Quyền Lợi Và Set Danh Hiệu Các Cấp Editor

Thảo luận trong 'Box Editor'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Hằng Lê

   Hằng Lê Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng Administrative

   Bài viết:
   3,878
   Được thích:
   67,030
   Khi bạn tham gia đọc truyện/edit/beta/đăng truyện, bạn là thành viên của cungquanghang.com. Chào mừng bạn đến với chúng mình.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI [​IMG] [​IMG] [​IMG]

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   Có 1 số cấp bậc để các thành viên tham gia và đóng góp cho cungquanghang được hưởng quyền lợi tùy theo bạn đóng góp cho forum nhiều hay ít

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   1. Về edit
   Member bình thường có thể tự tạo Topic đăng bài, sau đó nếu cần làm bìa truyện, bạn hãy vào Box Design nhờ các bạn bên box đấy làm bìa giúp. Nếu bạn cần beta hay cần trợ giúp liên hệ với smod @Ishtar mod @LạcLạc (Box HĐ & CĐ) mod @OrchidsPham (Box Sắc nữ)
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   2.Về danh hiệu
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI -editor/editor sơ cấp:

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Bạn cần phải edit hoàn 1 bộ 60c trở lên, cộng thêm 1/2 bộ truyện có 20C trở lên và truyện của bạn khi edit phải suôn, thuần việt (70%); hạn chế lỗi chính tả và lỗi type mới được tham gia xét tuyển editor.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Bạn được gì khi được danh hiệu editor?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Đầu tiên là bạn có chữ kí (oách chưa), thứ hai là bạn được ruby mỗi khi có người like bạn, mỗi like được 1 ruby
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   -Senior editor

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Để được là senior editor bạn cần phải hoàn từ 3 (truyện từ 100c) - 5 (truyện từ 60c) bộ truyện dài ( tính truyện được xét duyệt cũ) và truyện của bạn khi edit phải suôn, thuần việt, sát nghĩa cần beta và kèm theo điều kiện là bạn phải kèm 2-3 bạn editor mới trong 1 tháng mới được set danh hiệu
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Quyền lợi của senior editor là gì?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Đó chính là bạn được đọc truyện ở box VIP free, cần tốn ruby mua VIP hằng tháng, có thể tự tạo nhóm để edit truyện bạn tự chọn và được ruby mỗi like
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   -Super editor:

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Ngoài thời gian hợp tác với cungquanghang ít nhất từ 1-2 năm trở lên. Số truyện bạn phải hoàn thành trong năm ít nhất 3-4 bộ, và set thêm nhiều mặt khác.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Khi trở thành Super editor, có thể lập nhóm edit để hướng dẫn hoặc beta cho editor, senior editor. Có thể tự chọn truyện và nhóm edit sau đó đăng bài, có quyền sửa bài viết
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Khi bạn lên nhóm Seinor/Super editor phụ thuộc vào bài viết và đóng góp của bạn với diễn đàn có những phần thưởng riêng (Chỉ nhóm editor, beta, Mod VIP mới đựoc hưởng những quyền lợi này)
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   3.Về nghĩa vụ:

   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Khi bạn tạo Topic bạn có nhiệm vụ hoàn thành topic đó dưới mọi hình thức, mỗi Topic đuợc tạo đuợc +20đ, mỗi bài edit đuợc +10đ và khi hoàn thành 1 truyện được +5đ/1 chương ( tính số điểm mỗi bài viết đuợc cộng) Điểm đó bạn có thể dùng đổi bài viết trong VIP hoặc ebook VIP truớc khi public, hoặc sau này dung để mua 1 số vật phẩm .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Nếu editor tạo xong Topic và thể hoàn thành hoặc bỏ dở bị trừ gấp đôi số điểm được cộng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Khi bạn đủ điều kiện để được set danh hiệu hãy comt liệt kê dưới Topic, dẫn link bài viết và tag tên Mod, smod theo cách @+ tên người được tag.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   đây là những quy định xin xét duyệt các cấp editor dành cho những bạn chỉ edit và đăng riêng cungquanghang.com. Những bạn đăng ở blog riêng hoặc các diễn đàn khác hãy post vào mục sưu tầm giúp chúng mình nhé.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI +Chú Ý
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Những bạn được xét duyệt lên editor:
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI tuần phải post ít nhất 2 - 3 chương, hoặc 2 - 3 bài post dành cho truyện có chương cực dài và 4 - 5 chương dành cho truyện có chương cực ngắn.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com CO DAI Nếu trong 1 tháng có bài mới (bài edit mới) mà thông báo gì với mod, hoặc hoàn tác phẩm của mình, 2 tháng liền có dự án mới bị bãi bỏ chức và làm lại từ đầu.
   Last edited by a moderator: 2/11/16
   Yue Yue, tart_trung, Huyen82314 others thích bài này.

  2. Phương My

   Phương My Well-Known Member

   Bài viết:
   205
   Được thích:
   624
   Vậy là fải hoàn thành 1 bộ truyện thì mới là editor sơ cấp hả @Hằng Lê tỷ???:yoyo68:

  3. Hằng Lê

   Hằng Lê Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng Administrative

   Bài viết:
   3,878
   Được thích:
   67,030
   Tuý bộ em, 2 bộ 10c (tương đương 30 chương truyện dài tính về số trang) đc sét
   Phương My thích bài này.

  4. Cindy.Cindy

   Cindy.Cindy Well-Known Member

   Bài viết:
   713
   Được thích:
   2,834
   @Hằng Lê z còn bộ trăm chương thì sao chị:yoyo51:

  5. Hằng Lê

   Hằng Lê Năm tháng dễ tan, thỉnh người trân trọng Administrative

   Bài viết:
   3,878
   Được thích:
   67,030

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :