QUY ĐỊNH BOX BANG - HỘI - NHÓM

Thảo luận trong 'Bang - Hội - Nhóm'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Mun

   Mun Well-Known Member

   Bài viết:
   1,369
   Được thích:
   1,378
   QUY ĐỊNH BOX BANG - HỘI - NHÓM
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G
   1. Mỗi bang là một topic - lập nhiều chủ đề. Các hoạt động của bang gói gọn trong topic để sinh hoạt. Nếu cần thêm hay sửa gì vào comment #1 thì liên hệ Mod. Dẫn link bài đó đến #1 của các bang nếu nó là hoạt động quan trọng.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G 2. Các thành viên gần gũi, thân thiện, hòa đồng với nhau. Luôn đoàn kết và tích cực hoạt động.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G 3. gây tranh chấp, war giữa các bang phái. Nếu xảy ra sẽ bị kỷ luật.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G 4. Nếu bang - hội - nhóm là group của các editor, khi edit truyện của bang thì đăng ở box Edit của forum.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G 5. Các bang phái có thể tạo event nhỏ trong bang để thành viên tích cực hoạt động, thi đua với nhau
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G
   Thân ái
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com A N H cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com C U N G Mun​
   Last edited: 21/8/14
   chuotanmeolyly thích bài này.

  2. Mun

   Mun Well-Known Member

   Bài viết:
   1,369
   Được thích:
   1,378
   @chuotanmeo nàng xem hộ Mun với nha chuột. Nếu ok Mun mở khóa :063:

  3. Mun

   Mun Well-Known Member

   Bài viết:
   1,369
   Được thích:
   1,378

  4. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :