Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu - Lục Xu

Thảo luận trong 'Thùng Rác'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,734
   Đừng với ấy tôi vẫn còn
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M [​IMG]
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Tác giả: Lục Xu
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Dịch giả: Vương Thanh Tâm
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Số trang: 544
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Ngày xuất bản: 10/12/2013
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Giá bìa: 120.000 ₫
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Công ty phát hành: Văn Việt
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Nhà xuất bản: NXB Văn Học
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M

   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Type
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Storm208: 1-3
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M jungnybi: 4-6
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M nguyenkienphuc: 7-9
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M pcy1127: 10-hết
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Beta: TâmLiên
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Giới thiệu
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem ấy làm gì? Bên cạnh xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Vương Y Bối ngờ có ngày lại trở về đây, trở về với thành phố ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của , thành phố ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí , vĩnh viễn bị phai mờ.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M có công việc ở Hoàn Quang, càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh đã có một gái, mà gái ấy lại chính là tình ̣ch thời cấp ba của .
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Ông trời nghe được lời cầu xin của .
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M sống rất hạnh phúc...
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M muốn thừa nhận, rằng mình cam lòng...
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi...
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, nhất ̣nh sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Tác giả
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Lục Xu
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1991
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. thích văn từ . Mong muốn lớn nhất là ngày nào đó, có thể ngao du sơn thủy khắp mọi miền tổ quốc. Có thể dùng câu chữ để ghi lại tất cả những gì mình trải qua bày tỏ hỉ nộ ái ố của chính bản thân, biểu đạt cảm xúc chân của chính mình.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align=" Nếu tôi thích hoa hồng tường vi dẫu đẹp có gì liên quan.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M justify;" align="
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Mục lục
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương : Chúng ta của sau này
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương hai: Thuở ban đầu
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương ba: Quãng thời gian tươi đẹp nhất
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương bốn: Ánh dương lúc hoàng hôn
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương năm: Hoàng tử từng rời xa
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương sáu: mê hoặc của ái tình
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương bảy: Mua dây buộc mình
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương tám: Khi tình vào ngõ cụt
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương chín: Khi tình trôi dạt
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương mười: Cảnh vật vẫn thế, chỉ có lòng người đổi thay
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương mười : Đừng dễ dàng lời
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương mười hai: Tình công bằng
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Chương mười ba: Hương vị của hạnh phúc
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com B I M Ngoại truyện: tồn tại đặc biệt nhất
   Last edited by a moderator: 31/7/14

  2. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,734

   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align="Tôi từng có những ước mơ phi thực tế, chúng vừa ngây thơ vừa nực cười nhưng cũng ngăn cản được tôi tự coi mình là nàng công chúa, coi chàng hoàng tử. Sau đó, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau trong tòa thành do tôi tự ảo tưởng ra. Thế nhưng tôi biết điều, chỉ có mình tôi sẵn sàng sống trong tòa thành ấy mãi mãi, chàng hoàng tử trong lòng tôi trước giờ chưa hề có ý định cùng tôi ở đó tới đầu bạc răng long. từng lặng lẽ ra khỏi tòa thành ấy, còn tôi, cứ nhu nhược giả vờ như biết...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align=" 
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
             Chương : Chúng ta của sau này
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align="          Nếu như có ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay cầu mong ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn vui vẻ bằng mình. rời khỏi tôi bất hạnh, còn tôi rời khỏi hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối ngờ khi vừa từ Mạc Xuyên trở về quê nhà Yên Xuyên lại được nghênh đón bởi câu cửa miệng “ hợp thời tiết” của bác sĩ. nhớ mùa hè Yên Xuyên quá khô nóng như vậy, nhưng khi vừa xuống máy bay, bủa vây lấy chỉ có mùi vị cố hương quen thuộc mà còn có cả khí trời hanh khô khó chịu. cứ ngỡ thời tiết nơi đây cũng như Mạc Xuyên, vẫn luôn ôn hòa, mát mẻ giống như vòng tay người , quá nóng, quá lạnh. Nhưng thực ra là quên mất rồi, quên mất Yên Xuyên của mùa hạ rất khô và rất nóng. Yên Xuyên xa lạ này khiến đứng lặng ở sân bay lâu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thế là trở về, về với thành phố thân thuộc mà xa lạ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Kéo va li hành lý, Vương Y Bối mình tìm nơi ở công ty sắp xếp. Khoảnh khắc ngồi vào taxi, chợt cảm thấy, hóa ra mình thay đổi, dám sống mình ở thành phố xa lạ, còn lo sợ bản thân thể ứng phó hay thể sống tốt nữa, mà có thể mỉm cười vui vẻ tiếp nhận tất cả mọi thứ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           tìm rất lâu mới gặp được người phụ trách tiếp đón. Ban đầu vốn định tàu hỏa, nhưng sau đó lại đổi thành máy bay, xuống máy bay rồi mới thông báo cho đối phương, mãi tới chiều mới sắp xếp xong hành lý, tranh thủ nằm nghỉ lát.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tỉnh dậy là chiều tối. Cảm thấy quá nóng, Vương Y Bối liền mở điều hòa. Thế nhưng ngay sau đó lại được cơn đau bụng dữ dội tới thăm hỏi, vội vàng tới phòng y tế. Truyền xong chai nước biển, Y Bối mang theo gương mặt tái nhợt, mệt mỏi lết về căn hộ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nghỉ ngơi lúc, gọi điện cho mẹ, mình bị ốm mà chỉ đơn giản báo với mẹ chuyện về Yên Xuyên. Ở đầu dây bên kia, mẹ còn lảm nhảm than phiền như trước đây nữa, chỉ thấp giọng với vẻ lo lắng. Biết trở lại Yên Xuyên, mẹ rất vui, liên tục “rất tốt, rất tốt...”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đặt di động sang bên, Vương Y Bối nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           ngờ có ngày lại trở về đây... Trở về với thành phố ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của , thành phố ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí , vĩnh viễn phai mờ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lần này, Vương Y Bối ngủ rất ngon, chẳng thèm quan tâm tới thời gian, chỉ cần ngủ thoải mái giấc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhưng đến nửa đêm, đột nhiên di động đổ chuông.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Số điện thoại tại của vẫn là số dùng khi ở Mạc Xuyên, vừa mới về đây nên còn chưa kịp đổi. vốn có ý định tới Yên Xuyên lập tức thay số, bằng mỗi lần nhận điện chịu phí cao ngất trời.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối mò mẫm lấy điện thoại ra từ dưới gối, buồn nghĩ tới vấn đề phí cuộc gọi, lập tức ấn nút nghe, ngay cả người gọi là ai cũng kịp nhìn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Khuya như vậy còn chưa ngủ à?” Giọng quen thuộc vang lên. Vương Y Bối vẫn còn chìm trong mơ màng, day day trán mới tỉnh táo được chút.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bên kia, đối phương lại tiếp tục : “Này, hai hôm trước họp lớp sao cậu ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bấy giờ Vương Y Bối mới xác định được người bạn thân nhất hồi cấp ba, Lương Nguyệt. chống tay ngồi dậy, rồi bật đèn ngủ đầu giường: “Họp lớp?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cái giọng ù ù cạc cạc của Vương Y Bối cũng khiến đối Lương Nguyệt phải ngơ ngác: “Cậu nhận được à? Tớ gửi tin nhắn vào QQ của cậu rồi mà? Cậu , tớ còn tưởng cậu...”. đến đây, Lương Nguyệt đột nhiên im bặt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối cũng muốn hỏi tiếp Lương Nguyệt định đến việc gì, và có liên quan đến ai. Có lẽ chính bản thân cũng hiểu , chỉ là muốn phải nghe từ miệng người khác ra mà thôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “QQ hả? Tớ bỏ lâu rồi nên biết.” Vương Y Bối đều là . cuộn tròn giường, cảm thấy vô cùng may mắn vì thấy thông báo ấy, nhờ thế mà cần suy nghĩ xem có nên hay họp lớp hay . Trường cấp ba thường xuyên phân lại lớp qua từng năm, thế nên mỗi khi họp lớp phải chỉ có lớp riêng lẻ, mà thường mời cả bạn bè của hai lớp quen biết đến dự.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt im lặng hồi lâu, ngờ lại thành ra như vậy, Vương Y Bối mê mệt QQ thời mà cũng có ngày chơi QQ, dùng số QQ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Vậy à, tớ cứ tưởng... À, Vỏ Sò [1] , nếu, tớ là nếu...”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           [1] Chữ Bối trong tên Vương Y Bối có nghĩa là con ốc/con sò. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch).
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lâu lắm rồi có ai gọi biệt danh của mình thân thiết như vậy, Vương Y Bối kìm được mà khẽ mỉm cười: “ , cậu học được kiểu ấp a ấp úng như thế từ khi nào vậy hả?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Nếu Trần Tử Hàn có bạn , cậu thế nào?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối sững người lúc. Nếu có bạn sao đây? Vấn đề này, tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần, nếu có ngày có bạn , nên làm thế nào? Có nên tiếp tục giữ hình bóng trong lòng ? Hay nên gạt ra để tiếp tục sống cuộc sống tạm bợ? Vốn dĩ hề có đáp án! Bất kể ra sao cũng liên quan đến nữa rồi, bọn họ chia tay lâu như vậy, sớm còn dây dưa gì nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           từng trải qua đủ kiểu đủ loại thăm dò của bạn bè, người thân, nhưng kết quả vẫn cứ là người ấy...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           thầm thở dài trong lòng, mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Nhưng đâu có ai ở bên cạnh chứ, giả vờ làm gì?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Còn thế nào được nữa, đương nhiên là chúc phúc ấy rồi!” nhàng liền hơi, giọng điệu bình thản đến mức chính cũng tin rằng mình sao, có thể chúc hạnh phúc bên người .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           từng nửa đêm nằm mơ, mơ thấy có bạn . Đó là xinh đẹp, thùy mị, biết quan tâm chăm sóc , gia cảnh ấy cũng rất tốt, ưu tú hơn về mọi mặt. thấy hai người họ dạo đường, thấy dịu dàng với ấy như từng dịu dàng với .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ có mình giữa căn phòng trống trải. Còn có thể thế nào đây? vốn chẳng còn là gì với ấy nữa rồi, dù ấy có kết hôn cũng tới lượt quan tâm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Lúc ấy tớ cứ tưởng các cậu ... Thôi quên , đến chuyện này nữa. Họp lớp cậu bỏ lỡ cũng chẳng sao, nhưng đám cưới của tớ cậu nhất định được bỏ lỡ đâu nhé?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Cậu sắp kết hôn rồi à?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Ừ, lúc ấy nhất định phải đến tham dự đấy nhé!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hai người tiếp tục hàn huyên những chuyện vui thời học, hỏi thăm tình hình công việc tại của vài bạn học cũ. Vương Y Bối nhiều lần muốn hỏi có Trần Tử Hàn có bạn rồi hay , nhưng mãi vẫn mở miệng được. sợ làm vậy chứng tỏ mình quá cố chấp, dù trong lòng biết, Lương Nguyệt thăm dò như thế chắc chắn đó là .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vậy cũng nên dập tắt hy vọng thôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cũng phải, cắt đứt liên lạc bao năm nay, có bạn cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí kết hôn cũng chẳng có gì lạ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Người sai chính là bản thân , cứ tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, muốn để nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng lại biết rằng, người khóa trong mớ tình cảm ấy phải ai khác mà chính là bản thân , chịu ra, cứ khiến mình mắc vào tấm lưới tình kia.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối nhận lời tham dự đám cưới của Lương Nguyệt. Các bạn học của hơn nửa đều kết hôn, sinh con cả rồi, đến tuổi này kết hôn cũng là chuyện bình thường. Lương Nguyệt dặn dặn lại được đến muộn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Buôn chuyện với Lương Nguyệt xong cũng hơn mười hai giờ, Vương Y Bối còn thấy buồn ngủ nữa. xuống giường, xỏ dép lê, chậm chạp tới bình đun nước. Cứ nửa đêm ngủ mà tỉnh giấc là y như rằng bị đau họng. Trước kia còn ở Mạc Xuyên, thường chuẩn bị bình sữa phòng lúc tỉnh giấc uống, hôm nay mới về Yên Xuyên, chưa kịp siêu thị nên đành phải uống nước nóng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           kéo ghế ra ngồi đối diện trước bình đun nước, bất động nghe tiếng nước reo trong màn đêm yên tĩnh, thanh kêu “o, o” như tiếng ngáy của loài động vật nào đất ngủ rất say, rất thoải mái.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối chống cằm, ngồi đợi đèn báo chuyển sang chế độ ủ ấm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           lấy di động ra, trong máy vẫn còn lưu rất nhiều tiểu thuyết. Đọc truyện là sở thích hồi cấp ba của , dù đọc hết nhưng nếu thích vẫn lưu lại. Mấy năm nay, nhiều lần thay điện thoại mới, làm mất khá nhiều tiểu thuyết hay. Lục tìm hồi, cuối cùng cũng thấy thư mục lưu trữ, khi ngón tay lướt qua tên truyện Hóa ra vẫn ở đây, bỗng dừng lại.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Còn nhớ ngày ấy khi đọc bộ tiểu thuyết này, bị câu chuyện của nữ phụ làm cho cảm động đến mức bật khóc. Lúc đó, hình như và Trần Tử Hàn vừa cãi nhau vì việc cỏn con nào đó. Ngày nào cũng tốn hai tệ để tải bộ tiểu thuyết, đọc chưa đến hai ngày hết. Trần Tử Hàn trách lãng phí, tốn tiền đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ đầu độc tư tưởng của nữ sinh, còn cứ như vậy làm ảnh hưởng tới học tập. Thế là hai người liền cãi nhau.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Khóc nức nở hồi, chủ động tìm Trần Tử Hàn giảng hòa, hứa hạn chế đọc tiểu thuyết, đồng thời lên lớp chăm chú nghe giảng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Kí ức, cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ào ạt ùa về trong vô thức...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Khi còn ở Mạc Xuyên, đồng nghiệp của mua tiểu thuyết mới của Tân Di Ổ, tựa là Hóa ra. lật giở vài trang, nhìn thấy những tên nhân vật quen thuộc vô cùng tò mò. Đâu phải là truyện mới chứ? Đồng nghiệp cũng ngạc nhiên, cuối cùng mới biết đây là phiên bản mới của Hóa ra vẫn ở đây, nội dung vẫn là câu chuyện cũ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align="
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhưng mà Vương Y Bối biết còn là cùng chuyện nữa rồi. Dù cho tên vẫn vậy, nhưng ám ảnh nhất, chỉ có Hóa ra vẫn ở đây. Còn hôm nay, hóa ra vẫn như xưa, nhưng còn vẫn ở đây nữa rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối cất di động , đèn báo bình đun nước chuyển từ xanh sang đỏ. đứng dậy, rót nửa cốc nước sôi, hơi nước màu trắng chậm rãi bay lên. Nhìn cốc nước, hiểu sao lại thấy muốn uống. biết, hóa ra thực còn là hóa ra nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hôm sau, Vương Y Bối đến công ty trình diện. Nỗ lực của ở Mạc Xuyên được ghi nhận, được tổng công ty triệu hồi về Yên Xuyên để giúp đỡ giám đốc mới ở đây. Nghe Hướng Vũ Hằng là con trai chủ tịch hội đồng quản trị, mới du học trở về nên chưa quen với tình hình công ty, Vương Y Bối được điều động về đây để giúp ra. Thực ra, cũng khá do dự khi trở về Yên Xuyên, nhưng rồi nghĩ, mình cứ mực ở thành phố khác như thế, giống như trốn tránh điều gì đó. cho phép bản thân mình yếu đuối như thế, nên mới đồng ý tiếp nhận công việc ở Yên Xuyên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tới công ty, chào hỏi đồng nghiệp lượt rồi về bàn làm việc của mình. Rời xa nơi này khá lâu, phải lập tức bắt tay vào làm quen với công việc. mở máy tính xem tư liệu nhân của công ty, phòng khi gặp phải những tình huống đặc biệt còn kịp chọn người thích hợp.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ánh mắt Vương Y Bối dừng lại trước hồ sơ, chỉ vì tên Giang Ỷ Phi này có nhan sắc hơn người, mà còn vì cảm thấy rất lạ, mặc dù ra vào công ty khá lâu, nhưng vẫn chỉ là nhân viên bình thường. nhân viên quèn như thế đủ để khiến Vương Y Bối phải liếc mắt, nhưng mà suy cho cùng, đẹp dù có tham vọng thăng tiến cũng khiến người khác phải ngạc nhiên cho lắm. Phụ nữ đẹp thường khiến người ra tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Giang Ỷ Phi tăng ca, hết giờ làm lập tức về, cũng tham gia vào bất kỳ dự án dài hạn nào, nhiều năm qua, ta an phận làm nhân viên bình thường như thế.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Có điều gần đây xuất nhiều thay đổi, từ khi Hướng Vũ Hằng đến, Giang Ỷ Phi liền có được đãi ngộ đặc biệt. muốn người ta suy nghĩ cũng được.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối lắc đầu, tiếp tục xem những hồ sơ khác.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Mới làm chăm chỉ như vậy sao?” Hướng Vũ Hằng chẳng biết từ khi nào đứng sau Vương Y Bối.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           ta vốn là người theo chủ nghĩa ăn chơi, chẳng qua là bị bố bắt ép tới công ty làm việc. Bố ra , ông chỉ có mụn con trai, nếu ta phụ mong đợi ông biết phải ăn như thế nào với ông nội của ta dưới suối vàng. Vì thế nên ta đành phải thỏa hiệp.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Tôi chăm chỉ lấy đâu ra ngày đủ ba bữa cơm chứ?” Vương Y Bối quay đầu nhìn Hướng Vũ Hằng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Có những người sở hữu vẻ ngoài khiến người khác vừa nhìn thấy thiện cảm. Đối với người đàn ông này, Vương Y Bối cũng có cảm giác tồi, có vẻ làm việc chung được.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ ngờ trẻ như vậy.” Hướng Vũ Hằng khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu: “Bố tôi sắp xếp cho tôi trợ lý đặc biệt, tôi còn tưởng là ông già cổ hủ cố chấp, suốt ngày lải nhải bên tai người khác, thế này được, thế kia nên... coi người khác là trẻ con”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Xem ra rất có thành kiến với chủ tịch và những người già?” Vương Y Bối vừa , vừa tiếp tục xem tài liệu, chỉ ra điểm khó hiểu trong đó, hỏi: “ có thể giải thích chỗ này cho tôi được ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích cho hiểu. ngờ, mới đến mà để ý công việc như vậy, hơn nữa còn để ý rất tỉ mỉ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối cố ý đặt hồ sơ của Giang Ỷ Phi ở cuối, trong lòng vốn có ý định hỏi riêng, nhưng thấy Hướng Vũ Hằng bày ra vẻ mặt “có việc gì cứ hỏi tôi”, nên liền mở ra.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng mỉm cười, thoải mái : “ thấy ấy rất xinh sao? Xinh đẹp như thế mà chịu gắn bó với công ty chúng ta, đương nhiên phải được hưởng lương cao rồi”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối hoàn toàn để lộ cảm xúc gì khi nghe câu trả lời của Hướng Vũ Hằng. Lúc đầu cũng cho rằng lý do chính là như vậy, nhưng bây giờ khi nhìn vẻ mặt của ta lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. ta có vẻ gì là loại người ấy. Nếu vậy chắc chắn ta có lý do riêng, cần thiết phải cố gắng tìm hiểu cho ràng nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thấy Vương Y Bối hề có thái độ khinh miệt, hay tỏ ra “chẳng trách lại thế”, Hướng Vũ Hằng lại càng có cảm tình tốt với . cũng biết chút ít về Vương Y Bối, sau khi tốt nghiệp lâu, tới làm việc ở công ty này, đảm nhận nghiệp vụ vất vả nhất, cứ thế cho tới hôm nay. Đây là công việc đầu tiên của , dù thời gian qua từng có công ty đưa ra mức lương cao hơn để mời về làm, nhưng vẫn kiên quyết từ chối với lý do, gắn bó lâu nên có tình cảm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vẻ ngạo mạn gương mặt Hướng Vũ Hằng tiêu tán, ta lên tiếng: “Mặc dù Giang Ỷ Phi có thành tích gì nổi trội, nhưng ấy là người khiêm tốn, cẩn thận, làm việc nghiêm túc, rất hợp với dự án của tôi. Hơn nữa hoàn cảnh ấy cũng khá đặc biệt, chuyện này, về sau ”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối gật đầu, vẫn thắc mắc tại sao Hướng Vũ Hằng lại giao dự án quan trọng như thế cho nhân viên bình thường, bây giờ cũng coi như biết được đáp án mà muốn biết rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thấy còn câu hỏi nào nữa, Hướng Vũ Hằng mới quay về văn phòng: “Có chuyện gì hiểu, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Được, chỉ cần giám đốc sợ tôi làm phiền.” đóng tệp tư liệu xem lại rồi mở tệp khác ra.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc ấy của Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng khẽ mỉm cười. Lúc thấy tới văn phòng mình trình diện, vẫn dám tin vào mắt mình. Ấn tượng mà Vương Y Bối mang lại cho kém Giang Ỷ Phi là bao. Chỉ khác điều là người vẫn còn mang dáng dấp của nữ sinh, hiếm thấy người làm nhiều năm rồi mà vẫn còn giữ được cái khí chất ấy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối tiếp tục dán mắt vào mấy tư liệu đau đầu kia, chợt nhớ lại những ý nghĩ ngây thơ trước đây của mình, cảm thấy nực cười. Khi ấy, thích tựa vào vai Trần Tử Hàn, ngốc nghếch với : “Trần Tử Hàn, sau này nhất định phải kiếm nhiều tiền nuôi em” Lúc đó, nghĩ rằng, ngày, bờ vai mà cho rằng làm chỗ dựa cả đời cho cuối cùng lại rời xa mãi mãi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           toàn tâm toàn ý trao tương lai của mình vào tay người đàn ông mà thèm suy nghĩ xem liệu rồi người ấy có mệt hay , có chán ghét mình hay , có hết mình hay ?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Khi , người ta luôn nghĩ tình thứ vạn năng, có khó khăn gì cũng sợ, nhưng ai biết rằng, chỉ vấp ngã trong cuộc sống cũng đủ khiến bản thân mãi gượng dậy được.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạo quá khứ ngu ngốc và nực cười của mình. Nếu mọi chuyện xảy ra, vĩnh viễn bao giờ tin, Vương Y Bối thành thạo trong công việc giờ hóa ra cũng có những lúc ngu ngốc như vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng hết giờ làm. Vương Y Bối thu dọn lại tài liệu bàn, xách túi lên chuẩn bị về.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng vừa ra khỏi văn phòng, thấy định về, liền tới : “Trợ lý Vương, chờ chút!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align="
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đeo túi vai, đứng nhìn Hướng Vũ Hằng với ánh mắt khó hiểu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng ngại ngùng tới trước mặt , : “Tối nay có buổi tiệc, cần người cùng. Trước đây tôi đều mời cứu viện bên ngoài, hôm nay... phiền chút được ? Dù sao giúp công ty tiết kiệm chi tiêu cũng là phận của nhân viên”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối nghe vậy thấy buồn cười, nghiêng đầu sang bên. vốn rất đáng , bộ dạng lúc này lại càng làm nét nữ sinh thêm nổi bật: “Bây giờ hết giờ làm rồi. Như vậy có được xem là tăng ca ?”. Sếp trực tiếp đưa ra cầu, đương nhiên thể từ chối, phải là người biết điều.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ thành vấn đề.” Hướng Vũ Hằng tươi cười gật đầu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ấn tượng ban đầu kỳ lạ. Có những người, lần đầu tiên bạn nhìn thấy có thiện cảm, nhưng lại có những người ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn thấy thích.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối và Hướng Vũ Hằng vào thang máy, xuống tầng dưới của tòa nhà. Hoa Thịnh phải tòa nhà nổi bật nhất ở Yên Xuyên, nhưng là nơi lý tưởng với : phải tốt nhất cũng phải kém nhất, giống như con người , bao giờ trở thành người giỏi nhất, nhưng cũng chưa bao giờ chịu là người kém nhất. Khi còn từng nghe thầy giáo , có hai loại người dễ khiến người khác có ấn tượng sâu sắc, loại là người đứng đỉnh cao nhất, loại là người đứng tận nơi thấp nhất.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           vĩnh viễn vô duyên với chữ “nhất” kia.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           được định trước là người bình thường rồi, như thế cũng tốt, dù sao vẫn rất hài lòng với mình tại.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đứng trước cửa lớn chờ Hướng Vũ Hằng lấy xe. thể cứ diện bộ đồ công sở này dự tiệc được, nên ta phải lái xe đưa về thay quần áo. nhìn theo bóng lưng Hướng Vũ Hằng, người đàn ông này vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đứng yên nhìn dòng người qua lại, ai ai cũng vội vàng, và , cũng là người trong số đó. Bình thường có gì tốt chứ? Cho dù trước đây từng hy vọng mình khác với mọi người, người đặc biệt, nhưng tại, cũng chỉ bình thường như bao người, có điểm gì khác biệt quá lớn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngay gần chỗ cũng có người con đứng yên lặng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối nhíu mày, là người cuối cùng tan tầm, sao Giang Ỷ Phi vẫn còn ở đây? Nhìn dáng vẻ ta hình như chờ ai đó. Vương Y Bối tự thấy tại mình và ta cũng chưa được gọi là quen biết nên đến chào hỏi. Hơn nữa, chờ ai là việc của mỗi người, nên quan tâm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lát sau, có chiếc xe đỗ trước mặt Giang Ỷ Phi, ta mở cửa xe ngồi vào.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối định rời mắt chiếc xe kia đột nhiên lùi về phía sau, bẻ lái sang bên, để lộ gương mặt người đàn ông bên cạnh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           bất giác mở to mắt, vô thức đuổi theo hai bước.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nếu có ngày, xuất trước mặt , dù trải qua nhiều năm gặp, liệu có thể vừa liếc mắt nhận ra ?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Câu trả lời là, có thể. Thậm chí dù chỉ nhìn thấy bên mặt, cũng biết đó là .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           chỉ kịp đuổi theo hai bước, rồi ép mình dừng lại.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đuổi theo, rồi thế nào nữa?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cùng lắm chỉ có thể câu: lâu gặp.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hơn nữa, Lương Nguyệt ám chỉ rất ràng, tại Trần Tử Hàn rất hạnh phúc bên bạn , ấy vượt qua được quãng thời gian có Vương Y Bối bên cạnh từ lâu rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tốt lắm, nên như vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tốt lắm...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đứng im, khóe miệng thoáng lên nụ cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng dừng xe trước mặt Vương Y Bối, cười với ta rồi mở cửa lên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cảnh tượng ban nãy, cố gắng để tâm, cố gắng coi nó là chuyện bình thường, giống như tự khuyên nhủ bản thân, nó chẳng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều, ngay cả khi có liên quan tới người ấy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối địa chỉ cho Hướng Vũ Hằng. Nơi ở của cũng xa công ty lắm nên chẳng mấy chốc xe tới dưới cổng chung cư. Vương Y Bối xuống xe, khó xử : “Phiền giám đốc chờ tôi lát!”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng cười đồng ý.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hai người họ mới quen lâu, cho dù tương lai là đồng nghiệp lâu dài nhưng mà tại, cũng mời ta vào nhà mình. Về phương diện này, xưa nay vẫn bảo thủ và cố chấp như thế. Đây phải là vấn đề đúng hay sai, mà chỉ là sở thích của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Sợ Hướng Vũ Hằng đợi lâu, Vương Y Bối cố gắng trang điểm nhanh nhất có thể, rồi vội vàng thay quần áo, chọn phụ kiện thích hợp. Cuối cùng, đứng trước gương, ngắm ngắm lại từ xuống dưới ba lần, khẳng định có gì bất ổn mới yên tâm ra khỏi nhà.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           tới gần xe, nhìn thấy Hướng Vũ Hằng chăm chú chơi trò chơi được ưa chuộng di động.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Còn nhớ, khi còn học đại học, cũng rất thích chơi trò chơi này, đáng tiếc điện thoại của tải được về. Hồi đó vô tình thấy trò Temple Run trong di động của người bạn học, chơi thử lần thích, liền tải về di động, mất rất nhiều lưu lượng, nhưng đến lúc tải xong, cài đặt ra lại chơi được vì phần mền tương thích với máy. Sau này đổi điện thoại, lại quên mất tải về nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngày ấy, rất thích trò chơi này, suốt ngày tìm bạn học kia mượn di động khiến bạn ấy phát điên đến mức mỗi khi nhìn thấy liền hỏi: “Lại muốn chơi game ấy hả?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngày ấy, còn chưa chia tay Trần Tử Hàn, lấy điện thoại của , giấu giếm bỏ mười tệ mua lưu lượng để tải trò chơi, nhưng chơi xong lại quên xóa. Mấy tháng sau, Trần Tử Hàn phát ra liền mắng trận. Hình như chưa bao giờ dùng di động để lên mạng, thế giới của và thế giới của chẳng thể hài hòa...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ người ngoài cuộc nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cũng phát ra, ồ, hóa ra hai người hợp nhau.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vậy sao chứ?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng cất di động : “Nhanh vậy?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Biểu của ta lúc nhìn thấy Vương Y Bối hoàn toàn có lấy chút ngạc nhiên nào. ta cũng hề có ý định khen ngợi khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của , có lẽ nhìn quá quen những hay trang điểm rồi, hoặc là vì gặp nhiều người đẹp quá nên quen mắt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối ngồi vào trong xe mới đáp: “Vậy chỉ có thể trách những cùng trước đây biết chú ý tới tốc độ. Đôi khi, tốc độ và hiệu suất cũng có thể tỷ lệ thuận”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng khởi động xe, gật đầu: “Ừ. Sau này nhắc nhở bọn họ làm tròn bổn phận”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ sợ đắc tội với người đẹp sao?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng cười: “Chẳng phải người ta vẫn , “có mới nới cũ” hay sao?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           nghiêm chỉnh chút nào! Nhưng Vương Y Bối nghe cũng tức giận.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng bị ép buộc tới dự bữa tiệc này vào giờ chót. Vốn dĩ người tham gia là bố ta, nhưng vì ông ấy có việc đột xuất thể được nên mới thông báo cho ta thay. Khi còn trẻ Hướng Vũ Hằng đương nhiên phớt lờ những cầu như thế này của bố, nhưng bây giờ khác, ta hiểu bố mình dốc sức lực thương trường nhiều đến thế nào, có được cơ ngơi như ngày hôm nay phải là chuyện dễ dàng. Hướng Kỳ Lai dặn dặn lại phải tới, đương nhiên thể nghe.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Yến tiệc cũng có gì đặc biệt cho lắm, nếu có gì gọi là nổi bật chính là Lộ Ôn Diên, cậu ba nhà họ Lộ. Ở Yên Xuyên nhà họ Lộ có địa vị dễ gì lay chuyển được. Chàng công tử này tuy tác phong làm việc vô cùng cổ quái nhưng lại như sấm rền gió cuốn. Khi mới bước chân vào thương trường, ta thực loạt cải cách, khiến rất nhiều người trong giới phải kiêng dè, vừa sợ hãi vừa tức giận. Buổi tiệc ta đứng ra tổ chức, đương nhiên ai cũng phải nể mặt tới dự.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối theo Hướng Vũ Hằng, chợt phát ra người đàn ông này giống những người khác. Mọi người tới đây trong tay đều cầm ly rượu, hễ gặp người quen là tới chào hỏi vài câu. Còn Hướng Vũ Hằng lại chỉ đứng chỗ quan sát, làm như mọi thứ ở đây đều liên quan tới mình.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           ta có bất cứ hành động nào, Vương Y Bối đương nhiên cũng tự tiện làm gì.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng uống ngụm rượu rồi quay sang cười với người nãy giờ vẫn im lặng cạnh mình: “Biết rượu này sản xuất năm nào ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối rất nể tình nhấp ngụm, đáp: “Tôi nghiên cứu về mấy thứ này”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Vang đỏ ủ mười lăm lăm. Cậu ba nhà họ Lộ này cũng sành sỏi ghê đấy chứ!” Trong giọng của Hướng Vũ Hằng hề có ý khinh thường, nhưng cũng hâm mộ, đơn giản chỉ là câu trần thuật bình thường.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đó là tự do của người ta.” Vương Y Bối khẽ lắc ly rượu trong tay: “Vả lại, cũng cho người khác được hưởng chút lợi ích”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Kẻ có tiền, thích chơi hoang thế nào, đó là quyền tự do của họ, người khác đâu có tư cách gì mà lên tiếng bình phẩm hay khinh bỉ chứ? Chỉ cần tiền đó do họ kiếm ra là được.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ vậy cũng đúng!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng uống hết ly rượu trong tay rồi thẳng về phía tâm điểm của buổi tiệc. vốn thích cách làm việc của người Trung Quốc, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ. ngắm chuẩn mục tiêu rồi mới ra tay, nhất định qua loa lấy lệ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối theo sau Hướng Vũ Hằng. Khoảng thời gian trước khi tới Mạc Xuyên, người đàn ông tên Lộ Ôn Diên này truyền kỳ của Yên Xuyên. Vài năm gặp, ta tung hoành ngang dọc thương trường lâu, thủ đoạn trước sau như , tác phong vẫn quyết đoán và sắc bén như xưa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mục đích tới đây lần này của Hướng Vũ Hằng chính là mong muốn có được dự án hợp tác với Lộ Ôn Diên. Lô Ôn Diên trực tiếp từ chối, tỏ thái độ thăm dò. Hướng Vũ Hằng vô cùng chán ghét thủ đoạn này của ta.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lộ Ôn Diên nhìn Hướng Vũ Hằng, trong ánh mắt chứa hàm ý gì đó đặc biệt. Hướng Vũ Hằng cũng thấy mình thất bại, làm hết sức có thể rồi, đồng ý cung cấp thiết bị với chất lượng tốt nhất, nếu như vậy mà vẫn thể đánh động đối phương, cũng cho rằng đó là lỗi của mình.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lô Ôn Diên nhếch miệng cười: “Tôi còn có chút việc ở đằng kia, tiếp đãi hai vị được, nếu như giám đốc Hướng có gì hiểu có thể bàn bạc với phó giám đốc của chúng tôi. phải, xin cáo lui trước”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lời hiền hòa nhưng biểu cảm lại phù hợp với nội dung câu chút nào.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối mới trở lại Yên Xuyên, nắm những chuyện ở đây. nheo mắt: “ ta có ý gì thế?”. Trao đổi với phó giám đốc của bên họ ư? Theo cách hiểu của như vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội, dù sao ta cũng chưa hoàn toàn từ chối. Thế nhưng, Lộ Ôn Diên ràng giống kiểu người như thế.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng quan sát Vương Y Bối lúc, cũng đoán được suy nghĩ của : “ cho rằng phó giám đốc của Hoàn Quang dễ đối phó hơn Lộ Ôn Diên sao? Những năm gần đây, Lộ Ôn Diên vô cùng coi trọng tên phó giám đốc kia, chứng tỏ ra rất có năng lực. Lộ Ôn Diên cố ý bừa như vậy, giả vờ cho chúng ta cơ hội, nhưng thực chất là muốn chặn đường lui của chúng ta”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng khỏi lắc đầu, vốn dĩ cũng hy vọng nhiều. Hôm nay người tới đây dự tiệc có tới hơn 60% là có ý định muốn hợp tác cùng công ty Hoàn Quang, nếu dễ dàng như vậy, Lộ Ôn Diên còn là Lộ Ôn Diên nữa rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối khẽ nhấp chút rượu, thực ra đứng ở góc độ của cũng có thể lý giải được điều này. Với địa vị giờ, Hoàn Quang hoàn toàn cần hợp tác với những công ty , bọn họ từ lâu có định hướng vươn ra thị trường quốc tế. Những công ty muốn mượn gió của Hoàn Quang trước đây, chừng bị ép ra bã. giờ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, dựa danh công ty lớn để quảng bá cho mình cũng là lựa chọn tốt, mặc dù tổn thất tài chính khá nhiều nhưng cần cân nhắc xem mình nên làm thế nào.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thấy Hướng Vũ Hằng có vẻ mệt mỏi, Vương Y Bối cũng nhắc tới chuyện này nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align="
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           tỉ mỉ quan sát khách khứa trong buổi tiệc, phụ nữ trang điểm xinh đẹp, đàn ông mỉm cười nhã nhặn, ôn hòa nhưng đầy giả tạo. Ai cũng đeo mặt nạ dối trá, cười dành cho người khác, chỉ giữ lại cho mình tính toán ngờ vực.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ánh mắt của Vương Y Bối chậm rãi lướt qua mọi người, nhưng bất ngờ dừng lại ở nơi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng thấy nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, cười khẽ: “Chính là ta, cánh tay đắc lực của Lộ Ôn Diện, đồng thời cũng là người mà Lộ Ôn Diên tín nhiệm nhất tại, tiếc gì mà trao cho ta chức phó giám đốc”. Ánh mắt của Hướng Vũ Hằng lên vẻ tán dương. Đối với những người có năng lực, luôn khâm phục: “Người này tôi cũng có biết qua loa. Trước đây ta làm việc ở Quảng Vũ, sau đó xảy ra chuyện ta liền được Lộ Ôn Diên mời tới Hoàn Quang. Lộ Ôn Diên vô cùng coi trọng ta, thậm chí còn bất chấp phản đối mọi người để ta tham gia vào rất nhiều dự án nội bộ, tất cả đều gặt hái được thành công. giờ trong giới thương nhân nội địa, ta nổi như cồn”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối cười cách cứng nhắc, cũng biết tại sao mình lại có thể cười như vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Chẳng biết bao nhiêu lần tự nhủ, mình muốn ấy được hạnh phúc. Hóa ra đời này vốn dĩ có ông trời, lời cầu xin của chẳng có ai để ý tới hết. hy vọng sống vui vẻ, như thế mới có đủ dũng khí đứng trước mặt , để lòng hư vinh của được thỏa mãn. muốn thể cho thấy , , vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhưng tại dùng hành động thực tế cho biết: , sống rất tốt, vô cùng tốt, hơn rất nhiều.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Người sống hạnh phúc, chính là .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngay cả suy nghĩ ấu trĩ như vậy cũng thực được. Thế gian này rốt cuộc ai là người mọn hơn ai đây?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đưa ly rượu trong tay lên, uống cạn hơi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ quen ta?” Hướng Vũ Hằng rốt cục cũng phát ra khác thường của Vương Y Bối.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường: “Trước đây có quen biết”. xong, liền hối hận. Mặc dù suy nghĩ của rất xấu xa, nhưng trả lời như vậy rất có khả năng Hướng Vũ Hằng cho rằng có thể dựa vào mối quan hệ này mà bắc cầu. Đó là chuyện tuyệt đối muốn thấy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ giờ quen.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng vẫn nhìn chằm chằm , biết ta nghĩ gì.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối vẫn còn muốn uống tiếp nhưng rượu trong ly hết, ngay cả mấy bước để lấy ly rượu khác cũng lười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Hình như là học cùng cấp ba, bao nhiêu năm rồi vẫn còn chút ấn tượng. Dù sao những người xuất sắc đều để lại ấn tượng khá sâu đậm đối với những người bình thường.” làm như vô tình mở miệng , thầm muốn Hướng Vũ Hằng đừng quan tâm tới lời lúc đầu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng rất biết phối hợp gật đầu: “Cũng đúng, người như thế, chắc hẳn thời học vô cùng xuất sắc”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Câu vô tình của Hướng Vũ Hằng lại khiến Vương Y Bối nhớ lại chuyện cũ. Suốt thời cấp ba và cả đại học, Trần Tử Hàn đều là bạch mã hoàng từ trong lòng các bạn học nữ, vừa đẹp trại lại vừa học giỏi. Còn Vương Y Bối lúc ấy cứ luôn ngỡ rằng mình là công chúa trong tòa thành, cuộc sống trong tháp ngà voi, chưa bao quan tâm tới thế giới bên ngoài.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thời cấp ba biết có bao nhiêu người thích Trần Tử Hàn. Trong lúc Vương Y Bối còn biết lớp mình có người như vậy Trần Tử Hàn là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người thổ lộ với , nhưng kết quả nhận được đều là từ chối khéo.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Trong lòng Vương Y Bối khi ấy ngập tràn khinh thường. cảm thấy bạn nam mà bạn cùng phòng của thổi lên tận mây xanh kia được đồn đại khoa trương quá mức rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai chút, học giỏi chút mà thôi! Chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, con trai có tướng mạo rồi học giỏi mới cân bằng, được cái nọ mất cái kia. Thế nên khi xuất người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, các lập tức coi ta là vật báu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thậm chí, sau khi gặp Trần Tử Hàn rồi, Vương Y Bối vẫn nghĩ như vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét, đánh giá này nọ, mới biết, hóa ra mình người ấy, hóa ra người ấy quả rất ưu tú.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thế nhưng cái ưu tú ấy lại chẳng ăn nhập chút nào với người đàn ông trong lòng nhận định. Dường như, người mà phải là chàng trai xa lạ mà người khác vẫn hay nhắc tới kia.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Trong lòng , Trần Tử Hàn chỉ là người bình thường, người vừa đủ có thể khiến rung động, có thể khiến trao thương, chỉ thế hơn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đắm chìm trong hồi ức rất lâu, lúc định thần lại mới phát ra Hướng Vũ Hằng chăm chú quan sát mình, mỉm cười gượng gạo.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng chợt cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Vương Y Bối đáng : “Này, phải mải nghĩ cách làm thế nào để tới tiếp cận với chàng từng thầm thương trộm nhớ kia đấy chứ?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngây người lúc Vương Y Bối mới hiểu ra Hướng Vũ Hằng ám chỉ điều gì: “Tôi rất muốn, nhưng người ta bận rộn, có thời gian rảnh để ý tới tôi đâu”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lời vô cùng tự nhiên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tốt lắm, ít ra cũng có thể tự hào với chính mình: còn để tâm nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cuộc sống ổn định, Vương Y Bối thích ứng với thời tiết và cả con người nơi đây. Công việc ở công ty cũng đến nỗi nào, thường xuyên phải theo Hướng Vũ Hằng ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tác phong làm việc của ta tuy rằng có chút hợp với gian ở đây, nhưng ta là người chính trực, thẳng thắn và biết giữ lời. Rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với ta, dù đó là những doanh nghiệp mấy tiếng tăm, nhưng hoàn toàn có vấn đề gì với hoạt động kinh doanh của công ty.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hướng Vũ Hằng đương nhiên biết rằng vẫn còn có con đường khác để , chẳng qua là ta muốn, ta muốn tự mình cố gắng tới cùng. Đối với kiên quyết ấy của Hướng Vũ Hằng, Vương Y Bối rất tán thành.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mỗi ngày đều có vô số người than thở nào là “xã hội này quá thực dụng”, nào là “xã hội này tàn khốc”, họ lấy đó làm lý do tự biến mình thành chính loại người mà bản thân mình khinh bỉ, để rồi cuối cùng, ngay cả chính bản thân mình kiên trì làm gì cũng hoàn toàn biết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cuối tuần, Vương Y Bối gọi điện hẹn Uông Thiển Ngữ, người bạn thân chí cốt mà quen từ khi học lại. Hai người nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc, hơn nữa, thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là quãng thời gian vô cùng tồi tệ của Vương Y Bối, cảm động khi ấy khiến Vương Y Bối mãi mãi thể quên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Người ta ai cũng có lúc thích hoài niệm, hai người hẹn nhau ở quán cạnh trường cấp ba. Năm ấy khi Vương Y Bối bắt đầu học lại, bố mẹ dựa vào chút quan hệ để xin cho vào học trường cấp ba có tiếng ở thành phố, hy vọng được học tập trong môi trường tốt nhất, cũng nhờ vậy mà mới được gặp gỡ Uông Thiển Ngữ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Quán ăn này là nơi mà hai người thích nhất khi còn học cấp ba, món đậu phụ sốt cay ở đây rất ngon. Đáng tiếc bây giờ đổi chủ rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ vội vàng tới hội ngộ cùng Vương Y Bối.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngồi trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, sau khi mất liên lạc còn là bạn, nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào nữa, tình cảm trước sau vẫn như .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ ngồi ghế đối diện với Vương Y Bối, chiếc bàn ở giữa hai người. Uông Thiển Ngữ cầm lấy tờ thực đơn bàn nhét vào tay Vương Y Bối. Giống như trước đây, mỗi lần ăn cố ấy đều để Vương Y Bối chọn món, coi Vương Y Bối như em của mình, lúc nào cũng nhường nhịn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Con phố bên ngoài trường học trước đây bày bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon, cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn túi bé xách về. Nhiều khi chịu nổi cám dỗ, họ tranh thủ lúc bảo vệ chú ý mà lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt. Bây giờ, con phố này thay đổi, rất nhiều cửa hàng và các quán trà sữa mọc lên, nhìn lại , bản chất vẫn có gì khác.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đúng là cậu về, tớ còn tưởng cậu đùa.” Trong lúc Vương Y Bối chọn món, Uông Thiển Ngữ lên tiếng với giọng đầy xúc động. Trước kia từng rất nhiều lần khuyên Vương Y Bối trở về nhưng mà ấy nghe.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ cho rằng mình hiểu rất bạn thân. Vương Y Bối là ngay cả phỏng vấn xin việc sau khi tốt nghiệp cũng căng thẳng đến mức run bần bật, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản đến mức Uông Thiển Ngữ muốn biết đầu rốt cuộc là được làm bằng gì. Mỗi lần hỏi Y Bối những câu đại loại như: Tối nghiệp rồi làm gì, tìm công việc thế nào, nuôi sống mình ra sao... câu trả lời nhận được luôn là: “Tớ có Trần Tử Hàn rồi, ấy nuôi tớ”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đưa thực đơn cho Uông Thiển Ngữ, bảo ấy gọi vài món.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đương nhiên là phải quay về rồi, lá rụng về cội.” khẽ cười, nét mặt hề có đau khổ, phải giả vờ bình thản, cái hờ hững ấy dường như trở thành thói quen.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Từ khi Vương Y Bối bắt đầu làm, nhiều thứ cũng thay đổi. Uông Thiển Ngữ nhíu mày, trước đây khi Vương Y Bối quá trong sáng cảm thấy ấy rất ngốc, nhưng tại, ấy còn vẻ ngốc nghếch đó nữa lại rất khó chịu, tựa như trong khoảnh khắc lơ đễnh đánh mất thứ gì, sau đó tìm mãi cũng bao giờ thấy nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bữa cơm hôm nay mùi vị khác xưa, quán đổi chủ, muốn tìm lại mùi vị quen thuộc là chuyện thể.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Tớ có mấy lần vô tình gặp lại chủ quán cơm này.” Uông Thiển Ngữ chủ động tìm chuyện để .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Ở đâu?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ phố, trước cửa bệnh viện. Họ cũng mở quán cơm như thế này, lúc ấy tớ đến ăn tình cờ gặp. Họ vẫn còn nhớ tụi mình đấy, còn hỏi sao thấy cậu cùng.” Trước kia, hai người các đâu cũng rời nhau nửa bước.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Tớ bỏ rơi cậu, tìm niềm vui mới.” Vương Y Bối thuận miệng bừa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Tớ cũng với chủ quán như thế, chú ấy cậu vô lương tâm.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Cậu bịa chuyện!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ăn cơm xong, hai người tới rạp chiếu phim. Rạp này rất , giá cũng phải chăng, nhưng chỉ chiếu lại những bộ phim cũ. Nam sinh thường đưa bạn tới đây xem phim vì phong cảnh hữu tình, giá cả hợp túi tiền. Trước kia, Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ cũng hay tới đây, lúc nhìn thấy người ta có cặp có đôi, hai nhìn nhau tự nhủ, chí ít mình cũng có người cùng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhưng hôm nay tới nơi hai người mới biết, rạp chiếu phim sắp bị dỡ bỏ. Ông chủ duy trì rạp này vốn dĩ và vì sở thích, nhưng mấy năm nay càng ngày càng lỗ vốn, giờ chống đỡ nổi nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hai người buồn thiu, mua bắp rang bơ và Coca vào trong rạp.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bộ phim được chiếu hôm nay là Nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu, nghe bộ phim này dựa câu truyện đời thực. Người sản xuất là nữ chính ngoài đời.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Phim kể về thiên kim tiểu thư chàng trai. ta chứng minh cho bố mẹ thấy tình của mình vĩ đại đến nhường nào, sau đó kết thúc. Vương Y Bối hiểu nổi vì sao bộ phim này lại ăn khách đến vậy. Ăn mấy miếng bắp rang bơ, quay sang bên cạnh mới phát Uông Thiển Ngữ rơi lệ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           phải là Vương Y Bối chưa từng thấy Uông Thiển Ngữ khóc. Lần đầu tiên là khi học đại học, tự nhiên thấy Uông Thiển Ngữ òa khóc lý do. Lần thứ hai là và Trần Tử Hàn chia tay, Uông Thiển Ngữ ôm , cùng khóc với .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Và đây là lần thứ ba.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Dù cho tự nhận mình là bạn thân nhất của Uông Thiển Ngữ nhưng Vương Y Bối cũng biết vì sao ấy khóc. Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng muốn chia sẻ. Bạn bè , dù chưa chắc hiểu nhau, nhưng ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ra khỏi rạp chiếu phim, Vương Y Bối liền vứt cả hộp bắp rang bơ và cốc Coca còn dở vào thùng rác rồi tới bên cạnh Uông Thiển Ngữ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Người đó...” Uông Thiển Ngữ : “ ra người khác đều nghĩ rằng ấy tốt, vừa đẹp trai, vừa có tiền. Thậm chí, học hành cũng phải giỏi nhất. Nhưng mình thích ấy”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối từ lâu biết trong lòng Uông Thiển Ngữ có người đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nghe ấy nhắc đến.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đến ngay cả Uông Thiển Ngữ cũng hiểu vì sao mình lại người đàn ông ấy. Có lẽ là vì, người ấy ngàn dặm xa xôi tìm mẹ mình. ta cầm theo số tiền học phí trong tay ra tìm người mẹ bỏ rơi mình từ lâu. chỉ mặc bộ quần áo người, vác bụng đói ngồi tàu hỏa tới tận Yên Xuyên. tìm tìm lại ba lần, lúc ấy, mẹ hỏi , nếu như tìm được có quay lại đây ? trả lời là có. Đối với Uông Thiển Ngữ, ánh mắt của người đàn ông ấy chính là ánh mắt kiến định nhất mà từng được thấy trong cuộc đời.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Sau này, Uông Thiển Ngữ nghĩ, trầm mê trong đôi mắt kiên định ấy, trái tim bị người đàn ông vượt ngàn dặm xa xôi tìm mẹ đoạt lấy, để rồi vạn kiếp quên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Sau này sao?” Vương Y Bối lẳng lặng nghe, trong mắt , Uông Thiển Ngữ tuyệt đối là đáng được hưởng che chở từ người đàn ông tốt, đáng tiếc ấy vẫn độc thân nhiều năm qua.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đèn đường bật lên, nơi nơi tràn ngập ánh sáng lung linh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Sau này, ấy vào đại học. Tớ mượn cớ tìm ấy cùng học bài, thực ra là muốn gặp ấy nhiều hơn. Rồi ấy có bạn , hai người họ kết hôn. ấy là người chồng tốt, cũng là người bố tốt.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ bình thản kể lại, trong niềm hạnh phúc của người khác, từng dùng thế giới của riêng mình để chiếm giữ góc trong đó.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Cậu với ấy à?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A justify;" align="
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ cười thành , từng người đàn ông, người đàn ông rất tốt. Nhưng người phải . ấy đương nhiên cũng rất lòng, nhưng là với khác. tình cảm của mình với ấy, càng cho người khác biết rằng người thương chính là nhân vật nam chính trong bộ phim kia. và người con khác có tình hề tầm thường, còn , tới phút cuối cùng cũng chỉ có thể làm khán giả xem bộ phim này mà thôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối lặng nhìn Uông Thiển Ngữ, nắm chặt lấy tay ấy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Tớ chưa từng hối hận. Dù cho đoạn tình cảm này cuối cùng chỉ còn lại mình tớ.” Uông Thiển Ngữ cười hiền lành, hề oán giận. là con đường mình lựa chọn còn trách móc gì ai nữa. “Tớ cầu chúc ấy hạnh phúc, đồng thời cũng tin tưởng rằng, bản thân tớ chọn được cách sống tốt nhất, tự đem lại hạnh phúc cho mình.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Dù sao , cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, con người ấy trở thành quá khứ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ vỗ hai bàn tay để trấn an bản thân.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối coi Uông Thiển Ngữ là người bạn tốt nhất của mình, quan trọng là vì ấy giống những người khác, bao giờ nhìn bằng ánh mắt thiếu tin tưởng hay khó hiểu. ấy luôn ở bên , đợi tâm trạng bình tĩnh lại, từ từ khuyên bảo, giống như người chị .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hôm nay Uông Thiển Ngữ tâm với chuyện của ấy, thực ra cũng là để nhắc Vương Y Bối rằng, Trần Tử Hàn là quá khứ, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, thể vì người mà dừng bước chân mình.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thậm chí ngay cả cái tên Trần Tử Hàn, ấy cũng nhắc tới. Ba chữ ấy, dường như trở thành điều kiêng kỵ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Uông Thiển Ngữ ngầm ám chỉ với rằng, trong hai người họ, Thiển Ngữ sống tốt hơn rất nhiều. Người đàn ông mà ấy thậm chí còn biết có người con mình, vậy mà ấy cũng hối hận, tiếc nuối.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Còn sao? đương với Trần Tử Hàn nhiều năm như thế, suốt từ thời cấp ba cho đến đại học, nhưng giây phút chia tay vẫn còn oán hận, mặc dù oán hận cái gì chính bản thân cũng biết. đúng là quá trẻ con! Năm xưa tình của họ tới ngõ cụt, đương nhiên biệt ly là điều dễ hiểu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           nên bình thản đối mặt với đoạn tình cảm ấy mới đúng. Người con trai đó chưa từng phản bội , chỉ là tới phút cuối, họ bỗng nhiên phát ra hai người vốn hợp nhau...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bao nhiêu đau khổ dằn vặt trong lòng đều là do bản thân chịu từ bỏ. Những ngày tháng quá đỗi ngọt ngào ấy, mực muốn giữ lại, nhốt mình vào cái bẫy hồi ức, có cách nào thoát ra.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối mỉm cười: “Tớ tin, chúng ra đều hạnh phúc.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cho dù, người đàn ông mà chúng ta từng , đều chúng ta....
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt là người bạn duy nhất của Vương Y Bối hồi còn học cấp ba. Vương Y Bối từng có đủ kiểu suy nghĩ ấu trĩ trong đầu, trong số đó là chỉ cần có người bạn tốt ở bên mình hết đời. Người khiến có suy nghĩ kỳ quái ấy chính là Lương Nguyệt. Tiếc là sau đó, thực được ước nguyện ấy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối chuyển đến trường cấp ba tốt nhất trong thành phố học lại, còn Lương Nguyệt lên học đại học ở tỉnh ngoài. Hai người sống ở hai môi trường khác nhau, có phạm vi bạn bè khác nhau. thời gian khá dài, Vương Y Bối từng hoài nghi tình bạn giữa mình và Lương Nguyệt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Trong lúc học lại lớp mười hai, phải đối mặt với những người bạn học ít tuổi hơn mình, hằng ngày có vô số vấn đề đau đầu phải giải quyết, thế nhưng Lương Nguyệt mỗi lần gọi điện tới chỉ toàn nhắc tới những chuyện tốt đẹp ở đại học, nào là quen biết những ai, nào là liên hoan ăn uống những đâu... Thậm chí, có những khi, chỉ được hai câu là ấy dập máy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mãi về sau, Vương Y Bối mới hiểu ra, có những vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân . Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, vốn dĩ nên đặt quá nhiều cầu ở người khác. Nếu đem tất cả tình cảm của bản thân đặt vào người khác, phải xác định có khả năng tất cả sụp đổ. Tình cũng vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhưng cảm động mà Lương Nguyệt từng mang lại cho hoàn toàn là có .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           còn nhớ lúc gọi điện cho Lương Nguyệt, thông báo rằng mình mới quen người bạn là Uông Thiển Ngữ, Lương Nguyệt : “Tớ rất vui, hy vọng cậu ấy thay tớ ở bên cạnh cậu, chia sẻ vui buồn cùng cậu”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Chính nhờ câu ấy mà Vương Y Bối nhìn quá khứ cách vô tư hơn, thoải mái hơn. Hôm nay, Lương Nguyệt kết hôn, đồng ý tới dự, nhất định .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lễ cưới của Lương Nguyệt được tổ chức ở khách sạn lộng lẫy, bên ngoài tráng lệ bao nhiêu, bên trong càng xa hoa bấy nhiêu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Năm xưa và Lương Nguyệt từng , ai kết hôn trước người kia làm phù dâu. Lúc ấy, cả hai đều tưởng rằng, người đầu tiên lên xe hoa nhất định là Vương Y Bối, nhưng cuối cùng chẳng ai biết trước, số phận lại an bài họ như ngày hôm nay.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đến khá sớm, gọi điện cho Lương Nguyệt, ấy đích thân ra đón . Lương Nguyệt trang điểm và làm tóc xong xuôi, chỉ chưa thay váy cưới. Vừa nhìn thấy Vương Y Bối, Lương Nguyệt lập tức chạy ra tới ôm cái chặt, sau đó ôm lấy mặt Vương Y Bối chịu buông: “Sao cậu chẳng thay đổi gì cả là thế nào? Da dẻ vẫn đẹp như xưa! Ahhhhh, dùng mỹ phẩm gì thế?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Tớ có vẻ đẹp trời cho từ lúc mới lọt lòng mà.” Vương Y Bối che miệng cười, vừa nhìn thấy Lương Nguyệt, cảm giác quen thuộc trong lại ùa về. quan sát khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt: “Cậu trang điểm thành ra thế này sợ dọa chú rể chạy mất à?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ ta dám?” Lương Nguyệt vừa làm ra vẻ mặt dọa dẫm, vừa lôi Vương Y Bối vào trong: “Chủ yếu là do mắt nhìn của chúng ta khá giống nhau. Còn nhân viên hóa trang kia cứ khăng khăng là dâu phải trang điểm thế này. biết mặt mình bị ấy trát bao nhiêu tầng phấn nữa”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Cậu thành ra bộ dạng gì cũng liên quan tới tớ. Dù sao người đàn ông của cậu cũng đâu có để ý.” Còn chưa hết bị Lương Nguyệt véo cái đau: “Tớ tò mò về ông xã cậu lắm đây!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt kéo Vương Y Bối vào giữa phòng trang điểm rồi mới thẹn thùng cười: “Thực ra cậu cũng quen đấy”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối lại càng hiếu kỳ hơn, ngờ mình cũng quen biết chồng của Lương Nguyệt: “Ai thế?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đỗ Duy Khải.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thời cấp ba, Vương Y Bối đương nhiên thể biết tới tiếng tăm của Đỗ Duy Khải. ta vốn là “con át” của đội thể dục thể thao, ngày nào cũng phải tập luyện. Huấn luyện viên của họ cực kỳ nghiêm khắc, luôn miệng dọa dẫm những người học kém như họ phải dựa vào thành tích thể dục thể thao để vào đại học, nếu còn chịu khó luyện tập hết cách, còn con đường nào khác. Có lần sau khi uống chút rượu, Đỗ Duy Khải lớn tiếng cãi lại giáo viên trước mặt mọi người, ai bảo ta phải nhờ vào thể thao mới thi đỗ đại học chứ?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Sau đó, Đỗ Duy Khải rời khỏi đội, ra sức nỗ lực học tập, thậm chí sau cuộc thi phân lớp còn được xếp vào lớp ưu tú. Chuyện này năm ấy được cả khối coi là chuyện gây mưa gây bão trong sử sách.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thấy Vương Y Bối ngây người, Lương Nguyệt chủ động giải thích: “Thực ra, tớ tùng thầm thích ấy. Cậu ngờ đúng ?”. Lương Nguyệt tươi cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mọi chuyện trước đây đều qua, có được kết quả viên mãn như ngày hôm nay, đâu cần phải bận tâm tới những rối ren trong quá khứ nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Thực ra Đỗ Duy Khải trở thành nhân vật làm mưa làm gió còn có nguyên nhân quan trọng khác nữa. Hồi cấp ba ta từng có bạn , đối xử với ấy vô cùng tốt, còn tự mình làm thêm kiếm tiền mua cặp di động tình nhân.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Khi nào thế?” Vương Y Bối ngờ Lương Nguyệt còn có mối tình đơn phương như vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Cậu ấy à, ngày nào cũng chỉ biết tới mỗi Trần Tử Hàn, làm sao để ý tới tớ được. Hơn nữa lúc ấy tớ biết ấy có bạn rồi nên dám ra nữa...” Lương Nguyệt xong lập tức quan sát sắc mặt Vương Y Bối. “Tớ...tớ...”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ sao.” Vương Y Bối cười, làm như để ý: “Bọn mình chia tay lâu rồi, cần như vậy...”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt cười ha ha hai tiếng, lập tức lảng sang chuyện khác: “Có biết vì sao tớ thích ấy ? Hồi đó ấy còn ở trong đội thể dục thể thao, tớ ngang qua trong lúc ấy chạy như cơn gió, tớ cứ đứng im nhìn theo. Sau đó tớ nhặt được di động của ấy. Tớ muốn tìm ấy trả mà được. Hôm sau tớ lại tới sân vận động chờ ấy xuất , kết quả bị ấy vô tình đá quả bóng trúng đầu, ngã lăn ra đất. Khi ấy chạy tới, tớ còn ngây ngốc đưa trả điện thoại cho ấy. ấy nhận lấy rồi bỏ , cũng chẳng buồn nhìn tớ cái. Khi ấy tớ cảm thấy, ấy thực rất bạn . Thế nhưng tớ cũng ngốc, bị bóng đập trúng đầu mà cũng tìm ấy tính sổ”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối vốn dĩ muốn hỏi, vì sao biết người ta có bạn rồi mà vẫn , nhưng cuối cùng lại mở miệng. Sau khi và Trần Tử Hàn hẹn hò, chẳng phải có rất nhiều theo đuổi ấy sao?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt tiếp tục kể chuyện về sau ấy và Đỗ Duy Khải quen biết nhau thế nào. Hai người bọn họ trùng hợp cùng thi vào trường đại học, vì là bạn học cũ, cho nên thường xuyên liên lạc, rồi từ đó có tình cảm, trở thành người . Đương nhiên lúc ấy Đỗ Duy Khải chia tay bạn trước.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt và Vương Y Bối tâm rất nhiều chuyện nữa, nhưng suốt quá trình, Lương Nguyệt liên tục quan sát sắc mặt Vương Y Bối. Đúng lúc ấy có người tới gọi Lương Nguyệt thay váy cưới để ra tiếp khách, mọi người đến khá đông đủ. Vương Y Bối định ra ngoài trước lại bị Lương Nguyệt kéo lại: “Tớ có chuyện muốn với cậu”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Ừ.” Vương Y Bối thể cười nổi nữa, bởi vì nét mặt Lương Nguyệt rất nghiêm túc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đỗ Duy Khải và Trần Tử Hàn trước đây từng có phi vụ làm ăn chung nên rất thân quen. Tớ ban đầu cũng biết, lúc thấy ấy viết tên trong thiệp mời tớ mới hỏi nguyên nhân. ấy muốn mời Trần Tử Hàn làm phù rể, tớ định ngăn cản nhưng mà hai người họ là bạn bè tớ thể... cho nên...” Lương Nguyệt lưỡng lự.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ sao mà, tớ đấy.” Vương Y Bối vuốt tóc Lương Nguyệt: “Đừng băn khoăn gì nữa, hôm nay cậu là dâu, là xinh đẹp nhất thế giới này”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           để bụng, thậm chí còn cảm động vì bạn lâu năm chưa gặp này lo lắng cho mình như vậy. Lương Nguyệt mời làm phù dâu, chính là vì nghĩ cho , muốn làm khó mà thôi. Nếu đổi góc nhìn khác ta nhận ra, đôi khi rất tàn nhẫn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nghe Vương Y Bối vậy Lương Nguyệt mới yên lòng mà gật đầu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tựa như có người thả xuống cuộc sống tấm lưới lớn, rồi cuối cùng trong lúc lơ đễnh chợt phát ra nút thắt kia.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối ra khỏi phòng thay đồ. qua hành lang dài rồi vào thang máy. cũng từng mơ mộng tới hôn lễ với Trần Tử Hàn, từng muốn chụp bộ ảnh cưới đẹp, lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn tiệc cưới càng đơn giản càng tốt. thậm chí còn nghĩ tới chuyện sinh hai đứa con, đầu tiên là con trai, sau đó sinh con , như vậy mới có thể thỏa mãn nỗi ao ước muốn có ông trai của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Những ký ức mơ hồ lại lên trong đầu, ngày càng rệt, ngày càng chi tiết, khiến Vương Y Bối hoài nghi ký ức ấy mình giữ gìn cẩn thận, hay là hằng ngày vẫn ôn lại, mới có thể khắc sâu đến thế?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ra khỏi thang máy, được vài bước tới đại sảnh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           ngước mắt nhìn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tấm lưới cuộc sống kia xuất nút thắt lớn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Tại cửa lớn đối diện , Trần Tử Hàn vào. mặc bộ comple đơn giản, toàn thân như được bao trùm bởi lớp ánh sáng, dáng vẻ tự tin và đầy phong độ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đương nhiên thể bỏ qua bên cạnh : Hướng Thần, minh chứng sống cho sức hấp dẫn của Trần Tử Hàn hồi học cấp ba. Sau khi ái mộ của những khác dành cho Trần Tử Hàn thoảng qua như gió thổi mây trôi, chỉ có Hướng Thần là vẫn mực ở bên cạnh , cho dù có bạn , cho dù ở phương trời nào, cho dù thành công hay thất bại.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nếu như phải dán lên người Hướng Thần miếng tích kê, đó chính là nhãn mác mang tên “người chứng kiến tình của Vương Y Bối, đồng thời cũng là tình địch lớn nhất của ”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hôm nay, tình địch năm nào và người cũ cùng xuất ở hôn lễ của người bạn thân nhất của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           nghĩ, năm xưa, Hướng Thần có phải cũng dùng tâm trạng này mà nhìn và Trần Tử Hàn ở bên nhau?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Trước mặt , rất nhiều người xúm lại quanh Trần Tử Hàn và Hướng Thần. Những người ấy nhìn qua khá quen, Vương Y Bối ngẫm nghĩ lúc mới nhớ ra, họ đều là bạn cấp ba, có người ở lớp 12/1, có người ở lớp 12/2, ngày ấy trường học liên tục tổ chức chia lại lớp nên hầu như họ đều quen biết lẫn nhau.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ dâu chú rể hôm nay hình như là đôi duy nhất của hai lớp chúng ta nhỉ?” Đột nhiên có người lên tiếng, giọng đầy hí hửng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đúng thế rồi! biết cặp đôi rầm rộ thời hồi ấy có còn nhau ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ đâu, tốt nghiệp cấp ba chia tay rồi.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Bọn họ rất đẹp đôi, nhưng mà vẫn tránh khỏi mấy chuyện hợp tan.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Có lẽ chính là nữ chính của cặp đôi rầm rộ mà bọn họ nhắc tới. Cũng may, trong mắt người khác, chuyện này của và Trần Tử Hàn chỉ dừng lại ở thời điểm thi đại học. ai biết rằng, sau khi lên đại học rồi, hai người họ gặp lại nhau, rồi còn nhau lần nữa. Chỉ có điều, nếu như biết kết quả của lần thứ hai ấy vẫn là chia tay, thà rằng chuyện tình của mình chỉ dừng ở thời điểm thi lên đại học. Khi ấy, cho dù có tiếc nuối nhưng cũng khiến trái tim đau đớn nhiều lần đến vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhiều khi, những tình huống mà bản thân từng tưởng tượng vô số lần thực xảy ra trước mắt. Tâm lý người chuẩn bị sẵn giống như mình được tiêm mũi vắc xin vậy. Chỉ có giờ phút này, Vương Y Bối mới cảm thấy việc bản thân mình trước đây ảo tưởng tới ngày gặp lại đúng là hề lãng phí thời gian. Chí ít tình huống hôm nay cũng tựa như nhiều lần nghĩ tới, vì vậy có thể bình tĩnh, thản nhiên. Từ muốn làm lạnh lùng, nhưng ngờ lúc thực được lại ở trong tình thế bất đắc dĩ thế này.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           có thể bình tĩnh, để tâm tới mọi người ăn tiệc, uống rượu náo nhiệt xung quanh, có thể bình tĩnh nhìn dâu chú rể tới từng bàn mời khách.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Chợt bên cạnh có người giọng : “Trần Tử Hàn sao lại làm phù rể thế?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Hình như phù rể lúc đầu được chọn có việc đột xuất.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Nhưng mà Trần Tử Hàn đứng bên cạnh chú rể chiếm hết hào quang của chú rể mất rồi còn đâu.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Người ta là chú rể lo thôi, cậu lo cái gì?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối phải cố ý nghe lén người khác chuyện, nhưng lỗ tai cứ tự nhiên dỏng lên. Ngồi lúc, lại nghe được thêm nhiều chuyện khác, Đỗ Duy Khải sau khi tốt nghiệp tìm được công việc nhưng lại xảy ra chút vấn đề, Trần Tử Hàn từng giúp ta nên quan hệ hai người mới tốt như vậy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lòng Vương Y Bối nặng trĩu, chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhìn đồ ăn bày la liệt bàn tiệc cũng buồn động đũa. Nhưng mà giờ chỉ có ăn mới giúp bớt căng thẳng. cầm đũa gắp miếng nộm dưa chuột, từng miếng, từng miếng...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cho dù có xiết bao hy vọng thời gian trôi chậm lại, cũng tránh được thời điểm dâu chú rể tới bàn mình, đương nhiên, còn có cả phù rể theo.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           cố gắng nhìn , nhưng kể cả có nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra bộ dạng lúc này.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bạn học đều chúc rượu, đối với thứ đồ uống này, dường như càng có giao tình lại càng thể uống. Chú rể bị buộc phải uống đến thể chống cự, liên tục bị bạn bè tìm đủ lý do lớn bé để chuốc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mọi người cười vui vẻ, có vẻ rất náo nhiệt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nhưng náo nhiệt đến mấy rồi cũng nhanh giải tán, xung quanh còn rất nhiều bàn tiệc khác cần phải mời rượu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ngay khoảnh khắc màn mời rượu sắp kết thúc, biết ai chợt hô lên: “Vương Y Bối, thể vì là bạn tốt của dâu mà thoát ly khỏi tập thể được. Mau mời dâu chú rể ly !”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Sau câu , Vương Y Bối bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. nhắm mắt, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. cố gắng lắm rồi, cố gắng đè nén thứ tình cảm tồn tại kia, thế nhưng vẫn thể nào trốn tránh được mảnh đất u ám tự mình tạo ra.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối đứng dậy, nhìn thoáng qua bạn học vừa gọi mình, có ấn tượng chút, hồi cấp ba hình như hai người từng cãi nhau vì chuyện vặt vãnh, ngờ ấy còn ghi hận tới tận giờ! Quả nhiên là nên đắc tội với người khác, chưa biết chừng ngày nào đó bị người ta trả thù, lại còn đúng vào thời điểm mình khó xử nhất.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối tới trước mặt dâu chú rể, khuôn mặt tươi cười được trang điểm kỹ càng để lộ bất kỳ dấu vết nào.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “ ra là tửu lượng của tớ tốt, muốn uống nước trắng thôi nhưng mà lại bị phát , xem ra thể trốn tránh được rồi.” cười hết sức tự nhiên: “Hay là, tớ tự chịu phạt ba ly?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cổ vũ ầm ầm lên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Phù dâu đứng bên cạnh bưng khay rượu tới, Vương Y Bối cầm lấy ly: “Đầu tiên, chúc hai người hạnh phúc tới đầu bạc răng long!”. uống hơi cạn sạch.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Chú rể cũng rất sảng khoái uống hết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Ly thứ hai, tớ lấy tư cách là bạn thân của dâu, cầu cậu phải đối xử với ấy tốt, phải che chở ấy, thương ấy cả đời!” xong, tiếp tục uống hết ly rượu, mọi người xung quanh lại lên tiếng trêu chọc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Cầm lấy ly thứ ba, Vương Y Bối tới trước mặt Lương Nguyệt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Vỏ Sò...” Lương Nguyệt xúc động, năm xưa hai người cùng nhau tâm chuyện tình , còn hôm nay, lại chỉ có mình đơn độc vào cung điện hôn nhân.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Còn nhớ chúng ta ?” Vương Y Bối lên tiếng: “Cho dù bây giờ cậu lấy chồng, quên mất rồi nhưng tớ vẫn nhớ. Chúng ta từng , nếu gặp được người đàn ông tốt hai chúng ta ở bên nhau. Hôm nay cậu gặp được người đàn ông tốt, tớ có nên coi ta là kẻ cướp đoạt tình nhân của tớ hay nhỉ?”. Vương Y Bối nửa đùa nửa , mọi người kể cả Đỗ Duy Khải cũng phải bật cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           nâng ly rượu lên: “Vì thế, ly rượu này, tớ mời cậu!”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt vừa cầm lấy ly rượu, chợt có người lên tiếng: “ dâu hôm nay uống nhiều rồi, phù rể đâu qua uống giúp chứ!”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối biết giờ sắc mặt Trần Tử Hàn như thế nào, cũng biết ta nghĩ gì, lập tức mở miệng: “Tớ và “người cũ” uống rượu, người khác tới xen vào làm gì chứ!”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt quả nhiên phối hợp rất ăn ý với , hai người cầm ly rượu lên làm động tác uống rượu giao bôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Đám con trai được thế lại càng hò reo ầm ĩ: “Trời ơi, Đỗ Duy Khải, vợ cậu bị người ta chiếm đoạt tại trận rồi kìa”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Vương Y Bối, ngờ cậu đến để phá hỏng cuộc vui nha!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối vẫn rất bình thản, đặt ly rượu xuống, cầm tay Lương Nguyệt đặt vào trong tay Đỗ Duy Khải: “Người của tớ giờ giao cho cậu, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho ấy”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Nhất định!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hôm đó, tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều thể quên được cảnh tượng khi ấy. Hai từng chơi thân, dù tại còn dính lấy nhau như xưa nữa nhưng vẫn luôn chân thành với nhau.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối xua tan tò mò của mọi người về chuyện giữa mình và Trần Tử Hàn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường, mới theo ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi đôi vợ chồng kia, chân thành chúc phúc. nhìn bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo Lương Nguyệt mặc người, nhớ tới trước đây hai người từng , lúc kết hôn nhất định phải mặc chiếc váy cưới của riêng mình, sau này già rồi còn có thể lấy ra ngắm mà hồi tưởng lại đám cưới của mình, hồi tưởng lại vẻ đẹp của mình.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Lương Nguyệt thực được điều ấy rồi, còn , đến khi nào mới làm được?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Trần Tử Hàn đứng phía sau Đỗ Duy Khải, nụ cười ôn hòa vẫn hữu mặt .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bàn tiệc đó có Hướng Thần ngồi, biết chuyện gì vui vẻ, ấy cười ngừng. Bên đó bạn học cũng nhiều, chẳng biết vì sao mà Trần Tử Hàn cũng bị ép uống mấy chén.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối nhìn lướt qua Lương Nguyệt, biết nên thở dài phiền muộn hay nên vui vẻ, tất cả mọi người đều thay đổi rồi! Trước đây, Lương Nguyệt hoàn toàn có thiện cảm gì với Hướng Thần, thậm chí còn tỏ chán ghét ngoài mặt, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì ở phe của Vương Y Bối. giờ, trong lòng thích, nhưng ấy cũng thể ra ngoài nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mọi người đều học được cách thức sinh tồn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối dụi mắt, chợt thấy xót xa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Dương như lại nhớ những thứ nên hồi tưởng, chúng bện xoắn lại thành mảnh khiến đầu óc hỗn loạn, thậm chí dạ dày cũng phải đau đến quặn thắt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hồi còn học đại học, thuê căn phòng cạnh trường, hai người thường ngồi trong phòng tưởng tượng và lên bản kế hoạch cho tương lai, mua nhà thế nào, lắp đặt đồ gia dụng gì, trang trí phòng con cái ra sao, thậm chí ngay cả chuyện sinh con trai hay con , đặt tên là gì cũng nghĩ tới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           còn ôm cuốn tạp chí áo cưới xem xem lại. Áo cưới mặc nhất định phải đẹp nhất mới được. mải mê chọn tới, ôm vào lòng, khẽ vuốt tóc , hôn lên má . ôm rất chặt, cuối cùng mới : “Chọn được bộ nào rồi?”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Em thích bộ nào mua bộ đó chứ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           “Đương nhiên... .”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Bởi vì từ chối, tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           thở dài, khẽ véo mũi : “Em nghe lời mới mua”.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. Có lẽ, càng ngày càng thích trò chơi mang tên “tự hại mình” kia, nên mới tiếp tục ngược đãi bản thân như thế.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Khi còn học cấp ba, ràng được nghe giáo viên dạy rằng, dùng những vật đối nghịch để so sánh có thể đạt được hiệu quả cự kỳ cao, nhưng mà học vào, để rồi cuối cùng tự mình lôi quá khứ đẹp đẽ ra so sánh với tại tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Vương Y Bối nhìn từng khuôn mặt phía trước, quen thuộc đến thế, chân thực đến thế. Giờ khắc này phải là giấc mơ, càng phải ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           gặp Trần Tử Hàn rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           có công việc ở Hoàn Quang, càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh , mà ấy lại chính là tình địch thời cấp ba của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Ông trời nghe được lời cầu xin của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           sống rất hạnh phúc!
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           muốn thừa nhận, rằng mình cam lòng...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ là hai lăm...
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com cungquanghang.com N G A           Nếu như phải đặt cái tên cho thời thanh xuân của mình, nhất định gọi nó là Trần Tử Hàn.

  3. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,734

   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y justify;" align="Chương hai: Thuở ban đầu
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Từ hài búp bê đến giày cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ ngốc nghếch đến trưởng thành chín chắn, càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sớm tối về, ở thành phố đổi thay từng ngày này, tôi cứ vội vã như thế, quên mất phải quay đầu. Đôi mắt bị nhịp sống hối hả che phủ tầng sương mù, tôi dám ngắm nhìn phong cảnh kiều diễm xung quanh, tôi dần dần quên mất thiếu nữ vô tư năm nào, tôi ngỡ ràng mình có thể quên chàng trai thuở ấy.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lần đầu tiên Vương Y Bối gặp Trần Tử Hàn lấy gì làm tốt đẹp. Trường cấp ba học phải trường tốt nhất nhưng đương nhiên cũng là trường trọng điểm có tiếng. Điều khiến đông đảo học sinh cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây chính là việc quản lý ra vào hề nghiêm ngặt, dễ hơn nhiều so với trường cấp hai của . Thời ấy, trường cấp hai còn phát cho mỗi học sinh tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Thẻ của học sinh nội trú và ngoại trú có màu sắc khác nhau. Bảo vệ căn cứ vào màu thể để xem xét việc có cho ra ngoài hay . Lên cấp ba, chỉ cần tới giờ ăn là cổng trường mở cho học sinh ra vào tự do, bởi vậy mới hình thành bộ phân học sinh thích tụ tập ra ngoài ăn uống. Vương Y Bối chính là trong số đó.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Năm học lớp mười, cứ sau khi kết thúc giờ học buổi tối, Vương Y Bối lại về phòng ký túc mà băn khoăn xem có nên ra ngoài mua bát mì về ăn khuya hay . ở trong phòng tới lui, hỏi ý kiến lần lượt từng người trong phòng cho tới khi Lương Nguyệt lên tiếng: “Cậu muốn , đừng có lượn lờ ở đây nữa”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sau đó, Vương Y Bối yên lòng yên dạ lấy câu của Lương Nguyệt làm nguồn cổ vũ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           do dự là vì mười giờ mới tan học, quay về phòng ngủ cũng mất khá nhiều thời gian, mà quán mì thích của lại cách ký túc xá rất xa. Thế nhưng nhất mực ôm nguyên tắc, ăn no còn hơn do dự, nên cuối cùng vẫn chạy mua. Người ta chẳng sai, đúng là “chết vì ăn”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ngoài trường học còn có rất nhiều hàng ăn. Giờ này cũng khá đông học sinh ăn đêm, trong tay nữ sinh xách đủ túi lớn túi bé đồ ăn vặt. Đằng nào cũng mất công ra ngoài rồi, nên ăn cái gì tạm bợ. Con phố này được học sinh ở đây ưu ái gọi bằng cái tên “phố ăn ngon”. Ban ngày ở đây có bất cứ cái gì, nhưng cứ sau bảy giờ tối là rất nhiều quầy bán hàng lục đục mở cửa, tất cả đều là hàng ăn vặt, có bánh rán, thịt nướng, khoai lang nướng, khoai tây chiên... Mặc dù mấy thứ đồ này đều bị gán mác tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị thơm ngon của nó quả thực khiến cho con người ta phát thèm. Con phố này cách trường học quá xa, quá gần, điều kiện an ninh cũng phải là tốt, thường xuyên xảy ra những trận ẩu đả.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y justify;" align="
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối chạy tới nơi đúng lúc quán ăn thích chuẩn bị đóng cửa, trở thành vị khách cuối cùng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           đứng bên nhìn người ta đổ mì vào nồi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, chỉ cần nghĩ tới lát nữa thôi bát mì vô cùng ngon miệng để ăn là vui sướng rồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           vừa chuyển tầm mắt chỗ khác phát ra ở góc phố có đám thanh niên đánh lộn. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế, hệt như xã hội đen giải quyết nhau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Điều khiến Vương Y Bối kinh ngạc chính là có nam sinh tướng mạo tuấn tú cầm xiên thịt nướng, vừa ăn vừa thưởng thức màn đánh nhau. ta đứng cách đám lộn xộn chỉ chừng hai, ba mét.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhận lấy suất mì được đóng gói cẩn thận từ chủ quán, lúc về vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. kỳ lạ! Trong đầu lúc này chỉ lên bức tranh, toàn bộ cảnh đánh nhau thực ra chỉ là nền cho cậu nam sinh ăn thịt nướng kia, màn vũ lực thô bạo ấy chỉ làm nổi bật lên bình tĩnh của ta.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           hoàn toàn nhận ra cái suy nghĩ của mình lúc ấy có vấn đề. chàng kia đứng gần như vậy mà lại ra khuyên can, như thế là có tinh thần đạo nghĩa. Hơn nữa, có thể trong đám đánh lộn ấy biết đâu còn có bạn của ta, vậy mà ta lại chạy lên giúp bạn mình, quả có nghĩa khí.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Có điều vì muốn nhanh chóng quay về trường nên Vương Y Bối chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa, trong lòng chỉ mực muốn về ký túc nhanh để thưởng thức thú vui ăn uống.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Kết quả học tập của Vương Y Bối chỉ vào loại thường nhưng nó ảnh hưởng tới chí hướng của .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           từng làm được chuyện khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đó là vào trước kỳ thi cuối kỳ, có làm thử đề trắc nghiệm môn Toán, có mười câu sai tận chín câu. Sau đó, dùng hẳn hai tiết học chỉ để ngồi làm lại đề toán kia lần nữa, thông qua đáp án mà suy nghĩ tới quá trình giải, cuối cùng chọn đúng cả mười câu. Đến khi vào kỳ thi , điểm môn Toán của cao nhất lớp, thậm chí nhiều năm về sau đều nhắc lại chuyện này như kỳ tích duy nhất của mình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lên lớp mười , các lớp đều bị xáo trộn do nhà trường phân ban. Ngoài cửa mỗi dãy phòng học đều dán bìa các tông ghi danh sách học sinh và chủ nhiệm của từng lớp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vừa đến trường, còn chưa bước chân vào phòng ký túc, lập tức bị Lương Nguyệt kéo tới xem mình được phân vào lớp nào.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Phân ban rồi hả? Tớ hồi hộp chết được.” Vương Y Bối bị Lương Nguyệt kéo từ cầu thang ký túc chạy xuống: “Tớ vẫn muốn học cùng lớp với cậu”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Xem rồi biết ngay thôi.” Lương Nguyệt cầm tay Vương Y Bối chạy tới khu phòng học: “Cho dù học cùng lớp nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nhưng tớ vẫn muốn chúng ta học chung lớp.” Vương Y Bối cố chấp mở miệng. chính là kiểu người làm gì nhất định thay đổi. quán net lần đầu tiên ngồi ở vị trí nào lần sau nhất định ngồi ở vị trí đó. Thói quen sai bảo, sau khi và Lương Nguyệt trở thành bạn, cũng có ý định thay đổi, càng nghĩ ra bất cứ chuyện gì trái ý muốn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Mọi người vây quanh bảng tin tức rất đông, hai người vất vả lắm mới chen vào được.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Kết quả là Vương Y Bối được xếp vào lớp 11/4, còn Lương Nguyệt được xếp vào lớp 11/2. Nghe , từ 11/1 đến 11/4 đều là chuyên Khoa học Tự nhiên. trăm sáu mươi học sinh của toàn khối được phân đều vào bốn lớp này, học lực của các thành viên trong từng lớp đều sàn sàn ngang nhau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Mấy bạn học đứng quanh đấy cười với Vương Y Bối và Lương Nguyệt: “Sau này chúng mình là bạn học rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối trề môi phụng phịu, có ý định đáp lại họ, chỉ muốn được học cùng lớp với Lương Nguyệt mà thôi
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Xem danh sách chia lớp xong, Vương Y Bối càng đau lòng kéo tay Lương Nguyệt : “Tớ muốn thế này đâu, làm sao bây giờ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt ngẫm nghĩ chút: “Hay là, cậu tìm Tưởng thử hỏi xem. Tưởng chủ nhiệm lớp 11/2 đấy, tớ thấy giáo rất quý cậu, biết đâu có thể xin chuyển sang lớp 11/2 được”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối do dự lát, cũng chỉ còn cách này thôi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng là giáo viên dạy Ngữ văn năm ngoái, Vương Y Bối được Tưởng khen hết lời vì có tài viết văn, bài làm của thường xuyên được lấy làm mẫu cho các bạn lớp khác xem. Điểm môn Ngữ văn của Vương Y Bối cũng thường xuyên nằm trong top 10, đương nhiên Tưởng có cảm tình tốt với .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           là làm, Vương Y Bối cũng tới lớp 11/4 điểm danh nữa, mà trực tiếp tìm Tưởng. Tới văn phòng, mới phát ra mình phải là người duy nhất. Có rất nhiều bạn học cũng muốn học ở lớp được phân, thậm chí còn có người thà rằng được học ở lớp bình thường như cũ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vốn dĩ muốn tìm Tưởng để xin chuyển vào lớp của , nhưng tới nơi thấy chuyện với bạn nữ khác, Vương Y Bối đành đứng đợi bên.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Càng nhìn bạn kia, Vương Y Bối càng thấy quen mắt, hình như đó là Hướng Thần, bạn mà Lương Nguyệt từng nhắc tới với trước đây. Con trai cùng khối rất nhiều người thích ấy, thậm chí còn coi ấy là “nữ thần” trong lòng mình. Lúc Lương Nguyệt nhắc tới hai chữ “nữ thần”, Vương Y Bối đột nhiên nổi da gà. Thực ra, tiếng tăm của hoa khôi Hướng Thần này cũng được nghe qua, ấy được người ta gọi bằng cái tên “người đẹp lạnh lùng”. Hướng Thần có khuôn mặt xinh xắn, là nhân vật chính trong hầu hết những buổi biểu diễn ít ỏi của trường. Dù thế nào giữa tập thể, người đứng đỉnh kim tự tháp bao giờ cũng trở thành “nhân vật làm mưa làm gió” trong mắt mọi người.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Chờ Hướng Thần và Tưởng chuyện xong, Vương Y Bối mới tiến tới. Khoảnh khắc ánh mắt hai người lướt qua nhau ấy, có thể số kiếp an bài cho mối quan hệ giữa họ vĩnh viễn đối lập với hai chữ “bạn bè”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối trò chuyện với Tưởng rất lâu, mực rằng rất thích nghe Tưởng giảng bài, chỉ sợ đổi giáo viên khác thích ứng được, lại ảnh hưởng tới kết quả học tập. Tưởng cười bất đắc dĩ, hôm nay ai tới tìm cũng đều đưa ra lý do như thế.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nghe Tưởng vậy, Y Bối mới biết hóa ra Hướng Thần tới đây cũng là vì chuyện này. chợt thấy trong lòng buồn bực.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nhưng cho dù quá trình thế nào, kết quả vẫn khiến người ta rất hài lòng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vì muốn cho Lương Nguyệt niềm vui bất ngờ, Vương Y Bối cố tình rằng Tưởng đồng ý, quyết định phần lớn là do nhà trường, giáo viên có quyền can thiệp. Thấy vẻ thất vọng của Lương Nguyệt, trong lòng Vương Y Bối lại có chút khoái chí mờ ám.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Bốn giờ chiều, học sinh phải tới phòng học của lớp 11/2 nhận sách để bảy giờ tối bắt đầu giờ lên lớp tự học.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt vẫn ở bên cạnh Vương Y Bối, nhìn bộ dạng đau khổ của , ra sức khuyên nhủ, dù học cùng lớp vẫn có thể thường xuyên liên lạc, vẫn là bạn tốt của nhau như trước.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối giấu ở trong lòng thiếu chút nữa bị bật ra, may thay vẫn giữ được tới bốn giờ chiều. Vương Y Bối tận lực ép Lương Nguyệt trước, còn mình tới lớp 11/4.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt biết tính tình khá kì quặc, trước khi vẫn còn an ủi , đợi lấy sách về rồi hai người cùng nhau ăn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt tới lớp rồi, Vương Y Bối vẫn ở lại trong ký túc lúc, áng chừng thời gian vừa khớp, mới vội vàng chạy tới dãy phòng học.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nhận sách phải là chính thức học, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, thế nhưng trong mắt Vương Y Bối lại là chuyện vô cùng đặc biệt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lúc chạy tới cửa phòng 11/2 rất nhiều bạn học lấy sách xong rồi. thò đầu vào trong nhìn ngó xem Lương Nguyệt ngồi chỗ nào.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Bạn học, cậu tìm ai?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           giọng thanh nhã vang lên, nhưng Vương Y Bối có tâm tư nhìn cái người xen vào chuyện người khác này là ai, dù sao người mà muốn tìm cũng chẳng phải ta.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lần đầu Trần Tử Hàn gặp Vương Y Bối chính là lúc trong bộ dạng lanh lợi hoạt bát, ló đầu vào ngó nghiêng trong lớp, ngay khi nghe hỏi, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn được giáo viên chủ nhiệm lớp chọn làm lớp trưởng nên phải phụ trách việc phát sách cho các bạn trong lớp. Vừa mới phát xong sách, liền trông thấy bạn nữ đứng thập thò ngoài cửa. bạn ấy rất đáng , vốn định chủ động tới hỏi thăm xem muốn tìm ai, chẳng ngờ lại nghe thấy khẽ lầm bầm: “Dù sao cũng phải tìm cậu”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vẻ mặt lúc ấy đông cứng lại.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối được vào lớp 11/2 như ý nguyện, chỉ có điều tại chưa thể lấy được sách giáo khoa này, phải chờ lớp trưởng xác nhận lại sĩ số. Lương Nguyệt cũng rất hưng phấn, hai người hớn hở ra ngoài ăn mừng bữa rồi lại cũng nhau quay về lớp học vào giờ tự học buổi tối.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Mới khai giảng nên hai người đều cho rằng buổi tự học đầu tiên căn bản có gì để học, hầu như đều là giáo viên chủ nhiệm lớp tới thông báo vài chuyện rồi sắp xếp mấy công việc liên quan.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Thế nhưng hai lầm. Để chứng minh cho cả lớp thấy tầm quan trọng của học tập, Tưởng để học sinh tự chọn chỗ ngồi dựa vào kết quả học tập của bản thân. Vương Y Bối và Lương Nguyệt thầm ước định ngồi cùng nhau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Chen chúc bên ngoài cửa lớp, Vương Y Bối huých vai Lương Nguyệt: “Kia là ai thế?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           ta vừa mới đến được làm lớp trưởng, còn giúp làm rất nhiều việc, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Y Bối chính là bộ dạng thản nhiên vừa ăn thịt nướng vừa xem đánh nhau của ta tối hôm đó.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Trần Tử Hàn.” Trả lời xong, Lương Nguyệt mới thấy lạ, “Cậu biết cậu ấy à? Nổi tiếng nhất khối mình đấy. Chỉ cần nhắc tới tên cậu ấy thôi là các thầy cười tươi như hoa rồi. Thầy đều cho rằng cậu ấy là bộ mặt của trường mình.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy sao cậu ta được quyền chọn chỗ đầu tiên?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chọn rồi mà, chỗ ngồi gần thùng rác kia kìa. Người ta là lớp trưởng, đương nhiên phải tỏ ra hào phóng. Vị trí đó ai muốn ngồi cả, cho nên cậu ấy liền chọn.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Thực ra, Vương Y Bối cũng từng nghe tới Trần Tử Hàn, chàng trai nhìn qua có vẻ biết hồi hộp lo sợ là gì. ta quả nhiên rất điển trai, nhưng đâu có đến mức như những lời đồn khoa trương của mọi người chứ. Nào là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hệt như chàng trai hoàn hảo.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Cả lớp chọn chỗ ngồi ổn thỏa hết rồi, Vương Y Bối lại thấy Hướng Thần chuyển tới vị trí phía trước Trần Tử Hàn. lập tức tỏ ra hí hửng như vừa phát được châu lục mới, kéo tay Lương Nguyệt hỏi: “Này, hai bạn ấy là đôi hả?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Bản thân là vì Lương Nguyệt học ở lớp này nên mới xin chuyển vào, còn Hướng Thần là vì ai?
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Khối cũng từng có đôi nhau, tình cảm của họ khiến mọi người ai nấy cũng phải cảm động. Họ người chọn ban Tự nhiên, người chọn ban Xã hội, cuối cùng tới trước học kỳ, hai người ngồi chỗ nắm tay nhau từ sáng tới tối, rồi sau đó chia tay, quyết định tập trung học tập tốt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Những chuyện như thế đều có thể xảy ra, bạn Hướng Thần này làm vậy cũng dễ hiểu thôi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt lập tức ngăn lại suy nghĩ trong đầu Vương Y Bối: “Tớ cũng chỉ nghe người khác thôi, Hướng Thần thầm thích Trần Tử Hàn từ lâu, còn thái độ của Trần Tử Hàn thế nào biết. Nhưng giờ tuyệt đối phải hai bọn họ hẹn hò”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối giờ mới hiểu , hóa ra “nữ thần” cũng có thể thầm người khác.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           vừa mới quay đầu lại, nhìn thấy bàn mình có chồng sách, đồng thời, nam chính trong câu chuyện tám nhảm nãy giờ cũng đứng sừng sững trước mặt. mở to mắt nhìn Trần Tử Hàn, nuốt nước bọt khan. Mặc dù buôn chuyện sau lưng người khác có vẻ hay cho lắm, vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu để người ta bắt quả tang thế này , quả là khó chịu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sách của cậu.” Trần Tử Hàn giải thích hết sức đơn giản ngắn gọn rồi bỏ , để lại Vương Y Bối chết lặng, chỉ biết giương mắt nhìn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Từ sau khi vào lớp học này, Vương Y Bối cảm thấy áp lực học tập tăng lên nhiều vô cùng. Trong lớp học, bạn bè rất chăm chú nghe giảng, chẳng mấy ai thiếu tập trung, thậm chí tới lúc tan học, mọi người vẫn ngồi tại chỗ đọc lại bài, xem qua bài tiếp theo, hoặc làm bài tập. Về cơ bản, ngoại trừ WC ra, hầu như ai rời khỏi vị trí. Có thể là vì hai chữ “đại học” xuất với tần suất càng ngày càng cao, tất cả mọi người đều làm như thầy mong muốn, đặt học tập lên vị trí hàng đầu. Thầy cũng như trước, vấn đề gì cũng lôi ra giảng nữa, mà ngược lại chỉ tập trung vào những vấn để cốt yếu, sau đó lắng nghe học sinh hỏi những chỗ chưa hiểu rồi đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Cuộc sống đường thẳng qua ba điểm lớp học, nhà ăn, ký túc cứ thể diễn ra khô khan và tẻ nhạt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Giờ tự học buổi tối vốn chỉ có ba tiết, nhưng học sinh nội trú thường ở lại thêm tiết, có giáo viên ở lại giảng lớp trưởng là người hướng dẫn. Ở lại tiết học này phần lớn là những học sinh rất chăm chỉ, thích yên tĩnh để học bài.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sau kỳ thi khảo sát cuối tháng, kết quả nhanh chóng được công bố, danh sách điểm của từng lớp và toàn khối đều được dán lên bảng tin.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối rất phiền muộn, cả lớp có 40 người, đứng thứ 23, cả khối có 160 người đứng thứ 86. Lương Nguyệt cao hơn chút, xếp thứ 17 của lớp, thứ 67 của khối. Hóa ra đây chính là mùi vị cạnh tranh, thành tích của bị xếp vào loại dưới trung bình như vậy cũng là mất mặt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần xếp thứ 7 trong lớp, thứ 17 toàn khối, Vương Y Bối quan tâm tới thành tích của Hướng Thần là bởi vì sau khi thua Hướng Thần trong lần tranh cử vị trí trong ban cán lớp, coi Hướng Thần là đối thủ của mình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng còn trích quỹ lớp ra để tặng phần thưởng cho 10 bạn học có thành tích cao nhất. Phần thưởng chỉ là cây bút máy và cuốn sổ tay nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Hết tiết tự học cuối cùng, Tưởng gọi tất cả các học sinh có kết quả kém tới văn phòng giáo huấn trận. Trước đây kết quả môn Vật lý của Vương Y Bối vốn rất kém, nhưng giờ bước chân vào lớp này, điểm Vật ký những kém mà còn vô cùng thấp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng lật giở từng tờ phiếu kết quả xếp loại học kỳ thi khảo sát: “Biết vấn đề của mình ở đâu chưa?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Điểm Vật lý quá thấp ạ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng mỉm cười: “Em phải là học sinh kém, giáo viên môn Vật lý cũng có nhắc vấn đề về em với . Cả lớp chỉ có em ngồi học chịu nghe giảng”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sau này em như vậy nữa.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng gật đầu: “Môn Văn của em rất tốt, các môn khác em cũng cần phải học nghiêm túc. Kỳ thi giữa kỳ muốn thấy tiến bộ của em”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vâng.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Em về .”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối trở lại phòng học, chẳng lẽ chỉ có mình cảm thấy Vật lý khó xơi thôi ư? Tạo sao mọi người lại có thể học cách nhàng như vậy được? vào lớp, nhìn thấy mọi người vùi đầu học bài vừa ngẩng lên nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. ràng biết là mọi người chỉ có vô tình ngẩng đầu lên nhìn thôi nhưng vẫn thấy thoải mái.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối ngồi vào chỗ của mình được lúc Trần Tử Hàn lên bục giảng : “Bây giờ, tất cả mọi người đứng dậy, ra ngoài, tớ gọi tên ai người đó ngồi tại vị trí tớ chỉ định. Bắt đầu từ hôm nay, chỗ ngồi được thay đổi theo kết quả học tập. Nếu ai có kiến nghị gì, trước hết cứ ngồi vào chỗ rồi gặp tớ, tớ giải quyết sau”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối lập tức kéo Lương Nguyệt: “Đợi lát nữa cậu ấy xếp chỗ cho cậu rồi, bên cạnh có ai tớ ngồi vào.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt thở dài: “Tớ khẳng định là chọn được chỗ ngồi tốt”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Có thể ngồi cùng nhau là được rồi.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần ra khỏi lớp mà đứng cạnh bục giảng giúp Trần Tử Hàn, đánh dấu tên những người được gọi và ghi chép lại.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhìn hai người họ đứng bục giảng. Lương Nguyệt chọn được chỗ ngồi, lúc Vương Y Bối được gọi đến tên, nghe thấy Hướng Thần hỏi Trần Tử Hàn: “Lát nữa cậu ngồi đâu?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nghe câu trả lời, chỉ chăm chăm về phía Lương Nguyệt, trong lòng chẳng hiểu sao thấy thoải mái. Cạnh tranh, chính là cảm giác cạnh tranh. Khách quan sớm đấy, mặc dù chỉ là chọn chỗ ngồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sắp xếp xong chỗ ngồi rồi, Hướng Thần vẽ lại sơ đồ lớp học lên bảng lần nữa, ghi tên từng người vào vào từng vị trí, sau đó mới để mọi người về chỗ cũ, đến giờ tự học bắt đầu ngồi theo vị trí mới.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhìn chằm chằm bảng đen, chỗ ngồi của Trần Tử Hàn hề thay đổi. ràng ta có thể chọn chỗ khác tốt hơn, cũng có thể chọn trước mọi người, nhưng vì sao ta làm thế?
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Trần Tử Hàn sao vẫn ngồi bên cạnh thùng rác nhỉ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đó là vì lớp trưởng rất tốt bụng mà.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sao cậu là vì cậu ta muốn vứt rác cho tiện?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt cười phá lên: “Chỉ có mỗi cậu có ý nghĩ đó thôi! Nhưng mà, cậu ấy học tốt như vậy, ngồi đâu chẳng như nhau”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối gì nữa, cầm quyển Vật lý lên xem, càng xem càng ghét, thích nổi môn này.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt nhìn hàng tên bảng đen: “Cậu xem Hướng Thần vẫn ngồi đằng trước Trần Tử Hàn kìa”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Thấy lâu rồi.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Lộ liễu quá!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cái đó người ta gọi là gần quan được ban lộc.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ phải là cậu ghét cậu ấy sao? vạch trần !”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ghét lúc nào?” Vương Y Bối khinh bỉ: “Chuyện của tớ tớ còn chưa lo xong, lo chuyện thiên hạ làm gì? Cậu đề cao tớ quá cơ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt lắc đầu: “Bị giáo nhắc nhở rồi à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ được, tớ phải chứng minh cho mọi người thấy, cho dù tớ học Vật lý giỏi vẫn có thể đạt được thành tích cao.” Vương Y Bối hạ quyết tâm, đương nhiên cũng là vì nghe được tin khích lệ tinh thần rất lớn, có bạn học nào đó thi tiếng chỉ được 5 điểm nhưng vẫn có thể đỗ vào hệ chính quy, đấy mới là người thông minh.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Thế nhưng, Vương Y Bối quên mất rằng, mình phải là thiên tài.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sau đó, cứ thời gian rảnh là lao vào học tiếng và Sinh học, hề sờ đến môn Vật lý đáng ghét kia. xem xem lại những chỗ sai trong bài kiểm tra, phân tích nguyên nhân. Lúc tập trung học như vậy, còn quan tâm tới điều gì khác nữa, đương nhiên đó là vì căng tràn nhiệt huyết, hy vọng kỳ thi tới nhanh để có cơ hội thể bản thân.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nhiều khi suy nghĩ mông lung, Vương Y Bối cảm thấy việc mình nhất thời kích động lựa chọn ban Tự nhiên là hoàn toàn sai lầm. Trước đây chọn ban Tự nhiên là vì thấy mọi người học ban Xã hội suốt ngày phải học thuộc lòng, chỉ có người ngốc mới học ban Xã hội. Nhưng bây giờ nhận thấy bản thân mình chọn ban Tự nhiên mới đúng là ngu ngốc.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Kỳ thi giữa kỳ tới dần, Vương Y Bối tự tin với Lương Nguyệt: “Nếu lần này tớ thi tốt, nhất định mời cậu ăn FKKC [1] ”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           [1] FKKC: thương hiệu đồ ăn ở Trung Quốc.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Thôi , cậu mời tớ cũng ăn, cay chết được.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ cố ý như vậy mà.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vương Y Bối!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Thi lần lượt từng môn, mọi người dường như quen với hình thức đó rồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối tính tính lại điểm của mình, cảm thấy chắc hẳn là tiến bộ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Cho nên, sau khi kết quả được công bố, là người đầu tiên chạy tới xem, thế nhưng có đôi chút thất vọng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           đứng thứ 15 trong lớp, thứ 60 trong cả khối, ràng là có tiến bộ. Hơn nữa, lần này đề thi khá khó, nhất là Hóa học và Sinh học, còn Vật lý lại là môn dễ nhất. Vậy mà điểm Vật lý của chỉ được hơn 40 điểm, thấp nhất cả lớp, trong hai người đạt điểm trung bình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lần này người gọi lên văn phòng chuyện phải là Tưởng nữa mà là Hà Thanh Hà, giáo viên môn Vật lý.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối tới văn phòng, bị bỏ mặc đứng nửa tiếng đồng hồ, Hà mới lên tiếng: “Điểm thi lần này em có ý kiến gì ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vân vê hai bàn tay chịu .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Điểm Ngữ văn của em cao nhất khối, tiếng và các môn khác cũng rất tốt, ngay cả giáo viên dạy toán cũng khen em. Vì sao chỉ có môn Vật lý là lần nào thi cũng qua? Em có định kiến với Vật lý hay là với tôi?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ phải ạ, em chỉ cảm thấy Vật lý rất khó.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hà cười: “Vật lý rất khó? Vậy sao tôi thấy em mang bài tới hỏi tôi lần nào? Là trí nhớ tôi kém hay trí nhớ của em kém?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối mím môi gì.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hà tiếp tục: “Trong giờ học em ngồi viết vẽ linh tinh những gì? Làm bài tập môn khác có phải ? Em có biết Vật lý chiếm tới 120 điểm , so với Sinh học và Hóa học cũng quan trọng chẳng kém. Em đừng tưởng rằng các môn khác kết quả tốt có thể ngó lơ Vật lý. Tôi chưa thấy thiên tài nào mất kiến thức cơ bản mấy môn này mà có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vẫn mực im lặng, bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ học chú ý nghe giảng đến bao giờ mới khá lên được. học sinh thông minh như em kết quả Vật lý lọt vào top 10 cũng quá khó khăn, sao em lại từ bỏ môn này? Hơn nữa, em cho rằng thành tích thi lần này của mình có tiến bộ sao? Là do lần này em gặp may mà thôi, đề Sinh học và Hóa học đều rất khó nên nhiều bạn mất điểm hai môn này, lần sau thi chưa biết chừng em còn đứng thứ 100 nữa ấy.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hà tiếp tục nhìn Vương Y Bối: “Tôi là vì muốn tốt cho em, chứ cũng chẳng hứng thú gì ngồi đây mà mấy cái đạo lý này với em. Sau này nhớ học nghiêm túc chút, nếu như trong giờ học em còn chịu tập trung tôi mời phụ huynh của em tới chuyện. Tôi được làm được, tin em cứ thử mà xem”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vẫn im lặng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nghe tôi ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Có ạ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy em biết nên làm gì chưa?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chăm chỉ học Vật lý ạ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy về viết giấy cam đoan cho tôi, còn nữa, viết cả kế hoạch học tập của em cho tôi, ví dụ như, học Vật lý thế nào, điểm Vật lý dự kiến lần sau thi được bao nhiêu.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối ủ rũ: “Vâng ạ”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ra ngoài .”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           ra khỏi văn phòng, dám đạp cửa, chỉ dám đá chân vào tường.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Đúng lúc ấy Trần Tử Hàn vào, nhìn thoáng qua Vương Y Bối.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lại thêm lần xếp lại chỗ ngồi, cũng có gì thay đổi, Vương Y Bối và Lương Nguyệt vẫn ngồi cùng bàn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vào giờ tự học buổi tối, điểm danh thấy thiếu người, Trần Tử Hàn tới bên cạnh Lương Nguyệt hỏi: “Vương Y Bối đâu rồi?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu ấy mệt nên nghỉ trước rồi.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn nhíu mày: “Lẽ ra nên viết đơn xin nghỉ chứ”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đây là tình huống ngoài ý muốn, lớp trưởng, cậu nên châm chước chút.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nhưng thầy giám thị châm chước cho tớ.” Trần Tử Hàn nhìn Lương Nguyệt lại hỏi: “Tóm lại là cậu ấy đâu rồi?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt thả lỏng tay: “Tớ cũng lắm, tâm trạng cậu ấy tốt, chắc giải khuây rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn thêm gì nữa, ra khỏi phòng học. Lúc tìm được Vương Y Bối ngồi xà đơn bên cạnh sân bóng rổ ăn kem. Trong tay cầm tới mấy que kem liền. Nhìn thấy Trần Tử Hàn, cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Ăn ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn quan sát : “Sao lại chạy ra đây?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Suy ngẫm chân lý cuộc sống.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ồ!” Trần Tử Hàn nheo mắt: “Ngẫm ra cái gì rồi?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Con người ta vì sao phải học? Mệt chết ! Sau này ra ngoài xã hội mấy thứ học được ở trường cũng đâu có dùng tới, sao còn phải nỗ lực học làm gì?” Vương Y Bối liếc nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu là học trò ngoan, trả lời cho tớ xem, vì sao lại cố gắng học hành như thế?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nếu đây là quỹ đạo định trước, vậy cứ thôi, mặc dù biết cuối con đường ấy là cái gì. Nếu như có sẵn lối bằng phẳng để lựa chọn cứ thử thôi.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối lặng yên nhìn Trần Tử Hàn, lấy que kem trong túi ra đưa cho : “Ăn !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lắc đầu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           vẫn thu tay lại: “Tớ ăn nổi nữa rồi, nếu còn ăn tiếp đau bụng mất”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lúc này Trần Tử Hàn mới cầm lấy, ăn mấy miếng, dáng vẻ miễn cưỡng, thích đồ ngọt cho lắm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối tươi cười nhìn Trần Tử Hàn ăn kem, cũng lấy que cuối cùng ra ăn nốt, quên trêu đùa: “Lớp trưởng đại nhân, như thế này có coi là cậu ăn hối lộ ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu là kẻ hối lộ, như vậy cũng coi là đồng phạm chứ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vẫn cười, ăn xong rồi mới định nhảy xuống. Nhưng mà xà đơn cũng khá cao, mặt đường lại trơn vì vừa mưa. do dự hồi, sợ dám nhảy. Có thể là vì có Trần Tử Hàn ở đây, cho nên mới bạo gan hơn chút, quyết định nhảy xuống khỏi xà đơn. Đường trơn, theo quán tính, lao về phía trước, rất may là Trần Tử Hàn kịp thời kéo lại. chẳng những cảm ơn mà còn : “Chúng ta có được coi là nam nữ thụ thụ bất thân ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lập tức buông tay, Vương Y Bối mất chỗ bám, ngồi phịch xuống đất.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Thế này là trong sáng rồi chứ?” Trần Tử Hàn cúi đầu nhìn .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           vẫn trợn tròn mắt nhìn , dường như chưa kịp thích ứng với thực.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn quan sát lúc mới đưa tay ra: “ định đứng lên à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nắm lấy tay Trần Tử Hàn, muốn kéo xuống ngồi cùng. Đáng tiếc, quá khỏe, suy nghĩ tà ác của thành thực. Đáng ghét! Quần lúc này chắc chắn bị dính bẩn rồi, càng nghĩ càng thấy tức Trần Từ Hàn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y justify;" align="
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nhưng Trần Tử Hàn lại tỏ ra vô cùng thích thú với bộ dạng tức giận của : “Vương Y Bối, cậu cầm tinh con gì?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Liên quan gì tới cậu?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chẳng lẽ lại là con khỉ???”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ảnh hưởng tới cậu à?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đáng ghét!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn bật cười: “Về ký túc thay quần áo !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ cần cậu nhắc.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn vẫn ngừng cười, hai tay khoanh trước ngực: “Nhân tiện, thông báo với cậu chuyện. Hà bảo tớ kèm cậu môn Vật lý. Từ giờ, kết thúc buổi tự học tối tốt nhất cậu nên dành ra chút thời gian. Đương nhiên nếu có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa và giờ trước giờ tự học tới lớp sớm chút càng tốt”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Lớp trưởng quả nhiên là chân sai vặt của giáo viên, bảo cái gì làm cái đó.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vương Y Bối, cậu có thể biết phân biệt phải trái chút được ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ thể. Tớ chỉ nhớ cậu bảo tớ giặt sạch quần áo, nhớ kỹ lời cậu.” Vương Y Bối tức giận lườm Trần Tử Hàn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đồ hẹp hòi.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ hẹp hòi thế đấy, sao nào?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Từ Hàn lắc đầu bất lực, tiếp tục tranh cãi với nữa mà quay về phòng học.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối được vài bước mới quay đầu nhìn bóng lưng Trần Tử Hàn, rồi quay lại: “Nếu như kết quả môn Vật lý của tớ tiến bộ, có phải gây rắc rối lớn cho cậu ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ cố hết sức là được rồi, nếu như được như mong muốn tớ cũng sao.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhoẻn cười: “Lớp trưởng đại nhân học giỏi như vậy, lần nào cũng được nhận phần thưởng của giáo chủ nhiệm, chi bằng chia sẻ cho tớ chút, chừng có thể cổ vũ tớ nỗ lực học tập”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu cần để làm gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Người có kết quả cao nhất mới được nhận phần thưởng mà, tớ mà có cũng cảm thấy vinh hạnh!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chuyện này sau .”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi nhé!” Vương Y Bối phớt lờ Trần Tử Hàn, quay về ký túc.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn trở lại phòng học, viết lá đơn xin nghỉ thay Vương Y Bối.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần mang bài tập tới tìm thảo luận. Đối với những bạn học tới hỏi bài, Trần Tử Hàn hề từ chối ai, lúc nào cũng sẵn sàng giải thích tường tận. Nếu đối phương vẫn hiểu, viết từng bước giải lên giấy, để họ cầm về từ từ xem lại.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối đột nhiên phát để Trần Tử Hàn kèm học đúng là có mặt tốt. Ví dụ, nếu kiên quyết chịu tới bàn học của nhất định phải xuống chỗ . Những lúc ấy, Hướng Thần thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, khiến Vương Y Bối cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, mặc dù chuyện này và liên quan đến nhau. Con người ta luôn mong trong thời khắc nào đó, mình trở thành người độc nhất vô nhị, kể cả khi bản thân chẳng hề có suy nghĩ đặc biệt gì với đối phương.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn mở mấy trang sách của Vương Y Bối ra xem. Sách của rất sạch , thấy ghi chú gì.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           lắc đầu: “Cậu nhìn đây!”. vạch lên sách mấy chỗ quan trọng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhìn vào chỗ Trần Tử Hàn đánh dấu: “Tớ chỉ đọc sách thôi à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ừ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           bĩu môi: “Cậu phải à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ừ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           ném quyển sách xuống: “Thế thôi tớ học nữa”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn tủm tỉm cười, cúi đầu nhìn : “Bạn học Vương Y Bối, cậu nhất định phải thể ra là tớ rất quan trọng đối với cậu à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu đừng có mà tự sướng!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy cậu tự đọc sách !”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối tức giận gì nữa. Con người này, ràng là cố ý chơi .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           trừng mắt nhìn Trần Tử Hàn về chỗ ngồi. Lương Nguyệt ở bên cười: “Lớp trưởng của chúng ta đúng là đẹp trai chết người!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sặc!” Vương Y Bối khinh bỉ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           ra mấy công thức Trần Tử Hàn đánh dấu cầu xem khá đơn giản, nghiêm túc đọc lúc cũng có thể hiểu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần do dự hồi lâu mới quay xuống hỏi Trần Tử Hàn: “Sao cậu lại quan tâm đặc biệt tới Vương Y Bối như thế?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cái gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vì sao lại kèm học cho cậu ấy?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Là Hà bảo tớ thôi.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần nghe vậy mới tỏ ra yên tâm: “Thế à! Đúng rồi, cậu xem bài này giúp tớ, tớ tính mấy lần đều ra đáp án khác trong sách”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đưa tớ xem xem!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ngày hôm sau lớp xảy ra chuyện lớn: Hai bạn xinh đẹp nhất lớp cãi nhau, cả lớp đều xúm lại xem. Nguyên nhân là vì Vương Y Bối ngồi ở chỗ của Trần Tử Hàn, ngang nhiên lục lọi sách vở của Trần Tử Hàn ra xem, đến khi tìm thấy cuốn sổ tay mà mình cần, mừng rỡ chuẩn bị cầm Hướng Thần chạy tới chỉ trích tự tiện động vào đồ của người khác. Vương Y Bối chẳng những nhận sai mà còn Hướng Thần lắm chuyện, xen vào việc của người khác. Hướng Thần cũng chịu thua, mắng Vương Y Bối có hành vi của kẻ trộm, thế rồi hai người cãi nhau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vừa lúc ấy, đương vô cùng khoan thai vào lớp. Thấy mọi người đều vây quanh bàn mình, Trần Tử Hàn lấy làm lạ: “Chuyện gì thế?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhoẻn cười, chìa ra cuốn sổ ghi chép trong tay tới trước mặt Trần Tử Hàn: “Tớ lâu cuốn sổ ghi chép “của tớ”, ngờ gặp phải người thích xen vào chuyện người khác”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn liếc sang Hướng Thần, có lẽ cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nhíu mày nhìn Vương Y Bối: “Chí ít cũng nên trước với tớ tiếng chứ!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ tưởng”, Vương Y Bối ngừng lại, cố tình nhìn thoáng qua Hướng Thần, “tối hôm ấy chúng ta rồi mà”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần nắm chặt tay, đột nhiên bật cười: “Đúng là tớ nhiều chuyện rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh nhìn Vương Y Bối, còn lại thờ ơ cầm cuốn sổ quay về chỗ ngồi. rất ghét thái độ lên mặt dạy đời của Hướng Thần, cứ như cả thế giới này chỉ có mỗi ta được phép chạm vào đồ của Trần Tử Hàn bằng, còn những người khác đều có tư cách.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Chuyện này cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Cả tiết học đó Hướng Thần thể tập trung nghe giảng, mãi tới khi hết giờ, mới quay sang hỏi Trần Tử Hàn: “Nếu tớ cũng muốn có cuốn sổ tay của cậu, cậu cho tớ chứ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chỉ là quyển số thôi mà, có gì mà thể.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần chỉ nhìn Trần Tử Hàn mà gì thêm nữa, trong lòng cảm thấy khó chịu cực độ. đánh bạo cầm lấy cuốn sổ ghi chép khác của Trần Tử Hàn, hỏi: “Cuốn này được ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn thở dài: “Cậu cầm ”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           thực hiểu hai tranh giành cái gì, chẳng qua cũng chỉ là cuốn sổ mà thôi, hà tất phải làm mất hòa khí bạn bè.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           học kỳ có ba kỳ thi quan trọng, khảo sát cuối tháng, giữa kỳ và cuối kỳ, đương nhiên thỉnh thoảng còn có mấy bài kiểm tra đơn lẻ nữa. Nửa học kỳ sau cần phấn đấu hết sức cho thi cuối kỳ. Dù sao kết quả của kỳ thi này cũng có ảnh hưởng nhất định tới kỳ nghỉ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối học hành theo cảm tính, những gì có thích học hết sức nghiêm túc, những gì cố thích có nhồi nhét thế nào cũng vào. Trần Tử Hàn qua mấy ngày kèm học, cũng biết vô cùng bướng bỉnh, thích phải làm theo ý người khác, nhưng nếu có thể khiến cho cảm thấy hứng thú rất nghe lời. Hơn nữa, Vương Y Bối phải người kém thông minh, mà là chú ý tới việc học Vật lý. Đề bài đơn giản đối với chẳng có vấn đề gì, nhưng chỉ cần đổi dạng khác khó hơn chút là còn kiên nhẫn được nữa.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ví dụ như giờ, Vương Y Bối cầm bài thi mà thở ngắn than dài: “Tớ rất tò mò, sao cậu có thể làm đúng được bài này?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cái này rất dễ hiểu, giống như tớ cũng biết tại sao vận động viên thể thao lại có thể thực được những động tác cầu kỹ thuật cao.” Trần Tử Hàn bây giờ có thể bình tĩnh trước mọi câu hỏi của Vương Y Bối.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nhưng mà rất mất mặt.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nằm bò bàn, ngắm nghía mái tóc của Trần Tử Hàn, chợt cảm thấy vô cùng hay ho. Trần Tử Hàn lắc đầu: “Nhìn đủ chưa?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nghe con trai có số người tóc rất khỏe, có thể đâm thủng cả bóng bay. Tóc cậu làm được thể ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn thở dài, muốn trả lời câu hỏi vô vị của .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu thử bao giờ chưa? Tóc cậu nhìn có vẻ rất khỏe, vừa cứng, vừa đen.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn mặt biểu cảm nhìn chằm chằm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt ngồi bên cúi đầu cười thầm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối thấy Trần Tử Hàn có ý định trả lời mình, liền lấy cuốn sổ ghi chép ra đặt trước mặt : “Có thể giúp tớ viết đoạn được ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cái gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tùy cậu, viết cái gì cũng được, tớ thích sưu tầm các kiểu chữ viết của mọi người.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu xác định được mục đích tới trường học là gì hả?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nhưng mấy ngày nay tớ mê mẩn chữ của cậu. Nếu cậu viết cho tớ mấy chữ, tâm tình tớ tốt, chẳng muốn làm cái gì hết. Vương Y Bối tỏ vẻ đáng thương nhìn Trần Tử Hàn: “Thậm chí hứng thú học tập cũng còn nữa, lại càng thích học Vật lý. Thực ra với tớ thành vấn đề, nhưng mà lãng phí thời gian và công sức cậu bỏ ra để giúp tớ học. Haizz... như thế hay tí nào”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu mà dùng niềm say mê này đặt lên môn Vật lý cũng chẳng cần tới tớ nữa.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nhưng mà Vật lý đâu có thú vị như thế.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn dở khóc dở cười: “Đừng với tớ là cậu nghiêm túc đấy nhé”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chẳng lẽ cậu thấy tớ giống chơi lắm hả?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lắc đầu: “Vậy đưa bài thơ đây cho tớ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn chau mày, chẳng hiểu sao lại có cái sở thích quái dị như thế. đánh dấu mấy vấn đề lý thuyết trọng điểm trong sách: “Hôm nay về nhà xem cẩn thận lại những cái này”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Biết rồi!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối hài lòng nhìn Trần Tử Hàn cầm cuốn sổ ghi chép .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lương Nguyệt lắc đầu: “Ngay cả lớp trưởng của chúng ta cũng bị cậu đầu độc rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ai bảo cậu ấy viết chữ đẹp quá làm gì!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nghe cậu cứ như cậu ấy phạm phải tội tày trời ấy!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Im miệng cho tớ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sáng hôm sau tới lớp, Vương Y Bối nhìn thấy cuốn sổ ghi chép bàn của mình. vội vàng mở ra xem, đập vào mắt là nét chữ ngay ngắn, ràng của Trần Tử Hàn. thường nghe ông nội , nét chữ nết người, câu này rất đúng với Trần Tử Hàn. Chữ viết của cũng như con người , vừa ung dung tự tại, vừa thuần thục nhanh nhẹn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối bất giác nhìn về phía Trần Tử Hàn. Hướng Thần gì đó với . bĩu môi, Hướng Thần dường như chỉ sợ người khác biết là ấy ngồi bên cạnh Trần Tử Hàn bằng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Có Trần Tử Hàn bổ túc, mấy bài kiểm tra Vật lý gần đây của Vương Y Bối khá lên trông thấy, chỉ trong thời gian ngắn mà đạt cầu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tiết cuối của buổi chiều thực ra cũng là giờ tự học. Vương Y Bối mở tròn mắt nhìn chằm chằm Trần Tử Hàn đứng bục giảng. chỉ nhìn chốc lát mà nhìn rất lâu, khiến Trần Tử Hàn rốt cuộc cũng thể thờ ơ coi thường tồn tại của được nữa. xuống chỗ hỏi: “Có chuyện gì? Hay còn chỗ nào hiểu?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Lớp trưởng, ngày nào cũng học như thể này chán à, thấy vô vị à?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lắc đầu vẻ bất lực, xoay người chuẩn bị quay lại bục giảng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Lớp trưởng, cậu chạy nhanh vậy làm gì chứ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn quay đầu lại nhìn Vương Y Bối: “Tớ hy vọng nghe được những lời có giá trị chút”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Hướng Thần nhìn hai người họ, sau khi Trần Tử Hàn dứt lời, khách khí mà bật cười.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối chẳng thèm đếm xỉa tới nụ cười châm chọc của Hướng Thần, tiếp tục với Trần Tử Hàn: “Ngày nào cũng nhốt mọi người ở trong phòng học như thế này sớm muộn gì cũng khiến cho mọi người trì độn thôi. Sao tổ chức hoạt động gì đó...”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Đám con trai nghe thấy đều rất hào hứng: “Bóng rổ, đá bóng gì đó cũng được”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn buông thõng hai tay: “Các bạn nên với giáo hơn”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “ ra tớ nghĩ muốn nhờ lớp trưởng tới hỏi ý kiến Tưởng, bởi vì, tớ rất muốn tổ chức liên hoan ngày Quốc tế Thiếu nhi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Cả lớp cười rộ lên: “Ngày Quốc tế Thiếu nhi?! Ấu trĩ quá !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối phớt lờ mọi người: “Qua mười tám tuổi vẫn còn tư cách đón Quốc tế Thiếu nhi cơ mà! Hơn nữa, hưởng thụ chút ấu trĩ, chút ngây thơ có làm sao? Các cậu đừng cho rằng Quốc tế Thiếu nhi là ngày lễ ấu trĩ, chính chúng ta nên cảm thấy đó là điều xa xỉ mới đúng. Mọi người ngẫm lại xem sau này có những ngày lễ nào? Nào là ngày Thanh niên, lễ Thành nhân [2] , lễ Tình nhân, thậm chí Quốc tế Phụ nữ... nhưng chúng ta bao giờ còn tư cách để hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa đâu”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           [2] Lễ Thành nhân: Bắt nguồn từ Nhật Bản, dành cho những người đủ 20 tuổi, tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần thứ 2 tháng Giêng hàng năm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ thế cũng đúng. Tớ từ lúc lên lớp năm chẳng còn được hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa rồi!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ may hơn chút, lên cấp hai mới phải chào từ biệt ngày này.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lắc đầu, với Vương Y Bối: “Cậu còn chuyện gì là thể nghĩ ra được nữa ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối cười đáp lại: “Dù sao cậu cũng nghĩ ra mà”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Rất nhanh chóng, Tưởng được mời đến, cùng với cả lớp bàn bạc vấn đề ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ban đầu, hơi kinh ngạc, nhưng về sau cũng từ chối, dù sao bọn trẻ bây giờ cũng cần phải kết hợp giữa học tập và thư giãn. Chỉ có điều, làm gì vào ngày này mới làm vấn đề nan giải.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối có vẻ rất hài lòng: “ ơi, em muốn ăn kẹo. Mua kẹo ạ!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Đám con trai giễu cợt: “Cậu tưởng cậu mới lên ba chắc?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tốt chứ sao! Tớ muốn cải lão hoàn đồng đây.” Vương Y Bối vẫn tươi cười: “Mấy người các cậu đúng là đám tứ chi phát triển. ăn kẹo có thể mang về cho bố mẹ các cậu ăn chứ sao. Vấn đề ở đây nằm ở chuyện ăn kẹo mà là tình cảm của các cậu dành cho bố mẹ. Biết đâu bố mẹ các cậu lúc ấy nghĩ rằng các cậu rất hiểu chuyện.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng nghe xong nhìn Vương Y Bối : “Sao lại cảm thấy cả lớp chỉ có mình em cần hưởng thụ ngày Quốc tế Thiếu nhi nhỉ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Các bạn học bật cười, Vương Y Bối tính ra đúng là ít tuổi nhất trong lớp, vì thế nên hay bị gọi là “Tiểu Tí Hài” [3] . Cả lớp trừ ra, dường như ai cũng rất chín chắn, trưởng thành.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           [3] số địa phương ở Trung Quốc, trẻ con đến tuổi học mẫu giáo hay mặc quần thủng đũng tới lớp, để tiện cho việc tiểu tiện. “Tiểu Tí Hài” là từ để gọi những đứa trẻ như thế.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Em rất muốn hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi, rất muốn rất muốn!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tưởng đúng là rất quý Vương Y Bối, chi tiền mua bánh kẹo về liên hoan, hơn nữa còn trích phần tiền quỹ lớp ra mua đồ ăn vặt, phát cho mỗi bạn túi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Đám con trai còn phấn khích vì tiết học thứ tư ngày 1 tháng 6 được nghỉ để đá bóng. Chuyện này khiến tinh thần cả lớp hăng hái lên gấp bội.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhận được nhiều bánh kẹo nhất, vì nhiều bạn học thích ăn nên số còn dư đều nghêng ngang tiến vào trong túi của .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ngày hôm sau, trận bóng đá của lớp diễn ra rất khôi hài. Toàn bộ đều là bạn học cùng lớp nên chẳng phân biệt được đội nào với đội nào, mọi người chỉ biết nhăm nhăm đuổi theo quả bóng, chạy loạn khắp sân vận động. Ai nấy đều vui vẻ, cười đến mỏi cả miệng, vì trải nghiệm xa xỉ hiếm có này.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sau ngày Quốc tế Thiếu nhi ấy, Vương Y Bối xin nghỉ học rất nhiều ngày, nguyên nhân là gì ai biết.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Thời gian này mọi người đều bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên lúc Tưởng với Vương Y Bối vì chuyện gia đình mà xin nghỉ học, cũng có bạn học nào hỏi lí do.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn vẫn như mọi ngày, chỉ có học và học. Đôi khi ánh mắt vô tình lướt qua vị trí trống kia, chợt có cảm giác rất lạ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Cuối tuần, Trần Tử Hàn dành thời gian để thảo luận với thầy về vấn đề mua sách tham khảo cho học kỳ sau vì mọi người có khá nhiều ý kiến bất đồng. Sau khi phân tích vài đề thi đại học mấy năm gần đây, mọi người rốt cục cũng thống nhất được ý kiến, chọn lựa sách tham khảo phổ biến với những bài tập cơ bản, dù sao đề thi đại học nay cũng có tới 75% câu hỏi thuộc kiến thức ở mức trung bình, học sinh có thể làm những bài tập khó cũng chưa chắc đạt điểm cao trong kỳ thi đại học.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn làm hết lượt mấy đề khác nhau, sau đó phân tích xem bộ nào phù hợp nhất. Cứ làm làm lại như vậy, đến lúc xác định xong là hơn tám giờ tối, Trần Tử Hàn rời khỏi phòng học, tìm nơi nào đó để ăn tối.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Mấy quán ăn ở gần trường học đều được vệ sinh cho lắm, những lúc chỉ có mình vào đó mà tới quán ăn xa hơn chút. Quán cơm này khá có tiếng, phải là vì đồ ăn ngon mà là vì từng có vị khách sau khi rút hơn mười vạn tệ rẽ vào quán ăn cơm, đến lúc ra về lại bỏ quên tiền ở lại, chủ quán nhặt được đem lại cho ta. Vị khách đó rất cảm kích, muốn hậu tạ nhưng chủ quán nhất định nhận. Sau đó, ta liền lên báo chí địa phương quảng cáo cho quán, vì thế mà hấu như toàn thành phố đều biết tới quán ăn này.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Còn chưa tới nơi, Trần Tử Hàn nhìn thấy xe cảnh sát dừng trước cửa quán internet cách đó xa. vốn có tính tò mò nên vẫn tiếp tục bước . Thế nhưng đúng lúc ấy, đám học sinh bị cảnh sát cầu lên xe. Trần Tử Hàn lập tức tới kéo tay Vương Y Bối bỏ chạy. Băng qua đường lớn, hai người ra sức chạy, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng dám.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nhiều năm sau đó, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, họ mới cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch. Cảnh sát đâu có đủ nhiệt tình để đuổi theo họ chứ? Nhưng lúc ấy hai người quá sợ hãi, hơn nữa lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát lại trong hình huống như thế.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn mình kéo Vương Y Bối chạy bao lâu, mãi tới khi chạy nổi nữa mới dừng lại.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Mưa rất lớn. Hai người chạy tới khu nhà cũ kĩ phía sau trường học, leo lên tầng cao nhất, đó có văn phòng bị khóa trái. Hai người ngồi ở cầu thang, vừa rồi chạy quá mệt, chẳng còn hơi sức đâu nữa.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sao cậu lại ở quán net?” Trần Tử Hàn lên tiếng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Định thử cảm giác ngồi quán net thâu đêm.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lắc đầu: “Sau đó gặp phải cảnh sát tuần tra à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối lắc đầu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           ra, cảnh sát đâu có chăm chỉ như vậy.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trong quán net lúc ấy có vài đứa trẻ, người nhà của thằng bé trong số đó tới từng quán để tìm con, cuối cùng cũng tìm thấy. Ông ta tức giận tới nỗi đập vỡ cả máy tính trong quán, chủ quán net liền báo cảnh sát. Cảnh sát tới nơi giải quyết vụ việc xong, tiện thể kiểm tra khách hàng xem có ai là vị thành niên hay . Vương Y Bối đúng là xúi quẩy bị cảnh sát tóm ngay.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           ngồi chồm hỗm bậc thang, bộ dạng vô cùng đáng thương, đến nỗi Trần Tử Hàn cũng lỡ miệng trách mắng: “Vì sao học?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối cúi đầu, hai bàn tay bện chặt vào nhau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh , lần đầu tiên thấy được bộ dạng này của , trong lòng chợt có cảm giác gì đó lạ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           gian xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa tí tách, từng giọt từng giọt rơi xuống hòa tan vào dòng nước mặt đất.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn vẫn im lặng nhìn , bỗng nhiên nghe thấy : “Ông nội tớ qua đời rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn kinh ngạc, thốt lên được lời nào.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối tiếp tục: “Ông mắc rất nhiều bệnh, tất cả các bệnh người già thường gặp ông đều bị, cao huyết áp, đau tim, cái gì cũng có. Ông từng khám, trong tấm phim chụp, trái tim của ông lớn hơn những người bình thường rất nhiều. Nhưng ông ăn được nhiều lắm, mỗi bữa đều ăn hai bát cơm to, mọi người đều ai ăn khỏe nhất định có thể sống lâu”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           xót xa: “Trước đây bác sĩ ông tớ có thể sống được nhiều nhất nửa năm, nhưng ông tớ lúc nào cũng vui vẻ với cả nhà: Thế là ông sống được mấy cái nửa năm rồi đấy! Lúc ra , ông có vẻ gì đau đớn cả, chỉ giống như ngủ giấc sâu, và... bao giờ tỉnh lại nữa”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn vỗ vai : “Đừng đau lòng!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ đau lòng, đấy! Hồi bé, họ tớ luôn dặn, học được phát kẹo nhất định phải mang về nhà cho ông bà. Mỗi lần nhận được kẹo, tớ đều ăn bằng sạch. Lần này rốt cuộc tớ cũng nghe lời họ, mang rất nhiều kẹo về cho ông, nhưng mà ông thể ăn được nữa... Tớ tin, dù tận mắt nhìn thấy ông nằm trong quan tài... Thậm chí tớ còn tưởng tượng ra ông đứng dậy, với mọi người, thực ra ông chỉ ngủ thôi... Tớ vẫn tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng cuối cùng... lúc đưa ông tới nhà hỏa táng, tận mắt chứng kiến nhân viên ở đó đẩy thi thể ông vào bên trong, tớ kiềm chế được nữa mà bật khóc... Bởi vì, rốt cuộc tớ cũng thể tiếp tục lừa dối bản thân, ông nội mãi mãi thể tỉnh lại được nữa....”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn lặng lẽ giơ tay lau nước mắt mặt .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn : “Cả nhà chỉ có mình ông đặt hy vọng rất lớn vào tớ, mong tớ có thể chăm chỉ học hành rồi thi đỗ vào trường đại học”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy cậu phải cố gắng.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ từ thích học, biết vì sao lại phải học mấy thứ quái quỷ ấy. Tớ rất ghét, rất ghét.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Thế cậu muốn làm gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu được cười tớ”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ đảm bảo cười.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Trước đây tớ từng muốn tới nơi có người, chỉ có núi, có sông. Tớ sống ở đó cùng người thân nhất của tớ, hàng ngày vào trong rừng hái rau dại, vô ưu vô lo sống qua ngày như thế, rời xa cuộc sống huyên náo, phồn hoa này, thậm chí rời xa mọi người, chỉ có hai người vui vẻ bên nhau, có bất cứ mưu mô tranh đoạt gì, cũng phải lo nghĩ điều gì. Ban ngày làm, buổi tối về nghỉ ngơi, cuộc sống, ruộng vườn đơn thuần bình dị như thế.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn trầm mặc rất lâu: “Những điều này nghĩ kĩ cũng hay đấy”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu cũng cảm thấy tớ ảo tưởng viển vông đúng ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ ra, tớ cũng hiểu rất .” Vương Y Bối bớt vẻ ưu tư: “Tớ từ lúc lọt lòng xui xẻo rồi, làm gì cũng hỏng, ngay cả việc muốn được lần chơi thâu đêm mà cũng bị cảnh sát tóm, thế lại còn gặp trời mưa. Cậu xem, tớ xui xẻo lắm đúng ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn nhíu mày: “Nếu vậy tớ còn xúi quẩy hơn cậu, còn chưa kịp nghĩ ra muốn làm gì rơi vào tình cảnh này”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Tâm trạng Vương Y Bối bình ổn trở lại: “Đáng đời! Ai bảo cậu thích xen vào chuyện người khác”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn bật cười: “ như thế mới giống cậu!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ đó vốn là tớ mà!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tâm trạng Vương Y Bối cũng càng lúc càng tồi tệ: “Chúng ta phải ở đây cả đêm ư?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chắc phải vậy thôi, ở đây cũng khá an toàn.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Bên ngoài, thị phi nhiều vô kể, cách đây lâu còn có tin tức học sinh tiểu học bị sát hại.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sao cậu lại kéo tớ chạy trốn chứ, biết đâu theo cảnh sát về đồn tớ lại được an toàn hơn.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Họ thông báo với giáo viên chủ nhiệm, rồi bố mẹ cậu. Như thế vẫn còn tốt hơn đấy, nhỡ may gặp phải mấy tên cảnh sát thối tha tham tiền, bố mẹ cậu phải bỏ tiền ra để bảo lãnh cậu về, tới lúc ấy cậu nổi tiếng cả trường luôn.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nhưng bây giờ tớ rất sợ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Sợ gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn bật cười: “Cậu có thể nghĩ tới chuyện khác được ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ nghĩ tới mẹ tớ. Giá mà mẹ tớ biết giờ tớ ở bên ngoài khổ sở thế nào, chật vật thế nào.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ô! Cậu quá cực khổ rồi!” Trần Tử Hàn rất biết phối hợp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nữ đêm ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nam đêm ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ có.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy tốt rồi. Chúng ta rất công bằng.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tuyệt đối công bằng. Cậu là con trai.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cái này cần cậu nhắc nhở.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối đẩy Trần Tử Hàn cái: “Cậu cố tình “.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tâm trạng tốt lên rồi?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ bao giờ tệ đâu!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn cởi áo khoác ngoài khoác lên người Vương Y Bối: “Ngủ lúc !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Dựa vào người cậu?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “...”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu có bắt tớ chịu trách nhiệm ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn kéo gối đầu lên đùi mình: “Cậu lảm nhảm phải là nhiều bình thường nữa rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy là nhiều gấp đôi bình thường?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ngủ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn tựa lưng vào tường. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời ngủ ở nơi như vậy, lại còn cùng với , chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin rồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối khẽ trở mình: “Cậu lạnh ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Buồn ngủ ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu lại muốn làm gì nữa?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nếu buồn ngủ kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu .”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ rất buồn ngủ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ dối. Nếu buồn ngủ sao giờ chưa ngủ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chẳng phải bị cậu quấy rối sao?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Dù sao cũng bị quấy rối rồi, kể được ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Có gì hay mà kể.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu xấu hổ hay đơn giản là chưa có?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Liên quan tới cậu à?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đương nhiên là có.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Liên quan gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Nếu như lần sau có nào đó hỏi cậu về vấn đề mối tình đầu, tớ có thể trở thành đối tượng được hỏi đến ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn im lặng hồi lâu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối đẩy : “ !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu vừa nhiều vừa khó hiểu. Tớ học Ngữ văn giỏi, còn mải nghĩ xem câu kia của cậu có ý tứ gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Hóa ra phải là chuyện gì cậu cũng thông minh nhỉ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “...”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lúc Vương Y Bối tỉnh dậy mưa cũng vừa tạnh. Từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy mặt đường còn lầy lội, ngọn đèn đơn nơi góc phố tỏa ánh sáng mờ nhòa, những chiếc taxi chen lấn nhau đường.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nằm mãi tư thế trong khoảng thời gian dài khiến cho cổ của mỏi nhừ, Vương Y Bối đưa tay lên xoa xoa, vừa mở mắt liền trông thấy con ngươi đen láy của người bên cạnh.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Chiếc áo khoác người rơi xuống đất, Trần Tử Hàn nhặt lên, vẫn chăm chú nhìn gì.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối cảm thấy khó hiểu, hai tay xoa bóp cổ cũng buông xuống: “Sao thế?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn tủm tỉm cười: “Câu hôm qua của cậu còn tính nữa ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lúc này, có thể giả ngốc, ví dụ như “hôm qua tớ cái gì cơ?”, hay “tớ đùa thế mà cậu cũng tưởng á?”, hoặc là “đầu tớ có phát sốt thế?”. Thế nhưng vậy, nhìn Trần Tử Hàn: “Nếu cậu cho là , cho là là giả!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn khoác lại áo cho Vương Y Bối rồi đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc , khóe miệng thấp thoáng nụ cười.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ở lớp, giáo viên vẫn hay cầu nữ sinh buộc tóc gọn gàng khi học, nhưng ngoại trừ tiết học của Tưởng, Vương Y Bối đều xõa tóc, có vẻ bằng mặt bằng lòng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối vẫn chăm chú theo dõi Trần Tử Hàn, dường như chờ đợi điều gì đó.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn rời tay khỏi mái tóc , kéo tựa vào ngực mình, ghé cằm lên đầu , khẽ : “Tớ cho là rồi, sao đây?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhoẻn miệng cười, thuận tay đẩy Trần Tử Hàn cái. Quần áo mặc người vốn mỏng, va đập vào cầu thang chắc chắn rất đau nhưng Trần Tử Hàn vẫn tươi cười nhìn .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối quỳ gối, tựa người vào Trần Tử Hàn: “Cậu xem, phải làm sao?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn tay giữ lấy , tay chống đất lên ngồi dậy: “Cậu dã man!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ sao?” gật đầu: “Tớ chính là người như thế đấy!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Nụ cười của Trần Tử Hàn càng thêm ấm áp, chạm tay lên mặt Vương Y Bối: “Sao cậu lại đáng đến thế chứ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối lúng túng nhìn , biết nên làm gì. Tình huống biến thành ngoài sức tưởng tượng thế này khiến trong lòng chợt trào dâng thứ cảm xúc mãnh liệt tựa như ngọn lửa bùng cháy, cứ muốn tiến tới chút lại chút, mà chẳng cần biết lý do là gì.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhớ tới chuyện liên quan, nếu như ông nội còn, nhất định thích những người tài năng vẹn toàn như Trần Tử Hàn, nhãn quang hai người rất giống nhau. Suy nghĩ ấy cứ lặp lặp lại trong đầu .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ còn có thể đáng hơn thế nữa, cậu có muốn tìm hiểu ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn cười nghiêng ngả, đứng dậy kéo lên: “ thôi, còn định ở đây tới lúc nào?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối bĩu môi, có vẻ đầy bất mãn với thái độ của . hoàn toàn để ý Trần Tử Hàn vẫn nắm lấy tay mình, hỏi với giọng bất bình: “Thế bây giờ chúng ta là gì của nhau?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Ánh mắt Trần Tử Hàn quét qua khuôn mặt , có cảm giác biết còn cố hỏi, muốn ép tự ra.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           vốn hiểu chuyện tình cảm, cũng chẳng có kinh nghiệm gì biết gì với bây giờ đây? Nhưng thấy Vương Y Bối vẫn nhìn mình đầy vẻ chờ mong, Trần Tử Hàn cảm thấy bản thân vẫn nên có biểu gì đó hơn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           tính tình bướng bỉnh, dù mọi chuyện có xảy ra ràng ngay trước mắt vẫn cứ muốn phải được chứng thực, muốn có được đáp án thuyết phục nhất.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt , hề do dự cúi đầu hôn lên môi . Vương Y Bối tròn mắt đầy kinh ngạc, nhưng đẩy ra, mà thầm nghĩ, nên làm thế nào để đáp lại?
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           chứng minh, xem người ta hôn nhau trong phim khác biệt rất lớn với thực tế. Chẳng hạn như lúc này, Trần Tử Hàn ủ rũ nhìn : “Cậu cắn vào lưỡi tớ rồi!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối luống cuống: “Tớ... cố ý”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn hừ tiếng, kéo xuống tầng, tốt nhất là cố gắng tránh để người khác bắt gặp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối mím môi nhìn bàn tay bị ai đó nắm. Hóa ra đây chính là cảm giác “nai tơ chạy loạn” mà người ta vẫn . bất giác nhoẻn cười.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn chợt buông tay ra, chạy tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, mua hai chiếc bánh mì và hai bịch sữa rồi quay về trước mặt : “Đói rồi đúng ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Sữa được làm ấm, Vương Y Bối cầm trong tay cũng cảm thấy dạ dày mình ấm hẳn lên.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Giờ này rất nhiều người dậy mua bữa sáng, hầu hết đều là học sinh lớp 12 học thêm cuối tuần, dáng vẻ vội vội vàng vàng tựa như đuổi theo bước chân của thời gian. Cũng dễ hiểu, sau ngày mai là kỳ thi đại học rồi, đương nhiên rất cần thời gian.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối uống hai ngụm sữa, cười : “Cậu biết tớ lên kế hoạch vĩ đại thế nào cho bản thân rồi ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Trong vòng nửa năm tán đổ tớ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối cười như nắc nẻ: “ ngờ cậu cũng có lúc “tự sướng” đến thế”. Ngưng lúc, tiếp: “Tớ vốn dĩ định cuối tuần nào cũng thâu đêm, kết quả là lần đầu tiên chịu đả kích nặng nề!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn mỉm cười: “Đây là kế hoạch vĩ đại của cậu đấy hả?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tất nhiên!” Vương Y Bối tỏ ra rất tự hào: “Ví dụ chuyện cậu chưa từng làm !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ vẫn chưa phóng hỏa giết người.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Giống nhau sao?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Bản chất như nhau.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chẳng trách cậu học Ngữ văn dốt thế!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn nhếch môi: “Mắng người còn được bới móc điểm yếu của đối phương. Sao cậu cứ lôi sở trường của cậu ra để châm chọc khuyết điểm của tớ thế?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối cắn miếng bánh mì: “Vì đấy là sở trường duy nhất của tớ. Đương nhiên phải tận dụng triệt để rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Ồ, nghe có lý gớm nhỉ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ tớ vốn dĩ là người có đạo lý mà!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn cười nổi nữa rồi, chỉ bất lực nhìn , vẻ mặt như thừa nhận lời hoàn toàn chân .
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           đưa về tới ký túc xá nữ, dặn dò: “Về phòng ngủ giấc !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối có chút do dự: “Cậu có điều gì muốn với tớ nữa à?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ gì?” Ánh mắt Trần Tử Hàn nhìn thấp thoáng nụ cười.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           cúi đầu nhìn ngón chân, ấp úng: “Ừm...”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Gì?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối chợt túm lấy tay Trần Tử Hàn, ra sức lay: “Cậu muốn gì với tớ ư?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ nên gì mới được chứ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Vương Y Bối nhíu mày vẻ bất lực: “Mặc kệ, nhất định cậu phải gì với tớ!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn cảm thấy nếu còn tiếp tục phớt lờ , nhất định tức giận đến mức làm loạn lên. ràng chẳng có chút “vũ lực” nào nhưng lại có thể khiến có cảm giác muốn che chở . ràng trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng lại hề muốn đưa tay vào gãi. Cái cảm giác kỳ lạ ấy ra còn tốt hơn vô cảm nhiều.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn xoa đầu , thiếu kiên nhẫn : “Được rồi, được rồi, quay về nghỉ ngơi !”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ phải như thế!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu...” chợt đá cái: “Cậu phải có trách nhiệm với tớ!”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Hả?” Trần Tử Hàn ngây ngô hiểu: “Trách nhiệm gì?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu hôn tớ.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Thế... tớ để cậu hôn lại nhé!” tủm tỉm cười, khiến rất bực mình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Đáng ghét!” Vương Y Bối vẫn chưa nguôi giận, định giơ chân lên đá cái nữa Trần Tử Hàn lùi lại phía sau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu thử lùi bước nữa xem!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Quả nhiên, Trần Tử Hàn dám lùi nữa mà đứng im chỗ cũ: “Tóm lại là cậu muốn nghe cái gì?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Chí ít cũng phải câu gì đại loại như... thích tớ chứ!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn gật đầu, : “Tâm tư của tớ, cậu hiểu là được rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           tiến tới ôm vào lòng vỗ về:“Từ hôm nay trở , cậu chính là mối tình đầu của tớ”. hôn lên mái tóc : “Như vậy được rồi chứ?”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Khóe miệng cong lên, nụ cười lấp lánh trong đôi mắt: “Tạm chấp nhận”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Vậy bây giờ về phòng nghỉ ngơi được rồi phải ?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Cậu thích nhìn thấy tớ đến vậy sao?”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “ phải, chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thôi mà. Nhìn này, quầng mắt thâm sì rồi này!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Lặng nhìn Trần Tử Hàn lúc lâu, Vương Y Bối mới miễn cưỡng gật đầu: “Biết rồi”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           “Tớ nhìn cậu lên phòng.”
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           làm mặt quỷ với , rồi chạy về hướng phòng mình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn đứng yên, nhìn theo bộ dạng vui vẻ của , bất giác nở nụ cười.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           lan can tầng năm ký túc xá nữ, Hướng Thần mặc áo ngủ, trong tay cầm ca súc miệng, nhìn cảnh tượng dưới sân bằng ánh mắt khó tin. Dáng vẻ Trần Tử Hàn có chút lơ đãng, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ gương mặt . nỗi chua xót trào dâng trong ngực Hướng Thần, bàn tay cầm ca nước của liên tục run lên.
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com C O P Y           Trần Tử Hàn giơ tay lên day day thái dương, sau đó mới quay lưng .

  4. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,734

   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Chương ba: Quãng thời gian tươi đẹp nhất
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI           Tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhoài người ra bàn ảo não vì giải được bài tập Vật lý, buồn bực vì đau sau khi vừa bấm lỗ tai, hưng phấn cả ngày khi mua được bộ quần áo đẹp, kích động ngừng vì lén lút xỏ thử đôi giày cao gót của mẹ. Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc... Rồi tôi nhớ tới , nước mắt làm nhòa đường nhìn, nhưng tôi quên được dáng vẻ khi ấy, khi còn tôi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Giờ tự học buổi tối, bất cứ thầy nào cũng những lời y chang nhau, nhắc nhở học sinh dù mai là ngày nghỉ nhưng vẫn phải học bài, rồi lại tới vấn đề thi đại học năm nay, dặn dò học sinh nên mua báo sáng để theo dõi thông tin về đề thi và đáp án. Tuy nhiên, mấy chuyện này nghe có vẻ quá xa vời đối với học sinh, bọn họ đều dùng ngày nghỉ vào những việc khác.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối có chiếc gương cầm tay, lúc này cầm nó điều chỉnh góc độ để nhìn thấy Trần Tử Hàn ngồi ở dãy bàn cuối cùng bên cạnh sọt rác. hài lòng nghĩ mình rất thông minh, ngay cả cách này cũng có thể nghĩ ra.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thấy Vương Y Bối cứ ngồi tủm tỉm cười gian, Lương Nguyệt hiếu kỳ hỏi: “Cậu nhìn cái gì thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Có gì đâu!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Từ vị trí của Lương Nguyệt thể thấy được Trần Tử Hàn nên phát ra bí mật của .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tới tiết học cuối, Trần Tử Hàn tới trước mặt Vương Y Bối, hạ tay gõ hai tiếng xuống bàn . Thực ra là biết tới chỗ mình rồi, nhưng cố ý làm bộ như thấy. Các bạn trong lớp từ lâu quen với việc Trần Tử Hàn kèm học Vật lý nên cũng cảm thấy có gì kỳ lạ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đem nội dung chính của bài học mấy hôm nghỉ phép tới bảo xem lại. Tuy nhiên lần này có hơi khác mọi khi, ví dụ như, tại ngồi ngay đằng trước , chứ quay về chỗ của mình như trước nữa. Vương Y Bối chợt cảm thấy nhìn lưng của còn thú vị hơn cả nhìn sách.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI lát sau, Trần Tử Hàn quay đầu lại, : “Xem sách !” Vương Y Bối cười: “Cậu có mắt đằng sau gáy đấy à? Sao biết tớ đọc sách?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt ngồi bên cạnh lên tiếng bán đứng bạn bè: “Tớ làm nhân chứng, vừa rồi đúng là cậu ấy đọc sách”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Lương Nguyệt!” Vương Y Bối trừng mắt lườm Lương Nguyệt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt chẳng hề sợ hãi: “Lớp trưởng, cậu quay lại mà xem Y Bối viết cái gì lên bàn này, hay lắm ấy!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI cho xem, cho xem!” Vương Y Bối lập tức lấy tay che lại.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hôm nay vừa mới tới lớp, tâm trạng vô cùng tốt nên viết lên bàn mấy chữ: Chưa tới Hoàng Hà chưa cam lòng, được điểm tốt lòng yên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn tủm tỉm: “Phá hoại tài sản công, nên phạt bao nhiêu tiền nhỉ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đáng ghét!” Vương Y Bối cố ý giơ cuốn sách Vật lý lên, để cho Trần Tử Hàn nhìn thấy mặt mình.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn chỉ cười, quay người lại tiếp tục làm bài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối dùng băng dính dán giấy lên che kín mấy chữ bàn lại, là ngượng chết được, thế nên quyết tâm làm mấy chuyện ấu trĩ nông nổi ấy nữa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Sau đó, tiếp tục đọc bài, càng xem càng thấy đau đầu, chỉ muốn ném quyển Vật lý ra xa, cả đời muốn gặp lại nó nữa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn bình thường luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp học rồi khóa cửa, nhưng hôm nay Vương Y Bối ngồi đằng sau liên tục dùng chân đá lên ghế Trần Tử Hàn phía trước. Vừa hết giờ, Trần Tử Hàn liền liếc nhìn đầy bí hiểm, sau đó đứng dậy về chỗ ngồi, thu dọn sách vở rồi vác cặp sách ra khỏi lớp.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nán lại trong lớp mấy phút, Lương Nguyệt kéo tay : “Còn về sao?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu về trước , tớ còn có việc.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu quyết tâm nỗ lực học rồi đấy à?” Lương Nguyệt vừa thu dọn sách vở, vừa nhìn với vẻ mặt khó tin.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối chỉ cười trừ. Đây là niềm vui bí mật muốn giấu tận đáy lòng, muốn chia sẻ mà chỉ muốn mình hưởng thụ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đứng ngoài cổng dãy phòng học, vừa nhìn thấy Vương Y Bối trong tầm mắt, liền quay người thẳng. cũng theo sau nhưng giữ khoảng cách nhất định, mãi cho tới khi đến vườn cây , mới tiến lên song song bên cạnh : “Dám phớt lờ tớ, giả vờ cũng quá đáng lắm nha!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn lắc đầu cười: “Tớ dám sao? Chỉ là tớ biết nhất định thể ngồi cạnh cậu học bài được thôi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ghét tớ?” Vương Y Bối hờn dỗi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn lấy quyển sách trong cặp ra, đặt mặt đất, ra hiệu cho ngồi xuống: “Sao có thể chứ? Xưa nay mắt nhìn của tớ đều được tốt lắm”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Còn đả kích trá hình , nhưng mà hề tức giận: “Tưởng sách là bảo bối của cậu?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Bảo bối là kiến thức, chứ phải bản thân quyển sách.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Trời, nếu mấy lời này phải là chính miệng cậu ra nhất định tớ cười chết mất.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Có gì mà cười?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Chỉ thấy buồn cười thôi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nhìn đôi khác trong vườn cây trình diễn tiết mục hôn môi, chàng trai ôm chặt lấy , hôn say đắm.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Y Bối kéo áo Trần Tử Hàn: “Cậu nhìn xem!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Có gì hay mà xem. Nhìn trộm là hành vi vô văn hóa.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI phải, ý tớ là hình như hai người họ rất có kinh nghiệm.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Sắc trời tối sẫm che giấu mang tai đỏ bừng của Trần Tử Hàn: “Cậu mong muốn tớ có kinh nghiệm hay có kinh nghiệm?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối vô tư : “Tớ muốn cậu chỉ có kinh nghiệm với mình tớ thôi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn kéo vào trong lòng, nụ cười thấp thoáng gương mặt .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Bầu trờ đêm đẹp, ngàn vạn vì sao lấp lánh giữa khoảng mênh mông. Hóa ra, tâm trạng tốt nhìn cái gì cũng đều thấy đẹp. Y Bối xiết chặt tay Trần Tử Hàn: “Sau ngày mai trời mưa đấy”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Dự báo thời tiết mà.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu biết?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Hằng năm vào kỳ thi đại học, trời đều có mưa, tớ nghiên cứu kỹ rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu có thể nghiên cứu cái gì có giá trị chút được ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu!!!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày này là lần duy nhất Vương Y Bối cảm thấy thời gian trôi chậm. Ngồi ô tô, ngừng nhắn tin cho Trần Tử Hàn, thông báo mình tới chỗ nào, nhìn thấy cái gì. Chẳng hạn như xe có đứa trẻ rất đáng , hay có đám bạn nam rất đẹp trai cười với . Nhưng kết quả, Trần Tử Hàn chốt lại câu rằng, rất lạc quan về , căn bản là ngoại hình của rất bình thường.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Suốt giờ đồng hồ ô tô, Vương Y Bối liên tục nhắn tin qua lại với Trần Tử Hàn, đến nỗi khi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, ánh mặt trời gay gắt cũng khiến thấy bực bội.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Sau khi chuyến xe, ngồi chuyến xe cuối cùng về quê, tâm trạng rất vui vẻ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Từ đường quốc lộ tới nhà phải qua khu nghĩa trang, trong đó có phần mộ của ông nội.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối đến đó, ngồi xuống trước mộ ông. Pháo giấy vương vãi cỏ, nhìn đến nỗi quá hiu quạnh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI hề sợ hãi, đưa tay lên chạm vào những tảng đá chất đống kia, lòng nặng trĩu, nhưng cũng có phần nào thư thái,
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ông nội, ông thích cậu ấy, phải ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI mỉm cười. Người ta , có những người sau khi qua đời lên thiên đường, ông nội nhất định ở đó.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nếu như mỗi người đều phải trải qua quá trình sinh tử, việc tử kia chẳng đáng để chúng ta phải bi thương, đừng nên quá khổ đau. Giờ phút này cảm thấy vui mừng vì ông nội ra hề đau đớn, mà rất thanh thản nhàng, ngoại trừ khiến mọi người trong nhà hụt hẫng cũng có gì thiếu sót.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Bố mẹ làm ở bên ngoài dài ngày, ở nhà giờ chỉ có mình bà nội. Vương Y Bối về tới nhà liền giúp bà nấu cơm, thích giặt quần áo, cũng may mà ở nhà có máy giặt. Bà nội bình thường có việc gì làm thường hay lôi quần áo và mấy thứ đồ linh tinh ra giặt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Cuộc sống vẫn luôn bình dị như vậy, chỉ có tâm tư con người là bất thường. Khi người ta vui vẻ, niềm vui ấy cũng lan tỏa sang mọi thứ xung quanh, khiến cho thế giới này tràn ngập hạnh phúc và đầy hy vọng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Gia đình Trần Tử Hàn ở khu nội thành mở rộng, từ trường về nhà chỉ cần ra bến xe buýt đợi rồi ngồi xe mười phút là tới nơi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng mà lần này giống mọi khi, Tôn Thục Mẫn đích thân tới đón Trần Tử Hàn. Bà nhìn con trai bằng ánh mắt kỳ lạ: “Nhìn di động suốt làm gì thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đặt điện thoại xuống: “Con nhìn xem có tin nhắn ”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Có tin nhắn có chuông báo cơ mà.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Con sợ nghe thấy.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tôn Thục Mẫn nhìn con trai: “Dạo này học hành thế nào?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vẫn tốt, sao ạ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Học cấp ba rồi còn làm lớp trưởng, có sợ ảnh hưởng tới việc học ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Mẹ, kết quả học tập và mấy chuyện này liên quan gì hết.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ừ, là mẹ lo mấy chuyện ở lớp chiếm nhiều thời gian học của con thôi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI có chuyện đó đâu mẹ.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tôn Thục Mẫn gật đầu: “Vậy nghỉ sớm !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn “vâng” tiếng, nghe thấy tiếng đóng cửa, mới cầm di động lên xem. Tin nhắn QQ truyền đến: “Sao gì thế? Đáng ghét! Còn mau trả lời tớ mặc kệ cậu luôn đấy”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn mỉm cười, nhanh chóng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Cứ như vậy, câu qua câu lại, chuyện trời dưới bể gì hai người cũng , tán gẫu đến tận lúc ngủ quên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tài khoản QQ là do Vương Y Bối cho Trần Tử Hàn. Trước đây, chơi mấy thứ này, thậm chí còn cho rằng máy tính cũng có gì hấp dẫn. Ở lớp, trong số ít người ham mê mấy cái trò ấu trĩ ấy. Thế nhưng giờ Trần Tử Hàn lại thấy chúng cũng đến nỗi tệ, ít nhất cũng có thể thông qua đó mà cảm nhận được buồn vui của đối phương.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Có điều, ngày hôm sau Trần Tử Hàn quyết định uốn nắn lại phương thức liên lạc này, dứt khoát chat quá mười hai giờ đêm. muốn vì tồn tại của mà làm rối loạn hoàn toàn với cuộc sống của mình.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Sau khi dỗ Vương Y Bối ngủ, Trần Tử Hàn liền nhận được tin nhắn: “Cậu và cậu ấy hẹn hò?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cau mày lướt qua tên người gửi, trả lời chữ: “Ừ”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Học sinh cấp ba có câu nổi tiếng: Đại khảo đại hỏa sái, tiểu khảo tiểu hảo sái, bất khảo bất hảo sái [1] . Quan điểm đó hoàn toàn đúng trong đợt thi đại học năm nay, mặc dù đây mới chỉ là kỳ thi của khóa . Trong lớp Vương Y Bối, phải có tới hơn nửa làm bài tập về nhà, học sinh tới lớp phải là những người chăm chỉ học hành, mà là đến lớp sớm để tranh thủ làm bài tập hoặc chép của nhau.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI [1] Kỳ thi càng quan trọng chơi càng vui, kỳ thi chơi ít vui hơn, thi chơi vui.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối ngoại lệ, chẳng biết là mải chơi gì mà bài tập cũng để lại mang lên lớp mới làm.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Là nạn nhân bị Y Bối năm lần bảy lượt nhắc nhở phải học sớm nên hôm nay quả nhiên Trần Tử Hàn tới rất sớm. Thế nhưng dù có quấn lấy Trần Tử Hàn thế nào cũng thuyết phục được đưa vở bài tập cho chép, trong khi với những bạn học khác lại rất vô tư, hoàn toàn có ý kiến.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối sau khi kháng nghị vô hiệu, đành phải cắm cúi tự làm bài của mình.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Trời ạ, là rắc rối! làm nữa.” Vương Y Bối tức giận vo tròn tờ đề bài ném xuống đất.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cau mày, khẽ gõ tay vào đầu : “Nhặt lên!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối bất động.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Nhặt lên!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Mặc dù rất cam tâm nhưng cuối cùng Y Bối vẫn phải nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng phiu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người hề phát ra, lúc này cả lớp kinh ngạc nhìn mình. Hành động tuy rằng thân mật nhưng lại có chút mờ ám hoàn toàn chứng minh quan hệ giữa họ “trong sáng” đến cỡ nào.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ánh mắt của bạn học chuyển từ ngạc nhiên sang “đương nhiên”, những điều này cả Trần Tử Hàn và Vương Y Bối đều hề biết.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ở độ tuổi này, nếu như trong lớp có bạn học nhau những người còn lại đứng xem với tư cách mua vui, tuyệt đối nhiều chuyện mà kể với giáo viên, thậm chí còn sẵn lòng giấu giếm hộ. Tuy nhiên trong lòng mỗi người đều ôm những suy nghĩ riêng, nhất là các bạn nữ, sau khi biết chuyện Trần Tử Hàn và Vương Y Bối hẹn hò, hầu như ai cũng cảm thấy hết sức khó tin.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lúc đầu chẳng ai quan tâm, dần dần mới có người để ý tới nhất cử nhất động của hai người họ, cuối cùng cũng phát ra “manh mối” chứng minh phán đoán của mọi người là .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ví dụ như, có người nhìn thấy họ ngồi trong vườn cây.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ví dụ như, có người nhìn thấy họ nắm tay nhau.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn lúc giảng bài cho Vương Y Bối, biểu rất thản nhiên, rất vô tư, khiến người khác nhìn vào chẳng thể phát ra điều gì.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Những người ở độ tuổi này thường rất nhạy cảm, hơn nữa còn hay tỏ ra “hiểu chuyện”, vì thế chỉ cần biết Trần Tử Hàn và Vương Y Bối hẹn hò tuyệt đối có ai đến hỏi bài Trần Tử Hàn, tuyệt đối có ai quấy rầy thế giới riêng của họ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Người đầu tiên tỏ ra bất mãn là Lương Nguyệt vì Y Bối dám chơi trò ái tình bí mật ngay trước mắt mình. Có điều, Vương Y Bối cũng sớm nghĩ cách an ủi Lương Nguyệt rồi, chỉ cần mời ấy uống nước ly Black Forest Vanilla, lập tức làm tiêu tan hơn nửa cơn tức giận của ấy.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người ngồi ghế trong quán trà sữa, Lương Nguyệt tò mò hỏi: “Cậu và lớp trưởng “thông đồng” với nhau từ bao giờ thế hả? thể tin được”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Thế mới là tớ chứ! Tớ con đường bình thường, nhất định phải để các cậu giật mình.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt khinh bỉ: “Lớp trưởng của chúng ta đáng thương!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Này, này, này sao có thể thế được chứ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt thành : “Quả thực tớ ngờ được Trần Tử Hàn cũng sớm, hơn nữa, đối tượng lại là cậu. là vượt quá sức tưởng tượng luôn! Chắc chắn trong lớp cũng có rất nhiều người chung ý nghĩ với tớ. Hơn nữa, tớ rất tò mò cậu và lớp trưởng làm thế nào mà lại... rốt cuộc ai là người chủ động?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nhìn chính mình trong tấm gương lớn dán tường, hút ngụm trà sữa: “Chúng mình “lưỡng tình tương duyệt”!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu che giấu kỹ đấy! Ngay cả tớ đây mà cũng phát ra được. Nhưng chủ yếu vẫn là thể tưởng tượng được đối tượng lại là Trần Tử Hàn.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối mỉm cười ngọt ngào trong gương, nụ cười mang theo phần nào tự mãn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt lắc đầu, quả nhiên là con khi luôn ở trong trạng thái ngốc nghếch.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Điều khiến Lương Nguyệt ngạc nhiên nhất là khi hai ở đây uống trà sữa Trần Tử Hàn thình lình xuất , trả tiền trà sữa xong sau đó mới : “Khuya rồi, nên về ký túc ngủ thôi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Còn sớm mà!” Vương Y Bối bất mãn nhìn Trần Tử Hàn, “ lúc nữa rồi về”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn lấy di động ra chìa trước mặt : “Tiểu thư, mở to hai mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối bĩu môi, lời nào nữa, trong tay vẫn còn cầm ly trà sữa mới uống nửa. chuẩn bị tụt xuống khỏi ghế xoay Trần Tử Hàn lập tức ôm lấy , đỡ xuống. Vương Y Bối có biểu cảm gì đặc biệt, Trần Tử Hàn cũng rất thản nhiên. Chỉ có Lương Nguyệt là tỏ ra “nhìn thế là đủ rồi”, trong lòng còn thầm nghĩ, Vương Y Bối từ bao giờ lại yếu đuối như vậy chứ, cái ghế thấp như thế mà cũng cần có người bế xuống.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng mà dù sao cũng phải thừa nhận, hai người này ở bên nhau quả đúng là đẹp đôi, chê vào đâu được, nhìn thế nào cũng rất hài lòng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn chạm vào ly trà sữa trong tay Vương Y Bối: “Lạnh à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Bình thường.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đừng uống mấy thứ này nhiều quá, có uống cũng nên uống ấm.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Biết rồi!” Vương Y Bối tỏ ra rất biết nghe lời, sau đó lại đưa nửa cốc trà sữa còn lại cho Trần Tư Hàn: “Tớ uống hết, cậu uống !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cau mày, nhìn cốc trà sữa lúc mới đưa lên miệng, bộ dạng “thấy chết mà sợ”. uống từng ngụm từng ngụm, mà hơi hết sạch, mùi vị thế nào cũng kịp thưởng thức, chỉ cho rằng làm thế giảm tối đa giày vò.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt thấy vậy, tự đáy lòng cảm thấy Vương Y Bối rất hạnh phúc, vốn tưởng Trần Tử Hàn tức giận, thẳng tay ném cốc trà sữa .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn vứt cái cốc vào thùng rác, rồi quay lại bên cạnh Vương Y Bối. Lương Nguyệt rất tự giác mà về phía sau, quấy nhiễu đôi tình nhân kia.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đưa hai người về ký túc xong, Trần Tử Hàn mới về phòng mình.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn vừa , Lương Nguyệt lập tức kéo Vương Y Bối: “Lớp trưởng đại nhân ở trước mặt cậu hoàn toàn khác với lúc lớp”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ở trước mắt tớ là Trần Tử Hàn, ở lớp học cũng vẫn là Trần Tử Hàn, có gì mà khác?” Vương Y Bối ràng hiểu Lương Nguyệt gì.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt cũng thể nào giải thích được, chỉ cảm thấy lúc ở lớp, Trần Tử Hàn có vẻ uy nghiêm của lớp trưởng, khiến người ta vừa nhìn nể phục. Còn ở bên cạnh Vương Y Bối, Trần Tử Hàn lại là người con trai rất bình thường, dịu dàng săn sóc, chiều bạn .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vương Y Bối, cậu phải quý trọng lớp trưởng vĩ đại của chúng ta nghe chưa, cậu ấy dám chấp nhận cậu.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Y Bối lườm Lương Nguyệt: “Tớ tốt như vậy, lẽ ra phải là cậu ấy quý trọng tớ chứ!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt lắc đầu, hiểu nổi Trần Tử Hàn làm sao lại có thể chịu đựng được Y Bối. Trong lòng vẫn luôn cho rằng, Trần Tử Hàn hẳn là thích những học giỏi, xinh đẹp, tính tình dễ chịu, kiểu con dịu dàng hiền thục mà đa số con trai đều thích. Nhưng mà, Vương Y Bối ràng còn kém rất xa! Xem ra, Trần Tử Hàn này khẩu vị cũng giống người thường.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vừa mới vào trong phòng, Vương Y Bối nhận được điện thoại của Trần Tử Hàn: “Về phòng chưa?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ý cậu là gì? Cứ làm như tớ còn chạy lung tung ngoài đường ấy.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đứng ngoài ban công, khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu có suy nghĩ như vậy?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Có, có, có! Nhưng dù có cũng bị cậu bóp chết từ trong trứng nước rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cho nên hãy tự giác chút!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ là đứa trẻ ngoan, rất tự giác!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu câu đấy mà thấy ngượng miệng à?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Những đứa trẻ đều ngượng miệng.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Da mặt cậu càng ngày càng dày.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đâu có...”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người trò chuyện rất lâu, đến lúc đèn ký túc tắt Trần Tử Hàn mới dặn dò ngủ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lúc quay vào phòng, bạn học cùng phòng liên trêu chọc: “Lớp trưởng mà cũng buôn chuyện điện thoại cơ đấy, cậu gia nhập vào đội ngũ kiếm tiền cho công ty viễn thông rồi à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI biết là ai có mị lực như vậy, có thể khiến cho lớp trưởng của chúng ta cầm di động muốn buông.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Lớp trưởng, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn nhìn bọn họ, sắc mặt hề biến đổi: “Ngủ sớm , mai tớ gọi dậy đâu, học muộn nộp tiền phạt”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Mọi người: “...”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối là người khá nhạy cảm. Ví dụ như có buổi sáng đọc báo vô tình thấy thông tin về nữ diễn viên Đài Loan mà thích đóng bộ phim thần tượng phát kênh CTV [2] , liền tâm tâm niệm niệm nghĩ về bộ phim đó.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI [2] CTV: Đài Trung thị, kênh truyền hình lớn nhất Đài Loan.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Do dự hồi, Vương Y Bối kéo tay Lương Nguyệt dò hỏi: “Hôm nay tụi mình bùng tiết tự học cuối ra quán net xem phim !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tiểu thư, tớ xin cậu, sắp thi cuối kỳ rồi đấy!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI thế mới cần học và nghỉ kết hợp! thể lúc nào cũng ngồi ôm sách được.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt thở dài: “Hôm nay là ca trực của chủ nhiệm đấy, cậu chắc chắn muốn chứ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tưởng bình thường chỉ tới nhìn qua rồi ngay.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt liếc mắt xuống chỗ Trần Tử Hàn, cười mờ ám: “Nhưng cậu còn phải qua cửa “người đàn ông của cậu” nữa đấy! Giờ tự học là do cậu ấy quản lý, cậu tìm cậu ấy nịnh nọt !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nhìn về phía Trần Tử Hàn, trong đầu có thể tưởng tượng ra cự tuyệt của .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tới tiết cuối, Tưởng đến kiểm tra lần rồi , Vương Y Bối vê tròn tờ giấy ném về phía Trần Tử Hàn ngồi bục giảng. Trần Tử Hàn ngẩng đầu lên nhìn , ánh mắt dò hỏi “lại gì nữa thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cũng nhíu mày nhìn .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đảo mắt nhìn cả lớp lượt rồi mới tới bên cạnh , giọng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ đau bụng.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Rồi sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối chỉ về phía WC, Trần Tử Hàn thở dài, gật đầu để ra ngoài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI đứng tại chỗ mấy giây, lập tức cảm thấy có gì đó bình thường nên đuổi theo . Vừa nhìn thấy Y Bối xuống cầu thang, Trần Tử Hàn chạy tới cản lại: “Tớ nhớ có WC ở đằng này”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ thích WC tầng dưới, được à?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vương Y Bối!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI đành đầu hàng: “Tớ muốn xem X, bộ phim đó có diễn viên mà tớ thích nhất. Tớ rất muốn xem xem có hay như báo chí ca ngợi ”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn hoàn toàn bất lực: “ được !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu coi thường nhân quyền của tớ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vẫn còn tốt hơn cậu coi thường tớ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối túm lấy tay áo Trần Tử Hàn lắc lắc: “Nhưng mà tớ rất rất rất muốn xem! được xem tớ ăn ngon ngủ yên, làm gì cũng thoải mái”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI kiễng ngón chân lên định hôn , nhưng lại bị đẩy ra: “ ở cầu thang”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu cam lòng nhìn tớ muốn làm mà được ư?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Bản lĩnh nhăng cuội của cậu càng ngày càng lợi hại!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cảm ơn lời khen!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cốc đầu : “Còn ở đấy mà tự sướng, cậu định mình tới quán net giờ này hả?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối kéo tay : “Tớ biết thừa, cậu muốn cùng tớ phải ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn dở khóc dở cười, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của , nỡ từ “”. Cuối cùng, Trần Tử Hàn bất đắc dĩ gọi điện cho người bạn học nhờ quản lý lớp thay mình.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối kéo Trần Tử Hàn chạy ra khỏi trường học, nhưng hai người quá xui xẻo, ngoài cổng trường có mấy giáo viên đứng chuyện. Trần Tử Hàn vội lôi lối khác để tránh thầy , chẳng khác gì kẻ trộm.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn hoàn toàn có hứng thú với máy tính, đảo ánh mắt lượt qua những tên con trai lêu lổng đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, chợt cảm thấy mình theo Y Bối tới đây quyết định sai lầm. Hai người chỉ mở máy, Trần Tử Hàn ngồi ghế mềm, tay ôm lấy , tay chống cằm xem, Vương Y Bối rất thản nhiên ngồi đùi .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thực ra, học sinh trốn học ra đây tương đối nhiều, thậm chí còn có cả những người từng học chung với Trần Tử Hàn năm lớp mười. Thấy Trần Từ Hàn xuất ở đây, họ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, có người tới bắt chuyện với , còn liếc nhìn Vương Y Bối.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn vẫn thản nhiên, ánh mắt dán lên màn hình vi tính, nhưng tìm thấy bất cứ điểm nào hấp dẫn trong bộ phim.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối lại có vẻ rất tò mò: “Bạn học cũ của cậu sao lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ồ. Tinh mắt đấy!” Vương Y Bối mỉm cười nhìn : “Bạn học của cậu có khác, rất có mắt nhìn người”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn phản ứng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ngồi xem được tiếng đồng hồ, Vương Y Bối thất vọng : “Nam chính chẳng đẹp trai gì cả khiến bộ phim mất cả sức hút”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn vẫn phản ứng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Biết thế xem nữa, thất vọng quá mất! Chưa xem còn có thể ôm hy vọng!” Y Bối khẽ lay tay Trần Tử Hàn: “Cậu xem đúng ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu gì cũng đều đúng!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Thế sao cậu ngăn cản tớ xem?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn gạt tay ra, bỏ lại đằng sau mà trước.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối đứng tại chỗ giậm chân, sau đó lại vội vàng đuổi theo, kéo tay : “Cậu giận rồi à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đáp.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Sao gì thế?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vẫn lặng im.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nản chí: “Cậu sao thế hả?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn chợt cầm lấy tay : “Sau này được tới quán net nữa, biết chưa?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Được rồi, tớ biết rồi!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cũng chỉ tức giận chút, nhưng chủ yếu cảm thấy mình nên cái gì cũng chiều theo ý như thế, đáng lẽ ra phải giúp trở nên tốt hơn chứ phải thông đồng với bất chấp kỷ luật. Ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu lúc lập tức bị xóa bỏ. Cuộc sống cứ theo khuôn mẫu sáo rỗng là nhàm chán. Hơn nữa, Y Bối hấp dẫn chẳng phải là vì đặc biệt hơn những người khác đấy sao? Chút khuyết điểm này của trong mắt nào có hề gì, thậm chí còn cảm thấy như vậy càng đáng .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI thích dáng vẻ làm nũng của , thích vẻ mặt chờ mong khi lôi khéo cánh tay , ánh mắt ấy có sức quyến rũ vô cùng lớn đối với .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối ra quá ham thích internet, chỉ cảm thấy ngày nào cũng lên lớp học như vậy quá tẻ nhạt, muốn đổi phương thức học tập khác mà thôi. Có điều sau hôm ấy, quả nhiên nghe lời Trần Tử Hàn, tới quán net nữa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ, cùng nhau tới lớp cùng nhau tranh luận, thời gian ngoài giờ học hầu như đều ở bên nhau.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cũng thể người bạn trai tốt đạt tiêu chuẩn, sau khi phát thích đồ ăn trong trường, luôn ra ngoài trường học mua bữa sáng cho , khiến các bạn nữ khác vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Trong đó có Hướng Thần.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Chứng kiến những việc mà Trần Tử Hàn làm cho Vương Y Bối, Hướng Thần cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên cảm thấy lòng đối kị của mình càng lúc càng căng phồng lên, những suy nghĩ ghê tởm đến mức chính cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình. Thậm chí giờ phút này, muốn có thứ gì đó có thể chia rẽ hai người. Ví dụ như Tưởng phát ra rồi ngăn cản, ví dụ như bố mẹ Trần Tử Hàn biết chuyện rồi tới tận trường làm ầm lên, khiến đoạn tình cảm của hai người họ bệnh mà chết.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hướng Thần còn ti tiện tới mức muốn viết bức thư nặc danh gửi cho Tưởng để vạch trần việc, nhưng ý nghĩ bỉ ổi ấy khiến chính cũng phải giật mình hoảng sợ. ngờ mình lại là người như thế, người xấu xa, hèn mọn đến vậy. Cuối cùng, chẳng làm gì hết, chỉ tự nhủ trong lòng rằng: Để rồi xem, hai người được bao xa?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đến kỳ thi cuối kỳ, bàn ghế trong các phòng học được kê đặt sẵn sàng, mỗi phòng có ba mươi chỗ ngồi, vì thế học sinh ngoại trú phải về nhà tự ôn tập, chỉ còn học sinh trong ký túc mỗi tối vẫn lên lớp học.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Giờ tự học buổi tối mọi người ngồi chỗ nào cũng được, Trần Tử Hàn kê thêm chiếc ghế bên cạnh Vương Y Bối, cầm mấy tờ bài tập Vật lý đánh dấu những vấn đề quan trong cho . Vương Y Bối lần này hề làm gì quá trớn, rất nghiêm túc nghe giảng. Trần Tử Hàn sau khi hiểu tính tình con người , ôm hy vọng ngay lập tức biến thành thiên tài, thông minh đến mức ấy, cũng biết mình có năng lực cao đến vậy. chỉ giảng cho vài thứ đơn giản, cố gắng giúp ăn điểm ở những câu dễ. Hơn nữa, Vương Y Bối là người rất thiếu kiên nhẫn, câu nào quá khó nhất định cảm thấy rắc rối mà từ bỏ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn chỉ bổ túc môn Vật lý cho , mà còn hướng dẫn giải vài dạng Toán thường gặp. Bộ dạng lúc giảng bài rất nghiêm túc. Nhìn bờ môi ngừng mấp máy của , Vương Y Bối cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa cảm động. Thỉnh thoảng cầm cốc của mình lấy nước cho uống, vì rất hiếm khi uống nước lọc. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt khiến cảm thấy rất yên lòng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vị trí của Trần Tử Hàn trong suốt kỳ thi hề thay đổi, đều là ở bàn đầu tiên của phòng số 1. Lần thi này Vương Y Bối ngồi gần Trần Tử Hàn nhất, vì ngồi ở bàn cuối cùng của phòng thi số 2.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cảm thấy rất yên tâm về môn Ngữ văn, nhưng lại khá lo lắng về môn Toán, lực học Toán của chỉ xếp vào mức trung bình. cũng giống như khá nhiều bạn nữ khác, trong hai câu hỏi lớn của đề thi chỉ làm được câu thứ nhất. Kể cả nữ sinh xuất sắc nhất cũng thể vượt qua được nhiều nam sinh như vậy.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Sau khi kết thúc buổi thi môn Văn, Vương Y Bối ăn cơm xong liền tới phòng tự học, nhưng Trần Tử Hàn chỉ giảng hai vấn đề điển hình rồi bảo nằm ngủ lúc, như vậy mới có sức mà tiếp tục thi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Buổi tự học cuối cùng, Trần Tử Hàn nhắc nhắc lại những nội dung trọng điểm của môn Vật lý khiến Vương Y Bối cảm thấy mình như bị tẩu hỏa nhập ma, đêm năm ngủ mơ thấy buổi thi Vật lý, hình như phải thi mà là sắp ra chiến trường đánh trận.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Kỳ thi nhanh chóng kết thúc, giáo viên lên lớp giao bài tập cho học sinh ôn tập ở nhà, sau đó chính thức bắt đầu kỳ nghỉ. Học sinh nội trú lục đục thu dọn đồ đạc về nhà. Nhà Trần Tử Hàn khá gần nên có gì đáng lo, đứng dưới sân ký túc nữ, chờ Y Bối mang hành lý xuống, sau đó đưa ra bến xe.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt giúp Y Bối xách đồ xuống, thấy Trần Tử Hàn ngoan ngoãn đứng đợi sẵn bên ngoài, liền than thở: “Rốt cuộc cũng biết có người có lợi thế nào rồi!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đương nhiên.” Vương Y Bối cười như đúng rồi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhìn vẻ mặt tươi cười của , Trần Tử Hàn cũng bất giác mỉm cười theo.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hướng Thần đứng ngay gần đấy, ánh mắt chằm chằm quan sát hai người họ, sau đó lướt qua họ. Khoảnh khắc ấy chợt nảy ra suy nghĩ, có khi nào Trần Tử Hàn cũng liếc nhìn mình hay . Nhưng khi quay đầu lại, hoàn toàn thất vọng, vì Trần Tử Hàn âu yếm nhìn Vương Y Bối, đỡ lấy túi đồ trong tay ấy. Khoảnh khắc đó, trong lòng Hướng Thần dâng lên cảm xúc khó tả, có lẽ nhiều năm về sau, ký ức của vẫn dừng lại ở hình ảnh lúc ấy, Trần Tử Hàn đắm đuối nhìn Vương Y Bối, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ, có bất cứ ai có thể xen vào.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đưa Vương Y Bối tới bến xe. Đây là thời điểm nhiều trường cùng kết thúc học kỳ, người xếp hàng mau vé rất đông. Trần Tử Hàn xếp hàng thay , còn ngồi bên ngoài đợi, dòng người chuyển động từng chút nhưng trong mắt chỉ còn lại người duy nhất.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Mua vé xong, Trần Tử Hàn giúp mang hành lý lên xe, còn tới quầy báo mua hai tờ tạp chí cho đọc đỡ chán.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng ngồi xe, Vương Y Bối chỉ mức nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ phút ấy mới cảm nhận được thế nào là biệt ly.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lúc xe bắt đầu chuyển bánh, nhìn về phía Trần Tử Hàn hét lớn: “Mỗi ngày nhất định phải nhớ tớ trăm lần!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhìn dáng vẻ kích động xen lẫn cuống quýt của , Trần Tử Hàn gật đầu: “Tớ biết rồi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Kỳ nghỉ này, Vương Y Bối cảm thấy vô vị, chỉ xem ti vi, còn nhàm chán đến mức ngồi nghiên cứu xem chương trình quảng cáo của bộ phim nào hay hơn. Đồng hồ sinh học của đảo lộn, ngày ngủ, đêm chat QQ với Trần Tử Hàn. cũng chẳng biết mình lại lắm chuyện đến thế, hầu như ngày nào cũng đúng giờ lên mạng, xem online hay . Hai người chưa bao giờ hẹn nhau nhưng thông thường đều rất ăn ý cùng nhau online lúc, nếu có hôm nào đó đối phương lên mạng, nhất định hôm sau tra hỏi bằng được nguyên nhân.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối rất thích xem phim lúc nửa đêm, vì phim chiếu vào giờ đó có nhiều quảng cáo. Khi xem xong bộ phim có kết thúc buồn, trằn trọc ngủ được, gọi điện cho Trần Tử Hàn. cảm thấy bản thân rất đáng ghét, biết ngủ nhưng vẫn bốc đồng gọi điện làm phiền . Thế nhưng, có ai đó từng , thế gian này hạnh phúc nhất chính là gặp được người có thể khiến bản thân bốc đồng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn nhận điện thoại trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ, tên người gọi cũng cần nhìn, lập tức : “Vương Y Bối, tinh thần của cậu sao có thể tốt đến mức ấy?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Giọng của pha chút ngạc nhiên xen lẫn than thở.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ rất muốn nghe giọng cậu.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nghe thấy câu nghẹn ngào của , lập tức tỉnh ngủ, bật đèn bàn lên: “Cậu sao thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Nhớ cậu!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn bất lực cười: “Có phải lại xem phim ? Lại bị làm cho cảm động rồi hả?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI trầm mặc hồi lâu, nhìn tấm rèm cửa sổ bị gió thổi khẽ bay, bộ dạng có phần ngẩn ngơ: “Cậu xem, mười năm sau chúng mình thành ra thế nào? Liệu có còn ở bên nhau nữa ? Có còn nắm tay nhau nữa ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn phớt lờ câu hỏi của : “Mười năm nữa để tớ hỏi lại cậu, được ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối vẫn kiên trì: “Tớ muốn chúng mình mười năm sau vẫn ở bên nhau”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Được, ở bên nhau.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đêm đó, Vương Y Bối lấy cuốn sổ tay ra, ghi lại bốn chữ mà Trần Tử Hàn : “Được, ở bên nhau”. cảm thấy đây là câu hay nhất, tình cảm nhất mà mình từng được nghe.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI nghĩ, nhất định có thể làm được.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Bởi vì, Trần Tử Hàn ưu tú như thế, tài giỏi như thế, bố mẹ chắc chắn rất thích . Hơn nữa, cũng cho rằng bản thân mình đến nỗi nào, bố mẹ chắc hẳn có ý kiến. Chuyện của hai người họ như trong phim, ân ân oán oán chồng chất. Bọn họ là bọn họ, sống cuộc sống của riêng mình, tin tưởng tình ấy là vĩnh hằng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI nghĩ tới chuyện hai người cùng nhau học đại học, cùng nhau làm, ngày ngày ở bên nhau, cuối tuần cùng ra ngoài chơi. Thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh họ có hai đứa con , trai , con trai thông minh giống , con đáng giống . Suy nghĩ ấy theo vào cả trong giấc mơ. Tất cả những thứ muốn chính là hạnh phúc!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn giúp lấy phiếu điểm, nhưng cũng vì muốn lấy mà chạy tới tận nội thành. hẹn gặp nhau ở cổng trường học.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Mười giờ, Vương Y Bối có mặt tại cổng trường, vì chạy quá nhanh nên ngừng thở hổn hển. Trần Tử Hàn cau mày nhìn .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đưa tớ, xem xem tớ được bao nhiêu điểm.” xòe bàn tay ra trước mặt , dáng vẻ kính cần như học sinh tiểu học nhìn giáo viên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đặt phiếu điểm vào tay : “Cũng được, tạm chấp nhận”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thực ra Vương Y Bối cũng ôm hy vọng nhiều lắm. xếp hạng toàn khối của so với đợt thi giữa kỳ tụt xuống chút, nhưng mà điểm Vật lý đối với cũng gọi làm tạm được, vừa đủ 72 điểm để qua. Môn tiếng chỉ được 95 điểm, nghe có rất nhiều người bị trượt môn này nên thấy quá hụt hẫng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cho tớ xem điểm của cậu !”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Có gì hay mà xem!” Dù vậy nhưng Trần Tử Hàn vẫn đưa phiếu điểm của mình cho , dáng vẻ thờ ơ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối chăm chú nhìn con số “135” trong cột điểm tiếng , nghiêng đầu: “Hóa ra đây là khác biệt giữa học sinh xếp thứ 1 với học sinh xếp thứ 70 toàn khối”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn thấy như thế, cảm thấy rất muốn trêu chọc: “Yên tâm, tớ vẫn chưa có ý định chán cậu đâu!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ mới là người chán cậu có! Chỗ cao chịu được lạnh, cậu là kẻ đơn như thế mà tớ hề chê bai cậu, cậu nên cảm kích tớ mới đúng chứ nhỉ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “À ừ, cảm ơn cậu chê tớ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Y Bối nhìn , tủm tỉm cười.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người lên cầu vượt sông, sang quảng trường bên kia đường dạo. quảng trường có những tảng đá trơn nhẵn vì bị chà xát quá nhiều, mọi người đều thích ngồi ở đó chuyện.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ muốn ăn CSC [3] , hôm nay tớ muốn ăn thịt.” Y Bối kéo tay Trần Tử Hàn làm nũng: “Được ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI [3] CSC: thương hiệu đồ ăn nhanh ở Trung Quốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Dù sao cũng thể để cậu chịu đói được.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người vào thang máy lên khu CSC tầng ba, chọn chỗ ngồi, còn xếp hàng mua đồ ăn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối muốn ăn cơm gà cay, Trần Tử Hàn còn mua thêm cho rất nhiều cánh gà. Cánh gà ở đây vàng óng và thơm nức, vừa nhìn muốn ăn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cũng chọn cho mình suất cơm. Dáng vẻ lúc ăn cơm của vô cùng phong độ, chí ít cũng đối lập hoàn toàn với bộ dạng gặm cánh gà rất chật vật của .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối ăn hết thức ăn, chỉ còn lại thừa lại cơm.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Phí phạm!” Trần Tử Hàn trách móc .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI lè lưỡi: “Tớ lãng phí, tớ tự hào!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn bó tay với : “No chưa?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ muốn ăn thêm hai cái bánh trứng tart!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đứng dậy, đưa tay véo má cái: “ ngờ cậu ăn được nhiều như thế!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vì bữa cơm này mà tối qua và sáng nay tớ đều bị đói!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cau mày bất mãn: “Sau này cậu cứ tiếp tục chịu đói như như thế ! Có phải thần tiên đâu mà ăn chứ!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Sao cậu lại giống bà nội tớ thế?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn để ý tới nữa, bỏ mua bánh trứng tart. Vương Y Bối ngồi tại chỗ nhắn tin trêu đùa với Lương Nguyệt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Bánh rất xốp, Y Bối ăn chiếc, chiếc còn lại ép Trần Tử Hàn ăn bằng được. thích ăn, nhưng cũng cự tuyệt: “Lần sau ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Chẳng phải cậu mua sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vậy lần sau cậu tự mua !”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Sao cậu có thể như vậy?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nhìn vẻ mặt lúc này cảm thấy rất buồn cười. cầm lấy khăn giấy, vừa lau miệng cho , vừa ngừng lắc đầu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người ra khỏi CSC, thời tiết bên ngoài được tốt lắm, khí có chút ảm đạm, bầu trời nhiều mây đan nhưng có lẽ vì thiếu ánh dương nên mới trở nên tím tái, càng ngày càng tối sầm lại.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cảm thấy rất thú vị, liền lấy di động ra chụp tấm ảnh. Trước đây thích câu thơ thế này: Tịch dương vô hạn hào, chích thị cận hoàng hôn (Nắng chiều lung linh nhất, chỉ là lúc hoàng hôn). Tuy nhiên lúc đọc được câu thơ đó, còn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cầm di động, nhân lúc Trần Tử Hàn chú ý liền chụp lại hình ảnh của giữa bóng chiều tà kì dị. Lần này nhớ tắt tiếng trước khi chụp.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Dọc đường về, tâm trạng Y Bối rất vui vẻ. Trần Tử Hàn rất băn khoăn, chỉ mỗi việc chụp được bức ảnh thế thôi mà cũng có thể hài lòng đến vậy được sao?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người vào quán bán đồ lưu niệm, bên trong có đủ thứ, cái gì Y Bối cũng tỏ ra rất thích, nhưng có ý định mua.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trước đây từng ôm ước mơ ấu trĩ có người mua tặng mình chiếc vòng tay, rồi đích thân đeo lên tay trái của .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI bao giờ tháo nó xuống, vĩnh viễn để nó nằm cánh tay gần với trái tim nhất, tựa như vẫn luôn tin tình là bất diệt. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía, có vẻ rất thích nó, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nỗi khao khát muốn mua.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI muốn để cái “đầu tiên” này cho người khác, dù biết ý nghĩa ấy của mình rất nực cười.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng Y Bối phải thất vọng rồi, Trần Tử Hàn dường như có lấy chút hứng thú nào với những món đồ ở đây, nhanh chóng kéo ra khỏi cửa hàng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng tỏ thái độ ra ngoài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI hiểu , nếu mình ra người khác làm sao có thể biết mà làm theo ý muốn của mình. Thế nhưng, vì tin nhất định có người làm được, nên trong lòng mới càng ngày càng mâu thuẫn như thế.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn nắm tay thẳng tới Thạch Đầu Ký, chỗ này bày bán đủ kiểu đủ loại vòng tay.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI dõi theo mắt của , nhận ra có vẻ thích vòng tay nên để mặc tùy ý chọn. Thực ra để ý cặp nhẫn đôi trong này nên mới đưa tới đây xem có thích hay .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trong lòng cũng ôm tâm tư riêng, muốn người vật của mình, để có thể nhìn vật mà nhớ tới người.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối thử rất nhiều vòng tay: “Đẹp ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn gật đầu. Tay rất , rất trắng, đeo vòng vào có cảm giác lỏng lẻo nhưng nhìn vẫn đẹp mắt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI thích chiếc vòng có họa tiết lá phong, kiểu dáng quá cầu kì nhưng hề đơn điệu, kết hợp hài hòa giữa phức tạp và đơn giản.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Khi Vương Y Bối đeo chiếc vòng kia mà ngắm nghía Trần Tử Hàn tới quầy thanh toán để trả tiền. thích nhìn thấy cười như vậy, nụ cười vừa hài lòng vừa hoan hỉ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối lúc này bị làm cho cảm động, hóa ra có người hiểu được ý , làm theo mong muốn của , hơn nữa còn tỏ ra rất tình cờ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Khi ấy, Vương Y Bối hề hay biết, câu slogan nổi tiếng của hiệu Thạch Đầu Ký chính là: “ cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Khai giảng chưa được được bao lâu kỳ thi khảo sát tháng tới, kết thúc kỳ thi lại đến đại hội thể dục thể thao, cả lớp ai cũng rất hào hứng bởi đây là lần cuối cùng được tham gia những hoạt động này, sang năm lên lớp 12 được tham gia nữa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cầm tờ mẫu đơn, nam nữ đều có thể tự do đăng kí bất cứ hạng mục nào, có thể chạy 50 đến 3.000 mét, có thể nhảy cao, nhảy xa....
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối mấy hứng thú với kiện này, cũng như biết lượng sức mình có năng khiếu thế dục thể thao. Hơn nữa, học kỳ trước còn làm chuyện rất bẽ mặt, trong buổi thi môn bật xa tại chỗ (bật xa lấy đà), cảm thấy nhất định mình đạt chuẩn nên với giáo viên: “Thầy đánh trượt em luôn , dù thế nào em cũng qua đâu”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thầy giáo trả lời: “Đằng nào em cũng đỗ đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu, đừng lo học nữa!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Về sau vì chuyện đó mà Trần Tử Hàn kinh ngạc nhìn chân , : “Sao chút hữu dụng cũng có thế? Có thể làm được cái gì hả?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI tự tin đáp: “Có thể thi người đẹp”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn tủm tỉm cười.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối có dự định tham gia đại hội thể dục thể thao lần này, còn Trần Tử Hàn làm lớp trưởng nên phải đầu tàu gương mẫu đăng kí rất nhiều nội dung, kể cả hạng mục chạy 3.000 mét ai tình nguyện tham gia. Vương Y Bối vừa nhìn có thể tưởng tượng ra bộ dáng mệt mỏi của .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hướng Thần cũng đăng kí rất nhiều hạng mục, trong đó có chạy 2.000 mét, nhảy cao, nhảy xa. Vương Y Bối nhìn đôi chân dài của Hướng Thần, nghĩ thầm, chẳng lẽ chân có nhiều tác dụng đến vậy?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vào ngày đầu tiên đại hội chính thức bắt đầu, cán lớp cử ra số bạn phụ trách việc chuẩn bị nước cho vận động viên. Trần Tử Hàn hôm sau mới thi nên tạm thời đảm nhận quản lý tình hình của vận động viên. Nhiệm vụ của Vương Y Bối rất đơn giản, phụ trách viết bản diễn thuyết, rồi đưa đến cho người dẫn chương trình. Công việc này, vô cùng dễ dàng, chỉ viết mấy câu khích lệ kiểu “cố lên”, mỗi khi có bạn học bắt đầu tham gia thi đấu viết thêm tên người đó, chúc thi tốt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối ngồi chỗ quan sát tình hình cuộc thi, đặc biệt chú ý tới Hướng Thần đứng đường đua. Nội dung chạy nước rút 50 mét, 100 mét, 200 mét đều được chia thành vòng đấu loại và chung kết, riêng nội dung chạy dài 2.000 mét là trực tiếp thi vòng duy nhất tranh giải. Trần Tử Hàn đứng trước mặt Hướng Thần gì đó, cuối cùng còn vỗ vai ấy. Vương Y Bối bĩu môi, càng nhìn càng thấy ưa Hướng Thần.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối đảo mắt nhìn Lương Nguyệt, nhớ Lương Nguyệt cũng đăng kí thi chạy đường dài 2.000 mét. Nhưng biết khả năng của ấy, kiểu gì cũng bị người khác vượt mặt thôi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI hiểu lúc ấy suy nghĩ gì trong đầu, khi vừa Lương Nguyệt chạy tới, Vương Y Bối liền chạy theo: “Tớ chạy cùng cậu!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt bật cười: “Cậu muốn tớ chạy càng chậm đấy à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đáng ghét!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người cùng nhau chạy, Lương Nguyệt tụt xuống vị trí cuối cùng. Vương Y Bối cảm thấy tốc độ của nữ sinh đằng trước họ cũng chậm rồi, buồn bực : “Chạy nhanh lên! Vượt bạn đằng trước kia ! Chạy chậm hơn cả người chạy chậm như thế mất mặt quá !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt hổn hển đáp: “Được!”. Vòng chạy cuối cùng, Lương Nguyệt cũng vượt lên trước bạn nữ kia.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng lúc vừa cán đích, Vương Y Bối còn chưa kịp cười vui sướng trông thấy Trần Tử Hàn đỡ Hướng Thần. vừa dìu Lương Nguyệt vừa nhìn chằm chằm vào Trần Tử Hàn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI nhíu mày nhìn , rồi kéo vai Hướng Thần lại : “ bộ nhàng , vừa chạy xong đừng ngồi ngay!”. Lúc định thần lại Vương Y Bối kéo Lương Nguyệt bỏ .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Giờ tự học cuối, Vương Y Bối hoàn toàn phớt lờ Trần Tử Hàn. nhìn quyển sách Vật lý mà thấy bực mình kinh khủng, hận nỗi thể ném vào thùng rác ngay lập tức.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt nhận ra khác lạ của : “Y Bối, cậu ghen đấy à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đừng làm phiền tớ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt chỉ cho rằng Vương Y Bối chuyện bé xé ra to: “Lớp trưởng và “Hướng mỹ nhân” có làm gì đâu, cậu tỏ thái độ như vậy vô lý!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đấy phải vấn đề!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Thế vấn đề ở đâu?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu ấy biết Hướng Thần đối với cậu ấy giống với những người khác mà còn gần gũi với Hướng Thần như vậy, lẽ ra phải giữ khoảng cách mới đúng chứ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu ấy là lớp trưởng, giúp đỡ bạn học là chuyện nên làm.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nằm bò bàn, ngón tay liên tục gõ xuống mặt bàn: “Hôm qua tớ có đọc được câu chuyện, trong truyện thích bạn nam đẹp trai nhất lớp, học giỏi nhất lớp nhưng sau đó chính ấy lại cự tuyệt bạn nam kia, cậu có biết vì sao ?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vì sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Chàng trai kia mọi mặt đều tốt nhưng lại biết từ chối người khác. Lương thiện cũng tốt thôi nhưng cũng nên có chừng mực, chẳng hạn như, biết người khác có cảm tình với mình nên giữ khoảng cách với người ta chút.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tư tưởng của cậu đúng là quái dị!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Thôi được rồi, tớ biết là dù thế nào tớ cũng thể bắt cậu ấy phải thế này thế kia được.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối chán nản nhìn chiếc vòng tay. rất thích nó, vô cùng thích! Vậy nhìn chiếc vòng tay này mà tha thứ cho cậu ấy thôi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Trần Tử Hàn ngồi học nghiêm túc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI trong thời gian đại hội thể thao nên buổi tự học được giảm bớt tiết cuối. Vừa hết giờ, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Trần Tử Hàn cầm sách tới bên cạnh , gõ cuốn sách lên đầu : “Nghĩ cái gì thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt lén lút giơ tay ra hiệu cho Trần Tử Hàn, ý muốn Vương Y Bối giận dỗi trẻ con, bảo cẩn thận dỗ dành chút, sau đó Lương Nguyệt về trước.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối vẫn úp mặt xuống bàn, bất động, gì.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn lại gõ ngón tay vào đầu .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI bị đần đấy!” Vương Y Bối bức xúc lên tiếng phản kháng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vậy càng tốt. Đần rồi cần cậu nữa, để xem cậu còn dám nổi cáu với tớ nữa .”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối đứng bật dậy: “Sao cậu lại xấu xa đến thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trong phòng học lúc này vẫn còn vài người, Trần Tử Hàn khẽ ho khan tiếng, kéo ra ngoài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Biết vì giận dỗi mà buổi chiều chưa ăn gì, liền đưa có tới quán cơm ngoài trường học. thích những món vị chua chua ngọt ngọt như cà tím ngư hương, ngư hương xào thịt, cũng rất thích đồ cay, nếu như có đậu phụ xào Tứ Xuyên nhất định gọi bà chủ quán bưng lên thêm đĩa ớt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hai người gọi ba món tất cả, từ lúc vào quán Vương Y Bối chưa mở miệng ra câu nào.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Mai tớ thi chạy 3.000 mét, cậu đến xem ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Bận viết bài diễn thuyết”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn giả vờ rầu rĩ gật đầu: “Thế tớ đành nhờ Hướng Thần xem sao vậy, phải chạy 3.000 mét, ngộ nhỡ chạy mà ngất ra đấy có ai đỡ biết làm sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối chĩa đôi đũa chỉ vào : “Cậu dám!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cứ thử xem tớ có dám hay !”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối sốt sắng: “Dù rất bận nhưng chắc là vẫn tranh thủ tới được lúc”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Nghĩa là vẫn chưa chắc chắn?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Chắc chắn, chắc chắn!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Y Bối cắm đầu ăn, dám nhìn tiếp vẻ mặt rạng rỡ của nữa, sợ kìm được kích động mà quẳng đôi đũa .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Về sau mới biết mình bị lừa. chạy 3.000 mét xong, mặt đỏ, tim loạn, vẫn đẹp trai phong độ như thường, chẳng có tí gì giống người vừa từ đường đua về cả. Cơn giận bùng lên như phát hỏa, buồn bực cầm chai nước vốn chuẩn bị cho lên uống, vội đến nỗi bị sặc. sao! Nhưng vấn đề là kẻ đáng ghét nào đó còn rất tử tế vỗ vỗ vào lưng giúp .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cảm thấy mình đúng là thích tự ngược đãi bản thân, vì sau đó còn kéo Trần Tử Hàn xem Hướng Thần thi nhảy cao. Mỗi lần cây sào kia bật lên, Y Bối đều xấu xa hy vọng Hướng Thần nhảy qua được, thế nhưng Hướng Thần lại rất dễ dàng mà qua.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối lay lay cánh tay Trần Tử Hàn: “Thấy thế nào?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Rất giỏi!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Chi vậy?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ah, vậy vô cùng xuất sắc!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối ủ rũ: “Chẳng phải chỉ là nhảy cao thôi sao, có gì mà giỏi chứ!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn giả vờ khích : “Chí ít cũng có người nhảy qua được”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối đung đưa cánh tay làm nũng: “Mau ưu điểm của tớ ra xem nào!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI ra chiều ngẫm nghĩ rất lâu: “Hình như, ừm, tạm thời nhớ ra!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thế là, người nào đó lại giận dỗi, khiến lại phải dỗ dành.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Cuộc sống vô tư thoải mái của Trần Tử Hàn và Vương Y Bối bị câu của Tưởng phá hỏng hoàn toàn. Các bạn học giỏi trong lớp cũng sôi sục hẳn lên, chỉ có vài đối tượng học kém dửng dung như liên quan.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Chuyện mà Tưởng thông báo cũng có gì to tát, chỉ là trường học chuẩn bị tiến hành đợt phân ban lại với qua mô lớn hơn đối với khối lớp 11. Dựa vào kết quả thi cuối kỳ, bốn mươi người thành tích cao nhất cả khối được xếp vào lớp, lần lượt như thế.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nghe được tin này lập tức bị sốc, nghĩ mình hoàn toàn có khả năng lọt vào top 40, liếc nhìn Trần Tử Hàn với vẻ lo lắng. Bản thân Trần Tử Hàn chắc hẳn rất áp lực, lúc này cũng chỉ biết nhíu mày.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhà trường vốn phân lại lớp nữa, nhưng hiểu sao lại đột ngột thay đổi quyết định, khiến mọi người lại xôn xao, nhộn nhạo cả lên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt hiểu suy nghĩ của Vương Y Bối, quên nhắc nhở : “Y Bối, cậu còn đờ người ra đấy làm gì? Còn chịu khó ôn thi !”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Sống ngần này tuổi rồi tớ còn biết sức mình đến đâu sao? Chăm học hơn chút có thể biến thành thiên tài được sao? Cạnh tranh toàn khối để lọt vào top 40, cậu cũng biết là áp lực lớn thế nào rồi đấy. Học lực của tớ so với người bình thường còn tạm được chứ đem so với thiên tài chỉ là con muỗi!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Y Bối có vẻ nôn nóng: “Bực mình quá mất!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt nhún vai: “Tớ tự thấy với học lực của tớ nhất định vào được lớp 12/1 đâu, thế nên cần tự đặt áp lực cho bản thân”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối bất đắc dĩ nhìn bạn: “Hai đứa mình giống nhau cả thôi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đều vô vọng!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Thế nên chúng ta mới làm bạn được!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Sau này thể học cùng lớp với cậu ấy, cảm giác thảm thương, tớ quen với việc nhìn về phía thùng rác đằng kia rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Phải chịu thôi, nhưng mà học khác lớp thực ra cũng có vấn đề gì, bây giờ ít đôi nào nhau cùng lớp lắm.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Nhưng tớ thích cùng lớp cơ.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt buông thõng hai tay: “Coi như tớ chưa !”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vì chuyện chia lớp lần nay mà Vương Y Bối cả ngày u sầu ủ dột. Trong tự học, Trần Tử Hàn tới trước mặt , : “Còn nhăn nhó như thế nữa là da mặt đầy nếp nhăn đấy!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối bò ra bàn, thể tiếp thu vấn đề mà giáo viên .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hết giờ, hai người ra sân vận động ngồi xà đơn Vương Y Bối đung đưa chân, càng lúc càng mạnh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thực lòng, Trần Tử Hàn lại cảm thấy hai người học khác lớp lại tốt hơn. Có lẽ Vương Y Bối phát ra, tồn tại của có ảnh hưởng nhất định tới , mỗi lần cùng học trong giờ tự học, khả năng tập trung của rất thấp. thể nào ngừng suy đoán xem nghĩ gì, xem mỗi lời hàm chứa điều gì, cũng thất thần khi thấy lơ đãng hay có cử chỉ nào đó lạ lùng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đương nhiên, những điều này hoàn toàn biết. cũng chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều như vậy.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối chán nản : “Bây giờ tớ thấy hơi đối kỵ với Hướng Thần rồi đấy!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Gì?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu ấy học giỏi, có thể học cùng lớp với cậu.” Y Bối chu miệng: “Cậu phải kiên định đấy nhé, được để cậu ấy dụ dỗ đâu đấy!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn bị chọc cười: “Cậu nghĩ lung tung cái gì thế?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tiêm phòng cho cậu trước!” bất mãn hét lên: “Vì sao tớ lại học dốt đến thế chứ???”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn che miệng : “Cậu muốn tớ thành tâm điểm chú ý đấy à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ rất khó chịu mà, cùng được sao?” Vương Y Bối ấm ức.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhìn bộ dạng buồn bã của , Trần Tử Hàn cảm thấy đau lòng: “Vì sao? Học cùng tớ quan trọng đến thế à?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tất nhiên rồi, tớ muốn nhìn cậu lúc nào cũng được, muốn chuyện lúc nào cũng được. Thế chẳng phải là rất tốt sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn gật đầu: “Ừm, có lẽ là rất tốt!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Buổi tối hôm ấy, hai người ngồi dưới gốc cây, ôm vào lòng, cùng nhau ngắm màn sao thưa thớt nền trời. Đó là bí mật cất giấu tận sâu đáy lòng của hai người .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đợt thi cuối kỳ diễn ra vào ngày lạnh. Sáng sớm, Trần Tử Hàn dậy ra ngoài trường học để mua bánh bao về cho Vương Y Bối.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI cầm chiếc bánh nóng hôi hổi ăn, Trần Tử Hàn động viên : “Lát nữa cố gắng làm bài tập tốt nhé!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối hùng hồn đầy quyết tâm: “Ăn bánh bao tình này xong nhất định tiềm năng của tớ được kích thích mà trỗi dậy”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ừ, ừ, ừ!” Trần Tử Hàn phối hợp gật đầu. Môn Ngữ văn đúng là rất yên tâm về .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thời gian làm bài trôi rất nhanh, lúc mọi người nộp bài cũng là lúc kết thúc buổi sáng. Lần này Vương Y Bối rất nghiêm túc, thi Văn xong liền tới phòng tự học ôn bài cho môn thi tiếp theo. Trần Tử Hàn làm phiền , nếu như vậy có thể khiến yên tâm hơn cứ để làm .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ngày thi thứ hai, Trần Tử Hàn vừa cầm tờ đề lên quét mắt qua lượt tìm ra hướng làm. Lý tổng hợp [4] là thế mạnh của Trần Tử Hàn nên đường nhiên hề lo lắng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI [4] Lý tổng hợp: Ba môn Lý – Hóa – Sinh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Còn lại ba câu hỏi lớn, Trần Tử Hàn vừa nhìn qua là biết đề muốn kiểm tra kiến thức gì, dễ dàng làm hết hai câu đầu. Đến lúc chuẩn bị làm tới câu cuối, chợt do dự. Nhưng công thức quen thuộc lên trong đầu lại bị chính cản trở.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI nhớ tới mùa đông năm ngoái, Vương Y Bối thông minh, khéo tay đan tặng đôi găng tay. Đeo đôi găng tay xấu xí đến kì lạ ấy, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được bất cứ cái gì nữa, nhưng “giám sát viên” nào đó cứ cách phút lại quay xuống nhìn lần xem có tháo nó ra . chỉ biết thở dài, quyết định nhìn vào nó nữa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đôi găng tay ấy xấu thậm tệ, lại chẳng thể giữ ấm được.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng, rất thích!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI rất cảm động khi nhìn thấy đầu ngón tay của còn vết tích bị kim khâu đâm phải.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI nhớ tới lời của : “Tớ muốn học cùng lớp với cậu, muốn nhìn thấy cậu, muốn nhớ về cậu”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Chỉ đơn giản là muốn như thế, chẳng có nguyên nhân gì xa xôi cả, cái gì cũng quan trọng: “Tớ chỉ muốn như vậy”. Đó là bản năng, mà bản năng cần lý do.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn buông chiếc bút trong tay xuống, từ bỏ câu Vật lý cuối cùng và bài tập Sinh học chiếm bốn mươi điểm ở phía dưới.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI giơ ngón tay với thầy giám thị: “Em bị đau bụng”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thầy giáo gật đầu cho ra ngoài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI đứng ngoài hành lang phòng thi số 3, nhìn thoáng qua rồi vội vàng qua.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đề thi lần này độ khó ở mức bình thường, các thầy đều cho rằng đề thi như vậy rất phù hợp.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vừa thi xong Vương Y Bối liền tìm Trần Tử Hàn, lo lắng : “Tớ sợ lắm. Chẳng có chút chắc chắn nào hết”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đừng sợ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cậu đương nhiên sợ rồi, nếu tớ là cậu cũng đâu phải sợ như thế.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn thản nhiên nhìn : “Thi xong rồi, có lo cũng vô ích”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối bất an : “Lần này tụi mình tới nhận phiếu điểm nữa nhé! Học kỳ sau về trường rồi xem cũng được, ít ra cũng phải buồn sớm!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng: “Vậy kỳ tới đến trường xem kết quả phân lớp luôn thể!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Kỳ thi trôi qua nhanh chóng, Vương Y Bối rất háo hức mong chờ tới ngày khai giảng để được gặp Trần Tử Hàn và Lương Nguyệt. nghĩ kỹ rồi, dù thể học cùng lớp cũng sao, quan trọng là tình cảm hai người kiên định là được, mưa gió giông tố gì cũng sợ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối tới trường rất sớm, căng thẳng muốn biết kết quả thi của mình thế nào. Con người ta lúc nào cũng vậy dù trong lòng tự nhủ “mình qua được” nhưng thực ra vẫn ôm chút hy vọng, huyễn tưởng về cái gì đó gọi là “kỳ tích”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối tìm tên mình trong tờ danh sách. đoán được vị trí của mình ở đâu nên trực tiếp tìm từ số 50 trở lên. Ánh mắt chờ mong của lướt qua từng cái tên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đến khi thấy tên của mình, Vương Y Bối muốn ngửa mặt lên trời hét toáng lên. xếp thứ 38, ngay đến chính cũng thể tin được.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Đây là kết quả thi cao nhất của từ trước tới giờ, ngay cả đề Lý tổng hợp cũng vượt lên con số 240 điểm. Đây đúng là kỳ tích!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối lấy di động ra gọi Trần Tử Hàn, muốn lập tức báo tin vui này cho .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nhưng vừa nhận điện, Trần Tử Hàn trước: “Đến trường rồi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI cho cậu biết tin vui!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Chuyện gì?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Đoán xem!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI uống trà sữa được chủ quán miễn phí ly, giữ lại cho tớ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vớ vẩn!” Tâm trạng rất tốt nên thèm so đo với nữa: “Tớ cho cậu biết, tớ xếp thứ 38”. Lần này bên kia im lặng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Nụ cười mặt Vương Y Bối cũng vụt tắt, bởi vì vị trí số cái tên rất xa lạ. hoàn toàn tin được vào mắt mình, ngón tay xoa xoa lại cái tên ấy, lên lời.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn đầu dây bên kia cũng chỉ biết mím môi, tin bốn chữ “thế vô lường”, nhưng lúc này làm sao có thể tin nữa đây? hít sâu hơi: “Giỏi lắm! Rất tiến bộ!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối vẫn thể mở miệng, chăm chú tìm kiếm tên tờ danh sách. Cả đời này chưa từng sốt ruột như thế bao giờ, tay cầm điện thoại, tay lần mò tờ danh sách. Từng cái, từng cái tên lần lượt lướt qua, ngón tay dừng lại, số 69 là ba chữ “Trần Tử Hàn”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Khoảnh khắc ấy, biết vì sao, bật khóc: “Trần Tử Hàn, cậu làm cái quái gì thế? Cậu biết cậu xếp thứ bao nhiêu hả?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn im lặng lúc: “Tiểu Bối, đừng khóc, đừng khóc!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối vẫn kìm được mà khóc nấc lên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn thở dài: “Hôm thi Lý tổng hợp tớ bị đau bụng nên bỏ thi sớm. Kết quả cao cũng dễ hiểu thôi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Sao bây giờ cậu mới ? Cậu sớm hơn tớ bỏ bớt phần trắc nghiệm làm nữa cho rồi! Như thế tớ với cậu có thể học cùng lớp.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn cũng tiếc nuối chẳng kém gì . Đúng vậy, chỉ vì câu hỏi trắc nghiệm thôi mà hai người phải “chia lìa”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ sợ câu lo.” Trần Tử Hàn gắng với giọng bình thường: “Lúc ấy mà cậu cũng khóc lóc thế này có khi ngay cả hôm thi tiếng tớ cũng đau đầu chết mất luôn”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vậy bây giờ làm sao đây?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Cứ như vậy !” bất đắc dĩ .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Chuyên Trần Tử Hàn rớt hạng trở thành đề tài bàn tán xôn xao nhất cả khối. Mọi người đều thể tin được người học chắn như Trần Tử Hàn lại xuống dốc nhanh như vậy, thoáng cái từ số 1 bị đẩy ra khỏi top 50.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn quan trọng vấn đề này lắm, dù sao cũng chỉ là làm quen với các bạn học mới mà thôi. Vẫn còn tốt hơn vì lớp của và lớp của Vương Y Bối nằm kề nhau.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lương Nguyệt cũng ngạc nhiên vì lại được học cùng lớp với Trần Tử Hàn, còn mạnh mẽ thề thối với Vương Y Bối: “Cậu yên tâm, tớ giúp cậu trông coi bạn trai”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI tuần sau khai giảng, Vương Y Bối mới dần dần chấp nhận được này: học lớp 12/1, Trần Tử Hàn học lớp 12/2.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hướng Thần học cùng lớp với , hai người vẫn ưa nhau, nhưng bây giờ Vương Y Bối cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới ấy.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Lúc tới phòng giáo vụ, nghe được chuyện của Trần Tử Hàn, Hướng Thần cũng thể nào tin nổi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Các thầy biết kết quả xếp hạng thứ 69 của Trần Tử Hàn ai nấy cũng đều sững sờ. Giáo viên Sinh học nhíu mày: “Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học đều đúng hết, thế mà bài cuối cùng lại bỏ giấy trắng. Nhìn thấy muốn phát điên lên rồi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Giáo viên dạy Vật lý cũng tiếc rẻ: “Câu cuối cùng nó cũng làm. Bình thường cái đề này với nó đơn giản như chơi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Chỉ có giáo viên môn Hóa là có vẻ hài lòng: “Vẫn may là nó làm hết đề Hóa, điểm tuyệt đối, câu cũng sai”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tưởng với vẻ tiếc nuối: “Cũng vì môn Văn em ấy tốt lắm, chứ nếu được như Vương Y Bối khác rồi”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hướng Thần nặng nề thở hơi dài, đảo mắt qua bài thi của Trần Tử Hàn mặt bàn, mảng lớn bỏ trống. thể ngờ được Trần Tử Hàn lại có lúc ngốc nghếch đến thế, làm như vậy đáng sao?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Hướng Thần cho rằng Vương Y Bối vào được lớp 12/1 chẳng qua chỉ là mèo mù vớ được cá rán, Trần Tử Hàn lại bị xếp vào lớp 12/2, khiến bất bình.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối cũng quen bầu khí ở lớp mới, ngày nào cũng như ngày nào, ngoài ăn uống, vệ sinh ra chỉ có học và học, có lấy người chuyện phiếm cùng . Vẻ mặt mọi người ai nấy đều nặng nề, với họ, học là tất cả. Vương Y Bối cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy chắn chắn bản thân sớm phát điên mất.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Tiết tự học cuối cùng, chạy ra khỏi lớp tìm Trần Tử Hàn, vẻ mặt thống khổ: “Tớ chịu nổi nữa rồi!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn kéo tới bên dỗ dành: “Đừng vội, cậu cứ bình thường với mọi người thôi, phải tự nhủ với bản thân rằng mình có đủ thực lực để trụ được trong lớp đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ là may mắn!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Nhưng ràng chỉ là may mắn mà!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Ngoan! Chỉ cần cậu cố gắng ai trách được cậu cả!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối vẫn rất khó chịu, nhưng muốn truyền nhiễm bi quan này sang cho Trần Tử Hàn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Buổi tối, rủ Lương Nguyệt ra ngoài chạy bộ, ít ra như vậy cũng khiến bản thân bớt chút khó chịu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối bị phát điên là sau khi kết thúc kỳ thi khảo sát cuối tháng, xếp thứ 2 đếm ngược từ dưới lên. cảm thấy mình nỗ lực hết sức rồi, vậy mà kết quả lại thấp như thế. Môn Ngữ văn được gần 140 điểm cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì cả lớp có tới mấy người được hơn 130 điểm, trong khi điểm các môn khác của họ rất cao, ấy khiến cảm thấy mệt mỏi. Giáo viên dạy Vật lý lớp này vô cùng khác người, thẳng thừng chê bai trước lớp vì điểm của quá thấp khiến điểm trung bình cả lớp bị tụt xuống. Vương Y Bối vì thế lại càng bực bội.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Các thầy cũng chỉ xem như những học sinh bình thường khác, phải vì học giỏi Văn mà có đãi ngộ đặc biệt. Thế nhưng kết quả Vật lý kém lại khiến mọi người nhớ kỹ về .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Ngày nhận điểm thi khảo sát hàng tháng, Vương Y Bối mình ngồi trong vườn cây khóc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Trần Tử Hàn nghe được chuyện của qua người bạn lớp cũ, vừa hết giờ liền chạy đến gặp thấy nên đành trốn tiết cuối tìm .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Thấy ngồi xổm dưới gốc cây, nước mắt vòng quanh, trong lòng chẳng là cảm giác gì. lẳng lặng tới bên cạnh ôm lấy , muốn cho ấm áp.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Vương Y Bối nức nở nhìn : “Tớ rất vô dụng!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI phải, phải như thế.” lau nước mắt cho , “Y Bối rất cừ, rất cừ!”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI vẫn khóc: “Nhưng tớ rất cố gắng rồi, tớ mải chơi, hề lãng phí thời gian, vì sao vẫn thể hơn được người khác?”.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Vương Y Bối, chẳng phải cậu thành tích phải là tất cả sao? Vì sao bây giờ lại đòi hỏi mình như vậy?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ khó chịu!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI “Tớ biết.” ôm chặt lấy . Giờ phút ấy phát , hóa ra mình rất sợ thấy khóc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com HIEN DAI Bởi vì, khi khóc, người đau lòng chính là .

  5. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,734

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK justify;" align="Chương bốn: Ánh dương lúc hoàng hôn
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK           Tôi mong muốn tình của mình từ đầu đến cuối đều do tôi làm chủ, chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi nhau mà ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định tôi chẳng trách được ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình cũng trở nên mong manh.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK           Trần Tử Hàn biết vì sao mẹ lại phát ra mình bị phân vào lớp 12/2. Trước nay, về chuyện học hành, bố mẹ luôn tin tưởng tuyệt đối, rất ít khi hỏi tới. Dù đôi lúc nghĩ mình xứng đáng với tín nhiệm của bố mẹ, nhưng cũng biết mình làm sai điều gì. cảm thấy sống như Vương Y Bối rất tốt, làm những gì mình muốn cần biết nguyên nhân, nếu như lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học có lẽ đến già hối hận vì mình sống cách tẻ nhạt mất.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK           muốn hai mươi năm sau nhìn thấy đám học sinh mặc đồng phục, hồi tưởng lại đời học sinh của mình, tuổi thanh xuân của mình chợt phát ra chẳng có lấy thứ đáng giá để mà nhớ. Khi suy nghĩ này xuất trong đầu, Trần Tử Hàn mới nhận ra Vương Y Bối ảnh hưởng tới mình lớn thế nào, lớn đến mức mượn cớ đó để “hợp pháp hóa” tồn tại của .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK justify;" align="
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK           Tôn Thục Mẫn cầu tuần này phải về nhà, cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com EBOOK