[Giới thiệu] Ngôi Sao

Thảo luận trong 'Giới Thiệu - Đề Cử Truyện'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. CQH

   CQH ^^!

   Bài viết:
   192
   Được thích:
   39,311
   Ngôi Sao
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Nguyên tác: Nam nhân có bệnh
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Tác giả: Nam Lăng
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Converter: Rich Tàng Thư Viện
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Editor: Camnu
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Beta: Quảng Hằng
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Thể loại: đại, giới giải trí, sắc, sủng 3S

   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E [​IMG]

   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Văn án:
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E thừa nhận, nghệ nhân nhàm chán. Ước chừng là thói quen này có từ lâu, phàm là nhìn đến những gì chân thành, tha thiết và tốt đẹp, liền nhịn được muốn tìm tòi, nghiên cứu vạch trần những xúc động bên trong.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Vì thế…
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E : Muốn quán quân sao? Lấy thân thể đến đổi !
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E : …
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Ngày kế liền bị bá vương ngạnh thượng cung (*)…
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E : Xin hỏi, đêm qua có vừa lòng ?
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E : …
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E : nếu hài lòng, thỉnh thẳng, lần sao tôi nâng cấp chất lượng.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E : …
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Luôn cảm thấy, hình như chọc phải người nên dính vào…
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Đây là thể loại chuyện YY thâm tình, các loại dễ thương đáng , các loại nữ chủ thích, các loại tuấn nam, các loại thánh mẫu tìm chết, tóm lại, chuẩn bị sẵn sàng nhảy hố nào!
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Đây tuyệt đối là văn phong thuộc loại “tục bạch tình ”, tuyệt đối phải là loại văn phong giải trí.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E PS: đại thần dẫy văn, vẫn là câu kia, nữ cường, nam càng cường, ta thích nhược nam.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E [Thâm tình bản văn án]
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Tôi leo lên đỉnh thế giới, chỉ vì muốn cái ngoái nhìn của em
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Nội dung: đô thị tình duyên
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Nhân vật chính: Tả Tử Khuynh, Cố Minh Thiệp
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Bản giới thiệu của Quảng Hằng
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Đây là mọt câu chuyện về giới giải trí có tên gốc là 'NGười đàn ông này có bệnh'
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Đúng vậy, bị bệnh, cái bệnh đầu tiên của là cao ngạo, có cha rất có địa vị danh vọng. nhưng vì câu chuyện cẩu huyết của giới giải làm gia đình phải ly tán, nên hận, mnuốn dính liếu bất cứ thứ gì đến người này, dù có hy sinh cả tự tôn của
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Bệnh thứ hai, bệnh sĩ diện, khi người nào đó đưa ra câu đùa nào đó làm cảm thấy căm ghét, nhưng đồng thời vẫn như hai thỏi nam châm khác dấu, cứ hút lấy nhau dù cố tránh xa, còn ngừoi đáng đánh đòn nào đó lạnh nhạt thờ ơ cách rất đáng đánh đòn
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Cái bệnh thứ ba của , à, ừ, cái bệnh này hơi khó à nha, nhất là đối với các chàng trai lớn, nhưng hầu như bất cứ chàng trai nào cũng vấp phải khi . Đó là bệnh ghen.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Vâng, đúng vậy, ghen, cực kì ghen, dù mới ban đầu, xác nhận là ghét , hề , .... Và hàng trăm ngàn lí do khác.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E nhưng khi cười với người đàn ông khác, chụp hình kiểu nửa kín nửa hở, hoặc qunagr cáo áo tắm sĩ diện hay tự tôn kiêu ngạo cmn đều biến mất còn.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E cái bệnh ghen của rất bá đạo mà nam chủ ngôn tình nào có thể so sánh. Nam chủ khác ngừoi ta nâng niu quý trọng để đưa người mình lên tốt đỉnh vinh quang, nhưng !
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E bẻ gãy cánh , bẻ gãy đôi chân nhảy nhót của , đem nhốt vào lòng cách xa khoảng trời xanh bao la tự do mà hằng ao ước bằng những scandal giữa . Rằng khi còn là học trò của , dụ ra sao.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Nhưng!
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Tài năng vẫn là tài năng , dù bạn vùi dập nó xuống vũng bùn ra sao, nó vẫn tỏa sáng, giống như đóa hoa sen vẫn thơm ngát dù đứng ở nơi đâu.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Vâng, khi các bạn đọc những dòng , chắc hẳn các bạn nghĩ đây là mọt câu chuyện tình oanh oanh liệt liệt, ngược tả tơi lá hẹ, ngược đến chết sống lại đến cuối cùng mới HE.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Nhưng khi bạn vào Cung Quảng Hằng thương hiệu này vẫn còn trường tồn với mác sủng, sủng, sủng và sủng.
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Vâng, nó ngọt ngào như ly nước cam mùa hạ, ly nước trà nóng giữa mùa đông, có lẽ, nhiệt huyết của , và cũng chỉ có mới làm cho cuộc sống luôn thành công đến mức nhàm chán của có chút sinh khí, luồng nhiệt huyết từ mới có thể làm sống dậy trái tim luôn nhàn nhạt thờ ơ của .
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E
   cungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com L O V E Và, giờ đây, đọc truyện để cảm nhận nhé!
   Last edited by a moderator: 28/7/14
   Chris, Parvarty, SiAm7 others thích bài này.

  2. khanhlinhhh

   khanhlinhhh New Member

   Bài viết:
   1
   Được thích:
   0
   đọc ở đâu ạ?

  3. Hằng Lê

   Hằng Lê Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng Administrative

   Bài viết:
   3,660
   Được thích:
   62,793
   Trong Vip nha bạn

  4. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :