1. Tất cả những truyện có nguồn từ diễn đàn LQĐ thì ko cần xin phép

  Những truyện của bất kì wordpress, web hay forum khác phải được sự cho phép của chính chủ và post sau chính chủ 5 chương hoặc 5 ngày

  Không chấp nhận comt khiêu khích, đòi gỡ truyện hay dùng lời lẽ nặng nề trên forum CQH. Nếu có sẽ bị xóa và ban nick vĩnh viễn!

  Quản lý box Truyện đang edit: banglangtrang123

     

Đem đại thần làm thành phế vật - Dạ Yêu Tử Tương (Võng du) (C2) [DROP]

Thảo luận trong 'Truyện Đang Edit'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,206
   ĐEM ĐẠI THẦN LÀM THÀNH PHẾ VẬT
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Tác giả: Dạ Tử Tương
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Editor: Tịnh Yên
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Convert: Ngocquynh520
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Thể loại: vui mừng; oan gia ngõ hẹp; cận tình lâu dài
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI *******************
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G ***
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Giới thiệu
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G NỮ CHÍNH
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G phải ly hôn sao?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Chỉ là ít người chồng đại thần mà thôi, còn ngàn vạn người chồng đại thần khác đợi. . . . . .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Chỉ là, lại ở gặp người chồng phế vật, người nào đó giờ ngộ đạo cách triệt đệ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G ra là, vạn vạn đại thần cũng đấu lại người chồng phế vật của . . . . . .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Chồng trước như thế nào, mới vui mừng thế nào, chồng phế vật nhà đến đại thần cũng phái giữ cửa
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Đây đúng là đồ bỏ nhưng nắm quyền lão đại. . . . . .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G NAM CHÍNH:
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Cái gì gọi là đại thần? Đại thần chính là đào nhà người ta làm góc tường, trét hoa lên gốc tường ấy;
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Cái gì gọi là đại thần? Đại thần chính là tiến dần từng bước, ra tay chiếm lĩnh thế chiến lược;
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Cái gì gọi là đại thần? Đại thần chính là chỗ nào cũng có, hễ kêu là tới. . . . . .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Cái gì gọi là phế vật? Phế vật chính là kẻ khoác áo đại thần.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G thích đại thần, vậy đưa đến cho kẻ phế vật, vì vậy, đổi cách khác cưới, đổi cách gả, mồn năm miệng bảy, nhân tiện vụng trộn sinh tâm. . . . . .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Chỉ là, tại sao đó lại là chồng trước của Tiểu Tam Nhi?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G Người nào phê chuẩn cho làm thành phế vật rồi?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G . . . . . .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com Q U A N G
   Kỷ Tuyết thích bài này.

  2. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,206
   001: SÁT THỦ ĐẠI THẦN (Đầu)
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R "Chị Y, động Tích Huyết. . . . . ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R "Chị Y, mau tới hồ Vô Ưu, bang ta giết quái. . . . . ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R "Chị Y, phó bản giết Ma Tôn. . . . . ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R "Chị Y. . . . . ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R . . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Bóng đêm hơi lạnh, Lưu Quân đọc n tin nhắn được gửi tới khung chuyện riêng, sắp hỏng mất rồi. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Câu kia quả rất đúng, "Tốt bụng có báo đáp", làm sao lại bị ma xui quỷ khiến đáp ứng cầu của người xa lạ đây? Nước mắt kiềm được mà chảy ra, người tốt sống lâu, thiên lý ở chỗ nào??!!!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Bích Lạc Tiểu Tiểu: Chị Y? ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Nhìn ta kiên nhẫn hỏi tới, Quân Niệm khỏi thở dài. Khiến khỏi nghĩ ngược lại, hai giờ sáng rồi sao thiên hạ còn chưa ngủ nữa! Liếc góc thời gian dưới máy vi tính, xem chút là biết, đêm hôm khuya khoắc, mỹ nhân phải ngủ, thế mà vẫn phải thức chờ đồng bọn của mình là hành động ám sát, có thể nghĩ rốt cuộc đời bao nhiêu bi kịch rồi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R thế nào cũng làm Tộc trưởng, dầu gì cũng đưa thân lên bảng xếp hạng mười cao thủ đầu tiên trong sever, làm sao lại rơi vào kết cục này đây? Quả nhiên là chọn lầm bạn tốt, chọn lầm bạn tốt đây nè. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Nếu để cho người biết đường đường là đại thần, thế nhưng nửa đêm canh ba can dự vào loại chuyện này, xem còn mặt mũi nào gặp người ta nữa? Tốt nhất là nên đào cái hố chôn mình , mà cái tên “Thiên Nhai”, coi như là chân trời chăng nữa chẳng phải là vô địch đánh bại, quả là bi kịch mà!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiêu Dao Tăng: Ca Y~~~~ xuất phát ——
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Lưu Quân Niệm bình tĩnh đọc mọi phiền não rối rắm trong lòng mình, bên trong có phần tử bất lương chịu an phận, cứ hưng phấn mà thét lên. Cự tuyệt những lời mời gọi, Quân Niệm trực tiếp phát tính hiệu ước định mang ánh sáng tà dương sa mạc, trừ bỏ những lúc hơi chệch đường ray của Tiêu Dao Tăng, luôn có những kiều mỹ, tuyệt sắc xuất đúng giờ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Nếu như phải là hơn nửa đêm, người thưa thớt, đoán chừng lúc này, khi mọi người nhìn thấy ánh sáng triệu tập nhóm của cấp đại thần vô cùng hoảng loạn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Quân Niệm nghĩ như vậy, thở dài hơi, cuộc sống như thế này bắt đầu từ khi nào với lý do gì? Bởi vì đó là chuyện rất xưa rồi, nên tại Lưu Quân Niệm hoàn toàn chẳng thể nhớ ra lý do nào đưa trở thành sát thủ trong Thiết Tam Giác cả
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tương đối đáng ăn mừng là khi Tiêu Dao Tăng cao hứng giết người hề kiêng dè, mà toàn server này nổi danh nhất chính là Đương gia Thịnh Tuyết Lâu, nhưng đó cũng chỉ là danh xưng chẳng có . Thời điểm nào đó, Quân Niệm tương đối hài lòng với cuộc sống như thế, nhìn những con người kia đánh đánh đá đá, làm cho người ta vô cùng thích thú.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Đôi khi nhàm chán chẳng muốn giết người, có thể kiếm tiền, hình như tất cả đều bình yên và thanh tĩnh. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Kẻ Trộm Tuyệt Sắc: thấy , đây chính là mục tiêu của hôm nay!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tăng ra vẻ kích động, Tuyệt Sắc rất dễ nhận ra vẻ hưng phấn của , chỉ là. . . . . . Quân Niệm nhìn tài liệu chút, hình như mục tiêu lần ngày phải tiêu chuẩn hợp lý.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Thiên Nhai Ca Y: Tuyệt Sắc, cậu xác định là ta?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Đúng là Võ Thánh chẳng phải là người tầm thường, gần cấp 80 cao cũng cao, thấp cũng thấp. Điều thể phủ nhận chính là thanh danh của chẳng kém là bao.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Ở đâu lại xuất nhân vật mới như thế, ác liệt như thế ai dám đắc tội hả? Tự nhiên lại tới bảo các ra tay, có kết oán cũng cần thù nặng như thế. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiêu Dao Tăng: Ây da, Y Y à, đừng có do dự nữa, có biết ra bao nhiêu tiền mới được giết ta lần ? 10000 tiền vàng, tiền vàng a. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Kẻ Trộm Tuyệt Sắc: Ca Y, ta làm việc, cứ yên tâm ! ra ta rất cẩn thận ~~~~/ gạt lệ
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Thiên Nhai Ca Y: ~~(╯﹏╰)b. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiêu Dao Tăng: Y Y ngầm cho phép, lên đường! Mang cổ tế thần ——
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R trán Quân Niệm rịnh đầy mồ hôi hột, đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ chứ phải ngầm cho phép?? Xem ra Tăng này chỉ có vài kỹ năng sở trường mà thôi! Sau khi cảm thán vài câu, Quân Niệm vẫn triệu hồi Hãn Huyết Bảo Mã theo sát sau lưng, đáy lòng hưng phấn và kích thích nhanh chóng bị cảm giác lo lắng chiếm cứ. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Thấy Hãn Huyết Bảo Mã vô cùng ly kỳ, Lưu Quân Niệm tùy ý người đó là người chồng danh nghĩa của đâu. đúng là "Quân tử chi giao nhạt như nước", mà giao tình của với Hãn Huyến Bảo Mã chẳng thể nào so sánh với quân tử chi giao được, là có thể nó còn nhạt hơn nước nữa . . . . . ..
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Chẳng biết tình cảm của bọn họ ở đường nào? Đó tương đối có thể gọi là thuận nước đẩy thuyền. Nhớ ngày nào Thiên Nhai Ca Y vừa mang cấp đại thần cùng mấy bạn xấu họp thành đội, , và Tuyệt Sắc rồi em sư huynh muội cùng chồng của họ kéo vào cứ vậy làm thành nhóm. Tuy quan hệ này là có chút xa lạ, chỉ là nhìn cấp số cùng trang bị, Quân Niệm còn miễn cưỡng đón nhận.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, nhóm này nhanh chóng bị vài đại thần cố gắng quét sạch. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, Quân Lặng Dạ Hiểu mới thỉnh thoảng cùng Thiên Nhai Ca Y chém giết quái thú. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, gia tộc Quân Lăng cùng gia tộc Thiên Nhai trở thành bạn tri kỷ và đồng minh. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, để nước phù sa chảy ruộng người ngoài, ngày nào đó hai gia tộc trở thành thông gia, chính xác là đem nước phù sa đưa cho người trồng trọt . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, vào những buổi tối, nếu Thiên Nhai Ca Y và Quân Lăng Dạ Nhất "thuận tay" cùng nhau làm nhiệm vụ hôn thê. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, đại thần ở cùng nhau, đôi vợ chồng kiểu mẫu ra đời. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R 001: SÁT THỦ ĐẠI THẦN(Kết)
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Dưới người là Hãn Huyết Bảo Mã, là Quân Lăng Dạ mà mọi người tìm kiếm suốt hai đêm, để đáp lễ, người Quân Lăng Dạ phát ra thứ ánh sáng rực rỡ của bộ cánh được trang bị hoàn mỹ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Phải trừ những thứ này ra, trừ những cách mạng tình nghĩa, Quân Niệm vẫn nhìn ra họ có cần phải phát triển gì trong gian này, ràng là bất công cũng rất quỷ dị lại chẳng thể gì!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Thượng Cổ ở trước mắt, Quân Niệm kéo suy nghĩ của mình trở về thực tế, chăm chú nhìn về Tuyệt Sắc chạy về phía trước. Ma Đầu là nhân vật mục tiêu, Thiên Bích Lạc yên lặng cùng nước nào đó đánh nhau kịch liệt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tăng cùng Tuyệt Sắc mãi đứng yên, đánh phần vòng tròn ánh sáng quanh vách đá, hình như Quân Niệm nhìn thấy nụ cười gian của hai người ngồi trước màn hình máy vi tính, cảm thấy có chút buồn nôn
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Gặp các ấy ở chỗ được ban thưởng, trận đánh nhau kịch liệt này kết thúc tương đối quả quyết, bởi nước đối địch nhìn ra được mình bị vây trong rất nhiều tính toán, vì vậy cố tìm cơ hội trốn thoát. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R ra trong khắc kia, Quân Niệm muốn câu: ‘chị báo thù cho các người, chờ lát ’, nhưng chứng kiến bị mất, chỉ im lặng coi những chuyện diễn ra?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Đáng tiếc nhất là, Quân Niệm rất lười gõ chữ, nên vừa tính toán chút những chữ cần gõ, ách —— thôi, quá nhiều chữ, mệt mỏi ——
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Nhân vật phụ lui ra, nhân vật chính lên đài, Ca Y, Tăng, Tuyệt Sắc xếp thành hàng, vì vậy lại cùng Bích Lạc Tiêu Mặc giằng co. Sau phút, nửa câu vẫn thèm , an tĩnh và quỷ dị. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Sau hồi lâu, người luôn luôn thô bạo dã man như Tuyệt Sắc "Yếu đuối" rốt cuộc nổi đóa.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Kẻ Trộm Tuyệt Sắc: Tăng, ngẩng người gì đó? Mau tới, Bữa khuya chờ chúng ta nè
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiêu Dao Tăng: cái đó, tôi muốn ra chiêu hoa lệ để kết thúc, kết quả, thôi, haizzz. Ca Y lên !
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Lưu Quân đọc dòng chữ ấy xong, trán đầy mồ hôi hột, ngờ phút đồng hồ lại đưa ra kết luận như thế?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Thiên Nhai Ca Y: Tôi này, có phải muốn tôi nhờ bác sĩ ra đơn thuốc hay ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R dám lại thử xem? Tối nay xem tôi cho tăng máu hay ? Lại , nửa đêm người như vầy, với chức vụ đại thần lại cấp thuốc còn phải pk, sức lao động miễn phí cũng nên dùng nhiều như thế!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tăng chần chờ chút, đúng là vẫn dám khiêu chiến với quyền uy của Ca Y, chỉ đành phải tuyệt vọng mà chấp nhận màn độc chiến. . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Ca Y vẫn cho rằng lần này là cuộc ác chiến, dù sao ba người bọn họ cũng mang cấp bậc khá cao nên cũng quá lo sợ. Đáng tiếc chính cũng là bác sĩ lười, võ thánh nghiệp dư mang tên Tuyệt Sắc lại tuyệt thèm pk; sau đó cũng chỉ còn lại kẻ tham chiến, đó chính là U Minh … Tiêu Dao Tăng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Ca Y cũng cho là dù là họ dùng từng đao từng đao chém cho đến khi người kia chết , vì lấy cấp bậc đại thần ra mà cũng phải cần rất nhiều kỹ xảo trong Pk, coi như biết, người chạy trốn cũng phải biết?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Ca Y từng cho rằng mục tiêu hôm nay của các có tính khiêu chiến cực kỳ, Tuyệt Sắc tra người, Tăng xuất chinh, Ca Y cản ở phía sau cộng thêm đánh lén. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, mục tiêu cũng đặc biệt ngu ngốc, Tuyệt Sắc lại là người đặc biệt thích náo nhiệt, còn đặc biệt lười, Tăng đặc biệt nóng nảy. . . . . . Mà kỹ năng Tăng đánh lâu rồi, lại thấy đối phương có chút phản ứng nào. Thế mà còn bắt ba người ở đây treo máy đợi lát nữa tái chiến, chiến thuật nóng nảy và cầu toàn được kêu là chậm rãi và đơn giản của Tăng
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tình cảnh này, Quân Niệm khỏi thở dài, hôm nay có thể nhận thức được thế nào là ngu ngốc cực phẩm rồi. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, khi Tăng sắp ngưng chiến lại chuyển qua đánh lâu dài rốt cuộc nổ lên. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiêu Dao Tăng: hai người, người nào ném kỹ năng giết , lão tử rất tức giận rồi
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Kẻ Trộm Tuyệt Sắc: ngài cảm thấy hai người chúng tôi tương đối giống như là người thích khi dễ người yếu đuối sao?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Thiên Nhai Ca Y: Tăng à, biết mà
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R . . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiêu Dao Tăng im lặng rồi, tuyệt sắc giả thanh khiết, Ca Y là con quỷ lười, cậu còn có thể kỳ vọng gì vào việc họ giải cứu cậu cơ chứ? Đáp án rất dễ nhận thấy, thể.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, Tăng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên nóc nhà thêm lần nữa. Gần đến nửa giờ sau, Lưu Quân Niệm rốt cuộc được thành công khi đưa vào chế độ gây mê, Tuyệt Sắc rốt cuộc cũng cảm thấy người này có ít dấu tích tàn dư của kẻ "Nhu nhược" còn chú ý nữa.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Quân Niệm lười biếng ngáp cái, nhìn "Bộ dáng con người" của Bích Lạc Tiêu Mặc im lặng nâng nụ cười ngây ngô. Lại , Bích Lạc Tiêu Mặc cũng tính là ngốc đến cực hạn, ít nhất còn biết cấp thuốc, giữ được tánh mạng, cho tới khi Tăng đầu hàng cách nào giết được ta, rất thất bại. . . . . .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Kích thích như vậy cùng cú lội ngược vòng khiến Quân Niệm chợt hiểu, cái người "Đại thần" này rất có tác phong của đại thần, kẻ thâm sâu và tà ác. Chẳng lẽ là trêu đùa bọn họ? ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiểu Bích Lạc: Ca Y bận rộn gì sao?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Nhìn cái cách chuyện ở khung chat riêng, Quân Niệm có chút giật mình, Bích Lạc Tiêu Mặc. . . . . . Đừng cho biết cái người ngu ngốc này là "Cùng đội sinh ra" chứ? ? ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Tiểu Bích Lạc : đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu về mình?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com cungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com M O T H E R Người kia tự hỏi tự đáp càng khiến Quân Niệm hoàn toàn có cơ hội cự tuyệt, đáy lòng chảy đầy nước mắt, chính mình được người khác quan tâm? Hoàn toàn dùng được từ tự giới thiệu ở đây. . . . . .

  3. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,206
   002: GIẾT LẦM ĐẠI THẦN
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Miệng Quân Niệm há to, nhưng vẻ mặt của Bích Lạc Tiêu Mặc lại như thế. chứng minh Bích Lạc Tiêu Mặc phải là người biết gì cả, hộp thoại rất nhanh bị quét .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: Tớ vừa tới đây, còn học Trung học, cho nên hầu như quen nhiều người ở đây cho lắm, chỉ quen vài chị em mà thôi. Đúng rồi, trai tớ là tộc trưởng của gia tộc Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng bằng cấp với Ca Y ~~~~/ hài lòng.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Quân Niệm ngẩn người, hình như kia chẳng quen thân đến mức trò chuyện riêng phải? Chỉ là, về cái vấn đề thân phận của hai người có chút hứng thú !
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Thiên Nhai Ca Y: trai ?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: trai tớ, tên ấy là Bích Lạc Tiêu Mặc, rất lợi hại a ~~~~~
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Ách —— xét thấy trong trò chơi game thể có hai game thủ trùng tên, vì vậy sau lưng Quân Niệm len lén chảy mồ hôi hột, quả nhiên đoán ra, đó là hai em ~~~~~~ chỉ là, cái người Bích Lạc kia cũng rất lợi hại, cấp bật tương đương, công phu tức chết người đền mạng. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com tộc trưởng có thể làm đến nước này, Quân Niệm cũng rất bội phục , cũng thể phát biểu cảm tưởng về bất cứ ai trong gia tộc bọn họ, dường như có rất nhiều người bí ....!
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: hơn nữa, trai tớ Pk rất lợi hại. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Quân Niệm nhìn lướt qua chiến vẫn còn rối rắm của Bích Lạc Tiêu Mặc và Tiêu Dao Tăng, được rồi, tay Pk rất ‘lợi hại’ . . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Xem ra, em này đều lấy ‘dây dưa’ làm chữ lót. . . . . . Nhìn chút thời gian hiển thị dưới máy vi tính, ba giờ rưỡi, thời gian ngủ đáng giá của lại bị Tăng ác độc cướp bốc mất tiếng đồng hồ. Nhìn tình huống kia, đừng là hơn nửa tiếng nữa, chính là cho thêm tiếng nữa cũng chưa chắc có thể giải quyết xong.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Được rồi, Quân Niệm bất đắc dĩ dụi dụi con mắt, cái tên xấu xa này đúng là vẫn còn có chiêu đáng khen . . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Vì vậy, giây kế tiếp, Thiên Nhai Ca Y trực tiếp ra tay, dùng chiêu đáng lén thành công, đồng chí Bích Lạc Tiêu Mặc rốt cuộc cũng ngã xuống đất cách hoa lệ và dậy nổi. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Lại đến chuyện sau khi đồng chí Bích Lạc Tiêu Mặc ngã xuống cách ‘hoa lệ’, em Tiểu Bạch Lạc cũng gì nữa, chỉ nhanh chống chạy đến trường vụ án.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Sau đó hai người được cho là đồng bọn xấu xa của đó là Tăng cùng Tuyệt Sắc ăn ý lựa chọn ngắm nhìn chứ nhanh nhẹn đấu võ mồn nữa, đây được xem như là kỳ tích rồi. Mà "thi thể" vẫn có những phản ứng yếu ớt , nhưng sống lại, trở về khu vực an toàn, cũng chuyện. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Người duy nhất vẫn tỉnh vào giờ phút này cũng chính là người giết nghi phạm, Thiên Nhai Ca Y qua, lại trách trách lưỡi, tinh thần dư thừa nhìn Tiểu Bách Lạc tức giận.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: ( ⊙ o ⊙)! Ca Y?? Chị là Ca Y sao?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Quân Niệm nâng mặt lên, thở ra đầy bất đắc dĩ, thử hỏi trong trò chơi này có thể có hai người tên Thiên Nhai Ca Y sao?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: trai, làm sao vậy? mau sống lại chứ!
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Rất tốt, Quân Niệm nhìn thân thể người đàn ông khỏe mạnh, lại kết hợp đấu với đứa con nít như Tiểu Bích Lạc. Thôi được rồi, ít nhất sau khi chết tên con trai kia vẫn có thể sống lại, giống tại cứ nằm mãi chịu phản ứng. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: %>_<% Chị Ca Y, sao chị lại giết vậy? .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Thiên Nhai Ca Y: (⊙o⊙). . . . . . Xin chú ý cần tỉnh lược đại từ. .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Đó là “”, cái từ này đưa người ta hiểu qua nghĩa khác. Quân Niệm lại thở dài, trừ việc đó ra còn có thể làm việc gì khác hơn? Cho tới nay, giết người còn phải có lý do danh chánh ngôn thuận nữa sao?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Huống chi, hôm nay chỉ là nhìn ta có hơi đặc biệt hơn chút, nếu lúc buồn ngủ giúp ta bảo toàn tánh mạnh. Tương đối may, lúc này là thời gian Quân Niệm dễ buồn bực nhất, hơn nữa cứ liến thoắng ngừng, vì vậy, Thiên Nhai Y Cá mới chui ra, cho đường quyết định.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: à?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Kẻ Trộm Tuyệt Sắc: Em , hỏi thế để làm gì chứ? Đây cũng nghĩ ra lý do vì sao lại cá mười vạn ~~~~
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Câu lương thiện vừa ra khỏi hộp tin nhắn, Quân Niệm cũng biết Tuyệt Sắc lại nổi giận lần nữa. Hình như quên mất, Tiểu Bích Lạc là yếu ớt nhất nổi cục đá, mà cái chết của tên nghiệt kia là vì vô ý tức giận. Vì vậy, chỉ có thể , Tiểu Bích Lạc rất vinh hạnh chống đỡ được hai tiếng đồng hồ.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Quân Niệm lại lần nữa nhìn thời gian ở góc phải màn hình máy tính, vài giờ nữa là mặt trời lại lên. Buổi tối hôm nay, quả là đặc biệt, đặc biệt thống khổ. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com 【 Đội nhóm 】 Thiên Nhai Ca Y: Mấy , mấy chị, lần này có thể giải tán rồi chứ? .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com 【 Đội nhóm 】 Tiêu Dao Tăng: Giải tám? Cục diện rối rắm vầy ai mà dọn dẹp? Haizzzz, có phải muốn vạch thân phận của mình hay ?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com 【 Đội ngũ 】 Kẻ trộm tuyện sắc: Y Y, dù chết cũng được giải tán! .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com 【 Đội nhóm 】 Thiên Nhai Y Ca: nhàng như thế sao? Nếu trực tiếp giết người diệt khẩu?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com . . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Quân Niệm ho khan tiếng, vừa định chập chờn, hình như người kia động đẩy, liền sửng sốt. Ngay lúc đồng chí Bích Lạc Tiêu Mặc chuẩn bị vào chế độ “Vứt xác hoang mạc” ta sống lại, sau đó chính là loạt động tác phục dược, khiến tay chân Quân Niệm run rẫy. . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tốc độ tăng máu và phục hồi của tộc trưởng rất nhanh nhưng cũng thể nhanh đến vậy, Quân Niệm khỏi hoài nghi có phải ta lén lút gặp gỡ đám hắc cơ hay .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Bích Lạc Tiêu Mặc: mới vừa rồi là giết tôi?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com Tiểu Bích Lạc: ca ca ~~~~~ là lộc cộc, em nhìn thấy! Chính là Ca Y lộc cộc. . . . . . .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com . . . . . .

  4. Nữ Lâm

   Nữ Lâm Well-Known Member

   Bài viết:
   23,871
   Được thích:
   22,183
   002: GIẾT LẦM ĐẠI THẦN (Kết)
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H trán Quân Niệm chảy tầng mồ hôi lạnh, đây coi như là chứng cứ phạm tội xác thực sao? Tiểu Tiểu, xem ra cũng sùng bái tôi, vì cái gì nữa, cũng nên tên chị ra chứ!.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H Bích Lạc Tiêu Mặc: Mới vừa công chuyện chút các tìm ra cơ hội để tấn công, tôi có nên khen ngợi hiệu suất làm việc của các ? Hay là tôi nên đưa đôi mắt sắc bén nhìn các , tôi đây là kẻ ủy thác chứ phải là kẻ bị chém?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H Sau lưng Quân Niệm có cơn gió lạnh, thể hiểu được, “hiệu suất” làm việc của bọn họ, quả nhiên người ta treo máy mà. Vậy mà vẫn ra vài chiêu đơn giản để tung quả mù? Bi ổi, bắt ba bọn họ giết người vào nửa đêm còn chưa tính, tự nhiên giết game thủ treo máy, cái này có phải là
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com cungquanghang.com K A T H [​IMG]

  5. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :