[Xuyên không, trùng sinh] Trọng sinh độc sủng kiều thê - Bạch Tiểu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Sáng Tác'

 • ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :
  1. Bạch Tiểu Ngọc

   Bạch Tiểu Ngọc Well-Known Member

   Bài viết:
   87
   Được thích:
   499
   Trọng sinh độc sủng kiều thê
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H [​IMG]
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Tác giả: Bạch Tiểu Ngọc
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Thể loại: Xuyên , trùng sinh, sủng.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Tình trạng: sáng tác.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Nguồn: Truyện org.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Văn án:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   Kiếp trước vì sai lầm mà làm tổn thương nàng, tàn nhẫn lợi dụng nàng như quân cờ, làm nàng bị thương từ trong tâm đến thể xác. ràng biết nàng nhưng xem như thấy hoàn toàn xem nàng là thế thân.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Khiến nàng suốt đời sống trong cửa phật, đến khi chết vẫn là độc mình.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Những tổn thương mà gây ra cho nàng và con bọn họ quá nhiều cách nào bù đắp được. Con oán hận , đến khi chết vẫn chịu tha thứ cho .
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H làm người thất bại, là phu quân tồi cũng là người cha vô trách nhiệm đáng khinh!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Nếu có thể sống lại lần nữa tuyệt đối bù đắp những tổn thương mà nàng và con phải chịu.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Nếu lần nữa được sống lại.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Ngọc Nhi nếu có thể bắt đầu lần nữa, xin nàng cho ta cơ hội! Để có thể lần nữa nàng!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Dù là mơ thôi cũng được. Xin nàng!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Trích đoạn 1
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Sau khi trọng sinh:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H thị vệ thông báo: "Vương Gia. Vương Phi làm bể bình Phỉ Thúy của Hoàng Thái Hậu ban tặng!"
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Mỗ Vương Gia mị cười: "Vậy sao? Nếu nàng thích cứ đến chỗ Thái Hậu lấy thêm vài bình cho nàng đập tiếp."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "..."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Thị vệ đứng hình tại chỗ...
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Trích đoạn 2:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H thị vệ khác tới thông báo "Vương Gia. Vương Phi đem cá chép Cát Tường Hoàng Thượng nuôi đem nướng ăn, sau đó Vương Phi gặp Thất Công Chúa sau hoa viên rồi gây tranh cãi đánh nhau!"
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Mỗ Vương Gia tức giận đập bàn "Cái gì! Dám đánh Ngọc Nhi của Bổn Vương. Thất Công Chúa này đúng là to gan." Mắt lạnh lẽo nhìn về tên thị vệ: "Ra lệnh. Đến Thất Ngọc Cung bắt Thất Công Chúa đem treo ngoài tường thành!"
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Lòng thị vệ run lên. Vương Gia đúng là đáng sợ!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "Nhưng đó là Công Chúa..." Làm ơn . Là Công Chúa, là Công Chúa đó, muốn treo là treo sao!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H " sao?" Mỗ Vương Gia nhướn mày trêu cợt: "Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế nếu dám đánh Ngọc Nhi ta cũng dám treo!"
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "..."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Thị vệ đứng hình tập ...
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "Vậy còn cá chép Cát Tường..."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Mỗ Vương Gia khoát tay lười biếng : "Nếu Vương Phi muốn ăn cứ đến chỗ Hoàng Thượng lấy thêm cá về đây nướng cho Vương Phi ăn."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "..."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Thị vệ đứng hình tập hai...
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Đó là cá Cát Tường giá trị liên thành đấy! nướng là nướng à? Trong lòng thị vệ ngừng gào hét! Vương Gia đúng là đem Vương Phi để lên đầu thờ rồi.
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Trích đoạn 3
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "Vương Gia. Liên Hoa công tử tặng Vương Phi bài thơ ở Ngự Hoa đình."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Mỗ Vương Gia điềm tĩnh ngồi ghế khẽ lười liếc mắt "Trong thơ viết gì?"
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H "Ta như rượu ngàn năm tựa say
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Hoa hồ chảy tựa như sông hồ
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Nhìn ly rượu chưa mà say
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Hồng nhan thủy chung nguyện đợi nàng."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Lòng thị vệ cảm thán, hổ danh là tài tử nổi danh Tây Kỳ Quốc. Đúng là thơ hay! Đọc cảm động!
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H " ra Liên Hoa công tử thích uống rượu, vậy ra lệnh mỗi ngày đem mấy ngàn vò rượu tới cho ." Mỗ Vương Gia nheo mắt nguy hiểm lại: "Tốt nhất là kêu uống hết cho Bổn Vương, nếu ..."
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Thị vệ run rẩy lau mồ hôi trán. Vương Gia ngài độc ác, mỗi ngày uống hết mấy ngàn vò rượu, chết vì bị bể bụng cũng chết ngập rượu!

   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H

   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H Mục lục:
   cungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com C Q H

  2. Bạch Tiểu Ngọc

   Bạch Tiểu Ngọc Well-Known Member

   Bài viết:
   87
   Được thích:
   499
   Chương 1: kiếp sai lầm chẳng thể sửa.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y

   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trong tẩm cung rộng lớn đầy uy nghiêm, từng bức tường đến ngói gạch đều mạ vàng xa hoa, đến những cây cột cũng đều khắc hình rồng vàng bay lượn trong sống động.

   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Những bức tượng hoa văn điền bạc treo tường xếp thành đường dài cách tỉ mỉ xinh đẹp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trong đại sảnh rộng lớn từng người xếp thành hàng dài, cung nữ có mà thái giám cũng có. Chỉ là vẻ mặt mỗi người đều tỏ ra bi thương.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trong gian im lặng gần như chỉ nghe được tiếng thở của từng người từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vào.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ánh vàng hoàng hôn chiếu xuống vào hình bóng cao lớn màu đen, toàn thân nam tử mặc hắc bào bước vào.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Hàn khí người tỏ ra bao trùm cả đại sảnh, khiến tất cả mọi người đều run rẩy cúi thấp đầu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đây chính là thái tử điện hạ trong truyền thuyết, băng sơn lãnh ngạo!
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn vô tâm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đây chính là từ ngữ mọi người đều hình dung về .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y người đáng sợ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Ngạo bước tới, mỗi bước chân của giống như ngọn núi sắp di chuyển đều khiến người khác sợ hãi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Điện Hạ. Ngài tới rồi..." Trần Đồng thân vận cẩm lam y thái giám nhàng bước về phía trước, giọng vừa nức nở vừa kích động. Cả khuôn mặt tràn ngập bi thương, mắt cũng đỏ hoe.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Những nô tài xung quanh nhìn thấy tổng quản thái giám thường ngày tỏ ra nghiêm túc mà bây giờ lại có biểu cảm thương tâm như vậy đều đau lòng rơi lệ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Hoàng Thượng... ngài ấy... đợi ngài..." Trần Đồng mín chặt môi, lời ra lại thành lời, chỉ có thể đứt đoạn từng câu .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Mâu ưng lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Đồng, ánh mắt tràn đầy vô cảm, chút cảm xúc cũng có, hoàn toàn là bộ dáng vô tâm vô phế.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trần Đồng lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt, trong lòng biết là tư vị gì! Thương tâm có, bất đắc dĩ cũng có...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trần Đồng đứng im tại đó đợi người trước mắt lên tiếng, dù trong lòng biết người này cũng chẳng được lời quan tâm gì.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ông ta chưa chết?" Lúc này giọng lãnh lẽo vang lên, quan tâm chỉ có lạnh nhạt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đôi mắt hổ phách Nam Cung Ngạo khẽ lóe lên trêu cợt. Khí lạnh người càng tỏ ra mạnh hơn, khiến Trần Đồng cũng bị dọa sợ mà run rẩy hai vai, lùi lại vài bước.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Điện Hạ..." Toàn thân Trần Đồng run rẩy có chút kinh sợ nhìn nam tử trước mắt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ta nghĩ ông ta sống lâu như vậy?" Nam Cung Ngạo nhếch miệng cười lạnh, trong đôi mắt hận ý.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trần Đồng nhắm chặt mắt lại khiến nếp nhăn khóe mắt càng ràng, trong thâm tâm đầy khổ sở.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đến bây giờ ngài ấy vẫn chịu tha thứ...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Ngạo thu lại nụ cười, lướt qua Trần Đồng mà bước về phía tẩm phòng long sàn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trần Đồng nhìn bóng dáng biến mất sau tấm màn bình phong, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ân oán thù hận đến bao giờ mới chấm dứt đây?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Quay sang nhìn bọn nô tài khoát tay ra lệnh:
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Các người lui ra ngoài ."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Dạ!"
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Sau khi chúng nô tài thành lễ ra ngoài, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn mình .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trần Đồng nhìn về bên trong, mắt đỏ hoe lần nữa rơi lệ, mái tóc bạc trắng khẽ bay vài cọng, diện mạo là bi ai đáng thương, trong lòng khỏi tự hỏi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Hoàng Thượng! đây có phải là lần cuối cùng nô tài hầu hạ người hay ?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Ngạo vén màn vào, trước mắt là vị Hoàng Đế cao cao tại thượng nằm giường lớn, trong gầy yếu đến đáng thương.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y bước thêm vài bước về phía giường nhìn người nam nhân tóc bạc trắng, cả khuôn mặt gầy gò nổi lên cả gân xanh yên giấc ngủ, hơi thở mỏng manh như có thể hoàn toàn tắt .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Lòng chợt nhói đau...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ánh mắt khẽ động bi ai, đây chính là Nam Cung Hàn mạnh mẽ uy nghiêm bao giờ bị đánh bại đây sao?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Người luôn luôn cao ngạo tự tin, dám nghĩ dám làm, hô phong hoán vũ khiến người khác phải kính sợ, người giường đây chính là ?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Ngạo hít sâu hơi, cố gắng loại bỏ cảm giác lạ trong tim mình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên đau lòng vì người này...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Người nằm giường khẽ "Ư" tiếng, mắt khẽ động mà mở ra, đôi mắt màu hổ phách sắc bén hoàn toàn bất đồng với vẻ gầy trước mắt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng trước giường, trong mắt tràn ngập vui mừng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ngạo nhi... Con... đến thăm... ta sao...?" Giọng trầm thấp khàn khàn, giống như lâu rồi chuyện. Toàn thân yếu đuối tới mất gần như bằng hơi thở.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ta tới thăm ông." Nam Cung Ngạo nhanh chóng che lấy cảm xúc dao động trong lòng. Chỉ có thể dùng giọng điệu lạnh lùng để giấu .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y vui mừng trong mắt của Nam Cung Hàn chợt nhạt , ánh mắt thoáng xẹt qua tia đau đớn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ngạo Nhi con... vẫn hận... Ta sao?" Tâm rất đau... Rất đau... rất đau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Hận? Hận ông, mẫu thân ta có thể sống lại sao?" Khóe môi Nam Cung Ngạo lạnh lùng cười lạnh, nụ cười đầy mỉa mai. Như con dao đâm xuyên qua tim Nam Cung Hàn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ngực đau như bị ai đó cắt ra...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y biết nổi đau chịu bằng những gì nàng... và Ngạo nhi, Uyển Nhi phải chịu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ta biết... Ta đủ tư cách... xin con tha thứ... càng có tư cách... nhắc đến mẫu thân con..."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Nếu như ông biết, ông đủ tư cách nhắc đến mẫu thân ta thế còn nhắc lại làm gì?" Giọng Nam Cung Ngạo đầy bi thương, khi nhìn về phía người nằm giường, lại gợi lên những chuyện trong quá khứ trong đầu .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y từng mong có cha... từng rất ngưỡng mộ người cha đáng kính này. rất nhiều lần mong ước được ôm vào lòng, được thương, như những đôi phụ tử bình thường khác.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nhưng đáng tiếc, mộng chỉ là mộng, bao giờ có thể thành .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn người nam nhân từng tàn nhẫn làm mẫu thân rơi lệ biết bao nhiêu lần, bao lần thấy mẫu thân vì người nam nhân này khóc đến thương tâm đau nhói.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn người làm khiến muội muội từ khi sinh ra trở thành đứa bé dị tật bị người đời trêu cợt, mỉa mai, sỉ nhục. Cả tuổi thơ chưa từng được vui vẻ. Tất cả cũng đều do ban cho.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Mẫu thân cũng vì mà quy cửa phật, thoát khỏi chuyện thế gian, sống những ngày tháng đạm bạc độc, đến khi chết vẫn có ai bên cạnh.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Còn bản thân ngay từ khi còn cũng bị làm cho chết tâm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y hận là gạt người. rất hận người nam nhân này. Cực kỳ oán hận!
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Hận chà đạp tình của mẫu thân, khiến người chịu biết bao nhiêu thương tâm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Hận xem mẫu thân là vật thay thế, thành công cụ cho lợi dụng. Càng hận hơn khi làm người cha vô trách nhiệm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Khiến tuổi thơ của bản thân mình cùng muội muội được trải qua cái gọi là hạnh phúc!
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đối với Nam Cung Hàn, chữ hận có quá nhiều, cả đời này chỉ có thể sống mà bị chính con mình hận.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ngạo nhi... Cả đời ta sống trong ân hận quá nhiều... cũng đau khổ hết nữa đời... dùng cách hành hạ bệnh tật để tra tấn bản thân mình... Chính là mong có thể khiến bản thân trả giá... những gì mình làm sai..." Khi ra những lời này Nam Cung Hàn tốn ít sức lực khiến cả khuôn mặt càng thêm tái nhợt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Trước ngực truyền đến trận đau nhói khiến đau đến, khỏi nhăn mày.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Bệnh của lại tái phát rồi...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nhưng vẫn cố gắng chống chọi cơn đau mà tiếp: "Ngạo nhi... Lúc này ta chỉ xin con chuyện... Đó là khi ta chết... Con có thể hay ... đem ta chôn để cạnh mộ mẫu thân con."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Giọng Nam Cung Hàn tràn ngập đầy tha thiết, tựa đầy cầu xin đối đứa con trai này.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y khó tin Nam Cung Hàn, Hoàng Đế chí tôn cao quý lại cầu khẩn người như vậy. Cả cuộc đời này của có thể đây là lần thứ hai cầu xin người.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Còn lần thứ nhất chính là lúc cầu xin nàng...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Khi Trần Đồng bước vào đúng vào lúc nghe đến đoạn đối thoại này, tâm chợt chấn động.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Lại nhìn sang Nam Cung Ngạo vẫn đứng vững như ngọn núi cao lớn, vẫn là đôi mắt vô cảm, sắc mặt biến đổi, chỉ là... khi nhìn xuống, đôi tay nắm chặt thành quyền, cả gân xanh mu bàn tay.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y lặng lẽ cúi đầu quay người lại nhìn hai người đứng sau lưng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Công Chúa. Phò Mã gia, mời hai người vào."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Uyển nhi. Chúng ta vào thôi." Nam tử mặc tử y bào, thắt lưng bạc mạ ngọc, chân mang giầy trắng thêu đường bạc xanh, khí chất cao quý thanh nhã càng tôn lên dung mạo tuấn tú ôn nhu. Đỡ lấy tay người bên cạnh, đôi mắt nhu tình dịu dàng nhìn về phía đứng bên cạnh mình đầy chăm sóc.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Được..." Nam Cung Uyển Nhi gật đầu, nở nụ cười dịu dàng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Khi hai người bước vào lúc này bên trong Nam Cung Hàn khẩn khiết nhìn Nam Cung Ngạo.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ca!"
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Từ phía sau lưng truyền đến giọng ngọt ngào của thiếu nữ. Nam Cung Ngạo quay đầu lại nhìn tiểu nương mặc bạch y trắng thuần tới. Trong nháy mắt lạnh lùng thu lại thành chiều sủng nịnh.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Uyển Nhi, sau muội lại tới đây?"
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ca tới được, chẳng lẽ muội tới được sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Uyển Nhi nhăn lại, ánh mắt to tròn chuyển động đầy nghịch ngợm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam tử Phò Mã gia nhìn nàng đầy bất đắc chiều. Lại nhìn sang Nam Cung Ngạo chỉ có thể lắc đầu.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Uyển Nhi..." Ánh mắt Nam Cung Hàn mở to, nỉ non thầm, nhìn trước mắt, đây là nữ nhi mà nợ rất nhiều. Nghĩ lại những chuyện trong quá khứ từng làm, tâm khỏi nhăn mày ân hận.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nữ nhi Uyển Nhi của vốn dĩ có thể giống như người bình thường, nhưng tất cả cũng đều tại . Nếu có thể mong người bị dị tật tay chân là mình.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nụ cười Nam Cung Uyển Nhi chợt cứng đờ, khi nhìn vào đôi mắt đây dịu dàng của Nam Cung Hàn, lại nhìn cơ thể gầy yếu, lòng chợt khẽ đau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ông... thấy khỏe hơn chưa?" Nàng e dè quan tâm nhưng lại tạo ra xa cách. Có thể trong lòng vẫn còn bài xích.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ta khỏe hơn rồi... Uyển Nhi con lo lắng cho ta sao?" có nghe nhầm. Uyển Nhi quan tâm . rất vui, rất vui.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nhìn vui vẻ mặt Nam Cung Hàn. Nam Cung Uyển Nhi mín chặt môi, ánh mắt đầy hơi nước nhìn sang nam nhân tử y bào bên cạnh. Nước mắt như có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam tử nhìn nàng sắp khóc, đau lòng thôi, nhàng nắm bàn tay có ngón tay như những người bình thường khác, nhưng đối với lại xem như trân bảo mà bảo vệ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Lúc này Nam Cung Ngạo ngước lên nhìn Nam Cung Hàn, giọng phát ra từ kẻ răng đầy lạnh lùng: "Ta bao giờ để ông tới gần mẫu thân. Ông đừng quên mẫu thân từng thề là bao muốn gặp ông. Nên ông hãy từ bỏ ý định đó ."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn nhắm mắt lại, lòng đầy khổ sở. Ngọc Nhi bao giờ muốn gặp ư?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ha ha ha.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y nở nụ cười đầy chua xót. Thoáng nhìn thấy lại chuyện năm xưa, nàng đứng trước chùa Am Ni như chiếc lá héo khô trong gió, ánh mắt lạnh nhạt trống rỗng nhìn , từng cầu của nàng đều nhớ .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Nam Cung Hàn, kiếp này ta chưa từng hối hận khi chàng. Nhưng nếu có thể ta muốn mãi mãi cũng bao giờ gặp lại chàng, bất kể là kiếp này hay kiếp sau đều muốn gặp lại chàng nữa."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y mãi mãi cũng bao giờ gặp nàng được ư?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Vậy nếu chết gặp được nàng đúng ?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Gặp được Ngọc Nhi của .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Ngạo nhìn Nam Cung Hàn bị lời của mình làm cho khổ sở vốn dĩ nên vui hơn ai hết. Nhưng sao lòng lại khó chịu như vậy?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Uyển Nhi cả khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhìn người trước mắt cười đầy đau lòng bi ai. Lòng cũng rất đau.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ông ấy rất mẫu thân, dù ông làm sai nhiều điều nhưng ông ấy tra tấn bản thân mình nhiều năm nay, phải là chuộc lỗi sao?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Khụ... Khụ... Khụ..." Cơn ho kịch liệt truyền tới từ cổ họng. Nam Cung Hàn ôm lấy ngực mình, cố gắng kìm lại cơn đau đớn mà nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Khụ... Hãy chăm sóc tốt cho Uyển Nhi."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Tử mặc tử bào nhìn , ánh mắt đầy kiên định. "Ta nhất định chăm sóc tốt cho nàng, mãi mãi cũng như vậy." Nhìn người con trong lòng, phượng mâu thương nhìn rời khỏi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Cả đời này của giống như Nam Cung Hàn, luôn nắm chặt tay nàng bao giờ buông ra.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Tốt... Tốt... Ta tin ngươi..." Nam Cung Hàn khuôn mặt trắng bệch hài lòng gật đầu. tốt quá, nếu vậy rất yên tâm. Ít ra nam nhân này cũng như , làm tổn thương người mình . Có bên cạnh, Uyển Nhi nhất định hạnh phúc.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Còn còn gì lo lắng nữa, có thể điều còn hối tiếc là thể nghe được Ngạo nhi với Uyển Nhi gọi tiếng phụ thân.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y biết vốn có tư cách để nghe...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ngạo nhi. Sau khi ta ... Giang sơn Đại Tần ta, ta giao lại cho con. Muốn xử lý thế nào... tùy con."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ông sợ ta hủy diệt giang sơn của ông sao?"
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn lắc đầu cười khổ. "Ta trước đây từng lợi dụng Ngọc Nhi để có ngôi vị Hoàng Đế. Cũng từng vì giang sơn làm tổn thương nàng. Nhưng đến cuối cùng thứ ta nhận được chỉ là hậu quả ngày hôm nay, nên bất kể con muốn giữ nó lại hay phá hủy nó. Đều tùy con."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Giang sơn gì đó, Hoàng Đế gì đó đối với còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như có thể thà chọn vứt bỏ những thứ này để được bên cạnh nàng...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Chỉ là còn kịp nữa...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn cảm thấy cơn đau bắt đầu tái phát, toàn thân tê dại đầy đau đớn, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mờ .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Có phải hay sắp ... Có thể được gặp nàng...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp khó khăn, chỉ cảm thấy cơn đau trở nên dài hơn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Khóe môi Nam Cung Hàn nở nụ cười giải thoát, nhìn thấy nàng, thấy nàng xuất trước mặt .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nàng cười, nụ cười xinh đẹp ấy lâu rồi chưa nhìn thấy...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Tay giơ lên, muốn sờ lấy hình bóng trước mắt, muốn cho nàng biết. rất nhớ nàng, rất nhớ...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ngọc Nhi... Ngọc Nhi... Nếu ta có thể sống lần nữa... Ta làm nàng bị thương nữa..." Nam Cung Hàn thầm gọi tên nàng, ánh mắt chợt từ từ nhắm lại...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ngọc Nhi, ta tới tìm nàng đây, nàng có bằng lòng tha thứ cho ta hay ? Ta muốn gặp nàng, rất muốn gặp nàng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ta biết ta sai rồi... biết sai rồi!
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ta rất hối hận...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nếu có thể sống lại lần nữa, ta bằng lòng dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho nàng... Ngọc Nhi có thể cho ta cơ hội hay ?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Hoàng thượng..." Trần Đồng quỳ mặt đất, đau đớn gào hét.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ngài ấy rồi... tới bên cạnh người đó rồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Ngạo hai tay nhắm chặt thành quyền, nhắm chặt hai mắt lại.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ông ta rồi sao?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y rời khỏi thế gian này rồi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Uyển Nhi trong lòng phu quân khóc nức nở. Ông ta tìm mẫu thân...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y vừa dỗ vừa ôm, cằm tựa đầu nàng, mắt nhìn Nam Cung Ngạo vẫn đứng ở đó, vẫn là lạnh nhạt mặt. biết Nam Cung Ngạo cũng rất đau đớn trong lòng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đó là người cha vừa hận vừa oán cũng vừa thương...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Chỉ là trong tâm mang quá nhiều bi thương với khúc mắc mãi mãi cách nào gỡ bỏ được...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn vàng chiếu rộ khắp cả căn phòng. mảnh bi ai bao trùm cả gian. Hoàng hôn tuy đẹp nhưng cũng u buồn...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Năm Tần Vũ Đế qua đời, hưởng thọ năm mươi tuổi được lễ tang tại Am Ni .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Khắp cả Đại Tần đều treo vải trắng cả thành, ai nấy cũng khóc thương tâm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Bởu vì khi sống Tần Vũ Đế có hậu cung phi tần lại chỉ có hai người con là Nam Cung Ngạo Thái Tử với Nam Cung Uyển Nhi Công Chúa. Nên có phi tử theo hầu hạ hoàng lăng. Chỉ chôn ở chùa theo di nguyện của Tần Vũ Đế.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Tại chùa sau núi Am Ni .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ngôi mộ có khắc tên "Tôn Ngọc Nhi", Nam Cung Ngạo thân hắc bào đứng ở đó, nhìn sang ngôi mộ đá bên cạnh cũng khắc tên "Tần Vũ Đế" Trong mắt là tĩnh lặng.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Mẫu thân, người có trách con tự ý cho ông ta bên cạnh người ?"
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Ông ta từng , nếu có thể sống lại nhất định làm mẫu thân tổn thương nữa."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Nếu có thể lần nữa bắt đầu, mẫu thân người nhất định phải hạnh phúc."
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Mắt nhìn hướng về phía bầu trời xanh tươi, trong tâm xẹt qua tia ấm áp.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn, ông phải làm mẫu thân ta hạnh phúc... Đừng để ta hận ông lần nữa.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Năm sau Thái Tử Nam Cung Ngạo để lại di thư truyền ngôi lại cho Đương Kim Phò Mã Đại Tần, bản thân từ đó biến mất cách bí .
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Tân đế lên ngôi, lấy danh hiệu Tần Chu Đế trở thành vị minh quân, cai trị Đại Tần cách tài giỏi, khiến dân chúng Đại Tần sống ấm no hòa bình suốt trong quá trình Tân Chu Đế lên ngôi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Tần Chu Đế lập hậu cung chỉ độc sủng Nam Cung Hoàng Hậu. Phu thê tình thâm lưu truyền sử sách.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Còn về vị Thái Tử của Tiên Đế Nam Cung Ngạo từ đó tung tích, cũng chưa tình xuất ở Đại Tần...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y đại...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Tại viện dưỡng lão.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y bà lão tóc trắng mặc đồ bệnh viện, ngồi ghế sau hoa viên.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Mặt lão đầy nếp nhăn theo tuổi tác, đôi mắt u buồn nhìn lên bầu trời trước mắt.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y biết Ngạo nhi với Uyển Nhi sống có tốt ?
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ánh mắt bà lão thương tâm, như nghĩ tới ai đó lòng bà lần nữa đau...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Còn người đó... biết như thế nào rồi...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Nam Cung Hàn...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Cái tên khiến bà cũng từng khiến bà oán.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Chuyện của quá khứ lần nữa lại lên. Khiến tâm bà lần nữa lại đau đớn.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y từng , từng vui vẻ, cũng tình u mê. Cũng từng đau khổ...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Thưa bà đến giờ uống thuốc rồi." Giọng y tá vang lên từ đằng sau, khiến bà tỉnh lại từ trong suy nghĩ.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Bỗng chốc bầu trời bắt đầu thay đổi, vốn dĩ là trưa nắng tự nhiên lại biến thành ánh vàng bình minh, rồi lại chuyển thành màu đen của ban đêm.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Bà lão hoảng hốt nhìn y tá tay cầm khay thuốc ngừng lùi bước lại, đến khi còn thấy bóng dáng đâu nữa. Rồi lại nhìn bầu trời ngừng thay đổi.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Thời gian quay ngược!
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Đây là điều duy nhất trong đầu bà khi buớc chân bà lùi lại phía sau, càng lùi càng xa...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Ngày... Tháng... Năm...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y đường lộ nữ sinh tay ôm cặp nhanh chạy qua đường.
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Bỗng chiếc xe tải chạy vượt đèn đỏ đâm tới...
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y "Két!"
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y
   cungquanghang.com cungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com E D I Tcungquanghang.com C O P Y Tiếng va chạm mạnh vang lên, đến khi tài xế giật mình nhìn qua cửa kính xe, thấy nữ sinh toàn thân nằm trong đầm máu đỏ tươi.

  3. Bạch Tiểu Ngọc

   Bạch Tiểu Ngọc Well-Known Member

   Bài viết:
   87
   Được thích:
   499
   Chương 2: Lần nữa sống lại, phải chăng là ý trời?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H

   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   Đau quá!

   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H

   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nam Cung Hàn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, chỗ nào là đau.

   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Kì quái... Sau lại cảm thấy... Hình như là rất... đau? đúng... làm sao có cảm giác đau?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H chết rồi phải sao? Nam Cung Hàn khó khăn mở mắt ra, trước mắt là thứ ánh sáng kì lạ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đến khi nhìn lại, chỉ thấy xung quanh tường là vải nâu. nằm giường tấm da hổ... Đầu rất khó chịu...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Bàn ghế gỗ... Với chỗ đựng vũ khí... Giá sách bản đồ... Áo giáp bào được đặt bên...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nam Cung Hàn nhìn những thứ mình thấy khỏi kinh ngạc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đây ràng là lều trại?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Sao lại ở lều trại? Đây là chuyện gì?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trần Đồng đâu? Ngạo nhi cả Uyển Nhi nữa?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nam Cung Hàn chỉ thấy đầu óc mơ hồ, những điều này hoàn toàn xa lạ với .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Vương Gia? Ngài tỉnh?" Từ bên ngoài bóng dáng mặc giáp bạc vào, tuổi chỉ chừng hai mươi, khuôn mặt cương nghị đầy phiền não nhưng khi thấy Nam Cung Hàn mắt phát sáng lên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Khi Hàn Cung Hàn nhìn thấy người trước mắt khỏi sửng sốt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Lưu Bằng?" Sao có thể là ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Đúng là là thần đây!" Lưu Bằng nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Nam Cung Hàn: "Vương Gia. Ngài sao chứ?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Lưu Bằng? Làm sao có thể?" Nam Cung thầm trong miệng, ánh mắt khó tin nhìn vào người đứng trước mắt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lưu Bằng ràng tử trận sa trường, sao lại ở chỗ này?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Vương Gia. Ngài ngất được hai ngày rồi. khiến bính lính rất lo lắng."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lưu Bằng về phía trước, thoáng lo lắng nhìn vết thương trước ngực Nam Cung Hàn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Có cần thần kêu đại phu tới hay ?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Bị thương?" bị thương khi nào sao biết?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Đúng vậy." Lưu Bằng gật đầu tiếp: "Hai ngày trước Vương Gia bị thích khách ám sát, sau đó bị trúng tên mà hôn mê."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vương Gia võ công cao cường vốn dĩ tên thích khách đó thể nào ám sát thành công được, nếu phải vì chuyện của Lương Mỵ Giai... Khiến Vương Gia u phiền, làm hại người mất tập trung tên thích khách đó làm sao có thể làm ngài bị thương được.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đến bây giờ Nam Cung vẫn chưa tin chuyện trước mắt. lần nữa nhìn Lưu Bằng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Thích khách ám sát? Đây ràng là chuyện xảy ra cách đây rất lâu...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H cảm thấy có chuyện gì đó ổn. Nhìn Lưu Bằng bây giờ rất trẻ? Nhớ năm đó Lưu Bằng là tâm phúc của cũng là đại tướng quân Đại Tần. Sau đó phái Lưu Bằng dẫn binh đánh trận ở Tây Ương, vì bất cẩn bị tướng địch bắn lén mà chết ở quân địch. Điều quan trọng là khi đó Lưu Bằng bốn mươi tuổi!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhưng bây giờ... Người đứng trước mắt tuổi tác ràng là lúc Lưu Bằng khi còn trẻ!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nghĩ tới khả năng nào đó Nam Cung Hàn kích động nhìn Lưu Bằng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Lưu Bằng! Ta hỏi ngươi, bây giờ là năm nào trong Đại Tần?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Vương Gia?" Lưu Bằng nghi hoặc nhìn Nam Cung Hàn, nhưng vẫn thành trả lời: "Đây là năm Tần Khanh Đế."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vương Gia khi tỉnh dậy sao lại kì quái như vậy? Lại hỏi chuyện năm đây là năm gì?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Tần Khanh Đế? phải là Tần Vũ Đế?" Nam Cung Hàn thấy đầu như nổ tung, thể nào? cảm thấy trái tim như đập mạnh, cảm giác thành lời.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nếu như đây là Năm Tần Khanh Đế vậy có nghĩa là... Tần Vũ Đế chưa từng xuất ở đây?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tay sờ mặt mình, có nếp nhăn, thân thể cũng còn gầy yếu như lúc trước.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H quay về hai mươi hai năm về trước! Lúc đó vẫn là vị Vương Gia?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nam Cung Hàn chưa từng cảm thấy kích động như vậy bây giờ!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cảm giác của bây giờ, vui sướng có, kinh ngạc có, còn có chút khó tin.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H dám tin đây là . sống lại lần nữa! Vào đúng thời điểm vẫn chưa quen Ngọc Nhi...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngọc Nhi...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nghĩ tới cái tên ấy tim lần nữa nhói đau. Ngọc Nhi của , người con kiếp trước Nam Cung Hàn làm tổn thương quá nhiều!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đây là ông trời thương hại nên mới cho cơ hội thay đổi những chuyện sai lầm trước đây sao?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H có thể bắt đầu lại mọi chuyện, sửa lại mọi thứ của kiếp trước mà gây ra!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nghĩ tới có khả năng có thể gặp lại được nàng khỏi vui mừng. cuối cùng cũng có thể gặp lại Ngọc nhi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Gặp lại người mà nhất cũng là người mà nợ nhiều nhất.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngọc Nhi, nàng đây là cho ta cợ hội ư?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tay đặt trước ngực cảm giác máu chảy ra ngoài miếng vải băng vết thương, nhuộm đỏ phần nhưng hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn có vui mừng chua xót.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lưu Bằng kinh ngạc nhìn biểu cảm đau thương khuôn mặt của Nam Cung Hàn. Đây là Vương Gia lạnh lùng vô tình của ư? Sao lại có thê lương thương tâm như vậy?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong trí nhớ của . Vương Gia là người lạnh lùng vô cảm, chưa từng biểu lộ tình cảm thân thiết với ai, ngoại trừ Lương Mỵ Giai...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngay cả khi Lương Mỵ Giai cầu thân qua Tây Kỳ Quốc cũng khiến Vương Gia có vẻ mặt đau khổ như vậy!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Điều gì có thể khiến Vương Gia Nam Cung Hàn cao ngạo tại thượng như đau lòng thương xót thế này?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nghĩ tới chuyện Lương Mỵ Giai, Lưu Bằng ôm quyền bẩm báo.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Vương Gia. Thích khách tới giết ngài. Thần nghi ngờ là Tây Kỳ Quốc ra lệnh, từ khi Lương Mỵ Giai Quận Chúa tới Tây Kỳ Quốc cầu thân, khiến hai nước kết ký hiệp hòa bình, nhưng theo tình hình điều tra Vương Tử Ô Nhã Thiêm Vương Tử hề có ý định đình chiến tranh lại."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Còn về phần Mỵ Giai Quận Chúa..."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Đừng nhắc tên đó trước mặt ta!" Lưu Bằng còn chưa nó hết câu bị tiếng hét của Nam Cung Hàn làm cho giật mình mà im miệng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ánh mắt màu hổ phách của Nam Cung Hàn lóe lên tia sắc bén lạnh lẽo, bắn chiếu vào Lưu Bằng khiến khỏi sợ hãi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vương Gia sao lại dùng ánh mắt này nhìn chứ? đáng sợ!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H theo Vương Gia lâu như vậy đây là lần đầu tiên thấy ngài ấy dùng ánh mắt này nhìn người khác. Thường ngày Vương Gia cũng lạnh lùng nhưng có cái nhìn này chưa bao giờ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Phượng mâu hổ phách ngập đầy hận ý với lạnh lẽo cuồng nộ, rất đáng sợ! Giống như muốn giết người vậy!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Đừng bao giờ lặp lại cái tên này lần nữa" khóe môi Nam Cung ra những lời lạnh như băng, khóe mắt nhắm lại cố gắng xóa cảm giác tức giận lúc nãy.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lương Mỵ Giai...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cái tên khiến suốt đời bao giờ quên được.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cái tên này chính là cấm kị của ...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H sai lầm thể tha thứ của ở kiếp trước, mãi mãi bao giờ quên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H mở mắt ra, lần này trong mắt là chết chóc đáng sợ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lương Mỵ Giai. Kiếp trước những gì ngươi nợ ta! Kiếp này ta bắt ngươi phải trả hết!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lưu Bằng cũng bị khí chết tỏ ra từ trong mắt của Nam Cung Hàn dọa cho sợ mồ hôi rơi ngừng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nếu như phải cần chuyện báo cáo muốn trốn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vương Gia! kinh khủng!!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lương Mỵ Giai ràng là tri kỷ của Vương Gia, cũng là người duy nhất được Vương Gia để trong tim, nâng niu trong lòng bàn tay, thương bảo vệ thôi. Nếu phải tại chuyện cầu thân của Tây Kỳ Quốc ...Có lẽ bây giờ hai người họ thành thân rồi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhưng mà nhìn thái độ của Vương Gia lại giống như là kẻ thù đợi trời chung vậy?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Lưu Bằng!"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Có thuộc hạ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Truyền lệnh! Thu xếp, ta trở về kinh thành."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Sao? Trở về?" Về kinh thành Vương Gia đùa chứ? Họ lĩnh chỉ tới biên cương đánh trận mà giờ lại quay về kinh thành, phải là kháng chỉ sao?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Đúng! Về kinh thành. Chuyện biên cương ta tự có chủ ý."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H bây giờ thể chờ thêm được nữa! phải nhanh chóng gặp nàng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H muốn gặp nàng!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Muốn gặp Ngọc Nhi của . muốn chậm trễ dù chỉ là chút!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Kinh Thành...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tại Tôn Phủ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hậu viện lạnh lẽo phía tây trong phủ tràn ngập ánh nắng của màu thu, chiếu khắp cả khu vườn đủ màu sắc, hồ điệp đủ màu bay lượn khắp nơi, tạo ra khung cảnh xinh đẹp như bức tranh.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H chiếc xích đu màu trắng trong vườn, thân ảnh màu hồng y ngồi đung đưa.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng có mái tóc dài đến tận eo, trâm cài đơn giản màu gỗ được cài gọn búi tóc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngũ quan trắng trẻo nhắn xinh đẹp, mắt phượng linh hoạt hiếu động, mày liễu như tranh điền vẽ, môi đào hồng tươi sáng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cả khuôn mặt đầy nét đơn thuần hoạt bát.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đôi chân nàng mang giầy hoa đào di chuyển giậm đất, mắt nhìn hướng trời, biết suy nghĩ gì mà thở dài.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hazz! Chán chết được!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Người ta xuyên điều là thông minh tuyệt đỉnh, tài giỏi hơn người hoặc quốc sắc thiên thiên hương...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Còn nàng! phải tuyệt đỉnh thông minh cũng phải thiên tài bẩm sinh. Sắc đẹp cũng phải dạng hại nước hại dân.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Thế tại sao lại để nàng xuyên ? Ở đại Tôn Ngọc Nhi nàng là nữ sinh đúng chuẩn, ngoan, hiền, lễ nghĩa.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tương lai tươi sáng rực rỡ, ước mơ nàng cũng định sẵn hết rồi! Chỉ cần dám ước mơ dám thực là xong!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H xui xẻo cẩn thận bị cái cái xe từ đâu chui ra đâm cái, xuyên về cái nơi mà biết là chỗ nào.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ông trời để nàng xuyên cũng nên xuyên giống như mấy nữ hùng trong truyện, phải sao?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Thế mà nàng lại xuyên vào nhà xí!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Được rồi, coi như nàng xuyên hơi khác người khác chút, chuyện này cũng có gì đáng sợ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cái thứ đáng sợ là lúc nàng xuyên vào xác của "Tôn Ngọc Nhi" là lúc nàng ta gấp quyết...sau đó nàng ta chết! tư thế lúc đó là ngồi giải quyết...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nếu nàng ta chết nàng làm sao mà xuyên vào được, nên chỉ có khả năng là nàng ta quy tiên khi nhà xí!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng rất tò mò nàng "Tôn Ngọc Nhi" đó làm cách nào mà ị mà cũng chết được nhỉ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chắc gặn được mà nghẹn chết chứ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Trong lúc nàng còn suy nghĩ rốt cuộc là nhà xí mà cũng chết từ bên ngoài có vài a hoàn trốn đằng sau cái cây lớn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Ngươi ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Sao ngươi lại ! Ta thấy ngươi tới đó ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Ta thấy để A Thủy tới tốt hơn."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Cái gì? Ta tới đó? Đừng có hòng. Ta muốn chết sớm đâu."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "..."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "..."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H nhóm người, kẻ đẩy trước, kẻ đẩy sau, cứ như như vậy bị ai đó phát ra.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Nè các người làm gì mà đứng ở đó vậy?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Tiểu thư..." Nhóm a hoàn run rẩy bước ra, ai nấy thần thái đều lo lắng, hoảng hốt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Có chuyện gì?" Tôn Ngọc Nhi thoáng nhíu mày nhìn bọn họ, những người này hình như là bên cạnh... Lão thái bà?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H a hoàn trong có vẻ thanh tú bước ra, thoáng run rẩy lên tiếng: "Là... Là lão.. .phu nhân... Kêu nô tỳ tới... với tiểu thư, là lão gia sắp về."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Rồi sao?" Tôn Ngọc Nhi ngước đôi mắt trong veo vô tội, khiến ai nấy nhìn khỏi rời mắt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu nha hoàn nhìn vào mắt nàng khỏi ganh tị, đôi mắt của nàng ta rất đẹp.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Đó là lão phu nhân , lần này lão gia về bên cạnh có biểu tiểu thư với Dương công tử của Dương đại nhân... Tới để bàn chuyện thành thân, nên dặn tiểu thư ở yên trong hậu viện."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ý tứ rất ràng, là kêu đừng có xuất trước mặt mọi người, chính là đuổi sang bên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhưng phải xem đối tượng nghe có hiểu , nhất là đối với vài người có suy nghĩ đỉnh cao như vậy.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tôn Ngọc Nhi hiểu như hiểu gật đầu: "Ta luôn an ổn ở trong viện phải sao? Nên vốn dĩ cần căn dặn ta cũng ngoan ngoan ở trong phòng."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng là đứa trẻ cực kì nghe lời, nên ngoan ngoãn làm theo.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H A hoàn bị nàng cho á khẩu, giận tới mất muốn giậm chân hét lớn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Làm ơn , nàng ta nghe hiểu hay là giả bộ vậy! Nếu an ổn ở trong viện cần gì nàng tới thông báo!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cái chính là nàng tiểu thư này chưa từng an ổn trong phòng cả, cả Tôn phủ này ai biết, Ngọc Nhi tiểu thư từ khi qua sinh thần hoàn toàn thay đổi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Thay đổi cách quá đáng! Trở nên kì lạ, những lời khó hiểu, hành động kì quái, theo người trong phủ nhận xét chính là đầu óc có vấn đề!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhớ có nô tài từng thấy nàng chuyện mình trong phòng, cái gì mà a la xì... A la xa... gì đó! chung là vừa vừa cười rất đáng sợ, dọa lão nô tài tới mất ngất tại chỗ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nếu để Tôn Ngọc Nhi nghe những lời này nhất định kịch liệt phản ứng, lúc đó nàng vì muốn trở về đại nên mới kiếm vài quyển kinh để đọc, biết đâu nhờ đọc phật kinh có thể giúp nàng quay về nhà.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhưng nghĩ tới kinh phật ở nơi này khóc đọc như vậy, nghiên cứu cả ngày mà vẫn đọc được, chỉ có thể đọc được vài từ... như a xa... A li...!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Có thể từ ngữ quá kì lạ nên khiến nàng đọc xong nhịn được cười như điên.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng làm sao biết được cũng vì vậy mà bị hiểu lầm là đầu óc có vấn đề?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhưng bây giờ nàng biết những điều này.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Biểu muội tới?" Khóe môi Tôn Ngọc Nhi cong lên thành đường cong xinh đẹp, nha đầu não làm bằng từ đậu hủ đó sắp thành thân? Đây đúng là tin chấn động! Rốt cuộc là ai xui tận mạng như vậy? Nhắm ai nhắm lại chọn trúng con nha đầu ngốc đó!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H xem đúng là có lỗi với bản thân mình, dù sao lão bà bà chỉ được gặp trực tiếp chứ đâu có được gặp riêng nha đầu đó đâu chứ!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ai đó vui mừng vạch ra kế hoạch, hoàn toàn quên chính bản thân tự mình là bé ngoan.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H hành lang tới chỗ biểu muội ngốc, Tôn Ngọc Nhi ngừng cười thích thú, xuyên thành thiên kim tiểu thư cũng có cái lợi của nó đó chứ! lo chuyện áo cơm, cũng cần phải lo chuyện tiền bạc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhớ hai tháng trước khi xuyên tới đây, lúc đó rất sợ hãi, mọi thứ điều xa lạ với nàng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng phát điên, đập đồ đạc trong phòng ngừng gào hét đòi về nhà, dọa khắp người trong phủ gà bay chó sủa!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhiều người đè nàng ra, đám đại phu, tóc trắng, tóc đen bu lại, khám tới khám lui, y như là nàng là cái thi thể bị người ta đem ra nghiên cứu vậy!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Giờ nghĩ tới còn thấy sợ...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cái thể xác của "Tôn Ngọc Nhi" này cũng phức tạp, ràng vẫn là diện mạo giống nàng khi ở đại, chỉ khác là "Tôn Ngọc Nhi" này chỉ mới mười ba tuổi...Trong khi đó tuổi của nàng là mười chín!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Gần năm nữa thôi là đủ hai mươi rồi!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Thế mà giờ phải sống lại ở tuổi cấp hai... đúng là rất xui.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Còn vừa vừa suy nghĩ nàng đứng trước cửa phòng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhìn cánh cửa trước mặt, mắt Tôn Ngọc Nhi phát sáng, theo lễ phép gõ cửa.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cánh cửa mở ra, tiểu nương chưng mười ba tuổi đứng, tóc búi thắt bím hai bên, trong ngây ngô, dung nhan xinh đẹp thanh tú rung động lòng người, đôi mắt trong suốt như hạt sương đầy nước trong đáng thương, khóe môi hồng mín chặt vẻ như kìm nén điều gì đó.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Biểu tỷ..." Tôn Hiểu Thanh mở to mắt đỏ hoe nhìn trước mắt mà nức nở.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Biểu tỷ... Tỷ phải giúp muội!"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nhìn tiểu nha đầu sắp khóc tới nơi. Tôn Ngọc Nhi cũng bị dọa cho hoảng sợ: "Sao muội lại khóc! Có chuyện gì từ từ ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Bước vào trong phòng, Tôn Ngọc Nhi cầm tay kéo Tôn Hiểu Thanh còn đứng đó khóc vào trong phòng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nắm tay Tôn Hiểu Thanh ngồi xuống ghế, nhìn tiểu nha đầu con chưa hết khóc mà khỏi thở dài: "Được rồi, bây giờ mau tại sao muội lại khóc."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Ừm... Để tỷ đoán... Chắc là chuyện của muội với chuyện Dương công tử."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tôn Hiểu Thanh vốn muốn bị dành lời, khiến lời muốn nghẹn ở cổ họng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Biểy tỷ biết mà còn hỏi muội." Tôn Hiểu Thanh ấm ức nhìn Tôn Ngọc Nhi, nàng cũng vì chuyện này mà khổ sợ suốt mấy ngày nay.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Vậy lý do gì mà muội lại buồn chuyện thành thân này?" Rót cho mình ly trà nóng, vừa uống vừa hỏi. Chuyện thành thân này nhìn như thế cũng đều giống như ép buộc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tính nha đầu ngốc này làm sao biết được chuyện tình cảm phong tình chứ!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Phụ thân muội vì muốn kết thân với Dương đại nhân nên hứa đợi đến khi muội tuổi cập kê gả muội cho con trai ông ta, nhưng muội muốn, tên Dương Hàn Kiêu đó tính tình phong lưu, lại tỏ ra kiêu ngạo ta đây! rất đáng ghét! Muội muốn lấy ."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nghe xong Tôn Ngọc Nhi tay chống má nhìn Tôn Hiểu Thanh đầy thương tiếc.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Ừ... Cha muội đúng là quá đáng, lại ép muội lấy người mà muội , còn lấy tên như vậy."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tôn Ngọc Nhi khỏi cảm thán lắc đầu. Vị thúc thúc này là bán con mà! Nhưng mà thúc ấy có rất nhiều con , còn đẹp hơn, thông minh hơn so với nha đầu này nhiều.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Sao lại chọn nha đầu này?Nàng tò mò.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Vị Dương công tử gì đó được cha của Tôn Hiểu Thanh coi trọng chắc chắn gia thế đằng sau rất lớn, để chắc chắn thành công vụ mai mối lớn này phải chọn xinh đẹp thông minh, cùng phe với ông ấy.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Những điều này... Ngước nhìn Tôn Hiểu Thanh mặt ngơ ngác ngây ngô, trong lòng thở dài mà lắc đầu.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tiểu nha đầu nhìn như thế nào chứ những điều điêu ràng là chút cũng đạt cầu!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nếu vậy tại sao lại là con nha đầu ngốc này?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Quan trọng là Tôn Tử Lang này vốn thương Tôn Hiểu Thanh gì cả, đem so sánh với con Tôn Bảo Cầm, học vấn cao thâm, lễ nghĩa thanh cao, dung mạo xinh đẹp hơn người, là miếng ngọc được ông ta hết sức thương. So với Tôn Hiểu Thanh ràng là trời vật.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Có vụ gả con vào hào môn được lợi như vậy. Tôn Tử Lang phải ưu tiên cho con cưng của ông ta mới đúng? Sao đến lược Tôn Hiểu Thanh chứ?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Chẳng lẽ là do Dương Hàn Kiêu nhất kiến chung tình với biểu muội nhà nàng, nên mới ngoài trừ Tôn Hiểu Thanh lấy ai hết?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Khả năng này rất lớn à!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Người ta ngốc có phúc của người ngốc mà.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tôn Hiểu Thanh kích động cầm tay Tôn Ngọc Nhi, biểu tình năn nỉ:
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Biểu tỷ hay tỷ giúp muội với đại bá, kêu bá với phụ thân muội là đừng gả muội . Trong nhà có nhiều tỷ muội như vậy, chọn người cũng tốt hơn muội nhiều lần."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng mới muốn gả cho cái tên đáng sợ kia.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Muội cũng biết địa vị của ta trong Tôn phủ rồi mà! Lời của ta có trọng lượng sao? Ngay cả hạ nhân bên cạnh còn xem thường, coi ta ra gì. làm sao có thể giúp muội đây?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tôn Ngọc Nhi ở trong phủ này chỉ có danh nghĩa là thiên kim Tôn phủ nhưng mà ra chút quyền hành cũng có. Cuộc sống đơn bạc tới mất chỉ hơn người làm trong phủ chút mà thôi.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Lại nghĩ tới thân phận của *Tôn Ngọc Nhi* trước đây lòng nàng khỏi nặng nề.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Mẹ của Tôn Ngọc Nhi là thiên kim của nhà thương nhân ở Thái Châu, là tài nữ xinh đẹp có tiếng ở thành, sau đó đem lòng thương, hẹn ước với Tôn Sử Bình, đại quan trẻ tuổi tài cao được nhận chức quan ở Thái Châu.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Khoản lâu sau đó mẹ Tôn Ngọc Nhi mang thai, sợ chuyện bại lộ ảnh hưởng đến danh dự của cả nhà nàng, nên đợi Tôn Sử Bình mang sính lễ tới hỏi cưới, ngờ trong lúc vô tình phát Tôn Sử Bình lại có chính thê, con cũng có.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Sau khi biết chuyện này mẹ của Tôn Ngọc Nhi ngừng thương tâm, cả nhà Hạ gia biết được chuyện này rất tức giận vì sỉ diện chuyện con chưa chồng có con nên tới Tôn gia để đòi chịu trách nhiệm, mà dẫn con dọn tới nơi khác mà sống.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cứ như vậy nàng đơn thân sinh con, sau khi sinh xong mẹ Tôn Ngọc Nhi vì mất máu quá nhiều mà qua đời, để lại thai song sinh là hai con .
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Người tỷ đặt tên là Hạ Thanh Vũ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H còn người muội muội cũng là nàng bây giờ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hạ Ngọc Nhi!
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Sau này khi dọn vào Tôn gia mới đổi họ thành họ Tôn.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hai tỷ muội song sinh Hạ gia từ lúc sinh ra rất khác biệt.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Hạ Thanh Vũ từ rất thông minh, lại hiểu chuyện, lễ phép, nên rất được bà ngoại và mọi người trong nhà thương. Sau này lớn lên lại giống mẹ mình trở thành tài nữ có danh tiếng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Còn Tôn Ngọc Nhi vì sinh sau, nên sức khỏe rất yếu, gần như là xuất môn ra khỏi nhà, từ hồi thể chất kém người khác nên thể học hành nhiều như Hạ Thanh Vũ, thơ văn từ nghĩa cũng biết được bao nhiêu. Đối với gia đình trọng danh tiếng như Hạ gia nàng hoàn toàn là phế vật. Chỉ được người khác biết đến với cái gọi là muội muội song sinh của tài nữ Hạ Thanh Vũ.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nếu Hạ Thanh Vũ là viên ngọc quý ở Hạ gia, được tất cả mọi người thương xem trọng, Tôn Ngọc Nhi là cái bóng sau lưng tỷ tỷ, mãi mãi bị người ta bỏ sang bên, được đáng nhắc tới.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngay khi sau mười hai năm sau. Tôn Sử Bình tìm tới tận cửa Hạ gia để đòi bù đắp cho nữ nhi. Mới đầu người nhà họ Hạ chấp nhận nhưng Lão phu nhân Hạ gia lại hòa giải, chấp nhận Tôn Sử Bình.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cứ thế Tôn Sử Bình dẫn hai nhi nữ về Tôn gia ở kinh thành, thái độ mọi người Tôn gia đối với Hạ Thanh Vũ hết sức xem trọng, ngay cả vợ cả của Tôn Sử Bình cũng hòa nhã chấp nhận, đối tốt với nàng. Tôn Sử Bình lại hết sức cho nàng những thứ tốt nhất, muôn vàng sủng ái, biến nàng thành phượng hoàng cao.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Còn đối với Tôn Ngọc Nhi lại chỉ lấy thái độ có cho lệ, sắp xếp ở hậu viện cho ở, thế là coi như là xong, hoàn toàn xem nàng là tồn tại.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H thế là hai tỷ muội ở Tôn gia được năm. Tỷ tỷ nàng thành nhân vật nổi tiếng ở kinh thành, còn nàng mãi vẫn chỉ là cái bóng bị lập sau hậu viện.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Cho đến khi nàng xuyên qua...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H suy nghĩ chuyện trước đây Tôn Hiểu Thanh bên cạnh ngừng khều nàng.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Nè. Tỷ nghĩ gì mà nhập thần quá vậy?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Hả? À có gì!"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Tôn Hiểu Thanh nhìn nàng lúc, rồi lại buồn bã cúi đầu: "Ngày mai cha muội với cha tỷ tới tiếp đón Hàn Lăng Vương từ biên cương trở về, đến lúc đó nhất định rất bận rộn, lúc phụ thân để ý, muội tranh thủ chuyện Dương Hàn Kiêu... Để xem có thể hay hủy bỏ hôn này"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Đây có thể là cơ hội duy nhất của nàng...
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Hàn Lăng Vương?" Nghe tên hình như là nhân vật rất lợi hại.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Ừ... Đúng vậy. Hàn Lăng Vương là Vương Gia nổi danh của Đại Tần ta, lần này ngài ấy phụng chỉ ra biên cương đánh lãnh thổ của Vệ Quốc, nhưng hiểu sao mấy ngày trước trong triều nhận được tin từ biên cương , Hàn Lăng Vương đường về kinh, biết là có chuyện gì nữa?"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Muội còn nghe . Hoàng Thượng hạ lệnh giao việc tiếp đón Hàn Lăng Vương cho Ngự Sử là cha muội, nên ngày mai tới cửa thành để nghênh đón ngài ấy."
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H "Vậy sao!"
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Ngày mai ư?
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H Nàng nghiên đầu suy tư.
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H
   cungquanghang.com A N H cungquanghang.com ANHSAMAcungquanghang.com B I Mcungquanghang.com C Q H biết lão gia Tôn gia có cho nàng xem thử đây?

  4. Bạch Tiểu Ngọc

   Bạch Tiểu Ngọc Well-Known Member

   Bài viết:
   87
   Được thích:
   499
   Chương 3: Tâm kế người nhà đáng sợ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU

   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU ghế chủ nam nhân cỡ năm mươi tuổi, râu quai nón, thân bạc y gấm thượng hạng, mắt híp lại đầy ý cười nhìn nhi nữ đứng trước mặt mình.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Thanh Vũ. Ta sắp xếp cho con tới Phủ Học Sĩ của Thẩm thừa tướng, con phải tranh cơ hội để làm quen với Thẩm Tề, đến lúc hai nhà thân cha với Thẩm thừa tướng, chuẩn bị ngày lành tháng tốt. Dù sao đợi thêm hai năm nữa con cũng đến tuổi cập kê rồi."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Cứ theo ý của phụ thân." Nữ tử y phục màu tím thêu hoa lan chỉ điền trắng, thân váy sa mỏng tím đường hoa bạc, càng khiến vẻ đẹp lung linh của nàng . Đôi mắt như ánh trăng ý cười e thẹn, đôi má trắng nõn chợt ửng hồng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nàng chính là tỷ tỷ song sinh của Tôn Ngọc Nhi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Thanh Vũ!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Dung mạo giống hệt Tôn Ngọc Nhi nhưng vẻ khí chất của nàng lại hoàn toàn khác.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Bản thân Tôn Ngọc Nhi xinh đẹp, hoạt bát hiếu động như hồ điệp bay khắp nơi Tôn Thanh Vũ chính là con thiên nga trắng cao quý thanh nhã, xinh đẹp.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Thanh Vũ đúng tiêu chuẩn tri thức của khuê các danh giá, vẻ kiều diễm dịu dàng của nàng biết làm run động biết bao nhiêu người.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Sử Bình vuốt râu cằm, khóe môi nở nụ cười vui vẻ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU " Nhi nữ của Tôn Sử Bình ta gả là phải gả cho danh môn thế gia, quyền cao chức trọng mới xứng chứ."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Đúng vậy. Thanh Vũ xinh đẹp như vậy lại nổi danh khắp kinh thành, ai lại biết? Chắc chắn là được nhiều công tử thế gia tranh giành." Bên cạnh Tôn Sử Bình là vị phu nhân, tuổi bốn mươi, mặt nhân từ đầy dịu dàng cười lên tiếng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn phu nhân, chính thất của Tôn Sử Bình, tuổi dù lớn nhưng vì sống chịu khổ lại được chăm sóc tỉ mỉ nên nhìn vẫn rất xinh đẹp, làn da trắng nõn như thiếu nữ, tí già nua của người lớn tuổi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Là Đại nương quá khen. Thanh Vũ dám nhận, nào so được với Tử Liên tỷ tỷ." Tôn Thanh nở nụ cười khiêm tốn càng khiến những người trong đại sảnh hài lòng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ai biết đại phu nhân sinh ra ba người con, trong đó có hai con trai ưu tú của Tôn gia, con trai trưởng là Tôn Thanh Hạo giờ giữ chức trạng nguyên quan văn, là học trò của Thẩm thừa tướng đương triều được nâng đỡ, con đường làm quan đầy hào quang, còn có hôn ước với con Bằng thái sư. Bằng Nguyệt Dao, là miếng ngọc quý của kinh thành, có thể xứng với câu "Thiên hạ đệ nhất tài nữ" Sáu tuổi biết xuất khẩu thành bài thơ "Kim Lan Hoa" nổi danh đời Thanh Quốc, ngay cả thư sinh tài tử cũng chưa chắc làm được, cùng với Tôn Thanh Hạo, văn chương hơn người, lại tuấn tú tài giỏi, chính là đôi kim đồng ngọc nữ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Còn con trai thứ Tôn Thanh Liêm, tuổi còn trẻ nhưng lại theo con đường thương nhân, mới mười lăm tuổi ra ngoài làm ăn, được hai năm trở thành ông chủ có tiếng tại thành châu.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Bây giờ có thể coi là kim tài có ngàn cửa hàng kinh doanh đủ loại, trải rộng cả kinh thành cùng với huyện lớn khác nhau ở Đại Tần.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Còn lại là Tôn Tử Liên giờ theo hầu hạ Đương Kim Hoàng Hậu, có thể coi là tâm phúc của Hoàng Hậu nương nương, được người đặc cách nhận làm nghĩa nữ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nghe Hoàng Hậu nương nương rất thích Tôn Tử Liên, có tâm tư muốn gả nàng cho con trai người là Nam Thành Vương. Nam Cung Ly Thiên, tương lai lại có khả năng làm Hoàng Đế nên nếu Tôn Tử Liên gả cho Nam Thành Vương làm Hoàng Hậu...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Thân phận tôn quý như vậy, có thể đem Tôn gia từ gia tộc làm quan trong triều thành người trong hoàng thất. Chính là bước lên mây, nên người trong Tôn gia xem Tôn Tử Liên là bảo vật vô giá mà đối đãi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nhắc đến con Tôn Tử Liên trong mắt của Tôn phu nhân lên vẻ kiêu ngạo nhưng ngoài miệng vẫn lời khách sáo.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Tử Liên nó chỉ là may mắn mà thôi, được Hoàng Hậu nương để ý xem trọng chút, cũng chưa chắc gì gả cho Nam Thành Vương ."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Sao lại ? Ai cũng biết năm ngoái vào ngày thọ của nương nương, người Tử Liên tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp lại hiểu chuyện, rất hợp với Nam Thành Vương, còn nếu Tử Liên tỷ tỷ buồn chán có thể làm bạn cùng Nam Thành Vương, ý tứ ràng như vậy, ai lại hiểu."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Thanh Vũ hí hững kể lại, vừa vừa cười, lời vừa có hàm ý khen ngợi lại vừa cho đại phu nhân mặt mũi tốt, cực kì khéo léo.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Chỉ là nàng lại siết chặt khăn trong tay, mắt thoáng tia trầm, nhưng rất nhanh che giấu lại.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Tử Liên đúng là may nắm, gả cho Nam Thành Vương? Chuyện tôt như vậy lại rơi vào tay Tôn Tử Liên...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Tử Liên vào cung cũng được hai năm rồi, sắp tới lễ tết chắc nương nương để nó về, đến lúc đó cả nhà lại được đoàn tụ."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Mắt Tôn Sử Bình lên vẻ tính toán, chỉ còn ba tháng nữa Tử Liên mười bảy tuổi rồi cũng nên đề cập chuyện thành hôn... Hôn của Thanh Vũ cũng định với Thẩm thừa tướng, nên cần lo, còn về phần Thanh Hạo cũng chuẩn bị xong chỉ còn đợi vào ngày lành thôi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Lần này Tôn gia địa vị sắp lên cao gấp mười lần rồi!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Như nghĩ tới điều gì đó, mắt ông thoáng qua tia sáng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Ngày mai Hàn Lăng Vương từ biên cương trở về. Hoàng Thượng hạ lệnh cho Tôn gia ta tiếp đón, chúng ta nhất định phải chuẩn bị chu đáo, tuyệt đối thể để chuyện gì hay xảy ra."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Mai sau khi nghênh đón Hàn Lăng Vương. Ta mời ngài ấy tới Tôn gia làm khách." Ông quay sang nhìn Tôn phu nhân,mắt ra ám hiệu: "Phu nhân phải chuẩn bị mọi chuyện tốt để Hàn Lăng Vương tới làm khách chỗ ta phải chu toàn."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Lão gia yên tâm. Thiếp biết mình phải làm gì mà." Tôn phu nhân khẽ nở nụ cười, lòng thoáng suy tư.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hàn Lăng Vương! Nếu như phải con bà được Hoàng Hậu đánh chủ ý làm mai lên Nam Thành Vương ... Có lẽ Hàn Lăng Vương mới là chỗ dựa tốt hơn...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU phải là con trai do Hoàng Hậu sinh ra nhưng thế lực của Hàn Lăng Vương rất mạnh, quyền hành trong triều hơn phân nữa là do ngài ấy nắm trong tay, so với Nam Cung Ly Thiên, Nam Thành Vương hề có thực quyền gì trong tay, cũng tham gia việc triều chính. Là vị Vương Gia nhàn hạ có tài, đúng là trời với đất, nếu phải có mẹ làm chính cung ở đằng sau... sợ thể sinh tồn rồi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU chỉ có chỗ dựa là bên nhà mẹ đẻ thể nào giành được ngôi vị Hoàng Đế.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Huống chi Hoàng Hậu nương nương, tâm cơ khó đoán, chưa chắc gì người muốn Tử Liên lấy Nam Thành Vương. biết là cố ý muốn đánh kế gì lên Tôn gia.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Bà có phải hay nên tính toán lại...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hàn Lăng Vương này nếu kéo về được bên phe mình, vốn cần phải lo lắng việc đấu tranh trong triều. Lòng toán tính tâm cơ hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng hiền thục lúc nãy...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Bên này Tôn Thanh Vũ cũng thầm suy nghĩ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hàn Lăng Vương, nghe lời đồn là vị Vương Gia rất có quyền thế, rất được Hoàng Thượng trọng dụng, lại có bình quyền nữa giang sơn Đại Tần... Nếu như...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nàng mín chặt môi, mắt di chuyển suy tính, hôn của nàng với Thẩm Tề chỉ là lời hứa của hai bên gia phụ vốn còn phải thêm hai năm nữa mới có thể hoàn hành, lỡ trong hai năm này xảy ra chuyện ảnh hưởng làm sao đây? Dù sao đối tượng muốn kết thân với Thẩm gia ít... Thẩm thừa tướng lại là người coi trọng lợi ít... Gần đây người trong Tôn gia tranh đấu gay gắt, bên đại bá gần như là chèn ép phụ thân đến thở được.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Chức quan phụ thân cao bằng của đại bá, muốn trở mình lên cao hơn phải cần người khác giúp sức. Đại phu nhân tình cảm với phụ thân tốt như bề ngoài, nên ông ấy thể nhờ bên nhà mẹ vợ được.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đại huynh Tôn Thanh Hạo dù làm quan nhưng cũng là do Thẩm thừa tướng giúp, đối với phụ thân chưa chắc lòng, tình cảm cha con lại tốt, thường xảy ra xung đột, mỗi ngày lễ cũng ít thấy huynh ấy trở về... Hôn của huynh ấy với Bằng tiểu thư của Bằng thái sư luôn chậm trễ ổn... Bằng Nguyệt Dao đối với huynh ấy lại lạnh nhạt tình cảm , còn nghe Bằng Nguyệt Dao nàng ta có cảm tình với Hàn Lăng Vương, nên hôn này khả năng thành cao.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Có thể phụ thân để ý lắm mấy chuyện này, đúng hơn là quan tâm, cái ông ấy muốn là liên minh của Bằng thái sư, chỉ cần vụ thành hôn này thành công có được trợ giúp của Bằng gia, ông ấy có thể vươn lên cao, nên đối với ông ấy mà tình cảm Bằng Nguyệt Dao đối với Tôn Thanh Hạo thích hay thích, đó hoàn toàn là vô nghĩa. Chỉ cần ông ấy là được lợi ích, những thứ khác quan trọng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Còn về phần Tôn Thanh Liêm lại là thương nhân, đối với việc trong triều hoàn toàn hiểu, bản thân thể giúp đỡ được gì cả. Người còn lại cũng là người duy nhất giúp Tôn Sử Bình ông ta thực được tham vọng của bản thân mình.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đó là vị trí Hoàng Hậu!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đúng! Chỉ cần Tôn Tử Liên lên làm Hoàng Hậu những gì mà ông ta muốn thành . người mà vạn người!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tham vọng của người Tôn gia, bất kể là ai đều là cái động tham sâu đáy.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nàng có thế lực như Tôn Tử Liên, dù hôn này xảy ra cố Tôn Sử Bình cũng vì nàng mà đối đấu với Thẩm thừa tướng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nếu chọn mối hôn khác, chỉ sợ là chỉ là nhà quan tầm thường, nhưng Tôn Sử Bình tuyệt đối gả nàng vào những nơi như vậy, thứ ông cần là lợi ích có thế lực, nên dù muốn gả cũng phải là nơi có thể khiến ông ta được lợi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ở trong triều bây giờ, ngoại trừ Thẩm thừa tướng cũng chỉ có Bằng thái sư là chịu để ý ông ta, nên có đối tượng nào cho ông ta được quyền lợi cao.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nên ông ta nhất định cho nàng hai lựa chọn.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Là gả vào hoàng thất, lấy trong số các vị Vương Gia, hoặc là làm thiếp thất.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Cái còn lại là vào cung làm phi tần của Hoàng Đế!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nghĩ tới điều này, Tôn Thanh Vũ chỉ cảm thấy sợ hãi, ngước nhìn người ngồi ghế trước mắt, tươi cười nhìn nàng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Thanh Vũ chỉ cảm thấy nụ cười này trong đáng sợ, nàng biết nếu là ông ta làm được.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Người này là kẻ vì tham có thể bất chấp thủ đoạn.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nàng muốn có tương lai phải có hai con đường để .
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU là cố gắng giữ lấy Thẩm Tề, nhất định phải gả vào cửa của Thẩm gia thành Thẩm thiếu phu nhân, tương lai cần phải lo lắng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Con đường còn lại là phải dành lấy tình cảm từ vị Vương Gia có quyền có thế, như vậy mới cam đoan được địa vị của nàng ở Tôn gia.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đôi mắt sắc bén quét tới người Tôn Thanh Vũ, khóe môi Tôn Sử Bình khẽ nở nụ cười hài lòng, ngày mai... rất chờ mong...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn phu nhân nhìn Tôn Sử Bình rồi lại Tôn Thanh Vũ, mặt cảm xúc...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Trong căn phòng , hoa tường lan trắng được đặt cửa sổ, cành lá xanh nhạt khẽ lay động theo gió, hương thơm hoa lan tỏ khắp cả phòng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Mùi hương vừa thanh đạm lại có chút thoáng dịu, khiến tâm người ngửi vào đều thanh thản.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tấm màn sa mỏng trắng được vén bên, bên trong là hình bóng hồng y nằm giường, mái tóc dài đen như thác nước xõa dài gối thêu hoa nằm, tựa như bức tranh suối nước thanh mát xinh đẹp.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU tay cầm quyển sách, mắt Tôn Ngọc Nhi khẽ di chuyển theo từng chữ sách, rất là tập trung để đọc, đôi mắt xinh đẹp lâu lâu lại chớp vài cái.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đọc xong quyển sách, khỏi thầm tán thưởng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đúng là sách hay! Kỹ thuật vẽ bằng tranh ở cổ đại này đúng là giỏi, coi coi lại mà vẫn thấy đẹp! Nội dung cũng đọc rất hấp dẫn.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hôm nay dạo trong viện, lúc vô tình gặp mấy a hoàn xì xầm to với nhau, tò mò nàng lại xem ngờ lại phát bọn họ cầm sách mà thảo luận cực kì nháo nhiệt, đến gần nhìn mới biết ra là xem "Nam Cung Đồ" loại sách cực nhạy cảm.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nàng tranh thủ cơ hội bắt quả tang, đám nha hoàn sợ nàng với tổng quản trong phủ mà khóc cầu xin, nàng nhìn mà rất đau lòng...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Cho nên hứa ra, rồi cầm quyển "Nam Cung Đồ" đem về!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ở trong phủ chán như vậy nếu kiếm cái gì làm nàng nhất định chán chết! Sách thơ ở thời này, đọc chi chi giả giả... rất phiền! hơn nữa ở trong. Tôn phủ này rất có quy tắc, nhất là lão thái bà bà đó, nàng làm gì cũng có ý kiến.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đọc thơ phải ngâm, ngâm học vấn ngu dốt.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đọc Tiểu thuyết bản là hạ đẳng dân thường.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đọc chuyện thời cổ xưa là kém hiểu biết.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đọc kịch tuồng tầm thường phẩm chất, sách tuồng kịch là phải coi tuồng lớn do tri cổ thức học sỉ viết ra, mới gọi là đọc tuồng hay.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Còn đọc sách hài tiền đồ, tương lai mù mịt, khí chất kém cỏi, đầu óc khờ khạo, tư duy tầm thường, làm được chuyện lớn... chung bà ta đem nàng mắng từ trong ra ngoài, từ xuống dưới, y như niệm kinh.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Còn nàng chỉ gật đầu, rồi gật, gật và gật, đến khi bà ta mắng xong về phòng lấy sách đọc tiếp.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU cho nàng đọc nàng càng muốn đọc! Hừm.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Dù sao nàng cũng quen bị bà ta mắng, lão phu nhân đó vốn ưa gì nàng, lâu lâu có gì làm là đem nàng ra hành hạ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nếu bà ta biết được nàng đọc "Nam Cung Đồ" nhất định giận tới mất ngất tại chỗ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU chống cằm suy nghĩ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, ai lại tới đây? Chắc lại phải là Tôn Hiểu Thanh, nha đầu ngốc đó chứ?
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nàng bước xuống giường mang giầy vào, ra mở cửa.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nhìn Tôn Thanh Vũ đứng trước mặt mình, nàng khỏi kinh ngạc.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Tỷ tỷ!"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Sao vậy? muốn mời ta vào trong sao?" Tôn Thanh Vũ khẽ nhướn môi cười, đôi mắt long lanh tràn ngập đầy dịu dàng nhìn Tôn Ngọc Nhi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Tỷ vào ."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Ngọc Nhi đứng sang bên để Tôn Thanh Vũ vào.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nhìn bóng lưng Tôn Thanh Vũ vào trong nàng khỏi nghi ngờ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Sao hôm nay vị tỷ tỷ này tới thăm nàng đây? Đúng là chuyện lạ! Người này mấy tháng nàng cũng chỉ gặp được vài lần, tình cảm cũng thân thiết.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Muội còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống" Tôn Thanh Vũ thân thiết kéo tay nàng ngồi xuống.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Lâu lắm rồi tỷ tới thăm muội, nhìn muội sống tốt như vậy tỷ cũng yên tâm."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Ngọc Nhi nhìn đôi tay trắng nõn nắm lấy tay mình mà cố gắng gượng cười, nàng muốn hỏi, nhìn nàng sống tốt chỗ nào? Khắp cả căn phòng này, nơi nào cũng đơn bạc ngay cả người quét dọn cũng có, tất cả đều tay nàng lo lấy.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nhưng lại nhìn khuôn mặt giống mình nàng lại im lặng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt mình người Tôn Thanh Vũ nàng cảm thấy rất kì lạ! Nhìn người giống mình cười dịu dàng như vậy cảm giác !
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Như phát lời mình sai Tôn Thanh Vũ khẽ cười trừ, sang chuyện khác: "Đúng rồi ngày mai nhà ta có khách. Vị khách này rất đặc biệt nên... để tránh xảy ra chuyện, muội nên ở yên trong phòng."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đây mới là mục đích của nàng tới đây, ngày mai Hàn Lăng Vương tới đến lúc đó nếu có hai người giống nhau xuất , nhất định ảnh hưởng tới nàng, muội muội này của nàng tầm thường như vậy, đứng bên cạnh nàng chính là chim với thiên nga, xứng, tốt nhất là nên ở nơi hợp với muội ấy.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Muội biết rồi." Kì lạ, nhà có khách, nàng đâu có giết người phóng hỏa gì đó đâu? Sao ai cũng muốn nàng ra ngoài nhỉ?
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Ngọc Nhi bĩu môi vui nhìn Tôn Thanh Vũ: " ra ngoài là được chứ gì!" Đối với vị tỷ tỷ thân này, nàng cảm thấy hợp.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Tỷ cũng có ý gì khác, muội nghỉ ngơi sớm . Tỷ còn có chuyện phải trước, lần tới tới thăm muội." Tôn Thanh Vũ đứng dậy ra khỏi cửa, mắt thoáng liếc giường, trước khi khỏi nhìn Tôn Ngọc Nhi cái.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Kể từ mấy tháng trước muội muội này thay đổi kì lạ, vốn dĩ là bộ dáng bệnh tật yếu đuối, cá tính lạnh nhạt ít luôn nhốt mình trong phòng, hiểu sao lại trở nên khỏe mạnh y như trâu, ngừng hiếu động chạy nhảy!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Chỉ là dù thay đổi như thế nào vẫn là tầm thường ngu ngốc!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Chỉ cần ngoan ngoãn gây phiền phức gì cho nàng là được.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Khóe môi Tôn Thanh Vũ cong thành nụ cười mỉa mai.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đồ phế vật mãi là phế vật.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Sáng hôm sau tại cổng thành đoàn người đứng thành hàng dài, người đứng đầu hàng là nam tử trung niên thân triều phục trắng tinh, đầu đội mũ quan, mặt là vẻ nghiêm túc trầm tĩnh, phía sau ông là đội ngũ mặc quan phục đứng ngay hàng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Tử Lang híp đôi mắt hồ ly lại, ý cười tràn ngập trong mắt, kế bên ông ta là Tôn Sử Bình, cũng là thân quan phục, mũ đội đầu, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng thanh thản như Tôn Tử Lang.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hàn Lăng Vương trở về kinh là việc rất quan trọng, ngay cả Hoàng Thượng cũng rất xem trọng, lần này người được chọn để tiếp đón Vương Gia lại là Tôn Tử Lang, bản thân vì mang họ Tôn nên mới được phép tham gia vào đội ngũ nghênh đón.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nên người tiếp đón Hàn Lăng Vương chính là Tôn Tử Lang còn Tôn Sử Bình chỉ là theo sau hầu.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU cam tâm!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Điều là huynh đệ cùng mẹ cha sinh ra sao lại khác biệt như vậy?
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đại ca lại được làm Ngự Sử đại nhân, quyền hành cao lớn, phía sau còn có thế lực giúp đỡ. Có con trai, con đều tài giỏi, có nhà thông gia thế lực mạnh chóng đỡ cho.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ông trời đúng là công bằng!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Lần này Hàn Lăng Vương trở về từ biên cương là cơ hội tốt! Nếu có thể lôi kéo người này về bên phe , đến lúc đó phải Tôn Tử Lang, Thẩm thừa tướng, Bằng thái sư gì đó đều phải cầu cạnh sao?
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nghĩ tới tương lai sáng lạn trước mắt, Tôn Sử Bình khỏi vui sướng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Cơ hội lớn lần này thể bỏ qua!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nhưng lại lúc này có điều khiến lo lắng. Tôn Tử Lang này chính là con cáo già, lúc nào cũng tìm cách đẩy xuống, sao lại tốt bụng cho tham gia nghênh đón Hàn Lăng Vương?
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Chắc chắn có điều mờ ám!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Lúc này phía trước vang lên tiếng ngựa chạy, còn có cả tiếng bước chân liên tục.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Mắt Tôn Tử Lang với Tôn Sử Bình đều phát sáng, nhanh chóng về phía trước, nhìn theo hướng tiếng ngựa phát ra.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đằng trước là đoàn bính lính dẫn đầu, mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, còn có người cầm lá cờ có kí hiệu Đại Tần trong khí thế cực kì uy nghiêm, đằng sau họ nữa là vài vị tướng thân giáp bào cưỡi ngựa.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đoàn người về phía này, chỉ còn cách đoạn đường, đám người Tôn Tử Lang cũng nhanh chóng ra nghênh đón.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Dừng lại!" Lưu Bằng tay cầm dây cương, giơ tay ra lệnh cho binh lính dừng bước lại, nhìn đám quan lại trước mắt khỏi nhíu mày trầm giọng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Các vị là?"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Sử Bình vốn muốn lên tiếng trước bị Tôn Tử Lang nhanh tay hơn giành lời.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Bổn quan là Ngự Sử đại nhân. Tôn Tử Lang, phụng mệnh Hoàng Thượng tới để nghênh đón Hàn Lăng Vương."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Sử Bình mắt tức giận trừng Tôn Tử Lang nhưng nghĩ tới có Hàn Lăng Vương ở đây, bèn kìm chế lại, cố nở nụ cười ôn nhu: "Đúng vậy, là làm theo ý chỉ của Hoàng Thượng tới để nghênh đón Hàn Lăng Vương trở về kinh."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Lưu Bằng nhìn bọn họ lúc rồi quay đầu ngựa lại cưỡi tới chỗ xe ngựa đằng sau, khẽ qua cửa màn.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Vương Gia. Hoàng Thượng phái người tới để đón ngài!"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Ừ... Bổn Vương biết, truyền lời của ta rằng, ta ra gặp họ"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Vâng!"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Lưu Bằng quay lại chỗ cũ, nhìn Tôn Tử Lang rồi trầm giọng lên tiếng: "Vương Gia ra mặt gặp các người!"
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đằng sau, xe ngựa chạy về phía trước đến gần Lưu Bằng dừng lại, màn xe được vén lên, bóng dáng cao lớn bước ra.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Toàn thân phủ áo choàng đen lông thú, thân giầy đen điền văn chỉ trắng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ngũ quan điêu khắc như bức tranh, mắt hổ phách trầm tĩnh, nhưng lạnh lùng đầy hàn khí, mày rậm thanh nhọn tỏ ra cổ tà khí uy nghiêm. Tóc dài đen tuyền xõa vai, vài cọng tóc dính trán khẽ bay theo gió.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU người làn khí u ám bao trùm, lạnh lẽo cũng giống như con người này, là núi tuyết muốn đông cứng người khác.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Phượng mâu hổ phách khẽ liếc về phía Tôn Sử Bình, tia sáng lóe lên nhưng rất nhanh biến mất.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Tử Lang tiến về phía trước, tay ôm quyền hành lễ: "Thần Ngự Sử Tôn Tử Lang tham kiến Hàn Lăng Vương."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Trong lòng Tôn Tử Lang ầm thầm nhận xét người trước mắt.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Quả nhiên như trong lời đồn. Hàn Lăng Vương này quả khác bất đồng với người khác, đến diện mạo chỉ đến khí thế này người cũng đủ làm người khác phải sợ hãi.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Những quan viên xung quanh đều chuẩn bị nịnh nọt cũng bị vị Hàn Lăng Vương làm cho sợ mà ai dám lên tiếng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Sử Bình đứng bên cạnh, lòng khỏi run lên. Hàn Lăng Vương này đáng sợ! Nhìn vào ánh mắt của mà giống như là cái giếng sâu thấy đáy. Cảm giác như bị hút vào trong đôi mắt ấy bao giờ thoát ra được... Ngay cả người sống trong quan trường nhiều năm như cũng tránh khỏi run rẩy.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hàn Lăng Vương Gia này là người dể chọc!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Vương gia, thần phụng mệnh tới đón ngài về kinh, nếu ngài chê tới Tôn gia để nghỉ ngơi."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Tử Lang hổ danh là con hồ ly gian xảo, dù cũng bị Hàn Lăng Vương này dọa cho sợ nhưng vẫn rất nhanh che giấu lại, ăn lại khách sáo chu đáo, rất biết cách lôi kéo đối phương.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Lời mời còn kèm theo ý chỉ của Hoàng Thượng, ý muốn , nếu Hàn Lăng Vương này nhận lời là nể mặt mũi Tôn gia, dù Tôn gia phải gia thế lớn nhưng lần này là chính do Hoàng Đế ban chỉ cho Tôn Ngự Sử tiếp đón Hàn Lăng Vương , nếu đồng ý chính là xem người Hoàng Thượng phái tới ra gì!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU xem trọng lời của Hoàng Thượng!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Là trọng tội!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Dù là Hàn Lăng Vương, binh quyền chức trọng cao quý nữa vẫn khỏi dính phải lời đồn, nể mặt vua! Bất kính với cha mình, mang tội bất hiếu.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Rất dể mất lòng dân, đến lúc đó địa vị trong lòng dân chúng bị lung lay ảnh hưởng đến hình ảnh vị tướng lãnh lão biên cương đánh giặc bảo vệ nước nhà mà cố gắng gầy dựng lên hoàn toàn sụp đỗ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Hậu quả cực kì nghiêm trọng!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nam Cung Hàn hai tay để sau lưng, khẽ nhướn mày, dò xét nhìn Tôn Tử Lang.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Nếu Tôn Ngử Sử đại nhân mời Bổn Vương tới Tôn gia làm khách, Bổn Vương làm sao từ chối, làm phiền đại nhân rồi."
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU "Đó là vinh hạnh của Tôn gia, Vương Gia quá khách khí rồi. " Tôn Tử Lang làm tư thế mời, lén liếc nhìn Tôn Sử Bình còn sợ hãi đứng bên cạnh mà vẫn im lặng khỏi khinh bỉ trong lòng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Đúng là hèn nhát! Vậy mà đòi tiến xa hơn, mới như vậy bị dọa cho sợ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tôn Sử Bình nhìn bóng dáng hai người xa bắt đầu suy nghĩ lại việc kéo Hàn Lăng Vương Vương này về bên giúp đỡ.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Vị Vương Gia này rất khó tiếp cận, nếu cẩn thận chọc giận , hậu quả... dám nghĩ tới...
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Chỉ là giờ ai biết trong lòng Nam Cung Hàn ngừng kích động, khẩn trương, hồi hộp tới mức nào!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Kiếp trước lần đầu tiên gặp nàng cũng là tình hình như bây giờ! Là ở Tôn gia.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ánh mắt ngập tràn thương nhớ đầy đau đớn.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Tâm lại lần nữa đau vì nàng.
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Ngọc Nhi... lần nữa gặp nàng... phải gì đây?
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU rất muốn . rất nhớ nàng, hai mươi hai năm qua lúc nào là kchông nhớ nàng cả!
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU
   cungquanghang.com C O P Ycungquanghang.com NGON TINHcungquanghang.com ZIN NGUcungquanghang.com SAC NU Nhớ tới mức tim đau mà người cũng đau...

  5. Bạch Tiểu Ngọc

   Bạch Tiểu Ngọc Well-Known Member

   Bài viết:
   87
   Được thích:
   499
   Chương 4: Bỏ lỡ cơ hội gặp mặt, chỉ có thể dùng kế.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N

   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nhìn tấm bảng Tôn phủ, Nam Cung Hàn khỏi ngẩn người. Nhớ kiếp trước cũng từng tới nơi này, lúc đó trong lòng chỉ nghĩ cách lợi dụng người của Tôn gia để tranh đoạt đấu trong triều. Hoàn toàn xem trọng khi gặp Ngọc Nhi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nhưng bây giờ lại xem những việc đấu tranh ấy là thứ vô nghĩa, chỉ mong chờ được gặp người mà kiếp trước xem là khí. đời rất khó đoán.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Có những thứ khi mất rồi mới biết nó quan trọng như thế nào với mình. Trước đây Nam Cung Hàn nhận ra điều ấy, để rồi phải sống trong đau khổ ân hận tới lúc chết.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N kiên định trong mắt lên đầy kiên quyết. Kiếp này sống lại, tuyệt đối ngu ngốc đánh mất lấy hạnh phúc nữa, lần mù quáng sai lầm khiến hối tiếc suốt đời rồi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Lúc này trong đại sảnh có vài người chờ đợi. Người ngồi ghế gia chủ là lão bà lớn tuổi, tóc bạc trắng búi cao cài trâm ngọc, thân là y phục vải sam y đỏ thẳm thêu cành sen vàng tươi, khóe mắt nếp nhăn già nua như , nhưng vẫn che dấu được uy nghiêm của chủ mẫu đứng đầu. Đứng kế Tôn lão phu nhân là Đại phu nhân Lâm Thị, hôm nay bà ăn diện cực kì xinh đẹp, dung mạo trang điểm thanh nhã, cao quý, xiêm y hình hoa sen dưới thân váy tím, áo thân dài bạch kim y tới chân. Tóc đen tuyền được búi làm thành kiểu phu nhân có chồng, trâm phượng vàng đính trân châu được khắc hình hoa văn mai đỏ thân được, trong đep, cắm vào bên búi tóc, càng khiến bà nổi bật hơn người.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Xung quanh nữa là những con của Tôn Sử Bình với Tôn Tử Lang, trong đó có Tôn Thanh Vũ xinh đẹp kiều diễm, còn có cả Tôn Bảo Cầm tài hoa hơn người, phong tình kiều... Tôn lão phu nhân nhìn lượt những đứa cháu ưu tú ở đây hài lòng híp mắt lại. Những ở đây đều đẹp muôn vàng muôn vẻ, mỗi người có xinh đẹp riêng. Đều là những đóa hoa đẹp của Tôn gia.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đến khi nhìn Đại phu nhân bên cạnh thu lại nụ cười lại, giọng vài phần khó chịu vang lên.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Con dâu à! Ta thấy hôm nay là ngày Hàn Lăng Vương tới làm khách, vậy mà Thanh Hạo, Thanh Liêm cũng thấy đâu cả? Tử Liên gì, vì con bé ở bên cạnh Hoàng Hậu nương nương nên thể về,vậy còn hai đứa nó? Đây là xem trọng mặt Hàn Lăng Vương rồi? Nếu lỡ như ngài ấy hỏi tới, đến lúc đó làm sao? Vương Gia mà trách tội xuống con có thể gánh được hay ?" Lâm Thị bị bà đến mất cả mặt đều trắng bệch, tay siết chặt, ngón tay còn đâm cả vào thịt, muốn phản bác nhưng lại ra được, chỉ biết cúi đầu hạ giọng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Là con tốt, Thanh Hạo bận việc do Thẩm thừa tướng giao cho nên ít về nhà, con cũng lâu lắm rồi chưa gặp nó, nên thông báo kịp chuyện của Hàn Lăng Vương... Nhưng mà hôm qua con gửi thư báo cho Hạo nhi biết, chắc giờ nó đường về, còn Thanh Liêm ở Tô Châu, thể về được."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N " đường về?" Tôn lão phu nhân cười lạnh thành tiếng, mắt liếc xéo Lâm Thị.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Ngài ấy cũng sắp tới rồi, đợi nó về tới đây Hàn Lăng Vương mất rồi." Lâm Thị im lặng mắt nhìn xuống đất, bàn tay siết chặt cũng buông ra, khóe mắt lóe lên tia cam tâm.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân thấy Lâm Thị trả lời tức giận khẽ trừng mắt tiếng quay đầu . Đứa con dâu này này, sinh ra đúng là để đối nghịch với bà mà! Năm xưa đúng là nên cưới ả ta cho Sử Bình.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ ngồi góc nhìn Tôn lão phu nhân với đại phu nhân Lâm Thị tức giận như nhau, chỉ xem lúc rồi rời mắt , coi như là thấy. Vuốt lại tóc mình, Tay sửa lại vạt áo, nhìn lượt y phục mặc người, thấy đều ổn mới an tâm.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Chút nữa Hàn Lăng Vương đến, nàng phải xuất cách nổi bật nhất. Nàng muốn bị thua tay Tôn Bảo Cầm. thầm liếc nhìn nữ tử ngồi đối diện trước mặt, mắt nàng trầm cụp xuống.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm rất đẹp, vẻ đẹp của nàng chính là sắc sảo mị đầy câu hồn, khí chất tự tin thanh cao ấy đúng là người bình thường muốn có là có được. Nàng ta chỉ ngồi chỗ thôi nhưng lại nổi bật hơn rất nhiều nữ tử ở đây, hoàn toàn chèn ép nhiều người. Đúng là con của đại bá Tôn Tử Lang được dạy dỗ có khác.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Ngồi đối diện Tôn Thanh Vũ là Tôn Bảo Cầm, y phục nàng mặc người là thân áo màu tím điền văn trắng, tay áo rộng bao phủ lấy đôi tay trắng như tuyết cầm bánh, váy tím hoa lan bạc được mặc thêm vải sa mỏng trong suốt. Kết hợp lại với dung mạo đầy gợi cảm xinh đẹp của nàng đúng là hoàn hảo phong tình vạn chủng. Đôi mắt như hạt châu đỏ được nổi bật giữa màn đêm khẽ chớp vài cái, lông mi dài cong vuốt cũng lay động theo. Đôi môi đỏ như cành phượng nhàn hạ ăn từng miếng bánh, từng động tác đều lên quy tắc tao nhã đẹp mắt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Trong lúc mọi người trong đại sảnh ngừng chuyện, từ bên ngoài tên nô tài chạy vào thông báo.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Lão phu nhân, nhị lão gia với đại lão gia trở về rồi ạ." Vừa xong. Tôn lão phu nhân ngồi ghế, biểu tình kích động đứng dậy ra cửa.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N " tốt quá! Rốt cuộc cũng về rồi." Quay lại nhìn đám người sau lưng thầm với nhau, lớn tiếng quát: "Còn đứng ngay cái gì nữa? Còn mau tới để nghênh đón Hàn Lăng Vương." Bị tiếng quát của Tôn lão phu nhân làm cho sợ hãi, mọi người ai nấy cũng đều nhanh chân tới chỗ lão phu nhân.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Từ xa vang lên tiếng bước chân nhiều người, đoàn người về phía Tôn lão phu nhân, dẫn đầu là Tôn Tử Lang, ngừng cười tươi chuyện với người bên cạnh. Phía sau là Tôn Sử Bình với vẻ mặt khó chịu cam lòng. Những quan viên cùng khi ở cửa thành đều trở về nhà, chỉ còn lại với Tôn Tử Lang. Nhìn đại ca mình vui vẻ trò chuyện với Nam Cung Hàn tức giận khẽ "Hừ" tiếng trong lòng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đúng là tên nịnh bợ!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Khi đoàn người tới cửa mọi thứ như đông cứng lại, người đứng được bao phủ màu đen, lạnh lùng cao ngạo như được dành riêng cho . Khiến những thiếu nữ ở đây nhìn vào đều tim đập liên hồi. Tô lão phu nhân bình tĩnh đầu tiên, tay cầm cây trượng gỗ, tới hành lễ: "Lão chủ mẫu Tôn gia, tham kiến Hàn Lăng Vương Gia."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Tôn lão phu nhân quá đa lễ rồi. Hôm nay bổn vương tới Tôn phủ làm khách, làm phiền nhiều. " Dù lời khách sáo nhưng Nam Cung Hàn vẫn mang bộ dạng xa cách, lạnh nhạt. Đối với vị lão phu nhân này hề có ấn tượng tốt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân cười đầy hiền từ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Vương Gia đừng như vậy, ngài tới đây làm khách đó là vinh dự của Tôn gia, là phước ba đời tổ tông để lại mới được như vậy." Bên cạnh Tôn Tử Lang cũng phụ họa theo, hoàn toàn cho Tôn Sử Bình xen lời.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Đúng vậy, là phước ba đời tổ tông ba đời để lại, nên mới được Vương Gia đến làm khách." hổ là mẹ con, ngay cả lời , thái độ cũng như nhau. Có thể nhìn thấy được lão nhân gia này cũng đơn giản như bề ngoài hiền từ trước mắt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đồng tử sắc bén Nam Cung Hàn quét tới người Tôn lão phu nhân, khóe môi cong lên cười trừ, gì.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Lòng Tôn lão phu nhân chợt giật mình, khi nhìn vào vị Hàn Lăng Vương này, khỏi nhíu mày thận trọng. Vị Vương Gia này, đúng là người dể suy đoán. Bà cảm nhận được người này, tâm cơ khó đoán, lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn chỉ sợ cũng tầm thường. Đứng bên cạnh , giống như là đứng chung với tử thần đoạt mạng vậy. chưa bước vào, vậy mà làm mọi người cảm giác được khí lạnh tỏ ra khắp nơi. người dù làm gì, vẫn làm người khác sợ như vậy, có thể nhìn thấy được người đơn giãn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân trong lòng khỏi tiếc nuối. Nếu như là người của Tôn gia, tốt biết mấy. Tôn gia rất cần những người như vậy...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Được rồi, mau mời Vương Gia vào trong." Tôn Sử Bình lên tiếng thúc giục. muốn để Tôn Tử Lang giành hết chú ý của Nam Cung Hàn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Đúng vậy! Vương Gia mời." Tôn lão phu nhân đứng sang bên, mời Nam Cung Hàn vào, mắt lén liếc nhìn đám cháy thất thần bên cạnh mà ra ám hiệu.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm nhận được cái nhìn của Tôn lão phu nhân, giật mình từ trong suy nghĩ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Hàn Lăng Vương! rất tuấn tú, lúc nãy khi nàng nhìn vào người đó, lần đầu chợt động tâm... đời này có nam nhân hoàn hảo như vậy sao?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Khí thế uy nghiêm đầy trầm tĩnh, sắc sảo, lạnh lùng, như bao trùm lấy , làm người khác sợ hãi. Nhưng lại có sức hút làm người khác muốn tới gần hơn, như con thêu thân lao vào lửa. Nàng cũng ngoại lệ!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N đám nữ nhi suy tính, cái nhìn chưa từng rời khỏi bóng dáng Nam Cung Hàn, nhìn vào cũng biết tính kế gì. ràng là đám mê hư vinh, muốn bay cao làm phượng hoàng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm thầm liếc nhìn xem thường, cười lạnh tiếng. Đúng là tư tưởng muốn trèo cao, làm Hàn Lăng Vương Phi đâu phải dể!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Vào đại sảnh, Nam Cung Hàn lại nhớ tới lần đầu bước vào đây, vẫn y như trong trí nhớ , như cũ mọi thứ chưa từng thay đổi. Chỉ có thay đổi...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Mời Vương Gia ngồi." Tôn Sử Bình xoa tay, cười .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn khẽ gật đầu, bởi vì ở đây là người có địa vị cao nhất nên ngồi ghế gia chủ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân cũng ngồi xuống cái ghế gần đó, Tôn Tử Lang với Tôn Sử Bình cũng kiếm chỗ ngồi chỗ. Tiếp theo là nhóm nữ nhi Tôn gia bước vào hành lễ thỉnh an.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Đây là con của Tử Lang và Sử Bình, cũng là cháu của ta." Tôn lão phu nhân cười giới thiệu, lặng lẽ quan sát biểu cảm mặt Nam Cung Hàn. Thấy có biểu cảm gì thất vọng trong lòng. Xem ra Hàn Lăng Vương này rung động trước sắc đẹp...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đám nhi nữ thiên kim đứng, ai cũng đều ra dáng lễ nghĩa quy cũ, cố gắng để lại ấn tượng tốt trong lòng Hàn Lăng Vương tôn quý ngồi trước mắt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm tay thành lễ, vẻ thanh nhàn, bình tĩnh, hề hồi hộp hay khẩn trương. mặt là vẻ tự tin, mắt đào phượng, ý cười xinh đẹp lan tràn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Tử Lang vuốt râu, đầy hài lòng nhìn con của mình. Bảo Cầm là nhi nữ nổi bật nhất trong đám con của , là nhi nữ làm tự hào nhất, so sánh với đám con vô dụng của Tôn Sử Bình, giỏi hơn nhiều.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn nhìn những mỹ nữ xinh đẹp như hoa hương sắc trước mắt, vẫn lạnh lùng như trước, chút liếc mắt cũng hề có.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình muốn lên tiếng bắt chuyện, nhưng khi nhìn vẻ lạnh lẽo của Nam Cung Hàn e ngại dám . thăng chức làm quan cao, được vào trong triều mới được vài năm. Nam Cung Hàn lại ở biên cương, nên chưa từng tiếp xúc qua với Nam Cung Hàn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Đáng tiếc hai đứa con trai lớn của Tôn gia ở trong phủ, thể tiếp đón được Vương Gia, mong ngài trách." Nhắc đến hai đứa cháu. Tôn lão phu nhân khẽ liếc nhìn Lâm Thị.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đại phu nhân Lâm Thị bị bà nhìn, chỉ có thể u phiền mà cúi đầu xuống.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N " sao, nếu lệnh công tử có việc bận Bổn Vương cũng oán trách gì!" Đối với hai vị thiếu gia này, chỉ có ấn tượng tốt với người, còn người còn lại ...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân định điều gì đó, thấy Tôn Thanh Vũ đâu nhíu mày, hỏi a hoàn bên cạnh.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Thanh Vũ đâu? Sao thấy nó?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Dạ, thưa lão phu nhân. Tiểu thư pha trà rồi ạ."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Vậy ư?" Tôn lão phu nhân cười hài lòng gật đầu "Thanh Vũ đúng là khéo hiểu chuyện."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Từ bên trong gian phòng, tấm màn được đôi tay trắng ngọc vén lên, cầm khay trà tay, nhàng bước ra, đến trước chỗ Nam Cung Hàn mà nhàng cúi người hành lễ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Tham kiến Hàn Lăng Vương, chúc Vương Gia sức khỏe tề an. Hôm nay Vương Gia tới Tôn phủ làm khách, tiểu nữ pha trà Long Tịnh Hương cho ngài thưởng thức. Mong Vương Gia thích." Tôn Thanh Vũ dịu dàng cười, hôm nay nàng mặc bạch y trắng tinh, tóc xõa dài vai, tóc mái vén sang bên má, long mày hình là liễu dưới mi mắt là đôi mắt sáng trong veo, trong nàng dịu dàng đơn thuần.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nhìn khuôn mặt trước mắt mình, Nam Cung Hàn chợt kích động, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tôn Thanh Vũ lòng thất vọng. Đây phải là Ngọc Nhi! Dù có khuôn mặt giống nàng nhưng ánh mắt lại phải.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Người này có đôi mắt dịu dàng, che giấu giỏi cảm xúc của mình. Còn Ngọc Nhi của , nàng đối xử dịu dàng thâm thiết như vậy với người lần đầu gặp mặt. Nàng dùng xa cách, thận trọng, đề phòng để ngụy trang mình, khi tiếp xúc với họ, Nhưng sau khi làm thân với ai đó, nàng trở nên hiếu động, vui vẻ, thẳng thắng, lên con người của nàng. Nghĩ tới nàng, tim lại khỏi ấm áp.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Điều quan trọng là Ngọc Nhi có đôi mắt hoạt bát, nghịch ngợm, nàng dù có che vẫn có thể nhận ra. Còn người này lại có...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nhìn thêm Tôn Thanh Vũ lần nữa, nhớ đây là tỷ tỷ sinh đôi của Ngọc Nhi. Trước khi sống lại, lần đầu gặp nàng ta vẫn y như hôm nay.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ! Nữ nhân lòng dạ tham lam đầy tham vọng! Thủ đoạn độc ác, mặc dù tuổi còn nhưng lại cách đối phó người khác rất cao thâm. Kiếp trước từng vô số lần làm hại Ngọc Nhi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nghĩ tới chuyện trước đây xảy ra, khỏi đau lòng ân hận tự trách mình.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N trước đây vì chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho nàng, bèn vô tâm để Tôn Thanh Vũ làm tổn thương nàng. Để nàng chịu bao nhiêu đau đớn! còn đem Tôn Thanh giữ bên cạnh mình, để nàng ta hành hạ Ngọc Nhi...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Lúc đó chỉ muốn chứng minh, là phải chỉ có Tôn Ngọc Nhi làm cho có cảm giác kì lạ mà người khác có dung mạo giống nàng cũng có thể làm được. Nhưng sai, giữ Tôn Thanh Vũ bên cạnh lại càng khiến trống vắng, đến khi hoàn toàn mất nàng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn mới biết, ra sai! Ngay từ lúc bắt đầu sai! Tay nắm chặt thành nấm đấm, thề để bi kịch của kiếp trước tái diễn thêm lần nữa!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ đặt ly trà xuống, định lên tiếng, nhưng khi cảm nhận được hàn khí người Nam Cung Hàn, sợ hãi im lặng, quay lại đứng bên cạnh Tôn lão phu nhân đầy lo lắng. Tôn lão phu nhìn nàng gì, chỉ cười , cầm tay nàng, ý gật đầu.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ ngượng ngập cười, trong như xấu hổ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình nhìn việc từ hồi nãy giờ, tâm bắt đầu suy xét.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm thoáng nhìn Tôn Thanh Vũ đầy khinh bỉ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ ngắm nhìn Nam Cung Hàn, tim lần nữa lại đập mạnh. hiểu sao khi nhìn vào người nam nhân này, nàng lại cảm thấy mọi thứ trước mắt trở nên hư , giống như chỉ nhìn thấy người này là duy nhất. Cảm giác ngượng ngùng, tim đập ấy chưa từng xuất bao giờ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Hàn Lăng Vương Nam Cung Hàn, quả như người ta , tuấn tú phi phàm, mạnh mẽ uy phong. Là vị Vương Gia nổi bật nhất trong các vị Vương Gia. Hỏi thử có nữ nhân nào động tâm?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Chỉ đến địa vị của , cũng đủ làm người khác tranh giành nhau rồi. Lại nghĩ tới Thẩm Tề, đem so bộ dáng thư sinh của với Hàn Lăng Vương đúng là khác xa. Nàng bắt đầu có so sánh hai người...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung cầm ly trà lên, nhìn hồi lại đặt xuống bàn. chỉ quen uống trà do Ngọc Nhi pha.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ thấy Nam Cung Hàn uống trà do mình làm, lòng khỏi vui.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm thoáng nhìn động tác của Nam Cung Hàn, chỉ cong môi cười, gì, nhưng nếu nhìn kĩ thấy, khóe dưới mí mắt là trêu cợt thích thú, được giấu .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Tử Lang vẫn im lặng, bỗng đứng dậy chấp tay lên tiếng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Vương Gia! Hay ngài ở lại dùng bữa . Dù sao ngài cũng đường rất mệt, cũng nên ăn uống lấy lại sức."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân cũng gật đầu theo: "Đúng thế, kêu người chuẩn bị đồ ăn. Ngài hãy ở lại dùng bữa ."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Những nữ nhi của Tôn gia, mắt phát sáng, đầy chờ mong nhìn Nam Cung Hàn. Chỉ mong sao đồng ý.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Nếu Tôn lão phu nhân vậy Bổn Vương ở lại."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn cũng đứng lên, theo lễ nghĩa mà vài lời với gia chủ. Nghĩ gặp lại Ngọc Nhi, lại thấy lo lắng, sợ hãi khi đối mặt với nàng những gì?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N rất khẩn trương!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Có phải hay nên mời Ngọc Nhi biểu tỷ?" Trong góc, nhóm người khuê các ngồi, bóng hình đứng lên.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nàng có khuôn mặt trẻ con đáng , tóc bím hai bên, ăn mặc đơn giãn, lên tiếng chuyện, khiến mọi người ở đây chú ý.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình tức giận trừng mắt Tôn Hiểu Thanh, đứa con ngu ngốc này! Tự nhiên lại đòi kêu cái đồ phế vật kia ra làm gì? Muốn làm Tôn gia mất mặt sao? Đúng là thành ít, thất bại nhiều.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân, tay cầm chặt cây trượng tay, vui nhìn Tôn Hiểu Thanh.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đại phu nhân Lâm Thị chỉ im lặng xem kịch vui bên.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Bảo Cầm lắc đầu thở dài, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Tôn Thanh Vũ, hài lòng nở nụ cười.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình sửng sốt, lại nhìn đại ca Tôn Tử Lang, như hiểu được chuyện gì mà tức giận run cả hàm râu.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Hừm! biết mà. Tôn Tử Lang làm sao tốt bụng như vậy? cho cùng đón Hàn Lăng Vương? ra là chuẩn bị cái bẫy này! Chắc chắn Tôn Tử Lang kêu Tôn Hiểu Thanh nhắc đến Tôn Ngọc Nhi, ràng là lấy mặt mũi của ra mà sỉ nhục. Muốn trước mặt Hàn Lăng Vương, làm xấu hổ, khiến ngài có ấn tượng tốt về ! Chiêu này đúng là hiểm độc ác mà!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn nhìn theo chỗ phát ra tiếng , khi thấy Tôn Hiểu Thanh đứng đó, khỏi ngạc nhiên.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Hiểu Thanh!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Kiếp trước dù yếu đuối nhát gan, nhưng dám vì Ngọc Nhi mà đánh , nhớ khi đó người này là hảo tỷ muội của Ngọc nhi. Ngạo nhi với Uyển Nhi đối với vị biểu này cũng hết sức kính trọng, còn thân thiết hơn so với người cha là . Nếu như nhờ này, Ngạo Nhi trở về bên ...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Có thể do nghĩ lại chuyện trước đây, nên khi nhìn Tôn Hiểu Thanh trong mắt hòa nhã hơn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Tử Lang nhạy bén quan sát, phát Nam Cung Hàn khi thấy Tôn Hiểu Thanh, bất đồng khi nhìn người khác, nhịn được nghi hoặc. Nhìn phản ứng của Hàn Lăng Vương, hình như là quen với Hiểu Thanh? Thái độ dể gần này, cũng thấy ngài ấy nhìn Bảo Cầm như vậy? Chẳng lẽ Hiểu Thanh quen biết Hàn Lăng Vương, nhưng lại giấu ? thể nào, nhi nữ này rất hiểu , là nha đầu ngốc, có tâm cơ. Nếu vậy tại sao Hàn Lăng Vương, lẽ nào... Nghĩ tới khả năng nào đó Tôn Tử mở to hai mắt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Hàn Lăng Vương thích Hiểu Thanh!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Hiểu Thanh dù sợ hãi, nhưng lại nghĩ tới biểu tỷ đáng thương, phải ở trong phòng mình, trong khi mọi người lại được ăn uống náo nhiệt, đau lòng thôi. Nàng thích cách làm thiên vị Thanh Vũ biểu tỷ của thúc thúc, đều là con song sinh như nhau, sao lại đối đãi bất công như vậy!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N công bằng! Nghĩ tới biểu tỷ thường đối tốt với mình. Tôn Hiểu Thanh mạnh mẽ tiếp.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Mọi người cùng dùng bữa, sao có thể thiếu Ngọc Nhi tỷ ấy được? Tỷ ấy dù sao cũng là con cháu của Tôn gia mà." Vừa dứt lời cảm nhận được tất cả người Tôn gia trừng mắt nhìn nàng, hoảng hốt ngồi xuống.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Ai trong Tôn phủ mà biết, Tôn Ngọc Nhi là là thứ đáng nhắc tới chứ? Bây giờ Tôn Hiểu Thanh bây giờ lại đến, chẳng khác nào đem Tôn gia ra cho nguời khác chỉ xấu!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình khó xử nhìn Nam Cung Hàn, nếu kêu Tôn Ngọc Nhi ra, chỉ sợ khiến Hàn Lăng Vương nghĩ là người xấu... phải mắc bẫy Tôn Tử Lang rồi sao. Nhưng nếu kêu nha đầu đó ra, rất mất mặt, phải làm sao đây?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Người đâu, mau mời Ngọc Nhi tiểu thư ra dùng bữa." giờ quan trọng là phải để Vương Gia có ấn tượng tốt về , còn về chuyện của Tôn Ngọc Nhi ... Để tính sau vậy.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Thanh Vũ nhìn Tôn Sử Bình, bực bội mà cắn chặt môi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn như đứng ngồi yên, chút nữa có thể gặp nàng rồi! Nhưng chợt giật mình phát , bản thân chỉ mong chờ gặp nàng, mà hoàn toàn chuẩn bị muốn gì! Gặp nàng xong phải gì đây? Nam Cung Hàn bây giờ chỉ thấy rối loạn, thể đứng trước mặt nhiều người như vậy, quen nàng được. Vậy phải gì đây? Chẳng lẽ chỉ nhìn xong rồi trở về?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N biết phải làm sao cả! Trong lúc vị Vương Gia bức bối suy nghĩ, nàng Tôn Ngọc Nhi rất nhàn hạ mà phơi nắng trong vườn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nằm cái ghế bằng gỗ, hai tay chống bên thành ghế, mắt mơ màng thưởng thức những con bướm bay khắp vườn.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N thoải mái! Vào buổi sáng mà hóng mát còn gì bằng?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N có ai tới gây khó dể, như vậy tuyệt!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Trong lúc Tôn Ngọc Nhi đắm chìm trong cảnh đẹp, bỗng thấy có cái bóng màu đen, che tầm nhìn của nàng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Cau mày ngẩng đầu lên, đứng trước mắt nàng là tên y phục nô tài trong phủ, nhưng lại hề có cung kính với chủ nhân.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N liếc nhìn Tôn Ngọc Nhi đầy ngạo mạn, giống như mới là chủ nhân !
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Ngọc Nhi vui mở miệng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Có chuyện gì?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tử Cẩu hai tay chống nạnh, trong cực kì kiêu ngạo: "Nhị lão gia tiểu thư đến cùng dùng bữa với mọi người." Dù là là kêu tiếng "tiểu thư" nhưng giọng lại đầy khinh miệt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Ngọc Nhi sợ bản thân nghe nhầm, người phụ thân vô tâm đó lại muốn nàng dùng bữa chung với người trong Tôn gia? Đúng là chuyện lạ! biết lại có chuyện gì đây?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Được rồi, ta tới ngay."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Ngọc Nhi đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa, quay người lại, nhìn Tử Cẩu: " Có ai với ngươi chưa, ngươi rất giống hồ ly đó." xong cũng hèm nhìn vẻ mặt khó hiểu của mất.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tử Cẩu đứng ngây ngốc chỗ, đầy mơ hồ. Là ý gì? giống giống hồ ly?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn sắc mặt đầy lo lắng nhìn về hướng cửa, ổn! Nếu cứ tiếp tục như vậy, làm hư mọi chuyện mất!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N muốn làm Ngọc Nhi sợ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Bổn Vương nhớ còn có chuyện cần làm, lần sau tới dùng bữa, cáo từ." Dứt lời Nam Cung Hàn mất, để lại đám người còn ngơ ngác nhìn nhau.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Đây là ý gì? Ngài ấy..." Tôn Sử Bình mở to mắt, miệng mở to, vẻ đầy khó tin.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Ta làm biết được ngài ấy nghĩ gì!" Tôn Tử Lang cũng rất tức giận, còn chút nữa thôi thành công, tiến thêm bước tiếp cận Hàn Lăng Vương rồi! Thế mà...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Người trong đại sảnh đều tỏ ra mất mát như nhau. Khi Tôn Ngọc Nhi bước vào cảnh tượng trầm lặng cách lạ thường.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Phụ thân, con tới rồi."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Giọng Tôn Ngọc Nhi vang lên giữa đại sảnh lặng ngắt.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình tức giận quát lớn: "Đúng là đồ xui xẻo." Nam Cung Hàn mất, làm kế hoạch thất bại, có chỗ phát tiết, bây giờ Tôn Ngọc Nhi lại xuât . bèn lấy làm chỗ chửi cho hả giận.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Ngọc Nhi bị la làm cho giật mình im lặng. Sao nàng có cảm giác như, là đến đúng lúc?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Sử Bình sau khi mắng xong phất tay áo bỏ .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn Tử Lang cũng rời khỏi, cũng chẳng hèm liếc nhìn Tôn Ngọc Nhi cái.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Tôn lão phu nhân được đại phu nhân Lâm Thị đỡ , cùng với những người trong đại sảnh rời khỏi. Cũng như Tôn Tử Lang, cũng xem nàng là khí.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Chỉ có Tôn Bảo Cầm trước khi rời khỏi, là gật đầu với Tôn Ngọc Nhi, xem như là chào hỏi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Đến khi chỉ còn nàng là người duy nhất, lắc đầu nghi ngờ.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Mấy người này bị bệnh à?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn sau khi trở về dịch quán, ngừng qua lại. Mặt thoáng vẻ rối rắm.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N phải tìm cách... Phải tìm cách, để có thể gặp Ngọc Nhi cách tốt đẹp.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Trước đây vì muốn Tôn Sử Bình trợ giúp , nên bèn cưới Ngọc Nhi làm Vương Phi, lúc đó phụ hoàng cũng vì chuyện hôn của mà gây áp lực, vì muốn giải quyết mọi chuyện, đành chọn có chỗ dựa để dể kiểm soát. Nên chọn Ngọc Nhi...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Sau khi Ngọc Nhi lấy trở nên rất xa cách, vì muốn hoàn toàn khiến Tôn Sử Bình trung thành nên đối đãi dịu dàng với nàng, khiến nàng .
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nhưng bây giờ muốn dùng cách của kiếp trước, để tiếp cận nàng nữa. muốn dùng thân phận Hàn Lăng Vương.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N muốn dùng với thân phận là Nam Cung Hàn để nàng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Lưu Bằng!" Nam Cung Hàn hướng về bên ngoài kêu lớn. Lưu Bằng nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy vào.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Vương Gia! Người gọi thần."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn nhìn Lưu Bằng đầy vẻ nghiêm nghị: "Bổn Vương hỏi ngươi chuyện"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Vương Gia cứ hỏi."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam Cung Hàn xoay người ngồi ghế, ngón tay gõ mặt bàn: "Nếu nam nhân muốn gặp người mình , nhưng lại e ngại biết phải àm sao?"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Cái này?" Lưu Bằng nhíu mày suy nghĩ lúc, rồi trả lời: "Vậy nam nhân đó phải phải là người tuấn tú, nữ nhân mới thích, còn về phần gặp gỡ, có thể cố ý xuất trước mặt đó."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Thần chỉ biết nhiêu đó thôi." tướng sỉ, đối với tình cảm nam nữ, vốn hiểu gì nhiều.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Nam nhân tuấn tú? Nhưng Ngọc Nhi thích nhìn nam nhân khôi ngô. Nàng chỉ thích... Mắt Nam Cung Hàn sáng lên: "Lưu Bằng, ngươi kêu Chung Từ tới đây."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N "Vâng."
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Chung Từ là trong những ám vệ của Nam Cung Hàn. là người rất giỏi trong việc dịch dung.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Khi trong phòng chỉ còn mình Nam Cung Hàn, vẫn ngồi đó, chỉ là vui vẻ mặt cách ràng.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N biết, phải làm gì rồi!
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Sáng hôm sau...
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Lưu Bằng nhìn nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đứng đối diện, diện mạo có thể là "Chim sa cá lặn, nghiên nước, nghiên thành"
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt hổ phách quen thuộc. nhịn được mà giật khóe môi.
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N Vương Gia! Ngài đây là muốn làm gì à?
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N
   cungquanghang.com T I N Hcungquanghang.com N G O Ncungquanghang.com I L Vcungquanghang.com N G O N *Hồ ly trong thời xưa còn được hí vụ giống như con cáo, ý muốn là cáo mượn quai hùm, nghĩa là người dựa vào người khác mà tỏ ra ta đây, là chửi người nhưng lại dùng văn thơ đố chữ bằng mẹo*

  6. ^^! Nếu bạn không gửi link bài viết trên Facebook được, hãy sử dụng link trong khung này để chia sẻ bài viết :