1. QUY ĐỊNH BOX EBOOK SƯU TẦM

  Khi các bạn post link eBook sưu tầm nhớ chú ý nguồn edit và Link dẫn về chính chủ

  eBook phải tải File trực tiếp lên forum (có thể thêm file mediafire, dropbox ngay văn án)

  Không được kèm link có tính phí và bài viết, hay quảng cáo phản cảm, nếu có sẽ ban nick

  Cách tải ebook có quảng cáo

ebook Tiệm đồ cổ Á Xá - Huyền Sắc (Full 2 cuốn)

Thảo luận trong 'eBook Xuất Bản'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,210
   [​IMG]
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A TIỆM ĐỒ CỔ Á XÁ (Tập 1)
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Tác giả: Huyền Sắc
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Dịch giả: Hân Vũ
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Nhà xuất bản Phụ nữ
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Đơn vị phát hành: Quảng Văn
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Ngày phát hành: 11-2016
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Ebook Fun&Free – Lưu hành nội bộ
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A http://www.facebook.com/groups/eff.eff/
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A prc - epub
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Sách & chụp pic: Tala Tala
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Typer:
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 1-77: Nguyễn Như Thanh Trúc
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 78-152: Sam Lê
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 153-226: Dương Quỳnh
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 227-302: Giang Nguyen
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 303-377: Hoàng Nhung
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 378-446: Minh Thư
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 455-530: Nguyễn Thị Mỹ Linh
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 531-605: Sicavau Phuong
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 606-680: Ếch Ương
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 681-755: My Ha
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 756-830: Táo Xanh
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A 831-hết: Phương Ngọc
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Beta lần 1:
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Phần 1: Tâm Thần
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Phần 2: Thu Thủy NT
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Phần 3: Dieu Ai Le
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Beta lần 2:
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Phần 1: Pham Lan
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Phần 2: Thanh Tuyen
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Phần 3: Trà My Dương
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Làm ebook: Marukobo
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Chỉnh sửa: Horcrux
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A GIỚI THIỆU
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Cổ vật trong tiệm đồ cổ Á Xá,
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A mỗi thứ đều có câu chuyện của riêng mình,
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A cất giữ nhiều năm,
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A có ai lắng nghe,
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A nhưng chúng đều chờ đợi
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A ***
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Chúng nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Mỗi đồ vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Mỗi đồ vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Mỗi đồ vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Ai có thể , đồ cổ chỉ là đồ vật, đều là những vật có sức sống?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng thể chuyện, vậy tôi dùng câu chữ của mình để ghi chép lại cách trung thành những câu chuyện của chúng.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Chào mừng tới Á Xá, xin hãy khẽ lời...
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Suỵt...
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Huyền Sắc
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   Tác giả
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Huyền Sắc

   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Chòm sao Nhân Mã, nhóm máu AB, trạch nữ viết truyện chuyên nghiệp, nợ bản thảo chất chồng, có xu hướng trả sạch nợ.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A Sở trường nấu ăn, cũng sở trường tưởng tượng lan man, kỹ năng đặc biệt là nằm mơ, mơ thấy những chuyện ly kỳ cổ quái, tỉnh dậy tiếp tục mơ mộng, cho đến khi giấc mộng đó hóa thành văn chương.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A qua lại giữa giấc mơ và thực, viết những câu chuyện đẹp đẽ mà bi thương, tiêu biểu là “Tiệm đồ cổ Á Xá”.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com N G A
   DOWNLOAD

   Các file đính kèm:

   Last edited: 17/7/17

  2. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,210

   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N TIỆM ĐỒ CỔ Á XÁ (Tập 1)
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Tác giả: Huyền Sắc
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Dịch giả: Hân Vũ
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Nhà xuất bản Phụ nữ
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Đơn vị phát hành: Quảng Văn
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Ngày phát hành: 11-2016
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Số trang: 448
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Giá bìa: 119.000VND
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Chụp pic: Phạm Phương Liên
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Đánh máy: Hanykata Tran, Hồng Bù,
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Thơ, Thientranh Hoang, Mix Moon, Rachel Quách
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Kiểm tra chính tả: Nguyễn Mai Trang
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Làm ebook: Bảo Yên
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N eBook Tiệm đồ cổ Á Xá (Tập 1) được thực bởi các thành viên nhóm Our Shared eBooks
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N http://facebook.com/OurSharedEbooks
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N http://facebook.com/groups/OurSharedEbooks
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N GIỚI THIỆU
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N Cổ vật trong tiệm đồ cổ Á Xá,
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N mỗi thứ đều có câu chuyện của riêng mình,
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N cất giữ nhiều năm,
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N có ai lắng nghe,
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com N G O N nhưng chúng đều chờ đợi.

   Các file đính kèm:

   Last edited: 17/7/17
   Duong Truc thích bài này.

  3. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :