1. QUY ĐỊNH BOX EBOOK SƯU TẦM

  Khi các bạn post link eBook sưu tầm nhớ chú ý nguồn edit và Link dẫn về chính chủ

  eBook phải tải File trực tiếp lên forum (có thể thêm file mediafire, dropbox ngay văn án)

  Không được kèm link có tính phí và bài viết, hay quảng cáo phản cảm, nếu có sẽ ban nick

  Cách tải ebook có quảng cáo

Ebook Gả cho Lâm An Thâm - Phong Tử tiểu thư

Thảo luận trong 'eBook Ngôn Tình'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Amelia

   Amelia Well-Known Member

   Bài viết:
   484
   Được thích:
   1,148
   Gả cho Lâm An Thâm
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A [​IMG]
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Tác giả: Phong Tử tiểu thư
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Nguồn convert: Meoconlunar
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Edit + Beta: Jumbo
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Thể loại: đại, ngôn tình, HE
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Văn án
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Thâm trầm, bí , tài hoa, phi phàm. Đây là toàn bộ những gì mọi người biết về Lâm An Thâm. Thân làm trợ lí của nhưng những gì hiểu về chỉ nhiều hơn người khác hai điều.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A , Lâm An Thâm bao giờ tiếp chuyện với bất kì ai bằng bất kì phương thức nào, vô luận là lời , ánh mắt hay cử chỉ.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Hai, Lâm An thâm ghét tất cả các loại thanh, vô luận là giọng , tiếng hát dễ nghe hay cũng vậy.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giới thiệu nhân vật vắn tắt:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Lâm An Thâm. Nam chính.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giản Lộ. Nữ chính.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giới thiệu tình tiết vắn tắt:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A nam nữ, có pháo hôi (ý chỉ kẻ chenngang đó mà) chỉ có .
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Lí do : Ngọt ngào.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Trải qua: ngọt ngào.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Cao trào: ngọt ngào.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giới thiệu xong , over! (nguyên lời tác giả) Độc giả có hiểu, tin tưởng tôi. (lời tác giả)
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giản Lộ trợn mắt: Ai cũng thể chồng ta tự kỉ! ấy chẳng qua chỉ là yên lặng mà thôi!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Lâm An Thâm: …
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giản Lộ trợn trừng mắt: Ai cũng thể nhúng chàm vợ của chồng ta! ấy có ghen!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Lâm An Thâm: …
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giản Lộ chống nạnh: Ai cũng thể câu dẫn chồng ta! ấy có ép ta ghen!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Lâm An Thâm: …
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Giản Lộ phóng hỏa: Ai cũng thể ép Tiểu thư Điên viết văn án! Bả viết hiểu! Lâm An Thâm: …
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Tiểu thư Điên: … Cám ơn. Rút dao tương trợ…
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Nội dung chính: ngôn tình đại
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Thông tin cơ bản:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Nhân vật chính: Giản Lộ, Lâm An Thâm
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Phối hợp diễn: nhiều đếm xuể
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Warning: Xin nhớ lấy, bệnh tâm lý, phải bệnh thần kinh!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Tác giả: Tiểu Thư Điên. Lâm An Thâm : Làm bạn của .
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com N G A Trích: Lời tác giả: Kỳ đây cũng phải truyện tôi mới viết xong, tôi xếp nó trong máy tính rất lâu rồi. ngày thịnh dương suy nào đó mở ra, rồi phải lòng người đàn ông tên là “Lâm An Thâm”. Lâm An Thâm, người phụ nữ, chính là cả đời. Lâm An Thâm, người phụ nữ, chính là thầm, im lặng đợi chờ cơ hội biết bao giờ tới, đây là người đàn ông biết tuân thủ nguyên tắc trong tình lại si tình. trầm mặc ít lời lại tài hoa hơn người, cộng thêm vài phần phúc hắc, đáng tiếc chỉ có người đàn ông như vậy đời. Vậy nên tôi cảm thấy đọc xong quyển truyện này hẳn ai cũng phải rống lên tiếng: Ban cho tôi người đàn ông như vậy , nhất định tôi tìm được nhanh hơn nữ chính! Lúc thầm mến tôi, tôi cho hy vọng, để dày vò nhìn tôi bên cạnh người đàn ông khác cãi nhau ầm ĩ. Tôi đến và với : Lâm An Thâm, em cũng thích từ rất lâu rồi, cưới em !!​

   Các file đính kèm:


  2. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :