Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia - Tặc Mi Thử Nhãn(392c - full)

Thảo luận trong 'Sắc Hiệp'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 355: Từ quan chưa toại
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Bên trong tẩm cung. Mập Mập ôn tồn an ủi hồi, Phương Tranh mới chịu ngừng khóc rống, cứ mãi thút thít, Mập Mạp nhìn thấy ngừng vỗ về.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Ai, lần này ngươi xuống Giang Nam, rốt cục gặp phải chuyện gì làm cho ngươi thương tâm đến như vậy?” Mập Mạp tạm thời quên mất Niểu Niểu, nhíu mày hỏi.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh thở dài, u oán : “ Đừng nữa, ta nghĩ đời này sống đến bây giờ, quả bi kịch đầy thất bại.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp trợn mắt khinh thường: “ Ngươi là bi kịch? Ngươi mới hai mươi tuổi tước vị quốc công, quan cư nhị phẩm, tay cầm quyền cao, trong nhà phú quý địch quốc, thê thiếp như mây, ngươi còn ý tứ ngươi là bi kịch? Còn cho người khác sống hay đây?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh ngửa đầu nhìn nóc nhà tẩm cung, trầm mặc lát, câu văn nghệ: “ có nàng làm bạn, dù là đứng đỉnh thế giới, thế nào?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp chà xát cánh tay nổi da gà, cười khổ : “ Phương huynh, ngươi có thể trắng ra chút ? Ngươi biết đó, lúc hai ta còn đọc sách, ngươi đều kéo ta trốn học, tại quá thâm ảo ta nghe hiểu.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh u oán liếc mắt nhìn Mập Mạp, : “ đơn giản, ta ở tại Giang Nam nhận thức được vị thiên tiên nữ tử.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp vỗ đùi: “ Hiểu rồi, các ngươi tình đầu ý hợp, nhưng trong nhà ngươi có mãnh hổ, vị nương kia tìm được cửa mà vào, đúng ?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh hướng giơ ngón tay cái: “ Ngươi quá thông minh!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp nhíu mày : “ Ngươi đúng là ở Giang Nam câu dẫn mỹ nữ trở về? Chuyện này có điểm khó làm rồi, tính tình muội tử của ta ngươi cũng biết, nếu muốn cho nàng gật đầu, sợ rằng cũng quá dễ.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh vẻ mặt cầu xin : “ tại ngươi biết ta sống có bao nhiêu bi kịch phải ? Có tiền có quyền thế nào? Muốn kết hôn nương vào cửa đều làm được, ngày tháng cách nào khác qua!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp thoải mái : “ Ngươi chuyện với Mật nhi chút, có lẽ nàng đáp ứng thôi.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON xong Mập Mạp cũng lắc đầu, lời này xong ngay chính cũng tin.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON như thế nào nha? Ta vừa mở miệng khẳng định nàng dùng cái tát phách ta dính lên tường, cũng giống như bức tranh tết, kéo cũng kéo xuống.” Phương Tranh bắt đầu mặc sức tưởng tượng tao ngộ bi thảm trong thời gian sắp tới của .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON là làm phản! Ngươi biết chấn chấn phu cương sao?” Mập Mạp giận dữ .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh thở dài : “ Chấn phu cương cần có thực lực, ta đánh lại nàng.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp: “ …”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai người liếc mắt nhìn nhau, song song thở dài.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trầm mặc lát, Mập Mạp chần chờ : “ Nếu …ta cho ngươi đạo thánh chỉ tứ hôn? Có thánh chỉ, Mật nhi…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Vẫn mua trướng!” Phương Tranh cắt đứt , vẻ mặt khẩn trương : “ Ngươi cũng đừng loạn hạ chỉ, tính tình Mật nhi ngươi cũng biết , bức nàng nóng nảy, thẳng thắn ôm bụng bầu trực tiếp lên Thanh Long sơn vào rừng làm cướp, hơn nữa Nguyệt Nương cũng mang thai hài tử của ta, lần này tốt, hai bụng bà thấu cùng nơi, Thanh Long sơn có hậu rồi. Tương lai hai nhi tử ra đời, đứa đại đương gia, đứa nhị đương gia, huynh đệ đều cướp của, nhất thống lục lâm, ta đây tính là gì?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp suy nghĩ chút, do dự : “ Phương lão đương gia?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nặng nề thở dài, nhất thời nảy lòng bi ai, vành mắt chợt phiếm hồng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp xua tay : “ Bỏ bỏ , chuyện này ta mặc kệ, chính ngươi quan tâm thôi, , Phương huynh, ngươi…quả nhiên sống rất bi kịch.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nghe vậy, con mắt chớp mấy cái, nước mắt lại chứa đầy viền mắt.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp nhanh lên ngăn lại : “ Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, ngươi xuống Giang Nam chuyến, cảm tình thế nào trở nên phong phú như vậy? Chúng ta chuyện khác .”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh lau nước mắt : “ Đừng , ta là cố ý tiến cung an ủi ngươi, còn chưa bắt đầu .”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp cười khổ : “ Ngươi cần an ủi ta nữa, ngươi là cảm tình dồi dào, vừa nhìn thấy ngươi, trong lòng tràn đầy đau khổ đều hóa thành hư ảo. Ngươi vừa đứng ở đây, ta muốn bi thương cũng bi thương nổi.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Cảm tạ, ngươi quá khen ta rồi.” Phương Tranh xong ngẩn người, giương mắt nhìn Mập Mạp : “ Ai, ngươi đây là khen ta sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Phải, đương nhiên phải, ngươi xem như là ta khen ngươi.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai người nhìn nhau cười, lập tức Mập Mạp nghiêm mặt : “ Loạn Thái Vương bình xong?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON xong chuyện tào lao, Phương Tranh hiểu lúc này nên nghiêm túc báo cáo công tác.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh gật đầu : “ Bình xong, tám vạn phản tặc bị giết đến hoa rơi nước chảy, căn cơ Thái Vương tại Giang Nam bị ta nhổ tận gốc.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp hưng phấn : “ Có bắt được Thái Vương?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh lắc đầu: “ Đáng tiếc, bị chạy, lúc đó vạn người hỗn chiến, trong loạn quân căn bản rảnh bận tâm, lúc đó song phương chém giết kịch liệt, ai lo lắng được ai nha? Lúc đó mình ta xông ngay phía trước, dũng giết địch. người đánh hơn tám trăm người, lẽ ra có thể đem Thái Vương bắt được, Mập Mạp, ta tận lực rồi, bởi ta giết địch quá mức dũng, bởi vậy mà quang vinh bị thương, vai trái bây giờ còn đau nè, ai, Mập Mạp, ngươi có nên biểu thị chút hay ?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp cảm động : “ Phương ái khanh bị khổ, quay đầu lại ta thăng quan cho ngươi, chức Lại Bộ thượng thư vẫn luôn…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Chậm ! Dừng lại! Ta muốn thăng quan, ngươi tính thành bạc khen ngợi cho ta chút .”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Muốn chức quan có, đòi tiền có!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Mập Mạp, ngươi đọa lạc rồi đó, ngươi đọa lạc thành lưu manh rồi, ta rất đau lòng.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON như vậy, tám vạn phản tặc đều bình diệt?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Đúng vậy, hơn nữa những thế gia quá ổn định kia, ta cũng giúp ngươi đối phó, qua được mấy ngày, các thế gia gia chủ Giang Nam cho con cháu ruột thịt lục tục vào kinh, đến lúc đó ngươi gia phong cho mỗi nhà tước vị, ở trong Lục Bộ cho bọn họ ít chức quan quan trọng, như vậy chí ít có thể bảo đảm được Giang Nam ít nhất mười năm thái bình, ta cùng các gia chủ thế gia có qua, con cháu thế gia vào kinh làm quan, bình thường được tự ý rời kinh, hắc hắc, dù thế gia muốn làm phản, nhi tử cháu trai của bọn họ đều ở kinh thành, còn làm phản được hay sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Chiêu này của Phương huynh quả nhiên dùng tệ!” Mập Mạp hai mắt sáng ngời, lớn tiếng tán thưởng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh lắc đầu : “ Đó chỉ là phương pháp tạm thích ứng, có thể trị được phần ngọn, nếu muốn trị tận gốc, ngươi nên trong vài năm phát triển nội chính, quân , chăm lo việc nước, làm cho Hoa triều ta trở nên giàu mạnh, như vậy quốc khố đẫy đà, dân tâm tư định, thế gia có muốn phản, cũng có người nguyện ý theo bọn họ tạo phản, đến thời gian đó, ngươi có thể lo lắng làm sao từ từ suy yếu thực lực của thế gia, gạt bỏ cánh chim của họ, nay mà , thái độ của triều đình đối với thế gia, chỉ có dẹp an trấn định mới là việc chính.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp gật đầu : “ Phải nha, ta biết trách nhiệm trọng đại, nếu muốn làm quốc gia giàu mạnh, phải thay đổi trạng, như vậy, chỉ có biến pháp mà thôi, triệt để lo lắng thổ địa, thuế má, chính vụ, cùng với quân đều biến đổi, đem những luật pháp thích hợp trước đây, những chính sách công bình tất cả đều trừ , vì bách tính tạo phúc, làm dân giàu nước mạnh.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh trầm giọng : “ Biến pháp phải làm, nhưng đây phải là việc sớm chiều, cần phải suy nghĩ kỹ càng, từ xưa biến pháp, xúc động đến lợi ích của địa chủ quyền quý, đặc biệt là liên quan đến đất đai, tiền bạc, quyền lực, gặp phản ứng càng kịch liệt, phải suy nghĩ kỹ sau đó hãy làm.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp thần sắc úc, lập tức lắc đầu, mặt giãn ra cười : “ Tạm thời cái này nữa, Thái Vương chưa trừ, xã tắc vẫn là bất ổn, ngươi nghĩ chạy đâu?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Ta thế nào biết? Thiên hạ to lớn, nơi nào cũng có thể , người này…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp cười cười, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cửa cung đại điện, nhìn phía phương bắc, lát, lo lắng : “ Trong cảnh nội Hoa triều sợ là dung được.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh thần sắc ngưng lại: “ Ý của ngươi là , chạy trốn sang nước khác?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp gật đầu : “ Giang Nam thế gia bị ngươi thu mua hết, căn cơ của mất, ngoại trừ chạy ra lãnh thổ nước khác, ta thực nghĩ ra nơi nào.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh mở to hai mắt, tròng mắt vòng vo vài cái, sau đó nhìn phía Mập Mạp, trầm mặc hồi, bỗng nhiên cùng Mập Mạp đồng thanh : “ Đột Quyết!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai người nhìn nhau cười.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Lập tức Phương Tranh vỗ đùi cả giận: “ Đột Quyết làm gì cứ đem nhà mình giống như kho rác mà thu về hết vậy? Sài Mộng Sơn cùng tiền thái tử cấu kết, sau khi mưu phản thất bại, suất hơn hai vạn tàn quân chạy tới Đột Quyết, tại Thái Vương cũng chạy tới Đột Quyết, chúng ta có nên triệu sứ giả Đột Quyết tới, hướng bọn họ đòi người?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp cười : “ Ngươi nghĩ người Đột Quyết giảng đạo lý với ngươi sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Than thở tiếng, mặt Mập Mạp lên vài phần ưu phiền: “ Đột Quyết, vẫn là tai họa lớn suốt trăm năm của Hoa triều ta, hai vị Khả Hãn tranh giành thảo nguyên, ngày thảo nguyên thống nhất, tất chỉ hướng Hoa triều, trong khi cảnh nội Hoa triều lại chiến hỏa khắp trời, dân chúng chịu tàn sát, sinh linh đồ thán.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh cũng thở dài : “ hoạn Đột Quyết nếu trừ, chuyện biến pháp ngươi chỉ có thể gác lại vô kỳ hạn, dân tộc du mục phương bắc trời sinh là người thích phá hủy, bọn họ cưỡi chiến mã, tay cầm loan đao, nơi quân tiên phong lao tới, mặt đất ngọn cỏ, khi quốc gia ngươi trở nên phú cường, nhưng bọn họ lại là ngọn lửa lớn tận trời…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp úc úc thở dài, trầm mặc lúc lâu, Mập Mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm Phương Tranh, thình lình : “ Phương huynh, hay là…ngươi mang binh bình diệt Đột Quyết !”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh sợ đến bắn lui ra sau nhanh, run giọng : “ Ngươi…ngươi đùa gì vậy? nên mang theo ý nghĩ hại người như thế đâu, ta còn chưa sống đủ, ngươi muốn cho muội tử của ngươi thủ tiết sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp lập tức cười khổ, : “ Ta cũng chỉ là vậy, những năm gần đây quốc khố trống rỗng, lại thêm Phan Văn Viễn mưu phản, thái tử mưu phản, Thái Vương mưu phản, ba trận chiến bình loạn, làm binh lực Hoa triều trống rỗng, quốc khố khô kiệt, làm gì có năng lực cùng Đột Quyết đánh trận?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Lúc này Phương Tranh mới yên lòng, lời thấm thía: “ Mập Mạp, sau này cũng đừng làm ta sợ như thế nữa, ngươi biết, ta luôn tôn trọng hòa bình.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp lườm : “ Cái gì tôn trọng hòa bình? Nhát gan nhát gan!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh cười hắc hắc, sang chuyện khác: “ Ai, gần đây có phải ngươi có chút mất lý trí? Hạ ý chỉ cho ta , ngươi còn hạ chỉ an táng Niểu Niểu theo lễ hoàng hậu, lúc này ngoài cửa Tây Cung có hơn trăm vị đại thần quỳ can gián kìa.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp hừ : “ đám bảo thủ! hận thể đá văng bọn họ về nhà dưỡng lão! Ta chôn Niểu Niểu quan hệ gì tới bọn họ? Cả đám làm như ta đào mộ phần tổ tiên họ, có cần làm đến như vậy hay ?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nhún vai : “ thực luôn bất đắc dĩ như thế, ngươi vừa đăng cơ, trong triều căn cơ bất ổn, rất nhiều chuyện phải hướng những cựu thần thỏa hiệp, trừ phi ngươi nguyện ý làm bạo quân thuận ngươi sống, nghịch ngươi chết, bằng , ngươi nên tận lực đừng theo chân bọn họ nháo loạn, hơn nữa, Niểu Niểu xác thực đối với ngươi có tình có nghĩa, nhưng ngươi dùng lễ táng hoàng hậu chôn nàng, nhưng ngươi có nghĩ đến thê tử kết tóc của ngươi ? Trần hoàng hậu lặng lẽ theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi câu cũng liền lập thêm hoàng hậu ra, nàng rất thương tâm nha.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp suy tư lát, cuối cùng thở dài : “ Mà thôi, việc này sau này hãy , mấy ngày trước đây vì Niểu Niểu chết , ta xác thực làm việc có chút quá đáng, biết chính mình vì sao lại hạ xuống nhiều ý chỉ hồ đồ như vậy.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh rốt cục yên tâm, Mập Mạp vẫn là Mập Mạp ngày trước, dù thỉnh thoảng khác người chút, cuối cùng vẫn trở về quỹ đạo.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Mập Mạp cười : “ tới giờ Ngọ, ngươi ở trong cung cùng dùng bữa với ta , chúng ta bao lâu thống khoái uống rượu? Gần đây Tây Vực phiên bang tiến cống cho ta vài vò rượu nho rất ngon, hai ta thử xem.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh lắc đầu, giương mắt nhìn sắc mặt Mập Mạp chút, lúng túng : “ Mập Mạp, còn có kiện, ta nghĩ muốn với ngươi…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON , ngươi ta còn dùng cách che che lấp lấp chuyện sao?” Mập Mạp hào sảng cười , Phương Tranh đến, làm tâm tình của tốt hơn rất nhiều.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh kéo kéo khóe miệng : “ À…hành trình Giang Nam cũng kết thúc, ngươi phải đáp ứng qua, việc này xong, ngươi liền đáp ứng cho ta từ quan sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mập Mạp ngây ra: “ Ngươi muốn từ quan?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh vội vàng gật đầu: “ Đúng nha đúng nha, vi thần vì nước lập nhiều công lao như vậy, vài lần vào sinh ra tử, tại công thành danh toại, vi thần cũng nên cáo lão hồi hương, chuyện này ngươi phải sớm đáp ứng ta sao….”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh còn chưa xong, Mập Mạp vội vàng lắc đầu : “ bậy! Ta lúc nào đáp ứng cho ngươi từ quan?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh ngẩn người: “ Ai, Mập Mạp, ngươi thể chuyện giữ lời nha, ràng đáp ứng với ta…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Đầu Mập Mạp lắc mạnh như trống bỏi: “ có đáp ứng qua, căn bản có chuyện này, ngươi nên thành thành làm chức quan của ngươi , tuổi còn trẻ, cáo lão cái gì? Qua hai ba mươi năm nữa , qua hai ngày nữa ta thăng ngươi làm Lại Bộ thượng thư, ngươi nâng Lại Bộ lên…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nóng nảy: “ Ai, sai, Mập Mạp, ngươi thiếu đạo đức nha? ngờ ngươi đáp ứng ta từ quan là để gạt ta Giang Nam? Kháo! Ta bị ngươi lừa dối rồi!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Cái gì lừa dối hay lừa dối chứ? Ta nghe hiểu, người đâu, người đâu!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai gã cấm quân binh sĩ ngoài cửa tiến vào.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Ánh mắt Mập Mạp né tránh, dùng ngón tay chỉ Phương Tranh, chột dạ : “ Phương đại nhân tưởng niệm kiều thê trong nhà, mau đưa trở về, nhanh lên chút! Nhớ kỹ đừng cho tiến cung nữa.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Dạ!” Cấm quân binh sĩ mỗi bên người, nhấc Phương Tranh hướng ngoài cung bước .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh cực lực giãy dụa: “ Hoàng thượng…hoàng thượng! Vi thần già nua, thể lực đủ, thực thể tiếp tục làm quan, hoàng thượng, hoàng…Kháo! Mập Mạp, tử Mập Mạp! Ngươi nhớ kỹ cho ta, để yên!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Cấm quân binh sĩ vẫn khiêng ra ngoài.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh liên tục giãy dụa : “ Phóng ta xuống tới! Ta tự mình !”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Binh sĩ vẻ mặt đau khổ : “ Phương đại nhân, ngài cũng đừng làm khó chúng tiểu nhân, theo chúng ta ra cung thôi.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh cả giận : “ Cái gì làm khó các ngươi, ta phải còn có việc chưa làm xong sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Ngài còn có chuyện gì?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh hổn hển : “ đáp ứng cho ta từ quan thôi, phải vừa bên Tây Vực tiến cống rượu nho sao? Ngươi với hoàng thượng, lấy hai vò cho ta, ta về nhà tặng lão bà!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Binh sĩ: “…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Chương 356: Tiểu biệt thắng tân hôn (1)
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Ngoài cửa cung. Phương Tranh phẫn nộ ôm hai vò rượu nho do Tây Vực phiên bang tiến cống, hối hả chạy .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Tâm tình tốt lắm, nguyên bản dự định trở về kinh liền hướng Mập Mạp từ quan, sau đó dễ dàng mang theo lão bà người nhà chu du thiên hạ, rời xa thị phi phân tranh của triều đình, vô cùng đơn giản trải qua cả đời này.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Kết quả làm kẻ khác rất thất vọng, tử Mập Mạp lại còn chuyện uy tín gì hết, điều này làm cho Phương Tranh rất tức giận, phải đều “ quân vô hí ngôn”( vua chơi) hay sao? Thế nào đến chỗ ta biến thành lừa dối lớn như vậy chứ? mất mặt chính là, mình đúng là bị lừa dối!
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Nghĩ đến chính mình còn phải tiếp tục giữ chức vị công tác mà chút thích thú ở tại triều đình này, Phương Tranh lại cảm thấy phiền muộn, ngửa đầu nhìn bầu trời ánh nắng tràn đầy, khỏi nặng nề hừ tiếng: “ Tử Mập Mạp, ra vẻ hàm hậu, kỳ thực gian trá, phải là thứ tốt!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Dám mắng đương kim hoàng thượng như vậy, thiên hạ cũng chỉ có mình Phương đại thiếu gia có can đảm, Phương Tranh hồn nhiên chưa phát giác ra điều đó có gì sai. Ở trong lòng , Mập Mạp vẫn là người trước kia ở trong trường học cùng cãi nhau ầm ĩ, thích thí điên thí điên theo , hai người cùng nhau gây họa, hại người, dạo kỹ viện của hai năm trước, dù thân phận nay của hai người cao cao tại thượng, đứng đỉnh núi của thiên hạ mà bao người ngưỡng vọng, nhưng tình bằng hữu giữa hai người vẫn hề có chút nào biến đổi. Có thể là điển phạm của quân thần tương đắc từ xưa tới nay.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh hiểu , đây tất cả đều được thành lập cơ sở ngày xưa thời áo vải hoạn nạn của bọn họ, thế nhưng, thế hay thay đổi, người cũng đổi thay, nếu muốn cùng Mập Mạp cả đời bảo trì trong loại quan hệ thân như huynh đệ này, giữa hai người nhất định phải có người rời khỏi đỉnh núi của quyền lực, đây là vì tốt cho hai bên, tại có thể tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng thời gian lâu, chính mình khó tránh khỏi có chỗ xung khắc chính kiến với Mập Mạp, hơn nữa dã tâm của con người luôn vô cùng tận, hôm nay người cùng ta có tình như huynh đệ, tương lai sao? Ai dám bảo chứng đế vương sau khi thành thục lại vẫn là Mập Mạp hàm hậu của trước kia? Khi phát ngày quyền lực ban cho mình quá nặng, thế cho nên uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của , vì đế vị, vì hoàng quyền, có thể quyết giết mình hay ? Vài chục năm trước giữa tiên hoàng và Phan thượng thư, lúc đó chẳng phải cũng là tình như huynh đệ hay sao? Kết quả thế nào?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh muốn lịch sử tái diễn, hơn nữa căn bản hề hứng thú đối với việc làm quan, có câu “ có cự ly sản sinh mỹ hảo”, lời này chỉ áp dụng trong tình nam nữ, cũng áp dụng cho quan hệ giữa và Mập Mạp.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Rời xa triều đình, mới là phương pháp duy nhất duy trì tình hữu nghị giữa và Mập Mạp.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Về phần từ quan sau đó quan quyền, có bị người khác khi dễ hay , Phương Tranh cũng chút nào lo lắng, có bạn thân làm hoàng đế, có công chúa lão bà, dù là trong tay có mảy may quyền lực, thiên hạ lại có ai dám chọc vào mình?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Những ý nghĩ này, Phương Tranh nghĩ ràng thấu triệt, còn Mập Mạp? Lẽ nào chẳng bao giờ nghĩ tới sao?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh cười khổ, Mập Mạp tất nhiên là có nghĩ qua, cũng đơn giản như biểu , nhưng vẫn lưu Phương Tranh lại triều đình, chịu thả . Nguyên nhân chính là vì, xem thấu bản tính của Phương Tranh, Phương Tranh là người có dã tâm, đối với việc tranh đoạt quyền lực lại có chút nào hứng thú.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Dứt bỏ giao tình hoạn nạn của hai người đề cập tới, người đương quyền có ai thích người có bản tính như Phương Tranh? người có thể làm cho mình tình tín nhiệm, dùng được thuận lợi, nhưng lại là thần tử hề có chút dã tâm, hoàng đế nào mà thích? Nghĩ lại ngẫm lại, nếu chính mình là hoàng đế, cũng nguyện phóng cho vị thần tử đó từ quan, chuyện gì cũng cần nhắc tới.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Người thiện bị người cưỡi a!” Phương Tranh ngồi lưng ngựa, bi phẫn phát sinh than thở.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Đại nhân, hẳn là câu người thiện bị người khi, chứ phải bị người cưỡi.” Thị vệ giục ngựa theo bên cạnh cẩn thận .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Phải? Bị người cưỡi chính là cái gì?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Thị vệ chỉ chỉ con ngựa Phương Tranh cưỡi.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh lắc đầu, chút tán thành.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Người thiện chỉ bị người khi, cũng bị người cưỡi, tỷ như Trường Bình, nàng luôn thích ngồi người mình, thở hổn hển cố sức chuyển động…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Khái, chuyện vui vẻ khuê phòng, nên cho người ngoài nghe.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mặc kệ là bị người khi hay bị người cưỡi, Phương Tranh tổng kết ra chân lý: tự mình đúng là người thiện lương.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh đầu tàu gương mẫu, mấy trăm thị vệ theo sát phía sau, ra Tây Cung liền thẳng hướng Phương phủ. Đều về nhà luôn mừng vui, lúc này Phương Tranh có thể xem như cảm nhận được tư vị, càng là đến gần nhà, liền càng cảm thấy trong lồng ngực có loại cảm giác muốn nổ tung, vui sướng lớn trong phảng phất mang theo vài phần sợ hãi khó hiểu, cảm giác rất kỳ diệu.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Mấy trăm người cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi đường cái tại kinh thành, tiếng vó ngựa hỗn độn gào thét mà qua, bách tính bên đường đều né tránh bên. Mắt mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm đám thị vệ kiêu ngạo thúc ngựa qua, sau đó mọi người tụ tập ngay giữa đường , ngưỡng cổ nhìn theo bóng lưng đám người Phương Tranh, ngừng nghị luận.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Là ai nha? ràng ngay giữa ban ngày lại cưỡi ngựa xông loạn như thế, bọn nha dịch trong kinh thành cũng quản.” gã bách tính rất bất mãn . bán dưa muối bên đường, đàn ngựa qua, làm bụi bặm rơi xuống dưa muôi, làm có chút oán giận.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON người qua đường khác ngưỡng cổ nhìn theo hồi lâu, có chút xác định : “ Người cưỡi ngựa đầu, nhìn quen mắt.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Là ai?” Người qua đường đều hỏi han.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Dường như là…thái tuế…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Người bán dưa muối cười : “ Ta chỉ nghe qua trong hoàng cung có vạn tuế, nhưng chưa từng nghe qua cái gì thái tuế.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON hiểu, nhưng mọi người hiểu.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON người qua đường cả kinh : “ Ngươi , chẳng lẽ là Phương thái tuế?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Đúng vậy.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Oa.” Đường cái rầm rĩ bỗng nhiên an tĩnh lại, con đường trở nên lặng ngắt như tờ, bầu khí phi thường quỷ dị.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON vắng vẻ rất nhanh bị đánh vỡ, vị đại thẩm mua cải bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy, đưa tay gọi đại thẩm, vừa chạy vừa kêu to: “ Mọi người xem chừng muội muội nữ nhi của nhà mình, đừng cho các nàng ra khỏi cửa! Ngày lành hết, Phương thái tuế quay về kinh rồi!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON đường cái mọi người phục hồi lại tinh thần, đều liều mạng hướng nhà mình chạy , trong lúc nhất thời đường cái gà bay chó sủa, người bán hàng, người dạo, đặc biệt chút tiểu công nương có chút nhan sắc, nghe được tên “ thái tuế”, tất cả đều quá sợ hãi, sau trận rối ren, đường cái chợt trở nên vắng vẻ, nguyên mặt đường nháo loạn trở nên sạch còn hơn dùng nước tẩy qua.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Người bán dưa muối vẫn bày dưa muối tiếp tục bán.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Vị huynh đệ này, vì sao ngươi chạy?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Người bán dưa muối bình tĩnh cười cười: “ Ta chỉ là bán dưa muối, có nữ nhi cũng có muội muội, ta chạy cái gì?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Người qua đường giậm chân : “ Cái này ngươi biết đâu? Phương thái tuế là ai? Dù ngươi bán phân cũng muốn nếm thử, ngươi sợ đem cả cái sạp của ngươi dọn luôn sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Người bán dưa muối lấy làm kinh hãi: “ độc như thế chứ? Vị Phương thái tuế rốt cục là thần thánh phương nào?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Dưa muối của ngươi bao nhiêu tiền cân?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Năm văn cân.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Ta cho ngươi sáu văn, ngươi bán cho ta hai cân, ta cho ngươi nghe.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Được! Ta vừa mới tới kinh thành buôn bán, xem như đưa tiền bảo hộ vậy.” Người bán dưa muối nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt kiên quyết.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Nghe, vị Phương thái tuế này, là kinh thành…, là nhân vật khó lường của Hoa triều ta, ai, tám văn tiền ba cân thế nào? Nhà của ta mấy ngày này cần dưa muối lắm!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Cút !”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Cửa lớn Phương phủ vẫn như trước, cửa cao cao treo tấm bảng hiệu đen chữ vàng, bên viết bốn chữ lớn: “ Trung Quốc Công phủ.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trước sân rộng đứng hai hàng binh đinh. Hôm nay Phương phủ còn là thương nhân nhân gia, mà là quan lại môn phiệt trong triều đình chạm tay là có thể bỏng, thiếu gia duy nhất của Phương gia ở trong triều đình địa vị như mặt trời ban trưa. Dưới người mà trăm triệu người, vì triều đình nhiều lần lập đại công, thâm thụ ân sủng của hai đời đế vương. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn như vậy, phải những quan lại nhân gia khác có thể so sánh nổi.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Khoái mã của Phương Tranh chạy vội tới trước cửa nhà, xoay người xuống ngựa, nhanh chóng chạy tới trước cửa vài bước, còn chưa bước lên bậc thang, liền thấy bên trong phủ ra đám người. tảng lớn đông nghịt, có quản gia, có tạp dịch, bước nhanh phía trước mặt, chính là Trường Bình với chiếc bụng hơi lớn.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Nhìn thấy Phương Tranh đứng bên dưới bậc thang, Trường Bình nở nụ cười vui vẻ, sau đó nhấc áo, đường nhanh nhẹn hướng Phương Tranh chạy .
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh thấy thế quá sợ hãi: “ Đừng chạy! Mật nhi, nàng đứng yên chỗ nên cử động!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trường Bình ngây ra, ngơ ngác đứng lại, mọi người theo sau lưng Trường Bình cũng đều dừng bước, gương mặt mỉm cười nhìn nam nữ chủ nhân của Phương phủ cửu biệt gặp lại, có kinh thiên động địa, có oanh oanh liệt liệt, nhưng lại ấm áp nhàn nhạt này, lại làm cho người ta cảm động vô cùng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Gương mặt Trường Bình vẫn tràn đầy vẻ mỉm cười mừng rỡ, viền mắt hơi phiếm hồng, nhìn ra được, ngay trước mặt người hầu, nàng nỗ lực duy trì dung nhan của chủ mẫu, tận lực làm cho mình thất thố.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Cách mấy trượng, Phương Tranh thâm tình nhìn chăm chú vào Trường Bình. Tiểu thê tử hai tháng gặp, nàng hơi béo hơn ít, gương mặt hồng nhuận tròn trĩnh, mặt tràn lan ánh sáng từ ái của người mẹ, nhìn nàng càng mê người hơn trước đây. Ánh mắt nhìn xuống, Phương Tranh nhìn thấy chiếc bụng hơi lớn của Trường Bình, nơi đó chứa đựng kết tinh tình của bọn họ, Trường Bình hai tay ôm bụng, vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Chương 356: Tiểu biệt thắng tân hôn (2)
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Bên cạnh Trường Bình, Yên Nhiên, Tiểu Lục và Phượng tỷ cẩn thận đỡ nàng, các nàng cũng đều mừng rỡ nhìn chăm chú vào Phương Tranh, vừa cười vừa lặng lẽ lau nước mắt vui sướng khóe mắt.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Đây là người nhà của ta, là nơi mà ta phải toàn lực che chở ở thời đại này. Kiệt lực bảo hộ người nhà, các nàng đều hạnh phúc mỉm cười, đây mới là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của nam nhân. Quan cư nhất phẩm thế nào? Tước tới vương gia lại làm sao? Những thứ hư vô kia, có thể làm cho thê tử có được mỉm cười?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Thấy các nàng, đáy lòng Phương Tranh khỏi nổi lên loại cảm động chưa từng có, thâm tình nhìn Trường Bình. Thâm tình nhìn Yên Nhiên Tiểu Lục, thâm tình nhìn mỗi người hầu quen thuộc trong Phương phủ, lát, vươn hai tay, dùng loại thanh thâm tình đến buồn nôn lớn tiếng kêu lên: “ Mật nhi! Bụng của nàng có phương tiện, đứng yên chỗ nên cử động! Nhượng ta chạy tới, ta chạy tương đối nhanh hơn.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Sau đó, trước mắt bao người, Phương Tranh lại quay chậm lại chạy tới, chạy tới rất tuấn tú, rất thâm tình…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Sau đó…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Phốc.” Mọi người đỡ vai nhau, ói ra bụng, sau đó mọi người cùng nhau ôm chầm lấy sưởi ấm, mỗi người đều liên tục lạnh run.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nhìn thấy phản ứng của thê tử, gương mặt bay nhanh biến ảo, từ mỉm cười, đến đờ ra, cuối cùng sầm xuống…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Vào nhà, trong vòng vây của mọi người, Phương Tranh trước tiên vào bái kiến phụ mẫu nhiều ngày gặp, Phương gia nhị lão cao hứng, Phương lão gia mừng rỡ nhìn Phương Tranh, thỉnh thoảng cười ha ha, vô cùng an ủi. Chuyện bình loạn Giang Nam, Phương gia nhị lão nghe Trường Bình qua, lúc đó tất nhiên là vì Phương Tranh toát mồ hôi lạnh. Cũng may nhi tử bình yên vô trở về, trong lòng nhị lão có thể nào thoải mái?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Gương mặt Phương phu nhân vui mừng, liên tục sờ soạng người Phương Tranh, tỉ mỉ xem xét cẩn thận. Rốt cục xác nhận người nhi tử có thiếu thứ gì, Phương phu nhân vung tay lên, bày tiệc! Cả nhà dưới, chẳng phân biệt được thân phận thế nào, toàn bộ đều ngồi lên bàn ăn, chúc mừng Phương gia thiếu gia bình an về nhà.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Tiệc rượu mãi đến khi trăng lên mới tản ra, Phương Tranh ợ hơi về tiểu viện, đẩy cửa, Trường Bình ngồi trong phòng chuyện phiếm với Yên Nhiên, Yên Nhiên văn tĩnh ngồi bên cạnh Trường Bình, thỉnh thoảng nhìn chiếc bụng hơi lớn của nàng, trong đôi mắt đẹp xẹt qua vài phần ước ao và kỳ vọng, sau đó nàng lại hơi gục đầu xuống, phảng phất như nghĩ đến chuyện gì khó xử, gương mặt rất nhanh biến thành đỏ bừng, dưới ánh nến chập chờn, tăng thêm vài phần quyến rũ.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Lúc Phương Tranh đẩy cửa tiến đến vừa lúc nhìn thấy cảnh này, nhìn hai vị lão bà như hoa như ngọc, Phương Tranh hắc hắc nở nụ cười, dáng tươi cười rất phóng đãng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai nàng thấy Phương Tranh tiến đến, vội vàng đứng lên, trái phải dìu Phương Tranh, Yên Nhiên săn sóc rót cho Phương Tranh chén trà đặc, hai tay đưa cho Phương Tranh, sau đó nhìn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung và thâm tình.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh ngồi ngay mép giường, sau đó mỗi tay ôm nàng, cười : “ Các lão bà, hai tháng gặp, nhớ ta ? Nhớ ta hôn ta chút, muốn ta hôn…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trường Bình cười khúc khích, sau đó oán giận điểm điểm lên trán Phương Tranh, sẵng giọng: “ Ngươi hoàn hảo ! Giang Nam nhiều ngày, cũng nhắn lời trở về, Thái Vương mưu phản, ngươi cũng biết trong thành chúng ta lo lắng ra sao ? Ngày ngày toàn gia sầu não lo lắng ăn ngon, rất sợ ngươi…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trường Bình bỗng nhiên ôm miệng, thần sắc hơi có chút sợ hãi.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Yên Nhiên ở bên yên lặng gật đầu. Đôi mắt đẹp nháy , giọt nước mắt trong suốt chảy xuống mặt.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nhàng lau nước mắt cho Yên Nhiên, sau đó cười : “ Lão công các nàng là người gì, người khác biết, chẳng lẽ các nàng còn biết sao? Luận chiến tranh, ta đương nhiên kém hỏa hầu chút, nhưng luận chạy trốn, khiêm tốn mà , khắp thiên hạ còn chưa có ai chạy nhanh hơn ta, đó là cần đại bản lĩnh…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai nàng nín khóc mỉm cười, Trường Bình dở khóc dở cười : “ Ngươi…ngươi ngờ đem việc chạy trốn biến thành bản lĩnh, trời ạ! Thế gian này sao lại có người như thế?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Bỗng nhiên Trường Bình vươn bàn tay, nhéo lỗ tai Phương Tranh, hung ba ba : “ ! Ngươi ở tại Giang Nam có nhận thức hồ ly tinh khác ? Nếu vì sao ngay cả phong thư gởi về cũng có?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh ai ai kêu lên: “ Buông tay, dừng tay! Đừng cứ gọi cáo già hay hồ ly tinh, lễ phép, hồ ly tinh chiêu nàng chọc giận nàng sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trường Bình nghe vậy khẩn trương : “ Ngươi quen biết hồ ly tinh sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON có! Tuyệt đối có!” Phương Tranh nghiêm trang : “ Các nàng đều biết, tác phong sinh hoạt của ta vẫn rất chính phái. Sau lưng lão bà làm gì có chuyện câu kết làm bậy? Đó là tội lớn nha.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trường Bình cau chiếc mũi xinh đẹp, hừ : “ Ta cho ngươi, trong tiểu viện Phương phủ chỉ có năm gian phòng, hơn nữa cũng dự định thêm phòng mới, biết là ý tứ gì ?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Năm gian phòng, năm lão bà, ý tứ rất ràng, còn danh ngạch dư thừa.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Đây thực tin tức xấu…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh thử : “ Nếu …ta ra ngoài tự lấy tiền túi làm gian?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Phanh!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Ai nha!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Ngươi dám! Còn dám cưới nữa lão nương tay đem tiểu viện đốt lập tức!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp, trong lòng than thở mấy tiếng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Thái độ Trường Bình kiên quyết như vậy, chuyện đưa Hàn Diệc Chân vào cửa càng thêm gian nan, đây làm sao mới tốt?
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nhướng mày, kế sinh ra.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Đều nếu phương diện kia thỏa mãn được cho nữ nhân nữ nhân luôn luôn đặc biệt khoan dung, thẳng thắn, đêm nay ta liền sử dụng mỹ nam kế, đem hai lão bà cho ăn no. Sau đó sẵn lúc các nàng ý loạn tình mê, nhân cơ hội đem chuyện đưa Hàn Diệc Chân vào cửa câu, nữ nhân đều là động vật cảm tính, có lẽ các nàng sau khi thỏa mãn gật đầu đáp ứng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hơn nữa, mình ở ngoài hai tháng, ngoại trừ sờ soạng Hàn Diệc Chân, cũng dính qua nữ sắc, nghẹn lâu như thế, đêm nay phải cùng các lão bà tận hứng hồi, các nàng hảo, ta tốt, thuận tiện còn có thể giải quyết được chuyện của Hàn Diệc Chân, công hai chuyện.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Con mẹ nó ta là nhân tài! Phương Tranh
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON nhịn được dưới đáy lòng tán thán.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Mật nhi, Yên Nhiên, lâu ngày gặp, các nàng lẽ nào… muốn sao?” Phương Tranh nháy nháy mắt, biểu tình rất dâm đãng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai nàng vừa nghe, nhìn biểu tình dâm đãng của Phương Tranh, sao có thể hiểu ý tứ trong lời của ? Nghe vậy nhất thời cùng đỏ bừng mặt, cúi đầu ngồi ngay mép giường, được lời.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Ngồi ngay giữa hai nàng, bàn tay háo sắc của Phương Tranh bắt đầu lục lọi xấu xa người hai nàng. Dùng thanh trầm thấp kêu gọi: “ Ta ở tại Giang Nam, thế nhưng rất nhớ các nàng, mỗi ngày buổi tối ta đều yên lặng ngửa đầu nhìn ánh trăng, nhớ mọi người đến ngủ được, nghĩ đến liền động tình, nhịn được phải nhìn trăng kêu lên, tình thâm vô cùng…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Những lời tình tự mềm nhũn vừa ra, hai nàng nhất thời cả người mất khí lực, ôn nhu dựa vào trong lòng , nhắm lại đôi mắt đẹp, gương mặt đỏ bừng mặc cho Phương Tranh tùy ý lục lọi an ủi người các nàng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh cười tiếng, giọng : “ Các lão bà, đều cửu biệt thắng tân hôn, hôm nay chúng ta liền ôn lại chúc đêm động phòng hoa chúc .”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trường Bình nhàng rên rỉ : “ A, phu quân, ngươi…ngươi lại muốn chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi sao?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Đó là đương nhiên, lão công nàng là nam nhân tinh tráng.”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Hì hì, ngươi cùng ta là tân hôn, vậy ngươi và Yên Nhiên gọi là gì? Chẳng lẽ cũng là tân hôn?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON, nhị hôn!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON biết là ai thổi tắt nến đỏ chập chờn bên trong phòng, cảnh xuân khắp phòng bị bóng đêm che lấp, chỉ nghe được tiếng rên rỉ thở gấp liên tiếp, quanh quẩn bên trong phòng, nhộn nhạo…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trong bóng tối, tiếng thở dốc cấp thiết của Phương Tranh càng thêm cấp thiết, đặc biệt ràng.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Mật nhi, nàng mang thai hài tử, rốt cục được chưa?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON có việc gì, ngự y qua, ba tháng sau, chuyện phòng the…chuyện phòng the cần ngại…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Vậy ta khách khí, lão bà, tiếp trảo!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Đau nha! Ngươi muốn chết!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ ….”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON ……
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON đêm điên loan đảo phương, cảnh xuân kiều diễm đến bình minh.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Khi Phương Tranh tỉnh lại Trường Bình và Yên Nhiên mặc xong xiêm ý, trang điểm xong, thấy Phương Tranh tỉnh, hai nàng phân ra hôn lên hai má cái.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trải qua đêm mây mưa, hai nàng dung quang tỏa sáng, gương mặt hồng nhuận, càng thêm động lòng người…
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON “ Phu quân, ngươi vừa quay về kinh, nên ở nhà nghỉ tạm hai ngày, cần mỗi ngày vào triều, ai nha. Yên Nhiên, còn kịp rồi, hôm nay hẹn chưởng quỹ râu xồm Tây Vực bàn buôn bán, cũng trễ, thu thập xong chưa? mau mau!”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Hai nàng lại hôn Phương Tranh cái, sau đó liền vội vã nhanh ra cửa.
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Phương Tranh nháy nháy con mắt buồn ngủ mông lung, sau đó gõ gõ đầu, lẩm bẩm : “ Hôm qua dường như có chuyện gì muốn , thế nào lại quên? Rốt cục là chuyện gì?”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Bỗng nhiên, Phương Tranh giật bắn mình. Kháo! Hàn Diệc Chân! Xong xong! Chuyện quan trọng như vậy lại quên, nam nhân quả nhiên là động vật nửa người, tại thỏa mãn xong các nàng, cũng biết các nàng còn đồng ý nữa hay
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Luống cuống tay chân mặc nội khố, Phương Tranh lao ra cửa phòng hô lớn: “ Các lão bà, trở về! Trở về…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Khụt khịt mũi, Phương Tranh bi phẫn: “ Trở về ta cho…hiến thân cho các nàng lần nữa, sau đó ta có chính với các nàng…”
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON
   cungquanghang.com N G A cungquanghang.com N G H I cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com SUTICHBUON Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  2. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 357: Thống tấu ngôn quan (1)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thảo nguyên xanh ngát, mênh mông, cỏ xanh kéo dài mênh mông dẫn đến chân trời.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trâu dê thành đàn dưới ánh mặt trời ấm áp, nhàn nhã ăn cỏ xanh, dân du mục cưỡi ngựa, thỉnh thoảng vung roi trong tay, ở giữa trung súy roi vun vút vang dội, sau đó xuy vài tiếng sáo miệng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Bên ngoài lều may bằng da trâu, lão giả già nua xướng lên bài hát dân du mục thê lương, tiếng ca chứa ưu thương và cực khổ nhàn nhạt, dưới bầu trời mênh mông thảo nguyên, lại có vẻ phiêu đãng miên trường.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trướng bồng hợp với trướng bồng, xa xa nhìn lại, từng tảng lớn trướng bồng màu trắng tụ cùng chỗ, tựa như lớp nhung màu lục trải lại những viên ngọc trai trong sáng, thảo nguyên xa xa mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa trầm thấp cùng tiếng thét to. Cấp cho thảo nguyên tường hòa có thêm vài phần khí sát phạt. Ngay giữa tảng lớn trướng bồng, mơ hồ có thể thấy được vương trướng màu vàng kim cao vót, được trướng bồng chung quanh bao bọc như chúng tinh củng nguyệt( nhiều ngôi sao vây quanh ánh trăng), khảm vương trướng ngay chính giữa.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đầu cùng của thảo nguyên xuất ít điểm đen. Sau đó chậm rãi đến gần, cuối cùng xuất đoàn người hướng vương trướng vọt tới.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Giục ngựa ngay phía trước, là hán tử cao to khôi ngô, đầu đội nón da dê, mặc trường bào da dê, trong lúc phóng ngựa, gió mát phất khởi góc nón, lộ ra khuôn mặt cuồng dã và đôi mắt ngoan lệ như chim ưng. Người này chính là ngày trước đến Trung Nguyên làm sứ giả đàm phán, đại biểu Mặc Xuyết Khả Hãn vào kinh đàm phán cùng Phương Tranh, Đạt Tháp Tháp.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Khoái kỵ bên cạnh Đạt Tháp Tháp, có hai người, trong đó người mặc trang phục của người Hoa triều, ăn mặc thân khôi giáp tổn hại chịu nổi, phía sau còn có người gắt gao ôm . Người phía sau đôi mắt dùng vải bѠtrắng băng lại, ăn mặc trường bào thường gặp của người Đột Quyết, mặt mày của bị vải trắng che lấp, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra cừu hận khắc cốt, người này chính là binh bại Phục Ngưu sơn, sau lại trằn trọc tiến nhập thảo nguyên Đột Quyết, Thái Vương.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lúc này thần tình Thái Vương rất tệ hại, hình dáng tướng mạo cũng hơi có chút chật vật, phía sau theo mấy ngàn nhân mã, dưới dẫn đường của Đạt Tháp Tháp, mọi người cưỡi ngựa hướng vương trướng nhanh chóng chạy .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tới bên ngoài vương trướng, mọi người ghìm ngựa nhảy xuống, sau đó Thái Vương hướng mọi người ra thủ thế, mọi người đều ngồi xuống đất, chậm rãi đợi lệnh Thái Vương. Thái Vương lại được thân binh dìu đỡ, chậm rãi hướng vương trướng đến.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đạt Tháp Tháp đứng bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Vương, hai tay khoanh trước ngực, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khinh miệt. Thái Vương ngang qua bên người Đạt Tháp Tháp làm như vô ý cố ý khẽ hừ tiếng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương nghe được, thân hình dừng chút, lập tức mặt lộ ra vẻ cười nhạt, tiếp tục hướng vương trướng đến.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mới vừa tới trước cửa vương trướng, lại nghe được từ bên trong truyền đến thanh : “ Ha ha…” tiếng cười hào sảng, lập tức rèm cửa da dê xốc lên, từ bên trong ra vị đại hán vóc người trung đẳng. Ăn mặc áo da màu vàng kim đại biểu cho hãn vương tôn quý của Đột Quyết, đầu để trọc phân nửa, sau đầu là vài bím tóc dài ngắn đồng nhất, gương mặt có vẻ thô khoách đầy lông lá. Râu quai nón mặt kéo dài đến tận mang tai, nhìn qua có chút mập mạp. Tướng mạo cũng có vẻ hiền lành hàm hậu, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lên ánh mắt trầm như chim ưng, biểu ra người này cũng hàm hậu như vẻ bề ngoài.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Thái Vương điện hạ, hoan nghênh ngươi tới thảo nguyên rộng lớn của ta, chúng ta tương phùng, là do chân thần trong minh minh an bài. Ngươi là lễ vật do chân thần ban cho chúng ta, nguyện tình cảm của chúng ta mở mang vô biên như thảo nguyên này.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Người này có thể ra ngụm tiếng Hán vô cùng lưu loát.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Gương mặt Thái Vương mang theo dáng tươi cười, hai tay ôm ngực, hơi hướng khom người, cười : “ Cảm tạ Mặc Xuyết Khả Hãn bệ hạ khoản đãi, bổn vương…tại hạ mới đến quý địa, nguyện đầu dưới trướng Khả Hãn. Làm thuộc hạ và người hầu trung thực nhất của ngài, để cảm tạ Khả Hãn thu dung đối với tại hạ.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết Khả Hãn ngửa mặt lên trời cười to : “ Tốt.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Liên tục thêm mấy tiếng tốt, lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Thái Vương : “ Đôi mắt Thái Vương bị che vải trắng, bị thương?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G mặt Thái Vương khỏi co rút lại, cắn răng : “ Đúng là bị thương, Phương Tranh hiểm đê tiện, lúc quyết đấu lại ném vôi vào mắt ta, tại hạ kịp đề phòng, trúng phải độc kế của , đôi mắt này rốt cục phế .”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nguyên lai ngày ấy dưới Phục Ngưu sơn, lúc tình thế cấp bách Phương Tranh ném vôi vào mặt Thái Vương, vôi đập vào mắt, lúc đó mắt Thái Vương thể nhìn thấy, lại có truy binh giết tới, trong hoảng loạn liền tùy tiện tại khe suối dọc đường dùng nước rửa mắt, thế nhưng vôi gặp nước liền sản sinh phản ứng hóa học, bị sốt cao, sinh sôi làm mù hai mắt Thái Vương.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết Khả Hãn nghe vậy ha ha cười : “ Địch nhân của ngươi, là địch nhân của ta. Người Đột Quyết chúng ta từ trước đến nay phân biệt địch nhân và bằng hữu rất ràng, gặp phải ngươi, chúng ta đãi rượu sữa ngựa ngọt thuần, gặp phải Phương Tranh, chúng ta đối đãi bằng dũng sĩ bách chiến bách thắng, cùng cương đao chém sắt như chém bùn.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương vui vẻ : “ Đa tạ Khả Hãn vì tại hạ báo thù, tại hạ nguyện vì Khả Hãn theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, vì ngài tiêu diệt Cốt Đốt Lộc địch nhân lớn nhất của ngài, trâu dê của , bãi cỏ và con dân, tất cả đều thuộc về ngài, ngài mới là duy nhất của thảo nguyên, thiên chi kiêu tử vĩ đại, chân thần phù hộ ngài.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết vuốt vuốt râu mép, sau đó cất tiếng cười to, gương mặt che giấu được vui sướng, tay cầm lấy cổ tay Thái Vương, bị kích động hướng vương trướng vào, trong miệng : “ Thái Vương tuổi trẻ lão thành, là nhân sĩ đa trí nổi danh của Hoa triều, bổn hãn có thể được ngươi tương trợ, giống như hùng ưng có thêm đôi cánh cứng rắn. Giống như loài sói sinh thêm đôi móng vuốt sắc bén, ha ha, bổn hãn rất là vui vẻ! Cảm tạ chân thần ban tặng.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh người này giảo hoạt gian trá, hai năm trước bổn hãn phái sứ giả đến kinh thành Hoa triều đàm phán kết minh, kết quả bị nếm thiệt thòi rất lớn dưới tay , người này giống như con sói tham lam gian trá, bổn hãn và sứ giả Cốt Đốt Lộc chưa từng chiếm được tiện nghi. Trái lại còn bị xao ít tài vật, lần đàm phán kia, được lợi ích lớn nhất cũng là Hoa triều. Việc này bổn hãn vẫn ghi nhớ trong tâm, Phương Tranh là địch nhân của người Đột Quyết chúng ta! Hừ, đợi bổn hãn tiêu diệt xong Cốt Đốt Lộc, sau đó chỉ huy nam hạ, nhất định phải đem bầm thây vạn đoạn, đem da thịt cắt xuống nuôi ưng!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương vui vẻ ôm ngực khom người : “ Đa tạ Khả Hãn, tại hạ nguyện ý nghe Khả Hãn điều khiển.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đôi mắt nhìn như hiền lành của Mặc Xuyết bỗng nhiên chợt lóe tinh quang, : “ Cuộc chiến giữa bổn hãn cùng Cốt Đốt Lộc, vốn chiếm thượng phong, hôm nay có thêm ngươi vào, tất nhiên như hổ thêm cánh, thế như chẻ tre, lúc tiêu diệt Cốt Đốt Lộc, bổn hãn dự định nam hạ đánh Hoa triều, Thái Vương ngươi…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương vội vàng khom người : “ Nếu Khả Hãn công Hoa triều, tại hạ mặc dù thể ra trận chém giết, nhưng tại hạ nguyện vì Khả Hãn cạn kiệt toàn lực nghĩ kế sách.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết cười : “ Như vậy rất tốt, bổn hãn muốn mưu đồ Trung Nguyên, đơn giản là vì vàng bạc châu bảo cùng nữ nhi Hán tộc xinh đẹp, cướp xong, bổn hãn lui về thảo nguyên. Thảo nguyên mới là nơi căn cơ của người Đột Quyết chúng ta. Thái Vương là hậu duệ quý tộc của hoàng thất Hoa triều, lý nên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thay Đột Quyết thống trị bách tính Hoa triều, ha hả.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương khựng chút, nhanh chóng tiếp lời: “ Đa tạ Khả Hãn ưu ái, tại hạ nếu kế vị ngôi hoàng đế Hoa triều, tất tôn Khả Hãn làm chính, tại hạ chỉ làm khôi lỗi, hàng năm hướng Khả Hãn tiến cống xưng thần. Để thể lòng tôn kính đối với Khả Hãn.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết thấy Thái Vương thức thời như vậy, khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cố sức vỗ vỗ vai Thái Vương, : “ Tốt, tốt, Thái Vương có tâm ý này, bổn hãn rất thỏa mãn, đến đến đến, giới thiệu cho ngươi người quen, cũng là người Hoa triều các ngươi, hôm nay cũng viên kiêu tướng của bổn hãn. Hoa triều các ngươi có câu “ tha hương ngộ bạn cố tri”, bổn hãn tin tưởng các ngươi ở chung nhất định rất khoái trá.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G xong Mặc Xuyết vỗ vỗ tay, rèm cửa dầy lại xốc lên, gã đại hán thân hình cao lớn, góc cạnh phân minh ngang nhiên vào.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Thái Vương điện hạ, lâu.” Người tiến đến giọng mang ý cười, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thái Vương.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương ngẩn người, vươn hai tay ra sờ soạng: “ Ngươi là…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đại hán ha ha cười, : “ Bổn tướng Sài Mộng Sơn! Thái Vương điện hạ, có nhớ bổn tướng?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương lấy làm kinh hãi: “ Sài Mộng Sơn? Thủ tướng U Châu trước kia tên Sài Mộng Sơn? Ngươi…ngươi cũng vào dưới trướng Mặc Xuyết Khả Hãn?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Hôm nay Sài Mộng Sơn còn là U Châu thủ tướng, đứng ngay trước mặt ngươi, là người hầu và tay sai trung thành nhất của Mặc Xuyết Khả Hãn.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Gương mặt Thái Vương co quắp vài lần, lập tức cười : “ Ngày trước ta cùng với Sài tướng quân mỗi người đều có trận tuyến riêng của mình, chuyện cũ cần nhắc tới. Hôm nay ta cùng với ngươi đều là dưới trướng Khả Hãn, mong rằng Sài tướng quân chiếu cố nhiều hơn.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Sài Mộng Sơn cũng cười: “ Đó là tự nhiên, chủ nhân chúng ta Mặc Xuyết Khả Hãn là hãn vương vĩ đại nhất của thảo nguyên, có thể cống hiến cho Khả Hãn, là phúc phận của chúng ta, chúng ta tự nhiên phải đoàn kết lòng, vì Khả Hãn mang đến công lao nghiệp vang dội xưa nay.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thái Vương tựa hồ đối với hai chữ “chủ nhân” có vẻ quen, thần sắc vặn vẹo chút, sau đó cười : “ Sài tướng quân đúng…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết ở bên cười ha ha, thần sắc có vẻ rất là mừng rỡ, bàn tay vung lên, liền mệnh cho dũng sĩ ngoài trướng đốt lửa trại, nướng dê, hoan nghênh Thái Vương quy thuận.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Sắc trời tối, lửa trại sáng ngời thảo nguyên. Dường như phủ mờ bầu trời đầy sao. Những con dê trong ánh lửa bùng lên chảy xuống từng giọt mỡ vàng, vô số các dũng sĩ Đột Quyết vây quanh lửa trại, ngụm lớn uống rượu sữa ngựa, lại cắn ngấu nghiến đùi dê mập béo, trong đám người thỉnh thoảng tuôn ra tiếng cười rung trời, các nương Đột Quyết vóc người yểu điệu ăn mặc xiêm y diễm lệ, nhảy múa xung quanh lửa trại, dẫn tới các chiến sĩ thoải mái cười to.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết Khả Hãn nhấc lên bát rượu, cùng Thái Vương và Sài Mộng Sơn cùng uống mấy bát, sau đó cười tủm tỉm nhìn Thái Vương, : “ Bổn hãn cùng Cốt Đốt Lộc khác nhau, Cốt Đốt Lộ rất thích người Hoa triều các ngươi, cho nên nhiều lần phạm vào biên giới Hoa triều, công hãm thành trì Hoa triều, lúc đánh cướp còn hỏa thiêu tàn sát hàng loạt dân trong thành, bổn hãn đối với cách làm của rất chấp nhận, thiên hạ bao nhiêu nhân tài, nhưng tài cán để cho bổn hãn sử dụng, bất luận là chủng tộc quốc gia nào, chỉ cần tình chịu quy thuận, bổn hãn đối đãi với như huynh đệ tay chân, ha ha, đến ngươi có lẽ tin, bổn hãn kỳ thực đối với người Hoa triều rất có hảo cảm, ngay cả phi tử của bổn hãn, cũng là đến từ Hoa triều các ngươi, chỉ tiếc! Vị mỹ nhân này vốn vì lời vô ý của bổn hãn, chết sống chịu trao thân cho bổn hãn, nếu phải nàng dùng cái chết uy hiếp, bổn hãn vừa muốn giết nàng, rồi lại luyến tiếc khuôn mặt đẹp như thiên tiên của nàng.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết tới đó thần sắc như úc lên, buông bát rượu, vỗ vỗ tay, hướng thị nữ Đột Quyết hầu hạ hai bên quát to: “ , thỉnh Nghiêm mỹ nhân ra cho bổn hãn, để cho nàng kính chén rượu sữa ngựa thơm thuần của Đột Quyết với quý khách!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thị nữ cuống quýt nhanh, bao lâu, người thân mặc áo da phu nhân của Đột Quyết, đầu mang đầy các loại châu bảo vàng ngọc nhàng ra, nàng khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, nhưng diện mạo vẫn non nớt như thiếu nữ, mày như nhược liễu, mắt như vầng nguyệt, phong thái yểu điệu, bước ung dung của phụ nhân thành thục, chỉ là gương mặt mang theo vài phần sầu ý, thoạt nhìn làm kẻ khác vô cùng thương tiếc.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Sài Mộng Sơn đầu nhập dưới trướng Mặc Xuyết, đương nhiên gặp qua phụ nhân này, nàng đẹp như vậy, mỗi lần nhìn thấy nàng đều bị khuôn mặt quyến rũ thành thục của nàng thu hút, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt tham lam lướt quanh quan sát thân thể nàng, trong lòng thầm than: “ Thảo nào nàng ta chịu ủy thân nhưng Mặc Xuyết vẫn luyến tiếc giết nàng, nếu ta là , cũng hạ thủ được.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phụ nhân tới trước người Mặc Xuyết, nhàn nhạt hướng gật đầu, lập tức tiếp nhận rượu sữa ngựa do thị nữ dâng lên, dùng loại giọng lạnh lùng hướng Thái Vương lên tiếng: “ Hoan nghênh quý khách ở xa tới, vị vong nhân Nghiêm Dương thị kính ngài chén rượu.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Vị vong nhân?”( góa phụ) Thái Vương nghe vậy ngây dại, thần sắc xẹt qua vài phần kinh ngạc nhưng sau đó lập tức khôi phục như thường.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mặc Xuyết xấu hổ cười cười, nhìn như lơ đễnh, nhưng trong mắt lại lên đạo lệ quang.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh quay về kinh được ngày thứ năm, sắc trời vừa sáng, cửa thành tây trong kinh thành được quân sĩ thủ thành chậm rãi mở ra. Bọn họ ôm trường mâu, lười biếng ngáp dài, lại nghe được ngoài thành truyền đến tiếng vó ngựa, quân sĩ ngưng mắt nhìn lại, thấy chiếc xe hai ngựa hướng cửa thành chạy tới, xe ngựa trang trí hết sức xa hoa sang quý. Vừa nhìn biết phải xe ngựa của nhà bình thường, hơn nữa hai bên xe ngựa còn có trăm nương tử quân mặc trang phục thị vệ, các nàng đều ngồi lưng ngựa, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị chăm chú hộ vệ hai bên xe ngựa, nửa bước rời.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Xe ngựa vào cửa thành, hề giảm tốc độ chút nào, đám nương tử quân cũng hề liếc nhìn quân sĩ thủ thành, thẳng hướng đường lớn Nam Môn chạy tới, tiếng vó ngựa phóng qua như sấm, bọn quân sĩ ôm trường mâu liếc mắt nhìn nhau.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Đây là xe ngựa của nhà quyền quý nào vậy? Con mẹ nó kiêu ngạo!” gã quân sĩ oán hận phun ngụm nước bọt xuống đất.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G tiếng chút ! muốn sống nữa? Đám bà này chúng ta thể trêu vào đâu.” quân sĩ khác vội vàng .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Các nàng là ai?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Các nàng ngươi cũng nhận ra? Đây là thị vệ bên người Trường Bình công chúa điện hạ! Đám bà này thế nhưng là những chủ nhân ngang dọc tại kinh thành, ngươi dám ở sau lưng nghị luận các nàng, lá gan mọc lông a ngươi?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Quân sĩ kia nghe vậy sợ đến rụt cổ, nhanh ngậm miệng lại.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nương tử quân hộ vệ xe ngựa, xe ngựa vẫn hướng đường cái Nam Môn chạy thẳng tới trước cửa Phương phủ dừng lại.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Số người trước cửa Phương phủ liền động, hầu như toàn bộ người hầu đều đứng xếp hàng, lẳng lặng đứng thẳng sân. Trường Bình dẫn Tiểu Lục và Yên Nhiên đứng ngay đầu tiên, gương mặt Trường Bình xẹt qua vài phần ý tứ hàm xúc phức tạp.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Sớm có nha hoàn xem kịp thời cơ nhanh chóng tiến ra đón, chủ động xốc lên màn xe bằng châu ngọc, nâng phụ nhân mang thai xuống xe, phụ nhân vừa lộ mặt, liền đưa tới tiếng kêu than sợ hãi của người hầu Phương phủ.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hầu như trong tận đáy lòng mọi người thầm tán thán tiếng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Chương 357: Thống tấu ngôn quan(2)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Chỉ thấy nàng ăn mặc thân y phục đỏ thẫm, cùng chiếc quần có đường viền hoa màu lục theo gió nhàng đong đưa, đôi mày thanh tú, gương mặt như hoa xuân, mắt như trăng mùa thu, hay cho vị nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Thân thể nữ tử có chút đẫy đà, lúc xuống xe đôi mắt đẹp chợt quét vòng, cuối cùng ánh mắt tập trung thân Trường Bình đứng cách nàng mấy trượng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nữ tử ngây ra lúc, sau đó liền nhanh tới, hướng Trường Bình cười cười, sau đó hành phúc lễ( đặt tay ngang bụng hơi xéo bên eo nhún mình), dịu dàng : “ Muội muội Nguyệt Nương, gặp qua tỷ tỷ.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nguyên lai nữ tử này chính là nữ trùm thổ phỉ La Nguyệt Nương Thanh Long sơn.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tiếu ngạo núi rừng, nữ thổ phỉ tính tình thô khoách, lúc này nhìn thấy Trường Bình cũng khỏi có chút thấp thỏm, hoàn toàn thu liễm tính tình nóng nảy thường ngày, chủ động hướng Trường Bình thi lễ.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trường Bình là Phương gia đại phu nhân, là chính thất của Phương Tranh, hôm nay Trường Bình đứng ngay cửa lớn Phương phủ nghênh tiếp nàng, rốt cục cấp đủ mặt mũi cho nàng, La Nguyệt Nương cũng biết mình thể làm bậy tùy ý như thường ngày, sau này lời và việc làm đều phải cẩn thận.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trường Bình thấy La Nguyệt Nương chủ động hướng chính mình hành lễ, nàng thỏa mãn cười cười, sau đó ánh mắt tự chủ được nhìn vào bụng La Nguyệt Nương. Thấy bụng của nàng cùng mình cũng đều hơi lớn, trong lòng lại nổi lên vài phần ghen tuông.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Cái mũi xinh đẹp của Trường Bình cau lại, nàng cam lòng : “ Hừ, vào phủ ở lại , ở đây sau này là nhà chồng của ngươi, ngươi mang cốt nhục của phu quân, tất nhiên thể cho ngươi ở lại núi, cốt nhục Phương gia, làm sao để nó sinh ra ở bên ngoài lưu lạc? Như vậy còn thể thống gì?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G La Nguyệt Nương cười, : “ Đa tạ tỷ tỷ phái thị vệ tiếp đón muội muội vào kinh, muội muội vô cùng cảm kích.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tiếng “ tỷ tỷ” gọi ngọt ngào làm trong lòng Trường Bình cảm thấy ấm áp, biểu tình chua chát bật người liền biến mất, thay vào khuôn mặt tươi cười như hoa, dịu dàng : “ Cũng do tên ma quỷ kia, trở về kinh liền than thở ngay trước mặt của ta, hừ! Ta biết suy nghĩ cái gì, còn phải là muốn tiếp ngươi vào Phương phủ, được rồi, lúc này nhượng được như ý, ai, bụng của ngươi được mấy tháng rồi?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Tính toán ngày, được bốn tháng.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Bốn tháng…cũng sai biệt lắm với ta, tên hỗn đản hoa tâm này, dĩ nhiên như vậy sớm gạt ta, với ngươi, hừ! Trường Bình lại bắt đầu tức giận đến nghiến răng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G La Nguyệt Nương nghe vậy gương mặt mắc cỡ đỏ bừng. Cẩn thận nhìn thoáng qua Trường Bình, thấy sắc mặt nàng ngoại trừ có chút giận tái , cũng có biểu tình gì khác, La Nguyệt Nương khỏi nhàng thở phào nhõm.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nếu luận về lần đầu tiên gần gũi Phương Tranh, quả làm cho nàng thẹn đến muốn chui luôn xuống đất, nếu bị Trường Bình biết được kỳ thực cho chính nàng chủ động đẩy ngã Phương Tranh, biết phản ứng của Trường Bình như thế nào.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G La Nguyệt Nương lắc đầu, dám nghĩ tiếp xuống phía dưới, ngẩng gương mặt đỏ bừng, nhìn quanh chút.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trường Bình làm như biết nàng tìm cái gì, vì vậy cười : “ Ngươi đừng nhìn nữa, vào triều từ sớm. Buổi trưa mới có thể trở về, chuyện ngươi vào kinh còn biết, như thế này cho vui mừng kinh ngạc. thôi, về nhà, ta mang ngươi bái kiến công công, bà bà.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Nhà” đó là chữ ấm áp cỡ nào. La Nguyệt Nương khẽ ngước nhìn tấm bảng màu đen chữ vàng cổng Phương phủ, bên viết Trung Quốc Công phủ bốn chữ lớn, nhìn nhìn, vành mắt La Nguyệt Nương bắt đầu phiếm hồng, ở đây, từ nay về sau là nhà của ta sao? biết bao nhiêu năm, biết “nhà” là tư vị thế nào…
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tiếng chuông gác chuông hoàng cung gõ vang, các quan viên thân mặc đủ loại quan bào đủ phẩm cấp, bước thong thả khoan thai vào điện.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh và Ngụy Thừa Đức ở trung gian, lớn ôm lấy vai Ngụy Thừa Đức, thấp giọng chuyện phong nguyệt với Ngụy lão đầu nhi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ai, ngươi , rốt cục ngươi cùng Phượng Tiên nương của Hoa Mai Các có liếc mắt hay ? Hai ta quan hệ thế nào nha, cho ta biết ta cũng lung tung, mọn!” Phương Tranh bất mãn .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Ngụy lão đầu tức giận đến râu mép giật giật, trợn mắt : “ có! Lão phu tuổi già, nào có tinh lực lưu luyến chỗ phong nguyệt? Phương đại nhân ngươi cũng thể lung tung, bôi xấu trong sạch của lão phu.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ngươi thuần khiết cái rắm!” Phương Tranh chẳng đáng cười nhạo : “ Cả triều dưới ai chẳng biết Ngụy đại nhân mặc dù tuổi tác già, nhưng là người dẫn đầu tích cực trong trận phong lưu, triều đình phát bổng lộc cho ngươi, hơn phân nửa đều ném vào thanh lâu, khiến cho trong nhà giống như bị cướp, nếu ngươi trong sạch, ta chẳng phải là xử nam sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ngươi…ngươi…” Ngụy lão đầu tức giận đến râu mép run lên, sau đó phất ống tay áo, thẹn quá thành giận : “ Ta lười với ngươi!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G xong Ngụy Thừa Đức nghiêng vai, liền lẻn đến trước đội ngũ triều thần phía .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ai, ngươi cũng chẳng sao, tối nay ta phải Hoa Mai Các, ngay mặt hỏi thăm Phượng Tiên nương.” Phương Tranh theo phía sau cười .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ngươi…ngươi dám! Ngươi quả thực là tên vô lại!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hoàng thượng chưa tới, đám triều thần tốp năm tốp ba tụ tập trong kim loan điện thấp giọng chuyện phiếm, con mắt Phương Tranh lướt quanh, thấy cây cột trạm chỗ kim long ở gần cửa, trong mắt khỏi nổi lên vài phần ấm áp, vị trí quen thuộc cỡ nào nha, lâu được đứng dựa bên cây cột kia ngủ gà ngủ gật.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh mặt mang theo mỉm cười, trong tay cầm tuân bản, nhấc vạt áo hướng cây cột đến.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lúc này gã tiểu thái giám chạy đến, hướng Phương Tranh cười cười, thấp giọng : “ Quốc công gia, hoàng thượng có chỉ, sau này ngài vào triều, vị trí cũng còn ở chỗ này nữa.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh ngẩn người: “ Vậy ở đâu?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tiểu thái giám chỉ vị trí đầu tiên ngay trước đám triều thần, là vị trí gần với ngai vàng hoàng đế nhất, cười : “ Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hoàng thượng , hôm nay ngài là quốc công, quan tới nhị phẩm, cũng thể như trước kia đứng ở địa phương tối tăm kia, chỗ đó mới là vị trí của ngài.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh đưa mắt nhìn lại, thấy vị trí kia chính là thủ vị dành cho các đại thần bên quan văn đứng chầu, chỉ dành cho tam công hoặc đại học sĩ đức cao vọng trọng trong triều mới có tư cách đứng nơi đó, Mập Mạp ra quá coi trọng . Đem vị trí tốt nhất trong quan văn để lại cho , dụng ý trong đó cần cũng biết, theo như thế này có thể trợ thế, tất muốn thăng quan cho , đó chính là phong làm Lại Bộ thượng thư.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh ngây cả người, sau đó nhanh chóng lắc đầu : “ , ta đứng ở đó, vị trí đó ta thích, ta thích đứng ở đây.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G xong Phương Tranh chỉ vào vị trí cũ đứng trước đây.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Càng đứng gần phía trước, chết càng nhanh, mình chỉ mới hai mươi tuổi đứng ngay thủ vị quan văn, quay đầu lại còn bị đám ngôn quan dùng nước bọt hạch tội đến chết đuối? Lão tử lập tức muốn cáo lão hồi hương, đáng cấp cho mình thoải mái hay sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tiểu thái giám thần tình ngẩn ngơ, quái dị nhìn Phương Tranh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Gặp qua người có hành động như thế, chưa thấy qua người thấy mà vẫn thèm làm như thế. Thủ vị của quan viên cung điện, đây là bao nhiêu ân sủng, vị quốc công gia này vì sao con mắt cũng nháy liền cự tuyệt? Uy thế cũng quá lớn , dù hoàng thượng chuyện cũng nghe, đó có tính là kháng chỉ hay ?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tiểu thái giám còn chưa kịp phản ứng, Phương Tranh hướng cây cột quen thuộc tới.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Vừa tới trước cây cột, thân hình Phương Tranh bỗng nhiên khựng lại, quạ chiếm ổ thước, ở ngay vị trí cũ quen thuộc, có người đứng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh nhíu nhíu mày, dưới liếc mắt quan sát vị quan viên kia. Thấy ăn mặc quan bào màu lục hồng nhạt, hơn ba mươi tuổi, nhìn kỹ, chính là ngự sử thai ngôn quan Lương Thành.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G qua vỗ vỗ vai Lương Thành, Phương Tranh cười : “ Lương đại nhân, phiền phức nhượng nhượng, vị trí này là của ta, cảm tạ.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lương Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy là Phương Tranh, vì vậy nghi hoặc : “ Sai rồi Phương đại nhân, vị trí này ràng là của hạ quan, vị trí của ngài sớm còn ở chỗ này nữa.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Con mắt Phương Tranh trừng lên: “ Ta thích đứng ở đây ai cần ngươi quản? Mọi việc luôn có thứ tự trước và sau, quy củ này mà cũng hiểu?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lương Thành tức giận đến cả người run lên, cả giận : “ Cái gì thứ tự đến trước và sau? Triều thần trạm ban đều án phẩm xếp chỗ, đây mới là quy củ, ngươi cho là lưu manh phố phường giành địa bàn?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phẩm cấp ngôn quan mặc dù thấp, nhưng lá gan bọn họ đều rất lớn, đối với triều thần thậm chí đối với hoàng đế đều có quyền lực tham tấu, cho nên từ xưa ngôn quan luôn thuộc về những thanh quan, tất nhiên là hãi sợ quyền quý. Dù cho Phương Tranh có quyền thế cực lớn, Lương Thành cũng chút nào hàm hồ. Hoàng đế ta còn sợ, còn sợ quốc công như ngươi sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh nổi giận: “ Ai, ngươi người này thế nào đạo lý? Vị trí này vốn là của ta, ta Giang Nam chỉ có vài ngày, bị ngươi chiếm, tại ta trở về, ngươi cũng nên trả lại cho ta chứ? Khuyên can mãi ngươi thế nào cũng chịu nghe?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh vốn cũng nhất định muốn giành vị trí này, nhưng thứ nhất thực muốn đứng phía trước thủ vị đám quan văn. Thứ hai đám ngôn quan triều đình nhiều lần hạch tội , đối với ngôn quan chưa từng có ấn tượng tốt. Vốn chỉ là chuyện , nhưng nuốt được khẩu khí này. Ba ngày hai lần bị các ngươi tham tấu cũng thôi, vị trí của lão tử đều bị các ngươi đoạt, còn lý hay đây? Xem lão tử là trái hồng mềm sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lương Thành tức giận đến thiếu chút nữa thở ra hơi: “ Ta đạo lý? Ta đạo lý? Đại thần trạm ban đều do Lại Bộ bài định, sao ngươi tìm bọn họ hỏi xem? Ngươi nghĩ rằng ta cam tâm tình nguyện đứng ở đây sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hai người khắc khẩu rất nhanh đưa tới chú ý của các triều thần, đều kiễng đầu ngón chân xem náo nhiệt.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Ngụy Thừa Đức thầm lắc đầu, Phương Tranh này, đến chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm, đúng là quá thích gây .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Ngụy lão đầu thở dài, định bước tới khuyên giải.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh thấy các đại thần đều vây xem náo nhiệt, mặt cũng có chút nhịn được, đưa tay ôm chầm vai Lương Thành, ghé vào lỗ tai giọng : “ Ai, ngươi thành thành trả lại vị trí này cho ta, ít theo ta lời vô ích, có tin ta chỉnh ngươi hay ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lương Thành thấy quốc công đại nhân này dùng kiểu lưu manh phố phường uy hiếp , khỏi giận tím mặt, lớn tiếng : “ Ngươi…ngươi vô lại! Chỉ biết thúc ngựa xu nịnh để làm quan lớn, là tên nịnh thần, ta muốn gặp hoàng thượng tham tấu ngươi…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lời còn chưa dứt, Phương Tranh nắm tuân bản trong tay giơ lên, nặng gõ thẳng lên đầu Lương Thành, cả giận : “ Tham cái đầu ngươi! Đám ngôn quan các ngươi mỗi ngày ăn no cơm có việc gì làm, chỉ biết hạch tội người, hôm nay cáo vị quan viên này lau nước mũi trong cung điện, ngày mai cáo vị quan kia gãi ngứa trong cung, con mẹ nó có bệnh sao? Chiếm vị trí của lão tử còn đòi hướng hoàng thượng tham tấu ta, ngươi nghĩ triều đình đương kim là do nhà của ngươi mở ra hả?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lương Thành bị gõ choáng váng đầu, lập tức tỉnh thần, giận dữ : “ Ngươi…ngươi…bổn quan liều mạng với ngươi!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G xong Lương Thành bỏ luôn mũ quan xuống mặt đất, xăn tay áo liền nhào tới Phương Tranh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh tuy là quan văn, nhưng dù sao cũng từng ra chiến trường, gặp qua công phu, tất nhiên thân thủ mạnh hơn Lương Thành rất nhiều, hai người đánh tới đánh lui, quan bào người đều bị xé nát, hình dáng tướng mạo rất là chật vật, chẳng được bao lâu, Phương Tranh chiếm được thượng phong, thấy thể lực Lương Thành dần dần chống đỡ hết nổi, Phương Tranh dùng chân nặng đá vào dưới khố của cái, làm Lương Thành lập tức thay đổi sắc mặt, thân thể cong lại, thống khổ gập cả lưng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lần này Phương Tranh làm tới, dùng chân gạt Lương Thành ngã xuống đất, sau đó để ý quần thần khuyên can, Phương Tranh tiến lên cưỡi người Lương Thành, trái quyền phải quyền đau nhức mà đánh, trong miệng còn dùng loại khẩu khí dị thường bi phẫn : “ Dám giành vị trí của ta! Dám giành vị trí của ta! có việc gì đòi tham tấu ta! Cho ngươi chửi ta nịnh thần! Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Ngôn quan các ngươi động bất động cứ xem ta vừa mắt? Còn biết đạo lý hay ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Quần thần khuyên can mặt mày đen thui, ngươi đánh người ta rớt cả răng đầy đất, còn người ta lý, thế gian này còn có ngươi lý như ngươi sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Bất quá cũng có ít đại thần từng nếm qua vị đắng bị ngôn quan hạch tội ngoài mặt biểu ra khuyên can, trong lòng lại khoái ý vạn phần, nên đánh! Phương đại nhân đánh hay! Đám ngôn quan có việc gì là tìm chuyện phiếm mà làm sớm nên bị đánh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đau nhức đánh vài quyền cho hết giận, lúc này Phương Tranh mới đứng lên, nhìn các đại thần đứng chung quanh với đủ loại biểu tình mặt, sau đó biểu tình dị thường ủy khuất bi phẫn : “ Ta là người giảng đạo lý, chán ghét bạo lực! Phi thường chán ghét!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Chương 358: Triều đình giao phong (1)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hôm nay lâm triều được định trước là sóng êm gió lặng giống như lúc trước. Còn chưa bắt đầu lâm triều, hoàng thượng còn chưa ra điện, hai vị đại thần ngay trong điện đánh nhau trận, Phương Tranh đánh thắng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đối với giá trị vũ lực tương đối yếu ớt như Phương Tranh mà , có thể đơn đấu đơn dùng mưu quỷ kế như sử chiêu hầu tử thâu đào hoặc tung vôi phấn, đường đường chính chính đánh thắng trận, quá dễ, cho nên tại Phương Tranh rất đắc ý, đứng ngay giữa ngự tiền, thản nhiên đón ánh mắt hoặc tán hoặc hận của quần thần, rất có vài phần ý tứ hàm xúc của cao thủ tịch mịch thiên hạ vô địch.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Chỗ bộ vị yếu hại của Lương Thành bị Phương Tranh đá cho cái, đau đến đứng dậy nổi, được người dìu về nhà tĩnh dưỡng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hành động của Phương Tranh liền dẫn phát công phẫn của hơn mười ngôn quan thuộc Ngự Sử thai trong triều, đều kêu gào đòi hạch tội Phương Tranh, mười mấy lão đại thần phi thường quang côn đứng ngay trước mặt Phương Tranh, lớn tiếng kêu to bảo cứ đánh, trừ phi Phương Tranh đem toàn bộ ngôn quan trong triều đều đánh chết, bằng nhất quyết thôi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh bị hỗn loạn trước mắt làm sợ đến lui về phía sau vài bước, lắp: “ Các ngươi…ha hả, các ngươi là nhiệt tình, mặc kệ là mình đấu hay muốn tìm đánh, phiền phức các ngươi, xếp hàng được ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G ít đại thần bật cười ra tiếng, trốn ở trong đoàn người cười có chút hả hê, biết là cười Phương Tranh hay cười các ngôn quan.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đám ngôn quan lại bị những lời này của Phương Tranh chọc giận, đều xăn tay áo muốn cùng Phương Tranh liều mạng, sau đó lại bị đại thần khác khuyên can kéo lại. thể làm gì khác hơn là liên tiếp nhảy vọt lên, tràng diện càng lúc càng hỗn loạn.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G lúc khắc khẩu ngớt, Ngự Sử thai trung thừa Trịnh Nho tách mọi người ra, sắc mặt đầy giận dữ tới trước mặt Phương Tranh, Trịnh Nho đứng đầu ngôn quan trong triều, thấy đứng ra, mọi người đều ngậm miệng, cũng chuyện.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Phương đại nhân, hôm nay làm vậy, ngươi cảm thấy hơi quá đáng sao?” Trịnh Nho nhìn chằm chằm Phương Tranh, lạnh lùng .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh cười tủm tỉm lắc đầu : “ Lời này ta muốn hỏi ngược lại Trịnh đại nhân, Ngự Sử thai do ngươi chưởng quản, thủ hạ ngôn quan của ngươi năng vô lễ, nhục mạ đại thần, còn giành địa bàn của ta…khái, giành vị trí trạm ban của ta, Trịnh đại nhân, ngươi cảm thấy Ngự Sử thai làm quá đáng sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trịnh Nho nhướng mày rậm, tức giận : “ Ngươi có biết ấu đả mệnh quan triều đình là tội danh gì ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh đối chọi gay gắt : “ Ngươi có biết sỉ nhục mệnh quan triều đình kiêm ngự phong quốc công là tội gì ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ngươi…ngươi…” Trịnh Nho tức giận cả người thẳng run run, hít sâu vài lần, hai mắt lóe ra lửa phẫn nộ, chậm rãi : “ Phương đại nhân, ngươi nên ỷ vào công lao nho lập được vài lần vì triều đình, rồi cứ ngang ngược, kiêu ngạo cuồng vọng. Hoa triều dùng lễ trị quốc, Phương đại nhân thân cư nhị phẩm, tước tới quốc công, vốn là quyền cao chức trọng, nhưng lời và việc làm lại thô lỗ khó coi như lưu manh phố phường, làm sao làm gương mẫu cho các quan viên? Ngươi ở ngay trong kim loan điện đánh đập đại thần, trong mắt còn có thiên tử? Còn có vương pháp…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Trịnh đại nhân, đừng chụp cái mũ lớn như vậy cho ta, bổn quan đầu lớn, đội vừa, chỉ đánh tên ngôn quan miệng mồm thiếu đạo đức mà thôi, có cần chụp cái mũ lớn như vậy cho ta ? Chuyện chụp mũ ai mà biết nha? tại tuy rằng ngươi đối mặt với ta, nhưng cái mông của ngươi quay về hướng ngai vàng của kim loan điện, bổn quan mạo muội hỏi câu, đại bất kính như vậy, trong mắt của ngươi còn có hoàng thượng, còn có vương pháp?” Phương Tranh thong dong cười .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ngươi…ngươi…” Trịnh Nho cả kinh. Nghĩ ra Phương Tranh dĩ nhiên lại xấu đại thần như vậy, cái mông quay hướng ngai vàng, lời này ra tuy là chuyện , nhưng nếu truyền tới lỗ tai của hoàng thượng, rồi lại chẳng biết biến thành cái dạng gì, lời người đáng sợ, thể cho người thị phi. Trịnh Nho nghe vậy vội vàng quay người lại nửa vòng, đối mặt với ngai vàng trong kim loan điện. Sau đó tận lực quay đầu về phía sau, nỗ lực dùng ánh mắt giết chết Phương Tranh, nhưng động tác này thực đòi hỏi độ khó cao, với tuổi tác hơn sáu mươi của Trịnh Nho, làm là có chút trắc trở, cứ như vậy, vốn chính nghĩa mắng nhiếc Phương Tranh, khí thế lại khỏi yếu rất nhiều.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Các đại thần đứng bên quan chiến thấy tư thế quái dị như vậy của Trịnh Nho, khỏi đều che miệng cười khẽ.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G mặt Trịnh Nho trận xanh trận trắng, cuối cùng phải buông tha ý niệm cãi cọ với Phương Tranh trong đầu, hung hăng vung ống tay áo, cả giận : “ Tiểu nhi miệng lưỡi, lão phu lười với ngươi! Ngươi chờ, chúng ta chuyện cho ràng trước mặt hoàng thượng!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh chẳng đáng cười nhạo tiếng, thản nhiên đón nhận ánh mắt phẫn hận của các ngôn quan, thi thi nhiên nhiên trở về đứng vào chỗ cũ trước đây, lười biếng dựa vào cây cột lớn, ngáp cái to.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lương Thành bị đánh đến phải về nhà dưỡng thương, vị trí cũ quen thuộc này đương nhiên còn ai dám giành với .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Về phần Trịnh Nho và đám ngôn quan muốn tham tấu ngay trước mặt hoàng thượng, Phương Tranh căn bản thèm quan tâm, thậm chí mong muốn đám ngôn quan có thể hạch tội thành công. Cứ như vậy Mập Mạp e ngại áp lực của triều thần, nên phải làm ra xử phạt đối với , chuyện thăng quan đương nhiên là thể nhắc lại.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Xem xong náo nhiệt, quần thần đều trở lại vị trí của mình, bao lâu, tiểu thái giám tay cầm phất trần ra.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Quần thần đều chỉnh lý lại quan bào của chính mình. Phương Tranh cũng vô ý thức phủi phủi lại vạt áo, kết quả lại phát quan bào của mình rách nát, biến thành từng mảnh từng mảnh vải, còn dính lại người, giống y như tên ăn mày, đây là cái giá phải trả khi vừa rồi đấu đá với Lương Thành.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh nhìn đống vải rách người mình, khỏi nhếch miệng, thầm lẩm bẩm : “ được, thể tiện nghi tên hỗn đản Lương Thành này, tan triều lão tử phải phủ đệ của , bảo trả lại cho ta bộ áo mới, đánh nhau xé quần áo, có phẩm chất, giống như người đàn bà.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lúc này Mập Mạp trong vòng vây của đông đảo nội thị và cấm quân binh sĩ, đầu đội dực long quan, mặc kim long bào, ngang nhiên vào kim loan điện.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Đợi ngồi ổn định ngai vàng, quần thần quỳ lạy, cùng kêu lên: “ Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mập Mạp trước tiên hướng mắt qua bên trái nhìn chút, thấy vị trí thứ nhất bên quan văn có hình bóng của Phương Tranh, khỏi ngẩn người, lại theo thói quen lâu ngày nhìn lại, thấy Phương Tranh lười biếng quỳ gối ở chỗ cũ hay đứng trước đây, còn chán nản ngáp dài, dáng dấp giống như còn chưa tỉnh ngủ.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mập Mạp cười khổ, thấy nhất định chịu đứng ngay vị trí hàng đầu của các quan viên, xem ra lần này tâm ý từ quan của Phương huynh rất là kiên quyết.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hai tay khẽ nâng, Mập Mạp trầm giọng : “ Các ái khanh bình thân…Di, Phương ái khanh, quan phục của ngươi tại sao lại rách rưới như vậy?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Quần thần đứng lên, nghe vậy đều hướng Phương Tranh nhìn qua.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh ngẩn người, nhanh chóng liếc mắt nhìn Trịnh Nho cười nhạt đứng cách đó xa, sau đó quyết định nhanh, thất tha thất thểu bước ra khỏi hàng, quỳ gối sàn nhà của đại điện, giọng như khóc, bả nước mũi bả nước mắt : “ Hoàng thượng! Hoàng thượng ngài làm chủ cho vi thần nha! Vi thần lâu vào triều, hôm nay vừa vào liền bị ngôn quan Lương Thành ấu đả, đánh cho vi thần kêu cha gọi mẹ, mất mặt mũi, cầu hoàng thượng trừng phạt hung thủ đánh người nghiêm khắc.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Quần thần nghe vậy kinh ngạc, mà đám ngôn quan do Trịnh Nho dẫn đầu lại giận tím mặt, chính ngươi động thủ đánh người trước tại ngờ lại làm ác nhân cáo trạng trước, còn khóc đến ủy khuất như vậy, làm như là bị người đánh, thế gian này sao lại có đồ vô sỉ đến như vậy?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Lông mày rậm của Trịnh Nho nhướng lên, liền muốn bước ra bác bỏ, ai biết Mập Mạp ngồi ngai vàng cũng giận dữ, trầm giọng quát to: “ kim loan điện, cũng dám ấu đả đại thần triều đình, còn thể thống gì! Lương Thành đâu? Lương Thành ở đâu? Lăn ra đây cho trẫm!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh nghe vậy bật người nín khóc, thấy mọi người đáp lời, tất cả đều nhìn , Phương Tranh nhức đầu, lúng túng : “ Lương Thành…khái khái, bị ta đánh về nhà dưỡng thương.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ A?” Mập Mạp trợn tròn mắt: “ Vậy…rốt cục là ai đánh ai?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ách…lúc đầu là do đánh ta, sau đó ta tự vệ đánh trả, sau đó chúng ta liền đánh hòa, cuối cùng…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Cuối cùng thế nào?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh dơ dáng dạng hình ưỡn ngực, đắc ý : “ Cuối cùng ta thắng, về nhà chữa thương.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mọi người: “….”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Hừ! Chỉ biết bậy!” Trịnh Nho hung hăng vung ống tay áo, cả giận : “ Hoàng thượng, Phương Tranh ở trong kim loan điện đánh Lương Thành, đây là việc mà ai cũng nhìn thấy. Các vị đại thân đều thấy, tại lại làm ác nhân cáo trạng, trái lại còn xấu bảo Lương Thành đánh trước. Phương Tranh, ngươi cho chúng ta đều là người mù sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Phương Tranh hừ : “ Cái gì ta đánh Lương Thành? đánh ta sao? Đừng cái kiểu như liên can, chửi ta gian thần nịnh thần, các ngươi thế nào giúp ta chuyện? Đó là công bình sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trịnh Nho cả giận : “ Nếu ngươi cùng tranh đoạt vị trí trạm ban, sao chửi? Ngươi đây là gây hấn nháo !”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Đó vốn là vị trí của ta, thế nào tranh được? Ngự Sử thai các ngươi lại bá đạo như vậy, đoạt địa bàn của ta còn được, trừng phạt được luôn sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Ngươi…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G “ Được rồi! Được rồi!” Mập Mạp hung hăng vỗ tay vịn ngai vàng, đứng dậy, bất mãn liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng : “ Đây là kim loan điện, là địa phương nghị luận quốc gia đại , phải dân cư phố phường, đem toàn việc cãi nhau, các ngươi cảm thấy quá mất thể diện hay sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Hai người lúc này mới phẫn nộ ngậm miệng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Mập Mạp quét mắt nhìn Phương Tranh, thanh khái tiếng, : “ Xét thấy Phương Tranh và Ngự Sử thai ngôn quan Lương Thành đánh nhau kim loan điện, song phương đều có sai lầm, trẫm quyết định, phạt nửa năm bổng lộc của hai người, Phương Tranh, tan triều đến ngự thư phòng, trẫm phải hung hăng quở trách ngươi.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com D A Dcungquanghang.com H A N G Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  3. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 358: Triều đình giao phong(2)
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần nghe vậy trong lòng nhất thời hiểu ra. Lời này của hoàng thượng nhìn qua dường như cũng thiên vị cho ai, xem như có phạt, nhưng thực tế là giúp đỡ Phương Tranh chuyện. ràng là Phương Tranh đánh người trước, ở trong miệng hoàng thượng lại biến thành “ ẩu đả”, “ ẩu đả” và “ ấu đả” ra bản chất khác nhau, chỉ là nhàng khấu trừ nửa năm bổng lộc liền bỏ qua. Ai chẳng biết nhà của Phương Tranh là Hoa triều thủ phủ, quan tâm nửa năm bổng lộc sao? Về phần tan triều gọi Phương Tranh đến ngự thư phòng, hung hăng quở trách gì đó, lời này càng vô nghĩa! Các ngươi là bạn cùng hoạn nạn lại chung trường, có thể mắng ? Đóng cửa lại ngươi thích như thế nào đều được.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Các ngôn quan Ngự Sử thai dù trong lòng phục, nhưng câu của hoàng thượng cũng có sai lầm, chỉ đành : “ Hoàng thượng thánh minh.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Đến tận đây, chuyện Phương Tranh đánh Lương Thành rốt cục triệt để trôi qua, nhưng quần thần đều hiểu , từ nay về sau, Phương Tranh cùng đám ngôn quan Ngự Sử thai xem như kết thù, hôm nay coi như là kết càng sâu hơn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tiểu thái giám súy phất trần, tiến lên giọng the thé : “ Có chuyện bảo tấu, chuyện bãi triều.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần còn tiêu hóa chuyện Phương Tranh đánh người, thầm đẽo gọt trình độ ân sủng của hoàng thượng đối với Phương Tranh. Vì vậy kim loan điện có hơn trăm người, nhất thời lại người đứng ra dâng sớ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp thấy mọi người trầm mặc, vì vậy cười : “ Nếu các ái khanh có chuyện tấu, vậy trẫm có chuyện muốn ra, cùng các ái khanh thương nghị chút.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Dừng chút, Mập Mạp tiếp: “ Các ái khanh có lẽ biết, Thái Vương tại Giang Nam mưu phản, khởi binh hơn tám vạn, muốn đánh Dương Châu mà mưu thiên hạ, vạn hạnh đúng lúc Phương Tranh phụng chỉ tuần thú Giang Nam, đúng lúc điều binh bình diệt phản loạn, tẫn tru tám vạn phản tặc, Thái Vương hoảng sợ chạy trốn về phía bắc, Phương Tranh vì nước lập đại công, các khanh thương nghị chút, trẫm nên làm sao phong thưởng cho Phương Tranh mới phải? là, ân, ý của trẫm, chức vị Lại Bộ thượng thư, vị trí này trống lâu, Phương Tranh mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng xưa nay người có khả năng cao có thể đảm nhiệm, Lại Bộ thượng thư, ra có thể…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lời còn chưa dứt, trong quần thần có người cắt đứt lời Mập Mạp , hô to: “ Hoàng thượng! Trăm triệu được!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Trịnh Nho đứng ra khỏi hàng, quỳ tấu: “ Hoàng thượng! Cựu thần cho rằng, Phương đại nhân vì nước lập công là giả, nhưng mọi việc chỉ nhìn vào chỗ tốt của người khác, còn phải nhìn chỗ hỏng của , hai bên cân nhắc, mới có thể quyết định là thưởng hay phạt.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp mất hứng nhăn mày, trầm giọng : “ Trịnh ái khanh, trong triều đình, quần thần có thể tự với nhau thoải mái, thế nhưng, ngươi thể chờ cho trẫm hết lời sao? Ngươi cũng biết tự dưng cắt đứt lời trẫm , là tội đại bất kính hay ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho run lên, vội vàng : “ Cựu thần vô lễ, thỉnh hoàng thượng thứ tội, cựu thần cũng vì tình thế cấp bách mà thất thố với hoàng thượng, Phương Tranh người này, mặc dù giữ nước có công, nhưng chức Lại Bộ thượng thư, vạn vạn thể trao cho .”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần nghe được trong lòng hiểu , lần này hay, Phương đại nhân rốt cục triệt để đắc tội đám ngôn quan, , lập tức liền ngăn cản triệt để.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nghe được Mập Mạp muốn thăng làm Lại Bộ thượng thư, trong lòng vốn có chút sốt ruột, rất sợ mình bị đưa lên làm thượng thư chó má gì đó, hủy lý tưởng mang theo mỹ nữ quy của , định ra phản đối Trịnh Nho lại là người thứ nhất nhảy ra, khỏi làm cho Phương Tranh thoáng định tâm.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Xem ra hành động đắc tội ngôn quan là vạn phần sáng suốt, lần này cần tự mình làm mất mặt mũi của mình, tự nhiên có người nhảy ra đem chuyện này trộn lẫn cho thất bại.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trong lòng Phương Tranh nhất thời vui vô cùng, bắt đầu thầm bội phục mình đoán biết trước, sớm biết như vậy, lão tử nên đánh Lương Thành hung hăng, đánh càng độc, thanh bọn họ phản đối lão tử thăng quan càng cao, chuyện này lại càng dễ thành công.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Vi thần…đính…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh vui vẻ, bật người đứng ra khỏi hàng, chút do dự đứng cùng hướng với người chống lại mình.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Đính?” Quần thần kinh ngạc.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Là câu của Tây Vực phiên bang tiểu quốc, ý tứ là cùng ý kiến.” Phương Tranh cười tủm tỉm giải thích, sau đó sắc mặt nghiêm chỉnh, hai tay quy củ cầm tuân bản, nghiêm nghị : “ Hoàng thượng, vi thần cho rằng Trịnh đại nhân rất có đạo lý, vi thần tuổi tác còn trẻ, đức cao uy vọng nặng, năng lực chưởng quản Lại Bộ đứng đầu lục bộ, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ kỹ!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp nhìn Phương Tranh quỳ dưới kim loan điện làm ra vẻ nghiêm túc, cười khổ ngớt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H biết khẳng định cự tuyệt. ngờ đại thần cả triều cũng đồng ý, dù chính cũng đồng ý, ta đúng là đầu thiêu đầu nóng nha…
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho vừa , nghiêng đầu nhìn ra sau, nhìn Phương Tranh quỳ gối phía sau , lạnh lùng cười, : “ Phương đại nhân có tự mình hiểu lấy. Lão phu uổng phí lời lẽ.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H uổng phí, uổng phí. Ngài rất có đạo lý, hắc hắc, tiếp tục nha, chút lý do của ngài, nỗ lực lên! Bổn quan xem trọng ngài đó.” Phương Tranh cợt nhả .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho hừ : “ Như vậy, lão phu khách khí.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh gì chỉ nhún nhún vai. Tử lão nhân, nếu ngươi khách khí đơn giản cũng chỉ là ngay trước mặt các quan viên bẩn thỉu ta vài câu, chỉ muốn chứng minh ta có tư cách làm Lại Bộ thượng thư, vì đại nghiệp từ quan của lão tử, hôm nay xem như ta nhẫn chút khẩu khí làm sao?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho tiếp: “ Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, Lại Bộ đứng đầu lục bộ, vị trí trọng yếu hiển hách, thần tử có đức cao trọng vọng thể đảm đương, Phương Tranh người này tuổi quá , huống hồ đức hạnh hành vi thường ngày đủ chuẩn tắc làm thần tử. Theo cựu thần xem ra, người này căn bản có tư cách làm Lại Bộ thượng thư, thậm chí ngay cả tư cách làm đại thần cũng có.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Gương mặt Phương Tranh và Mập Mạp dần dần thành đêm đen.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chăm chú nắm chặt nắm tay, Phương Tranh cắn răng, giận dữ liếc mắt trừng Trịnh Nho, ta nhẫn!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Sắc mặt Mập Mạp càng khó coi hơn Phương Tranh. Ý tứ lời này của Trịnh Nho, chẳng lẽ ta xem người ? ta xem sai người? ta là hoàng đế hồ đồ dùng người khách quan? quá làm càn!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho dừng chút, tiếp tục : “ Phương Tranh hạ Giang Nam bình diệt phản loạn Thái Vương đúng là giả, nhưng theo cựu thần biết, trận đánh dưới thành Dương Châu, Phương Tranh mình lui lại trong trung quân, ở ngoài chiến đấu hăng hái đẫm máu, đều là các tướng sĩ dũng của Hoa triều ta, cuộc chiến mặc dù tiêm được hơn sáu vạn phản tặc, nhưng Long Vũ quân tướng sĩ cũng bị diệt hơn ba vạn người, coi như là bình định có công, công lao này cũng là thuộc về những tướng sĩ dũng của Long Vũ quân.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cắn răng ken két, ta nhịn nữa!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp ngồi ngai vàng, nắm tay nắm gắt gao trong ống tay áo, ta cũng nhẫn!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Cuộc chiến tại Phục Ngưu sơn, mặc dù tiêm toàn bộ phản tặc, nhưng tặc thủ Thái Vương lại chạy thoát, dẫn đến thả hổ về rừng, biết tương lai ngày nào Thái Vương lại đông sơn tái khởi, chăm chú đến, trận đánh Phục Ngưu sơn, Phương Tranh những có công, trái lại còn có tội.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Khanh khách cắn răng, con mắt Phương Tranh trở nên đỏ bừng, lão tử sắp nhịn được nữa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp quét mắt nhìn Phương Tranh, thể nhịn được nữa, nếu còn nhịn nữa, ta coi như thấy được.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho phảng phất hề cảm giác được hai đạo oán niệm trước sau ngày càng dày đặc, vẫn : “ Huống hồ xưa nay thái độ làm người của Phương Tranh đê tiện vô sỉ, chỉ dung túng binh sĩ cướp đoạt hàng hóa Giang Nam thế gia, hơn nữa kết giao phỉ loại…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chân mày Mập mạp biến thành chữ thẳng băng, trầm giọng : “ Trịnh ái khanh, phải có bằng chứng, cái gì gọi là dung túng binh cướp đoạt? Cái gì gọi là kết giao phỉ loại?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho quay đầu lại nhìn Phương Tranh, : “ Dung túng binh cướp đoạt cựu thần cần nhiều lời, hoàng thượng đến Long Vũ quân hỏi câu với những tướng sĩ theo Phương Tranh hạ Giang Nam liền biết, về phần kết giao phỉ loại, hừ hừ…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Ngươi lầm bầm cái gì?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Năm ngoái Phương Tranh tiếp nạp phòng thiếp thất, xuất thân lai lịch của thiếp thất này rất có vấn đề, cựu thần sau khi cho người nghe ngóng, nữ tử kia tên là La Nguyệt Nương, là trùm thổ phỉ của sơn trại tại Thanh Long sơn ngoài thành, Phương Tranh cùng nữ tử này thông đồng thành gian, còn làm nhị đương gia của thổ phỉ trại, lại dẫn hai trăm thổ phỉ công nhiên cướp của, làm xằng làm bậy, cựu thần thử hỏi các quan viên, thân là mệnh quan triều đình, lại dám nạp thiếp thất xuất thân làm nữ thổ phỉ, làm triều đình hổ thẹn, làm triều cương bất chỉnh, người như vậy, có tư cách làm Lại Bộ thượng thư sao?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Phanh!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ A, ai, ai ám toán lão phu?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần còn chưa tiêu hóa tin tức kinh người kia, thấy Trịnh Nho xanh mặt, ôm đầu lớn tiếng quát hỏi, khe ngón tay có máu tươi chậm rãi chảy ra.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nhìn xuống chút nữa, dưới chân , thình lình nằm cây tuân bản.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tình huống tới đột nhiên, mọi người đầu óc xoay chuyển cũng chậm, vội vàng nhìn lại Phương Tranh, thấy Phương Tranh vẫn như cũ quỳ gối giữa kim loan điện, thần sắc mờ mịt nhìn chằm chằm hai tay trống trơn của mình, trong miệng ngừng lẩm bẩm : “ Di? Tuân bản của ta đâu rồi? Ai trộm tuân bản của ta? Vừa rồi còn hảo hảo nằm tay nha.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp phản ứng cũng chậm, vội vàng ngửa đầu nhìn lên đỉnh kim loan điện, trong miệng cũng lẩm bẩm : “ Kim loan điện cũng nên tu sửa rồi… ràng ngay giữa ban ngày mà rơi mái ngói, sau này lỡ rơi vào người làm sao bây giờ? Trẫm rất lo lắng a…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mặt mày quần thần đen thui.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chương 359: Phỉ công phỉ bà (1)
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Kim loan điện, Trịnh Nho bưng sọ khỉ ai ai đau đớn kêu lên. Máu tươi đỏ sẫm từ kẽ ngón tay chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ quan bào màu tím của , nghiêng đầu qua nhìn thấy hai tay Phương Tranh trống trơn, nguyên bản tuân bản nằm tay tại lại lẳng lặng nằm ngay dưới chân Trịnh Nho, Trịnh Nho lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này tay ôm đầu, tay khẽ run chỉ vào Phương Tranh : “ Phương Tranh! Ngươi…ngươi dám ngay trong điện hành hung!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quay đầu, Trịnh Nho nhìn Mập Mạp, oán giận : “ Hoàng thượng, ngài đều thấy rồi chứ? Phương Tranh ngay trước mặt ngài cùng các quan viên hành hung, cựu thần cũng oan uổng !”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Sau đó vươn bàn tay dính đầy máu, cả người hơi run, : “ Hoàng thượng, người xem, máu…máu…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp ngồi ngai vàng, chán ghét nhíu mày, gật đầu : “ Trẫm thấy, ân, quả nhiên là máu.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Người đâu, nhanh chóng dìu Trịnh ái khanh đến thái y viện băng bó, Trịnh ái khanh là trọng thần, phân phó ngự y nhất định phải tỉ mỉ khám và chữa trị.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho dùng tay đẩy tiểu thái giám định tiến lên dìu , lớn tiếng : “ Hoàng thượng, ! Cựu thần ! Cựu thần ngay ở đây nhìn, Phương Tranh trong điện hành hung, thỉnh hoàng thượng cần phải trừng phạt nghiêm khắc, để nêu cao phong khí cương thường của triều đình.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần đều nghị luận, ánh mắt nhìn phía Phương Tranh lại thêm vài phần khinh thị, thanh niên nhân quả nhiên là thanh niên nhân, lời hợp liền động thủ, làm gì có tâm cơ lòng dạ của nhân vật quan trường? kim điện, dù cho có cừu hận sâu nặng, ngay mặt vẫn phải làm vẻ tươi cười đón chào, phải làm ra vẻ rộng lượng, triều đình biểu ra vẻ hòa hợp êm thấm cần phải được duy trì.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nhưng hết lần này tới lần khác vị Phương đại nhân này tựa hồ chưa từng xem quy củ quan trường để vào mắt, triều đình vui cười tức giận mắng, vung tay, có chuyện gì mà dám làm, tính tình này làm quan quá ủy khuất, lên núi làm sơn tặc rất có tiền đồ…
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp lau mồ hôi, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Phương Tranh, trong lòng Mập Mạp khỏi thở dài, đối với Trịnh Nho cũng bắt đầu bất mãn, tên này càng già càng hồ đồ, mắng chửi Phương Tranh thế nào cũng quan hệ, ngươi vì sao phải moi móc lão bà người ta? cưới ai làm thiếp, quan ngươi chuyện gì?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho hồn nhiên chưa phát giác ra Phương Tranh ở phía sau chậm rãi ngưng tụ tức giận, vẫn lớn tiếng ồn ào: “ Các vị đại nhân, các ngươi đều nhìn, đây là cách làm của triều đình nhị phẩm đại thần! Đây là hành vi của đương kim quốc công! Lão phu già, nhưng cần gì ngại thân xác già? Lão phu muốn nhìn thấy trong triều đình có đại thần công nhiên hành hung! Hành động này có xem quốc pháp vào đâu? Xem hoàng uy như đất! Cựu thần thỉnh cầu hoàng thượng vì cựu thần làm chủ, trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lúc này hơn mười Ngự Sử thai ngôn quan quỳ xuống, cùng kêu lên : “ Khẩn cầu hoàng thượng, trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh lại lười biếng : “ Đủ rồi, đừng ồn ào, đống tuổi tác, ở trong kim điện lại chẳng khác gì người đàn bà chanh chua, có thấy mất mặt hay ? Nếu các ngươi lăn lộn thêm mấy vòng mặt đất? ra thêm mấy giọt lệ mờ đục?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho cả giận: “ Phương Tranh, ngươi…ngươi khinh người quá đáng! Vừa rồi có phải ngươi dùng tuân bản đánh ta? Ngay trước mặt cả triều văn võ, ngươi dám phủ nhận ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mọi người đều nhìn chằm chằm Phương Tranh, tất cả mọi người biết, phàm là Phương Tranh phạm chuyện xấu gì, khẳng định phản ứng đầu tiên là chối đây đẩy thừa nhận. Tất cả mọi người muốn nhìn chút, lần này Phương Tranh lại mượn cớ gì đễ hỗn qua lần nữa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lần này phản ứng của Phương Tranh lại ngoài dự liệu của mọi người, con mắt trừng lên, phi thường quang côn thừa nhận.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H sai, là ta đập đó. Chính xác cũng tệ lắm, nếu tay lão tử còn tuân bản, nhất định đập chết lão vương bát đản ngươi!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mọi người kinh ngạc, đều châu đầu ghé tai nghị luận ngớt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Hôm nay Phương đại nhân biểu có điểm xa lạ, dĩ vãng phải lại luôn đôi chối hay sao? Vì sao hôm nay lại quang minh chính đại thừa nhận?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho ôm đầu, tay run run chỉ vào Phương Tranh cả giận: “ Phương Tranh, ngươi quá làm càn! kim điện, trước ngự giá, quốc pháp há có thể cho ngươi khi nhục triều đình đại thần? Hôm nay dù lão phu phải chết, cũng muốn cùng ngươi phân ra thị phi đúng sai!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười lạnh : “ Ngươi đừng có lớn tiếng chính nghĩa như vậy, ta biết ngôn quan các ngươi thích chơi mồm mép, các ngươi cái gì, lão tử coi như đánh rắm, mặc kệ, các ngươi càng càng hào sảng, lão tử cưới thiếp bà gì, chẳng lẽ còn phải hỏi qua ngôn quan các ngươi mới được sao? Các ngươi xem mình như tờ thông hành, ai ai cưới ai con mẹ nó cũng phải hỏi qua các ngươi a!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho cả giận : “ Ngươi…ngươi quả là thứ thô lỗ! Ai muốn quản chuyện ngươi cưới vợ nạp thiếp? Nhưng ngươi cưới thổ phỉ bà về nhà, vậy được! Ngươi là triều đình quan lớn, ngự phong quốc công, ngươi đại biểu chính là mặt mũi của triều đình, cưới nữ thổ phỉ, chỉ là chuyện của ngươi, còn tương quan tới tôn nghiêm uy vọng của triều đình, hành động này biến thành trò cười cho người trong thiên hạ! Ngươi có liên quan tới chúng ta hay ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Hơn mười ngôn quan quỳ gối kim điện, lớn tiếng phụ họa: “ Chúng thần tán thành lời Trịnh đại nhân , Phương Tranh xem thường quốc pháp, lời và việc làm ương ngạnh, còn cưới phỉ loại làm thiếp, đại thương mặt mũi triều đình, chúng thần thỉnh hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trong triều đình, quần thần ồn ào. Ngoại trừ đám ngôn quan, lúc này có ít đại thần xưa nay quá thuận mắt Phương Tranh cũng ra khỏi hàng, quỳ gối giữa kim điện, cùng kêu lên thỉnh chỉ trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh chậm rãi nhìn quét đám đại thần quỳ đầy trong kim điện đòi trừng phạt nghiêm khắc, ánh mắt băng lãnh gì sánh được, sau đó Phương Tranh bỗng nhiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, sau đó bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười lan truyền quanh quẩn trong kim điện, làm kẻ khác run lên sợ hãi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Phương Tranh ta xuất thân thương nhân, tất nhiên là được các ngươi sở dung, hôm nay Phương gia nhân có phúc hạnh gì, ngay triều đường kim điện bị ngàn người chỉ trích. Nguyên nhân, chỉ là vì ta cưới thổ phỉ lão bà, ha ha, các vị đại nhân, các ngươi để mắt tới người nhà của ta quá!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Tranh, chậm rãi : “ Phương đại nhân, lão phu mặc kệ ngươi xuất thân là gì, nhưng nếu ngươi ở triều đình, làm thần tử của hoàng thượng, chuyện làm việc đều phải tự xét lại hạn chế, đừng bôi đen mặt mũi của triều đình, ngươi cưới thổ phỉ làm thiếp, tự hạ thấp xem mình là đồng loại của phỉ tặc, thử hỏi người trong thiên hạ làm sao đối đãi triều đình chúng ta? Làm sao đối đãi hoàng thượng? Lão phu thân là Ngự Sử trung thừa, đối với các quan viên thậm chí là hoàng thượng có quyền giám sát duy trì trật tự, Phương đại nhân hành vi làm mất danh dự, lại mất đạo đức, chức trách của lão phu, phải đứng ra tham tấu tội ngươi.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười lạnh : “ Trịnh đại nhân quan tâm bổn quan như vậy, bằng thỉnh Trịnh đại nhân cấp cho kiến nghị, bổn quan nên làm như thế nào mới có thể làm cho Ngự Sử ngôn quan các ngươi thỏa mãn?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho : “ Nếu ngươi ở ngay kim điện, đáp ứng từ bỏ thổ phỉ thiếp thất của ngươi, chúng lão phu tất nhiên là lời nào để .”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Từ bỏ nàng?” Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười quái dị: “ Ý tứ của Trịnh đại nhân là , nếu ta từ nàng, có thể bảo trụ quan to lộc hậu của ta, bảo trụ phú quý đổi, hơn nữa đám ngôn quan các ngươi từ nay về sau cũng tìm ta phiền phức?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho thần sắc trầm tĩnh : “ Phương đại nhân quá lời, chỉ là nữ trùm thổ phỉ bé đáng kể mà thôi. Xuất thân bất chính, đường về bất cương, đại nhân tội gì vì cưới ta mà tự hủy thanh danh, chỉ là giang hồ thô nữ, thô lỗ chịu nổi. Dùng võ vi phạm lệnh cấm, trong đó có thể có mấy người tốt? Đại nhân còn trẻ vị cao, phong lưu tuấn lãng, hà tất luyến lưu tiện nữ tử? Đại nhân cần gì vì ta mà tổn thương mặt mũi triều đình, đắc tội cả triều đồng liêu?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nghe vậy nở nụ cười, cười với dáng dấp rất hài lòng. Tựa như hôm nay nghe được chuyện vô cùng buồn cười, dáng tươi cười càng ngày càng thâm, thanh cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng cười tới ngửa tới ngửa lui, bắt đầu cười ha hả, tiếng cười khàn giọng, lại mang theo vài phần ý tứ hàm súc thê lương.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp ngồi ngai vàng, trong lòng lộp bộp trầm xuống, thầm nghĩ: Phá hủy!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H đợi Mập Mạp đứng lên hòa giải, thấy tiếng cười của Phương Tranh khựng lại, bỗng nhiên tới trước mặt đại thần, vươn tay cười : “ Nào, đem tuân bản của ngươi cho ta mượn dùng chút.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Đại thần còn chưa hiểu, hơi giật mình đưa tuân bản cho Phương Tranh.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh tiếp nhận tuân bản, sau đó tới trước mặt Trịnh Nho, hướng mỉm cười vạn phần hiền lành, khi mọi người cùng Trịnh Nho còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phương Tranh bỗng nhiên biến sắc, tuân bản trong tay xuất thủ nhanh như thiểm điện, “ Phanh” tiếng giòn vang, đầu của Trịnh Nho bị đập cái ngay tại chỗ, máu tươi phun ào ra, Trịnh Nho kêu thảm thiết tiếng, sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất, ngất .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần ồ lên, các đại thần đều vừa sợ vừa kinh hãi nhìn chằm chằm Phương Tranh, bị xuất thủ ngoan lệ độc ác của làm sợ ngây người. Mà hơn mười ngôn quan vừa sợ vừa giận, chỉ vào Phương Tranh lâu ra lời.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chiêu thức ấy của Phương Tranh rất nặng, tuân bản nện lên đầu của Trịnh Nho, nứt ra thành vô số mảnh màu trắng, xen lẫn trong máu tươi của Trịnh Nho, có vẻ đặc biệt dọa người.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Làm như có việc gì vỗ vỗ tay, Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn hơn mười ngôn quan, giọng hiền lành: “ Còn có vị đại nhân nào tưởng khuyên bổn quan bỏ thiếp? Nào, chút, thoải mái, cáp, bổn quan lòng dạ rộng rãi, biết nghe lời phải, cũng phải loại người chịu nghe ý kiến, ha ha..”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh xong nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sâm, gương mặt cười, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm đám ngôn quan lại tản mát ra hàn quang khiến kẻ khác run như cầy sấy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Đám ngôn quan vốn là người sợ hãi quyền quý, sợ quyền quý là chuyện, có nghĩa là bọn họ sợ lưu manh. Ở trước mặt quyền quý, bọn họ tự nhận vào thân chính khí, tất nhiên là dám đối chọi gay gắt, bước cũng nhường, cấp cho lịch sử lưu lại danh tiếng tốt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Thế nhưng ở trước mặt lưu manh, thân chính khí, lưu danh sử sách, toàn bộ con mẹ nó vô nghĩa! Lưu manh theo bọn cái gì là đạo lý, lời hợp liền đánh thẳng vào mặt ngươi, đến lúc đó ngươi lý lẽ với ai? Sợ rằng dù sử quan cũng tuyệt viết vào sách sử những điều sáng lạn, Trịnh Nho nằm mặt đất chính là điển hình phản diện.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chương 359:phỉ công phỉ bà (2)
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Kim loan điện, Trịnh Nho bưng sọ khỉ ai ai đau đớn kêu lên. Máu tươi đỏ sẫm từ kẽ ngón tay chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ quan bào màu tím của , nghiêng đầu qua nhìn thấy hai tay Phương Tranh trống trơn, nguyên bản tuân bản nằm tay tại lại lẳng lặng nằm ngay dưới chân Trịnh Nho, Trịnh Nho lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này tay ôm đầu, tay khẽ run chỉ vào Phương Tranh : “ Phương Tranh! Ngươi…ngươi dám ngay trong điện hành hung!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quay đầu, Trịnh Nho nhìn Mập Mạp, oán giận : “ Hoàng thượng, ngài đều thấy rồi chứ? Phương Tranh ngay trước mặt ngài cùng các quan viên hành hung, cựu thần cũng oan uổng !”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Sau đó vươn bàn tay dính đầy máu, cả người hơi run, : “ Hoàng thượng, người xem, máu…máu…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp ngồi ngai vàng, chán ghét nhíu mày, gật đầu : “ Trẫm thấy, ân, quả nhiên là máu.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Người đâu, nhanh chóng dìu Trịnh ái khanh đến thái y viện băng bó, Trịnh ái khanh là trọng thần, phân phó ngự y nhất định phải tỉ mỉ khám và chữa trị.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho dùng tay đẩy tiểu thái giám định tiến lên dìu , lớn tiếng : “ Hoàng thượng, ! Cựu thần ! Cựu thần ngay ở đây nhìn, Phương Tranh trong điện hành hung, thỉnh hoàng thượng cần phải trừng phạt nghiêm khắc, để nêu cao phong khí cương thường của triều đình.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần đều nghị luận, ánh mắt nhìn phía Phương Tranh lại thêm vài phần khinh thị, thanh niên nhân quả nhiên là thanh niên nhân, lời hợp liền động thủ, làm gì có tâm cơ lòng dạ của nhân vật quan trường? kim điện, dù cho có cừu hận sâu nặng, ngay mặt vẫn phải làm vẻ tươi cười đón chào, phải làm ra vẻ rộng lượng, triều đình biểu ra vẻ hòa hợp êm thấm cần phải được duy trì.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nhưng hết lần này tới lần khác vị Phương đại nhân này tựa hồ chưa từng xem quy củ quan trường để vào mắt, triều đình vui cười tức giận mắng, vung tay, có chuyện gì mà dám làm, tính tình này làm quan quá ủy khuất, lên núi làm sơn tặc rất có tiền đồ…
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp lau mồ hôi, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Phương Tranh, trong lòng Mập Mạp khỏi thở dài, đối với Trịnh Nho cũng bắt đầu bất mãn, tên này càng già càng hồ đồ, mắng chửi Phương Tranh thế nào cũng quan hệ, ngươi vì sao phải moi móc lão bà người ta? cưới ai làm thiếp, quan ngươi chuyện gì?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho hồn nhiên chưa phát giác ra Phương Tranh ở phía sau chậm rãi ngưng tụ tức giận, vẫn lớn tiếng ồn ào: “ Các vị đại nhân, các ngươi đều nhìn, đây là cách làm của triều đình nhị phẩm đại thần! Đây là hành vi của đương kim quốc công! Lão phu già, nhưng cần gì ngại thân xác già? Lão phu muốn nhìn thấy trong triều đình có đại thần công nhiên hành hung! Hành động này có xem quốc pháp vào đâu? Xem hoàng uy như đất! Cựu thần thỉnh cầu hoàng thượng vì cựu thần làm chủ, trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lúc này hơn mười Ngự Sử thai ngôn quan quỳ xuống, cùng kêu lên : “ Khẩn cầu hoàng thượng, trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh lại lười biếng : “ Đủ rồi, đừng ồn ào, đống tuổi tác, ở trong kim điện lại chẳng khác gì người đàn bà chanh chua, có thấy mất mặt hay ? Nếu các ngươi lăn lộn thêm mấy vòng mặt đất? ra thêm mấy giọt lệ mờ đục?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho cả giận: “ Phương Tranh, ngươi…ngươi khinh người quá đáng! Vừa rồi có phải ngươi dùng tuân bản đánh ta? Ngay trước mặt cả triều văn võ, ngươi dám phủ nhận ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mọi người đều nhìn chằm chằm Phương Tranh, tất cả mọi người biết, phàm là Phương Tranh phạm chuyện xấu gì, khẳng định phản ứng đầu tiên là chối đây đẩy thừa nhận. Tất cả mọi người muốn nhìn chút, lần này Phương Tranh lại mượn cớ gì đễ hỗn qua lần nữa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lần này phản ứng của Phương Tranh lại ngoài dự liệu của mọi người, con mắt trừng lên, phi thường quang côn thừa nhận.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H sai, là ta đập đó. Chính xác cũng tệ lắm, nếu tay lão tử còn tuân bản, nhất định đập chết lão vương bát đản ngươi!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mọi người kinh ngạc, đều châu đầu ghé tai nghị luận ngớt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Hôm nay Phương đại nhân biểu có điểm xa lạ, dĩ vãng phải lại luôn đôi chối hay sao? Vì sao hôm nay lại quang minh chính đại thừa nhận?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho ôm đầu, tay run run chỉ vào Phương Tranh cả giận: “ Phương Tranh, ngươi quá làm càn! kim điện, trước ngự giá, quốc pháp há có thể cho ngươi khi nhục triều đình đại thần? Hôm nay dù lão phu phải chết, cũng muốn cùng ngươi phân ra thị phi đúng sai!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười lạnh : “ Ngươi đừng có lớn tiếng chính nghĩa như vậy, ta biết ngôn quan các ngươi thích chơi mồm mép, các ngươi cái gì, lão tử coi như đánhắm, mặc kệ, các ngươi càng càng hào sảng, lão tử cưới thiếp bà gì, chẳng lẽ còn phải hỏi qua ngôn quan các ngươi mới được sao? Các ngươi xem mình như tờ thông hành, ai ai cưới ai con mẹ nó cũng phải hỏi qua các ngươi a!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho cả giận : “ Ngươi…ngươi quả là thứ thô lỗ! Ai muốn quản chuyện ngươi cưới vợ nạp thiếp? Nhưng ngươi cưới thổ phỉ bà về nhà, vậy được! Ngươi là triều đình quan lớn, ngự phong quốc công, ngươi đại biểu chính là mặt mũi của triều đình, cưới nữ thổ phỉ, chỉ là chuyện của ngươi, còn tương quan tới tôn nghiêm uy vọng của triều đình, hành động này biến thành trò cười cho người trong thiên hạ! Ngươi có liên quan tới chúng ta hay ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Hơn mười ngôn quan quỳ gối kim điện, lớn tiếng phụ họa: “ Chúng thần tán thành lời Trịnh đại nhân , Phương Tranh xem thường quốc pháp, lời và việc làm ương ngạnh, còn cưới phỉ loại làm thiếp, đại thương mặt mũi triều đình, chúng thần thỉnh hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trong triều đình, quần thần ồn ào. Ngoại trừ đám ngôn quan, lúc này có ít đại thần xưa nay quá thuận mắt Phương Tranh cũng ra khỏi hàng, quỳ gối giữa kim điện, cùng kêu lên thỉnh chỉ trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh chậm rãi nhìn quét đám đại thần quỳ đầy trong kim điện đòi trừng phạt nghiêm khắc, ánh mắt băng lãnh gì sánh được, sau đó Phương Tranh bỗng nhiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, sau đó bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười lan truyền quanh quẩn trong kim điện, làm kẻ khác run lên sợ hãi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Phương Tranh ta xuất thân thương nhân, tất nhiên là được các ngươi sở dung, hôm nay Phương gia nhân có phúc hạnh gì, ngay triều đường kim điện bị ngàn người chỉ trích. Nguyên nhân, chỉ là vì ta cưới thổ phỉ lão bà, ha ha, các vị đại nhân, các ngươi để mắt tới người nhà của ta quá!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Tranh, chậm rãi : “ Phương đại nhân, lão phu mặc kệ ngươi xuất thân là gì, nhưng nếu ngươi ở triều đình, làm thần tử của hoàng thượng, chuyện làm việc đều phải tự xét lại hạn chế, đừng bôi đen mặt mũi của triều đình, ngươi cưới thổ phỉ làm thiếp, tự hạ thấp xem mình là đồng loại của phỉ tặc, thử hỏi người trong thiên hạ làm sao đối đãi triều đình chúng ta? Làm sao đối đãi hoàng thượng? Lão phu thân là Ngự Sử trung thừa, đối với các quan viên thậm chí là hoàng thượng có quyền giám sát duy trì trật tự, Phương đại nhân hành vi làm mất danh dự, lại mất đạo đỬ chức trách của lão phu, phải đứng ra tham tấu tội ngươi.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười lạnh : “ Trịnh đại nhân quan tâm bổn quan như vậy, bằng thỉnh Trịnh đại nhân cấp cho kiến nghị, bổn quan nên làm như thế nào mới có thể làm cho Ngự Sử ngôn quan các ngươi thỏa mãn?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho : “ Nếu ngươi ở ngay kim điện, đáp ứng từ bỏ thổ phỉ thiếp thất của ngươi, chúng lão phu tất nhiên là lời nào để .”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Từ bỏ nàng?” Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười quái dị: “ Ý tứ của Trịnh đại nhân là , nếu ta từ nàng, có thể bảo trụ quan to lộc hậu của ta, bảo trụ phú quý đổi, hơn nữa đám ngôn quan các ngươi từ nay về sau cũng tìm ta phiền phức?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trịnh Nho thần sắc trầm tĩnh : “ Phương đại nhân quá lời, chỉ là nữ trùm thổ phỉ bé đáng kể mà thôi. Xuất thân bất chính, đường về bất cương, đại nhân tội gì vì cưới ta mà tự hủy thanh danh, chỉ là giang hồ thô nữ, thô lỗ chịu nổi. Dùng võ vi phạm lệnh cấm, trong đó có thể có mấy người tốt? Đại nhân còn trẻ vị cao, phong lưu tuấn lãng, hà tất luyến lưu tiện nữ tử? Đại nhân cần gì vì ta mà tổn thương mặt mũi triều đình, đắc tội cả triều đồng liêu?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nghe vậy nở nụ cười, cười với dáng dấp rất hài lòng. Tựa như hôm nay nghe được chuyện vô cùng buồn cười, dáng tươi cười càng ngày càng thâm, thanh cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng cười tới ngửa tới ngửa lui, bắt đầu cười ha hả, tiếng cười khàn giọng, lại mang theo vài phần ý tứ hàm súc thê lương.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mập Mạp ngồi ngai vàng, trong lòng lộp bộp trầm xuống, thầm nghĩ: Phá hủy!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H đợi Mập Mạp đứng lên hòa giải, thấy tiếng cười của Phương Tranh khựng lại, bỗng nhiên tới trước mặt đại thần, vươn tay cười : “ Nào, đem tuân bản của ngươi cho ta mượn dùng chút.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Đại thần còn chưa hiểu, hơi giật mình đưa tuân bản cho Phương Tranh.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh tiếp nhận tuân bản, sau đó tới trước mặt Trịnh Nho, hướng mỉm cười vạn phần hiền lành, khi mọi người cùng Trịnh Nho còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phương Tranh bỗng nhiên biến sắc, tuân bản trong tay xuất thủ nhanh như thiểm điện, “ Phanh” tiếng giòn vang, đầu của Trịnh Nho bị đập i ngay tại chỗ, máu tươi phun ào ra, Trịnh Nho kêu thảm thiết tiếng, sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất, ngất .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Quần thần ồ lên, các đại thần đều vừa sợ vừa kinh hãi nhìn chằm chằm Phương Tranh, bị xuất thủ ngoan lệ độc ác của làm sợ ngây người. Mà hơn mười ngôn quan vừa sợ vừa giận, chỉ vào Phương Tranh lâu ra lời.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chiêu thức ấy của Phương Tranh rất nặng, tuân bản nện lên đầu của Trịnh Nho, nứt ra thành vô số mảnh màu trắng, xen lẫn trong máu tươi của Trịnh Nho, có vẻ đặc biệt dọa người.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Làm như có việc gì vỗ vỗ tay, Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn hơn mười ngôn quan, giọng hiền lành: “ Còn có vị đại nhân nào tưởng khuyên bổn quan bỏ thiếp? Nào, chút, thoải mái, cáp, bổn quan lòng dạ rộng rãi, biết nghe lời phải, cũng phải loại người chịu nghe ý kiến, ha ha..”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh xong nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sâm, gương mặt cười, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm đám ngôn quan lại tản mát ra hàn quang khiến kẻ khác run như cầy sấy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Đám ngôn quan vốn là người sợ hãi quyền quý, sợ quyền quý là chuyện, có nghĩa là bọn họ sợ lưu manh. Ở trước mặt quyền quý, bọn họ tự nhận vào thân chính khí, tất nhiên là dám đối chọi gay gắt, bước cũng nhường, cấp cho lịch sử lưu lại danh tiếng tốt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Thế nhưng ở trước mặt lưu manh, thân chính khí, lưu danh sử sách, toàn bộ con mẹ nó vô nghĩa! Lưu manh theo bọn cái gì là đạo lý, lời hợp liền đánh thẳng vào mặt ngươi, đến lúc đó ngươi lý lẽ với ai? Sợ rằng dù sử quan cũng tuyệt viết vào sách sử những điều sáng lạn, Trịnh Nho nằm mặt đất chính là điển hình phản diện.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Chương 360: Thấu lưỡng trác ma (1)
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lúc Phương Tranh trở về vẫn còn vô cùng giận dữ, gương mặt trầm đáng sợ. Người hầu nhìn thấy thiếu gia vô cùng cao hứng vào triều, nổi giận đùng đùng về nhà, chẳng biết hôm nay thiếu gia ở bên ngoài tức giận cái gì, cũng ai dám hỏi, chỉ cẩn cẩn thận thận hầu hạ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trở lại tiểu viện, Phương Tranh nâng chung trà, hung hăng uống ực ngụm lớn, vẫn còn chưa thỏa khẽ chép miệng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H bên Tiểu Ngũ ánh mắt lanh lợi, vội vàng lại rót thêm cho Phương Tranh chung trà.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh hung hăng vỗ bàn làm Tiểu Ngũ sợ đến run run, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt : “ Tiểu nhân sai rồi, thiếu gia bớt giận.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh còn ôm tay kêu thảm thiết.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Tiểu Ngũ sợ hãi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Tay của ta, kháo! Người may ngay cả cái bàn cũng qua được! Tiểu Ngũ, đem cái bàn này dời ra ngoài, bổ ra làm củi đốt!” Phương Tranh tức giận.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Thiếu gia, đây là bàn mới mua hồi đầu xuân năm nay, phải là bàn cũ nha.” Tiểu Ngũ cảm thấy rất đáng tiếc.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Lão tử bão nổi được sao? Lão tử thích đem cái bàn làm củi đốt, được sao? Ngươi gặp qua có ai bão nổi mà còn giữ lý trí? Tiểu Ngũ a, muốn rửa bồn cầu sao?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Cả người Tiểu Ngũ giật bắn: “ Thiếu gia, tiểu nhân lập tức đem bàn đốt, nhất định cháy sạch , dù chút tro cũng còn.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Ngoài cửa có người lạnh lùng kiều hừ tiếng: “ Là ai bão nổi muốn thiêu bàn? Muốn làm bại gia tử hay sao?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh ngưng mắt nhìn lại, thấy người tới chính là Trường Bình, gương mặt Trường Bình như cười cười, nhàng hướng tới.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tiểu Ngũ như được đại xá, vội vàng làm lễ, khom người chuồn ra cửa phòng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trong phòng ai, Trường Bình dùng ngón tay điểm điểm lên trán Phương Tranh, cả giận: “ Ta nhìn ra, ngươi thực là bại gia tử, đồ đạc trong nhà ngươi quý thôi, còn lòng dạ muốn hủy chúng nó. Tòa nhà này bị ngươi đốt ba lần, tại còn muốn thiêu bàn. Chẳng lẽ đời trước ngươi là bọn cướp đường giết người phóng hỏa?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư, lúc lâu như có sở ngộ gật đầu: “ Phu nhân rất có đạo lý. Chẳng lẽ đời trước ta người hay giết người phóng hỏa? Ai nha, gần đây ta nghĩ sát khí người càng ngày càng nặng.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình tức giận đến nở nụ cười, lại hung hăng gõ vào đầu .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Hôm nay vào triều rốt cục phát sinh chuyện gì? lâu thấy ngươi tức giận như vậy.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Nhắc tới chuyện này, tức giận của Phương Tranh lại trực trùng ót, nghe vậy hung hăng vỗ bàn, cả giận : “ Đám ngôn quan Ngự Sử trong triều đình, ***, chuyện tìm phiền phức cho lão tử, chiêu chọc bọn họ, bọn họ trái lại tìm ta, lão tử lẽ nào thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy sao?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình thấy Phương Tranh tức giận, vội vàng truy hỏi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh hừ : “ Đám ngôn quan quá phận, vừa lên triều giành địa bàn của ta, như vậy thôi, còn hướng hoàng huynh nàng hạch tội ta, ta kết giao phỉ loại, cưới thổ phỉ làm thiếp, làm tổn hại mặt mũi triều đình.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Cái gì là cướp địa bàn của ngươi? Ngươi nào có địa bàn?” Trường Bình rất khó hiểu.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H đó là vị trí cũ ta hay đứng trong kim điện, bị ngôn quan tên Lương Thành chiếm đoạt, đó phải là cướp địa bàn của ta là gì?” Phương Tranh từng từ chấn chấn .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Mặt mày Trường Bình đen thui: “ Ngươi…ngươi cũng là…đó cũng gọi là cướp địa bàn?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Thế nào lại phải? Người tranh hơi thở, phật tranh lò hương, vị trí của ta dựa vào cái gì cho người khác chiếm?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình thở dài : “ Sau đó sao?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh đắc ý dào dạt : “ Sau đó ta chiến đấu với , về nhà dưỡng thương.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình hai mắt đăm đăm: “ Các ngươi…các ngươi vào thượng triều sao? Sao ta cảm thấy giống như đám lưu manh đầu đường tụ hội vậy?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh hờn giận : “ bậy! Đàn bà biết cái gì! Kim điện là nơi trang nghiêm túc mục cỡ nào, sao lại giống như trò đùa nàng ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình hừ : “ Ngươi còn hoàn hảo vậy, toàn bộ kim điện có mình ngươi là hề trang nghiêm túc mục có, còn đám ngôn quan hạch tội ngươi chuyện gì? Cái gì gọi là kết giao phỉ loại?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H đến chuyện này, Phương Tranh càng nổi giận: “ Bọn họ cáo ta cưới thổ phỉ làm vợ, cái gì mà tổn hại đến tôn nghiêm và uy vọng của triều đình. Làm cho người trong thiên hạ chế nhạo, còn muốn ta ở ngay trong kim điện trước mặt văn võ đại thần, ngay mặt bỏ vợ, hừ!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình cũng nổi giận: “ Đây là tên hỗn đản nào ? Lão nương dẫn người đánh chết ! Người khác cưới vợ nạp thiếp, quan đánh rắm!”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh lại bắt đầu đắc ý: “ Tên kia là Ngự Sử thai trung thừa Trịnh Nho, cần nàng đánh, ta đánh qua, ha hả, rất sảng. Tên kia cũng giống như Lương Thành, song song về nhà dưỡng thương.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình liếc mắt nhìn , : “ như thế, hôm nay vào triều sớm, ngươi liền đánh hai người? uy phong nha.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H thể nhịn được nữa mới ra tay thôi, nàng biết đó, ta là người thích hòa bình. Ân, nếu mép đen răng trắng bậy, chọc tới người nhà của ta, ta thế nào lại đánh ? Kính lão tôn hiền còn chưa kịp đây.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Rốt cục ngươi trùng quan giận dữ vì hồng nhan, vì nàng ngươi dám ở trong kim loan điện đánh người đứng đầu ngôn quan đức cao vọng trọng, nếu được vị thổ phỉ lão bà của ngươi biết, chừng biết cảm động thành dáng dấp gì đây.” mặt Trường Bình mang theo vẻ tươi cười ê ẩm, ánh mắt lưu chuyển, như cố ý vô ý nhìn ra ngoài cửa chút.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Trịnh Nho là lão đầu nhi hơn sáu mươi tuổi, bị tiểu tử trẻ tuổi như ngươi đánh trận, cũng đáng thương cảm.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh đắc ý cười: “ Phải đó, bổn lão công dưới ngang, đến chín mươi chín, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H chuyện, tia sáng trong phòng tối sầm lại, đạo thân ảnh hơi đẫy đà xuất tại cửa, đôi mắt đẹp hàm chứa lệ nóng, kích động nhìn Phương Tranh, trong ánh mắt ngoại trừ tưởng niệm nồng đậm, còn có vô tận cảm kích, cứ như vậy ngơ ngác mà đứng, hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Tranh, si ngốc nhìn khuôn mặt khiến nàng khắc ghi sâu đến suốt đời, lâu nên lời.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh như bị sét đánh, khiếp sợ nhìn thân ảnh đứng ngay cửa, còn có chiếc bụng lớn của nàng, trong lúc nhất thời hoàn toàn ngây dại.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Hai người cứ như vậy đứng cách nhau vài thước, ngơ ngác nhìn nhau, trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ, rồi lại nổi lên vui sướng khi cửu biệt gặp lại.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình nhìn Phương Tranh trợn mắt há hốc, lại nhìn La Nguyệt Nương vẻ mặt nước mắt nhưng ngừng mỉm cười, khỏi cười khúc khích.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Hai người các ngươi cứ muốn nhìn như thế mãi hay sao? Thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất?” Giọng của Trường Bình ê ẩm, từ sáng sớm nàng ăn ít giấm chua.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H La Nguyệt Nương vội vàng ngại ngùng lau nước mắt, sau đó liền vào.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh thâm tình hô to : “ ! Nguyệt Nương, nàng cứ đứng ở đó nên cử động! Nhượng ta chạy qua chỗ nàng, ta chạy tương đối nhanh…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Lời vừa ra, Trường Bình tức giận đến bóp chặt cổ , còn ngừng lắc mạnh: “ Luôn luôn câu này, luôn luôn câu này! Hơn nữa còn kiểu buồn nôn như thế, có tin lão nương lập tức bóp chết ngươi.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H vui sướng khi gặp lại tràn đầy trong lồng ngực Phương Tranh, nhàng kéo tay La Nguyệt Nương, Phương Tranh có chút ngạc nhiên : “ Nàng tự mình tìm tới sao?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H La Nguyệt Nương lắc đầu, đưa tay chỉ Trường Bình, cảm kích : “ Là tỷ tỷ phái thị vệ của nàng đến đón ta về.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh ngẩn người, ánh mắt nhìn Trường Bình tràn ngập cảm động, người vợ này cưới đáng giá! Chính thất phu nhân hiểu biết đại thể như vậy, kiếp trước phải gõ hư bao nhiêu cái mõ mới có được nha!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Mật nhi, nàng…nàng là quá tốt.” Giọng của Phương Tranh có chút nức nở.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trường Bình vẻ mặt ôn nhu, bàn tay nhàng nắm lấy cánh tay Phương Tranh, ôn nhu : “ Ta là Phương gia đại phụ, há có thể hiểu biết đại thể? Nguyệt Nương mang cốt nhục Phương gia, có thể nào để cho hài tử sinh ra ở bên ngoài, làm khó người cha như ngươi?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh khụt khịt, nước mắt rớt xuống tại chỗ: “ Mật nhi, nàng đối với ta tốt như vậy, ta làm sao báo đáp nàng mới được.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Ngươi nha, đại nam nhân, khóc cái gì chứ, có mất mặt hay ? Chúng ta là vợ chồng, ngươi nghĩ, tức là ta nghĩ, vợ chồng là thể nha.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh khóc thút thít : “ Mật nhi, cưới nàng làm vợ là việc ta làm chính xác nhất trong cuộc đời này, nàng biết ta suy nghĩ chuyện gì ?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Câu này ra, so với bất luận lời dỗ ngon dỗ ngọt nào đời còn đáng giá hơn. Lúc này Trường Bình chìm đắm trong nhu tình mật ý của Phương Tranh, nghe vậy mềm nhũn tựa vào đầu vai Phương Tranh, mặt mang theo vẻ mỉm cười ngọt ngào, giọng vạn phần ôn nhu: “ Ngươi suy nghĩ chuyện gì?”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Ô ô…ta suy nghĩ, trong nhà hẳn là nên bày hai bàn mạt trượt…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Có ý tứ?” Trường Bình ngạc nhiên.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H “ Nàng xem.” Phương Tranh thu tiếng khóc, đưa tay làm dấu: “ Nguyệt Nương tới, lão bà của ta đều tề tựu đủ rồi, lại thêm Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng Nương, tổng cộng là năm người.”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H tính sao?” Đôi mày thanh tú của Trường Bình nhíu lại, mơ hồ nghĩ thằng nhãi này muốn nghẹn ra phải lời gì hữu ích.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Phương Tranh rất có vài phần thương tiếc vỗ vỗ đùi, : “ Ít người nha! Hai bàn mạt trượt đều đồng đều! Dùng hai bàn đấu địa chủ cũng được nha…”
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  4. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 360: Thấu lưỡng trác ma (2)
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Lần này Trường Bình và La Nguyệt Nương đều nghe hiểu ràng, ngờ tên tiểu tử này biết xấu hổ biến đổi biện pháp để trọng điểm, còn muốn thêm tỷ muội vào nhà.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Phanh!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Phanh!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Oa.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trường Bình và La Nguyệt Nương phi thường có ăn ý song song xuất thủ, Trường Bình dùng chiêu Lực Phách Hoa Chỉ, La Nguyệt Nương dùng chiêu Hắc Hổ Đào Tâm, chiêu thức phi thường độc ác sắc bén.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đối với tiếng kêu thảm thiết của Phương Tranh làm như mắt điếc tai ngơ, hai bà bầu nắm tay nhau, xoay người ra cửa.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Muội muội, ta mang muội quanh phủ nhìn chút, phu quân , mang thai hài tử phải thường lại, như vậy sinh hài tử sinh long hoạt hổ, mau lớn khỏe mạnh, ân, thuận tiện để người hầu trong phủ đều nhận thức thiếu phu nhân ngươi.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Đa tạ tỷ tỷ, Nguyệt Nương cảm kích.” Thanh La Nguyệt Nương cũng trở nên nhàng ôn nhu, rất có vài phần phong phạm của tiểu thư khuê các.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trong phòng ngủ. Phương Tranh xoa cái ót đạo chưởng ấn đỏ tươi, bi phẫn chăm chú nắm chặt nắm tay.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Diệc Chân muội muội, ta buông tha! Kiếp này nhất định phải cho lão bà nương đáp ứng cho nàng vào cửa! Tuyệt thể buông tha cho Hàn gia xử nữ! Sai, tuyệt cho nàng ở trong Hàn gia chờ đến già.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Lại qua thêm năm ngày, Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm quay về kinh, Phùng Cừu Đao và Hàn Đại Thạch suất lĩnh Long Vũ quân cũng trở về đại oanh tây giao kinh thành.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cùng với Tiêu Hoài Viễn quay về kinh, còn có con cháu ruột thịt của các đại thế gia, Tiêu Hoài Viễn mang chính sách chiêu an thế gia của Phương Tranh sử dụng vô cùng triệt để, toàn bộ con cháu thế gia dưới uy áp hoặc lừa gạt của Tiêu Hoài Viễn, cõi lòng đầy mừng rỡ theo vào kinh làm quan.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Sau khi Tiêu Hoài Viễn vào kinh, tới Lại Bộ giao phó công việc trước, sau đó thỉnh quan viên Lại Bộ dàn xếp cho các con cháu thế gia, sau đó liền tới Phương phủ, bái phỏng Phương Tranh, hướng tỉ mỉ báo cáo công tác.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tiêu Hoài Viễn xa, Phương Tranh vẫn lười biếng, làm bất cứ chuyện gì vẫn dậy nổi tinh thần.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Công việc nay xong xuôi, lúc này quốc thái dân an, là lúc nên nghỉ ngơi, Phương Tranh tự nhiên cũng thèm quan tâm quốc . thực tế cũng bản lĩnh xử lý quốc .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh sầu chính là việc đưa Hàn Diệc Chân vào cửa, xem thái độ của Trường Bình, có cửa rồi, nhưng Hàn gia khuê nữ thể chờ mãi ở Tô Châu đợi , Ngưu Lang Chức Nữ phân biệt lâu, Chức Nữ cũng biến thành oán nữ, dần dần biến oán phụ, oán bà bà…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tiểu Ngũ ân cần rót cho Phương Tranh chung trà, thấy hình dạng rầu rĩ vui của Phương Tranh, Tiểu Ngũ nịnh nọt : “ Thiếu gia vui như thế, chẳng lẽ nhốt mãi trong nhà nên buồn chán? Có muốn ra ngoài đường chơi chút hay ?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh hai mắt sáng ngời, đúng rồi, bổn thiếu gia rời kinh nhiều ngày, đại nương tiểu nương đường cái của kinh thành nhất định rất nhớ ta, ta phải an ủi thoải mái các nàng, hoài niệm lúc trước vui chơi đường cái, hai tay chung quanh sỗ sàng nếm đủ loại hương vị nha.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Ăn mặc thân trường sam màu đen, tay cầm cây quạt ngà mạ vàng, Phương Tranh dẫn theo Tiểu Ngũ, hai người ra đường tìm kiếm vui vẻ.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đường lớn Hoa thị vẫn phồn hoa rầm rĩ như trước đây, các thương nhân vân du bốn phương tụ tập đường, lớn tiếng rao bán hàng hóa muôn màu rực rỡ của chính mình. đường bóng người lay động, nối liền dứt. Những đại nương vóc người đẹp qua lại xuyên toa, lựa chọn đồ vật mình thích.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh thỏa màthở dài, cây quạt trong tay vung lên, chỉ vào đường cái phồn hoa trước mắt, nhìn Tiểu Ngũ vui vẻ : “ Quốc thái dân an, bách tính cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, ta rất vui mừng nha.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tiểu Ngũ lấy lòng cười : “ Toàn bộ nhờ vào công lao của thiếu gia, thiếu gia đấu Phan nghịch, bình thái tử, xuống Giang Nam tiêu diệt Thái Vương, giúp bách tính gặp nạn chiến hỏa, có thể bảo trụ đất nước…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh vui mừng: “ Tiểu Ngũ, chiêu vỗ mông ngựa của ngươi làm thiếu gia rất thoải mái, tệ tệ, có tiến bộ.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tiểu Ngũ ngừng cố gắng: “ Thiếu gia vì bách tính làm nhiều chuyện tốt như vậy, tại dù có sờ soạng vài nương, đó cũng là phúc khí của các nàng, sao thiếu gia ban ân trạch cho các nàng?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh mặt mày rạng rỡ : “ chính xác! Ta sờ các nàng, là phúc khí của các nàng nha, đổi lại có những người ta thèm, cầu ta ta còn lười sờ đó.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Thiếu gia uy vũ!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh lập tức liền chút cố kỵ, vui vẻ phất ống tay áo, gài cây quạt lên sau cổ, dáng dấp như trẻ hư lưu manh, vươn hai móng vuốt sói, liền chen vào trong đám người, Tiểu Ngũ ở bên hưng phấn ngớt, cũng xăn tay áo theo phía sau Phương Tranh. Dự định kiếm chút tiện nghi, chủ tớ bắt đầu biến thân từ người thành sói.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Ai biết lúc này có gã bán hàng ven đường quay đầu lại, nhận ra Phương Tranh, vừa xem, khỏi quá sợ hãi, kinh khủng hét to tiếng: “ Phương thái tuế tới rồi.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cả con đường đột nhiên an tĩnh lại, động tác của mọi người đều dừng lại, ngay sau đó, mọi người bắt đầu kinh khủng chạy tứ tán.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Sưu.” tiếng, trong chớp mắt, cả con đường bất luận là người bán hàng, hay bách tính mua hàng, tất cả đều chạy trốn vô tung vô ảnh, nguyên con đường cái phồn hoa, lúc này toàn bộ bóng người biến mất, chỉ còn lại đồ đạc rơi vãi mất trật tự đất, quang cảnh rất là hiu quạnh.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh và Tiểu Ngũ vẫn duy trì hai tay thành hình trảo, tư thế hơi nghiêng về phía trước, ngay cả nụ cười dâm đãng mặt cũng rút , chỉ là dáng tươi cười đọng lại.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Đây là ý tứ gì?” Nhìn chăm chú vào đường cái tiêu điều vắng vẻ, Phương Tranh có chút bi phẫn.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Thiếu gia, các nương chắc chạy về nhà hái hoa, hái hoa đến tặng cho ngài.” Mặt mày Tiểu Ngũ đen thui, dùng sức xóa khai đề tài.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Ngươi …tựa hồ có chút đạo lý.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Nhất định là như vậy, thiếu gia.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N chủ tớ mặt đổi sắc tự an ủi mình thoải mái.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Chuyển con ngươi đảo qua, bậc thang của cửa hàng vừa đóng cửa, còn có người chưa bỏ chạy.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Làm cho mừng rỡ chính là, người này lại là vị nương.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nhưng làm cho kẻ khác uể oải chính là, vị nương này tròn vo, gương mặt béo phì, còn bị mặt rỗ.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Sao ngươi chạy?” Phương Tranh hiếu kỳ hỏi.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bà mập mặt rỗ e thẹn cười, lại hướng Phương Tranh ném mị nhãn: “ Vì sao ta phải chạy? Ta sợ ngươi.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh quan sát thân thể của nàng ta chút, gật đầu khẳng định : “ Ngươi xác thực cần sợ ta.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Mặt rỗ nương cúi đầu ngượng ngùng hồi, sau đó ngẩng đầu, dũng cảm hướng Phương Tranh ưỡn ngực, vẻ mặt kiên quyết.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N phải chỉ là bị ngươi chiếm tiện nghi sao, ngươi chiếm !”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N nương lại hướng Phương Tranh ném mị nhãn, e thẹn : “ Chiếm tiện nghi xong, nhớ kỹ mang ta nhà ngươi. Từ nay về sau, người ta là người của ngươi đó.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Ẩu…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Tiểu Ngũ đừng nôn nữa, ngươi tới , lần này ta hạ thủ được.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tiểu Ngũ liều mạng lắc đầu: “ , thiếu gia. Tiểu Ngũ đối với ngài trung thành và tận tâm, ngài đừng tàn nhẫn như vậy đối với tiểu nhân.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Cái gì tàn nhẫn? Đây là phúc lợi! Thiếu gia phần thưởng cho ngươi, sờ xong ngươi mang nàng ta trở về thành thân.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tiểu Ngũ đánh chết nghe, vẻ mặt bi phẫn: “ , ta thể có lỗi với Lan nhi, người ta nhất chính là nàng.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Mặc kệ, ta biến trước, ngươi đoạn hậu.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh sưu tiếng thoát ra xa, Tiểu Ngũ phản ứng cũng chậm, nhanh chạy theo Phương Tranh, chủ tớ hai người chớp mắt liền biến mất ở đầu đường cái.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Thiếu gia, vừa rồi là mạo hiểm a!” Chạy ra khỏi ba đường cái, chủ tớ mệt mỏi thở hổn hển.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Lòng người khó đoán, quỷ dị khó lường, đời xấu nữ mơ ước mỹ sắc của chúng ta nhiều lắm, chúng ta sau này phải cẩn thận đề phòng, thề sống chết bảo vệ tốt trinh tiết của chúng ta!” Phương Tranh cũng là vẻ mặt sợ hãi.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Thiếu gia rất đúng!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ D? Chúng ta chạy đâu đây? Đây là đường gì? Sao cũng phồn hoa như vậy?” Phương Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đường người đến người , rầm rĩ cực kỳ, so với đường lớn Hoa Thị hề thua kém.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Thiếu gia, đây là đường lớn Nam Môn.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N, an ủi phụ nữ đồng bào, ta xem có mấy người tư sắc tệ.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Ba” tiếng mở quạt, Phương Tranh dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt gian tà quan sát mọi nơi. Bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, chỉ thấy trong cửa hàng bán đồ trang sức châu bảo, mỹ nữ vóc người thướt tha, thân thể yểu điệu xoay lưng về phía , hơi khom lưng chọn đồ trang sức, cái mông cao cao nhếch lên giống như tòa ngọn núi cao vút, hướng xa xa ngoắc tới.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh vẻ mặt sắc cười tiến ra đón, thu hồi quạt, bàn tay háo sắc xuống, sau đó phi thường tinh chuẩn vỗ vào cái mông của mỹ nữ, đồng thời còn thầm xoa cái…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Co dãn tốt! Phương Tranh tấm tắc tán thán.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Mỹ nữ, coi trọng cái gì vậy? Thoải mái chọn, ca ca mua tặng ngươi, ca ca có tiền…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Mỹ nữ bị người sờ soạng, nổi giận vội vàng quay đầu lại, hai người vừa thấy mặt nhau, cả hai đều thất kinh.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Là ngươi!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Sao ngươi lại tới đây?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh kinh hãi, vội vàng phủ nhận: “ phải ta, ngươi nhận sai người!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Mỹ nữ đầy mặt đỏ bừng, biết là tức giận hay xấu hổ. Nhìn Phương Tranh thất kinh, cười lạnh : “ Tại đường lớn thành Tô Châu ngươi cũng vậy, tới kinh thành y nguyên, Phương Tranh, ngươi thực là cẩu thể ăn phân. Hết cứu!”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Đây…là hiểu lầm nha!” Phương Tranh nước mắt trong suốt đảo quanh trong viền mắt, ngửa mặt lên trời thở dài.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Chương 361: Diệc Chân thượng kinh (1)
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Sao nàng lại đến kinh thành?” Phương Tranh cảm thấy ngạc nhiên.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Sợ cái gì đến cái đó, khi còn vì chuyện cưới Hàn Diệc Chân mà phiền não ngớt Hàn Diệc Chân lại vào kinh, Phương Tranh mơ hồ nghĩ, lần này xem như náo nhiệt, về phần chính mình chết theo kiểu nào, Phương Tranh nghĩ còn trọng yếu, dù sao cũng là chết chắc rồi.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân vẫn mỹ lệ như ngày trước. Nhiều ngày gặp, khuôn mặt nàng thêm hao gầy, trong ánh mắt có vài phần sầu ý như có như , nàng ăn mặc thân quần áo màu lục nhạt, quần áo khéo léo làm nổi bật thân thể mềm mại, lại tôn thêm vóc người yểu điệu cùng ln da trắng muốt của nàng. Hơn nữa lại thêm đôi mắt sáng u oán nhu nhược, cả người thoạt nhìn đặc biệt làm kẻ khác sinh lòng thương cảm, khí chất uyển chuyển hàm súc mảnh mai của nữ tử Giang Nam ở người nàng còn sót lại chút gì.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân hơi nheo mắt lại: “ Hình như ngươi mấy hoan nghênh ta đến kinh thành?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh thất kinh, vội vàng bồi cười : “ Sao có thể chứ, ta là người lương tâm như thế sao? Nàng tới kinh thành, ta vui vẻ còn kịp đây…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Phương Tranh, lúc này hơn mười ngày thấy, nàng nghĩ dường như lâu dài như qua cả đời, ở trong nhà tại Tô Châu mỗi ngày bằng năm, rốt cục nàng cảm nhận đủ hết.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nguyên lai đây là lưỡng tình tương duyệt sao? Mỗi ngày nhớ chàng gặp chàng, cộng lại nước mắt ngập cả sông Trường Giang…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N kỳ lạ, viền mắt Hàn Diệc Chân chậm rãi ứa đầy nước mắt, nhưng mặt lại nhàn nhạt mỉm cười, giống như đóa hoa trong cơn gió mùa xuân tràn ra ánh sáng.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh luống cuống, đưa tay vội vàng giúp nàng lau nước mắt, giậm chân : “ Nàng nhìn thấy ta lẽ ra nên vui vẻ mới phải, khóc gì chứ, nàng phải bị dáng dấp của ta làm sợ mà khóc ? Ta có gương mặt khó coi tới như vậy hay sao?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Phốc xuy…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân mang theo nước mắt cười ra tiếng, rút ra khăn tay tùy thân, nhàng lau khô nước mắt, sau đó tức giận liếc mắt nhìn Phương Tranh, hừ : “ Vui vẻ? như ban ngày lại bị ngươi khinh bạc, ta nên vui vẻ sao? Phương Tranh, ngươi là tên lưu manh vô sỉ, ở kinh thành và tại Tô Châu cũng y như nhau, ngươi có làm gì có chút tiền đồ được hay sao?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N đến đây, nhớ tới bàn tay háo sắc của mò mẫm mông mình, chợt cảm thấy trận tê dại truyền đến. Hàn Diệc Chân cắn chặt môi dưới, gương mặt đỏ bừng xấu hổ đến mê người. Ánh mắt nhìn phía Phương Tranh dường như nhộn nhạo hơi nước, đặc biệt mê người.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh nuốt nước bọt, nhiều ngày gặp, nữ nhân này càng ngày càng tươi ngon mọng nước, mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, nếu ở giường cùng nàng điên loan đảo phượng, vu sơn mâyưa phen, tất nhiên còn có phong tình khác, cực kỳ tiêu hồn.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh nghiêm trang : “ Cái gì khinh bạc? Nàng đừng lung tung, ta chỉ cẩn thận huýt nàng chút mà thôi, cũng phải cố ý. Ta ở kinh thành cũng có thanh danh trong sạch, thượng đến triều đình, hạ đến bách tính, mỗi người đều rất kính ngưỡng ta, sùng bái ta…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Lời còn chưa dứt, bên đường chợt có người nhận ra Phương Tranh, kinh hãi, kinh khủng kêu lên: “ Phương thái tuế lại tới nữa, xem kỹ khuê nữ nhà các ngươi nha.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bách tính tiểu thương đường cái dường như nhìn thấy thành vệ quân, nhanh chóng tứ tán ầm ầm mà chạy, trong chớp mắt, ngoài đường lớn trở nên vắng vẻ, đặc biệt hiu quạnh.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Gương mặt Phương Tranh đen thui.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân kinh dị nhìn đường cái vắng vẻ, sau đó lại nhìn về phía Phương Tranh, lập tức khóe miệng ra đường vòng cung mê người.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Phương thái tuế? Ha hả, danh tiếng của ngươi ở kinh thành quả nhiên .”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh mạnh miệng: “ Vang! Ta để ý cái nhìn của người thế tục đối với ta.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bóng đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao làm tôn thêm vầng trăng sáng, làm đẹp ngàn vạn ánh đèn của nhân gian.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bên bờ Tần Hoài, nước sông gợn sóng liên miên, chậm rãi từ hướng bắc trôi vào Trường Giang.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bên bờ bãi đá lớn, nam nữ song song ngồi cùng nhau, ánh mắt thất thần nhìn chăm chú vào nước sông, trong lòng trăm mối tư vị…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N gã người hầu đứng rất xa, hiếu kỳ đánh giá thiếu gia và vị tuyệt sắc mỹ nhân xa lạ.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N phải ngươi đáp ứng cưới ta sao? Lúc nào cưới ta?” Hàn Diệc Chân u oán .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh sâu thở dài. tại nghĩ mình vốn giống như nam nhân thương cảm bị người hối thúc ly hôn, lúc này nếu có thêm điếu thuốc càng tăng thêm khí thâm trầm trước mắt.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh đưa tay lùa vào trong tóc, đầy mặt thống khổ: “ Nàng cho ta thêm thời gian…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Hừ! Ngươi cứ kéo dài , ngày nào đó ta thành già lão, cả đời biến thành người lấy chồng…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Diệc Chân, ta thực cần thời gian, nàng biết đó, mãnh hổ…khái khái, sai, phu nhân trong nhà ta còn chưa chịu, tại nàng lại mang thai hài tử…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Lời này ra sao cứ được tự nhiên? Từ trong đó lộ ra mùi vị của kẻ lòng lang dạ sói…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Nếu ngươi chịu cưới ta, ta hận ngươi đến chết.” Hàn Diệc Chân buồn bã .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N! Diệc Chân! Nàng thể hận ta! Nàng thể bởi vì ta nàng như vậy mà hận ta, ta biết nàng ta quá khổ đau đau khổ. Ta nàng cũng đến đau khổ khổ đau.” Phương Tranh nắm lấy vai của nàng, vẻ mặt thống khổ .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân xanh cả mặt, cắn răng : “ Phương Tranh, ta phát có đôi khi ngươi thực rất đáng ghét! Diễn ghiền lắm phải ?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh bật người thu hồi vẻ mặt thống khổ, cười gượng : “ Ta chỉ là muốn nếm thử vai diễn của các diễn viên phái hành động mà thôi, được rồi, sao nàng lại đến kinh thành? mình nàng tới hay tới với ai?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân như cười như nhìn Phương Tranh, : “ Cũng là do ngươi ra chủ ý thiếu đạo đức, chuyện con cháu thế gia nhập kinh làm quan, dùng để trấn an thế gia. Trong tay triều đình lại có thêm nhóm lớn con tin, cha ta là người thứ nhất hưởng ứng ý kiến của ngươi, đem hai vị huynh trưởng cùng vị đệ đệ của ta tất cả đều đưa vào kinh, chờ đợi Lại Bộ phong quan gia tước, phụ thân còn ở tây thành mua tòa nhà lớn, ta đương nhiên theo bọn họ tới rồi.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh cảm động : “ Hàn lão đầu…khái, Hàn thế bá có tình, lần này xuống Giang Nam, có thể nhanh chóng hữu hiệu trấn an thế gia, Hàn thế bá có công sức rất lớn trong đó, ta tình muốn cảm tạ lão nhân gia.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân hừ hừ : “ Ngươi dự định làm sao cảm tạ cha ta?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh suy nghĩ chút, : “ Vốn các con cháu thế gia đều chỉ có được tước vị, ta thượng tấu hoàng thượng, ngoại lệ cho Hàn gia nàng thêm hai tước vị được ? Giang Nam đệ nhất thế gia, vừa là gia tộc đầu tiên hưởng ứng triều đình hiệu triệu, phong thưởng có thể nặng hơn ít, người khác cũng gì được, đến lúc đó gia đình nàng nhà ba vị bá tước, ra cũng là chuyện làm rạng rỡ tổ tông.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân trợn mắt : “ Hiếm lạ sao? Ngươi phong mười bá tước sao? Cha ta chỉ có cầu, ngươi cũng dám đáp ứng.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh xấu hổ lau mồ hôi.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N cầu của lão cha nàng có thể đủ lấy mạng của ta, nếu ta đáp ứng , cùng ngày ngươi gả cho ta, ngày thứ hai liền phải thủ tiết…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hàn Diệc Chân thấy Phương Tranh xấu hổ, khỏi cười khúc khích, nhịn xuống ngượng ngùng trong lòng, thuận thế đặt bàn tay lên bờ vai của .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Được rồi, vừa rồi là ta đùa với ngươi, ta biết chuyện này gấp được, từ từ đến, ngươi…ngươi ở đường lớn lại khinh bạc ta như vậy, ngươi có chịu cưới ta hay , ta cũng đều là người của ngươi rồi. tại ta cùng với các huynh trưởng cùng nhau ở tại tây thành, nếu ngươi có thời gian, nhớ kỹ đến thăm ta, đừng làm cho nữ nhân của ngươi mỗi ngày đều phải kiễng chân chờ ngươi đến.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh bị buổi chuyện của Hàn Diệc Chân làm trong lòng đủ loại tư vị xáo trộn.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nữ nhân thông minh biết chuyện kiểu thông minh, chỉ vài câu ngắn ngủi, đủ kéo trái tim nam nhân, ôm lấy hồn nam nhân, còn làm cho bởi vì tạm thời thể cưới nàng mà sản sinh bứt rứt lớn, tình cảm đối với nàng càng phát sinh thêm sâu nặng.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nữ nhân này là nghiệt!
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đưa tay ôm lấy vòng eo nhắn của Hàn Diệc Chân, cả người nàng chợt run rẩy, lập tức liền trầm tĩnh lại. Nàng bình yên y ôi trong ngực Phương Tranh, lúc này bên bờ Tần Hoài, có đôi tình nhân ôm nhau gắn bó, trong lòng tràn đầy ấm áp nhàn nhạt…
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nhiều năm về sau, chúng ta giống như tại hay , lẳng lặng ngồi ở bờ sông, cùng nhau cười nhìn dòng nước xiết?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Diệc Chân…”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Ân?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Chúng ta cùng đếm sao .” Ngưỡng nhìn tinh , trong lòng Phương Tranh đặc biệt yên lặng, biết bao nhiêu năm làm lại chuyện ngây thơ như thế.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N nên, ta đếm, ngươi đừng đếm.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Vậy ta đếm cái gì?”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Ân, ngươi ngốc hơn ta, ngươi đếm trăng .”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh tức giận.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N tháng trôi qua, tháng này Phương Tranh trải qua vừa nhàn nhưng lại mệt.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nhàn là bởi vì trong triều có nhiều việc làm, tháng này Phương Tranh cũng hề lâm triều. Ở trong kim loan điện ngay trước mặt văn võ bá quan, Phương Tranh lẽ thẳng khí hùng hướng Mập Mạp xin nghỉ sanh, lý do là vì chiếu cố hai bà bầu trong nhà.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phản ứng của quần thần tự nhiên lại là trận ồ lên, từ cổ đến nay, lần đầu tiên nghe được cách “ nghỉ sanh” như thế, hơn nữa người xin nghỉ còn là nam nhân, vị quốc công gia này ra mỗi câu luôn làm người chú ý.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Mệt là vì Phương Tranh mỗi ngày phải cùng hai bà bầu, bưng trà bưng nước tống khăn mặt, chuyện này người làm trong nhà lại ít làm hơn , nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhân mang thai là nghiệt, trong nhà có hai nghiệt, tính tình tùy hứng. Mẫn cảm hay thay đổi khỏi cần phải , còn đặc biệt thích nhìn Phương Tranh bận rộn vì mình.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Chương 361: Diệc Chân thượng kinh (2)
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nếu vậy cũng thôi, lão bà mang thai, thân là nam nhân, hầu hạ trước sau cũng là điều nên làm.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đáng tiếc chính là, bên ngoài Phương phủ còn có thêm con nghiệt, con nghiệt kia ở bên tây thành.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh mỗi ngày bồi xong hai bà bầu, xoay người liền vội vã chạy ra khỏi phủ, lại bồi tiếp nghiệt ở tây thành. Ngày qua rất phong phú, phong phú tới mức Phương Tranh thậm chí có điểm thống hận chế độ chung chồng thời cổ đại.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Ca ca từng cũng là nam nhân chuyên tình a.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bên trong thư phòng tại Phương phủ. Phương Tranh vất vả mới thanh tĩnh xuống tới, lúc này mặt trầm như nước, thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hai phần tình báo trong tay.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đây là hai phần tình báo mới nhất từ phương bắc truyền về.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phần thứ nhất nghiêm ngặt đến cũng tính là tình báo, đó là phong thư do chính Mặc Cúc Liên quốc sư của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn chính tay viết cho Phương Tranh.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bên trong quốc sư Mặc Cúc Liên bày tỏ vạn phần áy náy với Phương Tranh, Phương Tranh nhờ quốc sư tìm kiếm mẫu thân của Tiểu Lục, quốc sư biểu thị là bất lực. Bởi vì người cướp mẫu thân của Tiểu Lục là Đồng La bộ lạc, từ ngày trước sau khi cướp mẫu thân của Tiểu Lục, vì khuôn mặt xinh đẹp, thủ lĩnh bộ lạc liền trực tiếp dâng bà cho đệ đệ Khả Hãn Mặc Xuyết lúc đó còn chưa làm phản, hôm nay nếu muốn tìm bà về, với bản lĩnh của Cốt Đốt Lộc cùng Mặc Cúc Liên, có biện pháp cũng có năng lực.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nhìn phong thư, Phương Tranh vốn còn suy nghĩ, Hoa triều kết minh cùng hai Đột Quyết Khả Hãn, nếu biết Tiểu Lục ở trong tay Mặc Xuyết Khả Hãn, nhiều lắm phái người gởi cho Mặc Xuyết phong thư, thỉnh trả người trở về là được.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nhưng khi nhìn tới phần tình báo thứ hai, trái tim Phương Tranh dần dần trầm xuống dưới.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đây là phần chiến báo, Hoa triều thám tử vừa từ thảo nguyên Đột Quyết truyền về.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Đầu tháng tư, thảo nguyên Đột Quyết Mặc Xuyết Khả Hãn bỗng nhiên tụ tập toàn bộ dũng sĩ có khả năng thiện chiến trong các bộ lạc, mời Cốt Đốt Lộc ở ngay bên ngoài Hắc Sa Thành của vương đình Đột Quyết, song phương nhất quyết sinh tử, nhân đó mà quyết định ai là chủ tể chân chính của thảo nguyên.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cốt Đốt Lộc hai lời liền đáp ứng, dân tộc du mục thảo nguyên vốn có thiên tính ngay thẳng dũng cảm, ngươi quyết chiến, chúng ta liền quyết chiến, vốn hề nghi ngờ .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Vì vậy song phương đều tự triệu tập hơn hai mươi vạn đại quân, ở bên ngoài Hắc Sa Thành liều mạng trời đen kịt, thẳng giết đến mặt trời mặt trăng cũng còn ánh sáng, núi sông thất sắc, chiến trường thây chất như núi, giống như nhân gian địa ngục thê thảm vô cùng.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Ai cũng ngờ tới, ở phía sau trận quyết chiến nhìn như chính đại quang minh, còn cất giấu mưu lớn.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Lúc hai quân giao chiến căng thẳng kịch liệt nhất, tướng quân Hoa triều Sài Mộng Sơn đầu nhập dưới trướng Mặc Xuyết, suất hơn hai vạn Hoa triều binh sĩ trốn chết khỏi Trung Nguyên chạy tới thảo nguyên, nhiễu qua chiến trường chính diện của hai quân giao chiến, từ sau lưng hướng vương trướng kim đính của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn đột nhiên phát động tấn công.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hành động công kích lén lút này rất thành công.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bởi Cốt Đốt Lộc Khả Hãn đem toàn bộ binh lực điều đến chiến trường bên ngoài Hắc Sa Thành quyết chiến, lưu thủ vương trướng chỉ có hơn ngàn binh sĩ, vì thế liền thất bại đột tử.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trận chiến này, Cốt Đốt Lộc trả giá lớn.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cái giá phải trả chính là sinh mạng của .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bất ngờ kịp đề phòng, Cốt Đốt Lộc bị Sài Mộng Sơn bộ đội chém giết, mất mạng tại chỗ. Tin tức Cốt Đốt Lộc bị giết chết rất nhanh truyền tới chiến trường quyết chiến, bởi vậy dẫn đến lòng quân của Cốt Đốt Lộc bên ngoài Hắc Sa Thành toàn bộ mất hết. Binh bại như núi đổ, như nước thủy triều hướng phía đông lui binh, quốc sư Mặc Cúc Liên dù nghĩ hết biện pháp, cũng cách ngăn cản sĩ khí chiến đấu của binh sĩ hoàn toàn mất hết.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cuộc chiến này Mặc Xuyết Khả Hãn đại thắng, toàn bộ tiêm sạch gần mười vạn người của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn, Mặc Xuyết đại quân mang theo dư uy đại thắng, theo đuổi bỏ, lại sinh sôi cướp lại được ba phần bãi cỏ màu mỡ thảo nguyên, còn có vô số bộ lạc thủ lĩnh cùng dân du mục quy thuận.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Theo thám tử núp dưới trướng của Mặc Xuyết Khả Hãn hồi báo, lần này hành động công kích đánh lén của Mặc Xuyết hoàn thành cực kỳ hoàn mỹ, hề có chút tỳ vết nào, mà người dâng lên kế sách độc này, chính là con cá lọt lưới tìm nơi nương tựa ở Mặc Xuyết Khả Hãn, Thái Vương.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cốt Đốt Lộc vừa chết, quốc sư Mặc Cúc Liên suất lĩnh hơn năm vạn tàn binh bại lui về hướng đông, mực thối lui đến Tháp Sơn ở gần Hoa triều U Châu mới dừng lại, nước thể vua, quốc sư sau khi cho tàn quân dừng binh trầm ổn liền quyết định nhanh, đưa ấu tử chỉ mới mười tuổi của Cốt Đốt Lộc Khả Hãn đưa lên hãn vị, lại dựa vào danh vọng cao thượng của quốc sư lập được trong nhiều năm qua tại Đột Quyết, tiếp tục chống đỡ với Mặc Xuyết.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, Cốt Đốt Lộc vừa chết, trận nội chiến tranh bá thảo nguyên suốt ba năm vừa qua, rốt cục dần dần tới cuối.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Quốc sư Mặc Cúc Liên cùng vị tân Khả Hãn mới lên ngôi, căn bản đỡ được lần tiến công kế tiếp của Mặc Xuyết, nay bọn họ có làm ra được chống đỡ nào, đơn giản cũng giống như kéo dài tàn hơi mà thôi.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trong thư phòng, chân mày Phương Tranh cau chặt lại, ngón tay liên tục gõ án thư bằng gỗ lim.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Cốt Đốt Lộc vừa chết, tướng sĩ dưới trướng lại bị bại nhanh đến như vậy, đây là điều làm Phương Tranh bất ngờ.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Ngay trước Phương Tranh vốn cho rằng khơi mào trận chiến giữa hai huynh đệ họ, ít nhất cũng kéo dài được tới tám hay mười năm, nhưng tại chỉ mới ba năm, chiến thảo nguyên nhanh sắp kết thúc, mắt thấy Mặc Xuyết lập tức tiêu diệt được Mặc Cúc Liên và tiểu Khả Hãn, sau đó nhất thống thảo nguyên, trở thành thiên chi kiêu tử duy nhất thảo nguyên.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Nếu thảo nguyên thống nhất, tai nạn của Hoa triều liền nối gót theo sau.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Bất luận là ai thống nhất thảo nguyên, đối với Phương Tranh và toàn bộ Hoa triều mà , đều muốn nhìn thấy, bọn họ mong muốn Đột Quyết nội chiến tiêu hao nhiều binh lực, suy yếu thực lực của chính họ, thẳng đến khi bọn họ tiêu hao tới mức còn khả năng xâm lược Hoa triều, đây mới là mục đích chiến lược của kế ly gián mà trước kia Phương Tranh đề ra.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Mục đích này xem ra cũng đạt được hiệu quả lý tưởng, sau khi Mặc Xuyết thống nhất thảo nguyên, thậm chí cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ dựa vào hơn mười vạn đại quân Đột Quyết, liền có thể dễ dàng nam hạ xâm lăng Trung Nguyên.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Thay lời khác , hôm nay cân đối thảo nguyên bị đánh vỡ, nội chiến gần kết thúc, Hoa triều, nguy cơ!
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Hoa triều thể ngồi chờ chết!
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh ngồi trong thư phòng nắm chặt tay, hung hăng vỗ mạnh lên án thư.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phụ mẫu của mình, người nhà, bằng hữu, lão bà, còn có hài tử chưa ra đời, bọn họ đều ở Hoa triều, quốc gia quốc gia. Có nước mới có nhà, nếu người Đột Quyết nam hạ, quân tiên phong tàn sát bừa bãi, chiến hỏa nổi lên bốn phía, da thịt tồn, lông tóc còn sao? Người nhà bằng hữu của ta làm sao may mắn tránh khỏi trận binh tai này? Ngôi vị của Mập Mạp còn có thể ngồi được bao lâu?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Rất kỳ quái, Phương đại thiếu gia vẫn luôn rất sợ chết, lúc này trong lòng lại chưa từng bình tĩnh như vậy, thậm chí còn mang theo vài phần ý tứ hàm súc hề sợ hãi.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Rất nhiều người đều , nam nhân được làm cha, rốt cục mới là nam nhân chân chính, bởi vì chỉ vì như vậy, mới có thể hiểu được thế nào là trách nhiệm thể trốn tránh.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Có thể dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, đây là bình phán nam nhân có hợp tiêu chuẩn hay .
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N bãi cỏ xanh tươi bên ngoài thư phòng, Trường Bình cùng La Nguyệt Nương ôm bụng bầu, lười biếng phơi nắng, thỉnh thoảng lại ghé tai thầm vài câu, sau đó hai nàng lại che miệng cúi đầu cười ra tiếng. bên là Tiểu Lục, Yên Nhiên, Phượng Nương các nàng, ngồi bên cạnh hai nàng, ước ao hoặc hiếu kỳ cẩn thận vuốt ve cái bụng lớn của Trường Bình và Nguyệt Nương, ánh mắt tràn đầy hi vọng, còn có vài phần nhàn nhạt sùng kính và cúng bái đối với tân sinh mạng.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tràng diện ấm áp cỡ nào a, trong lòng Phương Tranh nhàn nhạt cảm động, viền mắt dần dần phiếm hồng.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N nam nhân cạn kiệt toàn lực làm ra bất luận tình gì, mục đích gì, phải đều là vì cảnh tượng yên lặng tường hòa trước mặt kéo dài cho đến ngày mình nhắm mắt hay sao?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh thể tưởng tượng, khi có ngày đại quân Đột Quyết công phá kinh thành, ở trong thành trắng trợn bắt người cướp của, đám thê tử nương tựa vào này, xuất bất an kinh khủng thế nào, lo sợ thế nào. Làm các thê tử phải xuất biểu tình như vậy, đây là thất trách của nam nhân! Loạn thế, mạng người như chuyện vặt, mình cùng các thê tử luôn ước ao những ngày tháng thần tiên thế ngoại tiêu dao, chẳng phải biến thành hoa trong gương, trăng trong nước? Dù là có thể cùng người nhà chạy trốn tới địa phương có binh tai, nhưng giang sơn của Mập Mạp lung lay sắp đổ, mình có thể yên tâm sống qua những ngày tháng tiêu dao được hay sao?
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tuyệt cho phép ngày đó đến!
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Phương Tranh thầm hạ quyết tâm, vì chính mình, vì bằng hữu, cũng vì người nhà.
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N “ Người đâu, chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung diện thánh.”
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N
   cungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com ! P V Acungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com H O A N Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  5. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,202
   Chương 362: Triều nghị (2)
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Cánh cửa tây cung rất nặng dưới dời đẩy của cấm quân binh sĩ chậm rãi mở ra.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Các đại thần đứng bên ngoài cửa cung tụ tập chuyện phiếm sửa sang lại quan bào quan mạo, đứng thẳng thân thể, theo phẩm giai xếp thành văn võ hai hàng, sau đó dưới dẫn dắt của tiểu thái giám trực nhật, những bước tiến bình ổn nhà quan, ngang nhiên vào cửa cung, chuẩn bị ngày lâm triều mới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Lúc này chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa gấp, quần thần quay đầu ngạc nhiên nhìn lại, thấy chiếc xe ngựa hấp tấp từ ngoài cung chạy tới, xe ngựa chạy tới trước cửa sân rộng tây cung liền ngừng, gã quan viên ăn mặc quan phục nhị phẩm trẻ tuổi y quan chỉnh tề từ xe ngựa nhảy xuống, nhanh chân đuổi theo đội ngũ quan viên vào cung.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N “ Ai, đợi lát nữa, đợi lát nữa! Các ngươi chớ nhanh như vậy nha.” Quan viên tuổi trẻ vừa chạy vừa kêu, hề để ý đến lễ nghi làm quan chút nào, thậm chí có vẻ có chút hổn hển.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Quần thần chăm chú nhìn lại, a! Phương đại nhân? phải “ nghỉ sanh” trong nhà sao? Thế nào hôm nay lại chạy vào triều? Chẳng lẽ trong triều lại xảy ra đại ?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Hơn mười ngôn quan từng có mối hận cũ tranh chấp với Phương Tranh mí mắt hẹn mà cùng nhảy lên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Từ lần trước Phương Tranh ngay trong kim điện đánh Ngự Sử thai Trịnh Nho, mà hoàng thượng hề trách tội, trái lại lệnh cho Trịnh Nho từ quan trí sĩ, đám ngôn quan bỗng nhiên trở nên thông minh hơn, phi thường thức thời bắt đầu mang theo cái đuôi làm người, rất ít tiếp tục xuất những chuyện vì việc như lông gà vỏ tỏi mà hạch tội đại thần trong triều.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Song song, trong lòng quần thần đối với trình độ Phương Tranh được thánh quyến ân sủng cũng có nhận thức càng sâu hơn. Trịnh Nho là nguyên lão hai triều, ở trong triều đức cao vọng trọng, nhưng đơn giản là đắc tội Phương Tranh, hoàng thượng liền lệnh cho Trịnh Nho trí sĩ. Giao tình thâm hậu ngày cùng trường, hai người quả có quan hệ vô cùng mật thiết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Phương Tranh bây giờ như thế nào đây, ân, tại là nhị đại gia trong triều đình, ai cũng dám đắc tội. Dù cho mỗi ngày nghiêng thân thể ngang, cũng ai còn dám hạch tội hoành hành ngang ngược nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Đám ngôn quan đương nhiên đều tự nhận là thanh lưu chính nghĩa lẫm nhiên. Thế nhưng thanh lưu cũng phải làm quan nha, nếu đắc tội vị nhị đại gia kia, chức quan này cần làm nữa sao? Đám ngôn quan rất cẩn thận, đối với Phương Tranh vừa lo lại sợ, vào lúc này, ai dám đui mù đắc tội .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Hôm nay Phương Tranh gấp gáp chạy vào triều, trong lòng đám ngôn quan lại thầm, chúng ta trêu chọc , người này phải chủ động muốn chọc chúng ta ? Hôm nay ngoài ý muốn xuất , chẳng lẽ muốn xử lý ngôn quan trong triều? Với tính tình mà kẻ khác sao nắm bắt của Phương đại nhân mà , đây là chuyện phải có khả năng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Phương Tranh làm quan vài năm, trong triều đường cũng có vài quan viên tương đắc cùng giao tình với . Thấy Phương Tranh hấp tấp chạy vào đội ngũ, các quan viên vô luận là thích hay thích , đều cùng nhau bắt chuyện.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N “ Phương đại nhân ngày đêm làm lụng vất vả quốc , hôm nay còn ngại lao khổ vào triều, là khổ cực quá.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Quần thần đều gật đầu phụ họa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Phương Tranh bĩu môi cười : “ Cái gì làm lụng quốc vất vả nha, ta chiếu cố hai bà bầu trong nhà quá mệt mỏi thôi, ngủ quên, ha hả, xin lỗi, xin lỗi.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Mọi người: “…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Cho ngươi bậc thang lại biết leo lên, đáng đời ngươi cùng quan viên trong triều có tiếng chung.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Phương Tranh thở hổn hển, lại cùng hoàn lễ với các quan viên. Sau đó liền ôm vai Ngụy Thừa Đức, cười : “ Ngụy đại nhân, ha hả, càng già càng dẻo dai, mỗi ngày chìm đắm trong ôn nhu hương của Phượng Tiên nương, còn có thể vào triều sớm như vậy, là làm hạ quan bội phục ngớt.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Ngụy Thừa Đức tức giận đến râu mép nhảy lên, nguyên bản vốn muốn cùng Phương Tranh trò chuyện vài câu, lúc này lại phải nghiêm mặt, hung hăng hừ tiếng, phẩy tay áo bỏ .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Phương Tranh cười hắc hắc, cùng Phùng Cừu Đao trong hàng võ tướng sắc mặt trầm tĩnh trao đổi chút ánh mắt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Lâm triều vẫn dập đầu như cũ, lại hô muôn năm, sau đó chúng ái khanh bình thân.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Mập Mạp ngồi ngai vàng, thần sắc hơi có chút úc thâm trầm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Vô luận là ai khi biết được sắp có người dùng đao kiếm nhanh chỉ vào chóp mũi của chính mình tâm tình đều sao tốt nổi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Mập Mạp lên làm hoàng đế, vốn cũng do tình thế bắt buộc. Khi đó đánh nhau với thái tử, nếu tranh ngôi vị hoàng đế, đó chỉ còn đường chết, may là Mập Mạp tranh được rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Nhưng bản chất của kỳ thực có chút nhu nhược. Là người tốt vô cùng khoan dung đối với người khác. Điều này định trước khi lên ngôi quá khả năng trở thành vị đế vương hứa hẹn mở mang bờ cõi, chỉ có thể căng căng thẳng thẳng duy trì trạng, làm vị quân vương công tích cũng quá tội lỗi mà thôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Nhưng hôm qua Phương Tranh tiến cung, đem quân báo từ phương bắc cho xem qua, Mập Mạp nhất thời ràng, tình thế lúc này, sợ rằng làm vị quân vương thủ phận cũng được, sau khi tiêu diệt quốc sư Mặc Cúc Liên và tiểu Khả Hãn, Mặc Xuyết tất nhiên xé bỏ ước hẹn đồng minh cùng Hoa triều, hung hãn phạm biên cảnh Hoa triều. Với thiên tính hơn trăm năm của người Đột Quyết, đây hầu như là khẳng định.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com I L Vcungquanghang.com P K Ncungquanghang.com N G O N Thân là người thống trị của quốc gia khổng lồ này, Mập Mạp nên làm sao quyết đoán? Dốc hết binh lực trong nước chiến đấu hay phái sứ giả đến kết giao Mặc Xuyết, đổi lại chút hơi tàn?
   cungquanghang.com KATHERINEcungqua