[Giới Thiệu] Hoạn thê, bổn tọa quỳ rồi - Đường nguyên đôn thịt

Thảo luận trong 'Thùng Rác'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
 • Trạng thái chủ đề:
  Không mở trả lời sau này.
  1. thanh thanh

   thanh thanh Well-Known Member

   Bài viết:
   4,023
   Được thích:
   6,117
   Hoạn thê, bổn tọa quỳ rồi
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Tác giả: Đường nguyên đôn thịt
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I [​IMG]
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nguồn : http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=107148
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Convert : Thantieuhodo
   Nội dung giới thiệu:
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Khương Đàn Tâm, đại thủ hoạn truyền từ đời này sang đời khác môn sinh; Thích Vô Tà, trấn quốc hầu tước Đông xưởng đốc công
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng khẩu biện lời sắc bén, áo mũ chỉnh tề Quốc Đống lương, khoan bào tháo - thắt lưng, mặt người dạ thú trang ngụy nương.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng từng trăm dạng thấp, ngàn phương nhẫn, tất cả cố gắng, chung khi lập cùng triều đình trừng trị khi nàng người
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I từng môn đồ tẫn, hai tay huyết tinh, tam năm giết chóc, lật úp thiên hạ này chỉ vì bãi chính cái bóng của
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Độc chước vô tướng thân, duyên đến đồng loại nhân, này bằng trước đối cái thực, tái thành cái hôn, ngươi ta thông đồng, đồng ngược tra tra?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nhất giấy khế ước giấy đăng ký kết hôn, hai hoạn '' đối thực, mọi người giễu cợt ngừng hoang đường hôn nhân, thành nàng cùng cừu nhân tay nắm tay mở màn độc thoại:
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Khế ước điều thứ nhất: Đối thực, tức mặt chữ ý tứ, ăn cơm thấu cái bạn, ngủ hợp lại cái giường, chớ tác xâm nhập lý giải
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Khế ước thứ hai điều: Hoạn gà cũng là gà, thỉnh tự trọng
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I ...
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Khế ước tân thêm điều: Làm hoạn gà hề hoạn ngoài phần điều khoản xoá bỏ!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Tục ngữ , nam nữ phối hợp làm việc phiền lụy, nếu song phương liền tính vấn đề đạt tới ràng chung nhận thức, như vậy
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nam khiêng lên hung ác nham hiểm ngoan độc, diệt trừ dị kỷ đại kỳ, phô hạ gian trá độc ác hoạn quan hoạn lộ thênh thang;
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nữ phụ trách nham hiểm láu cá, thương nhân ăn hết bêu danh, toàn hạ phú khả địch quốc vàng bạc của cải.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Biên giới đại quan, cuồng quyến nhân vật nổi tiếng, đều có các thu phục thủ đoạn; đối thủ khác đảng, vấp chân ngoan thạch, bụi phi đều ở trò cười trung.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nghiệp quan liên hệ, nàng sáng tạo vận chuyển đường biển khơi dòng, bang Giang Ninh Diêm bang vượt qua nguy cơ; nàng mở phương bắc trà mã cổ đạo, bang tấn thương thắng lão Mao tử buôn bán cạnh tranh; nàng hợp lại bắc hiệu đổi tiền, nam ngân hàng tư nhân, trở thành 'Hối thông thiên hạ' đệ nhất nhân.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Tục ngữ còn , ác nhân đều có ác nhân ma
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Tù Thái tử, sát văn võ, kiến quân, phế tổ pháp, cho dù sử sách trung tội ác tày trời, để tiếng xấu muôn đời, khả tân hưng thịnh lại mảnh đống hoang tàn trung trọng hiển ánh rạng đông.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Này từ từ , bệnh lâu thành a hoàng tộ xã tắc, lễ nghi chính đạo cứu trở về nó; phép nghiêm hình nặng được căn; như vậy giao cho nàng cùng ...
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I 【 tiểu cảnh tượng nhất 】:
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I kiều chân bắt chéo, thổi lá trà mạt: "Có phải hay tính toán cầu bổn tọa mang ngươi về nhà?"
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng tay nhờ má: "Ta phải thực thưởng thức ngươi này thái độ..."
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I buông chân bắt chéo, đứng lên: "Theo ta trở về "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng sở trường phẩy phẩy phong: "Như thế nào như vậy nhiệt a, trạm như vậy thẳng, ngăn trở phong rồi "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Miệng giác vừa kéo, thản nhiên quỳ xuống: "Ta sai lầm rồi, vợ về nhà "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng vui vẻ, chìa nhất trảo, Lan Hoa Chỉ nhếch lên: "Tiểu thích tử, ta tới —— "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I 【 trong phòng chi nhạc 】:
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng chỉ vào nhất thanh qua thần tình đỏ bừng: "Vì cái gì tặng này đó lại đây?"
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I lãm kính tự cố: "Tự nhiên là cấp bổn tọa dùng là, thực tri kỷ thiên hạ, cây cái đầu cũng tiểu "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng mặt đen quanh co: "Còn cái đầu ? Tiểu Cúc hoa run run chịu được sao ngươi "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I khẽ cười tiếng: "Phu nhân tưởng cái gì đâu, phu mặt chọn lớn hơn chút, này nhiều lãng phí ~ "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng oán hận câm miệng, bối thân trộm giấu khởi cây, xoay người dục
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I tiến lên tịch thu: "Phu nhân thể so ta mỹ, lại dùng cũng uổng công "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Nàng sẩn cười tiếng: "Hán công ngài tưởng cái gì đâu, người ta chính là nữ thái giám, luôn luôn như vậy ít nhu cầu, mình giải quyết là tốt rồi, nan bất thành còn có thể xin giúp đỡ ngài sao?"
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Cả băng đạn tiếng, ăn thanh qua, cười gian đánh tới: "Cũng sớm chúng ta là giả thái giám, tiểu thiếu tâm nhãn như thế nào cũng tin đâu "
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I P.S. truyện hay, 3S, na9 là Đông xưởng đốc công Thích Vô Tà, biến thái, lãnh huyết, nữ9 Khương Đàn Tâm lúc đầu làm quan tỳ của Thái tử phi sau giả làm thái giám.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I [​IMG] còn Spoi.......à à có spoi :yoyo49::yoyo49:
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Chưa có nhà edit
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I Ta mê mẫn các thái giám ak :th_12::th_12:Các editor đọc thử nha,được .......[​IMG][​IMG]
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com N G H I

  2. Cindy.Cindy

   Cindy.Cindy Well-Known Member

   Bài viết:
   713
   Được thích:
   2,834
   hàng thật k nàng, ta là ta ứ chơi hàng giả a~~~~~~~~~~~~:060::060::060:
   thanh thanh thích bài này.

  3. thanh thanh

   thanh thanh Well-Known Member

   Bài viết:
   4,023
   Được thích:
   6,117

  4. Hằng Lê

   Hằng Lê Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng Administrative

   Bài viết:
   3,881
   Được thích:
   67,039
   Ấy ấy :yoyo26::yoyo26::yoyo26:

  5. thanh thanh

   thanh thanh Well-Known Member

   Bài viết:
   4,023
   Được thích:
   6,117

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  Trạng thái chủ đề:
  Không mở trả lời sau này.