1. QUY ĐỊNH BOX XUẤT BẢN :

     

  Đặt Title theo mẫu [Tên truyện] [dấu cách] - [dấu cách] [Tác giả] [Số chương]

  ----•Nội dung cần:

  - Hình minh họa (bìa truyện, hình ảnh,etc,...)

  - Tác giả

  - Dịch giả

  - Đơn vị phát hành

  - Số trang ( nên có)

  - Giá bìa (nên có)

  - Ngày xuất bản (nên có)

  --- Quy định

  1 . Thành viên post có thể tự type hoặc copy từ nơi khác (để nguồn)

  2 . Trình bày topic truyện khoa học, bôi đen số chương để dễ nhìn

  3. Cần có trách nhiệm post đến hết truyện. Nếu không thể tiếp tục post liên hệ

  Ad và Mod

 2. QUY ĐỊNH BOX EBOOK SƯU TẦM

  Khi các bạn post link eBook sưu tầm nhớ chú ý nguồn edit và Link dẫn về chính chủ

  eBook phải tải File trực tiếp lên forum (có thể thêm file mediafire, dropbox ngay văn án)

  Không được kèm link có tính phí và bài viết, hay quảng cáo phản cảm, nếu có sẽ ban nick

  Cách tải ebook có quảng cáo

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây - Ảnh Chiếu

Thảo luận trong 'Sách XB Hoàn'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957
   <!--[if !mso]>

   <style>
   v:-* {behavior:url(#default#VML);}
   o:-* {behavior:url(#default#VML);}
   w:-* {behavior:url(#default#VML);}
   .shape {behavior:url(#default#VML);}
   </style><![endif]-->
   Ai gửi cánh thư vào trong mây

   Tác giả : Ảnh Chiếu
   Dịch giả : Trần Quỳnh Hương
   Nhà xuất bản : NXB Văn Học
   Năm xuất bản : T5/2013
   Tủ sách : Sách văn học Amun
   Chủng loại : Văn học nước ngoài
   Kích cỡ : 13x20.5 cm
   Loại bìa : Mềm
   Trọng lượng : 450 gram
   Tổng số trang : 384 trang
   Giá bìa : 89.000 VND
   <!--[if !mso]>

   <style>
   v:-* {behavior:url(#default#VML);}
   o:-* {behavior:url(#default#VML);}
   w:-* {behavior:url(#default#VML);}
   .shape {behavior:url(#default#VML);}
   </style><![endif]-->

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin-top:0in;
   mso-para-margin-right:0in;
   mso-para-margin-bottom:10.0pt;
   mso-para-margin-left:0in;
   line-height:115%;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style><![endif]-->font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;']<br style=" center;" />


   Giới thiệu

   font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;']Thời thơ ấu của Trác Ưu luôn phảng phất bóng dáng của Lục Tây Dương, là cậu bé thường xuyên bắt nạt ở trường mẫu giáo, cũng là cậu bé đem lại cho nhiều niềm vui nhất. Những trò nghịch ngợm ấy khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn. Từ lúc Tây Dương rời trường mẫu giáo trước để học, Trác Ưu gặp lại nữa và cũng quên bẵng cậu bạn này. Lớn lên, họ tình cờ gặp lại nhau, nhưng lúc này Lục Tây Dương là bạn trai của Sử Vân, bạn thân nhất của Trác Ưu. Vì vậy, dù trong lòng Lục Tây Dương vẫn đeo bám thứ tình cảm thuần khiết từ thuở với Trác Ưu, và dù Trác Ưu cũng rất thích nhưng họ đành phải chôn chặt thứ tình cảm ấy ở tận đáy tim, bằng lòng với tình bạn của mình và cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp của quãng đời học sinh ấy. Đến khi Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay, cũng dám tiến đến với Trác Ưu vì sợ mang đến cho những điều tiếng đáng có, mối quan hệ của họ vẫn cứ lửng lơ như vậy. xuất của Thương Thang, chàng trai thích Trác Ưu càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa họ. Rồi Tây Dương quyết định sang du học, ôm chặt mối tình câm của mình mà dám thổ lộ. chỉ biết gửi gắm những tâm của mình vào trong những lá thư viết cho Trác Ưu, nhưng những lá thư ấy lại bao giờ được gửi . Cho đến năm Trác Ưu mười tám tuổi, Lục Tây Dương quyết định trở về để thổ lộ tình cảm với
   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin-top:0in;
   mso-para-margin-right:0in;
   mso-para-margin-bottom:10.0pt;
   mso-para-margin-left:0in;
   line-height:115%;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style><![endif]-->

  2. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin-top:0in;
   mso-para-margin-right:0in;
   mso-para-margin-bottom:10.0pt;
   mso-para-margin-left:0in;
   line-height:115%;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style>
   <![endif]-->
   1. Chuyện cũ trong khu vườn tuổi thơ


   Tôi còn nhớ quen từ bao giờ. Năm tuổi? Bốn tuổi? Hay hơn nữa nhỉ? Tóm lại, tôi với là thanh mai trúc mã.

   Hồi đó, là chú nhóc ngang ngạnh có tiếng ở trường mầm non. Nhưng vì trông đáng , xinh trai, nên vẫn có nhóm giáo bênh vực , lại còn muốn làm người múa mẫu cho đám con trai nữa chứ! Hồi ấy tôi rất nhút nhát, lại ít tuổi hơn nên thường bị bắt nạt. Tôi nhớ nhất là lần gọi cậu bạn nữa đến, bắt chước đám chị trong phim Hồng Kông, thụi thẳng vào bụng tôi. Nhưng cậu bạn đó dám mạnh tay, chỉ đấm lấy lệ. đứng bên cạnh xem, còn dọa tôi được khóc, nếu vứt ngay chiếc cốc có hình chú chim cánh cụt mà tôi thích nhất . Tôi còn , làm sao khóc được chứ? Thế là tôi cứ thút tha thút thít, cuối cùng đành hậm hực bỏ . Nhưng trẻ con thù dai, tiết học sau, tôi và lại làm lành ngay và cùng chơi đồ hàng, chơi đoàn tàu…

   Về nhà, tôi liền kể chuyện này với mẹ như kể chuyện cười, nhưng dĩ nhiên là mẹ tỏ ra rất bất bình. Năm ba mươi tuổi mẹ mới có được con rượu như viên ngọc quý này, sao có thể để người khác bắt nạt dễ dàng như vậy chứ? Thế là ngày hôm sau, mẹ liền đưa tôi đến gặp giáo. Dĩ nhiên là giáo gọi ra và dọa cho trận.

   Tôi còn nhớ lúc đó cúi gằm mặt, nước mắt đọng hàng mi dài. Khóe miệng bình thường hay nhếch lên, giờ lại xị xuống, tay vẫn cầm chuỗi tràng hạt đeo tay màu ngọc bích, trông rất nổi bật. Tôi chưa bao giờ thấy tiu nghỉu như vậy, trong lòng cũng hơi thắc mắc. Và đến lúc đó tôi mới phát hóa ra đúng là trông rất đẹp trai. Tự nhiên tôi thầm cầu mong mẹ mách tội nữa mà tha cho vào lớp.

   Sau này lớn lên tôi hỏi mẹ, tại sao lúc đó mẹ lại giận dữ như vậy? Mẹ liền đáp với vẻ rất bất bình rằng: “Từ thích bắt nạt con. Bạn bè trong sân chơi đùa vui vẻ với con, nó liền đuổi hết mọi người , để mình con ấm ức ở lại, trông rất tội nghiệp. Nó thích con chơi với những đứa khác!”

   Chẳng mấy chốc mà học lớp , tôi cũng thoát khỏi bể khổ, lại còn trở thành người múa mẫu cho đội nhạc kịch trong trường mầm non. Hồi đó các giáo đều rầu rĩ vì tìm được vai múa nam, họ đều rằng, có bạn Dương biết làm sao đây? Hay là vào trường tiểu học mượn Dương lúc? Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra tên tiểu ma đầu đó vẫn có ích.   Chẳng mấy chốc tôi cũng vào lớp . Tôi mau chóng quên bẵng Dương, và được sống những tháng ngày rất hạnh phúc: kỳ thi nào cũng đứng thứ nhất, năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh ba tốt, ngay cả thi khiêu vũ, thi hùng biện cũng đều giành đống giải thưởng. Dần dần tôi bắt đầu nổi tiếng trong trường, nhưng cùng với đó, số bạn bè lại tỏ ra sợ tôi, nghĩ tôi là con búp bê dễ vỡ, thế nên chỉ có mỗi Vân – bạn chơi thân với tôi hồi là chịu chơi với tôi.

   Vân giống tôi, ấy vui vẻ, sôi nổi, thoải mái, nhiệt tình, vì thế quen được nhiều bạn bè ở các khối khác, vậy nên mỗi lần chơi với ấy, tôi đều thấy có đội quân muốn hẹn gặp Vân. Mọi người đều thích tính cách như con trai của Vân, vì thế dần dần ấy trở thành nhân vật trung tâm của đám đông. Vân dậy sớm hơn tôi, dáng người cao ráo, làn da trắng ngần, dĩ nhiên cũng có số cậu bạn thích thầm, nhưng ấy đều quan tâm, còn chạy đến kể với tôi rằng, người ấy thích phải là chàng trai giống như hoàng tử.

   Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu đời, hằng ngày chỉ biết ngồi học nghiêm chỉnh, có thời gian rỗi vẽ tranh, đọc sách. Tôi cũng hay đọc truyện thiếu nhi, cũng thích hoàng tử, hơn nữa còn biết nhất định phải có nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần sánh đôi cùng chàng. Nhưng dường như các nàng công chúa trong truyện cổ tích thường phải trải qua rất nhiều khó khăn mới được sống trọn đời bên hoàng tử. Tôi với Vân rằng, làm công chúa rất khổ! ấy chỉ cười. Tôi lại tiếp, hình như hoàng tử rất khó tìm. ấy lại càng cười tươi hơn. Cuối cùng, Vân ghé sát vào tai tôi, :

   “Nhưng tớ tìm được rồi, bước tiếp theo nên làm gì nhỉ?”

   Tôi liền nổi trí tò mò, hiểu chàng như thế nào mới sánh được với danh hiệu hoàng tử? Mặt Vân đỏ bừng, chỉ ấy hơn bọn mình tuổi, rất giỏi giang, được rất nhiều bạn thích. đến đây, lại có vẻ yên tâm: “Hình như ấy từng có mấy bạn rồi.” Tôi lại càng sửng sốt hơn, hiểu nhân vật này có ba đầu sáu tay gì hơn người mà thời niên thiếu phong lưu như vậy?

   “Cũng trách được ấy, đám con đó đều tự nguyện mà.” Nhận ra vẻ khác thường khuôn mặt tôi, Vân vội vàng biện hộ thay cho chàng hoàng tử trong mơ: “Ba bạn cũ đều ấy từ cái nhìn đầu tiên.”

   “Ờ, thế cậu định làm bạn thứ tư à?” Tôi trêu.

   Nhưng Vân chối, chỉ đỏ bừng mặt. Nhìn khuôn mặt mịn màng, rạng ngời của ấy dưới ánh nắng, tôi mỉm cười, : “Cậu đừng lo, làm sao có chuyện con trai thích cậu được?”

   Lúc ấy là đầu hạ, từng đám mây trôi lững lờ nền trời xanh thẳm, lá ngô đồng trong sân đến độ xanh mướt, xào xạc trong gió. Loáng thoáng đâu đây có tiếng ve kêu.

  3. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957
   2. Giữa lúc hoa rơi lại gặp người
   Thoáng cái được nghỉ hè. Do kết quả học tập khá ổn nên tôi được nghỉ mát ở biển với bố mẹ. Đến khi quay về, người tôi vừa đen vừa gầy, hàng xóm nhìn thấy, liền trêu tôi còn là nàng công chúa xinh xắn ngày trước nữa rồi.
   Rồi tôi gặp Vân, trông ấy lại càng trắng trẻo hơn, nhìn như trái đào chín mọng. Tôi thấy Vân ngân nga hát cả ngày, trông rất đời, kìm được bèn hỏi nguyên nhân. ấy trả lời tôi bằng giọng rất thần bí: “Tớ mới kết bạn với .” Từ trước đến nay Vân luôn có quan hệ tốt với mọi người, kết bạn cũng dễ dàng, việc gì phải giấu giếm? Tôi đoán trong này chắc chắn phải có chuyện gì mờ ám, bèn tra khảo liên hồi, Vân chống đỡ nổi, đành phải khai hết. Hóa ra, cả hè ấy chơi với bạn hoàng tử đó suốt, giờ hai người trở thành bạn thân, quan hệ rất mờ ám!
   Bất giác tôi cũng thấy lo cho ấy. Hồi đó, sớm là tội tày trời, nếu chuyện này vỡ lở, chắc chắn cha mẹ hai bên sốc nặng, huống chi cha mẹ Vân lại rất nghiêm khắc.
   “Phải mạo hiểm lắm nhỉ?” Tôi hỏi .
   Nghe thấy vậy, đôi mắt Vân sáng rực, lập tức túm lấy tay tôi, với vẻ ranh mãnh: “Hê, tớ đợi câu này của cậu đây, đại tiểu thư ạ. Cậu được mọi người tin tưởng như vậy, sau này đâu bọn tớ đều gọi cậu, có ai nghi ngờ!” Tôi giật mình, tỏ vẻ dứt khoát đóng vai cột đèn vô duyên đó, Vân liền cười khúc khích: “Làm sao để mình cậu thắp sáng được? ấy còn có bạn nữa mà!”
   Mấy ngày sau, Vân hẹn tôi đứng ở đường đợi ấy đến trường điểm danh. Từ trước đến nay tôi luôn đến đúng giờ, bèn ôm vở bài tập hè ra đường đợi.
   là đầu thu, con đường rợp bóng mát từ nhà đến trường được mấy chiếc lá vàng tô điểm. Tôi rất thích màu đó, bèn ngồi xổm xuống gốc cây nghịch lá. chơi rất hứng thú, bỗng lờ mờ nhìn thấy trước mặt có vật thể màu xanh, tôi định cầm lên giọng con trai cất lên: “Sâu róm đấy!”
   Trong đời tôi sợ nhất là sâu, phải cố ý làm bộ, mà thực cảm thấy kinh tởm. Thế nên tôi liền hét thất thanh, nhảy dựng lên và lùi ra sau mấy bước. Giọng đó lại cất lên: “Động tác rất mau lẹ, cho chín điểm.”
   Dù ngờ nghệch đến đâu, tôi cũng biết là mình bị trêu, bèn dừng chân lại, trợn mắt nhìn kẻ đó.
   Đối phương đứng yên. Đó là chàng trạc tuổi tôi, do đứng ngược sáng nên chỉ nhìn thấy bóng dáng cao dong dỏng, mặc chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ. Nếu ánh mắt ta toát lên vẻ châm chọc, tôi phải thốt lên rằng trông ta phong độ quá! Chỉ tiếc là lúc đó tôi vừa sợ vừa bực, bèn sửng cồ: “ là ai? Liên quan gì đến ?”
   ta cũng bực, chỉ mỉm cười rồi : “Ấy, em nhớ là ai à?”
   Tôi còn bận căng mắt tìm con “sâu róm” kia, định thần nhìn lại, hóa ra chỉ là nhúm bông liễu rơi từ cây xuống. Biết là bị châm chọc, tôi càng hậm hực hơn: “Ai thèm quen đồ thần kinh như !”
   ta nhìn theo ánh mắt tôi, biết lý do khiến tôi phải cất lời rủa, bèn cười: “Đây chính là lý do tại sao chỉ cho em chín điểm, nghe gió lại tưởng là mưa!”
   Tôi vừa tức vừa ngượng, cảm thấy hai tai nóng bừng, nhưng biết phải đốp lại thế nào. Đúng lúc này, vị cứu tinh giá đáo: Vân và chàng chạy về phía chúng tôi. Tôi định gọi, ấy mỉm cười và lên tiếng chào chàng đứng cạnh tôi trước: “Lục Tây Dương!” Tôi có cảm giác như giọng ấy ngọt ngào đến mức có thể vắt ra nước, lập tức sởn hết gai ốc. Quay sang liếc chàng đó, tôi thấy ta vẫn giữ được vẻ bình thản, vui vẻ.
   “Giả vờ giỏi quá nhỉ?” Bây giờ nghĩ lại, đây chính là lời khen duy nhất tôi dành cho .
   Thấy tôi đứng thần người bên cạnh, Vân vội kéo tôi : “Cậu nhìn thấy mỹ nam nên mất hồn rồi à? ấy chính là chàng hoàng tử đó đấy!”
   Thấy vẻ hào hứng của Vân, tôi cũng muốn làm ấy cụt hứng, đành cố nén giận, lên tiếng chào: “Xin lỗi, vừa nãy em biết là bạn của Vân Vân nên hơi nặng lời với .”
   Vừa dứt lời, ba người còn lại đều sững sờ, nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ quái. Vân bực quá la lớn: “Trác Ưu, cậu ngốc thế! Cậu quên trước đây bọn cậu học mẫu giáo cùng nhau à? Mẹ cậu từng đến trường hỏi tội ấy mà!”
   Tôi sững lại nhìn , hóa ra là tên tiểu bá vương đẹp trai năm xưa.
   Giờ đây trở thành chàng trai, nước da những biến thành màu đồng khỏe mạnh, mà tóc cũng hơi xoăn. Nhưng cái thay đổi vẫn là khuôn mặt điển trai dễ lừa tình đó.
   Tôi nhìn từ đầu xuống chân hồi lâu, cuối cùng sực nhớ ra: “Em nhớ rồi, chính là gã lưu manh ngày xưa hay bắt nạt em nhất!”
   Mọi người đều cười ồ, có vẻ ngại ngùng. Tôi thấy mặt đỏ rần, chắc là thấy mất mặt trước bạn mới.
   Dường như tiếng cười làm kinh động hàng cây, bỗng chốc có mấy chiếc lá vàng bay lả tả, xoay tròn trong ánh nắng tựa những cánh hoa vàng.
   Haizz, Dương à, đến giờ nghĩ lại, cảnh tượng hồi ấy rất giống với câu thơ Đường mà em học sau này:
   “Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp
   Giữa lúc hoa rơi lại gặp người[1].”

   ________________________________________
   [1] Trích trong bài thơ Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam của Đỗ Phủ. Trần Trọng San dịch.

  4. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957
   3. Hoa tự phiêu du, nước tự xuôi dòng
   Đúng như những gì Vân mong ước, bắt đầu hẹn hò với Dương. Do hai người thiết lập mối quan hệ này trong dịp nghỉ hè, sau khi vào học, nhóm con phải thầm tan nát cõi lòng. Mọi người thi nhau tìm hiểu xem tại sao chàng công tử này lại thích bé học lớp dưới? Cực trả lời, vì Lục Tây Dương thích cá tính của ấy.
   À, Cực là bạn thân của Dương. Hai người đó chơi thân với nhau như tôi thân với Vân vậy. Dương là người kiệm lời, Cực thường đóng vai trò làm người phát ngôn của , vì ta rất có khiếu trong khoản ăn . Tài vặt lớn nhất của Cực là dỗ được con vừa khóc lại cười ngay. Chúng tôi thường trêu Cực là bạn bè của chị em, ta liền nghiêm mặt đáp: “Tại điển trai nên phải tự lực cánh sinh thôi!”
   Hồi đó, tối nào Vân và Dương hẹn hò nhau, tôi với Cực cũng phải đỡ đạn thay. Người lớn thấy bốn đứa tôi chơi, đều nghĩ là đám thanh mai trúc mã ham chơi, nên để ý gì nhiều. Vì còn nên tôi cũng thấy ngại, tóm lại là vừa đến điểm hẹn, Vân và chàng hoàng tử của ấy lại ngồi tâm ngọt ngào với nhau, tôi và Cực tự tìm nơi gần đó tìm trò vui, nếu có người lớn nào quen ngang qua, chúng tôi lại vội vàng quay lại. Thực ra Cực là người rất nhàng, hóm hỉnh, chỉ có điều hơi nhiều lời mà thôi. ta thường dẫn tôi trốn vào chỗ tối, rình đôi tình nhân kia hẹn hò. Hồi ấy còn , cùng lắm hai người đó chỉ chuyện trò tâm , nhưng qua động tác, Cực có thể đoán được nội dung của câu chuyện họ , lại còn bắt chước cho tôi xem. Người mà ta hay bắt chước nhất chính là Vân, thường vừa ra hiệu cho tôi, vừa nhại theo giọng Vân : “Lục Tây Dương! Lục Tây Dương!” Đúng là điệu bộ bắt chước của ta rất giống vẻ nũng nịu của con , khiến tôi ôm bụng cười như nắc nẻ.
   Vân rất bực mình với Cực vì chuyện đó, bọn họ thỉnh thoảng lại cãi nhau, thậm chí Vân còn đuổi đánh Cực. Cực rất hiền lành, hầu như chỉ vừa cười vừa tránh. Có lần ngồi chuyện ở nhà Cực, bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, tôi liền với Dương: “Haizz, khổ thân , suốt ngày phải sống với hai kẻ dở hơi.”
   nhìn tôi, cười : “May mà người còn lại đầu óc bình thường…” Tôi hào hứng, chờ nửa câu còn lại, nhưng lại : “Nhưng cũng là nàng hay mè nheo.” Tôi tức quá liền vớ ngay cái gối ôm phang vào , cười lớn: “Hóa ra phải là nàng hay mè nheo, mà là mụ già ghê gớm!”
   cười rất khoái chí, thế là Vân và Cực đều dừng lại, nhìn về phía chúng tôi. Mặt tôi đỏ bừng, quát: “Tóm lại là chỉ thích bắt nạt em thôi, giỏi vào trường đọ xem ai hơn ai!”
   Thực ra, tôi nghĩ bụng dù gì mình cũng là học sinh giỏi, từng đoạt nhiều giải thưởng, về mặt này chắc chắn vượt được . Tuy nhiên vẫn cười rất mờ ám, rồi Cực liền xen vào: “Trác Ưu, người ta năm nào cũng lọt vào tốp ba người học giỏi nhất khối đó nhé, phần thưởng cả đống. À…” Đột nhiên Cực hạ thấp giọng, với vẻ bí : “Ngay cả môn Thể dục người ta cũng đạt điểm tối đa đó nhé!”
   Mọi người đều cười rộ lên, vì ai cũng biết môn học khiến tôi đau đầu nhất là Thể dục. Do thần kinh vận động phát triển nên lần nào thi tôi cũng sợ xanh mắt, lại còn phải bấm bụng nịnh bợ thầy trước khi thi nữa. Nếu điểm Thể dục cũng được tính vào điểm tổng kết chắc tôi cũng hết hy vọng.
   Bị trúng tim đen, tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ nào đó mà chui xuống, đành phải cúi đầu tiu nghỉu : “Thế có gì ghê gớm!” Mặc dù giọng tôi như tiếng muỗi kêu, nhưng tôi vẫn nghĩ là Dương nghe thấy.
   Vì khi ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay phải đôi mắt sáng của .
   Sau đó lâu, lại xảy ra chuyện khiến tôi phát hóa ra mình cũng chẳng thông
   minh gì.
   Hồi đó, ngồi trước tôi là cậu bạn ít , nước da đen nhẻm là ấn tượng duy nhất của tôi về cậu bạn ấy. Do là lớp trưởng nên tôi buộc phải tiếp xúc với cậu ta. Vì muốn tạo mối quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp nên tôi luôn tỏ ra rất khách khí, thỉnh thoảng còn chủ động đùa với cậu ta. Mãi cho đến hôm ấy, sau khi vào lớp, tôi phát thấy bàn mình có viên sỏi màu đen.
   Viên sỏi đó khá đặc biệt, nhìn như quả tim gà, bề ngoài nhẵn bóng, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi thấy rất đẹp, bèn cầm lên nghịch, nhưng bất ngờ khi phát ra mặt bên kia của viên sỏi có khắc hai chữ: “Trác Ưu”.
   Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc đó là: “Kẻ thù đến rồi!”
   Hồi ấy, do xem quá nhiều phim kiếm hiệp, ấn tượng để lại trong đầu tôi là dường như trước khi báo thù, các cao thủ võ lâm đều chuẩn bị lá thư thách thức, khắc họ tên của kẻ thù, sau đó cứa thêm vài nhát dao, cuối cùng gửi cho đối phương để thị uy. Nghĩ đến đây, tôi run rẩy quan sát xung quanh cái tên: quả nhiên có khắc số hoa văn!
   Chân tay tôi lập tức lạnh ngắt, đầu óc bắt đầu hoạt động với tốc độ chưa từng có, tính toán xem nên cho giáo hay bố mẹ biết trước. Lúc này, cậu bạn ngồi trước tôi vừa vào đến nơi, nhìn thấy viên sỏi trong tay tôi lập tức sững lại, sau đó ngồi xuống ghế với vẻ mấy tự nhiên. Tôi đoán có lẽ cậu ta biết chuyện, liền viết mẩu giấy hỏi viên sỏi này là của ai. Cậu ta nhắn lại rất nhanh rằng nó là của cậu ta, vốn đựng trong hộp bút, có lẽ do cẩn thận nên để rơi ra ngoài.
   Tôi nghĩ bình thường quan hệ của tôi với cậu ta khá ổn, chắc là cậu ta đến mức muốn hại tôi, nên cũng thở phào nhõm. Nhưng sau đó tôi lại rất tò mò, tự hỏi tại sao đó lại khắc tên tôi, thế nên lại viết giấy hỏi tiếp. Nhưng lần này cậu ta trả lời. Sốt ruột quá, tôi lại giục thêm mấy lần nữa, cuối cùng nhận được mẩu giấy nhăn nhúm, bên trong chỉ viết mấy chữ:
   Vì tớ thích cậu.
   Mấy chữ ấy như tiếng sét giữa trời quang, làm tôi sững người. Vì đây là lần đầu tiên phải đối mặt với lời tỏ tình táo bạo của người khác, tôi biết đáp lại thế nào, đành ngượng ngùng trả lời: Cảm ơn, cảm ơn cậu!
   Sau đó, tôi liền kể lại chuyện này cho “Chuyên gia tư vấn tâm lý của chị em” là Cực nghe, ta liền hỏi: “Thế sau đó cậu ta có tại sao lại thích em ?”
   Tôi đáp : “Có, người ta bảo em xinh xắn, thông minh.”
   Cực trợn mắt nhìn tôi, mắng: “Thông minh á? thấy em ngốc bỏ xừ!”
   Cực à, bây giờ em mới phát ra, rất đúng! Có lẽ em là đứa ngốc , đoán được phần đầu của câu chuyện này nhưng mãi mãi thể đoán được hồi kết.
   Bốn đứa chúng tôi cứ lang thang chơi bời như thế, dường như tình cảm giữa Vân và Dương cũng ngày càng mặn mà, suốt ngày nhờ chúng tôi làm lá chắn. Đúng thời điểm đó, nhà trường lại tổ chức đợt diễn tập văn nghệ chào mừng lãnh đạo cấp tới thăm trường, đội múa thường xuyên phải ở lại trường sau khi tan học để tập luyện, rất muộn mới được về. Tôi thể có thuật phân thân, Vân đành gọi bạn khác thay tôi. bạn đó tên là Cố Đình, kém tôi tuổi, bố mẹ làm lãnh đạo. Vân bình thường bạn này rất hống hách, kiêu căng, nhưng trước mặt Dương lại tỏ ra rất hiền lành. Cực có cảm giác rằng bạn này có ý đồ gì đó, bảo Vân phải cẩn thận.
   Vì là trong những người múa chính nên hội diễn văn nghệ hành hạ tôi khốn khổ. Thực ra tôi phải là người múa đẹp nhất, người mà giáo đánh giá cao nhất là Tô Tịnh – quản ca lớp tôi. Đó là bạn xinh xắn nhất mà tôi từng gặp, đôi mắt to tròn sáng ngời, mỗi khi cười để lộ hai má lúm đồng tiền rất duyên. Cộng với dáng người thon thả, điệu múa thướt tha, mọi người tặng cho Tô Tịnh biệt hiệu “Tô Đát Kỷ”[1], qua đó có thể thấy vẻ duyên dáng của ấy. Nhưng chắc là giáo thấy tôi có kinh nghiệm làm cán bộ lâu năm, biểu diễn tự tin, nên mới đưa tôi vào cho lực lượng thêm hùng hậu.
   Hồi đó còn có cậu bạn khác được giáo coi trọng nữa là Kỳ Duy. chàng này có thể gọi là bạn thuở “truổng cời” của tôi: cùng chào đời trong bệnh viện, cùng cai sữa, cùng học mẫu giáo, rồi lại cùng mếu máo bước chân vào lớp … Tóm lại là chàng hồn bất tán, luôn đeo bám tôi. giờ cậu ta lại trở thành vai múa nam duy nhất trong đội, khiến lần nào nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn như con của cậu ta, tôi đều buồn cười: Cậu là con trai đấy? Tại sao suốt ngày loanh quanh bên đám con vậy?
   Nhưng giáo lại cứ thích ghép tôi và cậu ta thành đôi, dù là múa hay làm MC, mỗi lần nhìn thấy, giáo lớp bên cạnh đều cười trêu: “Đúng là đôi kim đồng, ngọc nữ.” Tôi nghe mà muốn trợn mắt. Kỳ Duy là chàng bề ngoài yếu đuối, nhưng tính tình lại ngang ngạnh. Bình thường ít , nhưng lại rất nóng tính, làm phật ý cậu ta biết mình chết thế nào, ai mà thèm dính dáng với cậu ta chứ?
   cứ vậy thôi, lần nào tập múa xong, tôi vẫn phải về nhà cùng Kỳ Duy. Ai bảo tôi biết xe đạp! Nhà cậu ta lại gần nhà tôi. Và thế là thời gian, con đường rợp bóng mát ngoài trường, luôn thấy chàng đạp xe đạp phởn phơ trước, nàng hậm hực đuổi theo, vừa chạy vừa gọi như sắp khóc: “Dừng lại ! Hôm nay tớ vẫn chưa dám nhảy xe đâu!”
   Khó khăn lắm mới nhảy được lên xe, hai đứa tôi gần như gì nữa, tóm lại là tôi mệt rã rời. Hôm nào được giáo khen trong giờ học múa, Kỳ Duy ngâm nga hát bài. Tôi ngồi sau, nhìn bóng dáng gầy guộc và cái cổ cao lêu nghêu của cậu ta. Gió thổi tung mái tóc hung của cậu ta, phất phơ theo tiếng hát, đột nhiên tôi có cảm giác: kẻ ra sức đạp xe này thực ra là con ma.
   Nhưng con ma này cũng có rất nhiều chuyện khôi hài, tôi thường lôi ra để trêu chọc Kỳ Duy, kinh điển nhất là chuyện xảy ra hồi học mẫu giáo lớn. Hồi đó chúng tôi đều còn , phương tiện giao thông cá nhân duy nhất là xe cút kít. Chỉ riêng bố của Kỳ Duy là ngoại lệ, mua cho con trai chiếc xe đạp. Kết quả là vừa biết , cậu ta đạp xe khắp sân, vẻ rất ta đây. lần, tôi và bạn bè cùng lớp đạp xe cút kít ở cổng trường mầm non, cậu ta đạp xe vụt qua, khiến tất cả mọi người đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Thấy cậu ta chuẩn bị lao vào cổng trường, tôi định phát biểu cảm tưởng thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Mọi người liền ồ lên, Lưu Đức Hoa trong phim Truyền thuyết cực tốc cũng nhanh như thế! Kết quả là tìm kiếm hồi mới phát hóa ra “ngài” ta ngã sau vườn hoa và nằm im nhúc nhích, chiếc xe đạp bên cạnh cũng gãy vỡ lung tung, chỉ còn bánh xe quay tít.
   Mỗi lần kể đến đây, tôi đều cười như nắc nẻ. Cậu ta cay cú tôi lắm nhưng biết phải làm gì, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, tựa như ráng chiều, rất ngộ. Thế là tôi liền ôm bụng chỉ vào cậu ta, : “Kỳ Duy, cậu giống con quá!”
   Thời gian đó, cậu bạn ngồi trước tôi ngày càng trầm mặc, cổ quái. Tôi hiểu tại sao, nhưng cũng ngại dám hỏi. Bỗng hôm, tôi đột nhiên phát thấy có mẩu giấy kẹp trong sách, viết rằng: “Trác Ưu, tớ hận cậu!” Chữ viết rất to, nhìn rất đáng sợ, tôi xem kỹ thấy ký tên là cậu bạn ngồi bàn trước. Tôi nghĩ nghĩ lại, biết mình đáng hận ở điểm nào, đành bấm bụng hỏi lại. Kết quả cậu ta trả lời như sau:
   Tớ căm ghét khi nhìn thấy cậu thân thiện với các bạn trai khác! Tớ biết là cậu hề thích tớ! Người cậu thích là Kỳ Duy!!!
   Mấy dấu chấm than liên tiếp tựa như quả lựu đạn ném thẳng vào trái tim tôi. Tôi tức nổ đom đóm mắt. Tại sao cậu ta lại tôi thích người khác? Tôi là học sinh ngoan thể chê ở điểm nào, tôi là tương lai của đất nước, làm sao có chuyện thích chàng chẳng khác gì con chứ? Lại còn dám sớm nữa? Đây thực là nỗi sỉ nhục lớn đối với nhân cách của tôi!
   Giận quá mất khôn, tôi quên hẳn lời mẹ từng dạy: “Chuyện này nên để đến tai giáo, phải khéo léo giải quyết”, lập tức đưa ngay mẩu giấy cho chủ nhiệm, lại còn rơm rớm nước mắt để chứng tỏ mình hoàn toàn trong sáng, vô tội. hiểu tại sao chuyện này lại đến tai hiệu trưởng, sau đó giáo liền gọi cậu ta lên văn phòng. Nhìn theo chiếc bóng lầm lũi của cậu ta, tự nhiên tôi lại thấy sợ, cảm thấy mình thực làm tổn thương người. Sau khi biết chuyện, mẹ cũng tôi làm như thế hay, lại còn bảo tôi phải giữ bí mật cho cậu bạn đó nữa.
   Sau khi từ văn phòng trở về lớp, cậu bạn đó lại càng lặng lẽ hơn. Tôi cũng thấy áy náy trong lòng, nhưng thực dám chủ động bắt chuyện với cậu ta. Sau đó lâu, cậu ta chuyển trường, ngay cả lời xin lỗi tôi cũng kịp .
   Vì chuyện này mà tôi buồn mất thời gian khá dài, lại còn kể cho đám Cực, Vân nghe. Nghe xong, Cực tỏ vẻ than thở, : “ đúng là ta giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết!” Tôi đốp lại được gì, mặt mày rầu rĩ, chán nản. Vân vừa an ủi tôi lúc bị Cực ngắt lời, thế là hai đứa lại bắt đầu môn học bắt buộc hằng ngày – đấu khẩu. Tôi đành thẫn thờ nghe bọn họ cãi nhau, Dương có vẻ để tâm lắm, chỉ chăm chú nghịch bộ tú lơ khơ tay. Trong lúc mơ màng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Dương hỏi : “Quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào?”
   Tôi ngước mắt lên nhìn, biết tự bao giờ, có chú bươm bướm rất sặc sỡ đậu ô cửa sổ.
   Haizz, Dương à, hồi ấy có phát ra ? Chỉ cần dỏng tai lắng nghe, trong ngày thu cũng có tiếng hoa nở.

   ________________________________________
   [1] nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền là mỹ nhân nổi tiếng và là trong những nguyên nhân chính gây nên sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.

  5. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,957
   4. Hai đầu khó xử
   “Quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào?”
   Tôi thần người nhìn sang, người đặt câu hỏi nghịch quân bài đen, nhìn rất uể oải, đầu buồn ngẩng lên. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị ảo thính. Thấy tôi hồi lâu trả lời, Dương đành hỏi thêm câu: “Hỏi em đấy! Ngốc à!”
   Tôi thấy ánh mắt Dương rất sắc, dường như muốn thăm dò gì đó, lòng thấy rất bực bội, bèn xẵng giọng đáp lại: “Quan hệ gì chứ? cũng chỉ là mối quan hệ như với thôi!” Nghĩ nghĩ lại, vẫn thấy ổn, tôi liền bổ sung thêm: “Ấy, đúng, em và cậu ấy đơn giản hơn chút, đâu có giống và em, mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng!” Nghe thấy câu trả lời trẻ con đó, Dương liền bỏ quân bài xuống, ngửa mặt lên cười lớn. Tôi liền quát: “ được hời mà còn làm cao à?” Dương cũng giận, chỉ nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy rất hiền lành, biết có thể hớp hồn bao nhiêu . Tôi thầm nghĩ bụng: Nhà ngươi chỉ có khuôn mặt này thôi, chỉ có khuôn mặt này thôi!
   Tuy nhiên, đúng là Dương có khuôn mặt đẹp trai .

   Hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, cuộc sống bình yên trở lại. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ những ngày đám con chúng tôi ríu rít tập luyện bên nhau. Để khao con vất vả, bố tôi tặng tôi chiếc xe đạp địa hình màu đỏ rất đẹp. Vì thế tôi hạ quyết tâm sau khi tan học tập xe đạp, huấn luyện viên chắc chắn là Kỳ Duy, xe dùng để tập dĩ nhiên là xe đạp của cậu ta.
   Sau khi tan học, sân trường gần như còn học sinh nữa, Kỳ Duy lại khăng khăng đòi đưa xe đạp của cậu ta đến cái sân bóng đất đỏ gần như bỏ hoang. Tôi theo sau, ngờ nghệch hỏi: “Sao tập đường? Đường nhẵn như vậy mà!”
   Cậu ta liền lườm tôi cái: “Cậu ngốc , tập ở đó để ngã sứt đầu mẻ trán à?”
   Vừa nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, tôi liền gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, nghĩ bụng ngờ chàng ẻo lả này cũng cẩn thận ra phết, đúng là chọn nhầm huấn luyện viên.
   Vừa bước vào giai đoạn tập chính thức, bản chất nhát gan của tôi lập tức phát tác: cả người cứng đờ, tay túm chặt ghi đông như túm phao cứu sinh. Kỳ Duy chạy sau giữ cho xe thăng bằng, miệng nhắc liên hồi: “Thả lỏng, thả lỏng.” Tôi ra sức ngọ nguậy, cuối cùng phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngã sõng soài ra đất cách đầy vinh quang, lúc đó chỉ cảm thấy tay chân tê cứng, thể đứng dậy. Thấy vậy, Kỳ Duy liền chạy ngay đến đỡ tôi. Tôi thấy mặt cậu ta trắng bệch, nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi, thế là bất chấp đau đớn, tôi liền cười khúc khích, trêu: “Có phải cậu sợ tớ mang vết thương về mách tội với mẹ cậu rồi mẹ cậu lại đánh cậu ?” Kỳ Duy trợn tròn mắt, thốt ra được lời nào, nét mặt lộ vẻ “Sao cậu lại biết?”.
   Chúng tôi nhìn nhau năm giây, cuối cùng bật cười ha ha. Tôi đắc ý : “Kỳ Duy, bụng dạ nhà ngươi thế nào, ta còn biết nữa à?”
   Thấy vẻ hống hách của tôi, Kỳ Duy biết chắc cú ngã có gì nghiêm trọng, nên cũng yên tâm hơn, cười : “Thôi, hôm nay tạm thời dừng tập tại đây, về thôi.”
   Tôi vẫn còn chưa thấy , liền năn nỉ cậu ta chở tôi loanh quanh mấy vòng. Thế là hai chúng tôi lại thong dong quanh sân bóng. Đợt ấy trời sang thu, gió se se lạnh, bất giác tôi áp sát vào Kỳ Duy. Cậu ta biết tôi sợ lạnh, nên cố tình đạp xe nhanh để trêu tôi. Tôi tức quá, đấm thùm thụp vào lưng cậu ta.
   chơi vui vẻ, đột nhiên tôi nhìn thấy ngoài sân có chiếc bóng cao gầy.
   Nhìn kỹ thấy hóa ra là Lục Tây Dương, cũng biết chàng đứng đó được bao lâu, bên cạnh là đống lá rụng. Phát ra tôi nhìn chằm chằm, liền nở nụ cười có thể làm tan nắng chiều. Haizz, đúng là mỹ nam thứ thiệt! Tôi khoái chí, cũng vẫy tay với , cười rạng rỡ, : “Lại đây chơi cho vui!” lắc đầu. Tôi cũng chẳng muốn bảo Kỳ Duy dừng xe, chỉ có điều lúc ngang qua , tôi liền gọi: “Lại đây dạy em xe đạp!” vẫn chỉ cười.
   Lòng vòng hồi, tôi ngoái đầu lại ngó thấy đâu nữa.
   Đột nhiên tôi thấy cụt hứng, liền giục Kỳ Duy về nhà. Nét mặt cậu ta lộ vẻ thắc mắc, vừa dắt xe vừa lẩm bẩm: “Con đúng là sáng nắng chiều mưa, trưa gió !”

   Mấy ngày sau đến sinh nhật Vân, tôi và Cực đều tặng quà trước để chúc mừng, chỉ có Dương là chưa có động tĩnh gì. Vân rất sốt ruột, thậm chí còn suýt khóc trước mặt Cực. Cực cũng mắng Dương là biết thương hoa tiếc ngọc, liền cử tôi thăm dò.
   biết làm thế nào, tôi đành phải tìm đến lớp của Dương. Vừa nhìn thấy tôi, lộ vẻ sửng sốt, miệng hơi cười cười: “Tìm có việc gì vậy?” Đến khi tôi ý đồ đến đây, im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Em bảo nên tặng gì?” Tôi ngớ người, sao lại quay sang hỏi tôi? Thế là tôi đành trả lời, tặng cái gì thể tấm lòng ấy, con chỉ coi trọng cái đó thôi. phóng tầm mắt về phía sau lưng tôi, ánh mắt có phần mơ màng, miệng lẩm bẩm: “Tấm lòng, tấm lòng là cái gì?” Tôi chợt nghĩ ra kế, bèn : “Em biết tặng cái gì rồi, chắc chắn là cậu ấy vui! Nụ hôn của !”
   Hồi ấy tuổi trẻ ngây ngô, bao giờ tùy tiện trao cho ai nụ hôn. nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi : “Em nghĩ như thế là hay à?”
   Tôi nghĩ Vân say mê như vậy, vui mới là lạ, bèn cười đáp: “Hay quá ấy chứ, sao lại hay? Chắc chắn cậu ấy hài lòng!”
   Ngẫm nghĩ lát, liền hít hơi rồi đáp: “Thôi được, nụ hôn.”
   Hôm sinh nhật Vân, mọi người vào hùa đòi xem quà của Dương, liền lấy cớ chỉ có thể tặng riêng cho người tổ chức sinh nhật mà thôi. Vân nghe thấy vậy, nét mặt lộ vẻ chờ đợi, hào hứng.
   Mọi người vui đùa lúc, sau đó giải tán, chỉ còn lại Cố Đình và tôi ở lại dọn dẹp. Mãi thấy Dương hành động. Tôi sợ nuốt lời, bèn ra sức nháy mắt ra hiệu, chỉ còn thiếu nước giơ tay hô lớn: “Cố lên, cố lên” mà thôi. Dương ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng hôn lên trán Vân trước mặt tôi và Cố Đình.
   Lúc đó xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Trong khoảnh khắc dài dằng dặc đó, nét mặt Vân rạng ngời hạnh phúc, còn Cố Đình lộ vẻ tin.
   Tuy nhiên, Dương à, có nhìn thấy ? Lúc đó nét mặt em thể vẻ gì nhỉ?

   Sau ngày hôm đó, Vân nghiễm nhiên trở thành hạnh phúc nhất thế gian, suốt ngày ríu rít cười, Cố Đình rất hậm hực. Sau đó hiểu tại sao, Cố Đình biết được tin tôi là kẻ đầu têu vụ này, bèn trút bực sang tôi, mỗi lần chuyện với người khác về tôi đều phải xấu mấy câu.
   hôm, đột nhiên Tô Tịnh nhìn tôi chăm chú. Buồn cười quá tôi liền , nàng tiên nhìn tớ thà tự soi gương còn hơn. Tô Tịnh liền với vẻ thần bí: “Có người trông cậu như phù thủy!”
   Tôi nghe mà tức ách, tra khảo mãi mới biết hóa ra là Cố Đình tung tin gây chuyện. Tôi vốn là người thích giữ thể diện, lần này chịu được nữa bèn kể với Cực. Thấy mắt tôi đỏ hoe, ta biết tôi buồn , bèn lấy món kẹo Mỹ mà ta rất thích ăn ra để đãi tôi. Thấy tôi biến bi thương thành món chén, Cực lại bắt đầu trêu: “Em cằm nhọn, tóc đen như vậy, trông hơi giống phù thủy !” Tôi trợn mắt, ta lại cười: “Sao tự nhiên lại đắc tội với Cố Đình? nàng này ghê gớm lắm!”
   Tôi liền kể sơ sơ cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng, tôi hậm hực : “Tất cả đều tự nguyện mà! Người được lợi đâu phải là em!”
   Lần này Cực cười mà ngẩn người lúc. Mãi mới trở về với thực tại, tung bài tiễn khách với tôi: “Ưu Ưu, còn có chút việc, em về trước , được ?”
   Tôi ngờ nghệch về nhà, nghĩ bụng: “Hay là tên Cực này cũng là con như mình nên mới sáng nắng chiều mưa, trưa gió như thế nhỉ?”
   Tối hôm đó, mọi người tụ tập, Cực tỏ ra rất bực bội, mấy lần gây với Dương. Lúc đầu Dương nhịn ta, sau đó cũng nổi cáu, quát: “Lỗ A Cực, cậu điên rồi à? Sao tự nhiên lại giở thói lắm điều trước mặt con vậy?” Tôi chưa bao giờ thấy Dương và Cực như vậy, sợ run người, Vân chỉ biết cắn môi, nhìn Dương với ánh mắt lo lắng.
   Sau đó mọi người ai về nhà nấy, Cố Đình đuổi theo tôi lúc này vẫn lầm lì, hỏi : “Cậu có biết hôm nay Lỗ A Cực bị làm sao ?”
   Tôi muốn chuyện với ta, chỉ lắc đầu. Cố Đình liền cười : “Cuối cùng ta cũng chịu được nữa rồi, tớ biết là ta chịu được bao lâu đâu!”
   Nghe thấy vậy, tôi lập tức ngước mắt lên với vẻ hết sức cảnh giác. Cố Đình liền cười rất ranh mãnh, : “Hê, chẳng lẽ cậu biết à? Lỗ A Cực thầm Vân lâu lắm rồi! Còn trước cả khi Vân đến với Lục Tây Dương cơ!”
   Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, thần người hồi lâu.
   Mọi chuyện trước đây lập tức tái trong đầu: Cực thích nhìn trộm Vân hẹn hò, Cực thích trêu Vân, Cực luôn nhường nhịn Vân…
   Tôi trở về với thực tại, tần ngần hỏi Cố Đình: “Vân có biết ?”
   ta liền cười khẩy, : “Sao lại biết, nếu có Cực làm sao cậu ấy quen được Lục Tây Dương!”
   Tối hôm đó trời có trăng, đường phố lạnh lẽo, vắng vẻ. Tôi ngồi bên đường đợi xe, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại, nhưng thấy chuyến xe mình đợi đâu cả, bất giác nước mắt trào ra.
   Cực ơi, Cực, em có lỗi với !
   Hôm sau gặp Cực ở nhà, ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, còn cười bảo tôi tha lỗi cho thái độ khó chịu của ta ngày hôm qua. Tôi cảm thấy rất áy náy, chuyện cũng nhàng hơn rất nhiều. Cực là người thông minh, nhận ra ngay vẻ bất thường, cười nữa mà hỏi : “Em biết hết rồi à?”
   Năm chữ ngắn ngủi này khiến nước mắt tôi trào ra, suýt bật khóc thành tiếng, Cực giật bắn mình: “Bà tổ của tôi, có chuyện gì vậy? Nô tài có bắt nạt bà đâu!”
   Bị ta trêu như vậy, tôi liền bật cười: “ cứ ỷ lại vào cái miệng lắm điều của !”
   Cực cũng cười, nhưng nụ cười rất buồn: “Ngoài cái miệng này ra, chẳng có ưu điểm gì khác.”
   Tôi rất bực mình vì nhụt chí đó, bèn khích lệ: “ nào thích chắc chắn rất hạnh phúc, em cam đoan như vậy!”
   Cực lại tỏ vẻ coi thường tôi: “Em có gì để đảm bảo hả phù thủy?”
   Tôi cười, định đánh ta đột nhiên ta lại buông câu: “Ưu Ưu, em bảo liệu Vân có hạnh phúc ?”
   Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của Cực, tự nhiên cảm thấy buồn vô cùng, bèn từng chữ , rất kiên định: “Vân hạnh phúc ạ, vì ấy có đứng ra bảo vệ.”
   Gió Bắc ngoài cửa sổ đột nhiên ùa vào, lạnh thấu xương. Tôi và Cực đều rùng mình. “Mùa đông đến rồi.” Cực thò tay ra đóng cửa sổ, tôi co ro trong chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ ngồi yên.
   Nhìn bầu trời xám xịt, tôi có linh cảm rằng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
   Cực à, có phải hồi ấy cũng từng nghĩ như vậy hay ?
   Bánh xe của số phận, khi chuyển động chúng ta thể quay trở lại được nữa.

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :