CỰC PHẨM GIA ĐINH - VŨ NHAM (636C)

Thảo luận trong 'Sắc Hiệp'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Nữ Lâm

   Nữ Lâm Well-Known Member

   Bài viết:
   23,871
   Được thích:
   22,182
   Chương 12: Đạo bản
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo vừa rồi cải nam trang cùng với Lâm Vãn Vinh hợp tác diễn vở kịch song hoàng, lúc này đứng bên Đổng Nhân Đức , nhìn Lâm Vãn Vinh cười :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, ngươi tục đấy nhé."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười ha hả :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Trong lòng nghĩ sao vậy thôi.Ta đây luôn thể bản tính chân thực của mình."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nhìn cười âu yếm mà gì.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh với Đổng Nhân Đức :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Đổng đại thúc, người còn đợi gì nữa đây?Hàng đống ngân tử (bạc trắng) chờ chúng ta đấy."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Ánh mắt Đổng Nhân Đức phát ra những tia thú tính, cùng với Lâm Vãn Vinh cười ha hả rồi lao thẳng vào giữa đám tài tử.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh tin chắc rằng rất nhanh sau đó bọn họ trở thành người được tất cả lũ tài tử đó hoan nghênh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Có được kinh nghiệm của mấy lần kinh doanh thành công trước đó, lão Đổng cũng học tập rất nhanh, có thế nào học thế ấy. Giao dịch giữa họ sớm lọt vào mắt bọn tài tử xung quanh, do đó, hai người vừa đến gặp phải chen lấn tranh cướp của các tài tử.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Huynh đài, đây chính là chân dung tự hoạ của Tiêu đại tiểu thư ư?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Huynh đài, còn có tin tức nội bộ về Tiêu đại tiểu thư nữa phải ?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Huynh đài, có tin tức nội bộ về Tiêu nhị tiểu thư vậy?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Huynh đài, có tin tức nội bộ về Tiêu phu nhân vậy?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Trời ạ! Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi hột. ra bụng dạ tất cả đàn ông đều giống nhau.Mẹ con Tiêu gia xem ra đều trở thành miếng mồi ngon, ai cũng muốn cắn miếng rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Tuy nhiên , đối với chàng mà , có lũ người mang lòng dạ đen tối này chàng biết đâu kiếm tiền đây?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Thấy người vây quanh ngày đông, Lâm Vãn Vinh và lão Đổng bị vây vào giữa, nhiệt tình của bọn tài tử bộc lộ hết ra ngoài khiến Lâm Vãn Vinh phải hét lên:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Đừng cướp, đừng cướp. Đây là bản độc được truyền từ nội bộ Tiêu gia ra, số lượng nhiều, vô cùng quý hiếm. Chỉ giá thôi, mười lượng quyển, tay giao tiền tay giao hàng."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -" cần tìm nữa."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V tên tài tử thô lỗ giàu có thuận tay vứt cho lão đổng đĩnh bạc , cướp lấy cuốn sách trong tay lão rồi cẩn thận như cất giấu vật báu cất vào trong lòng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lúc này các tài tử chợt như nước vỡ bờ, điên cuồng chen đến:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Ta trả mười lượng, huynh đài, mau đưa cho ta."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Ta trả mười lăm lượng..."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Hai mươi lượng..."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lão Đổng và Lâm Vãn Vinh bị chen lấn xô đẩy vào bên trong. Hai người ướt đẫm mồ hôi, trong nháy mắt , mấy chục cuốn sách hai người ôm trong lòng để kinh doanh bị tranh cướp hết sạch.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V May mắn là Lâm Vãn Vinh nhìn ra thời cơ nên sớm dặn dò Đổng Thanh Sơn mang tất cả số sách còn lại đến mới đủ đáp ứng nhu cầu điên cuồng của các tài tử. Gần đến trưa cũng là lúc năm trăm cuốn sách chỉ còn lại vẻn vẹn mười quyển.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Tuy số tài tử có mặt ở đây rất nhiều nhưng người thực có khả năng bỏ ra mười lượng bạc để mua cuốn sách phong nguyệt có hạn. Có thể bán hết số lượng năm trăm cuốn là vượt xa khỏi dự tính của Lâm Vãn Vinh rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Các tài tử tụm năm tụm ba thành các nhóm để cùng nhau thưởng thức cuốn sách, miệng ngừng phát ra những tiếng kêu cảm thán, hiển nhiên là dung mạo của Tiêu đại tiểu thư thu hút họ cách sâu sắc.Trong lòng Lâm Vãn Vinh ngầm cười, ngờ bức chân dung của Lâm đại tiểu thư này lại đáng tiền như thế.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Ba cha con Đổng gia phải chia làm hai đợt mới có thể chuyển hết số bạc đó . Đổng Nhân Đức ngờ cuốn sách này lại có thể bán chạy cách điên cuồng đúng như Lâm Vãn Vinh từng , ông nhìn đống bạc trắng mà nét mặt vui mừng nở nụ cười tươi như hoa.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Bữa trưa được Đổng Xảo Xảo làm rồi đưa tới.Nàng vẫn cải dạng nam trang, tìm gốc cây to ngồi xuống , lấy thức ăn vẫn còn nóng hổi từ trong chiếc làn trúc ra, nàng :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, ăn cơm ."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Tay nghề của Đổng Xảo Xảo quả ngoa.Mấy món thức ăn này sắc , hương ,vị đều có đủ. Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Xảo Xảo, Trình đọ của nàng e rằng ngay cả các đầu bếp lớn cũng chưa chắc theo kịp đâu."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V gắp vài miếng thức ăn và nuốt hùng hục như hổ báo. Đổng Xảo Xảo đỏ mặt nhìn chàng :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, thiếp đâu có tốt như huynh chứ.muội thấy huynh mới là người giỏi giang. Huyênh biết , từ trước đến nay thiếp chưa từng nghĩ đến việc cuốn sách đơn giản như vậy lại có thể bán được nhiều tiền như thế. Có đến năm nghìn lượng bạc ý chứ. Cha muội và tiểu đệ ở nhà nhìn đống bạc đó mà vui đến mức tài nào ngủ được."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh buồn cười quá lắc lắc đầu , Đổng lão đầu này quả thực chưa bao giờ nhìn thấy bạc hay sao.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh quá coi trọng chuyện tiền bạc. Có trăm vạn cũng là sống, có đồng cũng là sống, chỉ là lúc này nhìn dáng vẻ mừng vui của Đổng Xảo Xảo, trong lòng chàng cũng vô cùng hoan hỉ, chàng bèn cười ha hả :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Nếu như vậy, Xảo Xảo nương , của hồi môn của nương bây giờ chắc là nhiều lắm đây. Tìm được đấng lang quân như ý nhất định được quên ta đâu đấy."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo đỏ mặt cúi đầu :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, huynh đừng giễu cợt muội nữa."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Con người Lâm Vãn Vinh da mặt rất dày nên nhìn Đổng Xảo Xảo như vậy lại càng cười to hơn khiến cho Đổng Xảo Xảo chỉ biết cúi gằm mặt đến tận ngực dám ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ đến tận cổ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Sau khi ăn hết sạch số thứ ăn, Lâm Vãn Vinh uống ngụm nước to rồi mới vỗ vỗ bụng , trong lòng vô cùng thoả mãn :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V - "Xảo Xảo, đa tạ muội. Suýt nữa ta nuốt mất lưỡi của mình rồi đấy."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo cười duyên :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V - "Nào có nghiêm trọng như huynh chứ. Đúng rồi, Lâm đại ca, cha bảo muội hỏi huynh cuốn sách đó có nên in tiếp nữa hay ?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -" cần đâu, chúng ta có in thêm nữa cũng bán được giá cao nữa rồi."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Vì sao?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo kì lạ hỏi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Thứ nhất là vì thị trường gần như bão hoà rồi, ồ, chính là những người nên mua đều mua rồi."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lo lắng Đổng Xảo Xảo hiểu ý nghĩa của khái niệm thị trường bão hoà, Lâm Vãn Vinh vội vàng giải thích.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -" là thứ có giá mười lượng cuốn phải ai cũng có thể mua, hơn nữa chúng ta cũng cần phải nghĩ cho Tiêu đại tiểu thư chút nữa chứ phải ? Để cho năm trăm tên tài tử thưởng thức trước chút dung nhan mĩ miều của nàng cũng đủ rồi. Tuy nhiên nếu là dung nhan của Xảo Xảo e rằng nếu là hai mươi lượng cuốn vẫn cần mặc cả đâu."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh làm ra vẻ lo lắng buồn phiền cho Tiêu đại tiểu thư nhưng câu sau lại là câu đùa giỡn lả lơi với Đổng Xảo Xảo .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nghe khẩu khí hề biết xấu hổ của Lâm Vãn Vinh lại đùa cợt mình nén nổi lại đỏ bừng mặt , nàng đằng hắng tiếng :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, huynh là xấu quá ."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -" ? Haha..."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh lại càng cười to hơn, đàn ông xấu đàn bà , nha đầu này tuổi còn quá nên nào hiểu được những đạo lí này cơ chứ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Luận về khoản mặt dày và vô sỉ Đổng Xảo Xảo làm sao so sánh được với Lâm Vãn Vinh. Nàng chỉ biết đưa hai tay che mặt dám để Lâm Vãn Vinh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như ráng mây chiều của mình.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -" nguyên nhân khác nữa chính là vì sách của chúng ta có đạo bản rồi."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Cười lát Lâm Vãn Vinh nghiêm nét mặt , đưa tay chỉ về kẻ trong tay cầm cuốn sách của chàng, thao thao bất tuyệt quảng cáo với bọn tài tử .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Nhanh như vậy ư?"
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo kinh ngạc .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Vừa may cạnh đó có tài tử vừa mua quyển đạo bản, Đổng Xảo Xảo liếc sơ qua cái thấy chính là cuốn sách Lâm Vãn Vinh chế tác được mang in lại lần.Do gia công nhanh chóng nên nét mực đen còn chưa kịp khô , giấy thô ráp, chữ viết và chân dung đều rất mờ nhạt.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo bĩu môi :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Cái đó so với của chúng ta còn kém xa ."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V -"Đúng là kém xa nhưng người ta bán rẻ hơn chúng ta mà. Hai lượng cuốn, haha. Như vậy đối với những tài tử hàn môn mà rất có sức hấp dẫn đấy chứ. Mà thôi, chúng ta kinh doanh ở thị trường cao cấp , thị trường cấp thấp hãy để lại cho người khác , cũng coi như để cho người ta bát cơm mà."
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười ha hả , nhưng trong lòng dâng lên cảm giác được thoải mái lắm. Mẹ nó, lão tử trồng cây các người được hưởng bóng mát , các ngươi kinh doanh những thứ đạo bản đó cũng quá trượng nghĩa rồi đó. Thượng đế phù hộ các ngươi sinh con trai có hai tiểu JJ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Chàng vốn cũng chuẩn bị in thêm nữa nhưng loạt sách đầu bán hết trong chưa đầy ba giờ đồng hồ nhìn thấy đạo bản, ngờ ở cái thời đại này mà đạo bản cũng ngang ngược hoành hành như vậy. Những tên này cũng nhanh chân nhanh tay quá đấy chứ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com I L V Tuy Lâm Vãn Vinh quá coi trọng tiền bạc nhưng chẳng có ai chê tiền nhiều cả, có thể kiếm được cứ kiếm thôi. Ai có thể sống mà cần tiền đây.
   NoonaAnnabelle thích bài này.

  2. Nữ Lâm

   Nữ Lâm Well-Known Member

   Bài viết:
   23,871
   Được thích:
   22,182
   Chương 13: Tiểu tiểu nương
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nàng là nương dễ dàng thoả mãn, buổi sáng có thể kiếm được năm nghìn lượng bạc, điều này tuyệt đối là kì tích, nếu là lúc trước ngay cả nghĩ nàng cũng dám. Nàng bằng lòng rồi.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, chàng muốn đến Tiêu Phủ làm gia đinh sao?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo tiếp tục quan tâm đến chuyện in thêm sách nữa, nàng do dự nhìn Lâm Vãn Vinh hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Chàng phải... là vì Tiêu đại tiểu thư đấy chứ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cố ý làm ra vẻ kinh ngạc cách gian xảo :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ý...Xảo Xảo, vậy là đều bị nàng nhìn ra hết mất rồi à. Nàng quả là thông minh lanh lợi, tiên đoán được trước."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo lộ ra thần thái vô cùng kì quái, sắc mặt có vẻ gì đó tốt.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh thấy nha đầu này tinh thần có chút buồn bực đành lòng trêu nàng nữa bèn lắc đầu cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Haha...Ta đùa với nàng thôi. Yên tâm , ta chẳng có chút hứng thú nào với Tiêu đại tiểu thư cả.Nàng nghĩ xem, nào có ai từng nhìn thấy nàng ấy trông như thế nào chứ. Nếu như là xấu xí dựa dẫm vào ta, chi bằng ta tìm cái cây treo cổ lên đó cho xong."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nghe chàng ta thú vị như vậy, nhịn được phì cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Làm gì có ai sắp xếp con người như chàng vậy chứ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Đời người có đến tám chín phần là như ý, ta làm thêm ở Tiêu gia cũng có cái khó của ta. Nàng cũng biết đấy, lần này chúng ta xuất bản cuốn sách đó, buôn bán rất tốt nhưng cũng chỉ là kiểu kinh doanh chộp giật, thể tính kế lâu dài. Ta cũng cần phải ăn cơm, cần nuôi sống bản thân, có thể tìm được nơi thu nhận ta là tốt lắm rồi. Đãi ngộ của gia đinh ở Tiêu gia cũng tồi, còn ta, người có chí hướng, thích tuỳ gặp cơ hội mà an, hơn nữa con người ta cũng chẳng có sở trường nào cả, chỉ là bề ngoài đẹp trai chút, tính khí tốt chút, chú ý nhiều chút, Tiêu gia chọn ta làm gia đinh cũng miễn cưỡng coi như tìm đúng người rồi đó."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nét mặt Lâm Vãn Vinh vô cùng đau khổ sầu não, việc này cần phải giả bộ vì nếu phải do rơi vào tròng của Nguỵ lão đầu có đánh chết chàng cũng chạy đến hầu hạ người khác đâu.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo đỏ mặt, hơi hé cái miệng xinh lén cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, da mặt chàng quả là dày. Tuy nhiên chuyện với chàng rất vui, chỉ con người chàng tốt mà còn hiểu biết rất nhiều, thiếp rất thích chuyện với chàng."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười ha hả :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Điều đó là đương nhiên rồi, nàng có biết , ở chung...ồ, quê ta, có rất nhiều thích nghe ta chuyện đấy. Hễ làm là mọi người đều vây quanh ta, nghe ta kể chuyện. Thế nào , rất có sức quyến rũ phải ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Điều này quả phải do chàng khoác lác. Con người Lâm Vãn Vinh rất lạc quan, khẩu tài lại tốt, quan hệ với mọi người đều rất tốt. Cái này gọi là ra tay khi người tươi cười, làm ăn mà, cũng giống như chàng ta vậy, có da mặt rất dày.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -" ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nhìn chàng cái rồi :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -" biết tiểu thư nhà nào lại có phúc khí , có thể đính hôn với người tốt như Lâm đại ca."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nhớ lại những bạn mình từng quen, người chàng và những người chàng , tất cả đều như nước chày mây trôi rồi, thể có cơ hội gặp lại bọn họ được nữa.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nét mặt chàng thoáng có tia đau buồn, lắc lăc đầu, cười khổ :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Phúc khí cái gì chứ? Ta bây giờ là kẻ độc thân, đơn lạnh lẽo, đến đâu tính đến đó thôi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tất cả những nỗi đơn lạc lõng của chàng đều lọt khỏi mắt Xảo Xảo. Nàng cắn môi cúi đầu, nghe thấy những lời chàng bèn ngẩng đầu lên , mặt thoáng qua tia sáng.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Tuy nhiên, Lâm đại ca, chàng nghiêm mặt lại cũng rất khiến người khác phải sợ hãi đấy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo học tập dáng vẻ của Lâm Vãn Vinh, cố ý làm giọng ồm ồm :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Sĩ diện là do người khác mang lại, còn bộ mặt là do chính mình giành được..."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V xong bèn cười duyên dáng.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh muốn cười nhưng cười nổi, chàng thu nụ cười khuôn mặt lại nghiêm sắc mặt :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Xảo Xảo, làm việc thể xem bề ngoài được, nàng chỉ cảm thấy chuyện với ta rất vui vẻ, nàng làm sao biết được ta có phải là người xấu hay chứ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nghĩ đến những gian xảo trí trá thương trường lúc trước, khi gặp nhau mặt luôn mang nụ cười niềm nở nhưng quay lưng lại là xuất đao rồi. Những việc như vậy, Lâm Vãn Vinh thấy ít, cũng đích thân tham dự vào rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại quả là giấc mộng.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo sững người ra lúc, nảng và Lâm Vãn Vinh tiếp xúc mấy ngày nay, nhìn thấy chàng cả ngày chỉ cười hi hi ha ha đứng đắn chút nào, chứ hề nhìn thấy bộ dạng chàng như lúc này.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nàng khẽ ừm tiếng, nhìn Lâm Vãn Vinh ôn nhu :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, chàng có tâm tâm gì phải ? Chàng dường như được vui lắm, có thể cùng Xảo Xảo được ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười ha hả :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Nha đầu này, nàng đừng tự cho mình là thông minh nữa , ta sống rất vui vẻ."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nhìn chàng , kiên định :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, chàng là người tốt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng thiếp biết điều đó rồi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nàng xong đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cách sâu sắc, sau đó cầm hộp cơm chạy như bay.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh đành bất lực, vuốt vuốt mũi. Ta là người tốt ư? ừm, ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên nha đầu này lúc chạy mông lắc nhanh, nếu như nàng luyện tập chạy ngắn chừng hạt giống tốt đây.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Ăn no rồi, uống đủ rồi, Lâm Vãn Vinh cũng lười muốn về nhà bèn dựa vào thân cây, dùng quyển sách bán còn thừa đậy lên mặt, yên ổn ngủ giấc say sưa.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Cũng biết ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi cảm thấy hơi ngứa, cái gì đó tắc tắc thoát ra được nên chàng bị đánh thức dậy.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy trước mắt khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, chính là cười mà ra cười nhìn bản thân.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Ý.. Đây là tiểu nữ nhà nào mà đẹp đến như vậy. Lâm Vãn Vinh ngáp mấy cái, đầu óc tỉnh táo hơn chút nhưng lại nhìn thấy trước mắt cầm cuốn sách, mỉm cười nhìn chàng.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nha đầu này khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, lông mi cong cong, cặp mắt to đen, đôi môi xinh như trái đào, da mặt hồng như phấn, nàng mặc chiếc váy hoa màu vàn yểu điệu, dưới chân mang đôi ủng tiểu man màu đỏ nhạt tạo nên chỉnh thể đẹp đẽ. Tuy tuổi còn nhưng bộ ngực của nàng khá cao, phát triển rất đẹp, cái nên to to cái cần . Tất cả làm nên mĩ nhân hiếm có.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nha đầu này nhìn có vẻ gì đó quen quen. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy có gì đó kì quái, chàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp mặt nàng vì phàm là những mĩ nữ mà chàng từng gặp bất luận lớn , thường thường đều có ấn tượng nào đó.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Thấy tiểu nương này chăm chú nhìn mình, Lâm Vãn Vinh cũng nghĩ nhiều nữa, chàng cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Vị nương này, tuy ta rất cao rất tuấn tú, rất thiên tài, rất đáng nhưng nàng cứ chăm chú nhìn ta như vậy ta cũng xấu hổ đấy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Sắc mặt nương đó hơi ửng hồng chút rồi lại trừng trừng nhìn chàng tiếp, giơ cao cuốn sách :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Chà ..Tên tiểu tử này, quyển hoạ sách này do ngươi soạn thảo ra phải ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Thứ nàng giơ cao trong tay chính là cuốn sách mà Lâm Vãn Vinh đậy lên mặt để ngủ lúc nãy, cũng biết bị tiểu nương này lấy xuống từ lúc nào.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười ha ha :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Thế nào, tiểu nương, nàng cũng muốn mua cuốn sách này sao? Có phải nhà nàng có ca ca đường huynh gì đó phải ? Chà...Tên tiểu tử này da mặt mỏng quá , bản thân dám mua mà lại sai nàng đến."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Đôi mắt đen nhánh như hạt châu của vị tiểu nương đó long lanh, nàng :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Đúng đấy, đúng đấy. Là ca ca của ta bảo ta đến đây. Người trong bức hoạ này là Tiêu đại tiểu thư phải ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh gật gật đầu :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Điều đó là đương nhiên rồi, đây là bản độc do nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài đó. Ta có được nó cũng dễ dàng gì đâu. Chà...Con người ta là mềm yếu, thể chịu nổi khi có tiểu nương xinh đẹp đến tìm ta. Được rồi, thôi bỏ , mười lăm lượng bạc, ta chịu lỗ vốn bán cho nàng vậy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Vị nương đó đằng hừm tiếng rồi :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Con người ngươi thà. Hừ, Ta theo ngươi cả buổi sáng nay rồi, ngươi bán cho người khác đa số là mười lượng bạc, tại sao vừa chuyển đến tay ta ta lại phải trả đến mười lăm lượng chứ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi hột, này hề ngốc đâu, nàng biết quan sát trước khi mặc cả .
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tuy da mặt chàng rất dày nhưng bị nương mười sáu mười bảy tuổi nhận ra và phá quỷ kế của mình cũng có chút gì đó bằng lòng, cướp lấy cuốn sách trong tay tiểu nương đó, chàng cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Vị tiểu thư này, cần đến mười lượng, ngay cả lượng cũng có người bán. Đó...nàng xem..."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Chàng hướng về phía bên cạnh rất ầm ĩ, tài tử hàn môn đọc cuốn sách đạo bản như xem báu vật vậy, Vẻ mặt xuẩn ngốc đó dường như nghĩ có được cuốn sách này là có được nửa Tiêu đại tiểu thư rồi.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Vị tiểu nương này chú ý đến Lâm Vãn Vinh rất lâu rồi nên đương nhiên biết thứ đạo bản được gấp gáp in ra trong tay người khác kia so với bản chính còn kém xa. Nàng liếc nhìn Lâm Vãn Vinh cái , đằng hắng tiếng rồi :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Cứ cho là bản của ngươi là bản chính cũng thể lên giá cách vô lí thế chứ."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Khuôn mặt tiểu nương này đỏ hồng lên , lông mày hơi nhướn lên nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quả nhiên là mĩ nhân tuyệt thế, đáng tiếc là khi Lâm Vãn Vinh buôn bán làm ăn lục thân cũng nhận, chàng cười hì hì :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Tiểu nương, kì hoá khả cư, cụm từ này nương nghe bao giờ chưa vậy? Chính bản của chúng ta toàn bộ đều bán hết rồi, cuốn này vốn là do ta muốn giữ lại để làm kỉ niệm, bây giờ nàng muốn mua nó, cướp niềm vui thích của ta, như vậy đương nhiên phải trả nhiều hơn chút rồi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Vị tiểu nương đó hơi đảo đôi mắt đen nhánh như hạt huyền :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Được. Mười lăm lượng mười lăm lượng. Tuy nhiên ngươi phải trả lời ta vấn đề trước ."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cái rồi :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Tiểu nương, trả lời câu hỏi cần phải thu thêm năm lượng bạc, nàng hãy suy nghĩ cho kĩ ."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương tức giận :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ngươi...đó là quy tắc ở đâu vậy, trả lời câu hỏi cũng phải thu bạc sao? Nếu ai cũng giống như ngươi còn loạn hay sao?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -" phải, phải."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh lắc đầu tiếp:
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ta và những người khác hoàn toàn giống nhau. Ta là chuyên gia phê bình, mỗi chữ đáng giá ngàn vàng nên đương nhiên phải thu phí rồi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương với giọng khinh miệt :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Chuyên gia gì chứ? Thu tiền người khác để làm quảng cáo, còn tự mình là chuyên gia."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười ha hả :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Tiểu nương, ngờ nhận thức của nàng cũng sâu sắc, suýt chút nữa ta bị nàng nhìn thấu rồi. Như thế này , ta hỏi nàng nhé, vấn đề nàng muốn hỏi có phải chỉ ta mới có thể trả lời được thôi phải ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Vị tiểu nương suy nghĩ lát rồi gật gật đầu :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Hình như đúng là chỉ có ngươi mới biết ."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Như vậy là xong rồi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười thầm trong lòng, nương này cũng dễ cho vào tròng:
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Chỉ có ta mới biết đáp án vậy ta có thể lựa chọn trả lời hay trả lời. Nàng muốn có được thông tin từ ta phải trả phí tin tức, điều này là rất công bằng.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Con người ta làm ăn buôn bán rất có hậu, tiền nào của ấy, năm lượng bạc là rất rẻ rồi đấy, ta tuyệt đối dối nàng đâu."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương sững người ra lát, suy nghĩ chút rồi đằng hắng tiếng :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Được, năm lượng năm lượng nhưng ngươi phải trả lời thà, được lừa gạt ta đâu đấy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vỗ nhè vào má mình :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Nàng nhìn thấy chưa? Đây là khuôn mặt tuấn, nàng hãy nhớ lấy, khuôn mặt này của ta chính là biển hiệu, biển hiệu bằng vàng, người già giảm giá, trẻ em phụ nữ tuyệt đối lừa gạt."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương hơi hé cái miệng xinh cười lúc, rồi nhàng :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Từ trước đến nay ta chưa từng gặp ai biết xấu hổ như ngươi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Thần sắc Lâm Vãn Vinh chợt biến đổi thành rất ghê gớm, trừng mắt nhìn tiểu nương đó nhưng nàng hề sợ hãi mà còn nghiêm mặt :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Vấn đề mà ta muốn hỏi chính là ngươi gặp Tiêu đại tiểu thư hay chưa?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh đương nhiên là chưa từng gặp nhưng chàng cũng rất tự nhiên cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -" phải ta với nàng rồi sao, đây là độc bản do gia đinh trung cấp trong nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài. Ta và huynh ấy là huynh đệ thân thiết, tuy ta chưa từng gặp Tiêu đại tiểu thư nhưng ta có thể thề với trời rằng bức hoạ chân dung của Tiêu đại tiểu thư này ta là người đầu tiên nhìn thấy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Bức hoạ này là do chàng tạo ra nên đương nhiên chàng là ngưởi đầu tiên nhìn thấy rồi. Lời thề này tuyệt đối vô sỉ, tuyệt đối là lừa gạt trẻ con.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Vậy ngươi có biết vị đại sư nào vẽ bức hoạ này ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương hỏi tiếp.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Chính là bổn đại sư ta đây. Lâm Vãn Vinh thầm cười trong lòng nhưng chàng tuyệt đối bao giờ thừa nhận chàng chính là tác giả của nó. Chàng nhìn tiểu nương cười :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Vị tiểu thư này, nếu ta nhớ nhầm nàng chỉ muốn hỏi ta vấn đề thôi, vừa rồi ta trả lời nàng vậy câu này nên tính là câu thứ hai phải ? hắc hắc - -"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương lấy từ trong lòng ra số ngân lượng :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ta biết, muốn thêm bạc nữa phải ? Nhìn cái bộ dạng tham lam của ngươi kìa."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Nàng nhận xét con người quá đơn giản rồi đấy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười hì hì :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Bổn chuyên gia trả lời câu hỏi cần phải xem tâm tình thế nào, hôm nay chỉ trả lời nàng câu hỏi thôi, câu hỏi kia cứ xem như tặng phẩm ."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương liếc nhìn chàng cái rồi :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ngươi cười gian xảo, ngươi là đại đại gian thương."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương cong cái miệng xinh xắn lên tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ đối với Lâm Vãn Vinh .
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Đúng là trẻ con, ta chẳng thèm so đo với nàng."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Nhìn thuần khiết đáng của nha đầu này trêu trọc chắc là có hứng thú lắm đây, Lâm Vãn Vinh cười vui vẻ :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Nàng cũng biết, quốc có quốc pháp , gia có gia quy, làm việc cũng phải có quy tắc. Làm nghề của bọn ta chữ tín phải đặt lên hàng đầu, vô cùng quan trọng . Nếu như hôm nay ta mang danh tính vị đại sư đó với nàng sau này ta còn mặt mũi nào gặp bạn bè nữa đây?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Như vậy cũng có lí."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương gật gật đầu, nhìn Lâm Vãn Vinh :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -" ngờ gian thương như ngươi cũng trượng nghĩa như vậy."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Nàng có thể nhìn ra ưu điểm của ta nhanh như vậy ư?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh "kinh ngạc" :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ta vốn luôn cho rằng ta che giấu bản thân rất tốt. Ai da. Xem ra ta vẫn còn quá lộ liễu rồi, cái gọi là mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi đến lúc phải xem xét kiểm điểm lại bản thân cách cẩn thận rồi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương hơi hé cái miệng xinh cười cách duyên dáng:
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Con người ngươi rốt cuộc là có còn chút xấu hổ nào hả?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Vị nương này có dung mạo tuyệt vời, nụ cười đẹp như hoa như ngọc. Hôm nay Lâm Vãn Vinh kiếm được bạc, tinh thần rất tốt lại cùng nàng chuyện mấy câu, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên chàng cũng muốn tranh luận về vấn đề sĩ diện xấu hổ gì đó nữa.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ngươi cho ta tên của vị đại sư đó ta cũng miễn cưỡng ngươi nữa. Vậy ngươi có thể cho ta biết ngươi tên là gì được ?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương đong đưa đôi mắt đen nhánh như hạt huyền hỏi.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Ta tên là Lâm Tam"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh "thẳng thắn" .
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Câu hỏi này cần thu tiền đâu."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười ha ha. nương, đặt bẫy trước mặt ta nàng vẫn chưa đủ trình độ đâu.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Lâm Tam, Lâm Tam..."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiểu nương nhẩm lại cái tên đó hai lần rồi :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Hừ. Lâm Tam, hôm nay ngươi lừa bạc của ta, hôm khác ta nhất định lấy lại cả vỗn lẫn lãi."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V xong nàng giận giữ trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh cái rồi ném lại đỉnh bạc, giơ cao cuốn sách thẳng.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lừa gạt? Lâm Vãn Vinh vô cùng kinh ngạc, đối phó với tiểu nương như nàng mà bổn công tử phải lừa gạt hay sao? Nhìn theo bóng dáng vị tiểu nương, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười lạnh.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Tiêu gia này quả có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nghe tham hia báo danh tuyển chọn làm gia đinh có đến hàng ngàn người, còn như các tài tử khỏi cần , hầu như tất cả những người biết chữ của thành Kim Lăng này đều đăng kí tham gia rồi.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh lại mang bán nốt những cuốn sách cuối cùng vẫn chưa bán hết, chỉ giữ lại nguyên cảo để làm kỉ niệm. thế nào nhỉ, dù sao cũng là món tiền đầu tiên chàng kiếm được ở thế giới này nên nó cũng có chút ý nghĩa làm kỉ niệm thôi.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Về đến nhà lão Đổng, quả nhiên đúng như Đổng Xảo Xảo , hai cha con Đổng Nhân Đức và Đổng Thanh Sơn ngẩn người trước đống bạc trắng lấp loáng, ánh mắt phát ra những tia nhìn tham lam, chứng minh cách ràng con người là từ cầm thú tiến hoá thành.
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười vỗ vai Đổng Nhân Đức :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Thế nào, Đổng đại thúc, hoa mắt rồi à?"
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Lúc này Đổng Nhân Đức mới giật mình tỉnh lại, dụi dụi mắt thấy Lâm Vãn Vinh về nên vội vàng kéo chiếc ghế đẩu, lấy ống tay áo lau lau rồi mới mời chàng ngồi, cung kính :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Công tử về."
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V Sau khi kiếm được món tiền lớn, thái độ của Đổng Nhân Đức đối với Lâm Vãn Vinh lại càng thêm cung kính. thể phủ nhận cảm giác được người khác tôn kính quả vô cùng dễ chịu, trong lòng Lâm Vãn Vinh rất thoải mái nên hề khách sáo ngồi xuống :
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com I L V -"Đại thúc, nhiều bạc như vậy tại sao đổi thành ngân phiếu, để nhiều bạc trong nhà như vậy sợ dụ trộm tới hay sao?"
   NoonaAnnabelle thích bài này.

  3. Nữ Lâm

   Nữ Lâm Well-Known Member

   Bài viết:
   23,871
   Được thích:
   22,182
   Chương 14: Tâm viên ý mã
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo từ bên ngoài bước vào vừa cười vừa , trong tay nàng là ít rau mới hái, có lẽ là vừa hái từ vườn vào vì vẫn còn rất tươi ngon.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Khuôn mặt già nua của Đổng Nhân Đức hơi ửng đỏ, ngượng ngùng cười :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -" giấu gì công tử, cha con lão quả có ý đó, năm nay tiểu lão nhân sắp năm mươi rồi nhưng chưa từng được nhìn thấy nhiều bạc như vậy bao giờ."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V ra lão Đổng vãn chưa đến năm mươi vậy mà sao nhìn lại như sau mươi vậy chứ. Ở thế giới trước đây của Lâm Vãn Vinh , bốn năm mươi tuổi là trong thời kì tráng kiện, kẻ nuôi thư kí, người có bà hai, sống cuộc sống thoải mái vậy nhưng trong thế giới này tuổi thọ trung bình tương đối thấp nên người chưa đến năm mươi như Đổng Nhân Đức mở miệng tự xưng là tiểu lão nhân rồi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Vậy nhìn , nhìn , nhìn cho đủ ."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh lấy từ trong chiếc làn của Đổng Xảo Xảo ra quả dưa chuột, cần rửa gì, chỉ lau lau qua rồi bỏ tọt vào mồm rồi phùng mang trợn má nhai, chẳng có chút hình tượng nào cả.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo tủm tỉm cười nhìn chàng cái , ánh nhìn chứa đầy vui sướng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm công tử, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào đây?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Nhân Đức lưu luyến nỡ rời mắt khỏi đống bạc nhưng cũng đành thu ánh mắt lại , thuận tay vỗ Đổng Thanh Sơn cái, làm lúc này mới rời mắt được khỏi đống bạc.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Đổng đại thúc, cứ làm theo như trước đây . Chia năm mươi năm mươi. Chỗ này có đủ năm nghìn lượng rồi phải , ta cũng còn ít nữa."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh lấy hết số bạc bán nốt chỗ sách lúc chiều ra:
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Ngày mai thúc mang tất cả chỗ này đổi thành ngân phiếu thông dụng, mọi người cứ lấy luôn nửa, nửa còn lại thúc cứ tạm thời bảo quản giúp ta thời gian nhé."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -", , ..."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Nhân Đức vội vàng xua tay :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Công tử, tuyệt đối thể chia năm mươi năm mươi được. Tất cả đều nhờ tài cán của công tử mới kiếm được, tiền vốn cũng là của công tử, Tiểu lão nhân chỉ nhận phí giá thành sản phẩm và thêm chút tiền công thôi, tổng cộng là năm mươi lượng."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh gặp những mưu mô trí trá gian xảo của thương trường quen rồi, nhìn Đổng Nhân Đức thấy lợi mà quên nghĩa, nhân phẩm quả đáng quý nên nén nổi gật đầu :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Đổng đại thúc, đây chỉ là chuyện của mình ta, cũng có rất nhiều công lao của mọi người nữa.Ta sớm rồi, phải làm cho Xảo Xảo nương món hồi môn lớn. Những thứ này cứ xem như là chút tâm ý của ta ."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo mặt đỏ lên nhưng lại nhìn Lâm Vãn Vinh nghiêm sắc mặt :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, món tiền này tuy cũng có phần tham gia của cha con thiếp nhưng hoàn toàn do chàng lãnh đạo, có cha con thiếp chàng cũng có thể tuỳ ý tìm vài người khác và cũng là tốt như vậy thôi. Chỉ là chàng mang cơ hội này cho cha con thiếp thôi. Tuy chàng tốt với nhà thiếp nhưng nêu thực cha con thiếp nhận số bạc này trong lòng mọi người cũng khó yên, thoải mái."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Đúng vậy đại ca. Chúng ta chỉ lấy những gì chúng ta nên lấy thôi, nhiều hơn phần cũng được."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Thanh Sơn tuổi tác tuy nhưng cũng rất có chí khí, cũng phụ hoạ theo ý kiến của Đổng Xảo Xảo.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V việc đến thế này còn biết gì nữa đây.Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, ba cha con Đổng gia này tuy nghèo nhưng chí hề thấp, nếu cứ tiếp lại là chàng coi thường họ nên Lâm Vãn Vinh đành gật đầu :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Nếu như vậy, ta có đề nghị."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Đề nghị gì vậy?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Ba người nhà họ Đổng vốn vô cùng khâm phục tài trí của Lâm Vãn Vinh nên vội vàng hỏi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh gật gật đầu :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Năm ngàn lượng bạc này chúng ta đều muốn lấy. Vậy chi bằng dùng nó làm tiền vốn, kinh doanh thứ khác, để tiền đẻ ra tiền , được ?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Buôn bán?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Nhân Đức trầm mặc lát rồi :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Vậy theo công tử thấy, chúng ta nên buôn bán thứ gì mới tốt đây?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Năm ngàn lượng bạc nhiều cũng nhiều ít cũng ít, nên buôn bán gì quả phải bàn bạc cách cẩn thận kĩ lưỡng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Xảo Xảo, nàng cho rằng chúng ta nên buôn bán gì tốt đây?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Nhìn thấy Đổng Xảo Xảo dường như có ý kiến gì đó, Lâm Vãn Vinh bèn hỏi. Đổng Xảo Xảo này là vô cùng thông minh tài trí, thể xem thường nàng được.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nghĩ lát rồi :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Ăn ở lại trang phục. Bách tính tầm thường chúng ta chú trọng chính là bốn việc này.Trang phục bị Tiêu gia và mấy đại gia khác lũng đoạn rồi mà còn cạnh tranh rất kịch liệt. Tiền vốn của chúng ta ít, thể chen chân vào đựoc đâu. Còn về phương diện ăn uống chúng ta có thể suy nghĩ chút."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo xong liền căng thẳng nhìn Lâm Vãn Vinh cái, chỉ sợ cách của mình khiến chàng nảy sinh phản cảm. Dù sao để người đọc sách làm ăn buôn bán có gì đó được vinh quang, hơn nữa đầu óc Lâm Vãn Vinh rất linh hoạt, liệu chàng có tán thành chủ ý của nàng hay cũng nữa. Nếu bị chàng phản đối, Đổng Xảo Xảo biết phải trốn đâu nữa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Ý kiến của Xảo Xảo giống với ta đó."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười lớn khiến cho Đổng Xảo Xảo thở phào trong lòng. Nàng hân hoan nhìn Lâm Vãn Vinh rồi chăm chú nghe chàng .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Dân dĩ thực vi thiên, việc mở quán này cần có bao nhiêu tiền vốn là có thể buôn bán lớn rồi, vào nghề cũng rất đơn giản. Tuy nhiên..."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Ngữ điệu của Lâm Vãn Vinh hơi thay đổi :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Nếu như chỉ là mở cửa hàng ăn ... mèo bắt chuột con, tuy nhiên tiền vốn nhiều nên lãi suất đầu tư cũng quá thấp. Muốn làm chúng ta phải làm lớn."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Làm lớn?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Ba cha con Đổng gia đồng thanh kêu lên, hiểu ý của chàng là gì.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -" sai, làm lớn. Quán mà chúng ta mở chỉ diện tích phải lớn mà địa điểm cũng phải tốt, tay nghề phải tinh, phục vụ phải tốt, giá tiền càng cần phải chú ý."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cắn răng từng chữ từng chữ .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Cho dù Đổng Xảo Xảo thong minh lanh lợi nhưng cũng có đôi chút hiểu ý nghĩa của những lời lâm Vãn Vinh . Mấy ý đầu còn có thể hiểu được nhưng câu cuối cùng cần hiểu như thế nào đây?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ba người bèn cười :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Mấy điểm đầu đều có thể hiểu được phải . Quán của chúng ta chỉ địa điểm phải rộng rãi mà còn phải ở đoạn phố hoàng kim náo nhiệt nhất, tay nghề và phục vụ cần ta phải rồi. Còn về mặt giá tiền, ha ha..chúng ta cần phân phối hợp lí thành cao trung thấp ba loại , loại nào cũng có. Phải khiến cho các khách hàng đến với chúng ta đều có hưởng thụ của tầng lớp cao cấp, cảm thấy chúng ta và những nơi khác giống nhau. Chỉ cần có đẳng cấp rồi cho dù giá cả của chúng ta có đắt chút người khác cũng có thể thông cảm. Dù sao cũng là tiền nào của ấy, mọi người đều hiểu được. Huống hồ những khách hàng ở tầng lớp trung cấp và cấp thấp chúng ta đều có thể chăm sóc đến."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Những lời này khiến cho hai cha con Đổng Nhân Đức sững người ra hồi lâu vẫn hiểu được, chỉ có Đổng Xảo Xảo là cắn môi, cẩn thận suy nghĩ những lời Lâm Vãn Vinh vừa , dường như lĩnh ngộ được điều gì đó.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Hơn nữa"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười nột cách bí :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Nhằm vào các loại khác hàng chúng ta còn phải tiến hành thúc đẩy kinh doanh định kì, đảm bảo khách hàng chen nhau mà đến."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Thúc đẩy kinh doanh?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lân này chỉ hai cha con Đổng Nhân Đức mà ngay cả Đổng Xảo Xảo trở thành ngốc nghếch rồi. Tất cả đều chưa từng nghe thấy từ này nên hiểu nghĩa của nó là đương nhiên thôi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh còn cách nào khác lại phải tốn nước miếng giải thích cho bọn họ hiểu những danh từ mới ấy.Cuối cùng làm cho bọn họ hiểu và tỉ mỉ suy nghĩ về cách thúc đẩy kinh doanh khỏi phải khiến cho lòng người rung động đến thế nào.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Ba cha con nhà họ Đổng vốn niềm tin tuyệt đối với Lâm Vãn Vinh nên nghe chàng như vậy, tất cả đều lập tức cho rằng chàng là cao thủ, nguyện vọng mở 'tửu điếm ' bỗng chốc chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Chiêu này của Lâm Vãn Vinh vô cùng mạo hiểm vì chàng căn bản có kinh nghiệm gì về kinh doanh 'tửu điếm' nhưng chàng có gan. cần sĩ diện việc gì cũng có thể làm được, huống hồ năm ngàn lượng bạc này kiếm được mất gì nên cứ cho là thua lỗ chăng nữa chàng cũng hề chớp mắt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Dòng suy nghĩ của mọi người được kích thích trở nên hoạt bát vô cùng, Đổng Nhân Đức :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Nghe Lâm công tử như vậy, ta nghĩ ra rồi. Mấy hôm trước ông chủ của Mĩ Vị Hiên bên hồ Huyền Vũ nghe do tuổi tác cao nên muốn nhượng lại quán hàng của mình để về quê nhà ở Tô Châu dưỡng lão."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Ồ!"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh thấy rất có hứng thú, ven bờ hồ Huyền Vũ quả là nơi rất tốt, phong cảnh đẹp, người lại nhiều, chỉ cần kinh doanh tốt tiền kiếm được ít đâu.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Mĩ Vị Hiên đó dưới có năm tầng, chỉ địa điểm rộng rãi mà vị trí cũng vô cùng đẹp, có thể bên bờ hồ Huyền Vũ là nơi đẹp nhất, vừa vặn phù hợp với cầu của công tử."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Nhân Đức .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -" nơi tốt như vậy, ông chủ đó lạ nỡ chuyển nhượng lại ư?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nghi hoặc hỏi. Bên bờ hồ Huyền Vũ là khu phố hoàng kim của thành Kim Lăng này, có thể có cửa hiệu ở đó chắc chắn phải là phú ông giàu có vô cùng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Nhân Đức gật đầu :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Nơi đó quả rất tốt tuy nhiên ông chủ của Mĩ Vị Hiên vô cùng keo kiệt, phần lợi cũng nhường , hề có hậu, chất lượng thức ăn lại kém, giá cả cao nên đương nhiên thể duy trì được nữa. Con trai ông ta nhậm chức tri huyện ở nơi khác, nghe kiếm chác được ít tiền của, nên lão đầu này muốn về hưởng phúc."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V ra là như vậy, lão đầu này là gian thương keo kiệt, khắc chữ tiền mắt rồi cho nên kết quả như vậy cũng lấy gì làm lạ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Ông ta cần bao nhiêu bạc?" Lâm Vãn Vinh hỏi thẳng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Nghe là bảy ngàn lượng." Đổng Nhân Đức .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Bảy ngàn lượng? Con số này quả .Nếu mua lại cửa hiệu đó, lại tiến hành bào trí theo ý của lâm Vãn Vinh là tăng thêm số thiết bị nữa tính thế nào cũng phải đến tám chín ngàn lượng bạc. Số vốn năm ngàn lượng mới miễn cưỡng tính là đủ nửa thôi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nghĩ lát rồi :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Như vậy , Đổng đại thúc, ngày mai chúng ta cùng nhau đến gặp ông chủ Mĩ Vị Hiên thương lượng xem sao, tranh thủ giảm giá xuống. Số ngân lượng còn lại để ta nghĩ cách xem sao."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, ngày mai Tiêu gia bắt đầu tuyển chọn gia đinh, chàng..."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo có ý tốt nhắc nhở.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vỗ cái vào trán. Chết , sao lại có thể quên được chuyện này cơ chứ, chàng quay lại cười với Xảo Xảo :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Cảm ơn nàng nhắc nhở, Xảo Xảo."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo liếc nhìn chàng :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, chàng phải vào Tiêu gia làm gia đinh ư?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Thanh Sơn đứng ở bên cười cách kì quái :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, phải huynh thực thích Tiêu đại tiểu thư rồi đấy chứ?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nhìn lâm Vãn Vinh cái rồi cúi đầu gì.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Xem cái đầu to của đệ kìa."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh cười cười mắng, trong lòng có nỗi khổ thể ra.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Chuyện hứa với Nguỵ lão đầu nhất định phải làm, đối với những người khác có thể giở đôi chút thủ đoạn nhưng đối với lão đầu có ơn cứu mạng này, nếu có làm gì đó hẹp hòi ngay cả bản thân Lâm Vãn Vinh cũng xem thường chính mình nữa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Tuy tình nguyện đến Tiêu gia làm gia đinh nhưng nếu bảo chàng thực kinh doanh buôn bán chàng cũng bằng lòng lắm. Trước đây thương trường chàng nhìn thấy quá nhiều những mưu gian trá giảo hoạt, chàng thực cảm giác mệt mỏi rồi. Mục đích chàng bảo cha con Đổng Xảo Xảo buôn bán cũng rất đê tiện rồi, khiến cha con họ phải làm thuê cho chàng, chàng chỉ cần đưa ra chủ ý cho nên so với trước đây phải đích thân ra trận bây giờ tự do tự tại hơn rất nhiều.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đương nhiên cách nghĩ bẩn thỉu như vậy chàng thể trực tiếp ra được.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo thấy chàng gì cho rằng Đổng Thanh Sơn đoán trúng những gì Lâm Vãn Vinh nghĩ nên nhè thở dài tiếng, lâu sau mới cắn răng :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm đạ ca, chàng tài hoa cái thế, Tiêu đại tiểu thư nhất định có tuệ nhãn nhận ra tài, hai người thực cặp trời sinh đó...Lâm đại ca chàng muốn làm gì cứ làm tốt việc đó . Thiếp...cha con thiếp luôn ủng hộ chàng."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Ngay cả Đổng Xảo Xảo cũng nghĩ vậy khiến cho Lâm Vãn Vinh biết nên khóc hay cười đây, chàng :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Xảo Xảo, mọi người đừng trêu đùa ta nữa. Kì thực con người ta rất lười biếng, chẳng muốn làm gì cả cho nên mới bảo mọi người bỏ vốn làm ăn. Còn về việc đến Tiêu gia làm gia đinh, tuy danh tiếng được hay ho cho lắm nhưng cũng chẳng có chỗ nào tốt cả, tối thiểu Tiêu gia cũng là cái cây to để ta dựa, sau này có ai dám trèo lên đầu lên cổ bắt nạt chúng ta nữa đâu."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh bịa chuyện hồi Đổng Xảo Xảo cũng truy hỏi chàng nữa, mấy người lại chăm chú bàn bạc kế sách.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo vẫn còn lo về số hai ngàn lượng còn thiếu, Lâm Vãn Vinh cười đợi ngày mai thương lượng với ông chủ Mĩ Vị Hiên xong rồi nghĩ cách sau.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lần này giải quyết mọi chuyện ở nhà lão Đổng khiến Lâm Vãn Vinh cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều so với ở căn phòng rách nát của chàng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Ăn cơm xong, Lâm Vãn Vinh kéo Đổng Thanh Sơn ra len lén nhét cho hai mươi lượng bạc, Đổng Thanh Sơn hiểu gì bèn hỏi:
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Lâm đại ca, huynh là vậy là sao?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Thanh Sơn, muốn lôi kéo các huynh đệ của đệ chỉ dựa vào nghĩa khí là đủ đâu, vẫn cần cái thực tế nhất này. Đệ cần nhớ , lợi ích luôn luôn mạnh hơn nghĩa khí, chỉ khi đệ cho họ đầy đủ về lợi ích bọn họ mới bán đứng đệ. Còn nếu chỉ chú trọng nghĩa khí chỉ được nhất thời thôi, thể nắm chắc được cả đời, đến lúc ngã ngựa chỉ còn mình đệ thôi."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Thanh Sơn tuy mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi nhưng cũng là người rất thông minh. cất số bạc mà Lâm Vãn Vinh vừa đưa , nét mặt lộ ra thần sắc cảm kích vô cùng:
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Cảm ơn, đại ca. Có câu này của huynh chỉ bảo, cả đời này của đệ cũng đủ dùng rồi. Đại ca, chiều mai đệ cần làm chút chuyện, huynh có thời gian ?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nghĩ lát rồi :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Ngày mai Tiêu gia bắt đầu tuyển gia đinh rồi, ta còn phải cùng cha đệ thương lượng chuyện tửu lầu nữa, có lẽ là có thời gian đâu."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Thanh Sơn nét mặt xuất thoáng qua tia thất vọng, :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Vậy thôi bỏ , đại ca.Việc chính của huynh quan trọng hơn."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai Đổng Thanh Sơn :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Thanh Sơn, chỉ cần đệ nhận đinh được việc muốn làm cứ thoải mái mặc sức mà làm, đại ca nhất định ủng hộ đệ."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Vâng. đệ biết rồi, đại ca."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Nét mặt Đổng Thanh Sơn vô cùng vui sướng dường như có chỉ bảo của Lâm Vãn Vinh là có được ý chí và niềm tin tất thắng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Thương lượng xong với cha con họ Đổng về cách dùng số ngân lượng này nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, ngay trong đêm, cha con Đổng gia mang tất cả số bạc mang đến hiệu bạc đổi thành ngân phiếu.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Nhìn bọn họ rồi, Lâm Vãn Vinh cũng thấy ngày hôm nay là mỏi mệt, chuẩn bị cáo từ để về nhà chợt nghe thấy Đổng Xảo Xảo :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Đại ca, chàng chờ chút..."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cách kì lạ, mặt Đổng Xảo Xảo ửng hồng, nàng :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Chàng ngồi xuống đó trước , thiếp lấy cho chàng thứ này."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh ngồi xuống chiếc ghế đẩu, vừa đợi được lát Đổng Xảo Xảo từ phòng trong bước ra. tay nàng cầm món đồ, đến trước mặt Lâm Vãn Vinh , nhàng cúi người xuống, chậm rãi cởi đôi giày vải rách của Lâm Vãn Vinh ra.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Thấy Xảo Xảo cúi xuống trước mặt mình, hàng lông mày thanh tú hơi động đậy, gò má đẹp như được đánh lớp son hồng, nàng căng thẳng cắn chặt môi, bộ ngực đầy đặn nhô lên hạ xuống, cố gắng kìm nén ngượng ngùng trong lòng. Lâm Vãn Vinh vội vàng :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Xảo Xảo, nàng như vậy là..."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo dám ngẩng đầu lên nhàng :
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Đại ca, đây là đôi giầy mới thiếp làm cho chàng, chàng xem xem có vừa chân ?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh nhìn nàng mang giày cho mình, mái tóc mượt mà của nàng phấp phới bay trước trán che mất đôi mắt mĩ lệ, gương mặt trắng như ngọc thấp thoáng vài nét ngượng ngùng. Mùi hương nhè từ cơ thể nàng bay vào mũi Lâm Vãn Vinh, bộ ngực đầy đặn của nàng cơ hồ chạm sát vào chân chàng, từng luồng khí nóng bỏng từ ngực nàng truyền đến chân Lâm Vãn Vinh rồi đến tim khiến cho cỗ 'tà hoả' bùng lên trong lòng chàng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vốn chẳng phải chính nhân quân tử gì nên nhì thấy người đẹp trước mắt như vậy trong lòng bùng lên kích thích dữ dội, long đầu dưới khố liền đứng lên, toàn thân bốc hoả bừng bừng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo sửa lại giày cho Lâm Vãn Vinh xong, định ngẩng đầu lên đôi môi thơm của nàng chạm phải vậy gì cưng cứng, đưa mắt nhìn kỹ thấy mình vừa chạm vào cái thứ cưng cứng dưới hông của Lâm Vãn Vinh , chính là long đầu của Lâm Vãn Vinh vừa nhô lên.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V "Á!"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo kinh hãi kêu lên, mặt nóng như lửa đốt, quay người chạy như bay vào phòng mình, đóng chặt cửa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Nàng áp lưng dựa vào cánh cửa phòng, tim ngừng đập dữ dội, khuôn mặt đỏ ửng mãi hết.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Xấu hổ chết được."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Đổng Xảo Xảo nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, toàn thân bủn rủn, vội vàng che gương mặt đỏ hồng của mình, dựa vào cửa hồi lâu gì.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Lâm Vãn Vinh vốn chẳng phải là loại tốt đẹp gì nên thấy Đổng Xảo Xảo xấu hổ chạy như thế, chàng chỉ còn biết cười ngượng ngùng hai tiếng:
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V -"Phản ứng tự nhiên, hoàn toàn ngoài ý muốn, chỉ có lần này thể có lần sau."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G H I cungquanghang.com cungquanghang.com I L V Long đầu dưới hông vẫn nhô thẳng lên như thế đến nửa ngày vẫn chịu hạ xuống. Lâm Vãn Vinh giận dữ ấn cho cái 'ngoài ý muốn' này cái, ai bảo ngươi làm ta mất mặt, phạt ngươi ba tháng cho ăn thịt - -'
   NoonaAnnabelle thích bài này.

  4. Nữ Lâm

   Nữ Lâm Well-Known Member

   Bài viết:
   23,871
   Được thích:
   22,182
   Chương 15: Xảo thủ hào đoạt
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đôi giày Xảo Xảo làm cho Lâm Vãn Vinh là vừa vặn, lại lại vài bước cảm thất vô cùng thoải mái, Xảo Xảo thực là nương khéo tay.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh thấy bên cạnh còn để bộ y phục mới làm, ràng là nó cũng được làm cho cùng với đôi giày vải kia, biết ban ngày Xảo Xảo đều bận đến có phút nghỉ ngơi, đôi giày và bộ y phục này chắc chắn là Xảo Xảo thức đên để làm tặng cho , nghĩ vậy trong lòng Lâm Vãn Vinh chợt dấy lên niềm cảm động khó tả và chợt thấy hổ thẹn với hành động vừa rồi của mình.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh mặc bộ y phục mới lên người rồi lại vài vòng, cảm thấy thoải mái vô cùng, dường như bộ y phục này được đặc biệt làm riêng với những số đo vừa vặn người vậy. Chẳng biết là do Xảo Xảo khéo tay hay là do lão tử chính là người mẫu dáng chuẩn nữa, Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi mông lung.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Bỗng bên cạnh có tiếng động , Đổng Xảo Xảo từ từ bước ra ngoài, tuy cố giấu ngượng ngùng nhưng khuôn mặt nàng vẫn đỏ hồng trông thấy.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Xảo Xảo...
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cười ngượng ngùng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Xảo Xảo thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên , dịu dàng chỉnh lại vạt áo, rồi cẩn thận ngắm lại lượt dưới trước sau, rồi mới gật đầu hài lòng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Nhìn khuôn mặt trong sáng đầy vẻ ngượng ngùng của nàng, tận hưởng hương thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng, làm trong lòng Lâm Vãn Vinh lại trỗi lên lòng hươu dạ vượn, hận thể choàng tay ôm ghì lấy nàng rồi thơm vào má nàng cái.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B 'Hấp phúc, đề khí, thu đồn,' Lâm Vãn Vinh thầm niệm khẩu quyết, đè nén long đầu hùng hổ xông xáo - -'
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Đại ca, ngày mai huynh phải đến Tiêu gia rồi, cần phải chăm sóc bản thân chút. Muội còn làm cho huynh thêm hai bộ y phục nữa, nếu có thời gian huynh tranh thủ đến lấy.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Xảo Xảo nhàng .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh trong tình cảnh phải đấu tranh gian khổ với long đầu nghe những lời đó trong lòng kìm được khẽ run lên hạnh phúc, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân, long đầu vốn từ lâu đứng vững nổi đột nhiên nằm phục xuống.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Tiểu nha đầu Xảo Xảo dịu dàng đến vậy, lại rất tốt với người khác, có ý nghĩ bẩn thịu với nàng ấy như vậy, quả thực nên. Lâm Vãn Vinh sau khi soi xét lại lương tâm, tự trách mình lúc, rồi thực cảm thấy rất bất mãn về biểu của long đầu dưới khố mình, tất cả đều là do tên tiểu tử gây hoạ, oan uổng cho ta quá.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Cả đêm hôm đó, Lâm Vãn Vinh ngủ rất ngon giấc, trong mơ thấy mình được cưỡi mây lượn gió cùng biết bao mỹ nữ tuyệt sắc, đến sớm hôm sau tỉnh dậy thấy long vương vẫn thẳng đứng như vậy.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đột ngột ghe tiếng gà gáy sáng, Lâm Vãn Vinh phóng đãng nghĩ ngợi rồi tự nhiên bật cười đắc ý.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Cảm giác quần trong ươn ướt, đưa tay sờ sờ, trời, mộng tinh rồi.(_ _') .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Từ mười tám tuổi bắt đầu giao lưu với bạn đến giờ, chưa bao giờ gặp phải tượng này, ngờ đến thế giới này lại xuất lần như thế, Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, qua việc này có thể thấy những kích thích ngày hôm qua nhận được quả chút nào.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Sáu giờ sáng tỉnh dậy giặt quần trong, thực chẳng hay ho gì, Lâm Vãn Vinh than thầm trong lòng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đến trước phủ Tiêu gia từ rất sớm, thấy vô số người đầy phấn khích đứng vây quanh hai tấm bảng đỏ, miệng ngừng hô hào ầm ĩ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh chen lên trước xem, hóa ra là bọn họ chen chúc xem bảng ghi danh những người tham gia sơ khảo tuyển gia đinh cho tiêu gia, tấm bảng đỏ viết chi chít dày đặc những tên là tên .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B May thay nhãn quang của Lâm Vãn Vinh rất tốt, cuối cùng cũng tìm ra được phía cuối góc bảng có ghi tên của chính mình-Lâm Tam.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Hai chữ này chẳng hiểu sao nghe lại thấy chướng tai đến vậy, Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ lại quỷ kế của Ngụy lão nhân, trong lòng chợt thấy bực dọc khó tả.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Tuy nhiên, nhìn sang xung quanh, danh tự nào cũng có đủ cả. So với những cái tên như Trương Cẩu Thặng, Hạ Sử Nhân, Lưu Việt Tinh gọi là Lâm Tam hạnh phúc lắm rồi. Lâm Vãn Vinh thầm lau mồ hôi lạnh túa ra mặt, nếu quả thực như vậy Ngụy lão nhân vẫn có thể coi là người nhân hậu có thừa.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - ngờ, đến cơ hội được sơ khảo cũng có nổi lần, lại bị loại dễ dàng như vậy, ta đến chết mất thôi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B người có bộ dạng như gia đinh đứng bên cạnh Lâm Vãn Vinh đột nhiên khóc rống lên than trời.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Vị huynh đài này vì lẽ gì mà phải đau khổ đến vậy? tên khác cất tiếng hỏi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Tên vừa khóc lóc đau khổ trả lời:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Chẳng là hôm qua trong lúc báo danh chính là sơ tuyển, ta lại chẳng biết thân biết phận liếc trộm nàng a hoàn MM vài cái, rốt cuộc là bị người ta loại bỏ như vậy đấy.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Huynh đài, thực ra muốn ghẹo nàng nha hoàn cũng phải biết ghẹo đúng lúc, chỉ cần vào được trong đó sợ gì có cơ hội chứ? Ai, đáng tiếc cho huynh quá.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Người kia lại thở dài cảm thán .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Ấy, nhìn huynh đài trang ăn vận như vậy, chẳng phải cũng là vào được giới gia đinh rồi sao? Cớ sao còn đến tham gia kỳ tuyển này làm gì ?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lại lão huynh khác tò mò hỏi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lão huynh vừa khóc rống lại hừ tiếng :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Cái này có gì lạ chứ, thời buổi này, nhân vãng cao xử tẩu, thủy vãng đê xử lưu, ta đến thử sức chẳng lẽ lại được hay sao? Ta cho các ngươi hay, ta chẳng những tham gia kỳ thi tuyển gia đinh của Tiêu gia mà còn tham gia "phủ hữu hảo nam nhi" do Phủ Doãn lão gia tổ chức và "Tháo cấp nữ sinh" do học xã Kim Lăng nữ tử tổ chức nữa kìa, bây giờ thông qua được hải tuyển và tiến đến bách cường rồi đó.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Thất kính, thất kính, huynh đài quả thực dũng cảm hơn người.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - dám, dám, nghe kinh thành tổ chức "thanh niên ca thần đại tưởng tái", ta cũng đinh ghi danh tham dự đây. Ta định ghi danh thi hát kiểu nguyên sinh, huynh đệ thấy ta thế nào - -'
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh nghe mà cười thầm trong lòng, thời buổi này, ai cũng nghĩ như thiên hạ đại loạn từ lâu rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Nhưng trong lòng chàng cũng có chút thắc mắc, nghe bọn người kia kỳ tuyển gia đinh của Tiêu gia còn có sơ tuyển nữa, nhưng bản thân lại ngẫu nhiên được qua luôn vòng đó là sao?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Trong lòng Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là do Ngụy lão đầu sao? Ngụy lão nhân này là gia đinh bậc cao của Tiêu gia, cấp bậc khác biệt ràng, là do chính lão giới thiệu, Tiêu gia đương nhiên phải dễ dãi đôi phần cho thông qua kỳ sơ tuyển rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh hướng mắt nhìn sang bên tấm bảng đỏ bên cạnh, chính là bảng danh sách tài tử, tuy đó viết chi chít đến khoảng hai ba trăm tên người nhưng nếu so với số lượng ghi danh xem ra có lẽ nó được loại đến hai phần ba tổng số rồi cũng nên.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Tiêu ra hiển nhiên là vô cùng coi trọng và tôn kính những tài tử này, phía sau tên mỗi tài tử đều có thêm hai chữ "công tử" rất ràng, tên của họ cũng được viết cách ngay ngắn đẹp đẽ, so với bảng tên gia đinh viết chồng chéo nghiêng ngả bên cạnh đúng là khác nhau trời vực.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Thời gian Lâm Vãn Vinh dự thi sơ khảo là vào buổi chiều muộn nên chàng cũng phải vội vàng làm gì. Đợi được lúc thấy Đổng Nhân Đức rảo chân bước vội về phía này.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Bọn họ hẹn là sáng nay gặp ông chủ Mỹ Vị Hiên kia, Lâm Vãn Vinh và Đổng Xảo Xảo xảy ra chuyện như ngày hôm qua rồi, bây giờ cũng chẳng có mặt mũi nào mà dày mặt đến nhà nàng nữa, vì vậy hai người lại hẹn nhau gặp mặt tại đây.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Đổng đại thúc, ngân phiếu đều mang đến đủ cả rồi chứ?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh hỏi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức kinh hãi nhìn quanh, tiến đến gần trước mặt Lâm Vãn Vinh rồi mới :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Đều mang đến cả rồi, công tử, đúng năm ngàn hai.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Thấy bộ dạng lo lắng vội vàng nhìn quanh của Đổng Nhân Đức, Lâm Vãn Vinh thấy rất đỗi nực cười, liền vỗ vỗ vai :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Đổng đại thúc, đợi lát nữa khi gặp được ông chủ đó, cứ nhìn mắt cháu mà hành nhé.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức khẽ gật đầu, bây giờ tôn sùng Lâm Vãn Vinh hơn bất kỳ ai, đương nhiên chàng ta là như vậy rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức dẫn Lâm Vãn Vinh tiến về phía Mỹ Vị Hiên, hai người qua những vùng đất phồn hoa trong thành Kim Lăng. Thấy đường lớn kẻ qua người lại tấp nập ngược xuôi, tiếng mua bán mặc cả dứt bên tai, những chủ hàng tiểu thương ven đường cao giọng hát rao ngừng, Lâm Vãn Vinh có cảm giác như được quay vê giữa đại lộ Nam Kinh ngày nào.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Ngay sát cửa vào của hồ Huyền Vũ , cũng là nơi phồn hoa nhất của thành Kim Lăng, đứng sừng sững tòa lầu cao năm tầng, lưu diêm phi bích, đình vũ lâu các, chỉ cần nhìn khí thế có thể thấy được phi phàm tiềm trong đó.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh nhìn thoáng lượt khắp tòa lầu, mọi thứ nơi đây từ địa điểm lẫn diện tích đều khiến chàng cảm thấy rất vừa long, vấn đề còn lại chỉ là giá tiền mà thôi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức đưa Lâm Vãn Vinh lên lầu ba, ông chủ đó là ông lão khoảng sáu bảy chục tuổi, lão cũng gặp mặt Đổng Nhân Đức vài lần.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức qua về mục đích chuyến đến lần này rồi chỉ vào Lâm Vãn Vinh đứng sau mình tiếp:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Vương lão bản, vị này là Lâm công tử từ kinh thành đến, lệnh tôn của sắp phải đến Giang Tô của chúng ta để nhận chức, cũng đúng lúc Lâm công tử đây chuẩn bị đến Kim Lăng này lập nghiệp, nghe là Vương lão bản muốn chuyển nhượng tòa lầu này nên tại hạ dẫn đến đây xem thử.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Hóa ra là khách quí đến từ kinh thành sao, thất lễ, thất lễ rồi. Chẳng hay phủ thượng của Lâm công tử là...
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản vừa nghe Lâm Vãn Vinh là người đến từ kinh thành tự nhiên dám chậm trễ, tuy nhiên lão làm tửu lâu nhiều năm, quen với cảnh người qua kẻ lại, quan hệ với vô số loại người khác nhau nên hề tỏ ra chút gì là căng thẳng quá mức.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh khẽ tiến lại gần vài bước, đưa tay phải ra rồi khẽ phẩy ra chiếc quạt giấy , mặt quạt vẽ núi cũng chẳng vẽ nước, chỉ đơn giản viết bốn chữ: "nan đắc hồ đồ".
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Nhìn chiếc quạt trắng sáng lấp lánh, Vương lão bản chợt có cảm giác bất ổn trong lòng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh mỉm cười :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Vương lão bản quá lời rồi, gia phụ cũng phải là nhân vật gì quá đặc biệt cả, chỉ là người chạy việc vặt cho đại lão gia mà thôi, cũng chẳng có gì là kiệt xuất cả.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Theo suy tính thầm của Lâm Vãn Vinh, việc giám đốc tiêu thụ của chàng trong vài năm phải là điều đáng khinh suất, câu vừa rồi của tưởng chừng như có gì nhưng tác dụng của nó quả chút nào.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Sớm nghe Đổng Nhân Đức qua, con trai của Vương lão bản cũng là nhâm tri huyện ngoài, dành dụm được ít của cải, đúng là nhân tống ngoại hào thiên cao tam xích. Lão bản này cũng sắp hồi gia hưởng phúc của nhi tử rồi, nên mới quyết định bán tòa lầu này. Cái tên Mỹ Vị Hiên tuy đẹp nhưng con người Vương lão bản vốn mọn, ưa cầu toàn, vì vậy việc kinh doanh của cửa tiệm này vốn được suôn sẻ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Nhưng phàm những kẻ to miệng cha ta là thượng thư này, ông ta là tể tướng nọ những người giang hồ thực thụ thường bao giờ nể sợ cả, có sợ chỉ sợ những công tử tươi cười ngoài mặt mà thâm hiểm trong lòng thôi, Vương lão bản là lão giang hồ nên hiển nhiên là hiểu quá đạo lý này rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - giấu gì Lâm công tử, vị trí địa lý của tửu lâu này vô cùng đẹp, khách quen lại nhiều, nếu phải ta đến lúc về quê dưỡng lão thực ta bao giờ nỡ bỏ nó đâu. Nhưng Lâm công tử khí vũ hiên ngang, thoáng nhìn biết là người làm nên đại , tiểu tửu lâu này giao vào tay công tử chắc chắn sai, ta cũng dám ra giá cao, sáu nghìn tám trăm lượng bạc đôi, coi như là con số may mắn rồi, công tử nghĩ sao?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản nhanh chóng ra giá.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Sáu nghìn tám trăm lượng? đó cũng là giá có thể chấp nhận được.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh khẽ phe phẩy chiếc quạt tay rồi mỉm cười tiếp:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Nhưng ta để Vương lão bản biết điều rằng, con người ta vốn có tính khí rất đặc biệt đó là làm ăn ghét nhất là dây dưa đến những số lẻ mọn, vì vậy thế này nhé, chúng ta cùng chuyện thẳng thắn hơn chút, cứ lấy con sỗ chẵn cho tiện , hoặc là sáu nghìn, hoặc là bảy nghìn, lão xem thế có được ?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Căng thẳng mất lúc, cuối cùng lão Đổng giật mình đến mức cắn nhầm vào lưỡi mình cái đau điếng, đời lại có kiểu trả giá kì quặc như vậy sao? Vị Lâm công tử này có phải là hôm qua kiếm được nhiều tiền quá đến mức ngốc ngếch rồi ?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãnh Vĩnh tự tiếu phi tiếu, Đổng Nhân Đức đứng bên nghe những lời này của mà trong lòng khỏi mơ hồ khó hiểu, đây phải là tự tăng thêm giá cho mình sao? Ngộ nhỡ lão Vương này tóm ngay lấy cái giá bảy nghìn chẳng phải là gậy ông lại đập trúng lưng ông sao?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh lại hề lo lắng, vấn đề này cho đến cùng chính là cuộc đọ sức xem kẻ nào vô sỉ hơn kẻ nào mà thôi. Mà nếu về da mặt dầy Lâm Vãn Vinh nhận đệ nhị, có ai dám nhận đệ nhất cả.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản này tuy cũng là thân kinh bách chiến rồi nhưng về dày mặt còn thua xa Lâm Vãn Vinh, vừa nghe thấy chàng những lời đó trong lòng nhất thời có chút khó chịu, tên Lâm công tử này chẳng phải muốn công khai bức công lão sao? Chẳng lẽ bây giờ lại dày mặt lên thành bảy nghìn?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản cười hì hì :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Lâm công tử, cái này, cái này phải chăng là...
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Vương lão bản, tám trăm lượng bạc đôi đối với ta mà cũng chẳng đáng gì to tát, nhưng vấn đề là ở chỗ thói quen trong làm ăn của ta. giấu gì lão, những người học hành như chúng ta thực hứng thú gì nhiều với những việc như buôn bán làm ăn, ta mua cửa tiệm này thực ra chỉ để cho vui mà thôi. Đợi đến khi lão gia nhà ta đến Giang Nam cũng coi như có đón tiếp chu đáo rồi. Nếu ngươi đưa ra được giá tiền thích hợp, chúng ta coi như giao dịch xong, như quả thỏa thuận được, uhm, cứ coi như ta chưa gì vậy.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh , vẻ mặt vẫn y lặng hề mỉm cười.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản nghe mà toát mồ hôi hột, ai biết được lão gia nhà là người như thế nào, biết chừng tự dưng lại mang lại họa cho con trai lão cũng nên.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản nghĩ ngợi lúc rồi đành cắn răng :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Được, sáu nghìn lượng sáu nghìn lượng, chỉ mong Lâm công tử sau này chiếu cố thêm cho chút.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Hay! Ta rất thích thế!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh phẩy cái bộp cụp hẳn chiếc quạt vào rồi cười :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - Cứ vậy nhé, việc của chúng ta cũng nên trậm trễ, nhanh ký hợp đồng hoàn tất nào.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B - hề gì, ta cũng rất thích làm ăn với những người thoải mái thoáng tính.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, quay sang với Đổng Nhân Đức:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Lão Đổng, mau lấy ngân phiếu đủ ba nghìn lượng ra .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức nghe mà phát hoảng, nhưng hai người vốn bàn bạc kỹ từ trước, vì vậy nhanh chóng đếm ngân phiếu đủ ba nghìn lượng đưa ra.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản hiểu có ý gì, liền nghi hoặc hỏi:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Lâm công tử, ba nghìn lượng này...
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh cười hặc hặc :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Vương lão bản, ba nghìn lượng này là nửa số tiền ban đầu, nửa còn lại ta trả đủ lão trong vòng nửa năm tới.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Thế là thế nào?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản giật mình :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Làm ăn quan trọng nhất là phải tiền trao tráo múc chứ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh nửa đùa nửa :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Vương lão bản, phải ta tin nổi lão, nhưng thực là lòng người khó lường lắm. tuy tửu lâu này là do lão chuyển nhượng cho ta rồi nhưng ai biết được lão có vay nợ gì bên ngoài hay , gán tửu lâu này cho ai hay chưa đây?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản sửng sốt mặt mày, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Lâm công tử, làm thế này có phải là gây khó dễ cho ta quá rồi hay ?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh giữ nguyên sắc mặt :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Gây khó dễ? hề, hề. Vương lão bản, ta làm như vậy cũng chỉ là để bảo vệ lợi ích của cả đôi bên chúng ta mà thôi. Chỉ cần trong vòng nửa năm tới có chủ nợ nào đến gây hấn những ta trả đủ ba nghìn lượng còn lại cho lão mà còn tính thêm lãi suất theo tháng cho lão nữa kìa, như vậy lão bị thiệt gì mà ta cũng được cái yên tâm hơn.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức cuối cùng cũng hiểu ra, Lâm Vãn Vinh hóa ra là muốn vay tiền của vương lão bản, đúng là cũng chỉ có kẻ mặt dày như mới có thể nghĩ ra được cách lấy cớ hại lưu vô sỉ đến vậy mà thôi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Thấy vương lão bản có vẻ hài lòng, Lâm Vãn Vinh nhíu mày đổi sắc mặt :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Thế nào? Hay là Vương lão bản tin tưởng nhân cách của ta rồi? hừ, chốn quan trường Kim Lăng này tuy ta thường lại quan hệ nhưng cũng chẳng phải là kẻ lạ mặt ai hay. Vì vậy đám tiểu quỷ phía dưới cũng đến nỗi làm mất mặt ta đâu, Vương lão bản, lão cứ yên tâm, chỉ cần lời của ta thôi bọn chúng cũng chắc chắn dám gây gì với lão đâu. Bất quá ...nếu như có ta, ta cũng dám chắc bọn chúng có thể làm ra những gì đâu.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Uy hiếp, đây ràng là uy hiếp vô cùng lộ liễu!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản thấy nụ cười lạnh mặt Lâm Vãn Vinh, chợt thầm rùng mình cái. là công tử chốn nào đây, lại có thể dày mặt được đến mức này, ngay cả việc uy bức người khác cũng dám làm lộ liễu đến mức này sao? ngờ được mặt đen lòng dạ càng đen tối, nếu phải có kẻ đứng sau nâng đỡ ắt hẳn tên tiểu tử này chẳng thể dám liều lĩnh đến vậy đâu.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức là người hiểu mọi chuyện của Lâm Vãn Vinh, thấy buông lời đe dọa liên hồi, khẩu khí lại hừng hừng như vậy, trong lòng khỏi hoảng hồn, ngộ nhỡ bị ai phát ra bọn bị bẻ gãy cái chân chó mới là lạ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Vương lão bản lại rùng mình lần nữa, Lâm Vãn Vinh lại phẩy quạt cái xoẹt, rồi phe phẩy vài cái, cười :
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Vương lão bản, lão cứ yên tâm, con người ta từ trước đến nay chưa bao giờ thích lừa người khác cả, chúng ta cũng có thể ký cam kết, nếu trong vòng nửa năm tới ta trả đủ lão cả gốc lẫn lãi, tửu lâu này... lão cứ việc thu lại về mình.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Bị Lâm Vãn Vinh vừa đấm vừa xoa vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, Vương lão bản mất hết cả khả năng phán đoán, chỉ biết gật đầu đáp ứng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Cũng may nếu đúng như lời Lâm Vãn Vinh lão cũng chẳng có gì thiệt thòi cả, nếu nửa năm tới trả tiền tửu lâu này lại thuộc vào tay lão mà.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Tức hai người liền tiến hành kí hợp ước, ghi nếu trong vòng nửa năm tới mà Lâm Vãn Vinh trả hết tiền tửu lâu này lại thuộc quyền sở hữu của Vương lão bản.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Hai người ra khỏi tòa lầu cũng đến trung ngọ, Lâm Vãn Vinh thấy mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo rồi. Trong tình cảnh như nay lại thành công được việc khó khăn đến vậy, cho dù là giám đốc tiêu thụ như xưa chàng cũng chưa từng bị kích thích đến vậy.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Đổng Nhân Đức thấy Lâm Vãn Vinh chỉ bằng tài mồm mép mà khiến Vương lão bản chết cứng, những mua được tửu lâu mà còn vay được món tiền ba nghìn lượng trong cả nửa năm, thực vô cùng khâm phục và kính nể liều lĩnh và vô sỉ của Lâm Vãn Vinh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B Lâm Vãn Vinh vừa lau mồ hôi khắp người vừa với Đổng Nhân Đức:
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com S T B -Đổng đại thúc, hôm nay là ngay quan trọng, thúc hãy gọi cả Xảo Xảo và Thanh Sơn đến đây, chúng ta phải liên hoan bữa ra trò mới được.
   NoonaAnnabelle thích bài này.

  5. Nữ Lâm

   Nữ Lâm Well-Known Member

   Bài viết:
   23,871
   Được thích:
   22,182
   Chương 16: Hữu tổ chức phạm tội
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Tên tiểu tử Thanh Sơn này biết lại chạy đâu mất rồi, thôi chúng ta cũng cần phải chờ nó nữa làm gì.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Trong lúc ngồi, Đổng Nhân Đức cũng thêm mắm thêm muối thuật lại việc vừa qua cho Đổng Xảo Xảo nghe, nàng che cái miệng nhắn tủm tỉm cười.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Từ sau việc xảy ra tối hôm qua, Lâm Vãn Vinh dần dần mất hết những cảnh giác ban đầu với Đổng Xảo Xảo, thấy dáng vẻ nàng chúm chím miệng xinh khẽ mỉm cười đẹp đến mê người, Lâm Vãn Vinh bất giác hít hơi sâu, này, sao lại đẹp đến mê hồn như vậy chứ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Năm nghìn lượng bạc giờ còn lại hai nghìn lượng, đó là khoản vốn liếng để sửa sang và trang bị thêm kể ra cũng hơi eo hẹp.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Nhưng với tài năng của Lâm Vãn Vinh cộng với tín nhiệm tuyệt đối của hai cha con Đổng gia có gì đáng phải lo lắng cả. Theo lời chỉ dẫn của Đổng Nhân Đức muốn mọi việc hoàn thành tốt đẹp còn phải mời thêm vị đại trù kia nữa. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ trán :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đại ca, huynh đúng là cái máy rút tiền của ta đó.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Xảo Xảo khúc khích cười duyên, đôi má ửng hồng của nàng khiến Lâm Vãn Vinh bất giác nhớ lại phút xao lòng tối qua, tên tiểu đệ dưới khố xoạt cái, liền đứng thẳng cả lên.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Ăn cơm xong, hai cha con Đổng gia lại theo phân công lúc trước, ai nấy tự giác làm việc của mình.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Buổi trưa chuyện cùng Đổng Nhân Đức vui quá, Lâm Vãn Vinh uống có hơi quá chén chút, lúc đường lớn vẫn thấy hơi choáng đầu, nhớ tới việc chiều nay vẫn phải kiến công, lảo đảo bước nhanh lên phía trước.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N bỗng thấy bóng người quen thuộc thấp thoáng phía trước rồi lại mất hút trong ngõ hẻm, ánh mắt chợt lóe lên những tia rất lạ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Là Thanh Sơn sao? Lén la lén lút như vậy, định làm gì đây? Lâm Vãn Vinh lảo đảo bám theo.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Phía trong sau cái cổng rách nát, có đến hơn chục thanh niên tụ tập lại với nhau.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Có kẻ khoảng hơn hai chục tuổi nhưng cũng có người chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, bọn kẻ đứng kẻ ngồi, khuôn mặt bọn đều thấp thoáng lo lắng pha lẫn chút hưng phấn.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn khoác bên ngoài chiếc áo choàng , để tay trần, rồi phát cho mỗi người cây gậy sắt, rồi :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Các huynh đệ, đợi lát nữa hãy nhất loạt nghe theo khẩu lệnh của ta, khi ta hét lớn tất cả cùng xông lên đánh cật lực vào mấy tên chó đó nhé.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Những thanh niên có mặt bắt đầu ồn ào hẳn lên, mỗi người đều lộ chút lo lắng nhưng lại vô cùng hy vọng và đợi chờ, Đổng Thanh Sơn ổn định trật tự rồi :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Các huynh đệ phải sợ hãi gì, chỉ cần chúng ta đánh thắng được lần này địa bàn của tên Lý Nhị Cẩu kia thuộc về chúng ta rồi. có được địa bàn của Lý Nhị Cẩn chúng ta có thể yên tâm được rồi, thu nạp thêm vài tiểu đệ nữa rồi tiếp tục mở rộng qui mô, như vậy là có thể có đủ thực lực để tranh bá chốn thành nam này rồi. Sau này, chúng ta còn phải tiếp tục phát triển lên nữa, chỉ còn là chiếm lĩnh địa bàn quanh thành nam này nữa mà còn phải đánh lên cả thành bắc, chiếm lĩnh thành trung, cả vùng Kim Lăng này đều thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Đến khi ấy chúng ta lập thuế bảo hộ bên hồ Huyền vũ, lập thuế bảo hộ tại miếu Phu Tử và còn thu cả thuế bảo hộ Hoa Thuyền ở sông Tần Hoài. Đến khi ấy tiểu nữ Hoa Thuyền, các huynh đệ có thể tự do chọn lựa, kĩ nữ trong Lệ Xuân Viện ai thích ả nào đòi ả đấy, chỉ cần thích có gì là được cả. Chúng ta bây giờ chính là phải cướp bạc của chúng, cướp của chúng, cướp cho bọn chúng trắng tay trắng họng mới thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đám thanh niên có mặt đều cười ầm lên, ánh mắt kẻ nào cũng lóe lên những tia nhìn đầy tham lam, sáng quắc như mắt loài cầm thú.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh đứng ngoài nghe trộm khỏi mắt trợn tròn mồm há hốc vì quá bất ngờ, ngờ rằng tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn này lại thô tục đến vậy.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Bất quá ---- ta lại thích thế!
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Gần hai chục tên thanh niên đó, quần áo kẻ nào kẻ nấy rách nát tàn tệ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó chỉ là con cái của những nhà bần hàn cả, thậm chí có vài tên chắc chắn tham gia chỉ vì muốn kiếm cái ăn mà thôi. Bọn người như chúng chẳng có gì là dám làm cả, nếu thực tập trung được bọn chugns lại thực trở thành lực lượng thể xem thường được.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Tuy nhiên số người còn quá ít, nhưng bọn chúng đều có mục đích, có khí thế, có gan làm và có hận khí, đều là tứ hữu tân nhân rất đỗi điển hình, tiềm lực của chúng thực thể xem được. Xã hội đen giờ bước đầu chính thức hình thành, chỉ cần nắm chắc thời cơ phát triển mạnh mẽ hay chưa chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn dương dương tự đắc với màn diễn thuyết vừa rồi của mình, đột nhiên thấy có người vỗ vỗ vai mình.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Này, tránh ra, lão tử bận.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn quay đầu lại .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Thanh Sơn....
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N tiếng gọi quen thuộc cất lên từ phía sau .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn, lập tức vui vẻ :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đại ca, sao huynh lại đến đây?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Ta ở ngay gần đây tình cờ ngang qua thấy đệ ở trong này. Thê nào, đây đều là tiểu đệ của đệ sao?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn ngượng ngùng gật đầu, rồi quay đầu nhìn đám thuộc hạ :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau chào lão đại .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Lão đại...
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Cả gần hai chục tên thanh niên nhất loạt cất lời chào.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh túa hết mồ hôi khắp người, hắc, ta biến thành đầu sỏ của bọn này từ khi nào vậy?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn lại hề để ý gì đến điều đấy, thấy Lâm Vãn Vinh đến đúng lúc, vô cùng phấn khởi, giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Lão đại, huynh đến đúng lúc, chờ lúc nữa rồi xem bọn đệ cho bọn Lý Nhị Cẩu trận.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Lý Nhị Cẩu?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh chẳng biết tên đó là kẻ nào liền nhắc lại lần, tên tiểu tử mập mập mặt trắng cười bên cạnh liên xen vào :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Chính là Lý Nhị Cẩu trong tạp tử môn hỗn ở thành nam này, dưới tay có đến hai ba chục đàn em, phách lối ngang tàn, tội ác vô kể, bọn đệ hẹn chúng hôm nay đấu sức ở ngoại thành, bên nào thánh địa bàn thành nam này thuộc về bên đó.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Ồ, khai chiến nhanh đến vậy sao? Lâm Vãn Vinh vã hết mồ hôi trán, vừa hôm qua mới dạy tên Đổng Thanh Sơn này phải biết phạm tội có tổ chức, hôm nay tập hợp được cả đội thế này rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Tên béo mập lại tiếp:
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Lão đại, đệ sớm nghe Thanh Sơn huynh kể về huynh rất nhiều, nghe huynh minh thân vũ, hùng cái thế, tin chắc rằng dưới lãnh đạo của huynh chúng ta nhất định nhanh chóng hoàn thành bá nghiệp, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh lúc này mới dở khóc dở cười, vô tình chính lại bị bọn cổ hoặc tử này lôi vào cuộc và tôn làm lão đại, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Nhưng đến cùng Đổng Thanh Sơn có được như ngày hôm nay là phần lớn do may mắn được Lâm Vãn Vinh chỉ giáo cho nhiều, đến giờ oán được ai nữa, có trách trách chính bản thân mình dại dột ngay từ đầu mà thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N thêm vài câu nữa mới biết tên mập này tên là Lý Bắc Đẩu, là tên biết đánh nhau nhất sau Đổng Thanh Sơn, thực ra Lâm Vãn Vinh cũng nghe Đổng Thanh Sơn nhắc đến vài lần trước kia rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Bang phái còn chưa lập được, đòi đánh nhau với người ta rồi, nếu là người thông minh như Lâm Vãn Vinh ắt hẳn bao giờ làm như vậy rồi. Nhưng Đổng Thanh Sơn lại khác, trẻ khỏe, có máu me, lại tiếp thu được những lý luận mới nhất, khắp người hừng hực khí thế như muốn thiêu đốt tất cả.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh lại thở dài tiếng, đâm lao đành phải theo lao thôi, dù sao bọn chúng cũng là mầm mống của bang hội rồi, chỉ có thể thắng chứ thể bại được.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N cẩn thận đánh giá tình hình và thực lực của các tiểu đệ dưới tay Đổng Thanh Sơn, tuy bọn chúng đều là những kẻ lớn lên trong nghèo khổ rách nát nhưng ánh mắt kẻ nào cũng sáng và nhanh, ràng là những kẻ từng quen đánh nhau và bao giờ chịu để kẻ khác ăn hiếp mình cả, Lâm Vãn Vinh nhờ đó mà cũng yên tâm thêm được chút.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Thời gian hẹn đấu của Đổng Thanh Sơn và Lý Nhị Cẩu sắp đến rồi, tuy Lâm Vãn Vinh dặn dò Đổng Thanh Sơn kỹ lưỡng rồi nhưng nghĩ đến những lo lắng của Đổng Xảo Xảo lại sợ Đổng Thanh Sơn quá mạo hiểm mà xảy ra chuyện gì bất trắc nên đành theo ra hẳn ngoài thành.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Thành nam là vùng rất rộng lớn, hoa màu tươi tốt, cây cối rậm rạp, đúng là nơi tuyệt vời cho các bang phái tranh giành đấu đá, giết người diệt khẩu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn vốn quan sát địa hình vùng lân cận từ sớm rồi, dẫn trước đại ca và các tiểu đệ, phi thân vào trong, rồi tiến vào bụi cây rậm rạp.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Bụi cây này rất lớn, cả hơn hai chục người trốn trong đó cũng cảm thấy có gì là chật chội cả.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Những thực vật ở đây trông như cây nhưng lại phải là cây, chúng chỉ cao đến nửa người, lá bắt đầu khô héo, mùi hương quen thuộc từ trong khóm lá đó luồn vào trong mũi Lâm Vãn Vinh khiến khẽ run mình cái.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh ngửi mùi hương đó, nhưng nhất thời thể nhớ chính xác được là mùi hương của cái gì. lấy tay miết miết lên mặt lá, hơi khô ráp chút, mùi hương có chút gì đó như xộc lên người.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lâm Vãn Vinh nhíu mày nghĩ mãi mà hiểu, nhưng có thể khẳng định chắc chắn là từng gặp cái này rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đại ca, huynh có sợ ?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn đứng bên cạnh hỏi Lâm Vãn Vinh. Tuy đánh nhau ít lần rồi nhưng lại quá trẻ, đây lại là lần đầu tiên đánh hội với qui mô ràng như thế này, nếu run chút nào chỉ là khoác.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh gật gật đầu :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Lần đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng sau lâu dần thành quen. Đúng rồi, Thanh Sơn, đây là loại lá gì vậy, đệ có biết ?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N nhặt chiếc lá lên hỏi Thanh Sơn.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Thanh Sơn gãi gãi đầu ngượng ngùng :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đệ cũng biết đây là cái gì nữa, nhưng ở đây có rất nhiều, đều là mọc hoang cả, bọn đệ nếu có thời gian còn nhặt lấy phơi khô để đốt lửa nữa, nhưng mùi của nó rất nồng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh định cất lời đột nhiên nghe thấy loạt những tiếng bước chân rầm rấp tiến dần đến. kể từ sau khi bị Ngụy lão nhân truyền vào đầu thính lực của trở nên cực nhạy.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Có người đến rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn chợt biến sắc mặt lo lắng, sau đó lập tức vung tay lên, trong đám cây nhanh chónh im lặng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N bóng người vạm vỡ từ xa tiến lại gần, phía sau vẫn còn có thêm hai ba chục người khác nữa, bọn chúng mỗi kẻ phách, đứng nghênh ngang, vừa nhìn biết ngay là những tên chuyên hoành hành phá phách ngang ngược rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Tên trước chính là Lý Nhị Cẩu đấy.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn thầm vào tai Lâm Vãn Vinh.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh gật đầu :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Thanh Sơn, đệ định làm thế nào đây?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Cứ ra, cùng với bọn chúng giảng giải ràng rồi khai chiến.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn mạnh mồm đại nghĩa .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N "Giảng giải cái rắm à." Lâm Vãn Vinh thầm thấy buồn cười trong lòng, vỗ vỗ đầu Thanh Sơn rồi :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đợi lát nữa cứ bảo các tiểu đệ nghe theo lời chỉ huy của ta, khi nào ta xông ra đồng loạt theo cùng hết. kẻ nào được gì cả, cứ thấy người là đánh cho ta, có bao nhiêu sức dùng bấy nhiêu sức, đánh cho chúng khóc cha gọi mẹ lên, kẻ nào được dừng lại cả.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đại ca, ý của huynh là, chúng ta cần năng gì cả sao?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn vốn vẫn hừng hực nghĩa khí, muốn đánh trận quang minh chính đại, bây giờ lại bỗng dưng bị Lâm Vãn Vinh phá vỡ giấc mộng đẹp cách hề thương tiếc. Nhưng cũng phải là kẻ quá đần độn, ý định ban đầu vừa bị đứt đoạn lập tức linh hoạt lại ngay.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N - chuyện? đệ tưởng là đệ thi đấu võ thuật đấy hả, tiểu huynh đệ?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Chúng ta đây là xã hội đen hỗn loạn, cái giá phải trả là máu của chính mình, trong trận chiến này, kẻ nhanh tay hơn kẻ đấy được quyền sống tiếp, thế thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn lập tức hiểu vấn đề, ánh mắt chợt lóe lên những tia nhìn hung ác:
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Phải, đại ca, chúng ta tranh cướp địa bàn, cần gì phải quang minh chính đại cái gì chứ. Kẻ thắng được làm vua, kẻ thua làm giặc.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh gật đầu hài lòng, sau đó bảo Lý Bắc Đầu phía dưới truyền lời khắp lượt huynh đệ trong hội.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lại đợi thêm lát nữa, thấy đám người đó đến gần rồi, Lý Nhị Cẩu oang oang:
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn ở đâu, tại sao vẫn còn chưa đến đây? Đợi lát nữa rồi ta cẩn thận thu dọn sạch cái thứ như nhà ngươi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Bọn chúng là bang lớn trong thành nam, căn bản chúng chẳng coi Đổng Thanh Sơn là cái gì đáng lo ngại, trước khi hành cũng chẳng thèm cẩn trọng chút gì, chỉ vênh vênh váo váo đến luôn chỗ hẹn.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh nắm chắc thanh gậy sắt trong tay, chậm rãi di động từ từ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Trưa nay vốn uống khá nhiều rượu, tinh thần giờ cũng còn thực tỉnh táo cho lắm, lại tụ tập cùng đám hoặc tử này, bất giác cảm thấy như mình được trẻ ra đến vài tuổi, luồng nhiệt huyết hừng hực dâng lên, hướng đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đợi cho Lý Nhị Cẩu tiến đến khu vực đánh nhau Lâm Vãn Vinh bất ngờ đứng dậy, mạnh mẽ tiến về trước vài bước, rồi nắm chắc gậy sắt xông lên, máu hưng phấn trong người dồn hết lên các huyết mạch khiến tay cũng đỏ gằn hết lên.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Trời ạ, ngờ lão đại còn hung mãnh hơn cả ta nữa kìa, Đổng Thanh Sơn đứng sau lưng Lâm Vãn Vinh, thấy đại ca mình nhanh nhẹn xong lên, xem tốc độ của huynh ấy còn nhanh hơn bản thân minh ít.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn khẽ gầm lên tiếng, cầm thiết côn vội chạy lên, giống như bước nhảy của con chích báo tử.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Những tên tiểu đệ phía sau vốn máu nóng sôi trào từ lâu thấy vậy cũng lũ lượt cầm khảm đao, thiết bổng, mộc côn xông lên sau Đổng Thanh Sơn và Lý Bắc Đẩu. Bọn chúng kẻ nào kể nấy máu mắt đỏ ngầu, chẳng chẳng rằng, cứ thấy người là đánh tới tấp.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lý Nhị Cẩu đứng gần Lâm Vãn Vinh nhất, vẫn đứng ngẩn người nhìn tên trông mặt mũi khỏe mạnh, da màu tiểu mạch cầm thiết bổng xông về phía mình, mấy tên đệ tử cũng đủ sức ngăn lại. Tên tiểu tử này rốt cuộc từ đâu đến đây? Vẻ mặt đau khổ thâm thù đại hận đến vậy, lẽ nào đứa con tối hôm qua ta ra tay chính là em ?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Thừa dịp ngươi loạn, xin ngươi mạng luôn. Nhân lúc Lý Nhị Cẩu ngẩn người ra, Lâm Vãn Vinh nhanh như cắt xông lên trước, lấy thiếc bảng giáng đòn chí mạng vào đầu Lý Nhị Cẩu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Ngụy lão nhân tuy thành công lắm trong việc ' quán đính' nhưng công lực lần ấy cũng thể xem thường được. Lâm Vãn Vinh những hành động mau lẹ hơn rất nhiều mà sức mạnh của cũng tăng lên ít.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lý Nhị Cẩu cũng là kẻ chuyên đánh nhau nhưng lần này phần do quá bất ngờ, phần so sức mạnh của Lâm Vãn Vinh cũng khá hưu hãn nên né kịp cú đòn hiểm đó. Cú đánh của Lâm Vãn Vinh nhằm chính giữa đầu Lý Nhị Cẩu, khiến lập tức ngất tại đương trường.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Nhìn vũng máu đỏ lòm vẫn loáng ra, Lâm Vãn Vinh bất giác có khoái cảm khó diễn tả thành lời, nhàng liếm liếm môi rồi hằn hằn giáng thêm đòn chí tử xuống nữa.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lý Nhị Cẩu chỉ kịp hừ tiếng rồi từ từ ngã gục xuống, ánh mắt toát lên vẻ kinh hoàng tin được.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N tên thuộc hạ của Lý Nhị Cẩu thấy lão đại ngã xuống liền vung mộc bổng lên nhằm thẳng Lâm Vãn Vinh mà lao tới giáng đòn mạnh vào lưng .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh kêu lên tiếng đau đớn, vệt hằn lớn lưng nhưng hề ngã gục.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N vung đòn trả đũa vào chính giữa mặt tên thuộc hạ kia, cảm giác đau đớn như phát hỏa lưng khiến bỗng nhiên có loại khoái cảm biến thái đến khó hiểu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn vội chạy đến nơi, đạp thêm gậy nữa cho tên Lý Nhị Cẩu ngã gục dưới đất.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh nhìn Lý Nhị Cẩu, biế cho dù tên tiểu tử này có may mắn sống sót cũng chỉ nằm liệt giường cả đời mà thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Kết quả trận đấu này khỏi phải , đương nhiên Đổng Thanh Sơn đại thắng dễ dàng. Lâm Vãn Vinh tuy đánh qua biết bao nhiêu trận nhưng đó chỉ là việc trước đại học mà thôi. Sau khi lên đại học, nếu dùng cách đại mọi người đều dã văn minh hơn rồi, nên còn có cơ hội cho đánh nhau nữa, điều này khiến cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đến thế giới này, hoàn toàn có chút gì trói buộc cả, hôm nay có được cơ hội chiến trận thoải mái đến vậy, cảm thấy vô cùng dễ chịu, những khổ muộn khi đến thế giới này trong phút chốc tiêu tan hết cả.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Các tiểu đệ dưới tay Đổng Thanh Sơn có thể tận mắt chứng kiến Lâm Vãn Vinh ra tay ngoan độc và mạnh mẽ đến vậy hết thảy đều vô cùng kính phục .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Ái chà...
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh vừa ngồi xuống mới cảm thấy vết thương lưng nóng hừng hực như bị đốt lửa, tên tiểu tử kia ra tay cũng được lắm. Trong lòng Lâm Vãn Vinh lửa hận ngùn ngùn, nhưng hồn nhiên quên chính mình đánh cho lão đại của tên kia đến đần độn .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N - phải lo đâu, tối về để sư tỷ của đệ xoa cho lúc là đỡ ngay thôi, mỗi lần đệ bị thương về tỷ ấy đều xoa giúp đệ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Đổng Thanh Sơn cười lớn . chẳng bị thương phát nào, vì tuy là có đến hai ba chục tên địch nhưng ngay từ đầu Lâm Vãn Vinh đánh gục tên đầu sỏ nên trận đánh nhanh chóng thắng lợi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Lão đại , huynh đánh hay đấy..
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lý Bắc Đẩu bị ngã phát khá mạnh, quần bị rách lỗ nhưng nhanh nhảu đến trước Lâm Vãn Vinh khen ngợi rối rít.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Lâm Vãn Vinh cắn răng :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Thanh Sơn, Bắc Đẩu, các đệ hãy nhớ , theo con đường này có đường nào quay lại nữa đâu. Chỉ có càng ác, càng lỳ càng ghê hơn kẻ khác mới có thể dẫn đầu được thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đại ca, đệ hiểu rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Hai tên đều gật đầu :
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Đúng rồi, đại ca có còn phải đến tiêu gia nữa vậy?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N Bọn chúng nhắc đến có kẽ Lâm Vãn Vinh cũng quên béng mất chuyện đó rồi, vội hét lớn:
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N - xong rồi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N quên hết đau đớn, vùng dậy chạy như bay, Đổng Thanh Sơn chỉ nghe tiếng vang lại từ xa:
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com J O N -Chỉnh đốn tốt đội ngũ, tối nay tập hợp...
   NoonaAnnabelle thích bài này.

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :