Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia - Tặc Mi Thử Nhãn(392c - full)

Thảo luận trong 'Sắc Hiệp'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 364: Nội bộ mâu thuẫn (2)
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu Ngũ bật người thu hồi dáng tươi cười, thần tình có vẻ rất ủy khuất.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Thiếu gia ngươi gần đây bình thường hay chạy ra bên ngoài, bận rộn chuyện gì vậy?” Trường Bình hừ hừ .
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu Ngũ nghe vậy cả kinh, phản ứng nhanh liền lắc đầu: “ Thiếu phu nhân, thiếu gia bận việc gì, thế nào lại cho người hầu như tiểu nhân biết? Tiểu nhân thực ràng lắm, ha hả.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, : “ Ngươi là thiếp thân thư đồng bên người thiếu gia, hành tung của sao ngươi chẳng biết?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu Ngũ vỗ đùi kêu khổ : “ Thiếu phu nhân, ngài có điều biết. Gần đây thiếu gia thích lại mình, sớm còn mang theo tiểu nhân ra ngoài, lại tiếp tiểu nhân ủy khuất, thiếu gia có phải còn cần tiểu nhân nữa ? Có ảnh hưởng đến tiền đồ của tiểu nhân hay ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình hai mắt đăm đăm: “ Tiền đồ của thư đồng thiếp thân, là cái gì?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu Ngũ kiêu ngạo ưỡn ngực : “ Thiếu gia , thư đồng thiếp thân nếu muốn thăng cấp, chính là tư đồng thiếp thân cao cấp.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình cùng La Nguyệt Nương lắc đầu cười khổ: “ Vị thiếu gia này của ngươi, đều sắp làm cha, sao còn nghiêm túc như thế? Tiểu Ngũ, mời Ôn Sâm Ôn đại nhân tới, ta có việc hỏi .”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU bao lâu, Ôn Sâm tới, vừa thấy hai vị phu nhân của người lĩnh đạo trực tiếp phơi nắng, vội vàng chắp tay hành lễ, dáng tươi cười nịnh nọt hề sai biệt với Phương Tranh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình có điểm muốn khóc, tên hỗn đản này, thực tai họa! Suốt ngày hề nghiêm túc, tại hay , người hầu học theo y đúc như . Ngay thuộc hạ cũng học theo , hình dáng tốt học được, dáng dấp khiếm tấu nịnh nọt lại học vô cùng thành thục.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình dám tưởng tượng, tương lai nếu có ngày, cả triều văn võ đều bị vị phu quân này của mình dạy phá hủy, vừa lên triều liền lộ ra biểu tình nịnh nọt lấy lòng, buổi lâm triều kim loan điện biến thành bộ dáng gì nữa.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Ôn đại nhân, ta nghe , ngươi là thuộc hạ đắc lực nhất bên người phu quân của ta.” Trường Bình chậm rãi .
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ôn Sâm nghe vậy vô cùng vui vẻ, ưỡn ngực : “ Công chúa điện hạ quá khen, khiêm tốn mà , Phương đại nhân đối với hạ quan xác thực rất là tín nhiệm, ha hả, hạ quan may mắn theo đại nhân làm tùy tùng, thực là vinh hạnh của hạ quan.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình ra vẻ thản nhiên : “ Nga? Mỗi ngày ngươi đều theo Phương đại nhân làm tùy tùng?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Đó là tự nhiên. Bên người đại nhân thể thiếu người chạy việc, hạ quan bất tài, miễn cưỡng có thể giải được chút âu sầu cho đại nhân.” mặt Ôn Sâm khiêm tốn, trong lòng cũng rất vui vẻ, công chúa điện hạ chẳng lẽ xem thấy ta cực nhọc ngày đêm vất vả vì đại nhân, muốn tưởng thưởng ta phen? biết là thăng quan hay phần thưởng đây?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ai biết Trường Bình lại thình lình : “ Gần đây Phương đại nhân hay chạy ra bên ngoài, ngươi biết làm gì ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ôn Sâm ngẩn người, sau đó mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run run vài lần, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Phương đại nhân, điều này…hành tung như thần long thấy đầu thấy đuôi, hạ quan…hạ quan thực chẳng biết.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình nhìn chằm chằm gương mặt của Phương Tranh, tự nhiên bỏ sót bất luận biến hóa chi tiết gì gương mặt của , thấy dáng dấp chột dạ của Ôn Sâm, trái tim Trường Bình bỗng nhiên nâng lên cao, trong lòng liền phát sinh hồ nghi.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Thấy dáng dấp chột dạ của Tiểu Ngũ cùng Ôn Sâm, tên hỗn đản chết tiệt phải ở bên ngoài phạm phải chuyện gì dám gặp người đó chứ?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Quay đầu nhìn thoáng qua La Nguyệt Nương, thấy nàng cũng lặng lẽ nhướng mày lên.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Cắn răng, Trường Bình hừ lạnh : “ Vừa rồi còn mỗi ngày theo , tại biết, hừ! Ôn Sâm, ngươi cũng biết lừa gạt đương triều công chúa, tội danh ra sao? Nếu ngươi , bổn cung cho hoàng huynh, đem lột bỏ chức quan tứ phẩm của ngươi!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trong mắt Ôn Sâm lên vẻ kinh hoảng, sớm biết, công chúa điện hạ mời tới, tuyệt đối phải là chuyện gì tốt, ngày trước khi từ Thanh Long sơn trở lại kinh thành cũng từng diễn ra lần bức cung như thế, làm hại mình phải khai La Nguyệt Nương ra, sao mình lại chịu nhớ chứ?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nghĩ tới đây…
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh gần đây liên tiếp ra ngoài, Ôn Sâm đương nhiên biết , chỉ biết, còn vài lần thí điên thí điên theo phía sau Phương Tranh cùng nhau bái phỏng Hàn gia huynh muội ở tây thành, theo lời của Phương đại nhân qua, đây là gạt lão bà ra ngoài chuyện luyến ái. Thế nhưng, lời này có thể ra sao? ra tính mạng Phương đại nhân tuyệt đối biến thành như chỉ mành treo chuông, ngày mai sống hay chết đều khó , nếu bị Phương đại nhân biết chính mình bán đứng cho Trường Bình công chúa, như vậy tính mạng Ôn Sâm , cũng biến thành như chỉ mành treo chuông, , đoán vậy là quá lạc quan rồi. Tính mạng của cũng phải chỉ mành treo chuông, mà là tuyệt đối chỉ có chữ “ chết”.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình nhìn thấy dáng dấp lắp bắp của Ôn Sâm, trong lòng càng thêm khẳng định Phương Tranh ở bên ngoài phạm phải chuyện dám ra gặp người. Thấy thế mắt phượng khỏi nhướng lên, khí thế công chúa chợt bốc cao, hai mắt toát ra cỗ sát khí, bao trùm trời đất hướng Ôn Sâm đánh tới.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ôn Sâm sợ đến hai chân mềm nhũn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chuyện giữa phu thê hai người các ngươi, làm chi lại liên quan tới người ngoài như ta? Ta chiêu ai chọc ai chứ?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ôn Sâm biết, Trường Bình công chúa chưa thành thân, nàng tuyệt đối là kinh thành nhất phách, trong kinh thành vô luận là quan viên hay là bách tính, đối với nàng đều sợ như sợ cọp, hôm nay mặc dù nàng làm vợ người, lâu vào giang hồ, nhưng giang hồ vẫn còn truyền thuyết về nàng, nếu ngay trước mặt nàng mà giấu diếm chuyện gì, tử trạng tuyệt đối rất thê lương.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Gian nan nuốt hơi, tròng mắt Ôn Sâm xoay chuyển nhanh, cân nhắc lúc lâu, cuối cùng vẻ mặt đau khổ : “ Công chúa điện hạ, hạ quan có thể nặc danh ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình sát khí cực thịnh: “ Có thể!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU lúc lâu.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Ba!” Trường Bình phẫn nộ đứng lên, hung hăng vỗ bàn chút: “ Tên hỗn đản đáng chém ngàn đao này, ngờ ở Giang Nam lại câu dẫn nương? Hôm nay còn đuổi tới luôn kinh thành?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ôn Sâm sợ đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, run run môi : “ Công chúa điện hạ, ngài cẩn thận thân thể a!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU La Nguyệt Nương ở bên mặc dù cũng có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng đến nỗi xúc động phẫn nộ như Trường Bình. Chính ta cũng có danh phận làm thiếp, Phương Tranh tìm thêm người hay ít người, đối với nàng mà , khác nhau lớn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trong lòng Trường Bình lại thầm tức giận khổ sở, lần này Phương Tranh xuống Giang Nam, vốn tưởng rằng vội vàng thu thập thế gia, bình định loạn Thái Vương, tất nhiên có thời gian câu dẫn nữ tử, ai biết hỗn đản này bận rộn công tác nhưng vẫn quên tiêu khiển. ngờ dám tranh thủ lúc rảnh rỗi lại câu dẫn người, ai bảo nàng tức giận? Trong nhà nhiều lão bà như vậy, ngươi còn muốn cưới thêm bao nhiêu mới bằng lòng bỏ qua? Chẳng lẽ ngươi muốn nhồi vào toàn bộ Phương phủ hay sao?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Thị vệ! Tập hợp!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình giương giọng quát to.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ôn Sâm gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, run giọng : “ Công chúa điện hạ, ngài…ngài muốn làm gì?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình cắn răng, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, ác giọng : “ Ta muốn nhìn thấy chút, con hồ ly tinh kia đến tột cùng đẹp như thế nào, làm mê đến thần hồn điên đảo, cả nhà cũng quên!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Điều này quả thực là oan uổng Phương Tranh, lúc này Phương Tranh vốn ở chung chỗ với Hàn Diệc Chân, còn ở trong ngự thư phòng cùng người khác thảo luận quốc , thương lượng làm sao dùng ít tiền nhất, làm cho tốt việc di dời bách tính.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU La Nguyệt Nương ở bên khuyên nhủ: “ Tỷ tỷ, tỷ mang thai, đừng quá kích động, đây là hương hỏa của Phương gia, thể sơ thất.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình thoáng lãnh tĩnh ít, suy nghĩ chút, lạnh lùng : “ Gọi Yên Nhiên xem thử, thỉnh hồ ly tinh kia đến Phương phủ, hừ! Ta là chính thất, đạo lý nào bắt ta chủ động gặp nàng ta?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lúc Phương Tranh rầu rĩ về đến nhà là buổi chiều.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vừa bước vào cửa lớn, liền phát bầu khí trong nhà hôm nay có chút quỷ dị. Quản gia và bọn người hầu vẻ mặt đồng tình nhìn , chỉ có như vậy, còn mang theo loại ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng tiểu viện.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ lạ, những người này có bệnh sao? Sao lại nhìn ta như vậy?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vừa vừa suy nghĩ, hình như gần đây mình làm ra chuyện xấu gì nha…
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU con đường thông tiểu viện, Phương Tranh đụng vào thân thể mềm mại, ngẩng đầu vừa nhìn, chính là Phượng Nương.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phượng Nương kêu lên tiếng, lập tức phát là Phương Tranh, khỏi lập tức dừng lại, sau đó nhìn bí hiểm cười, giọng : “ Ngài xong!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU xong Phượng Nương lắc mình liền , nhanh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh còn ngây ra, Tiểu Lục cũng ở phía sau Phượng Nương tới, khi ngang qua người Phương Tranh đôi mắt sáng của Tiểu Lục lo lắng nhìn Phương Tranh, nhàng : “ Thiếu gia, ngài xong!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU xong, Tiểu Lục xoay người bỏ chạy.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Uy! Các nàng có ý tứ gì vậy? Vì sao kêu xong? Đừng dọa ta a! Biết đe dọa mệnh quan triều đình là tội gì ?” Phương Tranh mờ mịt đứng phía sau reo lên.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dùng sức gãi đầu, Phương Tranh đầy bụng nghi vấn bước vào tiểu viện.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ngẩng đầu vừa nhìn, Phương Tranh khỏi thất kinh, hai tròng mắt gần như muốn rớt ra, kìm lòng được hét lớn: “ Kháo! Ta quả nhiên xong!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chỉ thấy trong sân, Trường Bình gương mặt hàm sương, nhìn chằm chằm Phương Tranh ngừng cười nhạt, Yên Nhiên đứng bên trái thần sắc phức tạp, cười cũng mà giận cũng , có chút úc úc.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Để cho Phương Tranh giật mình chính là, phía bên phải Trường Bình, thình lình đứng thẳng chính là người vẻ mặt bình tĩnh, cũng ngừng lên vài phần buồn bã, chính là Hàn gia tam tiểu thư, Hàn Diệc Chân.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Tên hỗn đản đáng chém ngàn đao rốt cục cũng chịu trở về?” Trường Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Tranh, sau đó tay phải nhấc lên, chỉ vào Hàn Diệc Chân : “ ! Nàng là ai?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh ngây ra tại chỗ, nhất thời ra lời, trong lòng bị vây trong chấn động sâu. Hàn Diệc Chân, sao lại nhìn thấy nàng trong Phương phủ? Làm sao giải thích? Làm sao giải thích cũng làm bên bị tổn thương.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Khóe miệng Phương Tranh nhếch lên, muốn chảy xuống vài giọt nước mắt chua xót của nam nhân. Hôm nay lão tử gặp vận xui gì vậy! Trước tiên lâm triều rủi ro, về đến trong nhà, nội bộ mâu thuẫn, có còn muốn cho người ta sống nữa hay ?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Ta…ta…” Phương Tranh mấp máy môi, lát ra câu hoàn chỉnh, lập tức nhìn trái nhìn phải, thần tình dị thường lo lắng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Yên Nhiên thấy thế vội vàng bước lên, hiếu kỳ : “ Phu quân, ngài tìm cái gì?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh vừa quay đầu rốt cục nhìn thấy nơi hành lang gấp khúc có cây cột đỏ, Phương Tranh hai mắt sáng ngời, kéo Yên Nhiên sang bên, nho nhã lễ độ : “ Phiền phức nhượng chút, cảm tạ.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lập tức, Phương Tranh hung hăng giậm chân, cúi đầu hướng cây cột đụng tới.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chỉ nghe tiếng “phanh” vang lớn, mọi người còn chưa phản ứng, đầu của Phương Tranh đụng vào cây cột rắn chắc, sau đó thân thể Phương Tranh ngã lên mặt đất, ngất .
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Phu quân!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Hỗn đản! Ngươi…ngươi làm sao vậy?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chương 365: Lâm bồn (1)
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đám nữ nhân bị hành động quyết liệt của Phương Tranh làm cho sợ ngây người.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Gặp qua độc ác, nhưng chưa thấy ai độc tới như thế, thời gian người khác muốn trốn tránh việc gì đó, đều quay đầu liền chạy, Phương đại thiếu gia ngược lại, cắn răng lại đập đầu mình vô cây cột, điều này cần bao nhiêu gan dạ can đảm nha, với thái độ làm người thường ngày của Phương Tranh mà , cử chỉ hôm nay, thực ngoài dự liệu của mọi người.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chúng nữ ngây người lúc, nhất thời liền phản ứng, đều gấp đến độ dằn được, đều xông về phía trước vài bước, ngồi xổm trước người Phương Tranh, lo lắng kêu gọi. Bọn người hầu cũng chạy vào ít, ánh mắt lanh lợi, liền xoay người nhanh chóng thỉnh đại phu.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh từ từ nhắm hai mắt, cắn chặt quai hàm, giống như liệt sĩ dũng hi sinh, trán đụng sưng lên cục u đỏ ửng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, còn ngừng chảy mồ hôi, mặc cho các nàng gọi tỉnh thế nào, vẫn là bất tỉnh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nước mắt Trường Bình chảy liên tục, thầm hối hận mình nên buộc như vậy, phải cưới thêm thiếp nữa hay sao? Trong phòng Phương Tranh thu tới năm người, thêm làm sao? Chính mình hà tất tính toán như vậy, làm phải làm ra cử chỉ đập đầu vào cột, nếu có chuyện gì, chính mình nên làm sao bây giờ?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Yên Nhiên và Hàn Diệc Chân cũng kinh hoàng lo lắng, ngồi xổm trước người Phương Tranh ngừng kêu tỉnh , gấp đến độ đôi mắt đẹp đầm đìa nước mắt.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Phu quân! Ngươi…ngươi làm sao vậy? Ta…ta sai rồi, ta nên bức ngươi.” Trường Bình khóc thành tiếng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh vẫn nhắm hai mắt, có chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình khóc được lúc, bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Hàn Diệc Chân, : “ Là ngươi! Đều là ngươi! Phu quân ta là người có gia thất, nếu phải bị ngươi mê thất thần hồn điên đảo, làm sao thèm để ý thê nhi trong nhà, thậm chí tình nguyện dùng cái chết? Ngươi…ngươi…Hàn gia tuy là Giang Nam đệ nhất thế gia làm sao? Ta đường đường là Hoa triều công chúa, chẳng lẽ thu thập được Hàn gia ngươi sao?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Hàn Diệc Chân xoa xoa nước mắt, nhìn nữ nhân làm hại Phương Tranh phải đập đầu vào cột, nàng xưa nay trầm ổn lãnh tĩnh, lúc này cũng tức giận.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Ta làm cho thần hồn điên đảo là bản lĩnh của ta, ngươi là Phương gia chính thất, sao có đạo lý khiến cho phu quân phải đập đầu vào cột tự sát? Đường đường Hoa triều công chúa, chẳng lẽ biết cái gì gọi là phu thê cương thường sao? Đạo lý phu vi thê cương cũng đều hiểu, ngươi làm thê tử như thế nào? Nếu phải ngươi cứ mạnh mẽ ghen tỵ như thế, làm sao phải tới mức đập đầu vào cột tự sát? Thứ nhất ta hề mưu đồ Phương gia quyền thế, hai mưu đồ Phương gia tài phú, cùng nhau, đều tinh khiết phát từ bản tâm, hề có tia mưu mô tạp chất, các ngươi đều , vì sao ta lại thể ? Hàn Diệc Chân ta để tay lên ngực tự hỏi, tình của ta đối với có kém hơn các ngươi chút nào?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU đến đây, đôi mắt đẹp của Hàn Diệc Chân nhìn xuống Phương Tranh nằm mặt đất, thấy hình dạng vẫn hôn mê bất tỉnh của , lòng của nàng phảng phất bị người hung hăng bóp chặt cái, đau đến thở nổi.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình nghẹn lời, nghĩ đến những chuyện xảy ra thường ngày, đều bị mình cường thế mạnh mẽ, như thế, chẳng lẽ thực là do chính mình ghen tỵ, bức tên hỗn đản này tiếc đập đầu vào cột sao? Ta…có phải đối xử với quá hung hăng? Trường Bình khỏi bi thương hiểu, ngồi xổm người xuống, nhàng vỗ về khuôn mặt Phương Tranh, nước mắt càng chảy đầm đìa.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Các nàng vây quanh Phương Tranh, đều tự nghĩ tâm , tràng diện nhất thời trầm mặc.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU bao lâu, người hầu mời đại phu tới, bởi hai vị phu nhân của Phương Tranh mang thai, Mập Mạp sớm phái hai gã ngự y vào Phương phủ ở lại, có thể thuận tiện tùy lúc chiếu cố, cho nên đại phu tới rất nhanh. Đại phu thấy Phương Tranh hôn mê bất tỉnh, khỏi lấy làm kinh hãi, là ngự y trong cung, tất nhiên là nhận thức Phương Tranh, vừa thấy dáng dấp như vậy của quốc công gia, trán còn bị sưng đỏ mảnh, đại phu ngây ra lát, ha ha : “ Đây…có người ám sát?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình lau nước mắt, phẫn nộ quát: “ Ít nhảm! Ngươi là đại phu cũng phải quan sai, nên quản chuyện ngươi cần biết! Mau tới xem cho ta, nếu trị tỉnh , lão nương tru cửu tộc ngươi!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đại phu sợ đến run run, vội vàng ngồi xổm xuống bắt đầu khám bệnh, nắm lấy cổ tay Phương Tranh, bắt đầu xem mạch, vuốt chòm râu nửa ngày, đại phu ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt lo lắng của các nàng, vô cùng kinh ngạc : “ Di? Mạch tượng của quốc công gia vô cùng bình ổn, nhìn như…nhìn như cũng có gì thích hợp.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Các nàng ngẩn người, thấy đại phu chợt lắc đầu, trái tim các nàng chợt treo lên cao.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Sai, có chút thích hợp, quốc công gia thận nội hư phù, có dấu hiệu hao tổn tinh khí…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình vội la lên: “ Đây là bệnh gì chứ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đại phu khái khái : “ Đây cũng vô phương, là do chuyện phòng the quá nhiều, sau này cũng nên tu dưỡng lại chút.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người kinh ngạc, hẹn mà cùng nhìn về phía Yên Nhiên, Yên Nhiên vô cùng xấu hổ, gương mặt trở nên đỏ bừng, gần như muốn chảy ra máu.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình tức giận cúi đầu nhìn bụng của mình, sau đó tức giận trợn mắt nhìn Yên Nhiên, tiếp tục : “ Vì sao còn tỉnh lại?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đại phu cười khổ lắc đầu : “ Điều này lão hủ cũng hiểu , như vậy , lão hủ dùng ngân châm đâm vào nhân trung huyệt của quốc công gia, hẳn là tỉnh.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đại phu vừa dứt lời, Phương Tranh nằm hôn mê bất tỉnh mặt đất, thân thể bỗng nhiên run rẩy chút, sau đó liền phi thường thức thời mở mắt, làm như tỉnh lại.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người vui mừng, đồng loạt tiến đến trước mặt Phương Tranh, bi thiết : “ Phu quân…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Hỗn đản…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh mở to mắt, “ mờ mịt” nhìn các nàng, lát mới suy yếu : “ Ta thế nào chết?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình nghe vậy nhịn được lên tiếng khóc lớn: “ Phu quân, ta sai rồi, ta nên bức ngươi như vậy.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh biểu tình thất vọng, lại than thở : “ Vì sao cho ta chết , ta sống đời còn ý nghĩa gì nữa?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình nghe vậy, trong lòng áy náy xấu hổ tột đỉnh, khóc càng thương tâm.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU, phu quân, ngươi ngàn vạn lần nên nghĩ như vậy, ngươi tình thâm đối với chúng ta như thế, ta nên đố kị ngươi tìm thêm nữ tử khác.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh run run vươn hai tay, kéo bàn tay của Trường Bình và Hàn Diệc Chân, sau đó cầm hai bàn tay hợp lại chỗ, môi mấp máy vài cái, giống như di ngôn lâm chung: “ Hai người phải làm đôi tỷ muội tốt suốt đời tương thân tương ái…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ánh mắt thất thần dần dần chuyển qua gương mặt đầy nước mắt của Trường Bình, Phương Tranh nhìn nàng suy yếu cười cười: “ Mật nhi, nàng là tỷ tỷ, hảo hảo chiếu cố muội muội. Diệc Chân cùng ta, xác thực là tâm nhau, Diệc Chân đối đãi với ta, tình cao như núi sâu như biển…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lúc này trong lòng Trường Bình hoàn toàn rối tung, có câu quá quan tâm bị loạn, nàng quên mất chuyện nếu Phương Tranh tỉnh lại, vì sao còn có loại khẩu khí như mạng sống còn được bao lâu, chỉ là yên lặng rơi nước mắt, liều mạng gật đầu.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU La Nguyệt Nương ở bên thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên, tình cảnh này vô cùng quen thuộc nha, ngày trước Thanh Long sơn, tên hỗn đản chết tiệt này phải cũng giở trò này hay sao? Hôm nay hành động càng ngày càng thành thục.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh thở dài, lo lắng : “ Cả đời của ta, có thể lấy được năm lão bà như hoa như ngọc, chết cũng đáng, thế nhưng Diệc Chân đối đãi với ta tình chân ý thiết, ta có thể nào bỏ qua để ý? Mật nhi…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh , lại hít sâu hơi, hai mắt trợn tròn, phảng phất ngụm cũng sắp thở được, dáng dấp như sắp treo, làm Trường Bình sợ đến chụp lấy tay , bi thanh hô to: “ Phu quân, phu quân…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người đều thương tâm rơi nước mắt, dù là La Nguyệt Nương trong lòng cũng treo lên cao cao, hỗn đản này, làm trò thực cũng có tài, diễn xuất quá giống. Phương Tranh thở gấp mấy hơi, hai tay liên tục huy giữa trung, lát mới giãy dụa mơ hồ: “ Mật nhi…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình cầm lấy tay Phương Tranh, bi thanh : “ Ta ở chỗ này.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Mật nhi, kết sáu !”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ A?” Chúng nữ ngạc nhiên.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh tựa hồ hồi quang phản chiếu khôi phục chút tinh thần: “ Nàng xem a, lục lục đại thuận, chữ số biết bao may mắn, ta cưới sáu lão bà, liền ý nghĩa đại gia đình hạnh phúc của chúng ta từ nay về sau thuận thuận lợi lợi, đây là trời giáng điềm lành a.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Sáu liền gọi là lục lục đại thuận, sao ngươi cưới luôn mười người? Thập toàn thập mỹ, chẳng phải càng may mắn hơn lục lục đại thuận? Trường Bình tức giận đến dựng thẳng mày liễu, liền định phát lửa, nhưng nhìn thấy dáng dấp sắp chết của Phương Tranh, khỏi trong lòng mềm nhũn, nghẹn ngào gật đầu.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh thấy Trường Bình gật đầu, khỏi hai mắt sáng ngời, lại mang theo vài phần cấp thiết : “ Mật nhi, như vậy, nàng chịu đáp ứng rồi? Tiểu Lục, Lục nhi…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Tiểu Lục nhi?” Chúng nữ lại trận ngạc nhiên.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Khái khái, Diệc Chân, đến, ra mắt tỷ tỷ của nàng. Sau này đối với tỷ tỷ nên tất cung tất kính, người nhà hòa hòa thuận tốt phải ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trong chúng nữ Hàn Diệc Chân vốn là người thông minh nhất, từ lúc Phương Tranh “ lâm chung di ngôn” nàng liền nhìn ra chút mánh khóe, mực im lặng lên tiếng, cố nén cười, làm gương mặt đỏ bừng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nghe được Phương Tranh , Hàn Diệc Chân bậm chặt môi, hướng Trường Bình dịu dàng bái xuống, sụp mắt giọng : “ Muội muội Diệc Chân, gặp qua tỷ tỷ.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình xoa xoa nước mắt, cái mũi giương lên, như có như hừ tiếng, nhưng cũng còn dùng ác ngữ đáp lại.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trong lòng Phương Tranh vui mừng, muốn nhảy dựng lên cười to, nhưng bỗng nhiên cảm giác thời cơ đúng, vội vàng dùng sức ho khan vài tiếng, run giọng : “ Đại phu, đại phu đâu…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ngự y đứng bên nhìn kịch vui hồi lâu mới nén cười đến gần, ngồi xổm người xuống : “ Quốc công gia, lão hủ là ngự y trong cung…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh lại dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó ôm đồm tay đại phu, suy yếu gì sánh được : “ Đại phu, nhanh, nhanh, ta nghĩ ta còn có thể cứu trị chút…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người: “ ….”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Kiến Vũ tháng tư năm mười ba, tân hoàng hạ chỉ, hướng dân gian mộ quân, lại hạ lệnh kinh thành Long Vũ, Long Tương hai quân đến phương bắc U Châu đóng quân, việc mộ quân tại dân gian toàn bộ điều tới U Châu, sung nhập danh sách Long Vũ quân. Do lĩnh binh đại tướng Phùng Cừu Đao phụ trách huấn luyện điều khiển.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Song song, tân hoàng còn hạ chỉ, đem Thần Vũ quân bảo vệ xung quanh kinh thành có hơn bốn vạn người đều điều ra kinh thành, phái đến biên cảnh Tề Châu đóng quân, mà trú quân địa phương của các châu phủ phía nam cảnh nội Hoa triều, điều nửa đến tây bắc Hưng Khánh phủ đóng quân.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đến tận đây, Hoa triều dốc hết binh lực toàn nước, toàn bộ bố phòng nơi biên cảnh giáp với Đột Quyết, phân tây bắc, đông bắc cùng với phương bắc ba phương hướng, vận dụng hơn mười vạn đại quân, mơ hồ đối với Đột Quyết thực thi chiến thế ba mặt vây quanh hợp lại, tam quân như đao ra khỏi vỏ, kiếm khỏi bao, nghiêm mật nhìn chăm chú vào cảnh nội Đột Quyết Mặc Xuyết Khả Hãn cùng quốc sư Mặc Cúc Liên tranh đấu.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lúc Hoa triều phái ra sứ giả gặp mặt Mặc Cúc Liên, quả nhiên ngoài suy đoán của Phương Tranh, Mặc Cúc Liên lập tức liền đáp ứng cầu kết minh của Hoa triều, lúc này là lúc tiến lui đều khó, đối ngoại xưng là vì tiểu Khả Hãn báo thù giết cha, chết ngớt, tuyệt thỏa hiệp đầu hàng. Nhưng Mặc Cúc Liên đánh trận thất bại lớn bên ngoài Hắc Sa Thành, binh bại như núi đổ, thối lui đến Tháp Sơn phía đông bắc U Châu, Mặc Cúc Liên thu thập tàn quân, dưới trướng còn hơn mười vạn dũng sĩ, lại mất đại bộ phận thảo nguyên bãi cỏ cùng bộ lạc, quân có lương thực, ngựa cỏ khô, chính là lúc trong ngoài đều khốn đốn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chương 365: Lâm bồn (2)
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mặc Cúc Liên biết , lúc này nếu đầu hàng Mặc Xuyết, bao nhiêu uy danh của tích lũy bao năm trong Đột Quyết trong đêm tan nát hầu như còn, trong lòng người Đột Quyết, chỉ có dũng sĩ chết trận, có quốc sư đầu hàng, bằng tình cảnh so với tại càng thêm gian nan. Dù là có khó khăn có khổ, Mặc Cúc Liên cũng thể tuyển chọn đầu hàng, huống chi mới lập ấu tử của Cốt Đốt Lộc làm Khả Hãn, về công về tư đều phải cắn răng kiên trì xuống phía dưới.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lúc này Hoa triều sứ giả lại đến, khác nắng hạn gặp cam lồ, đối với điều kiện do Hoa triều sứ giả đưa ra, Mặc Cúc Liên chút suy tư liền đáp ứng xuống tới.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dù là ai giúp đỡ, cũng phải cắn răng chống đỡ tới cùng với Mặc Xuyết, huống chi còn có Hoa triều ở sau lưng vô điều kiện chi trì , cuồn cuộn ngừng cung cấp lương thảo cho , binh khí và quân giới, tuy hiểu Hoa triều hoàng đế kỳ thực là muốn trở thành pháo hôi, kéo dài Mặc Xuyết, nhưng Mặc Cúc Liên cũng chút do dự chấp nhận điều kiện đưa ra.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đây vốn là chuyện còn đường lựa chọn, Mặc Cúc Liên có lý do phản đối, nếu như tiếp thu điều kiện của Hoa triều, kết cục của vẫn là thất bại, hơn nữa còn bại nhanh hơn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vì vậy, Hoa triều và Mặc Cúc Liên ăn nhịp với nhau, cùng tháng, tân hoàng hạ chỉ, khẩn cấp từ U Châu triệu tập rất nhiều lương thảo và binh khí, vận chuyển đến chi quân đội của Mặc Cúc Liên tại Tháp Sơn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mặc Cúc Liên nhận được lương thảo, trải qua phen điều chỉnh và suy nghĩ kỹ càng, Mặc Cúc Liên chia mười vạn binh sĩ thành lẻ tẻ, từng nhóm ra xuất kích, gặp mạnh tránh, gặp yếu công, tại thảo nguyên kéo dài trận đánh du kích cùng đại quân của Mặc Xuyết.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trận du kích thảo nguyên này tiến hành suốt bốn tháng, song phương tổn hại lớn, nhưng việc tác chiến quy mô lại vô cùng nhiều lần, Mặc Xuyết Khả Hãn đối với việc này đau đầu ngớt.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Kinh thành giữa tháng tám, giữa hè, mặt trời chói chang chiếu sáng khắp đại địa, trong kinh thành nóng rực như lò lửa.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trong Cần Chính Điện nơi cấm cung, đám người vây quanh địa đồ cực lớn tỉ mỉ nghiên cứu, thần tình chuyên chú, sắc mặt nghiêm túc.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Hai bên có hơn mười tiểu thái giám đứng, dùng sức phe phẩy cây quạt tròn lớn trong tay, lại còn bưng ô mai ướp lạnh liên tục bưng vào trong, dưới hầm của hoàng cung có dự trữ băng, đặt khắp bốn phía chung quanh điện, nỗ lực giúp đại điện oi bức có thêm vài phần mát mẻ.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh hề chú ý cởi luôn quan giày, để chân trần dẫm lên tấm thảm đỏ thẫm trong điện, quan bào của cũng trở nên mất trật tự khó coi, quạt tròn thổi ra gió nóng hực hất bay vạt quan bào của , thấy bên trong ngoại trừ cái khố khêu gợi ra, cái gì cũng thèm mặc. Chỉ lộ ra lông chân lún phún, đặc biệt chói mắt.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ A mát mẻ!” Phương Tranh ngụm uống cạn nước ô mai chua mát lạnh trong chén ngọc bích, hô to thống khoái. Xoa xoa khóe miệng, chỉ vào chén rỗng với cung nữ còn ngạc nhiên: “ Nhanh, lấy cho ta thêm chén. , hai chén! , ai, ngươi thẳng thắn cho ta nguyên bàn luôn.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU bên Bộ Binh thượng thư Ngụy Thừa Đức nhíu mày nhìn Phương Tranh, lắc đầu : “ Phương đại nhân, đây là cấm cung đại nội, hoàng thượng ngự giá phía trước, ngươi…ngươi cũng vô kỷ luật!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mập Mạp ngồi sau án thư cười : “ Vô phương, nơi này phải kim loan điện, trẫm tuyên các ngươi tiến cung, để cái nhìn về chiến phương bắc, tùy ý chút được, hơn nữa, Ngụy lão cũng biết thái độ làm người của Phương ái khanh sao? Ha hả, luôn có tính tình này, có sửa cũng sửa được.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU tiếng “Ngụy lão” gọi đến làm Ngụy Thừa Đức cảm động đến rơi nước mắt, cảm động hướng Mập Mạp chắp tay, lại hung hăng trừng mắt liếc Phương Tranh, thêm lời nào.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mấy tháng qua Phương Tranh sống rất sung sướng, vòng vo vài vòng, cuối cùng Trường Bình cũng đơn giản đáp ứng cho Hàn Diệc Chân vào cửa, mặc dù quan hệ giữa hai nàng nay quá hòa thuận, nhưng Hàn Diệc Chân vào nhà, liền giải quyết khối tâm bệnh to của Phương Tranh, từ đó trở , Phương Tranh cả ngày đều cười toe toét.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dưới ngòi bút của Kim lão nhân kể về Vi tước gia cưới về bảy phòng lão bà như hoa như ngọc, so với Vi tước gia ta chỉ cưới có sáu, lại , ta rốt cục cũng rất thuần tình nha.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Bất quá Trường Bình cũng đơn giản buông tha , luôn mãi trình bày đạo lý “ chuyện qua sáu”, đồng thời đặt cây kéo sắc bén dưới gối nằm, tuyên bố nếu Phương Tranh còn dám cưới thêm người vào nhà, hậu quả rất nghiêm trọng. Thời gian Trường Bình uy hiếp , đôi mắt đẹp chút thiện ý nhìn vào hướng hạ bộ của quan sát, Phương Tranh cảm thấy dưới hạ bộ lạnh lẽo…
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh vẫn như cũ bộ dáng dấp lười nhác, cười tủm tỉm : “ Ngụy đại nhân, ngài cũng đừng cố chống nữa, trời nóng như thế, ngài ăn mặc quan bào dầy như thế, sợ nghiện ra thân rôm sảy sao? Buổi tối nếu Y Y tiểu thư của Mẫu Đơn Lâu nhìn thấy thân thể ngài nổi điểm đỏ, sợ là trái tim thích, chính xác cho ngài lên giường của nàng, lúc đó là uổng phong cảnh nha.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lời vừa ra, cả điện oanh cười, Ngụy Thừa Đức lại tức giận đến râu mép thẳng run run, lát ra lời.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mập Mạp bật cười vài tiếng, lại cảm giác thích hợp, vội vàng thu dáng tươi cười, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm địa đồ án thư, trầm giọng : “ Mặc Cúc Liên sợ rằng còn kéo dài được bao lâu nữa, sách lược xé chẵn thành lẻ là tệ, nhưng đây chỉ là mưu sách trong thời gian ngắn tạm thích ứng, thể dùng quá lâu dài, nếu tính nhẫn nại của Mặc Xuyết hao hết, chắc chắn chỉnh hợp đại quân, toàn lực hướng Tháp Sơn tiến công, đến lúc đó vương trướng của Mặc Cúc Liên và tiểu Khả Hãn khó bảo toàn. Bọn họ thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy trốn về hướng đông, thời gian đó, U Châu của chúng ta liền đứng mũi chịu sào, bị quân tiên phong của Mặc Xuyết chỉ thẳng tới.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Ngụy Thừa Đức gật đầu : “ Hoàng thượng đúng, Mặc Cúc Liên thể tiếp tục thối lui, nếu còn lui, Hoa triều ta tất phải cùng Mặc Xuyết khai chiến, nhưng lúc này quân sĩ của ta còn huấn luyện chưa đủ, lương thảo còn thiếu, căn bản còn chưa chuẩn bị tốt để cùng người Đột Quyết đánh trận lớn, lúc này khổ chiến, phần thắng cao.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phùng Cừu Đao phụng mệnh lĩnh Long Vũ quân U Châu đóng giữ, kiêm trọng trách phụ luyện tân quân, trong kinh thành chỉ còn lại ít viên tướng lĩnh, còn có Bộ Binh thượng thư, thị lang mấy quan viên.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mập Mạp khổ não nhìn chằm chằm địa đồ, thở dài : “ Mặc Cúc Liên nếu muốn bảo tồn thực lực, nghĩ muốn lui cũng ngăn được , đối còn đánh nổi trận này, vậy nên làm sao…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh thấy mọi người trong điện đều mặt ủ mày chau, khỏi cười nhạo : “ Đó có gì là khó, nghĩ biện pháp kéo dài phải là được, xem các ngươi , cứ mặt mày rầu rĩ, có cần vậy sao?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người ngạc nhiên nhìn , Mập Mạp hai mắt sáng ngời, vui vẻ : “ Phương huynh…khái, Phương ái khanh có biện pháp gì giữ chân Mặc Xuyết?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh cười tủm tỉm : “ Biện pháp còn nhiều mà, tỷ như , lệnh trú quân Hưng Khánh phủ điều ra cỗ binh lực , ở phía sau Mặc Xuyết cướp đoạt thu phong, cướp mấy tiểu bộ lạc. Phân tán lực chú ý của , có lẽ chúng ta đường đường chính chính đánh ra cờ hiệu điều đình, tham gia vào giữa Mặc Xuyết và Mặc Cúc Liên, nghĩa chính lời nghiêm thỉnh bọn họ vì thiên hạ bách tính sinh linh, ngồi xuống đàm phán, lại có thể kêu Mặc Cúc Liên giả ý đầu hàng Mặc Xuyết, phái ra sứ giả cùng bàn chuyện đầu hàng, kéo dài hai tháng, lại dùng lý do đàm phán thành mà vỡ tan, lại cùng đánh thành đoàn. Đánh lại bàn tiếp, ai nha, dù sao những chiêu này cộng lại cùng xài, cũng đủ giữ chân Mặc Xuyết năm hơn gì đó. Ha hả, kể từ đó, phải giúp chúng ta tranh thủ đủ thời gian sao?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người trầm ngâm hồi, lại ai gì, Mập Mạp đầy mặt vui mừng, cười : “ Quả nhiên cũng là Phương huynh quỷ kế đa đoan…khái khái, đa mưu túc trí, sai, trong năm này, chúng ta cầu thắng, chỉ cầu kéo dài thời gian Mặc Xuyết tiến công Hoa triều ta, kết quả mới là trọng yếu nhất.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh suy nghĩ chút, bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc : “ Ai, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, quan tâm là dùng biện pháp gì, quá trình của nó nhất định phải…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Tiết kiệm tiền phải ?” Mọi người đồng thanh , song song hèn mọn liếc mắt nhìn Phương Tranh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mấy tháng qua, Phương Tranh lúc nào đem hai chữ “ tỉnh tiễn” đọng bên mép, kẻ khác phiền hay phiền, nhưng Phương Tranh thực tại xót xa. Lúc đó triều đình nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nghĩ ngợi liền đào ra ba trăm vạn lượng bạc, ra miệng, hối hận cũng còn kịp rồi, duy cầu triều đình các vị đại lão khi điều binh khiển tướng, có thể lo liệu “ nhiều, nhanh, tốt, kiệm.” nguyên tắc, xài ít tiền nhất. Chuyện gì làm đến tối đa, đỡ phải xài hết tiền lại tìm đòi, Phương gia tuy là Hoa triều thủ phủ, nhưng cũng chịu nổi kiểu lăn qua lăn lại như vậy nha, huống chi bút bạc này còn rất có khả năng làm bánh bao thịt đánh chó, vừa về. Vì thế Phương Tranh càng giữ chặt túi tiền, đồng cũng muốn tiếp tục đào ra nữa.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người còn thương nghị, bỗng nhiên gã tiểu thái giám từ ngoài điện nhanh chóng chạy tới, người còn chưa vào điện, liền cao giọng hô to: “ Quốc công gia, Phương đại nhân, nhanh, nhanh…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người ngạc nhiên nhìn lại, Mập Mạp bất mãn nhíu mày : “ Chuyện gì xôn xao? thấy trẫm cùng các đại thần thương nghị chính sao? Vừa chạy vừa kêu, còn thể thống gì!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu thái giám lúc này bước vào cửa điện, nghe vậy phác thông tiếng quỳ xuống, thở hổn hển run giọng : “ Hoàng thượng thứ tội, nô tài có việc khẩn cấp bẩm báo.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Chuyện gì?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu thái giám ngẩng đầu, nhìn phía Phương Tranh : “ Quốc công gia, người hầu trong phủ của ngài quỳ ngoài cửa tây cung cầu nô tài thông bẩm đại nhân tiếng, phu nhân của ngài, Trường Bình công chúa điện hạ, nàng…nàng đau bụng khó nhịn, ngự y , sợ là phải sinh rồi! Quốc công gia, ngài nên nhanh trở lại phủ xem .”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lời vừa ra, cả sảnh đường yên tĩnh, lát ai lên tiếng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh mở to mắt, hơi giật mình đứng ngay tại chỗ vẫn nhúc nhích. Giống như bức tượng đá, thẳng đến chén ô mai băng trong tay rơi luôn xuống mặt đất, phát sinh tiếng “ xoảng” giòn vang, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh dùng sức lắc đầu, chỉ vào mũi mình, ngơ ngác : “ Ta…ta phải sinh rồi?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiểu thái giám mặt mày đen thui: “ Quốc công gia, phải ngài sắp sinh, mà là phu nhân của ngài sắp sinh đó.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU như vậy, ta…ta sắp làm cha rồi?” Phương Tranh vẫn ngây ra lẩm bẩm.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vẻ mặt Mập Mạp vui mừng, hung hăng vỗ vai Phương Tranh chút, quát to: “ Còn phát ngây cái gì! Nhanh về nhà! mau mau, ta cùng các vị đại nhân lập tức đến.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lúc này Phương Tranh mới giống như con thỏ trúng tên nhảy dựng lên, thần sắc mừng như điên, còn kịp mang giày, để chân trần chợt lóe thân liền hướng cửa cung chạy , vừa chạy vừa hét lớn: “ Mật nhi, chờ ta về hãy sinh! Ta nhất định phải sinh ra hài nhi phẩm chất tốt đẹp, tương lai gây họa nhân sinh.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chương 366: Đắc tử (1)
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh để luôn chân trần chạy về đến nhà, nhìn thấy Tôn quản gia xoay quanh ngừng, trong miệng biết tự thào cái gì.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vừa thấy Phương Tranh vội vã gấp trở về, Tôn quản gia vui mừng, vội vàng tiến ra đón, : “ Thiếu gia, nhanh! Thiếu phu nhân sắp sinh rồi!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh giống như trận gió hướng trong phủ chạy , Tôn quản gia thở hồng hộc theo phía sau .
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tâm tình Phương Tranh lúc này biết nên hình dung như thế nào mới tốt, vừa có vui sướng khi sắp được làm cha, còn có vài phần xa lạ khi gia đình sắp có thêm thành viên mới. tại lo lắng nhất, cũng là thân thể của Trường Bình.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Kỹ thuật chữa bệnh thời cổ đại lạc hậu, nữ nhân sinh hài tử cũng giống như qua chuyến quỷ môn quan, thân thể nho của Trường Bình, có thể chống đỡ được hài tử ra đời sao? Ông trời rất công bình, bởi vì Trường Bình là công chúa tôn quý mà cố ý tử tế với nàng, trước cửa quỷ môn quan, chúng sinh đều là bình đẳng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tôn quản gia theo phía sau Phương Tranh, vừa chạy vừa lải nhải: “ Sau buổi cơm trưa, thiếu phu nhân trong bụng đau đớn khó nhịn, gọi ngự y tới xem mạch, ngự y khả năng sắp sinh, bà đỡ liền dìu thiếu phu nhân vào đông sương viện, nhưng thiếu phu nhân vừa nằm xuống lại cảm thấy hết đau, lại la hét muốn uống nước. Bà đỡ dám cho thiếu phu nhân uống quá nhiều nước, chẳng được bao lâu, thiếu phu nhân lại đau trở lại, như vậy kéo dài nhiều lần...”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh chợt suy nghĩ : “ Sao ta nghĩ bệnh trạng này giống như ăn bậy rồi bị tiêu chảy vậy? Tôn quản gia, ngươi xác định là nàng sắp sinh sao?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tôn quản gia dở khóc dở cười : “ Hai vị ngự y, còn có danh y dân gian do lão gia mời tới đều chẩn mạch qua, đều sắp sinh rồi, đây còn có thể giả bộ sao?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trái tim Phương Tranh tự chủ được chợt kinh hoàng lên, hài tử, từ hôm nay trở , chính mình ở thời đại xa lạ này rốt cục có cốt nhục thuộc về chính mình, Trường Bình sinh ra hài tử đầu tiên, xuyên qua tới thời đại này, cứ có cảm giác mình giống như cây lục bình rễ, mặc dù biết mình có người nhà, có thê tử, nhưng loại cảm giác về thời đại xa lạ này luôn tồn lưu trong đầu , sao xóa được.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Hôm nay hài tử ra đời. Làm Phương Tranh rốt cục có được loại cảm giác chân mình đạp lên mặt đất, hiểu , từ hôm nay trở , rốt cục có thể đứng vững ở thời đại xa lạ này.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh có loại xung động như muốn khóc vì hạnh phúc, đủ loại từ kiếp trước, cũng giống như Trang Chu mộng điệp, lúc mộng tỉnh, hà tất còn nghĩ tới giấc mộng từ kiếp trước làm gì? Từ nay về sau mình hãy đạp bước chân kiên định làm người cổ đại, tương lai trong sách sử ghi nhớ, Phương Tranh, Hoa triều trọng thần, tước tới Trung Quốc Công, vì nước lập công vô số, con nối dòng đông đảo...
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Đây mới là chính mình, chứ phải tiểu thanh niên vừa tốt nghiệp lại cứ thất nghiệp, cũng phải là người hàng ngày phải chen chân vào trung tâm giới thiệu việc làm, sinh viên hèn mọn chờ tìm được công tác kiếm đồng lương èo uột để đủ ăn phải chết đói, lại càng phải là kẻ đáng thương dù người bạn cũng tìm được, mỗi ngày chỉ biết nhốt mình trong nhà xoa xoa chân xem phim điện ảnh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU là Phương Tranh, là Phương Tranh của thời đại này, tay cầm quyền cao, quan lớn tước tôn, mỗi tiếng cử động của thời khắc đều được người trong thiên hạ quan tâm, mỗi câu của , mỗi chủ trương của , đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm người trong khắp thiên hạ nghe được, trọng yếu hơn là, gia đình hài hòa hoàn chỉnh, có cha mẹ từ ái, dưới có thê tử vô cùng thương , hôm nay, lại có thêm hài tử người chảy xuôi dòng máu của .
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vậy được rồi, ta nguyên bản là người thuộc về thời đại này, cũng như người cổ đại, chức vị, cưới vợ, nạp thiếp, sinh sôi nảy nở con cháu, khai chi tán diệp, cuối cùng mỉm cười sống thọ giường và chết trong nhà. Đủ loại của kiếp trước, theo ta mà , hãy cho là hồi giấc mộng ly kỳ mà thôi.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU đường thông đông sương phòng trong tiểu viện, Phương Tranh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, con mắt hơi phiếm hồng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tôn quản gia còn lải nhải liên tục phía sau: “ Lão hủ thấy thiếu phu nhân sắp sinh, nghĩ thầm dù thế nào cũng nên thông báo thiếu gia tiếng, đó dù sao cũng là đại hạng nhất của Phương gia ta, nhất thời thể e ngại quá nhiều. Phái người hầu nhanh chóng chạy tới cửa tây cung quỳ cầu, thỉnh công công trong cung nhanh nhanh truyền tin cho ngài, lần này làm lỡ thiếu gia xử lý quốc , lão hủ thấp thỏm lo âu.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh xua tay, yên lòng : “ Được rồi, những điều này làm chi? Mật nhi ở trong đông sương phòng sao? Trong phòng có mấy người? Có ai cầm vũ khí? Có bao nhiêu người vô tội?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ A?” Tôn quản gia hai mắt đăm đăm, ngươi cho đây là sinh hài tử hay giải cứu con tin đây?
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Khái, ngại quá, ta quá hưng phấn, biết chính mình cái gì, bà đỡ đều tới rồi sao? Các đại phu chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Đều chuẩn bị cho tốt, còn sơ xuất, chỉ chờ thiếu phu nhân sinh thôi.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU khi chuyện, Phương Tranh vội vã mang mang chạy tới tiểu viện, giương mắt vừa nhìn, thấy trong viện đứng ít người, Phương gia nhị lão được tin, sớm chạy tới trong viện đứng chờ biết bao lâu. Mấy lão bà của cũng đứng trong viện, mọi người thần sắc vui sướng, lại hỗn loạn chút lo lắng, thấy Phương Tranh vội vội vàng vàng tới, ánh mắt mọi người sáng lên, đều tiến ra đón.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh cà nhắc hướng đông sương phòng nhìn thoáng qua, thấy cửa phòng bị phủ màn che dầy cộp kín đáo, vài tên đại phu ngồi ngay cách cửa phòng xa khí định thần nhàn vuốt râu, màn cửa thỉnh thoảng bị xốc lên, bọn nha hoàn bà đỡ bưng nước nóng, vải trắng, đệm chăn liên tục ra vào dứt, tràng diện phi thường rối ren.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Mẹ, Mật nhi bắt đầu sinh chưa?” Phương Tranh gấp đến độ trán liên tục đổ mồ hôi, xoa xoa tay có chút biết làm sao.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vùng lông mày của Phương phu nhân cau lại, có vẻ có chút lo lắng, nghe vậy lắc đầu : “ Buổi trưa phát tác, dìu vào sương phòng lại đau hồi có việc gì, sau đó lại bắt đầu đau, nhiều lần, làm lòng quá lo lắng!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trái tim Phương Tranh cũng treo cao lên, nhíu mày nhìn nha hoàn cùng bà đỡ ra vào, gấp đến độ liên tục chà xát tay, cố tình muốn vì Trường Bình làm chút gì đó, nhưng lại chen được, có lực mà chỗ sử dụng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU lát, Phương Tranh chỉ vào rèm cửa che kín cửa phòng : “ Người đâu, bỏ mấy tấm màn này cho ta, đổi tấm màn nhàng chút, trời nóng như vậy, sợ làm ngộp chết người sao!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Vừa dứt lời, sọ khỉ của Phương Tranh liền bị đánh cái hung hăng, Phương Tranh giận dữ, nhìn lại, thấy Phương lão gia tức giận trừng mắt nhìn , trong lòng Phương Tranh khỏi sầu não, xong, lão tử đánh nhi tử, thiên kinh địa nghĩa.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Ngươi hồ đồ sao? Tháo rèm cửa cái gì? Hài tử còn chưa đặt chân xuống đất, thể gặp dương khí, bỏ rèm cửa, ngươi muốn hại chết tôn nhi của lão phu sao?” Phương lão gia tức giận quát to.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh kinh ngạc: “ Đó…đó là cách thế nào?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương phu nhân giải thích: “ Nữ nhân sinh hài tử có rất nhiều kiêng kỵ, lão nhân gia đều , trước khi hài tử rơi xuống đất, được tính là người, lúc này ông trời còn an bài tinh tú bầu trời đầu thai, cho nên thời gian sinh hài tử thể gặp dương khí, sợ gặp phải kiêng kỵ của thiên đình…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh bĩu môi, bật thốt lên: “ Kiêng kỵ cái rắm…ai nha! Cha, con sai rồi, con sai rồi!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương lão gia tức giận đến râu mép run lên, chẳng biết từ nơi nào tìm kiếm cây gậy, liền hướng Phương Tranh đánh tới, trong miệng còn mắng: “ Nghiệt súc! bậy sợ rước lấy nghiêm phạt của ông trời sao, miệng mồm linh tinh sợ cấp Phương gia gây họa, hôm nay lão phu đánh chết nghiệt súc ngươi là được!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lão nhân gia đều tương đối mê tín. Huống chi ở thời cổ đại luôn phổ biến chuyện thờ phụng thần linh, thấy Phương Tranh bất kính đối với thần linh như thế, khỏi quá mức tức giận, bất chấp con dâu còn sinh hài tử, hổn hển bắt đầu chạy theo giáo huấn nhi tử.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh bị lão cha chỉnh đến gào khóc kêu thảm thiết, chạy trối chết, Phương lão gia nào chịu buông tha? Tay cầm gậy gỗ, tiện tay kháp kiếm quyết, bắt đầu khắp sân truy sát nghiệt tử, trong viện nhất thời gà bay chó sủa, khí thế ngất trời.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Lúc này trong sân còn rầm rĩ, Trường Bình nằm trong phòng sinh hài tử vào lúc này cũng cam tịch mịch, đột nhiên đau đớn hô thất thanh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tiếng hét đau đớn khiến cho trái tim mọi người chờ bên ngoài phòng khỏi treo cao, mọi người nhất thời hiểu được, khả năng bắt đầu sinh.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh sợ đến cả người run lên, bước sải nhanh tới, úp sấp người lên phía trước cửa sổ sương phòng, thò miệng vào trong, gấp giọng hét lớn: “ Mật nhi, nàng cảm giác thế nào? Có phải sắp sinh rồi ?”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình giống như đáp lại lời của , bỗng hét lên tiếng đau đớn, Phương Tranh lại thót tim, nhất thời rối loạn, loạn thành đoàn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Chạy quanh tại chỗ hai vòng mục đích, Phương Tranh bỗng nhiên phúc chí tâm linh: “ Ai nha! Mật nhi, nàng có đói bụng ? Ta lấy chút gì cho nàng ăn.”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trường Bình lại hét lên tiếng đau đớn, sau đó phảng phất liều mạng hướng ra phía Phương Tranh quát: “ Ngươi câm miệng! thấy được lão nương sinh hài tử sao? Ngươi dài dòng làm gì chứ! A…đều là tên hỗn đản ngươi tạo nghiệt!”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh sợ đến co rụt cổ, lại bật lui lại, trong miệng bất mãn reo lên: “ Ta thế nào thành nghiệp chướng vậy? Thời gian hai ta làm chuyện kia, phải nàng cũng thoải mái vô cùng sao…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Nghe được Trường Bình sinh hài tử còn rống đến sức lực mười phần, rốt cục Phương Tranh thoáng yên tâm, với tinh khí thần nay của Trường Bình mà , phỏng chừng sinh hài tử làm khó được nàng.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mọi người mạnh ai bận rộn bận rộn, ai chờ chờ, nha hoàn, bà đỡ cầm những vật phẩm mà hài tử dùng vội vội vàng vàng ra vào, trong sương phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng hô đau đớn của Trường Bình, làm mọi người chờ bên ngoài sân cũng lo lắng ngớt.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh khẩn trương đến độ hoang mang lo sợ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lớp rèm cửa dầy ngay cửa sương phòng, vài lần giậm chân muốn chạy vào, ngay lúc Trường Bình thống khổ sinh sản mà nắm tay nàng an ủi, nhưng người thời cổ kiêng kị nhất là nam tử tiến phòng sinh, có người làm nam tử dính xui, cũng làm cho mẹ con gặp bất hạnh, Phương Tranh sợ mình vào càng tạo thành áp lực tâm lý cho Trường Bình, lúc đó ra càng hại nàng hơn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Mờ mịt lúng túng xoay quanh bên ngoài sương phòng, Phương Tranh bỗng nhiên cảm giác đôi bàn tay lạnh lẽo khoác lên tay , nghiêng đầu vừa nhìn, chính là La Nguyệt Nương, lúc này gương mặt nàng trắng bệch, gương mặt mang theo vẻ sợ hãi nhìn vào sương phòng, mỗi lần Trường Bình đau đớn kêu tiếng, cả người Nguyệt Nương liền run lên, rất nhanh thân thể nàng chợt lảo đảo, bàn tay nắm lấy cánh tay Phương Tranh cũng toát mồ hôi.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU “ Phu quân, sinh hài tử…thực đau đến như thế hay sao?” La Nguyệt Nương run giọng hỏi, con ngươi xưa nay vốn lãnh diễm, chẳng biết vì sao lại bịt kín thêm vài phần sợ hãi. Từ sau khi mang thai hài tử, có lẽ là mẫu tính của nữ nhân, Nguyệt Nương càng nhu nhược hơn so với trước đây, còn vẻ uy phong lẫm lẫm của nữ trùm thổ phỉ Thanh Long sơn.
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Phương Tranh lo lắng nhìn sương phòng, tiếng hô đau đớn của Trường Bình thỉnh thoảng vang ra làm khuôn mặt vặn vẹo, thấy La Nguyệt Nương sợ hãi, Phương Tranh ôm vai của nàng, lại nhàng xoa bụng nàng, miễn cưỡng cười : “ có việc gì đâu, ngươi đừng sợ, kỳ thực sinh hài tử đau. Cũng giống như thường ngày chúng ta nhà xí, lần dùng sức, lại lôi ra tới. Hơn nữa cảm giác rất sảng khoái, Mật nhi sao, ha hả, từ trước tới nay nàng luôn thích khoa trương…”
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU
   cungquanghang.com I L Vcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com ZIN NGU Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  2. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 366: Đắc tử (2)
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vì hài tử trong bụng, La Nguyệt Nương cố nén trụ xung động dùng cước đá Phương Tranh, trợn mắt nhìn , sau đó tự xoa bụng, lát, phảng phất như nàng đặt quyết tâm nào đó, cắn răng lẩm bẩm: “ Mà thôi, để tương lai Thanh Long sơn có được đại đương gia, đau đớn đau đớn lần cũng được.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh ác hàn: “ Chẳng lẽ nàng dự định cho hài tử của chúng ta ngồi vào vị trí của nàng, tiếp tục nghiệp cướp của vĩ đại?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U La Nguyệt Nương tàn bạo : “ Thế nào? được sao? Cơ nghiệp Thanh Long sơn là cha ta truyền cho ta, đương nhiên phải truyền thừa xuống dưới!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh còn chưa kịp chuyện gì, chợt nghe Trường Bình ở bên trong hét thảm tiếng, trái tim Phương Tranh treo cao, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là té xuống mặt đất.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U khi mọi người khẩn trương, Mập Mạp dẫn theo mấy vị đại thần Bộ Binh vội vội vàng vàng chạy tới.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương lão gia nhìn thấy đương kim hoàng thượng tự mình tới, khỏi ngẩn người, sau đó lập tức quỳ xuống, liền dùng đại lễ lễ bái.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mập Mạp phất phất tay, : “ Đây là lúc nào rồi, Phương lão bá đừng quá đa lễ, Mật nhi ra sao? sinh chưa?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh ở bên ảo não : “ đau đớn suốt hai canh giờ rồi, còn chưa thấy động tĩnh, ai, nữ nhân sinh hài tử có phải đều chậm như thế ?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mập Mạp trợn mắt : “ Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Ngươi có hậu nhân, trong hậu cung của ta hoàng hậu cùng các phi tử còn chưa thấy động tĩnh…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Lúc này bà đỡ vội vội vàng vàng vén rèm lên, kinh hoảng : “ Đại phu, đại phu! tốt, khó sinh! Sản đạo chỉ mở ra ba tấc liền cách mở ra nữa.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mọi người nghe vậy kinh hãi, lúc đó Phương Tranh chỉ cảm thấy đầu óc như bạo tạc, trong lòng tựa hồ bị người hung hăng cắt đao, cảm giác đau đớn dị thường ràng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Thừa dịp mọi người còn ngây ra, Phương Tranh dậm chân liền hướng phòng sinh phóng , vọt tới cửa, tay đẩy bà đỡ sang bên, sau đó liền quan tâm chạy vọt vào sương phòng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương lão gia phản ứng trước tiên, nhất thời kinh hãi quát to: “ Tiểu súc sinh! Nhanh ra cho lão phu, điềm xấu…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Lời vừa hạ xuống, nhưng Phương Tranh vọt vào phòng từ lâu, đối với việc quát mắng của Phương lão gia căn bản mắt điếc tai ngơ, tại rất lo sợ yên, cảm giác sợ hãi lớn vây quanh .
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Khó sinh! Thế nào lại khó sinh? Đây là đạo lý gì? Trường Bình từ luyện võ, mang thai mỗi ngày đều kiên trì lại tản bộ, thân thể khỏe mạnh như vậy, thế nào hết lần này tới lần khác lại khó sinh?
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh bỗng nhiên nghĩ rất sợ, Trường Bình là vợ cả của , bọn họ quen biết nhau, lời ước thệ sống mãi đến khi bạc đầu còn vang vọng bên tai, hôm nay Trường Bình lại khó sinh, đây chẳng khác gì như chân bước vào quỷ môn quan.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vợ chồng son, nếu bởi vậy mà vĩnh biệt, điều này làm sao như thế! Phương Tranh xiết chặt nắm tay, cả người run lên, cường mãnh nhịn xuống sợ hãi trong lòng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tia sáng bên trong sương phòng rất tối, vài nha hoàn cùng bà đỡ thần sắc khẩn trương nhìn thấy Phương Tranh xông tới, khỏi ngẩn người.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U bà đỡ vừa há miệng định giục khuyên Phương Tranh ra ngoài, Phương Tranh lập tức chỉ vào bà ta quát: “ Ngươi câm miệng! Thế nào làm bà đỡ? Có biết đỡ đẻ hay ? Nếu lão bà của ta có gì hay xảy ra, hôm nay toàn bộ người trong phòng đều phải chết!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mọi người trong phòng nghe vậy, sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể tự chủ được mềm nhũn, phác thông quỳ xuống đầy đất.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U chiếc giường tựa vào hướng bắc, Trường Bình đầu đầy mồ hôi, toàn bộ giường đều bị mồ hôi làm ướt đẫm. Nàng chỉ mặc chiếc yếm, hai chân cao cao cong lên, mái tóc rối tung mất trật tự, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi đào mê người đỏ mọng thường ngày, lúc này cũng trở nên khô nứt, nàng lẳng lặng nằm giường, phảng phất cả rên rỉ cũng có khí lực.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong lòng Phương Tranh đau xót, tới trước giường ngồi xổm người xuống. nhàng cầm tay nàng, thấp giọng kêu: “ Mật nhi, Mật nhi…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình suy yếu nghiêng đầu qua nhìn thấy Phương Tranh, con ngươi vô thần bỗng nhiên có vài phần ánh sáng, mắt to khẽ nháy, giọt nước mắt chảy dài dưới tóc mai: “ Phu quân, ta vô dụng, sinh được…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Viền mắt Phương Tranh đỏ lên, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôn thanh : “ Sinh được cũng đừng sinh nữa, ta bắt buộc, chúng ta còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nước mắt lẫn mồ hôi mặt Trường Bình hòa lẫn vào nhau, nghẹn ngào : “ , đây là con của chúng ta, chúng ta thể bỏ nó. Chờ nó sinh ra, chúng ta phải cùng nhau nuôi lớn nó, nhìn nó thành thân, nhìn nó ánh sáng tứ phương, công thành danh toại…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Lúc này bà đỡ vén rèm lên, kéo Phương Tranh qua bên, cẩn thận giọng : “ Quốc công gia, sản đạo của công chúa điện hạ quá hẹp, cách nào mở ra, mấy đại phu bên ngoài thương lượng, tiếp tục như vậy cả mẫu thân và hài tử đều gặp nguy hiểm, sợ là thi hai mạng, quốc công gia, bà đỡ lớn mật thỉnh ngài quyết đoán là giữ người lớn, hay giữ hài tử?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nghe vậy cả người run lên, thống khổ cắn cắn môi dưới, sau đó mặt lên vẻ kiên quyết, lạnh lùng : “ Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là giữ người lớn! Hài tử sống hay chết ta mặc kệ, tính mạng người lớn nhất định phải bảo trụ! Nghe được chưa?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bà đỡ vừa gật đầu cái, Trường Bình như phảng phất ý thức được điều gì, nắm chặt tay Phương Tranh, thê lương hô: “ ! được! Ngươi thể đối xử như vậy với hài tử của chúng taTa…ta còn có thể sinh, ta muốn sinh nó ra, đây là hương hỏa của Phương gia, tuyệt thể đoạn tuyệt!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nhịn xuống bi thống, đè lại tay nàng, ôn thanh : “ Đừng lời ngu ngốc, nàng sống so với điều gì cũng quan trọng hơn, hài tử này cùng chúng ta vô duyên, cưỡng cầu được, buông tha thôi. Kỳ thực ta vốn thích tiểu hài tử chút nào, thực , vừa ồn vừa nháo, phiền chết người, sinh được là hay nhất, sau này chúng ta có thể vui vẻ mà sống trong thế giới thanh tĩnh của hai người.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bà đỡ đứng bên nhìn thấy tình cảnh, nét mặt trỗi lên vài phần buồn bã, lặng lẽ nghiêng đầu , xoa xoa nước mắt.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U mặt Trường Bình bỗng nhiên lộ ra loại thần sắc kiên quyết, nàng dùng sức cầm lấy cánh tay Phương Tranh, chẳng biết khí lực từ đâu đến, thân thể nho liên tục giãy dụa lên, ngụm hàm răng trắng như tuyết cắn lại chặt, phát sinh “ khanh khách” thanh , hai mắt trợn to, con ngươi tản mát ra loại quang mang khiến cho người khác khiếp sợ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh thấy thế ngẩn người, vội la lên: “ Mật nhi, Mật nhi! Nàng làm sao vậy?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bà đỡ bất chấp mọi thứ, đẩy Phương Tranh qua bên, thò đầu nhìn thân dưới của Trường Bình chút, bỗng nhiên vui vẻ : “ Sản đạo mở, mở! Đây đúng là bồ tát phù hộ! Nhanh, nhanh! Chuẩn bị mọi thứ cho tốt, quốc công gia, ngài ở chỗ này tiện, mau ra, bằng nếu mẹ con có chuyện may, lão bà tử chịu nổi trách nhiệm, mau ra!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nha hoàn cùng các bà đỡ lo sợ yên quỳ mặt đất nghe vậy tinh thần rung lên, vội vàng đứng dậy, tiếp tục bắt đầu bận rộn.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U bi thống lớn còn nhiễu đầy trái tim, tâm tình của Phương Tranh dường như từ địa ngục trong nháy mắt lên tới thiên đường, từ bi thương chuyển hoán thành vui vẻ quá nhanh, làm đầu óc Phương Tranh thoáng trống rỗng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mặc cho các bà đỡ chút khách khí đẩy ra ngoài cửa, Phương Tranh ngơ ngác đứng ngoài cửa lúc lâu, nhìn nha hoàn cùng đám bà đỡ khôi phục lại bận rộn, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thân thể chợt lủi, ghé vào song cửa sổ bên ngoài sương phòng, lớn tiếng : “ Mật nhi, đừng làm mệt thân thể! Ta ngay ở đây cùng nàng.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong phòng truyền đến tiếng hét thống khổ của Trường Bình, chẳng qua bao lâu, Trường Bình bỗng nhiên kêu lên tiếng thảm thiết, sau đó lớn tiếng hô: “ Phu quân.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong lòng Phương Tranh tê rần, vội vàng đáp lời: “ Ta đây, ta mực ở đây, cùng nàng.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình lại rên rỉ vài tiếng, sau đó vô cùng thống khổ kêu lên: “ Phu quân…phu quân, ngươi đáp ứng ta…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh vội la lên: “ Lúc này đừng phân tâm, thuận thuận lợi lợi sinh xong hài tử, cái gì ta cũng đáp ứng nàng.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U, ta muốn tại ngươi đáp ứng với ta!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Được được, ta đáp ứng nàng, nàng .”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Phu quân, a phu quân, ta muốn ngươi đáp ứng, sau này cho cưới thiếp nữa! A…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Ngoài phòng mọi người nghe vậy đều té.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh vẻ mặt cầu xin : “ cưới nữa, cưới nữa, người cũng cưới. Bà à, nàng chuyên tâm mà sinh .”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh vừa xong, chỉ nghe bên trong phòng bỗng truyền đến “oa” tiếng trẻ con khóc vang, sau đó nha hoàn ở trong phòng mừng rỡ kêu lên: “ Sinh rồi, sinh rồi! Công chúa điện hạ sinh rồi!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương gia nhị lão canh giữ bên ngoài phòng, Mập Mạp còn có nhóm người La Nguyệt Nương, nghe vậy tất cả đều thở dài hơi, thân thể Phương lão gia khẽ run lảo đảo vài cái, có chút hư thoát muốn té xuống mặt đất, làm Phương phu nhân phải vội vàng đỡ lấy .
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nghe được tiếng trẻ con khóc khỏi vui mừng, lại lần nữa để ý tới ngăn cản của bà đỡ, thân hình nhoáng lên, lại nhanh chóng chạy ào vào trong phòng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Lúc này bà đỡ vừa chặt đứt cuống rốn, từ dưới thân dưới của Trường Bình bế ra sinh vật, giơ lên trước mặt Phương Tranh, cười dài : “ Chúc mừng quốc công gia, chúc mừng quốc công gia, công chúa điện hạ sinh cho ngài tiểu công gia, mẹ con đều bình an, lão bà tử chúc mừng ngài!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh cố nén nỗi mừng, vô ý thức tiếp nhận hài tử máu chảy đầm đìa ta bà đỡ, chỉ thấy lớn hơn bàn tay mình chút, cả người đều là nếp nhăn, hai đôi mắt nhắm chặt, miệng to, tiếng khóc vang lan khắp trong ngoài phòng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tay, chần chờ : “ Đây…đây là hài tử của ta?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình vô lực nằm giường trợn mắt: “ Hỗn đản ngươi biết tiếng người ? Đó phải của ngươi của ai?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nhìn chằm chằm hài tử còn dính máu loang lổ, nỗi mừng rỡ lớn còn chưa phát tiết, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng chóng mặt, vội vàng đưa hài tử cho nha hoàn bên cạnh, sau đó giống như uống say rượu, cả người lảo đảo vài cái, lẩm bẩm : “ Kháo, sao ta có điểm…sợ máu a…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U vừa xong, Phương Tranh liền mềm nhũn té xuống dưới đất.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Lúc này ngoài phòng lại có bà đỡ bước nhanh đến, chờ Phương Tranh nằm xuống đất, liền đúng lúc đỡ lấy , gấp giọng kêu lên: “ Quốc công gia, quốc công gia! Bây giờ ngài còn chưa ngất được…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Làm sao vậy?” Phương Tranh cường khởi tinh thần hỏi.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U vị phu nhân khác của ngài ở bên ngoài biết vì sao, cũng bắt đầu đau bụng, đại phu , nàng khả năng cũng muốn sinh!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ba!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh chắc chắn thẳng thắn ném luôn cơ thể xuống mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chương 367: Song hỷ lâm môn(1)
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong sương phòng Trường Bình vừa sinh ra hương hỏa đầu tiên của Phương gia, La Nguyệt Nương cũng thua kém bắt đầu đau bụng lên.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Ông trời an bài rất xảo diệu, La Nguyệt Nương để Trường Bình sinh hài tử trước, cũng trễ hơn bao lâu, sau khi Trường Bình sinh xong hài tử, La Nguyệt Nương liền đau bụng khó nhịn, có lẽ là bị tiếng kêu la đau đớn của Trường Bình làm nàng bị hoảng sợ, gián tiếp đề cao thời gian ra đời của hài tử thứ hai của Phương gia.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vì vậy, trong tiểu viện của Phương Tranh xuất tình cảnh rất thú vị.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bà đỡ phụ trách đỡ đẻ, còn có bọn nha hoàn phụ trách hỗ trợ chăm sóc chạy việc, vừa tắm rửa xong xuôi cho tiểu công gia tương lai, sau đó liền như ong vỡ tổ từ phòng đông sương vọt ra, lại tiếp tục chạy tới phòng tây sương để đỡ đẻ cho La Nguyệt Nương.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mà Mập Mạp đứng bên trong tiểu viện, Phương gia nhị lão cùng với quan viên Bộ Binh trong triều, trợn mắt há hốc nhìn mấy bà đỡ cùng bọn nha hoàn giống như chợ, từ đầu này chạy tới đầu kia, Phương lão gia lại ôm tôn tử vừa mới sinh, kích động đến nước mắt rơi đầy mặt, lại nhếch miệng cười như hài tử. Mập Mạp cũng tiến lên, nhìn thành viên mới gia nhập vào gia đình hiển hách này, hiếu kỳ lại cẩn thận sờ sờ vào khuôn mặt còn nếp nhăn của cháu trai, sau đó sờ sờ vào gương mặt béo mập của mình, cuối cùng Mập Mạp nhất thời đối với đứa cháu mũm mĩm này sản sinh hảo cảm, có trời biết, đây chính là cộng minh của thiên nhai mập mạp nhân a.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tất cả mọi người trìu mến vây quanh tiểu công gia ngắm nghía, song song lại lo lắng cho La Nguyệt Nương ngớt. Sinh mạng mới được sinh ra đáng giá cho mọi người sinh lòng kính sợ và sùng bái, nhân loại luôn dùng phương thức này sinh lợi sinh sôi nảy nở, mỗi kiếp người đều do ông trời ban ân, huống chi là tiểu sinh mạng trước mắt. Bất luận kẻ nào cũng có thể dự liệu được, tương lai của nó sau khi lớn lên hiển hách tôn quý cỡ nào.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chỉ bất quá, mọi người lúc tình ca ngợi sinh mạng mới, nhưng tựa hồ quên mất cha của hài tử, cũng chính là Phương lão quốc công gia nằm mặt đất hôn mê bất tỉnh.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đương nhiên, cũng phải tất cả mọi người quên , có vị đại phu kịp thời thấy thời cơ vuốt mông ngựa khó có được, trong lúc mọi người vây quanh Phương gia nhị lão chúc mừng, vị đại phu này mình bắt đầu công tác cứu tỉnh Phương Tranh.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Khác với kinh lịch mạo hiểm khi Trường Bình sinh hài tử, La Nguyệt Nương nh hài tử tựa hồ rất nhàng, quá trình hành văn liền mạch lưu loát, hề xuất khúc chiết, có thể là xuôi gió xuôi nước, có lo lắng và cao trào phập phồng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đại phu ba chân bốn cẳng cứu tỉnh Phương Tranh ngất xỉu trong sương phòng phía tây của tiểu viện, La Nguyệt Nương sinh được phân nửa.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đợi cho Phương Tranh được người hầu nâng dậy, sau đó uống vài ngụm nước trà, tỉnh tỉnh mê mê còn chưa kịp lo lắng cho La Nguyệt Nương bên trong phòng tây sương truyền đến tiếng trẻ con khóc to, bà đỡ mừng rỡ vô cùng chạy đến, kêu lớn: “ Chúc mừng quốc công gia, chúc mừng quốc công gia, chuyện tốt thành đôi. Nhị thiếu phu nhân cũng cho ngài thêm tiểu thiếu gia.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mọi người đứng trong viện chợt “ oa” tiếng như nổ tạc, Phương gia nhị lão và Phương Tranh sáu mắt nhìn nhau, vui mừng đến nhất thời thất thần, sau đó bà đỡ cẩn cẩn thận thận ôm đứa trẻ ngừng oa oa khóc to ra sương phòng, nhàng đặt vào trong đôi tay của Phương Tranh vẫn còn đờ đẫn.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Quốc công gia, ngài nghe thử thanh hai hài tử, cao vút to , tương lai tất phi phàm, quốc công gia có phúc.” Bà đỡ ở bên vui mừng rạo rực lời chúc tụng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ban thưởng!” Phương Tranh lấy lại tinh thần, mừng rỡ cười to vài tiếng, phất tay : “ Hôm nay khổ cực mấy người các ngươi, còn có nha hoàn, các đại phu, mỗi người đến trướng phòng nhận trăm lượng bạc, bổn quan ban thưởng cho các ngươi.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U, mỗi người thưởng hai trăm lượng! Đến trướng phòng nhận lấy.” Phương lão gia hiển nhiên càng cao hứng hơn Phương Tranh, vẻ mặt kích động nhìn đứa này, lại nhìn nhìn đứa kia, nước mắt già rơi xuống : “ Ông trời thương xót, tổ tông phù hộ, Phương gia có hậu rồi, khai chi tán diệp.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nghe được câu “khai chi tán diệp” da đầu khỏi tê rần, tương lai hai tiểu tử này sau khi lớn lên, lão cha xem họ như ngựa đực mà sai khiến sinh con , loại công tác này cứ giao cho ta tốt rồi.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mập Mạp và các quan viên đứng bên lúc này đều xông tới, liên tục hướng Phương Tranh và Phương gia nhị lão chúc mừng, trong viện nhất thời nháo thành đoàn, khí tràn đầy vui mừng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Lúc này Phương Tranh mới tranh thủ thời gian tỉ mỉ ngắm hai đứa con trai.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Hai hài tử rất mập, đó là tác dụng trước khi sinh được bồi bổ quá nhiều, bế trong tay thử thử độ nặng, sai biệt lắm cũng phải có tới bảy tám cân, con mắt còn chưa mở, chỉ biết há to miệng khóc to, thân thể xíu được bao kín liên tục giãy dụa, tay chân an phận dùng sức huy vũ, khuôn mặt nhắn nhiều nếp nhăn ra da thịt màu hồng làm người ta thích, nhìn mũm mĩm mịn màng vô cùng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Yên Nhiên và Tiểu Lục lặng lẽ tiến đến bên người Phương Tranh, ước ao nhìn hai tiểu tử liên tục giãy dụa khóc vang trong lòng , hai nàng khỏi cười tươi tắn.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Yên Nhiên che miệng khẽ cười : “ Phu quân, bọn trẻ thực rất giống ngài đó, xem, con mắt chưa mở, lại an phận như thế, tương lai lớn lên khẳng định cũng giống như ngài, phải là người giữ quy củ, ba ngày hai đầu gây tai họa cho ngài, hì hì…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh hai tay ôm hai hài tử, nhìn qua lại chút, ha hả cười : “ quan hệ, mặc dù gây tai họa cho ta, Phương gia có tiền, tương lai mặc kệ làm lớn bụng bao nhiêu khuê nữ, ta làm cha cũng đều phụ trách hết.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Hai nàng mặt đỏ hồng cùng kêu lên xì hơi, Yên Nhiên len lén nhìn bốn phía chút, ở bên tai Phương Tranh : “ Phu quân, ta cũng muốn sinh hài tử cho ngài.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh hai mắt sáng ngời, nụ cười dâm đãng : “ Yên tâm, ý tứ của nàng, ta hiểu. Mật nhi và Nguyệt Nương sinh hài tử khổ cực, mấy ngày nay ta phải hảo hảo bồi hai nàng, qua mấy ngày liền len lén vào phòng nàng, hắc hắc.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đảo mắt thấy Tiểu Lục đỏ mặt đứng ngay bên, Phương Tranh sắc cười : “ Tiểu Lục nha, nàng khẳng định cũng rất ước ao phải ? Xem, hài tử khả ái cỡ nào, chúng ta có nên sinh thêm đứa hay ?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tiểu Lục mắc cỡ được câu, xoay người bỏ chạy.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Cũng quan tâm chiêu đãi Mập Mạp và các quan viên, Phương Tranh dặn dò nha hoàn đưa hài tử của Nguyệt Nương vào tây sương phòng, mà ôm hài tử của Trường Bình vào đông sương phòng, Trường Bình hữu khí vô lực dựa vào đầu giường, khí trời nóng nực, người còn choàng tấm chăn hơi mỏng, thấy hài tử trong tay Phương Tranh, ánh mắt Trường Bình sáng lên, đưa tay suy yếu cười : “ Nhanh cho ta ôm cái.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Rất kỳ quái, hài tử vẫn khóc oa oa ngừng vừa vào tay Trường Bình, lại bật người nín khóc cũng nháo loạn, cái miệng nhắn ngáp dài cái, sau đó còn chép chép miệng, biểu tình giống Phương Tranh lúc chiếm tiện nghi như đúc.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình nhìn thấy vừa tức vừa cười: “ Đây đúng là có người cha thế nào có nhi tử như thế, tiểu gia hỏa này tương lai còn dài, làm sao mà dạy dỗ được đây!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh mất hứng : “ Ai ai, có thể chuyện hay chứ? Giống ta có cái gì tốt? Tuổi còn trẻ là quốc công đương triều, quan tới nhị phẩm, gia tài bạc triệu, khắp thế giới đều thu thu, người giống như ta, trong trăm vạn người tìm ra được người hay sao?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình xì tiếng khinh miệt, sẵng giọng: “ Chỉ khoác, ngươi đúng là biết e lệ, nhi tử chúng ta lớn lên nếu có tính tình giống như ngươi, ta tức giận đến đâm đầu chết được!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Thẳng đứng dậy, Trường Bình hướng phòng tây sương nhìn chút, chu cái miệng nhắn : “ Nguyệt Nương cũng sinh nhi tử cho ngươi sao?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh gật đầu cười : “ sai, ha hả, song hỷ lâm môn, các nàng đều là công thần của Phương gia, nhìn thấy lão cha lão nương đứng ngoài sân mừng rỡ đến thế nào nha.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình chua chua : “ Hài tử của Nguyệt Nương, cùng hài tử của ta, ai tuấn hơn ai? Ai khả ái hơn ai?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh thở dài, lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân là đáng sợ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bất cứ chuyện gì cũng có thể phát tác, làm mẫu thân mà biến mất tính cách đó.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Thấy Phương Tranh lời nào, Trường Bình cau chiếc mũi xinh đẹp, nhàng điểm điểm khuôn mặt béo tròn của hài tử, cười : “ cần phải , khẳng định là hài tử của chúng ta tốt nhất, là trưởng tử của Phương gia chúng ta, tương lai kế thừa tước vị và gia nghiệp của ngươi, ngươi nhìn xem, có giống ngươi hay ?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh cúi người nhìn kỹ, ra, nhìn ra vì tiểu tử này gương mặt vẫn còn nếp nhăn, mũi hướng lên trời lộ ra hai cái hố , cuộn mình trong lòng Trường Bình, giống như con chuột , rất khó nhìn ra đến tột cùng là giống ai.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U đoan trang, cái miệng nhắn của hài tử chợt nhếch lên, lại bắt đầu khóc, Trường Bình vội vàng vỗ lưng nó, sau đó xốc lên cái yếm chút, bắt đầu cho nó bú.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh hai mắt nhìn đăm đăm, tiểu tử thần kỳ, con mắt chưa mở biết bú sữa, núm vú vừa lọt vào trong miệng, mặt nó liền lộ ra thần tình phi thường an tường, ra vẻ thưởng thức mỹ vị nhân gian, hình dạng rất hưởng thụ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Đứa này tương lai khẳng định là thiếu gia ăn chơi trác táng danh tiếng hiển hách!” Phương Tranh trịnh trọng hạ kết luận.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình vẻ mặt hạnh phúc, hơi híp mắt, nhìn hài tử bú sữa trong lòng, sủng nịch cười : “ Ăn chơi trác táng ta cũng nhận thức, đây là hài tử của chúng ta, hơn nữa, chúng ta chỉ cần còn sống, đời này còn có ai dám khi dễ , lão nương tru cửu tộc !”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh sờ sờ mũi, điều này cũng đúng, tiểu tử này địa vị quá cao, lão cha nó là quốc công cùng đầu lĩnh đặc vụ tay cầm quyền cao, lão nương lại là đương kim ngự muội, đường đường công chúa chí tôn, gia gia nó là Hoa triều thủ phủ, cậu nó là đương kim hoàng đế….”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U đời này còn ai dám trêu vào nó, sợ rằng cũng rất ít.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh ước ao đến mắt đều đỏ, cho tới bây giờ mới hiểu được, cái gì gọi là “ tiền bối trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U nhàng kéo tay Trường Bình, Phương Tranh rất chăm chú : “ Khổ cực cho nàng, thời gian sinh nó quá nguy hiểm, thành , nếu nàng có chuyện gì, hôm nay biết trong phủ có bao nhiêu người bị rơi đầu.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Gương mặt Trường Bình còn sợ hãi lắc đầu : “ Sau này phu quân cũng đừng nên như vậy nữa, mạng của ta cần lo, nhưng hài tử là hương hỏa của Phương gia, cho sơ thất, may là hài tử này mạng lớn, nếu bị quyết đoán của ngươi làm mất nó rồi.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh lắc đầu : “ Người lớn quan trọng hơn, hài tử còn chưa xuống đất cũng xem là người, thôi. Đó phải ta quyết đoán, đánh mất ai ta cũng đau lòng xót dạ, nhưng ở trong lòng t nàng càng trọng yếu hơn so với hài tử, phải lựa chọn giữa hai người, ta tuyển trạch vĩnh viễn là nàng.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình hạnh phúc nở nụ cười, trong mắt tuôn ra hai hàng nước mắt cảm động, xoa xoa mặt, Trường Bình giả vờ dễ dàng cười : “ Rốt cục cũng là người làm cha, chuyện so với trước đây đều chăm chú hơn, đúng là khó có được.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nghe vậy gương mặt biến đổi, nhìn chằm chằm bộ ngực trần lộ ra bên ngoài của Trường Bình, bộ ngực sữa cho hài tử bú, hắc hắc sắc cười : “ Hảo lão bà, nhượng cho ta cũng uống vài ngụm, nhi tử ăn bên trái, ta ăn bên phải, đừng lãng phí…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Dáng tươi cười của Trường Bình đọng lại.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bồi Trường Bình hồi, Phương Tranh lại vội vàng lủi vào phòng tây sương.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U La Nguyệt Nương tựa vào đầu giường, vẻ mặt thương nhàng vỗ về hài tử, cả người tán ra ánh sáng từ mẫu thánh khiết.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chương 367: Song hỷ lâm môn (2)
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Thấy Phương Tranh tiến đến, La Nguyệt Nương giãn mặt ra cười : “ Mau nhìn, nhi tử của ngươi cười.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh thò đầu qua nhìn, chỉ thấy tiểu tử kia nằm giường, mắt mở, nhưng khóc nháo, bàn tay mũm mĩm thỉnh thoảng bỏ vào trong miệng mút vài cái, lại vâng vâng nha nha kêu hai tiếng, hai chân mũm mĩm như cây củ cải mạnh mẽ mà hữu lực thỉnh thoảng đạp vài cái, sau đó lại nhếch môi, phát sinh tiếng cười gián đoạn, đặc biệt chọc người thương.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nhìn tiểu tử cười đặc biệt, cái miệng nhắn chợt mở ra, khóe miệng bên trái chợt nhếch lên, dáng tươi cười rất là tà khí, mơ hồ mang theo vài phần phỉ tính kềm chế được, cực kỳ giống dáng dấp Phương Tranh khi suất lĩnh đám thổ phỉ đánh cướp, rất có vị đạo vài phần đắc ý liền càn rỡ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U vui mừng, hai tiểu tử đều giống mình, đáng tiếc kế thừa ưu điểm của mình, ít tật xấu lại giống cả mười phần.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh kỳ lạ: “ Vừa sinh ra cười? Hắc! là bất thường.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U La Nguyệt Nương giận trừng : “ Cái gì tà môn? Cũng là nòi giống của ngươi, biết cười có gì tốt? Khóc sướt mướt, dáng vẻ đó là hán tử?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh suy nghĩ : “ Vừa sinh ra liền muốn làm hán tử, dùng điều kiện này cầu nó, quá nghiêm ngặt thôi?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U La Nguyệt Nương hừ : “ nghiêm ngặt sao được? Chờ nó biết , ta liền bắt đầu dạy nó luyện võ, ngâm nước thuốc tắm, mài gân cốt.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh lại càng hoảng sợ: “ Nàng phải định bồi dưỡng nó làm tướng quân tương lai đó chứ?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U La Nguyệt Nương chẳng đáng : “ Tướng quân có cái gì tốt, nào có được như các huynh đệ ở núi chén lớn uống rượu, vui sướng khi chia tiền tài? Đại đương gia Thanh Long sơn chắc chắn phải là nó, đương nhiên từ phải luyện được thân võ nghệ, nếu sợ rằng trị được đám vương bát đản núi kia.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh: “…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vì sao ta có loại xung động như trứng đau đến muốn khóc?
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chuyện vui lớn, Trung Quốc Công Phương Tranh song hỷ lâm môn, trong vòng ngày hầu như song song sinh ra hai vị lân nhi. Đánh vỡ ác chú bao đời Phương gia chỉ có độc đinh duy nhất đơn bạc.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Toàn bộ kinh thành quan trường và thương giới đều oanh động.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U ít quan viên và thương nhân trong thành nghe được tin tức, suốt đem đưa danh mục quà tặng đưa tới Phương phủ, những đống quà tặng lớn đầy xa hoa quý trọng lần lượt được người khiêng vào trong khố phòng Phương phủ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mập Mạp càng hạ chỉ, nhận hai vị lân nhi của Phương Tranh làm nghĩa tử, lại phong lão đại làm Phụng Trực đại phu, phong lão nhị làm Vũ Lược tướng quân, lại ban thưởng danh bá tước, tạo sách vu án, lần này tốt, hai hài tử vừa mới sinh ra, mắt còn chưa mở, tự nhiên có được hư chức hàng tứ phẩm, vừa lúc văn võ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Các đại thần đều bị chuyện Phương gia nhà đoạt được độc sủng hoàng ân, càng được hai đời đế vương coi trọng, quyền thế của Phương gia trong trăm năm càng tới mức đăng phong tạo cực.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương lão gia người gặp việc vui, bàn tay vung lên, ở bên trong phủ mở tiệc chiêu đãi cho các quan viên trong triều cùng thương nhân. Toàn bộ Phương phủ rơi vào trong bầu khí náo nhiệt vui sướng, Phương Tranh, vị phụ thân hùng này xem trọng tình quà lễ, đương nhiên cũng tránh được ra xã giao vòng, toàn những lời khách khí cả ngày, khi khách nhân về, gương mặt Phương Tranh cười đến cứng ngắc chết lặng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong phòng ngủ, Trường Bình ôm hài tử, vẻ mặt chẳng đáng trừng mắt nhìn Phương Tranh, chỉ thấy hai mắt bốc lên lục quang u u, lật xem danh mục quà tặng do khách nhân đưa tới, thỉnh thoảng mặt mày rạng rỡ, dáng dấp như thần giữ của, đặc biệt đáng ghét.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chẳng được bao lâu, gương mặt Phương Tranh bỗng nhiên trầm xuống tới, bất mãn : “ Ngụy lão đầu keo kiệt, người khác đều đống tặng lễ, ngược lại, khóa bạc hai cái, dù danh mục quà tặng cũng có. Có cần nghèo đến như vậy hay ?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vừa vừa cầm lên chiếc khóa bạc nho bàn, khóa bạc lớn, phân lượng rất , hơi thở là có thể thổi chúng phiêu phiêu chạy như bay.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình hừ : “ Ngụy thượng thư là thanh quan nổi danh trong triều, thu hối lộ hai tham tài, trong nhà mỗi ngày sinh hoạt khó khăn, ngươi còn hoàn hảo ý tứ ghét bỏ quà tặng của người ta, sao ngươi học tập khí khái của chút?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh cười xấu xa : “ Nàng muốn ta học Ngụy lão đầu người già nhưng tâm già, mỗi ngày chạy tới thanh lâu kỹ viện, bổng lộc triều đình phát cho , đều bị bỏ vào cái động đáy kia, ta nếu học , phỏng chừng nàng chưa chắc đáp ứng.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Quả nhiên Trường Bình trừng mắt, cả giận : “ Ngươi dám! Nếu ngươi còn dám ở bên ngoài trêu chọc câu dẫn nương, ta đem ngươi cắt , sau đó đưa vào cùng, hì hì, đưa vào cung cho hầu hoàng huynh ta, ha ha ha.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Gương mặt Phương Tranh tối sầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà a, vừa sinh xong hài tử muốn đem ta thiến, đây phải qua sông đoạn cầu sao?
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U lát, Trường Bình dừng cười, nghiêm mặt : “ Khách nhân đều về, ngươi phải nên đặt tên cho hai hài tử sao? thể cứ gọi là lão đại lão nhị mãi ? khó nghe.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh ngẩn người: “ Đặt tên? Quá sớm ? Hai hài tử dù cũng chưa biết , đặt tên bọn chúng cũng nghe hiểu nha.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình sẵng giọng: “ Nào có người làm cha như ngươi chứ? Có cái tên chính thức, sau đó mọi người có thể gọi, dù là hài tử nghe hiểu, nhưng chờ nó hiểu được mới đặt tên, hài tử khẳng định quen.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Sắc mặt Trường Bình vui vẻ, : “ Đúng, gọi hết các nàng tới, hôm nay lo chuyện đặt tên cho hài tử.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U xong Trường Bình ôm hài tử đứng dậy, đứng ở cửa kêu vài tiếng, chẳng được bao lâu, ở sương phòng La Nguyệt Nương, Yên Nhiên Tiểu Lục các nàng đều tới.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình bị kích động : “ Ngươi làm cha, tên đương nhiên do ngươi tới đặt, mau ngẫm lại, đặt tên cho hài tử là gì?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Các nàng vừa nghe, vội vàng gật đầu phụ họa, mọi người vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Tranh.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh hai mắt ngơ ngác nhìn các nàng, cổ họng ậm ừ hồi lâu cũng nghĩ ra cái tên nào hay, khỏi nhụt chí : “ bằng các nàng nêu thử cho ta chút thế nào?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chúng nữ phảng phất sớm đợi những lời này của , nghe vậy hăng hái bừng bừng cùng thảo luận, người này gọi Chấn Thiên, người kia gọi Lăng Uy, chung những cái tên nghe ra vô cùng vang dội.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Ở giữa chúng nữ, có Hàn Diệc Chân là tài danh nhất, nàng cúi đầu suy nghĩ, cười : “ Nếu hoàng thượng phong hai hai tử người là Phụng Trực đại phu, người là Vũ Lược tướng quân, vừa lúc là hai chức quan văn võ, ta xem lão đại bằng gọi là Sùng Văn, lão nhị gọi là Dương Vũ, đối ứng với chức quan của hai huynh đệ, cũng là hợp đó.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chúng nữ vừa nghe, đều nghĩ Hàn Diệc Chân thực có đạo lý, khỏi đều gật đầu tán thành.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chỉ có Phương Tranh cau chặt mày trầm mặc lên tiếng, lát mới : “ được, ta nghĩ còn thiếu vang dội, gọi tên chuyện này thể qua loa, là cả đời của hài tử đều cần dùng, chúng ta còn phải suy nghĩ cho kỹ mới được, thể để sau này hài tử lớn lên oán giận.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình cười : “ Chức quan của phu quân lớn nhất, học vấn khẳng định cũng là tốt nhất, vậy ngươi nên lấy tên gì mới là tốt đây?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tròng mắt Phương Tranh vòng vo chuyển, hắc hắc cười : “ Có phải mặc kệ ta lấy tên gì, mọi người cũng ý kiến?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu : “ Phu vi thê cương, ngài gì chúng ta đều nghe theo là được.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh đứng lên, chắp tay sau lưng tới bên cửa, ngửa đầu nhìn trăng sáng bầu trời, thần sắc bỗng nhiên trở nên hiu quạnh đơn nên lời, trong lòng mọi người thấy tê rần, lại biết vì sao lại trở nên trầm thống như thế.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U lúc lâu, Phương Tranh thở dài hơi, nghiêm túc trầm giọng : “ Hai đứa con trai, vừa lúc sinh ra vào thời gian Hoa triều sắp gặp ngoại tộc xâm lấn, phải , đây là ý trời, có lẽ tương lai người bọn chúng phải gánh trọng trách rất nặng, mang theo nhiệm vụ khu trục dị tộc, trách nhiệm mở mang bờ cõi.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mọi người nghe vậy, nhất thời nghiêm nghị khởi kính, nghĩ tới vị phu quân xưa nay nhìn như nghiêm túc, luôn luôn cợt nhả, trong lòng vẫn lo lắng quốc và giang sơn xã tắc, giờ này khắc này, các nàng đối với lại càng tăng thêm tầng kính ý sâu.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh thở dài : “ Nước gặp nguy nan, gia đình sao tồn? Ta chỉ mong muốn tương lai sau khi bọn chúng lớn lên, có thể xem việc báo quốc an dân là nhiệm vụ của mình, làm ra đại nghiệp lưu danh sử sách, như vậy, xem như nhà ta thẹn với ân sủng của hai đời đế vương.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình nhịn được : “ Phu quân, ra là lấy tên gì cho chúng?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh thâm cười, dựng thẳng ngón tay : “ Đời này của ta còn có hai chí hướng chưa hoàn thành, thứ nhất, khu trục dị tộc, còn đây là đại nghiệp đệ nhất, thứ hai, mở mang bờ cõi, đây là đại nghiệp thứ hai, ta dùng hai chí hướng còn chưa hoàn thành gọi tên bọn chúng, mong muốn tương lai bọn sau khi lớn lên, có thể kế thừa chí hướng của ta, làm hán tử đội trời đạp đất, làm phen nghiệp oanh oanh liệt liệt!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Buổi chuyện xong khiến chúng nữ cảm động kính nể vô cùng, nguyên lai phu quân cũng phải có chí lớn, chỉ là thời trở ngại, cách hoàn thành, phu quân kỳ thực cũng là hán tử đội trời đạp đất!
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình nhìn Phương Tranh ánh mắt tràn đầy ý nghĩ thương, giọng : “ Theo phu quân, nên gọi như thế nào?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh xoay người, tràn đầy trìu mến nhìn hai nhi tử của mình, vươn tay, nhàng vuốt khuôn mặt nhắn của chúng, trầm mặc lát, Phương Tranh thâm trầm : “ Lão đại gọi là Đại Nghiệp, chí hướng khu trục dị tộc, là đại nghiệp đầu tiên, cuộc đời này ta thể hoàn thành, phải nhờ vào bọn chúng.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nghiêng đầu nhìn lão nhị, Phương Tranh tiếp tục trầm giọng : “ Lão nhị gọi Nhị Nghiệp, lúc khu trục dị tộc, còn lại phải mở mang bờ cõi, mở rộng bản đồ của Trung Nguyên chúng ta, đây là đại nghiệp thứ hai. Hai nguyện vọng của cuộc đời này, phải nhờ vào chúng nó vậy.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chúng nữ thào nhớ kỹ “ Đại Nghiệp, Nhị Nghiệp” sau khi trầm ngâm phen, đều gật đầu tán thành.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình vỗ tay mừng rỡ cười : “ Được rồi, bọn có tên, sau này gọi là Đại Nghiệp và Nhị Nghiệp, mong muốn bọn chúng thừa kế chí hướng phụ thân, vì xã tắc vì bách tính, làm ra phen đại nghiệp.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh quay đầu vui mừng nhìn gương mặt vui sướng của các nàng, sau đó tràn đầy hiu quạnh thở dài, trong tiếng thở dài, bao hàm kỳ vọng lo lắng cho quốc gia dân tộc thời gian tới, ưu quốc ưu dân, tận hiển mặt.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chắp tay chậm rãi thong thả bước ra cửa, Phương Tranh tiêu điều vắng vẻ than thở: “ Mọi người trò chuyện, ta chung quanh chút, quốc gia rung chuyển, binh tai sắp khởi, ta bất an a…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh vừa , vừa lắc đầu xa.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Các nàng còn vui rạo rực thảo luận tên của hài tử, líu ríu lát, đều nghĩ Phương Tranh đặt tên cho hài tử ý nghĩa trọng đại, ngụ ý sâu xa, là tên tốt.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U lát, Hàn Diệc Chân đứng thẳng bên lại cười khúc khích, vẻ mặt cổ quái.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình bất mãn : “ Ngươi cười cái gì? Tên này đặt tốt sao?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Hàn Diệc Chân cười : “ Các ngươi đều mắc mưu phu quân, tính tình phu quân, các ngươi còn hiểu sao? lúc nào hiên ngang lẫm liệt qua như vậy? Hì hì, lấy hai tên đó, là muốn chiếm tiện nghi người khác đó…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Chiếm tiện nghi?” Các nàng kinh ngạc, sau đó niệm hai cái tên mấy lần, dần dần nắm lấy địa phương thích hợp.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình niệm lúc, khỏi biến sắc, nhất thời giận tím mặt, căm giận tháo xuống giày thêu chân, hung hăng ném ra ngoài cửa, hét lớn: “ Phương Đại Nghiệp gia, Phương Nhị Nghiệp gia, Phương Tranh tên hỗn đản này! là cẩu đổi tật ăn phân! Ngươi dự định nuôi hai hài tử làm khách làng chơi sao? tìm chết !”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chương 368: Bắc phạt(1)
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Đem hai cái tên rách nát của ngươi lập tức sửa lại!” Trường Bình phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Tranh, gương mặt đỏ bừng, chiếc mũi nho vì phẫn nộ ngừng phập phồng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh kỳ lạ: “ Oa! Mũi của nàng ngờ có thể biến thành lớn kìa, hành động phái, trời sinh hành động phái!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình tức giận nắm chặt tay: “ Ít sang chuyện khác! Sửa hai cái tên kia lại!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh ngửa đầu nhìn trời, dáng dấp ưu quốc ưu dân, cảm khái : “ Cuộc đời ta có hai đại chí hướng chưa hoàn thành, thứ nhất…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Câm miệng! Lão nương thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt! được, hôm nay ngươi phải sửa tên hài tử lại cho ta!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U sửa, tên đặt tốt như vậy, vì sao phải sửa nha…” Phương Tranh làm như nhàn nhã chơi trợn mắt khinh thường.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình cả giận : “ Ngươi cho là tên hay sao? Đại gia, nhị gia, ngươi cho là truy kỹ viện? Ta mặc kệ, hai cái tên phải sửa!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nhíu mày: “ sửa! Kiên quyết sửa! Đại gia nhị gia tốt, sau này hài tử chúng ta gặp người liền cao hơn hai bậc, quan tâm là ai gặp chúng, đều phải cung kính kêu bằng “gia”, nàng , đâu tìm chuyện đẹp như thế? Tương lai hài tử còn dài, khẳng định tràn đầy cảm kích khống rống vì người làm cha như ta.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ngươi…ngươi thối lắm! Nhi tử lấy cái tên như thế, tương lai biết hận ngươi như thế nào. Nó oán giận cả người làm mẹ như ta.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh cười : “ Ta dám cam đoan, hai nhi tử khẳng định oán giận nàng, đầu năm nay có tiền mới là đại gia, kiếp trước của ta, thiếu tiền mà cũng thành đại gia, nhi tử chúng ta dù sao cũng sinh thời gian tốt…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình xì tiếng khinh miệt, : “ Vậy ngươi dự định sau này làm sao gọi nó? Ngươi làm cha chẳng lẽ cũng gọi bọn là đại gia, nhị gia?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh hừ : “ Nhi tử do ta sinh, đương nhiên có khả năng gọi bọn nó như thế, cứ gọi lão đại lão nhị, chỉ là ta, mọi người trong nhà đều gọi là lão đại, lão nhi. Nhưng người ngoài sao, hắc hắc, đều phải gọi bọn nó là đại gia. Sau này người khác hỏi ta là ai, Hừ! Ta là cha của đại gia! Cha ta càng ngưu hơn, đại thái gia của đại gia, chậc chậc, tiện nghi chiếm lớn nha…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U được! cho gọi tên này!” Trường Bình tức giận đến gương mặt trướng lên đỏ bừng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U gọi tên này! Nàng đừng bức ta, chọc ta nổi giận, ta đặt tên bọn là tổ tông, cho bọn họ tăng thêm vài cấp bậc.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình hơi giật mình nhìn vẻ mặt đắc ý ai bì nổi của Phương, lát, bỗng nhiên ngồi xuống, nặng nề vỗ đùi, ai thán : “ Ta tạo nghiệt gì đây! Hài tử mạng khổ, lại có người cha như thế…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh vỗ vai nàng, ôn thanh thoải mái : “ Đừng u oán nữa, đây đều là mạng nha, các nàng tự nhận mạng .”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trường Bình: “….”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh rất hưng phấn, tên là chiêu bài của người. Khắp thiên hạ người nào làm cha lại có sáng ý tuyệt diệu như vậy? Sau này nhi tử ra ngoài, vừa báo tên liền ở khí thế hung hăng đè ép người khác, dù cho tương lai bọn họ vào triều làm quan, cả triều văn võ bất luận đại quan cũng phải khách khách khí khí kêu tiếng đại gia, nhị gia, thập chí là Mập Mạp hoàng đế ngồi ngai vàng, lúc hỏi chuyện cũng phải câu: “ Phía dưới là Phương gia đại gia?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vừa nghĩ đến cảnh này, Phương Tranh liền nhịn được nhếch môi nở nụ cười.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đời trước nhìn nhiều sắc mặt của những đại gia có tiền, hôm nay ta liền bắt đầu cả đời đều làm cha của đại gia, cừu đều báo được, sảng!
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ngươi vừa , hai tôn nhi của lão phu gọi tên là gì?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bên trong tiền sảnh Phương phủ, Phương lão gia ngồi thủ tọa, lông mày nhăn lại sâu, ánh mắt giống dao lướt người Phương Tranh như cắt qua cắt lại, thần sắc hơi có chút bất thiện.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh gian nan nuốt nước miếng cái, lén nhìn Trường Bình được nha hoàn dìu ngồi dựa ghế, Trường Bình len lén cười, cười có vẻ có chút hả hê.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tử bà nương! thủ phận ở cữ, chạy tới cáo trạng lão tử. Lão tử về phòng lột hết đồ của ngươi hung hăng chỉnh ngươi trận mới lạ!
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Hung hăng ném qua ánh mắt uy hiếp, Phương Tranh lập tức khởi lên khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt cười : “ Cha, ta cấp cho nhi tử hai cái tên rất có ý nghĩa, chính là vì dân tộc tiêu diệt Hung Nô, vì đại nghiệp khu trục ngoại tộc, tương lai phải do tôn nhi của ngài hoàn thành, cho nên…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Hừ! nhiều lời vô ích như vậy làm cái gì? Lão phu chỉ hỏi ngươi, ngươi đặt tên gì cho tôn nhi lão phu?” Phương lão gia chút khách khí cắt đứt lời .
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Cái này…” Phương Tranh cẩn thận giương mắt nhìn sắc mặt lão cha chút, lắp bắp : “ Tên…chỉ là danh hiệu…”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U mau!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Đại Nghiệp, Nhị Nghiệp.” Vương bá khí của lão cha vừa tán ra, Phương Tranh liền thành thành .
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Tê…” Phương lão gia nghe vậy hai mắt tĩnh lại, sau đó hít hơi sâu.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Cha, có phải ngài cũng thấy hài nhi đặt hai cái tên tệ?” Phương Tranh thấy lão cha ngây người lát câu, vội vàng cười lấy lòng hỏi.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ha hả, tệ, ha ha, quả nhiên tệ.” Da mặt Phương lão gia co quắp vài cái, ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, Phương Tranh nghe vậy vui mừng, định mở miệng khen lão cha ánh mắt bất phàm, thấy sau khi Phương lão gia bật cười vài tiếng, bật người thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, ngược lại thay vào biểu tình hung thần ác sát, sau đó trở tay từ sau ghế rút ra cây gậy chuẩn bị từ lâu, huơ vài lần, hướng Phương Tranh đánh tới, trong miệng chợt quát : “ Nghiệt súc! Lão phu hôm nay cần phải đem ngươi tươi sống đánh chết mới được! Nạp mạng đây!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh sợ đến cái cổ co rụt lại, vội vàng lui ra sau mấy bước, sau đó hai tay bảo vệ đầu, chạy trối chết, trong miệng oa oa hét lớn: “ Cha! Ngài đừng kích động, ta hảo hảo giảng đạo lý được ? Ta lại làm sai chỗ nào?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương lão gia tức giận đến cả người run rẩy, phẫn nộ quát: “ Ngươi đặt cái tên khó nghe như vậy cho tôn nhi lão phu, lão phu đánh ngươi đánh ai!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh trúng vài gậy, sợ đến tán loạn khắp sân: “ Có gì khó nghe kia chứ? Hài nhi phải cho ngài tăng thêm hai bối phận hay sao, ngài hẳn nên vui vẻ mới phải…ai nha!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ha ha, lão phu vui vẻ, lão phu vui vẻ tới mức hận đánh chết ngươi mới tốt! Cái gì đại gia nhị gia, ra sợ đắc tội hết mọi người. Lão phu còn bị ngươi liên lụy danh tiếng, ngươi thường ngày nghiêm túc cũng sao, tại ngươi còn muốn đem chuyện nghiêm túc lưu tới người tôn nhi của lão phu, hôm nay lão phu thể tha cho ngươi!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Ai nha! Gọi đại gia so với gọi tôn tử còn tốt hơn. Tên này cha vui mừng, Phương gia ta kiếm lớn…Ai nha! Cha, ngài có thể đừng sử dụng bạo lực hay , ảnh hưởng tốt.”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh ôm đầu chạy trốn khắp sân, trong lòng bi phẫn gì sánh được, từ cổ đến nay, làm tới quốc công, ai có thể gặp qua quốc công bị cha đánh cho chạy trối chết? Ngày tháng sau này, có cách nào khác qua!
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong tiền sảnh, Phương phu nhân ôm hài tử vẻ mặt thương cười đùa, thỉnh thoảng cười dài nhìn hai cha con ngươi truy ta đào trong viện, Phương Đại Nghiệp mở to mắt nhìn cha ruột chật vật chạy trốn, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, đường nước bọt trong suốt chậm rãi rơi xuống, mà Phương Nhị Nghiệp trong lòng La Nguyệt Nương lại cười, lại quay đầu , giống như chẳng đáng bĩu môi, phảng phất như thấy hành vi của người lớn…có chút đáng.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Thời gian như con chó hoang thoát xích, nhanh chóng mất . Tỉ dụ này giỏi quá!
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Bất tri bất giác hơn nửa năm lại trôi qua, đảo mắt tới mùa xuân năm thứ hai.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U năm nay rất bình thường, đây là năm mới đầu tiên từ khi Mập Mạp đăng cơ. Hơn nữa niên hiệu cũng từ Kiến Vũ năm thứ mười ba của tiên hoàng, đổi thành Tuyên Vũ nguyên niên.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Niên hiệu Tuyên Vũ năm nay chính do Phương Tranh ra.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Nguyên bản các đại thần đưa ra ý kiến sửa niên hiệu là Tuyên Nhân, thế nhưng Phương Tranh ở trong triều kiên quyết phản đối, cho rằng năm nay dụng binh với Đột Quyết, đây là thời gian bày ra vũ lực quân bị của Hoa triều, dùng hai chữ Tuyên Nhân, có vẻ lỗi thời, hơn nữa bị phiên quốc cho rằng Hoa triều mềm yếu dễ khi, vì vậy dưới cầu cường liệt của Phương Tranh, các đại thần lại thương nghị phen, rốt cục đều tán thành đem Tuyên Nhân sửa thành Tuyên Vũ, xem như Hoa triều hướng các nước lân bang biểu thực hành cứng rắn về phương diện quân ngoại giao.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U thực tế năm nay Hoa triều sửa lại thái độ mềm yếu thường ngày trong phương diện quân . Đột nhiên trở nên cường ngạnh lên, mà năm nay biên cảnh cũng bình tĩnh, từ tháng tám năm ngoái, Hoa triều liền hướng Mặc Cúc Liên phái ra sứ giả, đem chủ ý của Phương Tranh cho Mặc Cúc Liên, thỉnh dùng chiến thuật kéo dài hoặc giả vờ, liều mạng giữ chân Mặc Xuyết tiến công.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mặc Cúc Liên đối với chủ ý do Phương Tranh đưa ra có chút trơ trẽn, thế nhưng để bảo tồn thực lực, hơn nữa cũng nguyện mất minh hữu như Hoa triều, rốt cục Mặc Cúc Liên cũng nhắm mắt nhắm mũi làm theo.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vì vậy, vị quốc sư đức cao vọng trọng thảo nguyên, bỗng nhiên biến thành người giữ lời. Mọi việc đều làm theo kiểu vô sỉ đê tiện thủ đoạn. Bình thường cùng Mặc Xuyết Khả Hãn đánh trận, sau đó đầu hàng, đợi khi Mặc Xuyết thả lỏng cảnh giác, Mặc Cúc Liên lại bỗng nhiên đổi ý, huy binh tiến công Mặc Xuyết, cứ như vậy liên tục nhiều lần, mỗi lần đều làm Mặc Xuyết tức giận đến phát rồ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Chiến thuật kéo dài của Mặc Cúc Liên đạt được thành công cực lớn, đại quân của Mặc Xuyết bị chặn tại phía bắc U Châu Hoa triều, thể triệt để tiêu diệt Mặc Cúc Liên, Mặc Xuyết thủy chung cách nào xâm nhập Hoa triều bước.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trong năm này, triều đình chiêu mộ tướng sĩ huấn luyện cũng đạt được hiệu quả cực lớn. Dưới dốc lòng giám sát của vị đại tướng tài giỏi như Phùng Cừu Đao, những binh sĩ mới chiêu mộ rốt rục luyện thành những con cọp mới được sổ lồng, quân dung phấn chấn hơn rất nhiều.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trải qua xem xét của Hộ Bộ Hoa triều, cả năm gom góp điều phối, trù bị được ít lương thảo, binh khí và quân giới, cũng đủ cho đại quân Hoa triều đánh trận lớn.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tất cả và tất cả đều cho Mập Mạp và các đại thần trong triều đình, thời cơ bắc phạt thảo nguyên, tới.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tuyên Vũ nguyên niên tháng tư, hôm nay sắp sửa tịa kim loan điện khai triều hội.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Giờ Dần, tiếng chuông gác chuông hoàng cung vừa gõ vang, cửa Tây Cung liền chậm rãi mở ra, các đại thần thân mặc quan bào, đầu đội mũ quan, trong tay cầm tuân bản, án theo phẩm cấp lần lượt vào cửa cung.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh vẫn là dáng dấp lười biết tỉnh ngủ, ngày hôm nay cũng ăn mặc rất chính thức, thân mặc mãng bào do Mập Mạp đặc biệt ban cho, chậm rãi đầu trong đám quần thần, ánh mắt các đại thần nhìn vừa kinh lại sợ, lúc bước đều mơ hồ cách xa ba bốn bước.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U ngay trước mặt quần thần mà Phương Tranh cũng có cảm thấy cao hứng. Ngược lại, nhìn ánh mắt các đại thần nhìn về phía , trong lòng Phương Tranh bỗng nhiên phát lên vài phần cảnh giác.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Là tới thời gian từ quan rời , hôm nay chính mình quyền thế huân thiên, tôn quý vô cực. Có thể xem như là đứng đỉnh cao quần thần, dưới người mà trăm triệu người, nhưng đây phải là tượng gì tốt, khi quyền thế của mình ở trong triều đến mức còn bất cứ phe phái nào có thể chống lại, đại biểu cho phiền phức cũng mau tới.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U có vị hoàng đế nào nguyện ý trong kim điện của mình có đại thần giống như . Khi hoàng đế nghĩ giao quyền lực quá lớn cho thần tử, thậm chí ảnh hưởng đến hoàng uy của hoàng đế tại triều đình và dân gian , vị đại thần quyền thế huân thiên này xem như cũng sắp đến ngày tàn.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Ngày trước tấm gương bị lăng trì của Phan thượng thư chính là bằng chứng xác thực nhất.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Môn sinh trải rộng thiên hạ thế nào? Trong triều đình tay che trời thế nào? Kết quả vẫn là bị hoàng đế trị đến gắt gao. Cả nhà cửu tộc đều diệt, thánh chỉ của tiên hoàng vừa xuống, Phan gia dưới cả nhà hơn ngàn mạng người đều xuống hoàng tuyền.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đây là vì sao? Bởi vì quyền lực, hoàng đế nghĩ quyền lực của thần tử quá lớn, lớn đến uy hiếp tới ngôi vị hoàng đế liền phải hạ thủ đối với quyền thần, từ xưa đến nay, đây là quy luật tất nhiên.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Phương Tranh nghĩ mình rất giống Phan thượng thư khi xưa, tay cầm quyền to, hoàn toàn có năng lực dùng tay che trời trong triều. Nếu kéo lâu dài xuống dưới, Mập Mạp tất nhiên phát sinh hiềm khích với chính mình, sau đó hiềm khích càng ngày càng lớn, cuối cùng lên con đường ngươi chết ta sống.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Đây là điều mà Phương Tranh muốn nhìn thấy, muốn vì tranh đấu quyền lực, mà mất vị bằng hữu như Mập Mạp.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trước khi Mập Mạp còn chưa kịp phát quyền lực của mình lớn bao nhiêu nên huy ống tay áo, tiêu sái rời , đây là lựa chọn tốt nhất, triều đình giống như hoa sen trong vũng bùn, có thể ngắm nhìn từ xa mà thể xen vào, càng thể cước bước vào vũng bùn dưới đóa hoa sen, chết người.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vẫn hô vang muôn năm như cũ, Mập Mạp thỏa mãn nhìn các đại thần cung kính đứng bên dưới kim điện.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Làm hoàng đế hơn năm, Mập Mạp lại ngày càng thành thục, xử lý triều chính cũng trở nên ngày càng lão luyện, hoàn toàn thích ứng với vai hoàng đế, chậm rãi hưởng thụ cảm giác làm hoàng đế.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Vạn chúng chi thán, trời đất người, thiên hạ mây gió vì vui vẻ hay giận dữ của mà cuồn cuộn, đó là hoàng quyền, là người ngồi đỉnh quyền lực cao nhất, như thần linh bao quát chúng sinh bên dưới.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U “ Các ái khanh, hôm nay trẫm mở triều hội, có chuyện tình muốn cùng các vị ái khanh thương nghị.” Mập Mạp từ từ nhìn quét vòng, ánh mắt xẹt qua Phương Tranh ngủ gật bên cây cột, Mập Mạp khỏi lên vài phần ý cười bất đắc dĩ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Người này, làm cha hơn nửa năm, sao vẫn cứ tính tình này?
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Quần thần lên tiếng, lẳng lặng nhìn .
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Mập Mạp tằng hắng vài tiếng, bỗng nhiên từ ngai vàng đứng lên, thần sắc túc mục, trầm giọng : “ Đột Quyết Mặc Xuyết Khả Hãn phục vương hóa nhiều năm, lại thường xuyên bắt người cướp của tại cảnh nội Hoa triều ta, làm dân chúng khổ nổi. Trẫm quyết định, bắt đầu tháng sau, Hoa triều phái binh tiến nhập thảo nguyên, hiệp trợ quốc sư Mặc Cúc Liên, song phương hợp binh, cộng đồng thảo phạt nghịch tặc Mặc Xuyết!”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Quần thần nghe vậy ồn ào, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Mập Mạp chính mồm ra việc bắc phạt, vẫn làm quần thần cảm thấy khiếp sợ.
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Dừng chút, ánh mắt Mập Mạp như cố ý vô ý đảo qua Phương Tranh, cười : “ Cho nên, hôm nay trẫm muốn cùng các vị ái khanh thương nghị chút, người phương nào có thể đảm nhiệm chủ tướng bắc phạt?”
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U
   cungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com SUTICHBUONcungquanghang.com Y O U Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  3. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 369: Điểm tướng (1)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Người phương nào có thể đảm nhiệm chủ tướng bắc phạt?” kim loan điện, khi Mập Mạp hỏi ra những lời này, toàn bộ đại thần đều trầm mặc.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Bắc phạt, là hai chữ xa xôi cỡ nào, Hoa triều khai quốc hơn trăm năm, chưa từng chủ động bắt thượng chinh phạt thảo nguyên bao giờ? Hàng năm bị người Đột Quyết cướp bóc, hàng năm bị đánh bại, quân đội chỉ biết lui rồi lui, thành trì dù kiên cố, cũng đỡ được gót sắt của người Đột Quyết, người Đột Quyết giống như vây săn, đem bách tính Hoa triều coi như súc vật, chút nào thương hại mà cướp , hoặc tàn sát, thành trì biên cảnh từng lưu lại bao nhiêu vết máu loang lổ của bách tính vô tội. Ba nhiêu cha mẹ vợ con ly tán tử biệt, biên cảnh tuyến của Hoa triều bao năm tháng, tấc non sông tấc máu, hơn trăm năm ngoại tộc ngừng xâm lấn, làm dân tộc này càng thêm cực khổ sâu nặng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Rốt cục có ngày, Hoa triều cũng có thể ưỡn ngực, rút ra kiếm bén nằm lâu trong vỏ, chủ động đón nhận đao phong băng lãnh của kẻ xâm lược, quyết định này của Mập Mạp, làm cảm tình cả triều văn võ đều kích động. Trước đây bất luận các đại thần xuất phát từ suy nghĩ nào, hoặc chi trì hoặc phản đối cùng người Đột Quyết khai chiến, nhưng hôm nay Mập Mạp hạ thánh chỉ, cả triều văn võ đều có ai bước ra khỏi hàng phản đối quyết định của Mập Mạp.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hoa triều chịu nhục lâu lắm rồi, lâu tới mức mọi người phảng phất như chết lặng với những tháng ngày bị khi dễ, nếu hoàng thượng làm ra quyết định, các đại thần làm sao phản đối?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Thế nhưng, khi Mập Mạp hỏi người Phương Nào có thể làm chủ tướng bắc phạt, quần thần đều thành thành ngậm miệng lại, người bước ra.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đây là hồi chiến tranh thắng bại lường được, mỗi người đều biết hung hiểm trong đó, Đột Quyết tuy rằng nội loạn hai năm, thực lực bằng trước đây, thế nhưng con cọp chung quy vẫn là cọp, dù cho nó bị thương, ý chí chiến đấu của nó vẫn ngẩng cao, cho phép con thỏ khi dễ nó, trận chiến tranh này nếu đánh thắng còn có thể gia quan tấn tước, vĩnh lưu sử sách, nhưng nếu đánh thua? Ai tới gánh chịu hậu quả đánh thua? Ai dám tùy tiện lĩnh binh?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trongim điện, toàn bộ ánh mắt văn thần đều hướng về đám võ tướng đứng bên phải.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đám võ tướng đều nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trướng lên đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, lại buông ra, vài lần muốn bước ra xin lĩnh binh giết giặc. Có thể nghĩ lại nghĩ, nhưng vẫn còn nhịn xuống nhúc nhích.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trận chiến tranh này đối với Hoa triều mà quá trọng yếu, bọn họ dám mạo hiểm như vậy, sống chết vinh nhục của cá nhân ngã vào thứ hai, nếu do chính mình chỉ huy lại thua trận chiến tranh này, Hoa triều cảnh nội còn binh lính để dùng, thiết kỵ Đột Quyết liền có thể đơn giản tiến quân thần tốc, dễ dàng chiếm lĩnh thiên hạ, đám võ tướng nguyện ý vì nước hi sinh thân mình, nhưng bọn họ gánh nổi bêu danh tội nhân thiên cổ, bọn họ thể thua nổi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Bên trong kim điện lặng ngắt như tờ, chỉ có chỗ cây cột gần cửa truyền đến tiếng ngáy y hi, Phương đại thiếu gia còn ngủ say, thậm chí còn biết bên trong triều đình thảo luận việc gì.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Toàn bộ đại thần đều ghé mắt nhìn , ước ao đến con mắt đều đỏ, nhìn khí độ của người ta kìa, núi thái đè ép xuống, còn chút lo lắng vù vù mà ngủ say, đây cần có bao nhiêu đại bản lĩnh nha.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp bất đắc dĩ thở dài, nhìn quần thần chung quanh, trầm giọng : “ Các vị ái khanh có thể có chọn người thích hợp?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lại nhìn trái nhìn phải, vẫn là người mở miệng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngụy Thừa Đức khái khái, là Bộ Binh thượng thư, giờ này khắc này, phải bước ra để .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, người biết dùng binh, người có thao lược, vũ dũng hơn người, đều có thể nhận chức tướng quân thống soái, cựu thần suy nghĩ lâu, cho rằng Long Vũ quân đại tướng Phùng Cừu Đao có thể đảm nhiệm được chủ tướng bắc phạt.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phùng Cừu Đao cũng đứng trong quần thần, hôm nay triều hội dị thường trọng yếu, thân là võ tướng công huân lớn lao, vốn ở tại U Châu luyện binh, và Hàn Đại Thạch đều suốt đêm chạy về kinh thành, cố ý tham gia triều hội lần này.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nghe được Ngụy Thừa Đức đề cử, sắc mặt Phùng Cừu Đao do dự chút, rốt cục bước ra ôm quyền : “ Hoàng thượng, mạt tướng là võ tướng, trong người mang trách nhiệm bảo quốc trung quân, nhưng lần này dốc hết binh lực quốc gia cho chiến dịch này, mạt tướng có thể đảm nhiệm được chức tướng lĩnh trong quân, nhưng cách nào đảm nhiệm chức thống soái tam quân, Ngụy đại nhân thực quá đề cao mạt tướng, binh nhân, nguy cơ. Trọng trách như vậy, mạt tướng dám đảm đương, thỉnh hoàng thượng định đoạt.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Quần thần nguyên bản đều xem trọng Phùng Cừu Đao xuất nhận chủ tướng, dù sao xuất thân con nhà tướng, từ theo phụ thân cùng người Đột Quyết giao chiến, hơn nữa bản thân cũng từng lĩnh binh đánh bất ngờ thảo nguyên, lại có vài lần tham dự bình định phản loạn, vì nước lập được ít công lao, hôm nay cả cũng chối từ dám làm người cầm đầu tam quân, còn có ai có thể làm?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Quần thần hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần tình thất vọng, bao quát cả Mập Mạp ngồi ngai vàng cũng thất vọng khe khẽ thở dài.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H lúc quốc gia nguy nan, lẽ nào cả triều văn võ, người có suất tài thống lĩnh tam quân hay sao?” Mập Mạp cụt hứng nhìn quần thần, lo lắng .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Quần thần nghe vậy, gương mặt mang theo nét hổ thẹn, tự giác cúi đầu xuống.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H kim loan điện lại khôi phục tịch tĩnh như cõi chết.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong tịch tĩnh, tiếng ngáy của Phương Tranh càng xông ra, trong kim điện có hơn trăm người, ngừng lan truyền.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ánh mắt mọi người dần dần rơi vào người , sau đó chậm rãi hiển lộ ra ý cười hiểu ra, từ bất mãn, đến suy tư, sau đó cười khẽ, hầu như chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Áp lực của ánh mắt làm Phương Tranh còn ngủ khỏi giật mình, bỗng nhiên tỉnh giấc.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mở to đôi mắt còn ngái ngủ nhìn trái phải chút, Phương Tranh lại càng hoảng sợ.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Các ngươi vì sao nhìn ta như vậy?” Phương Tranh vô ý thức hai tay ôm ngực, kinh khủng : “ Ánh mắt các ngươi rất thuần khiết a, ta chiêu ta chọc giận các ngươi sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngụy Thừa Đức trong mắt như cười quan sát Phương Tranh vài lần, sau đó xoay người, mặt hướng Mập Mạp khom người tấu : “ Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, Phương quốc công đủ sức đảm đương trọng trách này.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh mờ mịt, sau đó vui vẻ: “ Cái gì trọng trách? Xét nhà sao? Xét nhà ai vậy?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H xong Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn đám đại thần quét tới quét lui, trong mắt lóe ra hai luồng lục quang u u.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Các đại thần đứng bên cạnh Phương Tranh bị trành đến da đầu đều tê rần, đều tự giác thối lui về phía sau.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Gương mặt Mập Mạp đen thui : “ Phương ái khanh, phải xét nhà, Ngụy đại nhân đề cử ngươi làm chủ tướng Bắc Phạt, ý của ngươi thế nào?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh ngẩn người, sau đó phía sau lưng giống như bị người đạp cước, mạnh mẽ nhảy dựng lên, sắc mặt trở nên tái nhợt gì sánh được, nhìn chằm chằm Ngụy Thừa Đức lát, lắp bắp : “ Bắc…bắc phạt…chủ…cái gì…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Bắc phạt chủ tướng, rất uy phong nga.” Mập Mạp cười tủm tỉm tiếp.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Uy phong.” Phương Tranh thào lập lại câu, sau đó mạnh mẽ giật mình: “ Uy phong? Khái khái, muốn ta làm chủ tướng bắc phạt? Hoàng thượng, các ngươi lầm ? Ta là quan văn.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngụy Thừa Đức ha hả cười : “ Phương đại nhân, báo quốc chẳng phân biệt được văn võ, quan văn có thể xếp bút nghiên theo việc binh đao, hơn nữa triều ta mấy lần nội loạn, đều là Phương đại nhân ở giữa điều hành đại quân bình định, biểu tốt, vì nước lập được ít đại công, những công tích đều có ghi lại trong hồ sơ, với chiến tích bách chiến bách thắng của ngươi trước đây mà , hoàn toàn có năng lực thống suất tam quân, thẳng kích kim trướng của Mặc Xuyết. Cả triều dưới, ai còn thích hợp làm chủ tướng hơn ngươi?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh bi phẫn dùng sức trừng mắt Ngụy Thừa Đức, tử lão đầu! Lão tử đắc tội ngươi sao? Nhiều cừu bao nhiêu nha, đáng giá bắt lão tử tiền tuyến chịu chết sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H ! Ta ! Ta muốn cáo lão hồi hương!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H kim loan điện, rốt cục Phương Tranh thèm để ý dáng vẻ lớn tiếng hét lên.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chi trì triều đình dụng binh đối với Đột Quyết là chuyện, nhưng nhượng chính mình mang binh chiến tranh lại là chuyện khác, Phương Tranh thế nào cũng nghĩ tới, trọng tâm chuyện này chỉ thoáng chốc chuyển dời đến đầu , đây chân thực là muốn chết nha!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H ! Ta kiên quyết ! Trong triều nhiều võ tướng như vậy, mỗi người so với ta dũng mãnh gấp trăm lần, để làm chi nhất định phải người yếu đuối như ta làm chủ tướng? Phùng Cừu Đao đâu? là chủ tướng tốt nhất đó.” Phương Tranh sợ đến sắc mặt tái nhợt, bắp chân như nhũn ra, lão tử đắc tội ai nha? Hại ta như thế.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phùng Cừu Đao vô tội xòe tay, : “ Phương đại nhân, mạt tướng mới vừa qua, khả năng của mạt tướng, đủ để thống suất tam quân, nhưng mạt tướng toàn lực tán thành Phương đại nhân thống suất, nếu có thể làm quân tiên phong dưới trướng đại nhân, mạt tướng tâm nguyện đủ!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lúc này cả kim điện văn võ đại thần đồng loạt quỳ xuống lạy, miệng quát: “ Chúng thần tán thành Phương đại nhân xuất nhậm chủ tướng bắc phạt.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ngươi…các ngươi…” Phương Tranh tức giận đến cả người run rẩy, chỉ vào các đại thần ra lời, lần đầu tiên cảm nhận được lòng người hiểm ác đáng sợ cỡ nào, đây là hạ tràng của quyền thần a! Trong ruột Phương Tranh đều hối hận đến phát xanh, sớm biết hôm nay, ngày trước liền kiên quyết hướng Mập Mạp từ quan, nếu hôm nay đâu tới nước này.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cả người Phương Tranh run lên, tức giận đến huyết khí trong lòng ngực nghịch xông, muốn ngay trước mặt mọi người ngay tại kim điện phun ra vài ngụm máu tươi, sau đó thừa cơ giả bệnh, rời xa nơi thị phi này, đáng tiếc cỗ máu tươi chảy ngược trong lồng ngực, chết tiệt! Thế nào cũng phun được!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phun được cũng sao, Phương Tranh linh cơ khẽ động, sau đó hai tay che trái tim, dáng dấp như thống khổ bất kham, giãy dụa đứng ngay giữa kim điện, sau đó thân thể giống như cam tâm lay động vài cái, giống như chiến sĩ dũng, chậm rãi, lừng lẫy ngã xuống. Nằm ngay sàn nhà, hai chân giống như sắp chết giãy dụa, thỉnh thoảng còn co quắp vài cái, dáng dấp rất là thê lương…
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Quần thần bị khổ nhục kế của Phương Tranh làm sợ ngây người, mọi người cũng chưa kịp phản ứng, Ngụy Thừa Đức ra phía trước, đầu ngón chân nhàng đá vào chân Phương Tranh, ha hả cười : “ Phương đại nhân, lúc này ngươi diễn xuất quá giả tạo rồi, lão phu xem vừa mắt, giả bộ bất tỉnh cứ giả bộ bất tỉnh, vì sao ngươi phải vạch hai chân ra như thế? Loại tư thế này là, ân, quá bất nhã, Phương đại nhân, hợp hai chân lại chút…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ba!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nằm mặt đất, mắt nhắm chặt như suy nghĩ, sau đó nhanh chóng khép lại hai chân.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Quần thần thấy thế cười ha ha, Ngụy Thừa Đức lắc đầu cười : “ Phương đại nhân, nếu bị nhìn thấu, tội gì giả bộ xuống phía dưới?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nhịn được từ dưới mặt đất đứng lên, nhảy bắn lên cả giận : “ Ta giả vờ hồi nào? Ta ràng là hôn mê! Hợp lại cũng được, hợp cũng được, các ngươi còn lý hay ? Muốn ta ngất thế nào các ngươi mới tin tưởng?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lúc này Mập Mạp ngồi ngai vàng cười tủm tỉm nhìn chớp mắt vài cái, sau đó Mập Mạp thu khuôn mặt tươi cười, trầm giọng : “ Được rồi, được rồi, đừng náo loạn, nếu Phương ái khanh được mọi người kỳ vọng, trẫm quyết định, liền do Phương ái khanh xuất nhậm chủ tướng bắc phạt, ba ngày sau tại tây giao đại doanh điểm tướng xuất phát!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp cười tủm tỉm nhìn Phương Tranh trợn mắt há hốc, cười : “ Phương ái khanh, ngươi cần phải hảo hảo biểu , vì nước đánh thắng trận lớn nha.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nghe vậy hai chân mềm nhũn, mặt mảnh tuyệt vọng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chương 370: Xuất chinh (1)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngự thư phòng bên trong hoàng cung. Phương Tranh níu tay áo long bào của Mập Mạp, khóc ra đống nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa dùng tay áo rộng của Mập Mạp lau tới lau lui mặt, rất nhanh, ống tay áo của Mập Mạp liền dính đầy nước mũi nước mắt, bẩn hề hề thành đoàn, làm kẻ khác muốn nhìn thêm.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp nhìn ống tay áo long bào của chính mình, khóe miệng xót xa rút vài cái, thở dài : “ Phương huynh, ngươi…cảm tình của ngươi quá phong phú, ta tìm cái khăn tay đưa cho ngươi lau lau có được hay ? Long bào của ta rất đắt tiền, tại quốc khố giàu có, ngươi còn khóc ta có y phục mặc.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh oa oa khóc lớn: “ Mập Mạp, ô ô…ngươi thể bắt ta chịu chết a! Ta ở có người già, ở giữa ở dưới còn có nhiều lão bà như vậy, nếu ta chết, bọn họ phải làm sao bây giờ nha.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp bất đắc dĩ : “ Phương huynh, đây phải cho ngươi chịu chết, khác với trước đây, lần này ngươi là thống suất tam quân, chỉ cần ngồi sau hậu phương điều hành đại quân, cần tự mình ra trận giết địch, ngươi có nguy đâu.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ô ô…tuy rằng ngươi rất chân thành, nhưng ta còn cảm giác là ngươi lừa dối ta chiến tranh! Hơn mười vạn người đánh vào cùng nhau, ai dám bảo chứng tên Mặc Xuyết vương bát đản dùng cách đối đãi Cốt Đốt Lộc như nhau, cũng tập kích lén sau lưng ta?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp than thở: “ Ta điều cấm cung cao thủ theo bảo vệ ngươi, chính ngươi cũng nên đề phòng chút, đừng điều hết tướng sĩ trong trung quân ra ngoài, như vậy có thể bảo hộ còn sơ thất…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh dừng lại tiếng khóc, giơ gương mặt đầy nước mắt nước mũi cẩn thận hỏi: “ Nếu phát tình huống ổn, ta có thể suất quân chạy trốn hay ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp cười khổ : “ Nếu ngươi chạy trốn ai cản ngươi, thế nhưng nếu ngươi chạy, phía sau là ngàn vạn bách tính vô tội của Hoa triều, còn có kinh thành của ta, còn có người nhà vợ con của ngươi, bọn họ tay tấc sắt đối diện tàn sát của người Đột Quyết, ngươi có chạy ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngày tháng có cách nào trải qua!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Khóe miệng Phương Tranh nhếch lên, lại nhanh muốn khóc ra.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp ngửa đầu nặng nề thở dài, : “ Phương huynh, hôm nay triều hội ngươi cũng thấy đó, triều ta phải thiếu tướng lĩnh dũng mãnh, nhưng lại thiếu khuyết thống suất tam quân! Dù là Phùng Cừu Đao cũng dám đảm nhận trọng trách, trừ ngươi ra, ta thực tìm ra người thích hợp để chọn làm thống suất đâu.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh hừ : “ Mập Mạp, ngươi đừng quên, ta là quan văn, phải võ tướng, trước đây bình Phan Văn Viễn, bình thái tử bình Thái Vương, đó là trâu bắt chó cày, tình thế làm cho ta phải chưởng quân, nhưng ngươi ta đều ràng, ta căn bản phải là nhân tài dùng trong chiến tranh! Cả triều văn võ đề cử ta lĩnh binh, là bởi vì bọn họ thích ta, muốn hất ta ra xa, đánh thắng bọn họ có công đề cử, đánh thua bức ngươi đem ta trị tội, ngươi làm hoàng đế lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn đẽo gọt ra ý tứ của đám đại thần kia?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp lắc đầu : “ Ngươi đừng nghĩ mọi người ai cũng xấu như vậy, thực tế, trong triều ít người đối với ngươi có hảo cảm, Bộ Binh thượng thư Ngụy đại nhân, cùng đám nha môn Bộ Binh quan viên dưới quyền , còn có Hộ Bộ Đỗ thượng thư, Lễ Bộ Dương thượng thư, bọn họ kỳ thực đối với ngươi đều luôn coi trọng, hôm qua quần thần nhất trí đề cử ngươi, cũng phải là tất cả mọi người muốn hại ngươi, ít ra Ngụy đại nhân bọn họ xác thực là vì suy nghĩ cho triều đình.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh trừng mắt nhìn Mập Mạp : “ Bọn họ đề cử ta, là bởi vì bọn họ bị hôn mê đầu óc, vậy còn ngươi? Ngươi cũng hôn mê đầu như bọn họ sao? Ngươi còn hiểu ta sao? Mười vạn đại quân giao cho ta chỉ là người chưa từng đánh trận lớn thống suất, chẳng phải làm cho bọn họ cước bước chân vào quỷ môn quan?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp cộc lốc nở nụ cười: “ Phương huynh, ngươi có đôi khi rất tự kỷ, đem mình khoác như thiên thần hạ phàm. Có đôi khi lại quá mức tự coi mình, thực tế, ngươi bình Phan Văn Viễn, bình thái tử, bình Thái Vương, thêm phía trước, trước khi ngươi làm quan từng cấp giúp triều đình sách lược thối lui Đột Quyết, những công tích này mọi người đều xem tại trong mắt, ở trong lòng ta và các đại thần, ngươi là người văn thao võ lược, lẽ nào chính ngươi cũng phát hay sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dừng chút, Mập Mạp tiếp: “ Thống suất tam quân, cũng cần có bao nhiêu dũng mãnh vũ lực, cũng cần tự mình ra trận giết địch, chỉ cần có ý nghĩ thanh tỉnh, ở trong soái trướng ra lệnh, đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyên bố từng quân lệnh có thể đánh bại địch nhân, dùng trả giá ít nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất, Phương huynh, đầu óc ngươi từ trước tới nay vốn thông minh, tiên hoàng và ta giao cho ngươi mỗi việc làm đều được hoàn thành thỏa đáng, lần này bắc phạt Đột Quyết, liên quan đến quốc gia xã tắc, ta chỉ đành giao chuy cho ngươi làm.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh lắc đầu : “ được, Mập Mạp, ta nhận nổi trách nhiệm lớn như vậy. Được rồi, kỳ thực sợ chết cũng là nguyên nhân trong đó, chung, ta dám thụ quân mệnh, ngươi tự thu hồi mệnh lệnh ban ra , tìm người thích hợp hơn đến đảm nhiệm thống suất.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp thần sắc úc : “ Còn có ai hợp hơn so với ngươi? Phương huynh, triều hội hôm nay, đám võ tướng trong quần thần, ngươi nhìn thấy có ai dám đứng ra lĩnh mệnh chức thống suất?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh vừa muốn khóc: “ Ta cũng đứng ra! Các ngươi vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta? Ta chiêu ai chọc ai vậy chứ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp thở dài : “ Kẻ thù bên ngoài trước mặt, trong triều lại người có thể đảm nhận trọng trách, ta làm hoàng đế cũng quá bi ai! Phương huynh, thực tế, ta muốn ngươi thống suất, ngoại trừ cho rằng ngươi xác thực có bản lĩnh đánh bại Đột Quyết, còn tồn tâm tư khác.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhìn biểu tình ngạc nhiên của Phương Tranh, Mập Mạp trầm giọng : “ Mấy năm qua, loạn trong giặc ngoài ngừng, họa ngoại xâm lược đến, đây là chuyện chúng ta cần phải giải quyết, chỉ nội ưu, trong hai năm, Phan Văn Viễn phản, tiền thái tử lại phản, Thái Vương phản, bọn họ tuy rằng đều bình định, nhưng vẫn còn dư nghiệt tồn tại, trải qua vài lần phản loạn, hoàng tộc thiên gia ta suy sụp uy vọng, thiên hạ thần dân đều suy nghĩ, nhiều người phản bội đương triều hoàng đế như vậy, lẽ nào vị hoàng đế này đáng giá cho mọi người ủng hộ hay sao? Lúc phụ hoàng bình định từng đem hết thủ đoạn thiết huyết xử lý thiên hạ, tẫn tru phản loạn, thậm chí liên lụy ít vô tội, nỗ lực dùng loại tàn sát máu tanh đến vãn hồi chút uy vọng của hoàng tộc. Làm cho người trong thiên hạ biết, hoàng tộc thiên gia cho phản bội, cho xâm phạm. Phụ hoàng phải là người thích giết người, thế nhưng vì tôn nghiêm hoàng tộc, phải làm như vậy.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H tại đến phiên ta làm hoàng đế, ta lại càng thích giết người, ta vẫn muốn dùng chính trị nhân từ xử lý, hồi phục lòng dân đối với triều đình, nay căn cơ của ta ở trong triều dần dần vững chắc. Đợi sau khi bình định Đột Quyết, ta tiến tới biến pháp đồ tân, nhượng gốc cổ thụ che trời từ từ héo rũ của Hoa triều dần dần chậm rãi tỏa sáng sinh cơ mới, nhưng tất cả những chuyện này, phải có tiền đề, đó chính là phải bình diệt Đột Quyết, để cho bọn họ từ nay về sau dám phạm cảnh, bách tính chúng ta mới có ngày, ta mới có thể buông tay phát triển hoài bão trong lồng ngực…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp càng càng kích động, gương mặt béo mập toát ra quang mang trầm tĩnh: “ Trước khi phụ hoàng lâm chung từng dặn dò, muốn ta làm hoàng đế có ích, ta đáp ứng , nhất định vào lúc ta còn sống, làm Hoa triều dưới chính lệnh thẳng đường, bách tính áo cơm lo, phiên giáp dị quốc từ nay về sau dám mơ ước giang sơn tốt đẹp của chúng ta, chân chính làm được nội lo, ngoại vô hạn, như vậy mới phụ phó thác của phụ hoàng, phụ trách nhiệm của hoàng đế.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh lặng lẽ, Mập Mạp dần dần thành thục rồi, rốt cục biết bản thân muốn gì, nên làm như thế nào, trong lồng ngực chứa thiên hạ, nỗ lực thực hoài bão của chính mình, ngược lại là mình sao? Chính mình lại có hoài bão gì?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H đời trăm loại người, Phương Tranh vẫn luôn cố chấp cho rằng bản thân chỉ có hoài bão làm thiếu gia ăn chơi trác táng. Đây là việc còn biện pháp, tính cách quyết định cho số phận.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ngươi những việc này, xác thực vĩ đại, Mập Mạp, phải thừa nhận, người thành thục hơn rất nhiều.” Phương Tranh tự đáy lòng than thở, lập tức lại chuyển, nghi hoặc : “ Thế nhưng…điều này có quan hệ gì đến việc muốn ta lĩnh binh chiến tranh cùng Đột Quyết?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp cười : “ Ngươi còn có nhìn ra tới sao? Cùng Đột Quyết đánh trận, là liên quan đến sống chết của hai quốc gia, tồn vong, kết quả như thế nào cũng cần ta phải , Phương huynh, ngươi ngẫm lại, nếu ta đổi người có gốc gác minh bạch lĩnh binh, sau khi đánh thắng hay thua biết, vạn nhất cũng giống như Phan Văn Viễn, Thái Vương bọn họ làm phản sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Lần này là khuynh hết binh lực quốc gia trong trận chiến này, nếu các tướng sĩ trái lại quay đầu đánh kích, chúng ta làm gì còn đường sống? Cả triều văn võ ngoài miệng đều trung quân báo quốc, nhưng ai biết ở giữa bọn họ có người rắp tâm hại người hay ? Phan Văn Viễn, tiền thái tử còn có Thái Vương, bọn họ thiếu chút nữa thành công. Ngươi ta làm sao biết còn có người nào dám mạo hiểm thử thêm lần hay ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mập Mạp sâu nhìn Phương Tranh, : “ Phương huynh, chỉ có cho ngươi lĩnh binh, mới làm cho ta hoàn toàn yên tâm, ngươi ta quen biết thời cùng học, là bạn cùng chung hoạn nạn thời áo vải, chúng ta cùng nhau đánh nhau, cùng nhau trêu chọc phụ nữ, cùng nhau dạo kỹ viện, chuyện tốt chuyện xấu phạm ít, dù là ngôi vị hoàng đế hôm nay của ta, đều là do ngươi toàn lực hỗ trợ mới có, cả triều văn võ, ta chỉ tin mình ngươi. Hôm nay bằng hữu như ta có nguy nan, Phương huynh, giúp ta lần nữa!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nghe vậy, luồng máu nóng trong lồng ngực nhất thời liền sôi trào lên.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H hiểu , Mập Mạp phải hướng hạ thánh chỉ, tại Mập Mạp là người bất lực cần bằng hữu giúp đỡ, thiên hạ ngoại trừ chính mình, còn có ai có thể giúp ?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chiến tranh thế nào? Chiến trường đẫm máu phải mình chưa từng thấy qua, vì bằng hữu này, gặp lại hồi làm sao? Lão tử tính toán làm thiếu gia ăn chơi trác táng, nếu là bằng hữu mà cũng giúp, thiếu gia ăn chơi trác táng như chẳng phải là sống quá mức ích kỷ? Làm thiếu gia ăn chơi trác táng bi ai như vậy, làm được có ý nghĩa sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chết chết! Lão tử vốn nên xuất ở thời đại này, sống được thêm vài năm, làm chức quan lớn đến như vậy, lão bà có, nhi tử có, lão tử kiếm đủ!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Được, ta giúp ngươi.” Phương Tranh nhìn Mập Mạp, nặng nề gật đầu.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Viền mắt Mập Mạp nhất thời ươn ướt, nhìn khuôn mặt dần dần trở nên kiên nghị của Phương Tranh, bỗng nhiên nhếch môi cười cười, trong nụ cười mang theo nước mắt.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cũng cười.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Bằng hữu, đơn giản là như vậy, câu cảm tạ cũng cần ra, đây đó đều hiểu .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ai, Mập Mạp, hỗ trợ hỗ trợ, quốc khố thiếu ta ba trăm vạn lượng bạc ngươi cũng phải nhớ, phải trả đó! Thân huynh đệ, sổ sách vẫn phải ràng.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Gương mặt béo phì của Mập Mạp biến đen.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ta vẫn rất yên tâm, nếu tại ngươi ghi tờ giấy nợ , như vậy ta có thể an tâm bắc phạt.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H!” Mập Mạp phun ra chữ từ kẽ răng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục bị Phương Tranh ôm vào lòng, hơi thở dốc, vừa rồi phen điên loan đảo phượng phảng phất đưa nàng lên thiên đường, qua , nhưng lâu vẫn thể bình tĩnh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phía bên kia của Phương Tranh, cánh tay ngọc của Phượng Nương nhàng khoác lên vai Phương Tranh, mị nhãn mê ly như hàng vạn hàng ngàn tơ trời quấn lên người .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chương 370: Xuất chinh (2)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Phu quân, hai ngày nay vì sao ngài tham lam như vậy? Muốn chúng ta lần lại lần, chúng ta đều chịu nổi nữa đâu.” Thanh Phượng Nương phảng phất mang theo vài phần tình dục, ôn nhu mềm mại, làm thân dưới Phương Tranh vừa thành xuống tới lại tự chủ được mà đứng thẳng lên.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục ghé vào người Phương Tranh, bật người cảm giác được thân thể Phương Tranh biến hóa, sợ đến cả người run lên. Vội vàng thở hổn hển tránh xa, đưa vùng lưng trơn bóng như ngọc về phía Phương Tranh, trong miệng mềm kêu lên: “ …ta từ bỏ, thiếu gia…ngài, ngài tìm Phượng Nương , ta được.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phượng Nương cũng mặt mày biến sắc, vội la lên: “ Ta cũng được nữa, phu quân, ngươi…ngươi cũng quá lợi hại .”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh bất đắc dĩ nhìn tiểu Phương Tranh dựng thẳng đứng, : “ Bỏ , loại chuyện này nên tiết chế, chúng ta trở lại lần là được, có được hay ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hai nàng liền biến sắc, gấp gáp lắc đầu.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phượng Nương xoay người, hai cánh tay trần đặt lên trong ngực Phương Tranh, giọng cười : “ Phu quân, ngài cần phải tiết chế mới được, tỷ tỷ , cho ngài…hì hì, cho ngài tham nhiều quá, nếu phá hủy thân thể của ngài, tỷ tỷ tha cho chúng ta đâu.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười khổ, : “ Được rồi, chúng ta trò chuyện cũng được.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phượng Nương nhàng thở dốc vài cái, ôn nhu : “ Phu quân, hai ngày nay vì sao ngài có điểm tâm thần bất an vậy? Ngài làm sao thế?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh thở dài : “ Các lão bà, tiếp qua hai ngày, ta bắc phạt thảo nguyên, cùng người Đột Quyết chiến tranh.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hai nàng nghe vậy, cả người run lên, mất hẳn vẻ kiều diễm vừa rồi, gấp đến gương mặt tái nhợt, kinh hãi : “ Ngài muốn chiến tranh? Đây là vì sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh nghiêm nghị : “ Nam nhi trung quân báo quốc, đây là nghĩa vụ phải làm, ta có thể nào ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đôi mắt đẹp của hai nàng thoáng chốc tuôn ra nước mắt trong suốt, Phượng Nương nhìn Phương Tranh, lớn tiếng khóc : “ Ngài báo quốc ra được dễ dàng, thế nhưng…nam nhân ra trận giết địch, đối với nữ nhân chúng ta mà , cũng là tai họa lớn hơn trời.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục trở tay ôm lấy Phương Tranh, trốn trong lồng ngực rộng của , khóc sướt mướt, chỉ liên tục lắc đầu.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh khụt khịt, bi phẫn : “ Các nàng cho là ta nguyện ý sao? Ta phải là có biện pháp sao? Các đại thần đề cử ta , hoàng thượng chỉ tin tưởng ta, con mẹ nó ta chiêu ai chọc ai chứ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phượng Nương vội vàng ngẩng đầu, : “ Chúng ta cho tỷ tỷ, thỉnh nàng tiến cung khuyên hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh ban ra.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh lắc đầu : “ cần, Mật nhi biết, là ta ngăn nàng tiến cung, chuyện đánh giặc ai bức ta, là ta tự mình đáp ứng hoàng thượng thôi.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhìn hai nàng khóc u oán buồn bã, Phương Tranh vươn hai tay chăm chú ôm hai nàng, ôm vào trong ngực, luôn hướng các nàng bảo chứng, chính mình chỉ ở hậu phương ra lệnh, cần tự mình ra trận giết địch, thần sắc hai nàng lúc này mới có thư hoãn.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cố ý nhìn Tiểu Lục chút, Phương Tranh thoáng suy nghĩ, chần chờ : “ Tiểu Lục, lần này ta thảo nguyên, còn có mục đích, căn cứ thám tử hồi báo, mẫu thân của nàng ở trung quân lều lớn của Mặc Xuyết Khả Hãn, ta nghĩ, nếu như lần này chiến thắng, hẳn là có thể thuận lợi cứu trở về mẫu thân của nàng.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Tranh, thần sắc do dự mấy lần, sau lát Tiểu Lục cúi đầu, trong giọng tràn ngập kiên định: “ Thiếu gia, Tiểu Lục muốn theo bên cạnh ngài, cùng nhau bắc phạt thảo nguyên.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ A? được! đùa gì vậy! Trăm triệu được!” Phương Tranh chút do dự cự tuyệt: “ Hai quân đánh nhau, đao kiếm có mắt, làm nàng bị thương sao bây giờ? Chuyện này vạn vạn được.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục cũng cưỡng cầu, chỉ bình tĩnh nhìn Phương Tranh, từ trong ánh mắt kiên định của nàng, Phương Tranh thấy được vài phần kiên quyết, trong lòng biết thế nào cũng ngăn cản được chuyện Tiểu Lục bắc thượng thảo nguyên, dù sao mẫu thân của nàng còn ở trong Ba Uyên bộ lạc chịu khổ, biết nơi ở của mẫu thân Tiểu Lục khẳng định tìm, dù là ai cũng thể ngăn cản được nàng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Được rồi, thôi thôi, cùng với ta!” Phương Tranh bất đắc dĩ phất phất tay, : “ Các nàng luôn luôn khi dễ ta, ta thực chìu chuộng hư các nàng!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục cảm kích cười cười, tựa đầu chôn trong lòng Phương Tranh, dùng sức ôm lấy thắt lưng .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Con ngươi Phương Tranh vòng vo chuyển, sắc cười : “ Nhanh xuất chinh rồi, ta phải hảo hảo khi dễ các nàng, chờ ta đại thắng quay về triều các nàng khẳng định cũng mang thai tiểu tử béo mập cho ta.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H xong Phương Tranh mạnh mẽ nghiêng người, đặt Phượng Nương ngay bên dưới thân.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ánh nến chập chờn, chiếu sáng cảnh xuân tràn ngập trong sương phòng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tháng tư Tuyên Vũ nguyên niên, đại doanh tây giao, cờ xí phấp phới, sát khí trùng trời, hơn vạn danh tướng sĩ bài thành đội ngũ chỉnh tề, ăn mặc áo giáp sáng rỡ, tay cầm đao kiếm trường mâu sắc bén, lẳng lặng đứng sân, hơn vạn ánh mắt chăm chú nhìn lên Phương Tranh mặc thân khải giáp màu bạc đứng đài điểm tướng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hơn vạn binh sĩ này là tinh nhuệ được tuyển chọn từ trong tứ quân bảo vệ xung quanh kinh thành, bọn họ hộ tống Phương Tranh cùng nhau bắc thượng, sau đó ở tại U Châu hội hợp với hơn mười vạn đại quân khẩn trương huấn luyện, cùng nhau xuất binh thảo phạt Mặc Xuyết.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H sân lặng ngắt như tờ, hơn vạn người nhìn như người, lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong trầm mặc tản mát ra vẻ túc sát tiêu điều. Theo thời gian trôi qua, khí thế túc sát càng thêm nồng nặc, ở bầu trời sân rộng cuồn cuộn, ngưng kết, giống như lưỡi đao sắc bén, chút kiêng nể cắt lấy da thịt mọi người, làm kẻ khác tự chủ được sinh ra kính nể.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Sa trường điểm binh, khí phách hiên ngang, đài điểm tướng, Phương Tranh khoác thân áo giáp sáng rực, đầy mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào hơn vạn danh tướng sĩ trước mặt, bọn họ tuổi trẻ cường tráng, tinh thần chấn hưng. Tinh thần còn phấn chấn bồng bột, trong trầm mặc tản mát ra ý chí chút nào sợ hãi, phảng phất như bọn họ cũng phải đấu chiến sống chết với người Đột Quyết, mà là tham gia hồi yến tiệc hào hoa xa xỉ gì sánh được.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?” ( Say khướt sa trường xin chớ cười, xưa nay chinh chiến có ai về?)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong lòng Phương Tranh nhiều lần lặp lại câu này, đủ loại cảm xúc lẫn lộn.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Những vị tướng sĩ theo xuất chinh hôm nay, có bao nhiêu sinh mạng vĩnh viễn chôn thảo nguyên hoang mạc lạnh giá, thân thể hóa thành bùn đất, tan rã đại địa? Bọn họ có biết chiến tranh đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc vô tình hay ?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiếng trống bên trái sân rộng vang lên, giờ lành đến, nên xuất chinh rồi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Đại nhân, có nên vài câu với tướng sĩ, cho bọn họ chút khí thế?” Ôn Sâm đứng bên thấp giọng hỏi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh gật đầu, nhìn các tướng sĩ sĩ khí như hồng, bỗng nhiên sản sinh nỗi sợ hãi, chiến tranh, là chuyện nguy hiểm cỡ nào, vạn người này ai có cha sinh mẹ dưỡng, nếu mình thể đưa họ còn sống rời khỏi chiến trường, làm sao làm thất vọng cha mẹ già ở hậu phương tha thiết chờ mong bọn họ đắc thắng quay về?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Giờ khắc này, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy vai gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề, tuy rằng nhìn thấy sờ được, nhưng ép tới mức có cảm giác thở nổi.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tằng hắng vài tiếng, Phương Tranh dồn khí đan điền, lớn tiếng : “ Tướng sĩ..”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Nghiêm!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vạn danh tướng sĩ đồng loạt thu chân ưỡn ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Tranh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Khái khái hai tiếng, Phương Tranh nỗ lực cho thanh chuyển tới từng góc sân, chỉ là bởi vì trong lòng sợ hãi, thanh của có vẻ hơi run rẩy.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Các tướng sĩ! Cổ nhân , mặc dù ngàn vạn lần người chung quanh, ta bỏ chạy…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Các tướng lĩnh đứng thẳng nghe vậy đều ngạc nhiên, Ôn Sâm quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản : “ Đại nhân, sai rồi, sai rồi! phải bỏ chạy! phải bỏ chạy!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh ngẩn người: “ phải chạy sao? Vậy là gì?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ôn Sâm mặt mày đen thui, thấp giọng : “ Mặc dù ngàn vạn lần người chung quanh, ta vẫn tới, phải chạy.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh chợt hiểu: “ A! Đúng, phải chạy.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Sau đó Phương Tranh lại hung hăng liếc mắt trừng Ôn Sâm, tựa hồ rất vừa ý bị cắt đứt hăng hái diễn thuyết.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Các tướng sĩ, vừa sai rồi, đều phải chạy, là tiến tới, chúng ta phải tiến tới! Cổ nhân lại , đãn sử long thành phi tướng tại, chúng ta lại càng chạy rất nhanh…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Đại nhân, sai rồi! Lại sai rồi!” Ôn Sâm đầu đầy mồ hôi, trong lòng khó khăn gì sánh được, Phương đại nhân vì sao chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn, trận chiến này đánh nguy hiểm nha.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Gương mặt Phương Tranh đen thui, căm tức nhìn Ôn Sâm : “ Ngươi có phải có bệnh ? Lão tử cái gì ngươi cũng làm trái lại với ta, trường hợp nghiêm túc như thế, ngươi thể yên tĩnh chút sao? Nếu ngươi lên , ta đứng bên nhìn.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ôn Sâm ủy khuất đến sắp khóc, đến tột cùng là ai nghiêm túc chứ? Có người làm chủ tướng như ngươi sao?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H, đại nhân, hắc hắc, chính ngài , ngài , thuộc hạ chen miệng nữa.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Đừng khách khí, ngươi tới , luôn bắt lỗi của ta, văn tài của ngươi nhất định xuất chúng hơn ta, ngươi tới vài câu với mọi người.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H, đại nhân, ta sai rồi, ta bao giờ xen vào nữa, ngài buông tha ta .”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H được, lão tử kiên trì muốn ngươi , nhanh lên chút, đừng ngồi chồm hổm!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Đại nhân, thuộc hạ dám, thuộc hạ sai rồi!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dưới ánh mắt chăm chú của vạn danh tướng sĩ, hai người dây dưa đài điểm tướng nửa ngày, cuối cùng Ôn Sâm chịu nổi áp lực ánh mắt của vạn người, chật vật chạy xuống đài điểm tướng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H có Ôn Sâm ở bên cạnh ồn ào, Phương Tranh nhất thời cảm thấy thanh tĩnh hơn rất nhiều, hăng hái bừng bừng vung tay tiếp tục định diễn thuyết, kết quả bàn tay vung lên giữa trung hồi lâu, nhưng nhớ nổi rốt cục nên gì, trong lòng khỏi vạn phần bực bội.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Các tướng sĩ, nghiêm!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vạn tướng sĩ lần thứ hai đứng nghiêm.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh huy tay, nghẹn nửa ngày cũng có gì để , khỏi phẫn nộ quát to: “ Xuất phát!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Ôn Sâm! Ngươi con mẹ nó! Lão tử phải phạt nửa năm bổng lộc của ngươi!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hoa triều Tuyên Vũ nguyên niên tháng tư, do hoàng đế hạ chỉ, Trung Quốc Công Phương Tranh nhận chức thiên hạ binh mã đại nguyên soái, suất quân bắc thượng, thảo phạt Đột Quyết, triệt để bình định phương bắc biên cảnh gây loạn suốt hơn trăm năm, thánh chỉ vừa xuất, thiên hạ rung động. Chu bang dị quốc đều ngạc nhiên với khí phách của Hoa triều tân hoàng, mà bách tính toàn quốc lại vui mừng khôn xiết, cùng tán hoàng thượng minh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong ánh mắt tha thiết của bách tính quan viên toàn thành, đội ngũ sĩ khí như hồng bày thành đội ngũ chỉnh tề, dưới suất lĩnh của Phương Tranh, hạo hạo đãng đãng rời khỏi kinh thành, hướng phía bắc bước , lao thẳng tới vận mệnh đoán được phía trước…
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chương 371: Thỏ bác sư tử (1)
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đại quân xuất phát, lao tới U Châu, đồng hành ngoại trừ Phùng Cừu Đao và Hàn Đại Thạch hai vị đại tướng, Phương Tranh mang theo toàn bộ thành viên Ảnh Tử, để phòng ngừa bản thân bị địch nhân lén tập kích, chết trong mơ hồ, Phương Tranh chỉ đem thân binh đội ngũ của mình mở rộng đến hơn hai ngàn người, còn tỉ mỉ vì chính mình chế tạo thân áo giáp đao thương vào, tài liệu bộ áo giáp do vạn năm hàn thiết chế ra, đao chém tới, dù vết tích cũng thể lưu lại, với trình độ cứng rắn của bộ áo giáp, Phương Tranh phỏng chừng dù cho tại có người kíp nổ đạn hạt nhân, cũng có thể sống được tốt.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chuyện chú tâm làm, tất nhiên đạt được hiệu quả.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H tại chuyện thứ nhất mà Phương Tranh muốn làm, đó là đề cao hệ số an toàn của bản thân đến hạn độ lớn nhất, ở chiến trường máu thịt bay ngang, sống sót mà lông tóc bị thương, cho nên vấn đề an toàn cá nhân, tuyệt dám có chút chậm trễ.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Áo giáp chế tạo rất đẹp, màu bạc ngăn nắp, nhưng khuyết điểm rất lớn, so với áo giáp bình thường nặng hơn tới mười cân.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cũng chú ý. người nặng hơn mười cân trọng lượng tuy rằng làm cho tương đối mệt, nhưng lại có cảm giác an toàn chưa bao giờ có, chỉ bằng điểm ấy, mệt chút cũng thấy đáng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đại quân tiếp tục xuất phát, Phương Tranh thân là chủ tướng, cưỡi ngựa giữa trung quân, hai ngàn thân quân của vững vàng vây ở giữa, kín kẽ hở, thân quân toàn bộ đều do Mập Mạp cố ý phân phối cho , toàn bộ là đại nội cấm quân tinh nhuệ, bọn họ đều có thân võ công tuyệt hảo, trọng yếu hơn là, bọn họ trung tâm. Bất luận dưới tình huống nào, bọn họ đều có thể sẵn sàng hi sinh bảo toàn chủ tướng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh rất hưởng thụ cảm giác được người chu đáo bảo hộ chặt chẽ, nhiều người rậm rạp cùng chỗ, ngoại trừ có điểm thiếu dưỡng khí ra, an toàn ra cần lo lắng.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục cũng cưỡi ngựa, song song cùng Phương Tranh, đại quân xuất chinh cho phép mang theo nữ quyến, cho nên Tiểu Lục mặc vào trang phục thân quân, đương nhiên bồi ngay tại bên người .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đại quân vạn người giống như đạo nước lũ chạy chồm thôi, cuồn cuộn tràn về hướng bắc.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh ngồi lưng ngựa, nhìn trước thấy đầu, sau thấy đuôi, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn liên miên, khỏi ý cười, giơ lên roi ngựa trong tay, nhìn Tiểu Lục cười : “ Thấy đại quân của bổn quan, có hùng tráng ?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục hé miệng cười : “ Hùng tráng, rất hùng tráng, thiếu gia, lần này khẳng định thiếu gia đại thắng.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài, suất lĩnh nhiều người đánh trận như vậy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời , thắng hay thắng dám , chạy trốn khẳng định rất phương tiện.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục trừng mắt nhìn, nhàng : “ Thiếu gia, hôm nay bách tính dân gian đều ngài là Chiến Thần hạ phàm.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiếng cười của Phương Tranh ngừng bặt, giật mình : “ Chiến Thần? Ta là Chiến Thần?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu Lục cười : “ Đúng rồi, bách tính đều ngài lĩnh quân bắc phạt khẳng định thắng, bởi vì thiếu gia từ trước đến nay đều là bách chiến bách thắng. Ngài xem, đánh Phan thượng thư, ngài thắng, đánh thái tử, ngài cũng thắng, đánh Thái Vương, cũng là ngài thắng, bách tính , ở sau lưng thiếu gia có thần phật đứng đầy trời, chỉ cần là thiếu gia lĩnh binh, ông trời đều phù hộ cho Hoa triều ta.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Dù da mặt Phương Tranh có dày như thành tường, nghe được phiên thừa nhận của bách tính, da mặt dày của cũng tự chủ được đỏ lên chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Xem ra bách tính cũng ngu ngốc a!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong ngực Phương Tranh cảm khái câu.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Bất luận phiên thừa nhận kia là hay giả, truyền tới lỗ tai , liền chỉ có thể liều mạng đánh trận, nếu ã được phong làm Chiến Thần, chính mình nếu đánh thắng mà quay về, ra cửa cũng xấu hổ dám chào hỏi, dân chúng thời cổ đại học được lợi dụng dư luận tạo thế, lòng người quá hiểm! Cái này bảo mình làm sao còn ý tứ chạy trốn?
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong ngực Phương Tranh bỗng nhiên tăng thêm vài phần áp lực.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nguyên bản dự định nếu tình hình chiến đấu ổn liền triệt thoái ngoài trăm dặm, tại đầu kỳ lạ xuất xưng hào “ Chiến Thần”, Phương đại nguyên soái da mặt mỏng thầm quyết định, chỉ triệt năm mươi dặm!
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đại quân suốt nửa tháng, lúc này mới tới địa giới U Châu, địa phương trú tướng suất thân kỵ hơn ngàn người, ra doanh xa hơn ba mươi dặm để hoan nghênh, cung kính nghênh đón hơn vạn binh sĩ tinh nhuệ của Phương Tranh suất lĩnh vào đại doanh.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đại doanh đóng quân ngoài thành U Châu mười dặm phía đông, doanh trại hình hoa mai trạng, ba năm đóa tản ra, diện tích bình nguyên bị chiếm tràn đầy, ở đây tổng cộng đóng quân hơn mười vạn tân quân mới huấn luyện thành, nay hoàng đế hạ chỉ đưa bọn họ toàn bộ sắp xếp trong danh sách quân đội bắc phạt, thời gian tới, Phương Tranh suất lĩnh bọn họ, cùng Mặc Xuyết Khả Hãn của Đột Quyết tại thảo nguyên quyết tử, dùng kết quả của chiến tranh, đến quyết định địa vị chính phụ của hai nước suốt vài chục năm thậm chí là trăm năm sau.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lúc đó Phương Tranh được Mập Mạp hạ chỉ phong làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cách khác, hôm nay toàn bộ quân quyền của Hoa triều toàn bộ chộp vào trong tay của , là thời kỳ chiến tranh phi thường, hạ xuống mỗi mệnh lệnh, cần thỉnh qua ý chỉ của hoàng thượng cùng công văn của Bộ Binh nha môn, mà là trực tiếp hướng khắp tướng sĩ thiên hạ hạ lệnh, thể , lòng tín nhiệm của Mập Mạp đối với xác thực tột đỉnh, chỉ chút do dự đưa quân quyền toàn quốc buông tay cho , hơn nữa còn biết Phương Tranh thích bị cản tay, ngay cả giám quân cũng hề cắt cử, toàn bộ quân đội tùy ý cho độc đoán hành tung.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh vừa bước vào soái trướng đại doanh, liền mệnh thân quân kích trống tụ tập tướng lĩnh, bao lâu, trong doanh toàn bộ tướng lĩnh vâng lệnh chạy tới, dùng võ quan phẩm cấp luận bài, đứng bên trong soái trướng phân hai bên ngồi vào chỗ của mình.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh thân là bắc phạt nguyên soái, đương nhiên ngồi ngay thủ vị, bên trái là Tiểu Lục mặc trang phục thân binh đứng, bên phải còn lại là người vốn thuộc danh sách quân đội, nhưng là thủ hạ đắc lực trung thành nhất của , Ôn Sâm.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn khắp các tướng lĩnh ngồi trong soái trướng vòng, ánh mắt lướt qua Phùng Cừu Đao và Hàn Đại Thạch xếp hạng thủ vị, rơi vào gã võ tướng bài vị thứ ba.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ân, là người quen cũ. Tần Trọng. Ngày xưa là phó tướng kinh thành thành vệ quân, trước ủng hộ tiền thái tử mưu phản, sau trước trận lại phản chiến, trong cuộc chiến bình loạn thái tử khởi lên tác dụng then chốt, sau khi phản loạn bình định, Hình Bộ và Bộ Binh nhiều lần nghiên cứu kiểm duyệt, cho rằng Tần Trọng công cao hơn tội, rốt cục quyết định đáng trị tội, thế nhưng bởi từng ủng hộ hành vi của tiền thái tử, thành vết bẩn cả đời sao xóa bỏ, cho nên sau khi bình loạn triều đình liền điều xa, thẳng đến khi Phương Tranh nhận chức chủ soái bắc phạt, dùng lực ép những lời phản đối, lần nữa điều Tần Trọng về dưới trướng của mình. lần nữa bắt đầu dùng . Phương Tranh nhớ kỹ biểu tình cảm động đến rơi nước mắt lúc đó của Tần Trọng, hán tử ngang tàng thân cao năm thước, ở trước mặt Phương Tranh phác thông quỳ xuống, khóc giống như hài tử, mặc dù chưa qua câu thề sống chết thuần phục, nhưng Phương Tranh biết, lần nữa từ khi mình bắt đầu dùng , vị hổ tướng hữu dũng hữu mưu trẻ tuổi này, rốt cục hoàn toàn lòng theo .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chúng tướng tự điểm danh, sau khi điểm xong, xác định đều đến đông đủ, Phương Tranh liền ở trong soái trướng bắt đầu lần hội nghị quân cao cấp lần đầu tiên của cuộc chiến bắc phạt.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Các tướng lĩnh đều thẳng tắp thân thể, gương mặt chút biểu tình, hai mắt nhìn thẳng, chiến ý và sát khí như có như ở trong soái trướng dần dần lan tràn ra, Phương đại nguyên soái trái lại, cao cao bắt chéo chân, híp mắt như kẻ trộm hề hề quan sát qua lại người các tướng lĩnh. Ngồi nghiêng tới ngửa lui, uy nghiêm nguyên soái mất hết còn sót lại chút gì.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H lúc lâu, Phương Tranh tằng hắng vài cái, cười tủm tỉm : “ Các huynh đệ…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Rống!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chúng tướng đồng loạt đứng lên, nghiêm nghị quát to: “ Mạt tướng nghe lệnh!”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh sợ đến thân thể ngã ngửa ra sau, cũng may Tiểu Lục đúng lúc đưa tay đỡ lấy , lúc này mới bị mất mặt trước mọi người.
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H “ Khái khái, mọi người cần nghiêm túc như thế, các ngươi đều thả lỏng chút, thanh chuyện chút, bổn nguyên soái là nam nhân yếu đuối, chịu nổi được mấy lần bị hoảng sợ đâu.” Phương Tranh ôm ngực gương mặt sợ hãi .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chúng tướng: “…”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phùng Cừu Đao quen thuộc với Phương Tranh nhất, tất nhiên là phi thường ràng phương pháp thường ngày của vị Phương lão đệ này, nghe vậy : “ Phương…nguyên soái, có nên hạ mệnh lệnh xuất kích hay ? Bọn mạt tướng chờ thời khắc này lâu, thỉnh nguyên soái hạ lệnh, chúng ta nhất định phụ phó thác của hoàng thượng, dùng uy thế sấm sét tập sát quân đội của Mặc Xuyết, chặt bỏ thủ cấp của dâng lên dưới trướng nguyên soái.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh vẻ mặt chán ghét : “ Chặt đầu chặt đầu, cần chi hiến đến dưới trướng của ta chứ? Máu thịt mơ hồ có gì đẹp đâu, hơn nữa, các ngươi nghĩ tại ra đánh là thời cơ tốt nhất sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chúng tướng nghe vậy suy nghĩ chút, cảm thấy Phương Tranh rất có đạo lý, đều cúi đầu .
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh cười : “ Như vầy , các ngươi đều là bách chiến tướng quân mang binh nhiều năm, tự nhiên biết đạo lý biết người biết ta, chúng ta vừa đến U Châu, nay binh lực bộ thự của địch nhân, tướng lĩnh sở dụng, thói quen tác chiến vân vân, biết chút nào, đầu đuôi xuất kích, đó phải là muốn chết hay sao?”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lúc này gần ngoài cửa trướng có gã phó tướng đứng ra, ôm quyền lớn tiếng : “ Bẩm nguyên soái, mạt tướng Hoàng Duy, phụ trách tìm hiểu quân tình. Theo thám tử hồi báo tin mới nhất, chủ lực của Đột Quyết Mặc Xuyết là chín vạn đại quân nay đóng quân tại phía ba trăm dặm cách U Châu, quân tiên phong chỉ thẳng Tháp Sơn đại doanh của Mặc Cúc Liên, mấy ngày trước đây thậm chí phái ra chút ít kỵ binh, hướng U Châu chúng ta công kích, bị kỵ binh quân đội chúng ta đánh tan.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phương Tranh thoáng ngây ra, vuốt cằm trầm ngâm : “ Mặc Xuyết ngờ dám thử phản ứng của U Châu, theo đánh giá Mặc Cúc Liên khả năng nhanh bị đánh bại.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hoàng Duy : “ Quốc sư Mặc Cúc Liên hôm nay binh lực còn đủ năm vạn, Hoa triều thầm giúp đỡ lương thảo binh khí, bọn họ còn đau khổ chống lại tiến công kế tiếp của Mặc Xuyết, vẫn ổn trong đại doanh Tháp Sơn, chưa từng lui về phía sau nửa bước.”
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com Z I Ncungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  4. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 371: Thỏ bác sư tử (1)
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Con ngươi Phương Tranh vòng vo chuyển, trầm tư : “ Binh lực của quốc sư đủ năm vạn sao? Ân, nhìn ra, Mặc Cúc Liên chỉ là lão đầu nhi gầy yếu, chịu đựng cũng kéo lâu, so với tính kéo dài của bổn nguyên soái tương xưng. Nếu ta cùng dạo kỹ viện, chỉ sợ hề kém gì ta…ai nha!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Tiểu Lục mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi bàn tay, tức giận trừng mắt liếc .
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh lấy lại tinh thần, sau đó nhìn biểu tình mặt mày đen thui của chúng tướng, thản nhiên : “ Hôm nay lão Mặc Xuyết có bao nhiêu binh lực?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Hoàng Duy cung kính : “ Bởi Đột Quyết nội chiến, song phương tổn hao lớn, hôm nay chủ lực của Mặc Xuyết còn chín vạn, mặt khác, quân đội của tiền U Châu thủ tướng Sài Mộng Sơn trốn tránh tới thảo nguyên, còn có hai vạn binh sĩ Hoa triều đều ủng hộ Mặc Xuyết là chủ, binh lực của Mặc Xuyết tại tổng cộng có mười vạn.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Mẹ nó! Hán gian đáng chết! Từ xưa tới nay, bao nhiêu đại bị phá hủy trong tay những tên Hán gian này!” Phương Tranh oán hận mắng vài câu, lập tức trầm tư : “ Địch nhân có mười vạn binh lực, còn chúng ta, tân quân tuân luyện có mười vạn, ta từ kinh thành dẫn theo vạn tinh nhuệ, hơn nữa U Châu vốn có bốn vạn trú quân, Hạ Châu biên quân Đổng Thành có tám vạn, Hưng Khánh phủ Vương Văn Kiếm có mười lăm vạn biên quân, những binh lực này cộng lại khoảng….cộng lại khoảng, ai, tổng cộng là bao nhiêu? Sao ta tính ra vậy?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Ôn Sâm lau mồ hôi : “ Đại nhân, tổng cộng là ba mươi tám vạn đại quân.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Đôi mắt Phương Tranh sáng lên: “ Ba mươi tám vạn, Mặc Xuyết chỉ có mười vạn, binh lực chúng ta gấp ba , đánh thắng trận hẳn là khó ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao cười khổ : “ Nguyên soái, chúng ta tuy có ba mươi tám vạn binh lực sai, thế nhưng có thể ra chiến trường đánh trận với người Đột Quyết, tối đa chỉ có phân nửa, bởi vì kỵ binh của chúng ta nhiều lắm, bộ binh nếu cùng kỵ binh Đột Quyết hợp lại, căn bản chỉ là chịu chết, hơn nữa Hưng Khánh phủ và Hạ Châu biên quân cách chúng ta khá xa, quân lệnh hạ được tới chỗ bọn họ, nhưng cách nào bảo trì nhất trí thời gian với chúng ta, làm thế tiến công chiến lược của toàn quân sản sinh ra điềm xấu, nguyên soái, chăm chú mà , phần thắng của chúng ta cao.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh nghe vậy trợn tròn mắt, ngây ngốc lát, ha ha : “ Ba mươi tám vạn đại quân, nguyên lai cũng thể dùng hết? Chúng ta có thể dùng rốt cục là bao nhiêu nhân mã?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao suy nghĩ chút, : “ Có thể ra chiến trướng, Hưng Khánh phủ và Hạ Châu biên quân đề cập tới, chỉ bên U Châu, chúng ta có thể phái ra hơn mười vạn nhân mã, trong đó có mười vạn vừa luyện hoàn tất, chính là tân binh còn chưa trải qua lịch lãm chiến trường.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh ngây cả người, sau đó nhảy dựng lên hét lớn: “ Kháo! Chỉ chút nhân mã như thế, cùng người Đột Quyết đánh nhau cơ bản là đối , chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? chơi! Lão tử chơi! Rút quân, chúng ta trở lại kinh thành! Ta muốn cáo lão hồi hương, ta muốn từ quan quy .”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Mọi người nghe vậy ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Phương Tranh bão nổi như bệnh tâm thần, Phương Tranh hồi lâu, đảo mắt chợt thấy ánh mắt u oán buồn bã của Tiểu Lục, động tác Phương Tranh ngây ra, bỗng nhiên nhớ tới, mẹ vợ của lão tử còn trong tay người Đột Quyết, trận này, đánh được đâu! Phương Tranh thở dài tiếng, : “ ngại quá, vừa rồi ta phát điên, các ngươi coi như nghe được, tiếp tục họp. Vừa rồi Hoàng Duy , Đột Quyết quốc sư Mặc Cúc Liên còn chưa đủ năm vạn binh mã?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Hoàng Duy lấy lại bình tĩnh, cung kính : “ Đúng vậy.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Tròng mắt Phương Tranh vòng vo chuyển, sau đó hắc hắc cười rộ lên gian xảo, dáng tươi cười làm các tướng lĩnh trong soái trướng khỏi tê dại da đầu.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Ngồi thẳng thân thể, Phương Tranh nghiêm mặt : “ Các vị, xem ra ta phải cùng quốc sư Đột Quyết liên thủ kháng địch, ngày mai chúng ta ra quân doanh, đến Tháp Sơn, cùng quốc sư Mặc Cúc Liên hợp binh cùng chỗ, nhưng trước khi hợp binh, Hoa triều tướng lĩnh chúng ta phải đạt thành chung nhận thức.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Chung nhận thức gì?” Phùng Cừu Đao thay mặt các tướng lĩnh hỏi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh hắc hắc cười gian : “ Rất đơn giản, tướng sĩ Hoa triều phải phát huy phong cách cao thượng, có chuyện gì phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhặt tiện nghi gì đó, chúng ta phải cướp đoạt mà làm. Về phần ra trận đánh nhau nguy hiểm, phải mời quốc sư đại nhân làm trước, ân, mọi người cần phải nhớ kỹ.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao cùng các tướng lĩnh nghe vậy đôi mày nhăn lại sâu, Phùng Cừu Đao chần chờ : “ Nguyên soái, nếu chúng ta cùng quốc sư Đột Quyết kết thành liên minh, cần song phương quên mình chém giết, đoàn kết nhất trí mới có thể đánh bại Mặc Xuyết, nếu chúng ta chỉ lo nhặt tiện nghi, còn cho quốc sư liều mạng, sợ rằng… thích hợp lắm?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh nhìn bốn phía chung quanh, thấy các tướng lĩnh đều gật đầu, đều rất tán thành lời của Phùng Cừu Đao.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh cười cười, : “ Các ngươi thấy, chính là thắng bại của trận chiến này, ta thấy, cũng là biên cảnh an bình của Hoa triều hơn mười năm thậm chí trăm năm sau, các vị tướng quân thử nghĩ, nếu Mặc Xuyết Khả Hãn bị chúng ta liên thủ tiêu diệt, thảo nguyên có phải do quốc sư Mặc Cúc Liên nắm lấy? Cổ nhân có câu, phải tộc ta, tất có dị tâm, người Đột Quyết nếu nội đấu, đối với Hoa triều mà , phải là chuyện tốt, các ngươi ai có thể bảo chứng tương lai Mặc Cúc Liên hoặc tử tôn của khi thực lực trở nên cường đại, lần thứ hai xâm phạm biên giới Hoa triều ta, tàn sát hàng ngàn hàng vạn bách tính? Cho nên…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Trong mắt Phương Tranh bỗng nhiên lên vài phần hung lệ: “ Thảo nguyên, lần này bình định xong Mặc Xuyết, phải nhét vào bản đồ Hoa triều ta! Dù là thể nhét vào, chí ít cũng phải dùng biện pháp khác đồng hóa người Đột Quyết, để cho từng đời của bọn họ nam hạ xâm cảnh! Đối với những kẻ thành niên, những chiến sĩ Đột Quyết thể tiếp thu đồng hóa của Hoa triều ta, bất luận là bộ đội Mặc Xuyết hay bộ đội của Mặc Cúc Liên, những người Đột Quyết này, chết người ít người!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Chúng tướng nghe vậy kinh hãi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Ai chưa từng nghĩ đến, vị nguyên soái cợt nhả trẻ tuổi này, trong ngờ bày ra tổng thể cục lớn đến như vậy, bàn cờ này đánh quá độc, sợ rằng dù là thánh thượng cũng chưa từng nghĩ xa tới như vậy, chuyện mà ít có khả năng làm được.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Đột Quyết cùng Hoa triều, trăm năm vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu mạnh ta yếu, hôm nay vị Phương nguyên soái này vừa mở miệng, liền muốn đem Đột Quyết nhét vào bản đồ Hoa triều, chẳng lẽ điên rồi? Điều này sao có thể? Tựa như con thỏ sôi nổi bỗng nhiên chạy đến trước mặt con sư tử cường tráng gì sánh được, kêu gào muốn đánh ngã sư tử.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Đây chỉ là cuồng vọng, còn…quả thực là chê cười!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn quanh vòng, : “ Các vị, hoảng sợ sao?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Mọi người gì, ra, bọn họ xác thực bị hoảng sợ rồi.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh đem biểu tình của mọi người thu vào trong đáy mắt, cười lạnh : “ Đừng tưởng rằng việc này thể thành, người Đột Quyết đánh nội chiến gần ba năm, bọn họ từ lâu còn là Đột Quyết trong tưởng tượng của các ngươi nữa, bọn họ đói, uể oải, chết lặng, sĩ khí hạ thấp, còn là chiến sĩ Đột Quyết sinh long hoạt hổ từng rong ruổi đánh cướp tùy ý trong cảnh nội Hoa triều ta ngày xưa, bất cứ ai đánh nhau suốt ba năm, sĩ khí cũng thể cao ngang nổi, huống chi, ba năm nội chiến của họ, chết biết bao nhiêu chiến sĩ Đột Quyết. Các vị, đây là cơ hội tốt trời ban! Cuộc chiến này qua , nếu thừa dịp nguyên khí họ đại thương lần nắm lấy thảo nguyên, chẳng lẽ còn ngu ngốc chờ bọn họ lấy lại sức, sau đó dưỡng hổ thành hoạn sao?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G gã phó tướng nuốt nuốt nước miếng, đứng lên chần chờ : “ Thế nhưng…nguyên soái, Hoa triều chúng ta là đồng minh của Đột Quyết quốc sư.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh phảng phất lấy làm kinh hãi: “ Đồng minh? Đó bất quá là ta tùy tiện loạn lừa dối thôi, Mặc Cúc Liên tự xem là , ngươi cũng phải ngốc như , cũng xem là đó chứ?”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Chúng tướng ác hàn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Vị nguyên soái này, quả nhiên đê tiện vô sỉ như trong truyền thuyết!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao suy nghĩ chút, trầm giọng : “ Tuy rằng mạt tướng chẳng biết có thể đem thảo nguyên nhét vào bản đồ Hoa triều ta được , nhưng mạt tướng nguyện ý theo nguyên soái thử lần!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Chúng tướng nhìn nhau chút, rốt cục đồng loạt đứng lên, ôm quyền cùng kêu lên: “ Mạt tướng nguyện theo nguyên soái thử lần!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Có thể đem mối họa trăm năm lớn nhất phương bắc giải quyết vĩnh viễn, đồng thời còn có thể lập ra hãn thế kỳ công mở mang bờ cõi, miễn trừ cho hậu nhân vô số phiền phức, chuyện lợi quốc lợi dân lợi bản thân, các tướng quân ngồi ai nguyện làm? Mình khổ cực chút, dù cho đánh bạc với vận mệnh, vì hậu thế mưu đồ thái bình vĩnh viễn, chết cũng đáng!
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh đắc ý cười ha ha, dùng sức vỗ bàn, lớn tiếng quát: “ Tốt! Các vị, công lao to lớn chờ các ngươi lập, đừng làm lão tử mất mặt!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Võ tướng nghe lệnh!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Tại!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Ngày mai duyệt quân, sau đó toàn quân xuất phát đến Tháp Sơn gặp quân đội Mặc Cúc Liên, cùng quốc sư hợp binh.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Tuân lệnh!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Khái, thuận tiện sao, khái khái, quốc sư đại nhân hoảng sợ chạy ra vương đình Hắc Sa thành, trước khi khẳng định gom ít vàng bạc châu bảo, nếu mọi người là đồng minh, ta liền giúp chia sẻ chút, mẹ nó! Lão tử cúng cho triều đình ba trăm vạn lượng bạc, vẫn tìm được người chịu chi trả đây!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Chương 372: Tiểu phong ba (1)
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Ngày thứ hai giờ Thìn, sắc trời vừa sáng, tiếng trống bên ngoài quân doanh liền thùng thùng vang lên như sấm, ba quân tướng sĩ mặc giáp trụ chỉnh tề, ngay sân rộng liệt đội, do các võ tướng ngoài tứ phẩm cùng , Phương Tranh dẫn đầu, mắt còn ngái ngủ, liên tục ngáp dài, qua loa kiểm duyệt ba quân.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Sau đó Phương Tranh lười biếng hạ lệnh, toàn quân ra doanh, đến Tháp Sơn.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Hơn mười vạn người chậm rãi bình nguyên U Châu, hạo hạo đãng đãng tới hướng bắc.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Quân tiên phong có vạn kỵ binh đầu mở đường, bình nguyên rộng lớn, chỉ thấy số người đông nghịt di động, hằng hà chiến mã hí vang, các tướng sĩ tay cầm thuẫn nhìn thấy đầu cùng. lời tiến lên, phải thừa nhận, Phùng Cừu Đao luyện binh xác thực có tài, mười vạn tân quân chút nào hỗn loạn, khuôn mặt còn lưu lại vẻ non nớt trẻ con lại mang theo vẻ cương nghị và ngoan lệ của quân nhân.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Lương thảo truy trọng có theo kịp ?” Phương Tranh lẳng lặng nhìn chăm chú vào đội ngũ tiến lên, hỏi Phùng Cừu Đao.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Nguyên soái, lương thảo có thể chống đỡ được nửa tháng chuẩn bị đủ, tùy quân cùng nhau đến Tháp Sơn, về phần lương thảo kế tiếp, Hộ Bộ khẩn cấp thu thập.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh gật đầu, đại quân chưa ra, lương thảo trước, đạo lý này hiểu được.
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G “ Trận chiến tranh này phải nhanh chóng kết thúc, chiến tranh phải tận dụng hết vốn liếng, tiền vốn của Hoa triều chúng ta lại quá hùng hậu, hơn mười vạn đại quân, từ mà biệt, lính tráng mỗi ngày phải ăn uống bao nhiêu, ta đánh giá tại hoàng thượng ở trong kinh thành sầu đến mức cơm cũng ăn vô.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao bĩu môi cười : “Nguyên soái, thực lực chúng ta tuy đông đảo, nhưng Đột Quyết lại càng khỏi , hôm nay là mùa hạ, bãi cỏ thảo nguyên thịnh, là lúc trâu dê mập lên, giết đáng tiếc, người Đột Quyết lại có trồng lúa gạo, chúng ta kéo dài nổi, người Đột Quyết càng kéo dài nổi hơn chúng ta.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phương Tranh chép miệng than thở: “ Người Đột Quyết lúc cần lương thực, lại liên hợp các bộ lạc đến Hoa triều đánh cướp phen, sau đó thắng lợi trở về, bọn họ làm chuyện biết xấu hổ đó thành thói quen, đến cùng, da mặt Hoa triều chúng ta đúng là quá mỏng! Nếu chúng ta thiếu áo thiếu mặc cũng thảo nguyên cướp đoạt mấy trăm hay hơn ngàn đầu trâu dê trở về, làm được gì cũng điền đầy bao tử chứ. Người nước ta tính cách quá ngại ngùng, kéo nổi mặt mũi, chú ý quy củ thối cái gì gọi là đất nước lễ nghi, đó cũng là trong những nguyên nhân bình thường chúng ta dễ bị khi dễ! Giảng đạo lý với tên đồ tể, đó phải là vô nghĩa sao!”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Dừng chút, Phương Tranh như có đăm chiêu: “ Nếu đem nghiệp vụ đánh cướp của Thanh Long sơn phát triển đến thảo nguyên, vậy làm cho nghiệp của đỉnh núi thăng lên rất nhanh…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao: “ …”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G thực cách nào đuổi kịp tư duy của Phương Tranh, ngờ vị thiên hạ binh mã đại nguyên soái tại đầy đầu óc đều là làm sao đánh cướp trâu dê của người Đột Quyết?
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Thở ra hơi dài, Phương Tranh nhìn bình nguyên diện tích mở mang, mênh mông vô bờ, than thở: “ Giang sơn cẩm tú cỡ nào a, nếu bị người Đột Quyết chiếm cứ, thế hệ chúng ta phải mang bao lỗi lầm lưng, có chết cũng mặt mũi gặp tổ tông.”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G Phùng Cừu Đao chỉ vào mảnh bình nguyên xanh biếc trước mắt : “ Nguyên soái, nơi này là bình nguyên U Châu, là trọng trấn biên thùy của phương bắc triều ta, là đạo lá chắn cuối cùng từ bắc hướng nam của Hoa triều. U Châu từ xưa sinh sản ngựa, ngựa của Hoa triều được xuất phát nhiều nhất từ đây, để thủ vệ khối bình nguyên này, chúng ta cùng người Đột Quyết suốt trăm năm biết tranh đấu bao nhiêu lần, U Châu bao đời đổi chủ, rốt cục bị chúng ta đoạt được trở về…”
   cungquanghang.com J O Ncungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com Q U A N Gcungquanghang.com C U N G