Alex và tôi

Thảo luận trong 'Truyện Sáng Tác'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Vivian mèo hoang

   Vivian mèo hoang Member

   Bài viết:
   30
   Được thích:
   4
   Alex và tôi
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Thể loại : tự kể ngôi thứ nhất
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Tình trạng: on- going :yoyo69:
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Tác giả : vivian lee

   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N :yoyo29:Văn án :yoyo26:
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N

   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Tôi linh hồn, và ấy cũng tôi.
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Đây là câu chuyện của chúng tôi, câu chuyện chỉ có hai nhân vật, với tình cảm chân thành nhất
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Tại sao khi tôi gặp em linh hồn thân sác
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N Nếu năm 2014 tôi gặp được em, em, em có đồng ý lấy tôi ?
   cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com P T N N

  2. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :