Hình trang trí cho forum (hơi bị...... nhiều thì phải)

Thảo luận trong 'Box Designer'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,249
   giờ mọi người đều cần trang trí topic, mà sử dụng server bên ngoài hết bandwidth sao:4:
   Cơ mà nếu upload lên forum rất dễ gặp tình trạng trùng, lãng phí...:05(1):

   Vậy nên tập hợp đủ thứ ảnh ở đây để mọi ng chỉ cần copy link ảnh và dùng thôi

   Nếu hình nào bạn có mà trong này chưa có hãy upload vào đây luôn nhé =D

   Làm thế nào để lấy được link của hình ảnh? :eye_wide: Đây đây
   Đối với Chrome, Firefox ,


   Tổng hợp

   Dạng ngang: 1 | 2 | 3 | 4

   Dạng dọc: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

   Hình đơn (động): 1 | 2
   Hình đơn (tĩnh): 1


   Dạng ngang
   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG] [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG]
   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]


   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]
   Last edited: 27/10/14
   song ngư, Nước xanh, valsk7 others thích bài này.

  2. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,249

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]
   [​IMG] [​IMG][​IMG]


   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG]
   [​IMG] [​IMG]
   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]
   [​IMG][​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]


   [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG]


   [​IMG]

   [​IMG]

   [​IMG]
   Last edited: 3/12/14
   Kim hoa lam, song ngư, xiu lão gia3 others thích bài này.

  3. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,249
   Dạng Dọc

   [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   [​IMG]
   [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]
   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
   Last edited: 27/10/14

  4. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,249
   Dạng dọc ( tiếp )

   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

   [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
   [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG]
   Last edited: 27/10/14
   song ngư, KatKatDao Dao thích bài này.

  5. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,249
   Dạng dọc (tiếp)

   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]

   [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
   [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG]
   Last edited: 12/9/14

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :