[Giới Thiệu] Nhà Có Loli, Thiếu Tướng Không Lo-Tử Hệ

Thảo luận trong 'Giới Thiệu - Đề Cử Truyện'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. thanh thanh

   thanh thanh Well-Known Member

   Bài viết:
   4,023
   Được thích:
   6,117
   Nhà Có Loli, Thiếu Tướng Lo
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Tác giả: Tử Hệ
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A [​IMG]

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   Convert : Rich92

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Văn án:
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Chính kịch bản:

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Đây là cái ba mươi lớn tuổi trở về sáu tuổi nhân sinh cố gắng cải tạo làm giàu sử [ bí mật mang theo ấm áp, làm giàu làm giàu, cộng thêm chính rất dưỡng thành ]
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Kiếp trước, bà nội thân, thẩm thẩm, thúc thúc thương, bác đau;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Ba ba hiếu thuận lại cho mang đến vất vả lâu ngày thành tật, làm cho sớm thệ;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Mẹ hiền lành hào phóng lại bị cho rằng là trong nhà ‘Trường kỳ bảo mẫu’‘Cấp lại nhà mẹ đẻ’;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Kiếp này, quản cái gì bà nội, thúc thúc, thẩm thẩm, bác, tốt nhất cần dựa vào tiến lên;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Các ngươi đau, tỷ tỷ ta rất nhiều người đau;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Tôn chỉ:

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Bỉnh cường điệu sinh to lớn , làm cái lúc còn , hiếu thuận nữ nhi;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Cố gắng đọc sách; Hăng hái kiếm tiền; Thuận tiện đến cái chính rất dưỡng thành

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Xem nàng cái tiểu loli đến cái đại sửa kiếp trước chi sai lầm, kiếp này đến làm sâu gạo nhân sinh
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Tiểu bạch bản:

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A cái sáu tuổi loli thể xác cởi trang phục linh hồn đúng là ba mươi lớn tuổi ngự tỷ?
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Ngự tỷ linh hồn, loli dáng người, đem bính ra như thế nào hỏa hoa?
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Tử Viện, mặt ngoài là trang manh loli, nội tâm còn lại là khôn khéo ngự tỷ;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Lục Vũ, mặt ngoài là lãnh khốc mặt than ngoan ngoãn chính rất, kì thực là phúc hắc tà ác siêu cấp thiên tài;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A [ Tử Viện Tiểu Yến Tử bản ]

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A có việc gì... Khảo khảo thứ nhất, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A có việc gì... Đấu đấu cực phẩm, dù sao buồn cũng là buồn ;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A có việc gì... Suốt gian thương, dù sao hỗn cũng là hỗn ;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A có việc gì... Dưỡng dưỡng chính rất, dù sao...
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A [ Lục Vũ ngũ đại ca bản ]

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Viện Viện, tuổi là vấn đề;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Viện Viện, hiểu tình cũng quan hệ;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Viện Viện, ngươi muốn làm gì làm cái đó, ta đều theo;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Viện Viện, trăm ngàn thể muốn ta, có ngươi, ta liền xong rồi!
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Thơ ấu: Làm trang manh loli gặp thiên tài chính rất;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Lớn lên: Làm khôn khéo ngự tỷ gặp gỡ tuổi trẻ thiếu tướng;
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Là ai dưỡng ai? Là ai sủng ai?
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Spoi :
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A truyện sủng từ đầu đến cuối.[​IMG]
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Truyện là quá trình gặp nhau từ lúc nữ9 6 tuổi, nam9 10 tuổi. Hình như nam chính lời khi 14 tuổi hay sao đó.[​IMG]
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Nam9 là thần đồng hình như là học ở nước ngoài(đoạn này ta nhớ ko kỹ), nhưng do cha mẹ ly hôn nên phong bế (jống tự kỹ ấy), ko cười, ko chuyện, tự ý mình về nông thôn sống nhà bạn của ông nội. Nam9 ko cho ai chạm vào mình ngoài nữ 9.[​IMG]
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Nữ9 sông ở nông thôn, nghèo khổ, sau này nhà ngày càng giàu. Đặc biệt cha nữ9 phải gọi là con như mạng, là chuẩn ba ba.[​IMG]

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Truyện ko có tiểu tam tiểu tứ,có cũng bị nam9 dẹp hết.
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Tóm lại có thể truyện này thuộc điền văn, mạch truyện cứ bình thản,yên ả.
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Sau khi đọc cung đấu, trạch đấu, đấu đá lận nhau... có thể đọc truyện này để thay đổi khí.
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A

   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Chưa Có Edit :yoyo39::yoyo39:
   cungquanghang.com M O T H E Rcungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com ! P V A Truyện này chắc 100c p :th_120::th_120:

  2. LạcLạc

   LạcLạc ( ◜◡^)っ✂╰⋃╯

   Bài viết:
   6,035
   Được thích:
   63,113
   câu hùi nãy, quân nhân hả [​IMG]
   ladyhehethanh thanh thích bài này.

  3. thanh thanh

   thanh thanh Well-Known Member

   Bài viết:
   4,023
   Được thích:
   6,117
   LạcLạc thích bài này.

  4. LạcLạc

   LạcLạc ( ◜◡^)っ✂╰⋃╯

   Bài viết:
   6,035
   Được thích:
   63,113
   ... edit cho tôi xem [​IMG]
   thanh thanh thích bài này.

  5. thanh thanh

   thanh thanh Well-Known Member

   Bài viết:
   4,023
   Được thích:
   6,117
   @LạcLạc là ng hỉu nhất tình trạng edit của t mok :th_4::th_4:
   LạcLạc thích bài này.

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :