1. QUY ĐỊNH BOX XUẤT BẢN :

     

  Đặt Title theo mẫu [Tên truyện] [dấu cách] - [dấu cách] [Tác giả] [Số chương]

  ----•Nội dung cần:

  - Hình minh họa (bìa truyện, hình ảnh,etc,...)

  - Tác giả

  - Dịch giả

  - Đơn vị phát hành

  - Số trang ( nên có)

  - Giá bìa (nên có)

  - Ngày xuất bản (nên có)

  --- Quy định

  1 . Thành viên post có thể tự type hoặc copy từ nơi khác (để nguồn)

  2 . Trình bày topic truyện khoa học, bôi đen số chương để dễ nhìn

  3. Cần có trách nhiệm post đến hết truyện. Nếu không thể tiếp tục post liên hệ

  Ad và Mod

 2. QUY ĐỊNH BOX EBOOK SƯU TẦM

  Khi các bạn post link eBook sưu tầm nhớ chú ý nguồn edit và Link dẫn về chính chủ

  eBook phải tải File trực tiếp lên forum (có thể thêm file mediafire, dropbox ngay văn án)

  Không được kèm link có tính phí và bài viết, hay quảng cáo phản cảm, nếu có sẽ ban nick

  Cách tải ebook có quảng cáo

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở - Sói Xám Mọc Cánh

Thảo luận trong 'Sách XB Hoàn'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->


   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin:0in;
   mso-para-margin-bottom:.0001pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style><![endif]-->
   MsoNormal" style=" Chương 6: Đàm tâm


   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/967/967977eyyq78pmbq.gif" border="0" />

   Diệp Mộc nghĩ đến việc buổi tối phải đến gặp Trương Lâm nên lịch từ chối lời mời của Lê Cận Thần. Lê Cận Thần cũng gặng hỏi gì thêm, chỉ cười dịu dàng, nữa. Trước khi về, Diệp Mộc bước xuống xe, kéo cửa kính xuống, : “Nhớ nhé, em còn nợ bữa tối đấy.”

   Ánh mắt ấm áp khiến Diệp Mộc sớm còn là “ngô nghê”, vừa nhìn thấy, trái tim loạn nhịp. Nhưng Lê Cận Thần… phù hợp lắm phải? người đứng đầu công ty, có lẽ đối với tiền đồ của hại nhiều hơn lợi. Huống hồ ấy lại là em cùng cha khác mẹ với Lê Diệm Thần, nếu Lê Diệm Thần biết được, chắc chắn cười nhạo .

   Suy nghĩ mông lung, đến gần cổng khu nhà mà C&C sắp xếp cho các ca sĩ trong thời gian huấn luyện lúc nào hay. Người bảo vệ xem xét kỹ lưỡng giấy tờ của , sau khi ghi chép đầy đủ mới để vào. Phụ trách cuộc sống riêng tư của các ca sĩ nên công tác an ninh ở đây khá nghiêm ngặt.

   Thế nhưng người chễm chệ ngồi ở phòng khách trong phòng của Trương Lâm và Vương Hề Lâm lại là Dung Nham. Diệp Mộc giật mình: “Sao vào được đây?!” Dung Nham đặt tờ báo xuống, điệu bộ nai tơ chỉ về phía cánh cổng: “ tự vào thôi.” Trương Lâm ngồi trước bàn ăn, trừng trừng nhìn phần cơm trước mặt, khẽ bật cười.

   Diệp Mộc nghĩ bụng, cũng đúng thôi, con người này thân thế phi phàm, có lẽ cả thành phố C chẳng có mấy chỗ ta thể vào.

   “Em đồng ý ra ngoài ăn với là vì đợi Diệp Mộc sao?” Dung Nham cười hỏi Trương Lâm. Gương mặt nhắn, trắng trẻo của Trương Lâm khẽ ửng đỏ, đặt đôi đũa trong tay xuống, vênh mặt lên: “Ai thèm đợi chị ấy chứ? Là em nghĩ ra ngoài ăn phiền phức!”

   Cái con bé này!

   “Đừng có mà đánh trống lảng, bắt buộc phải ăn hết những thứ trong đĩa, mau cầm đũa lên!” Dung Nham chuyển chủ đề.

   Diệp Mộc đặt khay bánh trứng xuống, hỏi Trương Lâm: “Cylin đâu? trong phòng à?”

   Trương Lâm sẵng giọng trả lời: “Ra ngoài rồi.”

   “Thế để phần cho ấy vài cái được rồi, em ăn trước , chị vừa mua xong, vẫn còn nóng đấy!” Diệp Mộc cầm mấy cái bánh trứng lên, Trương Lâm miễn cưỡng cầm lấy, cho lên miệng vẻ tự nhiên lắm, từ từ nhấm nháp, sau đó ăn rất ngon lành.

   Vấn đề đau đầu nhất của Dung Nham chính là vấn đề ăn uống của bé này, nhìn thoăn thoắt cầm mấy chiếc bánh trứng ăn ngon lành, lòng hẳn , nháy mắt về phía Diệp Mộc, ra ý tán thưởng. Diệp Mộc nhìn thấy, nhân lúc Trương Lâm để ý, ra dấu bằng tay, ý lúc nữa muốn chuyện riêng, Dung Nham gật gật đầu.

   Trương Lâm ăn hết bốn chiếc bánh trứng, vẻ rất no nê, vui vẻ đứng dậy xoay xoay hông, rồi uống nước ừng ực. Dung Nham nhìn đồng hồ, có việc phải về trước.

   vừa bước ra khỏi cửa, Diệp Mộc liền cầm mấy tờ báo và cuốn tạp chí giải trí mới ra hôm nay, trang nhất đều là bài viết về vụ qua lại giữa Lâm Kinh Vũ và Diệp Mộc tại trường quay hôm trước.

   Diệp Mộc đẩy những thứ này đến trước mặt Trương Lâm, hỏi: “Em xem xong có cảm giác gì ?”

   Trương Lâm mặc chiếc áo phông màu đen in hình hoạt hình rất dễ thương, chiếc quần soóc cùng đôi dép xỏ ngón, mái tóc dài thẳng mượt hất sau lưng, vài lọn tóc thướt tha trước ngực, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp sau từng lọn tóc. “Chẳng có cảm giác gì cả”, vẫn giữ vẻ ngang ngược, bướng bỉnh ấy.

   Diệp Mộc “ồ” tiếng: “Vậy em có muốn biết chị nghĩ gì ?”

   “Chị thích thôi.” Trương Lâm lại uống nước ừng ực.

   Diệp Mộc nhìn nước trong cốc vơi dần , vơi đến nửa, cất giọng lạnh lùng: “Cứ căng thẳng là uống nước phải thói quen tốt đâu.” Đúng như suy nghĩ của , Trương Lâm bị sặc.

   xinh đẹp mặt đỏ bừng, ho ngớt, trừng mắt nhìn vẻ hỉ hả của Diệp Mộc. “Lần sau, trước giờ biểu diễn em cứ uống nhiều nước như vậy, lên sân khấu mà buồn vệ sinh ổn chút nào.” xong câu này, liền chuyển chủ đề: “Tuy nhiên cũng chưa chắc, chị thấy em do bị ép buộc nên mới đến C&C, chắc là có chuyện về sau, nên cũng chẳng cần quan tâm đến mấy thứ này làm gì.”

   Trương Lâm quệt khóe miệng, khí thế như chùng xuống: “Ai vậy…”

   phải là bị ép ư? Thế tại sao lúc nào em cũng tỏ thái độ hợp tác như vậy?” Diệp Mộc trở nên nghiêm túc. “Trương Lâm, chị biết em trải qua những khó khăn gì mà lại dùng cái cách kỳ lạ để tồn tại ở nơi này. Còn chị, chị vừa đến đây, hai bàn tay trắng, tương lai vẫn mơ hồ, công việc ở C&C này là cọng rơm cuối cùng của chị, chị nhất định phải giữ chặt lấy nó, tuyệt đối được phép thất bại! Chị và em có bất kỳ xung đột nào về lợi ích, thậm chí nếu em chịu hợp tác, chúng ta là người cùng chiến tuyến. Vì những lý do bất khả kháng mà em phải bước vào con đường này, em muốn nổi tiếng, với chị cũng chẳng có vấn đề gì. Cylin có thể xinh đẹp bằng em, nhưng tố chất của ấy tốt hơn em nhiều, chị rất tự tin có thể giúp ấy trở nên nổi tiếng. trong hai người trở nên nổi tiếng, tỷ lệ thành công là năm mươi phần trăm, vị trí của chị tại C&C cũng có thể ổn định được, số còn lại đổi chị là năm mươi phần trăm. Nhưng với bản thân em sao, đó trăm phần trăm thất bại.”

   Trương Lâm mím chặt môi, khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Mộc hề tỏ ra sốt ruột.

   “Trương Lâm, em vào C&C mới được ba tháng, quá trình luyện tập cơ bản chỉ vừa mới kết thúc, ghi hình có vài lần mà lọt vào top đầu, cơ hội như thế này phải ai có điều kiện gần giống em cũng có thể có được. Chị cũng muốn thêm nhiều nữa, em có những ưu thế gì, bản thân em là người nhất, hãy suy nghĩ kỹ nhé, xem có muốn hợp tác cùng chị . Cuộc họp báo ngày mai chị hủy giúp em, là để em có thời gian suy nghĩ ràng, hai là em vừa mới lên trang nhất, rất nhiều người chú ý đến em, lúc này để cho mọi chuyện lắng xuống chút, hiệu quả có lẽ tốt hơn. Chị trước đây, ngày mai chị đợi điện thoại của em… Nếu như em gọi…” Diệp Mộc bỗng dừng lại, cười tiếng rất sảng khoái, gì thêm rồi bước .

   Dung Nham đợi ở tầng .

   Lúc này trăng mọc, phía sau tòa nhà có hoa viên , xung quanh là những cây lớn được chuyển từ nơi khác về đây trồng. Dung Nham đứng dưới bóng cây, ánh trăng chiếu qua những cành cây thưa thớt rọi lên người . Trong giây, Diệp Mộc có cảm giác tim mình như bay lên, hòa vào với gian và thời gian, dường như từ cả trăm nghìn năm trước, gặp người con trai này.

   “Diệp Mộc!” Dung Nham cứ tưởng vẻ ngẩn ngơ gương mặt Diệp Mộc là do nhìn thấy , vì thế cất tiếng gọi. thanh ấy làm cho Diệp Mộc giật mình. Đây là thứ cảm giác gì chứ? Diệp Mộc tự cười nhạo mình, bị lời thổ lộ như có như của Lê Cận Thần làm cho mụ mị rồi? Sao nhìn thấy người con trai nào cũng có cảm giác thế này?

   “Vào xe chuyện , em có việc cần bàn với .” Diệp Mộc nén ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, bước tới, cùng đừng trong bóng cây dưới ánh trăng.

   Dung Nham làm bộ ngây thơ: “ mà đói là tính khí khó chịu lắm đấy, em có chắc muốn bàn chuyện với ?” Diệp Mộc tươi cười, vỗ vỗ vào vai : “Thực ra em cũng chưa ăn tối đâu! nào, nào, sắp chết đói rồi! ăn tối! Vừa ăn vừa chuyện!”

   Tay vừa vỗ tới, Dung Nham theo phản xạ quay người vung tay, túm chặt lấy cánh tay nhắn của . Nụ cười của vẫn chưa kịp nở môi, nghe thấy Diệp Mộc “á” lên tiếng. Dung Nham giật mình, vội vã buông tay ra, cuống quýt xoa xoa khớp tay : “Xin lỗi em!”

   “A…” Diệp Mộc đau đến phát khóc, tức giận lườm người con trai có thiên hướng bạo lực này cái. “Đồ xấu xa! Làm em đau đến mức muốn chửi thề rồi!” Khi tức giận, Dung Nham cảm thấy vô cùng có lỗi, lại bị mắng đến bật cười. Cánh tay đau của Diệp Mộc tê rần, nhìn thấy còn toét miệng cười, ngọn lửa giận trong lòng như lại muốn bùng lên, vung tay đẩy ra, đùng đùng bước .

   Cảm giác mềm mại, ấm áp trong bàn tay bỗng biến mất, Dung Nham bất giác cảm thấy ngón tay mình như trống rỗng, rồi vội vã đuổi theo.

   Người bị thương đương nhiên phải ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Diệp Mộc gọi liền sáu món, bát canh, bát súp, đĩa cơm rang, thêm cả đĩa mì Ý. Bát đĩa bày gần kín góc bàn ăn, khí thế rất hiên ngang.

   Ngày thường Dung Nham rất ít khi tới những nơi như thế này mình, vì vậy chủ nhà hàng vừa nghe thấy nhân viên có Dung nhị thiếu gia tới, lập tức chạy ra bắt tay thân mật, tự giới thiệu. Dung Nham ậm ừ chuyện với ông ta vài câu, thỉnh thoảng lại liếc về phía đối diện. Diệp Mộc ngồi đó, tay trái cầm dĩa, thành thạo cuộn sợi mì lớn, cho tọt vào miệng, má phồng lên như quả bóng .

   Dung Nham nhìn thấy vậy cũng chợt nổi cơn thèm: “Cho tôi đĩa mì giống phần ấy ăn kia.” hất cằm về phía Diệp Mộc, với giám đốc.

   “Ông cần phải ra nữa đâu, chúng tôi có việc cần bàn bạc.” Ông chủ nhà hàng kính cẩn làm theo.

   Mì đưa lên miệng, Dung Nham cảm thấy quả rất ngon, chẳng trách này ăn chăm chú như vậy.

   Diệp Mộc bình thường ăn rất nhanh, lúc này vì đói đến hoa cả mắt nên ăn càng giống hổ báo, sau khi gần nửa số đồ ăn bàn chui tọt vào bụng mới mãn nguyện đặt chiếc thìa trong tay xuống.

   “Ăn no rồi à?” Dung Nham gõ gõ vào cạnh đĩa, hỏi với vẻ trêu chọc.

   Diệp Mộc vẫn còn tức giận vì cánh tay trái đau rần, nheo mắt lại cách rất “gian ác”: “Lúc nãy rốt cuộc vì sao lại mạnh tay với em thế?”

   Dung Nham cười có vẻ gượng gạo: “Nhất thời hồ đồ thôi.”

   Diệp Mộc cảm thấy buồn cười trước câu trả lời của , thêm gì nữa. “Gần đây có gặp chị họ em ?”

   “Tần Tang?” Dung Nham mỉm cười. “Cũng có gặp vài lần. Sao thế? Nhớ ấy rồi à?”

   Diệp Mộc sầu não than thở: “Hôm nay em xem chỗ ở, thuê được rồi. Em định chuyển từ nhà bạn ra đó. Thế này… Sống cùng nơi, sớm muộn gì chị ấy cũng biết. Nhưng càng kéo dài, em lại càng dám gặp chị ấy…”

   “Em thuê ở khu nào? Em vừa chân ướt chân ráo đến đây, mình xem phòng sợ bị lừa sao?” Dung Nham cau mày, dọa dẫm.

   “Giám đốc Lê cùng em mà.” Diệp Mộc có chút đắc ý.

   “Mộc Mộc!” Dung Nham ngạc nhiên, ngón tay khẽ mân mê những chiếc dĩa bạc tinh xảo. “Lê Cận Thần phải nhân vật đơn giản đâu, ngoài công việc ở công ty ra, tốt nhất em ít tiếp xúc với ta thôi.”

   Diệp Mộc như bị trúng tim đen, bất ngờ có chút ngại nùng: “Đây là ý gì?”

   “…” Dù sao ấy vẫn làm việc dưới quyền của Lê Cận Thần, Dung Nham cân nhắc, thể hết ra được. “ chung, em nên quá thân mật với ta. Nếu có việc gì cần giúp đỡ mà tiện gặp Tần Tang, cứ đến tìm . Chồng chị họ em là em với , em là em ấy, cũng chính là em , hiểu ?”

   Diệp Mộc vừa nghe mấy câu cuối, khắp người nổi da gà. Nhưng con người này khi nãy khí thế hùng hổ vậy, lúc trước còn động thủ với , nên dám cười nhạo như khi ở xe buổi tối hôm trước, chỉ khẽ “ừm” tiếng, nghĩ thầm, đây phải vì em tốt nhé, cứ nhấn mạnh hết lần này đến lần khác thế này, về sau em coi là trâu là ngựa đừng có mà trách em!

   Dung Nham hỏi : “Bố mẹ và chị ruột Trương Lâm đều mất, em biết chứ?”

   Diệp Mộc gật đầu: “Thông tin cơ bản về ấy, em cũng có tìm hiểu rồi.”

   Trương Lâm là Hoa kiều ở Canada, năm nay mười bảy tuổi. Khi mười hai tuổi, bố mẹ qua đời trong vụ tai nạn máy bay, từ đó, việc chăm sóc đều do người chị hơn mười tuổi cáng đáng, hai chị em dựa vào tiền bồi thường và tiền bảo hiểm của bố mẹ để sống. Năm ngoái, chị qua đời, thân mình trở về Trung Quốc.

   “Chị ấy qua đời tám tháng trước, chết vì chứng lười ăn.” Dung Nham đến đây, bất chợt dừng lại. “ nhận thấy Trương Lâm hình như cũng bắt đầu có những biểu của chứng này, lượng thức ăn con bé ăn trong ngày cộng lại cũng bằng lượng thức ăn của đứa trẻ năm tuổi. rất lâu rồi con bé ăn ngon lành như tối nay.

   phát , con bé rất nghe lời em. Vì thế muốn nhờ em, về sau chú ý đến con bé giúp .”

   Điều này Diệp Mộc đương nhiên rất vui lòng đồng ý. gật đầu nhận lời, hỏi tiếp: “Thực ra chuyện em định với hôm nay cũng liên quan đến ấy…

   có đồng ý để em lợi dụng mối quan hệ giữa ấy để lăng xê ấy lên chút?”

   Dung Nham dường như bất ngờ trước câu hỏi này, cười nhàng: “ sao… Nhưng chuyện này được.”

   Diệp Mộc thăm dò: “Tại sao? Em đảm bảo viết gì quá đáng đâu, làm điều gì ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của , chỉ là miêu tả chút như tung hỏa mù thôi, thậm chí chỉ cần ngầm ám chỉ đến thân phận của là được rồi.”

   Dung Nham vẫn lắc đầu: “Diệp Mộc, em biết thân phận của , cũng nên hiểu rằng, ở tuổi của qua cái thời tạo scandal rồi. Nếu em cần người có thân phận để tung tin, giới thiệu cho em, còn được.”

   được cách kiên quyết như vậy. Diệp Mộc cũng muốn tiếp tục, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cam tâm: “Hai người bọn đúng là kỳ lạ. Dung Nham, Trương Lâm rốt cuộc là như thế nào với ?”

   Dung Nham ngạc nhiên, bật cười: “Sao bây giờ mới nghĩ đến việc hỏi câu này vậy?”

   “Trước đây em với cũng thân thiết mà.” Diệp Mộc thẳng thắn.

   Trong giọng của Dung Nham có ý trêu đùa, khẽ “ồ” tiếng: “Nhưng bây giờ chưa muốn .”

   Diệp Mộc nhận ra vẻ trêu chọc trong lời của : “ thích thôi!”

   Trương Lâm để Diệp Mộc phải chờ lâu, chín giờ sáng hôm sau, gọi điện.

   Tuy Diệp Mộc vẫn còn trẻ, nhưng kinh nghiệm đối phó với những nàng bướng bỉnh giống như Trương Lâm thế này cũng có khá nhiều. Trương Lâm cố làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng nhưng cũng giấu nổi hứng thú. Diệp Mộc nhịn được muốn bật cười.

   “Diệp Mộc… phải em thích ở đây, nhưng trước đây chẳng có ai cho em biết showbiz lại như thế này… Em quen. Về sau, em… hợp tác với chị, em thực muốn trở thành minh tinh, em muốn nổi tiếng…” Đến đoạn bộc bạch quyết tâm, Trương Lâm có chút bối rối. “Diệp Mộc… Chị vẫn nghe đấy chứ?”

   Diệp Mộc tưởng tượng ra khuôn mặt nhắn đỏ bừng của , nỡ trêu thêm nữa: “Chị vẫn nghe. Trương Lâm, chiều nay em cứ nghỉ ngơi , bắt đầu từ mai chị sắp xếp công việc cho em, thời cơ như thế này thể bỏ qua. Em cần phải lo lắng những chuyện khác, có chị lo liệu.”

   Trương Lâm lúng túng nhưng vui mừng “vâng” tiếng, bỗng ngừng lại lúc, Diệp Mộc biết vẫn còn điều muốn , im lặng chờ đợi. “Hôm qua chị , nếu hôm nay em gọi chị làm gì?”

   ngờ câu cuối cùng Trương Lâm muốn hỏi lại là câu này.

   Lúc này, việc ghi hình của Cylin vừa kết thúc, các nhân viên bước ra từ studio vẫy tay chào Diệp Mộc. Diệp Mộc gật đầu chào lại, vừa tiến về phía ấy vừa mỉm cười, thấp giọng : “Chị … gọi lại cho em sau nhé!”

  2. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->


   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin:0in;
   mso-para-margin-bottom:.0001pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style><![endif]-->
   MsoNormal" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Chương 7: Dự tiệc

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/967/967977eyyq78pmbq.gif" border="0" />

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Gần đây, hầu như ngày nào Diệp Mộc cũng gặp Lê Cận Thần. Trước khi bước vào cuộc họp cố ý đến cạnh chuyện trò vài câu. Buổi trưa, lúc ăn cơm ở nhà ăn, thường ngồi ăn cùng . Thỉnh thoảng, khi ghi hình cũng bước vào, đứng bên cạnh , khẽ trao đổi ý kiến.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Những nơi như ở C&C, thứ dồi dào nhất chính là lời đồn đại, huống hồ nhân vật chính lại là Lê Cận Thần, người phụ trách cao nhất, thái tử gia của vương quốc giải trí C&C chi nhánh thành phố C. Về sau, đến người chẳng bao giờ để ý đến những chuyện kiểu thế này như Trương Lâm cũng nghe đến. Hôm đó, vừa quay xong chương trình, bé vừa tẩy trang vừa tít mắt cười với Diệp Mộc qua tấm gương bàn trang điểm.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc xem xét lịch trình công việc tuần tiếp theo của vị đại tiểu thư này, bị bé nhìn cách kỳ lạ: “What?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trương Lâm đặt miếng bông tẩy trang xuống, nháy mắt với : “Chị và Giám đốc Lê… hả?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc khóc dở mếu dở: “Người khác biết đành, em và chị ngày ở cạnh nhau mười mấy tiếng đồng hồ mà cũng tin mấy lời đồn đại đó sao?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trương Lâm xoa xoa má, ngón tay gõ gõ lên mặt: “ ra em cũng tin. Vì em cảm thấy chị và Dung Nham hợp hơn.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc thót tim.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Woa…” Trương Lâm nhìn ánh mắt tóe lửa của Diệp Mộc, đôi bàn tay che trước ngực. “Mộc Mộc, nhìn ánh mắt chị lúc này thảm lắm!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc suýt chút nữa ném mấy tờ giấy cầm tay vào đầu : “Học sinh Trương Lâm!” Ai đó lợi dụng chức quyền của mình uy hiếp người khác cách rất “vô sỉ”. “Có muốn tôi thêm cho bạn vài hoạt động mới nữa ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trương Lâm xua xua tay vẻ ngây thơ: “Chị biết là em dối mà. Chị và Dung Nham quả rất hợp nhau, từ ngoại hình đến tính cách… Chiều cao của hai người cũng vừa đẹp để hôn, vả lại ấy ngoài nóng trong lạnh, chị ngoài cứng trong mềm.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Da đầu Diệp Mộc rần rần, giở xoành xoạch mấy tài liệu trong tay, tìm số điện thoại của giáo viên dạy thêm tiếng Trung cho Trương Lâm.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Ô Long Trà kịp thời lướt tới: “Tin tức mới nhất, tối nay chị Sunny về đến nới!” này chính là người nhạy bén tin tức nhất trong C&C. Diệp Mộc vừa nghe thấy lập tức phấn chấn hẳn lên, buồn đôi co với Trương Lâm này nữa. gật đầu cảm ơn Ô Long Trà lướt đến rất đúng lúc, nhẩm tính, làm thế nào để có thể báo cáo những thành tích trong thời gian qua của mình cách vừa khiêm tốn mà vẫn đầy đủ nhất.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Đúng lúc đó, Lê Cận Thần đứng ngoài gõ cửa: “Diệp Mộc, tan làm chưa?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Ngồi xe của Lê cận Thần, nhớ đến những lời Trương Lâm lúc trước, Diệp Môc cảm thấy thoải mái, suốt chặng đường đều nhìn ra ngoài cửa xe.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lúc đầu Lê Cận Thần cũng im lặng, sau đó nhìn thẳng vào khiến thể làm như nhìn thấy, đành quay đầu sang. Giọng của Lê Cận Thần trầm và : “Tối nay phải tham gia bữa tiệc, cần bạn nữ cùng. Xin lỗi em, Diệp Mộc, biết là làm phiền em ngoài giờ làm việc.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tiếng phổ thông của có chút chuẩn, làm Diệp Mộc nhớ lại chất giọng Hồng Kông quen thuộc: “ sao đâu!” Diệp Mộc mỉm cười. “Lần trước cũng dành thời gian sau giờ làm đưa em xem nhà, em vẫn còn nợ mà.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lê Cận Thần cười dịu dàng: “, lần đó là tự nguyện mà.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tim Diệp Mộc khẽ đập rộn ràng, mặt nóng bừng, quay mặt gì nữa.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nơi mà Lê Cận Thần đưa Diệp Mộc tới chính là trung tâm giải trí lần trước. Diệp Mộc cảm thấy hơi lo, từ lúc bước vào cửa luôn cúi đầu. Lê Cận Thần vào tai , bảo chờ lát, có font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']chút việc phải . Diệp Mộc đứng đợi ở đại sảnh, nhìn Lê Cận Thần chuyện gì đó với người hình như là giám đốc, người kia cuối cùng như bị font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']thuyết phục, do dự quay trở vào. lâu sau, người có dáng vẻ giám đốc nọ tươi cười bước tới, rất lễ phép mời Lê Cận Thần và Diệp Mộc lên tầng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Thang máy đưa họ lên tầng hai mươi tám. Cửa vừa mở, Diệp Mộc tối tăm mặt mày. Trong căn phòng hoa lệ, rộng lớn trước mặt, chiếc thảm lông màu đỏ, người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ lễ phục dài màu champagne, đó chính là người chị quý của , Tần Tang.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang có khuôn mặt và thân hình cân đối, tính cách dịu dàng, nhàng, nhìn qua đúng là thục nữ hoàn mỹ. Nhưng chỉ có những người thân thiết nhất mới biết, đằng sau nét mặt dịu dàng ấy là tính cách đen tối như thế nào. Giống như bây giờ, mặc dù nụ cười của Tần Tang vô cùng niềm nở, nhưng những gì sau sau đôi mắt sáng ấy lại khiến Diệp Mộc cảm thấy lạnh sống lưng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: lúng túng nhìn về phía Lê Cận Thần, phát ra cũng cúi đầu nhìn . Lê Cận Thận nở nụ cười khích lệ Diệp Mộc lo lắng, sau đó nhàng khoác tay , cùng bước ra khỏi thang máy.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Chị!” Diệp Mộc chỉ còn cách lấy hết can đảm bước lên, cười gượng. “Lâu lắm rồi gặp nhỉ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang cười càng ngọt hơn: “Đúng thế, lâu đến mức em quên cả chị rồi.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc cứng họng. Lê Cận Thần bước lên bước, giơ tay về phía Tần Tang: “Xin lỗi cắt ngang.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Ông xã của Tần Tang – Lý Vi Nhiên – người đàn ông nho nhã, điển trai bỗng xuất , bắt tay thân mật với Lê Cận Thần. Lúc quay người , khẽ đẩy bà xã, : “Vào trong rồi hãy .” Diệp Mộc nhìn ông rể lương thiện, dũng cảm với ánh mắt vô cùng cảm kích. Tần Tang khẽ cười với bộ dạng sung sướng, dẫn hai người vào bên trong.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Nhân vật chính của buổi tiệc tối nay là con trai của Tần Tang và Lý Vi Nhiên - Lý Mộ, hôm nay là sinh nhật tròn năm tuổi của cậu bé. Lần gần đây nhất thằng bé gặp Diệp Mộc là khi nó mới hơn tuổi, nhưng lúc này có thể lưu loát chào hỏi : “Dì, cảm ơn dì đến dự party sinh nhật cháu.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc định : “Dì quên mất mua quà sinh nhật cho cháu, lần sau dì tặng bù nhé.” Vừa lúc đó, Lê Cận Thần đưa qua hộp quà hình chữ nhật. Diệp Mộc tròn mắt, liền cúi thấp người, khẽ vào tai : “ chuẩn bị giúp em rồi.” Hơi thở của lành lạnh, phả vào vành tai Diệp Mộc, làm khẽ rùng mình.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ nhận lấy món quà, sung sướng bóc ngay.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc nhân lúc thằng bé bóc quà, thấp giọng với người đứng bên cạnh: “Giám đốc Lê, việc này hình như vượt quá phạm vi quản lý của rồi đấy.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lê Cận Thần rất bình tĩnh: “Sao vậy?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ hỏi trước đưa em tới đây. Đây là việc riêng của em, em có thể tự mình xử lý… Tất nhiên làm ảnh hưởng tới công việc.” Diệp Mộc khá nóng tính. Vẻ mặt Lê Cận Thần có chút gì ngạc nhiên hay cảm thấy bị mạo phạm, mỉm cười: “Diệp Mộc, em trách nhiều chuyện sao?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Em có ý đó. Chỉ có điều đây là chuyện riêng của em, em thích người khác xen vào.” Diệp Mộc cố giữ cho giọng của mình quá kích động bởi vẻ mặt vô tội của Lê Cận Thần: “ tự quyết định thay em như thế này, em cảm thấy rất thoải mái.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lê Cận Thần im lặng giây: “Dung Nham cho biết em là em Tần Tang… cứ nghĩ rằng, em cần người đẩy em về phía trước… Tức giận với người nhà cũng phải việc sáng suốt.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Những người có giáo dục đúng là lời ít ý nhiều. Diệp Mộc hiểu ra: “Em đâu có tức giận với họ đâu!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ xin lỗi!” Lê Cận Thần thở dài. “Thế đúng là nhiều chuyện rồi… Suốt cả ngày chỉ nghĩ xem, em có việc gì cần đến giúp đỡ của , nhưng dường như chẳng có gì cả.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Nghe , Diệp Mộc bỗng mủi lòng: “Em biết là font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] có ý xấu. Hôm đó, với em, đánh giá em rất cao, yên tâm, em nhất định làm việc tốt, cần lo lắng.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lê Cận Thần rất ngạc nhiên, im lặng lúc, khuôn mặt điển trai hơi quay sang bên trái, thở dài: “Có đúng là rất xấu tính ? Em cảm nhận được chút gì ư?” nhìn thẳng vào Diệp Mộc, nở nụ cười gượng gạo. “Diệp Mộc, quả chỉ có thể khiến em nghĩ tới công việc thôi sao?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc có dự cảm tốt, tim càng đập nhanh hơn: “Giám đốc Lê…”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Lúc này phải trong giờ làm việc.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Lê Cận Thần…” Diệp Mộc nghe thấy vậy liền sửa lại, khuôn mặt nóng bừng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Diệp Mộc!” Lê Cận Thần bất ngờ cúi người, tiến sát lại phía Diệp Mộc. Diệp Mộc bị che hết ánh sáng, trước mặt nhất thời chỉ nhìn thấy đôi mắt tuấn tú của . “Diệp Mộc!” nhàng. “Lẽ nào… mấy ngày vừa rồi, em nhận ra theo đuổi em sao?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lúc ấy, Diệp Mộc như nghe thấy tiếng “xoảng” lớn vang bên tai.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ bóc xong gói quà, ánh mắt hấp háy hết nhìn Diệp Mộc lại đến Lê Cận Thần, muốn tìm khoảng trống thích hợp để xen vào, cảm ơn hai người họ. Nhưng nhìn người dì thân của mình mặt đỏ bừng như có lửa đốt, nó tiu nghỉu khẽ lắc đầu.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Xem ra khiến em cảm thấy rất khó chịu. Xin lỗi nhé, ra ngoài suy nghĩ lát, em ở lại dự sinh nhật thằng bé. Lát nữa quay lại tìm em.” Lê Cận Thần khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bên tai , uống cạn ly rượu rồi quay người bước .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc cúi đầu, mặt nóng bừng như có thể ốp được trứng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ nhìn ngó hồi, cười thích thú rồi gọi lớn: “Bác hai!” Diệp Mộc bị Lê Cận Thần làm cho tâm trí rối bời, nghe thấy thế quay lại nhìn, quả nhiên người đó chính là Dung Nham.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham bước qua Diệp Mộc, hề dừng lại, đưa cho Lý Mộ gói quà, véo véo má thằng bé: “Sinh nhật vui vẻ nhé! Hôm nay có vui ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ gật đầu, rồi chạy ra kéo tay Diệp Mộc, giới thiệu với Dung Nham: “Bác hai, đây là dì của cháu, tên là Diệp Mộc, phải Mộ nhé, mà là Mộc, Mộc trong “như mộc xuân phong”.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham ngồi xuống, mỉm cười, giơ tay ra bắt tay Diệp Mộc, ngước lên nhìn : “Chào , Mộc trong “như mộc xuân phong”.” Nụ cười của như làn gió mùa xuân, dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn pha lê làm cho Diệp Mộc vừa trải qua cơn chấn động quá mức càng thêm rối bời.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ vội vã hỏi Dung Nham: “Bác ba khi nào tới ạ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Sao thế?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Cháu muốn gặp Bảo Bảo.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trong sáu em của tập đoàn Lương Thị, người thứ ba là Trần Ngộ Bạch, có con tên Bảo Bảo rất đáng , là thanh mai với Lý Mộ. Dung Nham rụt tay lại, chỉnh lại chiếc áo cho quý ông tuổi đứng trước mặt: “Bác ba của cháu hôm nay có việc bận, tới muộn chút. Yên tâm , vợ của cháu chạy đâu được đâu.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ cúi đầu, cười ngượng ngùng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Hả?! Ai làm đầu óc con trai tôi đen tối thế?!” Tần Tang tới, lườm Dung Nham cái, kéo tay cậu con trai. “Mộ Mộ, các bạn của con đến rồi, cùng mẹ ra cửa đón các bạn nhé?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Mộ gật đầu: “Vâng, được ạ!” Trước khi , thằng bé với Dung Nham vẻ rất đàn ông: “Bác hai, phiền bác tiếp đón dì giúp cháu ạ!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Yên tâm .” Dung Nham nửa cười nửa , điệu bộ “gian trá”. “Bác nhất định “chăm sóc tốt” dì ấy.” Diệp Mộc lạnh người, đứng lùi ra xa chút.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Buông tay raaaaaa!” Diệp Mộc ra sức chống cự, bị Dung Nham lôi vào góc khuất.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Cái con bé này, lớn bằng này rồi mà vẫn chưa qua cái thời kỳ nông nổi sao?” Dung Nham ghìm giọng, nhưng cơn giận vẫn bừng bừng. “Bảo em đừng có quá gần gũi với Lê Cận Thần, mới có vài ngày mà đưa về nhà rồi sao?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc hết đấm rồi đá, ra sức thoát khỏi tay , kháng cự đến mỗi mặt đỏ bừng lên: “Em đâu có muốn thế chứ!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ ta ép em sao?!” Dung Nham nheo mắt.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc bị ánh mắt làm cho phát khiếp, chợt lo lắng cho Lê Cận Thần: “ phải…” giải thích. “Là ấy hiểu nhầm thôi… ràng cho được!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham tức tối, véo tai .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc uy hiếp: “ còn đánh nữa, em kêu lên có người quấy rối đấy!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham nhìn chằm chặp vào ngực cách quang minh chính đại: “Thế e rằng em phải chịu khó thêm lúc nữa.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc bị chọc đúng chỗ đau, tức tối xông lên cấu véo .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Giữa lúc hỗn chiến, Lý Vi Nhiên ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng này, đứng khựng lại, ngây tại trận.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham túm lấy tay Diệp Mộc, ép phải cầu xin thua, nghe thấy tiếng bước chân Lý Vi Nhiên tới, vội vã buông ra: “Có chuyện gì?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lý Vi Nhiên “ồ” tiếng, trở về thực tại, : “Tiểu Tứ xe hỏng giữa đường, gọi điện cho nhưng được, bảo đón ấy.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham mặt tỉnh bơ, câu: “ biết rồi!”, tiện tay vỗ cái vào gáy Diệp Mộc, sau đó mới cầm chìa khóa xe từ tay Lý Vi Nhiên, thoăn thoắt rời .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Khi mới lên mười, Mộc Mộc được nghe tiếng tăm của sáu người trong Lương Thị, hơn nữa từng gặp hai người trong số đó. là Lý Vi Nhiên nho nhã, lịch như hoàng tử, trong hôn lễ long trọng tại vùng Giang Nam mịt mờ mưa giăng, kết hôn với người chị xinh đẹp mà từ Diệp Mộc vô cùng sùng bái.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Người thứ hai là Dung Nham. phong lưu, hào hoa của Dung nhị thiếu gia tất nhiên cần phải nhiều. Nhớ lại lần đầu tiên Diệp Mộc gặp , trong nhà thờ cổ kính, tấm thảm đỏ trải dài, khẽ font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']đẩy cửa, sau lưng là những tia sáng rực rỡ, từng bước, từng bước đến trước mặt u sầu buồn bã, trái tim thiếu nữ bay bổng của Diệp Mộc khi ấy khẽ rung lên. Sau này, vật đổi sao dời, thời thiếu nữ hồn nhiên, dịu dàng ấy khiến mỗi lần nhớ đến, Diệp Mộc luôn cảm thấy đau nhói. thầm tự ép mình phải học cách quên , và cũng phải quên cả nữa.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Nhưng lúc này đây, ký ức vẫn y nguyên mà người chẳng còn. Khi Diệp Mộc ôm trong lòng những hồi ức của nhiều năm về trước, tận mắt nhìn thấy sáu con người thần kỳ ở cùng nơi, câu hỏi buổi tối hôm đó đặt ra cho Dung Nham, lúc này càng làm cảm thấy bối rối. Sáu con người gì là thể làm, hô phong hoán vũ ở thành phố C này, sao lại có thể trẻ con đến mức chơi trò kết bái phân thứ hạng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Điều làm Diệp Mộc kinh ngạc hơn, người tên Kỷ Nam xếp thứ tư ấy, hóa ra lại là !

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc nhìn thấy và Dung Nham cùng bước vào, nghĩ thầm chắc ấy chính là “Tiểu Tứ” mà Lý Vi Nhiên nhắc đến khi nãy. Nhưng Dung Nham chỉ đưa mình ấy tới, cùng còn có người con trai cao lớn, điển trai, đôi mắt cương nghị, những bắp thịt rắn chắc thấp thoáng, dưới bộ quần áo, toát lên vẻ nam tính. Lúc bước vào, Kỷ Nam chau mày, ngay phía sau người con trai cao lớn kia, vung tay vung chân về phía . Người con trai như có mắt phía sau, Kỷ Nam vừa giơ tay lên liền tóm gọn, sau đó quay đầu lại cười với , giữ lấy thả ra.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Dung Nham đầu tiên, vẻ mặt cười đùa mất kiên nhẫn, vẫn là nụ cười ấy, nhưng hiểu sao, Diệp Mộc bỗng cảm thấy lúc này Dung Nham rất xa lạ, như có điều gì đó mơ hồ từng tầng, từng font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']tầng bao trùm lên khắp cơ thể , làm cho mặc dù đứng nhìn từ rất xa cũng cảm thấy thoải mái.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Điều khiến cho trái tim Diệp Mộc thoải mái hơn xuất , Tần Tang.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sau khi chào hỏi lượt tất cả mọi người, cuối cùng Tần Tang cũng có thời gian để mắt đến Diệp Mộc, kéo vào góc thẳng vào vấn đề: “Sao em lại cùng với Lê Cận Thần?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Bây giờ em làm việc dưới quyền ấy… ở C&C.” Diệp Mộc thà trả lời. font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']“Em ở Hồng Kông nữa à?! Mẹ em có biết em tới đây ? Sao đến mà gặp chị!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Mẹ em cũng đồng ý mà.” Diệp Mộc cười gượng gạo. “ ra, mấy ngày vừa rồi em cũng định đến gặp chị…”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang cười khẩy: “Chị còn hiểu em chắc, sợ bị chị quản chứ gì? Cái con bé ngang bướng này!” Diệp Mộc dám gì thêm.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Bố mẹ em ly hôn em vẫn là em của chị! Cái con bé này, tại sao lại khách sáo như người ngoài vậy?!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Chị!” Diệp Mộc gọi tiếng yếu ớt. “Em… em chỉ sợ em đến gặp chị, về sau mẹ em lại làm phiền chị. Ngày trước, mỗi lần bố em gây chuyện, bà ấy lại bám chặt lấy chị buông, em muốn lần này người đó lại là em.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Thế lần này chị bám chặt em buông!” Tần Tang càng giận dữ, vừa may lúc này người phục vụ bước đến, có khách đợi bên ngoài. “Hôm nay chị có thời gian cho em trận!

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trưa mai chị đến công ty em, đợi chị rồi cùng ra ngoài ăn trưa.” Tần Tang gằn giọng đe dọa em, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi lại: “Diệp Tử, sao em và Lê Cận Thần lại quen nhau vậy? Là công ty của ta chủ động liên lạc với em phải ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc lắc đầu: “Em trai ấy là bạn học của em, là cậu ấy giới thiệu em tới C&C làm việc, trước đây em chưa gặp Lê Cận Thần.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang như nghĩ ngợi gì đó, gật đầu: “Thế tốt, thôi chị em mình ra , ngày mai gặp chuyện sau.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color:  

  3. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954
   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin:0in;
   mso-para-margin-bottom:.0001pt;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style><![endif]-->
   MsoNormal" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Chương 8: Phác họa

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/967/967977eyyq78pmbq.gif" border="0" />

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sunny vừa trở về, Diệp Mộc cảm nhận được cách ràng khí trong nhóm khẩn trương hẳn lên. Sáng hôm nay, nhóm trưởng bên tổng công ty bay từ Hồng Kông sang, cùng Sunny và Lê Cận Thần chủ trì cuộc họp toàn công ty, năng suất làm việc hiệu quả của người Hồng Kông được thể rất trong cuộc họp. Tư duy của nhóm trưởng mạch lạc, gọi từng người phụ trách các nhóm , lần lượt cho đến hết, bỏ qua chi tiết nào. Người phụ trách nhóm của Diệp Mộc đương nhiên là Sunny, có chị, Diệp Mộc chẳng phải bận tâm điều gì. ngồi chiếc ghế vòng bên ngoài của chiếc bàn họp, cuốn sổ làm việc đặt đùi, chiếc bút trong tay thoăn thoắt ghi chép, cách đó ba người con trai và sáu người con , Diệp Mộc chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Lê Cận Thần.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: về ngoại hình, tính cách, xuất thân, Lê Cận Thần đều được điểm tối đa, người đàn ông như vậy, tối hôm qua đột nhiên với câu: “Em nhận ra rằng theo đuổi em sao?” Diệp Mộc càng nghĩ càng cảm thấy đây phải .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tối hôm qua, là đưa về, khi tiệc tan đứng đợi sẵn ở cửa, chiếc áo khoác vắt cánh tay, dáng người cao gầy gần mét chín mươi đứng ở đó, Diệp Mộc thể nào cố tỏ ra như thấy gì…

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Tình hình là như vậy, nếu còn vấn đề nào khác, cuộc họp dừng tại đây!” Nhóm trưởng tuyên bố, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị ra về.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Theo thông lệ, thu lại sổ làm việc.” Lê Cận Thần ngẩng lên, nụ cười đặc biệt ấm áp, chiếc bút kim trong tay khẽ dừng lại bàn làm việc, ngón trỏ chỉ về phía Diệp Mộc. “Sunny, tổ của nộp lên đây!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Cùng với cái chỉ tay của , Diệp Mộc giật thót mình, suýt nữa ngã từ ghế xuống đất.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Những người hàng trước đều đứng dậy về, trước mặt Diệp Mộc lúc này có ai, nhìn về phía Lê Cận Thần, giữa hai người là hàng ghế trống trơn, đối phương ngồi chiếc ghế giám đốc, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn, vẻ mặt tự đắc nhìn thẳng vào .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Diệp Mộc!” Sunny thu xong của những người khác, bước đến trước mặt Diệp Mộc, đưa tay ra. Tim Diệp Mộc như ngừng đập, gập cuốn sổ lại như có chuyện gì, lấy hết can đảm đưa cho chị.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Qua cánh tay Sunny, nhìn thấy Lê Cận Thần khẽ nhếch miệng cười. Diệp Mộc đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, hề quay đầu lại.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lê Cận Thần với người, nhặt ra từ những cuốn sổ Sunny đưa lên cuốn sổ của Diệp Mộc, lật mở vài trang, cuối cùng khóe miệng cong lên, khiến Cố Tiểu Điềm đứng bên cạnh nhìn thấy mà trợn tròn hai mắt.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sau khi Lê Cận Thần bước nhanh ra khỏi phòng họp, Sunny thấp giọng hỏi Cố Tiểu Điềm: “Giám đốc Lê Cận Thần vĩ đại của chúng ta bị sao thế?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Cố Tiểu Điềm nhanh tay thu dọn những cuốn sổ còn lại, đưa cho Sunny, môi cong lên: “Bệnh tương tư chứ sao!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sau lần va chạm với Lâm Kính Vũ ở trường quay lần trước, Trương Lâm cũng nổi danh hơn chút. Nhưng những người mới vào nghề trong giới giải trí đông như kiến, Trương Lâm tuy xinh đẹp nhưng có nhiều vấn đề để khai thác, dần dần hiệu ứng cũng giảm . Diệp Mộc vô cùng sốt ruột, mặt sắp xếp những tiết mục mà ấy có thể xuất nhiều, mặt thầm bắt tay hợp tác.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Cylin thuận lợi hơn rất nhiều. ấy từ học múa, kỹ năng cũng tốt, công ty sắp xếp các hoạt động rất đúng trọng tâm, số lần xuất của ngày càng nhiều, danh tiếng cũng vì thế ngày nâng cao. Diệp Mộc nhận được thông báo, hợp đồng ca sĩ chính thức của Cylin được ký vào tuần sau.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Sáng nay hai người họ có buổi chụp hình, làm quảng cáo đồ uống. Diệp Mộc sau khi họp xong liền tới trường quan sát, hai người họ có buổi chụp hình, làm quảng cáo đồ uống. Diệp Mộc sau khi font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']họp xong liền tới trường quan sát, hai người đều thể rất tốt, chỉ có điều nhân vật chính trong quảng cáo quay lỗi quá nhiều lần, khiến cho song Lâm đứng bên cạnh câu: “Chỉ cần ngụm font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']nước giải khát XX, làm cho bạn sảng khoái toàn thân” liên tục phải uống nước, buồn vệ sinh đến mức mặt mày trắng bệch. Diệp Mộc xót ruột, do font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']dự nghĩ xem có nên liều chết xông lên bảo đạo diễn dừng lúc, cho hai người họ vệ sinh điện font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']thoại rung. ngờ Tần Tang lại đến sớm như vậy…

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc chỉ còn biết ra dấu “cố lên” về phía hai bé tội nghiệp, rồi nhàng rời khỏi trường quay.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang đợi Diệp Mộc đúng chỗ lần trước và Cố Tiểu Điềm cùng nhau uống trà chiều. Diệp Mộc vừa ngồi xuống, nhìn thấy bên tay Tần Tang đặt túi tài liệu có logo của C&C, vô cùng tò mò đưa tay ra định cầm lên xem.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang véo vào tay : “ chuyện trước .”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc xuýt xoa: “Em có phải là rể đâu mà chị véo như thế! Đau chết được!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang buông tay ra, từ tốn uống ngụm trà hoa.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Chẳng phải chị trưa mới tới sao? Đến sớm vậy làm gì?” Diệp Mộc hỏi.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang “ồ” tiếng: “Đến gặp Giám đốc Lê của bọn em.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tim Diệp Mộc giật thót: “Tìm ấy… làm gì ạ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang là người rất tinh ý, nghe xong liền dùng ánh mắt thăm dò nhìn Diệp Mộc. Diệp Mộc quay mặt , nhìn thẳng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Em…” Tần Tang chỉ vào . “ mau, tại sao lại đột ngột bỏ nhà để đến đây? Hôm qua chị chuyện điện thoại với mẹ em rồi.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ phải em bỏ nhà , em lớn lên ở đây, đây mới là nơi em nên sống.” Diệp Mộc rất bình tĩnh. “Em chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ lâu rồi. Chị à, em định cư ở đây.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Diệp Mộc… Tất nhiên chị hy vọng em sống gần chị, chỉ có điều…” Tần Tang nhíu mày. “Mẹ em gì?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc nhún vai: “Muốn nghĩ sao nghĩ.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Diệp Tử, tuy chị cũng giống em, đồng tình với số cách hành xử của mẹ em, nhưng chị cho em biết, ai quan tâm và thương em hơn bà ấy đâu. Bố em, cậu của chị là người như thế nào, tính cách ra làm sao, em và chị đều biết , thể trách mẹ em được.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc cúi đầu, ôm trán thở dài: “Tần Tang, sao em lại cảm thấy từ người chị tỏa ra thánh khiết của phụ nữ kết hôn nhỉ?” Tần Tang thấy lảng , cũng gì thêm. Diệp Mộc nhân cơ hội liền chuyển chủ đề, vươn người cầm lấy tập tài liệu khi nãy, mở ra nhìn, là thỏa thuận chuyển thể kịch bản, bên A là C&C, phần tên bên B ghi đậm hai chữ màu đen “Tần Tang”.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc kinh ngạc: “Chị… Chị trở thành nhà biên kịch từ khi nào thế?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tần Tang mặt biến sắc: “Em cả nửa năm mới gọi điện cho chị lần, chuyện được mười phút, tất nhiên biết rồi.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc theo phản xạ né tránh vẻ trách móc của chị: “Tốt quá rồi!” Trong đầu lập tức tính toán. “Kịch bản đâu ạ? Cho em xem với!” hưng phấn đưa tay ra, Tần Tang như nhìn thấy gì.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Cho em xem mà! Em giới thiệu diễn viên cho chị!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ cần.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Chắc chắn là cần mà! Chị cho em xem !”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Vội cái gì chứ?” Tần Tang nhìn dáng vẻ vội vã của , cuối cùng muốn đùa thêm nữa. “Em cho rằng chị bỏ qua bao nhiêu công ty lớn có quan hệ hợp tác với Lương Thị để ký hợp đồng với Lê Cận Thần là vì cái gì hả? Chẳng phải để giúp em sao, cái con bé này? Em quản lý hai đúng ? Chị sắp xếp cho em hai nhân vật phù hợp rồi.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc cảm động đến rơi nước mắt, mười ngón tay gõ xuống mặt bàn ngớt: “Chị…” cố tình kéo dài giọng. “Đại ơn đại đức này có gì để báo đáp, kiếp sau em nguyện đầu thai làm con chị để hiếu thuận!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Thôi ạ!” Tần Tang khẽ .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tiễn Tần Tang ra về, Diệp Mộc hí hửng lên tầng, định tới studio chụp hình xem xét bất ngờ gặp Sunny. “Diệp Mộc, vừa may…” Sunny rút ra từ túi tài liệu cuốn sổ làm việc của Diệp Mộc. “Trả lại cho em. Giám đốc Lê xem qua rồi, cả tổ mình đều ok.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Bất ngờ, mặt Diệp Mộc ửng đỏ.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sunny nhìn thấy, cười ranh mãnh, câu “good job” rồi quay người tiếp tục công việc. Sau khi chị khuất, Diệp Mộc mở cuốn sổ ra, sau vài trang vẽ hươu vẽ vượn, ở góc bên cạnh bức phác thảo Diệp Mộc vẽ khuôn mặt điển trai của Lê Cận Thần, có nét bút như rồng bay phượng múa của ai đó: “Wonderful!"

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Phù…” Mặt Diệp Mộc đỏ như gấc, nhìn vào bức phác họa, khẽ bật ra tiếng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Chiếc điện thoại trong tay rung lên, là Lê Cận Thần gọi. Diệp Mộc giật thót mình, lo lắng bắt máy: “Giám đốc Lê?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Đầu bên kia ai trả lời, chỉ có tiếng cười rất , theo sóng điện thoại truyền tới bên tai Diệp Mộc.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc ngượng ngùng, nhất thời biết có nên khác máy . Lê Cận Thần căn thời gian rất chuẩn xác, giây trước khi hạ quyết tâm cúp máy liền lên tiếng, vui vẻ : “Tối nay ăn cùng có được ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Tối nay… em có hẹn rồi.” Diệp Mộc thấy cả người.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Lê Cận Thần “ồ” lên tiếng đầy ngụ ý: “Diệp Mộc, hình như em quên là vẫn còn nợ bữa ăn phải?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc vội vã giải thích: “ phải đâu! Tối nay quả thực em hẹn người khác rồi. Ngày mai được ạ? Ngày mai em mời .”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trong lúc luống cuống buột miệng vậy, xong ngay lập tức hối hận. Nhưng Lê Cận Thần cho cơ hội sửa sai: “Được, trưa mai đợi điện thoại của em. Còn nữa…” Lê Cận Thần tung ra cú đánh bất ngờ: “Với tư cách là cấp của em, rất hài lòng về việc em làm việc riêng trong giờ họp. Nhưng… cá nhân, rất thích cái “việc riêng” đó của em.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Giọng của hoàn toàn là vẻ bông đùa khiến Diệp Mộc xấu hổ được gì.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Buổi tối, Dung Nham tới đón Trương Lâm và Diệp Mộc ăn, nhân tiện giới thiệu với hai người họ người.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Địa điểm ăn tối được chọn rất khác so với những chỗ thường ngày Dung Nham hay tới, từ bãi đỗ xe thang máy lên , đập vào mắt là những kiến trúc tráng lệ. Ánh sáng màu vàng phát ra từ những ngọn đèn trong hành lang trải dài tít tắp khiến mắt Diệp Mộc hoa lên. Dung Nham bước bên cạnh dường như cũng cảm nhận được choáng ngợp của , khẽ quay mặt sang cười vẻ thông cảm. Trương Lâm nhìn thấy vậy, cười nghịch ngợm, Diệp Mộc thầm tay chọc cái “cảnh cáo”.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Vừa bước vào phòng, nụ cười môi Trương Lâm tắt vụt. Trước khi đến biết, Dung Nham và Diệp Mộc bàn bạc với nhau để giới thiệu cho chàng công tử, tung vài tin đồn để nâng cao danh tiếng. Trong trái tim của thiếu nữ mười bảy tuổi, tuy cũng đến mức chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử, nhưng ít nhất cũng phải là người con trai xứng đáng với hai từ “công tử” chứ, đúng ?

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Nhưng người con trai… À mà , cậu bé ngồi kia có làn da ngăm đen, mái tóc xoăn tít như có ai vừa úp cả bát mì tôm lên đầu, khuôn mặt cũng khá dễ coi, đôi mắt đen, chiếc mũi thẳng, đôi môi dày… Ấy! Đây chẳng phải nhân vật Tom trong những cuốn sách giáo khoa tiếng hay vẽ sao?!

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Khi vừa nhìn thấy Tom, Diệp Mộc cũng có phần sốc, tuy nhiên tỏ ra người lớn hơn Trương Lâm nhiều, ngay lập tức làm ra vẻ có chuyện gì. Để che giấu bộ mặt khó coi của Trương Lâm lúc này, chủ động bước tới chào hỏi đối phương: “Xin chào, xin chào! Chị là Diệp Mộc.” Tom rất ngạo mạn, từ từ đứng dậy, quay sang gật đầu chào Dung Nham, sau đó mới đưa tay ra bắt tay Diệp Mộc: “Chào chị!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Cậu ta chủ động giới thiệu bản thân, Diệp Mộc vẫn giữ nụ cười môi, nhìn về phía Dung Nham. “Mọi người ngồi xuống , chúng ta vừa ăn vừa chuyện.” Dung Nham với Diệp Mộc và Trương Lâm, Trương Lâm bị Diệp Mộc vừa cấu vừa véo đẩy tới ngồi cạnh Tom, còn ngồi giữa Trương Lâm và Dung Nham.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sau lần Diệp Mộc vừa đấm vừa xoa, vừa khuyên nhủ vừa dọa dẫm, thêm cả chân tình lay động lòng người ấy, Trương Lâm trở nên rất nghe lời, Diệp Mộc gì đều làm theo, rất ỷ lại vào . Mặc dù có ý coi thường Tom, nhưng sau khi nhận được chỉ thị bằng ánh mắt của Diệp Mộc, cũng nhát gừng chuyện trò với Tom.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Sau khi thức ăn được đưa lên, Diệp Mộc tìm lý do kéo Dung Nham ra ngoài: “ cảm thấy… người này được công tử cho lắm à?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc lo lắng hỏi .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Hôm nay Dung Nham bận bịu cả ngày, sau khi từ chối mấy cuộc hẹn mới có thể đến được đây, khi nãy cũng để ý, lúc này bị Diệp Mộc kéo ra chỗ rất yên tĩnh ngoài hành lang, cảm giác mệt mỏi bất ngờ ùa đến.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ sao vậy? khỏe à?” Diệp Mộc nhìn sắc mặt bất ngờ tái , trông có vẻ rất mệt.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham xua tay, xoa xoa huyệt thái dương, giải thích câu hỏi khi nãy của : “Nó là công tử của tập đoàn liên doanh đồ uống và thực phẩm Hồ Thị, tên Hồ Kha, em bao giờ nghe đến chưa?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc nghĩ ngợi lúc, lắc đầu.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Nó mới từ Mỹ về chưa được bao lâu, em biết cũng có gì lạ. Nhưng bố của nó, em nhất định thấy rất quen thuộc.” Dung Nham mỉm cười, hai câu quảng cáo mà nhà nhà đều biết. Diệp Mộc thích thú: “Mì tôm Hồ sư phụ!”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Hồ Kha là đứa ngoan, Trương Lâm nếu có thể tiến đến với nó cũng phải việc tốt. Nhà họ Hồ cũng phải hào môn thế gia gì, có nhiều quy tắc và định kiến gì đâu, mọi người trong nhà rất giản dị, Trương Lâm mà gả cho nhà họ cũng phải chịu thiệt thòi gì.” Dung Nham xoa xoa huyệt giữa hai hàng lông mày, .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ nào, vào thôi.” Dung Nham ngừng lát, thấy đỡ hơn, vỗ vỗ vai Diệp Mộc, .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Ấy, để em vào thôi, đừng vào nữa, em thấy có vẻ rất mệt đấy.” Diệp Mộc vẻ lo lắng. “Em có thể lo liệu việc còn lại, về nhà nghỉ .”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham hơi chần chừ: “Em chắc là ứng phó được với Hồ Kha chứ?”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ yên tâm, em có kinh nghiệm với mấy đứa nhóc ngựa non này lắm!” Diệp Mộc vỗ vỗ ngực, cười .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Dung Nham nhìn điệu bộ vỗ ngực của mà nghiêng người phì cười. Diệp Mộc tức giận, vung tay cái tiễn ra về.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Hồ Kha ra là thiếu gia nhà giàu chưa trưởng thành, có chút ngạo mạn, nhưng có thể thấy đó là người tốt. Diệp Mộc chẳng khó khăn gì khi đối phó với cậu ta, cộng thêm có người đẹp Trương Lâm ngồi bên, khí trong bữa ăn vô cùng vui vẻ, ba người vừa gặp mà ngỡ quen từ lâu.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Lúc bọn họ từ nhà hàng bước ra mới tám giờ bốn mươi phút, Hồ Kha và Trương thảo luận sôi nổi về các nhiệm vụ trong trò Popkart. Trong ánh sáng lung linh, rực rỡ của buổi tối, nụ cười của Trương Lâm như tung bay, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo, long lanh. Hồ Kha để lộ hàm răng trắng muốt, cười như chưa bao giờ được cười thích thú đến vậy. Diệp Mộc im lặng bước theo sau hai con người vui vẻ tột độ, font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']cảm nhận được sung mãn tỏa ra từ hai người, bắt đầu cảm thấy Dung Nham, scandal tin đồn chưa cần bàn tới, nhưng quả thực, Trương Lâm cần người bạn giống như Hồ Kha.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';']Trước khi đến đây, mất rất nhiều thời gian thuyết phục Dung Nham, ngoại hình và thực lực phải là điểm mấu chốt, muốn thu hút chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ, nhất định phải có tin tức các báo. Tin tức này có thể từ rất nhiều phương diện, nhưng đối với nữ minh tinh, tuyệt đại đa số là những tin tức về đời tư. Những người theo con đường ngọc nữ mười năm trong sạch font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'] tì vết như Lâm Kinh Vũ hiếm như lá mùa thu.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Khi Diệp Mộc những điều này cho Trương Lâm, trong lòng phải có cảm giác tội lỗi. từng làm trợ lý cho người quản lý người Hồng Kông, khi đó nhìn thấy số ngôi sao nữ tương lai xán lạn bị sắp xếp chơi bời, ăn uống với số ông chủ và công tử nhà giàu, trong lòng luôn cảm thấy quang minh chính đại. Nhưng lúc này, khi chính đứng trong vai trò người quản lý, mới hiểu rằng những điều ấy quả thực là lực bất tòng tâm, thể làm khác.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Mộc Mộc!” Trương Lâm nhảy đến bên cạnh Diệp Mộc nghĩ ngợi, khoác cánh tay , mặt mày hớn hở. “Chúng ta đến nhà Hồ Kha chơi điện tử !”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc ngớ ra: “Cái gì?” Tiến triển nhanh vậy sao?

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “ nào, nào, nào!” Trương Lâm để kịp suy nghĩ, kéo .

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Nhà của Hồ Kha cũng khác lắm so với tưởng tượng của Diệp Mộc, chỉ còn thiếu nước dùng những đồng nhân dân tệ màu hồng làm giấy dán tường nữa thôi. Phòng trò chơi chuyên dụng của Hồ Kha được trang bị thiếu thứ gì, căn phòng rộng gấp ba căn hộ của Diệp Mộc, có vô số các loại máy trò chơi cỡ lớn và những chiếc máy tính cấu hình cực cao. Khắp sàn nhà là những quà tặng hoặc vật kỷ niệm liên quan đến các trò chơi, bày những chiếc giá tường phải là rượu, mà là máy chơi game cầm tay đủ các loại, chiếc ti vi kỹ thuật số HD màn hình siêu phẳng, siêu lớn choán gần hết góc tường, bức tường đối diện được lắp đặt dàn thanh vòm và rạp chiếu phim gia đình cao cấp.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Trương Lâm là trạch nữ[1], lúc bình thường, trò tiêu khiển của là các loại trò chơi điện tử. Bước vào căn phòng này, hiển nhiên là như chuột sa chĩnh gạo, cá gặp nước, chơi còn biết trời đất gì nữa.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Hồ Kha chắc hẳn cũng là trạch nam[2], có người chơi cùng, mái tóc mì tôm đầu chàng trai cũng vui đến mức nhảy tưng tưng.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'][1] Trạch nữ: chỉ những cả ngày chỉ ở trong nhà, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.[/I]

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif';'][2] Trạch nam: ý như , chỉ con trai.[/I]

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Tránh tiếng hò hét ồn ào của hai người họ, Diệp Mộc tìm đến chiếc sofa đơn đặt trong góc , đeo tai nghe và xem ti vi. Chiếc sofa ấy quả vô cùng êm ái, Diệp Mộc vùi mình trong đó, cảm giác như nằm đám mây. Bỗng nhớ ra dáng vẻ mệt mỏi của Dung Nham lúc ra về, soạn tin nhắn rồi gửi , hỏi xem ngủ chưa, đợi lúc lâu, Dung Nham vẫn chưa trả lời.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Hai con quỷ chơi đến gần mười hai giờ vẫn chưa có ý định dừng lại, đeo chiếc ghi ta điện hò hét, nhảy múa. Diệp Mộc nghe nhạc, ngủ thiếp lúc nào hay, rồi bị tiếng rung của chiếc điện thoại làm cho tỉnh giấc, là của Dung Nham.

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Sao vẫn chưa ngủ?” Diệp Mộc bước ra ban công nghe điện. “ hơi sốt, vừa tới bệnh viên khám.” Giọng của Dung Nham nghe mệt mỏi hơn cả lúc hai người chia tay. “Vừa về đến nhà.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: Diệp Mộc “hả” tiếng: “Có nặng lắm ?” Dung Nham uống ngụm nước, giọng trơn hơn chút: “Ừ, sao đâu.”

   font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; color: “Thế mau ngủ , em chuyện với nữa. Cúp máy nhé, bye bye!” Diệp Mộc giục giã, nhưng đến khi cúp máy, hiểu sao lòng bỗng nặng trĩu.

  4. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954
   Chương 9: Bất an

   <img class="aligncenter" title="hongtrang" alt="hongtrang" src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/738751/hongtrang.png" width="168" height="96" border="0" />

   Ngày hôm sau thức dậy, do ngủ đủ, Diệp Mộc đau đầu dữ dội. Buổi sáng, Trương Lâm và Cylin đều có việc gì, Diệp Mộc xử lý số công việc thường ngày, chạy lên chạy xuống mấy lần, loáng cái đến giờ ăn trưa. Lê Cận Thần căn giờ rất chính xác, Diệp Mộc có phần lưỡng lự nhưng cũng muốn nuốt lời, đành cùng ăn. Hômnay tự lái xe, Diệp Mộc ngồi bên cạnh, nhấp nhổm yên.
   Lúc đèn đỏ, Lê Cận Thần nhìn về phía trước, sắc mặc điềm nhiên tự đắc. Diệp Mộc khẽ liếc nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, càng cảm thấy bất an.
   Địa điểm ăn trưa do Diệp Mộc quyết định, chỗ này tuần trước Dung Nham đưa và Trương Lâm đến, món cá chép sốt chua ngọt ở nhà hàng này rất ngon. Lê Cận Thần có ý kiến gì, bình thường cũng khá dễ tính. Nhưng ra Diệp Mộc vẫn phần nào cảm nhận được dễ tính ấy là do luyện tập mà có, Lê Cận Thần muốn người khác biết về tính cách thực của .
   Ăn cơm cùng với Lê Cận Thần đương nhiên là cách để hưởng thụ, thế gia công tử như , phong thái nho nhã, phong độ ngời ngời, thêm vào đó là cách đối xử vô cùng tốt với những người mà muốn. Ăn trưa xong, đường trở về công ty, Lê Cận Thần nghe cú điện thoại, sau đó phải về nhà lấy tài liệu, hỏi xem Diệp Mộc có phiền .
   sao đâu, em có thể tự về công ty mà.” Diệp Mộc cách rất đúng mực.
   “Được thôi.” Lê Cận Thần cười dịu dàng, khẽ nghịch chiếc chìa khóa tay, hơi cúi đầu đứng trước mũi xe. “Tuy là rất muốn em cùng với .” Vế sau rất , rất nhanh, xong ngẩng lên cười, tay đút vào túi áo, lên xe.
   Cảm giác khi ấy của Diệp Mộc giống như được tận mắt nhìn thấy Hoa Trạch Loại nhào lộn chiếc xà đơn trong phim Vườn sao băng vậy. Lê Cận Thần liếc mắt kinh ngạc nhìn Diệp Mộc bước lên xe, mặt đỏ bừng, mỉm cười, giơ tay ra nhàng nâng cằm lên, điệu bộ vô cùng thích thú. Đến trước cửa nhà, Lê Cận Thần đưa tay chạm vào bàn tay Diệp Mộc vòng ra để tháo dây an toàn, sau đó nhanh chóng bước xuống xe, vòng qua mở cửa giúp Diệp Mộc, nắm tay , cho đến khi bước vào nhà vẫn buông ra.
   Tâm trạng của Diệp Mộc lúc này rất khác lạ, đến bước của chính mình cũng có cảm giác chân thực. Từ ngoại hình đến gia thế của người con trai này đều tì vết nào, ý định theo đuổi cũng vô cùng mãnh liệt, hoàn mỹ đến mức khiến cảm thấy bất an. Đúng vậy, Diệp Mộc có chút bất an. Nhưng có người con nào nỡ từ bỏ giấc mộng công chúa cơ chứ?
   Sau buổi tối hôm qua ở nhà Hồ Kha, Diệp Mộc cảm thấy nhà của Lê Cận Thần thể chỉ dung ba chữ đơn giản “có điều kiện” là miêu tả được. Nội thất theo phong cách quý tộc châu Âu, rất hợp với khí chất của Lê Cận Thần, tone màu chủ đạo là trắng ngà, tấm thảm dưới sàn trắng tinh khiết, trong phòng khách rộng lớn, ngoài chiếc sofa và các đồ gia dụng khác còn có cây dương cầm bóng loáng.
   Đứng trước cây dương cầm là cũng lấp lánh kém. Lần đầu tiên nhìn thấy bé ấy, Diệp Mộc nghĩ, đây chẳng phải phiên bản ngày bé của Trương Lâm sao?
   “Thụy Thụy!” Lê Cận Thần dùng tiếng Quảng Đông, giọng ấm áp vô cùng dễ nghe. “Sao cháu vẫn chưa học?” bé xinh đẹp ấy cũng tiếng Quảng Đông: “ thích .”
   Lê Cận Thần có lẽ rất nuông chiều nó, nghe thấy vậy hề tỏ ra tức giận, cúi người ghé sát vào tai Diệp Mộc, hỏi: “Phải rồi, có thể giới thiệu em là bạn ?” Diệp Mộc chú ý đến Thụy Thụy, nghe câu hỏi bất ngờ của , mặt đỏ bừng, lắc đầu.
   Giới thiệu xong, Lê Cận Thần lên lầu lấy tài liệu. Bóng vừa khuất cầu thang, Diệp Mộc ngay lập tức có cảm giác toàn thân Cận Thụy như mọc ra những chiếc gai sắc nhọn.
   “Cháu có thể trực tiếp hỏi hoặc cũng được, xin cháu đừng nhìn như vậy, thoải mái lắm.” Diệp Mộc cười với con bé.
   Cận Thụy cười khẩy: “Đồ đàn bà ngốc tự cho mình là đúng.”
   “Thế sao?” Diệp Mộc cũng tiếng Quảng Đông. “Chưa có ai đánh giá về như thế đâu, cháu là người đầu tiên đấy.”
   Nét tức giân lên gương mặt Cận thụy, nó chuyển sang dùng tiếng : “ có biết chơi dương cầm ?”
   Diệp Mộc cũng phát theo kiểu Mỹ như Cận Thụy: “Trước đây cũng từng học qua, nhưng lâu lắm rồi luyện tập. Chiếc đàn này rất đẹp, của cháu phải ?”
   Khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn của Cận Thụy biểu hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Cuối cùng nó phồng má, điệu bộ dễ thương, giống hệt chú lợn đất. Con bé quay người bước vào căn phòng đầu tiên phía bên phải tầng .
   Đây có thể coi như thăm dò và thử thách nho của Lê Cận Thần ? Sau khi vượt qua bài kiểm tra, Diệp Mộc nghĩ ngợi.
   Lê Cận Thần có lẽ đánh giá thấp Diệp Mộc. Cận Thụy vào phòng lúc lâu vẫn chưa thấy xuống, Diệp Mộc ngồi ngoài phòng khách chẳng có việc gì làm, muốn nhắn cho Dung Nham tin hỏi xem sức khỏe thế nào, chợt nhớ tối qua gọi lại cho , có lẽ thích nhắn tin chăng, thế là gọi cho .
   Rất lâu sau đó…
   “Có chuyện gì?” Giọng Dung Nham trầm đục, ngữ điệu mệt mỏi và khó chịu.
   Diệp Mộc bị lời đó của dọa cho ngẩn ra lúc: “ cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
   Lại lúc lâu nữa Dung Nham mới trả lời: “Cũng … khỏe lắm.”
   Câu trả lời này làm Diệp Mộc càng lo lắng: “ ngủ từ tối qua đến bây giờ sao? dậy ăn uống gì sao?”
   …” Dung Nham hình như vừa trở người, giọng phát ra hơi khó nghe. “ buồn ngủ lắm, đừng ồn ào nữa… Buổi tối đến mua cho chút đồ ăn… Đừng có mua cơm curry, xử lý em…”
   Diệp Mộc nghĩ đâu có tối nay đến nhà , và lại từ trước đến nay cũng chưa bao giờ mua cơm curry cho … “Thế thích ăn gì?”, hỏi. Đầu dây bên kia hình như ngủ rồi, có tiếng trả lời.
   Buổi chiều, khi Trương Lâm tới công ty, Diệp Mộc hỏi mượn chìa khóa nhà Dung Nham. Trương Lâm chớp chớp đôi mắt tròn to, mặt lên dòng chữ: “Em tuyệt đối nghĩ linh tinh đâu nhé”, rồi cười ranh mãnh đưa chìa khóa cho Diệp Mộc. Diệp Mộc nghĩ xem có nên báo cho Lý Vi Nhiên hay nên muốn đôi co với bé, gõ vào đầu cái rồi vội vàng bắt xe .
   Nhà của Dung Nham ở ngay trong thành phố C, nghe đó là căn nhà có con đường riêng dài mấy trăm mét dẫn vào, bố mẹ và ông , cả đại gia đình đều sống ở đây. Căn chung cư cao cấp Diệp Mộc tới là căn nhà Dung Nham mua ở bên ngoài, trước khi chuyển đến chung cư của C&C, Trương Lâm từng ở tạm đây, sau đó chuyển , Dung Nham sợ xích mích với bạn cùng phòng nên đưa cho chiếc chìa khóa dự phòng. Trước đó lâu, Diệp Mộc cùng Trương Lâm tới đó lần để lấy đồ đạc.
   Bước vào cửa, đoạn dẫn từ cửa vào đến phòng khách có chiếc túi giấy in logo của bệnh viện, Diệp Mộc nhặt lên nhìn, bên trong là các loại thuốc được phân loại ràng, vẫn còn nguyên, xem ra
   Dung Nham sau khi về vẫn chưa lấy ra uống. cầm chiếc túi, bước vào phòng ngủ, trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng có thể nhìn dáng người nằm co quắp giường.
   “Dung Nham?” Diệp Mộc mở hẳn cửa phòng ngủ, bước tới bên cạnh giường gọi . thấy có phản ứng gì, hoảng hốt, lay lay người , toàn thân nóng như lửa. Sau đó là chuyển biến như long trời lở đất, Diệp Mộc bị sức mạnh ghê gớm và nóng bỏng lôi giật về phía trước, đến khi kịp phản ứng lại cả người bị đè cứng giường, bên dưới cơ thể .
   Qua ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa căn phòng, Diệp Mộc có thể nhìn thấy người đàn ông người kia ràng là Dung Nham.
   Mắt mở ra cách hưng phấn, hơi thở nóng ấm phả vào khuôn mặt , thần sắc này trước đây Diệp Mộc chưa từng nhìn thấy… “Bắt được rồi…”, thở dài, có đắc ý đến nguy hiểm trong giọng của . “Chén sạch em!”
   Đôi mắt sáng của như phát ra khí, Diệp Mộc như bị thôi miên, toàn thân cứng đơ, để mặc cho thân hình cao lớn của đè xuống, mùi đàn ông tỏa ra từ cơ thể , đôi môi nóng bỏng của như lao tới đôi môi . Diệp Mộc mê muội đến quên cả hít thở, Dung Nham khẽ thở dài vẻ mãn nguyện, chạm vào đôi môi đỏ hồng, căng mọng của , sau đó, động tác càng mạnh mẽ hơn như chẳng gặp phải khống chế nào.
   Diệp Mộc hoàn toàn biết quần áo người mình bị cởi ra từ lúc nào, sau này vô số lần nhớ lại khoảnh khắc của buổi tối hôm ấy, nhưng chỉ có thể nhớ được chiếc lưỡi nóng bỏng và đôi bàn tay nóng rẫy của dạo quanh khắp cơ thể .
   được khóc!” Thân thể cứng rắn của đè người , nóng bỏng.
   “Đừng khóc mà… Em biết thể chịu được khi nhìn thấy nước mắt của em, vì thế em khóc để thả em ra đúng ? thực rất hối hận…” thở dài tiếng, mấy cuối như trôi nổi trong khí, Diệp Mộc như bừng tỉnh sau khi bị thôi miên, bất ngờ những tiếng thút thít chuyển thành những tiếng khóc lớn.
   Bàn tay di chuyển bộ ngực nõn nà, mềm mại của bất ngờ dừng lại. Dung Nham nhấc người lên, ánh mắt hoảng loạn, mơ màng nhìn về phía . Diệp Mộc càng khóc to hơn: “Em là Diệp Mộc… làm cái gì thế hả?!” Dung Nham hít hơi sâu, luống cuống lăn sang bên. Thân hình trẻ trung của bất chợt lộ ra trong bầu khí ấm áp của căn phòng, nõn nà, trắng trẻo, kích thích đôi mắt .
   “Mộc Mộc!” Dung Nham hốt hoảng kêu lên, ngay lập tức túm lấy chiếc chăn bên cạnh giường, trùm kín người . “Em… Sao em lại ở đây?” Diệp Mộc như vừa phải chịu đựng nỗi ấm ức khủng khiếp, òa khóc, chẳng giải thích được lời nào. Dung Nham vò đầu bứt tai, quay mặt .
   Im lặng, sau đó bước xuống giường, mặc quần áo, ra ngoài lúc lâu, rót cốc nước mang vào. ôm lấy cả chiếc chăn lẫn Diệp Mộc, vỗ vỗ vào lưng an ủi, dỗ dành cho khóc nữa, rồi đưa cốc nước cho uống từng ngụm, từng ngụm .
   Sau khi uống cốc nước ấm, Diệp Mộc bình tĩnh trở lại, khẽ khàng ngả vào ngực Dung Nham, những giọt nước mắt mặt vẫn chưa khô hẳn, bộ dạng vô cùng đáng thương. “Sợ lắm đúng ?” Dung Nham lấy tay lau những giọt nước ở khóe miệng , hắng giọng hỏi.
   Bầu khí khó chịu giữa hai người giảm nhiều sau câu đùa của . Diệp Mộc vốn như mất cảm giác, lúc này mắt lại bắt đầu rưng rưng, ôm lấy chăn ngồi dậy, đẩy ra: “Đồ khốn! Em tuyệt giao với !”
   Dung Nham cười đau khổ, dưa tay xoa xoa mái tóc : “Đừng thế chứ! cũng làm gì em đâu?” Diệp Mộc trừng mắt nhìn , như muốn dùng ánh mắt nghiền nát thành trăm mảnh.
   “Xin lỗi em, mơ ngủ biết gì.” Dung Nham lại khẽ thở dài tiếng, cúi người nhặt bộ quần áo dưới sàn và giường, đặt bên cạnh Diệp Mộc, tiện tay xoa xoa đầu , dịu giọng : “Là tốt, xin lỗi em, đừng khóc nữa nhé! Em mặc quần áo vào , ra ngoài đợi em.”
   Diệp Mộc ôm chiếc chăn nhìn cảnh giác, mãi đến khi bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, mới dám đứng dậy, cầm lấy quần áo, núp sau chiếc chăn từ từ mặc vào.
   Dung Nham ném mình xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, trần nhà quay mòng mòng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hình ảnh đôi mắt rưng rưng của Diệp Mộc chập chờn, trôi nổi trong đầu, sau đó biến thành khuôn mặt đầy những giọt nước mắt lấp lánh. Dung Nham đau khổ rên lên tiếng, ôm lấy trán. Đôi mắt của … sao mà giống Tiểu Tứ đến vậy?
   Buổi tối hôm ấy Tiểu Tứ cũng khóc như mưa, những giọt nước mắt nóng hổi từng chút, từng chút làm mềm trái tim lạnh lùng của . Dung Nham ôm như ôm cả thế giới vào lòng. Đó là lần đầu tiên Dung nhị thiếu gia vứt bỏ tự tôn của mình để giữ người con : “Tiểu Tứ, hai biết lỗi rồi, chúng ta… bắt đầu lại từ đầu được ?”
   Sao có thể “được” chứ? Đó là Kỷ Nam, người ít tuổi nhất trong sáu em của Lương Thị, cũng là người tài giỏi nhất, con duy nhất của nhà họ Kỷ ở thành phố C, là Tiểu Tứ mà Dung Nham luôn ở bên và quý suốt bao năm, sao có thể giống như những mềm yếu, hay do dự khác, trở về bên cạnh người đàn ông khiến trái tim đau đớn chứ?
   Còn nhớ khi ấy Kỷ Nam trả lời như thế nào ? Trong ký ức hỗn độn của Dung Nham, : “Em có thể trao cho cơ thể em… nếu muốn, em sẵn sàng để cứu ấy. Nếu ấy vì việc này mà cần em nữa, em chỉ còn biết giữ ấy trong trái tim và ấy cả đời này. hai, em cũng hận cả đời này.” Dung Nham nghe xong câu ấy, đến chút do dự cũng , ngay ngày hôm sau cứu Lý Nham từ ngoài biên giới trở về, đưa ta trở về bên cạnh Kỷ Nam như hề có chút tổn thương nào. Bởi cho dù thứ tình cảm mà Tiểu Tứ dành cho cả đời ấy là hay hận, biết rằng mình cũng thể chịu được điều đó.
   Có tiếng bước chân xột xoạt từ phòng ngủ ra cắt đứt dòng hồi ức đau khổ của Dung Nham. miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy Diệp Mộc hai tay ôm đầu lướt qua, tiến thẳng ra cửa. “Mộc Mộc!” Dung Nham gọi .
   Diệp Mộc chẳng hề quay đầu lại, chạy càng lúc càng nhanh. Dung Nham lập tức đuổi theo, nhanh hơn bước chặn lấy cánh cửa, khi quay lại chân bỗng mềm nhũn, lảo đảo bước, có lẽ Diệp Mộc nghĩ định nhảy tới, theo đà lao về phía trước tung quyền, đấm cú như trời giáng vào mặt .
   Dung nhị thiếu gia đáng thương từ hôm qua tới giờ vừa sốt vừa chưa có ngụm nước nào vào bụng, còn đâu sức lực mà đỡ cú đấm ấy, máu mũi chảy ròng ròng, vừa ôm mũi vừa tựa vào cánh cửa để khỏi ngã, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
   Diệp Mộc thấy đối phương mất sức chiến đấu, bỗng hoảng hốt, hai tay nắm chặt, từ cao nhìn xuống vẻ cảnh giác. Rất lâu sau Dung Nham mới ôm mũi ngẩng lên, cánh tay chỉ về phía Diệp Mộc run lên bần bật: “Em… Cái con bé chết tiệt này!”
   Diệp Mộc nhìn thấy máu chảy ra từ kẽ ngón tay , sắc mặt trắng bệch rất khó coi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều: “Đáng đời!” Dung Nham cúi gằm mặt, lúc lâu mới cất giọng khó khăn: “Đỡ dậy nào! dậy nổi!”
   Khiến cho người đàn ông điển trai, khỏe mạnh máu me đầy mặt, gượng dậy nổi, quả là cảm giác rất tội lỗi, cho dù người đàn ông này lâu trước đây suýt chút nữa làm hại đời bạn. Diệp Mộc khuấy nồi cháo trắng, ngẩng lên len lén nhìn người đàn ông nằm thẳng đơ ngoài sofa, biết cảm giác trong lòng là gì.
   lớn lên ở Hồng Kông, từng sống ba năm tại đất nước mà vấn đề giới tính rất cởi mở là Mỹ, nên cũng có thể coi là người quá cổ hủ trong chuyện này. Khi nãy, tuy Dung Nham có đè bẹp gí xuống giường, hai cánh tay bị khóa chặt, nhưng tất cả cũng chỉ vậy, có gì hơn. xin lỗi, cũng cho cú như trời giáng rồi, theo lý mà cũng nên rộng lượng chút. Nhưng sao lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Là bởi đây là lần đầu tiên tiếp xúc có khoảng cách với người khác giới như vậy sao?
   Hay là bởi vào thời khắc ấy, ràng nhầm với người con khác?
   Cháo trong nồi sôi ùng ục như tức giận, khóe miệng Diệp Mộc cong lên, cầm chiếc muôi gạt xuống, tắt bếp rồi múc cháo ra bát, gọi Dung Nham tới ăn.
   Dung Nham ăn được vài miếng, đặt thìa xuống, ngẩng lên nhìn Diệp Mộc, mím môi: “ rất xin lỗi em! Lúc đó mê man. làm em sợ, rất xin lỗi.”
   Diệp Mộc hơi cúi đầu, “ờ” tiếng nghe lắm. Máu mũi ngưng chảy, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, uể oải ăn cháo.
   Diệp Mộc lén liếc nhìn mấy lần như định gì rồi lại thôi. Cuối cùng kìm được, hỏi: “Người con mà làm hối hận ấy là Trương Lâm phải ? ấy, vì thế muốn biến ước mơ của ấy thành thực?”
   Dung Nham đặt chiếc thìa xuống, lắc đầu: “ ấy kết hôn rồi.”
   Dung Nham cũng đoán người đó thể là Trương Lâm, nghe Dung Nham vậy, càng hứng thú: “ theo đuổi được ấy?”
   phải vậy.” Dung Nham ngồi đối diện với , trong lòng cảm thấy rất ấm áp. “ ấy thích mười năm liền, chính xác là ấy theo đuổi được .”
   Diệp Mộc đương nhiên tin, ánh mắt thể rất điều đó.
   Lòng bàn tay Dung Nham ngứa ngáy, rất muốn xoa xoa đầu . nắm chặt tay, đặt mặt bàn, ngửa người tựa vào chiếc ghế, cố làm ra vẻ thoải mái: “Sao thế? Vẻ hấp dẫn của đủ để người con thích trong mười năm sao?”
   Cổ Diệp Mộc vươn cao, tỏ ý gì.
   chung là quá sức hấp dẫn của mình, vì thế ấy ở bên lâu như vậy, đều cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đến khi ấy muốn ra , mới phát mười năm qua chỉ ấy có tình cảm… mà tình cảm của còn sâu đậm hơn. Vì thế ấy có thể quay người bước quay đầu lại, còn thể quên.” Dung Nham như trêu đùa.
   Diệp Mộc rất tinh ý cảm nhận được rằng, lúc này đây giống hệt như lần ở sinh nhật của Lý Mộ, hoàn toàn đơn. mơ hồ nghĩ tới người con thần kỳ Kỷ Nam ấy.
   “Rất buồn cười đúng ?” Dung Nham cười lớn hơn.
   buồn cười, rất buồn.” Diệp Mộc rất thông cảm với cảm giác của Dung Nham, bỏ lỡ tình sâu đậm là việc khiến con người ta cảm thấy đau đớn và bất lực gấp nhiều lần so với từ bỏ nó. “ bao giờ với ấy rằng hối hận chưa?”
   Dung Nham khẽ thở dài, nắm tay đặt lên ngực, chỗ trái tim, nét mặt vẫn cười: “Có chứ, nhưng đáng ghét ấy kiên quyết muốn lấy người khác, cũng chẳng thể cướp lại đúng ? Vả lại, cũng chẳng đấu lại được ấy.”
   cầm bát cháo lên, ăn từng thìa. Diệp Mộc đẩy cho cốc nước, lấy những viên thuốc trong chiếc túi khi nãy, xếp ra đúng theo những gì hướng dẫn trong đơn, đưa cho . Dung Nham uống thuốc, vỗ vỗ bàn đứng dậy: “Xong! Tiết mục kể chuyện đến đây là kết thúc. nào, đưa em về.”
   Diệp Mộc mím môi, đứng dậy: “Cách tốt nhất để quên mối tình phải là phó mặc cho thời gian, mà là nhìn thẳng vào nó.” xong, Diệp Mộc giật mình, ghê quá… với những thứ này làm gì chứ? vội vàng đổi chủ đề: “Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của .” xong, Diệp Mộc cầm chiếc túi của mình lên. “Em tự về, nghỉ .”
   Dung Nham vừa uống thuốc xong, quả thích hợp để lái xe, cầm chiếc chìa khóa bàn, đưa cho : “Quanh khu này bắt được xe đâu, em lấy xe mà về.” Diệp Mộc cầm chiếc chìa khóa, loáng cái mất hút sau cánh cửa.
   Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, Dung Nham ngồi ghế, ngẩn ngơ suy nghĩ, bát cháo vẫn còn tỏa ra hơi nóng làm trái tim ấm áp hơn. Sao lại với Diệp Mộc những điều này chứ? Dung Nham có chút hối hận. Những điều liên quan đến chuyện qua và… tình với Tiểu Tứ, năm năm qua luôn luôn giữ kín trong lòng, chưa bao giờ hé lộ với ai. Tiểu Tứ và Lý Nham, có lẽ họ cũng quên từ lâu.
   Nhưng , những ký ức ấy, bất kỳ lúc nào và ở đâu nghe nhắc đến, đều như những mũi dao cắm vào lòng . Con người ấy, thường xuyên gặp mặt, mỗi lần như thế trái tim lại nhói đau.
   Nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười, xoa xoa mái tóc dài mà nuôi vì người con trai khác, khẽ mắng câu: “Tiểu Tứ ngốc nghếch!” cứ nghĩ thời gian là thứ thuốc giải, chưa bao giờ dám nghĩ, đó cũng là liều thuốc độc vô cùng đau đớn.
   Trái tim Dung Nham như rơi vào cõi sâu thẳm điện thoại bất ngờ rung lên.
   “Dung Nham!” Giọng của Diệp Mộc xen lẫn tiếng nức nở, xung quanh có cả tiếng còi xe cảnh sát. “Em quên mất, em có bằng lái xe ở đại lục…” Dung Nham ngớ người, sau đó kìm được, bật cười.

  5. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954
   Chương 10: Ôm hôn

   <img class="aligncenter" title="hongtrang" alt="hongtrang" src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/738751/hongtrang.png" width="168" height="96" border="0" />   Trải qua buổi chiều kỳ lạ ấy, giữa Diệp Mộc và Dung Nham xuất điều gì đó giống như trước. Khoảng thời gian đáng lẽ khiến hai người họ trở nên ngại ngùng ấy, dường như lại trở thành bí mật nho giữa hai người, tuy rằng ngoài hai người họ ra còn ai biết, nhưng cái khoảng cách ấy ràng là khoảng cách của mơ hồ và ngọt ngào.
   Lê Cận Thần vẫn theo đuổi hết lần này đến lần khác khiến trái tim Diệp Mộc cũng có chút rung động. Người đàn ông như , quả tì vết, Diệp Mộc hoài nghi, biết mình có nên dấn thân vào nguy hiểm và chấp nhận theo đuổi của hay .
   Về công việc, Cylin ký hợp đồng ca sĩ với công ty C&C cách thuận lợi, trở thành người bước vào con đường chuyên nghiệp sớm nhất trong số những người bạn cùng lứa. Sunny nhiều lần nhắc nhở Diệp Mộc phải chú ý đến Cylin, rằng ấy trở thành chiếc lệnh bài vàng đầu tiên trong nghiệp quản lý của . Nhưng Diệp Mộc nghĩ vậy, trong cách nhìn của , dựa vào những điều kiện của Cylin, trở nên nổi tiếng là việc có thể dự đoán trước, cũng thể làm nổi bật tài năng thực của . Trương Lâm hoàn toàn khác, tờ giấy trắng, Diệp Mộc có nhãn quang và dũng khí đến đâu, ấy có nhiều hy vọng chừng đó.
   Cùng với đó, mối quan hệ giữa Trương Lâm và Hồ Kha ngày tốt hơn, họ chính thức trở thành những người em. Kế hoạch tung tin đồn thất bại, Diệp Mộc bắt đầu giục giã Tần Tang nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa vai diễn của Trương Lâm, phát động tuyên truyền lần thứ nhất.
   Với tư cách là nhà biên kịch, Tần Tang giới thiệu các diễn viên cho đạo diễn, vì thế Trương Lâm và Cylin được mời tới casting. Tới trường quay, nữ hoàng tiệc tùng Triệu Vũ Triết hôm trước phát điên trong phòng hóa trang của C&C cũng có mặt. Có lẽ do đổi sang tạo hình mới, hôm nay thần thái của rất tốt. Người quản lý của vẫn y như lần đầu tiên Diệp Mộc gặp, nổi cơn tam bành.
   “Cái con bé điên rồ này!” Mộng Mộng chẳng còn để ý gì đến chuyện giữ ý, hét lên mắng mỏ. “ còn hợp đồng quảng cáo đấy! Thế mà lại cắt tóc thế này hả? Tôi phải ăn thế nào với bên kia đây? Aaaaa...!”
   Nữ hoàng tiệc tùng tựa vào sofa, hai tay vòng qua gối gối sơn móng chân, uể oải lên tiếng: “Cho em xin nữ vương Mộng Mộng ạ! Phụ nữ tóc ngắn cũng phải gội đầu chứ, cũng phải dùng đến dầu gội đầu chứ! Em đâu có cạo trọc, bên kia sao mà gây khó dễ cho em được?” Câu chẳng cứng chẳng mền của làm cho Mộng Mộng được gì, hai lỗ mũi phập phồng, hai tay quạt phành phạch để thổi cơn tức giận.
   Nhìn thấy Diệp Mộc và Trương Lâm bước vào, Mộng Mộng cố gắng nén cơn giận, cười và chào hỏi: “Hey! Diệp Mộc”
   Diệp Mộc sắp xếp cho Trương Lâm và Cylin trang điểm xong đâu đấy, tiến đến chuyện với Giang Mộng Dĩnh: “Cũng đến casting hả?” Nữ hoàng tiệc tùng ngẩng lên, nháy mắt nghịch ngợm với Diệp Mộc, rồi lại cúi xuống tiếp tục nghiệp sơn móng chân. Lúc này Diệp Mộc mới nhìn kỹ, quả là kiểu tóc rất đẹp, rất phù hợp với gương mặt thon thả của .
   Mộng Mộng lại nổi đóa: “ ấy nhận hợp đồng quảng cáo dầu gội đầu, thế mà lại cắt phăng mái tóc!”
   Diệp Mộc mím môi: “Thời tiết càng ngày càng nóng mà.”
   Triệu Vũ Triết cười ha ha, búng tay tách cái: “Em muốn đổi quản lý, trẻ, chính là chị đó!” chỉ về phía Diệp Mộc.
   Mộng Mộng quay sang với Diệp Mộc: “Đổi! Đổi ta lấy Cylin! Tôi cũng chỉ mong có thế!”
   “Cổ nhân dạy rằng, nên bắt lấy những chiếc bánh từ trời rơi xuống... Tôi đổi đâu.” Diệp Mộc nhàng từ chối câu bông đùa, hoặc có thể gọi là thăm dò này. “Các chị diễn thử vai gì vậy?”
   “Bình hoa.” Nữ hoàng tiệc tùng chen vào, mãn nguyện nhìn những chiếc móng chân lấp lánh của mình, vui vẻ hát: “La... la... la... Em là bình hoa to to to...” Lúc đó Diệp Mộc thấy trước mắt mình như tối sầm.
   Mộng Mộng tươi cười bỗng im bặt, nhìn về phía sau lưng Diệp Mộc. Diệp Mộc quay người lại, thấy người con xinh đẹp tuyệt trần, thân hình hoàn hảo, mặc chiếc áo sơ mi dài thân cúc có họa tiết hoa, đôi giày cao gót màu đen cao cấp, chiếc áo sơ mi tung bay theo từng bước , nhìn như đôi cánh bướm tuyệt đẹp.
   Người con bước thẳng đến trước mặt phó đạo diễn chuyện với bọn Trương Lâm, cười vài ba câu gì đó, phó đạo diễn cùng hai nhân viên phục trang lập tức thu dọn đồ đạc, theo ta.
   Trương Lâm vừa làm xong tóc, trang điểm mới được nửa, Cylin vẫn chưa làm gì, thấy vậy, hai ngớ người, nhìn về phía Diệp Mộc.
   Diệp Mộc định ra chặn người bị Mộng Mộng kéo giật lại: “Người đó là quản lý của Lô Căng, đừng động tới ta.” Lô Căng là ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất cả ba lĩnh vực điện ảnh, ca sĩ và người mẫu trong số các nghệ sĩ do công ty C&C chi nhánh thành phố C đào tạo nay. Diệp Mộc đành nhẫn nhịn. Đợi đến khi Lô Căng trang điểm, thay trang phục xong xuôi mới có nhân viên cầm những bộ quần áo cần cho việc casting tới, giục giã Trương Lâm và Cylin nhanh chóng thay đồ. Vẻ mặt Trương Lâm sầm lại, giật lấy số quần áo như sắp phát điên, may có Diệp Mộc và Cylin ngăn lại, nhưng cuối cùng, khi có người gọi , mặt ấy như sắp phát nổ đến nơi.
   Phải đợi tuần lễ sau đó, kết quả mới được thông báo, Diệp Mộc về đến công ty, việc đầu tiên chính là tìm Ô Long Trà để hỏi thăm danh tính người quản lý của Lô Căng.
   “Đó là Trần Phái Phái.” Ô Long Trà thưởng thức chiếc ốc quế Diệp Mộc đặc biệt mua cho mình, chậm rãi . “Viên tướng tốt nhất dưới quyền Phó giám đốc Lê, cũng quan trọng giống như chị Sunny quan trọng với Giám đốc Lê vậy.”
   “Cũng xinh đẹp gớm đấy.” Diệp Mộc xoa xoa cằm, có vẻ vui. Ca sĩ mình quản lý nổi tiếng bằng ta, bản thân mình cũng chẳng xinh đẹp bằng, quả là khó chịu.
   “Mộc Mộc, chị biết , những người hạnh phúc nhất trong thế giới C&C chính là những thuộc hạ của Phó giám đốc Lê, đồng nghiệp của chị Sunny, và... he he, đối thủ phi cạnh tranh của Trần Phái Phái.” Ô Long Trà than thở: “Chị đến điều cũng chẳng có, đáng thương!”
   Diệp Mộc để ý mấy lời ấy, nhưng cũng muốn ra, bởi Ô Long Trà quả quá ưa buôn chuyện. Ô Long Trà nhìn thấy Diệp Mộc như định gì xong lại thôi, nháy mắt : “Diệp Mộc, có phải chị có tin tức gì định cho em ?”
   Diệp Mộc bật cười: “Có tin tức mà em biết sao?”
   Ô Long Trà có chút đắc ý, đút tọt miếng ốc quế cuối cùng vào miệng, đưa lưỡi vòng quanh mép: “Ví dụ như, chị và Giám đốc Lê minh thần vũ của chúng ta chẳng hạn?”
   Diệp Mộc túm lấy mấy búi tóc chi chít đầu : “Em nghe được những gì rồi?”
   Ô Long Trà hấp háy mắt: “Em cho chị biết rằng khắp công ty đồn rằng Giám đốc Lê theo đuổi chị rất nồng nhiệt đâu.”
   Diệp Mộc bỗng thấy trong lòng có cảm giác ngọt ngào, nghĩ lúc rồi hỏi tiếp: “Giám đốc Lê... ấy bình thường là người như thế nào?”
   “Chị muốn đến tình sử của ấy à? Này nữ nhân, chị động lòng rồi đúng ?” Về số mặt nào đó, Ô Long Trà rất tinh ý. “ mau! Hai người tiến triển đến đâu rồi?”
   “Cái gì chứ?” Diệp Mộc ném chiếc ốc quế vẫn chưa ăn hết vào thùng rác. “Chị vẫn chưa đồng ý mà.”
   Trong giọng của ngọt ngào và ngượng ngùng của con làm cho Ô Long Trà nổi da gà: “Woa, chị đúng là giả dối! Ít ra em cũng từng nghĩ chị khác những người khác. Những lúc như thế này chị có thể giữ chút điềm nhiên và đau khổ mà nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình nên có được ?”
   Diệp Mộc kìm được bật cười, bắt đầu xắn tay áo: “Trà Trà, hay là chị cho em thử lĩnh giáo khí thế mà nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình nên có nhé?”
   Ô Long Trà cảm thấy tình thế bất ổn, lao thẳng ra khỏi cửa, la hét ầm ĩ rồi chạy mất. Diệp Mộc cười lớn đuổi theo, chỉ chút nữa là bắt được quẹo người trốn mất. Diệp Mộc mất đà đâm thẳng vào người bước tới. Người này thấy thể tránh được, để vật trong tay làm đau , dang rộng hai tay. Diệp Mộc lao thẳng vào ngực , chiếc trán dịu dàng hôn lên ngực , bịch tiếng, lảo đảo nghĩ: “Não mình bị chấn động rồi...”
   bên, hai mắt Ô Long Trà sáng lên, lẩm bẩm: “Giống nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình quá...”
   Lê Cận Thần hơi ngẩng cao đầu, cau mày, môi mím chặt, tay đỡ chỗ tài liệu, tay đỡ phía sau lưng Diệp Mộc. Diệp Mộc mặt đỏ bừng, lùi xa ra khỏi ngực , mùi nước hoa Eau de Cologne phảng phất trong đầu .
   Lê Cận Thần xoa xoa ngực mình: “Hai vị, làm ơn chuyển ánh mắt ra chỗ khác để tôi lấy lại bình tĩnh được ?” Diệp Mộc ngượng nghịu, Ô Long Trà phì cười, quay người , lẩm bẩm: “Em đây, em nhìn thấy gì đâu nhé, nhìn thấy gì cả...”
   ấy vừa khỏi, Lê Cận Thần xoa ngực mạnh hơn: “Diệp tiểu thư, tôi cũng chỉ là thích em thôi, em đồng ý cũng đến mức đâm chết tôi chứ hả?” Diệp Mộc biết đây chỉ là được thế làm lớn, cúi đầu gì.
   Lê Cận Thần đợi lúc lâu thấy trả lời, bồn chồn vỗ vỗ ngực: “Haizz! Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề[1]. họp, liên quan đến bộ phim mà Trương Lâm casting, công ty có vài sắp xếp cho số vai diễn, địa điểm tại phòng họp của nhóm bọn em, em cầm cuốn sổ ghi chép rồi cùng với ... À, lần này ngoài việc vẽ người chủ trì cuộc họp đẹp trai, cũng phải nhớ ghi nội dung cuộc họp đấy nhé!”
   [1] Nghĩa là: thăm thẳm đường xa muôn dặm. Ý chỉ con đường phía trước còn rất dài.
   Diệp Mộc bị chọc cho biết chui vào đâu: “Em lấy sổ ... cứ trước .”
   Lê Cận Thần “ừ” tiếng, nhìn quang có ai, đưa tay ra, khẽ nâng cằm lên, rồi quay người bước .
   Diệp Mộc nhanh rồi dừng lại, tựa vào bức tường cạnh hành lang, đặt tay lên ngực, thở phào cái. Làm sao bây giờ? Sắp đủ sức để chống đỡ nữa rồi...
   Nội dung chủ yếu của cuộc họp là bàn về kết quả casting của số nghệ sĩ của C&C tham gia trong bộ phim mới lần này, đây là bộ phim trọng điểm của năm, vì vậy, các phòng ban đều có mặt đầy đủ.
   Những lúc thế này đến lượt Diệp Mộc phát biểu, nhưng vừa nghe thấy vai diễn của Trương Lâm bị thay đổi bởi Lô Căng, kiềm chế nổi.
   “Tại sao chứ? Chính đạo diễn chỉ định mời Trương Lâm đến thử vai.” nắm chặt tay, lên tiếng hỏi. “ ấy ràng rất phù hợp với vai diễn đó!”
   Sunny và Mộng Mộng ra sức đưa tay giật giật gấu áo Diệp Mộc. Ngồi đối diện với Sunny, Trần Phái Phái cười dịu dàng. “ ra, chúng tôi cũng cố ý giành vai diễn này đâu.” Giọng của trong trẻo, uyển chuyển, dễ nghe như chim hoàng oanh hót. “Hôm đó Lô Căng tình cờ cũng quay MV ở cạnh đó, phó đạo diễn nhìn thấy liền tới đề nghị cho ấy thử vai, ai biết được vừa thử đạt ngay. Vì thế, ai phù hợp với vai diễn, lời của chúng tôi đâu có trọng lượng...”
   Diệp Mộc nghe xong, cười khẩy, vai diễn của Trương Lâm và Cylin do Tần Tang chỉ định, Trần Phái Phái nếu như giở trò, đạo diễn chẳng dại gì mà đắc tội với nhà biên kịch!
   Sunny trước nay cũng có thiện cảm với Trương Lâm, Diệp Mộc biết rằng chị cũng chỉ biết để đó, ra mặt vì Trương Lâm. Thế là hướng ánh mắt về phía Lê Cận Thần.
   Lê Cận Thần uống nước, dường như để ý gì đến những chuyện đổi qua đổi lại mấy vai diễn như thế này. Diệp Mộc bỗng vô cùng tức tối.
   Giọng của Trần Phái Phái cũng là thứ giọng Hồng Kông đáng ghét giống như Lê Cận Thần: “Diệp Mộc, rất xin lỗi nhé!”
   Diệp Mộc ngồi xuống như nghe thấy ta vừa với mình. Tuy bị mất phong độ nhưng lúc này, Diệp Mộc cần để ý.
   Ngồi bên phải Lê Cận Thần, đôi lông mày tuyệt đẹp của Phó giám đốc Lê hơi nhíu lại, là em ruột của Lê Cận Thần, nhưng lại thứ tiếng phổ thông rất lưu loát: “Mọi người đều là nghĩ cho công ty, sao phải phân chia rành rọt như vậy làm gì?”
   Diệp Mộc xù lông, ức hiếp người khác rồi, tức giận mà dám phản ứng lại đủ lắm rồi, bọn họ còn hết người này đến người khác ức hiếp ! gườm gườm liếc mắt về phía Lê Cận Thần, rủa thầm: “Tôi nhớ mặt rồi! Chúng ta cứ chờ xem!”
   Sau bữa trưa, Diệp Mộc từ bên ngoài trở về. Khi bước qua , dừng lại, Diệp Mộc chỉ khẽ mỉm cười, : “Chào giám đốc Lê!”, rồi lướt qua, gật gật đầu gì thêm, ùa theo dòng người đông đúc bước vào thang máy. Lê Cận Thần ngớ người, đứng trước cửa chiếc thang máy chuyên dụng, lúc lâu sau mới bước vào.
   Buổi chiều, lúc sắp tan tầm, Diệp Mộc nhận được tin của : “Buổi tối cùng ăn nhé, nếu em có hẹn, sau đó dành nửa tiếng cho .” Đọc xong tin nhắn, nhắn lại, xóa luôn tin nhắn đó .
   Buổi tối, Diệp Mộc có hẹn gặp Trần Hiểu Vân và Trương Lâm. Trương Lâm tới cùng Hồ Kha khiến Diệp Mộc sững người.
   “Em đưa nó đến đây làm gì?” Diệp Mộc hỏi Trương Lâm.
   Hồ Kha cầm menu nhờ Trần Hiểu Vân ngồi bên cạnh đọc giúp những chữ đó có nghĩa là gì, mặt Trương Lâm và Trần Hiểu Vân hơi méo , cũng bắt đầu lo lắng... Trần Hiểu Vân xưa nay chuyện với người lạ.
   Trương Lâm ấm ức, giọng trả lời: “Chị nếu em đến muộn xẻo thịt nên em đành nhờ cậu ấy phóng xe đưa tới... Bọn em chơi điện tử mà!”
   Diệp Mộc nhìn thấy Trần Hiểu Vân có lẽ bắt buộc phải trả lời chàng vương tử mì tôm ngồi đối diện, lòng cũng phần nào, tiện tay gõ gõ đầu Trương Lâm: “Lúc nào cũng chỉ chơi game thôi!”
   Trương Lâm rụt đầu lại, rồi hỏi Diệp Mộc: “Đây có đúng là Trần Hiểu Vân của chương trình Vân Tri Hiểu ?” Vân Tri Hiểu là chương trình phát thanh nổi tiếng nhất ở thành phố C, người dẫn chương trình Trần Hiểu Vân là nhà văn, nhạc sĩ nổi tiếng, có giọng thiên thần, tài khí hơn người, nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất trước báo giới và công chúng.
   Diệp Mộc tự hào thay cho bạn mình, mỉm cười gật đầu. Trương Lâm có được câu trả lời chắc chắn, thất vọng lắc đầu như thần tượng sụp đổ: “Chị ấy nhìn... bình thường quá.”
   Diệp Mộc hề phủ nhận. Đây chính là nguyên nhân Hiểu Vân muốn xuất trước công chúng... Những người từng nghe giọng hoặc đọc các tác phẩm của , khi gặp ngoài đời, nhiều ít đều có chung cảm giác như thế, ngoại hình của quả thực rất bình thường.
   “Điều này chứng tỏ Thượng Đế rất công bằng, em có ngoại hình xinh đẹp hơn chị ấy, nhưng chị ấy lại có thể viết ra những ca khúc làm cho em nổi tiếng, còn em ”, Diệp Mộc .
   Trương Lâm gật đầu cách rất chân thành: “Vâng, đúng là thế.”
   Diệp Mộc nhịn được cười: “Trương Lâm, về sau mà gặp phải những ca sĩ hoặc nhân viên khác móc em như thế này được trả lời như thế nhé, chẳng có khí thế gì cả!” Trương Lâm nhún vai vẻ quan tâm.
   Lê Cận Thần gọi điện. Diệp Mộc dám nhấn nút ngắt, đành để mặc chiếc điện thoại rung hết hổi này đến hồi khác, ngẩng lên vừa lúc nhìn thấy từ chiếc gương trong nhà vệ sinh, Trần Hiểu Vân nhìn cười tủm tỉm, khuôn mặt bất ngời ửng đỏ: “Là giám đốc bọn mình... Mình sợ ấy bắt về làm thêm giờ!”
   “Cậu phải giải thích với tớ.” Trần Hiểu Vân từ tốn rửa tay. “ mặt cậu ghi ràng kìa. Người này trong lòng nở hoa phơi phới.”
   Diệp Mộc phì cười, chỉ tay về phía : “Này, chuyện nghiêm túc , cậu thấy Trương Lâm thế nào?”
   “Rất tốt, ngoại hình rất xinh đẹp. Hơn nữa, nhìn là biết rất trong sáng, có thể theo con đường ngọc nữ được đấy.” Trần Hiểu Vân nhận xét.
   Diệp Mộc tức giận : “Mình tới việc cậu nhận lời viết ca khúc cho ấy kia! có chút cảm hứng nào chưa?!”
   Trần Hiểu Vân lườm cái: “Cảm hứng chứ có phải là bạn trai cậu đâu, bảo đến là đến được ngay đấy à? Vội gì chứ, ấy thế này ít nhất cũng phải rèn luyện ba năm mới thành chính quả, cậu cứ om từ từ!”
   Diệp Mộc hít hơi, tức giận hét lên: “Trần Hiểu Vân!”
   Trần Hiểu Vân từ từ lau tay, vỗ vỗ vào mặt Diệp Mộc: “Diệp Tử, phải mình cậu đâu, nhưng cậu hấp tấp quá. Cậu đề cao Trương Lâm quá mức, nhưng lại hài lòng với tình trạng của ấy bây giờ, mâu thuẫn lớn như thế dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, cậu cẩn thận đấy!”
   Những lời như thế này Sunny từng , nhưng Diệp Mộc cũng chẳng buồn để tâm y như lúc này: “ quan tâm, quan tâm!” giở thói “vô lại” với bạn thân. “Cậu phải viết cho ấy ca khúc kinh thiên động địa, lần là nổi tiếng ngay! Nếu mình tuyệt giao với cậu! Tung ảnh cậu lên mạng W!” W là mạng tin tức lá cải nổi tiếng của thành phố C.
   Trần Hiểu Vân phóng ánh mắt hình viên đạn về phía : “CẬU CỨ THỬ XEM!”
   Lê Cận Thần lại gọi, Diệp Mộc chân tay luống cuống, Trần Hiểu Vân nhân cơ hội này véo cái, rồi phóng như bay ra khỏi cửa. Diệp Mộc bị véo đau điếng, nghe máy với giọng có chút tức giận: “Có chuyện gì?” Đầu dây bên kia, Lê Cận Thần hình như bị điện giật, sau đó dịu giọng, nhàng hỏi: “Khi nào em về? đợi ở ngoài nhà em.”
   “Có chuyện gì gấp ? Trương Lâm hay Cylin?” Diệp Mộc hỏi lại.
   Lê Cận Thần khẽ thở dài: “Là việc riêng, muốn gặp em, Diệp Mộc...”
   cắt ngang: “Thế để ngày mai , bây giờ muộn rồi...”
   Lê Cận Thần kiên quyết ngắt lời : “Muộn đến mấy cũng đợi em.”
   Khi Diệp Mộc trở về là gần mười giờ, Lê Cận Thần quả nhiên đợi dưới nhà. Dưới ngọn đèn đường, đứng đó, tựa vào chiếc xe, cúi đầu bất động. Chiếc bóng dài và đậm hắt mặt đất, tư thế chờ đợi có vẻ rất đơn.
   Lê Cận Thần nghe thấy tiếng bước chân liền đứng thẳng dậy, quay người nhìn về phía , mỉm cười: “Em về rồi à?”
   Diệp Mộc bước tới, cười với , : “Xin lỗi, để phải đợi lâu.”
   Tay Lê Cận Thần khẽ động đậy như muốn đưa ra nâng cằm , nhưng ánh mắt Diệp Mộc lúc này rất nghiêm túc, đành dừng lại.
   “Đúng là đợi rất lâu. Nếu em mời lên nhà chuyện ít ra cũng vào trong xe của được ?” Thần sắc của có vẻ hơi mệt mỏi. “Hôm nay, sau khi tan họp lại phải tới thị sát trường quay, đứng lâu như vậy rồi, mệt quá.” mệt với cách thản nhiên như vậy, trong giây lát Diệp Mộc có cảm giác, dường như mình được nâng lên tầm cao rất đặc biệt, đến thái tử gia Lê Cận Thần thể làm của vương quốc giải trí C&C mà cũng có thể “từ cao nhìn xuống”, ôm ấp và quan tâm. Thế mới , đánh vào điểm yếu của con là dễ nhất!
   “Em cũng rất mệt, vì vậy chúng ta chuyện nhanh chóng, rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi được ?” Diệp Mộc lấy lại tinh thần “chống đỡ” sức hấp dẫn của . “ đến tìm em có việc gì ?
   Nếu như vì chuyện trong buổi họp lúc chiều cần đâu, em hiểu rất đó là công việc, có lập trường của .”
   Lê Cận Thần thở dài: “ biết là em hiểu. lo em giận, nhưng lo rằng ràng là em giận nhưng lại muốn ra, giống như lúc này.”
   Diệp Mộc lắc đầu: “ phải em muốn ra, quả thực là em rất tức. Trần Phái Phái cố tình đối đầu với em và người của em, em tức là tức ta, đó đều là công việc, có thể tự giải quyết. Còn nữa, cảm ơn lo lắng.”
   Câu trả lời của rành mạch, trong ánh mắt Lê Cận Thần dường như có chút tức giận: “Em đừng như thế.” vô tình bằng tiếng Quảng Đông. “ rất cố gắng mới có thể làm cho khoảng cách giữa chúng ta gần lại, em đừng phá hỏng nó trong chốc lát được ? Nếu em hài lòng với hành động của , hãy cho biết.”
   “Em có. Phản ứng của trong tình huống hôm nay là rất bình thường, em có điều gì hài lòng cả.”
   Lê Cận Thần cào cào mái tóc, cắn môi, sau đó bất ngờ quay người lại, đấm rất mạnh vào thành xe.
   thanh ấy khiến Diệp Mộc sợ hãi, tròn mắt: “...” muốn hỏi có đau , nhưng chẳng có lời nào được phát ra. Lê Cận Thần quay lại nhìn , lông mày hơi cau lại, ánh mắt đầy tức giận.
   Diệp Mộc nhìn thấy từ từ tiến về phía mình, thầm nghĩ thôi xong rồi, lẽ ấy quá hóa hận, tới xử lý chăng?
   Nhưng thực tế quả thực vượt ra ngoài những gì nghĩ... Lê Cận Thần xử lý , hôn .
   “Á!” Diệp Mộc bị dùng tay ôm chặt lấy, tay vòng ra sau gáy giữ chặt, thể cựa quậy, lúc đầu còn ú ớ gọi được, hai tay đẩy vai ra phản kháng, nhưng thân hình quá cao lớn, khiến thể làm gì hơn. Toàn thân càng lúc càng nóng bừng, lý trí càng lúc càng mơ hồ, chiếc lưỡi mềm mại nhưng mạnh mẽ của nhân cơ hội này tách hai hàm răng ra, tiến thẳng vào trong.
   Thời đại học, Diệp Mộc cũng trải qua vài mối tình quá sâu đậm, cũng có vài lần môi chạm môi quá nồng nhiệt, nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng, mềm mại, uyển chuyển và kịch liệt như thế này đây là lần đầu tiên trải qua. Lê Cận Thần có vẻ rất có kỹ thuật, những làm đau , mà còn khiến cảm nhận được khí chất đàn ông mạnh mẽ. Diệp Mộc bị sức hút trời sinh giữa nam và nữ chinh phục hoàn toàn, mềm oặt trong vòng tay , mùi nước hoa S. T. Dupont tỏa ra từ người thoang thoảng làm cho như chẳng còn chút sức lực nào, để mặc như vậy.
   Lê Cận Thần hôn sâu, bàn tay ôm lấy hai cánh tay Diệp Mộc, hít hơi sâu, cúi đầu nhìn đôi mắt , vẻ bối rối trong cái nhìn của làm Diệp Mộc chẳng hiểu gì.
   “Mộc Mộc!” ngừng vài giây lấy lại bình tĩnh, nhưng bối rối trong đôi mắt càng rệt. “Mộc Mộc... hãy làm bạn nhé?” Giọng của nhàng như những lời thầm phát ra từ tận đáy lòng. Thân hình cao lớn, Diệp Mộc được bao gọn trong chiếc bóng của , ngẩng lên, nhìn thấy đôi lông mày dưới chiếc bóng do ngọn đèn đường chiếu vào, là câu đố chưa có lời giải như thiêu đốt tâm can người nhìn vào nó. Lý trí như bay biến đâu hết, Diệp Mộc ngẩn ngơ, khẽ gật đầu: “Vâng...”
   lảo đảo lên tầng, những gì vừa diễn ra dường như phải . Bước vào cửa, Diệp Mộc ngồi phịch xuống trước chiếc tủ giày lúc rất lâu. Mãi đến khi chiếc điện thoại trong túi rung lên mới giật mình trở về thực tại.
   “Sao?” lập tức rút điện thoại ra, đến tên người gọi cũng chẳng buồn nhìn.
   “Gửi cho mẹ địa chỉ của con!” Giọng của Tề Úc Mỹ Diễm vẫn sắc như vậy.
   “Để làm gì cơ ạ?” Diệp Mộc cứ ngỡ bà định lao ra từ điện thoại.
   “Thuốc bắc! Trước khi trời trở nóng phải bồi bổ cho con, trời mà nóng rồi con chẳng chịu vận động gì có mà nguy!” Tề Úc Mỹ Diễm gắt lên, nhưng trong giọng giấu được quan tâm. “Mẹ cắt thuốc xong gửi cho con, con tìm tiệm nào đấy bảo người ra sắc giúp được chứ hả?”
   Diệp Mộc phì cười: “Con xin mẹ, mẹ đừng làm như xa lạ với chỗ này lắm có được ? Nơi này là cố địa của mẹ đấy, Tề phu nhân.”
   Tề Úc Mỹ Diễm cười khẩy: “Đó là chuyện lâu lắm rồi, mẹ nhớ nữa.”
   “Ồ, được thôi.” Diệp Mộc cởi đôi giày cao gót, nhón chân bước chiếc thảm. “Con nghĩ giờ con biết tính có lương tâm của con là di truyền từ ai rồi.”
   “Diệp Mộc!” Mỗi lần đấu lý được với con , Tề Úc Mỹ Diễm lại the thé hét tên con .
   Diệp Mộc bỗng cảm thấy rất thích thú, ngữ khí dịu xuống, giả bộ: “Được rồi, được rồi! Thế này , mẹ gửi cho con đơn thuốc, những thứ như thuốc bắc khi lên máy bay, hải quan họ kiểm tra đấy, mẹ cứ đưa đơn thuốc rồi con tự bốc được rồi.”
   Người ở đầu dây bên kia hình như vẫn yên tâm: “Con chắc chắn là chứ?”
   “Con hứa mà, thề có dung mạo tuyệt trần của mẹ con.” Diệp Mộc bước đến bên cửa sổ, Lê Cận Thần vẫn đứng dưới, tựa vào xe, biết nghĩ gì.
   Tề Úc Mỹ Diễm chỉ còn biết cúp máy, Diệp Mộc nghe từng hồi “tút... tút... tút...” ấm áp trong điện thoại, nhìn người đàn ông vừa mới ôm hôn mình đứng dưới kia, chợt cảm thấy khung cảnh đêm nay tuyệt vời làm sao!

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :