[MV] Quy Y - Thiếu Lâm x Thất Tú (Kiếm Tam)

Thảo luận trong 'Chuyện Trò Linh Tinh'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Tiểu yêu tinh

   Tiểu yêu tinh Well-Known Member

   Bài viết:
   3,382
   Được thích:
   3,658

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Quy Y – 皈依
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D –Kịch truyền thanh Kiếm Tam–
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D .::Tổ chế tác::.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Original stem: Tiểu Gia Bách Liệt – 小加百列
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tiền kỳ: BIUBIUBIU
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hậu kỳ: Đào Hiểu – 陶晓
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Original drawing: Yên Nhi – 嫣儿
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Poster: Tô Tiểu Mao – 苏小毛
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D .::Tổ phối ::.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D nương: Bạch Nha Thử Khứ – 白鸦此去
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tiểu hòa thượng: Nhã Sách Quân – 雅策君
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Lão hòa thượng: Mộc Thành – 木成
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tên trộm: Lý Tiêu Dao – 李逍遥
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Phương trượng: Kiến Argentina – 阿根廷蚂蚁
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D .::Bài hát::.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Viết lời: Tuyết Lạc – 雪落
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Trình bày: Tiểu Năng Thủ – 小能手
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Bài hát gốc: Tsuki no Akari – 月 の 明 り (Final Fantasy IV Ai no Theme)
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D -
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chuyển ngữ: Mộc
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Hòa thượng: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai , độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị , bất dị sắc, sắc tức thị , tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. Xá Lợi Tử, thị…(*)
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D (*) Bài tụng trong Bát nhã Tâm kinh
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Tiểu hòa thượng~ Tiểu hòa thượng, ta lại đến nghe ngươi kể chuyện đây. Tiểu hòa thượng, tiểu ~ hòa ~ thượng ~
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Ai… Tú nương, hôm nay muốn nghe cái gì?
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Cái gì cũng được.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Ngày xưa có lão hòa thượng, luôn bị kẻ trộm ghé thăm, lão thể chịu được nữa. ngày nọ, tên trộm lại đến, lão liền với tên trộm, “Mời ngươi đưa tay vào trong khe cửa, ngươi muốn cái gì, ta đưa cho ngươi cái đó”.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Lão hòa thượng: Ngươi đưa tay vào trong khe cửa, ngươi muốn cái gì, ta đưa cho ngươi cái đó.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Tên trộm kia nghe vậy cực kì vui vẻ, đưa tay vào trong khe cửa. Ai ngờ lão hòa thượng lại tóm lấy tay , trói lên cây cột, sau đó dùng gậy ra sức đánh , vừa đánh vừa hô: “Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tên trộm: Ai da! Đừng đánh~~~ Ai da~~~ Đau! Dừng tay!! Ai da~~
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Lão hòa thượng: Quy y Phật!
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Tên trộm kia đau quá, bất đắc dĩ phải hô theo: “Quy y Phật! Quy y Pháp! Quy y Tăng!”
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tên trộm: Ai da~~ Quy y Phật!
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Lão hòa thượng: Quy y Pháp!
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tên trộm: Ối a~ Quy y Pháp!
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Lão hòa thượng: Quy y Tăng!
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Tên trộm: A~ Quy y Tăng!
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Đó là truyện Tam quy y nổi tiếng trong kinh Phật.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Ngươi có Tam quy y, ta đây có Tứ quy y, muốn nghe hay ?
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Cái gì gọi là Tứ quy y?
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Đưa tay lại đây.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Gió thu lá rụng thoảng trôi
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D khung cửa khẽ đập hai ba tiếng

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Tiếng mõ tạm ngừng lại lần nữa vang lên
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D ra tình trường của nàng lặng yên đến
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Bát Nhã thanh như gió

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Dưới tàng cây chàng tụng Phật kệ lên tiếng

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Thiền ngữ tỏ vẫn còn tình thế gian

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Nàng chỉ nguyện bầu bạn bên cạnh chàng

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Phật ngũ uẩn lục độc(*) là xằng

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Đem nhân quả đều niệm thành nghiệp chướng

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Thành kính Quy y là nỗi đau sau khi tuyệt vọng mới hiểu

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Câu chuyện dưới tàng cây

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Nàng tình lặng mơ giấc mộng Quy y

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   vào đáy lòng là thanh chàng
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hay là si vọng cũng chưa biết chừng
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D (*) Ngũ uẩn: sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Lục độc: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến
   Hòa thượng: Ai…
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Phương trượng: Đồ nhi… Nữ thí chủ kia rồi à?
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Sư phụ… Đồ nhi vẫn như mọi khi, cùng chuyện Phật lý với nàng. Nàng liền trở về rồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Phương trượng: Ai… tụng kinh thôi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Vâng… Sư phụ… Sau này… Vị nữ thí chủ kia đến nữa.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Phương trượng: A di đà phật
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật…
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Quy y Phật.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: À, quy y Phật.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Quy y Pháp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Quy y Pháp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Quy y Tăng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Quy y Tăng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: Quy y… Tú nương.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hòa thượng: Quy y… Hửm?
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thất tú: a, quy y Tú nương.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Sau quy y thứ tư
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D trầm mặc khiến cho người dưới tàng cây xấu hổ
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chàng năm chặt lòng bàn tay nóng hổi
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D che giấu được thê lương loang lổ
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thời gian lặng yên xuôi dòng
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chàng bi thương thốt nổi lời
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chôn chặt quãng thời gian này dưới bàn thờ Phật
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Quá khứ hãy lưu lại tây song(*)

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Phật ngũ uẩn lục độc là xằng
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Đem nhân quả đều niệm thành nghiệp chướng
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Thành kính Quy y là nỗi đau sau khi tuyệt vọng mới hiểu
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Hoàng hôn mờ nhạt ảm đạm
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chàng tỉnh táo tuyệt vọng dưới tàng cây
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chỉ còn lại hoang vắng bầu bạn cũng Phật Tổ thanh đăng
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Đoạn quy y kia vẫn vãng lai
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D (*) Tây song: ám chỉ mong nhớ của người vợ, hy vọng nỗi niềm của mình có thể gửi đến người kia
   Hòa thượng: Quy y… Tú nương…
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D -
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Chú thích:
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Quy y [歸依] còn được gọi là quy đầu [歸投], ngưỡng trượng [仰仗], y thác [依 托]. Quy y trong Phật giáo có nghĩa là quy y Tam bảo (Phật, Pháp và Tăng). Chữ Quy cũng được viết là 皈, gồm bộ thủ Bạch 白 (“cõi sáng”) và chữ Phản 反, “quay về” và như vậy, có nghĩa là “quay về cõi sáng”. Trong các bộ Phê-đà (veda), từ Quy y có nguyên nghĩa là “bảo hộ”, “cứu tế” hoặc “chỗ tị nạn”, “chỗ bảo hộ”, ý là chỗ chúng sinh có thể đến, thân được an toàn, tâm được vô ưu. Quy y Tam bảo của Phật giáo chỉ nương vào uy lực của Tam bảo để đạt được an ổn vô hạn của tâm thức, thoát mọi khổ não.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D Người hâm mộ Phật pháp khi nhập môn tất phải thực nghi thức quy y; thệ nguyện quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng xong mới chính thức được xem là đệ tử Phật.
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Bonus tranh minh họa của Y Xuy Ngũ Nguyệt
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D [​IMG]
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Nguồn: -木- Mộc

   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   cungquanghang.com cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com D A D
   Phương Lăng thích bài này.

  2. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :