Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia - Tặc Mi Thử Nhãn(392c - full)

Thảo luận trong 'Sắc Hiệp'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 375: Đánh bất ngờ(2)
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh bĩu môi : “ mọn. Lão Mặc, hơn hai năm gặp, ngươi rơi xuống rồi đó, ta rất đau lòng! Trước đây phải ngươi rất chuyên gia sao? Rương lớn rương đem tới nhà ta tặng bạc, thế nào tại ngay cả bữa cơm cũng chịu mời?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên tức giận đến sắp ói máu: “ Trước khác nay khác, trước đây lão phu là quốc sư Đột Quyết, ngồi các bộ lạc, vô số trâu dê và vàng bạc châu bảo. Hôm nay dưới trướng lão phu chỉ có năm vạn nhân mã, đồng cỏ và trâu dê đều bị Mặc Xuyết đoạt , lão phu còn có thứ gì tống ngươi?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh khụt khịt: “ Nghe được làm lòng người chua xót, lão Mặc, ngươi yên tâm, chờ đánh bại Mặc Xuyết, thảo nguyên mở mang vẫn là của ngươi thôi, ngươi lại lần nữa có vô số trâu dê và vàng bạc châu bảo.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên lạnh lùng : “ Sửa chữa ngươi chút, phải là của ta, mà là của tiểu Khả Hãn của chúng ta, lão phu chỉ là quốc sư mà thôi.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh: “ Thôi đủ, cái gì mà tiểu Khả Hãn, ta cũng tin ngươi muốn làm Khả Hãn, ngươi nha chính là Tào Tháo.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Phương nguyên soái, ngày hôm nay ngươi tới đại doanh của ta làm gì?” Mặc Cúc Liên tựa hồ có cảnh giác sâu đối với Phương Tranh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh cười : “ có gì, thông báo chút quân tình với ngươi, chúng ta dù sao cũng là liên minh mà.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ngươi muốn chiến sĩ Đột Quyết của ta đánh giặc?” Con mắt Mặc Cúc Liên hơi nheo lại, lòng cảnh giác càng sâu.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh xua tay cười : “ Các ngươi cùng Mặc Xuyết đánh lâu như vậy, nên nghỉ ngơi trận rồi, chuyện còn lại liền nhượng chúng ta làm thôi. Ta tới là muốn cho ngươi, chiều hôm nay ta phái mười vạn đại quân xuất phát, đột kích Sài Mộng Sơn, ngày mai có kết quả, ngươi yên tâm, quân đội hai vạn người của Sài Mộng Sơn, đêm nay triệt để bị xóa tên đời này, lão Mặc, sau này ngươi có thể vô tư.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên ngẩn người, sau đó đầy mặt vui mừng: “ Ngươi, ngươi quả thực xuất binh đánh Sài Mộng Sơn?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Đó là đương nhiên, mười vạn đại quân xuất phát chiều hôm nay, động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ ngươi biết?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ngươi gạt lão phu đó chứ?” Mặc Cúc Liên hồ nghi nhìn Phương Tranh, thủy chung tin Phương Tranh lại chủ động tích cực như thế.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh hờn giận : “ Lão Mặc, phải ta ngươi, ngươi cũng quá đa nghi, luôn tín nhiệm đối với ta như thế. Sau này chúng ta làm sao hợp tác? Làm liên minh, đương nhiên cùng tiến cùng lui, cùng chịu hoạn nạn, hay giả, ngày mai có tin tức truyền đến. Ngươi khẳng định cũng xếp đặt thám tử bên ngoài đại doanh của Sài Mộng Sơn, rất nhanh ngươi biết là ta gạt ngươi.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên vẫn hồ nghi nhìn hai mắt Phương Tranh, nét mặt mang đầy dáng tươi cười, ha ha cười : “ Phương nguyên soái quả nhiên cao thượng, lão phu đa tạ nguyên soái xuất binh, giải nguy ách cho đại doanh Tháp Sơn ta.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh cũng ha ha cười : “ Lão Mặc, chúng ta tuy nhận thức lâu, nhưng ngươi đối với ta còn quá hiểu . Ta kỳ thực là người rất thành thực trung hậu, mọi người trong kinh thành đều ta là tiểu lang quân miệng sắt răng đồng, thành thực đáng tin cậy, sau này ngươi chậm rãi biểu thị sùng bái đối với nhân phẩm của ta thôi.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên đối với việc tự biên tự diễn của Phương Tranh mắt điếc tai ngơ, thản nhiên : “ Lão phu tự nhiên tin tưởng ngươi, ngày mai liền có kết quả truyền đến, nếu Phương nguyên soái thực tiêu diệt Sài Mộng Sơn, cùng Mặc Xuyết đánh trận, chúng ta hợp binh, ít nhất có sáu phần thắng.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh cười : “ sai, Sài Mộng Sơn có chết hay kỳ thực liên quan đại cục, phiền toái nhất chính là tên Thái Vương kia. Nếu giết được Thái Vương, bên người Mặc Xuyết thiếu mưu sĩ, minh đao minh thương, chúng ta tự nhiên cần sợ .”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Than tiếng, Phương Tranh đầy thương tiếc nhìn Mặc Cúc Liên, thâm tình : “ Lão Mặc, chiến sĩ các ngươi trong mấy năm nay bị khổ rồi, ngại ở trong doanh địa nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chuyện còn lại giao cho chúng ta làm, chiến dịch to hay cứ giao cho tướng sĩ Hoa triều giúp các ngươi xử lý. Đợi lúc Mặc Xuyết quyết chiến cùng chúng ta, chúng ta lại thương nghị biện pháp thỏa đáng, cộng đồng xuất binh, đem Mặc Xuyết nhất cử tiêu diệt. Thời gian đó, thảo nguyên là của ngươi rồi, ách, sai, là của tiểu Khả Hãn.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên nghe vậy càng thấy hồ nghi, với hiểu biết của đối với Phương Tranh, tiểu tử này gian xảo giống như cá chạch, thấy có nguy hiểm liền né tránh, luôn là người thích chiếm tiện nghi, hôm nay sao có lòng tốt như vậy? chỉ chủ động xuất kích tiêu diệt Sài Mộng Sơn, nhưng còn vỗ ngực bảo chứng những chiến dịch to sau này đều do đánh, tiểu tử này lại có chủ ý gì?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh thấy vẻ mặt hoài nghi của Mặc Cúc Liên, cười cười, cũng nhiều, ngày tháng dài, ngày nào đó ngươi tin tưởng, lão tử minh hữu tri kỷ, nhưng lại có chút đầu cọp thế rắn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong bóng đêm thảo nguyên u, tối nay gió to, trăng sao.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng ngồi xếp bằng cỏ, nhắm mắt lại dưỡng thần, phía sau có năm vạn tướng sĩ Hoa triều cùng ngồi, tất cả mọi người lẳng lặng ngồi xếp bằng, mỗi người còn ôm cây đao dài, đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng tản ra khí tức chết chóc băng lãnh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong yên lặng, sát khí tựa hồ cũng bị đút sâu trong vỏ đao, dường như dã thú bị nhốt trong lồng sắt, rục rịch tìm cơ hội để thoát lồng giam, sau đó tùy ý thôn phệ tất cả thế gian.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng chậm rãi mở mắt ra, ngửa đầu nhìn trời, nhận thức giờ giấc.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H đến giờ Tý.” Tần Trọng thào tự , khóe miệng cương nghị hơi nhếch lên, bị bám theo vẻ cười băng lãnh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H hồi giết chóc máu tanh tàn khốc, gần sắp mở màn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Những nơi lưỡi đao qua, vô số sinh linh vĩnh đọa luân hồi, là địch nhân, hoặc là chính mình.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng chống kiếm đứng lên, các tướng sĩ phía sau tinh thần đều rung lên, ánh mắt nóng bỏng theo dõi .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thời kì chiến tranh, mỗi hùng dân tộc đủ dũng khí đối phó quốc nạn, bọn họ có thể có giác ngộ cao thượng xả thân báo quốc, nhưng bọn họ có tín nhiệm của tiểu nhân vật, hoặc vì vợ con, hoặc vì phụ mẫu, có lẽ, chỉ là thuần túy bài xích đối với dị tộc, nhân vật cũng có chỗ vĩ đại, ở mỗi thời khắc đặc thù, ánh sáng của bọn họ tỏa ra hề kém cỏi thánh nhân danh thần trong sử sách lưu danh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Chậm rãi rút ra bội kiếm, Tần Trọng đón lấy ánh mắt nóng bóng của các tướng sĩ, khẽ cười cười, trong bóng đêm tăm tối, ai nhìn thấy dáng tươi cười mặt . Nhưng mọi người đều cảm giác được nở nụ cười. Đây là nụ cười khẽ dành cho địch nhân, tay cầm trường kiếm, bễ nghễ thiên hạ, tiếng cười dài của vị hùng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H luồng nhiệt huyết dần dần sôi trào trong lồng ngực Tần Trọng. có rất nhiều chuyện muốn , muốn cho các tướng sĩ, chính mình từng là tội nhân, còn muốn cho các tướng sĩ, cuộc chiến này nếu thể toàn bộ giải quyết Sài Mộng Sơn, chém giết Thái Vương, tội chồng thêm tội.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thế nhưng, điều gì cũng chưa từng , đột kích phải tiến hành trong an tĩnh, lúc này những lời hùng hồn đưa tới chú ý của thám tử địch nhân.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Xuất phát, mục tiêu, Sài Mộng Sơn!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tiếng ngựa hít thở trầm thấp như sấm rền vang lên, dần dần gấp gáp.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H thảo nguyên diện tích mở mang, vạn vật câu tĩnh, cách đó xa, có tòa quân doanh sáng tỏ bởi ngọn đèn dầu chiếu trong mắt mọi người.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nhìn vào điểm lửa kia, con mắt các tướng sĩ nổi lên vài phần huyết sắc hưng phấn, mục tiêu chuyến này, chính là ngọn đèn dầu cách đó xa.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Gần, càng gần. Cách địch doanh chỉ có hai dặm, có thể giục ngựa khởi xướng xung phong.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong lúc cấp tốc rong ruổi, Tần Trong nửa nằm lưng ngựa, trở tay rút ra bội kiếm, tà tà chém về phía trước, trong miệng lộ ra mệnh lệnh tiến công nhẫn nại hồi lâu.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Sát!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Lúc này cần giấu hành tung, năm vạn tướng sĩ phía sau hưng phấn hét lớn: “ Sát!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H trận roi ngựa hỗn độn vang lên, tốc độ của năm vạn kỵ binh bỗng nhiên trở nên cực nhanh, toàn bộ tướng sĩ xuất đao, sát khí mạnh mẽ đè nén hồi lâu rốt cục dâng lên xông ra, tràn ngập dưới bóng đêm.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Bên trong quân doanh của Sài Mộng Sơn, binh sĩ gác đêm rốt cục phát giác sai lầm, trong tai nghe tiếng vó ngực nặng nề gấp gáp, mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, phát đây đó mặt lên mảnh kinh khủng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Nhanh báo động! Có địch tập!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Người nào dám sấm…”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Lược!” Tiếng lưỡi đao băng lãnh như thiểm điện cắt đứt yết hầu tên binh sĩ, đạo chỉ máu ngay cổ, sau đó dần dần tràn ra, như đóa mạn đà la hoa độc như đẹp đẽ, đặc biệt gai mắt.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thanh hét to chấn triệt đại doanh, lại mang theo tiếng tê thanh hô to kinh khủng: “ Địch nhân bí mật đánh úp doanh trại, địch nhân bí mật đánh úp doanh trại!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong tiếng gào, Tần Trọng đầu tàu gương mẫu, chạy ào vào cửa quân doanh, né qua giáo trường đầy cự mã trong doanh, vung lên trường kiếm trong tay, phía sau , năm vạn kỵ binh tinh nhuệ chăm chú lao theo, đông nghịt chạy ào vào đại doanh, dường như con ma quỷ cực lớn, há to cái miệng đầy máu tươi, hướng sinh linh nhân gian lộ ra vẻ mỉm cười băng lãnh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H vạn người hướng trái, vạn người hướng phải, châm lửa đốt doanh, chó gà tha! Còn lại, theo ta giết tới quân soái trướng, thẳng lấy thủ cấp Sài Mộng Sơn cùng Thái Vương. Dâng dưới trướng Phương nguyên soái!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Chương 376: Chặt cánh(1)
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thái Vương ngồi trong doanh trướng, thần sắc hoảng hốt, khuôn mặt dưới ánh nến, có vẻ tái nhợt bất an vô cùng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Hai mắt được che cái khăn, đại phu khám và chữa bệnh qua, hai mắt bị Phương Tranh ném vôi vĩnh viễn phế .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mỗi lần nghĩ tới đây, hàm răng Thái Vương liền nghiến lên keng kéc.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Bởi mù, chuyện tối đa làm được đó là ngồi ngây ra ngơ ngác bên trong doanh trướng, tự hỏi, em lại cuộc đời mình từng trải qua.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H tới ngày hôm nay, đáng giá sao?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Hôm nay là mưu sĩ được sủng ái nhất dưới trướng Mặc Xuyết Khả Hãn, Mặc Xuyết ân sủng đối với cực kỳ mỹ mãn, đãi như khách quý thượng tân, thậm chí còn có ý định phong làm quốc sư.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Từ vương gia đến quốc sư, Thái Vương khỏi sâu cười khổ.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H hiểu , bất luận Mặc Xuyết trọng dụng ra sao, ân sủng thế nào, ở trong mắt người khác, chỉ là con chó của Mặc Xuyết mà thôi, quang hoàn đầu cho dù có tiên diễm, nhưng cũng chỉ là con chó cho người sử dụng, nếu tương lai gặp phải người càng thông minh giỏi giang hơn , giá trị lợi dụng của con chó như liền mất hết, chờ bị người khác xử lý, dù quang hoàn tiên diễm đầu hôm nay, cũng trong đêm chuyển sang đầu người khác, , cái gì cũng phải.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thái Vương điện hạ phong lưu danh thịnh ngày xưa, hôm nay chỉ có thể làm con chó cho người khác tại dị quốc phiên bang ở nơi hoang vu thê lương, ý trời trêu người, phải về đâu!
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ánh nến lại chập chờn chút, Thái Vương cũng phát .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H mất ánh sáng, nhưng cần ánh sáng, tuy là con mắt nhìn thấy tia sáng, vẫn sai người đốt đèn sáng trưng, chính cũng thể đây là loại tâm lý gì, chỉ cảm thấy chung quanh bị tia sáng quanh quẩn, sợ hãi trong lòng mới có thể thoáng giảm bớt.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Đúng vậy, sợ hãi, sợ.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Từ khi biết được Phương Tranh nhận lệnh xuất quân bắc phạt, lĩnh mười vạn đại quân ra kinh thành theo hướng bắc, Thái Vương liền lâm vào trong sợ hãi sâu.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh, kẻ làm cắn răng thống hận, lại làm sợ run sợ hãi, sinh tử cừu địch, tới, giống như con quỷ mị truy mạng tác hồn, như bóng theo, đến đâu, Phương Tranh liền đến đó, chết ngớt.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Chẳng lẽ là khắc tinh trong vận mệnh của ta sao? Thái Vương ngửa mặt lên trời thở dài.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ông trời công bằng, vì sao lại luôn độc sủng cho tên tiểu dân phố phường lưu manh kia?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phan thượng thư bị đấu tới rồi, thái tử bị đấu tới rồi, Thọ Vương vì mà bị biếm làm thứ dân, sung quân nơi cực ác, chính mình vì mà mất Giang Nam, như chó nhà tang xa độn thảo nguyên, mỗi ngày trôi qua trong chờ đợi lo lắng, mình tới bước đường như vậy, vì sao còn buông tha cho ta?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nghĩ tới đây, nắm tay Thái Vương chăm chú bóp chặt, khuôn mặt tuấn vặn vẹo dữ tợn đáng sợ.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H trận gió xốc lên rèm cửa doanh trướng, phất động ánh nến lay động điên cuồng, như con thuyền con trong biển gầm sóng gió, cụt hứng vô lực tiếp thu số phận bày bố, giống như tình cảnh của Thái Vương hôm nay.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H biết có phải trong lòng có cảm giác, Thái Vương hai mắt mù lòa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô ý thức “xem” rèm cửa doanh trướng, thần sắc nhất thời lên vài phần kinh khủng bất an.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ngoài trướng bóng đêm trầm tĩnh, vạn vật câu tĩnh, tất cả như thường, cũng có bất luận cái gì thích hợp.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nhưng Thái Vương lại cảm thấy trái tim đập nhanh, giống như con nai dự cảm được nguy hiểm tới. Cả khuôn mặt trở nên tái nhợt gì sánh được, đôi tay trắng nhợt cũng bắt đầu run lên nhè .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dường như nghiệm chứng kinh khủng của , đột nhiên, trận tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa đến gần, bay nhanh chạy tới, hầu như cùng lúc, bên ngoài doanh trướng truyền đến tiếng chiến mã hí vang và tiếng kêu thảm thiết khóc hảm của bọn linh, cùng tiếng sắt thép giao nhau với tiếng binh khí đâm xuyên thân thể phát ra tiếng trầm muộn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nghe được mấy thanh này, sắc mặt Thái Vương giống như người chết, trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuôi xuống tận cằm, bờ môi của ngừng run run, giống như lão nhân run rẩy, bởi mù nhìn thấy gì, đụng ngã bàn trà trước mặt, nhưng vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, trong miệng thào run giọng : “ Tới…rốt cục ngươi tới.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Lời còn chưa dứt, hơn trăm bước ngoài trướng, truyền đến tiếng rống to rung trời: “ Tru sát Sài Mộng Sơn và Thái Vương, lập công báo quốc!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Tru sát Sài Mộng Sơn và Thái Vương, lập công báo quốc!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tiếng hô như núi băng đất nứt, từ bốn phương tám hướng truyền đến.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong doanh trướng, vẻ mặt Thái Vương trắng bệch, mềm nhũn ngồi phịch mặt đất, cả người bắt đầu run lên.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tiếng vó ngựa như sấm rền đầy rẫy trong đại doanh Sài Mộng Sơn, Tần Trọng chia binh làm hai vạn, lệnh cho bọn họ ở chung quanh châm lửa đốt doanh, chính mình dẫn theo ba vạn người giục ngựa hướng trung quân soái trướng phóng .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sài Mộng Sơn phải chết, Thái Vương cũng phải chết, đây là quân lệnh mà Tần Trọng lập ra trước mặt Phương Tranh, quân lệnh như núi.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Binh sĩ dưới trướng Sài Mộng Sơn bị giật mình tỉnh giấc, bên ngoài tòa doanh trại, bọn họ thất kinh choàng vội y phục, động tác nhanh chụp lên binh khí, hướng chuồng ngựa cách đó xa chạy , chỉ tiếc vừa chạy ra vài bước, liền bị tướng sĩ Hoa triều chờ đợi từ lâu vô tình chém giết.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Các tướng sĩ Hoa triều tay cầm cây đuốc, châm đốt mỗi tòa doanh trại, lửa lớn phóng lên cao, trong doanh tiếng khóc la hoảng loạn, từng trận gió to mãnh liệt thổi qua, lửa theo gió thổi, trong chớp mắt đốt cả nửa đại doanh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dưới trướng Sài Mộng Sơn dù sao là tinh nhuệ từng kinh nghiệm qua sinh tử, dưới tình thế hoảng loạn như vậy, nhưng cũng có bộ phận binh sĩ chạy ra doanh trại, thuận lợi tránh thoát lưỡi đao sắc bén của tướng sĩ dưới trướng Tần Trọng, bọn họ chạy về hướng chuồng ngựa, kéo ra chiến mã, đâu vào đấy tập kết thành đoàn, còn có bộ phận lại nhanh chóng hướng quân soái trướng chạy .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong mắt Tần Trọng mọc lên màu huyết hồng đỏ tươi như máu, dưới ánh lửa làm tôn thêm, có vẻ đặc biệt dị, thúc ngựa chạy nhanh, ba vạn tướng sĩ như bóng với hình theo phía sau, mặt mỗi người toát ra vẻ cuồng nhiệt, trong tay cầm đao, thân đao dưới ánh lửa chiếu ra khí tức chết chóc đầy băng lãnh.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng ngẩng đầu, nhìn trung quân cách đó xa, ở giữa có tòa trướng bồng lay động lá soái kỳ, Tần Trọng nhìn thấy soái kỳ, thần sắc càng thêm hưng phấn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sài Mộng Sơn ở ngay trong trướng bồng này, có lẽ Thái Vương cũng ở bên trong, nếu có thể giết được hai người, liền thắng được nửa trận chiến.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Các tướng sĩ, theo ta xông lên! Sài Mộng Sơn ngay bên trong!” Tần Trọng giương kiếm quát to, mũi kiếm chỉ tới, chính là soái trướng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong chém giết tàn sát hỗn loạn, các tướng sĩ Hoa triều tập kết thành đội, ba vạn người chia làm ba đường, trái phải đều tự theo cánh kéo dài xung phong liều chết, lại vòng qua soái trướng, dọc theo đường nhìn thấy kẻ địch đều chém giết dưới ngựa, những trướng bồng họ qua đều bị phóng hỏa, sau đó mơ hồ đối với soái trướng hình thành vòng vây chung quanh. Ở giữa đường dưới suất lĩnh của Tần Trọng, như trường mâu sắc bén, thẳng giục ngựa gia tốc, hướng soái trướng phóng .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Oanh!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H gã phó tướng bên người Tần Trọng chém mạnh lớp rèm bằng da trâu của soái trướng, vừa thiêu đốt vừa kéo mạnh, toàn bộ da trâu che bên ngoài soái trướng bị dùng trường thương xé rách xuống tới, dưới ánh lửa hừng hực chiếu sáng chung quanh, bên trong soái trướng được nhìn thấy ràng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H ai!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trái tim Tần Trọng bỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ là kế? Trong đầu tư tự chuyển nhanh như điện, tỉ mỉ xem chút chi tiết lần hành động kỳ này, xác định mình làm chút sơ hở.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thế nhưng, vì sao trong soái trướng bóng người?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ngay trong lúc Tần Trọng rơi vào ngây ngốc, chợt nghe bên trái ngoài trăm bước, truyền đến tiếng hét lớn dữ dằn: “ Tặc tử phương nào, dám tập kích đại doanh ta?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn lại, thấy ngoài trăm bước, khoảng chừng ba bốn ngàn người tập kết thành trận, tuy rằng bọn họ quần áo tề chỉnh, nhưng bọn họ ngồi lưng ngựa tuyệt thấy kinh hoảng, tay cầm đao hướng tướng sĩ Hoa triều nhìn chằm chằm, trước trận có viên tướng lĩnh ngồi ngay ngắn lưng ngựa, mặt đen râu ngắn, vẻ mặt thặng hãn cao ngạo, mặc áo trắng, hiển nhiên chuyện quá đột nhiên, dù áo ngoài cũng chưa kịp mặc, liền vội vội vàng vàng lên ngựa.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng tỉ mỉ quan sát, sau đó xoay ngựa về phía , trầm giọng quát to: “ Ngươi là người phương nào?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Người nọ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười vang vài tiếng, : “ Ngươi phải luôn mồm đòi tru sát Sài Mộng Sơn sao? tại lão tử đứng ngay trước mặt ngươi, có gan bước tới lấy tính mạng ta!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Con ngươi trong mắt Tần Trọng co rút lại thành châm chọc, lạnh lùng : “ Ngươi là Sài Mộng Sơn?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sài Mộng Sơn ha hả cười : “ sai, lão tử là tướng lĩnh bỏ rơi Hoa triều, Sài Mộng Sơn! Các đám tặc tử, cho rằng nhân số nhiều hơn ta, ta liền sợ sao? Viện binh của Mặc Xuyết Khả Hãn đường tới đây, khoảng cách liền tới, chỉ là mấy vạn nhân mã, dám đánh đại doanh lão tử, quả thực biết sống chết!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng thu kiếm vào vỏ, đưa tay lấy trường thương bên cạnh, mắt nhìn Sài Mộng Sơn, chậm rãi : “ Sài Mộng Sơn, ta là tướng quân dưới trướng của bắc phạt Phương Tranh nguyên soái, nếu phán quan ty địa phủ có hỏi ngươi chết về tay ai, ngươi có thể đáp , ta tên là Tần Trọng.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tiếng cười của Sài Mộng Sơn thu lại, kinh ngạc : “ Tần Trọng? Chính là thành vệ quân phó tướng Tần Trọng dưới trướng tiền thái tử?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng nghe vậy, da mặt cấp tốc co quắp vài cái, trong ánh mắt lộ ra vài phần lệ khí, trầm giọng : “ Tần Trọng ngày trước chết, Tần Trọng hôm nay, chỉ biết giết địch báo quốc, vì nước trừ gian. Sài Mộng Sơn, ngươi sinh tại Hoa triều, sống tại Hoa triều, đời đời nhà tướng, hôm nay lại đầu nhập vào người Đột Quyết, trợ Trụ làm ngược, Tần mỗ phụng mệnh Phương nguyên soái, tru sát phản tặc, Sài Mộng Sơn, nạp mạng !”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Chương 376: Chặt cánh(2)
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tiếng vừa dứt, Tần Trọng thúc ngựa tiến lên, quất mạnh roi, chiến mã đau đớn, liền phóng nhanh về phía trước, Tần Trọng phục xuống lưng ngựa, trường thương trong tay đưa lên, mũi thương băng lãnh sắc bén thẳng tắp chỉ hướng Sài Mộng Sơn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thấy uy thế tiến tới nhanh của Tần Trọng, Sài Mộng Sơn ha ha cười, trong mắt mọc lên vô hạn chiến ý và sát khí, chợt quát : “ Sài Mộng Sơn ta trấn thủ U Châu nhiều năm, cũng là đời danh tướng, chẳng lẽ sợ ngươi?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H xong Sài Mộng Sơn liền thúc ngựa tiến lên, trong thay giơ mạnh thanh đại đao dài hơn trượng, chút nào lùi bước nghênh hướng Tần Trọng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Hai tướng giục ngựa, càng lúc càng gần, rất nhanh, trường thương và đại đao chạm nhau, phát sinh tiếng sắt thép giao nhau điếc tai, sau đó hai người đều tự ở ngựa thi triển bản lĩnh trong cuộc đời, chiến đấu kịch liệt cùng chỗ.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tướng sĩ hai bên lúc này cũng dừng lại chém giết, chậm rãi thối lui ra sau, cấp cho hai tướng lĩnh chiến đấu kịch liệt khoảng đất trống.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Hai người đại chiến hơn trăm hiệp, cũng chẳng phân biệt được thắng bại, gã phó tướng lược trận lo nghĩ nhìn sắc trời, bông nhiên lớn tiếng hét lớn: “ Tần tướng quân, viện binh của địch nhân sắp buông xuống, tốc chiến hay hơn!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H lúc chiến đấu Tần Trọng nghe vậy tâm thần chấn động, nơi đây cách đại doanh chủ lực của Mặc Xuyết chỉ đủ trăm dặm, lúc này có lẽ Mặc Xuyết biết doanh địa của Sài Mộng Sơn bị tập kích, viện binh khẳng định đường, còn kéo dài trận đánh, chi bằng tốc chiến tốc thắng, bằng năm vạn tướng sĩ theo gặp tai họa, đến lúc đó làm sao ăn với Phương nguyên soái?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nghĩ tới đây, Tần Trọng bỗng nhiên đánh ra thương, độ lớn của góc nghiêng dưới chân Sài Mộng Sơn, Sài Mộng Sơn ngồi lưng ngựa chợt lóe thân, né qua thương, đợi khi giương đao bổ về phía Tần Trọng thấy nguyên đó chỉ là hư chiêu của Tần Trọng, còn Tần Trọng quay đầu ngựa triệt hồi ra sau.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sài Mộng Sơn vui mừng, nhe răng cười : “ Thế nào? Tình hình vừa sai, muốn chạy trốn sao? Ngươi có thể chạy trốn đâu?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dứt lời Sài Mộng Sơn thúc ngựa truy theo.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng đưa thân thể nằm rᰠtrên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Sài Mộng Sơn, thấy thúc ngựa càng đuổi càng gần, khóe miệng Tần Trọng hơi xả ra, lộ ra dáng tươi cười vài phần quỷ dị, đợi cho Sài Mộng Sơn cùng chỉ còn khoảng cách cự ly chừng người ngựa Tần Trọng bỗng nhiên lắc mình, dùng thuật cưỡi ngựa cao siêu, đem thân thể giấu nhập dưới bụng ngựa, đồng thời trong miệng quát lên tiếng lớn: “ Bắn cung!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Vừa dứt lời, mí mắt Sài Mộng Sơn bỗng nhảy lên vài cái, lòng mạnh mẽ trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng, thấy trận mưa tên nhanh như sao sa hướng phóng tới đầy trời đất, Sài Mộng Sơn kinh khủng mở to mắt, vô ý thức lấy tay che mặt, nhưng uy thế mưa tên tới quá nhanh, còn kịp rồi, chỉ nghe được “ phác phác” vài tiếng trầm muộn, trong chớp mắt, thân thể cao ngất của Sài Mộng Sơn trúng mấy tên.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Binh sĩ bắn cung của Hoa triều tựa hồ muốn buông tha , đợi kêu lên thảm thiết, lại vòng mưa tên phóng tới.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sài Mộng Sơn chỉ cảm thấy khí lực người theo vết thương cùng nhau cấp tốc tuôn ra hầu như còn, hai mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt nhìn Tần Trọng còn sau bụng ngựa ở phía trước, tay trái kéo dây cương chậm rãi buông ra, thân thể lay động vài cái, sau đó liền ngã chúi xuống mặt đất, cùng lúc đó, lại có vô số mũi tên nhọn bắn trúng thân thể của .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tiếng rơi xuống nặng nề làm Tần Trọng rốt cục từ trong bụng ngựa chui ra, quay đầu nhìn thấy Sài Mộng Sơn rơi xuống đất, cả người cắm đầy mũi tên nhọn, Tần Trọng vội vàng kéo cương ngựa, sau đó quay đầu ngựa, mặt lên trận hưng phấn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Sài Mộng Sơn chết! Sài Mộng Sơn chết!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tần Trọng giục ngựa qua lại trước trận, hưng phấn hét lớn, song song ánh mắt tràn ngập sát khí hung hãn nhìn chằm chằm đám quân đội ba bốn ngàn người của Sài Mộng Sơn ở phía đối diện.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tướng sĩ Hoa triều xem kỹ màn kia trong mắt, nhất thời sĩ khí tăng vọt, vui vẻ hô to: “ Sài Mộng Sơn chết! Sài Mộng Sơn chết!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trong tiếng hoan hô như trời long đất lở, gương mặt Tần Trọng như sương lạnh, dương kiếm chỉ về phía trước, chợt quát: “ Sát! để lại người sống!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dưới ánh nến tối tăm, Phương Tranh và Mặc Cúc Liên đối diện mà ngồi.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Phương nguyên soái, ngươi vững tin bộ hạ của ngươi thuận lợi tru sát Sài Mộng Sơn và Thái Vương sao?” Mặc Cúc Liên bưng chén rượu, bảo trì tư thế này bất động lúc lâu, thần sắc tràn ngập do dự.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Lão Mặc, ngươi phải có lòng tin đối với ta, thủ hạ của ta chính là Tần Trọng và Phùng Cừu Đao, đó là danh tướng vạn phu bất địch, hai người bọn họ dẫn theo mười vạn người ra doanh, nếu ngay cả Sài Mộng Sơn nho chỉ có hơn hai vạn người mà giải quyết được, ta còn thế nào biết xấu hổ mà ngồi uống rượu ở đây với ngươi?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ánh mắt Mặc Cúc Liên chớp động, ha hả cười : “ Phương nguyên soái nắm chắc như vậy, lão phu cũng nữa, lúc tiêu diệt xong Sài Mộng Sơn, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh cười : “ Kế tiếp Hoa triều liền khải hoàn quay về triều, cho ngươi và Mặc Xuyết đánh nhau đến tối trời tối đất, còn bao giờ quan tâm đến chuyện của chúng ta nữa.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ A?” Mặc Cúc Liên nghe vậy kinh hãi.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ai nha, quốc sư đại nhân, chỉ là lời đùa nho thôi, ngươi biết tính ta luôn hài hước cơ mà. Chúng ta là đồng minh, sao ném ngươi mặc kệ được chứ? Người Hoa triều chúng ta làm việc phải có thủy có chung, , lần trước ta đề nghị sinh ý với ngươi rốt cục có làm hay ?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Sinh ý gì?” Mặc Cúc Liên giương mắt líu lưỡi .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H thực theo kịp tư duy toát ra của vị nguyên soái đại nhân này, vừa rồi còn chuyện chiến tranh, thế nào chỉ chớp mắt lại thành việc buôn bán vậy?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh nhướng mày, mất hứng : “ Ta mang đến ngàn hộp phấn ngọc trai, ngươi thế nào luôn tuyển trạch quên ít chuyện trọng yếu vậy? Mao bệnh này cũng tốt, ngàn hộp phấn, mỗi hộp giảm cho ngươi mười phần trăm, bán cho ngươi chín mươi lượng hộp, thế nào? Ta đây là vì suy nghĩ cho da thịt non nớt của các nương thảo nguyên của các ngươi thôi, ngươi xem nương trong các bộ lạc Đột Quyết của các ngươi, da thô ráp giống như vỏ cây già cỗi, làm cho dục vọng muốn đùa giỡn chút cũng đều sản sinh được, quốc sư, các ngươi nên tự kiểm thảo chính mình! có phấn ngọc trai của chúng ta, nương Đột Quyết các ngươi đều là kém cỏi, làm sao lên được mặt bàn? Đột Quyết đánh vài cuộc nội chiến, nhân khẩu giảm mạnh, lúc cần gia tăng sản xuất báo quốc, nhưng mặt mày của nương Đột Quyết, nam nhân nào nhìn thấy có thể sản sinh được xung động? Nam nhân sản sinh được xung động, làm sao sinh sản được hậu đại tiếp theo của Đột Quyết? Quốc sư, chuyện này, ngươi cần phải nâng cao tầm nhìn theo độ lớn của chính trị mới được.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh phen đến khô cổ, nhấc chén rượu ngửa đầu uống hớp lớn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên hai mắt đăm đăm, ha ha : “ Ngươi…ngươi tràng dài như vậy, chính là vì, muốn ta mua ngàn hộp phấn của ngươi?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh vui vẻ nở nụ cười: “ Quốc sư quá thông minh, đương nhiên, chỉ là ngàn hộp, nếu như cần thiết, ta tùy thời đều có thể điều thêm mấy ngàn hộp tới, các nương Đột Quyết trang điểm càng xinh đẹp, chậc chậc, nam nhân mới có hứng thú rong ruổi người các nàng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như mỗi đêm ngủ bên người ngươi phải là nương xinh đẹp, mà là lợn mẹ, ngươi khẳng định quá cam tâm tình nguyện, càng miễn bàn tới ngươi muốn cùng nàng làm chuyện gì khác, trừ phi ngươi tắt đèn…”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sắc mặt Mặc Cúc Liên dần dần nổi lên vẻ giận dữ, trầm giọng : “ Phương đại nhân, cho ngươi biết, hôm nay Đột Quyết trong ngoài đều khốn đốn, tuyệt lấy bạc làm những chuyện vô vị như vậy, ngàn hộp phấn kia, thứ lão phu cách tiêu thụ.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh nghe vậy hoàn toàn thất vọng, lắc đầu : “ Ngươi lão cổ hủ, lão phong kiến, ta với ngươi rất khó câu thông, ai, ta ngươi có thể nhiệt tình chút hay ? Lần trước chúng ta uống rượu ngươi còn mang theo ít vú dê nướng đem tới, thế nào hôm nay chúng ta uống rượu cũng chỉ có dĩa rau dại vậy? Đãi ngộ càng ngày càng kém a.” Phương Tranh cầm đôi đũa gạt gạt mớ rau dại trước mắt hai người, thần sắc rất là bất mãn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên xấu hổ cười cười, : “ Phương nguyên soái, nam nhi thảo nguyên từ trước tới nay luôn hiếu khách, chỉ là, ai! Ngày tháng của lão phu cũng sống khá giả, còn thỉnh nguyên soái thứ lỗi.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh ngẩn người, sau đó như hiểu ra nở nụ cười, lại gắp miếng rau bỏ vào miệng, chậm rì rì : “ Lão Mặc, chúng ta nhận thức lâu, ở trước mặt ta khóc than cũng đúng, các ngươi nghèo tới mức chỉ ăn rau dại thôi ?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thần sắc Mặc Cúc Liên biến đổi mấy lần, rốt cục cười khổ : “ Phương nguyên soái, lão phu dối gạt ngươi, hôm nay Đột Quyết chúng ta tốt lắm, hôm nay nguyên soái ở chỗ này, lão phu ngại thẳng, hai tháng trước quý quốc giúp đỡ cấp lương thảo cho lão phu, hôm nay toàn bộ ăn hết, lão phu…”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nhìn biểu tình như cười như của Phương Tranh, Mặc Cúc Liên cắn răng : “ Lão phu muốn mời quý quốc cấp giúp ít lương thảo, vì khẩn cấp, đợi lão phu bình định xong thảo nguyên, ổn thỏa trả!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tràng diện nhất thời rơi vào trầm mặc.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H lúc lâu, Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến cao hứng bừng bừng, cười sau lúc, bắt đầu lớn tiếng kêu lên: “ Bang, bang, bang.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên ngạc nhiên : “ Phương nguyên soái, cái gì gọi là “ ức, ức, ức.?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh cười to : “ Bang bang ức, đó là phong tục Hoa triều ta, mỗi lần người Hoa triều phải giúp đỡ người khác kìm lòng được kêu to vài tiếng, xem như “ giúp người là niềm vui khoái lạc.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Đương nhiên, gõ thanh trúc cũng phát sinh thanh giống như vậy, bất quá loại thuyết pháp này phỏng chừng pháp sư đại nhân quá thích.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Chương 377: Chặt cánh(3)
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh vui tươi hớn hở nhìn chăm chú vào miệng Mặc Cúc Liên ngừng thào nhắc tới danh sách, ánh mắt kia giống như con sói tiếp cận con tiểu dê béo đánh giá nó từ xuống dưới.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên bị ánh mắt của trành đến da đầu run lên, trầm mặc lúc lâu mới ha ha : “ Phương nguyên soái, ngươi có thể đừng ra điều kiện trao đổi được hay , quý quốc cùng lão phu từng có ước định vô điều kiện giúp đỡ lương thảo, binh khí, quân giới mọi thứ cho lão phu, giờ lương thảo trong đại doanh của lão phu cạn, mong rằng nguyên soái có thể giúp đỡ.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Thần sắc Phương Tranh nghiêm chỉnh ngẩng đầu nhìn trời dùng loại giọng vô hạn u oán: “ Bản thân chúng ta cũng còn lương thực dư a.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên cứng lại, nhịn xuống tức giận trầm giọng : “ Phương nguyên soái, lương thảo vốn là căn mệnh của quân đội, ta và ngươi là kết minh, mong rằng nguyên soái cấp cho phương tiện, bằng nếu quân ta hết lương thảo, chỉ sợ xảy ra binh biến.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Các ngươi binh biến quan hệ gì tới ta?
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh khó xử thở dài : “ Lão Mặc, phải ta cho, giờ cả Hoa triều ta cũng dễ dàng, trong quốc nội liên tiếp trải qua mấy lần bình định phản loạn, vậy ngươi biết hồi chiến tranh làm ngân khố quốc gia hao tổn sạch , tại quốc gia nghèo tới mức chịu nổi, vì gom góp lương thảo cho lần bắc phạt này, hoàng thượng ngay cả chiếc quần lót cũng phải xuất ra đấu giá mới có được ít lương thực cho tướng sĩ chúng ta, chúng ta tự mình ăn còn đủ, ngươi ta chỗ nào tìm lương thực dư thừa cho ngươi.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Sắc mặt Mặc Cúc Liên khó coi: “ Phương nguyên soái, hai nước chúng ta vốn là liên minh, trong việc bình diệt Mặc Xuyết lão phu ra sức ít, mười vạn chiến sĩ dũng chỉ còn lại năm vạn cùng lão phu bám trụ Mặc Xuyết suốt năm nay. Quý quốc nhờ vậy mới tranh thủ được thời gian đầy đủ sung túc chuẩn bị, giờ ngươi cũng thể qua sông chặt cầu a.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh muốn đề nghị đem luôn năm vạn chiến sĩ còn lại cũng đánh nhau cho chết hết, như vậy là có thể tiết kiệm được lương thực rồi.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nhưng nếu phải ra lời này, lo lắng Mặc Cúc Liên tức giận đến xử lý ngay tại chỗ, nghĩ nghĩ, cuối cùng liền quyết định nên mạo hiểm như vậy.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Đảo tròn mắt, Phương Tranh cười : “ Quốc sư cùng các chiến sĩ dưới trướng suốt năm nay chịu khổ, bổn soái rất là cảm kích, cho nên tuy rằng lương thảo của quân ta nhiều, nhưng ta cũng nguyện ý giúp đỡ lần này, dù sao các ngươi vì bình diệt Mặc Xuyết làm ra cống hiến lớn như thế, các ngươi đều là hùng, hùng nên đói bụng.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên nghe vậy sắc mặt vui vẻ: “ như thế Phương nguyên soái nguyện ý giúp đỡ lương thảo cho quân ta?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh cười híp mắt : “ Đương nhiên nguyện ý, nhưng…”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên căng thẳng: “ Nhưng cái gì?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười hắc hắc : “ Tục ngữ thiên hạ có bữa cơm trưa miễn phí, ở Hoa triều chúng ta khi ăn cơm là phải trả tiền.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên cau mày: “ Lời này có ý tứ gì?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Lão tử ám chỉ ràng như thế, lão đầu nhi này như thế nào còn nghe hiểu, loại chuyện đòi tiền này trắng ra làm cho người ta rất thẹn thùng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Nhưng tiền tài là vật trọng yếu, Phương Tranh vì cuộc chiến bắc phạt bản thân xuất ra tiền túi giúp triều đình tới ba trăm vạn lượng bạc, đó cũng phải là số lượng , mấy năm gần nhất phỏng chừng Mập Mạp còn trả nổi, Phương Tranh đành suy nghĩ khắp thế giới tìm cách bù trở về.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Đòi tiền là chuyện xấu hổ, mà dù có xấu hổ hơn nữa cũng phải làm nha.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh trời sinh da mặt mỏng ràng liền quyết tâm, thực ngượng ngùng nhìn Mặc Cúc Liên : “ xấu hổ, ta ra lời này thực có chút ngượng ngùng, nếu ngươi có tiền lấy ra mua lương thảo, chúng ta mua bán công bình, già trẻ gạt.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mặc Cúc Liên ngẩn người, tiếp theo giận dữ: “ Ngươi…ngươi cũng quá vô sỉ, giờ lão phu trong ngoài đều khốn đốn, nào có tiền cho ngươi?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ai, Đột Quyết các ngươi tích lũy mấy trăm năm dĩ nhiên cũng phải có chút ít vàng bạc châu bảo chẳng hạn, cũng có thể lấy ra trao đổi, ta chê đâu.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H có, lão phu lấy ra được.” Thái độ Mặc Cúc Liên kiên quyết, hận chết tên vô sỉ mượn gió bẻ măng trước mắt này.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Nhiều ít phải cấp chút , tất cả mọi người làm việc dễ dàng.” Phương Tranh tận lực cầu xin.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H có, dù cho ngươi giết chết lão phu cũng có.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ai, ngươi trả tiền ta cho ngươi lương thảo đâu.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H cho thôi, lão phu cũng lĩnh quân rút lui khỏi kết minh.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Lão Mặc, ngươi có thể giảng chút đạo lý hay , cứ mãnh liệt như vậy rất lễ phép.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ta giảng đạo lý? Ta giảng đạo lý sao? Ngươi mượn gió bẻ măng ngờ còn muốn cắn lại ta ngụm, có tiền còn muốn dọa dẫm lão phu, ngươi tỉnh lại .”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Làm sao vậy? Ngươi làm như kẻ cướp, ăn lương thảo chúng ta muốn trả tiền, chuyện còn lớn tiếng như vậy, đây là thế đạo gì?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Ta ăn trả tiền thế nào? Nếu ngươi chịu cấp lương thảo qua thêm ngày lão phu liền lĩnh quân rút lui, để ngươi cùng Mặc Xuyết đánh tới .”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Phanh!”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Đàm phán vỡ tan, gõ trúc khiêng thất bại, Phương Tranh bị Mặc Cúc Liên cước đá ra khỏi lều trại.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Mặc Cúc Liên ngươi là lão bất tử, chúng ta rồi xem.” Phương Tranh chật vật đứng bên ngoài lều trại đỏ mặt tía tai chỉ vào lều trại mắng to.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ôn Sâm và thân quân thống lĩnh canh giữ bên ngoài lều trại thấy nguyên soái bị người đạp ra khỏi hoảng sợ vội vàng tiến lên phía trước hỏi: “ Nguyên soái ngài làm sao vậy?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Bị người chỉnh.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Cách đó xa hai ngàn thân quân thấy thế liền giận dữ rút đao kiếm muốn tiến vào lều trại giúp nguyên soái trút giận.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Trở về, cho phép vọng động.” Phương Tranh xanh mặt, lồng ngực phập phồng, cả người thẳng run run.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Hai quân giờ kết minh, nên trở mặt, nếu ở ngay đại doanh Đột Quyết động thủ chúng ta thiệt thòi.” Phương Tranh cắn răng .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ôn Sâm tức giận bất bình: “ Nguyên soái bị khi dễ, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao, đúng rồi, vì sao nguyên soái lại khắc khẩu với ?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh ngẩng đầu nhìn lên trung, bi phẫn : “ Ta bất quá là thấy ăn lương thảo chúng ta mà trả tiền nên muốn hướng thu chút phí tổn, ai ngờ lão gia hỏa này ăn trả tiền còn rất khi dễ ta, keo kiệt tới mức vắt cổ chày ra nước.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ôn sâm theo Phương Tranh nhiều năm, hơi suy tư liền biết vị Phương nguyên soái này đoán chừng là dọa dẫm người ta được nên song phương nổi lên tranh chấp.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Đúng, rất khi dễ người.” Ôn Sâm hung hăng gật đầu , hỏi: “ Nguyên soái, chúng ta làm sao bây giờ?”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh vung tay lên hầm hừ: “ trở về đại doanh.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Đoàn người theo Phương Tranh cất bước hướng cổng lớn đại doanh Đột Quyết ra.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Nguyên soái định bỏ qua như vậy sao?” Ôn Sâm thực cam lòng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Bằng có thể như thế nào? Mang binh đánh với họ hồi sao? Nếu để Mặc Xuyết biết được còn cười đến rụng răng.” Phương Tranh mặt trầm .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Chẳng những thể theo chân bọn họ tính toán, lão tử còn phải phân phối lương thảo cho bọn họ, nếu bọn họ có lẽ lui quân, dựa vào điều này uy hiếp ta.” Phương Tranh càng nghĩ càng bi phẫn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mọi người đến cổng đại doanh, Phương Tranh bỗng nhiên khẽ vươn tay : “ Chậm .”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mọi người ngẩn người.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Con mắt xoay xoay, Phương Tranh chỉ vào những chông sắt cùng hàng rào gỗ vây quanh đại doanh Đột Quyết dùng để chống chiến mã công kích : “ Người đâu, đem toàn bộ những thứ này mang đến đại doanh của chúng ta.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Mọi người ngạc nhiên, Ôn Sâm lau mồ hôi : “ Nguyên soái, như vậy tốt lắm đâu, thể cướp đoạt đồ vật ngay trước mặt người Đột Quyết…”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh trừng mắt: “ Cướp đồ vật làm sao, Đột Quyết có thể cướp chúng ta, chúng ta vì sao được cướp lại, mọi người mạnh ai nấy cướp thứ mình muốn chứ.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ôn Sâm tiếp tục lau mồ hôi, vị nguyên soái đại nhân này có lối suy nghĩ là rất khó nắm lấy a.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh trừng mắt quét nhìn xem còn ai dám khuyên răn nữa.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Vì thế hai ngàn thân quân lập tức xăn tay áo bắt đầu kéo những chông sắt lẫn hàng rào bên ngoài đại doanh Đột Quyết, mọi người giống như đám công nhân quét tước bảo vệ môi trường vệ sinh, mỗi người ôm đống đồ vật cao hứng phấn chấn giống như ăn tết.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Binh lính canh giữ ở cổng đại doanh Đột Quyết nhìn thấy đám người Hoa triều giống như những tên thổ phỉ cướp đoạt, cướp đồ cũng hề hỏi han, bọn đều khẩn trương gấp gáp.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H đội binh lính nhìn chăm chú vài lần, có người ánh mắt thông minh nhanh chóng hướng vương trướng chạy tới báo tin, mặt khác mấy binh lính Đột Quyết vây quanh Phương Tranh nghĩa chính lời nghiêm chỉ trích bô lô ba la gì đó tràng.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh kiên nhẫn tách bọn họ đẩy qua bên : “ Đừng tiếng chim với lão tử, lão tử nghe hiểu. Quốc sư nhà các ngươi đánh bài thiếu lão tử rất nhiều tiền, lão tử lấy chút đồ vật coi như là bồi thường. Người đâu, đem mấy người Đột Quyết luôn bô lô ba la này ném ra, cứ chít chít hu hu chút lễ phép.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H đội thân quân xông lên hi hi ha ha tay đấm chân đá đem mấy tên binh lính Đột Quyết đánh ngất xỉu phóng té lên mặt đất.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ở xa xa có nhóm lớn binh lính Đột Quyết thấy thế khỏi giận dữ muốn tiến lên liều mạng với Phương Tranh, đầu lĩnh bách phu trưởng nhìn thấy Phương Tranh thân mặc áo giáp nguyên soái, biết người này danh nghĩa là người lĩnh đạo trực tiếp, dù sao song phương là đồng minh, vị bách phu trưởng thần sắc thoáng do dự liền quát bảo binh lính thủ hạ ngưng lại, lại phái người nhanh chóng chạy tìm quốc sư báo tin.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Dời, mau dời.” Phương Tranh hoa chân múa tay vui sướng chỉ huy thân quân, thần sắc có chút hưng phấn.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ngẩng đầu nhìn thấy ngay cổng đại doanh còn có cây cột cờ dài, cột cờ còn có đại kỳ thêu đồ đằng của Đột Quyết, Phương Tranh bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt cảm thấy kính nể nhìn chằm chằm cột cờ cao cao đứng vững, thần sắc có chút chăm chú.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H “ Nguyên soái, ngài làm sao vậy?” Ôn Sâm kinh ngạc .
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Phương Tranh thở dài, giọng có vẻ đau lòng: “ Nhìn thấy lá cờ này ta liền nhớ lại các tướng sĩ chiến đấu hăng hái ngày trước, trong lòng rất là nặng nề.”
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Ôn Sâm thầm nghĩ, cướp đồ vật còn làm vẻ đa sầu đa cảm như thế, từ xưa tới nay chỉ có duy nhất mình Phương nguyên soái ngươi mà thôi.
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H
   cungquanghang.com P K Ncungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com K A T H Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  2. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 377: Chặt cánh (4)
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh lấy lại tinh thần thu hồi suy nghĩ đa sầu của chính mình, đánh giá cột cờ trước mắt, trầm ngâm : “ Cây cột này có vẻ như cao lớn hơn lá cờ trong soái trướng của ta. Mặc Cúc Liên rất lễ phép, lão tử mới là nguyên soái, lá cờ rách này của sao có thể cao hơn lá cờ của ta, đúng ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm vội vàng phụ họa: “ sai, nguyên soái đúng cực kỳ, Mặc Cúc Liên vốn là man di thiếu văn minh, rất biết quy củ.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Chém ngã cột cờ, ta muốn mang nó đến đại doanh của chúng ta.” Phương Tranh chút do dự ra lệnh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ A?” Ôn Sâm trợn tròn mắt, phải mới vừa rồi còn rất đau lòng hay sao, sao lúc này lại đánh chủ ý lên cột cờ của người ta, nguyên soái có lối suy nghĩ quá bí hiểm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Ầm vang.” Cột cờ dài giống như liệt sĩ dũng hi sinh giống như bi tráng ngã xuống.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Khiêng khiêng , lần này đều là của ta, đều là của ta.” Phương Tranh cao hứng quên hết chuyện vừa rồi bị Mặc Cúc Liên đá ra lều trại, những buồn bực nhất thời biến mất vô tung, nhìn thấy thân quân ở cửa đại doanh Đột Quyết bận rộn kéo đổ hàng rào cùng chông sắt chút khách khí thu về cho mình dùng, Phương Tranh khỏi mở cờ ngửa mặt lên trời cười to.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Có ai vào đại doanh bọn cướp mấy nương Đột Quyết đến chỗ lão tử khiêu vũ hầu hạ lão tử phen?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh hoa chân múa tay vui sướng, càng phát ra vẻ vênh váo đắc ý.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm cực kỳ hoảng sợ: “ Nguyên soái đủ rồi, đừng tiếp tục cướp nữa, nếu còn cướp khẳng định Mặc Cúc Liên trở mặt với chúng ta, chúng ta bị vạn người vây ở đây.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh ngẩn người, nhất thời tỉnh hồn lại vội vàng gật đầu : “ Lão Ôn thực có đạo lý, tiện nghi thể chiếm quá nhiều, ta xem chừng lão Mặc có thể rất cao hứng.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm cười khổ, lão Mặc kia sớm rất mất hứng, nếu biết ngươi hủy cổng đại doanh của , phỏng chừng muốn ăn cả tim gan của ngươi luôn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Hồi doanh.” Phương Tranh vung tay ra lệnh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhìn thấy những chiến sĩ Đột Quyết vây xem thần sắc tốt nhìn mình chằm chằm, bực mình vừa rồi bị Mặc Cúc Liên đá ra khỏi lều trại lại nảy sinh, Phương Tranh quay đầu giậm chân có chút cam lòng tức giận : “ Các ngươi rất khi dễ người.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Sắc mặt Ôn Sâm có chút phát xanh, ngừng lau mồ hôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đây rốt cục là ai khi dễ ai nha.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Hai ngàn thân quân khiêng cự mã, cột cờ, hàng rào cao hứng phấn chấn nghênh ngang hướng đại doanh của mình về.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com đám chiến sĩ Đột Quyết đứng ngay cửa doanh đưa mắt nhìn nhau, thần sắc phẫn hận rồi lại biết nên làm gì, cửa doanh vốn chỉnh tề túc sát bị đám thân quân của Phương Tranh kéo ngã rách tung tóe giống như bị quân địch trộm qua, nhìn thê thảm chán nản như kẻ cùng đường bí lối.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đại doanh Sài Mộng Sơn hừng hực liệt hỏa phóng lên cao, hơn phân nửa lều trại bị cháy, vô số binh lính cả người cháy rực ngừng lăn lộn kêu rên mặt đất, có những binh lính mang theo dục vọng muốn sống mãnh liệt cam lòng bị giết chết, hốt ha hốt hoảng hướng cửa doanh chạy ra, lại bị tướng sĩ dưới trướng Tần Trọng thúc ngựa tiến lên dùng loạn đao chém chết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Cả trường hợp vốn chỉ là hồi giết hại, Sài Mộng Sơn vừa chết nhất thời khiến cho sĩ khí bộ hạ của bị đả kích đến mức thấp nhất, đại bộ phận dường như mất dũng khí cầm lấy vũ khí chiến đấu, mỗi lều trại bị đốt cháy mượn theo sức gió càng đốt càng lớn, đồng thời cũng làm cho bọn càng ngày càng sợ đám người giống như ác ma đến từ địa ngục, mặt mang theo vẻ điên cuồng khát máu, gặp người liền giết, thấy lều trại liền đốt chút lưu tình, thương hại cho hơn hai vạn người giống như hơn hai vạn con sơn dương bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân giơ đao trong tay tận tình tàn sát những đồng chí chiến hữu của mình.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhưng bộ hạ của Sài Mộng Sơn dù sao cũng từng là biên quân phòng thủ U Châu nhiều năm, trong bọn họ vẫn có rất nhiều người cam lòng bị người đồ sát, vì thế ít người bỏ chạy ra được chuồng ngựa, tìm được binh khí lên ngựa tạo thành trận công kích trong thời gian ngắn nhất, cố gắng làm nên nỗ lực cuối cùng giành lại tính mạng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng nhìn bốn ngàn kỵ binh vừa kết trận từ phía xa xa, khóe miệng lạnh lùng cười, tại phản kháng nào cũng là vô dụng, vô luận là chiến hoặc chiến, hôm nay trong đại doanh của Sài Mộng Sơn tất cả mọi người chết chắc, ai ngoại lệ.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng khinh miệt nhìn lướt qua đám tàn binh, giơ cao kiếm quát to: “ Phân ra vạn người liệt đội theo trùy hình trận tiến đánh bọn .”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Dạ.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tướng sĩ dưới trướng ầm ầm tuân mệnh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vạn người rất nhanh tập kết xong, viên đầu lĩnh phó tướng nhìn đám tàn binh đối diện, lạnh lùng nanh cười, rút kiếm quát to: “ Các huynh đệ, tướng quân có lệnh, giết sạch đại doanh, chó gà tha.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tướng sĩ Hoa triều phía sau tất cả đều hưng phấn quát to: “ Chó gà tha, chừa ngọn cỏ.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Giết…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Giết…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vạn người đồng thời thúc ngựa duy trì trùy hình trạng, mũi trùy nhắm ngay tàn binh đối diện bay nhanh xung phong lướt tới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com mặt bốn ngàn tàn binh lộ ra vẻ tuyệt vọng, khi nhìn thấy kỵ binh giống như nước lũ cuồn cuộn đánh tới, gã đầu lĩnh bi tráng hét: “ Chiến cũng là chết, chiến cũng chết, các huynh đệ chiến hay chiến?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Chiến.” Mọi người cùng kêu lên hét lớn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Chúng ta liền chiến.” Tiếng bi liệt cười dài, gã đầu lĩnh rút trường đao chỉ phía trước quát to.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Giết…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Giết…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Bốn ngàn tàn binh thúc ngựa xung phong liều chết đánh về phía trước hề chùn bước.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com quan hệ đến việc chính nghĩa hay tà ác, có dũng khí vì sinh mạng chiến đấu đều là đáng giá tôn trọng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Lửa lớn vây quanh lều trại của Thái Vương, hừng hực bốc cao, bên trong doanh trướng gương mặt Thái Vương vàng như giấy, cả người run rẩy thôi, lều trại nóng rực làm giống như đưa thân vào địa ngục, giống như tử thần nhe răng cười dùng lưỡi đỏ liếm bay khuôn mặt của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Người đâu, có người hay , xảy ra chuyện gì?” Thái Vương ở trong doanh trướng sợ hãi chạy loạn quờ quạng chung quanh, thỉnh thoảng đá ngã mấy chiếc ghế làm lảo đảo thôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tiếng hét hò ngoài trướng dần dần , Thái Vương lại càng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Sài Mộng Sơn xong rồi, ta có thể chết hay ?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh ngươi rốt cục tới, ngươi giống như con ác quỷ nhất định bỏ qua tính mạng của ta sao?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Lều trại bị đốt cháy bừng bừng, tản mát ra mùi khét lẹt khó ngửi, Thái Vương ở trong trướng sờ soạng thảm sàn rốt cục tìm được chiếc ghế, lảo đảo ngồi lên bắt đầu bình tĩnh tự hỏi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ta thể chết được, tuyệt thể chết được.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ra ngoài đầu hàng, dù là đầu hàng Phương Tranh sao? Đại trượng phu co được giãn được, thù này chung quy có ngày ta báo, thân ta là hậu duệ hoàng thất quý tộc, Phương Tranh nhất định dám giết ta. Chỉ cần giữ được tính mạng, tứ đệ mặc dù làm hoàng đế, có thể do tính khí yếu đuối thiện lương tất nhiên đành lòng giết ta, dù đem ta giam cầm cả đời nhưng so với con kiến hôi chết ngay chỗ này cũng tốt hơn rất nhiều.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Lấy lại bình tĩnh, khóe miệng Thái Vương nổi lên tươi cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đầu hàng hay làm phản trái lại cũng là giống nhau, đó là vì sinh tồn, người vì sống làm ra bất cứ điều gì cũng dọa người.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Rất nhanh Thái Vương liền làm quyết định.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Ta đầu hàng, đừng giết ta, đừng giết ta, ta là Thái Vương…” Thái Vương ôm đầu chạy ra khỏi lều trại, đối diện với tướng sĩ Hoa triều tay cầm đao kiếm, Thái Vương hề sợ hãi thong dong cười cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Ta là Thái Vương, Phương Tranh lòng muốn tìm Thái Vương, ta hướng đầu hàng các ngươi thể giết ta.” Thái Vương trấn định .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com thực có nắm chắc coi như mình từng mưu phản trong Hoa triều cảnh nội, nhưng vẫn là thân ca ca của hoàng đế, thân phận này làm cảm thấy được bảo đảm an toàn trong giờ phút này.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng thúc ngựa tiến đến, vẫn ngồi lưng ngựa liếc mắt nhìn : “ Ngươi là Thái Vương?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vương gia phong lưu ngày xưa hôm nay dùng vải trắng che mắt, hình dáng khô héo chán nản chẳng khác gì thư sinh vừa bị thi rớt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Bất quá theo ngũ quan của , Tần Trọng vẫn nhận ra là Thái Vương.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Đúng, ta là Thái Vương, Phương Tranh thiên tân vạn khổ tìm kiếm Thái Vương, tại ta hướng đầu hàng, thỉnh các tướng sĩ đem ta áp giải về kinh , ta nguyện nhận trừng phạt của hoàng thượng.” Thái Vương sửa sang lại quần áo, thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười thản nhiên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trong mắt Tần Trọng nhanh chóng lên vài phần tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Thái Vương, khóe miệng nhàng hướng về phía trước lộ ra đường cong tràn đầy ý tứ hàm xúc tàn khốc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Bá.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Lưỡi đao lạnh như băng sương xẹt qua cổ họng Thái Vương bị bám theo vài giọt máu đỏ tươi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thái Vương ngẩn người, gương mặt tuấn tràn ngập vẻ dám tin, cứng ngắt. Hai tay theo bản năng bưng kín cổ, đạo chỉ hồng thể nhận ra lên vắt ngang cổ họng, đạo chỉ hồng càng lúc càng rộng càng lúc càng lớn, máu tươi đỏ thẫm như suối phun ồ ạt chảy ra từ vết thương kia.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thái Vương gắt gao bưng kín cổ họng, khí lực cả người giống như bị rút sạch trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn tự chủ được quỳ sụp xuống bãi cỏ ẩm ướt, cổ họng ùng ục vài cái, môi mấp máy giống như muốn hỏi vì sao Tần Trọng phải giết .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng lạnh lùng nhìn chăm chú vào thân hình giãy dụa của Thái Vương, ngồi lưng ngựa thản nhiên : “ Bây giờ chúng ta phải trốn tránh truy binh của Mặc Xuyết, như thế nào lại mang theo người mù kéo chân sau chúng ta, Thái Vương điện hạ, Phương nguyên soái ngươi phải chết.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vận mệnh, Thái Vương cùng thái tử đều có vận mệnh giống nhau, vận mệnh của huynh đệ hoàng thất rốt cục lại thần kỳ như lặp lại luân hồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thái Vương nỗ lực kéo kéo khóe miệng muốn lộ ra dáng tươi cười chế giễu, đáng tiếc thành công, chỉ lay động vài lần rốt cục gục cỏ còn tia sinh khí.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng khuôn mặt lạnh cứng quay đầu tiếp tục nhìn Thái Vương lần nào, quát lớn: “ Các tướng sĩ, mau chóng quét dọn tàn quân, viện quân Mặc Xuyết lập tức tới, chúng ta cần nhanh chóng chạy mau.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Chương 378: Tung tích nhạc mẫu (1)
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thi thể của Thái Vương nằm gục mặt cỏ ẩm thấp dần dần trở nên lạnh như băng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tướng sĩ Hoa triều tay cầm đao kiếm từ thi thể bước qua tùy ý tàn sát tàn binh của Sài Mộng Sơn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com ai liếc mắt nhìn lại Thái Vương lần, tất cả mọi người đều vội vàng sinh tồn mà chiến đấu ngừng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Hai mắt Thái Vương trợn lên, khuôn mặt tuấn trắng nhợt dính đầy nước bùn, trở nên dơ bẩn chịu nổi. đến chết cũng hiểu được vì sao ngay cả cơ hội đầu hàng mà Tần Trọng cũng lưu cho , vì sao đường đường có thân phận hoàng thất hậu duệ quý tộc nhưng ở trong mắt các tướng sĩ này vẫn thấp kém như cây cỏ tầm thường, là con trai của tiên hoàng, là thân huynh của đương kim hoàng thượng, từng là phiên vương hết sức quan trọng tại Giang Nam, giờ lại chết vô danh thảo nguyên hoang vắng mà có bất kỳ kẻ nào thương hại, than thở cho . Giống như cái chết của hẳn là bình thường như giết con chó.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tru diệt Sài Mộng Sơn và Thái Vương.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đây là mệnh lệnh của Phương Tranh dành cho Tần Trọng, phi thường hiểu ý tứ tru diệt của Phương Tranh, ý tứ của câu này chính là cần lưu lại sống cho hai người này.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng trung thực chấp hành mệnh lệnh của Phương Tranh. nhìn nhìn thi thể Thái Vương lạnh lùng hừ tiếng, lưỡi đao dính đầy máu tươi tùy ý lau qua quần áo Thái Vương, sau đó quát to: “ Viện quân Mặc Xuyết buông xuống, trong thời gian nén nhang chấm dứt chiến đấu lập tức rút quân.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp ứng, năm vạn người thúc ngựa chạy vội, tiết tấu tàn sát càng được đẩy mạnh, tàn binh cam lòng bị giết chết liền trong hoảng loạn lâm thời tổ chức những đội ngũ xung phong nho , nhưng cũng như những bọt sóng bé, rất nhanh bị nước lũ cuồn cuộn chôn vùi tan thành tro bụi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Quân đội mất chủ tướng giống như năm bè bảy mảng rất khó tiếp tục chống lại, kích của địch nhân xung phong liền chưa đến thời gian nén nhang trong doanh địa biến thành mảnh im lặng, tàn quân của Sài Mộng Sơn toàn bộ bị diệt sạch.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đây là lần ám tập đột kích hoàn mỹ, quân đội hơn hai vạn người của Sài Mộng Sơn bao gồm cả chủ tướng bên trong trong vòng đêm liền hoàn toàn bị hủy diệt còn chút dấu vết. Trong doanh địa chỉ còn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, ánh vào mi mắt mọi người là thi thể cùng những phần cụt tay chân đầy đất, giống như địa ngục tàn khốc, thảm thiết đến đành lòng nhìn thấy.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng nhìn chung quanh vòng, vừa lòng gật đầu, hành động lần này mục đích là tru diệt Sài Mộng Sơn, mục đích tru diệt Thái Vương cùng toàn bộ quân đội của Sài Mộng Sơn, tất cả đều thành công, tại có thể lui quân.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Khóe miệng Tần Trọng xả ra ý cười băng sương tàn khốc, nhìn vẻ mặt hưng phấn của các tướng sĩ, Tần Trọng giơ kiếm quát to: “ Các tướng sĩ khổ cực, công lao bổn tướng ghi lại cho các ngươi. tại truy binh lập tức đánh tới, tại chúng ta lập tức trở về đại doanh, hướng Phương nguyên soái thỉnh công.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Thỉnh công thỉnh công.” Toàn bộ tướng sĩ Hoa triều ngồi lưng ngựa giơ đao hưng phấn kêu to.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Hồi doanh.” Tần Trọng hung hăng vung tay lên. Năm vạn người thúc ngựa hướng phía đông nam phóng , trong chớp mắt chỉ còn bụi mù màu vàng đầy trời, còn có thi thể đầy đất trong doanh địa giống như chứng kiến chiến công của tướng sĩ Hoa triều.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Bóng đêm thê lương lặng lẽ tiến vào trong đại doanh, bên trong vương trướng, Mặc Xuyết Khả Hãn sắc mặt trầm trừng mắt nhìn Đạt Tháp Tháp, thanh lạnh lùng : “ Chuyện khi nào?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đạt Tháp Tháp gục đầu xuống dùng giọng vô cùng kính cẩn: “ Từ giờ Tý có trinh thám được chúng ta bố trí tại nơi đóng quân của Sài Mộng Sơn phía tây nam báo cáo thấy lửa bốc lên. Thế lửa rất lớn, cách xa nhau vài chục dặm đều thấy được. Trinh thám tới gần quan sát sau hồi báo, quân đội của Sài Mộng Sơn gặp địch nhân tập kích bất ngờ, địch nhân là quân đội Hoa triều ước chừng khoảng năm vạn người, toàn bộ đều là kỵ binh.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Người Hoa triều.” Mặc Xuyết ngẩn người tiếp theo nghiến răng nghiến lợi : “ Tên đê tiện vô sỉ Phương Tranh. So với rắn độc còn giảo hoạt, rốt cục động thủ muốn gạt bỏ cánh tay của ta, sau khi gạt bỏ cánh tay của ta lại tập trung binh lực đối phó chủ lực của ta, bàn tính đánh ra độc.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết hung hăng vỗ bàn cả giận : “ Nhanh chóng phái người tiếp viện Sài Mộng Sơn. Sài Mộng Sơn là cánh tay của bổn vương, Thái Vương ở bên trong doanh địa của cũng là cánh tay khác, hùng ưng phải dựa vào đôi cánh cứng rắn mới có thể bay lượn trung, mãnh hổ cần móng vuốt sắc bén mới có thể xưng bá chốn núi rừng, bổn vương thể mất Sài Mộng Sơn và Thái Vương.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trong mắt Đạt Tháp Tháp lên vài phần ghen ghét, xoay người cung kính : “ Khả Hãn vĩ đại, Đạt Tháp Tháp nguyện dẫn dắt chiến sĩ dũng của chúng ta tiếp viện Sài Mộng Sơn. Đạt Tháp Tháp xin chỉ thị của ngài nên mang theo bao nhiêu nhân mã?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết lạnh lùng : “ giờ chủ lực của chúng ta nhiều lắm, bổn hãn giao cho ngươi năm tên vạn phu trưởng, để bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhanh .”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Dạ, Khả Hãn tôn quý, ta dùng đầu cùng máu tươi của địch nhân để chứng minh lòng trung thành cùng phục tùng của ta.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đạt Tháp Tháp kính cẩn thối lui ra khỏi vương trướng rất nhanh. Ngoài trướng liền truyền đến tiếng ngựa hí vang rền cùng tiếng người ầm ĩ. Sau trận hỗn loạn ngắn ngủi, tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền, dần dần hướng phương xa chạy .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết ngồi trong vương trướng, sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ. Nếu Sài Mộng Sơn bị Phương Tranh tiêu diệt, chủ lực như liền hoàn toàn bại lộ trước mặt Phương Tranh cùng Mặc Cúc Liên, hơn nữa cũng thể phái ra được kỵ binh quỷ dị khó lường tiến hành công kích đối với đại doanh Tháp Sơn, hết thảy mọi việc chỉ còn nhờ vào minh đao minh thương.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Điều này cũng chưa tính, xấu nhất chính là nếu mất quân sư đa trí thiện mưu như Thái Vương, hành tung đại quân của càng bị động, Mặc Xuyết biết mình thiếu hụt chỗ nào, dưới tay có được chiến sĩ dũng cảm có thể ngăn cản vạn người, nhưng lại thiếu khuyết quân sư đa mưu túc trí, từ sau khi Thái Vương đến, nhờ vào Thái Vương mới nếm được ngon ngọt khi sử dụng mưu kế, thân huynh cừu địch sinh tử của chính là Cốt Đốt Lộc Khả Hãn bị chết dưới thiết kế của Thái Vương, giờ nếu chợt mất Thái Vương, cùng Phương Tranh và Mặc Cúc Liên đối chiến, thể xuất ra thêm mưu kế gì được nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết bưng lên chén rượu lớn hung hăng uống cạn rượu sữa ngựa trong chiến, sau đó giậm chân tức giận ném chén xuống thảm, làm vài nương Đột Quyết đứng bên hầu hạ sợ tới mức vội vàng phủ phục mặt đất dám cử động.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com , gọi vương phi đến, bổn vương uống rượu cần nàng tiếp đãi.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thị nữ vội vàng ngay.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com bao lâu, phụ nhân tuyệt sắc mặc áo trắng vào trong vương trướng, hơi khom người hướng Mặc Xuyết thản nhiên : “ Nghiêm Dương thị gặp qua Khả Hãn.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết nhìn bà, trong ánh mắt liền toát ra vẻ dâm tà, đánh giá thân thể mềm mại phen, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, nghe được bà vẫn tự xưng là Nghiêm Dương thị, mặt Mặc Xuyết lại lên vài phần tức giận.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Hừ, năm năm ngươi vẫn còn tự xưng Nghiêm Dương thị, hay là ngươi còn tưởng niệm trượng phu chết tại Hoa triều? Bổn hãn đối đãi ngươi tốt sao, lòng của ngươi vì sao cứ cột lại thân nam nhân chết năm năm?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nghiêm Dương thị sụp mắt, thần sắc lãnh đạm động đứng ngay giữa vương trướng, gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ kiên nghị khuất phục.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc của bà, sau lúc lâu thở dài sâu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thiên chi kiêu tử sao? Có được thảo nguyên bãi cỏ diện tích mở mang sao? Những bộ lạc lớn phụng làm hoàng kim Khả Hãn sao? Tất cả những quầng sáng bao phủ đầu vẫn chiếm được trái tim của nữ tử bình dân, Mặc Xuyết cảm thấy mình thất bại.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Có đôi khi muốn những dũng sĩ dưới trướng, chút lưu tình đem quần áo nữ tử này xé thành mảnh , sau đó trong tiếng la khóc bất lực của các nàng, tùy ý nhe răng cười đem thân hình to lớn của mình hung hăng đặt người nữ tử tùy ý lăng nhục chiếm đoạt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhưng luyến tiếc, thậm chí dám làm như thế.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com biết nữ tử nhìn như nhu nhược trước mắt này, kỳ thực tính khí so với con ngựa hoang càng dữ dội hơn. Trong tay áo của bà vẫn giấu thanh đao nhọn sắc bén, nếu có bất kỳ cử chỉ gây rối nào bà cũng dùng chuôi đao nhọn kia chút do dự tự cắt đứt cổ họng của chính mình. Năm năm trước khi thủ lĩnh Tháp La bộ lạc đem bà dâng tặng cho , ngày đó liền hiểu nữ nhân này còn muốn sống, từ đó trở dám đụng tới bà, lại càng luyến tiếc chặt đứt lòng tưởng niệm của đối với bà.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Khẽ thở dài, Mặc Xuyết vẫy vẫy tay, : “ Hôm nay tâm tình bổn hãn rất kém cỏi, ngươi đến cùng ta uống vài chén rượu, đây tính là quá phận ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nghiêm Dương thị gật đầu, nếu Mặc Xuyết bức bà, bà cũng muốn tiếp tục sống sót. Năm năm trước, khi trượng phu chết trong tay người Đột Quyết, lúc đó lòng của bà chết, giờ lý do duy nhất giúp bà sống sót chính là vì đứa con mười hai tuổi tên là Tiểu Lục, bà chỉ hi vọng mình còn sống sót để tìm được nó, hảo hảo nhìn thấy nó.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Chương 378: Tung tích nhạc mẫu (2)
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Chậm rãi tới, Nghiêm Dương thị bưng lên bầu rượu rót đầy rượu sữa ngựa cho Mặc Xuyết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết tham lam nhìn chăm chú vào dáng người thướt tha yểu điệu của bà, thầm nuốt nước miệng, nghĩ: “ ngày, ngươi cam tâm tình nguyện nằm trong tay bổn hãn, tự cởi ra lớp áo ngoài của ngươi như cởi ra vẻ lạnh lùng cao ngạo kia. Rên rỉ mà hầu hạ cho bổn hãn, đây mới là mục tiêu của bổn hãn.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon, Mặc Xuyết nhớ tới việc Sài Mộng Sơn bị tập kích, bỗng nhiên hung hăng vỗ vỗ bàn, giọng căm hận : “ Phương Tranh, tên đê tiện vô sỉ ác ma, lại dám đánh lén đại doanh của Sài Mộng Sơn, chân thần trừng phạt ngươi. Nếu bổn hãn bắt được ngươi thề phải đem ngươi trói vào cột phơi nắng, để kênh kênh mổ mắt ngươi, để thương lang cắn xé da thịt ngươi, để ngươi rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Phương Tranh.” rót rượu cho Mặc Xuyết, Nghiêm Dương thị hơi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Mặc Xuyết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết ngẩn người lập tức mừng rỡ thôi, nữ nhân lãnh nhược băng sương có dung nhan tuyệt sắc này, rốt cục xuất chút biểu tình ngoài lãnh đạm, làm giống như thấy được núi băng tan ra, chợt như nhìn thấy ánh rạng đông.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Ngươi có biết Phương Tranh.” mặt Mặc Xuyết lộ ra ý cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nghiêm Dương thị khẽ lắc đầu, rất nhanh liền thu hồi biểu tình kinh ngạc lại khôi phục thành bộ dáng lãnh đạm tuyệt.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết ha ha cười, bắt đầu nhiệt tâm giới thiệu: “ Nghe Phương Tranh là thanh niên chỉ mới mười mấy tuổi nhưng ở Hoa triều có quyền thế rất lớn, tuổi còn trẻ là đương triều quốc công, chức quan nhị phẩm. Lần này Hoa triều phái ra hơn mười vạn đại quân bắc phạt, tính cả dưới trướng Mặc Cúc Liên, những tàn binh bại tướng kia cùng nhau chinh phạt bổn hãn, tên Phương Tranh này chính là nguyên soái bắc phạt.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Xuyết lại cười cười : “ Phái tên mao nhi trẻ tuổi làm nguyên soái, Hoa triều người có thể dùng. Vương phi ngươi hãy xem, bổn hãn suất lĩnh đại quân đưa tiêu diệt hầu như còn. Từ nay về sau thảo nguyên, ta là duy nhất, cả thảo nguyên thậm chí là Hoa triều đều thu vào thành đất đai của Đột Quyết ta, ha ha…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nghiêm Dương thị thần sắc lãnh đạm như cũ, chỉ cúi đầu rót rượu, những lời của Mặc Xuyết làm bà tự giác được trong nháy mắt chợt thoáng run lên chút.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Nguyên soái, nguyên soái.” Ôn Sâm cực kỳ hứng thú chạy vào soái trướng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh ngồi mình trong soái trướng cau mày, giờ là giờ Dần, nếu Tần Trọng đột kích đại quân của Sài Mộng Sơn thành công, lúc này nên chấm dứt mà quay trở về.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, năm vạn đại quân chính là quân bắc phạt Hoa triều, gần nửa binh lực trong đó, nếu có gì sơ xuất làm sao hướng Mập Mạp ăn .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thấy Ôn Sâm vội vàng tiến vào, Phương Tranh bật người đứng lên vui mừng : “ Tần Trọng thuận lợi trở về sao?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ A.” Ôn Sâm ngẩn người, vẻ mặt đau khổ : “ Nguyên soái, tại mới giờ Dần, tin tức làm sao nhanh như vậy truyền về, ít nhất cũng phải chờ tới hừng đông mới có chiến báo.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh nhất thời giận tái mặt, lạnh lùng : “ Vậy ngươi cao hứng cái gì? Các tướng sĩ ở tiền tuyến đẫm máu chiến đấu, chúng ta giúp được gì thôi, còn có bộ dạng cao hứng phấn chấn, ngươi còn là người ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm lập tức thu hồi diễn cảm, liền bày ra bộ dáng bi thống buồn bã mặt mày ủ ê : “ Nguyên soái, nơi ở của mẫu thân phu nhân của ngài, thuộc hạ tìm hiểu được ràng.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh ngây cả người, chợt phản ứng, khỏi mừng rỡ: “ Tìm được rồi? Nơi ở của mẫu thân Tiểu Lục tìm được rồi?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thấy Ôn Sâm gật đầu khẳng định, Phương Tranh “ai nha” tiếng vỗ tay hưng phấn vọt tới ngay cửa soái trướng, hướng bóng đêm mênh mông, vẻ mặt Phương Tranh như thâm tình hét lớn: “ Trượng mẫu nương, ta nhớ bà…bà…bà…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Dưới bóng đêm, tiếng kêu như sói tru quanh quẩn dứt thảo nguyên. Ôn Sâm vội vàng kéo Phương nguyên soái vô cùng kích động trở vào trong trướng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Nguyên soái đừng kêu nữa, hơn nửa đêm, cẩn thận tướng sĩ bị hỗn loạn.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Làm sao tìm hiểu được nơi ở của nhạc mẫu ta, tại bà vẫn hoàn hảo chứ, bà xinh đẹp ?” Phương Tranh hưng phấn xoa xoa tay .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm cười : “ Nguyên soái, luận về tìm hiểu tin tức, Ảnh Tử chúng ta thực vẫn có vài phần bổn . nhờ mẹ vợ đại nhân của ngài ở trong vương trướng của Mặc Xuyết. Nghe Mặc Xuyết rất trúng ý với bà, nhờ vậy địa vị của bà trong đại doanh Mặc Xuyết rất được người Đột Quyết tôn kính. Ngoại trừ cho phép bà ra doanh, hết thảy những hành động khác cũng can thiệp.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh mặt trầm xuống: “ Mặc Xuyết trúng ý bà, vậy bà…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Giống như nhìn ra suy nghĩ của Phương Tranh, Ôn Sâm vội vàng : “ Nguyên soái yên tâm, mẹ vợ ngài hề bị lăng nhục. Nghe dân du mục dưới trướng Mặc Xuyết bà bị bắt năm năm vẫn hề bị xâm phạm. Nghe thời khắc nào bà cũng giấu thanh đao nhọn trong người, nếu Mặc Xuyết muốn gây rối bà liền dùng cái chết để tỏ ý, Mặc Xuyêt thèm dãi mỹ mạo của bà nên dám cưỡng bức, vì thế năm năm nay bà luôn bình yên vô .”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh thở dài : “ người đàn bà, còn biết giữ tròn danh tiết thậm chí e ngại lấy cái chết để chứng tỏ. Rất nhiều nam nhân chúng ta so ra đều kém bà. Nhìn xem những nam nhân vừa gặp phải nguy hiểm liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc là chạy trối chết hay gào khóc kia, lấy nhạc mẫu của ta ra mà ngươi bọn có cảm thấy xấu hổ hay . Có thể cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ muốn chết hay ? Người như thế quả thực là trở thành nỗi sỉ nhục của Hoa triều a.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm nghe được, hai mắt lúng túng lúng túng : “ Nguyên soái, ngài người như thế sao thuộc hạ cảm thấy được là rất quen thuộc.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Có vẻ như vị nguyên soái trước mắt này chính là loại phẩm chất đạo đức đó.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh ngẩn người, trầm tư : “ Ân, ta cũng hiểu được rất quen thuộc, ai, mặc kệ, cho ta biết các ngươi làm sao tìm hiểu được tin tức của mẹ vợ ta?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm kiêu ngạo cười cười: “ Thuộc hạ chạy đến trong đại doanh của Mặc Cúc Liên, cướp dân du mục ra, sau đó đem lương thực và thanh đao đặt trước mặt cho tuyển chọn, là chui vào đại doanh của Mặc Xuyết giúp chúng ta tìm hiểu tin tức, hai là bị ta giết để diệt khẩu, sau đó đáp ứng.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm cười tiếp: “ Người Đột Quyết cũng nhất định đều là con người rắn rỏi, đâu phải ai cũng sợ chết.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Kẻ gian.” Phương Tranh trơ trẽn mắng câu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tiếp theo Phương Tranh cười híp mắt nhìn Ôn Sâm hỏi: “ Lão Ôn, vậy ngươi có nhân cơ hội trộm người ra ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm ngẩn người, sau đó chính khí nghiêm túc ưỡn ngực : “ Nguyên soái quá xem thường ta, ta phải loại người như vậy.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh cũng ngây ra, lại : “ Ngươi là loại người như vậy.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Lúc thuộc hạ muốn nữ nhân, tiêu tiền vào kỹ viện tìm kiếm, tuyệt làm ra hoạt động như kẻ trộm lén lút.” Ôn Sâm trả lời như đinh đóng cột.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh tức giận đến đạp cước: “ đến việc trộm người ngươi liền liên tưởng đến phương diện kia, tư tưởng của ngươi vì sao lại dơ bẩn như thế? Ta có loại người như ngươi làm thủ hạ quả thực là sỉ nhục của ta.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh trừng mắt nhìn Ôn Sâm tức giận : “ Trộm người chính là muốn ngươi nghĩ cách đến đại doanh của Mặc Xuyết lén đưa nhạc mẫu của ta trốn ra ngoài, ngươi cho là ta ngươi câu dẫn nữ nhân sao. Toàn nghĩ đến những chuyện kia, nếu có chuyện tốt như vậy ta sớm tự mình làm, chừng nào đến phiên ngươi.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm ngạc nhiên : “ Trộm lén ra sao? Nguyên soái, đại doanh Mặc Xuyết đề phòng sâm nghiêm, Ảnh Tử chúng ta còn thể nào vào được, vốn có khả năng trộm người sống ra.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh trừng mắt : “ Phải nghĩ biện pháp, chuyện này ta thể mặc kệ qua loa. Ngươi đem chuyện này làm cho nhanh, nếu nhạc mẫu ở lại trong đại doanh của Mặc Xuyết lại phải chịu thêm ngày khổ sở, chuyện này nhất định phải nhanh chóng làm cho tốt.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Gương mặt Ôn Sâm suy sụp muốn khóc lên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đây phải muốn làm khó người sao, còn có cho người ta sống nữa hay . Đại doanh Mặc Xuyết nếu dễ trà trộn vào như vậy, ta liền vào chém lấy thủ cấp Mặc Xuyết từ lâu rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Đúng rồi, nếu vào được đại doanh Mặc Xuyết, ngươi liền thuận tiện lấy luôn thủ cấp của Mặc Xuyết cho ta.” Phương Tranh chút để ý bổ sung .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Hai chân Ôn Sâm mềm nhũn, rốt cục khóc ra thành tiếng: “ Nguyên soái, thuộc hạ trở về viết xong di thư lại làm nhiệm vụ.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Lúc này gã thị vệ ở ngoài trướng lớn tiếng bẩm báo: “ Nguyên soái, quốc sư Đột Quyết Mặc Cúc Liên cầu kiến.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Hai người trong trướng chợt ngây người.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh sờ cằm trầm ngâm : “ Lúc này hơn nửa đêm, Mặc Cúc Liên đến đại doanh của chúng ta làm gì?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm cau mày : “ Thuộc hạ cảm thấy đến có ý bất thiện. mấy ngày nay nguyên soái đắc tội a.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mí mắt Phương Tranh nhảy dựng, trầm giọng : “ Hay là mang theo đám người đến đây tìm bữa ăn khuya của ta. Rất hèn hạ, lão tử phải chỉ ăn của bữa, bỗng nhiên nhanh như vậy nghĩ muốn ăn trở lại, có lối thoát.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm sắc mặt xanh lét, lau mồ hôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Lão Mặc dẫn theo bao nhiêu người?” Phương Tranh giương giọng hỏi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thị vệ bên ngoài trướng cung kính : “ Chỉ dẫn theo hơn mười thân kỵ, ngay đêm tối thúc ngựa mà đến, ở ngoài cổng doanh chờ nguyên soái triệu kiến.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm cẩn thận : “ Buổi chiều hôm nay nguyên soái dẫn theo hai ngàn thân quân tháo sạch cổng rào của đại doanh Mặc Cúc Liên, sau đó còn dời về chỗ chúng ta, ngài quên sao? Thuộc hạ xem chừng Mặc Cúc Liên có thể đến hưng sư hỏi tội.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thần sắc Phương Tranh biến đổi mấy lần rốt cục dậm chân bi phẫn : “ Loại tiểu nhân hẹp hòi này dù chút thiệt thòi cũng chịu ăn, ta hận nhất là bọn . Nửa đêm chạy đến tìm ta, phải ta chỉ lấy chút đồ vật của ngươi thôi sao cần gì phải đòi sát vậy, còn xưng là quốc sư, ta phi.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm ngừng lau mồ hôi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhiệt độ trong soái trướng có điểm nóng nực nha.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Chương 379: Phục kích
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đông Hà, còn được xưng là Hải Lạp Nhĩ Hà, nó là con sông tại thảo nguyên bao quanh U Châu.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Thủy Hoàng kiến tạo Trường Thành để kháng Bắc Di, con sông chảy tới phía bắc Trường Thành, xuyên qua phần eo của đại thảo nguyên. Hợp dòng với Vu Hô Luân Hồ, Bối Nhĩ Hồ, lưu vực của sông trước đó là khu du mục của người Đột Quyết, bên bờ sông có hơn mười bộ lạc cư trú, bởi chiến thảo nguyên, ít bộ lạc phải đem toàn tộc di chuyển tới nơi khác, vì thế đồng cỏ và nguồn nước phì nhiêu ở khu lưu vực sông trở nên hoang vắng gì sánh được.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ở phía tây con sông có sơn cốc biết tên, dựa theo con sông trườn lên, sơn cốc phập phồng liên miên vài dặm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phùng Cừu Đao dẫn theo năm vạn kỵ binh, mai phục tại sơn cốc này. Bọn họ mai phục tròn đêm.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh cho mệnh lệnh là yểm hộ Tần Trọng lui lại, cắt đứt truy binh của Mặc Xuyết, tại Phùng Cừu Đao muốn làm, đó là chờ đại đội nhân mã của Tần Trọng qua, sau khi thả cho bọn họ qua, truy binh còn lại do giải quyết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Phùng tướng quân, nếu Tần tướng quân quay về con đường này làm sao bây giờ? Như vậy phải tốn công chờ đợi sao?” gã phó tướng thực chịu nổi thời gian chờ đợi vô vị, tiến đến bên người Phùng Cừu Đao giọng .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phùng Cừu Đao trừng mắt liếc , : “ Ta cùng Tần tướng quân ước hẹn xong, con đường triệt lui của qua nơi đây, sao lại chờ uổng công?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phó tướng ngửa đầu nhìn sắc trời chút, : “ Thế nhưng…trời mau sáng, điều này cũng khó khăn. Sơn cốc lớn, giấu được năm vạn nhân mã chúng ta, nếu phải đợi đến hừng đông, người Đột Quyết đuổi theo khẳng định liếc mắt là có thể phát bị chúng ta mai phục, chi kì binh của chúng ta xem như mất tác dụng.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phùng Cừu Đao cũng ngửa mặt nhìn trời, thần tình lên vài phần nôn nóng, lúc này mặc dù sắc trời vẫn tối như mực, nhưng phía đông phương cũng mơ hồ ra màu trắng nhàn nhạt, qua được bao lâu trời sáng. Phó tướng sai, ở sơn cốc này dùng để mai phục quá lý tưởng, nhưng thảo nguyên lại là đất bằng phẳng mênh mông vô bờ, chỉ có sơn cốc này còn có thể miễn cưỡng sử dụng để mai phục.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thế nhưng nếu đợi đến khi sắc trời sáng hẳn, sơn cốc này cũng mất ý nghĩa mai phục, chỉ cần liếc mắt là có thể phát được động tĩnh bên trong sơn cốc, năm vạn kỵ binh vốn phải là số lượng , người và chiến mã cộng lại cũng phải liên miên vài dặm, tìm địa phương để thân cũng dễ dàng.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ý tứ mai phục, đương nhiên phải bất ngờ khó đoán, ở thời cơ và địa điểm thể tưởng tượng phát binh đánh ra bất ngờ, trong thời gian ngắn nhất đánh tan ý chí và sĩ khí của địch nhân, do đó đạt được thắng lợi chiến trường.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhưng nếu bị địch nhân phát được mình bố trí mai phục, vậy gọi là mai phục nữa, chỉ có thể đánh nhau bằng minh đao minh thương.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phùng Cừu Đao hi vọng cuộc chiến biến thành như vậy. Minh đao minh thương tạo cho phe mình gặp thương vong lớn hơn nữa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ngẩng đầu nhìn sắc trời lần thứ hai, Phùng Cừu Đao cắn răng, : “ Đợi thêm thời gian nén nhang, nếu như Tần tướng quân còn chưa tới, chúng ta xuất phát về phía trước, tiếp ứng .”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phó tướng ngẩn người, vội la lên: “ Vậy mai phục trong sơn cốc…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Buông tha, trời sáng, sơn cốc này liền khởi lên bất cứ tác dụng gì, hơn nữa địa thế ở đây bằng phẳng, có lợi cho kỵ binh xung phong, trái lại tự hại chúng ta.” Gương mặt Phùng Cừu Đao chút biểu tình .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Là người, chỉ phải có vũ lực dũng mãnh hơn người, trọng yếu hơn là phải xem xét thời thế, ràng biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Phùng Cừu Đao tướng lĩnh rất hợp cách.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ngay khi Phùng Cừu Đao định hạ lệnh xuất phát thảo nguyên mênh mông vô ngần ở phía trước, mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa như có như .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phùng Cừu Đao ngẩn người, sau đó lập tức đem thân thể phủ phục mặt đất, lỗ tai ghé sát mặt đất, ngưng thần nhận định hồi, rốt cục vui mừng : “ Tiếng vó ngựa! Bọn họ tới, nhân số ít.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vài viên tướng lĩnh bên người nhất thời liền hưng phấn lên, ánh mắt nóng bỏng theo dõi , gấp gáp thể chờ để nghe mệnh lệnh hạ đạt tác chiến của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vẻ mặt Phùng Cừu Đao nghiêm lãnh, nghiêm nghị : “ Chúng tướng nghe lệnh, vạn người hướng trái, vạn người hướng phải. Mai phục hai bên sơn cốc, người im lặng, ngựa phủ vó( dùng vải buộc móng ngựa). cho phát ra thanh, người trái lệnh, chém! Cò lại ba vạn người tùy theo bổn tướng mai phục bên ngoài cốc, đợi binh mã của Tần tướng quân qua xong, dùng trung quân của ta làm hiệu lệnh, đồng loạt giết ra, đều hiểu chưa?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Chúng tướng ôm quyền trầm giọng : “ Tuân lệnh!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng lĩnh quân phóng nhanh như cuồng, lần này tiêu diệt Sài Mộng Sơn, suất lĩnh năm vạn nhân mã lấy được toàn thắng. Toàn bộ xử lý hơn hai vạn người, đương nhiên, phe mình cũng bị chút thương vong, lúc năm vạn người, khi quay về còn lại hơn bốn vạn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Thế nhưng ngờ truy binh của Mặc Xuyết lại tới nhanh như vậy, rời khỏi đại doanh của Sài Mộng Sơn còn chưa tới thời gian nén nhang, bọn họ liền gặp truy binh từ đại doanh Mặc Xuyết phái ra, do Đạt Tháp Tháp suất lĩnh, đông nghịt mảnh hướng xông tới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng vẫn nhớ tới nhiệm vụ của chính mình, dây dưa cùng Đạt Tháp Tháp, mà là mang theo đại quân quay đầu triệt lui về hướng đông, nhưng truy binh của Đạt Tháp Tháp vẫn ở phía sau theo đuổi bỏ, tựa hồ bởi vì toàn quân của Sài Mộng Sơn bị diệt, làm Đạt Tháp Tháp cảm thấy phẫn nộ và nôn nóng, chỉ có đem quân đội của Tần Trọng giết sạch, mới có dũng khí trở lại đối diện với lửa giận tận trời của Mặc Xuyết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vì vậy, hai lộ đại quân ở thảo nguyên mênh mông triển khai cuộc truy đuổi, nhân số tướng sĩ hai bên ngang nhau, nhưng ở chiến lực và sĩ khí, đại quân Đột Quyết của Đạt Tháp Tháp ràng cao hơn rất nhiều, Tần Trọng khỏi phải tránh né mũi nhọn, chỉ có thể suất lĩnh đại quân nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Tùy ý cho Đạt Tháp Tháp đường theo phía sau truy kích.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trong đó có ít tướng sĩ Hoa triều ở đường triệt hồi bị quân tiên phong của Đạt Tháp Tháp bắn trúng, trong cuộc chạy trốn, những trận mưa tên bắn ra khắp bầu trời, những tướng sĩ Hoa triều rơi lại phía sau đội ngũ rất nhiều người bị bắn rớt xuống ngựa, sau đó bị những móng ngựa của đại quân Đột Quyết giống như trận hồng thủy đạp chết chí tử, đường bỏ chạy, tướng sĩ Hoa triều lại thương vong thêm mấy ngàn người.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng ngồi lưng ngựa, môi sắp chảy ra máu, rơi vào phía sau đội ngũ, mỗi tướng sĩ rơi ngựa kêu lên thảm thiết, giống như có thanh đao đâm vào trái tim của .
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com bao nhiêu lần xung động muốn ra lệnh cho đại quân quay lại đầu cùng người Đột Quyết nhất quyết tử chiến.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhưng lý trí vẫn gắt gao khắc chế luồng xung động mãnh liệt này.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com thua nổi, Phương nguyên soái cũng thua nổi. Càng xác thực mà , toàn bộ Hoa triều đều thua nổi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com suất lĩnh hơn bốn vạn kỵ binh, là gần nửa binh lực của quân đội bắc phạt của Hoa triều lần này, nếu chi quân đội này cùng Đạt Tháp Tháp hợp lại sạch , sau đó nên làm sao bây giờ? Làm sao thực cuộc quyết chiến cuối cùng với Mặc Xuyết?
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Huống chi, sớm có ước định với Phùng Cừu Đao. Chỉ có chạy nhanh tới sơn cốc trước mặt, mới là thời cơ tốt nhất chân chính giao chiến với địch nhân, tại chỉ có thể chạy trốn, đem địch nhân dẫn dụ tới sơn cốc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng phóng ngựa rất thống khổ, phải là Phương Tranh, chạy trốn đối với Phương Tranh mà , cũng phải là chuyện gì kỳ quái, đánh thắng đánh tiếp, đánh lại bỏ chạy. Loại hành vi sính hùng ở trong mắt Phương Tranh xem ra là rất ngu xuẩn, nhân tài có chỉ số thông minh bao giờ làm như thế.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhưng Tần Trọng cũng là quân nhân chân chính, tướng sĩ dưới trướng ngừng kêu lên thảm thiết khi rơi xuống ngựa, tuy sâu kích thích trái tim của , chỉ hi vọng thời gian này ngắn hơn ít, chiến mã bên dưới có thể nhanh hơn ít, sớm chút chạy tới trong sơn cốc ước hẹn với Phùng Cừu Đao.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phía đông phương dần dần lộ ra ánh rạng đông, Tần Trọng càng thêm sốt ruột, nếu đợi đến hừng đông, đường nhìn của địch nhân ràng, mai phục trong sơn cốc vừa nhìn biết ngay, tất cả bố trí của Phương nguyên soái đều xem như uổng phí.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Tướng quân, phía trước có sơn cốc, khoảng chừng bốn năm dặm!” gã phó tướng giục ngựa bôn ba phía trước lớn tiếng kêu lên.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tần Trọng nghe vậy tinh thần đại chấn, vội vàng đem thân thể nằm rạp lưng ngựa dựng thẳng, phóng mắt nhìn lại, trước mặt xa quả nhiên có sơn cốc lẳng lặng đứng sừng sững nơi đó. Giống như con mãnh thú thầm rình mồi, tản mát ra sát khí dữ tợn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Các tướng sĩ, tăng thêm tốc độ, qua sơn cốc phía trước, chúng ta an toàn!” Tần Trọng hưng phấn quát to.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Vừa dứt lời, lại thêm vài tiếng kêu thảm thiết, vài tên tướng sĩ Hoa triều rơi phía sau đội ngũ lại bị bắn rơi xuống ngựa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Khuôn mặt Tần Trọng co quắp vài cái, bỗng hung hăng quất chiến mã, con ngựa đau đớn, tuy chạy trốn suốt đêm đường dài, miệng ngựa sùi cả bọt mép, nhưng vẫn đau đớn hí lên tiếng, nhanh hơn tốc độ phóng tới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đại quân của Đạt Tháp Tháp theo sau bỏ, chỉ cách bọn họ mấy trăm bước, Đạt Tháp Tháp tựa hồ hạ quyết tâm, thề đem đội quân của Tần Trọng lần đánh tan.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tướng sĩ Hoa triều ra roi thúc ngựa, cách sơn cốc càng ngày càng gần, khóe miệng Tần Trọng nổi lên vẻ mỉm cười lãnh khốc.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trong chớp mắt, hơn bốn vạn kỵ binh Hoa triều liền ầm ầm phóng vào sơn cốc, rất nhanh liền tuyệt trần qua.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Sưu!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trong nháy mắt qua sơn cốc, mũi tên lệnh từ trong tay Tần Trọng ngửa lên trời bắn ra, tên lệnh mang theo tiếng rít thê lương, thanh chấn chín tầng trời.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Thùng thùng đông.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Hầu như cùng lúc với tên lệnh bắn ra, hai bên sơn cốc bỗng nhiên nổi lên tiếng trống trận, ngay sau đó, đầu cùng của sơn cốc xuất chi binh mã, chi binh mã rất nhanh đánh ra cờ hiệu của chủ tướng, nương theo tia sáng yếu ớt của ánh bình minh, có thể thấy được lá cờ lớn thêu chữ “ Phùng” đón gió bay phấp phới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com chăm chú truy kích Tần Trọng, Đạt Tháp Tháp vừa tiến vào sơn cốc, chợt nghe được tiếng trống trận, trái tim của bỗng nhiên trầm xuống, cảm giác ổn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Dừng ngựa!” Đạt Tháp Tháp quả đoán hạ lệnh: “ Hậu đội sửa thành tiền đội, quay đầu triệt thoái phía sau!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phân ra tâm thần quan sát địa thế sơn cốc chút, trái tim Đạt Tháp Tháp càng trầm xuống lợi hại, trong đầu nhanh chóng lên ý niệm: “ trúng kế!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Mau bỏ ! Trúng mai phục!” Đạt Tháp Tháp quơ roi ngựa, lớn tiếng quát mắng đại quân Đột Quyết phía sau.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Nhưng mà tất cả đều còn kịp rồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trong đầu cùng sơn cốc, Phùng Cừu Đao ngồi lưng ngựa, lạnh lùng nhìn Đạt Tháp Tháp ở cách đó xa hổn hển hạ đạt mệnh lệnh lui lại, Phùng Cừu Đao cười lạnh, tay phải xuôi bên người bỗng vung lên, hơi đong đưa vài cái, giống như tử thần triệu hoán.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Bắn cung!” Hai bên sườn núi cũng cao lắm của sơn cốc, hai gã tướng lĩnh nhìn thấy lệnh kỳ của trung quân huy vũ, bật người lớn tiếng hạ lệnh.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Phóng tên!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com mảnh mưa tên đông nghịt, dường như châu chấu phóng tới, bao trùm trời đất hướng người đại quân Đột Quyết kinh hoàng quay đầu ngựa vọt tới.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Dân tộc du mục biết cưỡi ngựa bắn cung, Hoa triều đương nhiên cũng có. Binh sĩ biết cưỡi ngựa bắn cung ở trong chiến tranh phát huy tác dụng lớn, giống như chiến thế ngay lúc này.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đạt Tháp Tháp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ phát , trận mưa tên từ hai bên hướng bắn tới, mưa tên cách càng ngày càng gần, trong chớp mắt, tựa hồ nhìn thấy mũi tên lạnh giá sáng như tuyết, chút lưu tình xuyên phá ánh rạng đông, tiếng rít hướng phóng tới, giờ khắc này, chân thần mà tín ngưỡng cúng bái, tựa hồ rời khỏi xa.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com oOo
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Phương nguyên soái, hôm qua ngươi mang theo thân quân thủ hạ, hủy cổng doanh của lão phu, còn cướp ít cự mã. Chông sắt, hàng rào gỗ, thậm chí cả soái kỳ Đột Quyết đứng sừng sững trước doanh cũng bị ngươi lấy , lão phu xin hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi khiêu khích bộ lạc Đột Quyết chúng ta sao?” Mặc Cúc Liên vừa vào soái trướng của Phương Tranh, liền phẫn nộ hướng Phương Tranh chất vấn.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Cái này.” Phương Tranh chột dạ đảo mắt vòng vo, lập tức cười gượng : “ Đại doanh của bổn soái còn chưa tu kiến xong, bị thiếu rất nhiều tài liệu, vừa lúc hôm qua ta vừa thấy, thứ chúng ta thiếu các ngươi đều có, cho nên…khái khái, ta mượn lại dùng chút. Lão Mặc, ngươi mọn như vậy chứ, đúng ? Chúng ta là đồng minh thân như huynh đệ thủ túc đó a.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Cúc Liên nghe vậy từ trong lồng ngực búng máu liên tục bốc lên: “ Mượn dùng chút? Phương nguyên soái, ngươi nhàng, ngươi có biết cổng doanh của lão phu bị các ngươi kéo sụp tan tành, giống như gặp địch tập kích, đại doanh của ngươi kiến tạo xong rồi, đại doanh của lão phu làm sao bây giờ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com đến đó chòm râu trắng của Mặc Cúc Liên thẳng run, dù giọng cũng mang theo vài phần nghẹn ngào: “ Ngươi quá khi dễ người!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh vạn phần hổ thẹn nhìn , giọng an ủi: “ Lão Mặc, tình qua rồi thôi. Ta bảo chứng sau này chiếm tiện nghi của ngươi nữa. Kỳ thực bất quá chỉ là hủy vài cây gỗ tại cổng doanh của ngươi thôi, cũng tính là chuyện lớn gì, ngươi đúng ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Cúc Liên nổi giận, ngón tay run run chỉ vào Phương Tranh : “ tính là chuyện lớn? Được, nếu tính là chuyện lớn, Phương nguyên soái, ngươi suất đại quân bắc phạt đến thảo nguyên gấp rút tiếp viện lão phu, lão phu vô cùng cảm kích, thế nhưng ngươi có tính qua hay , từ khi đại quân các ngươi đến thảo nguyên, đến bây giờ ngươi tổng cộng làm qua bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Chuyện thiếu…thiếu đạo đức?” Phương Tranh trợn tròn mắt, nhìn nét mặt già nua kích động của Mặc Cúc Liên, mờ mịt : “ Ta thế nào lại làm ra chuyện thiếu đạo đức gì chứ? Quốc sư, có phải là ngươi nhớ lầm ?”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mặc Cúc Liên nhịn xuống xung động muốn ói máu, bắt đầu dùng ngón tay kể tội trạng của Phương Tranh: “ Ngươi suất đại quân đến thảo nguyên ngày đầu tiên, liền mang theo hai ngàn thân quân đến đại doanh của ta kiếm bữa cơm bữa rượu, đem lương thực vốn còn dư nhiều lắm của lão phu ăn đến mức gần như hết sạch. Người thảo nguyên chúng ta đãi khách nhiệt tình, tất nhiên là gì để , thế nhưng hôm sau…ngươi lại mang theo hai ngàn thân quân, mặt dầy tới nữa…”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Phương Tranh lau mồ hôi, bồi cười.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm ôm mặt, xấu khổ dám gặp người.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Ngươi mang theo thân quân đến đại doanh của ta ăn xong uống xong còn , trước khi ngờ…” Mặc Cúc Liên ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt bi phẫn: “ ngờ đem tiểu kê kê của tiểu Khả Hãn tôn quý vĩ đại nhất của Đột Quyết ta búng đến sưng đỏ mất mấy ngày, thiếu chút nữa biến thành thái giám.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Mồ hôi Phương Tranh rơi như mưa, gương mặt biến thành màu gan lợn, tiếp tục lau mồ hôi, cười bồi.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm tiếp tục ôm mặt, xấu hổ dám gặp người.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Vì mưu đoàn kết chân thành giữa hai nước, việc này xem như lão phu ăn thiệt thòi, nhắc tới nữa. Thế nhưng hôm qua ngươi từ chối cho quân ta mượn lương thảo, nhân lúc cháy nhà mà hôi của, mưu toan xảo trá vàng bạc châu bảo của lão phu, sau khi bị lão phu cự tuyệt, ngờ ngươi hủy cổng doanh của Đột Quyết chúng ta, còn đem phần lớn cự mã, bàn chông, sam mộc, thậm chí cả cột cờ của Đột Quyết đều bị ngươi chém xuống mang , ngươi…hành động của ngươi có khác gì thổ phỉ, dáng vẻ nào giống như nguyên soái thống suất vạn quân? Quả thực làm kẻ khác giận sôi!”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Đối mặt với lời chỉ trích ràng của Mặc Cúc Liên, đầu Phương Tranh càng cúi càng thấp, cuối cùng càng hận thể đem đầu chôn luôn vào trong đũng quần, khuôn mặt của cũng khó được lên vài phần đỏ hồng xấu hổ áy náy, có thể là thiên cổ kỳ quan.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Ôn Sâm chép chép miệng, ghé vào bên tai Phương Tranh giọng : “ Ách…nguyên soái, thuộc hạ lần đầu nghĩ, dân tộc Đột Quyết đúng là cực khổ sâu nặng.”
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com “ Đúng vậy!” Mặc Cúc Liên gật mạnh đầu, dáng dấp như bi phẫn gần chết.
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com
   cungquanghang.com KATHERINEcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  3. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 380: Quyết chiến đến cùng (1)
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Bên trong trướng mùng, quốc sư Đột Quyết Mặc Cúc Liên biểu tình phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Tranh, mà Phương Tranh híp mắt cười khan, bầu khí nhất thời lâm vào trạng thái trầm mặc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE tại Mặc Cúc Liên cảm thấy vô cùng ủy khuất.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Thời thế đổi dời, trước khác nay khác hiểu được ràng. giờ quốc lực của người Đột Quyết khác lúc xưa, vài năm nội chiến liên miên, tiêu hao nhiều chiến lực của nước nhà, dân cư cũng nhanh chóng tụt giảm, bị Mặc Xuyết dồn vào đường cùng chỉ dựa vào Hoa triều che chở mới có khả năng sinh tồn. Cái gọi là nước yếu cần tính toán ngoại giao, thực lực bằng Hoa triều, Mặc Cúc Liên vướng bận phải rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực nhẫn nại cùng Hoa triều xung đột, tin tưởng điều, nếu như đả bại được Mặc Xuyết, liền có thể trở lại thảo nguyên đại triển khát vọng, mực củng cố thực lực, sớm hay muộn Đột Quyết lại mạnh hơn Hoa triều.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chỉ là vị chủ soái Bắc phạt do Hoa triều phái ra, khỏi quá mức khi dễ người!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Từ ngày đầu tiên dẫn quân đến thảo nguyên, luôn luôn dùng loại phương thức lợi dụng khiêu khích, chuyện thất đức làm nhiều vô kể, chính bản thân vẫn mực tỏ vẻ hồn nhiên chưa tỉnh, nhìn vị Phương nguyên soái biểu tình vô tội bộ dạng thuần khiết trước mắt này, Mặc Cúc Liên hận thể rút đao ra, phát chọc chết !
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên đến tuổi già lão rồi, còn nhiệt huyết sôi trào như trước kia, chàng trai nộ hỏa liền xung động. Nhiều năm thân ở địa vị cao như vậy, hiểu muốn thành đại cần phải giữ được bình tĩnh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nhưng bây giờ, rất muốn đập phá chút. bao nhiêu năm qua! Bao nhiêu năm qua chưa từng xúc động như thế này!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Bên trong soái trướng trầm mặc lúc lâu, Phương Tranh đảo quanh tròng mắt, sau đó hai nhãn thần giả lả cười : “Quốc sư a! Chúng ta là huynh đệ minh quân tình thân như tay với chân, ít tình nhặt như lông gà vỏ tỏi tính toán chi ly làm gì? Bỏ qua hết , ta cam đoan sau này bao giờ…chiếm thêm tiện nghi của ngươi nữa.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Ngẫm lại trong đại doanh Đột Quyết giống như gặp phải cảnh tượng vô cùng thê lương, Phương Tranh có vẻ tiếc nuối chép miệng : “ thực tế, các ngươi cũng có tiện nghi gì để cho ta chiếm, haiiizz…”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên giận tím mặt : “Ngươi đều đem đại doanh của lão phu làm cho thất tinh bát lạc, Tiểu Khả Hãn cũng bị ngươi khi dễ, lương thực cũng bị ngươi quét hết, câu bỏ qua coi như xong rồi sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh thở dài hơi nặng trĩu, minh quân hợp tác cùng chiến tuyến mà keo kẹt như vậy, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nhìn lại chính mình sau khi tiến vào thảo nguyên, suy sụp phát ra mình ngoại trừ truyền đạt mệnh lệnh toàn quân tác chiến tiêu diệt địch ở Sài Mộng Sơn, còn lại chủ yếu đều là cùng vị lão quốc sư này so dũng đấu trí….
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Được rồi, cần phải dát vàng lên mặt chính mình, so dũng đấu trí có điểm khoa trương. thực tế là ngừng cùng Mặc Cúc Liên so đo cãi nhau ít tình lông gà vỏ tỏi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Cuộc sống như vậy quả thực có nghĩa lí, Phương Tranh cảm thấy được nếu mình là chủ soái ba quân, bách chiến bách trắng , ít nhất sống sót qua ngày hẳn là có tích cực chút, có lòng cầu tiến chút.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài soái trướng, Phương Tranh rẽ sang đề tài khác, ánh mắt tràn ngập thâm tình, ngâm vịnh: “Bao nhiêu ánh mắt trời rực rỡ hề, hôm nay nhất định thời tiết tốt hề!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên sắc mặt sa sầm, thanh lạnh lùng : “Phương nguyên soái, tại là canh tư, mặt trời còn chưa ló dạng đâu.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh: “…..”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trầm mặc lâu sau.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Quốc sư a! Ngươi có đói bụng ? Ta kêu người chuẩn bị thức ăn khuya cho ngươi nhé!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Hừ! Lão phu ăn no tức khí rồi, đói bụng!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tiếp tục trầm mặc…
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh có điểm đau răng, lão gia hỏa này hôm nay tới là muốn quậy phá đây mà? Lão tử khí độ hạ mình thấp như vậy, ngươi còn muốn thế nào? phải chiếm của ngươi vài lần tiện nghi thôi sao, đâu cần phải mang biểu tình giống như lão tử đào phần mộ tổ tiên của nhà ngươi? Sớm biết như vậy lão tử cho năm trăm tên đao phủ mai phục ngoài trướng, gọn gàng thủ tiêu ngươi luôn…..
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Quốc sư a, nửa đêm ngươi tự thân đến đại doanh tìm ta, ngoại trừ kêu khổ, hẳn là còn tình khác ?” Phương Tranh muốn dây dưa nhiều thêm, hỏi thẳng vào vấn đề chính.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cười híp mắt, chờ Mặc Cúc Liên xong, Phương Tranh mới tiếp lời: “Ta và ngươi vốn dĩ là minh quân, hỗ trợ lương thảo đương nhiên, quốc sư yên tâm, ta lập tức cho ngươi chuyển tới doanh trại.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE xong thèm quản đến ánh mắt kinh ngạc của Mặc Cúc Liên, Phương Tranh nghiêng đầu nhìn Ôn Sâm : “ truyền lệnh của ta, kêu bên quân nhu cấp cho đại doanh Đột Quyết mười ngày lương thảo, để quốc sư tiêu dùng.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên trong lòng tràn ngập hoài nghi, chuyện này có ám chiêu gì? Trước kia muốn hướng mượn lương thảo, luôn ra sức khước từ, tại sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Hay là trong chuyện này có trá ngụy? Mặc Cúc Liên nghĩ trái nghĩ phải đều cảm thụ được Phương nguyên soái này giống cái hạng người hào phóng như vậy, nếu muốn phóng ra đồ vật này nọ, nhất định thu hồi của ngươi gấp trăm ngàn lần như vậy, rốt cục tính toán cái gì?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên vốn chuẩn bị sẵn phen thuyết đạo, thậm chí ngay cả phương án uy hiếp, nếu như Hoa triều chịu cấp lương thảo, tất dẫn quân về hướng đông. đường thẳng điến Liêu Châu, kể từ đó quân tiên phong của Mặc Xuyết trực chỉ U Châu cùng đối mặt với quân Bắc phạt Hoa triều, mặc cho bọn họ đánh nhau sống chết.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nhưng trăm triệu lần cũng nghĩ tới hôm nay Phương Tranh lại sảng khoái đáp ứng cấp cho lương thảo như thế, khiến cho mưu kế tính toán cẩn thận trở thành thứ vô dụng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên khuôn mặt co giựt vài cái, kiềm chế nghi vấn trong bụng, lộ ra vẻ mặt phấn khởi chắp tay cười : “Như thế, lão phu đa tạ nguyên soái khẳng khái giúp đỡ.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Dừng lại chút, Mặc Cúc Liên cẩn thận : “Ân, trước tiên lão phu phải bẩm báo nguyên soái tiếng, lão phu có tiền.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh ngẩn người, sau đó cười : “ sao, khoản lương thảo này lấy tiền, mà ta tặng cho ngươi, coi như hỗ trợ minh quân , phải ?Lão Mặc a! Hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, nhân phẩm của ta tin tưởng rằng ngươi hiểu ràng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nhân phẩm của ngươi lão phu đương nhiên hiểu ràng, cũng bởi vì ràng như vậy, nên lão phu mới thể cẩn thận chút.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên hơi chần chừ : “Nữ tử Đột Quyết chúng ta bộ dạng xinh đẹp bằng nữ tử Hoa triều, nhưng làm việc nặng nhọc lại phi thường tốt…”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh sắc mặt đen thui: “ cần ngươi tặng nữ tử Đột Quyết, bổn soái thích nữ sắc.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Đại doanh của lão phu còn nhiều cống phẩm, cho ngươi chọn thứ .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Hừ, Ta làm như thế chỉ vì minh quân, phải vì cống phẩm của đại doanh nhà ngươi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Ngươi mang quân đến tương trợ, chúng ta lại ăn lương thảo của ngươi, ăn xong rồi lão phu cảm tạ sao được.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Hừ, cần, chuyện lương thảo tự chúng ta có biện pháp.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Quốc sư, nếu ngươi còn nằng nặc như thế, ta nghĩ thay đổi chủ ý.” Phương Tranh hậm hực .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “A, lão phu nữa, đa tạ Phương nguyên soái khẳng khái giúp đỡ, con dân Đột Quyết ta đối với nguyên soái vô cùng cảm kích.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đắc thủ lương thảo, tâm tình Mặc Cúc Liên ràng tốt hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Phương Tranh tràn ngập thiện chí, tao nhã vuốt chòm râu bạc, ngừng hướng Phương Tranh mỉm cười.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cũng cười hóm hỉnh, hành cần chú ý đến điểm mấu chốt, tiện nghi chiếm đủ cũng nên cho chỗ tốt mới phải. Lại đến mình bố trí tình kia, cục vốn là hướng về phía toàn bộ người Đột Quyết, nếu như để Mặc Cúc Liên vỗ mông bỏ , vở kịch này còn diễn như thế nào được chứ?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Hai người đều tự nghĩ lợi ích riêng của mình, đều cảm thấy được rất hài lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn nhau, hai người lại cười ha hả, cười đến mức trông thực khoái trá.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Ngồi trong soái trướng thêm hồi, Mặc Cúc Liên chắp tay : “Phương nguyên soái, buổi chiều hôm qua đại doanh của quý phương xuất mười vạn đại quân Sài Mộng Sơn tiêu diệt phe địch, chẳng hay cử động lần này nguyên soái có nắm chắc được chiến thắng ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh trừng mắt nhìn, cười : “Nếu mười vạn quân đánh bại được hơn hai vạn quân ở Sài Mộng sơn. Ta sớm nên tìm cái gốc cây để treo cổ tự vẫn, còn lĩnh quân đánh trận cái gì, quốc sư ngươi yên tâm . Tiêu diệt Sài Mộng sơn xong, chúng ta đối phó với Mặc Xuyết liền thoải mái hơn rất nhiều, bổn soái nhất định sử dụng toàn lực trợ giúp quốc sư và tiểu Khả Hãn phục quốc.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên gật đầu, rồi lại cau mày : “Sài Mộng Sơn dễ công hạ nhưng truy binh Mặc Xuyết lại dễ dàng ngăn cản. Khoảng cách từ Sài Mộng Sơn đến đại doanh của Mặc Xuyết đến trăm dặm, hai doanh tiền hô hậu ủng, trong vòng canh giờ liền có thể đến cứu viện kịp thời, nếu quý quốc dục tốc loại bỏ Sài Mộng Sơn, chỉ sợ thương vong .”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh nhíu mày, cười : “ là chiến tranh luôn luôn phải có người chết, đây là chuyện tình bất khả kháng rồi. Ta có thể tận lực đem thương vong giảm xuống đến mức tối thiểu…. để cho các tướng sĩ hi sinh vô ích, mà hơn nữa ta đối với Tần Trọng cùng Phùng Cừu Đao rất có tin tưởng, bọn họ đều là nhất đại danh tướng, tất nhiên tự biết tiến thoái.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên nhìn chăm chú vào Phương Tranh lát, lúc này khuôn mặt mới hơi giãn ra, cười : “Tần tướng quân và Phùng tướng quân của quý quốc, lão phu tại thảo nguyên xa xôi cũng từng nghe đại danh, tin tưởng rằng chân thần phù hộ bọn , bọn hồi báo cho nguyên soái kết quả chiến đấu hài lòng.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên thở phào hơi, tiếp: “Nếu loại bỏ được Sài Mộng Sơn, chúng ta chiến trận cùng Mặc Xuyết, ít nhất cũng nắm chắc sáu phần thắng lợi, lão phu cũng có thể an tâm rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chương 380: Quyết chiến đến cùng (2)
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh : “Theo ý kiến của quốc sư, nếu quân sở thuộc tại Sài Mộng Sơn bị tiêu diệt, kế tiếp Mặc Xuyết hành động như thế nào?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên cười đáp: “Hành động như thế nào ư? ngoại trừ nổi giận lôi đình, đương nhiên dẫn đại quân đến cùng chúng ta quyết tử chiến trận.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh kinh ngạc : “Muốn tử chiến nhanh như vậy sao?Ta cảm giác được con người của Mặc Xuyết giống như gia hỏa tiểu mao đầu thường hay bị kích động nha.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên cười : “Lão phu đánh trận vài năm cùng Mặc Xuyết, đối với bản tính của con người hiểu tường tận. Mặc Xuyết tự cho mình là nhất, đối với chiến sĩ dưới trướng rất có lòng tin tưởng, nghĩ rằng trong thiên hạ có bất cứ thứ gì có khả năng ngăn cản được cước bộ của , ngay cả đao kiếm phong mang, ngay cả tường thành chắc chắn, chiến sĩ dưới trướng của đều có thể phá tan mọi rào cản, lòng tự tin của dần dần chuyển biến thành thói tự phụ rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Mặc Xuyết phát động tử chiến, cũng phải xúc động nhất thời, có lý do để mau chóng phát động trận tử chiến này.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Thứ nhất, các bộ lạc Đột Quyết nhiều năm qua nội chiến liên miên, các chiến sĩ dũng mãnh cũng trải qua vài năm ngừng chinh chiến, trong mấy năm nay, các chiến sĩ đao bị cùn, tên sắc, ngay cả sĩ khí cũng trở nên mệt mỏi. Mặc Xuyết muốn quyết tử chiến trận đảo lộn càn khôn, chấm dứt những ngày tháng thảo phạt buồn bực như tại.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Thứ hai, Hoa triều từ trước đến nay theo đuối lối chiến tranh phòng ngự, lần này bỗng nhiên lại cử đại quân chủ động Bắc phạt, hành động này khiến cho Mặc Xuyết cảm nhận được mối nguy hiểm đe dọa, hơn nữa ta và ngươi hợp binh cùng chỗ, ưu thế muốn vượt qua , Mặc Xuyết nhất định phải động binh tử chiến trận, kiên quyết tin tưởng vào bản lĩnh bách chiến bách thắng của chính mình.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Thứ ba, chiến tranh đối với nước hoặc tộc người nào đó cũng là hao tổn quá lớn, mấy năm trải qua, dưới trướng lão phu chỉ còn năm vạn chiến sĩ vẫn thể xin trợ giúp lương thảo cùng binh khí từ quý quốc, Mặc Xuyết biết cũng chống đỡ nổi bao lâu thời gian nữa. Đại quân của mỗi ngày đều hao phí lương thảo, mỗi trận chiến lại tổn thất binh lực, binh khí hỏng hóc…Những điều này chính là khó khăn của , vì nuôi dưỡng chiến sĩ dưới trướng, nhất định phải mau chóng phát động tử chiến, sau khi loại bỏ được chúng ta, thảo nguyên và Hoa triều đối với đó chỉ còn là vùng đất bằng phẳng, có bất cứ kẻ nào đến ngăn cản hành động cướp đoạt của nữa.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên xong, mỉm cười nhìn Phương Tranh: “Phương nguyên soái, nếu loại bỏ được Sài Mộng Sơn, trận chiến quyết định người nào là chủ nhân của thảo nguyên và Hoa triều, rất nhanh liền tới, lão phu chậm rãi chờ đợi nguyên soái tấu vang ca khúc khải hoàn.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh thần sắc biến đổi vài lần, lời của Mặc Cúc Liên càng nghe càng có đạo lý, xem ra Mặc Xuyết kia liều lĩnh khởi binh trước thời gian phát động quyết chiến.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cảm nhận được áp lực.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chứng kiến Mặc Cúc Liên vuốt râu ung dung mỉm cười, Phương Tranh biết lão gia hỏa này tính toán bảo tồn thực lực, nghê cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. quan tâm ai thắng ai thua, đều xông tới phía trước cướp đoạt thành quả thắng lợi, lão già cự hoạt này có mưu kế hay, ta há lại để cho ngươi được như ý nguyện?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trong sơn cốc ven bờ sông.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trận mưa tên bầu trời chút lưu tình bắn về phía quân đội Đột Quyết do Đạt Tháp Tháp suất lĩnh. ngừng có người ngã ngựa kêu thảm, cũng có vô số chiến mã sau khi trúng tên liền bi thương hí dài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Bên trong sơn cốc hẹp, máu tươi trải đầy mặt đất, vô số thi thể nằm ngang nằm dọc loạn thất bát tao, cư nhiên còn bị chiến mã thất kinh giẫm đạp nát nhừ, toàn bộ khung cảnh so với địa ngục trần gian càng thê thảm hơn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Cuối sơn cốc, chủ soái quân tiên phong Hoa triều, Phùng Cừu Đao dẫn đầu khiển trận, đối với cảnh tượng như địa ngục trước mặt chút động dung, vẻ mặt của lạnh lùng như bình thường, trong mắt tản mát ra quang mang sắc bén.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Tiếp tục bắn tên!” Phùng Cừu Đao cương quyết hạ lệnh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Giết nhiều hơn người bên phía địch nhân, ngày sau cùng Mặc Xuyết quyết chiến liền bớt được phần lực lượng, thân làm đại tướng, Phùng Cừu Đao so với ai khác đều hiểu ràng chuyện này.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đứng bên cạnh, binh sĩ truyền lệnh bắt đầu dùng sức vẫy cờ. Trong quân vang lên hồi trống trận rung trời, phấn chấn lòng người.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Hai bên sườn sơn cốc, cung thủ nghe được mệnh lệnh, lại giương cung lắp tên, trận mưa tên như cuồng phong bạo vũ vô tình bắn vào vòng vây quân đội Đột Quyết ở bên trong sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Bên tai nghe thấy vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong mắt Đạp Tháp Tháp như muốn phát hỏa, giơ cao loan đao trong tay, ngăn cản vài mũi tên bắn tới, sau đó khàn giọng hét lớn: “Đội phía sau quay đầu, lập tức rút lui khỏi sơn cốc, nhanh!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Chúng ta ở thảo nguyên ngoài sơn cốc triển khai trận thế, cùng đám quân đội đê tiện Hoa triều quyết chiến trận!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trong lúc hoảng loạn, Đạt Tháp Tháp huy động loan đao chém vài tên chiến sĩ Đột Quyết lo sợ chạy trốn. Đồng thời cũng nghiêm khắc truyền đạt mệnh lệnh rút lui.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mạo hiểm vượt qua mưa tên dày đặc, sau hai nén hương thời gian, rốt cục Đạt Tháp Tháp cũng dẫn quân ra khỏi được sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đột Quyết trời sinh là vương giả thảo nguyên, ngay khi rời khỏi tòa sơn cốc địa ngục nhân gian kia, trở lại thảo nguyên bát ngát, bọn ngay lập tức trấn định được tinh thần. Theo như thường ngày đôi ngũ đan xen nhau chỉnh tề, loan đao trong tay tuốt ra khỏi vỏ, ánh mắt mỗi người đều tản mát quang mang phẫn nộ cùng cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào thông đạo hẹp phía sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đạt Tháp Tháp tức giận đến mức khuôn mặt đều biến dạng, thúc ngựa ở trước trận hình, diện mục dữ tợn khàn giọng hét lớn: “Mau chóng kiểm tra thương vong ngay lập tức!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Bách phu trưởng, thiên phu trưởng theo thứ tự đem tình hình thương vong báo cáo, Đạt Tháp Tháp nghe con số thống kê sắc mặt trở nên xanh mét. Bỗng nhiên xé nát trường bào mặc người, ngửa đầu khàn giọng rống lớn tiếng như dã thú bị thương.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Từ lúc tiến nhập vào sơn cốc cho đến lúc rời khỏi, tổng cộng chỉ khoảng hơn nửa canh giờ thời gian thế nhưng quân Đột Quyết thương vong gần vạn, con số rợn người này khiến cho Đạp Tháp Tháp muốn tìm cách phát tiết cơn phẫn nộ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Thân là chủ tướng, càng yên tâm đến nhân quả của bản thân. Chính mình phụng mệnh của Mặc Xuyết Khả Hãn, dẫn theo năm vạn kỵ binh tinh nhuệ, toàn bộ binh lực giờ chỉ còn thoi thóp lại nửa, đều là do chính mình bị trúng gian kế của người Hoa triều. Rơi vào vòng vây trong sơn cốc, hơn nửa canh giờ liền bị tiêu diệt vạn nhân số, làm sao trở về hướng Mặc Xuyết Khả Hãn công đạo được đây?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Càng đến lúc Sài Mộng Sơn bị công phá, đối mặt với tình hình chiến đấu nhyw vậy, sau này như thế nào có thể trở về thừa nhận cơn lửa giận của Mặc Xuyết Khả Hãn?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Cắn chặt răng, Đạt Tháp Tháp xanh mặt, giơ cao loan đao trong tay lên, lớn tiếng : “Hỡi các chiến sĩ dũng, chỉ có đầu lâu của địch nhân mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục này cho chúng ta! Mới có thể trấn an cơn lửa giận của Mặc Xuyết Khả Hãn vĩ đại!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Giết sạch quân Hoa triều….!” Toàn bộ chiến sĩ Đột Quyết đồng thanh hô hoán, đối với bọn họ mà , chứng thực là chuyện phi thường sỉ nhục.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Hàng nghìn hàng vạn loan đao được tuốt ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời tản mát ra bốn phía chung quanh từng đạo bạch quang lóa mắt. thảo nguyên yên tĩnh thoáng chốc bao phủ sát khí nồng đậm, tràn ngập tới phía thông lộ vào sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Quân Hoa triều đê tiện! Có dám bước ra đây cùng chúng ta quyết trận tử chiến hay ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Tướng quân, làm sao bây giờ? Chiến hay rút lui?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Bên trong sơn cốc nhìn thấy trận thế trùng trùng điệp điệp của đám người Đột Quyết, lẳng lặng đợi bọn ra ngoài quyết chiến, các vị tướng sĩ Hoa Triều hơi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao bình tĩnh quan sát đám nhân mã vung loan đao, Đạt Tháp Tháp ở trước trận hình thúc ngựa lại, lâu sau, ánh mắt Phùng Cừu Đao lộ ra quang mang khinh miệt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đám mãng phu này! Nắm đó tới kinh thành đàm phán cùng Phương nguyên soái, chiếm được chút tiện nghi nào, tại ở trong sơn cốc dính phải mai phục thương vong thảm trọng, lại còn ầm ĩ muốn cùng quân ta quyết tử chiến trận.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE nhiều năm trôi qua như vậy, làm sao bọn chúng lại chút tiến bộ nào?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Bọn chúng muốn tử chiến trận, bổn tướng quân nhất định phải chiến? Xem định làm gì?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao khinh miệt hừ lạnh tiếng, thản nhiên hạ giọng : “Chúng ta chiến cũng rút lui, cứ phòng thủ ở trong sơn cốc này.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chư tướng ở bên cạnh khó hiểu, chiến cũng thoái lui? Đây là ý gì?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao nhìn chư tướng, trầm giọng : “ chiến là bởi vì chúng ta đánh thắng, hôm nay ở bên trong sơn cốc tiêu diệt được vạn kỵ binh của Đạt Tháp Tháp, phải dựa vào dũng mãnh của quân ta, mà là nhờ mưu kế. Nhưng nếu đối mặt quyết chiến thẳng thừng cùng bọn chúng, phải bổn tướng lời nhụt chí, mà là chúng ta phải đối thủ của bọn chúng, cho nên, quân ta thể chiến!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Dưới trướng Đạt Tháp Tháp còn có bốn vạn nhân mã, chúng ta chỉ có năm vạn, binh lực chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đồng thời chúng ta cũng được rút lui, khi đại quân hiệu lệnh rút khỏi đây, Đạt Tháp Tháp tiến công, làm cho chúng ta rơi vào tình thế thể cùng quyết chiến, cho nên, rút lui nhất định được.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chư tướng vội : “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ mực đóng quân ở trong sơn cốc này hay sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao lộ ra nụ cười khó có được: “Phương nguyên soái truyền quân lệnh cho bổn tướng, bảo đảm Tần tướng quân thuận lợi rút lui, chúng ta làm được nhưng lại tiêu diệt thêm vạn kỵ binh tinh nhuệ của Đạt Tháp Tháp, thành quả chiến đấu tồi, làm người phải biết như thế nào cho đủ, chín quá hóa nẫu. Quân ta nhất định phải bảo tồn binh lực, chờ đợi Mặc Xuyết cùng Phương nguyên soái đại chiến, đến thời điểm đó mới là lúc chúng ta báo đền công ơn quốc gia. tại cùng địch nhân đối cứng chỉ là thất sách.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Nếu Đạt Tháp Tháp tấn công vào trong sơn cốc phải làm sao bây giờ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE dám, vừa mới bị tổn thất nặng nề, cái loại mãng phu như làm sao dám phát động tấn công lần thứ hai?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “Nhưng bẩm tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ giằng co như thế này sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao cười : “ cần, chưa đến hai canh giờ nữa, nhất định Mặc Xuyết truyền về đại doanh, Mặc Xuyết phải loại người hào phóng, cho phép thuộc hạ dưới trướng dẫn đại quân mạo hiểm.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chương 381:Khao thưởng (1)
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Ngoài cốc, Đạt Tháp Tháp suất lĩnh quân đội Đột Quyết giằng co với Phùng Cừu Đao bên trong sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Hai bên cách xa nhau chỉ có mấy trăm bước, nhưng phạm vi chỉ có mấy trăm bước ở giữa kia lại giống như vực trời. Hai bên đều dám hành động thiếu suy nghĩ, vì quan hệ tới địa thế, Đạt Tháp Tháp muốn suất quân chạy vào sơn cốc, bãi cỏ bình nguyên lại là cường hạng tác chiến của người Đột Quyết, chỉ khi nào tiến vào sơn cốc, chiến sĩ Đột Quyết luôn có thói quen hoành trùng xông thẳng khẳng định bị rất nhiều cản tay, vừa rồi ở trong sơn cốc công tổn hại vạn chiến sĩ, đó là giáo huấn bằng máu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao đương nhiên cũng nguyện suất quân ra sơn cốc, cùng người Đột Quyết quyết chiến, phi thường hiểu cường hạng của bọn họ, nếu suất quân ra, đối diện với đám Đột Quyết này, ngay tại so sánh chiến lực, phải thừa nhận, người Đột Quyết xác thực mạnh hơn rất nhiều so với người Hoa triều, mặt đối mặt minh đao minh thương chém giết, tướng sĩ phe mình chắc chắn thương vong hầu như còn, như vậy đối với việc khuynh hết lực lượng của Hoa triều tiến hành cuộc chiến bắc phạt này mà , đó đả kích lớn, Phùng Cừu Đao tự nhiên đem sinh mạng của mấy vạn tướng sĩ mạo hiểm.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Vì vậy, bên trong lẫn bên ngoài sơn cốc, song phương đối địch hình thành loại trạng thái giằng co vi diệu, người bên ngoài dám chạy vào, người bên trong dám lao ra, tướng sĩ hai bên cách mấy trăm bước dùng tiếng bổn quốc thô tục chửi bậy, quan tâm đối phương có nghe hiểu hay , vui sướng thế nào cứ chửi mắng thế đó.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao ngồi lưng ngựa, cười khổ nhu nhu mũi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE phát mình đọa lạc, đây phải là tượng tốt. Từ sau khi nhận thức Phương Tranh, cũng còn dậy nổi dũng khí huyết khí, trái lại cùng giống như tính tình của Phương Tranh, đánh thắng dùng sức đánh, đuổi tận giết tuyệt cũng quá phận, đánh lại bỏ chạy, có lẽ tránh né, chút nào có ý nghĩ làm như vậy có chút mất mặt.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Gần mực đen a.” Phùng Cừu Đao bất đắc dĩ thở dài.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chiến mã cuồng bôn gào thét mà qua, cơn gió thảo nguyên nhàng thổi tới, suốt đêm phóng ngựa và chiến đấu kịch liệt, mặt các tướng sĩ mang theo vẻ uể oải khó thể che giấu, nhưng trong ánh mắt tản mát ra quang mang hưng phấn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng vẫn như cũ giục ngựa bôn ba cuối đội ngũ. vừa thúc ngựa, vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, sơn cốc phía sau dần dần , phía sau còn truy binh đuổi theo, Tần Trọng hiểu , Phùng Cừu Đao giúp ngăn chặn được kỵ binh của Đạt Tháp Tháp.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đó là tinh nhuệ kỵ binh tròn năm vạn!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao cũng chỉ dẫn theo năm vạn nhân mã, dùng chọi , chống đỡ được sao?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mặc dù cũng có qua lại nhiều với vị danh tướng danh chấn thiên hạ kia, nhưng lúc này bọn họ cùng nằm trong danh sách của đại quân bắc phạt, bọn họ là đồng đội, là chiến hữu, lần này bắc phạt, quan hệ tới trăm năm tương lai của Hoa triều, quan hệ tới giang sơn xã tắc, đây là quốc chiến!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Quốc chiến, là khảo nghiệm lực ngưng tụ và sức chiến đấu của dân tộc, dốc hết nhiệt huyết là bổn phận, thế nhưng mục đích mọi người muốn đạt được, là muốn địch nhân đổ máu, đây mới là căn bản thắng lợi của chiến tranh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao nếu muốn chống đối tiến công của năm vạn kỵ binh Đột Quyết, tổn thất tất nhiên là lớn, ở thời gian nguy cấp này, Phùng Cừu Đao cần chiến hữu!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Toàn quân dừng ngựa!” Tần Trọng hầu như có bất luận điều gì do dự, quả đoán hạ đạt mệnh lệnh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Truyền lệnh binh tách rời đội ngũ, hướng tiền phương đại quân chạy , lớn tiếng nhắn nhủ mệnh lệnh của Tần Trọng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đội ngũ rất nhanh dừng lại, lại quay đầu ngựa, tự giác quay chung quanh Tần Trọng, hình thành trận thế hình tròn phòng ngự.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đón lấy ánh mắt giải thích được của vài viên phó tướng bên người, Tần Trọng nhàn nhạt cười cười, lớn tiếng : “ Các tướng sĩ, các ngươi có mệt hay ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tướng sĩ bên cạnh nhìn nhau vài lần, do dự mà gật đầu, thành thừa nhận: “ Mệt.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Cả đêm ngồi lưng ngựa qua lại cuồng phi suốt bao lần, lại toàn bộ xử lý hơn hai vạn người của Sài Mộng Sơn, thế nào lại mệt mỏi? Tất cả mọi người thầm nghĩ mau nhanh trở lại đại doanh Tháp Sơn, lăn ra doanh trướng ngủ ngon giấc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng hiểu gật đầu, xoay người nhìn sơn cốc mờ mờ phía xa xa, sơn cốc vẫn đứng sừng sững như trước tại thảo nguyên mênh mông rộng mở, đột ngột như vậy, tất cả mọi người biết, bên trong sơn cốc, chiến hữu của bọn họ vì muốn yểm hộ bọn họ lui lại mà cùng người Đột Quyết chiến đấu hăng hái đẫm máu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Vung lên roi ngựa, Tần Trọng chỉ sơn cốc xa xa , thản nhiên : “ Nơi đó, Phùng tướng quân chống đối kỵ binh Đột Quyết cho chúng ta.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Bọn họ là đồng đội chiến hữu của chúng ta, bọn họ chảy máu, hi sinh, bọn họ và chúng ta như nhau, đều là người Hoa triều, đều là hán tử có thân sinh phụ mẫu thê nhi!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nhàn nhạt quét nhìn các tướng sĩ chung quanh, gương mặt uể oải của các tướng sĩ đều toát ra cỗ chiến ý.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng nhìn chăm chú vào bọn họ, gương mặt lãnh ngạnh ra thần sắc vui mừng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Phương nguyên soái cho chúng ta nhiệm vụ, là toàn bộ xử lý quân đội của Sài Mộng Sơn, chém giết Sài Mộng Sơn và Thái Vương. Chúng ta hoàn thành rồi, theo lẽ cần quản tới Phùng tướng quân, nhiệm vụ của là yểm hộ chúng ta lui lại, giúp chúng ta trở lại đại doanh Tháp Sơn, ai trách móc chúng ta.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Thần sắc các tướng sĩ dần dần bắt đầu kích động, dù là chiến mã cũng bất an xao động lên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng ngồi lưng ngựa ưỡn thẳng người, chậm rãi nhìn quét gương mặt kích động của các tướng sĩ, lớn tiếng : “ Đột Quyết kỵ binh có bao nhiêu lợi hại, tin tưởng các ngươi biết, thế nhưng, chúng ta chẳng lẽ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đồng đội chảy máu hi sinh cho chúng ta sao? Chúng ta có thể thản nhiên quay về đại doanh ngủ được sao?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE thể!” Tình tự của các tướng sĩ rốt cục bị Tần Trọng điểm trúng, mọi người quơ nắm tay, ngồi lưng ngựa kích động hô to.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Tướng quân, Tiêu Bình khiêu chiến! Thỉnh làm tiên phong!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Tướng quân, chúng ta giết trở lại! thể để Phùng tướng quân mình ai giúp!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng nhìn các tướng sĩ kích động trước mặt, viền mắt của khỏi phiếm hồng.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nỗ lực bày ra dáng tươi cười, Tần Trọng cảm động nhìn bọn họ, động tình : “ Gấp rút tiếp viện Phùng tướng quân, có lẽ trong các ngươi có rất nhiều người chết.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Tướng quân, chúng ta sợ chết, chúng ta chỉ sợ bị chiến hữu chửi mắng sau lưng!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Đúng! Tướng quân, đồng đội vì chúng ta mà chảy máu, nếu chúng ta cùng bọn họ sóng vai chiến đấu, còn được gọi là đồng đội sao? Tương lai thắng lợi còn bị phụ lão hương thân chúng ta chửi mắng?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chúng tướng sĩ kích động xiết chặt nắm tay, gân xanh cổ nhảy mạnh, mấy vạn tướng sĩ vung lên thanh đao trong tay, dưới ánh mặt trời sáng sớm, chiếu ra mảnh tuyết quang sáng choang, sát khí trùng bầu trời.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng dùng sức trừng mắt nhìn, bức nước mắt chảy ngược vào lòng, trở tay “thương” tiếng, rút ra thanh đao sau lưng, cao cao giơ lên, lớn tiếng : “ Các tướng sĩ, có mệt hay ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE mệt!” Mấy vạn tướng sĩ cùng rống to hơn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Con mẹ nó giết chúng! Liều mạng cùng đám Đột Quyết kia!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng đưa thanh đao sắc bén hướng phía trước, nghiêm nghị : “ Truyền quân lệnh của ta, toàn quân xuống ngựa nghỉ tạm thời gian hai nén nhang, cho chiến mã khôi phục thể lực, hai nén nhang sau, chúng ta hội hợp cùng Phùng tướng quân!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Ích lợi quốc gia hiến sinh tử, họa phúc khôn lường cần tránh chi!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đạt Tháp Tháp bên ngoài sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE tức giận đến mức sắp phát điên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Địch nhân chỉ đứng cách mấy trăm bước trong sơn cốc, mà chính mình dám hạ lệnh tiến công, đây quả thực là sỉ nhục của ! Là sỉ nhục của toàn bộ dân tộc Đột Quyết!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Thế nhưng, nếu quan tâm mà tiến công, tạo thành thương vong lớn hơn nữa cho các chiến sĩ, gánh chịu nổi trách nhiệm lớn như vậy sao?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trải qua do dự, Đạt Tháp Tháp đỏ ngầu hai mắt, cắn răng quát to: “ Kỵ xạ binh tiến lên! Bắn cung, phóng hỏa tiễn, bọn họ ra, thiêu chết bọn họ cho ta!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mũi tên sắc bén trám đầy dầu hỏa, bao trùm bầu trời hướng trong sơn cốc vọt tới, dầu hỏa ướt đẫm, rất nhanh đốt cháy rừng cây trong sơn cốc, bởi thiêu hết, khói đặc nhất thời khởi lên, đầy rẫy trong toàn bộ sơn cốc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Phùng tướng quân, đám Đột Quyết phóng hỏa, chúng ta phải lao ra thôi, nếu bị hun khói đến chết!” Bên trong sơn cốc, gã phó tướng ho sằng sặc lớn tiếng .
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao cắn răng, Đạt Tháp Tháp cũng ngốc, hiểu được dùng biện pháp này buộc bọn họ phải nhất quyết tử chiến ngoài thảo nguyên.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Truyền quân lệnh của ta, chuẩn bị lao ra.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Dạ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE lúc tướng sĩ toàn quân lên ngựa chuẩn bị lao ra cùng người Đột Quyết quyết chiến bỗng nhiên từ phía sau sơn cốc truyền đến trận vó ngựa như tiếng sấm rền vang trời.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Phùng tướng quân, có chi binh mã hướng chúng ta phóng tới.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. thấy từ rất xa có chi kỵ binh hướng bọn họ cuồng bôn mà đến, dẫn đầu là lá soái kỳ, bên thêu chữ “ Tần” lớn, tung bay trong gió.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao vừa nhìn thấy, khuôn mặt kiên nghị khỏi lên mấy phần cảm động.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Tần Trọng người này, ra có nghĩa khí.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tiếng vó ngựa như sấm hề có chút dừng lại, từ hơi nghiêng bên sơn cốc trực tiếp đón nhận kỵ binh Đột Quyết, cách địch nhân còn xa mấy trăm bước hơn bốn vạn người của Tần Trọng bỗng nhiên trong lúc phóng ngựa liền chia làm ba phần, dùng đông, tây, bắc ba phương hướng, đối với Đạt Tháp Tháp hình thành trận hình tiến công như ba chiếc dùi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tinh thần Phùng Cừu Đao rung lên, vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh: “ Toàn quân xuất kích! Hai vạn người hướng đông, hai vạn người hướng tây, còn lại theo ta hướng nam, cùng Tần tướng quân phối hợp nhất trí, đối với Đạt Tháp Tháp hình thành thế vây quanh hợp lại!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Hạ xong mệnh lệnh, binh mã rất nhanh di động, quân đội của Phùng Cừu Đao từ trong sơn cốc nhanh chóng chạy , rậm rạp như con kiến đều hướng theo vị trí được phân công chạy như bay.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Hai viên hổ tướng tương giao sâu, lúc đối mặt với cừu địch sinh tử, biểu ra ăn ý kinh người.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE thảo nguyên mở mang, hơn mười vạn binh mã cấp tốc điều động, đại quân cùng tẫn khởi, cờ xí tung bay, tướng sĩ đằng đằng sát khí giơ cao thanh đao, chuẩn bị khởi xướng xung phong. Kỵ xạ binh hai bên cùng giương cung, mưa tên bay khắp bầu trời, đối địch nhân bắt đầu tiến công.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Tướng quân! Khả Hãn mệnh lệnh cho ngài tốc tốc quay về doanh!” Truyền lệnh binh Đột Quyết nhìn thấy cách điều động bố trí của binh mã Hoa triều, biết kéo dài ổn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đạt Tháp Tháp để trần thân , hai mắt tràn đầy tơ máu phẫn nộ, nhìn quân đội Hoa triều bố tr binh mã nhằm vào , trầm mặc lúc lâu, Đạt Tháp Tháp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống to, thanh khàn giọng, tràn ngập vẻ sợ hãi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Người Hoa triều ti tiện, tương lai quyết chiến, ta phải giết các ngươi còn manh giáp!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng và Phùng Cừu Đao nhận lệnh Phương Tranh, phát động trận chiến đầu tiên của bắc phạt, cuộc chiến toàn bộ xử lý quân đội của Sài Mộng Sơn hơn hai vạn người, lại chém giết Sài Mộng Sơn và Thái Vương tại chỗ, mặt khác quân đội của Phùng Cừu Đao phụng lệnh chặn lại truy binh của Đột Quyết, xảo diệu bày mai phục, tiêu diệt kỵ binh tinh nhuệ của Đột Quyết gần vạn, dưới phối hợp ăn ý của hai vị chủ tướng Phùng Cừu Đao và Tần Trọng, chủ tướng Đột Quyết Đạt Tháp Tháp thấy tình thế ổn, lĩnh quân rút về đại doanh Mặc Xuyết, hai bên vẫn chưa trực tiếp giao chiến, cấp cho đây đó đều bảo tồn thực lực.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chương 381: Khao thưởng (2)
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng và Phùng Cừu Đao lĩnh quân trở lại đại doanh Tháp Sơn, toàn bộ đại doanh đều sôi trào.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Cuộc chiến ý nghĩa trọng đại, hơn trăm năm Hoa triều ít thắng tích, trải qua trận đánh này, lần đấu chiến Hoa triều suy yếu được thực lực của Mặc Xuyết, toàn bộ tiêm gọn phản tướng Hoa triều trợ Trụ vi ngược, đối với chiến quả như vậy, người cao hứng nhất chính là người cầm đầu, Phương Tranh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Từ nội tâm mà , Phương Tranh đối với kẻ phản bội Hán gian chán ghét càng sâu hơn chán ghét Đột Quyết, lúc loạn thế, thương tổn của Hán gia đối với dân tộc càng lớn hơn cả kẻ xâm lược, điểm này từ cử chỉ hiến kế của Thái Vương đối với Mặc Xuyết, chém giết Cốt Đốt Lộc Khả Hãn, do đó phá hủy cân đối của hai vị Khả Hãn thảo nguyên cùng Hoa triều.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Cho nên Hán gian là loại mà thống hận nhất, theo cho rằng, ý nghĩa cuộc chiến này chính là chém giết được Sài Mộng Sơn và Thái Vương, cấp cho bản thân ra được khẩu khí, cấp bách tính Hoa triều ra được khẩu khí.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao và Tần Trọng trở lại doanh là buổi trưa, lúc đó toàn bộ đại doanh đều bị tiếng hoan hô của các tướng sĩ vang lên tràn ngập, mỗi tướng sĩ mặt đều tràn đầy dáng tươi cười kích động, tiếng hoan hô to lớn, dù là đại doanh Đột Quyết tại Tháp Sơn cách đó vài dặm cũng đều bị kinh động.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Quốc sư Mặc Cúc Liên nghe tướng sĩ Hoa triều đắc thắng trở về, khỏi lấy làm kinh hãi, nhưng đối với đây cũng là tin tức tốt, thiếu quân đội của Sài Mộng Sơn cùng cản tay của Thái Vương, từ nay về sau cũng cần phải đau đầu vì xuất xuất quỷ nhập thần của chi quân đội Sài Mộng Sơn nữa.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Vì vậy dưới vui vẻ, Mặc Cúc Liên đích thân tới đại doanh Hoa triều, lại keo kiệt ba ba tặng ít rượu sữa ngựa, xem như hướng Tần Trọng và Phùng Cừu Đao biểu thị lòng biết ơn. Cử chỉ này làm vị chủ suất như Phương Tranh trợn trắng mắt, đối với keo kiệt của Mặc Cúc Liên biểu đạt vẻ hèn mọn sâu.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Nhìn Phùng Cừu Đao và Tần Trọng đứng giữa soái trướng, Phương Tranh tiến lên, gương mặt cười tươi như hoa, trận đánh này con mẹ nó làm được quá đẹp!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Danh tướng rốt cục là danh tướng, quả nhiên danh bất hư truyền, Phương Tranh nghĩ, nếu lần này thay đổi là chính tự mình ra trận lĩnh binh, tuyệt đối có khả năng đạt được hiệu quả như vậy, thấy đại quân Đột Quyết, nếu phải là người đầu tiên chạy trốn, là gan dạ sáng suốt hơn người rồi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Xem ra chính mình trời sinh là nhân tài làm nguyên soái chỉ cần an tọa trong hậu phương, phần bản lĩnh này tốt để hình dung.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Ha hả, hai vị tướng quân khổ cực rồi, lần này chiến quả của các ngươi lớn, bổn soái lệnh cho văn lại tùy quân viết xuống tấu lễ, dùng khoái mã đưa tới kinh thành, hướng hoàng thượng thỉnh công, ha hả, hoàng thượng nhân hậu, hai vị tướng quân lập đại công, ít ra cũng phong cho các ngươi tước hầu, là hầu tước.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao và Tần Trọng liếc mắt nhìn nhau, hai vị tướng quân sau khi phối hợp ăn ý, dù chưa từng trò chuyện, nhưng giao tình vô hình trung tăng thêm rất nhiều, hữu nghị giữa nam nhân, có đôi khi lại đơn giản như vậy, lúc nguy nan như lửa rèn luyện ra. Từ nay về sau có thể trở thành bằng hữu xả mệnh.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao ôm quyền : “ Nguyên soái, thắng lợi của cuộc chiến này, toàn bộ nhờ vào nguyên soái bày mưu tính kế, dự đoán kẻ địch, bố cục xảo diệu, các tướng sĩ dưới lòng, toàn lực phục vụ quên mình, mới có được thắng lợi, mạt tướng dám lĩnh công!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh nghe vậy hai mắt sáng ngời, ngửa đầu cười ha ha.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Bày mưu nghĩ kế, đoán được ý địch.” Nghe chút, đời danh tướng là ta, xem ra bản lĩnh thực của lão tử hề kém, quá khiêm tốn tức là dối trá rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tần Trọng tiến lên ôm quyền : “ Phùng tướng quân sai, cho nên mạt tướng cùng Phùng tướng quân, cùng với những tướng lĩnh tham dự cuộc chiến cộng đồng hướng kinh thành tống tấu chương, công đầu của cuộc chiến này thuộc về nguyên soái, bọn mạt tướng thỉnh cầu hoàng thượng phong thưởng cho nguyên soái, còn thỉnh nguyên soái chớ nên chối từ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Dáng tươi cười mặt Phương Tranh bật người cứng ngắc.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Lão tử muốn từ quan quy , cáo lão hồi hương, đám các ngươi lại còn thỉnh công cho ta? Lúc đó Mập Mạp càng tìm lý do buông tha cho ta, các ngươi phải hại ta sao? Làm tướng quân quả nhiên có mấy người là thứ tốt, thói đòi khó đoán, lòng người hiểm ác đáng sợ a!
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cạc cạc cười gượng: “ Cái này sao…hắc hắc, sau này hãy , tại thảo luận, là làm sao phong thưởng tướng lĩnh có công, hai vị đừng sang chuyện khác được ?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao liếc mắt nhìn Tần Trọng, ôm quyền : “ Đa tạ nguyên soái ngợi khen, bọn mạt tướng lập tức đem danh sách các tướng sĩ lập hạ chiến công đưa lên, thỉnh nguyên soái định đoạt.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh nghiêm mặt : “ Các tướng sĩ vì nước chinh chiến, chảy máu hi sinh, nên ngợi khen, cho nên bổn soái quyết định, trước khi thánh chỉ ngợi khen còn chưa tới quân doanh, bổn soái sớm định ra ban thưởng cho các tướng sĩ, cái này, ban thưởng thực tế nhất, chính là bạc.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mọi người ngẩn người.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh lại chậm rì rì : “ Nhưng, bạc sao, khái khái, hầu bao của bổn soái bị quốc khố triều đình đào trống rỗng, ta tại còn nghèo hơn so với các ngươi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tất cả mọi người đều hướng nhìn tới với ánh mắt hèn mọn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh xấu hổ cười cười, tròng mắt vòng vo chuyển, cười : “ Thế nhưng, ta khẳng định thưởng cho các ngươi. Đêm nay có, chờ xem, hắc hắc.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Sau khi tản ra, chúng tướng đầy cõi lòng nghi hoặc trở lại doanh trướng của chính mình, đều suy đoán Phương nguyên soái làm sao tìm được phần thưởng cho các tướng sĩ, mọi người sao nắm lấy được an bài của vị nguyên soái đại nhân này.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Đêm đó vào lúc canh ba, Phương Tranh liền lặng lẽ tới doanh trướng của Phùng Cừu Đao, Phùng Cừu Đao ngẩn người, vừa muốn ôm quyền thi lễ, Phương Tranh vội vàng dùng ngón trỏ đưa lên ngay miệng xuỵt tiếng, thần sắc của hơi có chút hưng phấn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Lão Phùng a, ngươi kêu thêm Tần Trọng, còn có những tướng lĩnh có công lần này, ân, nhân số đừng quá nhiều, chọn mười người, ra, sau đó theo ta.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Thần sắc Phùng Cừu Đao căng thẳng: “ Nguyên soái chẳng lẽ có nhiệm vụ giao cho chúng ta?”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh gọi người, nhớ kỹ đừng kinh động mọi người, tạc doanh tốt.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Dạ!”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE bao lâu, Tần Trọng và mười tên tướng lĩnh tham dự trận chiến đầu tiên bắc phạt lặng lẽ xuất trong doanh trướng Phùng Cừu Đao, mọi người mặc đầy giáp trụ, thần tình lạnh thấu xương, mang theo vẻ hưng phấn và khẩn trương trước khi chấp hành nhiệm vụ.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Mọi người đến đông đủ rồi?” Phương Tranh liếc mắt nhìn chung quanh, hỏi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Nguyên soái, đều đến đông đủ rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cười hắc hắc, : “ Đều theo ta, trận chiến lần này các ngươi khổ cực, ta ban thưởng cho các ngươi chút.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chúng tướng đầu óc mờ mịt, mơ hồ theo Phương Tranh tới chỗ doanh trướng cách đại doanh tương đối xa xôi, Phương Tranh đứng thẳng thân thể, hướng Phùng Cừu Đao chớp mắt vài cái, dáng dấp dị thường hèn mọn.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Đến, đều giọng chút, len lén vào trong, nên đả thương.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chúng tướng theo lời nối đuôi nhau mà vào, trong doanh trướng đốt ngọn đèn phi thường tăm tối, chúng tướng tiến vào vừa nhìn, khỏi hít sâu hơi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chỉ thấy tấm thảm màu đỏ trong doanh trướng, lung tung nằm hơn mười nương trang phục Đột Quyết, các nàng tay chân đều bị trói, dù miệng cũng bị nhét khăn, nương theo ngọn đèn mù mù, trong mắt các nàng đều lộ ra thần sắc kinh hãi vạn phần.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao thất kinh, lúng ta lúng túng : “ Phương nguyên soái, đây là…”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh hơi có chút đắc ý cười : “ Ôn Sâm tiểu tử cũng biết làm việc lắm, nhân đêm khuya chui vào đại doanh Mặc Cúc Liên, trộm nhiều nương ra cho lão tử như vậy, ha hả, tệ, đáng giá biểu dương.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ A? Các nàng đều là bị…bị người của chúng ta trộm ra sao?” Chúng tướng kinh hãi.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh hèn mọn hướng chúng tướng chớp mắt vài cái: “ Xuất chinh bên ngoài, có nữ nhân chiếu cố, mọi người bị khổ rồi, các ngươi nhất định bị nghẹn lâu phải ? quan hệ, đến, đêm nay hảo hảo hưởng thụ , nhượng các nàng đến an ủi tướng sĩ dũng của chúng ta, ta ở bên ngoài canh chừng cho các ngươi, thời gian giải quyết nên uyển chuyển chút, truyền ra ngoài ảnh hưởng tốt.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chúng tướng bị vây trong trạng thái khiếp sợ, lâu ai bước ra.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE ngờ nguyên soái bởi vì muốn ban thưởng cho mọi người, ngờ sai người chạy đến doanh trướng của quốc sư Đột Quyết trộm ra mười mấy nương Đột Quyết ra, trời ạ! Đầu óc của vị nguyên soái này của chúng ta rốt cục nghĩ như thế nào? đời này còn có người nào nghiêm túc giống như hay ? thế nào có thể làm ra hoạt động chẳng khác gì thổ phỉ sơn tặc?
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chúng tướng còn trong kinh ngạc, Phương Tranh lại nương theo ngọn đèn u tiến lên nhìn, tỉ mỉ quan sát các nương Đột Quyết bị bắt vài lần, sau đó rất thỏa mãn lắc đầu : “ Khó trách các ngươi cũng nguyện nhúc nhích, những nương Đột Quyết này quá khó nhìn. Toàn thân đều hỏng, chỗ nổi bật, cực kỳ xong.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Chúng tướng đương nhiên muốn làm loại việc giao cấu cùng các nương Đột Quyết ngay tại doanh trướng, Phương Tranh xem các nàng như phần thưởng, nhưng chúng tướng lại xem các nàng như dằn vặt, mọi người nghe Phương Tranh như thế, vội vàng thuận thế gật đầu phụ họa : “ Đúng đúng đúng, nguyên soái quá có đạo lý, những nữ tử này quá xấu xí, chúng ta thực rất chướng mắt.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Ai biết Phương Tranh lại thay vào sắc mặt tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ: “ Ai, hành quân bên ngoài, điều kiện xác thực gian khổ chút, các ngươi nên chấp nhận , chờ chúng ta thắng lợi khải hoàn quay về triều, ta đem kỹ viện lớn nhất Tần Hoài bao xuống tới, xem như phần thưởng các vị, bất quá tại sao…”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mí mắt chúng tướng thẳng nhảy, gương mặt rầu rĩ nhìn các nương Đột Quyết nằm đầy đất.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Khái khái, tuy các nàng xác thực khó coi chút, nhưng nữ nhân mà, đóng cửa tắt đèn đều như nhau.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Đến, cởi quần áo làm việc , nhân sinh có những việc hoàn mỹ cũng rất nhiều, sau này các ngươi chậm rãi biết.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE “ Cởi nha, người trộm tới, thể bắt ta trả về , chuyện này để lão gia hỏa Mặc Cúc Liên biết được, còn biết dây dưa với ta thế nào, ta đối với các ngươi thực là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Mọi người mặt mày đen thui.
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com N G A cungquanghang.com JONATHANcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  4. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 382: Mỗi người đều có tâm tư
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N đêm này đối với các vị tướng lĩnh mà , là đêm khó quên.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Khó quên cũng phải bởi vì nguyên soái trộm mười mấy vị nương Đột Quyếtđể làm phần thưởng cho bọn họ, thực tế tất cả mọi người rất quân tử, căn bản ai chịu động tới mấy nương Đột Quyết kia, duy nhất quân tử chính là Phương đại nguyên soái của bọn họ.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh giống như tên đả thủ thanh lâu bức người hành nghề kỹ nữ, hung thần ác sát buộc các tướng sĩ cởi quần áo làm việc, cũng may các tướng sĩ gắt gao cầm lấy dây lưng của chính mình, giống như những liệt nữ thà chết chứ chịu khuất phục, cuối cùng cũng thủ vững được trinh tiết của chính mình.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N đám người ở trong doanh trướng lăn qua lăn lại nửa buổi tối, sau đó Phương Tranh ép buộc được, thể làm gì khác hơn là phẫn nộ sai người đưa các nương Đột Quyết suốt đêm lặng lẽ đuổi về đại doanh Đột Quyết, sau đó chính quay về soái trướng ôm Tiểu Lục ngủ.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Chúng tướng sĩ thầm thở phào nhõm, may mắn chính mình tránh được kiếp, nguyên soái ban thưởng cho các tướng sĩ có công, thực là quá mức nhiệt tình, làm các tướng sĩ rất thói quen.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bất quá, việc trộm các nương Đột Quyết cũng phải dễ dàng ứng phó qua được như vậy, ngày thứ hai, phiền toái tìm tới.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N “ Phương nguyên soái, đêm qua ở trong đại doanh của ta có tới mười mấy nương Đột Quyết mất tích, ngươi cũng biết?” Sáng sớm Mặc Cúc Liên liền tới soái trướng của Phương Tranh, giọng rất thân mật.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh ngáp cái to, : “ Lão Mặc, mới sáng sớm, chẳng lẽ ngươi còn chưa tỉnh ngủ? nương trong đại doanh của ngươi thấy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Sắc mặt Mặc Cúc Liên trầm giống như khối than đen, lạnh lùng : “ Người quân tử tiếng lóng, Phương nguyên soái, ngươi quả thực chẳng biết?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh trở mình trợn mắt: “ Ta cũng phải cha ruột của người Đột Quyết các ngươi, nương trong đại doanh các ngươi thấy, hỏi ta để làm chi? Ta thế nào biết?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên lạnh lùng : “ Xảo chính là, hơn mười nương nửa đêm lại bị người mang trở về, các nàng đều là bị cướp vào đại doanh Hoa triều các ngươi, xin hỏi Phương nguyên soái, ngươi cướp nương Đột Quyết chúng ta, ý muốn như thế nào?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh ngây cả người, sau đó dáng dấp như bừng tỉnh hiểu ra: “ Ai nha! Ngươi vừa đúng là ta liền nhớ ra. Ha hả, tối hôm qua bổn soái ban thưởng cho tướng sĩ lập công, mở buổi tiệc nho , mọi người uống rượu ăn thịt, hồi ức quá khứ, triển vọng tương lai, cười đùa trò chuyện. Mọi người cảm thấy quá đơn điệu, cho nên bổn soái lại phái người đến đại doanh các ngươi thỉnh hơn mười vị nương ra, mọi người cùng uống cùng khiêu vũ, chơi rất vui vẻ, lúc tan cuộc bổn soái sai người cung kính đưa các nàng trở về, ha hả, thiếu sợi lông.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên giận dữ, ngươi ban thưởng cho tướng sĩ của ngươi, nhưng lại chộp mấy nương trong đại doanh của ta tới chúc mừng, thế gian này sao lại có người vô sỉ như ngươi?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh thấy thần sắc Mặc Cúc Liên bất thiện, cũng có chút chột dạ, cười gượng vài tiếng : “ Đừng tức giận như vậy, hán tử Hoa triều chúng ta đều rất nhã nhặn, cũng chưa từng chạm vào các nàng, chỉ nhìn qua rồi bỏ qua cho các nàng thôi.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N nương vào đại doanh các ngươi, các ngươi lẽ nào chạm các nàng?” Vẻ mặc Mặc Cúc Liên hồ nghi, con mắt hơi nheo lại, nhìn Phương Tranh từ xuống dưới. Tuy rằng mấy nương Đột Quyết bị đưa về luôn miệng hề bị xâm phạm, nhưng Mặc Cúc Liên cũng tin tưởng, còn tưởng rằng do các nương xấu hổ ra tao ngộ bất hạnh của mình.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Thấy vẻ hoài nghi mặt Mặc Cúc Liên, Phương Tranh vội vàng dựng lên ba ngón tay bàn tay phải, phát thệ : “ Chúng ta thực hề chạm qua các nàng, ta hướng chân thần thảo nguyên của các ngươi phát thệ, nếu có giả dối, cứ để cho ta bị các nương Đột Quyết xấu xí của các ngươi cưỡng bức tới chết!”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Chân mày Mặc Cúc Liên vừa nhảy, môi mấp máy vài cái, rốt cục chuyện. Đối với lời thề của Phương Tranh, biết nên vui mừng hay là tức giận.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Lập tức thần sắc Phương Tranh biến đổi, lại thay vào khuôn mặt tươi cười, lời thấm thía: “ Quốc sư, chúng ta coi như là lão bằng hữu, , sờ vào nương Đột Quyết, là phong độ của tướng sĩ Hoa triều ta, thế nhưng…các nương Đột Quyết của các ngươi làm cho người ta dậy nổi dục vọng đụng chạm vào, điều này các ngươi nên tự mình kiểm thảo chút. Ngươi xác định mua bột phấn ngọc trai của Ngọc Như Trai chúng ta sao? Phấn này chỉ làm trắng, còn có thể cho các nương Đột Quyết các ngươi trang điểm dung nhan…”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N mua mua! Ngươi là ác ôn!” Mặc Cúc Liên rốt cục giận tím mặt.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N “ Ai, đừng tức giận nha, buôn bán được nhân nghĩa còn, phát hỏa làm gì còn phong độ, quốc sư, tuổi tác ngươi lớn như vậy, hàm dưỡng cá nhân còn nên đề cao chút . Bột phấn của Ngọc Như Trai chúng ta còn có khả năng đề cao hàm dưỡng của cá nhân, nếu ngươi mua thử vài hộp xem.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên: “ …”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nếu so độ dầy của da mặt, người này thiên hạ vô địch, lão phu thể địch nổi.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Hai tâm phúc họa lớn là Sài Mộng Sơn và Thái Vương trừ, lúc này phải đối mặt, đó là chín vạn chủ lực của Mặc Xuyết, hôm qua tại sơn cốc bờ sông đánh trận, chủ lực của Mặc Xuyết lại bị tiêu diệt vạn, áp lực của quân bắc phạt lại hơn ít, tám vạn chiến sĩ Đột Quyết, khó cũng khó, dễ cũng dễ.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên thở phào nhõm rất nhiều, áp lực của càng lớn hơn Phương Tranh, muốn báo thù, muốn phục quốc, hôm nay bỗng thả lỏng, có loại cảm giác như hư thoát cả người. Song song, Phương Tranh làm đúng như lời , chủ động phái quân tiêu diệt Sài Mộng Sơn, chút nào suy giảm, uy tín của Phương Tranh trong vô hình cao hơn ít trong lòng Mặc Cúc Liên, tâm lý biến hóa vi diệu này ngay cả Mặc Cúc Liên cũng chưa từng phát .
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Tự giác dứt bỏ trọng tâm câu chuyện về việc các nương Đột Quyết bị bắt cóc, lợi ích của quốc gia mới là chính , tự nhiên coi là gì.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên trầm ngâm phen, chắp tay : “ Phương nguyên soái, hôm nay trừ Sài Mộng Sơn, đại quân của quý quốc quả nhiên mạnh mẽ thể đỡ, lão phu vô cùng kính phục. Lão phu muốn hỏi nguyên soái chút, bước dự định tiếp theo của quý quân định làm sao bố trí?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Tâm niệm của Phương Tranh nhanh như điện chuyển, ràng biết được, trận đánh đến tại mới là bắt đầu, chủ lực của Mặc Xuyết còn đóng quân cách hơn hai trăm dặm, tiêu diệt Sài Mộng Sơn rốt cục xem như xóa sạch vây cánh của , nhưng căn cơ của còn chưa bị dao động, tương lai chiến đấu tuyệt dễ dàng, chỉ biết càng thảm hại khốc liệt hơn.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nghe được Mặc Cúc Liên muốn hỏi, con mắt Phương Tranh hơi mị lên.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Lão già này hỏi vậy là có ý tứ gì? muốn có động tác gì khác?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh trừng mắt nhìn, cười : “ Bước tiếp theo sao, đương nhiên là tiếp tục cùng Mặc Xuyết quyết chiến, về phần bố trí cụ thể như thế nào, ta còn chưa nghĩ ra, chẳng hay quốc sư có kiến nghị gì?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Ánh mắt Mặc Cúc Liên chớp động, vuốt chòm râu dài, : “ Phương nguyên soái là người cầm đầu tam quân, hành tung của quý quân, lão phu tiện xen vào, chỉ là hôm nay Mặc Xuyết vừa bại, tất nhiên tụ tập đại quân vồ đến, lão phu bất tài, nguyện suất năm vạn chiến sĩ Đột Quyết dưới trướng, vì nguyên soái hiệu lực chút, dù sao ngươi ta là liên minh, thể chỉ để cho quý quân chảy máu hi sinh, là vì phục lại hãn quốc Đột Quyết ta, nếu lão phu ra vài phần khí lực, là rất khó ăn .”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh kỳ lạ, lão gia hỏa này từ trước tới nay bao giờ tự nguyện đứng ra, để bảo tồn thực lực, vẫn đều áp dụng thái độ tránh né, hôm nay vì sao lại chủ động đòi hiệu lực? Lão già này đánh bàn tính gì?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên nhìn chằm chằm thần sắc Phương Tranh, tiếp tục : “ Lúc Mặc Xuyết vồ đến, cũng là lúc chúng ta cùng quyết chiến, quyết chiến quan hệ vận mệnh quốc gia của ba phương, thế nhưng hôm nay lão phu chỉ còn lại năm vạn binh lực, quyết chiến thực khởi ra tác dụng gì lớn, cho nên lão phu dự định cùng quý quân tách ra hành động, quý quân có hơn mười vạn đại quân, có thể đứng đầu liên minh, chính diện giao chiến, mà lão phu liền suất linh năm vạn chiến sĩ Đột Quyết, cũng giống như Sài Mộng Sơn, tiến hành đột kích phần hông của Mặc Xuyết, nhiễu loạn quân tâm Mặc Xuyết, vì trận quyết chiến của nguyên soái cùng Mặc Xuyết cung cấp trợ lực lớn hơn nữa.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh nghe vậy trong lòng cười nhạt, con mẹ nó ngươi cũng phải hai cánh của băng vệ sinh, sử dụng lại có tác dụng gì. Hơn nữa, chuyện tiện nghi ngươi liền muốn giành mà làm, lẽ nào ngươi muốn làm hay sao?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Quả nhiên, Mặc Cúc Liên liền khái hai tiếng, tiếp: “ Thuận tiện, trước kia những bãi cỏ thảo nguyên mà lão phu bị Mặc Xuyết tiến chiếm, cùng với ít bộ lạc bị ép buộc quy thuận Mặc Xuyết, lão phu cũng dự định đem bọn họ thu hồi lại.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh chợt hiểu, quả nhiên là già thành tinh. Mặc Cúc Liên nhiễu qua vòng tròn lớn như vậy, sợ rằng đây mới là mục đích chân chính của , lão già này so với con khỉ còn khôn ranh, ngờ mười vạn đại quân của lão tử đánh sống đánh chết cho ngươi, ngươi lại yên lặng giành địa bàn với lão tử, dù là đánh bại Mặc Xuyết, ngươi có càng nhiều vốn liếng để đàm phán với Hoa triều phải ? Ngươi xem lão tử là tên ngu ngốc à?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nghĩ nghĩ, nhưng thần sắc của Phương Tranh lại hề thay đổi, cười tủm tỉm : “ Hẳn là, hẳn là, địa bàn và bộ lạc nguyên bản là thuộc về các ngươi, quốc sư thu hồi chính địa bàn và bộ lạc của mình, thiên kinh địa nghĩa, ai dám các ngươi làm phải. Hơn nữa quý quốc nội chiến mấy năm, binh lực rất là giảm ít, bổn soái làm sao buộc các ngươi mạo hiểm chính diện quyết đấu với Mặc Xuyết đây? Ha hả.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, ngang nhiên lớn tiếng : “ Người Hoa triều chúng ta kỳ thực là rất chân , mấy vạn quân sĩ của quốc sư cứ ở hảo hảo trong đại doanh mà nghỉ ngơi, chuyện chiến tranh chúng ta giúp ngươi làm, ngươi chỉ cần phụ trách ở phía sau chúng ta thu hồi các bộ lạc và địa bàn, chuyện khác cần quốc sư phải quan tâm nữa.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Cầm tay Mặc Cúc Liên, Phương Tranh bộc lộ dáng dấp như thâm tình chân thành: “ Quốc sư, các ngươi đánh nhau vài năm, bị khổ nhiều rồi! Ngươi ta kết tình hữu nghị thâm hậu tại kinh thành Hoa triều, thế nào còn khách khí như vậy với ta? Quá khách khí, nên a! tại đại doanh Tháp Sơn của các ngươi chỉ có chiến sĩ và phụ nữ trẻ em già yếu, tới hai mươi vạn người phải ? Ai, chút người như thế, thiếu chút nữa vong quốc diệt chủng rồi, sao ta còn bắt các ngươi dùng sinh mạng các chiến sĩ mạo hiểm? Ta là người nhân nghĩa như vậy sao? Sai rồi! Quốc sư, ngươi xem lầm ta rồi!”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên ngây ngốc, lâu câu.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh tiếp tục sục sôi : “ Chuyện chiến tranh ta làm, chuyện cướp địa bàn ngươi tới, chúng ta phân công minh xác, ta tuyệt có ý kiến, tương lai ngươi bang trợ tiểu Khả Hãn phục quốc xong, chúng ta là huynh đệ lân bang vĩnh bất xâm phạm, vì huynh đệ tận chút lực, thực đáng nhắc tới, quốc sư ngươi…ai, quốc sư, quốc sư! Ngươi choáng váng?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Dáng dấp Mặc Cúc Liên trợn tròn há hốc, nhìn chằm chằm Phương Tranh, biểu tình như vừa ngây ngốc vừa thể tin tưởng.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N “ Quốc sư, ta nhiều như vậy, ta van ngươi cho chút phản ứng có được hay ? Ngươi như vậy làm ta rất bàng hoàng, ta vừa sai rồi sao?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên hung hăng lắc đầu, lắp: “ Phương nguyên soái, ngươi…ngươi…ngươi…ngươi vừa …”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh cười tủm tỉm tiếp: “ Lời , đều là lời , đây là tiếng lòng thành của nam nhân.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên hồ nghi : “ Nguyên soái cần chiến sĩ Đột Quyết chúng ta xuất binh? Chúng ta chỉ cần giành địa bàn, khái khái, cầm lại thứ gì từng thuộc về chúng ta là được?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh gật đầu cười : “ Đương nhiên.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Mặc Cúc Liên cau mày, che quai hàm, nhàng hít khí.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Tên tiểu vương bát đản này từ trước tới nay lợi làm, tiện nghi gì cũng phải chiếm vài phần, hôm nay điên rồi? chỉ cần ta xuất binh, còn tùy tiện cho ta cướp địa bàn, người này đánh chủ ý quỷ quái gì? cần quản, mặc đánh chủ ý gì, chỉ cần ta nhất định xuất binh, cũng làm gì được ta, chút thực lực còn sót lại ấy nhất định phải bảo tồn cho được.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Chắp tay, Mặc Cúc Liên đầy cõi lòng nghi hoặc, nét mặt lại mang theo vẻ cảm kích: “ Như vậy, đa tạ nguyên soái hùng hồn tương trợ, lão phu thay mặt con dân Đột Quyết cảm tạ nguyên soái, nguyện chân thần bảo hộ nguyên soái phúc thọ an khang.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phương Tranh cười tươi hiền lành giống như thiên sứ: “ An khang, tất cả mọi người an khang, lão Mặc, ngươi nhất định sống lâu trăm tuổi, ta bảo chứng, ha hả.”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Hai người đều mang theo ý xấu nhìn nhau, bỗng song song ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười đến mức đám thủ vệ thân quân bên ngoài soái trướng đều nổi da gà, thầm oán thầm ngớt, hai người trong soái trướng điên rồi? Cười đến mức con mẹ nó ớn lạnh!
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao làm đẹp ngân hà vô ngần, giống như chuỗi ngọc trai, trong suốt rắc đầy trời.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bên trong đại doanh Mặc Xuyết, Nghiêm Dương thị mình ra doanh trướng, chiến sĩ Đột Quyết qua lại tuần tra tới lui trước mặt bà, đầu của mỗi người đều hướng ánh mắt về phía bà tràn ngập tán thán và tham lam.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nếu như bà phải là cấm luyến của Mặc Xuyết Khả Hãn, vậy tại bà sớm bị những người Đột Quyết như sói như hổ này dùng mọi cách lăng nhục từ lâu.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nghiêm Dương thị ngẩng đầu nhìn tinh , lộ ra cười khổ, bị Mặc Xuyết Khả Hãn nhìn trúng, đó có lẽ là vạn hạnh trong bất hạnh.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Khe khẽ thở dài, trong mắt Nghiêm Dương thị nổi lên vài phần u sầu.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Cố quốc nghĩ lại giống như trăng trong nước, tất cả của gia hương như cách đời, năm năm trước, bà có trượng phu tôn kính như khách, có nữ nhi thông minh khả ái, còn có vài mẫu đất cằn, người nhà khoái khoái lạc lạc sinh hoạt, ngày tháng mặc dù giàu có, nhưng hạnh phúc ràng đều có được, thậm chí còn chạm được đến.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Thế nhưng…chiến tranh! Chiến tranh vạn ác! hủy diệt tất cả của bà!
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Trượng phu chết trận sa trường, chính mình bị người Đột Quyết cướp , nữ nhi biết ở đâu, hạnh phúc của bà giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, từ nay về sau còn tung tích.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Từ sau khi bị bắt, bà vẫn tìm kiếm cơ hội tự sát, đối với bà mà , mất trượng phu và nữ nhi, bà còn hi vọng tồn tại nữa trong cuộc đời này, đáng tiếc, người Đột Quyết thấy bà xinh đẹp, đối với bà canh gác rất nghiêm, mãi cho đến khi bị thủ lĩnh bộ lạc Đột Quyết chuyển dâng cho Mặc Xuyết, bà mới có được chút ít tự do trong đại doanh, chỉ cần ra khỏi phạm vi cảnh giới của đại doanh, tất cả tùy ý cho bà hoạt động.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Phải thừa nhận, Mặc Xuyết xác thực đối tốt với bà, tất cả ăn mặc chi phí, đều cạn kiệt toàn lực thỏa mãn bà, nhưng bà lại biết, chính mình vĩnh viễn cũng cách nào nảy sinh cảm tình với nam nhân này.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bà chưa từng quên, chính trượng phu của mình bị chết trong tay người Đột Quyết, mà vị Khả Hãn này dù dùng mọi cách nhân nhượng bà, thậm chí có điểm nín nhịn bà, là người phát động cuộc chiến tranh này, là cừu nhân của bà!
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N dám quên, có thể nào quên?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Ngửa đầu nhàng thở dài, trong loạn thế, mạng người tiện như chuyện vặt, bà chỉ là nữ tử, cái gì cũng thể làm, hôm nay tín niệm duy nhất chống đỡ cho bà sống sót, đó là nữ nhi mất tích, cuộc đời này nếu có thể gặp lại nó, hảo hảo nhìn nó, tâm nguyện đủ, còn sợ gì nữa?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bên trong vương trướng truyền đến tiếng hét phẫn nộ như sấm sét của Mặc Xuyết, Nghiêm Dương thị quay đầu, chán ghét nhàng nhíu nhíu mày.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Đạt Tháp Tháp bị đánh bại, mấy ngày nay Mặc Xuyết đều rất táo bạo, đương nhiên muốn bị bà nhìn thấy mất mặt của .
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N nhàng xoay người, Nghiêm Dương thị lại tới vài bước.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bỗng nhiên, có nhân ảnh hướng bên chợt lóe rồi mất, đôi mắt đẹp của Nghiêm Dương thị vừa chuyển, hiếu kỳ quay đầu lại.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Lúc này, đạo thanh rất vang lên bên tai bà.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N “ Xin hỏi, phu nhân là Nghiêm Dương thị?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nghiêm Dương thị đột nhiên ngẩn người, sâu kinh hãi.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bên trong đại doanh của Mặc Xuyết Khả Hãn, sao có người Hán ngữ lưu loát đến như vậy?
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Chương 383: Trước giờ quyết chiến
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Câu hỏi được đặt ra đột ngột, làm Nghiêm Dương thị lấy làm kinh hãi. Mờ mờ ảo ảo nhìn lại, thấy giữa hai trướng bồng, ở khoảng cách u, bóng người màu đen lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn nhúc nhích, chợt nhìn qua, phảng phất hoàn toàn dung vào trong bóng tối, nếu ngưng mắt nhìn kỹ, rất khó phát được tồn tại của , tựa như cái bóng, vĩnh viễn đứng trong bóng tối, càng giống như u hồn, giống như tồn tại thế gian.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Con mắt Nghiêm Dương thị trừng lớn, nếu phải người này tiếng Hán lưu loát, khiến trong lòng bà biết phải có nguyên nhân, sợ rằng bà thét lên chói tai tại chỗ.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Chăm chú che miệng, đôi con ngươi trong trẻo của Nghiêm Dương thị nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh hãi.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N “ Xin hỏi, phu nhân chính là Nghiêm Dương thị?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Bóng người trong bóng tối đợi hồi lâu, nghe câu trả lời của bà, phải đặt ra câu hỏi lần thứ hai.
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N Lúc này Nghiêm Dương thị tỉnh táo lại, bà nhìn sang trái phải chút, xác định bị tuần binh để ý, lúc này mới giọng : “ Ngươi là người phương nào?”
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N
   cungquanghang.com L O V E cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com P K N có chính diện trả lời vấn đề của người nọ. Bên trong đại doanh của Mặc Xuyết ai là biết bà là Nghiêm Dương thị, là nữ nhân mà Khả Hãn vẫn thèm dãi mà lại chưa từng được tới tay, người này lại đặt câu hỏi như vậy, rất ràng cũng phải là người trong đại doanh, trong lòng Nghiêm Dương th