1. QUY ĐỊNH BOX XUẤT BẢN :

     

  Đặt Title theo mẫu [Tên truyện] [dấu cách] - [dấu cách] [Tác giả] [Số chương]

  ----•Nội dung cần:

  - Hình minh họa (bìa truyện, hình ảnh,etc,...)

  - Tác giả

  - Dịch giả

  - Đơn vị phát hành

  - Số trang ( nên có)

  - Giá bìa (nên có)

  - Ngày xuất bản (nên có)

  --- Quy định

  1 . Thành viên post có thể tự type hoặc copy từ nơi khác (để nguồn)

  2 . Trình bày topic truyện khoa học, bôi đen số chương để dễ nhìn

  3. Cần có trách nhiệm post đến hết truyện. Nếu không thể tiếp tục post liên hệ

  Ad và Mod

 2. QUY ĐỊNH BOX EBOOK SƯU TẦM

  Khi các bạn post link eBook sưu tầm nhớ chú ý nguồn edit và Link dẫn về chính chủ

  eBook phải tải File trực tiếp lên forum (có thể thêm file mediafire, dropbox ngay văn án)

  Không được kèm link có tính phí và bài viết, hay quảng cáo phản cảm, nếu có sẽ ban nick

  Cách tải ebook có quảng cáo

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng - Duy Hoà Tống Tử

Thảo luận trong 'Sách XB Hoàn'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->


   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin-top:0in;
   mso-para-margin-right:0in;
   mso-para-margin-bottom:10.0pt;
   mso-para-margin-left:0in;
   line-height:115%;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style>
   <![endif]-->


   font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: ']Chương 5[/B]


   <img alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/36/36368hded4derz3.gif" border="0" />

   Tranh tối tranh sáng, nhìn được thái độ của Hàn Mặc Ngôn, cũng giống như chưa bao giờ nhìn người đàn ông này...

   Từ buổi xem mặt chào ra về, mẹ chỉ gọi cho Lục Nhiễm lần trách móc vài câu, chắc tại thân với con như con trai, còn Lục Nhiễm cũng thờ ơ câu được câu chăng.

   Sau khi theo dõi tình hình lên xuống của thị trường chứng khoán, Lục Nhiễm xem xét lại hồ sơ của mình.

   vẫn chưa quen với cuộc sống phải làm việc, tuần trôi qua, cũng có dự định tìm Hàn Mặc Ngôn. có thể nộp đơn tìm việc mới, người có kinh nghiệm như khó khăn gì để tìm được công việc ưng ý, nhưng... cảm thấy làm thuê cho người khác chẳng dễ chịu gì, trước đây vì đối tượng là Hàn Mặc Ngôn, còn bây giờ chẳng tìm thấy lý do gì để ép buộc mình.

   Trước đây Lục Tề vẫn muốn về làm việc cho gia đình, nhưng mấy hôm nay chắc bị mẹ làm phiền nên thấy đến tìm .

   nghĩ ngợi xem sau này nên làm thế nào có điện thoại.

   Số gọi đến là của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm hơi do dự nghe điện thoại.

   Đầu dây bên kia phải giọng của Hàn Mặc Ngôn, là giọng dứt khoát của quen: “ Lục, tôi là Đỗ Hàn”.

   Quá kinh ngạc, nhất thời Lục Nhiễm thể gì.

   Đầu dây bên kia Đỗ Hàn tiếp lời: “ Lục, tôi dự định mở phòng tranh, nếu có hứng thú cộng tác, tối nay mời ăn cơm được ?”.

   Đỗ, e là chúng ta mới gặp mặt lần...”

   Đỗ Hàn nhanh chóng tiếp lời, giọng vui vẻ nhưng chắc chắn, ngôn từ hề mềm mại nữ tính mà già dặn và giàu sức thuyết phục: “Tôi biết, tôi cũng biết là nghỉ việc rồi, trước đây là trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, nhưng làm thuê cho người khác sao bằng tự mình làm chủ? Tôi đảm bảo đến lúc đó thu nhập của phòng tranh được chia phần trăm, kiếm được bao nhiêu nhận được bấy nhiêu”. Như cảm nhận được nghi ngại của Lục Nhiễm, Đỗ Hàn cười bổ sung: “Có phải nghe , yên tâm , tôi nghĩ gì khác đâu, chỉ là coi trọng năng lực của thôi”.

   giống Lục Tề, mấy năm ăn chơi, Lục Nhiễm gặp đủ các hạng người, cần quan tâm Đỗ Hàn là người xấu hay người tốt hay là người thế nào, chỉ thấy đề nghị của Đỗ Hàn khá hấp dẫn với ...

   “Tôi...”.

   Đỗ Hàn vốn định kiên nhẫn nghe Lục Nhiễm giãi bày, bỗng thay đổi ý định báo luôn thời gian và địa điểm, rồi câu “ gặp về” và cúp điện thoại.

   việc xảy ra quá nhanh, Lục Nhiễm bất giác phán đoán, lẽ nào... Hàn Mặc Ngôn ở bên cạnh ta.

   thể , trực giác của Lục Nhiễm rất chuẩn.

   Đỗ Hàn trả điện thoại của Hàn Mặc Ngôn về chỗ cũ, cười bẽn lẽn.

   Để tránh việc số điện thoại bị tiết lộ, điện thoại của Hàn Mặc Ngôn chỉ tên người, ngờ có người to gan dám lấy điện thoại của để gọi.

   Đỗ, thế này là thế nào?”

   Đỗ Hàn trấn tĩnh: “ Hàn, tôi vừa với bố tôi là tôi rất vừa ý với đối tượng gặp mặt là , cũng hy vọng là có thể phát triển quan hệ với tôi, vì thế tôi đến văn phòng của để tìm , thấy họp, nên tôi đợi ở đây”. Những lời hoàn toàn đúng đắn và hợp lý: “À, lúc nãy tôi có gặp trợ lý mới của , thể rằng, Hàn tìm trợ lý gì mà phẩm cấp xuống quá”.

   “Trợ lý của tôi? lại dọa cho ấy khóc rồi đúng ?”

   Đỗ Hàn gật đầu, cũng hơi lo lắng.

   Cái dáng vẻ giả ngây thơ của trợ lý mới này khiến Đỗ Hàn cảm thấy thú vị, ta vừa giả vờ cầm tài liệu vừa vụng về dò hỏi, sau khi biết được thân phận của , càng làm ra vẻ vô tình về quan hệ của Hàn Mặc Ngôn với bạn trước đây ra sao, nếu Đỗ Hàn lòng có ý với Hàn Mặc Ngôn, e là nghe hết câu chuyện cũng mất hết hứng thú, chỉ có điều...

   Đỗ Hàn khẽ lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ chống tay vào tường rồi dồn đó vào góc tường dọa mấy câu, mà đối phương nước mắt hai hàng đẩy chạy ra ngoài.

   Cái kiểu hơi tí là chảy nước mắt chạy tìm đàn ông làm chỗ dựa cho mình đáng ghét.

   Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng có ý truy cứu việc này, chỉ vào điện thoại hỏi Đỗ Hàn: “Thế lúc nãy lấy điện thoại của tôi để làm gì?”.

   Đỗ Hàn khẽ xoay người, ngồi lên bàn của Hàn Mặc Ngôn, thành thực trả lời: “Dụ người của ”.

   Suy nghĩ giây lát, lại xua tay : “Có điều, ấy thôi việc rồi nên cũng gọi là dụ người của được. phải biết, thời buổi này tìm được chuyên nghiệp và có năng lực việc khó khăn, cần nên tôi cũng muốn lãng phí...”.

   “Lục Nhiễm?”. Hàn Mặc Ngôn dò hỏi.

   Đỗ Hàn gật đầu.

   “Hôm đó gặp ấy tôi với là tôi rất ngưỡng mộ ấy mà...”.

   được”.

   đợi Đỗ Hàn hết, Hàn Mặc Ngôn cương quyết .

   Đỗ Hàn chẳng hề tức giận mà còn nở nụ cười, ánh mắt sắc sảo nhân nhượng: “Đằng nào cũng có trợ lý mới rồi, còn tranh với tôi làm gì?”.

   có thể tìm người khác”.

   Đôi bốt cao chắn ngang trước mặt Hàn Mặc Ngôn, Đỗ Hàn vênh cằm cười : “ có thể tìm cho tôi trẻ hơn, có năng lực hơn và có khí chất hơn ấy ?”.

   Giơ tay xem đồng hồ, Đồ Hàn nhảy khỏi mặt bàn, đôi bốt cao cổ màu đen dẫm xuống nền đá Đại Lý, cộp cộp hai tiếng.

   Đỗ Hàn mỉm cười: “Sắp đến giờ rồi, tôi phải về chuẩn bị gặp mỹ nhân đây, Hàn cứ làm việc nhé”.

   Vừa được nửa bước, cánh tay chắn ngang trước mặt .

   Rốt cuộc là đàn ông, Hàn Mặc Ngôn còn cao hơn cả cái đầu, chỉ là ánh mắt của khiến Đỗ Hàn cảm thấy áp lực.

   “Tôi hết giờ rồi, cùng với ”.

   đùa gì thế?”. Đỗ Hàn giơ tay hất tay Hàn Mặc Ngôn: “Tôi cần cùng đâu”.

   Hàn Mặc Ngôn đùa, bấm điện thoại gọi trợ lý vào dọn dẹp, sau đó mặt cảm xúc quay sang nhìn Đỗ Hàn, ngữ khí bình tĩnh: “ Đỗ, là đối tượng xem mặt của tôi nên đừng có ý định gì với ấy”.

   Lục Nhiễm lại trong phòng lúc, cuối cùng quyết định .

   Cứ cho là Đỗ Hàn có ý đồ gì với , cũng để mình bị thiệt thòi.

   Theo thói quen đến trước năm phút, trong căn phòng đặt trước chỉ có mình , Lục Nhiễm bất giác nghĩ, phải chăng những nhân vật quan trọng đều có sở thích đến muộn chút.

   Vừa nghĩ đến đó cửa mở.

   Đôi bốt của Đỗ Hàn rất cao, hai bên trang trí dây xích bạc cá tính, mái tóc ngắn màu tím sậm, trước ngực đeo chiếc dây chuyền vàng móc hình chữ thập, khác hẳn lần gặp trước.

   Lục Nhiễm còn chưa hết kinh ngạc, nhìn thấy người nữa phía sau Đỗ Hàn.

   Khuôn mặt tuấn quen thuộc khiến Lục Nhiễm cứng đơ người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Đỗ Hàn.

   Hàn kéo ghế ngồi xuống, nghển cổ lắc đầu:

   phải tôi bảo ấy đến, mà là ấy muốn ngăn cản tôi”.

   Hàn Mặc Ngôn cũng ngồi xuống, phản đối.

   Trong phòng có tới hai người khiến bối rối, Lục Nhiễm cảm thấy hơi đau đầu.

   khí có chút gượng gạo, người phục vụ đem quyển thực đơn đẩy cửa bước vào, cung kính hỏi: “ chị có muốn gọi món luôn ạ?”.

   Đỗ Hàn là người đầu tiên ngoắc tay gọi phục vụ vào, nhận lấy quyển thực đơn, đọc lướt qua chọn vài món, rồi quay sang hỏi Lục Nhiễm: “ Lục muốn ăn gì?”.

   Nếu người ngồi trước mặt người đàn ông điều đó hết sức bình thường, nhưng đằng này lại là nên cảm giác hơi kỳ kỳ.

   Lục Nhiễm khách sáo lắc đầu: “Tôi thế nào cũng được”.

   Đỗ Hàn định trả quyển thực đơn, bỗng như chợt nhớ ra, đưa quyển thực đơn cho Hàn Mặc Ngôn: “Hàn Mặc Ngôn, chọn món ”.

   Hàn Mặc Ngôn lướt qua, chỉ vào quyển thực đơn, rồi đưa cho người phục vụ.

   Trước khi đồ ăn được mang ra, Đỗ Hàn đưa cho Lục Nhiễm bản kế hoạch đơn giản.

   Thực lòng là Lục Nhiễm chỉ định đến để thăm dò thái độ của Đỗ Hàn, ngờ ấy là làm.

   So với những bản kế hoạch tỉ mỉ đến từng con số mà Lục Nhiễm từng làm, bản kế hoạch này đơn giản đến mức hơi tùy hứng, thậm chí bên cạnh những con chữ còn có cả nét phác thảo bằng bút chì thiết kế nội thất tiền sảnh hành lang, suy nghĩ và khái niệm về chỉnh thể phòng tranh rất mới mẻ, đáng tiếc là... trong bản kế hoạch này chưa đề cập đến địa điểm, nguồn vốn, phương thức kinh doanh, lợi nhuận...

   Đỗ Hàn im lặng đợi Lục Nhiễm xem hết, mới hỏi: “Thế nào, có hứng thú cộng tác , tôi hiểu gì về kinh doanh, nhưng về mặt tiền vốn phải lo”.

   Tuy rằng chưa từng gặp Đỗ Hàn, nhưng Lục Nhiễm biết bố ấy là đối tác của Hàn Mặc Ngôn, kinh doanh bất động sản, vốn vạn lời, giới kinh doanh địa ốc ai biết đến danh tiếng Đỗ Thừa, thứ mà ông ta có nhiều nhất chính là tiền, có tiền mọi việc đều dễ dàng, so với việc làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn, công việc này ràng thú vị hơn và cũng thách thức hơn.

   Nhưng... Lục Nhiễm bỏ tập tài liệu xuống, : “Để tôi nghĩ thêm”.

   “Còn suy nghĩ gì chứ? cần gì tôi cũng có thể cung cấp cho , có chuyện có người khoa tay múa chân bảo làm thế này, làm thế kia, muốn làm gì cũng được, chiến lược kinh doanh, phương thức quảng cáo đều do quyết định...” Những lời của Đỗ Hàn là hấp dẫn.

   “E hèm...”.

    Cái kiểu lôi kéo người ngay trước mặt sếp cũ của người ta thế này khiến người khác khó chịu.

   Đỗ Hàn nghếch đầu nhìn Hàn Mặc Ngôn: “ có ý kiến gì ?”.

   Hàn Mặc Ngôn cầm tập tài liệu bàn, lật qua vài trang, khẽ chau mày rồi vứt xuống bàn vẻ giễu cợt.

   Bị công kích vì phản ứng của Hàn Mặc Ngôn, Đỗ Hàn lạnh lùng: “Có gì cứ ra”.

   Vẻ lạnh lùng đó hiển nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ của Hàn Mặc Ngôn, ta nhìn Đỗ Hàn, nhả ra hai chữ: “Ấu trĩ”.

   Đỗ Hàn nổi nóng, đập bàn: “Ấu trĩ ở chỗ nào?”.

   Ngồi cách nửa cái bàn, Lục Nhiễm cũng cảm nhận được nộ khí bừng bừng của Đỗ Hàn.

   Hàn Mặc Ngôn vẫn bình thản như , lần lượt chỉ ra những thiếu sót và khuyết điểm trong bản kế hoạch của Đỗ Hàn, phân tích khả thi và viễn cảnh thị trường, ngữ điệu bình tĩnh như đầm nước chết, nhưng chắc chắn trong từng câu chữ khiến người ta tin phục và thuận theo suy nghĩ của .

   Hàn Mặc Ngôn mà Lục Nhiễm quen thuộc, còn nụ cười khi hai người mới bắt đầu tranh cãi.

   Nhưng cũng giống với Hàn Mặc Ngôn, tuy cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng Hàn Mặc Ngôn chưa từng nể mặt người ngoài như thế này bao giờ, đó là cách cư xử theo kiểu cáo thành tinh của những người làm kinh doanh. Vẻ trầm mặc kiệm lời của Hàn Mặc Ngôn khiến người ta cảm thấy chắc chắn đáng tin cậy, hơn nữa, những người như Hàn Mặc Ngôn chỉ cần tỏ ra hơi thân thiết chút khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng rất nhiều.

   Hàn Mặc Ngôn phải là đồ ngốc, chẳng lẽ cố ý làm cho Đỗ Hàn tức giận.

   Đỗ Hàn muốn phản bác, nhưng đối phương quá chắc chắn, còn lại có vẻ chẳng hiểu gì.

   Thực ra, để phản bác lại Hàn Mặc Ngôn cũng khó khăn gì, mặc dù bản kế hoạch này có rất nhiều chỗ tồi tệ bất khả thi, ví dụ như giao thông, ví dụ như khách hàng hay định vị sức mua, nhưng những ý kiến táo bạo cũng có thể bù đắp phần nào... Thành phố này cũng chưa có phòng tranh cao cấp nào...

   Lục Nhiễm bóp trán, cố xua những ý nghĩ trong đầu, bệnh nghề nghiệp đáng sợ.

   Chẳng bao lâu, đồ ăn lần lượt được bưng lên.

   Đỗ Hàn gọi nhiều ít, vừa đủ cho ba người.

   Đúng giờ ăn cơm, đồ ăn lại ngon, Lục Nhiễm cũng cảm thấy đói, múc thìa canh thịt bò Tây Hồ lên miệng thổi.

   Người phục vụ bưng lên đĩa sáu con cua.

   Mắt Lục Nhiễm sáng lên, Đỗ Hàn ngăn người phục vụ lại, nghi ngờ : “Tôi có gọi cua đâu, đồ tặng kèm à?”.

   “Dạ, là...”.

   “Tôi gọi đấy”. Hàn Mặc Ngôn cũng uống thìa canh, đáp.

   Hàn Mặc Ngôn biết Lục Nhiễm thích ăn cua, nên... cố ý gọi cho sao?

   Nuốt thìa canh, Lục Nhiễm yên lặng tự cười mình, thôi nào, đừng có tự mình đa tình như vậy.

   Thuật dùng người, chỉ là thói quen của mà thôi.

   Có cả Đỗ Hàn và Hàn Mặc Ngôn, nên có số chuyện tiện ra.

   Thế là cứ yên tâm ăn cơm, sáu con cua, mỗi người hai con, Lục Nhiễm ăn hết phần của mình, vẫn liếm mép vẻ thèm thuồng, lim dim hai mắt tận hưởng món khoái khẩu.

   định lau tay, lại có hai con cua được đẩy đến trước mặt .

   nhìn Hàn Mặc Ngôn vẻ nghi hoặc, bình thản: “ thích ăn mà”.

   Lục thích ăn cua à?”. Đỗ Hàn ngắt lời Hàn Mặc Ngôn, đẩy nốt con cua còn lại của mình đến trước mặt Lục Nhiễm, giọng khẩn thiết: “Thế ăn nốt cả con này ”.

   Có thích ăn lắm cũng cảm thấy cảnh tượng này là khó xử, Lục Nhiễm lấy khăn lau tay, cười đáp: “Thôi, có thích lắm cũng phải học cách dừng lại, cua tính lạnh, ăn nhiều ngày mai bệnh viện mất”.

   Đúng thế, có thích lắm cũng phải học cách dừng lại.

   Ăn xong cơm, Lục Nhiễm chuẩn bị ra về.

   Hàn Mặc Ngôn biết Lục Nhiễm chưa mua xe, định đưa về, ngờ Đỗ Hàn cũng xe đến, hai người tranh nhau kết quả là... Lục Nhiễm quyết định tàu điện ngầm về.

   Được nửa đường, phát chiếc xe cứ theo mình.

   Lục Nhiễm dừng chân, quay lại thấy Đỗ Hàn hạ cửa xe, vẫy .

   Đỗ, có việc gì ?”.

   “Lên xe ”.

   Lục Nhiễm cười: “Lúc nãy bảo là tôi tự về mà?”.

   Đỗ Hàn cũng cười, rất xinh đẹp và hào sảng, ánh mắt nghĩa hiệp: “Quân tử giữ lời là việc của đàn ông, tôi là phụ nữ, ngang ngược vốn là đặc quyền của phụ nữ mà. Lên xe , lúc nãy có mặt Hàn Mặc Ngôn ở đấy tôi chẳng dám chuyện gì cả”.

   ấy hoàn toàn hợp lý.

   Lục Nhiễm vốn có cảm tình với những thẳng thắn, chút e dè, lên xe của Đỗ Hàn.

   Sau khi hỏi thăm địa chỉ nhà Lục Nhiễm, câu hỏi của Đỗ Hàn là: “Bản kế hoạch đó của tôi ấu trĩ như thế à?”.

   ràng là Đỗ Hàn vẫn canh cánh bên lòng những lời của Hàn Mặc Ngôn.

   Lục Nhiễm phì cười, Đỗ Hàn khí thế là thế mà vẫn trẻ con. Sắp xếp lại suy nghĩ, Lục Nhiễm phân tích bản kế hoạch của Đỗ Hàn theo cách nghĩ của mình, có ưu điểm, có nhược điểm, số chỗ đưa được ra những vấn đề chính. Đỗ Hàn vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng thở dài: “Tôi hiểu rồi”.

   “Trong tay có số liệu cụ thể và tài liệu liên quan nên tôi thể phân tích cụ thể hơn”.

   “Việc này vội”. Đỗ Hàn gật đầu: “... chẳng trách mà nghỉ việc, làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn đúng là thiệt thòi quá”.

   Lục Nhiễm gì, nhìn thẳng về phía trước.

   Đỗ Hàn nghĩ ngợi lát rồi lại : “ và Hàn Mặc Ngôn có vấn đề gì đúng ? Chắc tôi nhầm đâu, tôi chưa thấy chỗ nào mà quan hệ ông chủ và trợ lý lại kỳ quái như ở đây. Là ta thích thích ta, hay là thích ta mà ta thích , hay là hai người nhau mà đến được với nhau?”.

   Phì cười vì loạt hết lại ta, hết ta lại của Đỗ Hàn, những tình cảm u uất trong lòng Lục Nhiễm cũng vơi bớt phần nào.

   Lục Nhiễm xua tay, bỗng cảm thấy có ra cũng chẳng có gì to tát: “Là tôi thích ta, nhưng thấy ta rồi đó... Chúng tôi sớm tối bên nhau ba năm chứ phải là ba ngày hay ba tháng, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày bén, hay cách khác là có đem dây thừng trói chúng tôi lại cả đêm cũng có chuyện gì xảy ra”.

   Đỗ Hàn do dự: “Nhưng tôi thấy ta đối với cũng tồi, còn chọn món cho ”.

   “Thói quen mà thôi, nếu vì những điều này sao tôi có thể kiên trì được ba năm”.

   “Tôi lại cảm thấy ông chủ bận trăm công nghìn việc có thể ghi nhớ xem trợ lý mà mình hề quan tâm thích ăn gì, lại còn gọi món cho ấy”.

   Lục Nhiễm muốn với Đỗ Hàn rằng cả công ty đều biết mình thích ăn cua, nhưng... cuối cùng lại cười đáp: “Cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi từ bỏ rồi”.

   Đỗ Hàn tiếp tục an ủi , còn vừa cười vừa : “Thế càng tốt, đàn ông ấy à, chẳng phải thứ gì cần thiết, vừa hôi hám vừa xấu tính, đề cao chủ nghĩa nam quyền, muốn phụ nữ gọi đến, xua tay là , nhìn thấy mấy xinh đẹp đờ người ra, mình coi ta là bến bờ, nhưng ta chỉ coi mình là người dọn dẹp miễn phí... Đàn ông chỉ cần điều kiện tương đối chút tự cho mình quá hấp dẫn, đợi phụ nữ nhào vô...”.

   Nghe Đỗ Hàn oang oang kể tội đàn ông, Lục Nhiễm quay lại, khẽ hỏi: “ Đỗ, ghét đàn ông đến thế sao...?”.

   Tiếng oán thán lúc nãy ngưng bặt, Đỗ Hàn quay lại, cười: “Cũng phải, chỉ là đa phần đàn ông đều khiến người ta chán ghét, nhất là nhìn thấy loại đàn ông lừa gạt phụ nữ, tôi chỉ muốn...”.

   Bất giác, Lục Nhiễm cảm thấy lạnh sống lưng.

   Đỗ Hàn dừng xe, bò lên cả vô lăng mà cười: “Bị tôi dọa cho chết khiếp phải ?”.

   Cười chảy cả nước mắt, Đỗ Hàn tắt máy: “Đùa chút thôi. Được rồi, đến nhà rồi, xuống xe ”.

   Lục Nhiễm lắc đầu cười, bước xuống xe.

   Vừa xuống xe Lục Nhiễm nhìn thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc đậu ở trước cửa nhà.

   Phản ứng đầu tiên của Lục Nhiễm là muốn trốn vào trong xe, nhưng người đàn ông mặt sắt xanh lè đối diện bước đến, gần như chỉ chớp mắt ra trước mắt hai người.

   Sau phút bối rối, Đỗ Hàn hàn huyên với Lục Tề, giọng điệu chẳng tử tế gì: “ Lục, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là vinh dự ba đời”.

   Đỗ, tôi hề cảm thấy vinh hạnh khi gặp ”.

   Lục Nhiễm ngáp cái, tăng tốc lướt qua người Lục Tề: “, em lên nhà ngủ trước đây”.

   đợi mặt Lục Tề kịp đen như cái đít nồi, Lục Nhiễm phi như tên bắn lên , để lại hai người đó gườm gườm nhìn nhau.

   “Đây là cái gì?”.

   Hàn Mặc Ngôn hiếm khi nổi nóng. ta lạnh lùng nhưng ít khi nóng giận.

   Tiết Lễ Giai cúi đầu nhìn tập tài liệu bị ném xuống chân, cảm thấy uất ức, dù có thế nào đây cũng là thành quả cả buổi tối của , cho dù bằng Lục Nhiễm, nhưng chắc cũng chẳng kém hơn là mấy.

   Nhưng cũng biết những lúc thế này tuyệt đối phải là lúc phản bác Hàn Mặc Ngôn.

   Khẽ cắn môi, mắt Tiết Lễ Giai đỏ hơn, ánh mắt loang loáng nước, muốn khóc mà dám khóc.

   “Hàn tổng, tôi cũng cố gắng hết sức rồi...”.

   Hàn Mặc Ngôn chẳng thèm nhìn đến , cố nén tức giận: “Lần trước là thế nào? giải thích ”.

   “Giải thích... gì ạ?”.

   Hàn Mặc Ngôn mất hết kiên nhẫn với đứng trước mặt mình.

   có thể làm tốt, nhưng đừng coi tôi là thằng ngốc”. Hàn Mặc Ngôn xua tay, giọng cứng rắn lạnh lùng: “ có thể dọn dẹp đồ đạc ra về được rồi”.

   Tiết Lễ Giai thể ngờ Hàn Mặc Ngôn có thể dễ dàng đuổi đến thế: “Tôi...”.

   Ánh mắt lãnh đạm lướt qua, Tiết Lễ Giai đọc được trong đó chế giễu, trước mặt Hàn Mặc Ngôn mà đề cập đến xuất thân của chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân.

   Và thế là buột miệng thành: “Tôi biết tôi sai rồi, bản kế hoạch hôm trước phải do tôi làm”.

   Hàn Mặc Ngôn chỉ ngồi nhìn, đợi tiếp tục.

   Tiếp tục lừa dối chỉ càng nhận hậu quả tệ hơn, Tiết Lễ Giai cắn răng thuật lại mọi chuyện với Hàn Mặc Ngôn.

   Ngón tay lật lật tập tài liệu bên cạnh, Hàn Mặc Ngôn im lặng, đáng lẽ phải phát ra bản kế hoạch đó là của Lục Nhiễm, chỉ vì quá quen với phong cách của nên cho rằng tất cả những bản kế hoạch thế giới này đều giống hệt như thế, kết quả là chỉ có mình Lục Nhiễm mà thôi.

   Đuổi Tiết Lễ Giai, Hàn Mặc Ngôn còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu lại dấy lên ý nghĩ muốn Lục Nhiễm quay lại.

   có trợ lý, công việc của Hàn Mặc Ngôn chất đống lại, cũng may quen làm việc với tốc độ cao.

   Làm xong công việc của nửa đêm.

   Hàn Mặc Ngôn chuẩnn bị ra về, bỗng điện thoại reo.

   Sau khi trở về Lục Nhiễm bị Lục Tề mắng cho trận nên thân.

   Có những lúc, người thân quá quan tâm đến mình cũng phải là việc hay. Lục Tề luôn coi như hiểu việc đời, luôn cảm giác dễ dàng bị tổn thương, nhưng thực tế còn nguy hiểm hơn cả Đỗ  Hàn.

   Lục Nhiễm của năm năm trước, hoàn toàn có thể gọi là đứa con bất lương.

   Chỉ là, trải qua bao nhiêu việc, giờ chỉ còn là ảo mộng.

   giờ, việc quan tâm phải là tối nay đâu chơi mà là Lục Tề ra lệnh cho tuần sau phải đến công ty báo cáo.

   vò đầu bứt tai xem làm thế nào có thể trốn được Lục Tề cách hợp tình hợp lý, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của bạn thân Lâm Tĩnh.

   Đầu tiên là loạt những lời trách cứ tối tăm mặt mũi, nào là từ lần trước gặp nhau ở quán bar Lục Nhiễm hề gọi cho ấy, nào là Lục Nhiễm coi ấy là bạn, rồi cuối cùng Lâm Tĩnh nức nở trong điện thoại, lời lẽ lộn xộn lung tung, Lục Nhiễm mới biết phải Lâm Tĩnh trách mình, chỉ là uống say rồi muốn tìm người oán thán mà thôi.

   Hỏi địa chỉ, Lục Nhiễm khoác thêm chiếc áo đến quán bar lần trước họ gặp nhau.

   Khi tìm thấy Lâm Tĩnh, ấy ngồi trong lô riêng, nốc từng cốc rượu, mặt mũi nhòe nhoẹt phấn son.

   Dưới đất là cả đống vỏ chai, đủ loại khác nhau.

   Len qua đám đông, Lục Nhiễm giằng lấy chai rượu trong tay Lâm Tĩnh, vứt qua bên.

   Lâm Tĩnh say mềm nhướn mắt nhìn , như hoàn toàn hiểu tại sao Lục Nhiễm lại giằng lấy chai rượu của mình, rồi ngã nhào vào lòng , miệng lẩm bẩm: “Thằng khốn Lạc Ức Vi, còn dám chơi trò bắt cá hai tay...”.

   Vực Lâm Tĩnh dậy, chào hỏi qua loa những người ở đấy, Lục Nhiễm đỡ Lâm Tĩnh ra ngoài, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.

   Lục Nhiễm quen Lâm Tĩnh từ năm mười sáu, mười bảy tuổi, cái tuổi biết trời cao đất dày, lúc đó, Lục Nhiễm nổi tiếng vì hay trốn học, Lâm Tĩnh là bạn cùng bàn, vẫn hay giúp chép bài. ngoan ngoãn đó có người bạn trai thanh mai trúc mã Lạc Ức Vi. Sau khi thi trượt phổ thông, Lâm Tĩnh còn có ý định tự tử, cũng may có và Lạc Ức Vi khuyên giải, cứ tưởng rằng đời này kiếp này họ mãi ở bên nhau.

   Ra khỏi quán bar là nửa đêm, trời tối đen, đường phố bóng người.

   Đợi mãi có chiếc xe nào, đứng bên đường, bỗng mấy tên đàn ông cầm hung khí đột nhiên xuất vây xung quanh.

   Cảm giác ổn, Lục Nhiễm rút điện thoại, bấm nút gọi nhanh.

   Chưa đầy năm giây, máy thông, Lục Nhiễm gấp gáp : “Quán bar Thất Lạc Viên, cứu...”.

   Chưa xong, tên cầm gậy gỗ quật bay chiếc điện thoại của .

   Điện thoại đập mạnh vào tường, văng cả pin ra ngoài, mất liên lạc.

   Tên tóc vàng cầm đầu gõ gõ cây gậy gỗ vào lòng bàn tay, chỉ vào Lâm Tĩnh rồi quay sang Lục Nhiễm cười dâm đãng: “Hi hi, chúng tao nhắm nó mấy hôm nay rồi, còn lo là đứa đủ dùng...”.

   Lục Nhiễm đặt Lâm Tĩnh xuống đất, bình tĩnh hỏi: “Chúng mày định thế nào?”.

   Tên tóc vàng lộ vẻ khả ố: “Nếu tiểu thư đây ngoan ngoãn nghe lời giúp ông tận hứng ông cũng tay...”.

   Vứt áo khoác sang bên, Lục Nhiễm làm vài động tác khởi động chân tay, cười khẩy: “Thế chúng mày cứ thử ”.

   Tất nhiên là Lục Nhiễm cũng quá lên, thực tế là nếu chúng cùng xông lên, cùng lắm là Lục Nhiễm chịu được đến đứa thứ hai, còn nếu chọi , cho dù mấy năm nay Lục Nhiễm động tay chân, nhưng với người học võ như , nếu giải quyết từng đứa chẳng thành vấn đề.

   Lúc này điểm yếu lớn nhất của Lục Nhiễm nằm ở chỗ là phụ nữ, thể lực thể bằng đàn ông.

   May mà đủ nhanh.

   Ra tay cách nhanh nhẹn và dứt khoát, lại nhằm vào những chỗ yếu như bụng, họng...

   Cũng có thể chúng ngờ Lục Nhiễm lại ra tay, trong chớp mắt chủ quan, chưa đầy phút Lục Nhiễm đốn ngã ba tên đàn ông, còn tiện tay cướp được chiếc gậy của tên khác.

   Thấy đối phương là người luyện võ, tên tóc vàng do dự lát, rồi vẫn bảo thuộc hạ tiếp tục bao vây và tấn công Lục Nhiễm, nếu Lục Nhiễm là đàn ông, có thể chúng bỏ , nhưng vì đối phương là ... bị đánh cho phải rút lui, tin này mà lộ ra ngoài là mất mặt.

   thể ngờ Lục Nhiễm cầm gậy còn đáng sợ hơn khi nãy, chỉ thấy cây gậy khua tít, rồi rầm rầm vài tiếng mà quá nửa đám người theo đều bị ăn đòn, tên tóc vàng thể tiếp tục ngồi yên chỗ.

   Vẫy tay ra hiệu cho hai tên tâm phúc, riêng giấu theo con dao sau lưng, từng bước tiến đến gần Lục Nhiễm.

   cũng muốn xảy ra án mạng, nhưng này hề biết cư xử chút nào.

   “Dừng tay ngay, nếu tao giết nó bây giờ!”.

   Lục Nhiễm sững lại, biết từ lúc nào hai tên khốn lại gần, kề con dao hoa quả vào cổ Lâm Tĩnh.

   Lục Nhiễm khẽ nhếch mép cười gằn: “Có bản lĩnh cứ ra tay , nếu chúng mày giết được cả tao, tao cho tất cả chúng mày cùng chết”.

   Khi những lời này, Lục Nhiễm bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh.

   Theo phản xạ, Lục Nhiễm tránh sang bên.

   Trong giây lát, đường phố mờ mờ bỗng nhiên sáng chói ánh đèn.

   Lục Nhiễm phút chốc thất thần, chính trong giây phút ấy, động tác né tránh của bị chậm mất giây, con dao rạch đường tay trái của , máu trào qua vết thương dài và hẹp thấm ướt cả cánh tay, đau rát.

   Ánh sáng chói mắt lúc nãy dần biến mất, Lục Nhiễm quay lại, đạp tên đâm lén bằng đôi giày cao gót sáu phân, Lục Nhiễm cố nén cơn đau mở to mắt, chiếc Audi A6 từ xa tiến đến.

   Xe của Hàn Mặc Ngôn.

   Giữ chặt vết thương, chửi thầm trong lòng: Hàn Mặc Ngôn, đồ ngốc.

   Mười phút sau, cảnh sát bắt toàn bộ nhóm ẩu đả.

   Đáng lẽ Lục Nhiễm cũng phải lấy khẩu cung, nhưng vì Hàn Mặc Ngôn có quen biết, đánh tiếng bị thương phải viện nên lùi sang ngày mai.

   Đến trước mặt Lục Nhiễm, nhìn thấy vết thương của , Hàn Mặc Ngôn thoáng chút bực bội, lẽ ra có thể đến sớm hơn chút bị thương.

   Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất, Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh : “Tôi đưa bệnh viện”.

   xe của cảnh sát có số băng gạc cấp cứu, Lục Nhiễm quấn tạm mấy vòng, vẫn đau, nhưng chảy máu nhiều nữa.

   “Cứ đưa Lâm Tĩnh, cùng tôi về ”.

   Lục Nhiễm ngồi bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, đây phải lần đầu tiên chiếc xe này, xét về ngoại hình, chiếc xe này có gì xuất chúng, có thân xe đẹp cá tính như Porsche, cũng thanh thoát hào hoa như Lamborghini, nhưng mọi tính năng đều hoàn hảo, tốc độ ổn định, kết cấu động cơ hoàn thiện. Hàn Mặc Ngôn lái chiếc xe này ba năm, nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài xe vẫn sáng choang như mới.

   So với những ông chủ suốt ngày thay xe như thay áo, ràng Hàn Mặc Ngôn... rất chung tình.

   Xe vào đường lớn, rồi lại rẽ sang đường khác.

   Lục Nhiễm vội lên tiếng: “Nhầm rồi, nhà Lâm Tĩnh đường này”.

   “Bệnh viện ở đường này”.

   “...”.

   Vẫn có gì khác... những việc quyết định, ai thay đổi được.

   Cánh tay đau buốt, cũng còn sức mà tranh cãi, Lục Nhiễm quay đầu chỗ khác.

   thấy Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn hơi quay lại: “Vết thương chảy máu nhiều, xử lý càng nhanh càng tốt”.

   Lục Nhiễm ngạc nhiên quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, ... giải thích?

   Đèn đường loang loáng lướt qua, chiếu lên khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn ánh sáng loang lổ, tranh tối tranh sáng, nhìn được thái độ của Hàn Mặc Ngôn, cũng giống như chưa bao giờ nhìn người đàn ông này...

   Trong bệnh viện chỉ còn mỗi phòng cấp cứu mở cửa, Hàn Mặc Ngôn mua sổ, đăng ký cho Lục Nhiễm.

   Bác sĩ tháo băng gạc, vì máu khô bết lại nên băng gạc bị dính vào da thịt, lúc gỡ ra chạm vào vết thương, đau quá, Lục Nhiễm cắn chặt môi.

   “Ai quấn băng thế này?”.

   Lục Nhiễm vừa định trả lời, bác sĩ nhìn Hàn Mặc Ngôn, giọng hơi buồn ngủ có phần thiếu kiên nhẫn: “Là phải ? có biết trước tiên phải sát trùng vết thương, băng gạc này biết để từ bao giờ rồi, còn nữa, có ai quấn băng thế này ?”. Đưa cuốn sổ y bạ cho Hàn Mặc Ngôn: “ đưa bạn tiêm mũi phòng uốn ván, rồi quay lại đây rửa vết thương để xem có phải khâu ?”.

   Thái độ của bác sĩ khiến Lục Nhiễm cảm thấy khó xử, định giải thích, Hàn Mặc Ngôn “vâng”, rồi đỡ tiêm.

   tức giận, cũng giải thích.

   Trong lòng Lục Nhiễm lại ngổn ngang suy nghĩ, nhưng rồi những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cơn đau che khuất.

   nhìn thấy nên cũng chẳng lo lắng gì, nhưng đến lúc rửa vết thương mới phát vết rách lớn cánh tay đáng sợ, mặc dù bác sĩ cố gắng hết sức tay, nhưng Lục Nhiễm vẫn đau tái cả mặt.

   Hàn Mặc Ngôn đứng ngay bên cạnh, đau quá, đưa tay ra như muốn tìm chỗ bám vào.

   Theo bản năng, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy bàn tay của Lục Nhiễm, ngờ bị nắm lấy cánh tay, như muốn chia bớt cơn đau, may mà Lục Nhiễm có móng tay, nên dù nắm chặt như thế cũng đau là mấy.

   Chỉ đến khi rửa xong vết thương, Lục Nhiễm mới thả cánh tay của Hàn Mặc Ngôn ra, muốn câu cảm ơn, nhưng lại lúng túng ra lời.

   Bác sĩ thu dọn dụng cụ : “Thực ra vết thương của khâu hay cũng được. Nếu khâu lâu khỏi hơn và lần sau nếu tiếp tục bị thương ở chỗ đó rắc rối to. Khâu để lại sẹo, nhưng sau này vết thương ổn định... là con ... cái này tự quyết định nhé... Có điều, giờ tôi cũng khâu được cho , nếu quyết định khâu tốt nhất là bảy, tám giờ sáng mai quay lại, nhớ là được quá bảy tiếng, nếu rất khó khâu đấy”.

   Lục Nhiễm suy nghĩ lát, quyết định: “Em khâu”.

   Sẹo có làm sao, da tay có gì quan trọng, thích hay thích và vết sẹo tay thực ra cũng liên quan gì đến nhau.

   Khi quay lại xe Hàn Mặc Ngôn, cả hai người đều gì.

   Lâm Tĩnh vẫn ngủ say ở ghế sau, hề biết gì về những việc xảy ra, Lục Nhiễm cảm thấy ghen tị với bạn.

   Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà, cũng gần hai giờ sáng, Lục Nhiễm đắn đo với Hàn Mặc Ngôn: “Tối nay phiền quá, rất cảm ơn . đưa tôi qua bệnh viện rồi về , sáng mai còn phải làm, khi nào khâu xong tôi tự bắt xe về”.

   Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Có cần báo cho bạn trai ?”

   “Bạn trai?”. Lục Nhiễm nhất thời chưa hiểu ra vấn đề.

   “Họ Hướng đó”.

   Lục Nhiễm nghĩ ra, Hàn Mặc Ngôn đến Hướng Diễn... cũng chẳng trách, lần gặp nhau ở rạp chiếu phim, cũng coi như là Lục Nhiễm ngầm thừa nhận.

   Lúc đó là vì cảm thấy mình bóng lẻ loi, bây giờ nghĩ lại, muốn dựa vào điều đó để giữ thể diện cũng phải việc hay, khẽ cười, hạ giọng: “ hiểu nhầm rồi, ấy phải bạn trai của tôi”.

   Im lặng giây lát, Hàn Mặc Ngôn tiếp lời: “Nhà tôi ở gần đây, cứ đến đó ngủ đến bảy giờ, khi nào khâu xong, tôi làm”.

   “Thôi, phiền quá”.

   Đến nhà Hàn Mặc Ngôn, ý nghĩ đó vừa lướt qua, Lục Nhiễm nghĩ ngay đến việc từ chối. Ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, thể giữ cho mình tỉnh táo. cũng có chút hối hận vì gọi cho Hàn Mặc Ngôn, nhưng lúc đó tình thế gấp gáp, chỉ hành động theo bản năng. Cho đến hôm nay Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận... Hàn Mặc Ngôn là người luôn mang đến cho người khác cảm giác an toàn, chỉ cần ở bên cạnh , chẳng có gì phải lo lắng.

   cũng đúng là như vậy.

   Hơn hai năm trước, Lục Nhiễm dần quen với công việc, cũng có thể coi là nhận được công nhận của Hàn Mặc Ngôn. Hậu quả của việc hí ha hí hửng khiến nhầm lẫn số liệu thống kê, chút nữa gây ra họa lớn. Khi nhận được tin, lần đầu tiên trong đời Lục Nhiễm cảm thấy kinh hoàng, nhưng càng cuống càng thể tìm thấy sai sót. Lúc đó, Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa bận bịu như bây giờ, chỉ câu: “Tôi cho cơ hội”, rồi cùng tìm kiếm thâu đêm, chẳng khác gì mò kim đáy bể, từ trong biển số liệu tìm kiếm ra hạng mục sai sót.

   Có thể đó chỉ là những hành động vô tư của Hàn Mặc Ngôn, dồn ít hóa nhiều, tích tụ dần dần thành tình cảm sâu đậm của Lục Nhiễm.

   Lúc đó, cứ tưởng rằng hoàn toàn vô tâm.

  2. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954

   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <o=DocumentProperties>
   <o:version>12.00</o:version>
   </o=DocumentProperties>
   </xml><![endif]-->


   <!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:WordDocument>
   <w:view>Normal</w:view>
   <w:Zoom>0</w:Zoom>
   <w:TrackMoves/>
   <w:TrackFormatting/>
   <w:punctuationKerning/>
   <w:validateAgainstSchemas/>
   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
   <w=DoNotPromoteQF/>
   <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
   <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w=DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w=DontVertAlignCellWithSp/>
   <w=DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w=DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
   </w:Compatibility>
   <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m=DispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m=DefJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
   </m:mathPr></w:WordDocument>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
   <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
   LatentStyleCount="267']
   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
   UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
   </w:LatentStyles>
   </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
   <style>
   /* Style Definitions */
   table.MsoNormalTable
   {mso-style-name:"Table Normal";
   mso-tstyle-rowband-size:0;
   mso-tstyle-colband-size:0;
   mso-style-noshow:yes;
   mso-style-priority:99;
   mso-style-qformat:yes;
   mso-style-parent:"";
   mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
   mso-para-margin-top:0in;
   mso-para-margin-right:0in;
   mso-para-margin-bottom:10.0pt;
   mso-para-margin-left:0in;
   line-height:115%;
   mso-pagination:widow-orphan;
   font-size:11.0pt;
   font-family:"Calibri","sans-serif";
   mso-ascii-font-family:Calibri;
   mso-ascii-theme-font:minor-latin;
   mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
   mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
   mso-hansi-font-family:Calibri;
   mso-hansi-theme-font:minor-latin;
   mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
   mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
   </style>
   <![endif]-->


   font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; color: ']Chương 6[/B]

   <address class="MsoNormal" style="Hàn Mặc Ngôn : “Lục Nhiễm, hãy cho cơ hội để thử xem...”[/I]</address><address class="MsoNormal" style=" </address>

   sao”.

   Hàn Mặc Ngôn lái xe vào khu biệt thự, từng ngôi biệt thự riêng biệt dần lùi lại phía sau.

   Lục Nhiễm bật cười, quả nhiên, câu lúc nãy của Hàn Mặc Ngôn là câu khẳng định chứ phải câu hỏi.

   Cả ngôi biệt thự sạch bong như vừa được quét dọn, hạt bụi, cách phối màu đen trắng càng làm tăng vẻ tịch thiếu vắng hơi người, tạo cho người ta cảm giác lành lạnh khi bước vào, giống hệt cảm giác ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.

   Ngôi biệt thự hề có dấu vết của phụ nữ, cũng đúng thôi... bạn của Hàn Mặc Ngôn toàn là những thiên kim tiểu thư, gia giáo rất nghiêm, trước khi kết hôn chẳng bố mẹ nào đồng ý cho con đến sống chung với bạn trai.

   “Tầng hai rẽ phải gian thứ hai là phòng dành cho khách, thay ga giường là ngủ được. Tôi tắm đây”.

   Hàn Mặc Ngôn buông câu rồi vào phòng tắm ở tầng .

   Lục Nhiễm lên lầu, tìm thấy phòng dành cho khách, cả căn phòng phối màu đen trắng, tường trắng, chăn đệm màu đen, những đồ gia dụng trắng đen xen kẽ... tay vẫn đau rát, cơn buồn ngủ lúc nãy tan biến đâu mất, Lục Nhiễm xuống lầu, vào phòng khách bật ti vi, chuyển vài kênh rồi chọn bộ phim võ hiệp biết chiếu bao nhiêu lần, lơ đãng ngồi xem.

   Hàn Mặc Ngôn thay áo ngủ, từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lục Nhiễm nằm co ro sofa xem ti vi, cánh tay băng kín gạc đặt trước bụng, trông rất tội nghiệp.

   Thấy Hàn Mặc Ngôn bước vào, Lục Nhiễm ngước mắt lên, chớp chớp rồi mới lên tiếng: “Tôi buồn ngủ, tiếng ti vi có làm phiền ?”.

   Hàn Mặc Ngôn ít khi giao tiếp với phụ nữ, Lục Nhiễm là trong những ngoại lệ hiếm hoi, tuy rằng dạo này gặp nhau thường miệng lưỡi sắc bén mà lạnh lùng phản bác Hàn Mặc Ngôn, nhưng trước đây, đa phần Lục Nhiễm luôn hiền hòa, hề có mưu đồ hay ý muốn chiếm đoạt, bình yên như... bây giờ. Đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn hiếm khi dùng bộ não của mình nghĩ về việc khác ngoài công việc.

   hỏi Lục Nhiễm: “ thích tôi phải ?”.

   Đầu óc của Lục Nhiễm cứng đờ.

   ràng vừa rồi những chuyện nhạt nhẽo, tại sao trong nháy mắt lại thành ra thế này.

   Nhưng nhìn Hàn Mặc Ngôn có vẻ gì là đùa, hay cách khác, Hàn Mặc Ngôn chẳng lẽ lại biết đùa.

   Tĩnh trí lại, Lục Nhiễm cười đau khổ, có nên cảm ơn mở lời?

   Hàn Mặc Ngôn im lặng, ràng đợi câu trả lời của .

   Dòng suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Lục Nhiễm, nhìn Hàn Mặc Ngôn, đôi mắt đen kịt lộ cảm xúc, thể đoán biết được hỏi thế là có ý gì, Lục Nhiễm do dự giây lát, biết có nên trả lời.   bật cười, trả lời: “Vâng”.

   Có do dự cũng lừa dối được bản thân, bao nhiêu lần tự rằng phải rời xa người đàn ông này, thực tế... vẫn nặng lòng.

   Nghe thấy thế, Hàn Mặc Ngôn như đắn đo giây lát, rồi hạ giọng : “Thế nếu tôi và em đến với nhau, em có thể quay lại làm việc ?”.

   Lục Nhiễm ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt thể tin vào những gì mình vừa nghe, dần dần chuyển thành nụ cười khẩy: “Hàn Mặc Ngôn, cảm thấy việc này cũng có thể đem ra trao đổi được sao?”.

   “Tại sao được?”. Hàn Mặc Ngôn tỉnh bơ đáp lời: “Em muốn làm bạn của tôi sao?”.

   Lục Nhiễm tức nghẹn.

   Cảm giác hoang đường hết sức trào dâng, nỗ lực bao nhiêu năm nay, kết quả lại... lại đơn giản đến thế này sao?

   Nếu vì vết thương tay, muốn đánh cho Hàn Mặc Ngôn trận, để xem đầu óc của người đàn ông này có thiếu cái gì ?

   “Em bằng lòng à?”.

   Hàn Mặc Ngôn khoanh tay, tay xoa chóp mũi như suy tính.

   “Hàn Mặc Ngôn, đây phải vấn đề bằng lòng hay bằng lòng, mà là... nguyên nhân của việc đưa ra ý kiến này là vì muốn mất trợ lý lăn lộn cộng tác ăn ý với ba năm chứ phải vì đối tượng là tôi”.

   “Cũng đều là mà, có gì khác biệt đâu?”.

   Cảm giác đàn gẩy tai trâu khiến Lục Nhiễm hoàn toàn bất lực.

   Khi Hàn Mặc Ngôn tìm kiếm bạn , cũng từng nghĩ, tại sao đối tượng thể là mình, nhưng ngày khi điều này trở thành thực, mới nhận ra rằng, con người phải là sinh vật hoàn toàn lý trí, nguyên nhân của việc Hàn Mặc Ngôn đưa ra đề nghị này phải vì , mà chỉ vì muốn bỏ phí năng lực làm việc của .

   Đúng vào thời khắc lựa chọn buông tay, lời mời hẹn hò này ràng... đáp ứng nổi .

   Con người là sinh vật tham lam vô bờ bến, có lẽ trước kia chỉ cần đứng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn là quá đủ, nhưng tại, nếu chỉ dựa vào điều này...

   thể để bản thân mình tiếp nhận.

   Cho dù người đó là Hàn Mặc Ngôn.

   Thở dài đánh thượt, Lục Nhiễm nhếch môi: “Lúc khác , tôi ngủ đây”.

   Vừa đứng dậy, nghe tiếng Hàn Mặc Ngôn vang lên: “Hai hôm trước tôi có gặp bố em”.

   Lục Nhiễm hơi sững lại, rồi cười đáp: “Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp ông ấy, nếu lần sau có gặp, giúp tôi chuyển lời hỏi thăm”.

   Lời cực kỳ trái khoáy, nhưng Lục Nhiễm lại ra hết sức tự nhiên.

   Giơ điều khiển tắt ti vi, Lục Nhiễm ôm cánh tay bị thương lên gác, nhanh, Hàn Mặc Ngôn gì thêm, cũng nhìn xuống dưới để xem Hàn Mặc Ngôn có phản ứng gì.

   Sáu rưỡi sáng, điện thoại đổ chuông báo thức, Lục Nhiễm vừa trở mình thấy tay đau buốt.

   nhớ ra là cánh tay mình bị thương, trời mới mờ mờ sáng, ánh sáng u ám từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gian phòng cũng trở nên ảm đạm, tất cả những điều vừa xảy ra hôm qua cứ như giấc mộng, cứ như phải là .

   Khi Lục Nhiễm xuống tầng dưới Hàn Mặc Ngôn dậy, trong phòng khách thơm nức mùi café.

   Đứng quay lưng về phía , Hàn Mặc Ngôn pha café bằng máy, khoác thêm chiếc áo khoác, thân người thẳng đứng.

   “Cái đó...”.

   Nghe tiếng, Hàn Mặc Ngôn quay lại, tay bưng cốc café gật đầu với Lục Nhiễm: “Chào”.

   Khung cảnh bình dị phần nào xua tan cảm giác thắc thỏm của Lục Nhiễm.

   lấy bánh mỳ nướng ra khỏi lò, đặt lên đĩa, đặt thêm cả cốc café nóng rồi đưa đến trước mặt Lục Nhiễm.

   Dùng tay phải ăn sáng, bữa sáng yên bình.

   Vì tối hôm qua ghi tên, sáng nay quay lại Lục Nhiễm được bác sĩ gây tê và khâu luôn, hiệu quả của thuốc tê rất tốt, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy hơi nhột nhột, bác sĩ khâu xong rồi.

   Bác sĩ băng lại vết thương, dặn dò chú ý giữ gìn, Lục Nhiễm cầm sổ ra về.

   Hàn Mặc Ngôn vẫn đợi , hề lộ vẻ khó chịu. Đưa Lục Nhiễm về đến nhà, vẫn chẳng ai câu nào, trước khi , cuối cùng Hàn Mặc Ngôn cũng lên tiếng: “Có gì bất tiện cứ gọi cho tôi”.

   rất khách sáo, Lục Nhiễm cũng khách sáo trả lời.

   Về nhà, việc đầu tiên là phải ngủ bù, tối hôm qua đúng là ngủ ngon.

   ngủ giấc đến trưa nhận được điện thoại cầu lấy khẩu cung.

   Trong đồn cảnh sát, mấy tên lưu manh hôm qua còn hung hăng hống hách hôm nay đứa nào đứa nấy co ro run rẩy trong trại giam, vẻ hậm hực, đầu cúi gằm. Lục Nhiễm tường thuật đơn giản việc, cánh tay bị thương, có cả bệnh án, chứng cứ hoàn toàn thuyết phục, tất nhiên, chẳng có ai liên tưởng những vết thương người bọn kia với công sở xinh đẹp đứng ở đây.

   Kết thúc việc lấy khẩu cung, cảnh sát cho biết, tình trạng thương tật của đủ điều kiện khởi tố, có thể tố cáo mấy tên kia phạm tội hình và bảo tốt nhất hãy tìm luật sư để tiến hành vụ kiện.

   Lục Nhiễm rất ngại phiền phức, vừa định từ chối cảnh sát đưa ra loạt những nguy cơ của việc thả hổ về rừng, bỏ mặc người xấu ngoài vòng pháp luật. Lục Nhiễm bật cười mở điện thoại, những luật sư mà quen biết quá năm vị, toàn là những luật sư giỏi chuyên về luật thương mại, nhờ họ đến xử lý vụ án hình thế này cũng hợp lý chút nào.

   Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cái tên Hướng Diễn.

   Luật sư quen, nếu tính thân thiết chút, cũng chỉ có mỗi Hướng Diễn.

   Biết người ta thích mình, mình có ý gì mà lại liên lạc với người ta có quá đáng , nhưng lòng, luôn coi Hướng Diễn là bạn.

   Dưới thúc giục của cảnh sát, Lục Nhiễm gọi điện cho Hướng Diên.

   “Lục... Lục Nhiễm à?”. Hướng Diễn có vẻ tin vào tai mình.

   “Em có chút việc muốn nhờ , đến đây chút được ?”.

    “Tất nhiên là được rồi”.

   Lục Nhiễm nhanh chóng báo địa chỉ, chưa đầy mười phút sau Hướng Diễn lái xe đến, chạy vào trong, nhìn thấy ngay cánh tay quấn băng của Lục Nhiễm.

   “Em sao thế này?”.

   Hướng Diễn cau mày, giọng tỏ lo lắng.

   việc cũng đơn giản thôi”. Lục Nhiễm tường thuật đơn giản vụ việc mà bỏ qua phần đánh nhau.

   Nghe xong, Hướng Diễn hỏi thêm cảnh sát số vấn đề, Lục Nhiễm ngồi yên chờ đợi.

   lát sau, Hướng Diễn cười bắt tay cảnh sát, rồi quay nhìn đám người bị nhốt bên trong, mở miệng thành tiếng: “Cảm ơn nhé!”.

   Sau đó, Hướng Diễn đến trước mặt Lục Nhiễm, vẻ mặt chân tình, : “Em đừng lo, xử lý mọi việc, cánh tay còn đau ?”.

   Lục Nhiễm lắc đầu.

   “Vết thương có to ? Còn bị khâu nữa này, đau lắm đúng ?”.

   loạt câu hỏi khiến Lục Nhiễm ngớ người ra, hình như lâu lắm rồi ai hỏi như thế.

   Khuôn mặt Hướng Diễn đầy vẻ quan tâm chăm sóc lòng.

   Trong lòng Lục Nhiễm trào dâng những cảm giác thể diễn tả thành lời, giọng vẫn bình thản: “ sao đâu, rút chỉ là xong ấy mà”.

   “Thế này...”. Hướng Diễn bỗng chuyển đề tài: “Em ăn cơm chưa?”.

   Phản ứng kịp, Lục Nhiễm thạt thà trả lời: “Em chưa ăn...”.

   cũng chưa ăn, chúng ta ăn nhé”.

   Hướng Diễn bước nhanh về phía cửa xe, mở cửa, đôi mắt dài hơi nhướng lên, ràng là đợi Lục Nhiễm vào xe.

   Ngây người ra giây lát, Lục Nhiễm như bừng tỉnh, từ chối khéo: “Thôi ạ, trong em thế này cũng muốn ra ngoài ăn, về nhà nấu bát mỳ ăn cũng được”.

   Ai ngờ Hướng Diễn suy nghĩ rồi theo : “Nấu mỳ cũng được, có điều giờ tay trái em bất tiện thế kia, đưa em về rồi nấu mỳ cho em”. Như nghĩ thêm ra điều gì, Hướng Diễn lại tươi cười: “Em thế này sinh hoạt chắc rất bất tiện, ngoài việc tắm cho em, việc gì cũng có thể giúp em, có thể nấu cơm, nấu thức ăn, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, những việc cơ bản đều làm được hết... em có thể suy nghĩ mà tận dụng ”.   Im lặng lát. Lục Nhiễm mới khẽ cười, nhưng tỏ ý từ chối dứt khoát: “Đừng đùa nữa, nếu tiện, đưa em về là được rồi”.

   Chắc cũng dự đoán được là Lục Nhiễm từ chối, nên Hướng Diễn cũng biểu lộ thất vọng, đợi Lục Nhiễm ngồi vào xe rồi lái xe về nhà .

   Ngồi lên xe, nụ cười của Lục Nhiễm cũng dần dần tan biến.

   Dù muốn phủ nhận chăng nữa, cũng thể nào rằng, bị cảm động vì những câu vừa rồi của Hướng Diễn.

   Thích Hàn Mặc Ngôn, quá mệt mỏi rồi.

   còn là thiếu nữ có thể làm tất cả vì tình , có thích nữa, cũng bị mài mòn trong thất vọng.

   Nhưng thể chỉ vì tìm kiếm an ủi mà đồng ý làm bạn người khác, dù thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách hận ràng từ trong máu của vẫn dễ dàng thay đổi.

   Khi sắp về đến nhà, bỗng chuông điện thoại reo.

   Số gọi đến là của Hàn Mặc Ngôn.

   Chuông điện thoại đổ dồn, đến khi Hướng Diễn quay lại nhìn, mới ấn nút nghe: “A lô...”.

   “Em sao rồi?”.

   “Tôi sao”.

   “Em ở nhà à”.

   “Buổi chiều lấy khẩu cung”.

   “Ăn cơm tối chưa?”.

   “Chưa”.

   Cùng giọng lạnh lùng, cùng điệu đều đều, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn ba năm, mưa dầm thấm lâu, ngay cả bản thân mình cũng thành ra như thế.

   Lục Nhiễm cười cay đắng.

   “Khi nào em về?”.

   định trả lời là sắp về, xe dừng trước cổng.

   Sau khi rẽ, xe của Hướng Diễn đến dưới nhà , cách đó xa chiếc Audi màu đen đỗ ở đó từ trước.

   Xe vào vị trí, biết có phải do trùng hợp, chiếc xe dừng ngay bên cạnh xe của Hàn Mặc Ngôn.

   Từ ghế trước bước xuống, đóng cửa xe, quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cũng hạ cửa xe, đôi mắt đen hơi ngước lên, trùng hợp và cũng may, chạm phải ánh nhìn của Lục Nhiễm.

   Hướng Diễn xuống xe từ cửa kia, vòng qua xe gọi Lục Nhiễm, trong lúc đề phòng nhất lại nhìn thấy người đàn ông quen mặt.

   Người đó... chỉ mới gặp có mấy lần, nhưng nghe tiếng từ rất lâu.

   ta ưu tú, ta hoàn mỹ, ta thành công... Trong quá khứ, mỗi lần nghe Lục Nhiễm nhắc đến tên người đàn ông ấy bằng giọng chưa bao giờ hiền hòa hơn, trong lòng lại trào lên cảm giác tự ti... nghèo, biết lấy lòng bạn , năng lắp ba lắp bắp... Huống hồ đối tượng là Lục Nhiễm, thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, mặt mũi xinh xắn rạng rỡ... Chưa đến chuyện dũng cảm bộc bạch lòng mình, ngay cả nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xa xỉ lắm rồi...

   Lục Nhiễm biết, chôn vùi tình cảm đó vào tận đáy lòng, nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, nỗ lực gấp mười lần, trăm lần, cuối cùng đổi hồn thoát xác, vinh quy bái tổ.

   Bốn năm, chỉ có bốn năm mà thôi.

   dài dài, ngắn ngắn, đủ để người, nhưng đủ để quên người.

   Chỉ là thể ngờ rằng, bốn năm sau, đối thủ của , vẫn là người đàn ông đó.

   Chung tình, biết là ưu hay khuyết điểm của Lục Nhiễm đây?

   Hàn Mặc Ngôn cũng nhìn thấy Hướng Diễn, quen người này, chỉ biết rằng... quan hệ giữa ta và Lục Nhiễm rất thân thiết.

   Hết giờ làm, khi sắp ăn cơm, nhớ ra Lục Nhiễm tiện ra ngoài, Hàn Mặc Ngôn tiện thể lấy luôn phần cơm, tất nhiên, cũng có ý mong Lục Nhiễm thay đổi quyết định, ngờ lại gặp họ trở về hai người thế này.

   Ánh mắt đối phương nhìn , cười đấy, nhưng vẫn mang vẻ thù địch lạnh lùng.

   Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày.

   Ba người đứng đó, khí có chút căng thẳng.

   Lục Nhiễm e hèm tiếng, : “Tôi lên nhà đây”.

   “Khoan ”.

   “Chờ , Tiểu Nhiễm”.

   Hai người cùng lên tiếng lúc.

   Lục Nhiễm hơi quay đầu lại, thấy Hướng Diễn cười hỏi: “ bảo là nấu mỳ cho em mà? để lên sao?”.

   Chưa đợi Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn lấy từ ghế phụ ra cặp lồng giữ ấm, đưa cho Lục Nhiễm: “Cơm tối”.

   Nhìn hai người, Lục Nhiễm ngần ngừ giây lát, muốn để Hướng Diễn lên, thế ... đưa tay nhận lấy hộp cơm của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm khẽ câu “Cảm ơn”, rồi lại quay sang Hướng Diễn cần đâu”.

   Rồi quay người lên nhà.

   Thấy Lục Nhiễm bật đèn, Hàn Mặc Ngôn lên xe trước, lái xe .

   Dựa vào xe của mình, cúi đầu nhìn xuống đất, nụ cười của Hướng Diễn dần trở nên u ám.

   Dù có thế nào, cuối cùng Lục Nhiễm vẫn lựa chọn nhận của Hàn Mặc Ngôn.

   Trong lòng Lục Nhiễm, vẫn bằng Hàn Mặc Ngôn.

   Hàn Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Hàn Sâm.

   Xe phóng nhanh, nên mặc dù đeo tai nghe, giọng của Hàn Sâm vẫn ràng.

   “Con vừa ý Đỗ Hàn à?”.

   “Cũng được”.

   vừa ý cũng sao”.

   “Con biết rồi”.

   “... Con định để trợ lý họ Lục đó quay lại hả?”.

   Hàn Sâm vẫn luôn cài người bên cạnh con trai, Hàn Mặc Ngôn cũng ngạc nhiên trả lời: “Vâng”.

   Giọng lạnh lùng hiếm khi xen lẫn nụ cười: “Nếu con đồng ý ấy cưới về . Ông Lục đồng ý hợp tác, có cơ hội lại cùng ăn bữa cơm. Như thế mới đúng là con trai của bố chứ, cứ nghĩ mãi về người con trong quá khứ, chẳng ra làm sao”.

   Trong màn đêm, bên ngoài tấm kính chắn gió, đèn đường lác đác, bóng xe.

   Hàn Mặc Ngôn nhấn ga, chiếc xe phóng vụt .

   Đèn đường loang loáng vút qua, chỉ còn là dải sáng lấp lánh.

   Im lặng hồi lâu, Hàn Mặc Ngôn : “Con biết rồi”.

   Tay bị thương, Lục Nhiễm có lý do chính đáng để từ chối cầu của Lục Tề.

   Sau khi biết chuyện, Lục Tề vội đến ngay nhà Lục Nhiễm, may mà cánh tay băng kín nên nhìn thấy vết thương bên trong thế nào, Lục Tề chỉ chau mày, hỏi Lục Nhiễm sao lại ra nông nỗi này.

   Lục Nhiễm thuật lại quá trình này ít nhất ba lần, bỏ qua đoạn Hàn Mặc Ngôn đến cứu, giảm bớt tình tiết, để việc đơn giản hơn.

   “Mấy tên đó vẫn trong đồn cảnh sát à?”.

   “Chắc thế ạ”.

   biết rồi”. Lục Tề đưa mắt nhìn căn phòng của Lục Nhiễm: “ giờ em ở đây mình tiện, về nhà với ”.

   Lục Nhiễm ngạc nhiên, chưa hề nghĩ tới chuyện này.

   cần đâu, em bị đau tay trái, tay phải vẫn làm việc được...”.

    “Tiểu Nhiễm!”.

   Cắt ngang lời Lục Nhiễm, Lục Tề dừng lại chút rồi tiếp: “Đến giờ em còn giận dỗi gì nữa chứ, biết em độc lập quen rồi, nhưng giờ em bị thương, em thể nhún nhường chút sao? Bố mẹ cũng già rồi, chẳng lẽ em lại muốn bố mẹ nhận lỗi trước, em thể chiều bố mẹ chút sao”.

   Lục Tề vừa đủ nghe, Lục Nhiễm cúi đầu, hồi lâu cười đáp: “Vâng, em về”.

   Lục Tề nhìn Lục Nhiễm vẻ ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng hỏi gì thêm.

   biết rằng, Lục Nhiễm quá mệt mỏi, con chim bay mãi cũng mỏi cánh, cũng muốn tìm nơi yên ổn nghỉ ngơi.

   Lục Nhiễm thu dọn đồ đạc, lên xe Lục Tề, nhắn tin cho chủ nhà, nhắn tin khác cho Hướng Diễn, Hướng Diễn là người cố chấp, có những lúc giống hệt . Do dự lát, cuối cùng Lục Nhiễm cũng nhắn cho Hàn Mặc Ngôn tin, rồi đợi trả lời, tắt điện thoại.

   Ngôi nhà vẫn y nguyên như trong trí nhớ của , vừa vào cổng là trần cao bảy mét, giống như cái lồng chim phóng to, bố mẹ đều ngồi ở phòng khách, ràng là đợi về.

   Để hành lý xuống, đổi đôi dép bông bước vào sàn gỗ, Lục Nhiễm cảm thấy đôi chút xa lạ.

   Mẹ mặc chiếc áo gilê lông thú đắt tiền, dáng dấp của quý phu nhân phù hợp chút nào với nét dịu dàng khuôn mặt, đó là điều Lục Nhiễm hiếm khi nhìn thấy, nét dịu dàng của người mẹ.

   Mẹ đến trước mặt Lục Nhiễm, dang rộng hai tay, khẽ ôm lấy : “Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, về là tốt rồi”.

   Bố vẫn ngồi yên ở đó, nhưng ông quay lại nhìn Lục Nhiễm, khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch nụ cười.

   Trong chốc lát, Lục Nhiễm thấy cay cay mắt.

   Nhà của , bố mẹ của .

   bao giờ rời xa , tất cả, vẫn luôn ở cạnh .

   Nằm ở nhà chờ vết thương lành hẳn, Lục Nhiễm lại sống những ngày nhàn hạ, cơm bưng nước rót tận miệng.

   biết có phải để bù đắp, những ngày này, mẹ đều ở nhà với .

   Khi rút chỉ, Lục Nhiễm có cảm giác như cách đời bước ra khỏi nhà.

   bật điện thoại, điện thoại rung lên bần bật, đầu tiên là những tin nhắn của Lâm Tĩnh, sau đó là của Hướng Diễn và vài người khác, lật đến nửa, cuối cùng cũng thấy được cái tên Hàn Mặc Ngôn, khẽ nhấn nút quay lại, mở ra đọc.

   Buổi tối, bố bảo ra ngoài ăn cơm, sau khi rút chỉ, cánh tay còn lại vết sẹo mờ mờ, nhưng khá dài.

   thử hoạt động cánh tay, thấy có gì khác lạ, bác sĩ nhắc nhở Lục Nhiễm được vận động quá sức, nhưng dù thế nào, tay trái hoạt động lại bình thường cũng là việc vui mừng.

   Đến chỗ ăn cơm, người phục vụ dẫn lên gác.

   Lục Nhiễm hỏi xem ăn cơm cùng ai, lúc này cũng cảm thấy hơi tò mò chút, nhưng vẫn đẩy cửa bước vào.

   Bên trong đủ người, vẫn chưa đến giờ dùng cơm.

   định lên tiếng, Lục Nhiễm cứng đờ người.

   Ngồi ở vị trí chủ tọa là người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt tuấn lạnh lùng, ít ít cười. Xét về khí chất hay tướng mạo khuôn mặt đó cũng đều giống với Hàn Mặc Ngôn đến bảy tám phần, cho dù cứng đờ người, Lục Nhiễm cũng vẫn nhận được ra, người ở trước mặt mình chính là Hàn Sâm, bố của Hàn Mặc Ngôn.

   mấy lần nghe nhắc đến cái tên Hàn Sâm, nhưng chưa gặp mặt bao giờ.

   Lúc này gặp mặt, Lục Nhiễm mới biết được ràng tính cách của Hàn Mặc Ngôn từ đâu mà ra, có thể tưởng tượng được, Hàn Mặc Ngôn mười mấy năm nữa chắc cũng y hệt thế này.

   Đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác, vị trí đối diện với chủ tọa là bố , bên cạnh là mẹ , còn phía bên kia, là Hàn Mặc Ngôn.

   Khung cảnh này rất quen thuộc, nhưng những người ngồi đó khiến Lục Nhiễm cảm thấy kỳ lạ đến phát sợ.

   Cố kìm nén mong muốn bỏ chạy ra ngoài, thu lại ánh nhìn, Lục Nhiễm đến ngồi cạnh mẹ mình.

   Thức ăn được đưa lên, rót rượu, thỉnh thoảng dăm ba câu chuyện, khung cảnh quá bình thường đến nỗi bất thường.

   Cuối cùng cũng nghĩ ra tại sao khung cảnh này lại quá quen thuộc, nếu phải là xem mặt là gặp gỡ phụ huynh.

   Ăn hết bát đu đủ hầm đường phèn, vẫn nén nổi cảm giác kỳ lạ chất chứa trong lòng.

   Đưa mắt ra hiệu cho mẹ, Lục Nhiễm mở cửa ra ngoài.

   Phòng vệ sinh ở đầu bên kia hành lang, mẹ cũng cùng .

   nén nổi những suy nghĩ trong lòng, Lục Nhiễm hỏi ngay: “Mẹ, mọi người làm trò gì thế?”.

   Mẹ ngạc nhiên hỏi lại: “ phải con vẫn thích tên họ Hàn đó sao?”.

   “Con... nhưng mà...”.

   “Có gì mà nhưng chứ, bố mẹ nghĩ thông rồi, con thích cứ thích , mẹ cũng biết nhiều về những việc thương trường, nhưng lần này bố con và nhà họ Hàn dự định hợp tác với nhau nên con cũng cần phải suy nghĩ về mối họa sau này nữa...”. Vỗ vai Lục Nhiễm, mẹ cười: “Trước đây bố mẹ sai rồi, bây giờ mẹ mới hiểu ra, có gì quan trọng bằng hạnh phúc của các con, kiếm tiền cũng kiếm mãi được, cả nhà được ở bên nhau mới là quan trọng nhất, mẹ cũng miễn cưỡng ép con, con cứ suy nghĩ cho kỹ...”.

   xong, mẹ quay về phòng tiệc.

   Lục Nhiễm ngây người đắm chìm trong những lời vừa xong của mẹ, ngoài cảm giác kinh ngạc, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, mở cánh cửa sổ cuối hành lang, gió lạnh ùa vào.

   Hơi lạnh khiến dần tỉnh táo.

   Thế giới này thay đổi quá nhanh, có vẻ như theo kịp.

   Nhưng điều làm bất ngờ hơn chính là tiếng phía sau lưng.

   Giọng công thức có vẻ trầm thấp hơn chút, cũng vì thế mà mang hơi hướng con người: “Lục Nhiễm, hãy cho cơ hội để thử xem...”. “Thử? Thử cái gì?”. Gần như là cùng lúc đó, Lục Nhiễm bất ngờ hỏi lại.

   quay lại, Hàn Mặc Ngôn gần trong gang tấc.

   Vẫn bộ complet như thường lệ, mà hình như Hàn Mặc Ngôn cũng bao giờ mặc những bộ kiểu khác, luôn luôn nghiêm túc và cẩn trọng như chính con người .

   Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: “ thử thích em”.

   Lần này đến lượt Lục Nhiễm im lặng, ánh mắt càng trĩu nặng suy tư, nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, như muốn tìm kiếm trong ánh mắt ý nghĩa của câu vừa rồi.

   Người đàn ông có khuôn mặt đẹp lạnh lùng đó đứng ở đây, bên cạnh là cửa sổ rực rỡ ánh sáng đèn đường, có thể nghe cả tiếng huyên náo của thành phố về đêm, chỉ là, ánh sáng đó thể soi ... chút trống vắng chút đơn, biết chỉ là ảo giác bên ngoài, nhưng vẫn cầm lòng mà muốn sưởi ấm ...

   từ chối lần.

   biết Hàn Mặc Ngôn phải cố gắng bao nhiêu để lần nữa lại những điều này.

   Ít nhất cố gắng...

   Lục Nhiễm hơi quay lại, cười với Hàn Mặc Ngôn: “Nếu bằng lòng thử, tại sao em lại ?”.

   Tất cả những suy nghĩ, những điều phật lòng từ trước đến nay trong đầu Lục Nhiễm bỗng chốc tan biến, Lục Nhiễm chỉ biết rằng, thích , từ năm năm trước cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ dừng lại.

   Đúng, cam tâm.

   Bỏ ra bao nhiêu công sức, Hàn Mặc Ngôn vẫn mảy may xúc động, chỉ đến khi quyết định buông tay, mới quay đầu cứu vãn. Điều này công bằng, có thể hề do dự mà cự tuyệt , giễu cợt những cố gắng của ; nhưng, quá hiểu Hàn Mặc Ngôn, nếu làm như vậy, e rằng đây thực là lần cuối cùng. Bởi vì, suy cho cùng, Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa hề .

   Tại sao phải vì những tự ái nhất thời mà bỏ qua cơ hội vẫn mong chờ bao lâu nay?

   Đến lúc đó, e rằng người buồn bã, người cam lòng nhất lại chính là .

   cố gắng bao lâu như thế, dựa vào cái gì mà lại để những Trương biết ở đâu ra cứ thay nhau có được ?

   Chỉ là biết, nhiều năm sau, hồi tưởng lại giây phút này, Lục Nhiễm cảm thấy đáng tiếc hay may mắn?

   Nhưng ít nhất bây giờ, phải hối hận vì quyết định của mình.

   Quay về chỗ ngồi, Lục Nhiễm còn cảm thấy gò bó, vẻ mặt tự nhiên hơn.

   Trước khi ra về, thậm chí hai bên cha mẹ còn bắt tay nhau.

   Khung cảnh bình dị hòa hảo, dường như đạt được thỏa thuận nào đó.

   Chỉ là tất cả những điều đó đều quan trọng với Lục Nhiễm, trở về nhà, mở tin nhắn lúc trước ra đọc.

   Khi nào khỏi quay lại làm việc.

   Đọc xong tin nhắn, Lục Nhiễm tươi tắn trở lại, như cất được gánh nặng trong lòng.

   Đúng là, giá trị sức lao động của vượt qua giá trị của bản thân, nhưng ít nhất gạt bỏ được mọi rào chắn xung quanh, chỉ còn lại mình Hàn Mặc Ngôn và Hàn Mặc Ngôn cũng quyết định thử mở lòng.

   có thể quang minh chính đại tiếp cận Hàn Mặc Ngôn, cần phải suy nghĩ quá nhiều đến những thứ khác.

   Hít thở sâu, Lục Nhiễm thừa nhận, ... vui.

  3. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954
   Chương 7

   <img class="aligncenter" title="duongtrangtri" alt="duongtrangtri" src="http://d4.violet.vn/uploads/blogs/738751/duongtrangtri.gif" width="440" height="115" border="0" />

   Lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, biết chủ nhân của nó sau này khiến đau khổ thế nào.
   Vậy cuộc sống lại nên quay về đúng quỹ đạo của nó.
   Lục Nhiễm thăm dò ý định lại chuyển ra ở riêng với mẹ mình, bị mẹ kiên quyết phản đối và ra lệnh cho trong ngày hôm nay phải chuyển hết đồ về trả phòng cho chủ nhà.
   Cũng được thôi, mẹ dạo này quá dịu dàng khiến Lục Nhiễm quên mất rằng mẹ mình mang tính cách của nữ vương.
   Hơn nữa, đồ đạc mang về trong lúc vội vàng cũng đủ dùng, căn phòng đó cũng chỉ là phòng thuê, đằng nào cũng phải về dọn dẹp chuyến. Ngoài ra, còn muốn thăm Lâm Tĩnh, nhưng vì bị thương mà cứ vướng víu mãi chưa được.
   Sáng hôm sau, Lục Nhiễm định ra ngoài bắt xe, bị mẹ gí ngón tay vào trán: “Định tự chuyển nhà à? Dọn nhà mà con còn định tự bắt xe mình! Con có coi mình là thế? Hơn nữa, giờ con đâu chỉ có mình, có bạn trai rồi, dùng vào những việc này còn để làm gì?”
   để Lục Nhiễm kịp hoàn hồn sau từ “bạn trai”, mẹ rút điện thoại ra gọi: “… A lô, là… tất nhiên là có việc rồi, Tiểu Nhiễm chuẩn bị chuyển nhà, cháu qua đây nhé… Ừ, nhanh lên chút”.
   Chưa đầy phút, mẹ Lục Nhiễm ngắt điện thoại.
   Mãi lúc sau, Lục Nhiễm mới hoàn hồn: “Mẹ, lúc nãy mẹ gọi cho…”.
   “Hàn Mặc Ngôn”. Mẹ Lục Nhiễm gật đầu.
   Lục Nhiễm xoa trán: “Mẹ, giờ này Hàn Mặc Ngôn còn phải làm mà”.
   “Thế làm sao, cậu ta là ông chủ mà?”. Đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong, mẹ Lục Nhiễm chẳng cảm thấy có điều gì ổn: “Hơn nữa, con để ý, hôm nay là cuối tuần à?”.
   Lục Nhiễm bỗng cảm thấy mình trở nên bất lực.
   Hàn Mặc Ngôn đến biệt thự nhà họ Lục đúng giờ hẹn.
   Về điểm này Lục Nhiễm cũng biết, Hàn Mặc Ngôn từ chối những cầu hợp tình hợp lý của bạn , cũng vì… coi việc đáp ứng cầu của bạn trong những công việc của mình, nên luôn làm tốt.
   Ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn, bên cạnh là Hàn Mặc Ngôn mà từng tưởng rằng bao giờ còn dính líu bất cứ thứ gì.
   “Hôm nay phải làm việc à?”.
   Nghe hỏi như vậy, Hàn Mặc Ngôn nhanh chóng trả lời: “Khi nào em xong việc quay về công ty”.
   Lục Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ.
   Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của .
   Khi đến khu nhà Lục Nhiễm thuê, Hàn Mặc Ngôn lùi xe vào trong, Lục Nhiễm xuống xe, lấy từ sau xe của Hàn Mặc Ngôn ra những thùng chứa đồ được chuẩn bị trước.
   Những thứ này đều do mua, dùng để đựng đồ đạc linh tinh rất tiện.
   vẫn biết mọi đồ đạc của Hàn Mặc Ngôn hơn cả chính .
   Vì vừa dọn đến chưa lâu, lại cũng mới thu dọn, nên đồ đạc rất gọn gàng, quần áo xếp vào va ly, đồ đạc lung tung đều bỏ vào phòng chứa đồ, loáng cái đầy mấy cái thùng, căn phòng cũng rộng rãi hẳn ra.
   thu dọn, Hàn Mặc Ngôn chuyển những thùng sắp xếp xong ra sau xe.
   Dọn dẹp được nửa, họ nghe thấy tiếng gọi cửa.
   biết từ lúc nào, bác chủ nhà đứng ở cửa, khom lưng nheo mắt nhìn gian phòng dọn dẹp xong, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Nhiễm, cháu đấy à, còn chưa ở được tháng mà?”.
   Lục Nhiễm cười áy náy: “Cháu xin lỗi, tại mọi việc bất ngờ quá, cháu nghĩ là lại chuyển luôn thế này, làm lỡ việc của bác, bác phải trả lại tiền thuê nhà cho cháu đâu ạ”.
   “Thế sao được, để bác lấy tiền trả cháu”.
   cần đâu ạ...”.
   Cái bóng lom khom của bác lên tầng .
   Bác chủ nhà là người rất tốt, con cái đều học ở nước ngoài, vì ở mình buồn quá nên mới cho thuê nhà, khi đến xem nhà thấy bác rất nhiệt tình, còn mời ăn cơm, cũng định ở đây lâu dài cho bác đỡ buồn.
   Khi bác chủ nhà xuống, cũng là lúc Hàn Mặc Ngôn lên.
   Bác chủ nhà đếm tiền nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, lại nhìn Lục Nhiễm, bác cười rất tươi: “Tiểu Nhiễm, đây là bạn trai của cháu à?”.
   Tuy chưa thể quen với thực này, nhưng Lục Nhiễm vẫn im lặng gật đầu.
   “Cháu dọn để chuẩn bị kết hôn đúng ? Thế cũng tốt, con sống mình cũng yên tâm, mấy hôm trước cháu nhắn về được bác còn lo cháu xảy ra chuyện gì, ngờ… là hạnh phúc đấy. Hai năm trước con bác lấy chồng cũng tầm tuổi cháu bây giờ”.
   Bác vừa vừa móc trong túi ra hai cái kẹo đặt vào tay Lục Nhiễm.
   Lục Nhiễm nhìn hai con thỏ trắng trong lòng bàn tay, những lời giải thích cũng chui tuột vào trong bụng.
   hiểu lầm đẹp đẽ, cũng chẳng có gì tốt.
   được nửa đường, Lục Nhiễm mới chợt nhớ ra: “Hàn Mặc Ngôn, đợi chút ”.
   “Gì thế?”.
   “Em có người bạn, có thể đưa em qua đó ?”.
   “Ở đâu?”.
   Lục Nhiễm địa chỉ, lát sau xe đến nơi.
   Mở cửa xe xuống, Lục Nhiễm định vào, lại vòng đến gõ vào cửa xe của Hàn Mặc Ngôn: “Có thể em ở đây lâu lâu chút, cứ bỏ hết đồ đạc xuống đây, em gọi công ty chuyển nhà đến đưa về nhà”.
   Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “Khoảng bao lâu?”.
   “Khoảng hai tiếng”. xong, Lục Nhiễm dừng lại chút, nhìn Hàn Mặc Ngôn nghi ngại, chắc cũng chẳng chờ nổi đâu.
   Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Hàn Mặc Ngôn : “Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm, mười giờ bốn mươi lăm quay lại đón em nhé”.
   Có thể thấy Hàn Mặc Ngôn cố gắng mềm mại giọng của mình, nhưng vẫn còn đôi chút công thức hóa.
   Lục Nhiễm muốn cười, nhưng cố kìm lại, đưa cho
   Hàn Mặc Ngôn viên kẹo của bác chủ nhà khi nãy: “Tài xế, vất vả quá!”.
   Khẽ chau mày, ràng là Hàn Mặc Ngôn chẳng thích thú gì trò đùa của Lục Nhiễm, nhưng vẫn bóc vỏ kẹo, bỏ con thỏ trắng vào miệng, rồi lái xe .
   Riêng việc Hàn Mặc Ngôn ăn kẹo cũng khiến Lục Nhiễm nhịn nổi cười.
   Khi bước vào cổng nhà Lâm Tĩnh, khuôn mặt Lục Nhiễm vẫn tươi như hoa.
   Lâm Tĩnh ra mở cửa cho Lục Nhiễm, như thể dám tin vào mắt mình, cứ ngó mãi ra ngoài: “Lúc nãy đưa cậu đến ấy? Tớ nhìn lầm chứ?”.
   Lâm Tĩnh biết thích Hàn Mặc Ngôn từ lâu, hồi đó hay rủ bạn mình đến ngồi ở quán café đối diện công ty của Hàn Mặc Ngôn, gọi cốc café, ngồi chờ đến giờ tan làm để nhìn Hàn Mặc Ngôn lái xe ra.
   Lục Nhiễm gật đầu.
   Ngẩn ngơ mất lúc, Lâm Tĩnh cười đau khổ, lẩm bẩm: “ ngờ cuối cùng cậu cũng có được người trong mộng, chỉ là, Tiểu Nhiễm, cậu si tình đấy, bao nhiêu năm nay rồi, ngay cả tớ và Lạc… cũng chia tay rồi mà cậu vẫn chịu từ bỏ…”.
   “Cũng chưa hẳn là có người trong mộng, chỉ là…”, nếu nhắm đúng đối tượng rồi, cho dù có bươu đầu chảy máu cũng phải cố cho bằng được. “Mà thôi, đừng chuyện của tớ nữa, chuyện của cậu … Chuyện của cậu và Lạc Ức Vi là làm sao, các cậu vẫn rất quấn quýt với nhau mà”.

   Lục Nhiễm ngồi ghế sofa nhà Lâm Tĩnh, nghe bạn mình kể lại những việc xảy ra.
   Lâm Tĩnh thi trượt đại học, cũng chịu học nghề mà nhất định tìm việc làm, làm nhiều công việc khác nhau, cho đến khi tìm được công việc chính thức, thu nhập tương đối ổn định, kiên trì làm tới ngày hôm nay, nhưng cũng rất vất vả. Còn quan điểm của Lạc Ức Vi lại khác hẳn, ta đỗ vào trường đại học, điều kiện tốt hơn Lâm Tĩnh rất nhiều, tuy họ vẫn liên hệ với nhau, nhưng Lạc Ức Vi dần dần coi thường bạn mình, muốn đưa đâu, chuyện cũng có khoảng cách, nhưng hàng ngày vẫn luôn cẩn trọng kích động Lâm Tĩnh mà cứ để tình cảm mai dần dần; cuối cùng, Lạc Ức Vi cũng động lòng trước em xinh đẹp trong trắng học sau khóa, còn chuyện tiếp theo chỉ là chờ đến ngày Lâm Tĩnh phát ra mà thôi. tới đây, Lâm Tĩnh ôm lấy Lục Nhiễm mà khóc nức nở.
   Nếu đổi lại là Lục Nhiễm của năm năm trước, khi biết được chuyện này, việc đầu tiên là dẫn người đến băm nát Lạc Ức Vi, những chuyện khác tính sau. Nhưng Lục Nhiễm của tại hiểu ra rằng, dù có băm vằm Lạc Ức Vi ra hàng trăm nghìn mảnh, kết quả cũng chẳng thể khác , người đàn ông thay lòng đổi dạ… chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
   Đột nhiên, cảm thấy mình may mắn.
   Với tính cách của Hàn Mặc Ngôn, đừng đến chuyện thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay, mà ngay cả động lòng trước cũng cảm thấy đó là việc khó khăn.
   Ngồi vào xe của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy rất bình tĩnh.
   nhìn ra ngoài cửa xe như có tâm , lúc sau đưa tay bật đài xe.
   Tiếng nhạc du dương bay bổng xen lẫn giọng sôi động của người dẫn chương trình khiến khí trong xe trở nên ấm áp hơn.
   “Gì thế?”.
   “Nếu em phải con nhà họ Lục mà chỉ là trợ lý bình thường của , có nghĩ đến chuyện ở bên cạnh em ?”.
   Hàn Mặc Ngôn trả lời cần suy nghĩ: “ có chữ nếu”.
   Lục Nhiễm chống cằm, cười thành tiếng, cũng phải, thế giới này có chữ nếu, cho dù là vì vì nguyên nhân gì, kết quả mới là quan trọng. trước sau gì vẫn là Lục Nhiễm, còn vẫn là Hàn Mặc Ngôn.
   Giúp Lục Nhiễm lấy đồ đạc ra, Hàn Mặc Ngôn hỏi: “Thế em định bao giờ quay lại làm việc?”.
   Đúng là vẫn phải đối mặt với vấn đề này.
   Nghĩ ngợi giây lát, Lục Nhiễm cười đáp: “Em định làm trợ lý cho cả đời, nhưng giờ… tuần sau , thứ hai tuần sau em có mặt đúng giờ, nhớ bảo trợ lý Tiết của chuẩn bị sẵn tinh thần làm phó cho em ”.
   Muốn thay vị trí của ta hả, Tiết Lễ Giai vẫn chưa đủ tư cách.
   Sáng thứ hai, Lục Nhiễm đến công ty, khi đến cũng còn sớm lắm, mọi người ai ai cũng vội vã, trong sảnh lạch cạch tiếng giày cao gót.
   trở về chỗ của mình, Tiết Lễ Giai vẫn ngồi đó, chỗ ngồi toàn màu hồng.
   Gõ gõ lên mặt bàn, nhìn Tiết Lễ Giai, cười lịch : “Phó trợ lý Tiết, chúng ta chuyện chút về thời gian tôi ở công ty, chúng ta bàn giao công việc trong thời gian tạm thay tôi nhé”.
   ta ngước mắt lên, vẫn vẻ xinh xắn ngây thơ đáng như trước.
   Thấy Tiết Lễ Giai hồi lâu vẫn phản ứng gì, Lục Nhiễm lại gõ bàn: “Sao thế? Hàn tổng với là hôm nay tôi quay lại và trở thành phó cho tôi sao?”.
   Tiết Lễ Giai lúc này mới phản ứng lại.
   khẽ cắn môi: “Chị Lục, chị nghỉ việc rồi mà… sao lại?”.
   Lại gần Tiết Lễ Giai chút, Lục Nhiễm hạ giọng, gằn từng chữ: “Ai bảo với là tôi nghỉ việc?”.
   Tiết Lễ Giai tắc nghẹn, lúng túng đứng dậy.
   Lục Nhiễm ngồi vào chỗ của mình, sau đó gỡ những thứ màu hồng máy tính, phân công Tiết Lễ Giai: “ nộp cho tôi bản tiến độ tất cả các công việc trong thời gian vừa qua, bao gồm bản kế hoạch chi tiết, viết chi tiết tường tận về tiến trình thực , làm xong nộp cho tôi, nếu có vấn đề gì cứ hỏi tôi… còn nữa, đem hết những thứ này của , còn chỗ ngồi của … phòng ngoài vẫn còn chỗ trống, dọn dẹp thu xếp chỗ cho mình nhé”.
   Những lời của Lục Nhiễm có vẻ quá sức chịu đựng của Tiết Lễ Giai.
   Chỗ ngồi của Lục Nhiễm tuy phải là phòng riêng nhưng khá riêng biệt độc lập, rất gần phòng của Hàn Mặc Ngôn, bên ngoài là phòng làm việc chung được chia thành từng khoang riêng biệt cho từng người.
   Tuy thích Tiết Lễ Giai, nhưng Lục Nhiễm cũng cố ý chỉnh ta, nhưng với thời gian vào làm và năng lực làm việc sơ đẳng như vậy, ngồi ở ngoài đó là việc hoàn toàn bình thường.
   Tiết Lễ Giai thu dọn hết đồ đạc của mình, ôm hộp đồ đạc ra, nghe tiếng xì xầm bàn tán, nội dung chủ yếu là chị Lục lợi hại , có cửa sau rồi mà vẫn xếp sau chị ấy.
   Tiết Lễ Giai cúi đầu, giấu ánh mắt u lạnh lẽo của mình.
   Nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng, Tiết Lễ Giai vứt lại đống đồ đạc bàn, tay quệt mắt chạy ra ngoài.
   Lục Nhiễm ngớ người, ngờ Tiết Lễ Giai lại giở trò này.
   Tình thế này, chẳng khác nào vai nữ thứ chuyên hãm hại vai nữ chính hiền lành lương thiện.
   Tay chống trán, Lục Nhiễm cười thành tiếng, vai nữ thứ ác độc ác độc luôn , chỉ cần vai nam chính là của riêng , thế là đủ.
   Có điều, biết Tiết Lễ Giai làm thế là vì cảm thấy xấu hổ khi phải làm phó cho , hay là vì ép ta làm những việc mà ta làm được nên mới bỏ chạy như thế.
   Bật máy tính, Lục Nhiễm yên lặng suy nghĩ, tốt nhất là tìm Hàn Mặc Ngôn.

   gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, ngước mắt lên: “Em đến rồi đấy à?”. Lục Nhiễm gật đầu, nhún vai lý do: “Tiết Lễ Giai bỏ chạy rồi, giờ trong tay em có tài liệu gì nên vào đây tìm ”.
   Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, rút ra tập tài liệu từ chồng giấy tờ bên cạnh: “Đây là phần, màu đỏ là hoàn thành cần chú ý, màu cam là các hạng mục cần chú ý đặc biệt, màu xanh là tiến hành... những chỗ đánh dấu khác em biết cả rồi...”.
   Lục Nhiễm lật qua, nghỉ việc cũng lâu, chỉ có hai hạng mục mới là lạ lẫm đôi chút.
   “Những thứ còn lại giờ mail cho em”.
   “Vâng”.
   “Chiều nay họp với phòng kế hoạch và đầu tư, đánh dấu sao vào những nội dung cần chỉnh lý, em giao lại cho vào trước buổi trưa”.
   “Vâng, cho em nửa giờ”.
   Trả lời ngắn gọn, cần giải thích dài dòng, đó chính là những điều mà Hàn Mặc Ngôn vẫn hoài niệm.
   Nửa tiếng sau, Lục Nhiễm đem tập tài liệu chỉnh lý vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
   Hàn Mặc Ngôn nghe điện thoại, để tài liệu xuống, định ra ngoài, chợt nghe Hàn Mặc Ngôn : “Cháu xin lỗi, thế được đâu, nể tình bác, cháu có thể tiếp tục trả lương cho ấy, nhưng ấy phải đến làm nữa”.
   Đầu dây bên kia rất to, giọng vọng cả ra bên ngoài rất ràng: “Tiểu Hàn à, làm người đừng nên cứng nhắc như thế, bác biết Lễ Giai biết làm gì, nhưng cháu có thể dạy nó mà, đứa cháu này của bác từ bị chị bác làm hư mất rồi, cháu cũng nên rộng lượng chút. Cháu gọi trợ lý cũ về cũng chẳng sao, bác đâu có được, nhưng cháu cũng đừng bắt nó làm phó cho người ta chứ...”.
   “... Tốt nhất là bác cứ để ấy tìm việc chỗ khác ạ”.
   xong, Hàn Mặc Ngôn ngắt điện thoại, nhìn Lục Nhiễm vẫn đứng nguyên ở đó: “Có việc gì à?”.
   “Em chuẩn bị xong tài liệu rồi”.
   Hàn Mặc Ngôn xem qua, tỏ vẻ vừa ý.
   Nếu là trước kia, Hàn Mặc Ngôn chắc chắn có biểu vừa rồi, nhưng bây giờ xem ra bị năng lực làm việc của Tiết Lễ Giai giày vò nên tiêu chuẩn cũng hạ thấp ít nhiều.
   “Điện thoại lúc nãy...”.
   Hàn Mặc Ngôn đáp: “ sao, giải quyết”.
   Ra khỏi phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm cảm thấy cực kỳ thoải mái.
   Lâu ngày làm việc, ngồi đến tận gần trưa, Lục Nhiễm cũng chỉ xem xong nửa.
   Bữa sáng ăn sớm, giờ cảm thấy hơi hơi đói.
   Khi kim đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi, nhân viên trong công ty cũng lần lượt quẹt thẻ xuống ăn cơm, Lục Nhiễm vươn vai, có mấy nhân viên qua chào , hoan nghênh quay lại làm việc. Tuy rằng trước đó nhân duyên của cũng thường thường, nhưng so với Tiết Lễ Giai cửa sau lại có năng lực làm việc cũng còn hơn nhiều.
   “Tiểu Nhiễm, mừng em quay lại làm việc, lần trước gặp em ở siêu thị, chị thấy em có ý quay lại, giờ gặp em, chị vui quá”. Chị Trương phòng kế hoạch vỗ vai , rồi đưa cho chiếc bình: “Đây là rượu nhà chị ủ đấy, mấy hôm trước bố mẹ mang lên cho chị. À, buổi trưa, chị em mình ăn cơm nhé”.
   “Em cảm ơn”.Đặt bình rượu sang bên, tắt máy vi tính, Lục Nhiễm định lên tiếng nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn cầm theo áo vest, đẩy cửa bước ra.
   “Chào Hàn tổng”. Chị Trương nhanh miệng.
   Tiếp theo sau, hàng loạt nhân viên cũng chào theo, giọng có đôi chút kích động. Hàn Mặc Ngôn là kẻ cuồng công việc, hoặc là ở trong phòng làm việc, hoặc là ra ngoài gặp khách hàng, cơ hội thấy mặt nhiều.
   Hàn Mặc Ngôn khẽ gật đầu, sau đó thẳng đến chỗ Lục Nhiễm, hỏi: “Ăn cơm?”.
   Gần như ngay cùng lúc Hàn Mặc Ngôn về phía Lục Nhiễm, có người thầm to , hai người chụm đầu bên bàn làm việc, ràng là xem chuyện hay ho.
   Khi Lục Nhiễm về đầu quân cho Hàn Mặc Ngôn, quy mô công ty tuy nhưng lợi nhuận khá ổn, có điều vì lúc đó vẫn chưa có vị trí thị trường, nên với văn bằng và năng lực của mình, Lục Nhiễm vẫn trúng tuyển vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn. Mấy năm nay chứng kiến công ty ngày càng lớn mạnh, có được quy mô như ngày hôm nay, trong mắt số nhân viên mới, Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm gần như là thể song sinh, cùng lạnh lùng, mạnh mẽ, có gì thể.
   phải chưa từng có lời đồn đại nào về Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm, dù cho đó là kết hợp lạ lùng giữa King & Queen, nhưng chỉ tính riêng việc bạn của Hàn Mặc Ngôn thay nhau đến ầm ĩ cũng đủ khiến chuyện đồn thổi đó bị dẹp từ trong trứng nước.
   Còn lúc này đây, câu chuyện đồn thổi đến hồi gay cấn nhất.
   Phải biết rằng, nếu Hàn tổng đến với trợ lý Lục, chỉ đại diện cho việc thỏ cũng ăn cỏ gần hang, mà còn phá vỡ quy tắc trước nay cho phép tình công sở của công ty này.
   Huống hồ, việc này lại xảy ra ngay vào ngày đầu tiên khi Lục Nhiễm quay về làm việc, càng khiến người ta đoán già đoán non.
   Rất tự nhiên, người ta thi nhau đồn đoán xem Hàn tổng làm thế nào để trợ lý Lục đồng ý quay lại...
   Lục Nhiễm như nghe thấy đám nhân viên bàn tán, thu dọn đồ đạc của mình, với Hàn Mặc Ngôn: “Vâng”.
   Tiếp theo hai người vào thang máy xuống đường.
   Trong khoảnh khắc thang máy khép lại, đủ loại đồn đoán thi nhau bùng phát ra ngoài.
   Bên này, sau khi thang máy khép lại, Lục Nhiễm cúi đầu bật cười, khẽ nhún vai.
   Hàn Mặc Ngôn chẳng để tâm.
   Lên xe, ràng Lục Nhiễm rất vui, hỏi Hàn Mặc Ngôn: “ đâu bây giờ?”.
   “Em xem”.
   “Em nhớ là gần công ty có nhà hàng Nhật Bản”.
   “Địa chỉ?”.
   Lục Nhiễm đọc địa chỉ, Hàn Mặc Ngôn lái xe theo.
   Nhà hàng rất đông, Lục Nhiễm xếp hàng xong, may mắn mua được suất cuối cùng.
   phần sushi, phần sườn lợn nướng, phần mỳ há cảo.
   Đây phải lần đầu tiên ăn cơm với Hàn Mặc Ngôn, nên cũng ngượng nghịu khi ăn cơm trước mặt người trong mộng, muốn ăn thế nào cứ ăn.
   Mà Lục Nhiễm luôn say đắm những món ăn ngon.
   Gắp miếng sườn nướng chấm vào bát nước chấm pha sẵn, miếng sườn thơm phức giòn tan kết hợp cùng nước chấm chua ngọt tan dần trong miệng, ngon tả xiết.
   Lục Nhiễm thỏa mãn lim dim mắt.
   Hành động của con người luôn có khả năng truyền nhiễm, thấy Lục Nhiễm ăn ngon miệng, Hàn Mặc Ngôn nhìn tô mỳ, cũng cảm thấy muốn ăn.
   Ăn xong, Lục Nhiễm mới như sực nhớ ra, hỏi: “Tại sao lại rủ em ăn cơm?”.
   Hàn Mặc Ngôn hỏi lại: “ được sao?”.
   Lục Nhiễm bị hỏi lại cứng miệng, đúng vậy, bạn trai dẫn bạn ra ngoài ăn cơm là việc hoàn toàn bình thường.
   đợi trả lời, Hàn Mặc Ngôn lại hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”.
   Ngạc nhiên giây lát, Lục Nhiễm mới nhớ ra Hàn Mặc Ngôn hỏi về vết thương của .
   Làm việc nửa ngày gần như quên mất mới đây thôi mình còn bị thương, xắn ống tay áo đồng phục lên, vết thương lớn đó xấu xí nằm ngay cánh tay, may là màu sắc cũng nhạt , lớp da non dần phủ lên .
   Hàn Mặc Ngôn nhìn vết thương của Lục Nhiễm, khẽ chau mày.
   chê em phải ?”. Sắc bén chộp được vẻ mặt Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm khẽ cười: “ , tối hôm đó nếu bất ngờ vì lái xe đến mà giật mình tránh kịp em cũng chưa chắc phải chịu vết thương này”.
   “Thế à?”.
   Hàn Mặc Ngôn hơi bối rối.
   Lục Nhiễm cười thoải mái: “Có điều em vẫn phải cảm ơn hôm đó đến cứu em”.
   cười rất chân thành, khiến người khác cũng cảm thấy dễ chịu.
   có gì”.
   Vẫn là Lục Nhiễm quen thuộc, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy thoải mái hơn.
   Tối đó làm việc xong, nhận được điện thoại của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đó hiểu có chuyện gì mà Lục Nhiễm lại tìm mình, ngờ vừa bật điện thoại lên nghe thấy tiếng kêu cứu của Lục Nhiễm, sau đó mất liên lạc.
   Khởi động xe, Hàn Mặc Ngôn phóng như bay đường.
   biết tại sao, vào giờ phút đó, chỉ cần nghĩ đến việc Lục Nhiễm gặp nguy hiểm, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy nghẹt thở.
   ràng, giây phút ấy, chỉ là trợ lý của .
   Sau bữa cơm trưa, lại tiếp tục làm việc.
   Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu, Lục Nhiễm hỏi qua từng người phụ trách của các bộ phận, hỏi tiến độ và các vấn đề khác rồi chỉnh lý lại kế hoạch làm việc, thỉnh thoảng Hàn Mặc Ngôn lại cho gọi, công việc chất đống khiến Lục Nhiễm thể nghĩ rằng Hàn Mặc Ngôn biết trước là quay lại nên mới cố ý dồn việc lại thế này.
   ăn vội bữa tối trong căng tin, tiếp tục làm việc cho đến khi ngoài trời tối đen, mới tạm xong việc.
   Cả tòa nhà gần như chẳng còn ai, nhìn qua cửa kính chạm đất trong phòng làm việc, thành phố về đêm đèn neon sáng rực, từng tòa nhà cao tầng mọc lên từ đất mẹ, sừng sững trong bóng đêm, lung linh sắc màu rực rỡ.
   Lục Nhiễm thu lại ánh nhìn, ra phòng nghỉ pha cốc café thơm ngào ngạt, Lục Nhiễm đứng tựa cửa, khẽ hít hơi, hương vị café khiến nhớ lại lúc ở nhà Hàn Mặc Ngôn, hương café vấn vít và dáng hình Hàn Mặc Ngôn đứng đó.
   Vì thế mới rằng thích người là việc lối thoát, gần như mỗi khoảnh khắc về Hàn Mặc Ngôn trong trí nhớ đều khiến xao động.
   Theo thói quen, quay người về phía phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, đèn vẫn sáng.
   Đó chính là khung cảnh thường xuyên của bao nhiêu năm nay, cũng còn nhớ bao nhiêu lần phải làm thêm giờ cùng với Hàn Mặc Ngôn, ngoài việc đãi ngộ tương xứng, điều cốt yếu nhất với là có cơ hội được ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn.
   từng cho rằng, dưới ánh đèn hư ảo của thành phố về đêm, trong tòa nhà văn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại ánh đèn của và Hàn Mặc Ngôn việc vô cùng lãng mạn, chỉ tiếc là cảnh tượng dù có lãng mạn đến mấy gặp phải Hàn Mặc Ngôn cũng mất hết thú vị.
   Công việc liên tiếp bù đầu, đẹp đẽ đến mấy cũng dần tan biến.
   Ba năm rồi, luôn như vậy.
   Lục Nhiễm bê tách café, gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
   “Vào ”.
   Nhìn thấy đống tài liệu trước mặt Hàn Mặc Ngôn còn nhiều hơn cả , Lục Nhiễm cảm thấy nhõm hơn.
   Hàn Mặc Ngôn có lẽ là ông chủ bận rộn nhất mà từng biết, những ông chủ khác ngày ngày tiếp khách, hội họp công tác du lịch đánh golf khắp nơi, bàn giao toàn bộ công việc cho các giám đốc và trợ lý giải quyết, còn mình chỉ làm những quyết sách chiến lược. Hàn Mặc Ngôn ngược lại, tham gia từ giai đoạn kế hoạch, nhiều lúc còn nắm các hạng mục hơn cả người phụ trách trực tiếp của những hạng mục này.
   Đây thực ra cũng phải việc hay, ông chủ giỏi phải biết cách dùng người, chứ nhất thiết việc gì cũng phải tham gia.
   Sở dĩ tận tâm tận lực, việc gì cũng muốn tự làm như vậy, Lục Nhiễm nghĩ mãi rồi cũng đưa ra được kết luận: Đó là vì Hàn Mặc Ngôn bẩm sinh kẻ cuồng công việc.
   Gõ ngón tay lên mặt bàn, Lục Nhiễm hỏi: “Café ?”.
   Hàn Mặc Ngôn hơi ngước mắt lên: “ cốc”. Rồi lại cúi xuống làm việc tiếp.
   quá quen với việc này, Lục Nhiễm cầm chiếc cốc café màu đen bàn làm việc của Hàn Mặc Ngôn, bỏ café, bơm nước sôi vào, café tan nhanh hơn trong nước, thơm lừng, bỏ thêm hai viên đường rồi bê vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn.
   Lúc đó, Hàn mặc Ngôn vẫn tiếp tục làm việc bên máy tính.
   “Khoảng bao lâu nữa?”.
   Hàn Mặc Ngôn trả lời do dự: “Mười phút”.
   “Em đợi ”.
   Bê tách café của mình nhấm nháp từng ngụm, Lục Nhiễm rảo bước đến bên giá sách của Hàn Mặc Ngôn.
   “Em có thể xem ?”.
   “Được”.
   Giá sách của Hàn Mặc Ngôn gọn gàng sạch và ngăn nắp, sắp xếp riêng biệt từng loại, có cả chú thích ràng.
   Gần như toàn bộ là sách kinh tế và tiếng , trong đó có số lượng lớn sách nguyên bản của nước ngoài chứa rất nhiều danh từ chuyên môn.
   Lục Nhiễm cũng ngạc nhiên vì biết mấy năm cuối đại học và MBA Hàn Mặc Ngôn đều học ở nước ngoài.
   Ngón tay lần lượt rẽ qua hàng loạt gáy sách, giữa loạt những economic, finance, English Lục Nhiễm đột nhiên nhìn thấy cuốn sách hơn, lọt thỏm bên trong, In Seach of Lost Time[1].
   [1] Là trong bảy tập của bộ truyện tìm thời gian mất của nhà văn Pháp Marcel Proust, được viết từ 1908 đến 1922 và xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó ba tập cuối chỉ được xuất bản sau khi tác giả qua đời. Tiểu được xếp trong mười cuốn tiểu thuyết được thanh niên Pháp ưa thích nhất trong thế kỷ hai mươi. Tạp chí Time cũng bình chọn tìm thời gian mất nằm trong số mười cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại.
   Sách văn học về dòng ý thức... Hàn Mặc Ngôn lại có loại sách này.
   Lục Nhiễm đứng sững lại.
   lấy quyển sách ra, tiện tay mở ra, chỉ thấy trang bìa trắng tinh là dòng chữ bay bướm:
   “Thân tặng hậu bối đáng Hàn Mặc Ngôn.
   Sinh nhật tuổi mười tám vui vẻ.
   Tiền bối: Trang Tĩnh”.
   hơi quay lại, Hàn Mặc Ngôn vẫn chăm chú làm việc, phát ra.
   Lục Nhiễm trả cuốn sách về chỗ cũ.
   Trong lòng vang lên hai chữ: Trang Tĩnh.
   Đây là lần đầu tiên Lục Nhiễm nghe thấy cái tên này, lúc đó biết chủ nhân của nó sau này khiến đau khổ thế nào.
   Trả sách về chỗ cũ, như để che giấu, Lục Nhiễm chuyển sang xem kế hoạch làm việc của Hàn Mặc Ngôn, hỏi: “Tuần sau phải họp ạ?”.
   Hàn Mặc Ngôn vẫn ngẩng đầu lên: “Ừ, hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh, kéo dài khoảng nửa tháng, phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu”.
   cái tên cũng chẳng chứng tỏ được điều gì, Lục Nhiễm nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu, nghĩ đến việc khác: “Chỗ đó hình như là thành phố du lịch ven biển?”.
   Hiểu ý của Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn trả lời rất nhanh: “ mất khoảng mười ngày hội họp, thời gian còn lại hoạt động tự do, đơn vị tổ chức cũng mời tham gia số hoạt động tham quan du ngoạn”.
   Khuôn mặt Lục Nhiễm rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt tươi tỉnh: “Hàn tổng, đến lúc đó dẫn em chơi nhé”.
   Hàn Mặc Ngôn hơi sững lại, đáp: “Được”.
   Có vui rồi cũng có buồn, ngày thứ hai làm việc, Lục Tề ở xa quản xa xôi tìm đến, vừa gặp hỏi: “Tại sao em lại quay lại làm việc cho ta?”.
   Lục Nhiễm giơ hai tay, cười vẻ vô tội: “Lần này phải tại em, bố mẹ chỉ đường đấy chứ?”.
   Nỗi bực tức của Lục Tề dịu phần nào rồi lại bùng lên ngay:
   “Em từ chối được à? Hàn Mặc Ngôn là người thế nào, chẳng lẽ ba năm nay em còn chưa nhận ra? Đối với ta, em thậm chí còn bằng hạng mục công việc, em có lấy ta, ta cũng cho em gia đình ấm áp, cho em quan tâm chăm sóc dịu dàng, ta căn bản thể em, chẳng lẽ em hiểu sao?”.
   Nụ cười khuôn mặt Lục Nhiễm hoàn toàn biến mất.
   Những lời của Lục Tề hoàn toàn là , chính vì là nên càng làm tổn thương người khác.
   Thấy vẻ mặt của Lục Nhiễm, Lục Tề có vẻ hơi hối hận vì mình quá lời, nhưng, thà đau lần còn hơn, thà làm cho Lục Nhiễm tỉnh ngộ còn hơn cứ để mãi ôm ấp giấc mộng hão huyền.
   “Em biết mà, , những lời em đều biết hết”.
   “Thế em...”.
   Lục Nhiễm ngẩng lên, nhìn vào mắt trai, ánh mắt nghiêm nghị, chứa đựng chân đến cố chấp: “, bao nhiêu năm nay em chỉ thích mỗi người này, buông tay cũng được, nhưng nếu hết lòng lần sao có thể hoàn toàn từ bỏ... cũng biết, trước đây ấy hoàn toàn biết em thích ấy, nhưng bây giờ khác rồi, ấy biết, cũng muốn cố gắng thử em, nếu lần này vẫn thể, em nhận thua cũng chưa muộn...”.
   Lục Tề giang tay, ôm lấy em mình.
   thở dài: “Em muốn thử cũng được, nhưng, Tiểu Nhiễm, em sợ cuối cùng mình vẫn là người thua thiệt hay sao? Trước đây chỉ đơn thuần là em thầm người ta, có sâu đậm lắm cũng chỉ là tình cảm đơn phương, cùng lắm cũng chỉ là đối phương chịu đáp trả tình cảm của mình. Nhưng bây giờ là chuyện của hai người, tình cảm bỏ ra chưa chắc tỉ lệ thuận với những gì nhận được, chưa biết chừng tổn thương thể nào đo đếm được...”.
   Lục Nhiễm đặt bàn tay của mình lên tay , khẽ gỡ tay ra, cũng gỡ luôn cả nỗi lo lắng chất chứa trong lòng trai mình.
   , sao đâu... tất cả là quyết định của mình em, cho dù kết quả thế nào, hậu quả em tự gánh chịu... Em dám đánh cuộc cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu thua...”.
   Lục Nhiễm nhìn Lục Tề, ánh mắt cố chấp của khi hai mươi mấy tuổi cũng khác gì với năm mười mấy.
   Lục Tề vẫn nhớ.
   Năm đó, Lục Nhiễm đứng trước mặt Lục Tề với trai mình, từ hôm nay trở , quyết tâm trở thành học sinh ngoan, tụ tập, gây rối, đêm, cũng giao du với đám bạn xấu, phải trở thành người tinh , người thực tinh .
   lời thề khá buồn cười, nhưng Lục Tề thể nào cười nổi.
   hiểu tính tình em mình hơn ai hết, là làm. em vẫn nuông chiều, bao giờ mắng mỏ, dù gây ra hết chuyện này đến chuyện khác vẫn im lặng giải quyết mọi hậu quả.
   Nhưng em biết trời cao đất dày ấy, tự do ngạo mạn ấy, lại vì người con trai mà thay đổi đến thế này.
   vô cùng bất ngờ.
   Và còn bất ngờ hơn vì ảnh hưởng của người này đối với Lục Nhiễm sau bao nhiêu năm vẫn y nguyên, hề thuyên giảm.
   Nhìn từ góc độ nào đó, đúng là đố kỵ với Hàn Mặc Ngôn, nhưng từ góc độ khác, luôn mong em mình được hạnh phúc, đáng tiếc là, dù nhìn ở góc độ nào, Hàn Mặc Ngôn cũng giống người có thể mang lại hạnh phúc cho em .
   Lục Tề khẽ thở dài.
   Thấy thế, Lục Nhiễm lại cười: “, thôi được rồi, đừng lo lắng nữa. lo cho em như vậy, cũng lo cho mình , cũng lớn tuổi rồi vẫn chưa có bạn , mà ràng bao nhiêu thích như thế, ví dụ như cái xem mặt hôm trước ấy...”.
   Lục Tề thay đổi sắc mặt: “Em đừng nhắc đến ta nữa”.
   Cố nhịn cười, Lục Nhiễm giả vờ hiểu: “Sao thế , cái Trương đó rất thích mà...”.
   Đâu chỉ là rất thích, phải là cực kỳ thích ấy chứ, vừa nhìn thấy vẻ tuấn cứng cáp của Lục Tề, cái Trương trông như chị Phượng ấy mắt sáng bừng lên, cần nghĩ ngợi gì gạt Lục Nhiễm sang bên, thẳng đến ngồi bên cạnh Lục Tề.
   Càng lúc càng ân cần, ví dụ như dùng đũa còn dính thức ăn của mình mà gắp thức ăn cho Lục Tề, cố ngồi cho sát lại, lại còn cố tình dùng nhầm khăn ăn, uống nhầm cốc của Lục Tề...
   Lục Tề thể chịu đựng được hơn, cũng tiện tỏ thái độ, đành giả vờ ra nhà vệ sinh rồi kéo Lục Nhiễm về trước.
   Phát ra Lục Nhiễm có ý trêu mình, Lục Tề e hèm tiếng, chuyển đề tài.
   chuyện này nữa, cái Đỗ Hàn đó còn làm phiền em nữa ?”.
   Lục Nhiễm thà lắc đầu: “Hôm đó bàn chuyện hợp tác và ăn cơm xong ấy liên lạc lại với em”. Lục Nhiễm cũng chuyển đề tài, hỏi: “Thế hôm đó hai người ở đấy, làm gì ấy chứ?”.
   có thể làm gì ta chứ, chẳng qua cũng chỉ là cãi qua cãi lại tí rồi ai về nhà nấy thôi”.
   “Có thế thôi à?”. Lục Nhiễm có vẻ hơi thất vọng.
   “Nếu em tưởng thế nào?”.
   “Em? Cũng có gì...”.
   Tất nhiên, vào lúc đó ai có thể biết câu chuyện sau này của Lục Tề và Đỗ Hàn.

  4. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954
   Chương 8

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl8.glitter-graphics.net/pub/1146/1146488qx1l0oxwx2.gif" width="80" border="0" />

   phải là Hàn Mặc Ngôn biết mà là ành sớm chôn vùi tình của mình cho người con khác.
   Hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh khai mạc theo đúng lịch trình, Lục Nhiễm bảo phó trợ lý đặt vé trước.
   Việc này đáng lẽ là do Tiết Lễ Giai làm, nhưng cũng có thể vì thái độ của Hàn Mặc Ngôn quá kiên quyết, cũng có thể do ta cảm thấy xấu hổ nên thấy đến làm việc nữa, Lục Nhiễm điều Cố Tiểu An thay vào vị trí của ta.
   Trước hôm công tác ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bao nhiêu tài liệu, Hàn Mặc Ngôn cho nghỉ nửa ngày để chuẩn bị, còn bản thân vẫn tiếp tục làm việc.
   Lục Nhiễm cũng miễn cưỡng, trở về sắp xếp đồ đạc.
   Thành phố họ chuẩn bị đến nhiệt độ khá cao, quần áo mùa hè của hầu như toàn từ mấy năm trước, lục lọi mãi, cuối cùng rút ra kết luận là vẫn phải mua quần áo mới.
   Nhanh chóng chọn được vài bộ trong cửa hàng quần áo, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của Hướng Diễn, là mọi việc được giải quyết xong.
   Ngớ người ra lúc, Lục Nhiễm mới nhớ ra, Hướng Diễn tới mấy tên khốn hôm nọ.
   Hướng Diễn nhắc Lục Nhiễm cũng quên mất. cảm ơn qua điện thoại, Hướng Diễn muốn mời Lục Nhiễm ăn cơm, nghĩ, cũng nên cảm ơn và cũng muốn mọi chuyện với .
   Địa điểm là quán café.
   Ánh nắng chiều tà mệt mỏi chiếu chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm, sưởi ấm khí, quán đông, rộng rãi khoáng đạt đầy vẻ thanh bình.
   Lục Nhiễm tới trước, gọi cốc nước chanh ngồi đợi Hướng Diễn.
   Hướng Diễn đến sớm hơn tưởng, vẫn khuôn mặt tươi cười, gọi cốc café, rồi ngồi đối diện với Lục Nhiễm.
   Nhìn thấy đồng hồ bên cạnh Lục Nhiễm, thuận miệng hỏi: “Dạo phố à?”.
   Khẽ gật đầu, Lục Nhiễm cười: “Việc vừa rồi, cảm ơn Hướng sư huynh nhé”.
   Hướng Diễn thoáng im lặng, nhưng vẫn tươi cười: “Gọi Hướng Diễn là được rồi, gọi Hướng sư huynh khó nghe lắm”.
   “Thế cũng được, Hướng Diễn...”. Lục Nhiễm do dự giây lát: “Nếu em hiểu nhầm, những việc làm vừa rồi là vì muốn theo đuổi em đúng ?”.
   Bị Lục Nhiễm hỏi thẳng đến sượng người, Hướng Diễn ngắc ngứ giây lát rồi bật cười xoa trán: “Tuy biết là ý đồ của mình rất ràng, nhưng ít nhất em cũng nên giữ chút thể diện cho chứ”. Hướng Diễn lại xoa sống mũi: “Thôi được rồi, thừa nhận, thưa Lục Nhiễm, đúng là tôi theo đuổi đấy”.
   Nhưng Lục Nhiễm cười theo Hướng Diễn: “Em chỉ muốn với là, đừng theo đuổi em nữa”.
   “Tại sao?”.
   em tìm hiểu Hàn Mặc Ngôn”.
   Hướng Diễn sững sờ trong giây lát, rồi cũng lấy lại được vẻ bình thường, hỏi có vẻ khó khăn: “Điều này là thể, sao lại nhanh thế chứ? phải là ta có bạn rồi sao? Còn nữa... ta với em là ta thích em à?”.
   Giải thích quá dài dòng, Lục Nhiễm dứt khoát: “Tất cả những điều đó đều quan trọng, em với vì em muốn phí công vô ích”.
   Từ trước đến giờ Lục Nhiễm vẫn thích lôi thôi dài dòng, nhưng lại thể làm như vậy với Hàn Mặc Ngôn.
   Người phục vụ đem café đến, Hướng Diễn uống ngụm, đắng ngắt cả miệng mới sực nhớ ra quên bỏ đường và sữa.
   Mỉm cười đau khổ, hỏi: “Lục Nhiễm, em thích ta đến thế sao?”.
   Câu hỏi này Lục Nhiễm bị hỏi quá nhiều lần, chẳng còn hứng thú trả lời, mỉm cười nhìn Hướng Diễn.
   May mà Hướng Diễn có vẻ cũng chờ đợi câu trả lời của , nhấm thêm ngụm café đen, đôi mắt đẹp nhìn cốc café, vẻ xa xăm: “Việc theo đuổi em là ý muốn của riêng , em phải bận tâm, thực ra lòng cũng nghĩ là thành công, chỉ vì biết em vẫn mình nên cũng gắng sức thử xem để khỏi phụ tình cảm đơn phương của mình bao nhiêu năm nay, được rồi, giờ cũng biết rồi...”.
   Hướng Diễn bỗng ngẩng lên, nhìn Lục Nhiễm, còn khuôn mặt tươi cười nữa, thay vào đó là hình ảnh Hướng Diễn sư huynh trước đây, cố chấp mà chân : “Lục Nhiễm, tuy rằng cũng thích em đến với Hàn Mặc Ngôn, nhưng mà... em thích ta bao nhiêu năm nay rồi, cũng mong em được hạnh phúc, nhưng có việc này cảm thấy là em nên biết”.
   “Việc gì vậy?”.
   Hướng Diễn chậm rãi : “Gần đây có làm cố vấn pháp luật cho ông chủ, là bạn học đại học của Hàn Mặc Ngôn, nghe ấy , trước đây, Hàn Mặc Ngôn từng có người , tình cảm rất mặn nồng và người kia hoàn toàn trái ngược với em”.
   Lục Nhiễm giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp: “Hoàn toàn trái ngược? Là thế nào?”.
   cũng chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, đó học Hàn Mặc Ngôn, theo lời thân chủ của là thành tích tốt, xinh đẹp, nhân duyên tốt, làm việc chăm chỉ, tính tình hiền hòa dịu dàng”.
   Hình như, cũng có... đôi chút khoảng cách với .
   Hơn nữa, học lớp... Lục Nhiễm bất giác nhớ lại quyển sách giá sách của Hàn Mặc Ngôn...
   uống ngụm nước chanh, cố cười: “Tốt thế, sao lại Hàn Mặc Ngôn?”.
   “Là Hàn Mặc Ngôn theo đuổi ấy”.
   Suýt nữa sặc vì ngụm nước chanh trong miệng, ho mấy tiếng, nhưng trong lòng còn cảm thấy chua xót hơn cả ngụm nước chanh vừa uống.
   thể tiếp tục khống chế tình cảm của bản thân, chỉ hỏi tiếp: “Thế sao họ ở bên nhau?”.
   “Người đó được nhận học bổng ra nước ngoài, rồi họ chia tay nhau”.
   “Thế có gì”. Lục Nhiễm cụp mắt xuống, cười: “Bao nhiêu đôi nhau thời đại học phải chia tay nhau vì xa cách, cũng có gì to tát đâu”.
   Hướng Diễn có vẻ đành lòng: “Lục Nhiễm…”.
   Lục Nhiễm xách túi, : “Nếu có chuyện gì khác, em trước đây”.
   Lục Nhiễm cứ mục đích mấy tiếng đồng hồ.
   Trời tối dần.
   mua gì, xem gì, trong đầu chỉ ong ong những lời của Hướng Diễn.
   Khi biết Hàn Mặc Ngôn, học xong MBA, nên biết gì về những chuyện thời đại học, thậm chí còn thể tưởng tượng tiếp câu chuyện của Hướng Diễn, Hàn Mặc Ngôn theo đuổi người khác và tình cảm mặn nồng rốt cuộc là thế nào…
   Có phải vì gặp Hàn Mặc Ngôn quá muộn ?
   cầm chặt chiếc điện thoại, cố kìm nén ham muốn nhờ Lục Tề điều tra, cuối cùng, gọi điện cho Hàn Mặc Ngôn, giọng như chưa hề có gì xảy ra.
   Mãi lúc mới nghe điện thoại, đúng như dự đoán, Hàn Mặc Ngôn vẫn ở văn phòng.
   Vẫn là giọng lạnh lùng băng giá trong ống nghe, Lục Nhiễm dần dần trấn tĩnh lại.
   Người trong quá khứ cũng liên quan gì, đằng nào… Hàn Mặc Ngôn giờ là của .
   Lục Nhiễm mua phần cháo thịt nạc trứng muối và phần cơm rang đem đến cho Hàn Mặc Ngôn.
   Những việc này trước đây vẫn hay làm, cho nên Hàn Mặc Ngôn cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu, sau đó tiếp tục làm nốt phần việc còn dang dở rồi mới giở ra ăn.
   Cháo thơm phức, trứng muối và thịt nạc trộn đều với nhau, cơm rang vàng óng, chắc vừa ra lò, lúc Hàn Mặc Ngôn mở hộp ra vẫn còn nóng nguyên. Làm việc lúc đói bụng lại có đồ ăn ngon, huống hồ lại toàn những món Hàn Mặc Ngôn thích ăn.
   Lục Nhiễm ngồi sofa nhìn Hàn Mặc Ngôn.
   Gia giáo nhà họ Hàn cũng tồi, Hàn Mặc Ngôn ngồi ăn chưa đủ để gọi là nho nhã, nhưng ít nhất cũng khiến người đối diện cảm thấy đẹp mắt.
   Ngay lúc Hàn Mặc Ngôn bỏ thìa xuống, Lục Nhiễm đến trước bàn.
   Bóng Lục Nhiễm đổ dài xuống bàn, Hàn Mặc Ngôn ngẩng lên nghi hoặc: “Cảm ơn”.
   Vẫn vẻ mặt vô cảm, khuôn mặt lạnh lùng càng lảm nổi bật vẻ tuấn và phong trần nhuốm màu thời gian, Lục Nhiễm chợt cảm thấy ủ rũ trong lòng, cố lấy lại tinh thần, gõ xuống mặt bàn: “Hàn Mặc Ngôn,
   “Ừ”. Hàn Mặc Ngôn gật đầu mà hiểu có chuyện gì.
   “Rốt cuộc là bao giờ thích người nào chưa?”.
   Dường như trong khoảnh khắc Lục Nhiễm đưa ra câu hỏi, khí xung quanh cũng như đông cứng lại.
   Khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn vẫn chút biểu cảm, giọng lạnh băng: “Tại sao em cứ lằng nhằng mãi vấn đề thế, trả lời rồi”.
   trả lời lòng chưa?”.
   “Rồi”.
   “Thế… Trang Tĩnh là ai?”.
   Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, giọng thoáng chút gay gắt: “Ai với em cái tên đó?”.
   Sáng sớm hôm sau, máy bay.
   Vì sợ tắc đường nên Lục Nhiễm dậy rất sớm, lên máy bay vẫn còn cảm giác buồn ngủ.
   Hàn Mặc Ngôn mang theo máy tính xách tay, ràng là để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng, hai người chẳng ai để ý đến ai, thế là, khí cực kỳ yên tĩnh.
   Lục Nhiễm ngửa đầu tựa vào ghế sau.
   Tối qua vẫn chưa cãi nhau, Hàn Mặc Ngôn muốn , cũng miễn cưỡng, vì chuyện qua mà đánh mất tại là việc hết sức ngu xuẩn, thế nên sau khi Hàn Mặc Ngôn làm xong việc lái xe đưa về nhà.
   xe chẳng ai câu nào, im lặng ấy kéo dài sang tận hôm nay.
   Trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, vì thế, ngoài mặt cũng thể thân thiện được.
   Lục Nhiễm nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
   Khi tỉnh dậy, máy bay sắp hạ cánh.
   Lúc này Lục Nhiễm mới phát ra, biết từ lúc nào dựa vào vai Hàn Mặc Ngôn mà ngủ, mình còn đắp chiếc chăn mỏng, kín đến tận cổ.
   Hàn Mặc Ngôn cũng ngủ say.
   Dưới hai hàng lông mi dày là quầng mắt xanh xao, kết quả của chuỗi ngày thức đêm kéo dài.
   Dù vẫn bực tức, nhưng cũng cảm thấy xót ruột.
   Lục Nhiễm biết rằng, Hàn Mặc Ngôn làm việc là quên hết chung quanh.
   Lúc đó quy mô công ty của Hàn Mặc Ngôn còn , để theo kịp tiến độ, có lần cả công ty còn phải thức đêm mấy ngày… Kết quả là đến ngày ký hợp đồng, Hàn Mặc Ngôn chỉ cần cốc café chậu nước nóng hăng hái đàm phán, sau khi kết thúc, thiếu chút nữa là gục ngay bàn, khiến cả đám nhân viên cuống cuồng đưa sếp bệnh viện, Lục Nhiễm phải ở đó đêm. Sáng hôm sau Hàn Mặc Ngôn complet nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi gọi dậy làm.
   Lục Nhiễm lấy chiếc chăn nhàng đắp cho Hàn Mặc Ngôn.
   ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn bị giật mình, mở choàng mắt nhìn thấy Lục Nhiễm thoải mái hơn, đôi mắt vừa tỉnh giấc vẫn còn đôi chút mơ màng ngái ngủ khiến khuôn mặt băng giá trở nên dịu dàng hơn, Lục Nhiễm thấy tim mình loạn nhịp.
   khẽ buột miệng: “Đến rồi, chuẩn bị xuống máy bay”.
   Ánh mắt mơ màng tan biến, Hàn Mặc Ngôn lãnh đạm: “ biết rồi”.
   Hành trình bận rộn gần như có thời gian để thở.
   Buổi tối trở về, Lục Nhiễm mệt đến nỗi mở được mắt, có thời gian mà suy nghĩ đến việc khác. Hàn Mặc Ngôn còn bận hơn cả , tất nhiên cũng mệt hơn.
   Mười ngày sau, hội nghị cũng kết thúc. Thời gian này, họ trao đổi được bao nhiêu danh thiếp và bàn tính đến chuyện hợp tác, tuy nhiên, tất cả cũng mới ở giai đoạn mở đầu.
   Có điều, những việc này vội.
   Về đến khách sạn ngủ giấc, tỉnh dậy Lục Nhiễm phát ra mắt cá chân giày cao gót sưng tấy lên.
   nhặt đôi giày cao gót sáu phân ném ra góc, chẳng thích thứ này bao giờ, chỉ là chẳng ai mặc váy mà giày thể thao.
   Mở tủ lạnh lấy ra hộp bia, rồi nằm cuộn tròn trong góc sofa, chỉ đến khi chuông điện thoại trong phòng khách sạn đổ chuông.
   Đơn vị tổ chức mời mọi người chiều nay ra nhà hàng bên bờ biển, hỏi có tham gia được .
   Lục Nhiễm mang theo áo tắm, còn ngồi mãi bờ cũng phải ý hay, nếu như trước đây có thể cũng tham gia để mở rộng quan hệ, nhưng giờ… có dự định làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn cả đời.
   Có điều ngoài bãi biển ra, thành phố ven biển này chắc cũng còn có nhiều chỗ để , nghĩ thế, Lục Nhiễm lấy trong va ly ra bộ quần bò áo phông đơn giản, bỏ bộ váy áo vướng víu suốt mấy hôm vừa rồi, trước khi ra cửa mới nhớ ra quên giày, nhìn về phía đôi giày cao gót… đằng nào mấy hôm nữa cũng dùng đến, Lục Nhiễm dứt khoát bẻ gãy hai cái gót nhọn, đôi giày cao gót trở thành đôi giày đế bằng.
   đôi giày bệt ra đường, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
   Vừa đóng cửa vừa nghĩ trước tiên phải mua cái bản đồ.
   Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn mở cửa ra.
   Phòng của Hàn Mặc Ngôn đối diện phòng , cách nhau cái hành lang, lúc này Hàn Mặc Ngôn mặc áo vest và sơ mi, thần sắc khá hơn mấy hôm trước nhiều, giờ này chắc là ăn cơm trưa.
   Lục Nhiễm còn nghĩ nên chào hỏi Hàn Mặc Ngôn thế nào, thấy Hàn Mặc Ngôn nhìn , ánh mắt hơi kinh ngạc.
   mới nhớ đến bọ quần áo của mình, chắc tại… hơi trẻ con chút.
   Nhưng Hàn Mặc Ngôn cũng chẳng gì, chỉ hỏi: “Ăn cơm chưa?”.
   “Chưa”.
   “Thế cùng ăn ”.
   xong Hàn Mặc Ngôn gần đến thang máy, ấn nút xuống.
   “Chờ chút… lát em phải ra ngoài…”.
   Nhìn trang phục của Lục Nhiễm, chắc cũng đoán được Lục Nhiễm ra ngoài chơi, Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm lát rồi : “ cùng với em”.
   Cả hai đều cố bỏ qua cảm giác vui trước chuyến .
   tiếng sau, Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn có mặt đường phố nhộn nhịp, tay Lục Nhiễm là tấm bản đồ thành phố, còn tay Hàn Mặc Ngôn là cái máy ảnh.
   Trong những chuyến công tác trước đây, cũng phải là Hàn Mặc Ngôn chưa từng chơi bên ngoài cùng , nhưng rất hiếm hoi. Hàn Mặc Ngôn rất bận, làm việc, tiếp khách, ở bên bạn .
   Lúc này Lục Nhiễm mới chính thức được hưởng đãi ngộ của Hàn Mặc Ngôn với bạn , có thể bên cạnh bạn, dành thời gian cho bạn, chỉ là thiếu vắng tình cảm.
   Nhưng chỉ như thế thôi, cũng là điều mà trước đây Lục Nhiễm thể tưởng tượng được.
   Nghiên cứu bản đồ, Lục Nhiễm phát ra, người đường nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.
   nhìn lại mình rồi nhìn Hàn Mặc Ngôn tìm hiểu nguyên nhân, chắc tại trang phục quá khác nhau, Lục Nhiễm kéo Hàn Mặc Ngôn vào cửa hàng đồ mặc thường ngày.
   Hàn Mặc Ngôn khẽ chau mày, ràng là hứng thú với việc mua quần áo.
   Lục Nhiễm cố tránh rầy rà, chọn đại chiếc áo sơ mi ném cho Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn đón lấy, nhanh chóng thay sang. Lục Nhiễm giật mình.
   Áo sơ mi này giống với áo sơ mi mặc chung với vest, ở cổ và vạt áo thêu hoa văn kiểu cổ, khi mặc phải xắn tay áo lên, thân áo màu đen ôm vừa lấy cơ thể, càng làm nổi bật vẻ thanh tao, quý tộc của người mặc, vô cùng hấp dẫn.
   Hàn Mặc Ngôn xắn tay áo lên, phát ánh mắt của Lục Nhiễm, hỏi: “Sao thế?”.
   Thu lại ánh mắt thất thần, Lục Nhiễm với bán hàng cũng ngẩn ngơ như mình: “Cái này ”.
   quen với Hàn Mặc Ngôn lúc nào cũng complet giày da, nên cảm thấy Hàn Mặc Ngôn chỉ có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng lúc này đây, chỉ cần thay cái áo khác, khí chất của Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn khác.
   Nhìn mấy bán hàng thầm to , Lục Nhiễm cảm thấy lâng lâng, chí ít nhãn quan của cũng hợp với số đông.
   Mua xong, họ cùng phố, mặt kính của những cửa hàng hai bên đường, phản chiếu hai con người cùng mặt lạnh và rất xứng đôi.
   Vừa vừa ngắm cảnh, Lục Nhiễm nghiên cứu bản đồ mãi mà có kết quả, họ quyết định bắt chiếc xe dành cho du khách, dạo vòng.
   xe còn miễn phí cả nước dừa, nhưng ngọt tí nào, còn hơi chát, uống vào nhạt thếch, khiến Lục Nhiễm cũng phải nghi ngờ biết đó là nước gì.
   Cũng may chút nước mát làm tan cơn nóng bức, gió biển nhè mang theo vị mặn, cảm thấy dễ chịu vô cùng.
   Hàn Mặc Ngôn vẫn ngồi bên cạnh Lục Nhiễm, nhìn ra ngoài cửa sổ, câu nào.
   Cảm giác thoải mái khiến Lục Nhiễm quên cả thời gian.
   So với im lặng của Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn, đôi vợ chồng nghỉ tuần trăng mật phía trước ồn ào hơn rất nhiều.
   Hai người ríu ra ríu rít chỉ trỏ khắp nơi, sôi nổi bàn tán.
   Họ quá ồn ào, khiến bác lái xe cũng phải để ý.
   Tuy cũng cảm thấy ồn ào, nhưng thực lòng Lục Nhiễm rất hâm mộ họ, nhìn Hàn Mặc Ngôn ngồi bên cạnh, Hàn Mặc Ngôn cũng cảm nhận được ánh nhìn của , quay lại, ánh mắt dò hỏi. Lục Nhiễm thấy thế, đột nhiên có cảm giác thể thành lời.
   Thời khắc ấy rồi cũng vụt trôi qua.
   Cũng giống như từng thời khắc trong suốt ba năm qua, và Hàn Mặc Ngôn vẫn luôn ở bên nhau như thế, đơn giản mà yên bình.
   Đôi chút mơ hồ, nhưng mãi nhìn thấy hy vọng sau lớp màn mỏng.
   Khẽ mím môi, Lục Nhiễm biết, dù tại trở thành bạn của Hàn Mặc Ngôn, nhưng hy vọng tên ngốc trước mắt chủ động, hoàn toàn là việc tưởng.
   Chiếc xe tham quan tới điểm dừng, xa trước mặt là bãi biển mênh mông, cát vàng uốn lượn, ánh mặt trời sáng soi rạng rỡ, đám người dưới đó chỉ như những chấm .
   Đôi vợ chồng kia hét vang sung sướng nhào xuống bãi cát, cứ như chưa bao giờ ra biển. Bãi cát bên bờ biển vẫn vàng óng đến chói mắt.
   Chắc bị ảnh hưởng, Lục Nhiễm cảm thấy trái tim mình cũng nhảy nhót, bật ra thành tiếng: “Chúng ta… cũng ra bãi cát ”.
   Giọng nén nổi niềm vui.
   Hàn Mặc Ngôn có vẻ ngạc nhiên.
   Lục Nhiễm vẫn cạnh Hàn Mặc Ngôn, mắt nhìn xa xăm về phía bãi cát, gió đùa trêu mái tóc, thổi bay những sợi tóc màu hạt dẻ, khẽ nhắm mắt, vẻ rạng rỡ hiển khuôn mặt.
   Hàn Mặc Ngôn vẫn thế, lộ vẻ vui buồn, giọng bình thản: “Nếu em muốn ”.
   thôi”.
   Được vài bước, Lục Nhiễm cảm thấy mắt cá chân lại đau, thấy bao nhiêu người chạy chân trần cát, cũng cởi giày, chân bờ biển.
   Bãi cát vẫn còn nguyên hơi nóng của ánh nắng, giẫm lên rất dễ chịu.
   Hàn Mặc Ngôn ngạc nhiên nhìn .
   Lục Nhiễm cười thoải mái: “Có muốn thử ? Rất dễ chịu”.
   Hàn Mặc Ngôn quen với quy củ mực thước tất nhiên từ chối ngay, nhìn đám đông bãi cát thi nhau hoan hỉ nhảy múa la hét, có phần hiểu.
   Lục Nhiễm chỉ kéo Hàn Mặc Ngôn bãi cát, đôi tình nhân lúc này thay đổi bao nhiêu kiểu pose, thấy Lục Nhiễm ngang qua, vội : “Chị ơi, chị chụp hộ bọn em với”.
   Lục Nhiễm gật đầu, cầm lấy máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của đôi tình nhân.
   Nhìn họ qua ống kính, Lục Nhiễm có cảm giác lạ lùng.
   Đến khi họ cảm ơn rồi khuất hẳn, Lục Nhiễm mới nhớ ra, họ là tình nhân, còn và Hàn Mặc Ngôn, xét danh nghĩa cũng có thể gọi như vậy.
   Cố tưởng tượng trong đầu cảnh và Hàn Mặc Ngôn với những tư thế ấy… Lục Nhiễm bỗng cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.
   quay lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay Hàn Mặc Ngôn.
   Cũng giống như Lục Nhiễm, Hàn Mặc Ngôn chỉ thích chụp cảnh, thích chụp người.
   Nhưng sau khi xem những bức ảnh Hàn Mặc Ngôn chụp, Lục Nhiễm phải công nhận Hàn Mặc Ngôn biết chụp hơn , những góc chọn cho dù chỉ sử dụng hiệu ứng thông thường cũng chứa đựng những nên thơ mà người khác thể nhìn ra, vô cùng đặc sắc.
   Có lúc Hàn Mặc Ngôn cũng chụp toàn cảnh, nhưng bức nào cũng nắm bắt được những đặc trưng mà người khác khó lòng nắm bắt.
   Có thể chỉ là áng mây lạc trong ánh chiều tà, cánh chim giữa bầu trời rộng lớn.
   Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: “Hàn Mặc Ngôn, bao giờ chụp người chưa?”.
   “… Rồi”.
   Hàn Mặc Ngôn đột nhiên bỏ máy ảnh xuống: “Xóa rồi”.
   biết vì sao, Lục Nhiễm đột nhiên : “Chụp cho em tấm”.
   “Thế em chụp cho ”.
   Hàn Mặc Ngôn lạnh băng lắc đầu: “ thích chụp”.
   xong, lên phía trước mấy bước.
   Nhìn theo bóng dáng Hàn Mặc Ngôn, ấm ức của Lục Nhiễm phút chốc tan biến.
   Gió thổi bay chiếc áo màu đen của Hàn Mặc Ngôn, mái tóc cũng bị thổi bay che mất bên mắt.
   Phía xa xa, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, nhuộm vàng màu xanh thẫm của nước biển, từng lớp sóng sáng dập dềnh uốn lượn, nghìn tầng trong vắt.
   Khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn như hòa vào trong ánh tịch dương.
   “Hàn Mặc Ngôn”. Lục Nhiễm gọi.
   Hàn Mặc Ngôn nghe tiếng quay lại: “Gì thế?”.
   Ánh mắt Lục Nhiễm nhìn xa xăm, khẽ : “Trời tối rồi, ăn cơm thôi”.
   Quay lại, Hàn Mặc Ngôn gật đầu: “Ừ”.
   Hàn Mặc Ngôn bước ra khỏi ánh chiều tà đỏ ối, tiến về phía Lục Nhiễm, giống như từ thế giới này bước sang thế giới khác, bất giác, Lục Nhiễm đưa tay túm lấy áo của Hàn Mặc Ngôn rồi nắm lấy cánh tay .
   Lục Nhiễm tự với mình, cho dù Hàn Mặc Ngôn cách bao xa, cũng cố kéo lại gần.
   Tuy xuống biển, nhưng bữa tối hải sản thể thiếu.
   Hiếm có cơ hội được ăn cua biển chính tông thế này, tất nhiên Lục Nhiễm thể bỏ qua, chọn nhà hàng hải sản bên bờ biển.
   Nhà hàng to, bên ngoài có chiếc ô che nắng to đùng màu xanh. Những quá bar ven đường, quán café, quán ăn đêm đều lên đèn, những bóng người bãi cát cũng tản ra các hướng, mờ mờ ảo ảo.
   Chủ quán bê ra mâm hải sản to, tôm cua ốc sò, còn có cả nước dừa đặc biệt.
   Rửa sạch tay, Lục Nhiễm chút khách khí, thỉnh thoảng còn bóc cho Hàn Mặc Ngôn vài con tôm.
   Ăn đến con thứ tư, Hàn Mặc Ngôn ngăn lại.
   “Đừng ăn nữa, đau bụng đấy”.
   Đó là thực thể phản bác, ngượng ngùng rút tay về, rồi thoải mái duỗi thẳng chân tay chiếc ghế mây, hít thở khí trời.
   Hàn Mặc Ngôn ăn rất ít hải sản, mấy hứng thú với việc ăn uống, chỉ thích đồ thanh đạm, dĩ nhiên hải sản nằm trong danh sách này.
   Lục Nhiễm gọi chủ quầy, gọi cho Hàn Mặc Ngôn phần cháo hải sản tương đối thanh đạm.
   ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Hàn Mặc Ngôn hơn, ăn tí là hết veo.
   Lục Nhiễm chống cằm nhìn , bất giác khóe miệng cũng cong theo.
   “Sao thế?”.
   Hàn Mặc Ngôn bị dính ít cháo lên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Nhiễm đưa ngón tay lên môi Hàn Mặc Ngôn gạt chỗ cháo dính, bỗng Lục Nhiễm cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.
   “Cháo dính miệng”.
   Lục Nhiễm tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim đập rộn ràng.
   Hơi nhướn mắt lên, biết có phải tại ánh đèn, gò má Hàn Mặc Ngôn hơi ửng đỏ.
   thoáng ấm áp xuất .
   Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lục Nhiễm bỗng nhanh thêm vài nhịp.
   Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu khí ấm áp.
   Lục Nhiễm giật mình, thấy Hàn Mặc Ngôn lấy điện thoại ở trong túi áo, ra ngoài nghe.
   Năm phút sau, Hàn Mặc Ngôn quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm: “ hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về ngay bây giờ”.
   “Khoan …”
   Hàn Mặc Ngôn hơi dừng bước, nghe hết.
   bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên”.
   Khẽ chau mày, Hàn Mặc Ngôn dứt khoát : “Có thời gian quay lại bù”.
   Lục Nhiễm mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau rát.
   tự với bản thân mình, Lục Nhiễm, đừng vội, vẫn còn thời gian…
   Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến đủ, phải mượn chỗ khác bù vào. Và thế là, họ quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.
   Trong vòng mấy ngày chạy khắp nơi cùng Hàn Mặc Ngôn, gần như họ chằng có lúc nào nghỉ ngơi.
   Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.
   Lục Nhiễm quên hết những việc xảy ra bãi cát, chút ít khí ấp áp cũng bị thổi bay. phải là Lục Nhiễm muốn oán thán, mà vì biết số việc có oán thán cũng được gì, chi
   bằng cứ tập trung giúp Hàn Mặc Ngôn làm việc, biết đâu còn có cơ hội lấy lại bốn ngày mất.
   Mặc dù khả năng này là rất ít.
   Lục Nhiễm cười, nhưng vẫn phải thử.
   quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẫn sáng đèn làm việc.
   Lục Nhiễm làm xong cho công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Hàn Mặc Ngôn: “Còn khoảng bao lâu nữa?”.
   Nhìn đồng hồ, Hàn Mặc Ngôn bình tĩnh đáp: “Khoảng hai tiếng nữa”.
   Lục Nhiễm lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng: “Thế em ra ngoài lát, hai tiếng nữa quay lại”.
   Thực ra cũng có thể tự về nhà, nhưng Lục Nhiêm vẫn tham lam những phút giây được ở riêng bên cạnh Hàn Mặc Ngôn, ít nhất là lúc đó phải làm việc.
   Khẽ gật đầu, Hàn Mặc Ngôn tiếp lời, lại chúi mũi vào công việc.

   Những đường nét khuôn mặc nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn rất đẹp, về điểm này dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận.
   Khi Hàn Mặc Ngôn cúi xuống tập trung làm việc, những đường nét như tạc tượng khuôn mặt càng ràng, trong khí yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như ngắm người trong mộng, ánh mắt ấy… chăm chú đến mức khiên người ta mê đắm.
   Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lục Nhiễm định , bỗng để ý thấy cạnh giá treo áo, chiếc ví màu đen rơi xuống đất, lộ ra góc tấm ảnh.
   Lục Nhiễm cẩn thận rút trong tập thẻ ngân hàng ra tấm ảnh ép cẩn thận.
   Thời gian bên góc tấm ảnh là mấy năm về trước, nhưng có thể nhận ra, tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới.
   Bối cảnh của bức ảnh là hồ nước trong vắt lấp lánh, bên bờ hồ liễu bay trong gió, dựa vào gốc cây nhìn lại, cười hiền hòa.
   ràng là người chụp rất dụng công, góc chụp tuyệt đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi.
   này… là Trang Tĩnh đúng ?
   biết tại sao, thấy tim mình như có bóp chặt.
   Trong khoảnh khắc rất muốn xé nát tấm ảnh chướng mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhàng đặt trả về chỗ cũ.
   cần thiết phải cảm thấy khó chịu chỉ vì bức ảnh.
   ra khỏi công ty, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn đường đan nhau, chợt nhận ra là chằng biết đâu.
   Nếu là trước đây, có lẽ về nhà ngủ, hoặc là giúp Hàn Mặc Ngôn chuẩn bị những vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch cần thiết để tiến hành bưới tiếp theo cho các hoạt động ở cuộc họp tìm kiếm cơ hội kinh doanh lần trước, chính như Hàn Mặc Ngôn từng trợ lý quá cần mẫn.
   Nhưng lúc này đây, thấy muốn làm gì khác, chỉ muốn lang thang vô định.
   Lục Nhiễm chợt nhớ có lần và Hàn Mặc Ngôn tiếp khách, uống quá nhiều, cả hai đều thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên chẳng còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, khí giá lạnh, lúc trời lại mưa, cảm giác loạng choạng đôi giày cao gót giờ lại phải tránh mưa, cẩn thận ngã trẹo cả chân, nổi. Hàn Mặc Ngôn thấy thế, lời, cởi áo khoác đưa cho , rồi khom lưng cõng về công ty.
   Tấm lưng rộng lớn ướt sũng nước mưa, nhưng an toàn chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu.
   Nhưng mà, phải bến bờ của .
   Điện thoại đổ chuông.
   ngoài dự đoán, là điện thoại của Hướng Diễn.
   vừa xong vụ lớn, nhưng đáng buồn hơn là chẳng có ai để chia vui, em có thể gặp ?”.
   Nghe giọng Hướng Diễn, Lục Diễn nhớ lại câu chuyện hôm trước kể với .
   Quá khứ của Hàn Mặc Ngôn, những thời khắc mà thể chạm tới và người từng .
   thể bắt mình nghĩ đến những điều đó.
   Đây thực là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng thể tiếp tục lừa mình lừa người… Lục Nhiễm nhắm mắt, vốn phải người như vậy…
   Từ lúc nào biết, trở nên hèn nhát thế này.
   Hay bởi vì thể bình tĩnh đối diện với tất cả những gì liên quan đến Hàn Mặc Ngôn?
   Lục Nhiễm dần bình tĩnh lại, nếu còn dám trực diện với quá khứ, sao có thể đối diện với tương lai của Hàn Mặc Ngôn?
   “Vâng, Hướng Diễn, em cũng muốn hỏi việc”.
   Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lục Nhiễm xa, bộ tới, mặc cho từng cơn gió mát thổi qua.
   Hướng Diễn yên vị trong quán, vẫy tay gọi Lục Nhiễm.
   Vẫn nụ cười quen thuộc, những ngón tay dài với móng tay như ngọc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh.
   Tuy rằng vẻ ngoài của Hướng Diễn rất khác xưa, nhưng cảm giác thân thiết vẫn thế. nhớ lại hình ảnh Hướng Diễn lúc phụ đạo cho , cũng luôn yên lặng ngồi đợi như thế…
   Dáng hình chàng sinh viên đeo kính xấu hổ ngại ngùng trùng vào dáng hình Hướng Diễn bây giờ.
   Lục Nhiễm chưa kịp mở lời, Hướng Diễn lên tiếng trước: “ cũng có ý gì khác, chỉ là… muốn tìm người để chia sẻ. Đây có thể coi là vụ kiện lớn nhất của từ khi quay lại đây, tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu, tìm sơ hở, đợi ngày ra tòa, bận đến nỗi có thời gian…”.
   “Có gì đâu, chúc mừng !”.
   Nghe Hướng Diễn , Lục Nhiễm đột nhiên thể mở miệng hỏi.
   Người phục vụ đem lên cốc nước chanh, Hướng Diễn đón lấy rồi đưa qua phía Lục Nhiễm: “ nhớ lần trước em gọi nước chanh, cũng chằng biết em thích uống gì, nên gọi cho em”.
   “Cảm ơn ”.
   còn hứng thú đùa vui cùng Hướng Diễn, Lục Nhiễm cảm thấy biết gì.
   “Mà em là có chuyện muốn hỏi ? Chuyện gì thế? Em ”.
   Lục Nhiễm định , nhưng biết bắt đầu thế nào, ngừng lại giây lại, châm rãi : “ còn biết những gì liên quan đến bạn trước đây của Hàn Mặc Ngôn?”.
   Hướng Diễn cũng lặng người, rồi cúi đầu cười đau khổ: “ còn thắc mắc tại sao em nhận lời ngay thế, hóa ra cũng là vì ta”.
   “Em xin lỗi…”.
   sao đâu… biết gì nhiều, vì lúc đó cũng chỉ là vô tình nhắc đến thôi”. Dừng lại lát, Hướng Diễn tiếp: “Chỉ nghe tình cảm giữa họ rất tốt, ai cũng tưởng rằng tốt nghiệp xong là họ lấy nhau, thế rồi, họ bất ngờ chia tay, sau đó đó , Hàn Mặc Ngôn cũng biến mất thời gian, lâu sau làm thủ tục ra nước ngoài…”.
   “Em biết rồi, cảm ơn ”.
   Thấy Lục Nhiễm khách sáo như vậy, Hướng Diễn thoáng buồn, nhưng vẫn cười : “Em đừng khách sáo thế, để hai hôm nữa lại hỏi cho em”.
   Biết nhờ Hướng Diễn hỏi những việc như thế này chẳng ra sao, nhưng mà… Lục Nhiễm thể khống chế nổi ham muốn tỏ tường mọi việc.
   Lục Nhiễm khẽ trả lời: “Thế … phiền vậy, em cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi”.
   "Lục Nhiễm, có phải... Hàn Mặc Ngôn đối xử với em tốt ?".
   Nghe vậy, Lục Nhiễm như bừng tỉnh, khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản như có gì xảy ra: " có, chuyện đó, ấy rất tốt, mấy hôm trước công tác còn dẫn em dạo bãi biển". Giơ tay xem đồng hồ, Lục Nhiễm cười : "Cũng đến giờ rồi, lát nữa ấy đón em, em trước đây. Em cũng chúc mừng lần nữa, chúc nghiệp ngừng phát triển".
   " cũng chúc phúc cho em".
   Nhìn theo bóng Lục Nhiễm dần xa, Hướng Diễn buông thõng chiếc ly.
   Nụ cười khuôn mặt cũng dần biến mất, Lục Nhiễm, ngay cả còn nhận ra lòng dạ em để tận đâu, sao em cứ cố phải kiên cường như thế, kiên cường để cho ai thấy vết thương lòng của em sao?
   Hàn Mặc Ngôn... ta thích em sao?
   Ba ngày sau, Lục Nhiễm nhận được email của
   Hướng Diễn, trong đó có khoảng mười mấy tấm ảnh.
   Trong tích tắc mở những tấm ảnh đó ra, Lục Nhiễm cảm thấy tim mình nghẹt thở, thậm chí phải dùng toàn bộ lý trí để giữ cho mình im lặng khi xem những bức hình này.
   Những tấm hình của bảy, tám năm về trước. Nhưng tấm nào cũng ngọt ngào đến nhức mắt.
   Đặc biệt là tấm ảnh đầu tiên: quảng trường công viên rộng lớn, những con chim hòa bình bay lượn trung, đôi trai ôm nhau như chốn người, vẻ mặt chân thành trong ánh nắng ấm áp, sao mà họ đẹp đôi đến thế.
   Tấm thứ hai, hai người mặc áo lông dày cộp đứng trong tuyết lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ hồng vì đắp người tuyết, nhưng nụ cười ngọt ngào đến ấm áp.
   Tấm thứ ba trong vườn trường, bối cảnh là trời xanh mây trắng và đường chạy điền kinh, vạch về đích, hai tay chàng trai đặt lên đầu gối để thở, cầm khăn bông và chai nước suối lo lắng đỡ lấy chàng trai, cả sân vận động rộng lớn là thế mà dường như chỉ có hai người...
   Tấm thứ tư...
   Chàng trai trong những tấm ảnh ấy hiển nhiên chính là Hàn Mặc Ngôn thời đại học.
   Trong mười mấy tấm ảnh ấy, có bức nào Hàn Mặc Ngôn cười, có ảnh nào đương thắm thiết. Lục Nhiễm chưa từng thấy bất cứ hình ảnh nào của Hàn Mặc Ngôn quá khứ trong con người Hàn Mặc Ngôn tại.

   Đem ra so sánh, chút ít quan tâm ấm áp của Hàn Mặc Ngôn đối với Lục Nhiễm chẳng thấm vào đâu.
   Hóa ra phải Hàn Mặc Ngôn biết , mà là sớm chôn vùi tình của mình cho người con khác.
   Vì thế, cho dù làm gì, cũng chỉ là va vào núi băng mà bươu đầu chảy máu mà thôi.
   Đây thực là việc đau thương… Lục Nhiễm bỗng hối hận vì tìm hiểu vấn đề này.
   Nếu biết, mới có thể tiếp tục lừa mình lừa người rằng Hàn Mặc Ngôn vốn dĩ biết phụ nữ…
   Nhưng càng so sánh, càng thấy bất lực của .
   Cú giáng này còn đau lòng hơn cả cái ngày quyết định nghỉ việc từ bỏ Hàn Mặc Ngôn…
   Tan làm, Hàn Mặc Ngôn hỏi có cần đưa về , Lục Nhiễm buổi tối có việc, từ chối đề nghị của , nghe xong cũng chỉ “ừ” tiếng thể biết, hỏi lý do.
   Lục Nhiễm cũng chẳng buồn so đo, vì làm như thế chỉ tăng thêm đau thương mà chẳng có ý nghĩa gì.
   Chịu đựng quá lâu, cũng muốn tìm người để thổ lộ, nghĩ mãi, cuối cùng quyết định gọi cho Lâm Tĩnh, mãi lúc mới nghe máy, đầu dây bên kia tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn ào.
   Lục Nhiễm hỏi Lâm Tĩnh ở đâu, ậm ừ lúc mới chịu trả lời ở quán bar.
   ràng vì lần trước do say khướt nên Lâm Tĩnh vẫn chưa biết sợ, nhưng với Lục Nhiễm, tất cả vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, nhất là khi vết thương ấy còn vắt ngang qua cánh tay . Khẽ thở dài,
   Lục Nhiễm dặn Lâm Tĩnh cứ ở yên đấy, rồi bắt xe đến.
   Lần này, Lục Nhiễm mất bao công sức mới tìm thấy Lâm Tĩnh trong đám người nhảy nhót, trang phục bó sát đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Lục Nhiễm, Lâm Tĩnh giống như đứa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ bắt gặp, cúi đầu hối lỗi, phấn khích lúc nãy hoàn toàn biến mất.
   Cũng thương Lâm Tĩnh vừa mới thất tình nên Lục Nhiễm gì, ngồi bên quầy bar gọi hai ly cocktail, uống cốc, cốc còn lại đưa cho Lâm Tĩnh.
   “Lần sau đừng có mình”.
   Lâm Tĩnh đón lấy ly rượu, nhìn Lục Nhiễm lo lắng: “Cậu trách tớ à?”.
   Lục Nhiễm phì cười: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, trách cậu được gì, tớ đâu phải mẹ cậu. việc lần trước tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cũng khó tránh khỏi lần thứ hai, cậu nên cẩn thận”.
   Lâm Tĩnh cúi nhìn ly rượu, uống ngụm, nức nở: “Cũng tại tớ buồn quá, muốn giải sầu”.
   “Tớ biết”. Lục Nhiễm cũng khẽ nhắm mắt lại, ngữ khí vừa như ai oán, lại như tự cười mình: “Tớ cũng buồn”.
   “Hả?”.
   định mở miệng gì, bỗng Lâm Tĩnh ngẩng phắt lên, nhìn chăm chú chớp mắt.
   Lục Nhiễm huơ tay trước mặt Lâm Tĩnh: “Sao thế hả?”.
   kịp trả lời, Lâm Tĩnh đứng dậy, định đuổi theo.
   Lục Nhiễm vội vã kéo lại: “Sao thế hả”.
   “Hình như tớ nhìn thấy bạn của ta?”.
   “Cái gì?”.
   “Bạn của Lạc Ức Vi, con bé đó… nhưng sao nó lại… lúc nãy có người ôm nó vào phòng riêng rồi, được, tớ phải xem xem…”.
   ngăn được Lâm Tĩnh, Lục Nhiễm bị bạn kéo theo đẩy cửa bước vào.
   Ba nam hai nữ trong phòng cùng quay lại nhìn họ.
   Ba người đàn ông trạc ba, bốn mươi tuổi, hai còn rất trẻ.
   Lâm Tĩnh thẳng đến trước mặt áo đỏ, giọng cố tỏ ra kìm chế: “ phải là bạn của Lạc Ức Vi sao? Tại sao lại ở đây với mấy người này?”.
   trông rất dễ thương, nghi hoặc lát rồi cười đáp: “Đúng thế. Sao hả? À, đúng rồi, chị chính là người bạn ta vẫn kêu ca đó đúng ?”.
   Lời thiếu suy nghĩ của đứa trẻ cứa đúng vào vết thương của Lâm Tĩnh, giọng cũng trở nên đanh đá hơn: “Nếu là bạn ta, người ôm bây giờ là ai?”.
   Theo sau Lâm Tĩnh, Lục Nhiễm quay lại khép cửa, rồi đứng nguyên ở đó, đầu hơi cúi xuống mà hề ngăn cản Lâm Tĩnh.
   Người đàn ông ôm quay ra nhìn Lâm Tĩnh và Lục Nhiễm, hỏi : “Chuyện gì vậy?”.
   Tiếng cười của bé như tiếng chuông bạc, lảnh lót như chưa vướng bận đời. với Lâm Tĩnh: “Việc này liên quan đến chị à?”. Rồi quay lại với người đàn ông bên cạnh: “Có gì đâu, mấy mẹ sề rỗi việc ấy mà”.
   Lâm Tĩnh tức giận giơ tay lên, nửa chừng bị Lục Nhiễm ngăn lại.
   Lâm Tĩnh quay lại hỏi: “Tiểu Nhiễm, sao lại ngăn tớ?”.
   Trước khi Lục Nhiễm kịp trả lời, giọng của người đàn ông vang lên, giọng điệu cợt nhả: “ phải trợ lý Lục của Hàn tổng đây sao? Sao lại có thời gian mà chạy tới mấy chỗ này?”.
   Từ lúc bước vào căn phòng này Lục Nhiễm có linh cảm hay.
   Ánh mắt đầu tiên của gặp phải người đàn ông ngồi ngoài cùng, Bùi Hàm.
   Lần tiếp xúc duy nhất với Bùi Hàm là lần Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn liên kết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với ta. Đó là hạng mục khá lớn, trong cuộc họp mời thầu chỉ hai công ty có năng lực cạnh tranh: công ty của Hàn Mặc Ngôn và công ty của Bùi Hàm. Bùi Hàm phải là thương nhân đứng đắn, thuê người ăn cắp hồ sơ dự thầu, Lục Nhiễm phát ra nhưng và Hàn Mặc Ngôn coi như biết gì, làm giả bộ hồ sơ dự thầu để người ta lấy , trong lúc Bùi Hàm dương dương tự đắc bỏ giá thấp, giáng cho đối phương đòn chí mạng.
   vẫn còn nhớ vẻ mặt Bùi Hàm lúc đó, biến dạng cách đáng sợ.
   May mà hai người cùng thành phố, nước giếng phạm nước sông. Nhưng ngờ họ lại gặp nhau như thế này.
   Đúng là oan gia ngõ hẹp.

  5. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   41,954
   Chương 9

   <img class="aligncenter" alt="" src="http://dl5.glitter-graphics.net/pub/726/726985f0s6uwm2h1.gif" border="0" />

   Trái tim Lục Nhiễm nhói đau, cắn môi tự với mình, vì trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?
   “Lâm Tĩnh, chúng ta thôi”.
   Vùng vẫy khỏi bàn tay Lục Nhiễm, Lâm Tĩnh vẫn cam tâm: “Lục Nhiễm, tại sao lại bắt tớ ? ta bắt cá hai tay! ta dựa vào cái gì…”.
   Lục Nhiễm đành phải nghiêm giọng: “ thôi”.
   định lôi Lâm Tĩnh ra khỏi cửa, Bùi Hàm đứng dậy, giữ lấy nắm đấm cửa, ngăn Lục Nhiễm lại, nở nụ cười chẳng tốt đẹp gì: “Sao lại ngay thế?
   Lục, chẳng gì chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, chi bằng cứ ở lại đây uống vài ly hàn huyên ?”
   Mí mắt hơi giật giật, Lục Nhiễm rất muốn giữa chúng ta chẳng có gì để hàn huyên, cùng lắm chỉ là thù cũ hận mới mà thôi.
   Nhưng tình thế trước mắt mà ra điều này chẳng khác nào tự chuốc tội vào thân, đây đâu phải lúc để trổ tài ăn .
   Nghĩ vậy, Lục Nhiễm nở nụ cười áy náy, cố gắng làm ra vẻ hiền lành nhã nhặn nhất có thể, giọng điệu chân thành: “ Bùi, là ngại quá, tôi vội về công ty có chút việc, chi bằng để lần khác chúng ta uống với nhau vậy”.
   Nghe cũng có vẻ bất đắc dĩ như phải thoái thác người bạn cũ.
   Bùi Hàm vẫn đứng ngay ở cửa, hề có ý tránh ra, ánh mắt thoáng chút hung tợn: “ Lục, làm thế là nể mặt tôi rồi, chẳng mấy khi tôi mới đến đây, làm tròn chức phận chủ nhà lại còn dứt khoát từ chối lời mời của tôi như thế, tôi khó chịu đấy”. Quay người chặn ngang ở cửa: “Vì thế, nếu muốn ở lại cũng phải ở lại cho tôi”.
   Nếu lúc nãy còn hồ nghi, giờ đây ý thù địch của Bùi Hàm hiển ràng.
   Lục Nhiễm quay sang nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh cũng hết hồ đồ.
   Lục Nhiễm thầm suy tính, vết thương ở tay vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này mà động thủ ảnh hưởng đến vết thương, trầm ngâm lát, Lục Nhiễm nghĩ chẳng gì đây cũng là địa bàn của mình, đối phương dù có thế nào chắc cũng dám quá hỗn xược.
   Nghĩ thế, Lục Nhiễm cười đáp: “ Bùi thành tâm thành ý như thế mà tôi cứ cố từ chối bất kính, chỉ là, có thể để bạn tôi về trước được ?”.
   Bùi Hàm suy nghĩ lát, rồi lắc đầu xin lỗi: “Thế sao được, Lục, muộn thế này rồi, bạn thân mình về nhà an toàn, chi bằng chúng ta cứ ở đây, rồi tôi đưa hai về”.
   Miệng cười đồng ý, nhưng trong lòng Lục Nhiễm chỉ muốn băm vằm Bùi Hàm ra làm trăm mảnh.
   an toàn?
   Ở lại đây mới càng an toàn!
   Thấy Lục Nhiễm kéo theo Lâm Tĩnh lo lắng ngồi xuống, Bùi Hàm mới rời khỏi cửa, ngồi vào vị trí cũ, rồi với những người khác: “Đây là Lục Nhiễm, trợ lý đầu ngành đấy, biết có bao nhiêu công ty muốn kéo ấy về đấy. Còn đây là Trương tổng và Vệ tổng…”.
   Hai người đàn ông còn lại làm ra vẻ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, nhưng thái độ coi thường ra mặt.
   Đúng vào lúc đó, điện thoại của Lục Nhiễm rung lên.
   vội ấn nút nghe rồi rút điện thoại ra, đầu dây bên kia là giọng đều đều của Hàn Mặc Ngôn: “Em quên túi ở công ty”.
   kịp so đo những khó chịu trong lòng, Lục Nhiễm vội vàng: “Hàn Mặc Ngôn, tôi gặp Bùi Hàm ở quán bar rồi…”.
   Ngay vào lúc Lục Nhiễm nhận điện thoại, sắc mặt Bùi Hàm thay đổi, giờ nghe Lục Nhiễm vậy liền đưa tay giằng lấy điện thoại của Lục Nhiễm, để cho đến câu thứ hai tắt nguồn, cười : “Lúc này mà nghe điện thoại, Lục đây biết tôn trọng người khác”.
   Lục Nhiễm nhìn chiếc điện thoại vừa mua của mình, hơi xót của, nghĩ, Hàn Mặc Ngôn, lần này em cho cơ hội hùng cứu mỹ nhân.
   Bỏ điện thoại xuông, rót cho Lục Nhiễm đầy cốc rượu trắng, Bùi Hàm đưa cho : “Nào, chúng ta quên hết những chuyện vui . Lục, chúng ta cạn chén vì lần gặp này”.
   Chưa uống mà thấy hơi rượu xộc lên.
   cầm cốc rượu, chần chừ chưa chịu uống ngay.
   Hai người đàn ông kia vẫn ôm đẹp trong lòng, vừa cười vừa gật đầu, ràng là chờ xem kịch hay.
   “Nếu tôi muốn uống sao?”.
   Vẻ mặt Bùi Hàm lộ vẻ ngang ngược, giọng cũng còn vẻ giả tạo vừa rồi: “Nếu thế Lục cũng đừng trách tôi khách khí”.
   Mấy năm nay dù chưa học được cách quan sát sắc mặt, chắc cũng phải học được cách nhìn tình thế.
   Lục Nhiễm cũng ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá, đến lần thứ hai Bùi Hàm dùng ngữ điệu uy hiếp dọa nạt như thế, lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong suốt tay, khó khăn nhả ra từng chữ: “Được, tôi uống, có điều, có phải tôi uống xong cho chúng tôi ”.
   Bùi Hàm cười nham hiểm: “Đúng, uống xong tôi để ”.
   Trong lòng Lục Nhiễm cười gằn, để tôi mới lạ.
   Nếu chỉ là uống cốc rượu, phải Lục Nhiễm làm được, nhưng với người thù dai như Bùi Hàm, đâu phải cốc rượu có thể giải quyết được vấn đề?
   Quả là như vậy, Lục Nhiễm cố làm ra vẻ miễn cưỡng uống hết cốc, Bùi Hàm lại nhanh chóng rót tiếp cốc thứ hai cho Lục Nhiễm.
   Lục Nhiễm cúi đầu, để mái tóc che bớt khuôn mặt, nắm lấy mép bàn, dùng tay chặn lại những cơn ho, cứ như là say túy lúy mất rồi.
   Đưa tay đẩy cốc rượu ra, Lục Nhiễm lắc đầu, chữ: “Tôi thể uống được nữa đâu”.
   Bùi Hàm gõ gõ mặt bàn, vẫn cái giọng điệu ấy: “ uống cũng được, thế để bạn uống thay ”.
   xong Bùi Hàm đẩy cốc rượu đầy sang phía Lâm Tĩnh.
   Lâm Tĩnh ngờ liên lụy sang cả mình, hơi rượu cay sực ngay trước mũi, nhìn khuôn mặt hiền lành của Bùi Hàm, lại nhìn sang Lục Nhiễm sắp đổ gục, cảm giác tội lỗi trào lên, : “Vâng”, rồi bê cốc rượu định uống.
   Chưa đưa lên đến miệng, bỗng cánh tay chặn lại, Lục Nhiễm trừng mắt nhìn Bùi Hàm : “ ấy biết uống, đừng làm khó ấy”.
   Bùi Hàm cười vẻ rộng lượng: “Tôi vốn là mời Lục đấy chứ, nếu Lục đồng ý uống, tất nhiên tôi làm khó người khác”.
   Số gặp vận rủi.
   Lục Nhiễm bất đắc dĩ lại bê cốc rượu lên, nghĩ, khi trở về nhất định thắp nén hương bàn thờ tổ tiên.
   Lần này Lục Nhiễm uống còn khó khăn hơn cả lần trước, hình như Bùi Hàm rất đắc ý thưởng thức quá trình này, Lục Nhiễm càng có vẻ khổ sở ta càng thích thú. Cố uống hết cốc rượu, Lục Nhiễm cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, nếu là uống xong cốc thứ nhất còn làm quá lên chút, cốc thứ hai này giả lẫn lộn rồi.
   Tuy bình thường tiếp khách Lục Nhiễm cũng uống ít rượu, nhưng chẳng bao giờ có kiểu uống hơi hết sạch thế này.
   Bụng rỗng lại uống vào bao nhiêu rượu như thế, Lục Nhiễm cảm thấy nôn nao khó chịu.
   ngờ, Bùi Hàm tiếp tục rót cốc thứ ba.
   Lục Nhiễm nhìn Bùi Hàm bằng ánh mắt khó , ý là: muốn chơi tôi hả?
   “Tửu lượng Lục đây vừa, uống nốt cốc thứ ba này xem thế nào?”.
   Vấn đề bây giờ phải là uống hay , mà ở chỗ, uống nốt cốc rượu này bị ngộ độc.
   Trong lúc ngần ngừ giữa tiếp tục chịu đựng và dứt khoát ra tay, Lâm Tĩnh cầm lấy cốc rượu: “Hay là để tớ”.
   Lục Nhiễm đưa tay ngăn Lâm Tĩnh lại: “Ở yên đấy”. đứng dậy, quay đầu lại: “Bùi Hàm…”.
   Bùi Hàm rướn mắt: “Gì thế?”.
   Giây tiếp theo, Lục Nhiễm bỗng giơ chân lên, đá phăng cái bàn, kéo Lâm Tĩnh chạy ra ngoài.
   Khi tay chạm vào nắm đấm cửa, mới biết cửa bị khóa trái lại.
   Bùi Hàm bị cái bàn chặn lại, đẩy cái bàn ra, ánh mắt u nhìn Lục Nhiễm, khiến người khác cũng cảm thấy nổi da gà.
   Tiếng khóa cửa kêu “lạch cạch”. Cửa bật mở.
   Vui mừng nhìn theo cánh cửa mở, Lục Nhiễm thấy Hàn Mặc Ngôn mặt sắt đứng bên ngoài.
   Bùi Hàm đứng thẳng dậy, nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn, sắc mặt thay đổi, cười : “Ồ, cái chỗ bé tí tí này mà cũng gặp được Hàn tổng, là duyên phận”.
   Lướt nhìn vẻ khốn khổ của Lục Nhiễm, ánh mắt Hàn Mặc Ngôn càng tối sầm lại.
   bước đến trước mặt Bùi Hàm, nhân lúc đối phương còn chưa đứng vững, tóm lấy cổ áo ta, giơ tay đấm cho ta cái.
   Thấy thế, đến Bùi Hàm mà ngay cả Lục Nhiễm cũng đờ cả người.
   Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy cánh tay Lục Nhiễm, xuyên qua đám người ồn ã, thẳng ra ngoài.
   Trong lúc bất ngờ, Lục Nhiễm chỉ kịp kéo theo Lâm Tĩnh, lảo đảo bước theo Hàn Mặc Ngôn. ngước mắt lên, ánh sáng lập lòa người Hàn Mặc Ngôn,
   Lục Nhiễm bị hơi rượu làm cho mông lung, chỉ thấy gì đó lóe sáng rồi vụt tắt.
   Sau lưng là giọng lạnh ngắt của Bùi Hàm: “Hàn Mặc Ngôn, mày nhớ đấy!”.
   Nhưng giọng đó cũng còn ràng, cho đến khi ngồi vào xe của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm mới hơi tỉnh lại.
   Sau đó Lục Nhiễm cố kiềm chế cơn say, Lâm Tĩnh báo địa chỉ nhà cho Hàn Mặc Ngôn, rồi im lặng ngồi yên ở hàng ghế sau, trong xe yên ắng tiếng động, Lục Nhiễm ôm lấy đầu, cũng lời nào.
   Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà, Hàn Mặc Ngôn lái xe vào cây xăng.
   Xe dừng lại, mùi xăng xe bay xộc vào mũi Lục Nhiễm thể chịu đựng thêm, cố sức đẩy cánh cửa ra, chạy ra bãi cỏ, nôn thốc ra. Buổi tối chưa ăn gì nên nôn ra toàn mật xanh mật vàng, hơi rượu xộc lên mũi, khó chịu vô cùng.
   biết bao lâu sau, có bàn tay vỗ vào lưng , đưa cho chai nước suối.
   Lục Nhiễm nghĩ ngợi gì nhiều, mở chai nước, súc miệng xong uống vài ngụm, rồi vốc nước lên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn chút.
   “Cảm ơn…”, xong, bỗng nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng đó lặng lẽ nhìn .
   Nhớ lại nắm đấm bất ngờ khi nãy của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm nhất thời chẳng biết gì, mãi lúc sau mới lên tiếng: “Lúc nãy đánh Bùi Hàm à?”
   Ấn tượng về Hàn Mặc Ngôn trong luôn lạnh lùng, lý trí, ít xúc động chứ gì đến chuyện đánh người.
   Hàn Mặc Ngôn gật đầu, ngừng chút rồi hỏi: “Sao lại gặp ta?”
   Đầu Lục Nhiễm vẫn nặng trịch, muốn nhiều, chỉ ngắn gọn câu: “ may ấy mà”, rồi lại tiếp tục truy hỏi, “Sao lại đánh ta thế?”
   Im lặng vài giây, Hàn Mặc Ngôn trả lời mà hỏi lại: “Uống nhiều lắm đúng ?”.
   Hơi rượu nồng nặc thể che giấu, Lục Nhiễm khẽ lắc đầu cho tỉnh: “Hai cốc”.
   “Tại sao từ chối?”.
   Lục Nhiễm cười khẩy, đáp: “Từ chối được tốt, lần trước chúng ta đắc tội người ta ít”.
   xong, đầu óc lại mơ màng, Lục Nhiễm cố về phía cửa xe.
   Phía sau lưng vang lên giọng thấp trầm, tan theo trong gió, như là thể biện bạch: “ chỉ… thấy ngứa mắt”.
   Bơm xong xăng, họ lại tiếp, được đoạn, Hàn Mặc Ngôn dừng lại ở hiệu thuốc mở cửa hai mươi tư giờ.
   Lục Nhiễm đổ gục bên ghế phụ, như ngủ say, Hàn Mặc Ngôn hơi chau mày, nhưng vẫn xuống xe mua thuốc rã rượu và thuốc đau dạ dày, cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Lục, Lục Nhiễm vẫn chưa tỉnh.
   Vấn đề là phải gọi được Lục Nhiễm dậy. Tay chống trán, Hàn Mặc Ngôn khẽ gọi thử vài lần, Lục Nhiễm đều có phản ứng gì.
   Hàn Mặc Ngôn gọi to hơn, cũng chỉ nghe Lục Nhiễm ậm ừ.
   Cứ tưởng là Lục Nhiễm tỉnh rồi, ngờ đợi mãi, Lục Nhiễm vẫn ậm ừ, lắng nghe mãi mà hiểu gì.
   quá muộn, Hàn Mặc Ngôn đưa tay lay lay Lục Nhiễm.
   Cuối cùng, Lục Nhiễm cũng mở to đôi mắt mơ màng, chớp chớp vài cái, rồi cười với Hàn Mặc Ngôn đầy vẻ cuốn hút: “Mấy giờ rồi?”.
   Hàn Mặc Ngôn phát ra điều gì bất thường, xem đồng hồ: “Mười giờ rưỡi rồi”.
   ngờ, chưa hết câu, nhân lúc Hàn Mặc Ngôn giơ tay xem đồng hồ, cánh tay đưa ra, chạm vào má .
   Hàn Mặc Ngôn giật mình.
   Những ngón tay từ gò má trượt xuống cằm Hàn Mặc Ngôn, tiếng cười xen lẫn hơi rượu ngay bên tai , biết từ lúc nào Lục Nhiễm ngồi xích lại, gần đến nỗi Hàn Mặc Ngôn vừa nhìn lên thấy nụ cười tươi tắn của Lục Nhiễm, khác hẳn với vẻ công thức hóa ngày thường, vẻ thoải mái xen lẫn chút tùy ý, chút bất cần.
   Làn môi bị rượu nhuộm đến đỏ hồng bóng mượt, hé mở, gọng trêu đùa: “Cười , cười cái em xem nào”.
   Lúc này, Hàn Mặc Ngôn có thể chắc chắn trăm phần trăm Lục Nhiễm say mất rồi. Lấy tay Lục Nhiễm khỏi cằm mình,
   Hàn Mặc Ngôn lấy túi thuốc mua lúc nãy, đổ thuốc ra đưa cho Lục Nhiễm: “Em say rồi, mau uống ”.
   Nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay Hàn Mặc Ngôn lúc lâu, Lục Nhiễm mới lắc đầu, dứt khoát : “ uống”. xong, vênh cằm nhướn mày cười: “ cười với em cái, em suy nghĩ”.
   Chắc quen với Lục Nhiễm già dặn lạnh lùng, nên Lục Nhiễm thế này khiến Hàn Mặc Ngôn cảm thấy lạ lùng.
   Lục Nhiễm say khướt đâu còn cảm nhận được gì, vênh mặt nheo mắt: “Bảo cười cái mà khó thế cơ à? Em muốn nhìn cười từ lâu lắm rồi”.
   Hàn Mặc Ngôn vẫn có phản ứng gì.
   Thấy thế, Lục Nhiễm láy tay xoa mũi, khẽ liếm môi, nhướn mắt, hơi rượu khiến giọng có phần ràng: “ cười cũng được, thế thơm em cái”.
   là dở khóc dở cười.
   Cố đẩy Lục Nhiễm ra xa, giọng Hàn Mặc Ngôn có vẻ bất lực: “Xuống xe ”. xong, định đẩy cửa xe.
   Trong giây tiếp theo, Hàn Mặc Ngôn bị say khướt nắm lấy cà vạt kéo lại, nhân lúc Hàn Mặc Ngôn đề phòng, hôn vào môi .
   Người say rượu hề có lý trí, chỉ còn lại bản năng.
   Trong gian hẹp của chiếc ghế ô tô, đầu lưỡi Lục Nhiễm như con rắn len lỏi vào hai môi Hàn Mặc Ngôn, cuồng nhiệt đốt tan băng giá, khí cũng ấm áp dần.
   Ánh đèn trước xe nhấp nháy khi mờ khi tỏ, trong xe vẫn tối om như mực.
   Lúc đó có là thần trí còn tỉnh táo hay , Lục Nhiễm cũng còn nhớ.
   chỉ ghi nhớ điều, cuối cùng chính rút lui, chứ phải Hàn Mặc Ngôn đẩy ra.
   Chỉ điểm này cũng đủ khiến tâm trạng Lục Nhiễm tốt lên, thậm chí còn oán hận Bùi Hàm, có điều, cũng chẳng mong gì gặp lại ta thêm lần nữa.
   cất kỹ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, giở ra thêm lần nào nữa.
   Cho dù từng cũng có làm sao?
   tin có những tình cảm mà cả đời này thể nào quên, huống hồ người đó còn xuất trong cuộc sống của Hàn Mặc Ngôn.
   Ngày tháng cứ thế trôi qua.
   Quyển lịch bàn bàn làm việc của Lục Nhiễm cứ lật hết ngày này qua ngày khác, giật mình nhìn lại, vào giữa thu.
   Trước tòa nhà làm việc có trồng hàng ngô đồng Pháp, cùng với gió thu ùa về, những chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay tung bay trong gió, kết thành thảm lá vàng rực dưới chân mang thêm hơi ấm cho mùa thu đầy gió.
   lấy điện thoại ra xem lịch, ngày bốn tháng mười có ghi chú .
   Sinh nhật của Hàn Mặc Ngôn.
   Hàn Mặc Ngôn rất ít khi tổ chức sinh nhật, trong công ty chẳng mấy ai biết đến ngày sinh của , Lục Nhiễm cũng chỉ lần tình cờ xem được trong chứng minh thư.
   Thấy Hàn Mặc Ngôn có ý định tổ chức, cũng chủ động nhắc đến.
   Nhưng, trước đây trong vai trò của cấp dưới mấy thích hợp, nay là bạn cũng nên tặng quà.
   Lục Nhiễm hề có khái niệm gì về lĩnh vực này, suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định gọi điện cho Lâm Tĩnh. bạn còn áy náy về việc Bùi Hàm lần trước, nghe Lục Nhiễm hỏi thế, tức tốc lên mạng tra ra loạt những thông tin liên quan đến “sinh nhật người nên tặng cái gì” gửi cho Lục Nhiễm.
   Nhận được loạt những đáp án rối tinh rối mù ấy, Lục Nhiễm cười mà như mếu, với Lâm Tĩnh: “Theo cậu, bữa tối với nến, chocolate và champagne liệu có thích hợp với Hàn Mặc Ngôn ? Cậu nghĩ ra cái gì thực hơn chút ?”.
   Lâm Tĩnh ngớ ra, rồi trả lời: “Từ từ, để tớ nghĩ …, thực ra vấn đề phải ở chỗ tặng cái gì, mà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, có tấm lòng tặng gì mà chẳng được”.
   “Tấm lòng?”
   Biết lấy gì để bày tỏ tấm lòng?
   đem câu hỏi ấy về nhà, bị mẹ cốc cho cái vào đầu.
   “Dốt! Làm thế nào để bày tỏ tấm lòng? Chính là tự tay làm điều gì đó? Chắc cũng sắp sinh nhật Hàn Mặc Ngôn rồi phải ?”.
   Lục Nhiễm gật đầu.
   “Được rồi, mẹ dạy con!”.
   Người phụ nữ trang phục xa xỉ cầu kỳ chọn mãi từ trong đống quần áo của mình ra cái tạp dề vải hoa, thử thử lại trước gương, quay lại cười duyên với Lục Nhiễm: “Thế nào hả con? ra dáng bà chủ gia đình chưa?”.
   nhẫn tâm làm trái mong đợi của mẹ, bỏ qua khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, bỏ qua thân hình chuẩn như người mẫu bởi chế độ làm đẹp ngặt nghèo của mẹ, Lục Nhiễm : “Vâng, giống ạ”.
   Nghe thấy thế, mẹ vui vẻ kéo Lục Nhiễm vào bếp, vẫn đôi bàn tay nhanh nhẹn thành thạo như khi trang điểm, mẹ chuẩn bị dụng cụ, nước sôi, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra củ từ và sườn lợn.
   Củ từ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng, hấp chín rồi lấy ra. Sườn rửa sạch cho vào nồi, bắc lên bếp, thêm hành, gừng muối, rượu vừa đủ, rồi cho nước vào, sau khi nước sôi cho củ từ vào. Mẹ làm những việc ấy hết sức nhàn hạ, chỉ tiếng sau, thấy mùi thơm thoang thoảng của sườn và củ từ bay ra.

   Lục Nhiễm nhìn thấy trong nồi củ từ tròn bóng, sườn nhừ tơi, mềm sụn, điểm xuyết hành gừng trông rất hấp dẫn.
   “Mẹ ơi, sao mẹ cũng biết làm những việc này?”.
   Mệ cúi xuống, vui vẻ gắp miếng sườn cho vào miệng cười híp cả mắt: “Con tưởng là mẹ con chỉ biết mỗi du lịch, làm đẹp, dạo phố và mua đồ hay sao? Lúc trước, tay mẹ thuần phục bố con, bố con còn tưởng là lấy được vợ hiền mẹ đảm về nhà… nhưng mà lấy về rồi, có hối hận muộn”.

   Lục Nhiễm biết gì, nhưng trong lòng rất ngưỡng mộ… tuy rằng bố mẹ đều bận, thường xuyên vắng nhà, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng.
   Đến khi nào, và Hàn Mặc Ngôn mới được như vậy. Vừa nghĩ, Lục Nhiễm vừa tự tay vào bếp làm theo những gì mẹ vừa hướng dẫn.
   Tự mình làm mới biết, những việc nhìn bề ngoài tưởng chừng rất đơn giản cũng chẳng dễ dàng gì, cho bao nhiêu hành gừng muối, khi nào cho củ từ, khi nào cho sườn, canh có bọt phải làm thế nào, tất cả đều phải học từng tí … Quả thực là Lục Nhiễm có chút năng khiếu nào về việc này, làm hai lần đều thảm bại, nếu vì ninh lâu quá củ từ nát bét cũng ra chưa đủ thời gian, chẳng ra vị gì…
   Nhưng bản tính Lục Nhiễm biết cam chịu thất bại, lần được hai lần, ba lần…
   Chỉ đến khi trong nhà hết sạch củ từ, Lục Nhiễm cũng coi như là mò mẫm được những bước đầu tiên.
   Vươn vai cái, Lục Nhiễm thêm háo hức chờ đợi sinh nhật của Hàn Mặc Ngôn… biết đến lúc đó, Hàn Mặc Ngôn có phản ứng như thế nào?
   Hôm đó, vẫn theo lệ thường, đến công ty làm việc.
   Làm nhân viên của Hàn Mặc Ngôn chỉ có làm việc và làm việc, kẻ cuồng công việc sao có thể để cho người khác nghỉ ngơi.
   Bận đến tối tăm mặt mũi, Lục Nhiễm còn nhận được điện thoại của Đỗ Hàn.
   kiên trì của này cũng khiến Lục Nhiễm dở khóc dở cười. Ban đầu, đầu dây bên kia Đỗ Hàn oán thán rằng mãi mới có được số điện thoại của Lục Nhiễm, sau đó nhiệt tình nhắc lại đề nghị trước đây của mình và còn bổ sung thêm là mình thay đổi bản kế hoạch rất nhiều, chắc chắn có tính khả thi hơn.
   quay lại làm cho Hàn Mặc Ngôn, đương nhiên còn thời gian hợp tác với Đỗ Hàn.
   Nhưng vì Đỗ Hàn quá nhiệt tình, Lục Nhiễm dám từ chối ngay, sau hồi suy nghĩ, nhớ ra trong lần ăn cơm Lục Tề có nhắc đến việc muốn mở rộng sang mảng văn hóa nghệ thuật mà chưa tìm được người thích hợp, hay là… hè hè…
   tế nhị với Đỗ Hàn rằng giờ mình tham gia được, nhưng tìm cho Đỗ Hàn người hợp tác.
   Sáu giờ tối, toàn bộ nhân viên lần lượt xuống quẹt thẻ ra về.
   Lục Nhiễm gõ cửa phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm giấu sau cặp kính… Chắc vì làm việc quá sức dài ngày mà thị lực bị giảm sút đáng kể nên tuần trước Lục Nhiễm chọn mua cho Hàn Mặc Ngôn cặp kính gọng đen.
   quen với Hàn Mặc Ngôn trước đây, nên ban đầu Lục Nhiễm cũng có chút quen, có điều, Lục Nhiễm cũng phải thừa nhận là, cặp mắt kính lựa cho Hàn Mặc Ngôn khiến cả con người trở nên hiền hòa hơn, ít nhất cũng che được đôi mắt lạnh lùng băng giá.
   Ngước mắt nhìn Lục Nhiễm, biết có phải tác dụng tâm lý hay vì nguyên nhân gì khác, giọng đều đều của Hàn Mặc Ngôn cũng trở nên mềm mại hơn: “Chắc khoảng mười lăm phút nữa, chờ tí”.
   Lục Nhiễm gật đầu: “Tối nay có việc gì ?”.
   “Sao thế?”.
   Lục Nhiễm đưa ngón tay lên miệng, cười đáp: “Có chút việc”.
   Hàn Mặc Ngôn gật đầu tuy hiểu có chuyện gì.
   Vừa ngồi vào xe, Lục Nhiễm vẫn chưa kịp Hàn Mặc Ngôn có điện thoại.
   Ngắt điện thoại, Hàn Mặc Ngôn có vẻ hơi áy náy: “ phải về nhà ký nhận thứ”.
   Đúng là điều Lục Nhiễm mong đợi, cười tươi như hoa: “Vâng”.
   Xe chuyển phát nhanh đỗ ngoài khu biệt thự của Hàn Mặc Ngôn, nhân viên lấy từ xe xuống cái hộp .
   Cầm lấy chiếc hộp, Hàn Mặc Ngôn : “ đưa em về nhé”.
   Lục Nhiễm lắc đầu, mỉm cười: “Em mượn bếp nhà lát được ?”.
   Hàn Mặc Ngôn ngẩn người giây lát, rồi gật đầu đồng ý.
   Lấy sườn và củ từ chuẩn bị sẵn ra, Lục Nhiễm xắn tay áo, bắt đầu làm việc.
   Bếp của Hàn Mặc Ngôn hiếm khi nổi lửa nên vẫn mới tinh, may mà, bát đũa xoong nồi đều đủ cả.
   Ngay từ đầu, Hàn Mặc Ngôn rất ngạc nhiên khi thấy Lục Nhiễm vào bếp, nhưng khi nhìn thấy vẻ thuần thục của vẻ kinh ngạc lộ hẳn ra ngoài…
   Hình ảnh Lục Nhiễm mà Hàn Mặc Ngôn vẫn biết chẳng có điểm nào liên quan đến bếp núc.
   Lục Nhiễm thấy vậy, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc khoái trá: “Sao hả? Rất kinh ngạc đúng ?”.
   Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu.
   Hơi vênh cằm lên, khuôn mặt càng lộ vẻ tự mãn: “ còn biết nhiều thứ. Nhưng sao, đằng nào sau này cũng biết thôi. Hàn Mặc Ngôn, chúc mừng sinh nhật!”.
   Tự nhiên, Hàn Mặc Ngôn nhớ đến câu .
   Nếu người chịu rửa tay nấu cho bạn bát canh ngon, chắc chắn người đó rất bạn.
   Trầm ngâm giây lát, Hàn Mặc Ngôn cũng xắn tay áo, giọng đều đều: “Thực ra cũng biết làm”.
   Lục Nhiễm chưa từng nghĩ là Hàn Mặc Ngôn vào bếp.
   Đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều, cà chua, trứng gà, thịt nguội và bắp cải, biết Hàn Mặc Ngôn tìm đâu ra chiếc tạp dề hình ô vuông trắng xanh, nhanh chóng thái cà chua, thịt nguội và bắp cải, rồi bắc nồi lên bếp.
   Động tác của Hàn Mặc Ngôn rất nhanh, tư thế thái rau cũng chăm chú y như khi làm việc.
   Khi tập trung, những đường nét hoàn hảo khuôn mặt Hàn Mặc Ngôn có phong thái rất đặc biệt. Rau xào rất nhanh, chẳng bao lâu, Hàn Mặc Ngôn bưng ra hai đĩa.
   Trứng sốt cà chua, bắp cải xào thịt nguội, cộng thêm món sườn hầm củ từ Lục Nhiễm làm xong, cũng đủ mâm cơm.
   Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm giấu nổi thích thú, cả căn phòng giá lạnh cũng thêm phần ấm cúng.
   Cả Hàn Mặc Ngôn và Lục Nhiễm đều phải người nhiều lời, bên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.
   Tuy phải thứ gì ngon, nhưng hương vị ngọt ngào của hai đĩa thức ăn cứ miên man trong miệng Lục Nhiễm.
   bao lâu, Lục Nhiễm ăn sạch mọi thứ.
   Đặt đũa xuống, Lục Nhiễm nghe thấy giọng của Hàn Mặc Ngôn: “Em đói lắm à?”.
   Lục Nhiễm uống canh nghe thế suýt sặc, ho hắng vài tiếng rồi chuyển đề tài: “Sao biết nấu cơm?”.
   “Hồi đại học sống mình”.
   nhiều lời, Hàn Mặc Ngôn chỉ mỗi câu.
   khí quá tuyệt vời, Lục Nhiễm cũng muốn nghĩ nhiều.
   Hộp đồ chuyển phát nhanh Hàn Mặc Ngôn vừa nhận vẫn bàn, đứng ở chỗ Lục Nhiễm có thể nhìn thấy hàng chữ in hộp:
   Người gửi: Hàn Sâm.
   Hình như Hàn Mặc Ngôn cũng nhớ ra cái bọc này, chần chừ xé toang ra, bên trong là số giấy tờ, Hàn Mặc Ngôn liếc mắt qua chút rồi đặt trả về chỗ cũ.
   Lục Nhiễm có chút hiếu kỳ.
   “Chỉ là giấy tờ sang nhượng quyền sử dụng đất”. Hàn Mặc Ngôn khẽ nhếch môi vẫn cười và bổ sung thêm: “Qùa sinh nhật”.
   Nếu là người bình thường, món quà này khiến con trai thể cảm động hơn, nhưng đối với Hàn Mặc Ngôn mà … quan hệ bố con thế này cũng khiến người khác chạnh lòng.
   làm việc cho Hàn Mặc Ngôn ba năm, nhưng chưa lần gặp bố , chủ tịch hội đồng quản trị danh nghĩa của .
   Đem ra so sánh, ít nhất còn có Lục Tề luôn quan tâm chăm sóc,
   Hàn Mặc Ngôn luôn sống mình.
   Định mở lời, nhưng Lục Nhiễm cũng biết làm thế nào để an ủi Hàn Mặc Ngôn.
   Hàn Mặc Ngôn đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nhìn đồng hồ treo tường : “Cũng còn sớm, đưa em về”.
   chút tổn thương hay buồn bã.
   Lục Nhiễm bỗng cảm thấy vừa rồi mình buồn cười, Hàn Mặc Ngôn đâu cần an ủi, người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ và lạnh lùng, ba năm nay chưa từng thấy thất thần, bi thương hay buồn bã.
   Nhưng, con người ai chẳng có lúc mất mát buồn bã bi thương?
   Hay là… ai có thể khiến Hàn Mặc Ngôn trở nên như vậy?
   dựa vào cửa kính xe bình tĩnh nhìn ánh sáng bên ngoài, gió đêm man mác.
   Ánh mắt Lục Nhiễm xa xăm, biết nghĩ gì.
   Lúc đèn đỏ, Hàn Mặc Ngôn đột nhiên lên tiếng: “Ngăn hộc trước mặt em có ảnh lần trước đấy”.
   Lục Nhiễm mở hộc, bên trong là số tấm ảnh, cùng là tấm ảnh người nhìn nghiêng.
   Sau lưng là cát vàng biển xanh, nhưng ánh mắt trống rỗng như có gì đọng lại.
   Người đó, chính là .
   Lục Nhiễm lặng lẽ lấy tập ảnh, để tấm ảnh cùng sang bên, xem tiếp những tấm tiếp theo.
   Những tấm ảnh còn lại đều chụp phong cảnh bên bờ biển, cát vàng, hải âu, trời xanh, mây trắng, tấm nào cũng đặc sắc hút mắt, nhưng thấy vô vị.
   Trong đầu ong ong câu hỏi: Người Hàn Mặc Ngôn chụp thực ư?
   lúc lâu sau mới đặt mấy tấm ảnh phong cảnh về chỗ cũ, cầm bức ảnh của mình lên, ngắm kỹ, người trong ảnh xinh đẹp, chỉ để lại ấn tượng sâu sắc về khoảnh khắc ánh mắt trống rỗng.
   Chính trong khoảnh khắc ấy, tấm ảnh trở nên sống động.
   Lục Nhiễm cứ ngồi nhìn tấm ảnh rất lâu, cho đến khi xe của Hàn Mặc Ngôn về đến cổng nhà .
   Cũng có thể Hàn Mặc Ngôn biết rằng, đây là lần đầu tiên khiến hiểu ra rằng, hóa ra cảm thấy mãn nguyện cũng phải việc gì khó khăn.
   Có thể nhiều, nhưng Hàn Mặc Ngôn… chí ít cũng dần dần bị thay đổi.

   Trời chuyển lạnh, những bộ quần áo nhàng của mùa thu dần bị thay thế bằng những bộ quần áo dày cộp của mùa đông, cùng với đó là đủ loại khăn choàng rực rỡ sắc màu.
   khí đón xuân tràn ngập khắp nơi.
   làm thêm giờ, khắp nơi cùng với Hàn Mặc Ngôn, dự bao nhiêu cuộc họp, cuối cùng cũng tạm xong vụ tương đối lớn, nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức.
   Đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông tới.
   Bên ngoài cửa sổ, từng bông hoa tuyết bay trong gió, che kín mọi gian trong thành phố, kết thành từng mảng sáng trắng nhức mắt.
   Lục Nhiễm thôi nhìn những bông hoa tuyết, định đề nghị Hàn Mặc Ngôn về nhà ăn lẩu.
   Sau lần sinh nhật vừa rồi của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm còn đến đó ăn cơm thêm vài lần, vì bỏ căn bếp tinh tế đẹp đẽ đó cũng lãng phí. Mấy lần sau, Hàn Mặc Ngôn về cơ bản để cho Lục Nhiễm thoải mái sử dụng căn bếp, nghiễm nhiên trở thành nửa nữ chủ nhân.
   Vì thế đề nghị của nhanh chóng nhận được đồng ý của Hàn Mặc Ngôn, giá rét thế này ngồi bên nồi lẩu cũng là lựa chọn tồi. Vừa tan làm, Lục Nhiễm lấy từ trong túi ra danh sách thực phẩm dài dằng dặc, Hàn Mặc Ngôn xem danh sách đó xong im lặng giây lát, rồi cũng chẳng gì thêm.
   Lục Nhiễm cười rạng rỡ khác thường.
   ủ mưu chọn toàn những thực phẩm mất công chế biến, vì rất nhớ nhung khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn lúc thái đồ ăn.
   Trong siêu thị, Hàn Mặc Ngôn mặc áo gió màu đen lạnh lùng đẩy xe, Lục Nhiễm tươi tắn kiểm tra nhãn mác rồi bỏ vào trong xe, vừa vừa ngó ngiêng, nhìn qua rất giống đôi vợ chồng mới cưới ra ngoài mua sắm cùng nhau.
   Được lúc, chợt có tiếng gọi: “Hàn Mặc Ngôn, cậu là Hàn Mặc Ngôn đúng !”.
   Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn cùng quay lại nhìn, thấy người đàn ông cao to rối rít vẫy tay.
   “Này, ngờ lại gặp cậu ở đây, người em cũng phải bảy, tám năm chúng ta gặp nhau rồi nhỉ!”.
   “Vâng, Trương Nhất Châu”. Hàn Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh khác thường.
   Đối phương lại có vẻ quá nhiệt tình: “Đừng có xa cách như thế, cho dù ra nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ về cậu, thiên tài của khóa sau! Hồi đó cậu cũng nổi tiếng đấy, đám con xếp hàng theo cậu từ cổng phía đông sang cổng phía tây, ai cũng hâm mộ. Thế nào hả? Cậu bây giờ thế nào… này là?”
   “Em rất tốt, ấy là bạn của em”.
   Trương Nhất Châu phóng khoáng giơ tay ra: “Em , chúng ta làm quen nhé, là đàn khóa của Hàn Mặc Ngôn, nhưng so với cậu ấy chỉ là đồ bỏ , may mắn là mấy năm trước được ra ngoài ăn cơm đế quốc Mỹ. vẫn luôn nghĩ biết người con như thế nào mới nắm được Hàn Mặc Ngôn đây, hôm nay xem ra, cậu ta cũng gặp may rồi…”
   Lục Nhiễm cũng tươi cười: “Rất vui được gặp , em tên là Lục Nhiễm” .
   “Hàn Mặc Ngôn này, chắc khoảng tuần sau khoa chúng ta tổ chức họp mặt học sinh ưu tú khóa ba, cậu phải đấy nhé”.
   “Em còn phải…”
   “Đừng làm mất hứng người khác thế, chỉ tôi, mà năm nay cả hội nước ngoài năm nay đều về hết, như Nhan Nham, Lý Xuyên, Từ Hiểu Mẫn, cả Trang Tĩnh hôm qua cũng về rồi đấy! đến tham gia đáng tiếc”. xong Trương Nhất Châu còn dặn thêm: “Nhớ dẫn cả em này cùng nhé”.
   Lục Nhiễm nhạy bén cảm thấy khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng “Trang Tĩnh”, cả cơ thể Hàn Mặc Ngôn như đông cứng lại, giọng cũng cực kỳ trầm thấp.
   “Ý là… chị Trang Tĩnh?”.
   quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ.
   “Đúng rồi, đừng có bảo là cậu quên rồi đấy, mãi sau này ấy mới , hồi tôi còn ở trường, ấy là hoa khôi của khoa rồi”.
   Hàn Mặc Ngôn cười nhạt, Lục Nhiễm nghe mà cũng cảm thấy lạnh băng: “Vâng, em nhớ chứ”.
   Hình như đối phương cũng nhận ra có gì bình thường, vội : “Quyết định như thế nhé, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau, cậu nhất định phải đến đấy nhé! Tôi có việc, trước đây. Bye bye”.
   Hàn Mặc Ngôn tiếp tục đẩy xe, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
   Lục Nhiễm theo sau, đột nhiên, cũng chẳng muốn gì.
   Suốt dọc đường họ cũng chẳng gì với nhau.
   Về đến nhà.
   Lặng lẽ ngồi ăn lẩu, Lục Nhiễm đùa , hai câu, Hàn Mặc Ngôn vẫn y hệt như mọi khi, có gì khác biệt.
   Càng như thế, Lục Nhiễm càng cảm thấy bất an.
   Bất an mà thể giải tỏa.
   Mấy ngày sau, Hàn Mặc Ngôn vẫn rất giỏi che giấu, đến nỗi Lục Nhiễm còn tưởng rằng, nhầm, nhưng cuối cùng, vẫn phát ra khác thường của Hàn Mặc Ngôn.
   hôm, vì mẹ có việc gọi về sớm, về đến nhà mới phát còn quên tập tài liệu cần hoàn thành trong máy tính cơ quan, bắt xe quay lại công ty.
   Trong đêm yên tĩnh, cả tòa nhà chỉ còn lại , hai ngọn đèn.
   Copy tài liệu xong, theo thói quen Lục Nhiễm nhìn về phía phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, có ai, định quay về, bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đứng hút thuốc ở cuối hành lang.
   Khẽ bước lại gần, nhìn thấy nền nhà lạnh giá bao nhiêu đầu thuốc và tàn thuốc.
   Chưa hết điếu này, Hàn Mặc Ngôn lại châm tiếp điếu khác.
   Dáng vẻ thuần thục, ánh mắt lãnh đạm. còn vẻ lạnh lùng thường nhật, lúc này Hàn Mặc Ngôn như con thú cạn kiệt sức lực, bất lực nhìn người thợ săn tiến lại gần, khiến người ta thương cảm.
   Trái tim Lục Nhiễm nhói đau, cắn môi tự với mình, vì trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?
   Trong lòng dấy lên cảm giác thể thành lời.
   dám tiếp tục đứng nhìn, như chạy ra ngoài.
   Tối đó, người luôn ngủ ngon như Lục Nhiễm mất ngủ trắng đêm, chong mắt đến tận sáng hôm sau.

   In ra toàn bộ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, Lục Nhiễm ngồi ghế sofa trong văn phòng nhìn những tấm ảnh rực rỡ, lật xem từng tấm . Hàn Mặc Ngôn tươi cười, Hàn Mặc Ngôn bẽn lẽn, Hàn Mặc Ngôn tình sâu nghĩa nặng, Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn thuộc về .
   So với lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Nhiễm bớt cảm thấy áp lực hơn, nhưng, vẫn nguyên trái tim đau.
   buông tay, thả rơi những tấm ảnh.
   nên , Hàn Mặc Ngôn, tôi chỉ hận là thể gặp sớm hơn?
   Có điều, nếu Hàn Mặc Ngôn thành ra thế này, cũng chú ý đến .
   Nhân quả tuần hoàn.
   Trang Tĩnh, cảm ơn bỏ rơi Hàn Mặc Ngôn, để tôi được gặp ấy .
   Tuy rằng với Hàn Mặc Ngôn mà , có thể là vẫn quan trọng hơn, nhưng nếu buông tay, mong hãy sớm cút về nước ngoài của .
   Day day ấn đường, dù nghĩ vậy, vẫn thể thấy lòng khuây khỏa.
   Chỉ là, nếu Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa thể ràng, Lục Nhiễm cũng muốn gây vô lý.
   Sắp đến cuối năm, Lục Nhiễm sắp xếp lại danh sách khách hàng cần tặng quà nộp cho Hàn Mặc Ngôn, chợt nhận ra lại năm nữa trôi qua.
   Thêm chút thời gian nữa là làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn chẵn bốn năm.
   Nhưng so với vị trí trợ lý, Lục Nhiễm càng muốn trở thành vợ của Hàn Mặc Ngôn.
   thể làm thuê cho Hàn Mặc Ngôn cả đời.
   Thời gian này bé Tiểu An biểu rất tốt, ngoan ngoãn, nhiều chuyện, làm việc cẩn thận, tiếp thu nhanh. Lục Nhiễm rất thích những cấp dưới như thế, hết thời gian thử việc, cầu phòng nhân chuyển Tiểu An tới giúp việc cho , cũng coi như là ký hợp đồng chính thức. Tiểu An vô cùng cảm kích, lại càng làm việc chăm chỉ cẩn thận.
   Biết cảm kích người khác cũng phải việc gì xấu.
   Nếu rời khỏi đây, cũng phải tìm cho Hàn Mặc Ngôn trợ lý có thể thay đảm nhận công việc.
   từng bước hướng dẫn Tiểu An cách chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch, cách chỉnh lý bảng biểu tài liệu báo cáo, ghi chép hành trình của Hàn Mặc Ngôn v.v.
   Lục Nhiễm bỗng nhớ lại mình trước kia, có điều lúc đó ngông nghênh tự mãn hơn, biết trời cao đất dày hơn và cũng mạnh bạo hơn, ràng là biết gì, chỉ dựa vào khẩu khí chịu nhận thua…
   “Chị Lục ơi, em vừa làm xong, thế này có đúng ?”.
   Giọng khẽ khàng của bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhiễm, quay trở về tại, nhận lấy tài liệu, nhìn qua rồi : “Chỉ có bản thôi à? Em cứ làm xong hết , xem xong chị gọi em”.
   “Vâng”.
   Vừa để tập tài liệu xuống bàn, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng gọi.
   “Lục Nhiễm, tối mai có bận ?”.
   Hàn Mặc Ngôn từ trong phòng làm việc ra, vẫn khuôn mặt vô cảm.
   Nếu là người khác, chắc Lục Nhiễm cũng cảm thấy đây là đề nghị hẹn hò, nhưng đối tượng là Hàn Mặc Ngôn khác: “Tối mai phải tiếp khách hay là phải ở lại làm thêm à?”.
   ”. Hàn Mặc Ngôn ngừng lại lát rồi tiếp: “ cần quá trang trọng, đến đón em”.

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :