Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia - Tặc Mi Thử Nhãn(392c - full)

Thảo luận trong 'Sắc Hiệp'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 336: Binh tập Dương Châu. (1+2)
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh mất tích là ngày thứ hai, bên trong thành Dương Châu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Nơi ủng thành thông hướng đường cái dựng đầy đủ các loại khí giới thủ thành, cây lăn, lôi thạch, mỗi cách trăm bước liền có thùng sắt lớn, bên trong thiêu đốt dầu lửa nóng hổi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ở đầu tường và đài đứng đầy người. Binh sĩ Long Vũ quân tay cầm đuốc, nghiêm mật nhìn chăm chú ngoài thành đen kịt, mặc dù nhìn thấy được gì, nhưng bọn họ muốn bỏ qua bất luận dấu vết nào, đội binh sĩ tay cầm trường mâu tuần ngang qua, trật tự chỉnh tề. Phùng Cừu Đao thống lĩnh Long Vũ quân hai năm, xuất thân con nhà tướng, thuở theo phụ thân đóng ở biên tái, mưa dầm thấm đất, Phùng Cừu Đao đối với việc luyện binh thống lĩnh binh tất nhiên là rất có kinh nghiệm, dưới huấn luyện nghiêm ngặt của , Long Vũ quân thành chi quân đội tinh nhuệ nhất Hoa triều. Tuy rằng nhân số bằng Thần Sách quân, Thần Vũ quân, nhưng ở khả năng tinh nhuệ, Long Vũ quân đều mạnh hơn vài phần so với các quân đội khác.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Binh sĩ đóng ở phía tây cửa thành Dương Châu cũng là phen cảnh tượng khác.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bọn họ là trú quân của Dương Châu, tương đối mà , bọn họ vô luận sĩ khí, trang bị, hay chiến lực, đều kém hơn Long Vũ quân rất nhiều.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bọn họ tụ tập ba bốn người ngã ngồi khắp nơi, có người ngủ gà ngủ gật, có người than thở, còn có người giọng oán giận tướng lĩnh có việc gì cứ tìm việc mà làm. muộn như thế còn kéo bọn họ ra tuần tra thủ thành, nhưng địch nhân của bọn họ là ai, ở nơi nào cũng biết, thủ thành cái gì kia chứ?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phùng Cừu Đao dọc theo thành tường dò xét vòng, nhìn trú quân địa phương Dương Châu sĩ khí uể oải phấn chấn, khỏi thở dài.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N bước vào lầu quan sát ở cửa thành phía đông, Phùng Cừu Đao ngồi xuống chiếc ghế cổ xưa.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm ở trong lầu quan sát, biết thấp giọng gì, thấy Phùng Cừu Đao tiến đến, hai người nhìn nhau, nữa.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Hai vị đại nhân, sĩ khí của Dương Châu trú quân tệ đến như vậy, sợ rằng có chút ổn.” Phùng Cừu Đao nhíu mày sâu .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn là khâm sai phó sứ, lẽ ra Phương Tranh có mặt, giữa ba người phải lấy dẫn đầu. Nhưng chuyện binh chiến Tiêu Hoài Viễn cũng hiểu, cho nên rất thức thời nhường vị trí lão nhị ra, do Phùng Cừu Đao chỉ huy.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh Phương đại nhân ngừng qua lần, thuật nghiệp phải chuyên gia, tối kỵ nhất là người chuyên nghiệp lĩnh đạo, đầu bếp xào rau cho dù rất tốt, dù cho là Thực Thần( thần bếp), ngươi bảo may quần áo, làm gì có khả năng?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn dám ngỗ nghịch lời Phương Tranh , dù cho hôm nay Phương Tranh sống chết chưa biết, cũng dám ngỗ nghịch. thực bị Phương Tranh chỉnh sợ, nếu Phương Tranh trở về phát vị khâm sai phó sứ chẳng biết gì chuyện binh chiến mà lại hướng Long Vũ quân nghênh mặt hất hàm sai khiến, làm ra vẻ lành nghề dạy người chuyên gia trong nghề về chuyện chiến tranh, Phương Tranh tức giận mà bổ sống mới lạ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trước trận chém tướng lập uy, Phương đại nhân phải chưa từng làm qua chuyện này, nhưng lại chỉ lần, Tiêu Hoài Viễn vừa mới lên làm quan, muốn xúc rủi ro từ vị đương triều đệ nhất trọng thần.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ôn Sâm lúng túng chút, chần chờ hỏi: “ Phùng tướng quân, ách, hạ quan xin đắc tội, ngươi hề có chút tình báo, lại hề nhìn thấy điều động binh mã trong cảnh nội Hoa triều có điều khác thường nào, sao ngươi biết chắc Thái Vương đến công Dương Châu? Lúc này bốn cửa thành Dương Châu đóng chặt, bách tính khủng hoảng, chung quanh thần hồn nát thần tính, đây có phải chuyện quá mà hành động cho lớn hay ?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn chuyện, nhưng đôi mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Cừu Đao, hiển nhiên cũng có đồng dạng nghi hoặc.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Khuôn mặt Phùng Cừu Đao lãnh ngạnh, ngẩng chiếc cằm cương nghị ngửa đầu nhìn ra bóng đêm xa xa ngoài thành, trầm mặc lát, bỗng nhiên mang theo loại giọng ưu thương nhàn nhạt, lo lắng : “ Là trực giác của nam nhân.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn, Ôn Sâm mặt mày đen thui.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trong lòng hai người rất là tiếc hận, Phương đại nhân quả thực là tai họa, trước đây Phùng tướng quân là hán tử hào sảng cương trực cỡ nào nha, lần này hạ Giang Nam, cùng Phương đại nhân ở chung vài ngày, Phùng tướng quân trở nên biến thành giống như .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lấy lại tinh thần, Phùng Cừu Đao áy náy cười cười nhìn hai người, : “ Việc dụng binh, chốc rất khó giải thích ràng. Hôm qua bổn tướng suy nghĩ, từ khi tiền nhậm tri phủ Từ Thọ bị Phương đại nhân ngay mặt bách tính Dương Châu chém đầu, dân tâm của bách tính Dương Châu tựa hồ dần dần ấm áp trở lại, từng bước được Phương đại nhân kéo lại, nơi đây là đất phong nhiều năm của Thái Vương, Thái Vương dễ gì mở mắt trừng trừng nhìn lòng dân bị Phương đại nhân lôi kéo trở lại? Thừa dịp có cơ hội tốt khi Phương đại nhân mất tích, hai vị đại nhân, nếu thay đổi hai người các ngươi là Thái Vương, ngươi có thể nhân cơ hội khởi binh tác loạn đánh chiếm Dương Châu hay ?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy như có đăm chiêu, sau đó chậm rãi gật đầu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phùng Cừu Đao cười cười, tiếp: “ Dương Châu thành đông người, lại nằm phía nam thuộc nơi hiểm yếu của Trường Giang, phía bắc là bình nguyên Giang Bắc, về phía đông hai ngày liền gặp biển rộng, là trong những nơi luôn được mùa lương thực dồi dào nhất Giang Nam. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thuế ruộng sung túc, nguồn mộ lính thiếu, địa phương trọng yếu như vậy, Thái Vương sao lấy? Cho nên, ta phán đoán Thái Vương tám chín phần mười dụng binh đối với Dương Châu, hai vị đại nhân, Dương Châu, thể mất! Nếu để Thái Vương chiếm Dương Châu, lực ảnh hưởng của tại dân gian giống như ôn dịch cấp tốc truyền nhiễm khắp nơi, đến lúc đó đứng đầu Dương Châu, đăng cao vung tay hô vang, hàng vạn hàng ngàn bách tính và dân chạy nạn chẳng phải trở thành binh sĩ dưới trướng của ? Thời gian đó, binh tai và họa loạn lan tràn ra khắp Hoa triều.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy nhướng đuôi lông mày, biết, nguyên lai nếu Thái Vương chiếm Dương Châu, ảnh hưởng lại to lớn như vậy. Bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực vai càng trở nên trầm trọng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiêu Hoài Viễn và Phùng Cừu Đao chắp tay : “ Phùng tướng quân, cũng nhờ ngươi nhắc nhở, chúng ta mới biết việc này hung hiểm, may là Phùng tướng quân nhìn ra được thời cơ nhanh, đúng lúc đóng cửa thành. Bằng hậu quả thiết tưởng chịu nổi.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ánh mắt Phùng Cừu Đao nhìn trú quân Dương Châu ở tường thành hướng tây, bọn lính lười biếng vật vựa, hữu khí vô lực ngáp dài, khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt nổi lên vài phần sầu lo: “ Dương Châu trú quân nếu cứ như thế, nếu Thái Vương đến công thành, ta lo lắng thủ được.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ôn Sâm cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức than thở: “ Nếu như có Phương đại nhân ở đây tốt rồi. dường như luôn luôn có biện pháp giải quyết tất cả trắc trở. Lúc này cũng biết Phương đại nhân rốt cục ở nơi nào, hoàng thượng hạ ba đạo ý chỉ hỏi thăm tin tức của Phương đại nhân, ai, cuộc chiến sắp xảy ra, nếu Phương đại nhân còn thân, ta…”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thần sắc ba người chợt úc, trầm xuống.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiếng gõ mõ cầm canh trong đêm đen vắng vẻ vang lên đặc biệt ràng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N canh ba. Là thời gian mệt mỏi nhất của con người. Trú quân tại thành tây ngủ gà ngủ gật vừa nghe được tiếng mõ, giống như nghe được chỉ lệnh thôi miên, hẹn mà cùng ngáp cái.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Con mẹ nó còn chịu cho người ta ngủ sao? Hôm qua khả năng có phản tặc công thành, bọn lão tử đứng thành tường này cả ngày, sợi lông của phản tặc cũng chưa từng thấy, các ngươi cấp có phải muốn đem chúng ta ra tiêu khiển hay ?” gã binh sĩ bất mãn thấp giọng thầm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Hư! Câm miệng! muốn sống sao? Đây là Long Vũ quân đại tướng quân Phùng Cừu Đao của kinh thành hạ lệnh, người ta ăn no kiếm việc sao? Vị đại tướng quân như vậy, có cần tiêu khiển thứ như ngươi à? Có bệnh thế nào? Ngươi thấy Long Vũ quân bên thành tường phía đông, người ta như vậy mới được gọi là tinh nhuệ, quan tâm có địch tình gì hay , người ta vẫn đứng yên tại chỗ nhúc nhích, giống như cây cột phơi nắng, dáng vẻ này làm thấy chúng ta chỉ là đám ô hợp mà thôi.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Con mẹ nó, kinh thành làm sao vậy? Nếu chỉ tập trung làm việc, thua cũng nhất định là chúng ta…”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bỗng nhiên, gã binh sĩ vỗ vỗ đồng đội ngồi dưới đất, giọng có vài phần khẩn trương: “ Ai ai, con mẹ nó đừng vô nghĩa nữa! Mau nhìn xem, bên ngoài đó là cái gì?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Cái gì mà sáng sáng?” Hai gã binh sĩ phủi bụi mông, đứng dậy híp mắt hướng ra ngoài nhìn lại.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Chỉ thấy bên ngoài thành tường, đoàn ánh lửa lóe ra dưới bóng đêm đen kịt, có vẻ đặc biệt chói mắt, hơn nữa tốc độ ánh lửa phi thường nhanh, nguyên bản chỉ là ánh lửa nho , trong chớp mắt liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, giống như viên vẫn thạch thẳng hướng thành tường ập tới.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Rất nhanh, đoàn ánh lửa liền bay khoảng của tường thành, lại nhanh chóng rơi xuống theo hình parapol, ánh lửa chiếu sáng bên thành tường, cũng chiếu sáng gương mặt kinh khủng của bọn lính, cùng nóng cháy phảng phất như lời nguyền rủa đến từ địa ngục, hung hăng tạp tới hướng đoàn người.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đá lửa! Là đá lửa của xe ném đá!” tiếng thét chói tai kinh khủng cắt ngang qua bóng đêm yên lặng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Vừa dứt lời, đá lửa tạp tới thành tường, phát sinh tiếng nổ vang lớn. Dù mặt đất cũng bị rung động lên, đá vụn vẩy ra, hơn mười binh sĩ đứng bị đá đập xuống vỡ toang đầu óc văng tung tóe khắp nơi, tử trạng cực kỳ thê thảm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tiếng nổ kinh động binh sĩ thủ thành, rất nhanh tiếng đồng la chói tai vang lên, quanh quẩn trong bóng đêm vắng vẻ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Địch tập! Địch tập! Đề phòng! Chuẩn bị thủ thành!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trong tiếng cảnh báo, bầu trời ngoài thành lại xuất đá lửa bay tới như châu chấu, giống như tử thần nhe răng cười, nhanh chóng ở trong trời đêm thổi qua từng đạo đường vòng cung chói mắt, chút lưu tình hướng thành tường ném tới.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bình nguyên bên ngoài thành tường, mấy vạn loạn quân thân mặc giáp đen tay cầm đao thương, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào thành Dương Châu, đó là tòa thành trì phồn hoa, nó rất nhanh biến thành chiến lợi phẩm đầu tiên của bọn họ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ở đây còn cách thị trấn bao xa?” Phương Tranh bất mãn gõ lên vách thùng xe.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bên ngoài màn xe, Dương Toàn đánh xe, thanh mang theo vài phần lấy lòng truyền đến: “ xa nữa, Phương đại nhân, ngài ráng đợi lát, khoảng nửa nén nhang là tới.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ta đợi bao lâu quan hệ, nhưng Hàn tiểu thư thể đợi, vừa rồi lại khái ra máu, ai, ta ngươi có thể nhanh hơn chút được ? Mạng người quan trời đó!” Thanh Phương Tranh có chút lo lắng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dương Toàn vội vàng dùng roi hung hăng quất ngựa: “ Phương đại nhân, quá nhanh cũng được, Hàn tiểu thư chịu nội thương, nếu xóc nảy quá mạnh, sợ rằng làm thương thế nặng thêm, tiểu nhân cũng chỉ là vì suy nghĩ cho nàng thôi.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh rầu rĩ thở dài, mẹ nó! Chuyện này nháo! Nhanh được chậm được, làm khó muốn chết! Đều do Diệp Mẫn Chi, trị xong cho Hàn Diệc Chân, lão tử cần phải lột lớp da xuống!
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Nghĩ nghĩ, trong lòng Phương Tranh khỏi mọc lên lửa giận, trong mắt tự chủ được lên lãnh sát khí.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phảng phất như cảm ứng được sát khí tỏa ra từ người Phương Tranh, Hàn Diệc Chân dựa vào người bỗng nhiên cau chặt đôi mày, phảng phất như chịu đựng thống khổ lớn, hình dạng nhu nhược bất lực, làm trong lòng kẻ khác sinh ra cảm giác thương tiếc.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Qua lát, Phương Tranh bỗng nhiên nặng nề gõ mạnh lên vách xe, lớn tiếng : “ Dừng! Dừng xe!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dương Toàn vội vàng dừng ngựa: “ Đại nhân, làm sao vậy?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh xốc lên màn xe, nhảy xuống xe chợt hít sâu tiếng, Dương Toàn hiếu kỳ nhìn , chẳng biết vị đại nhân này lại muốn làm gì.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ta tiểu chút.” xong Phương Tranh nhanh chóng lắc mình chạy vào rừng cây bên đường.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dưới ánh trăng yếu ớt, Phương Tranh giật lại dây lưng, nước tiểu rầm lạp phóng xuất, Phương Tranh từ từ nhắm hai mắt, sau đó sảng khoái thở dài, bỗng nhiên nghe được bên cạnh bụi cỏ cách đó xa truyền đến tiếng “ di”, có vẻ kinh ngạc đến cực điểm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh sợ đến cả người run lên, vùng hoang vũ dã ngoại, trong rừng cây đen kịt, dĩ nhiên còn thanh của người khác, Phương Tranh nhất thời cảm thấy lông tóc dựng đứng, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, nước tiểu bị nghẹn hồi lâu cũng bị co rụt trở lại.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bất chấp suy nghĩ, Phương Tranh kéo quần xoay người bỏ chạy, đầu cũng dám quay lại, chạy đến bên cạnh xe ngựa, sắc mặt lại sợ đến trắng bệch, làm Dương Toàn lại càng hoảng sợ: “ Đại nhân, ngài dùng nước tiểu rửa mặt sao? Sao lại trắng nõn như vậy?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N mau mau!” Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh trắng bệch bò lên xe ngựa phân phó: “ Trong rừng cây có đạo tặc, mơ ước mỹ sắc của bổn quan, may ta chạy trốn nhanh đó.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dương Toàn ác hàn: “ thể nào?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh thở dài : “ Suất cũng có phiền não của suất, ngươi là vĩnh viễn thể hội được loại cảm thụ này.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Xe ngựa nhanh chóng di động, bên trong thùng xe, Phương Tranh nhìn Hàn Diệc Chân ngủ say, như hoa hải đường ngủ, có phen phong tình kỳ lạ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, vậy cũng có ít người mơ ước mỹ sắc của ngươi có đúng hay .” Phương Tranh nhìn dung nhan tuyệt mỹ, thào .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Sau đó, Phương Tranh lại thương sờ lên mặt mình, giọng như đồng bệnh tương lân, thích thích : “ Ta cũng vậy nha! tiểu cũng bị người nhìn lén, khiến cho người ta phiền não.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Xe bao lâu, Phương Tranh bỗng nhiên nghe được Dương Toàn gầm lên giận dữ: “ Đại nhân, ngài ngồi cho vững, có người muốn cướp xe chúng ta, biết là đến từ nơi nào.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Vừa Dương Toàn vừa hung hăng quất roi, con ngựa đau đớn, nhanh chóng phóng chạy.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh nghe vậy kinh hãi, sắc mặt tái nhợt hướng phía sau nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua cửa sổ thùng xe, Phương Tranh nhìn thấy có vài con khoái mã phóng theo xe, kỵ sĩ ngựa lớn tiếng gọi xe dừng lại, Dương Toàn vẫn mắt điếc tai ngơ, vẫn hung hăng quật mạnh con ngựa phóng .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Kỵ sĩ thấy thế lập tức chia làm hai đội, trong đó có hai người chạy như bay lập tức hạ người xuống, lấy tay giữ chặt càng xe, mưu toàn lập tức nhảy lên xe.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh thấy thế giận dữ, từ khi hạ Giang Nam, làm chuyện gì cũng thuận, Thái Vương mưu đồ gây rối, thế gia căm thù , Diệp Mẫn Chi bắt cóc , tại chiêu ai chọc ai ngồi yên trong xe ngựa, mấy tên tiểu mao tặc lại còn dám tới cướp đoạt? Bọn họ biết lão tử là thổ phỉ trong thổ phỉ hay sao?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lúc này kỵ sĩ nhảy lên xe, cùng Dương Toàn tranh đoạt dây cương ngựa, mưu toan kéo ngựa dừng lại.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh xốc lên màn xe, cước hung hăng đá tên kỵ sĩ, trong miệng mắng to: “ Vương bát đản, mù con mắt chó của ngươi sao! Dù là lão tử cũng dám cướp, những thứ này rốt cục là làm sao vậy?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N cước của Phương Tranh đá tên kỵ sĩ kia lảo đảo, thân thể cấp tốc ngã ra bên ngoài, nhưng phản ứng của kỵ sĩ cũng chậm, mắt thấy sắp rơi xuống xe bị đầu rơi máu chảy, bỗng nhiên nghiêng thân thể, hai tay gắt gao bắt được càng xe ngựa, nhưng thân thể cũng rơi xuống xe ngựa, xe ngựa chạy như bay kéo thân thể lôi về phía trước, phía sau xe vung lên mảnh bụi bặm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Nhanh…nhanh dừng xe, chúng ta phải sơn tặc.” Hai tay gắt gao nắm lấy càng xe, kỵ sĩ thống khổ kêu lên.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Lão tử quản ngươi có phải sơn tặc hay , ngươi đánh chủ ý với lão tử là được.” Phương Tranh hùng hùng hổ hổ, liên tục đạp xuống bàn tay nắm càng xe của tên kỵ sĩ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Phương đại nhân thủ hạ lưu tình! Là ta, là ta a.” Kỵ sĩ đau khổ cầu xin, thân thể bị xe ngựa kéo lê mặt đất, tình trạng thống khổ vạn phần.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Kỵ sĩ cưỡi mấy thớt ngựa chung quanh cũng đều kêu lên: “ Phương đại nhân, mau dừng lại, là người nhà.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Di?” Phương Tranh kỳ lạ: “ Ngươi nhận thức ta? Ngươi họ gì, gọi là gì? làm gì?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Phương…Phương đại nhân, ngài nhất định phải chuyện với thuộc hạ ngay lúc này sao?” Kỵ sĩ cầm lấy càng xe cắn răng thống khổ , chỉ cảm thấy nửa thân dưới bị xe ngựa kéo lê đến toàn bộ chết lặng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh vội vàng ra lệnh cho Dương Toàn dừng xe lại.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Các kỵ sĩ cũng kéo cương ngựa, xuống đất ôm quyền chào Phương Tranh.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Các ngươi là Ảnh Tử?” Phương Tranh chợt ngẩn ra.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Chính là thuộc hạ, Phương đại nhân, cuối cùng chúng ta cũng tìm được ngài!” Thần sắc bọn thuộc hạ Ảnh Tử có chút kích động.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh cũng rất kích động, hai bước chạy tới, cầm tay thuộc hạ lắc lắc, lại lắc lắc, lát, viền mắt rơi lệ : “ Rốt cục tìm được tổ chức rồi!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thuộc hạ nhìn thấy người lĩnh đạo trực tiếp biểu lộ chân tình, khỏi cũng đều động tình, ồn ào : “ Đại nhân bị khổ!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Thuộc hạ bảo vệ tốt đại nhân, tội đáng chết vạn lần!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh xoa xoa nước mắt, cười : “ trách các ngươi, trách các ngươi, cũng do con quỷ xe, khái khái, ai cũng trách, được rồi. Các ngươi làm sao tìm được ta? Ta ở mãi trong xe ngựa, các ngươi hẳn là phát được ta nha.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N gã thuộc hạ : “ Lúc đại nhân mất tích, Ôn đại nhân đem toàn bộ thuộc hạ phái ra ngoài. Ở những thị trấn gần bên Dương Châu tìm kiếm hành tung của đại nhân, đám thuộc hạ phụ trách tìm kiếm theo hướng bắc, ven đường vô luận là hoang vu dã ngoại, hay thành trì trấn , đều cẩn thận tỉ mỉ hỏi thăm điều tra nghe ngóng, vừa rồi bọn thuộc hạ mới giật mình vui mừng vì phát được đại nhân.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh nghi hoặc : “ Vừa phát ? Các ngươi làm sao mà phát ?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ách… phải đại nhân vừa tiểu trong rừng cây sao? Bọn thuộc hạ vừa lúc cắm trại ở nơi đó, cho nên…khái khái.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh chợt ngẩn ra, xem ra vận khí của mình tệ, tiểu cũng bị người phát , nhân phẩm tốt, vận khí tốt.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ngay sau đó, thần sắc Phương Tranh bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm đám thuộc hạ với ánh mắt bất thiện.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N như vậy, vừa rồi lúc lão tử tiểu, là các ngươi ở bên cạnh nhìn lén? Còn phát ra tiếng tán thán?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ A? Tán thán? Ách…đúng vậy, đại nhân.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Sắc mặt Phương Tranh trắng trận lại xanh trận, lúc lâu, thân hình vọt lên, nhịn được hướng bọn thuộc hạ đánh tới, vừa đánh vừa mắng: “ Đám vương bát đản các ngươi, nhìn lén lão tử hư hư rất ghiền phải ? Các ngươi có biết thiếu chút nữa hù chết lão tử hay ?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ A! Đại nhân tha mạng! Thuộc hạ oan uổng!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ôn Sâm thường ngày làm sao dạy các ngươi? Cả đám nhân phẩm như thế, nhìn lén nữ nhân tắm, trái lại nhìn lén thủ trưởng tiểu, các ngươi ở chỗ nào học được ham mê thấp kém như thế?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đại nhân, tha mạng!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Lưu manh! Đồ lưu manh! Đánh chết các ngươi!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đánh đến mệt mỏi, Phương Tranh mới ngừng tay, nổi giận đùng đùng quát to: “ !”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N cái gì?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Bổn quan chuyện có hùng tráng ? Có kiên quyết ? chút cảm quan xem nào.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Mọi người mặt mày đen thui.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đùa giỡn trận, lúc này Phương Tranh mới hỏi: “ Rời hai ngày, thành Dương Châu có khỏe ? Tiêu Hoài Viễn có dùng cờ hiệu tìm khâm sai mà quấy rối bách tính hay ?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thuộc hạ bị tấu đến mặt mũi bầm dập nghe vậy nhất thời giật mình, vội vàng : “ Đại nhân! Việc lớn tốt, Thái Vương khởi binh làm phản rồi! nay mấy vạn phản tặc vây thành Dương Châu, thỉnh đại nhân tốc tốc quyết đoán!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Chương 337: Tiếp viện Dương Châu (1+2)
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Thái Vương khởi binh?” Phương Tranh hít sâu hơi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đúng vậy, đại nhân, tối hôm qua Thái Vương suất lĩnh tám vạn loạn quân, vây quanh thành Dương Châu, sau đó mệnh cho quân sĩ công thành, tướng quân Phùng Cừu Đao suất lĩnh thủ thành, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Cái gì?” Phương Tranh quá sợ hãi: “ Tám vạn loạn quân? Thái Vương lại có nhiều người như vậy?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thuộc hạ rầu rĩ : “ Đúng vậy đại nhân, cũng biết từ đâu lấy ra chi loạn quân khổng lồ như vậy, trước đó hoàn toàn có bất luận dự triệu gì, bọn thuộc hạ cũng khó hiểu.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Còn khó hiểu cái rắm!” Phương Tranh ngây ra lúc, nhảy vọt quát to: “ Nhanh lên, theo ta Dương Châu, giải vây cho Phùng tướng quân!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thuộc hạ nghe vậy kinh hãi: “ Đại nhân, ngài chỉ bằng vào vài người như chúng ta, cưỡi ngựa tới Dương Châu sao?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh biểu tình nghiêm nghị, nghĩa chính lời nghiêm : “ Chúng ta có vài người làm sao? Vài người thể đánh bại loạn quân sao?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đại nhân, suy nghĩ kỹ! Đó là tám vạn loạn quân…”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Tám vạn loạn quân làm sao? Tà chung quy thể thắng chánh! Cổ nhân : Mặc dù ngàn vạn lần người, ta cũng cứ !” Phương Tranh vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, chậm rãi nhìn quét bọn thuộc hạ suy nghĩ trước mặt, lời mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị : “ Nam nhi ngũ xích ngang tàng, sinh ra trong trời đất, tự nhiên phải cưỡi ngựa cầm kiếm, tung hoành thiên hạ, quét sạch mọi trở ngại tà ma của vũ nội, báo quân ân. Có gì đáng sợ! Các ngươi dám, hay muốn?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Chúng thuộc hạ nghe vậy nhất thời nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt vì kích động mà trướng lên đỏ bừng, cùng kêu lên quát to: “ Thuộc hạ nguyện tùy đại nhân dũng giết địch, hi sinh thân mình báo quốc!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N mặt mọi người lên vẻ kiên quyết chịu chết, còn sợ hãi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh nhìn đám hán tử đầy nhiệt huyết dưới trướng, thỏa mãn gật đầu, lập tức biến sắc, nhanh chóng thay vào dáng tươi cười hèn mọn, cười : “ Được rồi, tùy tiện kêu kêu là được, tất cả mọi người đừng quá xem là , sinh mạng rất quý giá nha.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Mọi người sôi trào nhiệt huyết giống như bị rót chậu nước lạnh lên đầu, nhìn Phương Tranh lát gì.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đại nhân, ngài… phải muốn giải vây cho Dương Châu sao?” gã thuộc hạ cẩn cẩn thận thận hỏi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh hèn mọn liếc mắt trừng : “ Chúng ta có vài người làm sao xung phong liều chết xông vào tám vạn loạn quân? Ngươi là khờ hay ngốc? Chán sống chính ngươi tìm chết , đừng kéo ta đệm lưng.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Thế nhưng phải đại nhân mới …”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ta cái gì? Gọi gọi chút khẩu hiệu được sao? Đó cũng giống như đám hòa thượng suốt ngày có việc gì niệm “ a di đà phật” đó. Thanh niên nhân, gặp phải tình phải lý trí nha.” Phương Tranh lời thấm thía.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Mọi người toát mồ hôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Long Vũ quân của Phùng Cừu Đao phải đóng ngoài thành sao? Tiến thành vào lúc nào?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Phùng tướng quân phát sau khi đại nhân mất tích, phán đoán Thái Vương có khả năng nhân cơ hội tác loạn, cho nên mệnh binh sĩ vào thành, đồng thời sớm chuẩn bị đầy đủ khí giới thủ thành, thành Dương Châu mới có thể giữ được tới lúc này.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ May là Phùng đại ca xem thời cơ được sớm, bằng đại ổn a.” Vẻ mặt Phương Tranh may mắn, lập tức hung hăng mắng: “ Tên Thái Vương vương bát đản! Bắt đầu cuộc chiến lại hề báo trước, đánh là đánh, quá kỳ cục! Ta lại kỳ quái, trước đây hài tử này rất lễ phép nha, thế nào tại rơi xuống thành như vậy?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đại nhân, hai ngày nay ngài đâu vậy? Có phải có người bất lợi đối với đại nhân hay ?” Thuộc hạ vừa vừa nhìn qua Dương Toàn, ánh mắt rất là bất thiện.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Dương Toàn co rúm lại, sau đó nhìn bọn họ cười cười lấy lòng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh khoát khoát tay: “ Cái này khoan hãy , chúng ta phải điều binh giải vây cho Dương Châu, biết trú quân gần nhất ở nơi nào ? Có bao nhiêu nhân mã?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đại nhân, cần tìm trú quân, đám kia cho dù ra chiến trường cũng chỉ là vô dụng, mấy ngày trước đại nhân tống tấu chương vào kinh, hoàng thượng và Bộ Binh thượng thư Ngụy đại nhân liền làm xong an bài, nay có sáu vạn Long Vũ quân đường chạy tới Dương Châu. Mặc khác còn điều ba vạn binh mã của Long Tương quân cùng nhau đến Giang Nam, hoàng thượng có chỉ, nếu Giang Nam có chiến , giao toàn quyền thống lĩnh binh mã cho đại nhân chống lại.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh nghe vậy vui mừng, thiếu cái gì cho cái gì, Mập Mạp là tri kỷ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Chín vạn binh mã ở nơi nào?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N được hai ngày, hẳn là nhanh đến, chúng ta chỉ cần vòng hướng tây, rất nhanh liền có thể cùng đại quân hội hợp.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh suy nghĩ chút, : “ Chúng ta hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Từ thị trấn, xe ngựa có người bị thương, trước tiên nên tìm đại phu trị liệu, sau đó chúng ta tìm đại quân!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Dạ!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lúc này đoàn người ra roi thúc ngựa hướng Từ thị trấn chạy .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N đường Phương Tranh ra hai đạo mệnh lệnhcho thuộc hạ, thứ nhất sai người dùng khoái mã chạy tới phủ Hàng Châu, điều trú quân địa phương, bao vây Hàng Châu Diệp gia cho ai chạy thoát. Thứ hai điều người truy tìm hành tung của Diệp Mẫn Chi, nếu phát , lập tức bắt sống đưa về gặp .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Hai gã thuộc hạ lĩnh mệnh, quay đầu ngựa tự theo phương hướng khác nhau chạy .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Chuyện ngu xuẩn lấy ơn báo oán trước đây Phương Tranh từng làm qua, hiệu quả có gì tốt, dự định thay đổi biện pháp ăn miếng trả miếng thử xem.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đoàn người chạy tới Từ thị trấn trời tảng sáng, nhiều người dễ làm việc, cần Phương Tranh ra lệnh, vài tên thuộc hạ liền tìm được y quán rất có danh khí, cũng gõ cửa, mà là hung hăng cước phá ván cửa y quán, thuộc hạ giống như sói như hổ chạy ào vào, xách ra vị nam tử mặc áo dài như xách gà con, lão đầu nhi râu tóc bạc phơ, sau khi hỏi chính là đại phu nổi danh nhất trong trấn, bọn thuộc hạ hai lời, đem vị lão đầu nhi run sợ đến muốn ngất xỉu đưa , động tác thẳng thắn lưu loát còn chuyên nghiệp hơn bọn thổ phỉ bắt cóc tống tiền.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh rất tán thưởng đối với năng lực làm việc của bọn thuộc hạ, vỗ vai bọn họ tủm tỉm cười khen: “ Ván cửa y quán do các ngươi bồi thường, trừ vào lương tháng của các ngươi.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trấn chỉ có nhà khách sạn bình dân, hơn nữa rất cũ, Phương Tranh lấy ra ngân phiếu trăm lượng vỗ lên quầy hàng, bọn thuộc hạ gõ cửa gian phòng, đem những khách nhân còn ngủ say trong chăn đánh thức, sau đó dưới cương đao uy hiếp, những khách nhân tình nguyện liền bị đuổi khỏi khách sạn bình dân.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Bổn đại gia ở phòng nghỉ thích thấy người xa lạ, cho nên tòa điếm rách này của ngươi ta bao hết.” Phương Tranh nhìn chưởng quỹ rơi nước mắt, cười đến rất hòa thuận.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ôm Hàn Diệc Chân ra khỏi xe ngựa, nàng còn chưa tỉnh, chưởng quỹ khách sạn nơm nớp lo sợ dọn dẹp gian phòng hảo hạng chỉnh tề sạch , Phương Tranh liền nhàng đặt nàng lên giường, sau đó kéo vị đại phu qua, mệnh nhanh chóng khám cùng chữa bệnh.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lão đầu nhi run run hồi lâu mới bình phục tâm tình, chăm chú chẩn đoán bệnh, miệng Hàn Diệc Chân bị thương nội phủ, hai xương sườn bị gãy, hơn nữa tì tạng cũng bị tổn hại. Cần tĩnh tâm an dưỡng, nhưng sinh mạng cũng cần lo lắng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lúc này Phương Tranh mới buông trái tim treo cao, vui vẻ thưởng cho lão đầu nhi hai trăm lượng bạc, lại phân phó lão nhanh chóng kê đơn thuốc, lão đầu nguyên bản cho rằng những hán tử hung thần ác sát này lòng mang ác ý, nhưng ngờ tới tự dưng có được bút tiền, tất nhiên là miệng đầy lời cảm tạ. Lại vỗ ngực bảo chứng, dốc lòng chăm sóc vị nương này, thẳng đến khi phục hồi như cũ mới thôi.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thời gian khẩn cấp, Phương Tranh phải lập tức chạy hội hợp với đại quân triều đình, đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, Phương Tranh khom người xuống nhìn Hàn Diệc Chân nhắm nghiền hai mắt, lưu luyến : “ Ta muốn chiến tranh, ngươi hảo hảo bảo trọng, chờ đánh bại Thái Vương, ta tới đón ngươi, rất nhanh thôi.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lần thứ hai nhìn Hàn Diệc Chân ngủ say, Phương Tranh gian nan đứng dậy ra cửa phòng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Cửa xèo xèo cạc cạc đóng lại, Hàn Diệc Chân nằm giường chợt mở mắt, nàng nhàng cắn môi dưới, nhìn cửa phòng đóng chặt, cỗ cảm giác băng lãnh độc từ đáy lòng dần dần lan tràn, rất nhanh viền mắt của nàng liền phiếm hồng, môi đào khẽ mở, giọng : “ Kỳ khai đắc thắng.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bốn chữ giản đơn, tình ý chưa hết, nhưng thể nữa, nàng đối với việc biểu đạt cảm tình vẫn còn rất xa lạ. biết nên gì, Phương Tranh ra khỏi cửa phòng, bốn chữ kia giống như chỉ là mặc niệm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bỗng nhiên, cửa phòng lại bị người đẩy ra, Hàn Diệc Chân cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ còn ngủ say.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Cửa phòng mở ra cánh, từ bên ngoài thò vào cái đầu giống như kẻ trộm hề hề, cẩn thận vào, sau đó đóng cửa lại, xoa xoa tay tới trước mặt Hàn Diệc Chân, cau mày thào lẩm bẩm: “ Cứ như thế dường như có điểm phúc hậu, có tiện nghi chiếm đều phải tính cách của ta nha, cố mà sờ vài cái rồi lại thôi.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Vừa , Phương Tranh vừa vươn tay ra, động tác mềm sờ soạng lên bộ ngực cao của Hàn Diệc Chân.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ai nha, mềm! tệ, sờ cái nữa.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N mặt Phương Tranh lộ ra vẻ tươi cười dâm đãng, thừa dịp Hàn Diệc Chân ngủ say, đối diện với nàng mà giở trò, bận rộn ngừng nghỉ, hồn nhiên nhận ra gương mặt Hàn Diệc Chân đỏ bừng, dù hô hấp cũng còn quy luật…
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ai nha, cần phải , nếu ta cần đem ngươi xử lý ngay tại chỗ, ta còn quá phúc hậu nha! Ân, thơm cái lại .”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Nhắm mắt lại, Phương Tranh chu môi tiến đến áp lên đôi môi đào của Hàn Diệc Chân, nhàng, chậm rãi hôn lên.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đôi môi của nàng mềm mại, còn rất thơm ngọt, nữ tử cực phẩm như vậy, ngày trước nên cự tuyệt lời cầu hôn của lão cha nàng, tính cách chính trực của lão tử lại lần tự hại chính mình.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Cảm giác được Hàn Diệc Chân hô hấp gấp gáp, Phương Tranh kỳ quái mở mắt ra, vừa nhìn lại càng hoảng sợ, thấy Hàn Diệc Chân biết mở mắt từ bao giờ, con ngươi linh động hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trong ánh mắt nàng chỉ là mảnh xấu hổ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh kêu lên tiếng sợ hãi, thân thể nhanh chóng nhảy ra phía sau, sau đó lảo đảo ngã mặt đất, chỉ vào Hàn Diệc Chân lắp bắp : “ Ngươi…ngươi…ta…ta…khái khái, vừa rồi ta hấp độc cho ngươi, ân, đúng! Hấp độc! Ngươi trúng độc, rất nghiêm trọng, nhưng tại còn việc gì nữa. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đánh trận, bai bai nàng.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Sưu…”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thân hình Phương Tranh hóa thành đạo khói đen, nhanh chóng biến mất.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Gương mặt Hàn Diệc Chân đỏ bừng nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, oán hận cắn môi dưới, trái tim vừa thẹn vừa giận, thấp giọng lẩm bẩm: “ Tên lưu manh đê tiện vô sỉ! Hái hoa tặc! Vô lại!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Tức giận hồi lâu, nàng bỗng nhiên nhàng nở nụ cười, trong ánh mắt mảnh xuân ý: “ Như vậy khinh bạc người ta, Phương Tranh a Phương Tranh, lần sau cha hướng ngươi cầu hôn, ngươi làm sao cự tuyệt? Nhưng ra phu nhân trong nhà ngươi, ngươi phải phí thêm phen miệng lưỡi rồi…”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Lưu lại vài thuộc hạ canh giữ tại khách sạn, bảo hộ an toàn cho Hàn Diệc Chân, Phương Tranh mang theo vài tên thuộc hạ còn lại cưỡi ngựa ra khỏi Từ thị trấn liền nhanh chóng về hướng tây.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh ngồi lưng ngựa, cảm thụ cơn gió lạnh phất qua gương mặt , mỗi cách lần như vậy, liền thở dài ai oán gì sánh được.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Mấy tên thuộc hạ cưỡi ngựa theo phía sau , lạ lùng nhìn nhau vài lần.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương đại nhân đây là làm sao vậy? Vừa rồi còn hoàn hảo tốt đẹp, từ lúc ra khỏi phòng vị nương kia, vẫn luôn mặt mày rầu rĩ, liên tưởng đến dáng dấp chật vật bỏ chạy ra khỏi phòng của , chúng thuộc hạ rốt cục có vài phần hiểu ra.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đầu tường thành Dương Châu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N hồi cuộc chiến thủ thành tàn khốc đầy máu tanh tiến hành.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Song phương chém giết dị thường kịch liệt, đây là thời khắc liên quan đến sống chết tồn vong, song phương đều giết đỏ cả mắt, dường như dã thú tiến hành liều chết chiến đấu.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N tường thành ngừng có loạn quân đắp thang mây leo lên. Lại ngừng có binh sĩ thủ thành đánh trả. Vũ khí chặt đứt, dùng quyền, dùng chân đá, dùng đầu chàng, dùng răng cắn, song phương dùng hết tất cả biện pháp có thể sử dụng, chỉ cần có thể tạo thành thương tổn cho địch nhân.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N đường lớn đầu tường, trong lâu thai, dưới chân thành tường, con sông đào bảo vệ tòa thành đều chất đầy thi thể. Có loạn quân, có binh sĩ thủ thành. Máu tươi, loang lổ bác bác rải đầy mỗi tấc đất, gió thổi qua, mùi máu tanh tứ tán, làm kẻ khác muốn buồn nôn, tấc vuông nơi thành tường, thẳng như nhân gian địa ngục vô cùng tàn nhẫn thê thảm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trời mau sáng, Thái Vương đứng cách đầu tường năm dặm trước quân trướng trung quân, gương mặt chút biểu tình nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn lơ đãng co quắp vài cái, gió thổi qua áo giáp màu bạc của , hỗn loạn mùi máu tươi nồng nặc, phảng phất như chế tạo thêm cho tên đầu sỏ chế tạo binh chiến này thêm mấy phần lệ sắc huyết hồng.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N làn sóng công thành lại vừa bị đánh lùi, đám binh sĩ tham dự công thành người còn sống trở về, mấy ngàn tính mạng, thoáng qua liền bị ông trời thu trở lại.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phùng Cừu Đao, ngươi quả nhiên hổ là viên danh tướng, ta là đánh giá thấp ngươi, thế nhưng…ngươi còn được bao nhiêu binh sĩ để chết?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Mở mắt ra, thần tình Thái Vương vẫn là mảnh túc sát, roi ngựa chỉ xéo đầu tường Dương Châu, thản nhiên : “ ! Phát binh ba ngàn, công lần nữa cho ta, viện quân triều đình trước khi buông xuống, trước khi mặt trời mọc phải bắt được Dương Châu!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bên cạnh viên tướng lĩnh nghe vậy, khuôn mặt kiên quyết lên vầng quyết tuyệt, khom người ôm quyền, ngang nhiên .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Ba ngàn binh sĩ mặc giáp đen, hô quát nhằm phía đầu tường, như đạo thủy triều màu đen, trùng kích thành tường Dương Châu lung lay sắp đổ.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Nổi trống! Vì tướng sĩ công thành trợ uy!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Thùng thùng đông.” Tiếng trống trầm thấp mà chấn động, trong buổi sáng sớm vắng vẻ quanh quẩn động chín tầng trời.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trong lâu thai phía tây thành tường, Phùng Cừu Đao tay trái án kiếm, thừa dịp thời gian ngừng chiến ngắn ngủi, an bài nhân thủ thủ thành. Bổ sung khí giới thủ thành, chữa trị công , đợi trận công thành tiếp theo.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thần sắc Phùng Cừu Đao rất bình tĩnh, cánh tay trái của bị thương, đó là do binh sĩ loạn quân lọt được thành tường làm ra. đao lột bỏ khối thịt lớn cánh tay trái của , đương nhiên, tên binh sĩ loạn quân kia cũng chết dưới kiếm của , bị đâm kiếm xuyên tim.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Qua lại tuần tra thành tường, Phùng Cừu Đao nhìn thương binh ngã trong lâu thai liên tục rên rỉ kêu rên, gương mặt cương nghị khỏi co quắp vài cái.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đây là chiến tranh. có thương hại, có đồng tình, nếu cầm lấy vũ khí, nhất định phải chuẩn bị tùy thời chết trận, bao quát chính ở bên trong.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N tới trước mặt gã thương binh, tên thương binh này hôn mê, chân trái của bị quân địch chặt đứt hẳn, máu tươi chảy đầy đất, bởi thiếu khuyết thuốc cầm máu, tên thương binh còn trẻ tuổi tới tận cùng của sinh mạng. Trong hôn mê, thân thể nhiễm đầy máu tươi còn ngừng co quắp, sinh mạng theo máu của xói mòn hầu như còn.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đại phu tùy quân đứng lên, nhìn Phùng Cừu Đao, khổ sáp thở dài.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đôi môi khô khốc của Phùng Cừu Đao run lên chút, lập tức chăm chú cắn lại, chậm rãi rút ra bội kiếm, nhàng để xuống ngay ngực người thương binh, nhìn gương mặt còn trẻ tuổi, trong lòng thống khổ như bị kim đâm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Triều đình phụng dưỡng cha mẹ vợ con của ngươi, huynh đệ, đường thuận lợi!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phùng Cừu Đao ghé vào lỗ tai ra những lời này, vị thương binh tuổi trẻ đình chỉ co quắp, gương mặt lộ ra vài phần mỉm cười thoải mái, chiến trường nhiễm đầy máu tươi, giống như hoa mạn đà la nở tung ra.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Bội kiếm nhanh chóng xuyên vào trong ngực thương binh, lại nhanh chóng rút ra, động tác lưu loát thẳng thắn, lúc máu tươi vừa , vị thương binh trẻ tuổi cũng hề có chút thống khổ kết thúc sinh mạng ngắn ngủi khi còn sống của , vẻ mỉm cười nhàn nhạt, còn dừng lại khuôn mặt mất sống của .
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Cắn răng, Phùng Cừu Đao đỏ hồng hai mắt, nhịn xuống nước mắt gần tràn ra mi, chậm rãi quét mắt nhìn binh sĩ bốn phía biểu tình chết lặng, trầm giọng : “ Nếu như trong cuộc chiến tiếp theo, ta cũng giống như vị huynh đệ này, có hi vọng sống sót, mong muốn các ngươi cũng làm giống như ta vừa rồi. Cái gì là đồng đội? chỉ có làm chiến hữu cộng đồng chém giết chiến đấu, khi huynh đệ bên cạnh mình sống bằng chết các ngươi phải học cách giơ lên đao kiếm trong tay, cho được thống khoái! Đây là từ bi, đại từ bi chiến trường!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Xoay người nhìn trận hình rậm rạp của loạn quân ngoài thành, Phùng Cừu Đao hít sâu hơi, bình tĩnh : “ hưởng lộc vua, vì vua tận trung, các huynh đệ, binh lực của chúng ta đủ năm ngàn, dù là hôm nay thành Dương Châu bị công phá, hay là phòng thủ quân của chúng ta bị đánh tan, thế nhưng, Phùng mỗ mong muốn có thể thấy, huynh đệ chúng ta có thể chiến đấu tới người cuối cùng. Như vậy mặc dù thành phá, cũng thẹn với tên trung nghĩa, Phùng mỗ chết cũng nhắm mắt, các huynh đệ, ta nhờ các ngươi!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Giết!” Binh sĩ bị nhuộm trong máu tươi mà trở nên chết lặng, thần tình nét mặt lại bắt đầu sinh động, mọi người cùng kêu to, thanh vỡ vụn, lan truyền chín tầng trời.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ô…” Tiếng kèn trầm thấp thổi lên bên ngoài thành, trống trận thanh thanh, loạn quân như nước thủy triều uy hãn sợ chết giơ cao thang mây, lại lần nữa phát động công kích, hé ra gương mặt vặn vẹo dữ tợn, từ xa đến gần…
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Giục ngựa chạy như bay suốt ngày, cuối cùng Phương Tranh cũng gặp đại quân triều đình.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Đại tướng lĩnh binh lại là người quen, chính là đại tướng quân Hàn Đại Thạch của Long Tương quân.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Gặp mặt kịp hàn huyên, lúc này Hàn Đại Thạch tuyên đọc thánh chỉ của hoàng thượng, mệnh Phương Tranh thống lĩnh binh mã, tiết chế toàn bộ quan viên Giang Nam, suất quân tiêu diệt Thái Vương tác loạn. Đem ảnh hưởng bất lợi mưu phản giảm đến thấp nhất.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh cũng là lần đầu tiên có dài dòng, lúc này chút khách khí tiếp nhận hổ phủ do Hàn Đại Thạch đưa qua, bàn tay phất lên, chín vạn đại quân hành quân gấp, hạo hạo đãng đãng hướng Dương Châu xuất phát.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Thời gian kéo dài càng lâu, trong lòng Phương Tranh càng trầm.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Long Vũ quân dưới trướng Phùng Cừu Đao tại chỉ có năm ngàn người, hơn thêm trú quân Dương Châu, bên trong thành Dương Châu tổng cộng chỉ khoảng hơn vạn người. Mà dưới trướng Thái Vương chi loạn quân có tới tám vạn, Phùng Cừu Đao bọn họ có thể kiên trì cho tới lúc viện quân đến hay ? Thành Dương Châu nếu bị thất thủ làm sao bây giờ? Thái Vương binh tinh lương đủ, nếu công chiếm được Dương Châu, từ nay về sau chiếm thành mà thủ, cùng sử dụng danh vọng tại đất phong của , kích động bách tính cùng dân chạy nạn nghịch tòng, toàn bộ Giang Nam gặp nguy hiểm lớn…
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Hàn tướng quân, lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu kỵ binh?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Hàn Đại Thạch ngồi lưng ngựa ngẩn người, sau đó nhanh miệng : “ Lần này Long Vũ quân toàn quân xuất động, tổng cộng sáu vạn người, tất cả đều là bộ binh. Long Tương quân xuất động ba vạn, tất cả đều là kỵ binh.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Ba vạn kỵ binh.” Phương Tranh suy nghĩ chút, hạ lệnh : “ Hàn tướng quân, ngươi lĩnh ba vạn kỵ binh trước tới Dương Châu. Nhớ kỹ, phải bằng vào tốc độ nhanh nhất, xuất trong phạm vi tầm nhìn của loạn quân.”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Đây là vì sao?” Hàn Đại Thạch hiểu , từ xưa hành quân chiến tranh, nếu phải gặp tình huống đặc thù, đều là kỵ bộ binh cùng tiến cùng lui, quân đội như vậy mới khả năng tùy thời bảo chứng năng lực tiến công và năng lực phòng thủ vững như bàn thạch. Binh chủng phối hợp lẫn nhau mới hoàn toàn phát huy ra chiến lực cường đại của quân đội, Phương đại nhân hạ lệnh kỵ binh đầu là vì cớ gì?
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Phương Tranh bình tĩnh nhìn , : “ thời gian để giải thích. Các ngươi phải cho loạn quân thấy các ngươi, do đó tiết tấu công thành bị giảm xuống, lại tạo thành tâm lý áp lực cho loạn quân, hành quân chiến tranh ngươi lành nghề hơn ta, nếu có cơ hội, ngươi ngại hướng quân địch khởi xướng tiến công, có thể đánh tan được loạn quân là hay nhất, đánh tan cũng sao, tốc độ kỵ binh nhanh, vừa chạm liền . Ngàn vạn lần đừng tham chiến, nên tạo thành thương vong vô vị. chung, dùng chính phương thức của ngươi cho Thái Vương, triều đình đại quân tới rồi, muốn công chiếm Dương Châu làm căn cứ địa sao, nên tỉnh tỉnh lại chút cho lão tử!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Dạ!”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N quan đạo bụi bặm tung bay, ba vạn kỵ binh hạo hạo đãng đãng hướng thành Dương Châu chạy như bay.
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N “ Phùng đại ca, ngươi ngàn vạn lần phải ráng thủ vệ được a!” Trong mắt Phương Tranh nổi lên vài phần sầu lo: “ Còn có Tiêu Hoài Viễn, Ôn Sâm. Các ngươi cũng phải sống đó! Nếu các ngươi chết, ta đâu tìm ra được những cao thủ vỗ mông ngựa thành thạo như các ngươi đây?”
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N
   cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com Z I N Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  2. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 338: Viện quân tới (1+2)
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Dưới thành Dương Châu, thây chất như núi, máu chảy thành sông.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Mày của Thái Vương liên tục nhảy lên.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tám vạn loạn quân chết cùng bị thương gần vạn, tất cả bọn họ đều chết trong trận công thành chiến này.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Điều này làm cho Thái Vương thập phần xót xa.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tám vạn người này là vốn liếng để tranh bá thiên hạ, là lợi thế để cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, là lợi thế vô cùng trọng yếu, gần đêm, chết gần vạn, mà đến bây giờ dù là tòa Dương Châu thành nho cũng thể chiếm lấy. Điều này làm cho Thái Vương đối với tương lai chinh chiến các phủ, chiến lược tư tưởng chỉ huy tiến chiếm kinh thành sản sinh dao động.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nguyên lai kế hoạch vốn xác thực là hoàn mỹ sứt mẻ, có thể nhân cơ hội dùng phương thức ám tập đánh chiếm Dương Châu, song song xuất binh tiêu diệt năm ngàn Long Vũ quân đóng quân ngoài thành, giết chết hai người vô cùng trọng yếu, chính là Phương Tranh và Phùng Cừu Đao, đó là văn võ đắc lực nhất của tứ hoàng đệ, song song cũng là tâm phúc họa lớn của . Sau đó chiếm thành mà thủ, tám vạn người thủ tòa thành, binh tinh lương đủ, thủ năm hay hơn cũng thành vấn đề, trong năm này, có thể dùng chính danh vọng của mình kích động các thế gia Giang Nam, bách tính cùng với dân chạy nạn phía bắc Hoàng Hà, có thể mê hoặc bọn họ tạo phản, cùng nhau phản đối tân đế, có thể tụ thành ngàn, thành vạn, liền có vốn liếng tranh bá thiên hạ, cướp đoạt kinh thành, thậm chí cướp đoạt toàn bộ Hoa triều cũng quá trắc trở.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thế nhưng… tại lại lâm vào hoàn cảnh tiến lui đều khó.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhân số binh sĩ bên phe tăng nhanh số lượng thương vong, thành Dương Châu vẫn còn nằm trong tay Phùng Cừu Đao.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Rốt cục ở nơi nào xảy ra vấn đề?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương thể hiểu nổi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trước khắc xuất binh, năm ngàn Long Vũ quân và trú quân địa phương Dương Châu toàn bộ vào thành. Sau đó cửa thành liền chăm chú đóng chặt, bọn họ làm sao nhìn xuyên được ý đồ của chính mình? Lẽ nào Phương Tranh có thể biết trước sao?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nếu như Long Vũ quân ở bên ngoài thành cùng giao chiến, Thái Vương cũng cần tốn hao nhiều thời gian là có thể giải quyết toàn bộ, chỉ khi nào bọn họ vào thành, thắng bại khó . Thái Vương thuở đọc nhiều sách vở, biết tiền triều có vài trường chiến tranh, thủ thành chỉ có vạn binh sĩ già yếu, nhưng lương thảo khí giới trong thành lại sung túc, dựa vào thành tường kiên cố, mười vạn tinh binh của địch nhân công kích ba năm cũng đánh hạ, cuối cùng chủ tướng địch quân phải phẫn nộ rút quân, ném lại mấy vạn thi thể binh sĩ, xám xịt lui trở về.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương nghĩ tại cũng lâm vào trong khốn cảnh này.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo mưu kế của . Ám tập đổi thành công khai công kích, hiệu quả tự nhiên kém hơn rất nhiều. lần lại lần công thành thất bại, từng ngừng lần nghĩ tới chuyện rút quân, muốn dùng tính mạng tướng sĩ chôn vùi tại tòa thành này, nhưng nghĩ lại thương vong của binh sĩ thủ thành còn lớn hơn nữa, có thể, chỉ cần công thêm lần, thành trì bị đánh hạ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ý nghĩ này giống như ma quỷ sai khiến lần lại lần cắn răng hạ lệnh tướng sĩ phát động tiến công vào thành, sau đó lại lần rồi lần thất bại. Tựa như đánh người khổng lồ dần mất khí lực, Thái Vương mỗi lần đều đánh cuộc. Có lẽ lần tiếp theo là mình có thể đánh bại ?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R lần lại lần, người khổng lồ còn chưa ngã, tay Thái Vương bắt đầu đau đớn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Đối phương thủ rất ngoan cường, Phùng Cừu Đao hổ là danh tướng, giỏi về việc lợi dụng nhân lực và vật lực trong thành, dùng hết dầu lửa, liền thu thập dầu cải trong nhà dân chúng, cây lăn lôi thạch dùng hết, liền giật sập lâu thai và tảng đá dùng để phòng thủ…
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Đó là địch nhân đáng sợ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Con mắt Thái Vương đỏ lên.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Người đầu! Trùng thêm lần nữa cho ta! Lần này tới vạn người, bốn mặt vây thành phân biệt chủ công thứ công, toàn bộ đều xông lên cho ta!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Mặt trời sắp mọc lên, phải lấy được Dương Châu trước khi viện quân triều đình chạy đến, bằng thất bại trong gang tấc! Thái Vương thầm nắm chặt tay, thân thể bắt đầu hơi run, biết là vì phẫn nộ hay vì sợ hãi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R tường thành Dương Châu, Phùng Cừu Đao vết thương đầy người đẫm máu, nhưng vẫn giống như cây tiêu thương, thẳng tắp đứng đầu tường, nhìn ra trận hình quân địch phía xa xa ngoài thành.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Kéo kéo khóe miệng, mặt Phùng Cừu Đao tràn đầy vẻ khinh miệt và chút sợ hãi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Bọn họ rất nhanh lại muốn công thành, lần này thanh thế cũng .” Phùng Cừu Đao giọng , phảng phất như ẩm bẩm.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm cũng máu tươi đầy người, nghe vậy cười : “ Công cứ công, chúng ta cứ bảo vệ cho chắc là được.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Giọng của giống như chiêu đãi bằng hữu, nghe dễ dàng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhưng đầu tường bất luận là kẻ nào cũng hiểu , tất cả kỳ thực rất dễ dàng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Bao quát trú quân địa phương ở bên trong, toàn bộ binh sĩ thủ thành cộng lại cũng còn tới ba ngàn người. Hơn nữa trong đó còn mang theo thương thế hoặc nặng hoặc .
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ba ngàn người còn bị thương có thể làm cái gì? Bọn họ còn có thể thủ thành được thêm lần công kích, sau đó trong tiến công điên cuồng của địch nhân, lại giống như từng con thiêu thân, lừng lẫy đánh về phía đống lửa, hóa thành tro tàn, cuối cùng bọn họ trở thành cái tên nằm lạnh lùng trong danh sách những tướng sĩ từng chết trận của triều đình.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hay là, Phùng Cừu Đao còn có thể tuyển chọn thanh tráng bách tính bên trong thành, buộc bọn họ cầm lấy vũ khí, thay thế binh sĩ tiếp tục thủ thành.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhưng Phùng Cừu Đao muốn làm như vậy.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chức trách của quân nhân là trung quân báo quốc, giúp đỡ xã tắc, bảo hộ bách tính, nếu như bức bách bọn họ cầm lấy vũ khí tham gia chiến đấu, tín niệm vẫn giữ vẫn bao lâu nay còn có ý nghĩa gì nữa? Tòa thành trì này tiếp tục thủ hộ còn có ý nghĩa gì nữa?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao xoay người, lẳng lặng nhìn chăm chú vào những binh sĩ đồng đội biểu tình đờ đẫn, trong mắt nổi lên vài phần thống khổ, bọn họ còn trẻ, sinh mạng của bọn họ giống như ánh nắng mặt trời tràn đầy, sáng lạn, nếu như có trận chiến tranh này, bọn họ có thể sống đến tám mươi tuổi, khi đó có con cháu hầu hạ dưới gối, bọn họ có thể vuốt ve chòm râu bạc, cười ha hả kể lại cố chiến đấu thời trai trẻ, hay là còn có thể phô trương thổi phồng vài câu, lúc đó mình lấy địch trăm, chút sợ hãi…
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thế nhưng hôm nay, bọn họ bởi vì dã tâm bành trướng của người, mà chết chiến trường vô tình này, sau đó năm tháng vô luận là gió nổi mây phun, vẫn bình thản an tường, đều cùng bọn họ còn chút quan hệ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiếng trống của quân địch dưới thành nhiễu thành mà qua. Ý đồ tiến công của bọn họ rất ràng, đó là công thành bốn mặt, còn phân ra chủ yếu và thứ yếu, Thái Vương bắt đầu nóng nảy.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao cười khổ, chiến lực tại của binh sĩ dưới trướng, đừng thủ được bốn mặt thành tường, dù là mặt cũng chống đối được bao lâu, chiến đấu kịch liệt suốt nửa đêm, thể lực của bọn họ hoàn toàn tiêu hao, có người thầm chí cầm vững vũ khí, dù là tướng quân lĩnh binh như cũng muốn lung lay sắp đổ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chậm rãi nhìn quét mọi người, giọng của Phùng Cừu Đao vẫn kiên định như thường ngày, nhưng lúc này đây, trong giọng kiên định của lại có thêm vài phần bi tráng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Các huynh đệ, phản tặc lại muốn công thành, chúng ta lại cầm lấy vũ khí, cùng bọn chúng hợp lại hồi, cầu người được người, cầu nghĩa tồn nghĩa, thành công như tại rất dễ, các ngươi đều là hảo hán!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Phùng mỗ dám gạt mọi người, viện quân tới, tình phát sinh quá đột nhiên, triều đình kịp ở trong thời gian ngắn như vậy phân phối đại quân tới gấp rút tiếp viện.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Làm huynh đệ bao năm, Phùng mỗ cũng mong muốn các ngươi có thể hảo hảo sống sót, mỗi người đều sống tới tám mươi tuổi, nếu như thành phá, huynh đệ muốn chết cứ buông vũ khí đầu hàng! Phùng mỗ tuyệt trách móc.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Các binh sĩ biểu tình đờ đẫn rốt cục lộ ra thần tình kích động, gương mặt đầy máu dơ bẩn lại biến thành như gan lợn, giống như bị người hung hăng tát mạnh bạt tai lên mặt.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Tướng quân! Ta thà chết hàng!” gã binh sĩ viền mắt rưng rưng, cao giọng tê rống ra.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Đúng! Chúng ta thà chết hàng!” Mọi người giống như đống củi đốt bị đống hỏa tinh châm ngòi, trong nháy mắt liền dấy lên lửa lớn tận trời.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao lộ ra dáng tươi cười vui mừng: “ Đừng gọi ta là tướng quân, tuổi tác của ta lớn hơn các ngươi nhiều, lúc chia tay, cứ gọi tiếng đại ca. Hôm nay có lẽ thành Dương Châu là nơi chôn xương cốt của chúng ta, cứ nhượng chúng ta đánh trận! Nhượng đám phản tặc bất trung bất nghĩa bên dưới thành nhìn thấy, cái gì gọi là trung tâm cốt nghĩa, cái gì gọi là thấy chết sờn!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Thấy chết sờn!” Ba ngàn thanh kiên định tê rống, giống như thanh kiếm sắc bén vô hình, xé rách khoảng .
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Cùng lúc đó, tiếng kèn lệnh tiến công của loạn quân dưới thành thổi lên, đám binh sĩ áo giáp đen như nước thủy triều người trước ngã xuống, người sau tiếng lên hướng thành tường tràn tới.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Đám binh sĩ thủ thành cắn răng, gian nan mà kiên quyết cầm lấy vũ khí, ôm lấy cây lăn, lôi thạch, lảo đảo nhằm phía đầu tường, dùng tính mạng làm tiền đặt cược tiếp tục cuộc công phòng chiến.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Lại phái thêm vạn người tiến công! Lúc này đây vô luận thế nào phải đánh hạ thành trì!” Thái Vương hai mắt đỏ bừng chăm chú nhìn vào đầu tường, từ hàm răng phun ra mệnh lệnh mới nhất.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Các huynh đệ thủ thành! Chiến cho tới người cuối cùng, bổn tướng cùng các ngươi hi sinh cho tổ quốc!” Phùng Cừu Đao dữ dằn hét lớn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Những mũi tên gào thét khắp bầu trời, ngừng có binh sĩ ngã xuống, lại có binh sĩ thế vào, trong chém giết kịch liệt, biết là ai ngay trong trận nổi lên khúc ca dao: “ Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào.Vương vu hưng sư. Tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng " :) Nếu có áo cùng người khác chung áo, Vương mà động binh, chúng ta sửa lại giáo mác, để cùng chung kẻ thù. Chữ đồng bào phải là nhân dân nhé, theo nghĩa trong câu này là đùm bọc.)
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiếng ca du dương sục sôi, quanh quẩn chiến trường tràn ngập khí túc sát đầy máu tanh, kéo dài dứt, giống như ánh mắt thần phật thương xót, nhìn chăm chú vào cực khổ của nhân gian.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “Khởi viết vô y? Dữ tử đồng trạch. Vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích, dữ tử giai tác. . Cuối cùng binh sĩ thủ thành cùng hòa vào tiếng ca xướng, trong tiếng ca bi tráng hùng hồn, từng khối đá cùng cây lăn được giơ cao, chút nào lưu tình hướng đầu đám loạn quân leo lên thành tường ném xuống. Cả đám binh sĩ trẻ tuổi còn sống sờ sờ liền bị những mũi tên bay khắp bầu trời gào thét mà tới đoạt sinh mạng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Xa xa, lại đoàn phản tặc đông nghịt ào tới, trong lòng Phùng Cừu Đao càng ngày càng trầm, càng ngày càng tuyệt vọng. sợ chết, tướng quân bách chiến khó tránh khỏi trận vong sa trường, sớm chuẩn bị tâm lý, lo lắng sau khi Dương Châu thất thủ, có thể làm tên tuổi của bị lưu tiếng bẩn, càng lo lắng mang đến nhiều phiền phức cho triều đình.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao lộ vẻ sầu thảm cười cười. Bỏ , việc đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, dùng lại tia khí lực cuối cùng, sau đó dùng thân hi sinh cho tổ quốc, ta liền thẹn với triều đình, thẹn với hoàng thượng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiêu Hoài Viễn cùng Ôn Sâm gương mặt như màu đất, nhưng bọn họ vẫn chăm chú cắn răng, lời. Chỉ liên tục giơ lên cây lăn trong tay, ném xuống loạn quân leo lên thành tường.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Di? Lại có thêm chi quân đội, là kỵ binh!” gã binh sĩ trong lúc hỗn loạn kinh ngạc chỉ tới bình nguyên trống trải phía tây nam năm dặm.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiêu Hoài Viễn tức giận : “ Tới tới, có cái gì ngạc nhiên? Dù sao cũng là chết, lão tử chết dưới tay ai cũng đều như nhau.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R phải đâu, đại nhân, chi quân đội này dường như…dường như phải phản tặc…” Tên binh sĩ .
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Cái gì?” Tiêu Hoài Viễn hơi có chút kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy ở đường chân trời phía xa xa, chậm rãi toát ra vài tên kỵ binh, sau đó, giống như nấm mùa xuân mọc lên, kỵ binh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rậm rạp, bọn họ thân mặc áo giáp màu xám đại biểu cho quân đội triều đình, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, giống như đạo nước lũ lớn, cuồn cuộn hướng thành Dương Châu chạy tới.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tất cả mọi người sợ ngây người, vô luận là loạn quân công thành, hay binh sĩ thủ thành, cũng tự giác dừng lại động tác, choáng váng giật mình nhìn dòng nước lũ màu xám càng ép càng gần, chi kỵ binh bãi thành trùy hình tiến công, mũi trùy thẳng chỉ trung quân của Thái Vương ngoài thành.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R lúc phóng nhanh, ở giữa đoàn kỵ binh bỗng nhiên trống rỗng bung ra lá cờ lớn, lá cờ màu đỏ chữ màu đen, rồng bay phượng múa thêu chữ “ Phương” cực lớn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Đại kỳ tung bay, Thái Vương và Phùng Cừu Đao đồng loạt trở nên kích động, khác nhau chính là, Thái Vương trở nên kinh hãi, mà Phùng Cừu Đao lại mừng như điên.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Viện quân tới! Viện quân tới!” Giờ khắc này, Phùng Cừu Đao giống như hài tử ngửa mặt lên trời cười ha hả: “ Phương đại nhân dẫn viện quân tới! Dương Châu thất thủ! Chúng ta chết!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Binh sĩ thủ thành thoáng ngây ngốc, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời, mọi người đều ôm đầu mà khóc, có người vì nửa đời còn lại mà cảm thấy may mắn, còn có người vì đồng đội chết trận mà thương tâm, các loại tâm tình trong khắc thỏa thích phát tiết, vui sướng lâm li.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương thân thể hơi run.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Viện quân quả nhiên tới, cuộc chiến này, bại!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R tại còn tiếp tục công đánh Dương Châu còn thực tế, phải quả đoán buông tha, lúc này nếu muốn, là thế nào trong cuộc đối chiến với đại quân triều đình, có thể bảo lưu thực lực của mình tới mức lớn nhất, để chuẩn bị cho sau này.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Triệu hồi tướng sĩ công thành! Thuẫn bài thủ tiến lên! Mọi người kết trận! Viên nguyệt trận phòng ngự!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương ngừng hạ xuống mệnh lệnh. Trong lòng càng chôn sâu khốn tuyến.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh phải ở trong thành sao? Vì sao lại dẫn kỵ binh xuất ở ngoài thành? Người này rốt cục làm cái gì?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ra mệnh lệnh xong, mấy vạn người chỉnh tề đối mặt kỵ binh vọt tới như nước thủy triều, liệt ra đạo viên nguyệt trận hình.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhưng mà kỵ binh vô luận là tốc độ hay lực trùng kích, đều vượt lên toàn bộ các binh chủng, đó là lực lượng cứng rắn dùng để xung phong trận địa. Mà quân đội của Thái Vương chủ yếu là vì công thành, cho nên tất cả đều là bộ binh.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hai quân chưa giao phong, cao thấp nhìn thấy. Kỵ binh chạy như bay còn cách loạn quân ngày càng gần, trong chớp mắt giống như lưỡi đao sáng như tuyết, có thể dùng khí thế thể đương nổi, trong loạn quân giáp đen bổ ra đạo lỗ hổng gai mắt, lỗ hổng này theo đám kỵ binh dũng mãnh càng lúc càng lớn, cuối cùng kỵ binh hề cố kỵ từ viên nguyệt phòng ngự trận xen kẽ tuôn qua, mà loạn quân lại để lại thi thể đầy đất.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ổn định trận hình!” Sắc mặt Thái Vương có chút trắng bệch, còn dáng dấp tao nhã nho nhã, tê thanh hô lớn: “ Bắn cung! Nhanh bắn cung!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Vừa dứt lời, mưa tên bay khắp bầu trời.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thế nhưng muộn, kỵ binh xuyên qua lúc này cũng quay đầu lại hướng theo phía đông phóng nhanh. chút nào giảm tốc độ của ngựa, càng lúc càng xa, tên vọt tên, chút hiệu quả, căn bản tạo thành bất luận thương tổn gì cho kỵ binh.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương thần tình lãnh, sắc mặt sầm xuống.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh! Trước đây đúng xem thấp ngươi!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh mang theo sáu vạn Long Vũ quân chạy tới ngoài thành Dương Châu hai canh giờ sau đó.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong hai canh giờ, Hàn Đại Thạch dựa theo mệnh lệnh của Phương Tranh, quy mô quấy rầy loạn quân, cũng tiến hành công kích chính diện, mang theo ba vạn kỵ binh rời xa hơn mười dặm bên ngoài. Nhìn chằm chằm loạn quân, kỵ binh cùng chiến mã vốn có giá trị rất cao, có nắm chắc mười phần, Hàn Đại Thạch dám làm ra vô vị hi sinh.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhưng loạn quân bị kỵ binh xung phong chém giết trận, bao quát Thái Vương bên trong, đều sản sinh ra áp lực tâm lí cường đại.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ngồi lưng ngựa, Phương Tranh giơ roi ngựa chỉ tới, hỏi: “ Chi quân đội đông nghịt kia là của ai vậy?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Từ khi Thái Vương bắt đầu khởi binh, Phương Tranh còn chưa gặp qua loạn quân, vì vậy hề biết.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thuộc hạ cung kính trả lời: “ Đó là loạn quân của Thái Vương.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Cái gì?” Phương Tranh lấy làm kinh hãi, sắc mặt thoáng chốc biến trắng, sau đó bắt đầu hổn hển: “ Chúng ta vì sao ở gần như thế? Kháo! Quá nguy hiểm!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Địa phương loạn quân liệt trận nằm trong tòa núi , Phương Tranh khi tới phát , mãi khi chuyển qua núi , lại phát hai quân cách xa nhau tới hai dặm, điều này làm cho cảm thấy phi thường sợ hãi, muốn làm, đó là đại nguyên soái ở sau trận bày mưu nghĩ kế, chứ phải ngu ngốc làm người dẫn đầu xông vào chịu chết.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Lui lại! Nhanh lui lại! Lui xa chút rồi hãy !” Thủ lĩnh như Phương Tranh hạ đạo mệnh lệnh thứ nhất, rất tiêu cực, rất vô sỉ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, sáu vạn binh sĩ còn chưa kịp thở hơi, liền bật người lui ngay về phía sau, giống như nước thủy triều dâng lên, như nước thủy triều rút xuống.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Quân địch đặt chân chưa ổn, toàn quân xung phong tiến lên!” Thái Vương hạ mệnh lệnh xung phong, đối với kỵ binh làm gì được, nhưng đối với sáu vạn bộ binh, Thái Vương rất có vài phần tự tin.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Loạn quân cùng kêu lên hét lớn, động tác nhất trí giơ lên đao thương, hướng Long Vũ quân xung phong lao tới. bình nguyên trống trải rộng lớn, mấy vạn đại quân nổi lên bụi mù cuồn cuộn đầy trời, hùng hổ hướng Long Vũ quân ra lưỡi đao sắc bén lợi hại.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Điện hạ, quân địch biết vì sao lại lui lại!”Gần vọt tới trước trận của Long Vũ quân, binh sĩ dưới trướng liền vội vã bẩm báo.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Lui lại?” Trong lòng Thái Vương giật mình: “ Vì sao phải lui lại? Người này làm cái quỷ gì? ràng chiếm hết ưu thế, còn chưa giao phong liền lui bước, trong đó chẳng lẽ có trá?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Mặc kệ mưu gì, ta cũng thể bước vào mưu của !”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương cao giọng quát: “ Nhanh! Toàn quân lui về! Lui về! Liệt trận!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiếng trống lui quân lan truyền trước trận, loạn quân binh sĩ sắp sửa dùng đao thương đánh lên thân thể binh sĩ Long Vũ quân phía sau truyền đến mệnh lệnh lui quân.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Quân lệnh như núi, binh sĩ loạn quân nhất thời thu đao thương, nhanh chóng lui về phía sau.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Vì vậy, tình cảnh thập phần quỷ dị xuất bên dưới thành Dương Châu.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hai chi quân đội mấy vạn người, khó khăn lắm sắp sửa giao phong, bỗng nhiên toàn bộ hướng hai đầu lui ra, hai quân đội đều liều mạng theo hai hướng đối nghịch mà chạy. Nguyên bản sắp sửa biến thành chiến trường chém giết lại biến thành mảnh giải đất trống trải bóng người, mặt đất còn rơi lả tả ít giy, mũ giáp, cờ xí, cùng đao kiếm bị đánh rơi, rất giống bộ phim điện ảnh mang đề tài phản chiến.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao, Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm đứng thành tường quan sát cuộc chiến nhìn thấy càng thêm ràng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Đây…đây là có chuyện gì?” Tiêu Hoài Viễn ngây ra lúc, sau đó nhảy dựng lớn tiếng .
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Chẳng lẽ Phương đại nhân dùng kế?” Ôn Sâm có thói quen vỗ mông ngựa.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Tiêu Hoài Viễn trừng mắt liếc : “ Dùng kế gì? Kế bỏ chạy?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ôn Sâm vò đầu: “ khó hiểu, Phương đại nhân suy nghĩ, quả thực như thiên mã hành , lại như sừng của linh dương, dấu vết có thể tìm ra, cao thâm, rất cao thâm. Phùng tướng quân, ngươi kinh nghiệm chiến trận, có biết Phương đại nhân rốt cục có ý đồ gì ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao giương mắt nhìn lát, nghi hoặc : “ Ta cũng xem , hai quân vừa muốn giao phong, rồi lại hẹn mà cùng lui lại, tựa như…tựa như…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Khái…giống như ông trời vừa thả ra cú đánh rắm giữa hai quân, làm bọn họ thối đến bỏ chạy.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ôn Sâm khen ngợi: “ Tiêu đại nhân hình dung rất là chuẩn xác, khái khái…” Ý thức được nên bậy sau lưng người lãnh đạo trực tiếp, Ôn Sâm vội vàng câm miệng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh dẫn sáu vạn Long Vũ quân lui lại ba bốn dặm đường mới dừng lại, quân đội lại lần nữa bắt đầu liệt trận.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh ngồi lưng ngựa, kinh hồn bất định, sắc mặt tái nhợt hỏi: “ Lần này cách xa chút rồi chứ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Đại nhân, rất xa rồi, xa đến thể xa hơn.” Thuộc hạ mặt mày đen thui, nguyên lai Phương đại nhân hạ lệnh lui lại, là bởi vì cách địch nhân gần quá, có cảm giác an toàn, chuyện này nếu là truyền ra, biết đại nhân có thấy xấu hổ hay ?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Xa?” Phương Tranh nghe vậy vội vàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy bụi mù bay tung khắp bầu trời, trong bụi mù, mơ hồ vài dặm xa xa, loạn quân của Thái Vương cũng y giáp chỉnh tề, xếp hàng bày binh bố trận.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh thấy thế tinh thần rung lên, bỗng nhiên khôi phục lại tự tin. ngẩng cao đầu, đưa tay chỉ phía trận địch, ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, tư thế hào hùng phát : “ Chư tướng, ai muốn tiến lên xuất chiến, cấp bổn tướng quân xem trận đầu tiên?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Vài viên phó tướng Long Vũ quân đứng ngay sau lưng Phương Tranh, lơ đãng trao đổi ánh mắt chút. Vị thủ trưởng này làm sao vậy? Vừa chạy trốn như chó nhà tang, tại lại dám phái người xuất chiến, lá gan của sao giống như biểu diễn, lúc lớn lúc ?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thấy mọi người cũng ra, Phương Tranh rất thỏa mãn, chỉ vào đối diện : “ Tru sát hoặc bắt sống Thái Vương, đây là cái thế công lao! Ai, mau nhìn nhìn, đối diện có người ra gọi nhịp rồi, khiêu chiến, ai, ta mặc kệ, gọi ai người đó tới ứng chiến, được làm mất mặt Long Vũ quân chúng ta.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong bầu trời đầy bụi mù truyền đến tiếng cười sang sảng: “ Phương Tranh Phương đại nhân tại trong quân? Có thể xuất trận gặp mặt?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ta kháo!” Biểu tình Phương Tranh giống như vừa nuốt sống con ruồi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chương 339: Ngươi lừa gạt ta (1+2)
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ngoài thành Dương Châu, giải đất trung gian khi hai quân chạy trốn còn tung bụi mù trời. Giống như ác ma hé miệng hướng chúng sinh lộ ra dáng tươi cười trào phúng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Quyền thế, hiệu quả và lợi ích, là thứ thế nhân truy cầu suốt đời, nếu xem trong mắt của thần ma, có phải là vô cùng buồn cười ?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hai quân dưới bụi mù tràn ngập bình nguyên ngoài thành lẳng lặng giằng co, chiến trường hơn mười vạn người lặng yên tiếng động, chỉ có cỗ sát khí cường liệt làm kẻ khác thể hô hấp, theo bụi vàng bắt đầu khởi động, dần dần lan tràn bình nguyên trống trải, đọng lại.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Đây là hồi giằng co đại quy mô giữa hai quân, hai quân xếp thành hàng ngũ liên miên hơn mười dặm, trước sau thấy đầu cùng, tuy rằng còn chưa bắt đầu giao phong, nhưng sát khí nồng nặc vẫn tràn ngập như bụi mù trước mắt, tràn đầy trời đất tồn tại trong lòng mỗi người.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Dưới ánh mắt chờ mong của các tướng lĩnh, Phương Tranh cưỡng chế sợ hãi trong lòng, tình nguyện thúc ngựa rảo bước, rất nhanh tới trước tiền trận của Long Vũ quân, Phương Tranh chần chờ hướng đối diện nhìn lại.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Làm lĩnh đạo mà việc này làm tốt, nếu chuyện này ngay trước mặt đám thuộc hạ diễn ra cũng phải giành vài phần mặt mũi, đối phương điểm danh mà gọi, thể bước ra ứng chiến, lúc này Phương Tranh hi vọng mình chỉ là tiểu binh nho mà thôi a…
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Bụi mù khắp bầu trời dần dần tiêu tán, giữa hai quân bắt đầu khởi động, trong loạn quân đối diện, cũng ra con ngựa, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người ấy mặc áo giáp màu bạc, theo thái độ thong dong thản nhiên, so với Phương đại tướng quân cũng mạnh hơn rất nhiều.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nhíu nhíu mày, người này cưỡi ngựa cũng phong tao như vậy, vừa nhìn biết là tên gian phu thích dụ dỗ nữ nhân có chồng, đoán sai, chính là Thái Vương.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Lão tử bắn tên trộm bắn chết ngươi, nhìn ngươi bị chết có đủ phong tao hay !
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hơi cúi thắt lưng, Phương Tranh giọng hỏi viên phó tướng có râu đen đứng trong trận: “ Trong quân có thần xạ thủ hay ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Vị tướng quân kia ngẩn người, trả lời: “ Đương nhiên là có, tiền trận đội ngũ chúng ta có nhiều.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh liếc mắt nhìn đối diện, thần bí : “ Ta tới chuyện phiếm với . Ngươi tìm thần xạ thủ giỏi nhất, tìm cơ hội mũi tên bắn chết ! Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng ngộ thương lão tử, lão tử lột da điểm thiên đăng.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Vị tướng quân bật người liền hiểu ý tứ của Phương Tranh. chút dấu vết lui ra sau hai bước, giữa đám binh sĩ, cúi người lặng lẽ bố trí.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Cùng lúc đó, Thái Vương cũng bố trí y hệt như vậy.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Bổn vương tiến lên chuyện với , phân tán lực chú ý của , các ngươi tìm thần xạ thủ tốt nhất, tìm cơ hội bắn chết Phương Tranh.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hai “lão bằng hữu” lòng mang kế hoạch nham hiểm sau khi dặn dò xong, hầu như song song giục ngựa hướng trung gian hai quân đến, mặt lộ nụ cười mỉm như gió xuân ấm áp, Phương Tranh thậm chí làm ra vẻ mặt khoa trương vui mừng.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hai người thúc ngựa đến cách nhau chừng hai trăm bước cùng song song giật cương dừng lại.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Phương huynh, Tô Châu từ biệt, việc gì chứ?” Thái Vương vẫn nho nhã như ngày thường, nhàn nhã giống như ngâm thơ, thích ý tự tại.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Thái Vương ca ca, ô ô…ngươi làm ta nhớ muốn chết! Đến, ngươi cho ta ôm cái…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương nghe vậy mặt tối sầm, gọi ta qua? Ngươi còn dùng tên bắn chết ta, khi ta ngu ngốc sao?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương cười cười, đối với thịnh tình mời mọc của Phương Tranh coi như nghe được.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Phương huynh, mấy ngày gặp, hình như ngươi càng tuấn thêm vài phần.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nghe vậy nhất thời ngừng lại giọt nước mắt cá sấu, vui mừng vạn phần ngẩng đầu vội hỏi: “ vậy chăng? vậy chăng?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hôm nay thời thế thay đổi, cùng với Thái Vương biến thành kẻ địch sống chết chiến trường, nhưng ngay địch nhân cũng khích lệ bản thân mình suất khí, theo như vậy đích mình đúng là rất tuấn tú.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh thương xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của mình chút, vui vô cùng : “ Quả nhiên là hùng luôn có sở kiến giống nhau, ta cũng cho rằng mình như thế.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương cả người phát lạnh.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Mang theo tâm lý bánh ít bánh quy lại, Phương Tranh giương mắt nhìn Thái Vương chút, lại khen: “ Thái Vương ca ca cũng rất tuấn tú bất phàm.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hôm nay Thái Vương ăn mặc thân áo giáp màu bạc, còn hơn khi mặc văn sam nho bào trước đây, tất nhiên lại hơn vài phần khí oai hùng, làm tôn thêm làn da trắng ngày xưa của , có vẻ càng thêm khí bừng bừng phấn chấn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R chiến trường bụi mù tràn ngập, viên tướng lĩnh trẻ tuổi tuấn, cưỡi con ngựa trắng, ăn mặc giáp bạc, trước trận cười , bình tĩnh, ngựa như rồng, kiếm như hồng, thái độ bễ nghễ chúng sinh làm người nhịn được lòng sinh ngưỡng mộ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh chua chua hừ tiếng, trong lòng giống như vừa bị lật bình dấm chua, đố kỵ đến cả người thẳng ngứa.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Mẹ nó! Có cái gì tốt chứ! phải chỉ là da mặt trắng hơn lão tử chút sao? Người chết trong quan tài sắc mặt còn trắng hơn ngươi, ngươi có ngon theo chân bọn họ mà so sánh?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhìn Thái Vương cưỡi ngựa đứng trong bụi mù, để mất phong độ, Phương Tranh khen ngợi hoàn toàn trái lương tâm: “ Thái Vương ca ca hôm nay hóa trang…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương mỉm cười, nhàng phủi phủi bụi bặm vai, nhàn nhạt : “ Làm sao?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ân…còn rất bạo lực.” Phương Tranh hạ xuống kết luận rất chính xác.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Dáng tươi cười của Thái Vương nhất thời đọng lại, Phương Tranh thầm thèm nửa câu dễ nghe cho ngươi nghe, ngươi cắn ta sao!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Hai người sao vài câu hàn huyên, Thái Vương thu khuôn mặt tươi cười, nhìn Phương Tranh : “ Phương huynh, mấy ngày trước ngươi ta còn là bằng hữu tương đắc, cho đến hôm nay, chúng ta gặp lại bằng binh đao chiến trường, hà tất thế này a!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh còn cười: “ Lời này ngươi phải cấp cho chính mình nghe, Thái Vương điện hạ, hà tất làm thế?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Đem đồng dạng vấn đề ném trở lại, Thái Vương thở dài, lời nào.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chiến trường vắng vẻ, chỉ có từng đợt gió phất qua, chậm rãi mang theo bụi bặm thổi bay, khung cảnh trở nên càng ràng hơn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Phương huynh, ngươi cũng biết, ngôi vị hoàng đế vốn là của ta.” lúc lâu, Thái Vương ngẩng đầu, nhìn thẳng Phương Tranh, gằn từng chữ.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh vẫn cười rất dễ dàng, nhưng lắc đầu cũng rất kiên quyết: “ , ngôi vị hoàng đế là của tứ đệ ngươi! Phụ hoàng ngươi khi lâm chung lập Vô Bệnh làm thái tử, lập xong di chiếu, tuyên đọc ngay trước cả triều văn võ, đây là chuyện mà toàn bộ Hoa triều đều biết, tứ đệ ngươi lên ngôi là chuyện danh chính ngôn thuận, bất luận kẻ nào đều thiêu ra mao bệnh.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ánh mắt Thái Vương trở nên châm chọc gì sánh được: “ Danh chính ngôn thuận làm sao? có bản lĩnh ngồi ổn ngôi vị hoàng đế này sao? Tứ đệ thuở nhiều bệnh, tính tình lại nhu nhược, xưa nay hề chủ kiến, đồng thời dụng tâm lại quá mức nhân hậu mềm yếu, tính tình như vậy, có thể làm đế vương tốt hay sao?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cười : “ Cái nhìn của ta và ngươi vừa vặn ngược nhau, hôm nay hoàng thượng vừa mới đăng cơ, chính là lúc nên thư giãn quốc gia, trước đó có vài trận đại chiến, lại thêm năm ngoái có thêm thiên tai lớn, rất nhiều bách tính trôi giạt khắp nơi, lúc này bách tính rất cần vị đế vương nhân hậu khoan dung, tuyên bố chính sách an dân, để cho bọn họ được nghỉ ngơi lấy lại sức, tính nết của ngô hoàng, chính thích hợp cho bách tính nhất, theo thời gian, ngô hoàng nhất định trở thành đời nhân quân lưu danh sử sách, thánh quân, là thiên bẩm hoàng quyền, đến cùng, bách tính mới là trời. Ta nghĩ, bách tính vô luận thế nào cũng muốn có vị quân chủ chỉ thích chinh chiến tàn bạo phải ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ánh mắt Thái Vương dần dần trở nên lợi hại như chim ưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Tranh : “ Tổ tông có quy củ, lập trưởng lập ấu, án theo trình tự trưởng ấu mà , cũng nên do ta đến kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta nghe trước khi phụ hoàng băng hà, thần trí lúc tỉnh lúc mê, nên mới mơ hồ lập chiếu thư cho Vô Bệnh làm thái tử. Việc này toàn bộ Giang Nam bách tính đều biết, hôm nay ta cầm lại thứ của ta, có cái gì sai?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nghe vậy cả kinh, tên này quá độc chứ? Cũng dám bịa đặt, xưa nay người tranh ngôi vị hoàng đế, tựa hồ luôn phải ở tại dân gian làm ra thanh thế, thậm chí phải đồn tạo ít khẩu hiệu và dị tượng đầy màu sắc mê tín. Mới có thể thủ tín từ bách tính, tỷ như Trần Thắng Ngô Quảng tạo phản, liền phái người biên tạo ý chỉ của thần, hơn phân nửa đêm chế tạo tạp , ồn ào cái gì gọi là “ Đại Sở hưng, Trần Thắng vương.” Dân chúng bị làm cho ăn ngủ yên, thể làm gì khác hơn là thở dài chắp tay chào cầu xin đừng kêu nữa, ngươi muốn làm vương ngươi cứ làm , chúng ta đều ủng hộ ngươi. Còn kêu nữa chúng ta đánh, báo nguy nha…
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Cũng giống như thời cuối Nguyên đám Bạch Liên Giáo tạo phản, ở ngay bên sông Hoàng Hà chôn pho tượng đá mắt. Giả khuông giả dạng đào ra, thân người đá khắc những chữ: “ Người đá mắt, thiêu động Hoàng Hà thiên hạ phản.” Mọi người vừa thấy vui vẻ, vẫn cho rằng nam nhân độc nhãn là uy phong, nghĩ tới người đá cũng có mắt, duyên phận nha! Lại nổi lên cuộc biểu diễn hùng căn của nam tính, phản liền phản ngay…
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ví dụ như vậy còn có rất nhiều, chung, người tạo phản vì muốn lường gạt bách tính, chiêu số gì ngạc nhiên cổ quái đều có thể dùng ra, cho nên Phương Tranh vừa nghe Thái Vương tiên hoàng thần trí nên lập thái tử, trong lòng khỏi có chút lo lắng, bách tính cổ đại rất ít người đọc sách hiểu lý lẽ, tùy tiện người nào đứng ra mê hoặc vài câu, bọn họ chừng tin, chuyện này nếu thực lan truyền khắp xung quanh, với lực hiệu triệu của Thái Vương tại dân gian, ngôi vị hoàng đế của Mập Mạp là có điểm lay động.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cũng hề lộ ra thần tình lo lắng, chỉ là hì hì cười, : “ Bịa đặt? Hắc hắc, Thái Vương ca ca, chiêu này có điểm bỉ ổi đó.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương nhàn nhạt cười: “ Được làm vua thua làm giặc, lừa gạt cũng trọng yếu, quan trọng là kết quả, chỉ cần ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ta có thể phong Vô Bệnh làm Phúc Vương, từ nay về sau thái thái thường thường ở kinh thành tiêu dao suốt đời, chẳng phải so với hoàng đế làm được gì thích ý hơn nhiều lắm sao? Phương huynh có chấp nhận ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nhún nhún vai : “ Thái Vương điện hạ, ta khuyên ngươi bỏ kế sách hạ lưu này, ngươi bịa đặt phụ hoàng ngươi thần trí , loạn lập thái tử, truyền ra mặt ngươi cũng ánh sáng, huống chi…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nhìn Thái Vương giảo hoạt cười cười: “ Huống chi loại tình bịa đặt này, ngươi biết, ta cũng biết.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Phương Tranh, trong lòng Thái Vương run lên, người này cười đến đáng ghét như vậy, trong bụng khẳng định có ý nghĩ xấu xa.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ngươi dự định làm gì?” Thái Vương ngưng mắt hỏi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ngươi bịa đặt, ta cũng bịa đặt. Từ ngày mai trở , ta tổ chức đội tuyên truyền, ở tại các phủ các huyện các hương trong Giang Nam khua chiêng gõ trống khắp thế giới ồn ào, Thái Vương điện hạ kính mà các ngươi ủng hộ, kỳ thực cũng phải hoàng thất huyết mạch, mà là dã loại của cấm quân thị vệ cùng cung nữ trong hoàng cung tư thông sinh ra, vừa lúc lệnh đường Lệ phi con, liền phái người ôm ngươi đem vào trong cung, đối bên ngoài tuyên bố do chính ta sinh ra, ai nha! Tình tiết này có phải là rất cẩu huyết hay ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Nhìn khuôn mặt tuấn tú tức giận đến trắng bệch của Thái Vương, Phương Tranh hắc hắc cười : “ Cẩu huyết hay quan hệ, ta có thể đem thân thế ly kỳ của ngươi biên thành tiết mục ngắn. Mời tiên sinh kể chuyện mỗi ngày kể nhiều lần, nghỉ ngơi còn thỉnh ca kỹ vũ nữ thanh lâu miễn phí cấp mọi người uống rượu khiêu vũ, dưới thế tiến công tuyên truyền cường đại đó, Thái Vương ca ca, ngươi đoán bách tính có tin hay đây? Từ triều đình thâm cung, cho tới dân gian hương dã, đều xem trọng huyết mạch chính thống, nếu bách tính biết ngươi chỉ là dã loại được ôm từ bên ngoài tới, ngươi đoán bách tính còn nghe lời ngươi hay ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương tức giận đến sắc mặt sầm xuống, cả người run rẩy, trong lòng thầm giật mình, nếu Phương Tranh làm theo lời vừa rồi mới , ở tại Giang Nam khổ cực gầy dựng nhiều năm, dựng lên hình tượng nhân đức và uy vọng trong lòng bách tính trong đêm tan thành mây khói.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong triều đều là ít người bảo thủ cổ hủ chú ý nho gia lễ nghi, tất nhiên là đáng dùng loại biện pháp bỉ ổi này, nhưng sâu đánh giá thấp vô sỉ của Phương Tranh, nghĩ tới Phương Tranh tạo lời đồn so với càng thêm quá phận, so với càng thêm đê tiện, điểm mấu chốt về đạo đức của người này quả thực là rãnh biển thâm thúy gì sánh được, thấp đến mức còn cách nào thấp hơn nữa…
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cũng quản cảm thụ của , thần sắc nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm Thái Vương : “ “ Thái Vương điện hạ, đầu hàng thôi. Vị trí hoàng đế ngươi ngồi được, Phan thượng thư cùng tiền thái tử đều thất bại, ngươi, cũng ngoại lệ! Vị trí này nên của ai thuộc về người đó, cưỡng cầu vô ích, phụ hoàng ngươi đưa cho ngươi thứ gì, đó mới là của ngươi, nếu phụ hoàng ngươi cho ngươi, ngươi thể cướp đoạt, cướp cũng cướp được đâu!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Đó là của ta!” Tâm tình của Thái Vương bỗng nhiên kích động đứng lên, hai mắt đầy tơ máu, khuôn mặt tuấn lúc này xem ra vô cùng dữ tợn: “ Thái tử, Thọ Vương, bao quát Vô Bệnh, bọn họ đều là phế vật! Vì sao ngôi vị lại của Vô Bệnh? Còn ta? Mười mấy năm qua ta cố tình giấu diếm, phát, vì muốn cướp về thứ thuộc về ta! Bọn họ năng lực trị tốt thiên hạ, nhưng ta có thể!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh lạnh lùng : “ Với hành tích chỉ đơn giản mà phát động mưu phản của ngươi mà xem, dù cho ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng là quân chủ tàn bạo, ngươi có năng lực cai trị thiên hạ hôm nay đâu!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ta có thể.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ngươi thể!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Ta có thể.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Oa! Ngươi còn để yên? Gọi nhịp sao? Hảo hảo ngươi nghe, cần phải giống như nữ nhân cố tình gây ngươi mới thấy sảng phải ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương ngẩn người, sau đó giận dữ: “ Ngươi ta giống nữ nhân?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh ngẩng đầu lên: “ Thế nào? Ta sai rồi sao?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương nhìn chằm chằm Phương Tranh, ánh mắt tản ra sát khí sắc bén.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Sau đó, bàn tay Thái Vương chậm rãi hạ xuống, sau đó đưa ra phía sau, cuối cùng đánh ra thủ thế bí .
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chiêu hàng thất bại, Phương Tranh thở dài, cũng giống như Thái Vương, đưa tay lặng lẽ đưa ra phía sau, cũng đánh ra thủ thế.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Sau khi hai người song song đánh ra thủ thế, lại hướng đối phương cười lãnh.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ngay sau đó, trong đội ngũ của hai quân, bỗng nhiên đồng loạt bắn ra hai mũi tên bắn lén, phân biệt hướng tới Thái Vương và Phương Tranh ngồi lưng ngựa ngay giữa chiến trường vọt tới, bất đồng chính là, tên bắn lén trong loạn quân của Thái Vương là bắn về phía Phương Tranh, mà tên bắn lén trong Long Vũ quân của Phương Tranh là bắn về phía Thái Vương.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong tai hai người nghe được tiếng rít tới mức thể nghe thấy của mũi tên, sau đó song song lộ ra nụ cười mỉm vì thực được gian kế.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong tích tắc, mũi tên bắn lén gào thét mà tới, Phương Tranh ngẩng đầu, thấy có mũi tên từ trong loạn quân hướng phóng tới, khỏi thất kinh, dáng tươi cười vừa lộ ra liền đọng lại mặt.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương cũng phát mũi tên từ Long Vũ quân bắn ra, cũng giống như Phương Tranh vô cùng sợ hãi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong tích tắc, hai mũi tên đều đến gần, cả Thái Vương và Phương Tranh đều ăn ý phối hợp đến tuyệt diệu gì sánh được, thời gian tên bắn ra, độ chặt chẽ, thậm chí phản ứng mặt hai người đều giống nhau như đúc.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Ăn ý còn tiếp tục.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chỉ thấy trong lòng hai người giống như có linh thông, song song cúi thấp thân thể, nghiêng người dán lên bụng ngựa, hai mũi tên cùng dán sát da đầu hai người lướt qua.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Động tác hai người nhất trí cùng ngồi thẳng thân thể lên lưng ngựa, thần sắc kinh hãi nhìn phía đối diện, sau đó song song giơ tay lên, mở to hai mắt chỉ vào mũi đối phương, trăm miệng lời kêu lên: “ Oa! Ngươi đê tiện! Dĩ nhiên ám toán ta.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R xong, hai người song song quay đầu ngựa, phóng như điên trở về.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong trận hai quân sớm có thuộc cấp thúc ngựa ra, che chở hai người trở về trung quân.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trở lại trong quân nhưng Phương Tranh vẫn còn kinh hồn bạt vía, cơn giận còn sót lại chưa tan, vỗ đùi hét lớn: “ Đê tiện! Vô sỉ! Quá đê tiện! Kẻ khác giận sôi! Các ngươi , các ngươi chút! đời này sao có thứ người đê tiện vô sỉ như thế, hảo hảo giảng đạo lý với , cư nhiên sai người bắn tên trộm, còn có thấy thẹn hay ? Quả là hạng người vô liêm sỉ! Phi! Lão tử khinh bỉ !”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh xong con mắt hung hăng nhìn chằm chằm loạn quân đối diện, vạn phần hèn mọn phun ngụm nước bọt xuống mặt đất.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chúng tướng trong Long Vũ quân đưa mắt nhìn nhau, đều dám tiếp lời, trong lòng oán thầm ngớt, ngươi còn ý tứ người ta? Chính ngươi phải cũng sai người bắn lén đó sao? Nếu luận đê tiện vô sỉ, hai ngươi chính là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng ai.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trong đó gã phó tướng sáng suốt lượt qua chuyện xấu hổ này, trực tiếp hỏi: “ Phương đại nhân, tại chúng ta nên làm gì bây giờ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nổi giận đùng đùng : “ Làm sao bây giờ còn cần hỏi sao? Đánh cho lão tử! Hung hăng mà đánh! Đối đãi loại đê tiện vô sỉ này, cũng giống như gió thu cuốn hết lá vàng, lãnh khốc vô tình! Truyền quân lệnh của ta! Đại quân tự thống lĩnh quân hai vạn người, chia ba đường hướng phản tặc tiến công! Lập tức phát lệnh tiễn, mệnh cho Hàn Đại Thạch suất kỵ binh từ phía bắc xung phong, lần này toàn bộ tiêm mấy vạn phản tặc ở ngoài thành Dương Châu! cho phép chạy thoát người!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Thái Vương trở lại trong loạn quân lúc này vẻ mặt cũng sầm xuống, thân thể tức giận đến thẳng run run: “ Quá phận! quá đáng! Thế gian này sao có người đê tiện như thế! Quả là Hoa triều sỉ nhục! Nếu ta làm vua, lập tức tru cửu tộc, miễn cho ngươi tai họa nhân gian.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Chúng thuộc hạ liền ác hàn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Sưu!” mũi tên lệnh nổ vang bầu trời, tiếng rít thê lương quanh quẩn bình nguyên ngoài thành Dương Châu.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Long Vũ quân nhanh chóng chia làm ba đường, chậm rãi áp gần, hai lộ trái phải nhanh chóng di chuyển sang hai bên, mơ hồ vây quanh loạn quân, vòng vây lớn dần dần thành hình.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Con ngươi đầy vẻ châm chọc của Thái Vương nhìn trận thế do Long Vũ quân bày ra, khỏi cười nhạt mấy tiếng: “ Muốn tiêm toàn bộ? Dù ta công thành mất hơn vạn người, còn lại bảy vạn cũng phải do sáu vạn ngươi có thể nuốt trôi, Phương Tranh, ngươi có khẩu vị tốt như vậy sao?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R “ Truyền lệnh! Toàn quân liệt trùy hình trận, tập trung hướng trung lộ quân địch tiến công! Ai chém được thủ cấp Phương Tranh, đoạt soái kỳ, phần thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R bình nguyên, hồi chiến tranh thế lực ngang nhau chậm rãi mở màn!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com cungquanghang.com M O T H E R Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  3. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 340: Thành Ngoại Kích Chiến (1+2)
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Đại quân song phương từ từ điều động, tập kết ngay vùng bình nguyên, từ chậm rãi đến nhanh dần, hơn mười vạn quân đội chấp hành ý chí của chủ tướng, tay cầm đao kiếm mâu kích cung, nhanh chóng hướng vị trí của mình chạy .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tướng lĩnh cưỡi chiến mã tay cầm trường kiếm, lớn tiếng hô quát, truyền lệnh binh giơ cao lá cờ xuyên toa chạy vội trong quân, nhắn nhủ mệnh lệnh của tướng lĩnh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Bụi mù vừa tiêu tán, nhưng dưới vận động của đại quân, lại lần nữa bay tung mù mịt, còn chưa giao phong, sát khí giữa trận dần dần ngưng tụ tràn ngập, phảng phất như có bàn tay vô hình, hung hăng thu lại trái tim của hơn mười vạn người, dưới ngày xuân sáng sủa, bầu khí giữa hai quân lại trở nên càng trầm trọng áp lực.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Đây là đại quân quyết chiến ý nghĩa chân chính, song phương cộng lại hơn mười vạn binh sĩ, đều tự bày ra trận thế công khai cho chủ tướng đối phương, đây là hồi quyết chiến ngươi chết ta sống!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Hơn mười vạn người an tĩnh thong dong chậm rãi di động, chỉ có tướng lĩnh và truyền lệnh binh lớn tiếng hô quát quanh quẩn. Ngoại trừ việc này ra, chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề và tiếng ma sát của chiến giáp, leng keng hữu lực, như mây đen áp đỉnh, như thái sơn nghiêng xuống sụp đổ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh ngồi lưng ngựa, nhìn binh sĩ như châu chấu nhanh chóng chạy vội bình nguyên, liệt trận, khỏi thầm kinh hãi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Kiếp trước xem điện ảnh, bên trong cũng từng xuất cảnh đại quân quyết chiến, cờ xí phất phới, thanh thế rung trời, nhìn như đồ sộ gì sánh được. Chí ít lúc đó khi nhìn thấy trong lòng sôi trào nhiệt huyết, tuy sau đó biết tràng cảnh nhiếp hồn vạn người kia bất quá chỉ là hai ngàn diễn viên quần chúng đứng nơi đó dùng sức thét to, nhưng rộng lớn mạnh mẽ, cảnh tượng khí trùng tận trời mà say mê ngớt.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI tại tận mắt nhìn thấy tràng cảnh chiến tranh của hơn mười vạn người, hơn nữa bản thân lại là chủ tướng của phương trong đó, lúc này trong lòng Phương Tranh dâng trào tình cảm tất nhiên là cần cũng biết, so sánh với tràng cảnh hơn mười vạn người quyết chiến , đại tràng diện trong phim điện ảnh quả thực chỉ là đống bụi bặm chồng chất!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tấm tắc tán thán vài câu, trong lòng Phương Tranh chợt trở nên nặng nề. nhìn ra, tuy rằng mình hình thành thế vây quanh đối với loạn quân của Thái Vương, nhưng Thái Vương ít nhất cũng có bảy vạn binh sĩ, chỉ xem số lượng binh sĩ, song phương đều khác nhau bao nhiêu, nếu muốn toàn bộ tiêm chi loạn quân khổng lồ này, sợ rằng quá khả năng, nếu tình thế ổn, Thái Vương rất có khả năng nhân cơ hội rối loạn mà bỏ chạy. Nếu bỏ chạy, chẳng biết đến tháng nào năm nào mới bắt lại được .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Cùng Thái Vương ngầm giao phong hai lần, Phương Tranh sâu nghĩ, Thái Vương người này tâm kế lòng dạ so với Phan thượng thư và tiền thái tử là cao minh hơn rất nhiều, có thể nhẫn hơn mười năm mới phát, hơn nữa đặt nặng vấn đề được mất nhất thời, thấy lợi đến, thấy lợi lui, làm cho căn bản thể nào nắm lấy, đối thủ như vậy, thực vô cùng đáng sợ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nhìn chăm chú loạn quan đối diện chậm rãi bố trí thành trùy hình đại trận, mũi trùy đối diện trung quân của mình, Phương Tranh có chút kinh khủng rụt cổ lại.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Người này phải nghĩ đến động trước đó chứ?” Phương Tranh mị mị con mắt: “ Trong trăm vạn quân lấy thủ cấp thượng tướng, như lấy đồ trong túi? Mẹ nó! Ngươi nghĩ thủ hạ của ngươi mỗi người đều là Quan nhị gia hay sao?” ( ý là Quan Công)
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Thủ cấp của lão tử dùng để ăn, còn nữa, cùng nữ nhân hôn môi, phải cho ngươi cắt bỏ treo lên cột cờ thị chúng!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI tới lui, nhìn trùy hình mấy vạn người thẳng tắp chỉ vào chính mình, Phương Tranh thầm nghĩ trong ngực nhảy tưng tưng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Sinh mạng rất quý giá, vấn đề này thể giỡn, người độc thân ra ngoài công tác, trong nhà các lão bà bụng lớn chờ mình trở lại, ta phải càng phụ trách đối với chính sinh mạng của mình!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Người đâu! Tìm bộ quân phục tiểu binh cho ta mặc vào!” Đại quân còn chưa giao chiến, Phương Tranh nghĩ xong đường lui cho mình.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Vạn nhất cái dùi chết tiệt kia thực hướng ngay về phía chính mình, chí ít có thể lẫn vào trong binh sĩ thoát được vô tung vô ảnh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tất cả chuẩn bị sắp xếp, trống trận bỗng nhiên vang lên, đại quân song phương thành trận thế, chỉ thấy bình nguyên bụi mù bay khắp trời, bóng người lay động, đao kiếm san sát, phương trận mơ hồ hình thành hai trận thế khổng lồ, trận thế của loạn quân rất dày đặc, trước nhọn sau thô, giống như cái dùi lớn, thẳng tắp chỉ vào vị trí trung quân của Phương Tranh, quân tiên phong dùng trường mâu làm binh khí, hai bên có tấm chắn tương hộ, trận thế tương đương nghiêm cẩn, kẽ hở.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mà Long Vũ quân làm theo lệnh Phương Tranh, đem sáu vạn người chia làm ba đường, mơ hồ đối với loạn quân hình thành thế vây quanh, nếu loạn quân của Thái Vương là thanh kiếm sắc bén, Long Vũ quân lại giống như vỏ kiếm chỗ nào vào, phương hướng hai quân đối nhau, chính là đem thanh kiếm nhét vào trong vỏ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Vạn vật tương sinh tương khắc, đại quân tác chiến, đều phải nhờ vào trận thế cao minh, mà là nhờ vào tướng lĩnh song phương chỉ huy thỏa đáng. Có đôi khi kiếm quá sắc bén, vỏ kiếm của nhất định bao lấy nó nổi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiếng sừng trâu trầm thấp nổi lên, thanh nức nở như khóc, phảng phất như vì tràng chiến tranh trước mắt này tấu nổi lên bài ca phúng điều cho các tướng sĩ đôi bên, làm chiến trường sát khí trùng tận trời càng tăng thêm vài phần thê lương buồn bã.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ngay sau đó trống trận thùng thùng vang lên, nổi trống tiến, nổi tù và thu, tiếng trống chính là mệnh lệnh tiến công.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trung lộ quân ngay phía trước trận, viên phó tướng râu quai nón rút ra bội kiếm, dữ dằn quát to: “ Giết giặc kiến công, đền đáp triều đình, tức tại hôm nay!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Sát!” Vạn người cùng kêu to hét lớn, tiếng gầm rung trời, đôi ánh mắt trướng tới đỏ bừng, chiến ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào địch nhân đối diện.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trong tiếng kêu, cung tiễn thủ ở sau trận giẫm chân chạy về phía trước, cường cung chỉ xéo giữa trung, đem mũi tên chuẩn bị từ lâu bắn ra. Trong lúc nhất thời, mưa tên bay khắp bầu trời như châu chấu bắn về phía trận doanh của đối phương, cung tiễn tuy là vũ khí đánh đường dài, nhưng khuyết điểm ở chỗ số lần đả kích và độ mạnh yếu vẫn thiếu, trong khoảng địch nhân khởi xướng xung phong, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể liên tục bắn ra ba mũi, cực nhanh nghiêng người, ở ngay phương trận nhường ra giải đất trống trải, phương tiện cho binh sĩ phe mình khởi xướng xung phong.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trống trận đánh ngày càng gấp, ba lộ Long Vũ quân song song giơ lên trường thương, tướng lĩnh chỉ kiếm vào trận địch, bỗng nhiên cầm lợi kiếm chém xuống, hồng sắc lệnh kỳ bay nhanh hoảng động, đại quân như cánh tay được sai sử, mấy vạn người song song hướng quân địch xung phong liều chết. Càng bức càng gần, cuối cùng giống như vẫn thạch cao tốc xẹt qua phía chân trời, hiệp theo uy thế sấm gió mơ hồ, kịch liệt va chạm cùng chỗ, lộ ra đoàn lửa hoa chói mắt, cỗ máy chiến tranh khổng lồ bắt đầu vận chuyển, trong tiếng trống trận rung trời, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến tàn khốc.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Phái khoái mã cho Hàn Đại Thạch, mệnh suất ba vạn kỵ binh tại ba dặm bên ngoài đợi lệnh.” Phương Tranh hạ đạo mệnh lệnh thứ hai.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Thuộc cấp ở bên giải thích được : “ Phương đại nhân, lúc này hai quân giao phong, cần kỵ binh trùng loạn địch trận, đại nhân vì sao lại cần kỵ binh đợi lệnh?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh cười : “ cứng rắn cần dùng đúng chỗ, chúng ta cần phải biết cách sử dụng, kỵ binh phàm dùng trong việc xung phong trong phản quân, phản ngược lại khẳng định trong lòng còn có ít bóng ma, tại bọn họ phòng ngừa rất nặng, rất sợ bị kỵ binh đột nhiên toát ra, lòng cảnh giới nhất định rất mạnh. Nếu lúc này lệnh kỵ binh xung phong, tất nhiên hiệu quả tốt. Cho nên, chúng ta phải đánh tan tầng bóng ma tâm lý này của phản tặc, để cho bọn họ đánh, đánh cho đỏ mắt, mất lý trí, quên phía sau còn có kỵ binh, sau đó ta mới lệnh cho kỵ binh khởi xướng đột nhiên tập kích, ở thời gian đó, hắc hắc…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Dáng tươi cười của Phương Tranh có điểm dựng đứng tóc gáy: “ Các ngươi thể hội chút, chính đánh cho cao hứng bừng bừng, thời gian đắc ý vênh váo, bỗng nhiên có người cầm đao thống cho ngươi cái, ngươi có cảm thụ gì? Có thể hay muốn khóc, chảy xuống nước mắt bi phẫn gần chết?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Chúng thuộc cấp nghe vậy thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn nhau, song song tự giác cơ thịt liền căng cứng lên…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Vị khâm sai đại nhân này vì sao khi chỉ huy chiến tranh đều là hèn mọn như vậy? Lúc này chúng ta nên khen minh thần võ, hoặc giả vờ như nghe được lời vừa rồi của ?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Giao chiến kịch liệt còn tiếp tục. Trường đao trường thương phối hợp thuẫn th笠hình thành phương trận kín đáo chút kẽ hở, dưới thuẫn bài yểm hộ, bài ra đội ngũ chỉnh tề, tấm chắn ngay chỗ khe hở, thỉnh thoảng vươn ra thanh trường mâu, chút lưu tình đâm về hướng binh sĩ địch nhân.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Sinh mạng trong nháy mắt biến thành thi thể băng lãnh, máu tươi chảy khắp chiến trường, dần dần bụi bặm chồng chất, mùi máu tươi dần dần lan tràn, chút kiêng nể chui vào mũi mỗi người, cấp cho áp lực nặng nề càng tăng thêm điên cuồng như bệnh tâm thần.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Thái Vương ngồi lưng ngựa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến trường chém giết kịch liệt, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, tay chăm chú nắm bắt dây cương, những ngón tay cũng biến thành trắng bệch.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI nghĩ tới, Phùng Cừu Đao chỉ trong hai năm, lại luyện cho Long Vũ quân trở nên khắc hãn đến như vậy, người này quả thực đúng là viên danh tướng!” Thái Vương sâu thở dài.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nguyên tưởng rằng bao nhiêu năm thời gian bản thân luyện ra được đám sĩ binh này, có thể địch lại bất cứ quân đội nào của triều đình, nhưng mới xuất sơn trận chiến đầu tiên, liền làm cho nếm được mùi khổ sở, đối với binh sĩ của mình tự tin, song song, cũng sâu đánh giá thấp quân đội của triều đình, Phùng Cừu Đao người này phảng phất trời sinh cho sống chiến trường, trước đây khi thất bại chỉ nhậm chức thị vệ thống lĩnh tại Phúc Vương phủ, lúc Thái Vương và Phúc Vương lui tới cũng từng gặp qua vài lần, lại nghĩ rằng, rồng nhập biển sâu, hùng ưng giương cánh, có thể vì triều đình luyện ra được chi tinh nhuệ chi sư cường hãn đến như vậy.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Nếu sớm biết tài năng của người này, ngày xưa nên đến kết giao thu mua hơn, đáng tiếc…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiếng hét hò kịch liệt chiến trường hề làm hấp dẫn lực chú ý của Thái Vương, đối với , từ khắc đầu tiên công đánh Dương Châu, liền định trước có kết cục xuất sư bất lợi, nếu kết cục định, cũng cần quan tâm chiến quả.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ánh mắt nhìn về hướng đầu tường Dương Châu cách đó xa, đầu tường viên tướng lĩnh đứng thẳng tắp như tiêu thương, áo giáp tổn hại, nhưng nghiêm nghị như núi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Phùng tướng quân, theo ngươi nhận xét, có thể toàn bộ tiêm phản tặc, bắt sống Thái Vương?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiêu Hoài Viễn đứng ở đầu tường, hướng chiến trường xa xa nhìn tới, trong trận trung quân của Long Vũ quân, đạo bóng người cực điểm phong tao giục ngựa qua lại. Thỉnh thoảng lấy tay phất phương khăn đầu chút, biểu ra hình tượng tay cầm quạt lông khăn chít đầu, dáng dấp nắm chắc như rất mưu trí, hấp dẫn ít tướng sĩ bên cạnh chú tâm nhìn.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiêu Hoài Viễn bĩu môi, người này ngay cả chỉ huy chiến tranh cũng hề có chút nghiêm túc như vậy.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phùng Cừu Đao cũng nhìn thoáng qua Phương Tranh tỏ vẻ tao thái mười phần, khóe miệng khỏi nhàng xả ra tia mỉm cười.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Song phương thế lực ngang nhau, nếu toàn bộ tiêm, thực có khả năng, phản tặc binh sĩ chiến lực rất mạnh, còn quân ta chỉ mới luyện được hai năm, lại tác chiến bình nguyên, điều kiện song phương, nhân số, sĩ khí tương xứng, thành , nếu ta đến chỉ huy, thắng có khả năng, nhưng là thắng thảm.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiêu Hoài Viễn nhíu mày : “ Ngay cả là Phùng tướng quân ngươi đều chỉ có thể thắng thảm, Phương đại nhân chẳng bao giờ chỉ huy qua quân đội khổng lồ như vậy để tác chiến, đến thắng bại, quá nguy hiểm.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phùng Cừu Đao ý vị thâm trường : “ phải, Phương đại nhân mặc dù quen chiến trận, nhưng nhìn trận thế do bố trí, cũng kém, nếu thay đổi là ta, ta cũng bố trí như vậy, binh phân ba đường vây quanh phản tặc, đem quân tiên phong của phản tặc tầng tầng bao vây. Thấy cho họ cách lộ ra phong mang, từ khí thế mà , liền thắng phản tặc bậc, sĩ khí tăng thêm, chúng ta càng có hi vọng thắng phản tặc cao hơn, huống chi…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Giọng Phùng Cừu Đao khựng lại, đưa ánh mắt nhìn về bắc phương: “ Ba vạn kỵ binh của Hàn tướng quân còn nhìn chằm chằm, điều này đối với phản tặc mà càng là loại uy hiếp vô hình, chỉ cần kỵ binh phát động tiến công, phản tặc nhất định phải thời khắc đề phòng, lúc chém giết làm sao có thể toàn lực chú tâm? Phương đại nhân dù chưa trải qua chiến trận, nhưng thủ pháp chỉ huy đại quân tác chiến của cũng vô lại chua ngoa gì sánh được, Phương đại nhân kỳ thực rất có thiên phú, nhưng…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiêu Hoài Viễn tiếp lời của : “ Nhưng đáng tiếc quá sợ chết, hôm nay vội vàng, lại phải đứng ra lĩnh quân tác chiến, ngày khác nếu muốn lĩnh binh, sợ là đánh chết cũng làm.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phùng Cừu Đao liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, hai người cùng song song lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm đứng bên thò đầu quan sát ngoài thành phen, : “ Phùng tướng quân, cuộc chiến này cũng thể toàn bộ tiêm phản tặc, vậy càng thể bắt sống được Thái Vương rồi?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phùng Cừu Đao gật đầu : “ Đó là tự nhiên, hai quân thực lực tương đương, vừa chính diện đối chiến, toàn bộ tiêm quân địch có khả năng, Thái Vương lại phải hạng người liều mạng quyết chiến, tình thế ổn, thuộc cấp tất yểm hộ cho rút lui khỏi chiến trường, nếu muốn bắt sống , cũng quá khả năng.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm nhíu mày : “ như vậy, hôm nay Thái Vương đào tẩu?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Tám chín phần mười chạy, nếu như Phương đại nhân chiến thắng.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ngưng thần suy nghĩ chút, lúc này Phương Tranh xoay người, hướng thuộc hạ Ảnh Tử thấp giọng dặn dò vài câu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI bao lâu, khi ánh mắt mọi người bị trận chém giết kịch liệt bên ngoài cửa thành tây Dương Châu làm hấp dẫn phía cửa thành đông đối diện lặng yên mở ra khe hở, vài đạo bóng người nhanh chóng lắc mình ra khỏi thành, giống như vài con mèo rừng linh mẫn, cảnh giác né tránh ánh mắt mọi người, chậm rãi núp hướng quân trận của phản tặc.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Cửa thành nặng nề phát sinh tiếng đóng rất , sau đó chăm chú hợp lại, để lại khe hở.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Chém giết chiến trường còn tiếp tục, song phương đều nỗ lực trả giá thảm trọng, đây là chiến trường chính diện tác chiến, có chút phương pháp mưu lợi nào. Nếu nhập vào trận địch, chỉ có thể nhờ vào đao thương cùng máu tươi chảy đầy đất, hai quân chém giết, từ lâu thi thể binh sĩ chất đầy, những binh sĩ còn sống nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt tản ra quang mang khát máu, sống chết trước mắt, bọn họ biến thành con dã thú bị thương, để sinh tồn mà liều chết chiến đấu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Máu tanh chiến trường tản ra nồng nặc, tử thương của song phương qua phân nửa, nhưng cuộc chiến đấu vẫn kịch liệt, liều mình mà chiến, chết ngớt.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Huy lệnh kỳ, mệnh Long Vũ quân vừa đánh vừa lui, mệnh kỵ binh của Hàn Đại Thạch bắt đầu phát động, mục tiêu chỉ thẳng trung quân phản tặc, đem Thái Vương đưa tới trước mặt lão tử, sống chết bất luận!” Phương Tranh bình tĩnh hạ lệnh, khuôn mặt hơi co quắp, trận mưu phản này ngay từ đầu chết nhiều người như vậy, Thái Vương, ngươi tạo nghiệp chướng!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Truyền lệnh binh nhanh chóng chạy đến sườn núi cao, liều mạng huy động lệnh kỳ trong tay.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Hầu như song song với lệnh kỳ triển động, xa xa liền truyền đến tiếng tru lên hưng phấn, lúc song phương chiến đấu đến cạn kiệt sức lực, bên ngoài ba dặm, Long Tương quân kỵ binh từ lâu chờ đến kiên nhẫn, đồng đội chảy máu, hi sinh, tình hình chiến đấu thảm liệt làm trái tim bọn họ đau đớn, lúc này, bọn họ nhìn thấy được trung quân huy vũ lệnh kỳ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Lệnh ra như núi, ba vạn kỵ binh động tác nhất trí rút ra trường đao, nghiêng chỉ lên trời, thân đao như tuyết trắng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phát sinh ra mảnh bạch quang hoa mắt, làm kẻ khác run sợ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Hàn Đại Thạch hung hăng phun ngụm nước bọt mặt đất, giơ đao quát to: “ Các huynh đệ, triều đình nuôi quân ngàn ngày, lời vô ích dư thừa ta , đồng đội chiến hữu chảy máu hi sinh, là nam nhân, cấp lão tử xông lên giải quyết đám vương bát đản!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Sát!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trong tiếng hét hò rung trời, vạn kỵ giục ngựa, đông nghịt hướng chiến trường ào tới, thanh cương đao sáng như tuyết tản mát ra bạch quang lành lạnh, giống như ác ma cười để lộ răng nanh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Loạn quân liền lâm vào hỗn loạn. Vốn công thành Dương Châu suốt đêm, thể lực chống đỡ hết nổi, cắn răng chém giết cùng Long Vũ quân suốt hai canh giờ, thể lực càng uể oải bất kham, tại lại thêm ba vạn kỵ binh đông nghẹt hướng bọn họ tràn tới, rốt cục làm bọn hoàn toàn tan vỡ, giống như cây rơm rạ cuối cùng áp lên lưng lạc đà, sau thoáng loạn quân ngây ngốc ra, đều lộ ra thần tình tuyệt vọng, bọn họ quá mệt mỏi, mệt đến mức dù thanh đao cũng sao nhấc nổi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Thắng lợi đúng vào lúc này quyết định.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ba vạn kỵ binh của Hàn Đại Thạch ở cuối cùng có tác dụng quyết định trước mắt, vô luận là đối với tâm lý của địch nhân có uy hiếp, ba vạn kỵ binh cấp loạn quân tạo thành thương vong lớn.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Loạn quân tản, lại giống như hài đồng co lại chạy tán loạn, tứ tán mà chạy.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Kỵ binh dừng ngựa, binh chọn đường, truy kích đào binh, Phương Tranh và Hàn Đại Thạch đều hiểu , đây phải là cuộc chiến tranh cuối cùng, đám phản tặc nếu chạy thoát, tương lai bọn tiếp tục tác loạn, cho nên phải nhân tại tận khả năng chặt cỏ tận gốc, đem lực ảnh hưởng trong tương lai của bọn họ giảm tới mức thấp nhất.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI chiến trường truyền đến tiếng hoan hô và tiếng khóc rung trời, trận chiến đấu gian nan đến cực điểm này rốt cục kết thúc, các binh sĩ còn sống sót trong mắt đều bao hàm nước mắt, có người ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, có người nhào vào di thể của đồng đội lên tiếng khóc lớn, bọn họ dùng chính phương thức của mình chúc mừng thắng lợi, chúc mừng bản thân còn sống sót sau cuộc chiến.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trước trung quân, toàn bộ thuộc cấp đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Tranh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Thắng lợi tất nhiên là nằm trong dự liệu. Làm bọn kinh ngạc chính là, vị Phương đại nhân này chưa bao giờ chỉ huy qua cuộc chiến đấu đại quy mô như vậy, hôm nay thấy bố trí phát động tiến công, thời gian tính toán cũng vừa đúng, thủ pháp thành thạo, giống như lão tướng chinh chiến sa trường nhiều năm, điều này làm cho các tướng lĩnh khỏi vạn phần kinh ngạc.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ánh mắt Phương Tranh vạn phần cảnh giới dùng hai tay ôm ngực: “ Sao lại nhìn ta như vậy? Ánh mắt các ngươi rất có tính xâm lược nha…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân…đại nhân minh!” Chúng thuộc cấp đồng loạt ôm quyền, vui lòng phục tùng .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh ha ha cười, tâm tình vạn phần sảng khoái: “ nên quá khen ta, ta kiêu ngạo đó, ai, như vậy có tính là chúng ta thắng trận hay ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đương nhiên tính, đại nhân bày mưu nghĩ kế, tám vạn phản tặc giết sáu vạn, tàn binh sống sót mà chạy, cuộc chiến này đại nhân đương nhiên thủ công đầu.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh trầm giọng : “ Phái khoái mã cho Hàn Đại Thạch, cần phải bắt được Thái Vương, chết hay sống đều được! Đó là tai họa, tuyệt thể cho chạy thoát.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Truyền lệnh binh lĩnh mệnh .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Đón ánh mắt sùng kính của đám thuộc cấp, Phương Tranh đắc ý ưỡn ngực, nghĩ có chút say sưa. Thắng lợi của trận chiến này đối với là rất ngoài ý muốn, ít nhiều kiếp trước từng chăm chỉ nghiên cứu qua Kim Bình Mai, đủ loại chuyên nghiệp ngôn tình, còn thỉnh thoảng nhìn qua Tam Quốc Diễn Nghĩa chút để tiêu khiển, nghĩ tới sau khi xuyên qua bên trong Kim Bình Mai có rất nhiều phương pháp câu dẫn nữ tử đều vô dụng, nhưng chiêu số trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đều hồ đồ dùng tới được.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Cái này gọi là cái gì? Loạn quyền đánh chết lão sư phụ?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Được rồi, các chuyện quét dọn chiến trường các nhân huynh tự mình làm , ta phải vào thành.” Phương Tranh tùy ý khoát tay áo, giục ngựa liền hướng cửa thành bước .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiêu diệt sáu vạn phản tặc, đối với người bình thường mà , đó là công lao lớn, phong quan gia tước, nhưng Phương Tranh tuyệt hiếm lạ, lúc đối phó Thái Vương xong, liền dự định từ quan, công lao càng lớn càng phiền não, đến lúc đó Mập Mạp mặt dày mày dạn kéo tay áo tha cho làm sao bây giờ?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mình là quá xung động thôi. Phương Tranh thở dài trong lòng, lần này lẽ ra nên đáp ứng Mập Mạp hạ Giang Nam, tại Thái Vương giống như con gián tiểu Cường đánh chết, tạo cơ hội để ai túm được . Vừa dính vào người liền bỏ chạy, cứ tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới khả năng bắt được ? Lẽ nào lão tử phải ở lại Giang Nam làm khâm sai đại thần cả đời sao?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trải qua chiến trường bụi mù ngập trời, trong tai đầy rẫy tiếng khóc bi ai của bọn lính. Cùng với việc tiêu diệt được sáu vạn phản tặc, Long Vũ quân cũng tổn thất mấy vạn người, đồng đội huynh đệ thường ngày cùng nhau ăn ngủ cùng nhau tập luyện hoặc chết hoặc bị thương, Phương Tranh đều có thể nhìn thấy. Đều là mảnh cảnh tượng buồn bã, nhìn bọn lính ghé vào di thể chiến hữu khóc rống, trái tim Phương Tranh bỗng nhiên co rút lại, vui sướng khi thắng lợi liền biến mất còn sót lại chút gì.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI cảm thấy trong lòng nặng trịch, giống như có tảng đá lớn đè ép trái tim thở nổi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Giờ khắc này bỗng nhiên phát , nguyên lai trách nhiệm của nam nhân, chỉ là đối với người nhà cùng nữ nhân của mình phải đảm đương, còn có rất nhiều rất nhiều…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI câu , nhất tướng công thành, vạn cốt khô!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nguyên lai tư vị của thắng lợi, cũng khổ sáp đến như vậy.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Chương 341: Nữ nhân là kẻ lừa gạt (1+2)
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Sau trận đại chiến, tại Lục Ấm Quán, Phương Tranh ngồi bên cạnh hồ, hai mắt xuất thần nhìn cá chép bơi qua bơi lại trong hồ, ánh mắt trống rỗng, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI trận đánh ngoài thành Dương Châu, lại tiêm sáu vạn phản tặc, người còn sống sót lo sợ yên mà chạy, Hàn tướng quân suất binh truy kích hơn bốn mươi dặm, chém giết mấy ngàn phản tặc.” Ôn Sâm cung kính bẩm.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ân, tốt, tốt.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Thái Vương lúc binh bại, cùng thuộc cấp theo hướng đông chạy trốn, biết kết cục ra sao, thuộc hạ mệnh cho Ảnh Tử lặng lẽ theo, qua hai ngày hẳn là có tin tức truyền đến.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ân, tốt, tốt.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Về phần thương vong của Long Vũ quân, bị mất hơn ba vạn người.” Thanh Ôn Sâm lại, giọng có chút nặng nề: “ Danh sách thương vong được liệt kê ra, tương lai thượng tấu triều đình, theo tên trợ cấp cho gia quyến của người chết.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh lấy lại tinh thần, mắt nhìn Ôn Sâm : “ Tướng sĩ chết trận, triều đình cấp cho gia quyến họ bao nhiêu bạc?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm mấp máy môi vài cái, lúng ta lúng túng : “ Mỗi nhà hai mươi lượng bạc.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Hai mươi lượng?” Con mắt Phương Tranh trừng to, có vẻ rất giật mình, lập tức tức giận hừ : “ mạng người sống vui vẻ, hai mươi lượng bị mua xuống tới? quá tiện nghi.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm thấy Phương Tranh tức giận, khỏi vẻ mặt đau khổ : “ Đại nhân, hai mươi lượng ít, với mỗi hộ nhân gia tiết kiệm chút, hai ba lượng bạc là có thể qua được cả năm.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Hừ! tính sao? Trụ cột trong nhà mất , gia quyến của người chết có thu nhập, ngươi muốn người già phụ nữ và trẻ em ra đường xin cơm sao? Hai mươi lượng bạc dù có thể cho họ được mười năm sinh sống, nhưng sau mười năm? Chờ chết hả? nam nhi chết trận sa trường là bổn phận, triều đình phụng dưỡng gia quyến của người chết cũng được xác nhận là bổn phận, hai mươi lượng bạc có cái rắm gì dùng!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI từng tận mắt chứng kiến binh sĩ chết trận máu chảy đầm đìa, tâm tình Phương Tranh vẫn thể bình tĩnh, trong loạn thế, mạng người như cẩu. Đó cũng phải là xã hội cá nhân bình đẳng, người có quyền thế sinh mạng giá trị ngàn vàng, gia đình nghèo khổ tham gia quân ngũ hưởng quân lương, nếu chết chỉ được đào cái hố, sau đó ném cho gia quyến hai mươi lượng bạc, đó là công bình sao? Phương Tranh tuy phải cứu thế chủ, cách nhúng tay vào toàn bộ chuyện bất bình trong thiên hạ, nhưng chuyện phát sinh ngay trước mắt của , cũng phải quan tâm.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mạng người lẽ nào lại tiện như thế? Ta cho ngươi hai mươi lượng bạc bảo ngươi chết, ngươi chết hay ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân bớt giận, ngài có phát giận với thuộc hạ cũng vô dụng, quy củ này cũng phải do thuộc hạ định ra.” Ôn Sâm cảm giác mình cực kỳ oan uổng, gương mặt vặn vẹo như trái khổ qua.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ai định ra quy củ chó má này?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Hoa triều khai quốc tới nay, quy củ này được định ra hơn trăm năm, chỉ cấp cho gia quyến người chết được bấy nhiêu.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Sửa! Phải cần sửa! Từ lúc này bắt đầu, tăng đãi ngộ trợ cấp cho người chết trận.” Phương Tranh hung hăng vung tay lên, với quyền thế địa vị của , mỗi câu của , đều có thể làm cho các đại thần giác ngộ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân thấy nên trợ cấp bao nhiêu mới thích hợp?” Ôn Sâm cẩn cẩn thận thận .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI trăm lượng, mỗi hộ gia quyến của người chết cấp trăm lượng!” Phương Tranh suy nghĩ chút, : “ Việc này sau khi chấm dứt, ta hướng hoàng thượng dâng tấu chương, đề nghị cải tiến chế độ trợ cấp của triều đình chút, việc này thể qua loa.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm vẻ mặt đau khổ : “ Đại nhân minh, thế nhưng, chuyện khác , lần này trợ cấp cho tướng sĩ chết trận dễ làm, chết trận hơn ba vạn người, nếu mỗi hộ nhân gia trợ cấp trăm lượng, đó chính là hơn ba trăm vạn lượng bạc, đại nhân, ngài còn ràng hơn thuộc hạ, quốc khố của triều đình căn bản lấy ra được nhiều bạc như vậy.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh hít sâu hơi, thống khổ bưng quai hàm.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mỗi lần nhắc tới bạc, lại tê răng, mẹ nó! Lại thiếu tiền! vẫn sao hiểu , vì sao mình luôn phải đối mặt với quẫn cảnh thiếu tiền? Hơn ba trăm vạn lượng, dù là mình lấy hết tiền thu hối lộ lần này tại Giang Nam toàn bộ quyên ra, vẫn còn thiếu rất nhiều, đừng bàn tới chút bạc vụn đến thương cảm nằm trong quốc khố.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiền, tiền!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh than thở. Nếu lại đóng cửa thành Dương Châu thêm vài ngày, lão tử hạ lệnh cho quân đội cướp sạch toàn bộ nhà giàu trong thành Dương Châu lần?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Điều này…khả năng ảnh hưởng tốt lắm, phỏng chừng ngôn quan trong triều đình đáp ứng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân, ngoài thành Dương Châu đại thắng, có nên tống tin chiến thắng cho hoàng thượng trong kinh thành ?” Ôn Sâm khom thắt lưng đứng cạnh Phương Tranh, vẻ mặt cười lấy lòng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI vội… vội.” Phương Tranh có chút yên lòng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân, đại loạn mới định, án lệ cũ phải dán thiếp bố cáo chiêu an, Cổ Ngang vừa đến xin chỉ thị đại nhân, bố cáo chiêu an có nên đóng dấu khâm sai quan ấn của đại nhân hay ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI vội… vội.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân, đại nhân, ngài suy nghĩ cái gì?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ai, tiền! Tiền!” Phương Tranh bỗng nhiên nhếch môi, dáng dấp thâm trầm ưu ưu dân: “ chỗ nào tìm tiền đây?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm ngẩn người, tròng mắt xoay tròn vài cái, sau đó cười : “ Đại nhân, muốn tìm bạc rất đơn giản.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ngươi có biện pháp gì sao?” Phương Tranh vội vàng hỏi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Chuyện trợ cấp tướng sĩ chết trận vốn là chuyện cấp bách, đây là chuyện nhất định phải làm, hơn ba trăm vạn lượng bạc phải là con số .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm cười hắc hắc, : “ Đại nhân, hai ngày trước phải ngài bị Hàng Châu Diệp gia nhị công tử bắt cóc sao? Theo luật pháp Hoa triều ta, bắt cóc khâm sai đại thần đó là tội lớn tru di cửu tộc.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh suy nghĩ chút, sau đó hai mắt sáng ngời, vỗ đùi : “ Đúng rồi! Sao ta lại quên mất chuyện này? Mẹ nó! Diệp Mẫn Chi còn chưa bắt được sao?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm trơ mặt ra cười : “ Còn có, nhưng hẳn là rất nhanh bắt được, nay chỉ tra được hôm qua lộ mặt tại Gia Hưng. Đại nhân xin yên tâm, chuyện bắt Thái Vương có lẽ trắc trở chút, nhưng muốn bắt công tử thế gia, Ảnh Tử chúng ta chắc chắn, dù cho chui vào động chuột, thuộc hạ cũng có thể xách ra, tẩy sạch đưa đến trước mặt đại nhân.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh cũng cười, cười đến đặc biệt sảng khoái: “ Phái binh vây quanh Hàng Châu Diệp gia chưa?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Thuộc hạ án theo đại nhân phân phó, suốt đêm điều Hàng Châu trú quân cùng sai dịch trong nha môn tri phủ vây kín Diệp gia. con muỗi cũng đừng hòng bay ra.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Tốt, tốt quá! lo có bạc, có người vội vàng mời ta tới xét nhà rồi, ha hả, thịnh tình thể chối từ nha! Ta liền cố mà sao lần thôi!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh mừng đến phá hủy, lần này chỉ gom góp bạc, còn vừa lúc đem Diệp gia ra lập uy, đề tỉnh thế gia Giang Nam thành an phận chút đừng gây nên ồn ào.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Phương Tranh, nhịn được da đầu tê rần, lần này người lãnh đạo trực tiếp lại nghĩ ra chiêu gì xấu xa thiếu đạo đức nữa đây?
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mùi máu tươi ngoài thành Dương Châu còn chưa nhạt, bách tính trong thành mặt mang sợ hãi đàm luận tràng đại chiến hôm qua, có người hiểu chuyện còn cố ý chạy ra ngoài thành, hướng nơi chiến trường ngoài thành chỉ trỏ, bình nguyên gió xuân vẫn như trước, nhưng thổ địa màu đen lại còn nhiễm màu đỏ của vết máu loang lổ cho mọi người, trận đại chiến này thảm liệt ra sao, bi tráng đến thế nào.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài thành Dương Châu xuất chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ đến cực điểm, xe ngựa có hơn trăm danh cấm quân thị vệ theo bảo hộ, tới cửa thành tây, bọn thị vệ hữu hảo đưa tay chào Long Vũ quân binh sĩ phía gật đầu, theo trình tự nghiệm qua bài, bọn thị vệ xuống ngựa, thủ hộ xe ngựa chậm rãi hướng Lục Ấm Quán tới.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Hàn tiểu thư tới sao?” Bên cạnh hồ cá trong Lục Ấm Quán, trong miệng Phương Tranh ngậm viên bồ tuân*, hàm hàm hồ hồ hỏi. ( *: quả bồ tuân hay mình còn gọi bằng bồ quân nó nho như trái sim, cỡ bằng đầu ngón tay cái, ăn rất ngon, khi chín màu đỏ.)
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Đại nhân, Hàn tiểu thư sáng sớm hôm nay đến Lục Ấm Quán, thuộc hạ an bài nàng ở trong Thiên Các, hơn nữa còn thỉnh vị đại phu giỏi nhất thành Dương Châu đến khám và chữa bệnh cho nàng, thương thế của Hàn tiểu thư mặc dù nặng, nhưng cần phải dốc lòng điều dưỡng.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh phốc phốc phun ra vỏ bồ tuân, vỏ bồ tuân tạo thành hình vòng cung, rơi vào giữa hồ nước. đám cá chép ngũ thải ban lan liền bơi tới, hé miệng cắn cắn, lập tức liền mất hứng tản ra khắp nơi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm bị cử động thô lỗ của Phương Tranh làm sợ ngây người: “ Đại…đại nhân, con cá… ăn vỏ bồ tuân…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh nở nụ cười: “ Oa! Nhìn ra ngươi là vệ sĩ bảo vệ môi trường. Có nghe qua câu chưa? Ăn trái nho nhổ vỏ trái nho, ăn trái nho nhổ vỏ trái nho.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm hai mắt đăm đăm: “ Ăn…ăn trái nho nhổ…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ngươi sai. Nào, niệm theo ta, mồm miệng phải ràng. Phát phải chuẩn xác, ăn trái nho nhổ vỏ trái nho…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Thế nhưng, ăn trái , nhổ vỏ trái nho sao?” Ôn Sâm rất có tinh thần nghiên cứu, mọi việc luôn cầu ràng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dã, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Ngay cả khẩu lệnh còn tích cực như vậy, người này có ý nghĩa…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Chính mình tìm Hàn Diệc Chân thôi, nữ nhân kia tuy rằng thích làm ra vẻ khốc, nhưng chí ít còn là đại mỹ nhân kiều tích, so với nét mặt của Ôn Sâm còn thích thú hơn nhiều.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Vì vậy Phương Tranh nhấc vạt áo trường sam, kích động hướng Thiên Các chạy , bỏ lại mình Ôn Sâm côi cút bên hồ, hai mắt thất thần, trong miệng luôn thào câu ăn trái nho và nhổ vỏ nho hai câu nghịch nhau.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Thiên Các ở phía nam Lục Ấm Quán, qua hành lang gấp khúc và nhà thủy tạ thanh lệ u nhã, Thiên Các nằm trong tiểu viện yên tĩnh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ôn Sâm an bài nơi ở cho Hàn Diệc Chân cũng phí mất phen tâm tư, biết nàng bị thương cần tĩnh dưỡng, vì vậy cố ý tìm chỗ u tĩnh như vậy, hơn nữa nơi này phong cảnh mê người, ra cửa liền có thể nhìn thấy hồ sóng gợn lân lân, cùng núi xanh tươi tốt xanh um, đối với người dưỡng thương mà , ở đây tuyệt đối còn tốt hơn hoàn cảnh an dưỡng của trại an dưỡng của kiếp trước.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh đường vội vã tới, đưa tay đẩy ra cửa viện khép hờ, đầu cũng nhìn liền hướng bên trong phóng vào.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Phanh!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Nha!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ A, có người mưu sát khâm sai!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh hổn hển đứng lên, hầm hầm nhìn vào liều lĩnh quỷ vừa đụng vào . Vừa nhìn thấy, tức giận đầy ngập nhất thời tiêu tan thành mây khói.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mỹ nữ!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Hai mắt Phương Tranh biến thành lửa đỏ, vừa nhảy vừa nhảy…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Người vừa đụng vào đích thực là tiểu mỹ nữ trong mỹ nữ, khoảng chừng mười bốn tuổi, nàng mặc áo màu lục thêu hoa, bên dưới là chiếc quần màu lục nhạt, mở to đôi mắt to ngập nước, có vẻ kiều mị động nhân, đầy vị “Kinh châu bất động ngưng lưỡng mi, duyên hoa tiêu tẫn kiến thiên chân.” Hiển nhiên, nàng phải à Hàn Diệc Chân. ( Kinh Châu ở đây nên hiểu là hai con mắt dưới đôi bờ mi, nhìn được chân diện khiến cho hoa tươi phải ảm đạm.)
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tại Giang Nam phong cảnh tuyệt trần non xanh nước biếc, có thể gặp được tiểu mỹ nữ tươi mát thoát tục như thế, tâm tình Phương Tranh nhất thời trong sáng lên.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mỹ nữ!” Phương Tranh lăn lông lốc từ mặt đất bò lên, sắc mị mị nhìn chằm chằm tiểu mỹ nữ thất kinh, mặt lộ ra nụ cười dâm đãng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mỹ nữ bị đụng ngã nửa ngồi dưới đất, thoạt nhìn bị hoảng sợ, cũng biết do bị đụng thình lình, nên nhận ra mình bị rơi vào ánh mắt dâm đãng kia, giống như con nai con bị rơi vào bẫy rập của thợ săn, run rẩy.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh thấy mỹ nữ sợ hãi, lập tức thu nụ cười dâm đãng, nỗ lực giả ra dáng dấp nghiêm túc: “ Mỹ nữ, ngươi tên là gì?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh thần sắc nghiêm chỉnh, nhiều ít cũng dẫn theo vài phần quan uy, tiểu mỹ nữ càng run rẩy dữ dội, lát mới lí nhí: “ Tỳ tử…Mặc Ngọc.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Tỳ nữ?” Phương Tranh đảo mắt vòng vo, rất nhanh liền hiểu ra. Nha đầu kia hơn phân nửa là do Hàn Trúc sau khi biết nữ nhi bị thương, cố ý phái tới thị hầu Hàn Diệc Chân.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ngươi gọi Mặc Ngọc?” Phương Tranh trừng mắt nhìn nàng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc vội vàng gật đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng, giúp nàng đứng lên, sau đó đôi ánh mắt gian tà quan sát nàng tỉ mỉ từ xuống dưới.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mười bốn mười lăm tuổi, còn chút, địa phương cần lớn còn chưa lớn. Địa phương kiều cũng chưa có, từ thẩm mỹ quan bình thường mà xem, toàn thân nha đầu này đều là nét bút hỏng, có chỗ nào mỹ lệ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nhưng…đối với nữ nhân nhất định phải có ánh mắt chiến lược lâu dài, tại cao kiều, cũng đại biểu tương lai cao kiều. Ngươi mua con rùa bỏ vào bồn dưỡng vài năm, cũng phải biến thành đại rùa đó sao, tiểu nha đầu Mặc Ngọc này dù sao còn hơn con rùa vài phần.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mặc Ngọc, xem qua cá vàng chưa? Ta đưa ngươi xem cá vàng.” Dáng tươi cười của Phương Tranh nham hiểm.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc lặng lẽ lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nha đầu này hướng nội nha.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mặc Ngọc, vừa rồi có làm bị thương ngươi ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Gật đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mặc Ngọc, thích xem cá vàng ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Gật đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mặc Ngọc, ca ca có tuấn ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nhanh chóng lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh mặt tối sầm, thẩm mỹ quan của nha đầu có vấn đề, lại tiếp tục hỏi: “ Mặc Ngọc, thích xem cá vàng ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Gật đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Vừa rồi có đụng ngươi bị thương ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Gật đầu, lộ ra thần tình ủy khuất.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ca ca có tuấn ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ân?” Phương Tranh nhíu mày.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc chần chờ chút, cam lòng gật đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh chuyển giận thành vui, vỗ vỗ đầu nàng, khen : “ Xem ngươi thức thời!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc cau khuôn mặt nhắn, bị ép tiếp nhận lời khen của .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh quay đầu nhìn thoáng qua lầu các cư ngụ của Hàn Diệc Chân, cửa lớn chăm chú đóng lại, biết bên trong có chuyện gì.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ai, Mặc Ngọc, tiểu thư nhà ngươi ở bên trong sao?” Phương Tranh giọng hỏi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc gật đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Nàng ở bên trong làm gì vậy?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc cúi đầu nhìn thau đồng Phương Tranh đụng trúng mà làm rơi, lúng ta lúng túng : “ Tiểu thư, mộc…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Tắm rửa?” Phương Tranh vẻ mặt vui mừng, ai nha, tới sớm bằng tới đúng lúc, trong mấy người lão bà, lúc tắm rửa từng bị mình nhìn lén qua, chẳng biết tiểu thư Giang Nam tắm rửa bức tranh tiêu hồn tới cỡ nào, làn da nàng trắng hay trắng, ngực của nàng cao hay cao…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Khom lưng nhặt lên thau đồng, Phương Tranh sắc cười : “ Được rồi, chuyện của ngươi nữa, cứ làm việc của ngươi .”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Khom thắt lưng định rón rén vào lầu các, ngờ vừa bước ra, liền phát bản thân cách nào tiến thêm bước. Quay đầu vừa nhìn, Mặc Ngọc gắt gao lôi kéo , khuôn mặt nhắn tràn đầy cảnh giới trừng mắt nhìn .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh gõ thau đồng, cười : “ Ta mang nước nóng tới cho tiểu thư ngươi.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc lắc đầu, giương đôi mắt tức giận trừng .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh thở dài, tiểu nha đầu vì sao cố chấp như thế chứ? Tiểu thư nhà ngươi bị ta nhìn thêm vài lần cũng mất khối thịt nha…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Lộ ra nụ cười mỉm tự cho là mê người nhất, Phương Tranh hai mắt phóng điện cho nàng, điện lưu cường liệt xỏ xuyên qua toàn thân Mặc Ngọc, gương mặt tiểu nha đầu thoáng chốc đỏ bừng mảnh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Thanh mị hoặc trầm thấp quanh quẩn bên tai nàng: “ Mặc Ngọc, ngươi xem ta, ngươi xem xem ta, ta giống bại hoại nhìn lén nữ nhân tắm rửa hay sao?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc hai mắt có chút mê ly, nhàng lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Vậy được rồi, ta thực hảo tâm đưa nước nóng tới cho tiểu thư của ngươi. Ngươi xem, khí trời còn chút lạnh, tiểu thư ngươi bị thương, vạn nhất lúc tắm rửa bị lạnh làm sao bây giờ? Loại việc nặng này cần ngươi làm, ta đến giúp ngươi, nhớ kỹ, tại ngươi rất mệt, rất mệt, trở lại ngủ thôi, ngoan.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tiếng hồn hậu như gió mùa xuân phất cành dương liễu, ấm áp, ôn nhu, làm người ta buồn ngủ.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Gương mặt Mặc Ngọc hồng lên, dường như bị thôi miên, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tròng mắt mờ mịt loạn chuyển.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nhanh như vậy bị ta thôi miên rồi sao? Phương Tranh vui mừng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mặc Ngọc, thích ca ca ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Mặc Ngọc, cởi y phục cho ta xem vóc người ngươi được ?”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Lắc đầu.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Linh đài của tiểu nha đầu vẫn còn tia thanh tỉnh.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh mất hứng quay đầu, cởi hết ta cũng xem! ngực mông, so với tiểu thư nhà ngươi kém xa.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Ghé vào cánh cửa đóng chặt, Phương Tranh chổng mông, hé con mắt nhìn qua khe hở.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Bên trong đen kịt mảnh, cái gì cũng thấy .
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI nhàng đẩy, đẩy ra, cửa bị khóa từ bên trong.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh bắt đầu có chút bất mãn, tắm rửa thôi ngươi khóa kín như vậy làm gì? Nhượng ta xem làm sao? Còn là thế gia tiểu thư, keo kiệt! Khinh bỉ!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI định nhìn vào khe hở xem kỹ, chợt nghe thanh Mặc Ngọc từ phía sau cao vút kêu lên: “ Tiểu thư! Có người nhìn lén!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI vừa dứt, Mặc Ngọc giống như đầu chiến mã đấu tranh dũng, tàn bạo hướng Phương Tranh lao tới.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh mềm nhũn hai chân, quá sợ hãi: “ Ta thấy gì nha…”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Phanh!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc chút khách khí đá vào cái mông chổng cao của Phương Tranh, Phương Tranh bị lực đá, thân thể nhào về phía trước, ngạnh sanh dùng đầu phá mở cánh cửa lầu các.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ai nha!”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh dùng chiêu “ bình sa lạc nhạn” cực đẹp chàng thẳng vào phòng.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Tai nạn còn chưa kết thúc. Mặc Ngọc, chân đạp thất tinh, tiến lên vài bước, đưa tay chụp cánh tay Phương Tranh, vừa chuyển, sau đó dùng tay kia bóp lấy cổ Phương Tranh, động tác Nhu đạo “ súc tí ách cảnh” ở trong tay tiểu nương hành văn liền mạch lưu loát, đẹp đến cực điểm.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Người đâu cứu mạng!” Phương Tranh bị nàng bóp cổ, cả người thể động đậy, phát sinh tiếng kêu cứu yếu ớt.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ngươi…ngươi đây là phạm tội! Phải tru…tru cửu tộc!” Phương Tranh bị bóp cổ đến não bộ ứ máu, cả khuôn mặt đỏ lên, vẫn nỗ lực câu thông với nàng ta.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Mặc Ngọc tiếp thụ câu thông.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI “ Ngươi mau buông tay, nhanh…buông tay, gãy cỗ, gãy cổ…ô ô…Ta sai rồi! Ta thực sai rồi! Cầu ngươi bà ! Thả ta ! Ô ô…ta sau này bao giờ làm ra chuyện nguy hiểm này nữa.”
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh rốt cục khóc, tại biết sai rồi.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Hàn Diệc Chân ở tại Dương Châu bị bắt cóc lại bị thương, lão cha nàng Hàn Trúc vì sao thêm phòng bị? Vị tiểu nương này thoạt nhìn chưa tới mười lăm tuổi có thể từ Tô Châu xa xôi bị Hàn Trúc phái đến Dương Châu, ngoại trừ chiếu cố vị Hàn gia tiểu thư, hẳn còn có ý tứ thiếp thân bảo hộ Hàn Diệc Chân, tiểu nương này hiển nhiên là luyện qua võ công, Phương Tranh ngay từ đầu bị hình dáng đơn thuần ngây thơ của Mặc Ngọc lừa gạt qua mặt.
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Nữ nhân, đều là kẻ lừa gạt!
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Phương Tranh chảy xuống nước mắt bi phẫn…
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI
   cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com CO DAI Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  4. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 342: Thế lực của thế gia.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh ngồi trong tiền sảnh Thiên Các, thần tình rất ủy khuất, nhờ Hàn Diệc Chân ngăn lại, Mặc Ngọc rốt cục cũng chịu buông ra, oán hận trừng mắt liếc , cái miệng nhắn hèn mọn bĩu ra, mắng câu: “ Dâm tặc!” Sau đó cao ngạo ra.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ta phải dâm tặc!” Phương Tranh nhìn bóng lưng Mặc Ngọc, giải thích rất vô lực.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Diệc Chân nhìn , vẻ cười trong mắt làm sao cũng che giấu được, con mắt to loan thành trăng non.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh ngẩng khuôn mặt vô tội mà bất lực lên, thương cảm hề hề nhìn Hàn Diệc Chân, sau đó yếu ớt thở dài, vạn phần ai oán : “ Mạng của ta, thế nào lại khổ như thế oa!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Phốc xuy!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân rốt cục nhịn được cười ra tiếng, bắt đầu còn dùng tay áo che miệng cười khẽ, sau đó liền thể khắc chế, khanh khách cười ha hả.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đừng cười nữa, đó có gì đáng buồn cười?” Phương Tranh mặt mày trầm, bất mãn : “ nương tâm địa thiện lương thấy ta gặp xui như thế, hẳn là phải đồng cảm tương liên, ngươi đây là thái độ gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân vẫn cười đến run rẩy hết cả người, đôi chân thon dài giẫm xuống đất, thể tự chủ, so với dáng dấp băng lãnh thường ngày càng thêm vài phần vị đạo xinh đẹp khả ái.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm cửa, vị nha đầu tên Mặc Ngọc kia quá khắc hãn, Hàn Trúc đâu tìm được nhân tài như vậy?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Đường đường khâm sai Phương đại nhân lại có chứng sợ hãi nha hoàn.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân cười hồi, bỗng nhiên nhíu mày, do cười to nên tác động đến vết thương nơi xương sườn của nàng, làm nàng phải dừng lại.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lúc này đến phiên Phương Tranh nhìn có chút hả hê nở nụ cười: “ Hừ hừ, đau phải ? Nếu người có tâm đồng tình, ông trời cũng đều phạt ngươi.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Gương mặt Hàn Diệc Chân nghiêm lại, lạnh lùng hỏi: “ Ngươi tới chỗ ta làm gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh cười : “ Tới thăm bệnh nhân.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ngươi thăm ta?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đúng, ta còn mang theo lễ vật.” Phương Tranh cúi người nhặt lên thau đồng khi nãy Mặc Ngọc ném xuống đất, tiện tay gõ gõ, nghiêm trang : “ Cấp! Chậu rửa chân Tần Thủy Hoàng từng dùng qua, đồ cổ đó, rất đáng giá.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân kinh ngạc nhìn thau đồng, biết nên khóc hay nên cười, gương mặt lạnh lùng nhất thời tiêu tán vô hình.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Nghe Mặc Ngọc , ngươi lén lút tiến vào phòng của ta, ý đồ gây rối?” Dỡ xuống bề ngoài lạnh lùng, gương mặt Hàn Diệc Chân lặng lẽ lên tầng đỏ bừng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất như sắp chảy ra nước, có vẻ đặc biệt mê người.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ A? Nàng…nàng ta bậy!” Phương Tranh vội vàng giải thích: “ Ta ràng đường đường chính chính dùng đầu đụng cửa mà vào, thế nào thành lén lút? Nha hoàn của ngươi khẳng định học hành giỏi giang, dùng từ cũng biết, quay đầu lại ngươi nên hảo hảo giáo dục nàng ta.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân liếc , như cười như : “ Khâm sai Phương đại nhân, dám làm, cũng dám nhận.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh làm ra dáng dấp si ngốc, thẳng đứng : “ Vốn là đường đường chính chính vào, ta chưa từng thấy cái gì, chưa chiếm được tiện nghi, nhưng còn muốn ta đội lên đầu hai chữ “dâm tặc”, khi dễ ta ngốc sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân oán hận cắn răng, người này bị vạch trần chuyện xấu mà mặt đổi sắc, chiếm được tiện nghi còn làm ra giọng tiếc nuối, da mặt của rốt cục là dùng vật gì làm ra?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Tại khách điếm trong Từ thị trấn, bàn tay háo sắc của sờ soạng thân thể mình từ xuống dưới lần, dù đôi bàn chân nàng cũng chưa từng buông tha, còn nắm trong tay tinh tế thưởng thức phen. Nghĩ tới đây, gương mặt Hàn Diệc Chân càng đỏ, đôi chân giấu trong giày thêu bỗng nhiên có loại cảm giác tê dại, làm nàng khỏi nhàng cử động ngón chân thanh tú, loại cảm giác tê dại này lại giống như dòng suối mát, từ lòng bàn chân chảy ngược lên , lan tràn, thoáng chốc truyền khắp toàn thân.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Cắn môi dưới xinh đẹp, Hàn Diệc Chân ngước đôi mắt đẹp gợn nước, như hờn như giận liếc mắt nhìn , mắt như tơ, hóa thành nhu tình triền miên cùng xót xa, trái tim bất tri bất giác bị tên lưu manh này chiếm lĩnh toàn bộ.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hai người trầm mặc , trong lòng Phương Tranh có quỷ, giương mắt ngắm Hàn Diệc Chân, thấy dáng dấp nàng đỏ mặt như động tình, Phương đại thiếu gia vốn cũng hiểu chuyện gì, thấy thế khỏi kỳ lạ, đưa tay huơ huơ trước mắt nàng ta: “ Uy! Ngươi trúng Liệt Nữ Ngâm sao? Có muốn ta giúp ngươi giải độc hay ?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân cứng lại. Trong lòng đầy ngập nhu tình giống như bị người xối xuống chậu nước lạnh, lập tức thẹn quá thành giận, bất chấp trong người bị thương, giơ bàn chân thanh tú hung hăng hướng mắt cá chân Phương Tranh đá cái.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ngươi…hỗn đản!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ A, đàn bà thối! Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lại đùa giỡn, Hàn Diệc Chân khôi phục dáng dấp lạnh lùng thường ngày, nhớ tới mấy ngày nay phát sinh đủ loại quan hệ dây dưa với Phương Tranh, đáy lòng khỏi có chút buồn cười, thấy Phương Tranh vẻ mặt thống khổ xoa mắt cá chân, lại bất mãn trừng mắt nhìn nàng, Hàn Diệc Chân trợn mắt, đáng đời! Tên ngốc biết xuân tình!
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Phương…Phương Tranh, hôm nay chúng ta đều thoát hiểm, ngươi dự định làm sao đối phó Hàng Châu Diệp gia?” Hàn Diệc Chân như có như thở dài, nhắc tới chính , đôi mắt đẹp của nàng nổi lên vài phần ưu sầu.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ta muốn Diệp gia bị xóa tên trong Giang Nam thế gia!” Trong mắt Phương Tranh xuất vài phần sắc bén khó có được.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Từ sau khi xuống Giang Nam, lần này ám sát, lần kia tới hạ độc. Diệp Mẫn Chi còn biết chết sống vô giúp vui bắt cóc chính mình. Mẹ nó! Đám hỗn đản Giang Nam này chẳng lẽ xem lão tử là tên vô dụng? Tên này niết chút tên kia cắn ngụm. Mặt mũi lão tử đều mất sạch , còn để cho người sống nữa hay ?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân nhìn Phương Tranh, trong mắt lên tầng phức tạp: “ Cho nên ngươi phái binh vây quanh Diệp phủ?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đúng. Chỉ đợi tìm được hành tung của Diệp Mẫn Chi, ta liền áp giải toàn tộc Diệp gia vào kinh thành, giao cho Hình Bộ nghị tội, hừ! Dám bắt cóc khâm sai đại thần, Diệp gia có mấy cái đầu đủ cho ta chém?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân sụp mi mắt, nhàng : “ Ngươi cũng biết, Diệp phủ mặc dù bị ngươi phái binh vây quanh, nhưng Diệp gia vẫn truyền được tin tức ra.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh ngưng thần : “ Diệp gia truyền ra tin tức gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân : “ Diệp Mẫn Chi gây ra đại họa động trời, Diệp gia thấy tai vạ đến nơi, gia chủ Diệp Kình liền truyền ra tin tức, mệnh toàn bộ những thương gia cửa hàng gần Hàng Châu đóng cửa đình công, lại thầm khuyến khích ngôn quan ngự sử kết giao nhiều năm trong triều cấp hoàng thượng dâng tấu chương, hạch tội khâm sai Phương đại nhân hoành hành bá đạo tại Giang Nam, làm những chuyện hợp pháp, dẫn đến cục diện Giang Nam trở nên hỗn loạn.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh mở to mắt, ngạc nhiên : “ Diệp gia còn có bản lĩnh này?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân thở dài : “ Diệp gia cùng Hàn gia ta như nhau, cũng là Giang Nam thế gia lưu truyền trăm năm, thế lực của bọn họ tại phủ Hàng Châu rắc rối phức tạp, gốc rễ cành lá rất nhiều, làm sao cam tâm nghểnh cổ chịu tội? Có phản ứng cũng là việc trong tình lý.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh chỉ cười cười: “ Thương nhân đình công quan hệ, thương nhân trục lợi, Diệp gia ở Hàng Châu cho dù thế lực có lớn, nhiều lắm cũng chỉ có thể uy áp thương nhân Hàng Châu nhất thời, Diệp gia mưu toan dùng hành động này uy hiếp triều đình, cũng xem như tính lộn bàn tính. tại ai cũng ngốc, chuyện làm pháo hôi ai nguyện ý mà làm? Qua được mấy ngày Diệp gia toàn tộc bị ta áp giải lên kinh thành, cửa hàng Hàng Châu lại khôi phục như xưa thôi.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Về phần khuyến khích ngôn quan trong triều hạch tội ta sao, hắc hắc, lòng, ta còn ước gì hoàng thượng bị bọn ngôn quan gây áp lực đem khâm sai như ta triệt hồi về kinh thành đây, ta từ ngày đầu làm quan ngừng bị người hạch tội, kết quả người khác càng hạch tội chức quan của ta càng lớn, ai, làm người đau đầu! Là vàng nơi nào cũng phát sáng, người quá xuất sắc cũng là loại lỗi nha.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Giọng của Phương Tranh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng dáng tươi cười mặt lại càng lúc càng sâu, rất có vị đạo như đắc ý.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân tức giận trợn mắt nhìn , người này ngoại trừ vô sỉ, da mặt còn dày gì sánh được, biết chính mình rốt cục coi trọng điểm nào ở .
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lộ ra biểu tình như cười như , Hàn Diệc Chân lo lắng : “ Diệp gia còn làm việc, chuyện này làm ngươi đau đầu đó.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh nhịn được mắng: “ Kháo! Người Diệp gia lẽ nào đều là chuột? Lão tử vây Diệp phủ kín mít như vậy, bọn họ bị nhốt trong phủ còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ bọn họ chui ra ngoài bằng hang chuột?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Dừng chút, Phương Tranh lo lắng nhìn Hàn Diệc Chân, cẩn thận hỏi: “ Diệp gia còn làm chuyện gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân giọng : “ Diệp gia liên lạc đại bộ phận thế gia tại Giang Nam, ngươi hạ Giang Nam là có mục đích. Là phụng hoàng mệnh tiễu trừ các thế gia tại Giang Nam. Mà Diệp gia chỉ là bắt đầu, Diệp Kình phóng ra gió thổi, cùng Giang Nam thế gia môi hở răng lạnh, thỉnh mọi người cùng liên hợp lại, chống lại ngươi để bảo vệ trăm năm căn cơ của thế gia dao động, Diệp Kình kiến nghị các thế gia nên suy nghĩ tìm nơi nương tựa Thái Vương!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Tê…” Phương Tranh trợn tròn mắt, hít sâu hơi.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI nghĩ tới Diệp gia làm ra trò này, ràng chỉ là vụ án bắt cóc khâm sai giản đơn, bị Diệp Kình nháo như thế, ngờ gây thành họa lớn kinh thiên, Diệp Kình là dựa thế! gây xích mích Giang Nam thế gia cùng chung mối thù, vì vậy làm cho mình ném chuột sợ vỡ đồ, dám tùy tiện hạ thủ đối với Diệp gia, biện pháp này rất đơn giản, nhưng song song lại rất có hiệu, tại Phương Tranh sản sinh cố kỵ, nếu lúc này xử trí Diệp gia, kích phát Giang Nam thế gia sinh ra tâm lý cừu hận đối với triều đình, Phương Tranh biết, nếu toàn bộ các thế gia đều đảo hướng về phía Thái Vương, vì lợi ích của gia tộc mà ủng Thái Vương làm chủ, như vậy Thái Vương liền thuận thế, có đủ vốn tranh bá thiên hạ, hôm nay thiên hạ chẳng phải là đại loạn?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh nhất thời tâm loạn như ma, ngơ ngác ngây ra lát, bỗng nhiên nhảy vọt lên mắng to: “ *** Diệp Kình! Con mẹ nó ngươi còn lý hay ? Nhi tử của ngươi bắt cóc lão tử, ngươi tiếng xin lỗi cũng có, còn dám uy hiếp ta, uy hiếp triều đình! Đây là phạm tội! Quá khi dễ người! Quá khi dễ người!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh giận dữ đến mức cả người run run, sắc mặt cũng bắt đầu biến trắng, biết là do tức giận hay bị kinh hãi.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân lẳng lặng nhìn Phương Tranh bão nổi, đợi sau khi yên tĩnh lại, mới giọng : “ Ngươi xem thấp thế gia Giang Nam, Giang Nam từ xưa là nơi giàu có và đông đúc, khách thương cùng tài nguyên khắp nơi tập hợp, hơn trăm năm qua, các đại thế gia chiếm giữ Giang Nam, tích lũy bao nhiêu tiền tài, nhân mạch và uy vọng? Từng gia tộc có từ mấy trăm tới hơn ngàn người, bọn họ đều vì lớn mạnh của gia tộc mà hối hả, thế lực của thế gia tại Giang Nam các nơi, hơn quan phủ địa phương, khoa trương mà , nếu bọn họ quyết tâm muốn làm phản, có thể cung cấp quân lương và lương thảo cuồn cuộn ngừng, cùng với cổ động vô số bách tính nhập ngũ, trừ phi triều đình khuynh hết đại quân, tàn sát hết bách tính Giang Nam, bằng thiên hạ có ngày yên ổn.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Phương Tranh, Hàn Diệc Chân khỏi có chút thương, đưa tay muốn xoa gương mặt chút, nhưng bàn tay giơ lên nửa đường như điện giật nhanh thu trở lại.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Vậy nên làm như thế nào mới tốt?” giận dữ nên Phương Tranh có chú ý tới động tác của Hàn Diệc Chân, xòe tay nhìn Hàn Diệc Chân cười khổ .
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân hé miệng cười cười, trong ánh mắt dẫn theo vài phần vui vẻ: “ Thế gia Giang Nam tự thành hệ, trăm năm nay vẫn cùng triều đình duy trì quan hệ như gần như xa, đây đó nể trọng, rồi lại đề phòng lẫn nhau, hôm nay khâm sai Phương đại nhân vừa hạ Giang Nam liền thống phải tổ ong vò vẽ, Phương đại nhân, ngươi nghĩ tình thế Giang Nam biến thành thế nào?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân vừa vừa nhấc chén trà đưa qua cho Phương Tranh, bên trong là trà Long Tĩnh vừa pha, nàng uống qua ngụm, lại biết là do cố ý hay vô ý, lại đưa nó qua cho Phương Tranh, mặt nàng lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng, cỗ mị thái ngây ngô khiến kẻ khác mê muội.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh tiếp nhân chén trà trong tay nàng, hơi ngây ra nhìn chằm chằm lá trà, lại nghĩ tới vấn đề Hàn Diệc Chân vừa hỏi, Phương Tranh khỏi kinh hãi, nội tâm bất ổn, nhìn gương mặt Hàn Diệc Chân đỏ bừng cẩn thận hỏi: “ Chén trà?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân tức giận, trong đầu tên hỗn đản này rốt cục suy nghĩ cái gì?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Cắn răng, Hàn Diệc Chân quyết định vòng quanh với tên hỗn đản này nữa, nếu có lợi cho thương thế của chính mình.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hít sâu hơi, Hàn Diệc Chân sầm mặt phụng phịu : “ Thế gia Giang Nam có khả năng liên hợp lại, bọn họ cũng phải bền chắc như thép, chí ít việc này Hàn gia còn có thể ra chút khí lực cho ngươi, Hàn gia đứng danh đầu của Giang Nam đệ nhất thế gia, tự nhiên là có vài phần bản lĩnh, lần này ta cùng ngươi tới Dương Châu, phụ thân liền căn dặn với ta, tận lực Hàn gia giúp đỡ ngươi. Cho nên ngươi cần lo lắng Diệp gia có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, hôm qua ta sai người rải tin tức ra ngoài, đem ân oán giữa Diệp gia và triều đình công khai tỉ mỉ phân minh với các đại thế gia, khuyên mọi người nên bị người lừa gạt, do đó dẫn lửa thiêu thân.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh ngẩn người, sau đó vui mừng quá đỗi: “ Có hiệu sao? Có muốn ta ra mặt chuyện với gia chủ Diệp gia?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân nghe vậy bỗng nhiên nổi lên vài phần nghiêm nghị, gương mặt nhu hòa lên vài phần kiên quyết.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Nam nhân của ta…khái, khâm sai trọng thần của triều đình đại biểu thiên tử, phải bễ nghễ thiên hạ, có khí thế ngạo thị quần hùng, sao có thể hướng người khác cúi đầu? Ngươi cần quan tâm việc này, Hàn gia giúp ngươi đảm đương là được.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh mừng như điên, chụp lấy bàn tay Hàn Diệc Chân, thâm tình : “ Diệc Chân muội muội, ngươi đối với ta quá tốt, cưới lão bà như ngươi bớt lo, hay là ta hỏi cha ngươi, nhìn còn muốn có con rể như ta …”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân nghe vậy vừa thẹn vừa mừng, tùy ý cho nắm lấy bàn tay bé của mình, nàng xấu hổ cúi đầu xuống, xíu: “ vậy chăng?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh vội vàng gật đầu: “ Đương nhiên là …”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lo nghĩ, Phương Tranh bỗng buông tay nàng: “ Ai nha, được, việc này có lối thoát…”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Hàn Diệc Chân ngạc nhiên: “ Vì sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh nhìn nàng xòe tay, bất đắc dĩ : “ Danh ngạch thê thiếp trong nhà đầy, ngươi có biện pháp chen ngang nữa, chính thất phu nhân nhà ta rất là hung dữ, nếu ngươi gả cho ta, chuẩn vừa tiến vào Phương gia ngày thứ hai liền biến thành cụ nữ thi vô danh xuất bên bờ Tần Hoài…”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Trầm mặc.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI lúc lâu, bên trong Thiên Các truyền đến tiếng nổ “ phanh…”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh bị nha hoàn Mặc Ngọc đá cước văng vào phòng, dùng chiêu “ bình sa lạc nhạn” cực đẹp bay vào, lúc này lại bị Hàn Diệc Chân cước đá bay ra, đồng dạng, cũng là chiêu “ bình sa lạc nhạn” đẹp ưu mỹ, tạo hình phong tao.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Cút! Sau này đừng tới gặp ta!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Trong Thiên Các, Hàn Diệc Chân tức giận đến run rẩy cả người, nước mắt trong suốt tuôn tràn má.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Chương 343: Thái vương hạ lạc. (1+2)
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh từ chỗ Hàn Diệc Chân xám xịt trở về, vừa rảo bước vào tiền sảnh, liền thấy Ôn Sâm và quản Ảnh Tử ngồi bên trong chờ .
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Chào các đồng chí!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Chào Phương đại nhân!” Các thuộc hạ Ảnh Tử đồng loạt khom người ôm quyền, tinh thần rất chấn hưng.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh thở dài, uể oải : “ Phương đại nhân khỏe.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Mọi người ngây ngốc.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Duy nữ tử và tiểu nhân khó dưỡng nhất. Mạnh phu tử đúng là sai a!” Phương Tranh vẻ mặt bi phẫn.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân, những lời này…ách, ra vẻ là Khổng Tử nha.” Ôn Sâm cẩn cẩn thận thận sửa lại.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ A? Phải?” Phương Tranh sắc mặt hề xấu hổ, trái lại hăng hái bừng bừng : “ Khổng phu tử vì sao những lời này? Chẳng lẽ lão bà trong nhà cũng rất dữ dằn sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Mọi người mặt mày đen thui, Ôn Sâm toát mồ hôi : “ Đại nhân…điều này trong sử sách có ghi lại, thuộc hạ biết.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh mất hứng: “ Các ngươi là đặc vụ, biết sao tra? có việc gì cũng phải tìm việc để tra, như vậy mới có khả năng nâng cao trình độ nghiệp vụ chứ.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm muốn khóc, Khổng Tử chết hơn ngàn năm, ngươi cư nhiên muốn ta thăm dò lão bà ngàn năm trước của có dữ dằn hay , ngươi còn đạo lý hay cơ chứ?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh thở ra hơi, : “ Nữ nhân, rất khó hiểu, tựa như mây trôi.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Mọi người bật người chợt hiểu, ngờ đúng là Phương đại nhân vừa nếm khổ ở chỗ Hàn gia tam tiểu thư mà về.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm suy nghĩ chút, thủy chung cũng hiểu vì sao Phương đại nhân luôn luôn có hại từ người nữ nhân, Trường Bình công chúa cũng là như thế, nữ thổ phỉ núi Thanh Long sơn cũng là như thế, tại thay đổi là Hàn gia tam tiểu thư, vẫn là có hại, Phương đại nhân tựa hồ nếm khổ hề biết mệt.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân, thứ thuộc hạ mạo muội, kỳ thực đối với nữ nhân thể quá dung túng, nữ nhân càng sủng ái càng vô pháp vô thiên, tỷ như lão bà của thuộc hạ, nếu dám dữ dằn với ta, thuộc hạ liền cái tát đưa tới, hung hăng dọn dẹp, sợ nàng nghe lời.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh trừng mắt nhìn Ôn Sâm, hừ : “ Đánh nữ nhân? Ngươi là có tiền đồ, thô lỗ ngang ngược! Sao ta lại có loại thuộc hạ như ngươi? Ân…Ngày khác ta phải thượng tấu hoàng thượng, thỉnh triều đình các quần thần thương nghị lập ra tân pháp.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Là tân pháp gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Phụ nữ nhi đồng bảo hộ pháp.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân, đây là ý gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI đúng là, ta thỉnh triều đình thành lập phụ nữ liên hợp hội, tên gọi tắt là phụ liên, sau đó nếu trượng phu đánh vợ, phụ nữ có thể đến phụ liên cáo trạng, quốc gia dành cho trượng phu nàng ta nghiêm phạt có trình độ nhất định.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm hai mắt đăm đăm, ha ha : “ Là nghiêm phạt gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh ngửa đầu suy nghĩ chút, sau đó rất chăm chú : “ Bắn tiểu kê kê năm mươi lần.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Mọi người toát mồ hôi.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm thấy mình vỗ mông ngựa đúng chỗ, tâm trạng có chút cam lòng, lại tiến lên : “ Đại nhân, nếu nghĩ muốn trị Hàn gia tam tiểu thư, thuộc hạ còn có biện pháp nhã nhặn.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh tinh thần rung lên: “ Biện pháp gì?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm cười lấy lòng : “ Tối hôm nay, thuộc hạ phái mấy huynh đệ có thân thủ tốt vào phòng nàng, trói lại Hàn gia tam tiểu thư, sau đó chúng ta ở bên ngoài canh chừng cho đại nhân, đại nhân có thể…hắc hắc, muốn làm gì làm, phàm là nam nữ có duyên hợp thể, còn sợ nàng kia nghe lời? Từ nay về sau đại nhân có thể ở trước mặt nàng ta chấn hưng hùng phong.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Sau khi Ôn Sâm xong liền liên tục hắc hắc cười, cười đến rất hèn mọn.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh nghe vậy hai mắt sáng ngời, lão Ôn là nhân tài! Vừa nghĩ đến chuyện Hàn Diệc Chân bị trói giường, ngọc thể ngang dọc, dáng dấp tán loạn, sau đó mình vẻ mặt cười dâm đãng, tinh tế thưởng thức thân thể nàng ta từ xuống dưới, tùy ý thú tính, ngoài cửa sổ gió mưa sấm chớp, mưa sa gió giật, bên trong phòng cũng là phen vu sơn mây mưa kiều diễm.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ai nha! Cứng rắn…”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh sưu tiếng rút nước bọt về, lập tức giận tái mặt, mắng: “ Vô sỉ! Bại hoại! Cặn bã! Cầm thú! Đây là biện pháp mà ngươi gọi là nhã nhặn? Quả thực là phát rồ, làm kẻ khác giận sôi! Đây là tội lỗi đê tiện nhất của nhân loại!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm bị mắng đến đầu cúi thấp, Phương Tranh mắng đến cuối cùng, Ôn Sâm giống như con tôm cong thân thể, xấu hổ còn gì dám .
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh mắng to hồi, lúc này mới ngừng lại, dùng ánh mắt chính nghĩa thả hèn mọn lạnh lùng trừng Ôn Sâm, : “ , lấy về bao Liệt Nữ Ngâm cho ta!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Là sao?” Ôn Sâm ngạc nhiên ngẩng đầu.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh vô cùng thống tâm : “ Ta khinh bỉ ngươi! Chuyện mà hái hoa tặc có thể làm được, cần phải làm cường đạo trói người, ngươi có hiểu thứ gì gọi là tình thú hay đây?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Mọi người vui lòng phục tùng: “ Đại nhân, uy vũ!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Dừng chút, Phương Tranh hỏi: “ Có tìm được hành tung của Thái Vương?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm cười khổ : “ Ảnh Tử xuất động mọi nơi, theo đường bại quân của Thái Vương bỏ chạy về hướng đông theo dõi, nhưng đến nay còn chưa có tin tức truyền lại, hành tung của Thái Vương rất quỷ bí, rất là khó tìm.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh suy nghĩ chút, : “ Ta phỏng chừng Thái Vương chạy trốn về hướng Tề Châu. Nơi đó là biên cảnh nối với Đột Quyết, lại có chi quân đội hai vạn nhân mã Đột Quyết kỵ binh nhiều lần điều động, rất hiển nhiên đây là Thái Vương cấu kết cùng người Đột Quyết, bại binh, tám chín phần mười chạy theo hướng Đột Quyết, tìm kiếm bang trợ của họ, lão Ôn, ngươi lập tức dùng bồ câu đưa tin, mệnh Tề Châu và U Châu biên quân tăng mạnh đề phòng, lưu ý nơi hạ lạc của bại quân Thái Vương. Hơn vạn bại quân chạy tới hướng bắc, có khả năng giấu được hành tung.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm cung kính đáp: “ Dạ.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm lại liếc mắt nhìn Phương Tranh, bỗng nhiên lấy lòng cười : “ Đại nhân, hành tung Thái Vương thuộc hạ chưa tìm được, nhưng hành tung cừu nhân của ngài, thuộc hạ lại tìm được rồi, tại nhốt trong đại lao của Dương Châu, chờ đại nhân xử lý.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ai?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Thủ phạm bắt cóc đại nhân, Diệp gia nhị công tử Diệp Mẫn Chi.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Là ?” Phương Tranh ngây ra lúc, sau đó vui mừng: “ Hay! Rốt cục tìm được rồi sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm cười : “ Vị Diệp gia nhị công tử này nhưng ra ngu, huynh đệ chúng ta đường truy tra xuống phía dưới, phát chạy trốn tới Gia Hưng phủ, chỉ dừng lại hai canh giờ ngắn ngủi, liền chạy tới Hàng Châu, nghe được đại nhân phái binh vây quanh Hàng Châu Diệp phủ, Diệp Mẫn Chi nửa đường liền thay đổi hướng hoảng sợ chạy về phía nam, bất quá vận khí tốt, thay đổi tuyến đường liền gặp ngay các huynh đệ quan đạo, huynh đệ chúng ta uổng tia khí lực liền áp tải về Dương Châu, ném vào đại lao.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh vui vẻ : “ Mẹ nó! Người này dám bắt cóc khâm sai đại thần, mọc trăm cái đầu cũng đủ cho lão tử chém, lão Ôn, ngươi cho Cổ Ngang, chuyện đặc biệt, cũng cần thẩm vấn Diệp Mẫn Chi, cũng cần chờ sau thu mới chém. tại cứ lôi ra, xử lý cho lão tử! Xử cho nát chút.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Bởi Hàn gia tương trợ, Diệp gia cũng gây nổi bao nhiêu sóng gió tại Giang Nam, Phương Tranh cũng cần quá lo lắng, cho nên hề cố kỵ mà đem chém Diệp gia nhị công tử, mà cần lo lắng Giang Nam thế gia liên hợp lại tạo phản.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm lĩnh mạng , vừa tới cửa, Phương Tranh bỗng nhiên gọi lại : “ Chậm ! Nếu Diệp Mẫn Chi sa lưới, có thể lệnh cho Hàng Châu trú quân kê biên tài sản Diệp gia, nhớ kỹ, trước tiên đem toàn tộc Diệp gia giam vào đại lao, việc kê biên toàn bộ tài sản Diệp phủ phải toàn bộ giao cho ta. Đây là tiền trợ cấp cho tướng sĩ chết trận ngoài thành Dương Châu, ai dám tham ô chém kẻ đó!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ôn Sâm tuân lệnh.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Diệp Mẫn Chi nhốt tại đâu?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân, bị nhốt tại đại lao trọng hình phạm tại nha môn tri phủ Dương Châu.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI được, quá tiện nghi cho ! Truyền mệnh lệnh của ta, đem nhốt vào chuồng lợn!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ A?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ai nha, chỉ đùa chút thôi. Các ngươi phải luôn duy trì tế bào hài hước sinh động từng thời khắc chứ. Nếu mỗi ngày ta nhìn các ngươi là buồn chán. , mang ta nhìn, đều cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, lão tử xem con mắt đỏ hay đỏ.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Dạ.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Đại lao ở bên trái tri phủ nha môn Dương Châu, bởi trước đó vài ngày vị tri phủ đoản mệnh của thành Dương Châu là Từ Thọ hoành hành bá đạo, vô cớ bắt giữ bách tính thanh tráng của thành Dương Châu đem bỏ tù, để ngừa bách tính mù quáng theo Thái Vương mưu phản, khi đó đại lao Dương Châu kín người hết chỗ. Sau đó Phương Tranh quả đoán triệt bỏ Từ Thọ, lại thả bách tính vô tội ra ngoài, lúc này đại lao mới trống trải ít.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lao đầu trông coi đại lao chưa thấy qua tràng diện lớn, thấy khâm sai đại nhân tự mình tới, người này làm tiểu lại cả đời, chưa từng bao giờ có dịp gặp qua khâm sai đại biểu cho thiên tử bao giờ? Vì vậy cuống quýt quỳ mặt đất, dập đầu lia lịa, thẳng xem Phương Tranh giống như Bồ Tát cung phụng trong miếu chùa. Dưới lôi kéo của thuộc hạ Ảnh Tử, lúc này lao đầu mới vội vàng đứng lên cúi người dẫn Phương Tranh vào trong đại lao.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI vào cửa lao u, trước mắt Phương Tranh tối sầm, vách đại lao có cắm lác đác vài cây đuốc, ánh lửa yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy xung quanh.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Đoàn người Phương Tranh vào. Bên trong đại lao u ẩm ướt chỉ nghe được tiếng bước chân, các phạm nhân nhốt sau những song sắt ngước lên đôi mắt vô thần, hờ hững nhìn lướt qua vị nam tử trẻ tuổi mặc quần áo đẹp đẽ quý giá phía trước, liền cúi đầu, tiếp tục ngủ hoặc đờ ra.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh khụt khịt mũi, sau đó bất mãn liếc mắt trừng lao đầu: “ Nhà tù này vì sao có mùi gì lạ vậy? Ai, bình thường các ngươi có vệ sinh quét tước gì hay sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lao đầu thấy biểu tình Phương Tranh bất mãn, nhất thời luống cuống, vội vàng phác thông tiếng quỳ xuống, run giọng : “ Dạ bẩm khâm sai đại lão gia, đại lao này vốn giam giữ tội nhân phạm trọng hình hoặc tử hình, bọn họ ở lại chỗ này cũng trụ được bao lâu, Hình Bộ hạch chuẩn xong vụ án phát xuống tới, bọn họ hoặc bị sung quân lưu vong, hoặc bị đẩy ra pháp trường chém đầu. Cho nên, đám tiểu nhân cũng cần quét tước qua.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh thở dài : “ Bọn họ phải khách quen, nhưng các ngươi thủ nhà tù cũng phải ở quanh năm suốt tháng bên trong, lẽ nào các ngươi cảm thấy nơi này rất thối sao? Hoàn cảnh này mà các ngươi tiếp tục ở được mãi?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lao đầu ngẩng đầu, dùng sức khục khịt, sau đó mê man : “ có gì, vẫn đều là mùi vị này thôi.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh lắc đầu, tiếp tục về phía trước, trong lòng có điểm may mắn, may là mình xuyên qua người con cháu nhà giàu. Hơn nữa vận khí cũng tệ, lên làm đại quan. Nếu xuyên qua đến người ngục tốt thủ đại lao, mỗi ngày phải ngửi mùi vị này, biết mình phải chịu tội lớn, lão bà như hoa như ngọc cũng đừng mong suy nghĩ. Có lẽ chỉ cưới được người xấu xí tục tằn, chỉ miệng há miệng chửi đổng. Từ đó về sau sống qua những ngày bình thản chẳng khác gì sống bằng chết.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh nhịn được rùng mình cái, bỗng nhiên nghĩ, kỳ thực ông trời là hậu đãi chính mình, ở trong phúc mà biết phúc. Mặc dù thường ngày mình phải gặp quá nhiều chuyện nguy hiểm tính mạng, nhưng cuối cùng vẫn còn sống sót, hơn nữa kiều thê mỹ thiếp ít. Hoàng đế là em chí thiết của , trong nhà giàu có địch quốc, trong tay quyền lớn huân thiên.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Làm nam nhân làm tới mức này, còn cầu cái gì? Nếu thấy đủ ông trời cũng chỉ đành an bài cho mình mọc cánh thành tiên mà phi thăng thôi. Hơn nữa làm thần tiên khẳng định thích ý như mình tại, nhất định buồn chán cực độ, Phương Tranh hoài nghi có lẽ mình xuyên qua là do ông trời trong lúc buồn chán làm ra chuyện cũng nhàm chán, mình cũng chỉ là vật thí nghiệm của thần tiên làm ra, cũng chẳng khác gì chuột bạch.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI sâu vào trong nhà tù càng thêm có vẻ u, tới gian nhà tù đầu cùng, hai thuộc hạ Ảnh Tử khôi ngô thẳng tắp đứng ngay cửa nhà tù, Ôn Sâm biết Diệp Mẫn Chi là đại cừu nhân của Phương Tranh, cho nên đặc biệt an bài thuộc hạ nghiêm gia trông giữ.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh bưng mũi tới trước cửa nhà tù, xuyên thấu qua song sắt thô to như cánh tay nhìn vào, thấy người quần áo tả tơi, hình dung tiều tụy ngồi xổm trong góc tường nhà tù, cả người luôn run rẩy, rất là thấp thỏm lo âu.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Nhìn kỹ lại, nhận ra người này chính là vị Diệp gia nhị công tử từng hăng hái ai bì nổi, Diệp Mẫn Chi.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh khỏi ha ha cười, đứng bên ngoài cửa lao ngừng cười lên.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Có câu người lấy oán trả ơn, đắc ý liền càn rỡ. Phương Tranh cũng phải là người khiêm tốn, vừa thấy dáng dấp lạc phách của cừu nhân, liền cười đến dị thường hài lòng.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Diệp công tử, đều nghe ba mươi năm gió mưa phiên chuyển, nhưng phong thủy giữa chúng ta chỉ trong vòng ba ngày, lại chuyển lớn, ha hả, tại ngươi ở trong lao, mà ta ở ngoài lao. Tình cảnh này, Diệp công tử có cảm tưởng gì? Đến, nghe thử chút, khắc sâu chút xem.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Diệp Mẫn Chi nghe được thanh quen thuộc mà đáng ghét, sợ đến khỏi cả người run lên. Ngẩng đầu kinh hoàng nhìn lại, thấy Phương Tranh đứng bên ngoài nhà tù, dưới ánh lửa u chiếu xuống, Diệp Mẫn Chi có thể cảm thụ được vẻ trào phúng và hàn sâu trong mắt Phương Tranh.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Phương…Phương đại nhân?” Diệp Mẫn Chi co rúm trong góc, bất xác định kêu lên.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh vui vẻ: “ Oa, người bị nhốt trong lao rốt cục khác hẳn. Tố chất ràng mạnh hơn trước đây rất nhiều, lúc ngươi bắt cóc ta lại gọi ta là Phương hỗn đản. Con mẹ nó lúc này ngươi lại gọi ta là Phương đại nhân.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Diệp Mẫn Chi run lên, lập tức bỗng nhiên nhào tới trước song sắt, khốc hô: “ Phương đại nhân! Cầu ngài tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi, ngài là khâm sai triều đình, đại nhân có đại lượng, buông tha cho tiểu nhân và toàn gia ! Sau này tiểu nhân dám nữa.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh hơi có chút thất vọng thở dài: “ Thế nào từng vai diễn nhân vật phản diện đều chỉ mấy câu này vậy? Ngươi thể thay đổi lời kịch? Có lẽ biểu chút khí khái hùng uy vũ khuất phục cũng được, hay thấy chết sờn, tốt xấu cũng giống hán tử chứ.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh xong lời này giọng chợt khựng lại, bỗng nhiên nhớ tới lúc mình may cũng tốt hơn Diệp Mẫn Chi được chút nào. Thời gian khi cầu xin tha thứ thậm chí so với lại càng bất kham, nghĩ tới đây, nét mặt Phương Tranh khỏi nổi lên vài phần nong nóng, nét mặt dầy như thành tường lần đầu tiên đỏ lên chút, lập tức liền rất nhanh khôi phục như thường.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Ta nhất định tiếp tục may như thế nữa!
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh xiết chặt nắm tay, thầm lập xuống chí nguyện to lớn như thế.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI lại, dù tương lai ngày may như thế, thời gian cầu xin tha thứ nhất định phải giữ mặt mũi hơn Diệp Mẫn Chi mới được.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Sai người mở cửa nhà tù, Phương Tranh mình bước vào, sau đó hung hăng cước đạp Diệp Mẫn Chi té ngã, lại chút lưu tình dùng sức đạp lên người vài cái, Diệp Mẫn Chi là thiếu gia được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ thụ qua dằn vặt như vậy, dưới tay đấm chân đá của Phương Tranh, Diệp Mẫn Chi đau tới cao giọng tru lên, dám đánh trả chút nào, chỉ là van cầu xin tha, thanh tru lên cao vút tại nhà tù yên tĩnh quanh quẩn thôi, cấp cho nhà tù tăng thêm vài phần màu sắc khiến cho kẻ khác kinh khủng sợ hãi.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Đánh đập Diệp Mẫn Chi lát, Phương Tranh đánh tới mệt mỏi, lúc này mới chân giẫm lên ngực Diệp Mẫn Chi, thở hổn hển ác giọng : “ !”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI cái gì?” Diệp Mẫn Chi ngẩng lên gương mặt nước mắt nước mũi quấn thành đoàn, lại hề hề hỏi.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI! Ngươi có tin ta và Hàn Diệc Chân có quan hệ nam nữ trong sạch hay ?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh còn nhớ, mâu thuẫn giữa và Diệp Mẫn Chi chính do Hàn Diệc Chân gây nên. cho cùng có câu trùng quan giận dữ vì hồng nhan, xong khó nghe là tranh giành tình nhân, nhưng vấn đề là, và Hàn Diệc Chân ràng là thuần khiết, bị người tự dưng oan uổng, Phương Tranh hàm chứa ngụm oan khí vẫn luôn bi phẫn cho đến nay.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Diệp Mẫn Chi ngây ra, người dưới mái hiên, sao dám cúi đầu? Sau khi ngây ra chút, lập tức gật đầu liên thanh : “ Tin tưởng, tin tưởng! Đại nhân và tiểu muội vẫn luôn trong sạch, là do tiểu nhân có mắt tròng, hiểu lầm đại nhân, tiểu nhân đáng chết!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh nghe vậy sắc mặt hòa hoãn xuống, lại nặng đá Diệp Mẫn Chi cước, vui mừng : “ Ngươi có thể hiểu được đạo lý này thể tốt hơn. Thánh nhân có câu: hiểu có chết cũng thỏa nguyện. Ý tứ là, ngươi hiểu được ta và Hàn Diệc Chân là trong sạch, tại ngươi có thể chết được rồi.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ A?” Diệp Mẫn Chi nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy chân Phương Tranh, lên tiếng khóc lớn : “ Đại nhân, thánh nhân phải lý giải như thế đâu.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh quát lên: “ Câm miệng! Ta lý giải như thế đó, được sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lập tức Phương Tranh lại nhớ tới lúc ở trong khách điếm tại Từ thị trấn, thừa dịp Hàn Diệc Chân ngủ say sờ soạng khắp toàn thân nàng lần, lại , hình như giữa mình và nàng cũng phải thuần khiết.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Ngươi thực tin tưởng ta và Hàn Diệc Chân là trong sạch sao?”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Tin tưởng, tin tưởng, Phương đại nhân, ngài nhân phẩm cao thượng, đức hạnh kiệt xuất, kiềm chế bản thân, vô tư chính trực, sao có chuyện trong sạch với tiểu muội chứ? Tiểu nhân có mắt tròng, trách oan đại nhân! Cầu xin đại nhân tha thứ cho ta lần.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh được vỗ mông ngựa đến lòng như hoa nở, khỏi lên tiếng cười dài : “ Ha ha, lần này ngươi sai rồi! Ta và nàng kỳ thực cũng hề thuần khiết!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ A?” Diệp Mẫn Chi trợn tròn mắt, trong lòng bi phẫn khó thể nên lời, có người chơi người như ngươi sao? hồi trong sạch, hồi lại thuần khiết, ngờ ngươi đem ta làm trò chơi?
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI đến đây, Diệp Mẫn Chi còn cách xoay chuyển, trong lúc nhất thời biết sao, chỉ phải há to miệng, ngây ra nhìn Phương Tranh.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Chơi đùa đời Phương Tranh hứng thú nhìn Diệp Mẫn Chi, miễn cưỡng phất phất tay: “ Người đâu, đem ra ngoài chém, sau đó tìm cái hố chôn , Hàng Châu Diệp gia toàn tộc lưu vong ba ngàn dặm làm nô, trọn đời được phóng xuất.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Vốn dự định tru diệt Diệp gia cửu tộc, nhưng Phương Tranh lo lắng hành động này khiến tình cảm của các Giang Nam thế gia bắn ngược, vì vậy đổi chém đầu thành lưu vong, rốt cục cấp cho hài tử trong bụng Trường Bình và Nguyệt Nương chút phúc đức.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Dạ, đại nhân.” Ôn Sâm ôm quyền tuân lệnh, sau đó giơ tay lên, hai gã thuộc hạ khôi ngô cao lớn tiến vào, mỗi người bên xách Diệp Mẫn Chi xụi lơ ra ngoài.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Khi Diệp Mẫn Chi bị xách lên, mới đột nhiên tỉnh hồn, vì vậy bắt đầu cực lực giãy dụa, trong miệng khóc hô: “ Đại nhân, Phương đại nhân, tha ta mạng! Ta nguyện cả đời làm nô.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh phất tay : “ Thôi , có ngươi ở bên cạnh ta làm nô, ta còn ngủ được sao? Kéo kéo , giết chết giết chết.”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân! Đại nhân! Ta có tình báo trọng yếu! Trọng yếu tình báo! Ta nguyện dùng nó đổi mạng mình! Đại nhân!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Phương Tranh cười lạnh : “ Loại thiếu gia ăn chơi như ngươi có thể có tình báo gì trọng yếu? Đơn giản chỉ là nương thanh lâu nhà nào ngực rất lớn, mông quả phụ nhà ai rất tròn, ta còn cần ngươi cho ta biết? Lão tử thử phải biết sao, phi! Bại hoại!”
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân…” Diệp Mẫn Chi bị hai gã đại hán kéo ra xa, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, nếu thể để cho Phương Tranh chú ý, mạng của xem ra xong.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Đại nhân! Phương đại nhân! Chẳng lẽ ngươi muốn biết hành tung của Thái Vương sao?” Dưới tình thế cấp bách Diệp Mẫn Chi đành hô to.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Lời vừa ra, Phương Tranh cùng Ôn Sâm và những quản Ảnh Tử đều biến sắc, thần tình tất cả đều trở nên ngưng trọng lên.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI “ Chậm ! Đem trở lại!” Phương Tranh trầm giọng quát to.
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI
   cungquanghang.com S T Bcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com HIEN DAI Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu GiaTác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  5. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 344: Bức lương vi xướng (1+2)
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Chậm ! Đem trở về đây!” Phương Tranh trầm giọng quát.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Thuộc hạ lại lôi Diệp Mẫn Chi trở về đại lao, quản Ảnh Tử xông tới, lời tiếp nhận Diệp Mẫn Chi, ấn quỳ xuống mặt đất, gã quản thành thạo móc ra giấy viết tùy thân, tiện tay kéo chiếc bàn cũ lung lay sắp đổ trong nhà tù, đặt giấy bút lên bàn, sau đó mọi người trầm mặc lên tiếng nhìn chằm chằm Diệp Mẫn Chi, trong mắt tản mát ra hàn quang bức người.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Chơi đùa là chơi đùa, nhưng nếu chuyện liên quan đến hành tung của Thái Vương, Ảnh Tử liền biểu ra tố chất chuyên nghiệp. Vốn chỉ là lần thăm tù chỉ có tính chơi đùa khi dễ, tại chính thức biến thành thẩm án.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Con mắt Phương Tranh híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Mẫn Chi còn run rẩy vì may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lát, Phương Tranh trầm giọng : “ Diệp Mẫn Chi, ngươi biết hành tung của Thái Vương?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi liếm liếm đôi môi khô nứt, lặng lẽ gật đầu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Ngươi cũng biết, cung cấp tình báo giả tạo cho triều đình là tội gì?” Phương Tranh cảnh cáo: “ Hiểu thứ gì gọi là lăng trì hay ? Đó là đem từng mảnh thịt người ngươi cắt bỏ từng mảnh từng mảnh, đao phủ giỏi, hạ đao cắt hơn ngàn miếng thịt, phạm nhân thụ hình còn chưa thể chết, chỉ là phạm nhân chịu đựng đau đớn và dằn vặt, cũng là thứ mà người bình thường có khả năng thừa nhận, bởi loại hình phạt này cực kỳ tàn ác, nên trong luật pháp Hoa triều thường dùng, trừ phi phạm phải tội lớn mưu phản, Diệp Mẫn Chi, ngươi bắt cóc khâm sai triều đình, vốn là tử tội tru di cửu tộc, nếu như ngươi vì mạng sống mà cung cấp tình báo giả tạo, rất nhanh ngươi biết lăng trì có tư vị gì.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi còn run rẩy, thần sắc sợ hãi mà sa sút tinh thần, sau lúc trầm mặc lâu, mới : “ Phương đại nhân, chết tử tế bằng sống, Diệp gia toàn tộc rơi vào bước đường này, tiểu nhân làm sao còn dám lừa ngươi?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh nghe vậy thần sắc hòa hoãn, nhấc lên vạt áo quan phục, ngồi xuống giường gỗ bên trong nhà tù, chậm rãi : “ Ngươi biết hậu quả, ta nhiều lời với ngươi. , ngươi làm sao biết hành tung của Thái Vương? Trước đây ngươi nhận thức Thái Vương sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi : “ Ta…tiểu nhân là thế gia đệ tử, xưa nay giao du rất rộng, trước đây Thái Vương cũng có tính tình thích du lịch đây đó, hơn nữa đất phong của tại Dương Châu, cách Hàng Châu xa, gia phụ từng mang theo tiểu nhân đến bái phỏng qua Thái Vương, Thái Vương tuổi còn rất trẻ, hơn nữa bề ngoài rất hiền hòa, chút nào nhìn thấy cái giá của hoàng tộc thân vương, thường xuyên qua lại, tiểu nhân cùng Thái Vương cũng trở nên quen thuộc với nhau.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Sau đó Thái Vương phát binh đánh thành Dương Châu, tiểu nhân và…và đại nhân lại có thù hận, cho nên phái người bắt cóc đại nhân và Hàn Diệc Chân, nguyên dự định đưa ngài đến chỗ Thái Vương, Hàn Diệc Chân lưu lại cho chính mình, đợi khi Thái Vương thành công, tiểu nhân có thể nhờ vậy tìm được cơ hội tiến thân, vì Diệp gia hưng thịnh mai sau. Đến lúc đó Thái Vương đắc thế xưng đế, tiểu nhân chí ít cũng có được tước vị hầu tước, khi đó tiểu nhân lại hướng Hàn gia cầu hôn, sợ Hàn gia gia chủ đáp ứng.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh chợt hiểu, nguyên lai Diệp Mẫn Chi bắt cóc mình hoàn toàn là vì tranh giành tình nhân, còn tồn tâm tư đem mình đưa cho Thái Vương thỉnh phần thưởng, những con cháu thế gia này vì sao trong lòng đều bẩn như thế?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y chính đề, hành tung của Thái Vương ở đâu?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi dừng chút, khàn giọng : “ Lúc tiểu nhân bắt cóc đại nhân, nghĩ tới đại nhân lại có thể chạy thoát…”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Thối lắm!” Phương Tranh giận dữ : “ Biết tiếng người ? Cái gì gọi là “ chạy thoát”? Lão tử dùng cơ trí thoát khốn, thoát khốn! Hiểu hay ? Hàm lượng kỹ thuật rất cao!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Là thoát khốn.” Diệp Mẫn Chi co rúm lại, tiếp: “ Đại nhân thoát khốn, tiểu nhân nóng nảy, đại nhân là khâm sai đại thần, nếu cách dùng thế lực bắt ép được ngài, ngày đại nhân thoát khốn ra, làm cho Diệp gia rước lấy đại họa lớn, tiểu nhân vì quá nóng ruột, liền thu thập mọi thứ hướng phía bắc bỏ chạy. Tới được phủ Gia Hưng, quả nhiên thấy chung quanh cửa thành dán công văn truy nã tiểu nhân, lại nghe Hàng Châu Diệp gia bị trú quân vây quanh, tiểu nhân dám ở lâu tại Gia Hưng, rất nhanh liền ra khỏi thành, sau đó, sau đó tiểu nhân ở giữa đường nhận được tin tức do gia phụ truyền lại.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Cha ngươi cái gì với ngươi?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Gia phụ , Diệp gia sắp bị diệt tới nơi. Lệnh cho tiểu nhân nhanh chạy tới tìm Thái Vương nương tựa, lại nhắc đến việc Thái Vương khởi binh, ít thế gia đều ra phần lực trong đó, bao quát Diệp gia ở bên trong, lại cung cấp ít tài lực vật lực, nếu ta tìm Thái Vương, Thái Vương rất có thể dung ta, có Thái Vương chi trì, đại nhân sợ ném chuột vỡ đồ, dám tùy tiện hạ thủ đối với Diệp gia. Như vậy cũng giúp Diệp gia lưu lại con đường sống.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Lúc đó Thái Vương binh bại, lo sợ yên như chó nhà tang, ngươi tìm nơi nương tựa , có tiền đồ sao?” Phương Tranh nghiêng đầu suy nghĩ hừ .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi khổ sáp thở dài: “ Ta và Diệp gia rơi vào tuyệt cảnh, cũng giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ nổi mặt nước, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, bắt vào trong tay rồi hãy . Thái Vương dù có binh bại, nhưng cọp chết còn uy, ở lại bên cạnh , so với chung quanh lo sợ yên tránh né quan binh triều đình đuổi bắt vẫn tốt hơn rất nhiều.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh nhíu mày : “ Tốt, tại là vấn đề trọng yếu nhất, phụ thân ngươi lệnh cho ngươi nơi nào tìm nơi nương tựa Thái Vương? Thái Vương trốn ở nơi nào?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Thần sắc Diệp Mẫn Chi biến đổi mấy lần, trầm mặc lát, lại biết khởi nên dũng khí từ đâu, ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Tranh : “ Đại nhân thứ tội, nếu ta ra hành tung của Thái Vương, ngươi có bằng lòng tha cho ta mạng? Tiểu nhân nguyện cùng đại nhân làm bút giao dịch, dùng nơi ở của Thái Vương đến đổi mạng ta chết, chẳng hay ý đại nhân ra sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Ân?” Phương Tranh cau chặt đôi mày, nhìn chằm chằm Diệp Mẫn Chi hồi, bỗng nhiên biến sắc, thân hình chớp động, hung hăng đá mạnh cước vào ngực Diệp Mẫn Chi, đá ngã ngửa ra sau, lăn hai vòng mặt đất, sau đó trong nhà tù liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Diệp Mẫn Chi, có phải ngươi còn chưa ràng tình huống của mình? Làm giao dịch? Ngươi có tư cách gì theo ta làm giao dịch? Ngươi xứng sao? Ngươi phải cho rằng đem nơi ở của Thái Vương ra áp chế ta, ta cũng dám giết ngươi? Ngươi cũng chẳng sao, thủ hạ của ta có khả năng tra tấn rất giỏi, bọn họ có mấy trăm tới hơn ngàn loại phương pháp làm cho ngươi mở miệng, giao dịch? Hừ! Bằng ngươi cũng xứng?” Phương Tranh khinh miệt nhìn Diệp Mẫn Chi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi thần sắc kinh hoàng, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo tù nhân, tóc tai rối tung, sắc mặt như người chết, lát sau, thở dài tiếng, thê thanh : “ Được rồi, ta cho đại nhân cũng được, chỉ cầu đại nhân lưu cho ta thi thể toàn vẹn.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Lúc Thái Vương binh bại, còn dư hơn vạn người, hướng Tề Châu chạy , nhưng…Thái Vương vẫn ở chung với bại quân, …” Diệp Mẫn Chi lúng túng vài lần, rốt cục cắn răng : “ Thái Vương vẫn ở Giang Nam.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh kinh hãi, trầm giọng : “ Thái Vương còn ở Giang Nam? Vì sao chạy?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi khổ sáp lắc đầu: “ Dụng ý của Thái Vương ở lại Giang Nam, sao cho ta biết? Ta chỉ biết lúc binh bại từng ra lệnh cho quân sĩ dưới trướng thay đổi xiêm y với , sau đó dưới hộ vệ của thân binh theo hướng nam chạy thoát, sau biết được Diệp gia bị trú quân vây quanh, từng truyền lại tin tức cho gia phụ, thỉnh gia phụ liên lạc các đại thế gia Giang Nam, triều đình có ý định gạt bỏ thế lực của thế gia, thỉnh mọi người cùng chung mối thù cộng kháng triều đình, lại nếu làm vua, chắc chắn hậu đãi các đại thế gia. Ban thưởng cho các thế gia vô thượng vinh quang và phú quý. Đời đời đối nghịch nhau, vĩnh bảo cho thế gia hưng thịnh.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh nghe vậy trong lòng trầm xuống, hay cho chiêu rút củi dưới đáy nồi! Thái Vương quả nhiên phải là vai giản đơn, nếu thế gia Giang Nam bị kích động đứng lên, thiên hạ chẳng phải là đại loạn? Lúc đó Thái Vương binh bại, ánh mắt mọi người đều tập trung người hơn vạn bại binh chạy trốn. Hầu như mỗi người đều cho rằng Thái Vương nhất định ở trong bại quân, may là mình nhất thời tâm huyết dâng trào muốn vào đại lao nhìn Diệp Mẫn Chi, trong lúc vô ý có được trọng yếu tình báo như thế.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Thái Vương rốt cục ở nơi nào?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Cách Dương Châu xa, phía đông hơn sáu mươi dặm tại Phục Ngưu sơn, Thái Vương sau khi binh bại vẫn núp ở đó, ở cùng còn có năm ngàn binh sĩ.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Diệp Mẫn Chi xong, khí lực cả người dường như bị hút hết, hư thoát tê liệt ngã xuống mặt đất, thở hổn hển, mặt mảnh tuyệt vọng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh ngẩn người, đứng lên nhìn Ôn Sâm và quản Ảnh Tử trao đổi chút ánh mắt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Ôn Sâm ghé vào bên tai Phương Tranh giọng : “ Đại nhân còn nhớ thuộc hạ từng bẩm báo qua với đại nhân, Phục Ngưu sơn có hang động có thể che giấu vạn người? Lời này của Diệp Mẫn Chi giống giả tạo.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh gật đầu, thấp giọng : “ Mau phái người thăm dò, được đập cỏ động rắn, nếu phát được tung tích của Thái Vương, lập tức hồi báo!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Ôn Sâm vội vàng tuân mệnh, sau đó liếc nhìn Diệp Mẫn Chi, : “ Đại nhân, người này làm sao xử trí?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh hừ tiếng, lắc lắc tay áo liền ra ngoài, đoàn người nhắm mắt theo ra khỏi nhà tù.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Tạm thời lưu lại tính mạng Diệp Mẫn Chi, nếu phát cung cấp tình báo giả, lão tử cho nếm thử thế nào là ngàn đao vạn kiếm!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Đó là tự nhiên, bổn quan vốn là người dạ, nhưng nhượng cho tên kia thư thư phục phục nằm trong phòng giam ăn cơm cũng tốt, thanh niên nhân, thể chán chường như thế, phải cho hiểu đạo lý làm nhiều có nhiều.” Phương Tranh trầm ngâm .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Ôn Sâm thử : “ Nếu …cho Diệp Mẫn Chi làm khổ dịch?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh lắc đầu, sau đó khóe miệng chợt lộ ra nụ cười xấu xa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Ôn Sâm thấy thế khóe mắt vừa nhảy, phàm là khi đại nhân lộ ra loại vẻ mặt này, khẳng định nghĩ ra chủ ý vô cùng thiếu đạo đức.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y Phương Tranh hắc hắc cười : “ Ta xem Diệp Mẫn Chi da thịt trơn tru, phong độ rất nhiều, tư chất sai, thiếu chút nữa vượt qua ta. Phẩm tướng khó có như vậy, làm cu li chẳng phải là vô cùng lãng phí?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Đại nhân, ách…ngươi tính xử trí như thế nào?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Cho tiếp khách.” Phương Tranh lộ ra dáng dấp mưu tính sâu xa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Khái khái khái.” Bao quát cả Ôn Sâm ở bên trong, dù là các quản Ảnh Tử cũng lập tức sang khái lên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Đại nhân…nhượng …nhượng tiếp khách?” Ôn Sâm giật mình hỏi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y “ Đúng nha, nhiều tướng sĩ chết trận như vậy, quốc khố triều đình trống rỗng, nghĩ biện pháp tìm bạc, thế nào trợ cấp gia quyến của người chết trận? Bổn quan cũng là bất đắc dĩ.” Phương Tranh .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com C O P Y
   c