Request Design cho Member (List Bìa #2, Bìa tham khảo #3)

Thảo luận trong 'Box Designer'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
 • Trạng thái chủ đề:
  Không mở trả lời sau này.
  1. Avehil

   Avehil Well-Known Member Staff Member Moderator

   Bài viết:
   1,993
   Được thích:
   10,210
   Request design cho member

   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI
   Đầu tiên, topic này để làm gì? Topic này để nhờ, đặt hàng (request) các bạn designer bên box Designer cũng tham gia vào giúp đỡ nhé.​
   Mẫu request:
   Dành cho cover - bìa truyện
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI
   Dành cho ava hoặc sign
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI
   cầu des Bìa đối với designer
   Size: 400x600
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI Bố cục hợp lý, text ràng, dễ đọc
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI Bìa: Có dòng chữ "Truyện được edit tại diễn đàn Cung Quảng Hằng"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI

   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI Nếu như mem muốn cầu sau khi thực design hình xong, báo lại cho admin để chuyển đổi ruby

   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com CO DAI
   Last edited: 15/11/16
   JupiterGalileo, Hằng Lê, Na Mon2 others thích bài này.

  2. Ishtar

   Ishtar Well-Known Member Trial Moderator

   Bài viết:
   1,892
   Được thích:
   17,951
   LIST TRUYỆN EDIT TRONG CUNG CẦN DES BÌA
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H

   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H - Bộ nào ghi tên editor các bạn hãy để trống, vì bộ đó có nhiều bạn cùng edit hoặc tuyển editor.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   BOX ĐẠI
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 1.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 2. Chồng Yêu Của Đại Tiểu Thư - Vân Nhất Nhất
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 3.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 4. Cuồng tình - Đại Ôn
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H Editor: Min Cancel, Màn Thầu
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H BOX CỔ ĐẠI
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 5.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 6. Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi - Thẩm Du
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 7.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 8. Hạ Lưu Vương Gia Muốn Cắn Người - Ảnh Diệu Diệu
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 9. Tướng Công Rời Giường Ăn Đùi Gà -Lưu Niên Ức Nguyệt27
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 10. Sủng Phi Của Trẫm Là Hoàng Thượng - Thái Ất Tiểu Công Tử
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H Editor: Sát Tỷ
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 11. XUYÊN QUA THÀNH TỲ BÀ TINH - HỒI NGUYỆT
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H Editor: Tiffany Truong
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 12.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 13. A Hoàn - Dư Phương
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 14. Phiền toái - Trúc Tây
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 15.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 16. Quý nữ trở về -Thập Nguyệt Vi Vi Lương
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 17.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 18.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 19.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 20. Đông Xưởng Tướng Công - Lạc Bút Xuy Ngữ
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 21.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 22. Độc thê không dễ làm - Vụ Thỉ Dực
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H BOX SẮC NỮ
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 23. Tiểu Ngây Thơ Nổi Loạn - Độc Cô Cầu Ái
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H edit: hihihaha
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 24.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 25. Chồng em thật nóng tính!! - Đồng Hoan
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H edit: Tam Yên
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 26.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H 27. Trọng Sinh Nữ Phụ - Mỉm Cười Wr
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H
   LƯU Ý
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H - Các bạn theo cấu trúc [Tên truyện] - [Tên tác giả] để lấy tên về des bìa.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H - Click vào tên truyện dẫn tới link edit online. Các bạn nên đọc qua văn án và giới thiệu tóm tắt để des bìa cho phù hợp với truyện.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H - Bộ nào ghi tên editor các bạn hãy để trống, vì bộ đó có nhiều bạn cùng edit hoặc tuyển editor.
   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H - Chọn truyện mà bạn thấy phù hợp để des bìa và tag mình báo tên truyện mà bạn nhận (tránh làm trùng bìa)

   cungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com L O V E cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com A N H - Khi des xong bìa, tag mình và mod @Avehil để nxet và duyệt bìa cho bạn. Bìa được duyệt nhận 30ruby và phần thưởng thêm.
   Last edited by a moderator: 1/12/16
   tinhban, Nhược Vân, Winter5 others thích bài này.

  3. Ishtar

   Ishtar Well-Known Member Trial Moderator

   Bài viết:
   1,892
   Được thích:
   17,951
   BÌA MẪU THAM KHẢO

   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N CỔ ĐẠI
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N

   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N ĐẠI
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com Z I N
   Last edited by a moderator: 14/11/16

  4. chuotanmeo

   chuotanmeo Well-Known Member

   Bài viết:
   2,615
   Được thích:
   4,901
   @Ishtar
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com Y O Ucungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com S T B Thanh sắc cấm dụ đây
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com Y O Ucungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com S T B
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com Y O Ucungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com S T B [​IMG]
   Ha ChiHà Linh thích bài này.

  5. Ishtar

   Ishtar Well-Known Member Trial Moderator

   Bài viết:
   1,892
   Được thích:
   17,951
   :-Oops::-Oops: thanks @chuotanmeo nhé.
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com cơ mà làm sao load zia vs up dc đây :confused::confused:
   cungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com hic, sau 1 đêm mình bỗng xuống cấp làm sup ed :-(:-(

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  Trạng thái chủ đề:
  Không mở trả lời sau này.