ebook PHONG LƯU ĐẤU OAN GIA - TRẠM LƯƠNG (10 chương + 1 Mở đầu + 1 Kết thúc)

Thảo luận trong 'Thùng Rác'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. PHUONGLINH87^^

   PHUONGLINH87^^ Well-Known Member

   Bài viết:
   4,455
   Được thích:
   6,076
   Phong lưu đấu oan gia – 风流斗冤家
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Trời sinh kỳ duyên Hệ liệt chi nhất
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G [​IMG]
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Tác giả: Trạm Lương.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Thể loại: đại, oan gia, hài.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Couple: Tiện bại hoại x Nam nhân bà :)). ra là Thiệu Doãn Cương x Đỗ Lan, mà ta thích để vậy.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Edit: PT a.k.a Ring.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Nguồn: http://ptring.wordpress.com/
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Convert: meoconlunar .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Tình trạng bản gốc: Hoàn (10 chương + 1 Mở đầu + 1 Kết thúc).
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Tình trạng edit: xong roài :)).
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Văn án

   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Đỗ Lan cẩu thả, đời này hận nhất ai gọi tên mà gọi !
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Bởi vì phát sai cái, tên trở nên rất khó nghe.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Ai ngờ, ngày đầu tiên đến trường, bị tên “tiện bại hoại” – Thiệu Dõan Cương này cười nhạo!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Càng quá đáng là, cư nhiên cũng mắng “nam nhân bà”! Từ đây, hai người bọn họ kết thù sâu đậm!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Nhưng mà, trải qua mười mấy năm nay, Thiệu Dõan Cương biết .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G “Nam nhân bà” có thể lâu tìm , cùng liên lạc, nhưng cách nào nhịn tìm , cùng đấu võ mồm.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G tự nhận chính mình phong lưu hoa tâm,
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Nhưng cảm giác đối với ‘nam nhân bà’ lại hoàn toàn khác!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G vui vẻ vì trong đời chưa từng có người đàn ông khác, chỉ có mình …… Chỉ có ……
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G nghĩ mất , cho dù từ nay về sau buông tha cho cả vườn hoa, cũng đồng ý!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Ai kêu muốn ăn người ta chứ? Ha ha…… Hơn nữa chút cũng hối hận!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G Toàn văn hoàn
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G EBOOK
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G https://www.dropbox.com/sh/gtp14to7ja788vl/fB4Alh5gIp/Phong lưu đấu oan gia- Trạm Lượng.epub
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N G https://www.dropbox.com/sh/gtp14to7ja788vl/gEuU2WyQV8/Phong lưu đấu oan gia-Trạm Lương.mobi

  2. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :