Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia - Tặc Mi Thử Nhãn(392c - full)

Thảo luận trong 'Sắc Hiệp'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 387: Mẹ con đoàn tụ(1)
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên bị Phương Tranh lừa gạt đến mức hai mắt nổ hoa, thất tha thất thểu rời khỏi trướng soái.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh mân mê cằm, hai mắt híp lại thành đường cong , nhìn theo bóng lưng Mặc Cúc Liên khuất, Phương Tranh khỏi lộ ra nét tươi cười hiểm.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Đứng ở bên ngoài soái trướng Ôn Sâm lẳng lặng nhìn nụ cười mặt Phương Tranh, toàn thân run , Phương nguyên soái cười đều thực dọa người, quốc sư Đột Quyết lần này tất phải chịu thiệt thòi lớn.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao ở phía sau soái trướng ra, chứng kiến bóng lưng Mặc Cúc Liên, hoài nghi : “Nguyên soái, chẳng lẽ chúng ta muốn hợp binh liên thủ cùng Mặc Cúc Liên hay sao? Coi như đả bại được Mặc Xuyết, vị quốc sư Đột Quyết này cũng phải cái hạng thiện nhân, nếu như thống nhất được thảo nguyên, qua vài năm nữa Đột Quyết khôi phục nguyên khí. Đến khi đó, Hoa triều chúng ta lại bị người Đột Quyết khi dễ thôi.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cười : “Điều các ngươi suy nghĩ vô cùng có đạo lí. Cho nên ta cũng tính toán thả mồi câu chết .”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Thả mồi câu?” Ôn Sâm cùng Phùng Cừu Đao ngạc nhiên há mồm.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh biểu tình hổ thẹn : “Tuy rằng cuộc đời bổn soái câu trượt vô số lần, nhưng lúc này đây thể nghi ngờ là câu chết . Ui da, ta phát mình quá mức thiện lương như tưởng tượng.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Hai người Ôn Phùng ánh mắt đều trợn ngược, phải khiêm tốn như thế? Ngươi bao giờ thiện lương qua đâu.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ba người vào trong soái trướng, Phùng Cừu Đao chắp tay : “Nguyên soái, trận quyết chiến chẳng qua bao lâu nữa khai cuộc, rốt cuộc ngài tính toán như thế nào, ngại gì cho chúng ta chút. Chúng ta theo mưu kế của ngài mà hành , đừng nên sợ xôi hỏng bỏng .”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh gật đầu: “Quả cũng nên cho các ngươi biết, trận chiến sắp tới chính là trận phân định thắng bại, nếu các ngươi hiểu mưu kế của ta, bàn cờ này nhiều khả năng được hay cho lắm.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Thần bí gọi hai người tới gần, Phương Tranh chỉ ngón tay lên tấm bản đồ chiến trận, ngừng di chuyển hoa quyển quyển.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Các ngươi nhìn xem, đây chính là gì?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ôn Sâm tranh công hưng phấn : “Thuộc hạ biết! Nguyên soái, đây chính là Hoa Quyển Quyển, loại phép thuật nguyền rủa của người Đột Quyết, nó phi thường lợi hại.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cùng Phùng Cừu Đao mặt mũi đen thui: “….”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Con người này so với lão tử ngày càng bại hoại hơn ah!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nơi này chính là đại doanh của Mặc Xuyết. Còn đây là đại doanh của quân Bắc phạt chúng ta, hai doanh trại cách nhau năm mươi dặm, nếu như Mặc Xuyết phát binh tấn công, theo như tính cách tác chiến của người thảo nguyên mãnh mẽ xông thẳng tới, Mặc Xuyết phải chia tám vạn đại quân ra làm ba lộ, lấy ba phương hướng Đông, Tây, Bắc mà phát động công kích đại doanh phe ta. Còn chúng ta chia làm hai đạo quân, mai phục tại địa phương phân cách giữa năm mươi dặm, quốc sư Mặc Cúc Liên suất linh năm vạn chiến sĩ của , giúp chúng ta canh giữ đại doanh ở phía chính diện, đợi quân ta chạy đến hợp binh, đến lúc đó cùng nhau thực chiến thuật vây đánh Mặc Xuyết.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao buồn bực : “Nguyên soái, đây phải cũng giống như ngài mới thương lượng cùng Mặc Cúc Liên hay sao? Chẳng lẽ chúng ta liên thủ với Mặc Cúc Liên, đối phó Mặc Xuyết hai mặt giáp công?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cười gian xảo: “Quả giống như lời cùng với Mặc Cúc Liên, bất quá chỉ khác điểm nho mà thôi.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh xoay ngược tấm bản đồ bàn lại, sau đó ở địa phương đại doanh của mình, dùng ngón tay khoanh vòng tròn lớn.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao hiểu ra sao cả nhìn theo ngón tay Phương Tranh, trong khoanh tròn chính là phạm vi đại doanh của quân Bắc phạt, ngay cả năm vạn chiến sĩ trợ thủ của Mặc Cúc Liên cũng ở trong đó. Phùng Cừu Đao nhìn lúc lâu sau, đuôi lông mày của hẵn bỗng nhiên nhảy dựng, thất thanh : “Nguyên soái, chẳng lẽ ngài muốn….”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Đến giờ phút này rốt cuộc Phùng Cừu Đao cũng tỉnh ngộ. Đem tất cả những cử động của Phương Tranh sau khi tiến nhập vào thảo nguyên nhớ lại lần, phát bàn cờ này thời gian từ lúc ở U Châu, Phương Tranh bắt đầu chậm rãi bố trí, thực từng bước .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com đại cục rộng lớn a!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com trắng ra, toàn bộ hành động của Phương Tranh đối với Mặc Cúc Liên chỉ dùng câu để khái quát mà thôi: muốn thành đại , trước phải cho .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Sau khi Phương Tranh tiến nhập vào thảo nguyên, cơ hồ đều có chút nào chậm trễ, thậm chí xung phong nhận việc chủ động tiêu diệt quân sở thuộc đóng tại Sài Mộng Sơn, bày ra bộ dạng tâm muốn giúp Mặc Cúc Liên báo thù phục quốc. Sau khi tiêu diệt Sài Mộng Sơn cùng Thái Vương xong, cũng có thèm tranh công đòi hỏi ưu đãi trước mặt Mặc Cúc Liên. Hơn thế nữa, còn ủng hộ Mặc Cúc Liên hướng phía đông xuất binh, thu hồi mục trường cùng các bộ lạc thảo nguyên, cổ vũ Mặc Cúc Liên gây dựng thực lực lớn mạnh. Mà cùng Mặc Xuyết chiến đấu những trận có quy mô lẻ, cũng chưa từng cầu Mặc Cúc Liên xuất binh tương trợ, giống như vì muốn giúp cho Mặc Cúc Liên phục quốc mà đến, hoàn toàn vô tư kính dâng cần hồi báo gì, chẳng ngại tướng sĩ Hoa triều hi sinh khi chiến đấu cùng quân Mặc Xuyết, chẳng ngại tướng lãnh quân Bắc phạt đối với hành vi của mình kín đáo phê bình sau lưng, Phương Tranh thèm quan tâm. Vẫn như cũ vì giúp Mặc Cúc Liên phục quốc mà dốc hết tâm huyết, thầm phát triển đại mưu kế nghiệp của chính mình.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Rốt cuộc Phùng Cừu Đao cũng hiểu được mục đích của Phương Tranh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trước tiên đạt được tín nhiệm của Mặc Cúc Liên, sau đó thầm chờ đợi đến thời điểm mấu chốt mới dùng đao đâm chết . Đây cũng là mục đích chính mà Phương Tranh tính toán.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ngay từ khi Mặc Cúc Liên vừa nhận lời đáp ứng Phương Tranh phòng thủ đại doanh, liền bất tri giác rơi vào cái bẫy mà Phương Tranh cẩn mật an bài.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Cái bẫy này chẳng những nhằm vào Mặc Xuyết, đồng thời cũng nhằm vào Mặc Cúc Liên. Hay theo cách khác, cái bẫy của Phương Tranh hoàn toàn nhằm vào người Đột Quyết.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ngẩng đầu nhìn lại Phương Tranh, hai người Phùng Cừu Đao trán túa ra tầng mồ hôi lạnh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Độc, quá mức ngoan độc rồi! Người này như thế nào lại nghĩ sâu xa đến vậy?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ngược lại Phương Tranh vẫn bộ tươi cười thuần khiết như trước. Nụ cười hiền hòa đến mức vô hại cả người lẫn vật, thần tình sáng lạng rạng rỡ như ánh mặt trời sớm mai.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Lão Phùng, đừng nhìn ta như vậy, ánh mắt của ngươi khiến cho toàn thân ta có cảm giác ngứa ngáy yên.” Phương Tranh thẹn thùng đỏ mặt, bẽn lẽn .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao trong lòng ác hàn.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Chắp song thủ, Phùng Cừu Đao cười khổ : “Nguyên soái, ý tứ của ngài đại khái mạt tướng cũng hiểu biết chút da lông, nhưng ngài có thể tường tận ra được hay ?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh mỉm cười : “Ngươi chưa hiểu toàn cục phải ? Đúng vậy, ta chính là muốn bọn người Đột Quyết nồi da nấu thịt!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao cùng Ôn Sâm đều cả kinh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “ Luận chiến lực, tướng sĩ Hoa triều ta thể nào sánh bằng người Đột Quyết, chúng ta có hi vọng đánh thắng được Mặc Xuyết, thậm chí ngay cả thu thập Mặc Cúc Liên cũng đều xong, cho nên chúng ta chỉ có thể nhân cơ hội mà thôi”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nhân cơ hội?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Đúng vậy, nhân cơ hội lợi dụng thế cục, tá lực đả lực, quân ta trả giá phần lực lượng cực , đạt được thắng lợi nhất định, trong đó biện pháp tốt nhất chính là khiến cho người Đột Quyết đánh người Đột Quyết, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cúi đầu, chỉ vào chấm bản đồ cười : “Các ngươi nhìn xem, lúc Mặc Xuyết tấn công vào doanh, Mặc Cúc Liên giúp chúng ta phòng thủ, mục đích của ta liền đạt được. Trước đó thương lượng cùng Mặc Cúc Liên rằng sau canh giờ ta phát binh cứu viện, ân, nhưng quả ta định làm chuyện ngu ngốc này.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao cùng Ôn Sâm đưa mắt nhìn nhau, thầm đổ mồ hôi lạnh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên chuẩn bị rơi vào tình cảnh mất nước diệt tộc rồi!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nếu theo như lời Phương Tranh đáng tin heo mẹ leo lên cây rồi! Mặc Cúc Liên nhất định ngờ được, câu chân lý này để cho dùng quãng đời còn lại hối hận .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Chỉ cần Mặc Xuyết cùng Mặc Cúc Liên động thủ, trường chém giết liên miên ngừng, mà quân Bắc phạt ta án binh bất động, mặc kệ cho bọn chúng đánh nhau. Lúc hai bên lưỡng bại cầu thương, hoặc giả như Mặc Cúc Liên phát ra tình bất diệu, hiểu được là trúng bẫy của quân ta, nhưng chuyện này vẫn sao, coi như phát ra cũng kịp xoay chuyển tình thế nữa rồi. Mấy vạn đại quân giao tranh, khi phát động liền có khả năng dừng là dừng, đây phải như tiểu hài tử uýnh lộn. Chờ bọn chúng đánh nhau đỏ mắt, song phương tổn thương sai biệt lắm chúng ta tiến hành kế hoạch, hai mặt giáp công hợp binh, bao vây chung quanh bọn chúng, khi đó vô luận là quân đội sở thuộc của Mặc Xuyết, hay là quân đội của Mặc Cúc Liên, đều bị chúng ta tiêu diệt.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nhưng tướng sĩ Hoa triều ta thiện chiến lưng ngựa, tuy rằng đối phó với hai quân thương vong của người Đột Quyết, vẫn là chuyện tình đầy phiêu lưu mạo hiểm.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cười : “Cho nên chúng ta phải chuẩn bị nhiều công tác như, hướng triều đình bí mật điều thêm mấy vạn trường cung và lợi tiễn.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao cả kinh : “Nguyên soái muốn dùng cung tên tập kích người Đột Quyết?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com sai, chúng ta bao quanh bọn chúng, tự nhiên cần phải xông tới cùng chúng liều mạng. Cứ đứng ở ngoài dùng cung tên bắn chết hết, hắc hắc người nào trúng tên xong đời, từ trước tới nay binh pháp dùng để đối phó với kỵ binh có nhiều lắm. Riêng biện pháp dùng cung tên xạ kích chính là hữu hiệu nhất rồi, chờ sau khi bọn chúng hoảng loạn thành đoàn, toàn quân trở mình nổi chúng ta xung phong, gặp người giết người, gặp heo trảm heo, trận chiến này có thể là nhất chiến định càn khôn trong vòng mấy trăm năm qua của Hoa triều chúng ta.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh thần sắc dần dần nghiêm túc: “Khi ta ở U Châu từng qua, tương lai thảo nguyên nhất định phải tính vào phạm vi lãnh thổ của Hoa triều! Người Đột Quyết từ lúc đó hoàn toàn bị hủy diệt! Kết cục của bọn họ chỉ có hai phương án, chính là chết ở dưới đao của quân ta, hai là trở thành tù binh. Từ nay về sau mang thân phận nô tỳ, thảo nguyên do người Hoa triều chúng ta tiếp nhận toàn diện, tương lai phương bắc còn sợ bị xâm phạm biên giới!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao cùng Ôn Sâm hai mắt tỏa sáng, nhịp hô hấp có chút dồn dập.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Chương 387: Mẹ con đoàn tụ (2)
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trước kia nghe Phương Tranh phải tính thảo nguyên vào phạm vi lãnh thổ của Hoa triều, mọi người nghe được liền xúc động thôi, nhưng vẫn còn do dự lẫn nghi hoặc, dù sao người Đột Quyết cường đại hơn trăm năm qua, chỉ với mười vạn quân Bắc phạt, làm sao có thể chiếm cứ được cả thảo nguyên?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com tại nghe xong mưu đồ chiến lược của Phương Tranh, rốt cuộc Phùng Cừu Đao cũng có tự tin cường đại.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Con mẹ nó! Chuyện này chừng có khả năng thành công!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nguyên soái, vừa rồi ngài chuyện cùng Mặc Cúc Liên, bảo chứng rằng tám vạn chiến mã của Mặc Xuyết bị hạ độc. Chuyện này chỉ là lừa gạt khiến cho an tâm có phải hay ?” Ôn Sâm nghi ngờ .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cao hứng: “Ai ta lừa gạt vậy? Lời của ta bảo đảm là ! Chuyện này ta nhờ vả nhạc mẫu tương lai chưa từng gặp mặt ah!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Ngài hạ độc tám vạn chiến mã của Mặc Xuyết?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh thở dài : “Cái này chứng thực là hạ, hơn nữa còn là cái loại kịch độc kiến huyết phong hầu. Bất quá nếu chia phân đều cho tám vạn chiến mã, vẫn bị thiếu chút đỉnh, tốt nhất chỉ cần mức độ tám con chiến mã kia sinh ra phản ứng bất hảo mà thôi. Tỷ như tiêu chảy, chân vó mềm nhũn, mã bộ mệt mỏi chạy nổi, bao nhiêu phản ứng này đối với chúng ta mà quá đủ rồi, người Đột Quyết cưỡi ngựa mới thiện chiến, nếu đám ngựa này chạy nhảy nổi, chiến lực của bọn họ tất hẳn bị tê liệt. chiến trường chỉ cần mã bộ chạy chậm chút thôi, chúng ta liền có nhiều cơ hội ra tay hơn.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phùng Cừu Đao cùng Ôn Sâm đồng loạt gật đầu, ánh mắt nhìn Phương Tranh phức tạp khó hiểu.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Vị nguyên soái này của chúng ta cả đời quỷ kế đa đoan, thích đứng sau lưng đùa giỡn ám chiêu, trông cậy vào quang minh chính đại lần, chỉ sợ kiếp này vô khả rồi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh sâu kín thở dài, sắc mặt lại hơi mang vài phần hổ thẹn: “Luận ra mà tướng sĩ Hoa triều của chúng ta khổ chiến thua người Đột Quyết, ta cũng cần phải làm cái chuyện thất đức như thế, chúng ta nhận thức nhiều năm qua, hiểu tâm tư của nhau. Các ngươi đều ràng con người của ta rất chính trực, thực thiện lương, từ trước đến nay đều dùng đức thu phục người, bao giờ…Ài, hai người diễn cảm như vậy là có ý gì? Ta đúng hay sao? Đừng mang cái bộ dạng bà ngoại thương, ông cậu ra dọa ta, cẩn thận lão tử phê bình các ngươi.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nguyên soái uy vũ!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Đêm đó Phương Tranh phái ra mấy ngàn kỵ binh, chia làm ba hướng đông, tây, bắc mà phân tán ra, cảnh giới trong phạm vi hơn mười dặm để phòng ngừa quân địch do thám đại doanh Bắc phạt, nếu mặc phải trinh thám đại doanh của Mặc Xuyết, giết chết tha.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Cùng thời gian đó, đại quân Bắc phạt nhân cơ hội trời còn đêm tối, bắt đầu lặng lẽ tiến hành xuất kích, hơn mười vạn nhân ảnh chia làm hai cánh quân, phân biệt phương hướng đông tây mà hành tẩu, lưu lại tòa đại doanh tĩnh lặng người.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ngay sau khi quân Bắc phạt xuất phát, Mặc Cúc Liên suất lĩnh năm vạn chiến sĩ Đột Quyết lặng lẽ tiến vào chiếm giữ đại doanh Bắc phạt, thủ vệ cửa doanh đều là chiến sĩ giả trang phục sức binh lính Hoa triều.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Hai cánh quân mau chóng hình thành trận thế, quản giao công tác thủ bị đại doanh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Hết thảy mọi hành động đều được tiến hành cách thần biết quỷ hay. Giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trong đêm đen, Phương Tranh đứng ở trước cửa đại doanh, cầm tay Mặc Cúc Liên xoa nắn. bộ dạng lưu luyến rời, thậm chí trong mắt xuất nhiệt lệ bi tráng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Quốc sư ah! Cái gì cũng đừng , giọt nhiệt lệ này của ta, phi thường….phi thường nóng bỏng…” Phương Tranh nghẹn ngào đến mức thanh đều biến dạng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên nhìn nhiệt lệ nơi khóe mắt Phương Tranh, cùng biểu tình bi tráng mặt, khỏi ấm giọng : “Nguyên soái khổ cực, trận chiến này có thể định được càn khôn hay , toàn bộ là nhờ vào nguyên soái phối hợp chỉ huy tác chiến, ta và ngươi liên thủ Mặc Xuyết nho kia đều tan thành tro bụi thôi.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh nặng nề gật đầu, xúc động : “Quốc sư chí phải, sau đêm nay, thời điểm mà chúng ta gặp lại là lúc hát vang ca khúc khải hoàn ở trong đại doanh, cùng nhau say sưa vui mừng uống rượu, quốc sư a! Đường tuy gian nan khúc chiết, nhưng thắng lợi ngày mai chỉ dễ dàng như ăn cháo mà thôi, chúng ta cùng tiến cùng lui cùng tạo dựng nên tương lai tươi sáng!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên da mặt co giựt vài cái, người này chuyện ngâm nga như đọc thơ a?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com lần cuối cùng nắm chặt bàn tay của Mặc Cúc Liên, Phương Tranh nhiệt lệ ào ào: “Quốc sư bảo trọng! Ô..ô…Ta nỡ…”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Phương nguyên soái, nếu ngươi lưu lại đây, chúng ta cùng nhau sát cánh chiến đấu?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh nghe vậy cả người run , khẩn trương : “Như vậy sao được? Hơn mười vạn nhân mã đều chờ lệnh của ta đó, ta lưu luyến ngươi, chỉ là ứng cảnh mà thôi, mọi người đừng cho là .”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên hồ nghi : “Ngươi lúc quyết chiến dẫn quân cứu viện tới, lời này cũng phải là ứng cảnh đó chứ?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Làm sao như thế được đây? Quốc sư a, ngươi cứ hay đùa bỡn, nhìn xem ta có khi nào giữ uy tín trong những lần trọng đại? Yên tâm, hỏng việc, ta cam đoan đuổi tới cứu viện đúng lúc, cùng nhau tiêu diệt Mặc Xuyết.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Phương nguyên soái, lão phu càng nghĩ càng thấy bất an, ngươi định gạt ta đó chứ?” Mặc Cúc Liên khóe mắt co giựt, thần tình hồ nghi .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Ai nha, lão gia hỏa ngươi dài dòng! Ta có lừa ngươi, chắc chắn lừa ngươi, làm sao ngươi lại tin ta đây? Tâm tư của người Đột Quyết các ngươi quá ám muội, chút ánh nắng mặt trời cũng có.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nhưng ngươi có thể giải thích tại sao mặt ngươi luôn mang nụ cười hiểm hay ?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Đó là niềm khát khao thắng lợi của chúng ta!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Vậy ư, ánh mắt của ngươi làm sao giống như chột dạ thế?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Đó là do buổi tối hôm qua nóng lòng ngủ được, cho nên trong mắt có vẻ lạc thần.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Vậy….”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Được rồi, được rồi! Mau dừng lại ! Nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian làm hỏng việc quân cơ, ta trước đây!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Toàn bộ binh lính quân Bắc phạt đều rút lui khỏi đại doanh, quay đầu lại nhìn nhìn, thân ảnh của Mặc Cúc Liên vẫn đứng ở trước cửa doanh, bộ dạng già nua dần dần khuất xa.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ôn Sâm thúc ngựa tiến lên, hơi có chút đành lòng : “Nguyên soái, bộ dạng của Lão Mặc nhìn đáng thương.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh trừng mắt liếc xéo cái, ôn hòa : “Nếu ngươi ở lại trong đại doanh chậm rãi bồi tiếp , như thế nào?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ôn Sâm rùng mình, mau chóng dùng ngữ khí căm hận : “Nhưng đáng thương lại bằng chỗ đáng hận! Phi! Đáng kiếp .”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Đội quân hành tẩu nhanh như bay, mục đích của bọn họ đều phải năm mươi dặm theo như lời Phương Tranh , mà là phân biệt hai hướng Đông-Tây tạo thành hình vòng tròn phạm vi trăm dặm. Thẳng cho đến khi xác định quân trinh thám của Mặc Xuyết có khả năng truy tung được, lúc này hai cánh quân Bắc phạt mới hạ trại, phái ra kỵ binh cảnh giới bốn phía chung quanh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Buổi sáng sớm hôm sau, thủ hạ Ảnh Tử hồi báo rằng mẫu thân của Tiểu Lục được thuận lợi cứu ra, cách nơi này đến mười dặm.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh hết sức vui mừng, đây tin tức tốt lành, sau khi cứu được nhạc mẫu nương nương, đánh nhau với Mặc Xuyết liền cần sợ ném chuột vỡ đồ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nhanh! Mở cửa đại doanh, ta tự mình nghênh đón!” Phương Tranh hưng phấn .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục đứng ở bên cạnh vui mừng đến mức lệ châu lã chã. Rốt cuộc nàng cũng chờ đợi nổi giây phút này, lao ra ngoài soái trướng nhảy lên con ngựa, sau đó vội vàng phóng hướng ngoài mà .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh cực kì hoảng sợ, vội vàng triệu tập gần ngàn binh lính, thúc ngựa đuổi theo sau nàng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Gần ngàn kỵ binh thúc ngựa phi nhanh, Tiểu Lục ở phía trước, Phương Tranh đuổi sát sau lưng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mười dặm lộ trình rất nhanh tới, xa xa trước mặt, có hơn mười kỵ mã chạy đến, bọn thân mặc áo giáp màu đen, trận hình như chúng tinh củng nguyệt, gắt gao bảo hộ nữ tử mặc bạch sắc trường sam.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục vừa chứng kiến nhất thời hốc mắt ướt át, tay roi thúc ngựa nhanh hơn, nhịn được bi thương kêu lớn: “Nương…”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Thanh trong trẻo lan truyền xa, nữ tử vận bạch y hơi ngẩn người, sau đó hung hăng thúc lưng ngựa roi, phóng nhanh tới phía nàng, trong miệng cũng bi thiết kêu: “Lục nhi…”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Hai kỵ mã rất nhanh liền gặp nhau ở thảo nguyên mênh mông bát ngát. Mẹ con hai người ngồi lưng ngựa, ngơ ngác tương ngộ, trong mắt lệ chảy thành dòng nhưng thần tình vui sướng có, bi thương có, chua xót có, giao nhau hòa quyện thành đoàn, nhất thời hai mẹ con quên ngôn ngữ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Năm năm trước hai người thất lạc nhau ở trong loạn binh. Năm năm cách xa, hai người đều chịu khổ quá nhiều, trong lòng gánh nặng quá nhiều tâm , tại mẫu tử sum vầy, nhưng hai người cũng biết nên mở miệng như nào cho phải.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Đứng ngây người sau lúc lâu, thẳng cho đến khi truyền tới tiếng vó ngựa của Phương Tranh, lúc này mới đánh thức bọn họ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục giật mình, bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước ngựa Nghiêm Dương thị nghẹn ngào : “Nương…!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nghiêm Dương thị nước mắt tràn khuôn mặt, cũng nhàng xuống ngựa, phóng tới trước mặt Tiểu Lục, mạnh mẽ ôm lấy nàng, khóc thành tiếng : “Lục nhi, Lục nhi, hài tử đáng thương của ta.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục nép ở trong lòng Nghiêm Dương thị, rốt cuộc cũng khóc rống lên, năm năm qua có bao nhiêu ủy khuất, đều như muốn trút sạch theo hai dòng lệ châu. Năm xưa đó tiểu nương chỉ mới tròn mười hai tuổi, trốn ở trong chum nước tránh được người Đột Quyết đánh phá cướp bóc, được Phương lão gia cứu thoát, đường vẫn còn hoảng sợ thôi. Sau đó lại trở thành nô tỳ vì muốn báo ân cứu mạng, tiểu nữ tử mười hai tuổi trong năm năm qua thừa nhận rất nhiều áp lực cùng khổ nhọc, hiểu được đạo lí nhân tình thế thái, bao nhiêu khổ cực đó nguyên bản nàng phải gánh chịu.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục bên khóc ròng, bên giơ bàn tay phấn nộn, nhàng đánh người Nghiêm Dương thị, giống như tiểu hài tử bị vô tận ủy khuất: “Nương, năm năm qua người đâu? Tại sao người bỏ mặc hài nhi? Người có biết năm năm qua ta phải chịu rất nhiều khổ cực hay ,…ngô….ngô…”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nghiêm Dương thị quỳ nửa người ở mặt cỏ, ôm chặt lấy Tiểu Lục, chỉ mực khóc ròng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Chương 388: Quyết chiến cuối cùng (1)
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com thảm cỏ xanh biếc Tiểu Lục và Nghiêm Dương thị ôm nhau khóc ròng, khóc đến mức tê tâm liệt phế, phảng phất như muốn đem khổ sở năm năm chia lìa hơi phát tiết sạch .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh đứng ở cách đó xa, bình tĩnh nhìn hai người, khóe mắt của cũng khỏi xuất hồng quang ướt át, sau đó dùng sức lắc đầu vài cái, liều mạng kìm nén nước mắt tràn mi.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nhóm quân sĩ đứng ở cạnh đó đối với vị Tiểu Lục phu nhân của nguyên soái này tất nhiên là quen thuộc, nhìn tình cảnh mẫu tử hai người sum họp, ít hán tử tâm tư sắt thép cũng phải lặng lẽ quay lưng , thầm lau nhiệt lệ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com biết hai người khóc bao nhiêu lâu, lúc này Phương Tranh mới tiến lên phía trước, nâng đỡ tấm thân gầy yếu của Tiểu Lục giọng : “Tiểu Lục, chúng ta về doanh trước , sum họp là đại hỉ, đừng cứ khóc như thế.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục gật đầu, nhu thuận đứng lên lau nước mắt, lại đỡ Nghiêm Dương thị dậy ôn nhu : “Nương, Lục nhi làm thê tử của người ta, vị này chính là trượng phu, đối xử với Lục nhi rất tốt.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nghiêm Dương thị vội vàng lau nước mắt, ngưng trọng quan sát Phương Tranh. Dưới ánh mắt trời rực rỡ, thiếu niên thân mặc áo giáp bạch ngân, gương mặt tuấn tú mỉm cười nhìn mình, chỉ tiếc trong nét tươi cười của chẳng biết tại sao lại có vài phần gian manh như đạo tặc, thoạt nhìn hơi có vài phần tà dị.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nghiêm Dương thị trong lòng cả kinh, người này tuổi trẻ như vậy, đúng là nguyên soái của hơn mười vạn tướng sĩ Hoa triều trinh phạt sao?Rốt cuộc có bổn gì? Quan trọng nhất là lòng nữ đối xử tốt với nữ nhi của mình ?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nhìn nụ cười tràn ngập tà khí của Phương Tranh, Nghiêm Dương thị tim đập nhảy dựng, nghĩ tới lúc vị Phương nguyên soái sai người đưa cho mình phong thư buồn nôn đến cực điểm. Chẳng biết tại sao nàng lại đỏ mặt, ngay lập tức sửa sang trang phục, hướng Phương Tranh cúi người hành lẽ, ôn nhu : “Ta cảm tạ Phương nguyên soái chiếu cố cho Tiểu Lục suốt năm năm qua, cũng tạ ơn Phương nguyên soái phái thuộc hạ cứu mang ta, ân này to lớn giống như tái tạo.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh vội vàng bước dài tới phía trước, ngần ngại nắm chặt bàn tay Nghiêm Dương thị, nắm đến mức sít sao khiến cho Nghiêm Dương thị cả kinh, muốn tránh thoát cũng được, tiếu diện khỏi nổi lên vài phần tức giận.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nhạc mẫu đại nhân quá lời, ta và ngài đều là người nhà, hà tất phải khách khí như thế? Tiểu Lục là phu nhân của ta, ngài đương nhiên là trưởng bối, tiểu tế ta sao dám nhận lễ của nhạc mẫu đại nhân, phải chăng ngài muốn tiểu tế giảm thọ?”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nghiêm Dương thị chứng kiến Phương Tranh ngữ khí nghiêm trang, biểu tình chân thành, có lẽ nắm tay của mình cũng là do kiềm lòng được, đều phải cố tình khinh bạc, nghĩ vậy nên Nghiêm Dương thị cảm thấy nếu chính mình giựt tay ra lại có chút bất nhã, đành phải đỏ mặt tùy tiện để cho Phương Tranh nắm chặt tay mình.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Chẳng qua biểu của vị Phương nguyên soái này cũng quá mức chân thành, xong mắt hổ của Phương Tranh chớp động vài cái, lại rơi lệ, ngữ khí ngày càng nghẹn ngào: “Nhạc mẫu đại nhân, ngài cùng Tiểu Lục từ biệt nhiều năm, ngài biết mỗi ngày Tiểu Lục đều nhớ tới ngài mà lệ ướt dưới gối, ban đêm chẳng tài nào ngủ ngon. Nhiều năm qua kiên định như ngày, Tiểu Lục nàng khổ ah!....Ô ô ô, đương nhiên tiểu tế cũng muốn ngài, trình độ muốn ngài thua gì Tiểu Lục, hôm nay may mắn được diện kiến nhạc mẫu đại nhân bình an vô , trong lòng tiểu tế phi thường vui mừng…..Ô ô ô, nhạc mẫu đại nhân, ngài tuy rằng còn trẻ, nhưng da thịt tay vẫn trơn mềm nhẵn nhụi, tiểu tế cảm thấy được rất mềm mại ah….Ô ô ô….”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Nha!” Nghiêm Dương thị nhảy dựng lên giống như bị chó cắn, biểu tình ngượng ngùng dùng sức giãy thoát khỏi bàn tay Phương Tranh, sau đó chỉ thẳng vào , giận cũng phải, mắng cũng phải, phi thường rối rắm.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục vội vàng hòa giải : “Nương, phu quân cũng là sốt ruột, cho nên bộ dạng mới khẩn trương như thế a!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Phương Tranh vội vàng nức nở gật đầu : “Đúng, đúng thế, tình thâm nghĩa trọng, cho nên hình dạng của tiểu tế mới khẩn trương như vậy.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tiểu Lục quay đầu nhìn lại hung hăng trừng mắt Phương Tranh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Bên trong đại doanh của Mặc Xuyết, gã bách phu trưởng vội vàng chạy vào vương trướng, lớn tiếng : “Hồi bẩm đại hãn, tìm khắp trong ngoài đại doanh nhiều lần, vẫn trông thấy bóng dáng Nghiêm phi, giống như tan biến vào trong khí vậy.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Xuyết sắc mặt tái nhợt, nghe vậy bước dài lên phía trước, đá cước khiến cho vị bách phu trưởng kia ngã lộn nhào, tức giận : “Người còn sống như thế nào biến mất được đây? Trong nội doanh cảnh phòng nghiên mật, nàng biến mất như thế nào? Mau điều tra cho bổn hãn! Đêm qua người nào chịu trách nhiệm tuần tra vùng phụ cận vương trướng? Quý phi thất tung tìm thấy bóng dáng, mau lôi ra chém đầu !”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Bách phu trưởng nhìn khả hãn giống như đầu dã thú bị thương, khỏi rùng mình cái, vội vàng xoa ngực hành lễ, mau chóng rời .
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Xuyết ở trong vương trướng càng nghĩ càng giận, sâu trong tâm thức nảy sinh vài phần tịch.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nghiêm phi, Nghiêm phi, ngươi rốt cuộc vẫn quên ta mà , chẳng lẽ mấy trăm năm qua đối xử với ngươi hết mực chân thành, đều khiến cho ngươi cảm động hay sao? Trong lòng của ngươi ngoại trừ gã trượng phu trở thành du hồn dã quỷ kia, thể chấp nhận được nam nhân khác chiếm cứ ư? Bổn hãn có điểm nào bằng gã trượng phu chết của ngươi đây?
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Ầm!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trong cơn cuồng nộ Mặc Xuyết cước đá bay kỷ án* làm bằng gỗ lim.(*: Bàn )
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Người đâu, người đâu!” Mặc Xuyết hai con ngươi trợn ngược lên, trong mắt tơ máu giăng chằng chịt: “Đám thị nữ chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho Nghiêm phi…Tất cả đều giết hết cho ta! Giết! còn Nghiêm phi, bọn chúng cũng cần sống tiếp nữa!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “U u u..” Tiếng tù sừng trâu trầm thấp mà thê lương vang vọng nơi đại doanh, thanh nức nở giống như thương tiếc cho hàng vạn sinh linh sắp mất tánh mạng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com gã vạn phu trưởng bước tiến vào, thần tình cung kính xoa ngực : “Khả hãn vĩ đại, thời gian điểm binh quyết chiến tới, thân làm con dân trung thực của ngài, chúng ta nguyện dưới dẫn dắt của Khả Hãn mà san bằng khắp mọi nơi ánh mặt trời có thể chiếu rọi.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Dùng sức lắc đầu, Mặc Xuyết cố nén bi thương trong lòng, thời khắc quyết chiến cận kề, còn thời gian tra xét nơi hạ lạc của Nghiêm phi, Mặc Xuyết tin tưởng khi chính mình thắng trận, toàn bộ thiên hạ gấm vóc đều nắm giữ trong tay, nữ nhân vô tình kia xuất trước mặt mình, nhất định phủ phục dưới chân mình, ca tụng mình là Vạn vương chi vương, nhất định là như thế!
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Truyền lệnh của bổn hãn, toàn quân chia thành ba lộ, mục tiêu hướng đại doanh quân Hoa triều tiến công!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com thảo nguyên mênh mông bát ngát, phóng mắt nhìn thấy cuối trời, bỗng nhiên có ba đạo hắc giống như ba cỗ hồng thủy mãnh mẽ tràn tới, phân chia thành phương hướng Đông, Tây, Bắc, nhanh như chớp phóng đến hướng đại doanh quân Bắc phạt Hoa triều.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trong đại doanh, chiến sĩ Đột Quyết mặc phục sức binh lính Hoa triều đứng ở đài quan sát trước cửa doanh, thỉnh thoảng ngưng mắt nhìn ngó bốn phía, bỗng nhiên dùng tiếng Đột Quyết lớn tiếng kêu: “Đến rồi! Kỵ binh Mặc Xuyết đến rồi!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Binh lính Đột Quyết ở trong đại doanh bày trận thế chờ quân địch, nghe vậy mau chóng dùng cự mã, chông sắt, dây cản ngựa, cùng với số cung tiễn nhiều lắm bố trí cho thỏa đáng, mặt khác có người vội vàng chạy đến soái trướng, báo tin cho Mặc Cúc Liên biết tình huống.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Hết thảy được tiến hành đâu vào đấy, người Đột Quyết trời sinh là chiến sĩ, bọn cũng e ngại địch nhân cường đại, đối với bọn họ mà địch nhân càng cường đại, càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của bọn . Người Đột Quyết chính là tộc người sống lưng ngựa, chỉ cần cỡi chiến mã, bọn hoàn toàn có lòng tin tưởng vào chính bản thân mình, chẳng sợ địch nhân là Mặc Xuyết đồng dạng cũng hung tàn thị huyết.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên ngồi ở trong soái trướng nhấm nháp trà long tĩnh mà Phương Tranh lưu lại cho , nghe được chiến sĩ dưới trướng hồi báo tình huống, dù Mặc Cúc Liên sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng giờ phút này vẫn tự chủ được, cả người run rẩy bất tri giác.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Đến rồi, cuối cùng Mặc Xuyết cũng đến rồi…” Gương mặt già nua của Mặc Cúc Liên hơi tái nhợt, hết thảy đúng như Phương Tranh cùng mình sở liệu, quả nhiên Mặc Xuyết phát động toàn quân, giống như đầu ngạ lang hung ác tàn nhẫn, ngoan tâm hướng đại doanh tiến công.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Cắn chặt răng, Mặc Cúc Liên cầm chén trà tinh xảo trong tay hung hăng ném mạnh mặt đất, cố nhiên tự trấn định : “Phân ra hai ngàn người, bảo vệ tiểu Khả Hãn, nhân số còn lại mau chóng tập kết, tùy thời nghe lệnh lão phu chiến đấu cùng Mặc Xuyết!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Tuân lệnh!” Chiến sĩ dưới trướng nghiêm trang lĩnh mệnh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Chậm !” Mặc Cúc Liên gọi quay lại, mặt lộ ra tia cười mang tính chất an ủi, mà cũng biết là an ủi chiến sĩ dưới trướng hay tự an ủi chính mình: “Mau truyền lệnh tới các chiến sĩ dũng của ta, binh lực bên phía Mặc Xuyết chỉ hơn chúng ta có ba vạn nhân mã, chỉ cần quân ta giữ vững được nửa canh giờ, minh quân của Hoa triều đến cứu viện, lão phu hướng các chiến sĩ cam đoan, đây là trận chiến cuối cùng thảo nguyên, sau này các ngươi có thể chia nhau vô số nô lệ cùng dê ngựa, trở lại bộ lạc của mình trải qua những ngày tháng sung túc no đủ.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Dạ!” khí thế của chiến sĩ kia tăng cao rệt, liếm liếm môi, mặt lộ vẻ tươi cười tham lam, hớn hở chạy ra ngoài truyền quân lệnh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên nặng nề ngồi phệt xuống tràng kỷ, sắc mặt biến thành đoàn tái nhợt. có thể an ủi chiến sĩ dưới trướng nhưng lại thể tự an ủi chính mình.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Phương Tranh, thực đến cứu viện cho ta sao? Chỉ mong là như vậy , dù sao từ trước đến nay Hoa triều luôn luôn tôn trọng tín nghĩa, nếu như qua mà làm được, quay trở về Phương Tranh tất bị người đời khinh thường, dám mạo hiểm khinh nhờn thiên hạ rộng lớn.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ngẫm lại, con người của Phương Tranh đâu có sợ hãi bị người ta xem thường? Da mặt của ….
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trong đầu tính toán thiệt hơn, nét mặt già nua của Mặc Cúc Liên ngừng biến đổi, cả người tựa như mới ốm dậy, phút chốc nóng như hỏa lò, phút chốc lại lạnh lẽo như băng tuyết.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Tình thế đến nước này, bất luận Phương Tranh có tới cứu viện hay , lão phu đều phải liều mạng rồi.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com oOo.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Ba đạo bóng đen tràn tới phạm vi đại doanh Bắc phạt càng lúc càng gần, chia làm ba phương hướng mơ hồ hình thành xu thế bao vây còn khe hở, chỉ có ngoảnh mặt về phương nam là dòng nước chảy xiết của con sông Đông Hà, đây mới chân chính là tử địa.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Vó ngựa oanh long, cờ xí phấp phới, nguyên bản ánh mặt trời tươi sáng thảo nguyên trong phút chốc bị mây đen che khuất, đất trời rời vào mảnh trầm sợ hãi, hơn thế nữa là từng luồng sát khí nồng đậm bắt đầu tùy ý lan tràn.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Quân tiên phong của đại quân Mặc Xuyết chỉ còn cách đại doanh Bắc phạt đầy năm trăm bước, thậm chí trong nội doanh chiến sĩ Đột Quyết có thể nhìn thấy chiến mã của đám người kia chạy băng băng thổ ra từng luồng bạch khí trong lỗ mũi, cùng với ánh mắt lãnh khốc che kín tơ máu của đám người cưỡi lưng ngựa.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Cung tên chuẩn bị!” Bách phu trưởng phòng thủ nội doanh lớn tiếng ra lệnh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Kéo!” Từng mũi lợi tiến tản mát ra lãnh quang sắc bén, nhắm thẳng vào địch nhân càng lúc càng tới gần.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Hí hí…hí hí…” Ở ngoài trăm bước, quân tiên phong dưới trướng Mặc Xuyết có hơn mười con chiến mã vấp phải dây cản ngựa, đột nhiên ngã sấp mặt đất, ngay lập tức chiến sĩ ngồi lưng ngựa cũng lăng văng lên, ở giữa trung tạo thành đường cong, sau đó nặng nề rơi vào vị trí chông sắt được mai phục, ngay cả hét thảm tiếng cũng kịp phát ra, liền bị những mũi chông sắc bén đâu thủng người, chớp mắt hồn lìa khỏi xác, huyết dịch trong người chảy ra nhuộm đỏ thắm cả bãi cỏ xanh biếc.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Chịu ảnh hưởng của quán tính, các chiến sĩ ở phĩa sau kịp tránh né, dồn dập ngã khỏi lưng ngựa, trong lúc nhất thời hơn trăm chiến sĩ còn chưa kịp bò dậy, liền bị các chiến hữu ở phía sau vô tình giẫm đạp, thế tấn công hơi chững lại chút nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Bắn tên!” Chiến sĩ Đột Quyết phòng thủ trong đại doanh lớn tiếng quát.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Lợi tiễn ngợp trời, nhanh như chớp được bắn ra khỏi dây cung, khung cảnh bốn phía nhất thời trở nên tối sầm, trong chớp mắt mưa tiễn như đàn châu chấu lan tràn, phô thiên cái địa hướng đầu các kỵ sĩ bên ngoài đại doanh mà vọt tới.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Chỉ nghe vang vọng tiếng kêu thảm thiết ngừng, trận hình quân tiên phong của Mặc Xuyết cũng bắt đầu xuất vài khoảng trống. ít kỵ sĩ trúng phải tên, kêu thảm ngã khỏi lưng ngựa, sau đó lại bị mã bộ phe mình cuồn cuộn bao phủ.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Bắn tên!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com chiến trường có lòng thương hại, địch nhân vong mạng chính bản thân mình mới có thêm cơ hội sinh tồn, đây là đề mục bất khả kháng.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Khoảng cách năm trăm bước bên ngoài cổng doanh, quân tiên phong Mặc Xuyết còn chưa cùng Mặc Cúc Liên chính thức giao tranh, liền bị tổn hại mất vài trăm nhân mã.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Kỵ binh xạ tiễn lên trước!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Xuyết ở trung quân, thần tình xanh mét ra lệnh: “Toàn bộ hướng tới cổng đại doanh Bắc phạt bắn tên! Áp chế cung thủ của địch nhân!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Lệnh kỳ huy động, kỵ sĩ trung quân gần vạn người đồng loạt thúc ngựa, phóng nhanh ra khỏi hàng ngũ trung quân, hướng tới cổng đại doanh Bắc phạt mà phóng như bay, đám kỵ sĩ động tác nhất trí rút trường cung ở sau lưng ra, gọn gàng linh hoạt lắp tên giương cung.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Vó ngựa như sấm rền, cách phạm vi cổng đại doanh ngày càng gần.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Bắn tên!” Theo mệnh lệnh của khả hãn truyền ra, gần vạn xạ kỵ đồng thời buông tay, lợi tiễn phô thiên cái địa bắn thẳng về phía cổng đại doanh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Nhất thời chiến sĩ phòng thủ trong đại doanh phải nằm xuống né tên, quân tiên phong của Mặc Xuyết cuối cùng lại khôi phục thanh thế, gần, càng lúc càng gần hơn…
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Ki…i..a.” Hơn mười kỵ sĩ dẫn đầu tay vung loan đao, trong miệng phát ra thanh giận dữ, phóng vào trong cổng đại doanh.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Xuyết phóng mắt nhìn ra phía xa, mặt biểu tình vui mừng: “Nhanh! Toàn bộ xông vào, gà chó cũng được tha! Đám người Hoa triều ti tiện, xứng đáng sống ở đời.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mặc Cúc Liên khóe mắt co giựt vài cái, mau chóng rút loan đao ra khỏi vỏ, thân hình già nua phấn chấn : “Toàn quân xông ra khỏi doanh! Cùng bọn chúng ở thảo nguyên quyết chiến trận sống còn!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Mệnh lệnh ban xuống, nhất thời mấy vạn chiến sĩ trong doanh cũng la hét rung trời, quơ loan đoan thúc ngựa phóng ra phía ngoài.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Oanh!”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Hai quân giống như hai cơn hồng thủy hung tợn đụng vào nhau, phát ra những chuỗi hoa lửa chói mắt.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “Sát!” Gã bách phu trưởng dưới trướng Mặc Cúc Liên là người đầu tiên xung phong, dùng tiếng Đột Quyết quát tháo.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Vừa dứt lời, gã bách phu trưởng liền tung đao hung hăng bổ về phía kỵ sĩ quân Mặc Xuyết, bạch quang xẹt qua, gương mặt kỵ sĩ chậm rãi lưu lại đạo vết máu, mở to hai mắt, dám tin nhìn địch nhân của mình, trong miệng lẩm bẩm : “Ngươi…ngươi là người Đột Quyết.”
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Gã bách phu trưởng cười lạnh lùng, vẫn ngồi ngựa mà tung cước, trầm trọng đá văng ra khỏi lưng ngựa.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com “ Xông lên! Toàn bộ lao ra khỏi đại doanh! Xu thế tiến công của quân Mặc Xuyết chậm, chúng ta cùng lên dũng giết địch!” Mặc Cúc Liên đứng ở bên ngoài soái trướng quơ loan đao trong tay, giờ phút này thần tình của dữ tợn, hoàn toàn còn bộ dạng mộc mạc nho nhã như thường ngày.
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com
   cungquanghang.com SAC NUcungquanghang.com HIEN DAIcungquanghang.com EBOOKcungquanghang.com Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  2. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 389: Quyết chiến cuối cùng (2)
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Bên ngoài đại doanh bắc phạt, cuộc tàn sát đẫm máu giữa người Đột Quyết với nhau do Phương Tranh đạo diễn được tiến hành, tràng cảnh mỗi lúc càng thêm kịch liệt, trong phạm vi dặm còn trông thấy thảm cỏ xanh biếc, mặt cỏ bị máu tươi nhuộm đỏ thành đoàn. Đập vào trong tầm mắt có thể chứng kiến được, tất cả đều là mảnh xích quang, mùi máu tanh tựa như sắt rỉ bình thường, ngửi mùi muốn buồn nôn, nhìn thấy mà kinh tâm.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Bên ngoài đại doanh thi thể chồng chất thành đống như núi cao, từng chiến sĩ Đột Quyết phát cuống giơ loan đao trong tay lên, sau đó lưu tình chút nào hạ xuống, như cái lưỡi liềm của thần chết khi ra phải thu về được sinh mệnh của người khác….hoặc có thể đó cũng chính là mình.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mười mấy vạn người đại chiến đúng theo như sở liệu của Phương Tranh lúc trước, khi phát động liền dễ dàng ngừng lại. chiến trường chỉ có hai lựa chọn tàn khốc sống hai là chết, cùng với mùi máu tanh tràn ngập khắp bốn phía trong khí, mọi thứ như tiện đà kích thích bản tính cuồng bạo chôn giấu dưới đáy lòng của hai quân. Bọn giống như người điên muốn sống nữa, hung hăng giục ngựa xung phong, tiếp theo hai thanh loan đoan từng lần từng lần va chạm, trừ bỏ cái quang hoa lửa chói mắt kia, chỉ còn để lại đám sứt mẻ được đầy đủ nguyên vẹn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Những thanh loan đao còn sắc bén lăng lệ như lúc trước, tại giữa nhiều trận nội chiến liên miên thương tổn chính mình.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Xuyết biểu tình trầm, ánh mắt lợi hại giống như chim ưng. nhìn chằm chằm vào chiến trường đông nghịt ở bên ngoài cổng doanh, chiến trường nhân số thương vong mau chóng gia tăng, sinh mệnh trong chớp mắt liền bị tước đoạt, từ trước đến nay chiến tranh đều tàn khốc như thế, máu tanh cùng xương trắng luôn luôn chất chồng, mới có thể thành tựu nghiệp to lớn của đại nhân vật.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE vạn người mau chóng xông lên phía trước!” Mặc Xuyết ngữ khí lạnh lùng như băng, mang theo tia thương hại nào trầm giọng hạ lệnh.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Cờ lệnh huy động, trong phạm vi trung quân, gã vạn phu trưởng rút loan đao ra khỏi vỏ, hú dài tiếng quái dị, dẫn đầu cánh quân phóng tới phía chiến trường. Theo sau lưng của vạn kỵ binh tinh nhuệ, bọn tạo thành trận thế hình trùy tử, mũi chùy trực chỉ phóng vào trong trường chiến. Tiếng tù sừng trâu trầm thấp hào hùng mà thê lương vang lên, lan truyền ra khắp bốn phía chiến trường giống như tấu vang khúc nhạc thu hồn của tử thần.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tiếng vó ngựa như cuồng phong bạo vũ, vạn kỵ binh dũng mãnh tiến công, trong chớp mắt liền xông vào chiến trường hỗn độn mà chém giết, “Leng keng….” Những tiếng binh khí va chạm nhau vang vọng, trong đó lộ ra chuỗi ánh lửa kim thiết chói mắt.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trước cổng đại doanh, Mặc Cúc Liên sốt ruột nhìn sắc trời, lại nhìn về phía chiến trường càng lúc chiến sĩ phe ta càng ít , thói quen trầm ổn đến mức lão luyện như quốc sư, lúc này cũng chịu nổi.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Chúng ta còn được bao nhiêu nhân mã?” Mặc Cúc Liên thanh tựa hồ như hơi run rẩy .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Quốc sư đại nhân, chiến sĩ của chúng ta dũng tử trận hơn vạn dư.” Đứng ở bên cạnh gã thiên phu trưởng kính cẩn xoa ngực, chẳng sợ lâm vào thế hạ phong nhưng vẫn e ngại chút nào. Tại vì trong lòng của gã thiên phu trưởng này, chỉ có hùng ưng mới là đệ nhất thiên hạ thảo nguyên, ngạ lang hiểm vĩnh viên xứng giữ lấy nó. Coi như cuộc chiến bất lợi cũng cải biến được lòng trung thành của đối với quốc sư cùng Khả Hãn, trận chiến này ngoại trừ sinh tồn vẫn còn vì vạn vạn tín niệm của mọi người thảo nguyên!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Chiến sĩ dưới trướng nguyện hiến thân mình vì tiểu Khả Hãn, nhưng có thể quốc sư lại đơn giản như vậy, bấy lâu nay đứng địa vị cao cao tại thượng, cuộc sống sung túc, còn dũng khí hiến thân nữa, phải sinh tồn, hơn nữa phải đạt được lợi ích lớn nhất, đây mới là mục tiêu lòng theo đuổi của Mặc Cúc Liên.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên ngữ khí có vài phần lo sợ yên: “Chúng ta giao chiến đến lúc này, qua được nửa canh giờ thời gian chưa?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thiên phu trưởng nhìn xem sắc trời, gật đầu : “ qua nửa canh giờ.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Nhanh! Phóng lệnh tiễn, Phương nguyên soái tất hẳn dẫn quân đến cứu viện!” Mặc Cúc Liên khẩn trương , tình trước mắt liên quan đến sinh tử tồn vong, đối với lời hứa hẹn của Phương Tranh càng có lòng tin tưởng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Sưu!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE ngọn lệnh tiễn mang theo tiếng gầm rít thê lương phóng thẳng lên trời cao, sau đó “uỳnh” tiếng, ở giữa trung u nổ tung thành đóa hoa mỹ lệ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Tất cả mọi người giữ nguyên đội hình! Phương nguyên soái nhất định tới cứu viện nhanh thôi, đến khi đó chúng ta hai mặt giáp công tiêu diệt quân phản bội Mặc Xuyết!” Mặc Cúc Liên lớn tiếng hạ lệnh, ánh mắt lộ ra tia cố chấp điên cuồng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh, lão phu đem tánh mạng bản thân và gia đình giao hết cho ngươi, hy vọng người làm cho lão phu phải thất vọng, người Hoa triều chịu đựng giáo hóa Nho gia, ngươi coi như biết xấu hổ, ở trong lúc nguy cấp này cũng thể quản đến tín nghĩa ?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Giết! Mau xông lên….!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trung tâm chiến trường, Đạt Tháp Tháp khua loan đao trong tay, đường hung hăng bổ xuống, ánh đao vô tình xẹt qua cổ họng địch nhân, huyết dịch ở nơi đó phun mạnh như suối tuôn, địch nhân ôm cổ hậm hực hai tiếng khiển trách, cuối cùng đổ gục lưng chiến mã.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Đạt Tháp Tháp! Ngươi chính là con ngạ lang thể dưỡng dục! Cốt Đốt Lộc Khả Hãn ở trời nhìn thấy ngươi, ngươi tất phải chịu trừng phạt của chân thần!” Trong loạn quân, gã vạn phu trưởng dưới trướng Mặc Cúc Liên giận dữ thúc ngựa giương đao phóng tới hướng Đạt Tháp Tháp. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, loan đao phản chiếu ra vầng bạch quang hoa mắt, trực chỉ hướng tới ngực của Đạt Tháp Tháp.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Nạp mạng !”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đạt Tháp Tháp cả người nhuộm đỏ máu tươi của địch nhân, ngay cả khuôn mặt cơ hồ cũng là mảnh đỏ thẫm, thu hồi loan đao ngồi lưng ngựa cười hắc hắc: “Có bản lĩnh ngươi cứ tới trừng phạt ta !”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Keng” tiếng, loan đao của hai tướng lĩnh đồng loạt chém vào nhau, gắt gao kiềm chặt đối phương ở cùng chỗ, tiếp theo đó hai người trao cho nhau ánh mắt cừu địch oán hận nhìn chằm chằm vào đối phương. Bỗng nhiên tay trái Đạt Tháp Tháp buông lỏng dây cương, ngả người sang ngang đồng thời chém tới, ở trong ánh mắt vạn phu trưởng hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, tại ngay thời khắc đó chuôi loan đao xuất kỳ bất ý dâm thủng bụng của . Đạt Tháp Tháp lạnh lùng nhe răng cười, tay trái vận thêm lực đạo, hoành ngang cái dứt khoát thu hồi loan đao. Vạn phu trưởng khí lực toàn thân giống như bị tháo nước, ngạc nhiên trợn trừng hai mắt, nhìn nội tạng tràn ra từ nơi miệng vết thương.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Chân thần vĩnh viễn chỉ đứng ở bên nào có thực lực mạnh nhất mà thôi.” Đạt Tháp Tháp diện mục dữ tợn nhìn vào tròng mắt lạc thần của vạn phu trưởng .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Chân thần ưa bất trung, nhưng càng thống hận cái loại yếu nhược!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Xoẹt!” Ánh đao lướt qua, vạn phu trưởng đầu lìa khỏi xác, bắn thẳng lên trung, máu tươi từ nơi cổ phún xuất thành dòng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thu hồi loan đao, Đạt Tháp Tháp cỡi lưng ngựa, hung hăng nhổ ngụm nước miếng xuống mặt đất, khuôn mặt lại trở nên thị huyết dữ tợn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Các dũng sĩ! Dùng đao của các ngươi chứng minh cho đại nghiệp của Khả Hãn vĩ đại ! Sát!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Sát…..!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thảo nguyên mênh mông giống như bị hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt có vô số người thúc ngựa đầu nhập vào chiến trường, hai quân tách ra, rồi lại tiếp tục giao nhau, từng lần từng lần đụng độ, vô số sinh mệnh vĩnh viễn nằm lại ở phiến thổ địa tràn ngập máu tanh này.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Khả hãn, thăm dò tình hình, đối thủ của chúng ta bây giờ phải đám người Hoa triều, mà là năm vạn tàn binh dưới trướng của Mặc Cúc Liên!” gã bách phu trưởng hổn hển chạy tới trước ngựa Mặc Xuyết hồi báo.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Xuyết nheo mắt, nhìn cổng đại doanh Bắc phạt tung bay soái kỳ Hoa triều, bỗng nhiên sản sinh ra loại dự cảm bất thường.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Giao chiến cùng chúng ta chính là Mặc Cúc Liên, vậy còn hơn mười vạn nhân mã của Hoa triều chạy đâu?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE ai có thể trả lời được nghi vấn của , ngoại trừ địch nhân ở trước mặt ra, ai cũng biết câu trả lời chính xác cho nghi vấn này.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Xuyết biểu tình trở nên trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai quân say sưa chém giết nhau ở ngoài chiến trường, hai quân bất luận địch ta đều ra sức chém giết, vô số người tử trận, lại có vô số người bổ sung vào chỗ hổng đó. có thỏa hiệp cũng có đầu hàng, mọi người chỉ có hai loại lựa chọn, chết hoặc sống.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Quân Bắc phạt của Hoa triều thấy bóng dáng đâu cả, trong đó tất có mai phục!” Mặc Xuyết chứng kiến tràng chiến thảm trọng coi như thấy, lạnh lùng quát to: “Mau truyền lệnh! Toàn quân lui về hướng bắc! Phái ra trinh hám, lấy trung quân làm tâm điểm, tra xét phạm vi trăm dặm bốn phía chung quanh.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Nguyên soái, Mặc Cúc Liên phóng lệnh tiễn cầu cứu viện binh.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Rời khỏi chiến trường ngoài năm mươi dặm, đại quân Bắc phạt dàn trận sẵn sàng nghênh tiếp địch nhân, chỉ cần đợi nguyên soái ra lệnh tiếng, liền lao thẳng tới phương hướng đại doanh.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE soái kỳ thêu chữ “Phương” cực đại, Phương Tranh cưỡi lưng chiến mã đứng ở giữa trung quân, bĩu môi : “Nhìn thấy rồi, cần các ngươi phải nhắc nhở ta. Ta cũng phải người mù.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE viên phó tướng đứng ở bên cạnh nhíu mày : “Chúng ta có cần phải tới cứu viện cho Mặc Cúc Liên hay ?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh lườm : “Gấp cái gì? Bọn chúng còn chưa chết sạch đâu, chúng ta tới tham dự náo nhiệt được lợi chi? Đây là đánh trận, phải có người chết! Cũng giống như giựt tiền, cướp đoạt nữ nhân của người ta, nên tích cực quá đáng như vậy.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Hả? Nhưng….nhưng Mặc Cúc Liên phải minh quân của chúng ta sao? Nguyên soái ngài cùng Mặc Cúc Liên phải sớm thương lượng cùng nhau, dùng lệnh tiễn làm tín hiệu cứu viện mà.” Viên phó tướng hoài nghi , quân lệnh như sơn, phải trước mặt Mặc Cúc Liên, nguyên soái từng làm trò như vậy hay sao?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh khí định thần nhàn vươn đầu ngón tay chỉ trỏ viên phó tướng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của viên phó tướng, Phương Tranh lại chậm rãi đem đầu ngón tay nhét vào trong lỗ tai, bộ dạng chẳng thèm quan tâm, bắt đầu nghịch ngợm.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Ta có khi nào từng qua là cứu viện cho Mặc Cúc Liên chứ hả? Cái lỗ tai của ngươi hỏng rồi sao? Ta nghĩ phải mau chóng đào ráy thôi!” A, thoải mái, mặc dù cái động tác này có điểm lưu manh, làm cho người ta liên tưởng đến tình phong hóa đồi bại nào đó, nhưng quả nó rất thoải mái a!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Viên phó tướng chấn động, lắp bắp : “Nguyên soái…ngài…ngài…ngài…”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh nhìn nhếch miệng cười, tiếp: “ Ta ta ta, ta cái gì hả? Ngươi muốn ta lâm trận bỏ chạy, đúng ?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Viên phó tướng lắc đầu: “ phải, phải…”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Trộm gian nhà ngươi sao?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Cũng có..”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Bình chân như vại?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Viên phó tướng rốt cuộc cũng chần chừ gật đầu: “Có điểm ý tứ này.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cảm thán, lẩm bẩm : “ nghĩ tới thảo nguyên mênh mông rộng lớn này, lão tử lại được lần thăng hoa cảm xúc, là đáng mừng, đáng mừng.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phùng Cừu Đao cùng Ôn Sâm tất nhiên là hiểu được dụng ý chậm chạp cứu viện của Phương Tranh, hai người nghe vậy liền nhìn nhau cười, Phùng Cừu Đao thúc ngựa tiến lên kéo viên phó tướng sang bên, bắt đầu hạ giọng giải thích.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE quá bao lâu, chỉ nghe viên phó tướng giống như bừng tỉnh đại ngộ “A! Nga, ân…?” Liên tục truyền đến những thanh cảm thán, khiến cho Phương Tranh nghe được liền nhíu mày.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Trường hợp nghiêm túc như thế mà tên kia lại có thể phát ra thanh rên rỉ phóng đãng như vậy, là thương thiên hại lý, ảnh hưởng nặng nề tới sĩ khí quân ta.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm ở bên cười hắc hắc, chứng kiến Phương Tranh ngửa đầu nhìn trời, thần tình thản nhiên nhưng giấu trong đó là chút lo lắng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm tiến lên cười bồi : “Nguyên soái cần phải lo lắng đến chiến , đợi sau khi hai quân Đột Quyết lưỡng bại cầu thương, chúng ta xung phong dọn dẹp chiến trường, trận này Hoa triều chúng ta tất thắng!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, sau lúc lâu Phương Tranh mới thở dài hơi, thần tình ưu quốc thương dân đau đớn kịch liệt: “Ngươi xem, nữ tử tuyệt sắc như thế, tại sao cố tình còn là nhạc mẫu nương nương của ta? tấm bi kịch nhân gian hiếm thấy ah!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Hả?” Ôn Sâm trợn tròn mắt, hai phe sắp tới giờ quyết chiến. Lúc này thống soái mười vạn đại quân cư nhiên còn dám mơ tưởng đến nhạc mẫu nương nương?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm có cảm giác ngọn lửa chiến ý tràn ngập trong lòng, bỗng nhiên như bị dội trúng chậu nước lạnh, lạnh từ đầu cho xuống tới chân.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nghiêng đầu nhìn biểu tình kinh ngạc của Ôn Sâm. Phương tranh buồn bã thở dài: “Ngươi cũng hiểu được đó là tấm bi kịch ? Nàng sinh ta chưa sinh, ta sinh nàng già, tiếng nhạc mẫu khiến cho ta khuynh đảo liệt phế, di? Hảo thơ, hảo thơ a! Văn thơ của ta quả nhiên có thành tựu hơn chút điểm.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Nguyên soái là…. là….” Ôn Sâm ấp úng cả nửa ngày, rốt cuộc cũng phun ra câu hàm hồ ràng: “ là văn tài cái thế!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh ưỡn ngực ngắm nhìn nơi xa xa phía cuối chân trời, buồn bã : “Nhưng đôi ta tương ngộ càng buồn hơn, tình cảm lạnh lẽo như nước mùa đông, cho dù văn tài cái thế cũng chẳng làm được gì cả.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm chịu hết nổi, cẩn thận : “Nguyên soái, bằng chờ sau khi quyết chiến xong, ngài mới hảo hảo ngâm cứu vấn đề luân lý phức tạp này, có được ?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh nghe vậy liền mau chóng phấn chấn lại tinh thần, nhìn bốn phía chung quanh : “Tại sao trinh thám phía trước còn chưa quay lại hồi báo tin tức nhỉ?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm nhàng thở ra hơi, thầm lau mồ hôi lạnh : “Mới vừa quay lại truyền tin tức, Mặc Xuyết cùng Mặc Cúc Liên chém giết hơn nửa canh giờ, quân sĩ song phương càng đánh càng hăng máu, thương vong rất nhiều.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh nhíu mày: “Thương vong rất nhiều là con số bao nhiêu?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm : “Xem chừng, nhân số thương vong của song phương công lại cũng khoảng hơn ba vạn người.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh trầm ngâm suy nghĩ, lắc đầu : “Còn chưa đủ, để nguyên cho bọn họ tiếp tục đánh nhau, chúng ta vẫn án binh bất động như cũ, chờ song phương thương vong quá nửa. Chúng ta mới xông tới thu dọn chiến trường, làm như vậy thương vong quân ta cũng có thể giảm thiểu được rất nhiều.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Nguyên soái, vạn nhất Mặc Cúc Liên hoặc Mặc Xuyết phát ra tình huống bất thường, liền thu quân lại phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải kế hoạch của chúng ta bị uổng phí hay sao?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh tự tin cười : “Coi như tại chủ soái song phương hạ lệnh lui quân, chỉ sợ cũng còn kịp nữa rồi! Ngươi thử ngẫm xem, tuy rằng mỗi binh lính của người Đột Quyết ra trận chém giết đều mang trong lòng kỷ luật nghiêm minh, nhưng bây giờ song phương cộng lại cũng có hơn mười vạn nhân mã, đạo mệnh lệnh thu quân bao nhiêu người nghe lọt vào tai? Hơn nữa chiến trường tương tác, như chèo thuyền ngược dòng được thối lui, nếu bên nào hạ mệnh lệnh rút lui trước, sợ ảnh hưởng tới sĩ khí của quân mình và kích phát ý chí chiến đấu của địch nhân hay sao?Binh bại liền như núi đổ, lúc này bọn hãm nhập sâu vào trong dòng nước xoáy, lui lại chỉ làm cho bọn tổn thất lớn hơn thế nữa, khiến cho địch nhân đuổi giết càng thêm say máu, Mặc Xuyết cùng Mặc Cúc Liên nhiều năm kinh nghiệm nơi sa trường, tự nhiên thấu triệt cái đạo lý này?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Vậy nên, nguyên soái cho rằng bọn họ lui quân sao?” Ôn Sâm giật mình tỉnh ngộ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Người nào lui quân trước, nhận hậu quả thảm trọng hơn. Lại người Đột Quyết từ xưa tới nay bản tính đều hung tàn ngang ngược, nếu phải lui binh chạy như heo chết còn bằng đánh liều phen, tại nơi chiến trường đặt cược sinh mạng…”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE thấy bóng dáng của hơn mười vạn đại quân Bắc phạt ta, chẳng lẽ bọn chúng cố kỵ điều gì hay sao?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh thở dài : “Băn khoăn là có, nhưng sao! đến cùng người Đột Quyết và Hoa triều ta chinh chiến qua trăm năm, chiến lực của tướng sĩ Hoa triều mạnh mẽ đó chính là . Trăm năm qua người Đột Quyết hình thành cái loại khinh thường vô hình trong tâm tưởng, cho nên bọn căn bản nhìn mười vạn nhân mã của chúng ta vào trong mắt. Mẹ nó! tới lại khiến cho ta cảm thấy bực mình.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Lúc này chỉ nghe “sưu” tiếng, từ phương đông truyền mơ hồ truyền đến thanh rít gào của tiếng pháo lệnh.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Nguyên soái, Mặc Cúc Liên lại tiếp tục phóng lệnh tiễn cầu chúng ta đến cứu viện, đây là mũi tên lần thứ năm rồi.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cam lòng lẩm bẩm : “Mẹ nó, lão gia hỏa này như thế nào chút khí khái của người Đột Quyết cũng có? mực muốn ta chạy đến cứu viện, ngươi chống đỡ thêm chốc lát chết được hay sao? biết xấu hổ, so với lão tử còn muốn nhát chết hơn, quả thực là tên bại hoại tầm cỡ của dân tộc Đột Quyết, ân, gọi tắt là Đột Bại .”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm biểu tình đen thui: “Nguyên soái, có cần phát binh hay ?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh ngẩng đầu nhìn sắc trời, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười băng sương.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Chương 390: Quyết chiến cuối cùng (3)
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên nhìn máu tươi đẫm đầy đất ngay trước cổng đại doanh, nhìn ngoài mấy trăm bước, hai phe Đột Quyết chiến sĩ tàn sát lẫn nhau, bỗng nhiên cảm thấy cả người băng lãnh, cả người dường như rơi vào trong hầm băng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thương vong qua phân nửa, mà viện quân Hoa triều vẫn chậm chạp gặp hình bóng, tên lệnh cầu viện bắn lên năm mũi, nhưng như đá chìm đáy biển, hề tin tức.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đây là hồi chiến đấu thảm liệt, thi thể chất cao như núi cùng máu tươi đầm đìa, làm tôn thêm khí thế chiến tranh, nhìn những chiến sĩ ưu tú người trước ngã xuống, người sau tiến lên hi sinh chiến trường, trong lòng Mặc Cúc Liên giống như bị dao cắt đau đớn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Hậu quả hôm nay, là tội lỗi của người phương nào?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thần tình phẫn nộ mặt Mặc Cúc Liên cũng còn nhìn thấy, chỉ còn lại, là mảnh thê lương bi thương.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đúng vậy, đưa năm vạn chiến sĩ đến hoàn cảnh hôm nay, là tội của người phương nào? Chính là do vị quốc sư Đột Quyết như , người thống suất của năm vạn đại quân, là , dễ tin lời hứa hẹn của người Hoa triều, là , đánh giá cao nhân phẩm của người cầm đầu Phương Tranh của quân bắc phạt Hoa triều, Phương Tranh dùng trả giá cực kỳ bé, thu hoạch tín nhiệm của , tiêu diệt Sài Mộng Sơn, ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ cướp giật bãi cỏ thảo nguyên, hợp nhất bộ lạc, chủ động tiếp nhận những cuộc chiến đấu quy mô trước cuộc quyết chiến, tất cả những trò ngụy trang này làm được cực kỳ hoàn mỹ, khi Mặc Cúc Liên dần dần tín nhiệm liên minh Hoa triều, Phương Tranh lại đột nhiên ti tiện đem năm vạn chiến sĩ Đột Quyết đẩy xuống vực sâu vạn trượng!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Người dụng binh người, đó là mượn đao giết người.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên muốn cười, sống suốt con giáp( 60 năm), phút cuối cùng lại thua bởi thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi, uổng tự xưng là trí mưu siêu tuyệt trong những người Đột Quyết, hôm nay lại giống như kẻ ngu ngốc, cam tâm tình nguyện chui vào cái tròng được bố trí sẵn cho . Còn kiễng chân chờ đợi viện quân của người Hoa triều, thực vô cùng buồn cười!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Hoàn cảnh lúc này, có ngốc cũng hiểu , khi “viện quân” của Hoa triều chạy đến, bọn họ giơ lên dao mổ, bất quá đối tượng bọn họ tàn sát cũng là người Đột Quyết tàn sát lẫn nhau chiến trường, bất luận là chiến sĩ dưới trướng Mặc Xuyết hay Mặc Cúc Liên , những chiến sĩ hoàn toàn kiệt lực bị đại quân Hoa triều chút lưu tình giết chóc hầu như còn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE phải tộc của ta, có dị tâm. Tiên hiền của Hoa triều ở thời cổ đại xa xôi truyền xuống lời lẽ chí lý, Mặc Cúc Liên ngày xưa còn thanh tỉnh hiểu được ý nghĩa của những lời này, nhưng hôm nay gặp phải, thời gian quá muộn!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nhìn chiến trường còn chém giết kịch liệt, Mặc Cúc Liên bỗng nhiên cười nhạt, rút lui cũng chỉ mình . Còn có Mặc Xuyết đối diện, buồn cười chính là, thẳng đến lúc này, Mặc Xuyết đối với mưu kinh thiên của người Hoa triều lại hề có cảm giác, vẫn ngừng hướng chiến trường tăng binh, nỗ lực muốn lần tiêu diệt hoạn, sau này nhất thống thảo nguyên, thực mộng đẹp xưng bá thiên hạ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Rất nhanh Mặc Xuyết phát , mộng đẹp của cũng giống như bọt biển, nghiền nát dưới ánh mặt trời, thời khắc tàn khốc kia cũng còn xa nữa.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Quốc sư đại nhân, thương vong của chúng ta quá nửa, có nên hướng chiến trường tăng binh hay ?” gã vạn phu trưởng cả người đầy máu, quỳ gối ngay trước mặt Mặc Cúc Liên kính cẩn hỏi.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên mắt nhìn phương xa, khuôn mặt già nua co quắp vài cái, ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Truyền lệnh, chiến sĩ toàn quân buông binh khí.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Dưới ánh mắt ngạc nhiên của vị vạn phu trưởng, Mặc Cúc Liên nhàn nhạt hạ đạo mệnh lệnh khiến kẻ khác khó có thể tin nổi.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Hướng Mặc Xuyết Khả Hãn đầu hàng!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Vì sao?” Vạn phu trưởng ngẩn người, sau đó lập tức lớn tiếng kêu lên, thần sắc dị thường phẫn nộ, nếu phải Mặc Cúc Liên có thân phận quốc sư và người cầm đầu, chỉ sợ chút do dự đao chém chết ngay tại chỗ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Người Đột Quyết có thể chết, có thể chảy máu, có thể thua, nhưng bọn tuyệt đối thể đầu hàng, hơn nữa còn hướng nghịch tặc muốn cướp đoạt hãn vị của thân ca ca mà đầu hàng, tín ngưỡng đổ nát, so với việc mất sinh mạng càng làm cho người thêm thống khổ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặt Mặc Cúc Liên trầm như nước, ngây ra nhìn các chiến sĩ chém giết thảm liệt chiến trường, ánh mắt lộ ra thần sắc đau đớn, thở ra hơi dài, mang theo vài phần run run, giọng : “ Bất luận chúng ta tín ngưỡng cái gì, tại, hãy để chúng ta vì dân tộc Đột Quyết lưu lại ít mầm móng! Đại họa, gần ngay trước mắt.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Vạn phu trưởng hét lớn: “ Lưu lại mầm móng gì? Đại họa gì? Quốc sư đại nhân, rốt cục ngươi cái gì? Viện quân Hoa triều lập tức tới, bọn họ cùng chúng ta trong ngoài giáp công, Mặc Xuyết gần chiến bại, vì sao ở thời điểm mấu chốt này, ngươi lại hạ lệnh hướng Mặc Xuyết đầu hàng?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười lộ ra ý tứ chế giễu: “ Viện quân Hoa triều? Đúng vậy, viện quân Hoa triều đến, nhưng bọn giúp chúng ta, bọn họ giơ lên dao mổ, đem toàn bộ người Đột Quyết chúng ta giết chóc hầu như còn, do đó đem toàn bộ thảo nguyên nhét vào bản đồ Hoa triều, thiên hạ còn nơi dành cho người Đột Quyết sống yên ổn.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE chiến trường thây chất như núi, Mặc Cúc Liên lo lắng : “ Các tướng sĩ hoàn toàn kiệt lực, song phương thương vong thảm trọng, thay đổi ngươi là người cầm đầu của Hoa triều, ngươi tình bang trợ con cọp bị bệnh, sau đó chờ nó hết bệnh phản ngược lại cắn ngươi ngụm, hoặc là giơ lên đao kiếm, nhân cơ hội đem con cọp giết chết, triệt để tiêu trừ tâm phúc họa lớn tích tụ hơn trăm năm trong lòng người Hoa triều?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Vạn phu trưởng nghe vậy ngẩn người, lại nghĩ nghĩ, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Có thể làm tới địa vị cao như vạn phu trưởng, đương nhiên đều phải là hạng người ngu xuẩn, Mặc Cúc Liên chỉ mấy câu liền làm ý thức được, người Đột Quyết lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên vỗ vỗ vai , cười thảm : “ Việc đến nước này, người Đột Quyết chúng ta còn muốn nội đấu xuống phía dưới, để dị tộc triệt để tiêu diệt chúng ta sao? Giờ này khắc này, ngoại trừ đoàn kết đứng lên, mau rời khỏi địa phương này, lần nữa phát triển nội chính, tương lai đông sơn tái khởi, ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn để cứu người Đột Quyết thoát khỏi hoàn cảnh vạn kiếp bất phục? truyền lệnh, toàn quân buông binh khí, hướng Mặc Xuyết Khả Hãn đầu hàng! Chúng ta là dân tộc Đột Quyết ưu tú, thể ở tại địa phương này bị dị tộc vong quốc diệt chủng.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Viền mắt vạn phu trưởng nhất thời phiếm hồng, hán tử lãnh ngạnh lại rơi nước mắt tại chỗ, nức nở vài tiếng, đứng lên, hung hăng lau nước mắt, giơ cao hai tay, hướng chiến trường dữ dằn quát to: “ Truyền lệnh quốc sư! Toàn bộ chiến sĩ Đột Quyết, toàn bộ buông binh khí, hướng…hướng Mặc Xuyết Khả Hãn… đầu hàng! Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tất cả mọi người thất thần, động tác chém giết liều mạng của các tướng sĩ vừa chậm, chiến sĩ dưới trướng Mặc Xuyết thấy cơ hội khó có được, giơ tay chém xuống, lại có ít chiến sĩ dưới trướng Mặc Cúc Liên bị chém chết dưới đao.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng! Đừng đánh nữa, toàn bộ con dân Đột Quyết nguyện phụng Mặc Xuyết làm Khả Hãn, chúng ta phải là địch nhân nữa, mà là nô bộc trung thực của Mặc Xuyết Khả Hãn!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE! Chúng ta phụng Cự Mặc tiểu Khả Hãn là chủ, sao có thể đầu hàng nghịch tặc? Chúng ta nguyện huyết chiến mà chết!” ít chiến sĩ liền phản ứng, nhất thời lên tiếng hét lớn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Chúng ta tuyệt đầu hàng!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Con dân Đột Quyết là hậu đại của thương lang, chỉ có người Đột Quyết chết trận, có người Đột Quyết đầu hàng!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE chiến trường, chiến sĩ dưới trướng Mặc Cúc Liên đều hô to, thần tình kích động nắm chặt nắm tay, viền mắt đều phiếm hồng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Sĩ khí trong nháy mắt vừa hạ mệnh lệnh liền hạ xuống cực nhanh, toàn bộ chiến sĩ Đột Quyết đều dừng lại chém giết, tình thế hỗn loạn, tất cả mọi người tự động co rút lại thành đoàn, hình thành hai phòng ngự trận hình tròn, thần sắc hai bên đề phòng thối lui, hàng rào phân minh.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Người kháng mệnh trước trận, giết tha.” Vạn phu trưởng mặt trầm như nước, giọng như băng, trong mắt lại lên vẻ đau đớn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tình thế đột biến, làm tất cả mọi người khó hiểu, mọi người rốt cục làm sao vậy? hảo hảo vì sao phải đầu hàng, phải viện quân lập tức tới sao? Thắng lợi ngay trước mắt, vì sao quốc sư lại bỗng nhiên đưa ra cầu đầu hàng?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trong đám người phân ra con đường , Mặc Cúc Liên ngồi lưng ngựa, tay cầm vương kỳ đại biểu cho Cốt Đốt Lộc Khả Hãn Đột Quyết, giục ngựa mình hướng đại quân Mặc Xuyết chạy .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Quốc sư Mặc Cúc Liên, suất dũng sĩ dưới trướng, hướng Mặc Xuyết Khả Hãn đầu hàng! Thỉnh Khả Hãn tin tưởng thành ý của ta, đại họa của người Đột Quyết gần đến, thỉnh Khả Hãn mau lui binh, chúng ta chạy về hướng bắc, triệt vào sâu trong thảo nguyên, vì người Đột Quyết bảo lưu chút mầm móng cuối cùng.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Cúc Liên xuống ngựa ngay trước Mặc Xuyết, sau đó quỳ xuống ôm ngực , giọng của bình ổn, nhưng thần tình mang theo vài phần lo lắng, thời gian còn nhiều lắm, ngoài dự liệu, Phương Tranh lập tức lĩnh binh vây quanh bọn họ, chúng ta có thể tránh thoát lần đại họa này ?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Mặc Cúc Liên hôn mê đầu sao? Lúc này có thể thử lần, vì sao lại muốn đầu hàng bổn hãn?” Mặc Xuyết ngồi lưng ngựa, híp mắt nhìn Mặc Cúc Liên, thần sắc có chút do dự.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Khả Hãn, để ta tới bổ chết con hồ ly giảo hoạt kia, quản mưu gì, chúng ta cũng cần để ý tới!” Đạt Tháp Tháp ở bên cạnh Mặc Xuyết nhe răng cười .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Mặc Xuyết Khả Hãn, thời gian còn nhiều lắm! Thỉnh ngài mau mau hạ lệnh rút quân, người Hoa triều sắp sửa bao vây chúng ta, để chúng ta dừng lại nội đấu, vì người Đột Quyết chừa chút huyết mạch!” Mặc Cúc Liên ở trước trận hô to.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Người Hoa triều?” Mặc Xuyết hít sâu hơi rét lạnh, lập tức liền hiểu ý tứ của Mặc Cúc Liên, quay đầu nhìn chút vị trí của song phương, ngạc nhiên phát trong bất tri bất giác, chiến trường đại chiến của hai bên đến gần đại doanh bắc phạt, phía đông, tây, bắc chiến trường là thảo nguyên rộng lớn, phía nam lại là con sông chảy xiết, nếu người Hoa triều bỗng nhiên xuất , dùng ba mặt đông, tây, bắc hợp binh bao vây bọn họ, người Đột Quyết rơi vào tử địa vạn kiếp bất phục.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Tên già hồ đồ dẫn sói vào nhà!” Mặc Xuyết thoáng cả kinh, mồ hôi lạnh trán nhất thời xông ra, tuy rằng cũng người Hoa triều và Mặc Cúc Liên đạt thành loại hiệp nghị như thế nào, cũng hiểu người Hoa triều làm sao lừa dối được Mặc Cúc Liên, bất quá biết, lúc này còn kịp ngẫm nghĩ, nhanh chân suất quân rời khỏi trận đại họa này.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Truyền lệnh, rút quân hướng bắc! Chúng ta xuất phát vào sâu trong thảo nguyên, trước tiên đóng quân tại Khai Bình!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Rầm rầm!” Mặc Xuyết vừa dứt lời, chỉ nghe được bên ngoài đại quân bỗng nhiên truyền đến tiếng pháo hiệu điếc tai, ngay sau đó, ánh mắt có thể nhìn thấy ở đầu cùng thảo nguyên hướng đông, tây, bắc ba mặt, xuất ba đạo chỉ đen mơ hồ, thảo nguyên xanh biếc, đặc biệt chói mắt lóa mắt.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Khả Hãn! Có quân đội bất minh phân ba mặt vây quanh chúng ta!” gã thám tử vội vàng bẩm báo.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Xuyết nhìn ba đạo hắc tuyến ngoài xa, còn có tiếng vó ngựa loáng thoáng truyền đến như sấm rền, trái tim trầm xuống, chìm vào đáy cợ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Truyền…truyền lệnh, toàn quân quay đầu lại, kết phòng ngự trận.” Cả người Mặc Xuyết phảng phất như hư thoát.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mặc Cúc Liên, Mặc Xuyết lại mệnh lệnh: “ Ra lệnh bọn họ đem nhi tử của Cốt Đốt Lộc và Mặc Cúc Liên đưa đến trung quân của bổn hãn, toàn bộ người Đột Quyết dừng lại nội đấu, nhất trí kháng ngoại địch!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Nguyên soái, người Đột Quyết dường như đình chiến, bọn họ bày trận thế đối diện với chúng ta.” Phùng Cừu Đao ở bên thấp giọng .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh hắc hắc cười : “ Lúc này mới đình chiến, chậm! Sao dừng sớm?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cười đắc ý, giống như con hồ ly vừa trộm được ba trăm con gà.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Vô luận là ai thiết xuống cái tròng này, đem toàn bộ người Đột Quyết nhét vào trong cái tròng kia, đều nhịn được mà đắc ý, huống chi Phương đại thiếu gia bình thường lại thích điệu thấp, tác phẩm đắc ý như vậy, có thể nào lại huyền diệu khoe khoang phen?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Nguyên soái, ba lộ đại quân vây quanh người Đột Quyết, bọn họ chạy được nữa!” Hàn Đại Thạch quất ngựa vung roi, hưng phấn hét lớn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Người Đột Quyết làm hại biên thành phương bắc hơn trăm năm, hôm nay lại kết thúc trăm năm huy hoàng của bọn họ, tình tự của toàn bộ Hoa triều tướng sĩ tăng vọt, bọn họ hưng phấn nắm chặt binh khí trong tay, do truyền lệnh binh giục ngựa truyền ra mệnh lệnh, đâu vào đấy làm theo kế hoạch liệt tốt trận thế, dù bận vẫn ung dung chờ đợi mệnh lệnh tiến công cuối cùng của nguyên soái.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Liệt trận! Cung tiễn tiến lên, vây quanh bọn họ!” Cách người Đột Quyết mấy trăm bước, Phùng Cừu Đao lớn tiếng hạ lệnh .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Chương 390: Quyết chiến đến cùng (4)
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trong đội ngũ của đại quân bắc phạt ngang nhiên ra mấy vạn cung thủ, bọn họ lấy đại quân bắc phạt làm trung tâm, đem người Đột Quyết vây quanh ở giữa, giương cung cài tên, những mũi tên sắc bén nhắm ngay người Đột Quyết bên trong vòng vây, sát khí dày đặc lần thứ hai lại đầy rẫy thảo nguyên.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nhìn cung thủ bày trận trước mặt, trái tim Mặc Xuyết lại trầm vào vực sâu.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Cung thủ, thuẫn thủ, đao thủ, thương thủ của chi quân đội, đó là phân phối có tiêu chuẩn, thế nhưng…” Người Hoa triều vì sao lại có nhiều cung thủ như vậy?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Kỵ binh đánh với số lượng cung thủ khổng lồ như vậy, có kết quả thế nào? Mặc Xuyết kéo kéo khóe miệng, trong miệng tràn đầy khổ sáp.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Theo tư thế trước mắt, Phương Tranh dự định tiêu diệt hết bọn họ, để lại người còn sống.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Thời khắc sinh tử tồn vong của người Đột Quyết tới rồi! Bất luận là dũng sĩ dưới trướng bổn hãn, hay chiến sĩ dưới trướng quốc sư vừa đầu hàng, các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, liệt trận! Chuẩn bị tiến công! Chúng ta phải xông ra trùng vây!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Toàn bộ người Đột Quyết liền hành động, mặc dù nằm trong bại thế, nhưng vẫn hề hoảng loạn, phải thừa nhận, bọn họ hổ là lục quân cường đại nhất thiên hạ, rất nhanh, bọn họ lập từng đội ngàn người, giống như cỗ dây thừng kết thành đoàn, xếp theo trận hình trùy hình tiến công, mũi trùy chỉ thẳng trung quân đại quân bắc phạt.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh ngồi lưng ngựa, híp mắt đánh giá trận hình của người Đột Quyết, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng…
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm ở bên vội vàng hợp thời bồi cười : “ Nguyên soái vì sao cười?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh chỉ chỉ trận thế của người Đột Quyết, cười : “ Ngươi xem trận thế do người Đột Quyết liệt ra, hình dạng có giống như cái đó của nam nhân hay ?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm ác hàn, lau mồ hôi.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Vị nguyên soái này rất tà ác.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh lại nhìn nhìn lát, sau đó lại cười. Nếu như trận thế của người Đột Quyết giống như cái đó của nam nhân, vậy quân bắc phạt của lão tử lại giống cái gì? Áo mưa? Ai nha, chiến tranh lại đánh cho thành dâm đãng như vậy, người Đột Quyết quá biết xấu hổ.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE So sánh với dễ dàng của Phương Tranh, tâm tình của Mặc Xuyết lại nặng trịch, nhìn chính mình bị đại quân Hoa triều trọng trọng vây quanh, cả người lạnh lẽo, cảm thấy trận tuyệt vọng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Tiến công! Lao ra vòng vây!” Hai mắt Mặc Xuyết đỏ bừng, rút ra loan đao, hạ mệnh lệnh tiến công.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tiếng tù và sừng trâu trầm thấp úc muộn, truyền khắp toàn bộ đại quân.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Toàn bộ người Đột Quyết loan đao ra khỏi vỏ, thúc ngựa bắt đầu xung phong, trận thế phát động, trong khí thế từ trước đến nay chưa từng có, lộ ra vài phần ý tứ hàm xúc bi tráng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Móng ngựa như sấm, trận hình tiến công trong cuồn cuộn nhưng hề mất trật tự, thảo nguyên, mũi tên lớn rất nhanh hướng vòng vây của Hoa triều di động, giống như thanh kiếm bén, nỗ lực ở trong vòng vây xé mở cái khe, vì chính mình tìm kiếm cơ hội sinh tồn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Năm trăm bước, bốn trăm bước…
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Cung thủ chuẩn bị.” Truyền lệnh binh cưỡi chiến mã đứng ngay trước trận quân bắc phạt, quơ cờ lệnh hướng toàn quân phóng như bay, nhắn nhủ mệnh lệnh của chủ tướng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Lược!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mấy vạn trường cung nhắm ngay người Đột Quyết xung phong, mũi tên băng lãnh tản mát ra hàn quang yếu ớt, giống như thiệp mời của tử thần.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ba trăm bước, hai trăm bước…
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Thùng thùng đông.” Sau trung quân, tiếng trống trận vang lên lớn, trái tim mọi người theo tiết tấu của tiếng trống, bắt đầu nhảy gấp lên.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Bắn cung!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Bắn cung!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Ông!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tiếng dây cung bật lên trầm thấp, mưa tên bay khắp bầu trời hướng người Đột Quyết xung phong vọt tới.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mấy vạn mũi tên nhọn theo hình vòng cung bắn ra, phảng phất che khuất thái dương bầu trời, sắc trời trong nháy mắt liền u ánh sáng, trong trận hình Đột Quyết có vô số người lớn tiếng kêu thảm thiết. Lần lượt trúng tên rơi xuống ngựa, hàng ngũ trùy hình hoàn chỉnh nhất thời xuất từng chỗ trống lớn lớn.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mặc Xuyết rơi vào cuối cùng, mấy ngàn thân quân vây quanh bảo hộ bên người . Thấy có vô số dũng sĩ ngã ngựa, vành mắt khỏi muốn nứt ra, dương đao hét lớn: “ Xung phong! Tiếp tục trùng! Nhất định phải lao ra!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trong trận bắc phạt, Phùng Cừu Đao ràng hiểu được ý đồ tác chiến của Phương Tranh, Tần Trọng và Hàn Đại Thạch ba viên đại tướng, giục ngựa qua lại trước trận hạ lệnh.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Bắn cung! Tiếp tục bắn cung!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Kỵ binh đối cung tiễn thủ, đoạn đường nguy hiểm nhất chính là từ ba trăm bước tới trăm bước, đó là đoạn đường có điều kiện tốt nhất trong binh khí cự ly xa.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trùng qua mấy trăm bước, cung tiễn thủ cách phát huy ưu thế đả kích cự ly xa, kỵ binh rốt cục mới chậm lại được áp lực.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đầu lĩnh xung phong chính là Đạt Tháp Tháp, nhìn vòng vây quân bắc phạt càng ngày càng gần, mặt Đạt Tháp Tháp nhe răng cười. Chỉ cần đạt tới trước trận quân bắc phạt, dù là cung tiễn cũng còn phát huy được tác dụng, khi đó người Hoa triều lại biến thành gia súc chỉ đợi bị làm thịt, chờ chiến sĩ Đột Quyết dũng tùy ý hạ đao xâm lược.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Sau hơn mười vòng mưa tên đả kích, người Đột Quyết phải trả giá mấy vạn tính mạng chiến sĩ Đột Quyết, rốt cục vọt tới ven vòng vây quân bắc phạt.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Toàn bộ người Đột Quyết đều thở phào nhõm, người Hoa triều có cung tiễn, bọn họ còn có tư cách gì đánh trận với Đột Quyết?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Cung tiễn thủ lui! Trọng giáp tiến lên!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ngay khi đội ngũ xung phong của quân Đột Quyết còn cách năm mươi bước với quân bắc phạt truyền lệnh binh trong quân bắc phạt lại bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh mới nhất của chủ tướng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Toàn bộ cung tiễn thủ kỷ luật nghiêm minh, lập tức thu lại cung tiễn, đâu vào đấy lui nhập trung quân.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Lúc này, màn xảy ra làm toàn bộ người Đột Quyết phải giật mình.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Cung tiễn thủ lui ra phía sau, bên trong quân bắc phạt tiến ra đám kỵ binh, kỵ binh xuất cũng đáng giật mình, giật mình chính là, nhân số của đoàn kỵ binh tuy chỉ hơn vạn người, nhưng toàn thân bọn họ được trọng giáp màu đen bao bọc, dù là mũ giáp đầu cũng che kín toàn khuôn mặt, toàn thân dưới được bao phủ hoàn toàn kín mít, tìm được khe hở nào để hạ đao chém xuống, chiến mã cũng được bao phủ tầng tầng lớp thiết giáp tại cổ, bụng và mông.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đoàn kỵ binh hơn vạn người xếp thành hàng, tay cầm trường thương sáng như tuyết, khuôn mặt bọn họ có mũ giáp che kín, cứ như vậy lẳng lặng đứng ngay trước trận quân bắc phạt, vô hình tản mát ra sát khí tận trời, làm chấn động tâm trạng của người Đột Quyết.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Trọng…trọng giáp kỵ binh!” Mặc Xuyết sợ ngây người.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Người Hoa triều từ lúc nào có trọng giáp kỵ binh?”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Còn chưa đợi kịp có gì bố trí, trước trận quân bắc phạt, lệnh kỳ màu vàng dương dương tự đắc huy lên.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Người cầm đầu hạ mệnh lệnh tiến công!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Giết!”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trong trọng giáp kỵ binh, tướng lĩnh dẫn đầu giơ cao trường thương, sau đó dẫn đầu giục ngựa, hướng chiến trận của người Đột Quyết phóng .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tướng sĩ bắc phạt phía sau phát sinh tiếng quát trầm thấp, theo sát phía sau tướng lĩnh, thúc ngựa khởi xướng xung phong.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Quân tiên phong mặc trọng giáp, đánh đâu thắng đó, gì cản nổi!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Cự ly năm mươi bước trong chớp mắt liền tới. Trọng giáp kỵ binh giống như cỗ máy xay thịt ngoài chiến trường, vô tình thắt cổ tất cả những địch nhân ngăn trở bọn họ tới, quán tính lớn, cùng trọng giáp cứng rắn, làm sĩ khí người Đột Quyết trong nháy mắt rơi vào vực sâu.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tình hình chiến đấu, là tuyệt vọng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Hai tay Mặc Cúc Liên bị trói ra sau lưng, rơi vào giữa trung quân Mặc Xuyết, sắc mặt tái nhợt, nhưng bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười, trong tiếng cười, chuỗi nước mắt già nua rơi xuống má.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đột Quyết, kiêu tử thảo nguyên, hôm nay lại bị Hoa triều gầy yếu vong quốc diệt chủng, thực là châm chọc lớn lao, chân thần vạn năng, chúng ta làm sai điều gì? Sao lại gặp vận rủi như vậy?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Gương mặt Mặc Xuyết cũng trắng, sắc mặt sầm xuống, cưỡi ngựa đứng giữa trung quân, trong tay nắm chặt dây cương, do quá mức dùng sức, xương ngón tay cũng biến thành trắng nhợt.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE nghĩ tới, đại quân Đột Quyết đánh đâu thắng đó, hôm nay lại toàn quân bị diệt ở đây, vạn danh trọng giáp kỵ binh, giống như vạn ác ma tru diệt hồn phách của người Đột Quyết, tùy ý qua lại trong chiến trận của người Đột Quyết, khoái ý tung hoành.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đây thành hồi tàn sát đơn phương!
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Hoa triều bởi vì trận chiến hôm nay, rốt cục hạ bao nhiêu tiền vốn?
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nhìn trọng giáp kỵ binh Hoa triều đánh đâu thắng đó, gì cản nổi, trái tim Mặc Xuyết hoàn toàn tuyệt vọng.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Tê…” Trung quân bắc phạt, Phương Tranh nhìn trọng giáp kỵ binh giết vào chiến trận Đột Quyết, giống như hổ nhập đàn dê, vô tình cắn xé tất cả, khỏi hít sâu hơi rét lạnh, khuôn mặt nhịn được bắt đầu co quắp.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Ba trăm vạn lượng bạc, lại tạo ra vạn trọng giáp này sao? Đây phải là quân đội nha, quả là máy hút tiền, đáng trách nhất chính là, hút tiền của lão tử.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Nguyên soái, ngài làm sao vậy?” Chiến như trong dự liệu thuận lợi, vẻ mặt Ôn Sâm vui mừng, tiến lên lấy lòng hỏi.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh cau mày, đuôi lông mày nhảy lên liên tục theo tiếng hét hò phía trước, lát, mới ồm ồm : “ Bảo đám tiểu vương bát đản mang theo mai rùa kia kiềm chế chút cho lão tử.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Ôn Sâm ngây cả người, sau đó mặt mày đen thui : “ Nguyên soái, đó phải mai rùa, đó là trọng giáp kỵ binh…”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Đều như nhau, dù sao bảo bọn kiềm chế chút, đừng đem mai…đừng làm trọng giáp bị hư hao.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Chém giết chiến trường, hư hao cũng khó tránh khỏi a…”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Ta đây mặc kệ, trận này đánh xong, bảo bọn họ cởi trọng giáp ra, lão tử đem làm sắt vụn bán, nhiều ít thu hồi được chút vốn liếng.”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ A? Nguyên soái, vậy…sau này bọn họ có trọng giáp làm sao bây giờ?” Ôn Sâm cả kinh .
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Phương Tranh mắt thấy loan đao của người Đột Quyết liên tục chém lên trọng giáp, tuy chút sứt mẻ, nhưng khôi giáp lưu lại dấu vết lớn, Phương Tranh lại xót xa đến cả người run run.
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “ Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sau này nếu muốn đánh nhau, cho bọn họ mỗi người đeo đồ án mai rùa lưng, so với trọng giáp càng dùng được hơn…”
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
   cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  3. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 391: Giải quyết tốt hậu quả(1)
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Chiến tranh là trò đùa chơi của đại nhân vật, từ xưa tới nay, bên trong sách sử ghi lại đều là huy hoàng của đại nhân vật, mà bọn họ cũng giẫm lên máu tươi cùng xương trắng của bình dân tiểu tốt, mới có thể đứng đỉnh cao quyền lực khiến cho ngườiđời sau khảo chứng tưởng nhớ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Bằng quân mạc thoại phong hầu , nhất tướng công thành vạn cốt khô.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Thảo nguyên trong tại, là tự mình chứng kiến hồi thời gian quyết định quyền lực sở hữu giang sơn chủng tộc trong suốt mấy trăm năm sau.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Kết cục là xác định.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN vạn trọng giáp kỵ binh như hổ nhập đàn dê, vô tình chém giết kỵ binh Đột Quyết được xưng cực mạnh nhất lục địa. Bọn họ bộc phát ra khuất nhục và nhu nhược áp lực suốt trăm năm, thỏa thích phát tiết tâm huyết nhanh chóng tiêu thất hầu như còn, bọn họ đánh đâu thắng đó, những nơi quân tiên phong tới, vô luận là chiến sĩ Đột Quyết hay là chiến mã, đều bị cỗ máy giết người nghiền đến nát bấy.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Dân tộc này từng bị bao nhiêu ủy khuất, dưới dâm uy của người Đột Quyết ti tiện sinh tồn hơn trăm năm, hôm nay, bọn họ đem tư thái cao ngạo của người chiến thắng, đem những sỉ nhục trong dĩ vãng, những uất ức khi bị xâm lược tàn nhẫn, đem người Đột Quyết gắt gao giẫm nát dưới chân. Huy hoàng của người Đột Quyết, vĩnh viễn chỉ còn là trong lịch sử, từ hôm nay trở , danh từ Đột Quyết này, triệt để bị xóa đời này, sau đó chỉ có thể tìm kiếm được huy hoàng của chính họ ở trong sách sử.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Là ai cho cơ hội để tướng sĩ Hoa triều hãnh diện?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Bên trong trung quân của quân bắc phạt, ánh mắt toàn bộ tướng lĩnh và binh sĩ đều nóng bỏng nhìn chằm chằm vị thủ lĩnh còn trẻ tuổi, mặt vĩnh viễn lộ ra vẻ tươi cười nồng hậu mà hề có chút nghiêm túc bao giờ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN, là quyết định lập hồi uy danh khắp càn khôn cho Hoa triều nhiều năm sau còn sợ hãi bị xâm lược!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Ở giữa chiến trường, vạn trọng giáp kỵ binh còn hoành trùng xông thẳng trong chiến trận của người Đột Quyết, thế thể đỡ. Mặt nạ sắt băng lãnh, trọng khôi giáp băng lãnh, tản mát ra hàn quang yếu ớt, trường thương trong tay dính đầy máu tươi, nhưng vẫn đói khát như mãnh thú, vô tình thôn phệ sinh mạng của địch nhân.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Đây là chi kỵ binh phải bỏ ra cái giá đắt để chế tạo tỉ mỉ, đây cũng là chi kỵ binh sắt thép hầu như vô địch khắp thiên hạ, ở thời đại vũ khí lạnh, chi trọng giáp kỵ binh có thể tung hoành thiên hạ, tùy ý rong ruổi, toàn bộ địch nhân đều trở nên bé mà yếu đuối.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trận phòng ngự hình tròn của người Đột Quyết mỗi khi bị trọng giáp kỵ binh nhảy vào lập tức hoàn toàn tan vỡ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Bọn họ chưa thấy qua bình pháp như vậy. Trường thương trong tay trọng giáp kỵ sĩ vừa đâm vào người bọn họ ra lỗ thủng máu. Mà đao kiếm của bọn họ chém vào trọng giáp kỵ sĩ, nhưng chỉ để lại đạo vết tích nhàn nhạt hề có chút tổn thương đến da thịt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Chiến tranh chẳng công bình như thế, làm sao tiếp tục đánh nữa?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Chiến sĩ Đột Quyết kiêu xa cuồng vọng hoàn toàn rơi mất sĩ khí. Đại bộ phận chiến sĩ mất hết ý chống lại, mà là tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN hồi chiến tranh mà nếu cả tướng lĩnh cũng ngăn được nông nỗi binh sĩ chạy trốn, cơ bản rốt cục vô lực xoay chuyển trời đất.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trong tai nghe được tiếng kêu thảm thiết khi rơi xuống ngựa của người Đột Quyết, Phương Tranh ngồi lưng ngựa đắc ý cười.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Chiến tiến hành đến lúc này, cũng nên thu lưới kết thúc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Lệnh kỳ huy vũ, quân bắc phạt vây kín ba mặt bắt đầu phát động, vòng vây càng lúc càng rút chăm chú bao vây người Đột Quyết ngay chính giữa, phía sau người Đột Quyết là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, bọn họ còn đường thối lui, còn đường trốn chạy.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Xuyết được mấy ngàn thân quân chăm chú bảo vệ ở chính giữa. Bên ngoài bọn họ, vô số chiến sĩ Đột Quyết bị tàn sát, cơ mặt của Mặc Xuyết ngừng co quắp, sắc mặt tái nhợt như người chết.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Hai tay bị trói sau lưng, thần tình Mặc Cúc Liên cũng chợt an tường gì sánh được, tựa hồ kết cục như vậy từ lâu nằm trong dự liệu của .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Xuyết quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Mặc Cúc Liên trở nên phức tạp.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Quốc sư, bổn hãn cùng ngươi tranh đoạt quyền thống trị thảo nguyên suốt mấy năm, nghĩ hôm nay lại bị hài tử dị tộc ngư ông đắc lợi, nếu sớm biết hôm nay, ta hà tất…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Xuyết tới đây bỗng dừng lại, thần tình buồn bã.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Nếu sớm biết hôm nay, với tính cách của chính mình, càng tranh đấu nhiều hơn, Mặc Xuyết có ngạo khí của Mặc Xuyết, vĩnh viễn cũng ở dưới người, thân ca ca của cũng được, người Hoa triều, càng được!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Cúc Liên nháy mắt, thở dài: “ Mặc Xuyết, đại thế hết! Đột Quyết. Xong! Mấy năm nay chúng ta chảy quá nhiều máu, hi sinh quá nhiều chiến sĩ ưu tú, chúng ta phát động chiến tranh, có phạm thiên hòa, chân thần vạn năng tức giận, nên còn bảo hộ chúng ta nữa.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Thần sắc Mặc Xuyết ngây ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, bỗng nhiên khôi phục vẻ hào sảng ngày xưa.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Chiến tranh là ta khởi xướng, chân thần có thể bắt tội mình Mặc Xuyết là được, vì sao phải buộc toàn bộ Đột Quyết vong quốc diệt chủng? Chân thần sao mà bất công!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trong tiếng cười hào sảng, Mặc Xuyết bỗng nhiên rút ra loan đao, dữ dằn quát to: “ Ta là Đột Quyết Hãn Vương, tôn sùng hoa quý, uy phục tứ hải, những nơi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đều biến thành bãi cỏ của người Đột Quyết chúng ta, con dân dị bang ngoài thảo nguyên, đều phải trở thành nô lệ của người Đột Quyết, ai cũng thể xúc phạm đến tôn nghiêm của hãn vương…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trong tiếng hét vang, hai chân Mặc Xuyết hung hăng thúc mạnh vào bụng ngựa, dương đao thúc ngựa hướng đội trận tiên phong của quân bắc phạt xông tới.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mấy ngàn thân quân Đột Quyết ở phía sau Mặc Xuyết liền theo sát phía sau, mặt bọn họ đều toát ra vẻ bi tráng. Từ xưa người hùng hồn chịu chết, riêng Hoa Hạ bộ tộc, cũng còn có hán tử dị tộc tâm huyết.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Xuyết xông vào đầu tiên, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm soái kỳ thêu chữ “ Phương” ngay trung quân, nhìn vào gã nam tử trẻ tuổi cưỡi con ngựa trắng, thúc ngựa phong tao lại, cái miệng của vì quá mức cắn chặt mà chảy xuống máu tươi đỏ thẫm.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Phương Tranh, là ngươi! Đều là ngươi! Ngươi đích tay làm tan biến mộng đẹp xưng bá thiên hạ của ta, mưu quỷ kế của ngươi hại Đột Quyết từ nay về sau tan thành mây khói. Hôm nay ta liều mạng sống, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục thôi!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Ở phía sau, Mặc Cúc Liên hai tay bị trói nhìn thân ảnh kiên quyết tuyệt trần mà phóng của Mặc Xuyết, khỏi hạ xuống hai dòng nước mắt già nua.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trong tiếng vó ngựa nổ vang, Mặc Cúc Liên mang theo vẻ cười, xướng lên mục ca thê lương, thất ngôn ưu thương bi thương của Đột Quyết, trong tiếng chiến mã hí vang, tiếng trống rung trời chiến trường, đặc biệt du dương thê lương.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Cao cao đầu núi, gió thổi lá bay vào, vừa mấy ngàn dặm, khi nào về cố hương?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Nhiều lần trong tiếng mục ca thê lương ngâm xướng, Mặc Xuyết tay cầm loan đao, nhiễu qua trọng giáp kỵ binh nơi trung tâm chiến trường, sắp tiến tới gần trung quân.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Năm trăm bước, bốn trăm bước, càng lúc càng gần…
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh nhìn Mặc Xuyết hai mắt đỏ đậm giục ngựa cuồn cuộn tiến đến, khỏi hơi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hai mắt chợt khép, hơi kinh hoảng chỉ vào Mặc Xuyết càng ngày càng gần, run giọng hỏi: “ Người kia là người phương nào? Sao lại dũng mãnh như vậy?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Ôn Sâm ở bên giương mắt quan sát chút, chút hoang mang : “ Mặc Xuyết Khả Hãn.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh giống như Tào Tháo xoa mồ hôi lạnh, tán thán : “ là thần kinh rồi, thần kinh rồi.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Ôn Sâm phi thường hợp thời phụ họa: “ Nguyên soái có cần bắt sống người này?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Con mắt Phương Tranh trừng lên: “ Con mẹ ngươi! Giữ lại để tương lai ám toán lão tử hay sao? Lão tử ngu ngốc như vậy sao?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN xong Phương Tranh quay đầu nhìn chung quanh, vung roi ngựa, tà tà chỉ về phía trước, dùng lời kịch kinh điển của nhân vật phản diện chuyên dùng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Các huynh đệ, lên cho lão tử! Ai chém giết được đầu sỏ Mặc Xuyết của bên địch, phần thưởng ngàn vàng, phong vạn hộ hầu!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trong ấn tượng của Phương Tranh, tước vị vạn hộ hầu vĩnh viễn là vì chuẩn bị cho nanh vuốt chịu bán mạng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Nanh vuốt chịu tuân mạng xuất động ít, Phùng Cừu Đao, Hàn Đại Thạch, Tần Trọng ba người giống như bị kích động, vẻ mặt hưng phấn dẫn tướng sĩ dưới trướng đón Mặc Xuyết mà lên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Vạn hộ hầu là của ta!” Trong lúc giục ngựa cuồn cuộn, Hàn Đại Thạch giơ lên đại đao trong tay, đón gió cười to.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Hàn tướng quân, tiểu đệ bất tài, nhưng muốn giành lấy tước vị vạn hộ hầu, làm rạng rỡ gia môn Tần gia, đắc tội!” Tần Trọng ngồi lưng ngựa, cam lòng tỏ ra yếu kém cười .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Hoa triều ba viên đại tướng đều xuất , lại xem Mặc Xuyết như con mồi, ai nhường ai liền tranh đoạt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Sưu!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN mũi tên nhọn đột nhiên bắn ra, Mặc Xuyết phóng ngựa như điên chỉ cảm thấy lồng ngực tê rần, sau đó ngửa đầu rớt xuống.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Hàn Đại Thạch và Tần Trọng ngây người ghìm ngựa, quay đầu hướng trong trận nhìn lại, thấy Phùng Cừu Đao chút hoang mang buông cánh tay xuống, trong tay là cường cung phiếm lên nước sơn bóng loáng, dây cung còn rung động ngớt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phùng Cừu Đao giục ngựa chậm rì rì tiến lên, khí định thần nhàn nhìn Mặc Xuyết nằm bãi cỏ băng lãnh, chỉ thấy cả người co quắp, nơi bộ vị trái tim, run rẩy cắm mũi tên nhọn, mắt thấy còn sống.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phùng Cừu Đao gật đầu, tựa hồ đối với tài tiễn pháp tinh chuẩn của mình có chút thỏa mãn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Đại Thạch và Tần Trọng, quay lại đầu ngựa, chậm rãi trở về trung quân, dương dương tự đắc bỏ lại câu : “ Vạn hộ hầu, bổn tướng quân cũng muốn lên làm phen.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Đê tiện!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Vô lại!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Hàn Đại Thạch và Tần Trọng ngây người chốc lát, sau đó chửi ầm lên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Tướng sĩ dưới trướng từ lâu đón nhận thân quân của Mặc Xuyết, hai bên chiến thành đoàn, tại nhân số cùng sĩ khí cao hơn chiến sĩ Đột Quyết, chiến vẫn nghiêng về đại quân bắc phạt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Xuyết nằm bãi cỏ băng lãnh, bọt máu trong miệng liên tục dũng mãnh tiến ra, cả người co quắp, sắc mặt tái nhợt, cầm lấy loan đao, tựa hồ muốn nhờ thân đao mạnh mẽ đứng dậy, tiếc khí lực toàn thân theo máu tươi chảy ra nơi ngực xói mòn hầu như còn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Thần thái hai mắt Mặc Xuyết dần dần ảm đạm. nhìn bầu trời trầm, đứt quãng : “ Ta…là hãn vương…Đột Quyết…những địa phương được ánh…mặt trời chiếu đến…đều phải biến thành…bãi cỏ của người…Đột Quyết ta…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN xong, Mặc Xuyết khí tuyệt mà chết.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh cách xa, cẩn thận nhìn thi thể còn chút hơi thở của Mặc Xuyết, hơi ngây ra nhìn lát. Phương Tranh bỗng nhiên hung hăng phun lên mặt đất, vạn phần hèn mọn : “ Phi! Ngươi nha đúng là xem mình là Triệu Tử Long bảy lần vào ra chiến trường hay sao hả? Còn bày đặt huênh hoang!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Pháo hiệu rầm rầm vang lên hai tiếng, gần trăm tên binh sĩ Hoa triều cưỡi ngựa phóng như bay chiến trường, dùng tiếng Đột Quyết quá lưu loát kêu to.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Mặc Xuyết chết!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Mặc Xuyết chết!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Ven chiến trường, hãn vương đại kỳ của Mặc Xuyết hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, ầm ầm ngã xuống.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Lịch sử, mở ra trang mới.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Đem soái kỳ của lão tử giơ lên cao hơn chút, cao hơn chút! Đúng, cứ như vậy! Ha ha, chúng tướng, nhìn thấy soái kỳ của bổn soái có hùng tráng ? Phong tao ? Oa ha ha ha…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Cuộc quyết chiến giữa Hoa triều cùng Đột Quyết kết thúc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Chương 391: Giải quyết tốt hậu quả (2)
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Kết thúc đương nhiên, khi tin tức Mặc Xuyết chết truyền khắp từng góc chiến trường, khi đại kỳ hãn vương của Mặc Xuyết ngã xuống trong nháy mắt, toàn bộ sĩ khí của chiến sĩ Đột Quyết tan vỡ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Kiểm kê việc bắt tù binh chiến trường chiến sĩ Đột Quyết còn sống sót chỉ còn hơn hai vạn người, trong đó đại bộ phận đều bị thương.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Càn khôn định, quân bắc phạt Hoa triều cùng kêu lên hoan hô, hậu thế từ nay về sau có thể vĩnh hưởng thái bình, còn phải lo lắng chuyện ngoại tộc xâm lược bắt người cướp của, Hoa triều từ nay về sau xưng bá đông phương, trở thành thiên triều thượng quốc danh như là thực.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Hoa triều muôn năm! Ngô hoàng vạn tuế!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Ngô hoàng vạn tuế!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Tiếng hoan hô vang vọng chín tầng mây, thảo nguyên mênh mông bát ngát thản nhiên lan truyền.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Sau đó các tướng sĩ tình dùng ánh mắt kính sùng kính nhìn tới, thấy vẻ mặt Phương Tranh làm như hổn hển và thương xót, vội vàng xuống ngựa, vài bước chạy tới trước mặt Mặc Cúc Liên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Quốc sư! Bổn soái suất quân đến viện, nghĩ tới, ô ô, nghĩ tới tới chậm bước! Ta…xin lỗi ngươi!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, lúc này Phương Tranh mới chú ý tới hai tay Mặc Cúc Liên bị trói sau lưng, vẻ mặt nổi giận, ánh mắt hung ác độc địa hận thể đem Phương Tranh đánh nát thành ngàn mảnh vụn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh lấy làm kinh hãi, tự chủ được lui ra sau mấy bước, vẻ sợ hãi : “ nghĩ tới Mặc Xuyết lại là tên đồng tính, ngươi chẳng lẽ bị làm gì sao? Đem ngươi buộc chặt như thế, khẩu vị nặng nha, lại thích kiểu này sao, dưới tám tuổi, tám mươi tuổi cũng buông tha, quả thực cầm thú bằng.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Cúc Liên giận dữ : “ Phương Tranh! Ngươi là tên ác ôn hạ lưu đê tiện! Thiết kế hại Đột Quyết ta, chân thần buông tha cho ngươi!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Đối mặt chỉ trích của Mặc Cúc Liên, Phương Tranh như đau lòng, lại ủy khuất: “ Quốc sư, ngươi oan uổng ta, chúng ta là liên minh, thế nào lại thiết kế hại ngươi? Ta phải y theo kế hoạch đến trợ giúp ngươi đó sao? Ta làm sai chỗ nào?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Cúc Liên nhìn chiến trường tán loạn đẫm máu, còn có hơn hai vạn tù binh Đột Quyết còn sót lại, trong mắt của khỏi rơi lệ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Hơn mười vạn chiến sĩ Đột Quyết, hôm nay chỉ còn lại hơn hai vạn người thương tàn tù binh, Đột Quyết, quả thực bị diệt chủng! Đây đều là do lão phu dẫn sói vào nhà tạo nghiệt!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Quốc sư, nén bi thương thuận biến, ngươi phải biết học kiên cường.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Cút! Lão phu cần ngươi chuột khóc mèo giả từ bi!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN có văn hóa nha? Hẳn nên là mèo khóc chuột, kỳ thực ít người cũng có chỗ tốt của ít người, chí ít uổng lương thực, chuyện nuôi sống…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Cút! Phương Tranh! Lão phu cùng ngươi thề đội chung trời!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Quốc sư, ngươi đừng như vậy, chúng ta là huynh đệ chi bang đời đời hữu hảo nha…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Bên trong soái trướng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Toàn bộ tướng lĩnh Hoa triều đều là dáng dấp vui sướng, hoặc cười hoặc trêu chọc nhìn thần sắc cụt hứng của Mặc Cúc Liên đứng trong soái trướng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Thở dài, sắc mặt Mặc Cúc Liên trở nên dị thường thảm hại, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, phảng phất già nua hơn mười tuổi, dù thân thể cũng trở nên ủ rũ còm cõi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Phương Tranh…Phương nguyên soái, thảo nguyên thuộc về Hoa triều rồi, lão phu tranh cùng ngươi, cũng năng lực cãi với ngươi.” Mặc Cúc Liên nhìn Phương Tranh hề có chút vẻ mặt nghiêm túc ngồi sau bàn, trong mắt khỏi lên vẻ cừu hận sâu.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Lão phu chỉ cầu ngươi việc. Cầu ngươi ban thưởng hơn hai vạn tù binh Đột Quyết cho ta, ta…ta dẫn bọn họ về phương bắc, ở nơi đó kéo dài chút hơi tàn. Ngươi là người thắng trong trận chiến tranh này, cầu ngươi, ban ân cho người chiến bại chút lòng từ bi .”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Thần sắc vui cười của Phương Tranh nhất thời thu lại, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Đông bắc? Liêu Châu? Thâm sơn rừng già? Trong lịch sử kiếp trước, cái nôi của Hậu Kim dân tộc Nữ Chân?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Kháo! Nghĩ hay! Lão tử có lòng từ bi, dưới trăm năm sau các ngươi khôi phục nguyên khí, sau đó lại tới đánh chủ ý với Hoa triều ta. Lão tử có ngu như vậy sao?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Ai nha, quốc sư, lời này của ngươi khách khí, cái gì ban ân, cái gì từ bi, ta là người tàn nhẫn như vậy sao? Ông trời có đức hiếu sinh, chiếm thảo nguyên các ngươi, ta ngại ngùng, ta thế nào nhẫn tâm để các ngươi lưu lạc đến địa phương mà chim cũng đẻ trứng, qua cuộc sống như dã nhân ăn tươi nuốt sống cho được? Quốc sư, ngươi thực nhìn lầm ta rồi, bản tính của ta kỳ thực rất thiện lương đó.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Ánh mắt Mặc Cúc Liên nhất thời trở nên cực độ tuyệt vọng, trong mắt lộ ra cỗ ý tứ hàm xúc thê lương bi ai.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Phương nguyên soái, lẽ nào ngươi thực con đường sống cũng lưu cho người Đột Quyết chúng ta? Thực muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh lắc đầu : “ , ta chỉ cấp cho các ngươi đường sống, hơn nữa muốn sinh hoạt của các ngươi càng thêm giàu có hơn so với trước đây.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Lúc này hận ý của Mặc Cúc Liên cũng dám biểu lộ ra, nghe vậy chỉ phải nghi hoặc : “ Phương nguyên soái có ý gì?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Khóe miệng Phương Tranh câu dẫn ra vẻ cười xấu xa quen thuộc, Mặc Cúc Liên nhìn thấy trong mắt, trong lòng chợt lộp bộp chút.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Rất đơn giản, Hoa triều thụ thánh nhân giáo hóa, thánh nhân : Phải dung tất cả. Cho nên ta dự định đem tù binh Đột Quyết các ngươi, còn có những phụ nữ trẻ em cùng người già rơi lả tả trong các bộ lạc Đột Quyết toàn bộ di cư đến nội địa Hoa triều, đương nhiên, các ngươi thể tiếp tục quần cư, toàn bộ phân tán, mỗi châu mỗi phủ, mỗi huyện mỗi hương đều nhét mấy người vào, mọi người cùng uống cùng khiêu vũ, qua những ngày vui sướng hạnh phúc, đẹp, dù là làm thần tiên cũng thèm.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Cái gì?” Mặt mũi Mặc Cúc Liên co quắp, vẻ mặt kinh hãi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh để ý tới Mặc Cúc Liên, vẫn : “ Còn có, ta dự định xóa nạn mù chữ cho người Đột Quyết các ngươi, học học lễ nghi văn hóa của người Hoa triều, cho các ngươi cũng giống như chúng ta, thụ thánh nhân giáo hóa, học xong lễ nghĩa liêm sỉ, từ nay về sau mọi người gặp mặt liền khách khách khí khí, còn dùng đao vừa đánh vừa giết. Như vậy có lễ phép, đương nhiên, triều đình cũng phân chia thổ địa và nông cụ cho các ngươi, lại phái người chuyên đến dạy cho các ngươi kỹ thuật nông canh, từ nay về sau các ngươi chính là con dân dưới cai trị của hoàng đế Hoa triều rồi.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN tới đó Phương Tranh trừng mắt nhìn Mặc Cúc Liên cười xấu xa, : “ Có phải có cảm giác hạnh phúc đến mức sắp nổ tung? Còn hơn các ngươi phải chăn thả tại thảo nguyên, ngày đêm gió mưa thổi tạt, so sánh, Hoa triều quả thực chính là thiên đường.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Ngươi… đê tiện! Lão phu phản đối!” Mặc Cúc Liên tức giận khàn tiếng kêu lên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Cúc Liên từng du học tại Hoa triều khi còn trẻ, cũng từng đọc sách thánh hiền, biết đáng sợ của văn hóa Hoa triều, nho gia có ý chí bao dung vạn vật, có khí độ khoan dung nhân hậu, nếu để người Đột Quyết tu tập văn hóa Hoa triều, cần bao năm, những hổ lang hung ác độc địa trong lời của thánh nhân , biến thành những con cừu dịu ngoan nhất, loại văn hóa này thẩm thấu, có thể trong thời gian rất ngắn, đem người Đột Quyết đồng hóa thành người Hoa triều, từ đó xem như Đột Quyết triệt để diệt tộc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh rốt cục làm sao mà trưởng thành? Chủ ý của vì sao luôn luôn nham hiểm như vậy?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh khí định thần nhàn tằng hắng tiếng, chắp tay mà đứng, khuôn mặt lãnh sâm : “ Quốc sư đại nhân, ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu ràng trạng huống ? Tình cảnh này, ngươi phản đối còn tác dụng sao?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Cúc Liên nghe vậy cứng lại, sau đó cụt hứng cúi đầu xuống.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Bởi vì người là dao thớt, ta là thịt cá, tranh đấu vô ích, đại thế, từ lâu thể cứu vãn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh lạnh lùngthần tình như đưa tang của Mặc Cúc Liên, khỏi cười.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Lão già này, lão tử làm tiêu tan vương bá khí của ngươi, ngươi cho rằng mình vẫn là quốc sư cao cao tại thượng?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Phương nguyên soái, nếu bộ lạc Đột Quyết về hướng nam, thảo nguyên làm sao bây giờ?” Mặc Cúc Liên ngẩng mạnh đầu, nỗ lực tìm kiếm tia cơ hội trở mình cuối cùng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Phương Tranh cười cười, : “ Điều này nhọc quốc sư đại nhân quan tâm, thảo nguyên đương nhiên do tướng sĩ Hoa triều vào chiếm giữ, đến lúc đó chúng ta ở tại Khai Bình, Tháp Sơn, Du Mộc Xuyên, Hắc Sa Thành thiết lập Hoa triều đô hộ phủ, các ngươi thủ vững thảo nguyên nhiều năm như vậy, khổ cực rồi, cứ giao qua cho chúng ta , chúng ta khổ cực chút, giúp người Đột Quyết các ngươi thủ vài trăm năm.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Nhìn sắc mặt thảm hại của Mặc Cúc Liên, Phương Tranh cười tủm tỉm : “ Về phần ngươi sao, ha hả, chúc mừng quốc sư, chúc mừng quốc sư, bổn soái mang theo quốc sư cùng tiểu Khả Hãn khải hoàn quay về triều, yết kiến ngô hoàng vạn tuế. Đến lúc đó thỉnh hoàng thượng phong hầu cho quốc sư, phong chức công gì đó cho tiểu Khả Hãn, ban thưởng tòa nhà cho các ngươi tại kinh thành, hai người công hầu các ngươi có thể nhảy nhót vui vẻ chung quanh kinh thành, ngoại trừ ra kinh, các ngươi làm gì cũng ai ngăn cản, thế nào? Quốc sư, ta nghĩ chu đáo cho các ngươi phải ?”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Mặc Cúc Liên nghe vậy hai chân mềm nhũn, rốt cục vô lực ngồi bệch dưới đất.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Lão Mặc, sau này chúng ta là đồng liêu trong triều, chiếu cố cho nhau.”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Đa tạ Phương nguyên soái!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Ân, nếu chiếu cố cho nhau, bằng trước tiên ngươi chiếu cố cho ta thế nào? Ngày trước lúc ngươi mang theo tiểu Khả Hãn rời khỏi Hắc Sa Thành, khẳng định thu nạp ít vàng bạc châu bảo nha? Ta từ Hoa triều mang đến ngàn hộp phấn ngọc trai cao cấp…”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN “ Lão phu…mua hết!”
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com C U N Gcungquanghang.com H A N Gcungquanghang.com JONATHAN Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

  4. vulinh

   vulinh Well-Known Member

   Bài viết:
   20,019
   Được thích:
   24,200
   Chương 392: Đại kết cục (1)
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Thiên hạ binh mã đại nguyên soái Phương Tranh được tân hoàng sắc phong, suất hơn mười vạn binh sĩ, xuất binh bắc phạt, Phương Tranh xem xét thời thế, trong quân trướng định ra “ dùng bạo chế bạo, mượn đao giết người” diệu kế, khiến cho hai phe Đột Quyết tàn sát lẫn nhau, cuối cùng quân bắc phạt đều xuất , vây quanh tàn sát quân đội người Đột Quyết, gần như toàn bộ tiêu diệt cùng bắt sống tù binh.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Cuộc chiến thành công, binh mã Đột Quyết hơn mười vạn người toàn bộ còn sót lại chút gì, sau cuộc chiến kiểm kê chiến quả, Đột Quyết Khả Hãn Mặc Xuyết bị Hoa triều đại tướng Phùng Cừu Đao bắn chết trong chiến trận, quốc sư Đột Quyết Mặc Cúc Liên và tiểu Khả Hãn Mặc Cự được mới ủng lập bị bắt làm tù binh, quân sĩ Đột Quyết chết trận hơn mười vạn người, còn lại hơn hai vạn người bị bắt giữ, đến tận đây, thanh tráng chiến sĩ của dân tộc Đột Quyết bị tiêu diệt hầu như còn, thảo nguyên diện tích rộng lớn, chỉ còn lại mấy trăm bộ lạc chỉ toàn người già phụ nữ và trẻ em, được quân đội Hoa triều phân ra năm lộ, từ nam hướng bắc, quét ngang thảo nguyên, đem toàn bộ các bộ lạc thảo nguyên đều tập trung lại, di chuyển về phía nam.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đây là lần di chuyển đại quy mô chưa từng có. Phụng mệnh lệnh của nguyên soái Phương Tranh, toàn bộ người Đột Quyết sau khi tập trung, lướt qua Chúng Hà, nam nhập Trường Thành, gần trăm vạn người già, phụ nữ và trẻ em đều di cư vào sâu trong nội địa Hoa triều, sau đó phân ra đơn vị là trăm người, phân tán ra, cưỡng chế tính mạng cho bọn họ định cư tại mỗi châu mỗi phủ mỗi huyện mỗi hương, do địa phương nha môn phái người tinh thục việc đồng áng chỉ dạy lại. Phân cho bọn họ thổ địa và nông cụ, lại giáo dạy cho bọn họ việc nông canh, do nha môn địa phương lo việc lập lại hộ tịch.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Triều đình cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, do Hàn Lâm Viện trong kinh thành đứng đầu, quốc khố thông qua chuyên khoản ở tại từng địa phương thành lập công học, đối tượng công học chiêu sinh là tiểu hài tử Đột Quyết hoàn toàn chưa biết chữ, do các văn nhân tú tài thất bại trong khoa cử dạy học, dạy cho những tiểu hài tử này học tập tiếng Hán, tập lễ nghi, hiểu Khổng Mạnh. Biết liêm sỉ, từ nay về sau triệt để hủy bỏ văn hóa chữ viết của Đột Quyết, thống nhất dùng văn tự Hoa triều làm tiêu chuẩn.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Việc làm dã man chính là chỉ biết đơn giản tạo thành tổn hại thành thổ ịa. Nhưng xâm lược văn hóa là đáng sợ, làm bao nhiêu dị tộc xâm lấn Trung Nguyên, dù là dị tộc lấy được giang sơn, nhưng kết quả sao? Cuối cùng dị tộc vẫn bị Hoa triều đồng hóa, nho gia giáo huấn suốt mấy ngàn năm của Hoa triều, tin tưởng những tiểu hài tử Đột Quyết này ở nhiều năm sau, triệt để quên mất mình từng thuộc về dân tộc Đột Quyết, vĩnh viễn cũng nhớ lại từng có dân tộc Đột Quyết xưng bá thảo nguyên bị nam tử chỉ mới hai mươi tuổi vong quốc diệt chủng, nhiều năm sau, rót vào trong khung của bọn họ, chỉ có “ Tử viết…” chỉ có tam cương ngũ thường do thánh nhân giáo huấn, bọn họ và toàn bộ dân chúng phổ thông cũng như nhau, thành thành đọc sách, khảo khoa cử, lập chí chức vị, trung tâm vì nước, sau hai đời, bọn họ triệt để biến thành con dân trung thành kính cẩn của Hoa triều hoàng đế.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Mặc Cúc Liên và tiểu Khả Hãn Mặc Cự dưới “ thịnh tình” mời mọc của Phương Tranh, nửa kéo nửa áp tống tới kinh thành Hoa triều, yết kiến Hoa triều hoàng đế bệ hạ, từ nay về sau chết già trong kinh thành.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Toàn bộ người già phụ nữ và trẻ em của dân tộc Đột Quyết di cư về hướng nam, thảo nguyên trở nên trống rỗng, Phương Tranh lại dùng danh nghĩa thiên hạ binh mã đại nguyên soái hạ quân lệnh, nam khởi trú quân của Hưng Khánh Phủ, bắc tới trú quân U Châu, đều xuất phát về hướng bắc, đến Tháp Sơn, Chúng Hà, Khai Bình, Du Mộc Xuyên, bao quát Hắc Sa Thành từng là vương đình của Đột Quyết, nhiều địa phương đều thành lập đô hộ phủ, phái trọng binh đóng quân, lãnh thổ Hoa triều mở rộng hơn ngàn dặm về hướng bắc, thậm chí kéo dài đến tận ngoại giao giới với nước La Sát ( nước Nga), bắc tới Tây Bá Lợi Á bình nguyên, tây tới Ha Mi của Cam Thiểm hướng tây, toàn bộ thổ địa lớn rộng tới phần ba của Hoa triều lúc trước. Cực đại mở rộng lực ảnh hưởng của Hoa triều đối với các nước lân bang. Đến tận đây, cuộc chiến bắc phạt của Phương Tranh với lời đem thảo nguyên nhét vào bản đồ Hoa triều hoàn toàn được thực .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Giải quyết xong hậu quả công việc cùng xử lý thỏa đáng, Phương Tranh suất đại quân bắc phạt bắc đầu triệt về nam, cùng với đại thắng khải hoàn ban sư hồi triều.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R đường qua U Châu, quan viên bên trong U Châu cùng bách tính nghênh ra khỏi thành ba mươi dặm, mọi người quỳ hai bên đường, hân hoan gì sánh được nghênh tiếp quân đội vì nước lập xuống cái thế kỳ công, bách tính dìu già dắt trẻ, mang theo thức ăn được tỉ mỉ chuẩn bị, nhiệt tình hướng cho tướng sĩ quân dung rạng ngời, biết là ai mang theo lẵng hoa, những nơi tướng sĩ đại quân bắc phạt qua, bách tính đều hướng bọn họ tung ra những cánh hoa, bên ngoài thành mưa hoa rơi khắp bầu trời, có thể là kỳ quan.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh lệnh tướng sĩ đóng quân ngoài thành, chính mình dẫn theo những tướng lĩnh có công trong lần bắc phạt này vào thành, lại ở trong thành U Châu tìm nhà tửu lâu mở đại yến ban thưởng cho Phùng Cừu Đao, Hàn Đại Thạch, Tần Trọng hơn mười vị tướng lĩnh có công.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Lão bản tửu lâu nghe nguyên soái Phương Tranh đánh bại Đột Quyết đãi tiệc ban thưởng cho tướng lĩnh có công, vui mừng đến muốn ngất, lúc này lập tức dừng mua bán, chuyên tâu hầu hạ cho những hùng dân tộc vì nước chinh chiến, chảy máu hi sinh. Đầu bếp trong tửu lâu khởi lên toàn bộ tinh thần, tỉ mỉ làm ra mười bàn Tướng Quân Yến, buổi tiệc tập trung đủ thức ăn mang hương vị nam bắc đặc sắc, hiếm có hi quý, có thể coi là cực kỳ hào hoa xa xỉ. Đối với những tướng lĩnh vì quốc gia đẫm máu chiến đấu, thịnh yến dù hào hoa xa xỉ thế nào cũng đều xứng với công lao hiển hách của bọn họ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Lão bản tửu lâu khôn khéo đợi khi Phương Tranh bọn họ tan tiệc hồi doanh, lập tức sai người đem lầu các do Phương Tranh đãi tiệc bảo tồn lại, lại thỉnh văn nhân đề tự lưu bút, ghi lại cho đời sau những giai thoại đẹp đẽ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Từ đó về sau, tửu lâu này được đổi tên là Đắc Thắng Lâu, nhân vì thành công trận bắc phạt mà có, đắc thắng trở về. Tửu lâu sau lại trở thành cảnh quan danh thắng bên trong thành U Châu, từ đó về sau sinh ý thịnh vượng, ngày tìm cả đấu vàng. Đặc biệt tòa lâu do bắc phạt nguyên soái Phương Tranh mở tiệc chiêu đãi tướng lĩnh có công, được người trong thiên hạ xem là nếu có thể đãi tiệc ở đây đãi khách rất quang vinh, dính dính chút quang thải thắng lợi của Phương đại nguyên soái.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sau Phương Tranh nghe có người nương theo danh nghĩa của trắng trợn vơ vét của cải, đố kị đến hai mắt đỏ lên, thầm phái người hướng lão bản tửu lâu vơ vét tài sản đến gần vạn lượng bạc với danh nghĩa “ phí sử dụng danh nghĩa cùng chân dung”. Lúc này mới hết phẫn nộ, chuyện này là sau, tại nhắc tới.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Yến hội rất náo nhiệt, toàn bộ tướng lĩnh nhìn Phương nguyên soái ngồi chủ vị với dáng dấp tươi cười tủm tỉm bại hoại, ánh mắt mọi người nhiệt liệt, bao hàm sùng kính, trước đây từ trong lòng vẫn luôn khinh thường thái độ làm người của Phương Tranh, lúc này đều tình thành ý hướng Phương Tranh kính rượu, biểu đạt tình kính nể đối với .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hoa triều chịu cường địch phương bắc lăng nhục hơn trăm năm, hôm nay dưới tỉ mỉ bố cục của vị nam tử chỉ mới hai mươi tuổi này bị vong quốc diệt chủng, nghĩ lại ngày trước, cũng là tại ngoài thành U Châu, khi Phương nguyên soái phát ngôn bừa bãi muốn đem thảo nguyên nhét vào bản đồ Hoa triều, bao nhiêu tướng lĩnh thầm cười nhạo trong lòng, cho rằng Phương nguyên soái chỉ là khoe khoang mà thôi. Nhưng thực lại chứng minh, Phương Tranh ra xác thực làm được. Cuộc chiến này quốc thổ Hoa triều mở rộng thêm phần ba, thảo nguyên hoàn toàn nhét vào bản đồ Hoa triều, từ nay về sau phương bắc yên ổn, bách tính quân dân biên thành còn chiến , đây đều là công lao của Phương Tranh!
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hôm nay Phương Tranh tự nhiên biết, cuộc chiến này, danh vọng của ở tại quân đội Hoa triều lên cao vô hạn, chiếm được thành tâm bái phục của toàn bộ các tướng lĩnh trong quân. Trước khi bắc phạt, bách tính tôn xưng với danh hào “ Chiến Thần”, hôm nay người cũng thực danh, cũng còn ai hai lời.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Mở mang bờ cõi, lập công báo quốc, từ trước đến nay đều là mục tiêu truy cầu suốt đời của các võ tướng, hôm nay Phương nguyên soái dẫn theo bọn họ lập ra công lao huân thiên, vừa nghĩ quay về kinh thành hoàng thượng phong thưởng cho bọn họ, các tướng lĩnh khỏi kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Bảy phần cảm giác say sưa hóa thành mười phần, rượu say mà người tự say.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cũng uống khá nhiều, khi bắt đầu líu lưỡi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng hướng các tướng lĩnh biểu thị, quay về kinh bàn giao lại chức nguyên soái, lại hướng hoàng thượng từ quan, từ nay về sau làm phú quý ông hưởng thụ tiêu dao thái bình các tướng lĩnh cùng kêu lên than thở tiếc hận, ít tướng lĩnh vỗ ngực thỉnh Phương Tranh dẫn theo bọn họ chinh phạt dị quốc, bọn họ thề sống chết theo Phương nguyên soái, Phương Tranh ngây ra, sau đó liền cự tuyệt đề nghị hiểm này, lại tiếp tục chiến tranh? Ngươi nha dự định muốn ta chinh phục địa cầu? Lão tử có nhàn tới chán chết cũng đem tính mạng của mình ra giỡn, tại lòng người bẩn, lão tử giúp các ngươi lập công, nhưng các ngươi lại muốn lão tử tiếp tục liều mạng, các ngươi còn là người sao?
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phùng Cừu Đao và Tần Trọng nghe vậy, hai người liếc nhau. Phùng Cừu Đao vùi đầu uống rượu, lời, nhưng Tần Trọng lại mấp máy môi vài lần, muốn lại thôi. Sau khi tan tiệc, Tần Trọng thỉnh Phương Tranh qua góc người, do dự hướng Phương Tranh ra câu ý vị thâm trường: “ hùng thể tự cắt cánh chim.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh ngẩn người, say tám phần chợt tỉnh ba phần. Vô cùng kinh ngạc nhìn phía Tần Trọng, Tần Trọng lại mỉm cười, hề nhiều lời, thẳng đến rời .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Suy nghĩ lại, Phương Tranh nhất thời hiểu ý tứ của Tần Trọng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đó là thời đại chú trọng binh quyền, trong tay có binh, tướng sĩ phục vụ quên mình, nhưng mình lại bị triêu cục ngụy biến làm lay động, ý tứ Tần Trọng rất ràng, tân hoàng ân sủng chỉ là nay, nếu muốn Phương gia suốt trăm năm bị đế vương nghi kỵ, trong tay ủng binh, làm đế vương kiêng kỵ, mới là cách làm chính xác nhất, đúng với câu “ hùng nên tự cắt cánh chim.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh hiểu , danh vọng của mình ở trong quân rất cao, nếu vẫn tiếp tục lĩnh binh, tin tưởng bọn đều thề sống chết theo mình, nhưng, có cần như vậy sao? Lẽ nào những người sau khi xuyên qua cuối cùng luôn phải bước con đường xưng vương xưng bá, mưu đoạt giang sơn? con đường như người thường hay sao? Ta thích an tâm hưởng lạc làm sao vậy? Ta có chí lớn, tình nguyện đọa lạc làm sao? Ta có tiền đồ thế nào? Dứt bỏ tình nghị với Mập Mạp , mình là nhân tài làm hoàng đế hay sao? Đột Quyết bình diệt, mắt thấy Mập Mạp phải lập tức bắt tay vào việc làm ra sách lược biến pháp cường quốc, mỗi ngày đều có núi tấu chương xem hết, có đống quốc xử lý xong, so sánh, ai sống được càng tư nhuận hơn mình? Tự cắt cánh chim? Phi! Cánh chim mọc dài cũng phải là hùng, là điểu nhân( người chim)! cắt để làm chi?
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh lắc đầu, quyết định quên những lời này của Tần Trọng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Dù sao, Phương Tranh tin tưởng Mập Mạp, lúc mình từ quan, còn xung đột về lợi ích với Mập Mạp, cũng giống như trước đây từng bảo chứng trước mặt tiên hoàng, cùng Mập Mạp suốt đời vẫn là quân thần, cũng là bằng hữu suốt đời, đến nơi đến chốn.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đại quân bắc phạt dưới suất lĩnh của Phương Tranh, tiếp tục khải hoàn về nam. Ven đường toàn bộ nhưng thành trấn nông thôn, bách tính nghe quân bắc phạt đắc thắng trở về, đều đem thực vật ngon nhất trong nhà ra đãi tướng sĩ, bọn họ chảy nước mắt quỳ sát hai bên đường, tình cảm tạ quân bắc phạt vì bách tính tiêu diệt Đột Quyết, từ nay về sau Hoa triều còn bị sỉ nhục của kẻ bên ngoài.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Các tướng sĩ bị bách tính tiếp đón quá nhiệt tình, con đường tháng biến thành hai tháng tròn, khó khăn lắm mới nhìn thấy thành tường nguy nga cao vót của kinh thành, dưới ánh mặt trời buổi chiều tản mát ra kim quang cường liệt, mang theo khí thế hoàng thành rất nặng phong cách cổ xưa, làm kẻ khác nhịn được lòng sinh kính sợ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Về đến nhà rồi!” Phương Tranh ngồi lưng ngựa, khẽ cười , thở ra hơi.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Rốt cục, ta hoàn thành sứ mạng cuối cùng trong thời đại này, từ nay về sau chỉ còn tiêu dao.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chúng tướng sĩ mắt đầy lệ nóng, nhìn thành tường trước mặt, trong lòng khỏi kích động vạn phần.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đúng vậy, về đến nhà rồi. Trận đánh cuối cùng của Hoa triều thắng lợi, từ nay về sau còn cường địch, việc binh đao nhập khố. Ngựa phóng Nam Sơn, bọn họ tự tay sáng tạo thắng lợi huy hoàng nhất của thời đại này, chiến tranh giống như con cự thú khát máu dữ tợn, rốt cục đạp những bước chân cam lòng, dần dần rời xa quốc gia nhiều cực khổ này, hậu đại đời sau có thể ngồi trong học đường mà đọc sách, có thể cần lao ruộng đồng, có thể bãi cỏ tràn đầy ánh nắng mặt trời mà tùy ý cười đùa, vĩnh viễn cần lo lắng thiết kỵ của địch quốc, vĩnh viễn cần sợ cương đao sáng như tuyết của địch nhân đoạt sinh mạng của người thân, bởi vì địch quốc của chúng ta, bị tiêu diệt trong tay các vị tiền bối hôm nay. Dưới quyết sách minh của Phương nguyên soái, bị tru giết sạch , từ nay về sau còn lưu lại tia vết tích.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nghĩ tới đây, ánh mắt của toàn bộ các tướng sĩ đều nhìn về phía Phương Tranh có thêm sùng kính và cảm kích.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nam tử trẻ tuổi này, dẫn theo bọn họ, sáng tạo kỳ tích đủ để sử sách lưu danh vạn năm!
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Cách kinh thành còn hơn hai mươi dặm, chợt thấy lão thái giám ăn mặc phục sức màu xanh bước nhanh những bước chân nho , hướng Phương Tranh chạy tới nhanh.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh ngưng mắt vừa nhìn, hắc, là người quen cũ. Người này chính là Tào công công, nội thị hầu hạ qua hai đời đế vương, chính là nhân vật cường quyền số trong cấm cung.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Chúc mừng quốc công gia đắc thắng hồi triều. Hoàng thượng và cả triều đại thần, cùng với bách tính toàn thành ra nghênh đón ngoài thành hai mươi dặm, được hoàng thượng hạ chỉ tu sửa “ Bình Bắc Đình Trung Đẳng Hậu Quốc Công Gia.” Tào công công còn chưa dừng bước, khởi khuôn mặt tươi cười, rất xa hướng Phương Tranh chắp tay cười .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh kinh ngạc, vội vàng đáp lễ, : “ Hoàng thượng tự mình nghênh tiếp ta? Cái này…ta làm sao dám đương, là được mà sợ a…”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tào công công về phía trước vài bước, đưa tay kéo dây cương chiến mã của Phương Tranh, sau đó lại dắt con ngựa của Phương Tranh hướng cửa thành đến.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh ngồi lưng ngựa kinh hãi : “ Tào công công cần như vậy! Làm sao dám để cho ngài dẫn ngựa? Mau mau buông tay.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tào công công quay đầu lại nhìn Phương Tranh cười, nét mặt cũng tia khó chịu.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Quốc công gia, hoàng thượng có chỉ, lệnh lão nô dẫn ngựa cho quốc công gia, để biểu công lao to lớn của quốc công gia, quốc công gia vì nước chiến đấu đẫm máu, lập ra công lao lớn như vậy, chưa từng có ai, sau này cũng có, ta vì ngài dắt ngựa, thế nhưng là phúc phận tu luyện từ ba kiếp trước a!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nghe vậy, nét mặt khỏi nổi lên vẻ cảm động, giương mắt nhìn lên, cách phía trước xa, đứng đông nghịt gần vạn người, có đại thần lẫn bách tính, đầu lĩnh là vị nam tử trẻ tuổi mặc kim sắc long bào, thịt béo tròn vo, giống như quả bóng cao su lớn, đứng ngay giữa quan đạo.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh vội vàng xuống ngựa, hướng phía trước vài bước, sau đó nhấc vạt áo, đoan đoan chính chính quỳ gối ngay giữa quan đạo, lớn tiếng : “ Thần, Phương Tranh, phụng hoàng mệnh xuất sư bắc phạt, hôm nay đắc thắng hồi triều, khấu kiến ngô hoàng vạn tuế!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Có Phương Tranh làm đầu lĩnh, tướng sĩ quân bắc phạt phía sau cũng đồng loạt xoát xoát quỳ xuống, trong miệng cùng kêu lên: “ Khấu kiến ngô hoàng vạn tuế!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trong mắt Mập Mạp chứa đầy nước mắt lưng tròng lẫn kích động, nghe vậy ha ha cười, đưa tay nâng Phương Tranh đứng lên. Sau đó nhìn các tướng sĩ quân bắc phạt, nghiêm nghị : “ Chúng tướng sĩ khổ cực, bình thân!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chúng tướng sĩ động tác nhất trí cùng đứng lên. Đối mặt với ánh mắt hoàng thượng, bọn họ ưỡn ngực, nhìn chớp mắt, mặt tràn đầy kiên nghị và kiên cường.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Mập Mạp chậm rãi quét mắt nhìn ᣠtướng sĩ, mặt lộ ra dáng tươi cười cảm kích thỏa mãn.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Các tướng sĩ, các ngươi đều là công thần của Hoa triều ta, các ngươi chảy máu hi sinh, đổi lấy trăm năm yên ổn cho Hoa triều, từ nay về sau Hoa triều còn bị kẻ thù bên ngoài lăng nhục, chúng ta chậm rãi bước tới cường thịnh! Trẫm đại biểu cho thiên hạ bách tính con dân, cảm tạ các ngươi! Chư tướng sĩ xin nhận lễ của trẫm!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R xong, Mập Mạp sửa sang lại long bào, sắc mặt nghiêm nghị hướng các tướng sĩ quân bắc phạt vái chào sâu.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chúng tướng sĩ cực kỳ cảm động, lại cùng nhau đồng loạt quỳ xuống.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cười cười, bỗng nhiên giơ cao nắm tay, mặt hướng các tướng sĩ quát lớn: “ Hoa triều vạn thắng! Ngô hoàng vạn tuế!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Các tướng sĩ bị lây nhiễm, đều giơ cao nắm tay hưng phấn hô lớn: “ Hoa triều vạn thắng! Ngô hoàng vạn tuế!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Hoa triều vạn thắng! Ngô hoàng muôn năm!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tình tự mọi người bị viên hỏa tinh nho châm lên, nhất thời quan đạo dài, tiếng hoan hô liên tiếp, rung động thiên địa.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trong tiếng hoan hô, Phương Tranh lặng lẽ lau mồ hôi, hướng Mập Mạp giơ ngón tay cái lên, thấp giọng : “ Được a Mập Mạp, lại biết thu mua lòng người, hồi công thần, hồi thụ thi lễ của ngươi, chậc chậc…”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Mập Mạp cười khổ : “ Ngươi nhìn ra. Nhưng ta van ngươi đừng vạch trần được ? Làm hoàng đế cũng dễ dàng đâu.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Ngẩng đầu nhìn kỹ Phương Tranh, trong ánh mắt Mập Mạp tràn ngập vẻ cảm kích, thế nhưng vẫn chưa câu cảm tạ, bằng hữu huynh đệ thổ lộ tình cảm, những lời này quá dư thừa, bằng hữu là người lúc ngươi gặp nguy nan dìu ngươi tay, dìu ngươi, cũng phải chờ câu ngươi cảm tạ, có đôi khi ánh mắt, đây đó liền hiểu được tâm ý của đối phương.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Phương huynh, ngươi gầy.” Mập Mạp gần như than thở.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Mập Mạp huynh, ngươi lại càng béo.” Phương Tranh có chút cam lòng , lão tử đánh sống đánh chết ngoài tiền tuyến, ngươi ở trong kinh thành lại càng ăn cho béo lên, điều này còn có thiên lý sao? Ba trăm vạn lượng bạc chẳng lẽ bị ngươi giấu lại để mua đồ ăn?
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Ánh mắt Mập Mạp lóe ra, cười gượng vài tiếng, bật người dời trọng tâm câu chuyện.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Phương huynh đắc thắng trở về, buổi tối chúng ta tìm chỗ khánh công cho ngươi, làm sao?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Địa phương nào?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là kỹ viện. Ta ngươi nghe, gần đây tại Mẫu Đơn Lâu mới có vị Hồ Cơ vừa tới, tròng mắt của nàng mà lam, còn có mông lớn, eo , bộ ngực to…”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Ánh mắt Phương Tranh nhất thời nổi lên vài phần tao đãng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Ta là chính nhân quân tử, thế nào lại đến loại địa phương này? Tử Mập Mạp quá coi thường ta.” Đón lấy ánh mắt hèn mọn của Mập Mạp, Phương Tranh bật người đổi giọng: “ Được rồi, lão tử lập công lớn như vậy, kỹ viện chúc mừng lần, Hồ Cơ ta cần, tìm cho ta song phi yến là được, ai, trước tiên trước, ai mời khách?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Quốc khố trống rỗng rồi, ta ngay cả tiền kỹ viện cũng tìm ra, đương nhiên do ngươi mời khách.” Mập Mạp vẻ mặt đương nhiên .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Kháo! Đây là khánh công cho ta sao? Sao ta lại nghĩ ngươi giống như vơ vét tài sản của ta?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thỉnh kỹ viện, cũng là trong những công lao ngươi lập nha.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R trận đánh bắc phạt của Hoa triều, lại có thêm phần ba quốc thổ, triệt để bình diệt cường địch phương bắc, dưới toàn quốc đều vui mừng cổ vũ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chương 392: Đại kết cục (2)
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Dịch: Phongnhi
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nguồn: Vip.vandan
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Bộ Binh thượng thư Ngụy Thừa Đức đứng đầu thượng tấu, vì Phương Tranh mở mang bờ cõi, lập ra công lao quá lớn, trước kia chưa từng có ai, sau này cũng chưa chắc có, vì vậy Ngụy Thừa Đức thỉnh tấu, cả triều văn võ đồng thanh phụ họa, lập Phương Tranh làm vị thân vương khác họ, Mập Mạp đem lãnh địa Giang Nam ngay sát kinh thành làm đất phong cho Phương Tranh, Phương Tranh được sắc phong làm Ngô Vương, thế tập được thừa kế, lại chuẩn cần nhận phiên địa, có thể ở lại trong kinh thành.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Làm cho người giật mình chính là, Mập Mạp ban cho Ngô Vương Phương Tranh kim đồng bằng vàng ròng chế tạo, lại hạ chỉ minh cáo toàn thiên hạ, kim đồng có thể đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Hơn nữa càng ban thưởng cho Phương Tranh vào điện cần quỳ, ra điện cần bẩm cáo, vô thượng tôn vinh.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh được kim đồng, cười như hoa nở. Lão tử có thể xem như là Bát Hiền Vương của Tống triều nha? Chậc chậc, kim đồng này là thứ tốt, đời đời truyền xuống, dùng còn ngon hơn cả kim bài miễn tử, có uy lực thua gì viên đạn hạt nhân.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Cả triều văn võ kinh ngạc, khỏi đều ước ao, Phương Tranh đoạt được lòng tín nhiệm sâu sắc của tân hoàng, xưa nay có thần tử nào có thể sánh bằng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Mà Phùng Cừu Đao, Hàn Đại Thạch, Tần Trọng cùng hơn mười vị tướng lĩnh, cũng được phong thưởng, ba vị đại tướng được phong làm khai quốc quốc công, được thụ binh quyền, ít ngày nữa đến phòng thủ quốc cảnh phương bắc.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nhân vật số hai của cơ cấu đặc vụ Ôn Sâm, trong cuộc chiến bắc phạt cung cấp tình báo chuẩn xác cho nguyên soái Phương Tranh, cũng được phong làm nhất đẳng hầu tước, quan thăng hai cấp, rốt cục vô cùng vui mừng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Cùng là phong thưởng, số phận tiền Đột Quyết quốc sư Mặc Cúc Liên và tiểu Khả Hãn Mặc Cự lại kém cỏi hơn Phương Tranh rất nhiều. Hai người mặc dù cũng được phong làm quốc công, nhưng chức quốc công này cũng phong cảnh vô hạn như Phương Tranh, mang theo nét mặt già nua nhận tiếp nhận hoàng đế sắc phong, Mặc Cúc Liên cùng tiểu Khả Hãn liền ở mãi trong tòa nhà do hoàng đế ban cho, từ đó về sau đóng cửa tiếp khách, ra khỏi cửa nửa bước.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sách sử ghi chép, tiền Đột Quyết quốc sư Mặc Cúc Liên vào kinh thành được hai năm, úc mà chết, suốt đời ra khỏi kinh thành. Mà tiểu Khả Hãn, biết có phải lúc còn bé bị Phương Tranh búng tiểu kê kê quá độc hay , tiểu Khả Hãn cả đời lấy vợ. Nhưng lại còn thêm căn bệnh tự bế chứng, đến năm hai mươi tuổi, có ngày ở trong phủ uống rượu say, lại ra giếng nước vớt ánh trăng, kết quả phác thông tiếng rớt vào, sau đó liền vĩnh biệt cõi đời.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trong dã sử ghi chép sau khi tiểu Khả Hãn qua đời, hoàng đế chợt ngẩn ra, lại nghe trong thâm cung vang lên tiếng khóc rống thất thanh, sau đó lại cùng Ngô Vương Phương Tranh dạo kỹ viện, xem như ai điếu.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh càng thống khổ, viết thiên điếu văn kỷ niệm tiền đồ sáng lạn của tiểu Khả Hãn khi còn sống. Theo sử quan ghi chép, Ngô Vương viết đầy cả thiên điếu văn “ ô hô ai tai, hồn hề trở về” chỉ là dòng này, có ai hiểu được, ngoại trừ chính , ai cũng xem hiểu. Lúc tiểu Khả Hãn được đem hạ táng, quốc công phủ đêm đó bị đạo tặc vào, trộm vô số vàng bạc châu bảo. Khắp phủ bị trộm sạch còn, giống như gặp phải thiên tai, vô cùng thê lương.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sau lại có người ở trong Ngô Vương phủ phát châu bảo vốn thuộc phủ đệ của tiểu Khả Hãn. Lai lịch rất là khả nghi, Ngô Vương đối với việc này cười hắc hắc, giữ kín như bưng. Thần bí đến rối tinh rối mù. Sau bị ngôn quan trong triều tham tấu qua vô số lần, Ngô Vương chỉ cãi chày cãi cối là tiểu Khả Hãn ở trời linh thiêng, báo mộng tặng cho , phiên chuyện ma quỷ này bị sử quan ghi vào sách sử, để cung cấp cho hậu nhân giải khai mê đề này.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Án luật vương gia thể tham chính, Phương Tranh rời khỏi triều đình cũng xem như đạt được mục đích, từ đó về sau an tâm ở trong kinh thành làm tiêu dao vương gia, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mặc dù Phương Tranh buông tay mặc kệ chính , nhưng cơ cấu đặc vụ triều đình Ảnh Tử, Mập Mạp hoàng đế cũng dám giao cho người khác quản lý. Vẫn do chính tay Phương Tranh quản lý, sau đó Ảnh Tử phát triển càng ngày càng lớn mạnh, lại phối hợp với biến pháp đồ tân của Mập Mạp, phổ biến hành động cường quốc cùng dân chúng giàu mạnh. Ảnh Tử lập được công lão hãn mã, xem như chiếc mũ “ đầu lĩnh đặc vụ” Phương Tranh phải mang theo đầu cả đời.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trong mấy năm ngắn ngủi, con trai của vị phú ông giàu nhất Hoa triều xuất thân thương nhân bình dân, cuối cùng lại đứng dưới người trăm vạn người. Lại còn trở thành vương gia khác họ, cố của Phương Tranh truyền lưu khắp dân gian, vô số hàn môn học sinh được cổ vũ, đều xem Phương Tran là tấm gương, bình dân đê tiện xuất thân thương nhân phố phường đều có thể phong vương tập tước, đời này còn có chuyện gì có khả năng xảy ra? Trong lúc nhất thời Phương Tranh trở thành nhân vật đại biểu của hàn môn đệ tử khắp thiên hạ, danh vọng tại dân gian kéo lên tới đỉnh, đây cũng làm tiêu dao vương gia Phương Tranh bất ngờ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hoa triều dưới thúc đẩy mạnh mẽ của hoàng đế Mập Mạp, bắt đầu tích cực biến pháp đồ tân. Dùng hết phương thức ôn hòa, chậm rãi, từng bước tại dân chính, thổ địa, thuế má, quân vụ vân vân, nhiều phương diện tiến hành biến cách, trong vài năm ngắn ngủi, dưới Hoa triều trở nên rực rỡ hẳn lên, bắt đầu sơ bộ dấn tới mục tiêu làm nước giàu dân mạnh. Mà biến pháp còn chậm rãi phổ biến, bởi bách tính chiếm được lợi ích thực tế nhất trong biến pháp, hoàng thất Hoa triều ở trong dân gian chiếm được địa vị cực cao trong lòng dân, xem như hoàn toàn ổn định.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Năm năm sau.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Bên trong Ngô Vương phủ trong kinh thành.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thiên nhai có xa hay ?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R xa! Người tại thiên nhai, thiên nhai sao xa?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sát thủ ca ca chắp tay sau lưng đứng ngay trước mặt Phương Tranh, vẫn lãnh khốc như ngày xưa.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Kiếm của ngươi đâu?” Sát thủ ca ca lạnh giọng hỏi.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Ta vô kiếm!” Phương Tranh ngang nhiên đáp.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Vô kiếm?” Con ngươi của sát thủ ca ca bỗng nhiên rút lại châm chọc.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh lạnh lùng : “ Trong tay ta vô kiếm, trong lòng cũng kiếm!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Vì sao?” Khuôn mặt lãnh khốc của sát thủ ca ca rốt cục biến hóa.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Bởi…bởi vì ta dùng đao.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hừ lại hừ, sát thủ ca ca quyết định hề tiếp tục lời vô ích với vị vương gia chút nghiêm túc này.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chỉ chỉ hồng tâm cách mười bước phía trước, sát thủ ca ca lạnh lùng : “ ngươi thanh toán học phí cho ta, ta liền trao tặng phương pháp sử dụng phi đao cho ngươi, có thể lĩnh ngộ hay , phải nhờ vào chính ngươi, thử , nếu ngươi học được…”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thế nào?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Tiếp tục giao tiền, ta tiếp tục dạy ngươi.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cười ngạo nghễ, tay phải vừa lộn, lòng bàn tay lại ra ba thanh tiểu đao sáng loáng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Đao, là tiểu lý phi…đao!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Sưu!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đao xuất thủ, nhanh như thiểm điện.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Bia ngắm xa mười bước lại trống có gì.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Úc.” tiếng ngao ngao giống như tiếng động vật kêu to truyền đến.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh và sát thủ ca ca cũng còn giả vờ làm vẻ lãnh khốc nữa. Thần tình hai người kinh hãi tìm kiếm chung quanh.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Bắn chỗ nào rồi? Ta bắn chỗ nào rồi? Ai trúng đao vậy?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ A, tiểu cẩu cẩu của ta! Mỗi ngày ta nuôi ngươi ăn tổ yến, mỗi ngày đều ngủ giường lớn bảo thạch…a…” thanh thê lương bi thống truyền đến.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Là Trường Nhạc! Tiểu nha đầu năm nay được mười tuổi, càng ngày càng tinh linh cổ quái, hơn nữa thủ đoạn moi tiền tỷ phủ cũng càng ngày càng mới mẻ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Tử tỷ phu, thối tỷ phu! Bồi tiền mau!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh xoa xoa mồ hôi lạnh đầu, sắc mặt xấu xí nhìn thoáng qua sát thủ ca ca.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Nhân sâm tổ yến, giường bảo thạch, xe ngựa song mã mạ vàng sang quý a.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sát thủ ca ca dù bận vẫn ung dung từ trong lòng móc ra bàn tính khéo léo tinh xảo, ba ba đánh lúc, lạnh lùng : “ Căn cứ thói quen của Trường Nhạc tiểu công chúa, lần này ngươi đền bạc ít hơn ba ngàn lượng.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh tiếp tục lau mồ hôi: “ Gần đây ta có điểm nghèo…”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sát thủ ca ca đồng tình nhìn , : “ Nếu như ngươi cho ta trăm lượng, việc này ta coi như thấy được, chết đối chứng, ngươi lại được trong sạch.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thành giao!” Phương Tranh chút nghĩ ngợi, lấy ra ngân phiếu phách vào trong tay sát thủ ca ca, sau đó nhanh chóng tiêu thất.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hoa thị đại nhai rộng lớn trong kinh thành. Bởi mấy năm thực biến pháp, lại thực hành nông thương công đều phát triển, địa vị thương nhân ràng chiếm được đề cao, được chính sách cổ vũ, bộ mặt kinh thành càng thêm vô cùng phồn hoa. đường người đến người , khách thương nối liền dứt.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương vương gia chạy ra khỏi miệng cọp của Trường Nhạc tiểu công chúa, lúc này mang theo đầu lĩnh số hai của đặc vụ Ôn Sâm, còn có đám thị vệ vương phủ, vuốt cằm, sắc mị mị nhìn đại nương lui tới đường cái, nhìn tư thái của các nàng, Phương vương gia chảy xuống nước bọt trong suốt.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Ôn Sâm bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ nương có vóc người ma quỷ phía trước, lấy lòng hướng Phương Tranh cười : “ Vương gia, ngài xem, hôm nay đường cái có nàng này tha thướt nhất, sao vương gia thi triển thần công tán , câu dẫn nàng, thuộc hạ cũng có thể theo vương gia học học câu nữ đại pháp.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh hắc hắc cười vài tiếng, chà xát tay, bước thẳng tới chỗ nương trước mặt.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đột nhiên, Phương Tranh bị mấy hán tử cao to khôi ngô ngăn trở, Phương Tranh còn kinh ngạc, chưa kịp bão nổi, liền nghe được thanh còn non nớt hướng nương kia lớn tiếng : “ Uy, nàng, bổn thiếu gia coi trọng ngươi, cùng bổn thiếu gia về nhà, sau này theo ta, nổi tiếng, ăn uống thoải mái, hưởng vinh hoa phú quý bất tận…”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh rất là kinh ngạc, tiểu hài tử nhà ai xấu xa như vậy a? Chưa đủ lông đủ cánh lại dám ra giành nữ nhân với lão tử, vậy thôi, niệm lời kịch ngờ còn cẩu huyết như vậy…
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R chờ Phương Tranh lấy lại tinh thần, lại thanh non nớt nhịn được : “ Ca, cũng là huynh nhã nhặn, theo đệ thấy, coi trọng nữ nhân cần lời vô ích, gọi thủ hạ trực tiếp đoạt , tương lai làm áp trại phu nhân, gạo nấu thành cơm, còn sợ nàng ta thành thành theo huynh sống sao?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Đệ biết cái gì!” Ca ca chẳng đáng, khinh bỉ đệ đệ: “ Lão cha chúng ta phải sao? Đối nữ nhân, thâu tâm mới là vương đạo! Ai, nàng, để thiếu gia sờ xem trái tim của ngươi ở đâu a?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cau mày, chép chép miệng, thanh hai tiểu hài tử xấu xa kia, sao quen tai như vậy?
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Dùng sức chen ra phía trước, vài tên hán tử khôi ngô đưa lưng về phía , Phương Tranh ra phía trước vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trướng đên đỏ bừng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Bước nhanh vào, Phương Tranh vươn hai tay, vỗ hai cái vào hai tiểu hài tử đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ A, ai dám đánh ta? Người đâu, chỉnh cho bổn thiếu gia.” Hai tiểu hài tử xấu xa kêu lên thảm thiết tiếng, la lớn.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh cười nhạt: “ Tiểu vương bát đản, càng ngày càng có tiền đồ, dám giành nữ nhân với lão tử. Chưa đủ lông đủ cánh, cho dù các ngươi câu dẫn về được có hữu dụng sao?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hai tiểu hài tử xấu xa trong cơn giận dữ quay đầu lại, thấy Phương Tranh, bật người trở nên thành gì sánh được.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Cha, ngài thế nào…ha hả, ngài sao ra đây? Hôm nay lão nhân gia tâm tình tốt, tự mình câu nữ nhân sao?” Hai tiểu hài tử xấu xa thay vào khuôn mặt tươi cười lấy lòng nịnh nọt, ha hả cười . Dáng dấp vỗ mông ngựa giống y đúc như lúc Phương Tranh vỗ mông ngựa hoàng thượng, sao ra khuôn mẫu.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hai tiểu hài tử xấu xa phải ai khác, chính là hai nhi tử của Phương Tranh, Phương Đại Nghiệp và Phương Nhị Nghiệp, mới năm tuổi học được ra đường phố đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng, là con giỏi hơn cha.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R ngày thu thập các ngươi, các ngươi bị ngứa da phải ? Dám cùng lão cha giành nữ nhân, biết nàng này là lão tử coi trọng trước sao?” Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy hai lỗ tai của họ. Giống như xách hai miếng thịt khô, lắc lư qua lại.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hai tiểu hài tử xấu xa kêu oa oa thảm thiết, cùng kêu lên : “ Cha, chúng ta sai rồi! Tha chúng ta , nàng này cho ngài trước, chúng ta đoạt với ngài.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Hừ! Phương vương gia, uy phong lớn a! Cùng nhi tử ở đường cái giành nữ nhân, ngươi càng ngày càng tiền đồ.” Phía sau Phương Tranh, bỗng nhiên truyền đến thanh lãnh, thanh kiều giòn, êm tai dễ nghe. Nhưng Phương Tranh giống như thân rơi hầm băng, cả người
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R run lên.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nhanh buông tay ra, Phương Tranh xoay người lại, vừa nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Lão…các lão bà, ha hả, xảo, các nàng đều ra dạo phố?” Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh, khom người bồi cười .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Đứng ngay trước mặt Phương Tranh, chính là Trường Bình, Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng Nương, còn có Nguyệt Nương và Hàn Diệc Chân, là sáu lão bà, thiếu ai. Hôm nay Phương Tranh ra ngoài coi lịch, vừa lúc đụng phải các lão bà ra đường cùng dạo phố tập thể.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Gương mặt sáu lão bà hàm sương, lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Tranh, thần tình rất là bất thiện.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trường Bình “ hừ” tiếng, lãnh đạm : “ Phương vương gia, trong nhà có sáu lão bà, ngươi dự định nạp thêm mấy phòng mới chịu dừng tay? Chẳng lẽ muốn làm cho thập toàn thập mỹ?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh vội vàng ngại ngùng xua tay: “ Được rồi, được rồi, nhiều, nhiều lắm, sáu vậy là đủ rồi. Ta dự định thêm lão bà, cái gì chứ, ta vừa dạy hai tiểu vương bát đản tán thôi.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương, lục nương.” Phương Đại Nghiệp đường niệm xuống, thiếu chút nữa đứt hơi, sau đó thần tình phi thường ủy khuất : “ Cha phải dạy chúng ta tán nha, ràng là cùng chúng ta giành nữ nhân.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chân mày Phương Tranh vừa nhảy, căm tức liếc mắt trừng Phương Đại Nghiệp, sau đó cười gượng : “ Trẻ con biết chuyện, ha hả, trẻ con biết chuyện, hai tiểu tử chỉ bậy, các lão bà đừng xem là .”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Thừa dịp này, Phương Đại Nghiệp và Phương Nhị Nghiệp liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười như kẻ trộm, lặng lẽ mang theo thị vệ chạy xa.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Còn chưa chờ bọn dừng lại lấy hơi, hai lỗ tai thương cảm của họ lại bị người hung hăng nhéo.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Hai tiểu tử nổi giận quay đầu nhìn, nhất thời liền xuôi xị.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Tiểu di.”( Dì) Đại Nghiệp và Nhị Nghiệp ủy khuất kêu.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R nhéo lỗ tai bọn họ chính là Trường Nhạc tiểu công chúa vừa mười tuổi.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trường Nhạc nghe vậy đôi mày thanh tú nhướng lên, cả giận : “ qua bao nhiêu lần! Đừng gọi ta là tiểu di! Gọi thất nương!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thất…thất nương.” Hai tiểu tử phi thường thức thời.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Ai…” Trường Nhạc nhàn nhạt lên tiếng.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thất nương, định gả cho cha ta? Ánh mắt của ngài cao minh nha.” Phương Nhị Nghiệp cẩn thận bồi cười .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trường Nhạc nhíu mũi, hừ : “ Các ngươi biết cái gì! Cha ngươi nhiều tiền, người ngốc, gả cho gả cho ai?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Thất nương là mắt sáng như đuốc!” Hai huynh đệ lau mồ hôi.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sống lại, bất tri bất giác, Phương Tranh xuyên qua cho tới bây giờ, tròn chín năm.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Những năm gần đây Phương Tranh trải qua rất thích ý. Ở giữa thỉnh thoảng đường phố đùa giỡn chút thiếu nữ đàng hoàng, thỉnh thoảng cùng Mập Mạp dạo kỹ viện, uống rượu hoa, hoặc là chạy đến trong hoàng cung của , huynh đệ hai người ngồi chơi, uống rượu chuyện phiếm, trải qua ngày tháng tiêu dao của tiêu dao vương gia, thực so với thiên đường càng sảng khoái.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương phủ to lớn hôm nay thành Ngô Vương phủ. So với dòng dõi thương nhân trước đây, tất nhiên là tăng thêm khí phái và uy nghiêm.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Vào ngày, Phương Tranh rủ mấy lão bà, bao quát cả Tiểu Lục và Phượng Nương mang thai, mọi người cùng nhau tới trước phòng của Tiểu Ngũ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tiểu Ngũ, chính là thiếp thân thư đồng ngày trước của Phương đại thiếu gia, trời phụ người có lòng, từ năm ngoài thành thân với thiếp thân nha hoàn Lan nhi của Phương phu nhân, năm nay rốt cục thuận lợi sinh hạ nam .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh mang theo các lão bà đến thăm Tiểu Ngũ, là bởi vì thấy Tiểu Ngũ vẻ mặt cầu xin chuyện rất lạ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nhi tử của Tiểu Ngũ sinh ra được hai tháng, ngờ lại mở miệng chuyện làm Tiểu Ngũ cảm thấy rất bàng hoàng, biết đứa con của mình là thiên tài hay là nghiệt, cho nên thỉnh Phương thiếu gia đến xem.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R vào cửa phòng Tiểu Ngũ, chỉ thấy bên trong phòng có chiếc nôi trẻ con, trong nôi là đôi tay bé mũm mĩm giơ lên trời, thỉnh thoảng lại buông xuống, thỉnh thoảng phát sinh ra vài tiếng thở dài như người trưởng thành.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh kỳ lạ, thò đầu qua nhìn, thấy trong nôi có đứa trẻ tròn trịa nằm, chân mày nó cau chặt, đôi mắt nỗ lực trợn to, lại dùng sức lắc đầu, tựa hồ bị vây trong trạng thái phi thường thống khổ.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Hắc, kỳ lạ, hắc! Tiểu tử này sao lại giống triết học gia như vậy?” Xem hình dáng như vô cùng khổ sở của nó, Phương Tranh ngạc nhiên .
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tiểu Ngũ ở bên vẻ mặt cầu xin còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thanh non nớt trong nôi : “ Chó má triết học gia! Ngươi là ai? Ta thấy kỳ quái, người cổ đại các ngươi có từ ngữ “triết học gia” rồi sao?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Mặc dù nghe Tiểu Ngũ có qua, con của chỉ mới hai tháng biết tiếng người, nhưng khi nghe vào tai Phương Tranh cũng sâu lấy làm kinh hãi. Thân thể tự chủ được lui về phía sau bước.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Kháo! biết tiếng người a! Quả thực là nghiệt!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Nhi tử mới hai tháng tuổi của Tiểu Ngũ giận tím mặt: “ Ngươi mới là nghiệt, toàn gia ngươi đều là nghiệt!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sau đó, tiểu hài tử chợt nhếch khóe miệng, mang theo thanh như khóc : “ Ta oan uổng! Con mẹ nó ta oan muốn chết a! Lão tử phải chỉ là trộm cái nắp cống thôi sao? Chọc ai trêu ai chứ? Ông trời chẳng biết phát thần kinh gì, lại dùng đạo thiên lôi phách lão tử xuyên việt, lão tử làm ra lỗi lớn như vậy sao? Cả đám giết người phóng hỏa sao thấy ông trời thu dọn bọn ? Lão tử trộm cái nắp cống liền bị sét đánh, còn đạo lý hay ?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Trong phòng mọi người nghe được đứa trẻ mới hai tháng ra đoạn lời nghe ràng, khỏi vừa sợ lại kinh, đều lui nhanh về phía sau, che miệng kinh hô ngớt.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chỉ có thần tình Phương Tranh trở nên cổ quái lên, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Ngươi …trước khi ngươi bị sét đánh, trộm cái nắp cống?” Giọng Phương Tranh vẫn bình thường, hỏi dò.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tiểu hài tử vỗ vỗ đôi chân mập mạp của nó, than thở: “ Phải nha! phải chỉ là cái nắp cống thôi sao? Ta bất quá chỉ nghĩ muốn đem bán kiếm tiền tiêu vặt, vậy cũng bị sét đánh, con mẹ nó ta xui xẻo!”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Chân mày Phương Tranh nhảy mạnh, nhưng vẫn dùng giọng bình thản tiếp tục : “ Ngươi trộm nắp cống kia, vào năm Công Nguyên năm bị mất mùa, địa điểm là Liên Thị, Mặc Lộ, đối diện đường cái có cửa hàng bán băng đĩa phim lậu ?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Tiểu hài tử kinh ngạc mở to mắt: “ Hắc, ta huynh đệ này, ngươi đúng là thần! Thế nào cái gì cũng đều biết?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sắc mặt Phương Tranh rốt cục thay đổi, trở nên đỏ bừng, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía hài tử tràn ngập vẻ dữ tợn, cắn răng, trầm sâm sâm cười, bóp hai bàn tay vang liên răng rắc.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sau đó Phương Tranh nhắm mắt lại, dáng vóc vạn phần sùng kính làm ra dấu chữ thập ngay ngực.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Cảm tạ thượng đế ban cho ta người cùng thời đại, sai, là cừu nhân.”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Sắc mặt hài tử cũng thay đổi, khuôn mặt béo mập lộ ra vẻ quỷ dị.
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R “ Ngươi…ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì?”
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R
   cungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com R I G H Tcungquanghang.com M O T H E R Phương Tranh nhe răng cười hai tiếng, trầm : “ Tiểu vương bát đản, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Con mẹ nó, nạp mạng cho lão tử!”

  5. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :