. Cậu còn mặt mũi hỏi mình với ta là như thế nào?”.

   Lisa bị cho trận, buôn chuyện nữa.

   lúc sau, Catherine vào phòng làm việc, nghe tin cũng gọi Lisa vào hỏi.

   Mặc dù chị ta cũng tò mò nhưng giống với những người khác thích hỏi đến cùng, muốn để lộ tầm nhìn của mình. Vì thế hỏi tỉ mỉ, chỉ hỏi chút về tiền tạm ứng. Sau khi biết vượt quá mức tạm ứng khen ngợi ấy vài câu.

   Lisa quay về phòng làm việc với tâm trạng vô cùng xúc động. Thấy Thuần Khiết vùi đầu đọc bản thảo liền bước lại gõ vào bàn : “Buổi trưa cùng ăn cơm nhé. Mình biết gần đây có nhà hàng mới mở”.

   “Ok”. Thuần Khiết ngẩng đầu, buột miệng hỏi câu: “Chủ biên hài lòng chứ?”.

   “Cậu xem?”. Lisa mỉm cười rạng rỡ, giấu được vẻ đắc ý.

   Thuần Khiết cười, gì.

   Lisa quay về trước máy tính nhưng có tâm trạng làm việc. Vừa tới giờ ăn trưa, ấy lập tức kéo Thuần Khiết ăn. Đến cửa thang máy gặp giám đốc nhân dẫn theo xinh đẹp. Ra đại sảnh lại gặp Tô San và Ani.

   Bốn người cùng ăn trưa.

   đến vừa mới gặp, biết có phải đến ứng tuyển vị trí trợ lí chủ biên .

   Hai tháng trước Catherine sa thải trợ lí của mình. Từ đó đến nay phòng nhân vẫn chưa tìm được người thích hợp. Rất nhiều việc lặt vặt đều đẩy cho phòng biên tập. Vốn dĩ phòng biên tập ít người nên tránh khỏi những lời ca thán, nóng lòng mong đợi phòng nhân đưa người tới. Vì thế vừa nghe thấy lời Lisa, Tô San lập tức cầu nguyện này được Catherine chọn làm trợ lí cho mình.

   Sau đó Ani lại hỏi tình hình phỏng vấn Tiêu Ức Sơn.

   ấy là người đề ra chủ ý này. Bây giờ Tiêu Ức Sơn nổi tiếng như vậy, ấy cũng rất đắc chí. Lisa liền kể chút về nội dung phỏng vấn cho hết giờ ăn trưa.

   Đợi đến khi họ ăn cơm xong, quay về phòng làm việc kia ngồi phía sau bàn làm việc của trợ lí chủ biên. Tô San tạ ơn trời phật, vào phòng uống nước pha tách cafe, nằm ghế nhắm mắt thưởng thức.

   đó có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn giống như búp bê, rất sáng và đẹp. ta cũng rất hoạt bát, chủ động đến giới thiệu với họ, tự xưng là Ôn Đế, từ xuống dưới toàn hàng hiệu.

   Sau khi ta , Thư Đình và Lisa bắt đầu suy đoán về những đồ hàng hiệu người ta.

   Biên tập tạp chí thời trang nghe oai nhưng nếu có thể mặc toàn đồ hiệu cả phòng chỉ có mình chủ biên Catherine. Những người khác lĩnh lương sống qua ngày, thỉnh thoảng mua chút đồ giảm giá, hàng fake. Bỗng nhiên nhìn thấy đồng nghiệp trẻ tuổi người toàn hàng hiệu, khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Dĩ nhiên loại trừ trường hợp gia đình ta giàu có.

   Thư Đình thuộc phái hành động, lập tức mở tổ công tác, liên hệ với nhân viên phòng hành chính nhân và nhanh chóng biết được thông tin này do giám đốc sáng tạo giới thiệu. Bố ta là ông chủ bách hóa Hồng Thịnh.

   Sau đó mọi người gì nữa. Đừng giám đốc sáng tạo rất có thế lực trong công ti, chỉ đến bách hóa Hồng Thịnh thôi cũng đủ khiến họ phải ngước nhìn. Huống hồ Ôn Đế này lại trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu.

   Bình thường khi có chuyện gì Thuần Khiết cũng buôn chuyện với mọi người. Hai hôm nay, vì Trác Việt nên tâm trạng vui. Thêm vào đó lại có đống bản thảo phải đọc nên gì.

   MSN chốc chốc lại có người tìm chuyện. Trác Việt cũng online nhưng là busy, mãi mãi là busy. ta suốt ngày họp hành, công việc làm ngập đầu, lúc nào cũng bận rộn. ngại muốn làm phiền.

   Gần đến giờ về đột nhiên ta lại xuất , hẹn cuối tuần cùng ăn.

   Có lẽ mấy ngày liền thèm bận tâm đến ta khiến ta nhận ra điều gì đó. Hoặc là vì lí do khác, bỗng nhiên ta chủ động hẳn lên. nhìn cửa sổ chat màn hình, sững người lúc nhưng vẫn nhận lời.

   người rất biết nhìn nhận lại bản thân mình. Thiết nghĩ chỉ vì chuyện vẫn chưa xác định mà nghi ngờ ta cũng thỏa đáng. Thay vì tự mình giận dỗi, chi bằng trực tiếp hỏi cho ràng.

   Ngày thứ bảy Trác Việt vẫn có cuộc họp nên hẹn ở quán cafe gần công ti ta.

   Vì biết tính ta nên Thuần Khiết mang theo laptop đến quán cafe. Trong lúc chờ ta mở máy lướt web. Tin tức giải trí hàng đầu của các trang web đều là tin Tiêu Ức Sơn tái xuất, có vài tấm ảnh của ta trước đây. chàng trai da trắng, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, dáng vẻ có đôi chút lạnh lùng xa cách. Nhà báo gọi ta là ngôi sao nam duy nhất từ trước tới nay có kết hợp hoàn hảo giữa ưu phiền và cao quý.

   Thuần Khiết biết tác giả của bài báo này có phải là fan của ta hay nhưng từ tận đáy lòng đồng ý với câu đó.

   Quả thực vẻ bề ngoài của Tiêu Ức Sơn đẹp tới mức khiến thần linh phải nổi giận. kìm được hồi tưởng lại thời học sinh. chàng lạnh lùng kiêu ngạo với cây đàn guitar lưng, dù chỉ mặc bộ đồng phục màu xanh lam của trường thôi mà cũng nổi bật.

   ngây người nhìn tấm ảnh bị vỗ vào vai. Tiếng cười lanh lảnh của Trác Việt vang lên đầu: “ xem gì đấy?”.

   Thuần Khiết ngẩng đầu cười với ta: “Tin tức giải trí”. xong gập máy lại.

   Trác Việt mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen. Vừa ngồi xuống nới lỏng cà vạt, thở dài than phiền: “Hôm nay ông già có khách hàng lớn, cứ bắt phải cùng. Mệt chết được…”.

   Thuần Khiết chỉ cười. Hình như ta có vẻ sợ bố.

   Lúc ấy phục vụ đưa menu tới. Mỗi người gọi suất cơm văn phòng.

   Thuần Khiết : “Em cố ý trang điểm”.

   Trác Việt cười: “Mắt thâm quầng cũng đẹp”. Ngừng lát rồi : “Lâu lắm rồi ăn cơm em nấu…”.

   ý của câu này là lâu lắm rồi chúng ta bên nhau.

   Thuần Khiết bình thản : “Tài nấu ăn của em tốt”.

   Trác Việt chỉ cười gì, đưa tay nắm tay . Bỗng nhiên Thuần Khiết cảm thấy ngượng ngùng, bất giác muốn rụt tay lại nhưng nhúc nhích. Nhân viên mang cơm tới coi như nhìn thấy, ràng là quá quen thuộc với cảnh tượng này.

   Nhân cơ hội ấy Thuần Khiết rụt tay lại, cầm thìa dĩa và : “Đói quá! Buổi sáng em chỉ uống cốc sữa”.

   Trác Việt cũng cầm thìa của mình, thở dài bảo: “ hơn em miếng bánh mì”.

   Thế là hai người cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa qua về tình hình gần đây của mình.

   Trác Việt làm trong công ti giày của bố. Trước đây làm hành chính, gần đây chuyển sang bộ phận marketing, ngày càng phải tiếp khách nhiều hơn. ta là con , là người thừa kế sản nghiệp trong tương lai. Vì thế bố ta cầu vô cùng nghiêm khắc.

   Ăn cơm xong, Thuần Khiết chuẩn bị dẫn dắt chủ đề chuyện sang chuyện “Người ở công ti, xe ở ngoài” bỗng nhiên có mấy người bước vào cửa. Người đàn ông trung niên đầu nhìn thấy họ, liền gọi: “Trác Việt!”.

   Trác Việt vừa quay đầu, sắc mặt liền biến đổi. ta đứng dậy, miễn cưỡng gọi tiếng: “Bố”.

   Thuần Khiết hề chuẩn bị tâm lí, cũng sững người lúc. Chỉ thấy người đàn ông bước lại khoảng năm mươi tuổi, complet giày da bóng lộn. Khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm phong trần, Trác Việt có vài phần giống ông ta.

   Ông Trác là người từng trải, ngắm nghía từ đầu tới chân bỏ sót, sau đó hỏi con trai: “ này là bạn con à?”.

   Trác Việt gật đầu và : “ ấy họ Chân, là bạn con quen hồi còn ở ”. rồi quay sang nhìn : “Đây là bố ”.

   Thuần Khiết đứng dậy, mỉm cười và : “Cháu chào bác”.

   Ông Trác gật đầu với , mỉm cười rồi liếc nhìn đĩa thức ăn bàn: “Hai đứa ăn rồi à…”.

   “Vâng, bọn con vừa ăn xong”.

   “Vậy hai đứa chuyện tiếp , bố còn phải tiếp khách”. rồi quay người định bước , bỗng nhiên lại quay lại dặn dò Trác Việt đừng quên cuộc họp buổi chiều.

   Trác Việt gật đầu, thấy bóng bố biến mất ở chỗ thang máy mới thở phào nhõm, quay sang nhìn sắc mặt Thuần Khiết, phát thấy có gì bất thường, liền hỏi: “Căng thẳng ?”.

   Thuần Khiết cười: “Cũng bình thường”.

   ngờ lại gặp bố ta, càng ngờ ta giới thiệu mình là bạn quen hồi còn ở . Trong lòng ràng là thoải mái nhưng quyết chịu để lộ ra ngoài. Lòng tự trọng của bị tổn thương, hệ thống tự bảo vệ ngay lập tức khởi động, càng tươi cười rạng rỡ hơn. Trong tình cảm, thuộc phái bảo thủ. Trước khi chưa xác định được tình cảm của đối phương quyết biểu lộ trước. Điều này liên quan đến vẻ rụt rè, kín đáo của con . Chỉ là thiếu cảm giác an toàn.

   Quả thực thể coi đây là cuộc gặp mặt vui vẻ. Huống hồ buổi chiều Trác Việt còn có cuộc họp, càng tiện làm mất thời gian của ta.

   Thuần Khiết mang trong mình tâm trạng bực tức, mấy chuyến xe mới về đến nhà. Vừa vào nhà ngửi thấy mùi lạ. lập tức chau mày, tìm kiếm nơi phát ra mùi lạ đó, đến tận khi nhìn thấy con chim tương tư mỏ đỏ xinh đẹp kia mới thở dài ngao ngán.

   nuôi thân cũng đủ khó khăn rồi, thế mà còn phải nuôi thêm con chim. Cái tay Phong Bính Thần kia chỉ gây phiền phức cho lại thở dài, cho nó thêm chút thức ăn, nước uống. Còn mình chẳng buồn ăn tối, leo lên giường ngủ.

   Hôm sau làm, lúc mở hòm thư phát tài liệu về cách chăm sóc chim tương tư. Người gửi là Chage. sững người lúc, gửi tin nhắn cho Phong Bính Thần: “Sao biết hòm thư điện tử của tôi?”.

   ta nhanh chóng trả lời lại: “Tôi có danh thiếp của ”.

   “Tôi nhớ từng đưa danh thiếp cho ”.

   đưa cho Quân Hạo, đưa cho cậu ấy có nghĩa là đưa cho tôi”. kèm theo lời nhắn đó là hình mặt cười.

   “…”.

   Thuần Khiết càng thấy lạ hơn. Hòm thư danh thiếp của chỉ dùng trong công việc. Nhưng lúc này mở hòm thư cá nhân. nghĩ lúc rồi mở hòm thư rác xem từng nhận được thư của ta chưa. Nhưng tiếc là có. Sau đó lại dùng địa chỉ của ta để tìm kiếm nhưng vẫn phát ra điều gì.

   tự cười chế nhạo, hiểu nổi Phong Bính Thần.

   Nhìn cách ăn mặc của ta, lời , cử chỉ đến những nơi ta xuất rồi bạn bè, có gì là chứng tỏ người này xuất thân cao quý. có khả năng quen với những người như thế này, tự thấy mình có sức hút mãnh liệt đến nỗi khiến ta nghiêng ngả.

   Vậy vì sao ta lại giúp đỡ vô tư đến vậy, lại còn tặng con chim tương tư?

   Bỗng nhiên nhớ lại sau bữa tối hôm ấy ta nằng nặc đòi đưa về nhà. đường thai phụ lên xe, thanh niên trai tráng chiếm chỗ ngồi chễm chệ. Phong Bính Thần đùa câu, có não cũng là loại tàn tật. nghe mà cười mãi.

   Mắt ta có hai màu, giọng London, giống người bản địa nhưng lại rất thông thuộc các tuyến đường giao thông. Nghe ta em lấy chồng ở đây. ta mới quen nên tiện hỏi, cũng muốn hỏi. quý công tử như ta, so với ràng là người ở hai thế giới. Mặc dù vậy ta cũng tàu điện ngầm.

   Mọi người làm thêm khoảng nửa tháng cho xong chuyên đề nên quyết định ra ngoài thư giãn.

   Đoàn người đến Hồng Tụ Phường.

   Đây là khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố Thánh . Rất nhiều người ném tiền vào đó, trong đó thiếu các ngôi sao.

   Lúc ăn tối Thuần Khiết thấy hơi mệt, ở đó tiếng nhạc ầm ầm khiến càng thấy choáng váng. quen với mùi khói thuốc, cũng muốn chen chúc cùng với đám người lạ. Vì thế nên ngồi uống chút rượu.   Tính cách của khá trầm tĩnh. Cuộc sống cũng rất bình lặng, theo đúng trình tự. Người khác vất vả thi đỗ đại học khó tránh khỏi muốn có mối tình. vẫn chăm chỉ học, coi sách vở là người thầy, người bạn suốt đời. Thực ra hồi ấy cũng thiếu những chàng bày tỏ tình cảm với mình. Có điều điểm cháy tình cảm của khá cao, thể dễ dàng dẫn cháy. Huống hồ từ hồi còn là thiếu nữ, cái hồi mà tình cảm nam nữ bắt đầu đơm chồi gặp chàng trai như Tiêu Ức Sơn nên khi nhìn người khác, lúc nào cũng có cảm giác thiếu chút gì đó. Đến tận khi gần tốt nghiệp, mới dần dần tỉnh ngộ, sau đó Trác Việt liền xuất .

   Người ta thường tình chính là gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Nhưng nghĩ rằng nếu người muốn giống như bông hoa sắp nở, muốn ngăn cũng ngăn được. Cho dù đúng người cũng đến mức từ chối, cũng muốn thử xem sao.

   Có điều theo như tình hình trước mắt cuộc thử nghiệm của họ thành công.

   ta muốn thừa nhận trước mặt người nhà. Mặc dù cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn cùng ta bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng là người phụ nữ vẫn tránh khỏi cảm thấy bị tổn thương. Huống hồ lòng tự tôn của lại rất mãnh liệt.

   lại rót cho mình cốc rượu rồi uống hơi. Bên cạnh có chàng nhìn lúc khá lâu, dường như chỉ đợi ánh mắt của bước lại gần. Nhưng chỉ quan tâm đến rượu, cảm giác huyệt Thái Dương nhói đau. rất nhớ cái đệm êm ái của mình nhưng ra về giữa chừng là lịch .

   nghi ngờ biết liệu mình có mắc chứng bệnh về giao tiếp hay , thậm chí hẹn hò với bạn trai cũng coi là cuộc tiếp khách cần thiết. Bây giờ ngay cả chơi với đồng nghiệp cũng mệt muốn ứng phó. đúng là nguy hiểm!

   Lisa nhảy tới mức mướt mải mồ hôi. Lúc quay lại nhìn thấy bàn có hai chiếc vỏ chai, liền giơ ngón cái với . Thuần Khiết bật màn hình điện thoại, giơ lên trước mặt ấy: “Cũng muộn rồi, nên về rồi chứ”.

   Lisa lườm bằng đôi mắt ngà ngà say: “Chí ít cũng xem múa thoát y chứ”.

   Thuần Khiết chỉ biết ngậm miệng.

   Xem xong múa thoát y, mọi người bắt đầu ra ngoài gọi xe, chỉ có Ôn Đế có xe sắp đến đón, phải đợi lúc.

   Thuần Khiết ra ngoài bắt taxi, để ý bất chợt chiếc Porsche màu đỏ đỗ trước mặt. uống hơi nhiều nên giật nảy mình, rượu cũng tỉnh hơn nửa, ngẩng đầu nhìn chàng ngồi ghế lái, dở khóc dở cười: “Này, phải theo tôi chứ?”.

   “Muốn nghe lời ?”. Phong Bính Thần hỏi lại rồi nghiêng người mở cửa xe cho , cười và : “Lên xe, tôi cho biết”.

   Quả thực lúc này Thuần Khiết rất cần chiếc xe. chui vào xe chút khách khí.

   Phong Bính Thần nổ máy, cười : “Thực ra tôi để ý rất lâu rồi, thấy ngà ngà say nên quyết định đưa về, coi như làm việc thiện!”.

   “Thôi xin! Tôi rất tỉnh táo”.

   “Vậy sao, tôi thấy bước chân của có chút chệnh choạng”.

   “Nếu lo lắng cái đó cần đưa tôi về”.

   “Cơ hội được phục vụ người đẹp tôi muốn nhường cho tài xế taxi”.

   Cách dùng từ của ta khiến Thuần Khiết biết gì, cố tình nghiêm mặt : “Ok lái xe, bắt đầu từ bây giờ xin đừng chuyện với hành khách”.

   Phong Bính Thần khẽ cười tiếng, nhàng phóng xe . Thuần Khiết dựa lưng vào chiếc ghế dễ chịu, thở phào nhõm, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi chút, bỗng nhiên lại mở mắt rồi hét lên: “Dừng xe!”.

   Phong Bính Thần sững người, nhưng vẫn giẫm phanh. May mà đêm khuya nhiều xe lắm.

   Thuần Khiết quay sang nhìn chiếc xe Chevrolet màu trắng bạc vừa mới phóng qua, dừng lại trước cửa Hồng Tụ Phường. Ôn Đế mở cửa ngồi lên xe. gần như dám tin vào mắt mình. lúc sau mới bật cười, nhảm nhí, nhảm nhí hết sức!

   Hai mươi phút sau, cảm giác ấy của chuyển sang Phong Bính Thần.

   dám tin ngủ say.

   Cảnh tượng lúc nãy cùng với dáng vẻ, sắc mặt của đều thoát khỏi mắt . Dù là người chậm hiểu đến đâu cũng có thể cảm nhận được có gì đó bình thường. Hơn nữa suốt đường nhắm mắt gì. vốn tưởng rằng đau đớn tột cùng. Nào ngờ lại chìm vào giấc ngủ. Điều này quá li kì!

   tắt máy, ghé sát lại nhìn : Hai má đỏ ửng, bờ môi căng đầy như chờ đợi nụ hôn. Đôi lông mi dày che kín đôi mắt, khi mở ra giống như chiếu tia sáng vào thế giới hỗn tạp, sáng chói tới mức khiến người ta ngỡ ngàng.

   Đôi mắt này khiến sau hai năm vẫn có thể nhớ ra ngay lần đầu gặp lại.

   Có điều có ý định để qua đêm xe.

   đưa tay vỗ vào vai , gọi hai tiếng nhưng tỉnh. đành phải lấy túi xách của , tìm thẻ ra vào và chìa khóa, sau đó mở cửa xe, cúi người bế ra.

   Lúc ấy lại tỉnh, mở mắt hỏi : “ làm gì vậy?”.

   Phong Bính Thần chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế nhưng lại thản nhiên trêu : “Tôi định cướp người”.

   “Thả tôi xuống”.

   Phong Bính Thần lập tức thả xuống. bước hụt, suýt chút nữa ngã. vội đưa tay đỡ: “ sao chứ?”.

   Thuần Khiết giật lấy chìa khóa tay : “ sao”.

   “Tôi đưa lên nhé”.

   cần đâu”.

   Thuần Khiết rồi quay người , vẫy tay sau lưng chào tạm biệt.

   Vào nhà cũng tắm rửa mà lao ngay lên giường.

   Sáng hôm sau chuông báo thức reo ầm ĩ, tắt ngủ tiếp. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, chín rưỡi tỉnh, cảm giác huyệt Thái Dương đau ỉ.

   Dù gì cũng quá giờ làm, tắm nước nóng trước .

   Lúc ngâm mình trong bồn tắm, chuyện xảy ra tối qua dần dần lên trong đầu .

   Xem ra quan hệ giữa Ôn Đế và Trác Việt đơn giản. Vậy ta đến ứng tuyển làm trợ lí của Catherine là ngẫu nhiên hay có dã tâm gì khác? ta là thiên kim của bách hóa Hồng Thịnh, có lẽ để ý tới chút lương ít ỏi này, tám chín phần là vì . Chỉ là biết chuyện giữa ta và Trác Việt là từ bao giờ, phát triển đến mức nào rồi?

   nằm trong bồn tắm, nghĩ nghĩ lại chuyện này, cảm thấy vừa nhảm nhí vừa nực cười. Chuyện này cũng chỉ có những đại tiểu thư con nhà giàu mới làm được. Người bình thường cho dù có dã tâm này cũng có mối quan hệ đó. Suy cho cùng phải ai cũng có thể vào được tòa soạn của họ.

   ngâm mình đúng nửa tiếng rồi mới chui ra, lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó ổn.

   Đến tận khi thay quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài mới bất chợt hiểu ra chỗ nào ổn.

   Bởi vì thấy túi xách của mình.

   Suốt cả buổi sáng điện thoại của kêu, quả là rất lạ.

   Bị mất ở Hồng Tụ Phường? đúng, vào nhà bằng chìa khóa. Ồ, nhất định là ở xe của Phong Bính Thần.

   Khỉ , ví tiền của cũng ở trong đó.

   Chẳng còn cách nào, đành phải lấy nắm tiền xu trong con lợn tiết kiệm. Đến tòa soạn rồi tính.

   Lúc bước vào công ti là mười giờ hơn.

   Giám đốc sáng tạo ngồi trong phòng làm việc của họ. ta mặc bộ trang phục Prada màu đen, đôi giày cao gót nhọn hoắt, chuyện điện thoại.

   khí trong phòng làm việc rất nghiêm túc. Lisa nhìn bằng ánh mắt đồng cảm như sắp gặp tai họa.

   Thuần Khiết có chút lúng túng.

   Bình thường mọi người ra ngoài làm thêm, thông thường hoàn thành trang bìa mà mình phụ trách đúng thời hạn, thỉnh thoảng muộn vài lần cấp cũng gì. Nhưng lần này hình như giám đốc Giang định bỏ qua cho . Gọi điện xong, ta liền hỏi trang bìa của Thuần Khiết hoàn thành đến đâu rồi. Thuần Khiết còn ít chưa xong.

   ta liền hỏi: “Thế hai ngày hôm nay bận cái gì?”.

   Thuần Khiết báo cáo nội dung công việc ngày hôm qua.

   ta lại hỏi: “Sáng ngày hôm nay làm gì?”.

   Thuần Khiết đoán được ta hỏi như vậy nhưng tìm được lí do hợp lí nên cảm thấy rất ngại.

   “Gọi điện thoại thèm nghe, rốt cuộc làm gì?”. Giọng của ta nghiêm khắc hẳn lên.

   Cuối cùng Thuần Khiết ngẩng đầu lên nhìn ta: “Buổi sáng tôi…”.

   “Xin lỗi, làm phiền chút”. định bị giọng gợi cảm ngắt lời.

   Mọi người đều quay đầu nhìn chàng đứng trước cửa. ta mặc chiếc quần màu hồng nhạt, phía là chiếc áo sơ mi màu sen trắng, phong lưu tuấn tú, đẹp trai tới mức chê vào đâu được. Mọi người trong phòng đều làm về thời trang nhưng lần đầu tiên thấy chàng trai mặc màu hồng đẹp đến như vậy. Ai cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt.

   Thư Đình ngồi ngoài cùng đứng dậy và hỏi: “Xin hỏi tìm…”.

   “Tôi tìm Thuần Khiết. ấy bỏ quên túi xách ở phòng làm việc của tôi”. ta giơ chiếc túi da màu xanh tay về phía Thuần Khiết: “Điện thoại của cứ kêu mãi, ồn chết được…”. rồi tinh nghịch nháy mắt với .

   “Cảm ơn!”. Thuần Khiết cầm túi xách, gượng cười với ta.

   Giám đốc Giang rất quen với kiểu bị người khác lờ . ta khoanh tay, vênh mặt hỏi: “ là ai?”.

   Dường như lúc này Phong Bính Thần mới nhìn thấy ta. ta mỉm cười và : “Tôi họ Phong. Lần trước bạn tôi giúp tòa soạn của các chụp bộ ảnh. Sáng nay tôi bảo Thuần Khiết đến chọn, hi vọng làm ảnh hưởng đến công việc của ấy”.

   Giám đốc Giang lạnh lùng : “Vậy sao, ảnh đâu?”.

   Thuần Khiết nghe vậy, khỏi toát mồ hôi vì lời dối của ta. Chỉ thấy Phong Bính Thần hề hốt hoảng, mỉm cười và : “Ảnh vẫn cần phải xử lí chút…”.

   “Vậy sao?”. Giám đốc Giang cau mày tỏ vẻ nghi ngờ: “ biết bạn của tên là gì?”.

   “Steven!”. Lisa kìm được chen vào: “Bạn của ấy là Steven Fong”.

   Giám đốc Giang nữa. Cánh tay vốn đan vào nhau cũng bất giác hạ xuống. Nhưng vẫn đứng với Thuần Khiết: “Ồ, ra chọn ảnh…”.

   Thuần Khiết chỉ có thể cười với ta, mơ hồ đáp lại tiếng.

   Nhưng Phong Bính Thần vội rời mà hỏi Thuần Khiết: “Nể tình tôi mang túi xách đến tận đây, phiền mời tôi ăn bữa cơm chứ?”.

   Thuần Khiết nhìn giám đốc Giang, gượng cười : “Vẫn chưa đến giờ ăn trưa, hay là đợi lát…”.

   Giám đốc Giang : “Cũng sắp đến giờ rồi. Nếu đói ăn ”.

   Thế là Thuần Khiết xách túi, cùng Phong Bính Thần ra ngoài.

   Vừa vào thang máy, nóng lòng hỏi: “Sao biết tôi…”.

   Phong Bính Thần cười ngắt lời : “Đọc tin nhắn của ”.

   Thuần Khiết vội lấy điện thoại trong túi, mở hộp thư đến, Lisa nhắn hai tin nhắc nhở bà Giang muốn gây phiền phức cho . Ngoài ra còn có vài cuộc gọi nhỡ.

   “May mà kịp thời ứng cứu”. gấp điện thoại rồi đặt trước ngực, nhắm mắt thở phào.

   “Đúng vậy, vì bay đến cho kịp hùng cứu mĩ nhân mà tôi được ngủ ngon giấc. nhìn quầng thâm mắt tôi này…”.

   ta rồi cúi người ghé sát vào mặt rất tự nhiên. Mái tóc xoăn dài và rậm xòa xuống mặt .

   Thuần Khiết cảm thấy da đầu tê tê, giống như bị điện giật. chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như vậy ở khoảng cách gần như thế, giống như lời nguyền muốn hút vào trong. Trong nháy mắt có cảm giác mình như ngừng thở.

   Phong Bính Thần cũng nhận ra tư thế này có chút thân mật. Mùi sữa tắm người khiến kìm được đắm say. Lúc ấy thang máy kêu tiếng rồi dừng lại.

   Thuần Khiết như tỉnh giấc mộng, vội vàng ra trước. Vừa vừa hỏi: “ muốn ăn gì?”.

   “Tùy ”.

   “Gần đây chẳng có gì ngon, ăn cơm văn phòng nhé”.

   “Ok”.

   có biết hôm nay mặc như thế này giống cái gì ?”. Thuần Khiết kiếm chuyện làm quà.

   “Giống cái gì?”. Phong Bính Thần hỏi.

   “Giống câu thơ”.

   “Câu nào”.

   “Nhất thụ lê hoa áp hải đường(*)”.

   Phong Bính Thần cười và : “Bắt nạt tôi hiểu quốc học à? Câu thơ này dùng như thế…”.

   Thuần Khiết cũng cười: “Tôi hiểu theo nghĩa đen. mặc trắng dưới hồng, phong tao(**) như vậy, sau này chắc chắn là…”. đến đây bỗng nhiên nữa. Hai từ “phong tao” ngoài dùng để mắng mỏ người khác, thông thường chỉ là bạn bè thân thiết mới dùng. Câu này của khiến quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn.

   ____________

   <address style="(*) Dịch nghĩa: nhánh hoa lê đè lên hải đường. Đây là câu thơ trong bài thơ Nhất thụ lê hoa áp hải đường của Tô Đông Pha làm để đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên tám mươi tuổi, lấy người thiếp mười tám tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ mười tám tuổi, “áp” là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn.</address><address style="(**) Phong tao: Lả lơi, làm đỏm, làm dáng.</address>

   Phong Bính Thần mỉm cười chờ câu tiếp theo: “Sau này chắc chắn như thế nào?”.

   đến đó, Thuần Khiết chỉ có thể nhún vai: “ biết đấy, bông hoa lê áp hải đường”.

   bật cười ha ha.

   Thuần Khiết đưa đến nhà hàng mới mở gần đó. và Lisa ăn ở đó lần, thấy mùi vị khá ngon. Chỉ là biết có hợp khẩu vị của Phong Bính Thần hay . Gần đây cũng có nhà hàng nào sang trọng.

   gọi suất tôm nõn xào ngô.

   Phong Bính Thần giở menu xem từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng gọi suất tôm nõn xào ngô.

   Thuần Khiết hỏi: “ phải là chưa bao giờ ăn cơm văn phòng đấy chứ?”.

   ta mỉm cười hỏi lại: “ thấy có giống ?”.

   Thuần Khiết gật đầu: “Rất giống”.

   Phong Bính Thần cũng gật đầu khen ngợi : “Ừm, nhìn rất chuẩn”.

   Thuần Khiết mỉm cười nhìn ta.

   Nửa khuôn mặt của ta khuất trong ánh nắng, quả thực đẹp tới mức thể diễn tả được bằng lời. Làn da mịn màng chút tì vết. ta có đôi tay của người sống trong nhung lụa, khớp xương cân đối, dài và đẹp, móng tay màu hồng nhạt, đẹp hơn cả bàn tay tạp chí của họ. gần như kìm được muốn sờ thử.

   Phong Bính Thần chú ý ánh mắt của , giơ tay lên lật lật lại nhìn lúc rồi nghiêm túc hỏi: “ phải muốn là mình biết xem tay, sau đó nhân cơ hội cầm tay tôi chứ?”.

   “Tôi giống người chút sáng tạo nào như vậy sao?”.

   “Vậy làm thế nào? Ví dụ là con trai, muốn bắt chuyện với …”.

   “Tôi vờ quen ta, nắm tay ta, sau đó hỏi có phải trước đây chúng ta gặp nhau ở đâu rồi ?”.

   “Như thế có sáng tạo ?”.

   “Quá tồi, nhưng tôi học nó từ ”.

   Phong Bính Thần bĩu môi lắc đầu, ánh mắt chứa nụ cười.

   Thuần Khiết nhìn vào mắt ta và hỏi: “Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?”.

   ta nhíu mày, vờ ra vẻ trầm ngâm: “ biết , lần đầu tiên nhìn thấy , tôi có cảm giác hình như kiếp trước chúng ta chết cùng nhau…”.

   Thuần Khiết ngượng ngùng tới mức biết gì. May mà phục vụ mang đồ ăn tới. Thế là vội vàng lấy thức ăn bịt miệng. Người này da mặt rất dày, công lực thâm hậu, cao thủ tuyệt thế cũng thể địch nổi.

   Phong Bính Thần rất hài lòng với vẻ mặt của , vui vẻ thưởng thức bữa trưa.

   Thuần Khiết cúi đầu lúc rồi cầm cốc nước trái cây uống ngụm, nhân tiện lướt nhìn xung quanh. Sau đó phát gần như cả văn phòng đều vào nhà hàng này. Lisa, Thư Đình, Tô San, dĩ nhiên cũng thể thiếu đồng nghiệp mới – Ôn Đế.

   Ăn trưa xong, tiễn Phong Bính Thần rồi quay về phòng làm việc, lập tức bị các đồng nghiệp bao vây hỏi han. Họ đều dò hỏi chàng đẹp trai kia là ai. Họ có quan hệ như thế nào.

   Chỉ có Lisa là khá bình tĩnh, thay giải thích với mọi người: “Chỉ là bạn bình thường”.

   Tô San phát biểu ý kiến với tư cách là bậc đàn chị: “Cái gì mà bạn bình thường. Ánh mắt ta nhìn Thuần Khiết giống”. Sau đó lại thở dài tiếng, vờ ra vẻ ca thán: “Nếu tôi trẻ lại mười tuổi, nhất định theo đuổi ta”.

   Vừa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên.

   Tô San cũng cười: “Thuần Khiết, tuổi trẻ chỉ có lần, em phải nắm lấy cơ hội. người đàn ông tuyệt vời như thế phải lúc nào cũng có thể gặp được…”.

   Thuần Khiết biết chuyện này càng càng dễ gây hiểu lầm, chỉ biết cười.

   Vì buổi sáng bị giám đốc sáng tạo điểm danh phê bình nên cả buổi chiều chăm chỉ ngồi trước máy tính làm việc, in bản thảo biên tập của kì này rồi nộp cho cấp kiểm định. Sau đó lại gọi điện cho nhiếp ảnh gia.

   Giữa giờ nhận được tin nhắn của Trác Việt hẹn gặp .

   bận tâm, làm xong các việc lặt vặt, lúc sắp về là hơn bảy giờ.

   Ôn Đế cũng làm thêm, thấy ra cửa cũng vội cầm túi xách chạy ra: “Chị Chân, chúng ta cùng về nhé”.

   Ý nghĩ nhảm nhí lại xuất trong đầu Thuần Khiết.

   muốn xem xem ta diễn tiếp vở kịch này thế nào.

   Hai người vào thang máy. ta hỏi: “Chị Chân, Phong kia là bạn trai của chị à?”.

   Thuần Khiết cười và : “Bạn bình thường”.

   Ôn Đế mở to đôi mắt đẹp đẽ của mình, ngạc nhiên thốt lên: “ thể nào? ấy là bạn của Steven, lại đích thân mang túi đến cho chị, chắc chắn là có ý với chị. Nếu chỉ cần gọi trợ lí chuyến là được…”.

   Thuần Khiết còn gì để với kiểu logic này, mỉm cười và : “Tôi có ý kiến với những suy đoán ngộ nhận như vậy”.

   Ôn Đế bị dội nước lạnh nhưng vẫn kiên trì dò hỏi: “ ấy làm gì ạ?”.

   Thuần Khiết lạnh lùng : “Tôi chỉ biết ta là bạn của Steven, những chuyện khác tôi biết”.

   Ôn Đế cảm thấy ấm ức: “Chị Chân, hình như chị thích em”.

   Thuần Khiết cười: “ đa nghi rồi”.

   Ôn Đế lại hỏi: “Đúng rồi, hôm qua chị chơi vui chứ ạ?”.

   Thuần Khiết đúng : “Tiếng nhạc ồn quá”.

   Cuối cùng sắc mặt của Ôn Đế cũng thay đổi, nụ cười rạng rỡ biến mất.

   Khuôn mặt của Thuần Khiết chút biểu cảm.

   có thời gian rảnh rỗi để cùng ta chơi trò vô vị này. Nếu Trác Việt muốn chia tay với . vui vẻ đồng ý để ta toại nguyện. Suy cho cùng tình thể gượng ép. Nhưng đây là chuyện riêng giữa và Trác Việt, cần người ngoài nhúng tay vào.  5. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957

   Chương 4 Cảnh sắc tươi đẹp


   Cuối tuần, Thuần Khiết dọn dẹp nhà cửa giống như mọi ngày.   giữa mùa chuyển giao giữa xuân và hạ, nhân tiện sắp xếp chút quần áo và đồ đạc trong tủ quần áo. Kết quả phát chùm chìa khóa trong ngăn kéo cuối cùng. Trác Việt từng đưa nó cho . Chùm chìa khóa của căn nhà ta muốn dọn đến ở, nhưng chịu. Trác Việt biết từ trước tới nay rất có chủ kiến nên cũng ép .   Họ nhau gần hai năm nhưng chưa hề nhắc đến chuyện gặp bố mẹ hai bên. cũng vội. Ngay từ đầu ta , trước ba mươi tuổi nghĩ đến chuyện lập gia đình.   Bố ta bắt đầu gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, nên ông ta luôn hi vọng con trai có bạn môn đăng hộ đối. Còn xuất thân bình thường, e rằngkhó có thể khiến bố mẹ ta hài lòng. Có điều bản thân ta khá vừa ý. tự lập, đeo bám, gần như cần ta bận tâm. Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là công việc quá bận rộn, thể chú ý đến nhu cầu sinh lí của ta.   lại nhớ lại ngày hôm ấy. ta với bố mình rằng là người bạn ta quen hồi còn ở . Cách giống như người qua đường ấy để lại cái gai trong lòng ngay từ lúc đó.   Tạm thời định kết hôn và thừa nhận bạn của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.   ta phủ nhận trước mặt người nhà chứng tỏ ta đủ . Mặc dù cũng chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân. Nhưng là người có lòng tự trọng cao, quyết chịu để mình rơi vào thế bị động. Cũng đến lúc trả lại chùm chìa khóa này rồi.   để chùm chìa khóa vào trong phong bì, sẵn sàng trả lại cho chủ của chúng.   Sau khi đưa ra quyết định này, ngồi trước cửa sổ, châm điếu thuốc, định tư lự chút. Nhưng vẫn chưa bắt đầu bị tiếng kêu của ấm siêu tốc trong bếp làm gián đoạn. vội vàng chạy rút phích điện, pha cho mình tách cafe, bưng ra ban công uống, ôn lại chuyện xưa. Đáng tiếc vẫn thành công. Bởi vì bỗng nhiên phát chú chim tương tư ban công hình như sắp trụ được nữa. Chú chim với bộ lông đẹp đẽ nằm trong lồng, nhìn với đôi mắt đáng thương, giống như chỉ trích lời.   Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, bất chợt nhớ ra hình như hai, ba ngày cho nó thức ăn và nước uống.   vội vàng mở tài liệu mà Phong Bính Thần gửi. Sau khi xem xong, xách lồng chim vào phòng, cho nó nước và thức ăn. Nhưng nó vẫn nằm im nhúc nhích. biết làm thế nào, đành phải gọi điện cho Phong Bính Thần.   cho nó ăn cái gì?”. ta hỏi trong điện thoại, giọng mấy vui vẻ.   ngại quá! Hai ngày hôm nay tôi bận nên để ý tới nó, hì hì...”. Tiếng cười của nghe rất yếu ót, gượng gạo.   “Tôi biết rồi, lát nữa gặp”. Phong Bính Thần xong liền cúp máy.   Thuần Khiết nghe giọng ta có vẻ khá nghiêm túc, càng cảm thấy ngại hơn. Người ta giúp hết lần này đến lần khác, còn ngoài bữa cơm văn phòng, hề có cảm ơn thực lòng nào. Bây giờ lại để con chim ta tặng chết đói. Đúng là nên chút nào!   vội vàng đứng trước lồng chim cầu nguyện, cầu cho nó sống đến trăm tuổi.   Hai mươi phút sau, Phong Bính Thần đến trước tòa nhà ở.   Thuần Khiết xuống dưới đón ta, thấy ta xách chiếc túi bảo vệ môi trường, mặc bộ quần áo màu trắng, đeo kính râm, khuôn mặt chút biếu cảm, dáng vẻ còn ngầu hơn cả ngôi sao quốc tế. Người ra vào đều kìm được liếc nhìn ta.   Người bình thường mà được chú ý như vậy đều có chút bồn chồn bất an. Nhưng ta vô cùng điềm tĩnh, coi như có chuyện gì. ràng là quá quen thuộc với chú ý này. Ngược lại Thuần Khiết có chút bối rối, tươi cười kiếm chuyện làm quà: “Trong cái túi này đựng gì vậy?”.   “Hoa quả”.   “Ấy, như thế sao được”. Thuần Khiết vừa ngạc nhiênvừa vui mừng, tươi cười : “ đến đây là tôi cảm kích lắm rồi, lại còn mua nhiều hoa quả thế này. là...”.   phải mua cho !”. Phong Bính Thần ngắt lời chút khách khí: “Tôi mua cho chim ăn”.   “Ặc...”. Thuần Khiết còn gì để .   Bình thường ta lúc nào cũng lịch , nho nhã, nhàng. Bỗng nhiên biến thành người khô cứng lại có chút sợ hãi. vừa mở cửa vừa : “Tóm lại vẫn cảm ơn ...”.   Phong Bính Thần cũng gì, vào nhà là hỏi chim tương tư. Thuần Khiết vội chỉ vào bếp. ta vào bếp, bỏ kính râm đặt xuống bệ bếp, lấy chú chim ra khỏi lồng rồi quan sát, bón cho nó chút nước, sau đó mở túi lấy quả táo, rửa táo, thái hai miếng bón cho nó ăn. Thuần Khiết đứng cạnh quan sát, cảm giác mình đúng là người thừa.   Sau khi làm xong tất cả, ta rửa tay rồi hỏi: “Giường đâu?”.   Thuần Khiết biết vì sao ta lại hỏi như vậy, giơ tay chỉ về phía phòng ngủ sau lưng. ta lập tức vào, lao ngay lên giường rồi nghiêm túc với : “Mộttiếng sau, nếu chim có gì bất thường gọi tôi dậy”.   rồi ta quay người, ôm chiếc gối hoa của và nhắm mắt. Giày thể thao cũng cởi mà gác lên ga trải giường vừa mới giặt của . Mặc dù đế giày rất sạch nhưng Thuần Khiết vẫn rất đau lòng. ta còn nằm đè lên vài chiếc quần áo của - Lúc nãy dọn dẹp phòng ngủ được nửa, sau khi phát chùm chìa khóa kia bị gián đoạn, vẫn chưa kịp cất vào tủ. nhìn lại phòng ngủ của mình: mấy đôi giày giao mùa, gạt tàn thuốc lá cạnh máy tính, tất, tạp chí và sách vứt lộn xộn, thùng rác đầy tràn...   Trời ơi, đúng là mớ bòng bong.   Thuần Khiết hốt hoảng, vội vàng ném mấy đôi giày vào tủ quần áo, nhanh tay nhanh chân xếp đống tạp chí và sách báo lên giá sách, nhanh chóng di chuyển gạt tàn và tất, nhân tiện mang thùng rác . Sau đó lại quay lại, ngồi xuống cạnh giường, từ từ kéo mấy chiếc quần áo bị ta nằm đè lên. Nhưng ta ngủ quá say, có chút phản ứng nào. thử hai lần mà thành công, đành phải từ bỏ. Có điều đôi chân của ta là dài.   Thuần Khiết ngồi xuống sàn nhà, ngây người nhìn Phong Bính Thần hai phút rồi dậy dọn dẹp phòng khách và phòng bếp. phát chim tương tư bay lên giá, hình như có chút tinh thần. thở phào nhõm, cắt hai miếng táo bón cho nó. Sau đó đổ bỏ tách cafe lúc nãy mới uống được nửa ban công, pha tách khác.   Uống xong lại vào phòng ngủ. Phong Bính Thần vẫn say giấc. lại nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rồi. ăn sáng, cảm giác bụng hơi đói, lại ngại muốn ăn trưa mình. Nghĩ lúc, liền lấy ví tiền ra siêu thị gần nhà mua chút thức ăn về tự chế biến.   Nhưng đợi đến khi nấu xong bữa trưa, “người đẹp ngủ giường” vẫn có dấu hiệu tỉnh dậy, biết có phải đợi nụ hôn của hoàng tử hay ? Chỉ có điều cho dù có đủ kiên nhẫn chờ ta ngủ dậy dạ dày của cũng đồng ý. Thế là quyết định ăn trước.   Ăn xong lại xem chim tương tư. Nó bắt đầu nhảy nhót tưng bừng.   Cuối cùng cũng yên tâm hơn. Lúc này là hai giờ hai mươi phút chiều, Phong Bính Thần vẫn ngủ như con heo. đành phải lấy cuốn sách nằm ghế sofa đọc. Vừa đọc được hai trang kìm được ngáp dài...   Đến bốn giờ chiều. Cuối cùng “người đẹp ngủ giường” dậy. Khoảnh khắc mở mắt, biết mình ở đâu. Chiếc gối tay thêu hai bông hoa mẫu đơn rất to, cánh hoa rực rỡ, lá xanh mướt, lại còn tỏa ra hương thơm nhè của loại dầu gội nào đó. còn nghi ngờ đó là hương thơm của bông hoa này.   Liếc nhìn xung quanh, giá sách, bàn máy tính, chiếc laptop màu bạc cũ kĩ, tủ quần áo dán tấm áp phích to đùng, còn có... Á, lưng mỏi nhừ, hình như nằm đè lên thứ gì đó. rên rỉ tiếng, khẽ nâng người lên, giơ tay kéo mấy thứ ở dưới ra xem. chiếc áo lót viền ren màu đen.   Lần này hoàn toàn tỉnh táo, trợn tròn mắt nhìn chiếc áo lót đó rồi phì cười, bĩu môi và : “ nhìn ra dáng người như ta mà lại có thể mặc áo lót cúp B”.   rồi vươn vai, xoay người ngồi dậy. Nhưng vẫn thấy người đau ê ẩm, kìm được kêu than: “Chết tiệt, giường thế này làm sao ngủ được...”. Chưa hết câu, bỗng nhiên phát quần áo giường bị mình làm cho nhăn nhúm hết cả. Có hai chiếc là hàng hiệu.   vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi phòng ngủ thấy Thuần Khiết nằm ngủ ghế sofa, cuốn sách che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi lông mày thanh tú, tay phải buôngxuống sàn nhà, chiếc dép rơi xuống.   nhìn mà nhịn được cười. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh thấy còn có mấy đĩa thức ăn và đôi bát đũa sạch. Lúc ấy mới thấy đói bụng, lại gần nhìn, thấy có cần tây xào thịt, ớt xanh xào mộc nhĩ, trứng xào dưa, nhìn màu có vẻ rất ngon. cầm đũa gắp miếng cần tây bỏ vào miệng, vừa nhai được hai cái lập tức nhổ ra ngay. Chần chừ lúc rồi lại gắp miếng ớt xanh. Kết quả là cay xé miệng, kìm được xuýt xoa tiếng, buông đũa chạy vào bếp tìm nước uống.   Phòng bếp sạch cách quá đáng, bệ bếp chỉ có cốc cafe, bên trong còn nửa cốc nguội. cay đến nỗi miệng lưỡi nóng rát, cũng nghĩ ngợi nhiều mà bưng lên uống luôn, uống xong vẫn thấy hết cay, lập tức mở tủ lạnh. Kết quả là tủ lạnh còn sạch hơn phòng bếp.   Động tác của khiến Thuần Khiết thức giấc.   ngồi dậy, dụi mắt và hỏi: “ tìm gì vậy?”.   Phong Bính Thần cay đến nỗi kêu ầm lên: “Nước, thường ngày uống nước à?”.   Thuần Khiết dép, vào bếp xách ấm nước bếp điện đưa cho ta: “Đây”. Phong Bính Thần vội lấy cốc uống cafe đưa cho . Thuần Khiết vừa nhìn, vội : “Đây là cốc của tôi. Để tôi lấy cốc khác cho ”.   Phong Bính Thần giằng lấy ấm nước tay : “Đừng phiền phức nữa! Tôi sắp chết vì cay rồi...”. rồi ta liền rót cốc đầy, ngửa cổ uống ừng ực.   Thuần Khiết quay sang nhìn thức ăn bàn: “ ăn ớt?”.   Phong Bính Thần đặt cốc xuống, đưa tay lên lau miệng: “Trời ơi, sao có thể nuốt nổi thứ đó?”.   ràng là nhân phẩm của tốt. Tôi đâu có thấy cay”. rồi bước lại, nhìn thấy miếng cần tây bàn, kìm được bật cười: “Xem ra thức ăn tôi nấu hợp khẩu vị của ...”.   Phong Bính Thần đưa mắt nhìn theo, nhìn thấy cọng cần tây mình nhai dở, mỉm cười ngượng ngùng: “Tôi quen mùi vị ấy lắm...”.   sao”. Thuần Khiết dọn thức ăn thừa vào bếp. Vừa dọn vừa : “ ngủ giấc năm, sáu tiếng liền, tối qua ngủ sao?”.   “Tối qua cùng với đám Phương Quân Hạo chơi ở Hồng Tụ Phường đến gần sáng...”. “ phải chứ, ngày nào cũng bar à?”.   như kiểu ngày nào tôi cũng sống trong bia rượu vậy”. Phong Bính Thần gườm gườm nhìn với ánh mắt mấy vui vẻ: “Sáng nay tôi vừa mới ngủ bị điện thoại của đánh thức. có biết là từ trước tới nay ai...”. Bồng nhiên dừng lại tiếp nữa, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, chim tương tư khá hơn chút nào chưa?”.   Thuần Khiết vội : “À, khá hơn rồi. Vì thế tôi mới gọi ...”.   Thế là Phong Bính Thần ra ban công chơi với chim.   Thuần Khiết rửa bát rồi lau tay và hỏi: “ đói rồi chứ? Hay là xuống dưới ăn chút gì?”.   Phong Bính Thần : “Cũng được”.   Thuần Khiết thay giày rồi vào phòng ngủ lấy túi, nhìn thấy quần áo và đồ lót giường, biết là bị ta nhìn thấy rồi nên ai oán nữa, nhanh chóng nhét chúng vào tủ, sau đó xách túi ra ngoài, suy nghĩ xem đưa ta đâu ăn. người như ta chắc chắn thể đến những nhà hàng bình thường.   Phong Bính Thần cho nghe về cách nuôi chim, hồi nhưng thấy chú ý nghe, liền hỏi: “Côđang nghe đấy chứ?”.   Thuần Khiết mỉm cười ái ngại: “Tôi nghĩ nên đưa đâu ăn?”.   “Tôi khó chiều lắm sao?”.   “Đúng vậy”.   “Vậy ăn gì cũng được, ừm, chỗ kia được rồi”. rồi chỉ về phía đối diện.   Thuần Khiết nhìn sang thấy đó là quán ăn mà bình thường bao giờ vào. cười và : “Quán đó tôi ăn sao. mà ăn chắc chắn bị đau bụng. thôi, tôi biết phía trước có hàng...”.   Phong Bính Thần tỏ ra rất nghe lời.   Hai người vào nhà hàng, gọi vài món ăn thanh đạm. ăn điện thoại của Phong Bính Thần đổ chuông. Người gọi tới là Phương Quân Hạo, hỏi ta ngủ dậy chưa, buổi tối có buổi tiệc muốn đưa ta cùng.   ta cười : “Cậu trở thành nhà xã giao từ bao giờ   vậy?”.   “Tất cả đều là sắp xếp cho cậu, sợ cậu lần đầu đến đây, thấy nhàm chán”.   “Có thể đưa bạn đến ?”. “Cậu còn có bạn?”. Phương Quân Hạo sững người: “ vấn đề, đưa ấy đến ”.   Phong Bính Thần cúp máy, sau đó hỏi Thuần Khiết buổi tối có bận .   Thuần Khiết nghe ta chuyện điện thoại phần nào hiểu được tình hình. Nhưng muốn . Họ là người ở hai thế giới, hai nhịp sống hoàn toàn khác nhau. thích hợp với thế giới đó, cũng chuẩn bị để người khác bước vào thế giới của mình. Thế nên khéo léo từ chối. Mặc dù Phong Bính Thần thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng ép .   Ăn cơm xong ta bắt xe dự tiệc. Thuần Khiết tự về nhà.   chuẩn bị kết thúc mối tình, trỏ' về với cuộc sống độc thân, tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi, tạm thời có ý định đương. Quả thực Phong Bính Thần là người đàn ông ưu tú, tuấn, gợi cảm. Nhưng cách trời vực, chỉ có thể nhìn từ xa.   Thứ hai, phòng biên tập nhận được thư chuyển phát nhanh Phương Quân Hạo gửi tới. Vừa mở ra xem, cả văn phòng đều ngạc nhiên ồ lên.   Tiêu ức Sơn vốn điển trai, lại được nhiếp ảnh nổitiếng như Steven chụp hình, trông càng chói sáng. Người trong ảnh mặc áo sơ mi đen khuy bạc, để lộ cơ ngực, quàng chiếc khăn màu hồng, gợi cảm nhưng mất vẻ mạnh mẽ. đôi mắt đen và sâu đến mê hồn, giống như có thể xuyên qua trang giấy nhìn thẳng vào bạn, đẹp đến nỗi khiến người ta hồn bay phách lạc.   Mọi người đều nhìn tới mức nín thở. lúc sau, Tô San khẽ thốt lên tiếng: “Chúng ta nên dùng ta làm trang bìa mới đúng, lượng phát hành chắc chắn tăng ngay lập tức...”.   Lisa gật đầu đồng ý: “Tiêu ức Sơn và Steven, kết họp danh bất hư truyền. Chắc chắn kì này bán chạy...”.   Thuần Khiết lại có những suy tư khác. Từ trưởng thành của Tiêu ức Sơn có thể đối chiếu với bản thân mình cách dễ dàng nhất.   Thời gian như nước trôi. năm năm trôi qua, Tiêu ức Sơn bây giờ còn vẻ non nót mà mang vẻ đẹp trưởng thành được năm tháng gột rửa. vẻ đẹp thời niên thiếu là giấy trắng sông xanh, có thể nhìn thấy đáy. Nhưng cuốn hút chính ở vẻ trong sáng đó. Bây giờ trải qua những sóng gió trong cuộc đời, thêm vào đó là những kinh nghiệm sống nên có những nét đặc biệt của riêng mình. Nhìn ảnh của ta, kìm được nhớ lại những tin đồn trước đây. biết rốt cuộc là như thế nào mà lại nhẫn tâm bỏ rơi Tiêu ức Sơn. Có rất nhiều ngôi sao dính tin đồn với ta nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận. Đến nỗi mà khi bồng nhiên xuất tin đồn tình cảm đổ vỡ, hàng triệu fan ngạc nhiên, có báo lấp lửng xinh đẹp nào đó, ngôi sao nào đó. Cuối cùng vẫn chưa được chứng thực.   Thỉnh thoảng mọi người trong phòng cũng bàn tán, Lisa xúi giục thăm dò Tiêu ức Sơn. ấy ngây thơ như vậy, Thuần Khiết nghe mà chỉ muốn cười. Hồi còn là bạn học, quan hệ giữa họ cũng thân thiết, lại cách mười năm, có quá nhiều thay đổi, làm gì có đủ thâm tình mà hỏi chuyện riêng tư như vậy.   Nào ngờ mấy hôm sau, bồng nhiên Tiêu ức Sơn gọi điện hẹn ăn.   Địa điểm đặt ở khu ăn uống của Thần Dương Resort.   Thần Dương Resort là thánh địa vui chơi, giải trí, nằm bên hồ Thần Dương phía nam thành phố, do các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế với cảnh đẹp thơ mộng. Khu ăn uống nổi tiếng với các đầu bếp nổi tiếng. Những người thường hay lui tới đây đều là những người nổi tiếng.   lại bất tiện, Tiêu ức Sơn lái xe đến đón . ta mặc bộ quần áo bình thường với áo khoác màu đen, mỉm cười xuống xe mở cửa cho , tỏ ra vô cùng phong độ, khác xa với chàng lạnh lùng trong kí ức của .   biết gì, buột miệng hỏi: “về khi nào vậy?”.   “về mấy hôm rồi, có chút việc lặt vặt phải xử lí, xin lỗi liên lạc với cậu sớm”.   Thuần Khiết có chút ngượng ngùng. Chẳng qua chỉ hỏi thế thôi, lời xin lỗi của ta lại khiến thấy xấu hổ.   ta vốn lạnh lùng ít . Từ hồi học như vậy rồi. Hai người ngồi cùng bàn nửa tháng mà với nhau câu nào. Mọi người đều rất kì lạ. Thực ra có gì hiểu chứ, mê đắm sắc đẹp của ta nhưng lại thể thuyết phục trái tim kiêu ngạo của thiếu nữ.   Tiêu ức Sơn quay sang nhìn , bồng nhiên cười và : “Cậu vẫn giống ngày trước”.   Thuần Khiết sững người: “Gì cơ?”.   Tiêu ức Sơn nhếch mép cười: “ ràng có điều muốn nhưng lại , vừa bướng vừa kiêu”.   Thuần Khiết ngạc nhiên nhưng tỏ ra rất thản nhiên, mỉm cười : “Cậu nghĩ mình như vậy sao?”. Tiêu ức Sơn thở dài, cười: “Lẽ nào phải sao? Mình quên nộp bài tập toán. Cậu thà đợi mình rồi lục tìm bàn chứ chủ động với mình. Bởi vì cậu kiên quyết chuyện với mình. Mình cũng đâu làm gì có lỗi với cậu...”.   Hai má Thuần Khiết đỏ ửng, gượng cười và : “Cậu cũng chuyện với mình”.   Tiêu ức Sơn lườm rồi lại nhìn ra đường: “Này, lúc ấy mình là học sinh mới chuyển đến. Vừa mới đến môi trường mới, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới, kết quả lại gặp bạn cùng bàn vô cùng băng giá. Suốt năm trời phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng...”.   Thuần Khiết biết ta đùa nên cũng hỏi lại: “Vậy hôm nay cậu đến để trả thù à?”.   Tiêu ức Sơn cười: “Đâu dám!”.   Thuần Khiết nghĩ lúc, cảm thấy cần phải biện minh cho mình, liền : “Cậu lạnh lùng chắc, thích chuyện, suốt ngày cau có, ai dám chuyện với cậu... Hơn nữa người ta chuyện với mình vì sao mình phải chuyện”.   “Đó là vì mình xấu hổ mà...”.   Thuần Khiết suýt sặc: “Đúng là khó mà tưởng tượngđược. Cậu được vạn người mê. về lí mà lẽ ra nên xấu hổ. Có điều bây giờ mình nghĩ, có thể cũng là . Những bị cậu làm tổn thương nếu mà biết được nguyên nhân này chắc chắn ộc máu...”.   Tiêu ức Sơn mỉm cười.   Hồi niên thiếu quả thực có những ngày bị cuồng nhiệt của các đó làm cho sợ hãi. Dĩ nhiên thể phủ nhận cũng có những lúc cảm thấy rất vui. Nhưng trước cuồng nhiệt ấy, thực biết phải ứng phó thế nào, thậm chí có chút bối rối, hoảng hốt, chỉ có thể đáp lại bằng im lặng. Đến khi gặp Thuần Khiết, lúc đầu dám tin có người có thể coi thường mình. đánh cược với mình. Ba ngày, nội trong ba ngày ta bắt chuyện với mình. Nhưng ta gì, thế nên cũng bận tâm. Hai tuần sau, giáo viên bố trí bài tập ngoại khóa. Cuối cùng cơ hội trả thù cũng đến. ta hỏi có ý kiến gì . chê tẻ nhạt, sau đó đứng dậy bỏ .   Bây giờ nghĩ lại đúng là nực cười, ấu trĩ.   Thuần Khiết liếc nhìn . Khuôn mặt đẹp như tranh, thể chê vào đâu được. người điển trai lôi cuốn, khiến mọi người điên đảo như vậy, ngay từ khi sinh ra được định trước trở thành ngôi sao. Cách bài trí phòng ăn ở Thần Dương Resort vô cùng tao nhã. chiếc đình theo kiểu Giang Nam, bàn ăn đặt giữa đình, dưới chân là hồ nước với hòn giả sơn, có vài chú cá, mô phỏng tiếng nước chảy róc rách, quây hai bức bình phong mẫu đơn đen trắng theo phong cách thủy mặc, cảm giác như ở Giang Nam sông nước.   Tiêu ức Sơn gọi hai món ăn nổi tiếng ở đây và bát canh. Sau đó đưa menu cho Thuần Khiết. Thuần Khiết gọi hai món thanh đạm. Chỉ cần nhìn thấy rất mãn nguyện rồi. chính là món ăn ngon nhất.   Mặc dù là bạn bè gặp mặt ăn bữa cơm nhưng Thuần Khiết vẫn có chút gò bó. Quả thực chàng ngồi trước mặt quá chói lóa, là người tình trong mộng của biết bao , đẹp tới nỗi khiến người ta bất an. Nhưng hồi còn học khó tránh khỏi có vài chuyện đáng xấu hổ, vài giáo viên đáng ghét và những bạn học gây cười. Khi họ những chuyện đó, khí cũng dần trở nên sôi nổi hơn.   “Mình nhớ cậu học tự nhiên, sao lại làm biên tập?”. lấy chiếc khăn trắng muốt lau miệng rồi hỏi.   “Sao cậu nhớ mình học cái gì? Hồi ấy cậu thôi học rồi”.   “Nhưng mình vẫn có em ở đó mà...”. “Vậy à”. Thuần Khiết mỉm cười, cố tình với giọng điệu than thở: “Cuộc sống khó khăn, có công việc là tốt rồi, ai còn bận tâm xem có đúng chuyên môn . Còn cậu? Cảm giác làm ngôi sao lớn thế nào?”.   “Cậu biết đấy, đồng tiền xu luôn có hai mặt, mặt tốt mặt xấu”.   “Sao cơ?”. Thuần Khiết yên lặng lắng nghe.   “Tốt cần nữa, mọi người đều biết. Tệ là ở chỗ có những thông tin tiêu cực, những mặt hoàn mĩ, những chuyện bản thân cậu muốn cố gắng quên nhưng báo chí và mọi người giúp cậu nhớ như in. Muốn sống thoải mái chút cũng rất khó...”.   “Điểm này quả thực rất tệ. Cảm giác hạnh phúc của con người có được phần lớn là do khả năng tái tạo kí ức của chúng ta”.   “Mình có cái quyền này, trừ phi uống rượu”. cười, nâng cốc nước hoa quả nhấp ngụm.   Thuần Khiết cảm thấy từng động tác, cử chỉ của đều đầy sức hút, biết là có được diễn tập hay . Nhưng ai thèm bận tâm đến điều đó cơ chứ, dù sao cũng rất thích mắt. nghĩ lúc rồi hỏi: “Mấy năm nay cậu làm gì?”.

   “Chẳng có việc gì, khắp nơi, du lịch, dĩ nhiên cũng học vài thứ”.   “về phương diện nào?”.   “về nhạc. Cậu biết đấy mình được biết đến qua cuộc thi hát, rất nhiều người coi thường”.   Thuần Khiết ngạc nhiên: “Cậu hot thế mà cũng có người coi thường sao?”.   cười: “Nếu mình hot bị giẫm bẹp từ lâu rồi. Nghề này rất tàn khốc”.   Thuần Khiết biết gì.   Bồng nhiên : “Tạp chí kì này của bọn cậu minh xem rồi. Mình rất thích những bức ảnh của Steven...”.   “Mình cũng rất thích”. xong Thuần Khiết cảm thấy có chút thỏa đáng nên bố sung câu: “Steven hổ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng”. Ý thích nhiếp ảnh gia chứ phải người được chụp.   Tiêu ức Sơn chỉ mỉm cười: “Ăn no chưa?”.   Thuần Khiết gật đầu: “ừ, no lắm rồi”.   “Có muốn dạo , cảnh đêm ở đây rất đẹp”.   “Được thôi”. rồi lại do dự: “Có điều, cậu...”. Tiêu ức Sơn biết muốn gì, mỉm cười : “Ở đây có rất nhiều người nổi tiếng, phục vụ quá quen rồi. Mình phải là...”.   Thuần Khiết cũng cười: “Mình thấy cậu đánh giá thấp sức hút của mình”.   Tiêu ức Sơn gọi nhân viên thanh toán, sau đó đưa xuống vườn hoa phía dưới dạo.   Những dãy núi, hồ nước nhân tạo đẹp hơn , cây cối trang trí lấp lánh.   khí về đêm cũng rất trong lành, dễ chịu.   Hai người bộ dọc theo khu cảnh quan. Thuần Khiết vẫn có thể cảm nhận được có ít ánh mắt nhìn họ. Tiêu ức Sơn khẽ chạm vào vai , thầm: “Đừng nhìn họ”. rồi nháy mắt với .   kìm được bật cười.   được lúc, bồng nhiên điện thoại của Tiêu ức Sơn đổ chuông. ra hiệu xin lỗi rồi ra bên cạnh nghe điện thoại.   Thuần Khiết về phía trước. Trước mặt có tiệc rượu ngoài trời theo kiểu Tây, đám nam thanh nữ tú cười ngừng. ngẩng đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy người quen, đồng nghiệp mới của , Ôn Đế. ta đứng cùng hai , có vẻ chuyện rất vui. Sau đó chàng trai ăn vận chỉnh tề bước ra từ dưới giàn hoa, tay nâng li rượu về phía họ. Người đó chính là Trác Việt.   ta tươi cười rạng rỡ, hàm răng trắng càng trở nên chói lóa dưới ánh đèn. Ôn Đế mặc bộ váy dạ hội màu đen bó sát, để lộ đường cong gợi cảm. Hai người họ đứng cùng với nhau vô cùng đẹp đôi.   Thuần Khiết tức nghẹn cả cổ.   Tiêu ức Sơn nghe điện thoại xong, lúc quay lại thấy Thuần Khiết đứng trước cây hoa, bông hoa tay bị vò nát. hướng mắt nhìn theo rồi hỏi: “Cậu nhìn gì đấy?”.   Thuần Khiết bất chợt bừng tỉnh: “À, có gì”.   Tiêu ức Sơn thấy mặt đỏ bừng, đôi mắt rất sáng, nhịp thở có chút gấp gáp, ràng là có gì bình thường. lại hỏi câu: “ sao chứ?”.   Thuần Khiết lắc đầu: “ sao”. Nhưng mắt nhìn tiệc rượu chớp. Tiêu ức Sơn cảm thấy ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn. Bên đó cũng có người phát ra họ, bắt đầu thầm to . Ngôi sao lúc nào cũng gây chú ý, đến đâu cũng là tâm điểm. Họ phát ra Tiêu ức Sơn. Trác Việt nhìn thấy Thuần Khiết.   Thời gian như ngừng trôi.   Thuần Khiết là người biết tự trọng, quyết mất bình tĩnh trước mặt mọi người. với Tiêu ức Sơn: “Chúng ta thôi”.   Tiêu ức Sơn biết là có chuyện nhưng vẫn thuận theo ý , quay người bước .   Đêm hôm ấy Thuần Khiết ngủ được. Tâm trạng vui vẻ khi được ăn tối cùng Tiêu ức Sơn cũng tan biến, chỉ còn lại tức giận và nỗi bi ai mơ hồ.   nhìn con thú bông trong phòng và lọ nước hoa tủ. Đó là quà ta công tác mang về. vốn dĩ là hồi ức rất đẹp nhưng lúc này, tất cả đều khiến tức giận, giống như câu chuyện cười giả tạo. lấy chiếc túi đựng rác, ném mấy thứ đó vào rồi vứt ra thùng rác bên ngoài.   Đến tận ba giờ sáng mới bình tĩnh hơn chút, suy nghĩ về tình hình giữa họ trong nửa năm qua. Gần nhau ít mà xa nhau nhiều, vô hình trung tình cảm bị phai nhạt rất nhiều, chẳng khác nào chia tay. Quan hệ đương chỉ còn danh nghĩa, nên sớm kết thúc hơn. Chùm chìa khóa đầu giường quả thực đến lúc trả lại cho chủ.

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :