NHẬN DES BÌA TRUYỆN & TUYỂN DESIGNER

Thảo luận trong 'Box Designer'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Du_Du

   Du_Du New Member

   Bài viết:
   2
   Được thích:
   0

  2. Marcynae

   Marcynae New Member

   Bài viết:
   8
   Được thích:
   1
   Gửi moderator @lolemcalas mình cần design bìa.
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com L O V E cungquanghang.com ZIN NGU Tên truyện: Tâm
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com L O V E cungquanghang.com ZIN NGU Tác giả: Annabeth Marcynae
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com L O V E cungquanghang.com ZIN NGU Thể loại: xác định (General)
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com L O V E cungquanghang.com ZIN NGU Mong muốn của author về ảnh bìa: Mình cần tấm nhiều màu, nếu nhiều hoa lá, nhưng vẫn phải có khoảng trống (ở giữa là tốt nhất). Ở khoảng trống đó cậu ghi dùm mình chữ "Tâm", nếu còn dư diện tích ghi thêm text phụ: "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến." Tên author cậu ghi đâu cũng được ^^
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com L O V E cungquanghang.com ZIN NGU Link: https://cungquanghang.com/threads/tam-marc.31748/

  3. Tiểu Bất Lương

   Tiểu Bất Lương Active Member

   Bài viết:
   18
   Được thích:
   199
   Gửi mod @lolemcalas mình cần đăng ký design bìa:
   cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGU Tên truyện: Hố đen
   cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGU Tác giả: Hồ Bất Quy
   cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGU Ed: Bất Lương
   cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGU Thể loại: Sắc 18+ (1v1)
   cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAIcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGU Mong muốn của editor hình ảnh bìa là: hình trắng đen, thể nội dung cường thủ hào đoạt. :055:

  4. Lựu đạn

   Lựu đạn Well-Known Member

   Bài viết:
   355
   Được thích:
   3,156
   gửi mod @lolemcalas
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com cungquanghang.com H O A N mình đăng kí bì truyện
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com cungquanghang.com H O A N tựa: Sủng đầu quả tim
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com cungquanghang.com H O A N tác giả Mộc Y Y
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com cungquanghang.com H O A N EDIT: If1
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com cungquanghang.com H O A N thể loại: Hài, sủng
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com cungquanghang.com H O A N pic nào cũng Ok miễn đẹp là được>:O

  5. Sans

   Sans New Member

   Bài viết:
   1
   Được thích:
   0
   Gửi mod @lolemcalas mình muốn đăng kí làm designer :
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com P T N Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Facebook : https://www.facebook.com/sansanhae
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com P T N Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Email : sansanhae@gmail.com
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com P T N Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sđt : 01677766648

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :